2016. december 5., hétfő

Prófétai Áhítat, 2016. december 5.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 5.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Keljetek fel, Én népem, és vegyétek át, amit adtam. Vegyétek át az életetekben és az életeteken rajta levő jelenlétemnek az örömét. Vegyétek át! Hadd árnyékozzon be titeket az öröm, hogy nagyságot adhasson át nektek. Szóljatok hitben és hirdessétek az Én akaratomat, hogy megszerezhessétek a győzelmet a körülményeitek felett. Szilárdítsátok meg magatokat a hálaadásban és hadd öntsön el benneteket az Én békességem. Én veletek vagyok és a ti oldalatokon állok, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyetek érzékenyek és legyetek a tudatában azoknak a dolgoknak, amelyek gyengeséget hoznak a testetekre, a lelketekre és a szellemetekre, és harcoljatok azért, hogy erősek maradjatok! Ez a saját harcotok lesz, viszont nagyon is képesek vagytok győzedelmeskedni az Én Szellememmel és a Szellemem által, mondja az Úr. Én veletek vagyok, hogy ünnepélyesen beléptesselek titeket a győzelem szférájába! 1 Korinthus 15:57 De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!