2014. augusztus 29., péntek

Prófécia 2014. augusztus 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Készülj fel arra, hogy együtt haladj a Szellemem áramlatával! Békességről békességre foglak vinni, ahogy a vezetésemet követed az előtted álló napokban. Bízz Bennem mindennel kapcsolatban. Itt az idő, hogy elkezdj átmenni az új időszakba azáltal, hogy elengedsz mindent, ami nem gyümölcsözik életet és erőt, mondja az Úr. Legyél bátor; legyél erős, mert Én veled vagyok.

1 Korinthus 16:13 Maradjatok éberek, és szilárdan álljatok meg a hitben! Viselkedjetek úgy, mint bátor férfiakhoz illik, legyetek erősek!

2014. augusztus 28., csütörtök

Prófécia 2014. augusztus 28.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Figyeld az apró jeleket, amik az áttörést jelzik az életed különböző területein. Még nem jutottál ki az erdőből, de bátorodj fel, mert folyamatosan lefaragod azokat a dolgokat, amik eddig akadályt jelentettek számodra. Továbbra is menj előre, egyszerre csak egyet lépve, amíg el nem éred a teljes mértékű felszabadulást, mondja az Úr. Váljon kézzelfoghatóvá a szabadság!

Jakab 1:25 De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete.

2014. augusztus 27., szerda

Prófécia 2014. augusztus 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Odafigyeltél, amikor az tanácsoltam, hogy hagyd abba az aggódást? És figyelmen kívül hagytad ennek a tanácsnak a bölcsességét? Egyáltalán nem fog jót tenni, ha továbbra is olyan dolgok miatt nyugtalankodsz, amik fölött nincs hatalmad. Ezzel csak azt éred el, hogy meggyengül a hited. Hadd uralkodjon a szabadság a körülményeidben, azáltal, hogy Rám bízod azokat a dolgokat, amik stresszessé tesznek téged, mondja az Úr.

Máté 6:30-34 "Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket, kicsinyhitűek? Ne aggódjatok tehát, és ne mondjátok: Mit együnk? - vagy: Mit igyunk? - vagy: Mit öltsünk magunkra? Mindezt a pogányok kérdezgetik; a ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.

2014. augusztus 26., kedd

Prófécia 2014. augusztus 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Eljött az aratás ideje az életedben, mondja az Úr. Elkezded learatni az általad elvetett szellemi magvak termését, viszont az ellenség is elültetett bizonyos dolgokat, és először ezekkel kell foglalkoznod. Megmutatom neked, mik azok, amik megpróbáltak felülkerekedni ennek az időszaknak a jó dolgain és adományain, ha lecsendesíted a lelkedet, és érzékeny leszel a vezetésemre.

Máté 13:30 Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratás idején megmondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kévébe, és égessétek el, a búzát pedig takarítsátok be csűrömbe.

2014. augusztus 25., hétfő

Prófécia 2014. augusztus 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 25.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ez még nem a könyv vége, de vannak olyan fejezetek az életedben, amelyek most készülnek lezárulni. Tedd meg a szükséges dolgokat ahhoz, hogy lezárd az életedben azokat a területeket, amik nem csak gyümölcstelenek, hanem fájdalmasak is lettek. Most van az ideje, hogy kitörj arra a szabadságra, ami szükséges lesz ahhoz, hogy továbbléphess. Magabiztosan tedd meg, mondja az Úr, mert Én veled vagyok.

Lukács 4:18 "Az Úrnak Szelleme van rajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek örömöt hirdessek, ő küldött, hogy szabadítást hirdessek a foglyoknak, szemük megnyílását a vakoknak, szabadon engedjem a szétzúzott szívűeket"

2014. augusztus 23., szombat

Bill és Marsha Burns prófétai üzenete 2014. 08. 23.

MEGÚJÍTOTT SZÖVETSÉG, Bill és Marsha Burns 2014. 08. 23.

Egy világosan látható prófétai vándorúton vagyunk, aminek a kegyelem ereje jelzi az útját, ami rá fog ébreszteni bennünket az erre az időszakra szóló, világosan látható szellemi realitásra. Ezt az időt meghatározó pillanatok fogják jellemezni, amelyek döntési lehetőségeket kínálnak -- bölcs, vagy bolond döntés lehetőségét, Isten Szelleme által vezetve, vagy a testiesség által. A prófétai hajnal, a negyedik őrváltás idején vagyunk Krisztus napján, Krisztus óta a harmadik évezred kezdetén. Meg kell maradnunk a Szent Szellem áramlatában és életében, különben lelki és szellemi keserűségben fogjuk találni magunkat. A visszaszámlálás elkezdődött, ami a vég felé visz bennünket, de még hosszú út áll előttünk, és sok tennivaló.

Ha úgy döntünk, hogy nem vállaljuk azt a felelősséget, hogy betöltsük a szövetségben a mi részünket, nem végezzük el, amit Isten bízott ránk, akkor szegénységben fogjuk találni magunkat, szellemileg is, és természetes szinten is. Ha viszont visszaállunk az Istentől kapott szövetségünkbe, akkor egy áldás idejében fogjuk találni magunkat, amelyben felépülünk. Szükséges, hogy Sionba kerüljünk, Isten városába, bármibe is kerül, hogy odajussunk. Ott Isten Szelleme fogja uralni a szellemi tájképünket, és ő fog magával sodorni bennünket a rendeltetésünkbe.

2014. augusztus 22., péntek

Prófécia 2014. augusztus 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Amikor nem sikerül megvalósítanod azt, amit kitűztél magad elé, ne legyél hajlandó sikertelennek látni magadat. Inkább úgy lásd a kudarcot, mint egy lehetőséget arra, hogy útvonal korrekciót hajthass végre, de ne süllyedj el a kárhoztatás mocsarába. Te az Enyém vagy; Hozzám tartozol. Én veled vagyok, hogy megmutassam a győzelemhez vezető utat, mondja az Úr. Legyél erős és bátor!

Filippi 3:12 Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus.

2014. augusztus 21., csütörtök

Érettségre jutni - Rick Joyner heti üzenete

Érettségre jutni - A Nagy Küldetés, 34. rész

2104,. 34. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Amikor elkezdjük meglátni, hogy Isten alapvető célja a helyreállítás a korszak vége előtt, és amikor magunkévá tesszük az Ő gondolkodását és a szívének a vágyát a helyreállítással kapcsolatban, akkor minden, ami a világon és az életünkben történik, egyre világosabbá válik. Így meglátjuk az érettségre jutásunk legfőbb célját, és meglátjuk a következő lépést is. Meglátjuk a következő lépést a körülöttünk élők számára is, és segíteni tudunk nekik abban, hogy tovább tudjanak menni az úton.

Hogy egy kicsit jobban átnézzük, hogy hogyan tudunk növekedni, hogy betölthessük a legfőbb célunkat, az alábbi igeversek összefoglalják ezt a legfőbb célt minden keresztény számára, valamint azt az alapvető módszert, amit Isten határozott meg ennek a kimunkálására az Ő népe között:
És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:
Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket, a Krisztus Testének építésére: 
Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, 
Hogy többé ne legyünk gyermekek, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek álnokságától, tévútra csábító ravaszságától, 
Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban; 
Akiből az egész Test, szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve az Ő segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a Testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben. (Efézus 4:11-16)
Az alábbi alapelveket láthatjuk ebben az igeszakaszban: 

11-12. vers: Az Úr gondoskodott az apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók szolgálatáról, hogy felkészítsék az Ő népét, és felépítsék az Ő egyházát.

13. vers: Szükségünk van mindezekre a szolgálatokra, amíg el nem jutunk az érettségre. Az érettséget úgy határozza meg, hogy eljutunk arra az állapotra, ami a Krisztus teljességének a mértékére.

14. vers: Ez az érettség stabilitást hoz magával és tisztánlátást, hogy ne az élet változékony körülményei irányítsák az életünket, hanem mi magunk vegyük a kezünkbe az irányítást.

15. vers: Ehhez az kell, hogy az igazságot szóljuk szeretetben, és kitartsunk amellett az elhatározás mellett, hogy "mindenestől" felnövekedjünk Krisztusba.

16. vers: Ehhez az kell, hogy Krisztus testének minden egyes tagja megfelelően működjön, hogy együtt épüljünk fel szeretetben. Egyedül nem tudunk eljutni ide. Szükségünk van a test többi részére.

Mivel ez egyértelművé teszi, hogy a Krisztusban való érettségre jutásunk nem egy egyéni dolog, és hogy muszáj részesülnünk azoknak a felkészítő munkájából, akik erre kaptak elhívást, ezért egybe kell illeszkednünk egy olyan hívő testülettel, akik segítik egymás növekedését. Az ilyen kapcsolatok megvalósulása az Ő testében (amit koinoniának is nevezünk) létfontosságú, de manapság sajnos nagyon ritka.

Hogy őszinte legyek, sok gyülekezet, amit ma "egyháznak" neveznek, alig több egy nagy akolnál, ahová hetente egyszer vagy kétszer beszórják a juhoknak a táplálékot. Nem részesülnek felkészítésben, és nem épülnek össze, ami az Efézus 4 szerint szükséges a Krisztusban való érettséghez. Ennek meg kell változnia. Az egyház abban a formájában, ahogy az emberek többsége ismeri, nem fogja túlélni az előttünk álló időket. Az Efézus 4 mandátuma kulcsfontosságú azok számára, akik be szeretnék tölteni a Krisztusban kapott rendeltetésüket. Egyre veszélyesebb lesz az, ha nem az Ő akaratában vagyunk, ha nem az Ő céljait töltjük be.

Ha tehát ez most nincs meg közöttünk, és máshol sem elérhető a számunkra, akkor mit csináljunk? Erről lesz szó a jövő héten.

- - -
Forrás: MorningStar Ministries - Growing Into Maturity - The Great Commission, Part 34
Fordítás: Országh György

Prófécia 2014. augusztus 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Az a vágyam, hogy a világosságban járj, és az Én dicsőségemet visszatükrözd a földön. Lehetetlen megtenned ezt akkor, ha ennek a világnak a sötétsége teljesen lefoglal. Legyél igaz ember, és legyél a lehető legvalódibb, eredeti változata önmagadnak! Ezt csak akkor tudod megtenni, ha személyesen átéled az eleven kapcsolatot Velem, mondja az Úr.

János 7:18 "Aki magától szól, a maga dicsőségét keresi; aki pedig annak dicsőségét keresi, aki küldte őt, igaz az, és nincs abban hamisság."

2014. augusztus 20., szerda

Prófécia 2014. augusztus 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Te, aki sötétségben vagy, és kétségbe estél, lépj a jelenlétem fényébe! Gyere Hozzám. Ne gyötrődj azokon a dolgokon, amik reménytelenségbe taszítottak. Nézz fel, és kerülj be újra stabilan a hit és bizalom helyére, mondja az Úr. Én átvezetlek téged ezen a zaklatott időszakon, neked viszont hinned kell, és meg kell tenned a felszabadulás első lépéseit.

Zsoltárok 27:13 Már ellankadtam volna, ha nem hinném, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földjén!

2014. augusztus 19., kedd

Prófécia 2014. augusztus 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Tartsd a lépést úgy, hogy ne siess előre, és ne is maradj le. Lendületes tempót diktálok, hogy előrehaladj, és kikerülj a szellemi stagnálásból. Egyenletesen haladj, azáltal, hogy közel maradsz Hozzám, mondja az Úr. Ébredj fel most a lényegtelen gondolatokba süppedt állapotból, és legyél eleven és éber! Törjön fel új élet, ami legyőz minden sötétséget és a nyugodt önelégültséget.

Efézus 5:14 Ezért mondja: "Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus."

-------

Figyelem! Akiknek Citromail-es emailcímre mennek a napi értesítések, lehet, hogy nem találják a beérkező levelek között a blog értesítéseit. (Többen is jelezték ezt a problémát.) Érdemes megnézni a "Promóció" mappában, illetve ha tudjátok, megváltoztatni a beállításokat, hogy továbbra is könnyen megtaláljátok.

2014. augusztus 18., hétfő

Prófécia 2014. augusztus 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 18.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Ha részt akartok venni Velem az idő folyamatában, és Velem akartok élni a korszak végén; ha egyek akartok lenni Velem, és azon az ösvényen akartok járni, amit elétek helyeztem; ha azt akarjátok, hogy az Én Szellemem vezéreljen, és arra vágytok, hogy megkapjátok a tüzet, akkor a tiétek lesz. És azt mondom nektek, gyermekeim, hogy a Szellemem átváltoztató ereje, amely megnyugszik rajtatok ezekben a napokban, valóságosan előhoz benneteket a sorsotok dicsőségébe. Ne féljetek, és ne aggodalmaskodjatok. Azt szeretném, hogy keljetek fel Szellemben, és szálljon rátok az átváltoztató dicsőség. Napról napra fogtok átváltozni, pontosan az Én képmásomra, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 
Az előtted álló napokra készítelek fel azáltal, hogy megerősítelek, és nagyobb elszántságot adok neked ahhoz, hogy megfelelő intézkedésekkel rendbe hozd a dolgokat a saját hatáskörödben. Emlékezz rá, hogy csak ott gyakorolhatsz hatalmat, ahol felelősséget is vállalsz. Maradj a határaidon belül, és engedd, hogy az Én bölcsességem vezéreljen minden téren, mondja az Úr. Ezsdrás 10:4 "Kelj fel, mert a te dolgod ez, és mi veled vagyunk; légy bátor és cselekedjél!"

2014. augusztus 16., szombat

Prófécia 2014. augusztus 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Minden rendben lesz. Ezt a bizonyosságot már korábban is megadtam neked, de újra előhozom azáltal, hogy emlékeztetlek rá. Egy erőteljesebb szellemi realitásba fogsz átmenni, aminek a következménye a sorsod beteljesülése lesz.  A te sorsod nem véletlenszerű lesz, és nem csak részben teljesül be; hanem gazdag lesz és mélységes. A folyamat elindult, és Én végig is viszem, mondja az Úr.  Bízz Bennem!

Filippi 1:6 Mert meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is végzi a Krisztus Jézusnak napjáig

2014. augusztus 14., csütörtök

Prófécia 2014. augusztus 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Látomásban láttam egy csoportot, akik bekötött szemmel járkáltak. Céltalanok voltak, mert nem látták, merre mennek. Mindegyikük megtehette volna, hogy leveszi a kötést a szeméről, csak féltek. A tisztánlátás azzal járt volna, hogy fel kell mérniük az aktuális helyzetüket, és változtatniuk kell az útirányon, ami határozott döntéseket igényelt volna a részükről. Az volt az érzésem, hogy inkább vállalták azt, hogy a vakságuk áldozatai lesznek, és a gyámoltalanságuk igazolja őket, mint azt, hogy felelősséget vállaljanak az állapotukért. Hallottam, ahogy az Úr beszél a szívükhöz, hogy bízzanak Benne, és Ő kivezeti őket a fogságukból.

Ézsaiás 42:16 Vezetem majd a vakokat olyan úton, amelyet nem ismertek, ismeretlen ösvényeken viszem őket. A sötétséget világossággá változtatom előttük, a rögös utat simává. Ezeket a dolgokat véghezviszem, nem mulasztom el.

2014. augusztus 13., szerda

Prófécia 2014. augusztus 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

A hitedet tökéletesítem azok által a lehetőségek által, amik a megpróbáltatásokkal járnak. Ahogyan ezekre a nehézségekre reagálsz, meg fogja határozni, hogy milyen szintű és erősségű a Bennem való bizalmad arra nézve, hogy Én teljességre viszem a rád vonatkozó dolgokat. Muszáj lesz a hit és a kegyelem által kitartanod, és végigmenned ezen az időszakon, mondja az Úr. Legyél erős és bátor!

Jakab 1:2-4 Teljes örömnek tartsátok atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, semmiben hiányt ne szenvedjetek.

2014. augusztus 12., kedd

Prófécia 2014. augusztus 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

A nyomorúság tüzében voltál, hogy megtisztulj és nemesedj, mint a nemesfém. Az életedben levő bűn és tisztátalanságok feljöttek az életed felszínére, ahol tisztán látod és megfelelően kezelheted. Ne vesd meg ezt a folyamatot; pontosan erre van szükséged ahhoz, hogy átváltozz az Én képmásomra, mondja az Úr.

Ézsaiás 1:25 És kezemet ellened fordítom, és kiolvasztom mintegy lúggal salakodat, és eltávolítom minden ólmodat.

2014. augusztus 11., hétfő

Prófécia 2014. augusztus 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 11.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Az élet néha fárasztóvá válik, neked viszont felül kell emelkedned a kimerültségen azzal, hogy újra rákoncentrálsz a szellemi járásodra. Gerjessz fel magadban egy friss odafigyelést a Velem való létfontosságú és kitapintható kapcsolatodra, mondja az Úr. Emeld magasabbra a látásodat! Tudatosan közeledj Hozzám, és éld át a királyságom valóságát. Jó lesz!

Kolossé 3:2 Ami odafönn van, arra irányuljon figyelmetek, ne a földiekre.

2014. augusztus 8., péntek

Prófécia 2014. augusztus 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 8.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Verekedd át magad a túlterheltség kísértésén. Nézz arra, ami közvetlenül előtted van, és az első dolgokat kezeld először. Ha az egész képet nézed, akkor könnyen megrekedhetsz a saját felelősséged hatáskörében. Nem kaptál többet annál, amit kezelni tudsz, viszont ahogyan kezeled, az lesz a sikered kulcsa, mondja az Úr.

1 Korinthus 10:13 Csak emberi kísértés fogott elő titeket. Ám hű az Isten, aki nem hagy titeket képességeteken felül kísérteni; ellenkezőleg, a kísértéssel együtt a kimenekedést is megadja úgy, hogy a kísértést elviselhetitek!

2014. augusztus 7., csütörtök

Prófécia 2014. augusztus 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 7.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Válaszd el magadat minden kavarodástól, és szenteld oda magadat az Én céljaimnak, és annak a bizonyosságnak, hogy Én ismerlek; tudom a nevedet, a jelenlegi helyzetedet, és a problémáidat. Meghallgattam az imáidat. Legyél békességben, és bízz Bennem, hogy Én átviszlek a körülmények zűrzavarán, amivel most szembenézel. Ne félj; Én veled vagyok, mondja az Úr, és mutatom neked az utat.

Ézsaiás 49:15-16 Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad! Íme, tenyerembe véstelek be, szüntelen előttem vannak falaid.

2014. augusztus 6., szerda

Prófécia 2014. augusztus 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 6.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Ápold a vitalitásodat a szellemi valóság területén, és ne légy hajlandó leragadni az élet problémáiban. Egy olyan időpont van, amikor felül kell emelkedned az érzelmi reakciókon, és mindenen, ami fogva tart, mondja az Úr. Az Én vágyam az, hogy mindenben szabadságban járj. Lépésről lépésre szabadítsd ki magadat mindenből, ami szembenáll a teljes szabadsággal, és ami akadályozza azt.

Példabeszédek 4:23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

2014. augusztus 5., kedd

Prófécia 2014. augusztus 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 5.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

A növekedés nem mást jelent, mint azt, hogy folyamatosan adalékos változások történnek, ezért a szellemi növekedés irátni vágyad változást követel. Nem lehet az eddigi állapotukban megtartani a dolgokat, úgy, hogy közben növekedj is. Valaminek engednie kell, és ez a te akaratod kell, hogy legyen. Legyél hajlandó elengedni mindent, aminek lejárt a hasznossága a környezetedben, mondja az Úr.

Filippi 3:13 Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek: elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre.

2014. augusztus 4., hétfő

Prófécia 2014. augusztus 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 4.

A TROMBITA, BILL BURNS

Tisztában vagy a kereszt erejével? A kereszt, ahol Krisztus vére ki lett ontva, ennek az ereje tette lehetővé számodra, hogy bűntelen legyél - hogy Isten egyik fia legyél. A kereszt ereje mutatja az utat a győzelemhez. A Vér elfedi a bűneidet, és győztes természetet ad, amely által a győzelem pozíciójában élhetsz. Hát legyél győzedelmes, mondja az Úr!

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Csendesedj el, és érzékeld a jelenlétem dicsőségét, mondja az Úr. Közelebb vonlak, hogy erősebb legyen a szellemi érzéked. Azt akarom, hogy lásd és megértsd azt, amit most cselekszem és az ezután következő napokban, de ehhez el kell csendesítened a belső fecsegést magadban, és engedd, hogy fénnyel töltselek be. Engedd el azokat a dolgokat, amik a békesség útjában állnak.
Zsoltárok 46:10a Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten!

2014. augusztus 1., péntek

Prófécia 2014. augusztus 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 1.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Azt akarom, hogy egy új napnak, egy új időnek és egy új rendnek lásd ezt. A gondot okozó dolgokat vesd a hátad mögé, és keress új lehetőségeket arra, hogy még jobban bemutathasd a királyságomat. Nem csak a Szellem birodalmáról beszélek, hanem a természetes világról is, és arról a szféráról, ahol befolyást tudsz gyakorolni. Egy olyan idő van most, amikor az egyszerűségnek fontosabb szerepe lesz, mint a bonyolultságnak, mondja az Úr.

2 Korinthus 1:12 Mert mi azzal dicsekszünk, hogy minden dolgunkban tiszta szívvel, isteni egyszerűséggel és őszinteséggel jártunk el. Nem emberi bölcsességgel, hanem Isten kegyelmével végeztük el, ami ránk volt bízva. A saját lelkiismeretünk is tanúskodik erről. Különösképpen érvényes ez arra, ahogyan közöttetek viselkedtünk