2013. április 30., kedd

Prófécia 2013. április 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 30.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Éledj! Legyél éber! Most nyitom meg az értelmed szemeit, hogy meglásd és felfogd, amit most cselekszem. Új reményt szabadítok fel a reményvesztettek számára, és világosságot ott, ahol a sötétség volt túlsúlyban. Helyezkedj úgy, hogy átvedd ezt az áldást! Most van az ideje annak, hogy a szellemi látásod kitisztuljon és felhőtlen legyen. Uralkodjon a szabadság, mondja az Úr.
Galata 5:1 Annakokáért álljatok meg a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, és ne hajtsátok magatokat ismét szolgaság igájába.

2013. április 29., hétfő

Prófécia 2013. április 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 29.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Szólítalak, hogy jöjj el Velem. Hívlak téged, hogy gyere ki abból, ami zaklat téged, hátráltat téged és gondot okoz neked. Igen, valóban, az Én lakhelyem rejtekhelyére hívlak téged. És erről a helyről áradnak az élő víz forrásai. Ebben az áradatban jön a jelenlétem. És a jelenlétemmel együtt jön a gyógyulás, a segítség, a szabadulás és mindaz, ami neked kell. Gyere, és lakj a jelenlétemben; gyere és maradj ott; gyere megújulni. Engedd, hogy a békességem elárassza a szellemedet. Engedd, hogy felbátorítsalak. Engedd, hogy megerősítselek. Engedd, hogy meggyógyítsalak. Engedd, hogy Én legyek a segítséged a mostani gond idején. Gyere, mert Én hívlak, hogy jöjj elkülönülni, és hogy járj Velem a mai napon a jelenlétem dicsőségében, mondja a Magasságos.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Nézz fel és nézz ki onnét, ahol most állsz szellemileg, mert a látás és megértés kiszélesedése már úton van feléd. Nézz túl azon, ahol vagy, és emelkedj azok fölé a dolgok fölé, amik eddig sötétek és borúsak voltak. Nincs semmi okod a csüggedésre vagy a depresszióra. Kelj fel most, hogy keresd és megismerd az akaratomat és a céljaimat. Ami megtörtént, az már megtörtént, most pedig meg kell változtatnod a gondolkodásmódodat és a helyzetedet, mondja az Úr. Én veled vagyok, hogy átvezesselek az érzelmek útvesztőjén, amelyek sötétségben tartottak téged. Kolossé 3:2 Az odafönn valókról elmélkedjetek, ne a földiekről!

2013. április 27., szombat

Hiszek Jézusban - Mit jelent?

Hiszek Jézusban: ez azt jelenti, hogy folyamatosan nyitott vagyok rá és engedem, hogy Jézus Krisztus személye jelentse a legnagyobb inspirációt számomra.

Látni akarom Jézust, ahogy Dávid mondta: "magam előtt látom az Urat mindenkor..."

Ez akkor fogalmazódot meg bennem így, amikor legutóbb szolgáltam a dicsőítő- és imatoronyban.

2013. április 26., péntek

Prófécia 2013. április 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Engedj annak a folyamatnak, amit Én végzek, mert bizony, Én erőben és hatalomban hozlak elő téged. Te kiválasztott vagy, és drága vagy a szememben. Semmi sincs rejtve Előttem, és látom a szívedet és azt a vágyadat, hogy tökéletességben járj az Én királyságomban. Igazán mondom neked, hogy Én veled vagyok, hogy egy még tökéletesebb egységbe hozzalak Magammal, mondja az Úr. Legyél erős és bátor, és legyen a hit és a bizalom a te pajzsod és botod.

1 Péter 5:6-7 Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Bízzátok rá minden aggodalmatokat , mert gondja van rátok.

2013. április 25., csütörtök

Prófécia 2013. április 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 25.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Fordulópontot jelentő idők vannak most, amikor lesz egy határozott elszakadás a múlttól, ahogy megnyitom az utat a létezés új fázisába, mondja az Úr.  Szabadabban fogsz tudni előre haladni, ahogy a régi akadályok elmozdulnak. Megadom neked a szükséges bölcsességet, hogy átrendezd az életed egyes szeleteit, hogy még teljesebb módon tudj működni az isteni rend világában.  Te az Én szerelmesem vagy, és Én veled vagyok.

Ésaiás 42:16 Vakokat vezetek olyan úton, melyet nem ismernek, és ismeretlen ösvényeken járatom őket; a sötétséget világossággá teszem előttük, és a göröngyös helyeket egyenessé. Ezeket a dolgokat teszem velük, és nem hagyom el őket.

2013. április 24., szerda

Hillsong UNITED: Oceans (Where Feet May Fail) dalszöveggel feliratozva


http://youtu.be/dy9nwe9_xzw

Prófécia 2013. április 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Jöjj be az Én békességembe, mondja az Úr. Ne engedd, hogy a stressz kivigyen a szellemi tökéletességből és sodrásból. Legyél nyugodt, és bízz abban, hogy Én elvégzem érted, tökéletességre juttatom azokat a dolgokat, amik gondot jelentenek neked. Én veled vagyok, és nagy győzelemmel foglak áthozni. Törjön fel a dicséret és a hálaadás a szívedből azért, amit Én most cselekszem. Én vagyok a te pajzsod és a te felettébb nagy jutalmad. Ne félj.

Zsoltárok 27:14 Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat.

2013. április 23., kedd

Mi az Imádat Sátor

Szeretettel ajánlom a figyelmetekbe az Imádat Sátor szolgálat rövid bemutatását:

Prófécia 2013. április 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Utakat mutatok arra, hogy rendeződj, hogy így még hatásosabb és hatékonyabb legyél mindabban, amivel megbíztalak. Az egyszerűség a mai napirend. Erre való tekintettel, legyél nyitott és érzékeny a vezetésemre. Azt szeretném, ha olyannyira tehermentes lennél, hogy még teljesebb módon tudj koncentrálni a szellemi dolgokra, és több időt tudj tölteni Velem, mondja az Úr. Hívlak, hogy jöjj és étkezz.
Jelenések 3:20 Nézd, az ajtóban állok és zörgetek. Aki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek és vele étkezem, ő meg velem.

2013. április 22., hétfő

Prófécia 2013. április 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 22.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Maga az Úr Isten jön, hogy eggyé legyen veletek. Ez a meglátogatás, és ami ezekben a napokban következik, lenyűgöző lesz számotokra, amikor leszáll ennek a teljessége, és beözönlik a lelketekbe és szellemetekbe. Mert maga az Úr vágyik arra, hogy váratlan módokon jöjjön el hozzátok; dicsőséges módokon, hogy elhozza az Ő kedvességét és kegyelmét az életetekbe. És amikor ez a kedvesség és kegyelem eljön, értsétek meg, hogy ez fog kivinni benneteket a szívfájdalomból, ami a múlté, és azoké az időké, amik nehezek voltak. Mert a nehézség elhalványul a Mindenható Úr Isten szeretetétől és dicsőségétől, mivel Ő arra vágyik, hogy eggyé legyen veletek; hogy megáldjon benneteket, meggyógyítson benneteket, megszabadítson benneteket, bővölködővé tegyen benneteket, vezessen és vezéreljen benneteket minden utatokban. Ezért a mai napon rázzátok le a láncaitokat, törjetek ki a rabságból! Ne legyetek többé a rabjai annak, amit az ellenség tett az elmúlt időszakban. Hanem most újuljatok meg az értelmetek szellemében, hogy megértsétek, mi az Úr tökéletes akarata. Értsétek meg, hogy Ő szeretetből jön hozzátok, és nincs kárhoztatása veletek szemben. És azt akarja mondani nektek: "Keljetek fel most, és járjatok ennek az életnek az újságában, ami eljön és amit megkaptok ebben az órában. Mert Én nem csak azért jöttem, hogy örökkévaló életet adjak nektek, hanem életet örömmel és békességgel most. Gyertek és bővölködjetek a lelketekben, a szívetekben, a szellemetekben. Legyetek összekapcsolódva Velem. Maradjatok Velem. Vezetni és vezérelni foglak titeket azon az ösvényen, ami a számotokra készített dolgokra vezet. Én vagyok a Dicsőség Ura -- az Úr Isten, aki vigyáz rátok. Én vagyok az életetek Ura és Istene, és azért jöttem, hogy rendbe tegyelek benneteket, hogy átvehessétek ennek az időnek az áldásait."

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Ne hagyjtáok, hogy a provokáció testi reagálást hozzon elő belőletek, vagy visszavessen titeket szellemileg. A rossz lelkületek és viselkedési minták kivisznek titeket a Szellemem sodrásából, mondja az Úr. A próba azért van, hogy meglátszódjon, hogy amit hirdetsz és amit hiszel, hiteles-e. Ti vagytok az Én élő levelem, egy nyitott könyv, amit mindenki olvas. Hadd lássanak meg Engem bennetek.
2 Korinthus 3:2 A mi levelünk ti vagytok, beírva a mi szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember

2013. április 19., péntek

Prófécia 2013. április 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Nagyobb tisztánlátást adok ahhoz, hogy fel tudjátok ismerni a különbséget a hit és a remény között. Az imádságaitok legyenek stabilak a teljes mértékű hitben, mindenféle kétely nélkül; az Én akaratom szerint, mondja az Úr. Ha azt tapasztalod, hogy a kételkedés állapotába kerültél, fordíts rá időt, és tedd meg, ami szükséges ahhoz, hogy rátalálj a félelem vagy hitetlenség bármely helyére, ami alááshatja a hitedet. Ezután tedd meg a szükséges korrekciókat, azért, hogy mindaz, amit az Én nevemben kérsz, meglegyen.

Jakab 1:5-8 Ha pedig valakinek közületek nincs bölcsessége, kérjen Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül ad; és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; A kételkedő, a minden útjában állhatatlan ember.

____________
Gyuri Naplója
További információk, cikkek és próféciák: Főoldal
Személyes üzenet küldése: Kapcsolat
Lehetőség adományokkal való támogatásra: Támogatás

2013. április 18., csütörtök

Átmenet: Két generáció szellemi összekapcsolása

...Ez egy olyan mestermű - az atyák és a fiak szívének újra összekapcsolása - amihez speciális szolgálatot rendelt Isten: Illés szolgálatát. Nem véletlen, hogy Jézus földi szolgálata előtt is Illés szellemével és erejével kellett Keresztelő Jánosnak szolgálnia. Ott is két generáció kapcsolódott össze, ami több szinten is kibontakozott utána...

A teljes cikk elolvasásához kattints ide: Átmenet: Két generáció szellemi összekapcsolása

Prófécia 2013. április 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 18.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Minden, ami kívül megmutatkozik, a szívben kezdődik. Ne engedd, hogy megrontsa a szívedet a keménység, vagy a lelked keserűsége. Tisztulj meg és szabadulj fel mindentől, ami rabságban akar tartani, mondja az Úr. Legyen tökéletességre juttatva a megszentelődés és az erény, azáltal, hogy átveszed az irányítást a gondolataid és az érzelmeid fölött.

Máté 12:33-37 "Ha egy gyümölcsfát jónak ítéltek, akkor annak a gyümölcse is jó. Ha pedig a fát rossznak ítélitek, akkor annak a gyümölcse is rossz, mert a fát a gyümölcsei alapján lehet megítélni. Ti, viperák, hogyan is mondhatnátok jó dolgokat, mikor romlottak vagytok! Mert azt mondja ki az ember, amivel tele van a szíve. A jó ember jó dolgokat gyűjt össze a szívében, és azért mond és tesz jó dolgokat. A gonosz ember pedig gonosz dolgokat tartogat a szívében, és ezért mond és tesz gonoszságokat. Figyelmeztetlek benneteket, hogy az ítélet napján minden meggondolatlanul kimondott kártékony szavatokról számot kell majd adnotok! A saját szavaitok alapján fognak felmenteni vagy elítélni benneteket."

2013. április 17., szerda

Prófécia 2013. április 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 17.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Kövess tovább Engem, és cselekedd azt, ami jó, minden helyzetben. Te tudod, mi a különbség a jó és a rossz között, és képes vagy úgy dönteni, hogy igazságos legyél. Ne legyél hajlandó megadni magad semmilyen kísértésnek, aminek a következményei olyan lelkületek vagy cselekedetek lennének, amik ellenkeznek az Én jellememmel és természetemmel. Arra hívtalak el, hogy legyél egy Velem, és amikor mi egységben vagyunk, akkor az Én gondolataim lesznek a te gondolataid, és ezt fogják követni a cselekedeteid, mondja az Úr.

Galata 6:9 A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk.

2013. április 16., kedd

Prófécia 2013. április 16.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 16.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azt szeretném, hogy elfoglald a földet az Én királyságomért, mondja az Úr. De Én szellemiekről beszélek neked. Vannak olyan részei a szívednek, amelyek keserűvé és keménnyé váltak, a nehézségek miatt, amelyekkel találkoztál. Ezeket a kemény helyeket, ahol csüggedés, elutasítottság és csalódottság van, fel kell szántani, mint az ugaron hagyott szántóföldet, és be kell vetni a hit és bizalom magvaival. Először a saját szíved földjét kell elfoglalnod, hogy a külső munkát is el tudd végezni.

Hóseás 10:12 Vessetek magatoknak igazságra; arassatok kegyelem szerint! Szántsatok magatoknak új szántást; mert ideje keresnetek az Urat, mígnem eljön, hogy igazság esőjét adja néktek.

2013. április 15., hétfő

Prófécia 2013. április 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 15.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Valóban a barátomnak hívlak mindegyikőtöket. Hallottad a hangomat, ahogy hívlak téged? Mert ha hallottad  a suttogásaimat, azért hívtalak, hogy gyere közelebb. Járjunk együtt itt, a barátság helyén, itt, a lelki és szellemi egység helyén. Jöjjetek hozzám mind, akik meg vagytok terhelve, és könnyebbüljetek meg. Mert Én elveszem tőletek a terhet, és örömöt és vidámságot adok nektek. Nektek adom azt a kegyelmet, amit nektek kell megkapnotok ebben az időben. Kérlek értsétek meg, hogy senkit sem tartok vissza attól, egyetlen embert sem közületek, hogy ebbe a kegyelmi pozícióba kerüljön. Annak van az ideje, amikor úgy döntöttem, hogy megáldom az Én népemet. Keljetek fel ma, úgy mint a sasszárnyakon, és legyen úgy, hogy összeszeditek a bátorságotokat arra, hogy kijöjjetek onnan, ahol most vagytok, a dicsőség helyére, az Én jelenlétem lakóhelyére. Gyertek és járjatok Velem! Gyertek és bízzatok Bennem! Könnyebbüljetek meg, tegyétek le magatokról a méltatlanságot és a kárhoztatást. Új ruhákba öltöztetlek benneteket.  Megmoslak benneteket, ahogy még soha nem voltatok megmosva, és ezáltal tökéletesítelek benneteket. Valóban győzelemről győzelemre fogtok haladni, mert ez a sorsotok, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Szeretteim, kihívlak benneteket a sötétségből a fénybe, a reménytelenségből a reménybe. Nem kell lekicsinyelni a múlt nehéz időit, de a hátatok mögött kell hagynotok azokat az időket, és azzal a hittel kell előre mennetek, amely diadalmaskodik a sötétség és elnyomás erői felett. Nézzetek fel, és álljon helyre a szellemi látásotok! Máté 9:29 Erre ő megérintette a szemüket és így szólt: "Legyen nektek hitetek szerint."

2013. április 12., péntek

Prófécia 2013. április 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Jelentős áttörések készülnek megtörténni számos területen az életedben és a körülményeidben. De hinned kell, hogy Én az igazat mondom neked, mondja az Úr, és szellemileg fel kell venned a siker pozícióját. Sok megpróbáltatással kellett szembesülnöd, amik nemcsak nehezek voltak, hanem ijesztőek is. Most fogsz elkezdeni kijönni ennek a pusztaságnak az átéléséből.

Hóseás 2:15 És onnan adom meg néki az ő szőlőjét és az Akor völgyét a reménység ajtaja gyanánt, és úgy énekel ott, mint ifjúságának idején és mint Egyiptomból lett feljövetelének napján.

____________
Gyuri Naplója
További információk, cikkek és próféciák: Főoldal
Személyes üzenet küldése: Kapcsolat
Adományok, támogatás: Támogatás

2013. április 11., csütörtök

Prófécia 2013. április 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 11.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ne add fel! Ragaszkodj a hitedhez! Még ha ismeretlennek is tűnik az ösvény, sőt néha veszélyeket rejtegetőnek, akkor is tovább kell menned. Én már előtted jártam, hogy az egyenetlen helyeket egyenessé tegyem, és eltávolítsam a veszélyes akadályokat az utadból. Legyél erős és megingathatatlan abban a meggyőződésedben, hogy elvégzem érted azokat a dolgokat, amik gondot jelentenek neked, mondja az Úr.

Ésaiás 45:2 Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat.

____________
Gyuri Naplója
További információk, cikkek és próféciák: Főoldal
Személyes üzenet küldése: Kapcsolat
Adományok, támogatás: Támogatás

2013. április 10., szerda

A szeretet tölti be a törvényt

A szeretet tölti be a törvényt - A Nagy Küldetés, 15. rész

2013., 15. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Ahogy a Szentírásban olvashatjuk, azok, akiket a testi természet szenvedélyei vezérelnek, elvesznek, és nem öröklik Isten királyságát. Ezt muszáj tudnunk és észben tartanunk. Ahhoz, hogy szabadok lehessünk attól, amit Pál apostol úgy nevezett, hogy "a halál teste" (lásd Róma 7:24), amely a Jó és Rossz Tudásának Fájáról való evés következménye, arra van szükség, hogy az Élet Fájáról együnk, amely Krisztus.

Jézus azt is tanította, hogy a szeretet tölti be a törvényt. Ezt könnyű megérteni. Ha szeretjük Istent, nem fogunk bálványokat imádni. Ha szeretjük a felebarátainkat, akkor nem fogunk irigykedni rájuk, lopni tőlük, gyilkolni vagy házasságot törni. A szeretet nem árt másoknak, hanem jót tesz mindenkivel. Ezt olvassuk az 1 Timótheus 1:5-ben:
Ennek a rendelkezésnek célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és őszinte hitből fakadó szeretet. (B-D)
Mindennek, amit tanulnunk és teszünk, a célja a szeretet, a tiszta szív, a jó lelkiismeret és az őszinte hit. Akik elkötelezettek abban, hogy ezekben az alapvető dolgokban fejlődjenek, a legvonzóbb, legkellemesebb emberek a földön. De ami még ennél is fontosabb: a mennyben is ismerik őket. Ehhez az elsődleges lépés az, hogy kisebb mértékben koncentrálunk arra, amit el tudunk érni, és nagyobb mértékben arra, amivé válunk.

Ezzel nem tagadom azt, hogy eredményeket is kell elérnünk. Gyümölcsöt kell, hogy teremjünk, mint például hogy felépítsük az Úr házát, és hogy só és világosság legyünk, amire el is vagyunk hívva. Odaszántan akarjuk végezni a szakmánkat, a munkahelyünkön olyan jól dolgozva, mint az Úrnak. Mindazáltal a megfelelő sorrendet fenn kell tartani ahhoz, hogy ne kerüljünk rossz állapotba. Az elsődleges célkitűzésünk az, amivé válunk, és nem az, amit elérünk, ami a másodlagos célkitűzésünk.

Amikor eljutunk oda, hogy az életünk erre a fundamentumra épül, akkor készen állunk az elkötelezettség következő, egyben legmagasabb szintjére lépni - amikor már nem rólunk szól az egész, nem arról, amit elérünk, nem arról, amivé válunk, hanem amikor az életünket arra áldozzuk, hogy megdicsőítsük az Urat és felemeljük az Ő nevét. Ekkor tudjuk tiszta, őszinte szívvel mondani, ahogy az apostol tette a Galata 2:20-ban: "Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus."

- - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - Love Fulfills The Law - The Great Commission, Part 15

Prófécia 2013. április 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április10.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyél résen a lelked ellen készült fegyverek miatt, különösen az érzelmeid ellen. Az ellenség nem csak el akarja vonni a figyelmedet a szellemi törekvéseidtől, hanem meg is akar fosztani attól a vágytól, hogy a Szellemben járj. Különösen vigyázz a depresszióval, a kárhoztatással, a frusztrációval és a durva sértő viselkedéssel. Teljesen igazolva fogod érezni magad, amikor hagyod, hogy ezek a kifejezésformák megnyilvánuljanak, de ez nem használna neked, mondja az Úr. Gyakorolj önfegyelmet.

Ésaiás 54:17 Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

____________
Gyuri Naplója
További információk, cikkek és próféciák: Főoldal
Megújult: Személyes üzenet küldése: Kapcsolat
Köszönöm az adományokat, támogatást: Támogatás

2013. április 9., kedd

Prófécia 2013. április 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 9.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Tegyél egy különleges erőfeszítést annak érdekében, hogy jelen maradj Velem, mondja az Úr. Állj ellen annak a kísértésnek, hogy hosszanasan foglalkozz a múlttal, úgyhogy tudatosan engedd el az összes kudarcot és bánkódást. Járj Velem itt és most, még akkor is, ha arra leszel hajlamos, hogy előrerohanj, hogy megpróbáld meglátni, mit tartogat a jövő. Vannak bizonyos dolgok, amiket itt kell meglátnod és kezelned, ahol most vagy. Engedd, hogy megmutassam, és bölcsességet adjak.

Zsoltárok 84:5 Boldog az az ember, akit te segítesz, akinek szíve zarándokútra készül.

____________
Gyuri Naplója
További információk, cikkek és próféciák: Főoldal
Személyes üzenet küldése: Kapcsolat
Adományok, támogatás: Támogatás

2013. április 8., hétfő

Prófécia 2013. április 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 8.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Megáldalak titeket, ha hozzám jöttök és hisztek.  Ebben az időszakban új módokon foglak bővölködővé tenni titeket.  Én magam leszek a ti fényes csillagotok, a szellemi vezetőtök.  Én leszek a gyógyítótok és a szabadítótok. Mert a kedvező időszak rendelt ideje van. Eljövök és megvalósítom azt, amire hitet tudtok gyakorolni, hiszen hit által tudjátok megkapni mindazt, amit az Atya kínál nektek az Ő királyságában. Hát jöjjetek a mai napon hit által! Kérjetek és meg lesz adva, keressetek és találni fogtok, zörgessetek és az Én ajtóm megnyílik előttetek, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
A megbízatás új szintjére hozlak, de el kell hagynod a vallásos gyakorlatokat és az emberi hagyományokat, ahhoz, hogy a Szellemben való életet keresd. Megnyitom a Szellemben járás kincseit, amint úgy döntesz, hogy engedelmes leszel a feltáruló szellemi valóság kijelentésének. Az áldások felül fogják múlni azt, amit gondolsz vagy kérsz, hogyha elhatározod, hogy nem leszel hajlandó visszatérni az ismerős dolgokhoz, mondja az Úr.
Lukács 12:48b Mert mindenkitől, akinek sokat adnak, sokat követelnek, és akire sokat bíznak rá, attól többet kérnek számon.

- - -
Elnézést, hogy a mai napon nem a megszokott időben megy az email, egy kis technikai malőr miatt. Remélem hamarosan sikerül helyreállítani. Köszönöm a türelmeteket!

Gyuri Naplója

2013. április 7., vasárnap

Sürgős imakérés Rick Warren és családja érdekében

A Breaking Christian News / Elijah List által közzétett hír:
---------------------------------------------------------

2013 április 6.
Sürgős imakérés: Rick Warren pásztor fia, Matthew, öngyilkos lett

"Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket." Zsolt.34:19

Julie A. Smith, szerkesztő - The Elijah List

Matthew Warren, aki Rick Warren pásztor és felesége Kay fia, péntek este öngyilkos lett - 27 éves volt. Matthew mentális betegségben és depresszióban szenvedett egész életében, noha a lehető legjobb egészségügyi ellátásban részesült.

A FoxNews beszámolója a következőket írja: "Warren, a többmillió példányban elkelt könyv, A céltudatos élet szerzője, a gyülekezet munkatársi stábjának írt levelében elmondja, hogy pénteken egy vidám estét töltöttek a feleségével a fiuk társaságában, mielőtt Matthew fiuk hazament és önkezével véget vetett az életének, egy 'pillanatnyi kétségbeesési hullám' során."

Rick Warren gyülekezete, a Dél-Kaliforniában található Saddleback, egy közleményt adott ki a mai napon: "Matthew rendkívül kedves, szelíd és együttérző fiatalember volt, akinek az üde kedvessége sokaknak jelentett bátorítást és vigasztalást."

"Soha nem felejtem el, hogy sok évvel ezelőtt", tette hozzá Warren pásztor a gyülekezetnek írt emailjében, "miután egy újabb lelki segítségnyújtási módszer is kudarcba fulladt, Matthew azt mondta: 'Apa, tudom, hogy a Mennybe megyek. Miért ne halhatnék meg egyszerűen, és vethetnék véget ennek a fájdalomnak?'"

A fia, Matthew, tíz évet élt még ezután, amit a másoknak való segítségnyújtással töltött.

A Saddleback Gyülekezet az egész Warren családért kér imatámogatást ebben az időszakban.

Imádkozzunk mindannyian a Warren családért ebben a nehéz órában, és kérjük a Nagy Vigasztalót, hogy hozzon nekik nagy vigasztalást ebben az időben.

Őszinte részvétünk a Warren családnak, az imádságaink körülvesznek benneteket.

Az Elijah List és a Breaking Christian News teljes stábja 

Forrás: FoxNews és rickwarren.org


*************************************

Elijah List Publications 
528 Ellsworth St. SW 
Albany, OR 97321
www.elijahlist.com 
email: info@elijahlist.net
Phone 1-541-926-3250

- - -
Arra kérlek benneteket, hogy ezt a hírt lehetőleg ugyaebben a formában, továbbítsátok vagy tegyétek közzé, a tartalomra is tekintettel, hogy amennyire lehet és szükséges, világos képet láthassanak az érdeklődők a történtekről. Köszönöm - Országh Gyuri

2013. április 6., szombat

A csend hangjai - Elaine Tavolacci

Elaine Tavolacci
A Word In Season / Időszerű ÜzenetA csend hangjai

Évekkel ezelőtt, amikor a mobiltelefonok kezdtek elterjedni, előfordult, hogy telefonbeszélgetés közben elment a kapcsolat. Ilyenkor gyakran egy úgynevezett "holtsávba" került valaki. Ma már nem olyan gyakran történik ilyen a technika fejlődése miatt, de az Úr a következőt mutatta nekem. Sok olyan keresztény van ma, akik Jézussal járnak, majd egyszer csak ki tudja miért, nem tudják venni az adást az Úrtól. Volt egy olyan időszak a Bibliában, az 1 Sámuel 3-ban, amikor ritkán volt az Úrnak kijelentése, és nem volt széleskörben elterjedt látomás. Ekkor szólította meg Sámuelt kisfiúként, de Sámuel nem ismerte fel az Úr hangját, míg Éli, a főpap, meg nem mondta neki, hogy az Úr szólítja őt. A történet folytatásában Sámuelből nagy próféta lett, és egyetlen szava sem esett a földre. Némelyikőtök olyan időszakon megy át, amikor az Úr hallgat, másoknak pedig beszél, csak nem ismeritek fel a hangját. Úgy érzitek talán, hogy elveszítettétek a kapcsolatotokat Jézussal, ez viszont messze nem igaz.

Azt mondja az Úr, hogy ne csüggedj el azokban az időkben, amikor csend van. Ne fáradj meg, amikor úgy tűnik, hogy nagyon távoli a hangom, hanem inkább tudd azt, hogy Én veled vagyok, és soha nem hagylak el. Nem veszítetted el az Előttem való kedvességedet, és a kommunikáció sem állt le. Keress Engem a csend időszakaiban, és tudd meg, hogy a csendes időkben szoktam csiszolni rajtad, hogy megtisztítsalak. A csendes időkben szoktalak megmetszeni. Ne veszítsd el a figyelmed fókuszát a folyamat közben! Ne bátortalanodj el! Beszélni fogok a nehéz időkben is, úgy mint a jó időkben. Ne add fel a reményt a csend idején, hanem inkább folytasd tovább a küzdelmet!

Szólni fogok azokhoz is közületek, akik elveszítették a szellemi hallásukat. Akik érzéketlenné váltatok a hangomra, újra hallani fogtok! Akiknek volt fületek a hallásra, ismét éles lesz a hallásotok. Az Én hangom át tudja törni a gátakat, és le tudja rombolni az akadályokat, amik elzárják a hallásotokat. Az Én hangom békességet visz a szívetekbe és az elmétekbe. Némelyekhez újra szólok álmokkal, és kijelentem a terveimet éjjeli látomásokkal. Az elrejtett dolgokkal is szólni fogok, de a természetes dolgokkal is. Az Én hangom győzelmet fog hozni minden helyzetben. Az Én hangom az igém által és bensőséges kapcsolatban fog szólni.

Ahogy időt töltesz Velem, visszahozom neked a felüdülés időit. Ne próbáld a természetes gondolkodásoddal észlelni a hangomat. Soha ne hagyd, hogy lehangoló gondolatok uralják az elmédet, hanem ahogy várakozással jössz majd Hozzám, Én megadom, hogy tisztán észlelhess. Ahogy felgerjeszted a lángot, és táplálod a tüzet, amely egykor hevesen égett benned Értem, felkelsz és ismét hallani fogsz. A kenetem, ami látszólag eloszlott az életedből, visszakerül. Ahogy Sámuelnek is kijelentettem Magamat Silóban, neked is kijelentem Magamat békességben. A csendességben és a bizalmasságban lesz a te erősséged, mondja az Úr.

1 Sámuel 3:10
Akkor eljött az Úr, megállt és szólította, mint máskor: Sámuel, Sámuel! Sámuel pedig azt mondta: Beszélj, mert hallja a te szolgád.

Jób 33: 15-16
Szól hozzád álmodban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll rád, vagy mikor ébredezel. Megnyitja füledet ilyenkor, majd figyelmeztetését megpecsételi jelekkel

Zsoltárok 85:8 
Meghallom, mit szól az Úr Isten! Békességet szól az Ő népének és szentjeinek, és nem engedi, hogy visszatérjenek a bolondságra. Bizony közel van az Ő üdvössége az Őt félőkhöz, hogy dicsőség lakozzék a mi földünkön.

Ésaiás 30:21
És füleid hallani fogják a szót mögötted, mondván: Ez az Út, melyen járnotok kell; ha jobbra vagy balra eltérnétek.

Isten csendben és csodálatosan munkálkodik Gyöngyöspatán

Nem tudom, ti mennyit hallottatok róla, de Isten csendben és csodálatosan munkálkodik Gyöngyöspatán, azon a településen, ami a szélsőjobbos megfélemlítésekről volt híres. Nos, nem csak ilyen dolgok történtek ott, hanem ennél sokkal buzdítóbb, örömteli események, ugyanakkor istenfélelemre indító történések is.

Soós Péter
Soós Péter, Isten engedelmes szolgájaként, sokunkat megszégyenítő odaszántsággal és hűséggel merészkedett egy nem túl vonzó területre ...

A Szent Szellem természetfeletti kijelentéseivel, csodáival is kísért kalandos eseménysorozatról írt beszámolót Soós Péter hitéleti oldalán találtam. Az itt olvasható dolgokat akár külföldi misszionárius által írt könyvben is olvashatnánk, olyan különlegesek, de a bibliai beszámolókban írtakhoz is hasonlítanak - most te is elolvashatod:

Az olvasáshoz kattints ide:

2013. április 5., péntek

Prófécia 2013. április 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 5.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, vizsgáljátok át és soroljátok fel azokat a dolgokat, amik gondot okoznak nektek. Ezután tudatosan engedjétek át Nekem, azzal a hittel, hogy tudjátok, hogy Én mindezeket teljességre viszem tökéletes rendben; ahogy Én is feltárom bennetek azokat a dolgokat, amelyeknél igaz ítéletre és fegyelmezésre van szükség, mondja az Úr. Ne vessétek meg ezt a megszentelődési és megtisztulási időszakot.

Zsoltárok 138:8 Az Úr mindezt véghezviszi értem. Uram, a Te kegyelmed örökkévaló: ne hagyd el a Te kezeidnek alkotásait!

2013. április 4., csütörtök

Imádság Háza hírek: torony szolgálat és a hírlevél...

Most pénteken (április 05.) fent vagyok Budapesten, szeretettel várlak titeket a Dicsőítő- és Imatoronyban 17.00 órától! 


Megjelent az Imádság Háza Hírlevél, a weboldalon megtaláljátok ide kattintva (az oldal aljára görgetve).

A hírlevélben szerepel Rick Joyner egyik legújabb látása ‘A Hang’ (The Voice) címmel, mely a Krisztus ítélőszéke előtt, Az elhívás és A Fáklya és a Kard c. könyvek folytatása, és most egy sorozatban közreadja az Imádság Háza (ebben a számban az első rész szerepel). Továbbá olvashatsz üzeneteket Prazsák Lacitól és Csillától, valamint tőlem is, és a lap végén találod a kiadványaikat.

Gyuri

A tisztátalanság törvénytelenségre visz

A tisztátalanság törvénytelenségre visz - A Nagy Küldetés, 14. rész

2013., 14. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Ahogy a múlt héten olvastuk a Galata 5:19-24-ben, miután a test cselekedeteit felsorolta, Pál a következőt hangsúlyozza: "Akik ilyesmiket tesznek ..., Isten királyságát nem fogják örökrészül kapni." Akkor hát mi lesz azokkal, akik úgy hiszik, üdvözültek, mert nyilvánosan elismerték, hogy hisznek Jézusban mint Megváltójukban, de aztán a bűnös természetüket követve folytatják az életüket, a test cselekedeteit gyakorolva, az itt felsoroltak szerint? Ez lehet a legfontosabb kérdés a "hívők" milliói számára.

Ha annyira leegyszerűsítjük az evangéliumot, hogy gyakorlatilag bárki "megtérhet", de kompromittáljuk a tényleges bibliai feltételeit, akkor vajon nem azt tettük ezzel, hogy biztonságérzetet adtunk az embereknek egy olyan szellemi állapotukban, amelyben az életük továbbra is örökkévaló veszélynek van kitéve? Sok igehely mutatja be egyértelműen, hogy valójában éppen erről van szó.

Sok olyan összejövetelen voltam már, ahol az embereket egyszerűen arra kérik, hogy emeljék fel a kezüket, hogy így nyilvánítsák ki a Krisztusban való hitüket az üdvösségük érdekében, a többieknek pedig azt mondják, hogy hajtsák le a fejüket, és csukják be a szemüket. Ez egyértelműen azért történik így, hogy ne hozzák zavarba, vagy ne ijesszék meg az új "megtérőket". Hogy lehet ezt egyáltalán nyilvános hitvallásnak nevezni? Az igazi keresztény élet megélése bátorságot követel. Akkor hogy várhatjuk az ilyen erőtlen vallástétel tevőitől, hogy úgy éljenek? Az a válasz, hogy nem sokan élnek úgy, mégis hamar azt vallják magukról, hogy megtértek.

A felmérések azt mutatják, hogy ma a megtérőknek csupán kb. 5 százaléka kezd egyáltalán gyülekezetbe járni. Az első században viszont nem csak hogy a 100 százalékuk járt gyülekezetbe, hanem "csatlakoztak a gyülekezethez", ami a valóságos, eleven gyülekezeti életre utal, ami nem más mint az alapvető újszövetségi életforma. Ahogy bővebben is beszélni fogunk róla, a tényleges megtérésen átment ember életében nyilvánvaló gyümölcsök vannak. Ha a gyümölcs nincs meg, akkor el kell gondolkodnunk rajta, hogy vajon valódi megtérés történt-e. De még ha valódi is a megtérés, a magvető példázatából tudjuk, hogy minden mag próbára van téve. Az Úr azt állította, hogy "aki mindvégig állhatatos marad", az fog üdvözülni (lásd Máté 24:13).

Természetesen nem akarom nehezebbé tenni az embereknek azt, hogy átadják Jézusnak az életüket, mint amilyen nehéznek lennie kell. Ennél rosszabb már csak az tud lenni, hogyha könnyebbé tesszük, mint amilyen valójában, amivel sokakat megtévesztünk, mert így azt gondolják, hogy "megmenekültek", miközben veszélyben forog az örök életük. Ha könnyebbé tesszük annál, amilyenné az Úr tette, azzal csak felhígítjuk az evangélium karakterességét, erejét és hatalmát, ami meg tudna menteni bennünket a bűneinkből. Nem a halálból menekülünk meg, hanem abból, ami a halált okozza - a bűnből. Ha a bűnös természet nem tűnik el, akkor nem az élet ösvényén járunk. Ha viszont az élet ösvényén járunk, akkor egyértelműen látszik, hogy megszabadultunk a "halál testéből", a testi természetünktől.

Ez nem azt jelenti, hogy tökéletesnek kell lennünk, ahogy még az "Igazságos Jakab" is elismeri, hogy "mindnyájan sok dologban vétkezünk" (lásd Jakab 3:2). Időnként vétkezni, és ezeket a dolgokat "gyakorolni" két különböző dolog, ahogy a Róma 6:17-23 beszél róla:

De hála legyen az Istennek, hogy bár szolgái voltatok a bűnnek, szívből engedelmesekké lettetek a tanításnak az iránt a formája iránt, melyre adattatok;

és miután szabadokká tétettetek a bűntől, szolgáivá lettetek az igazságnak.

Emberi módon szólok a ti testetek erőtelensége miatt. Mert amint rendelkezésére bocsátottátok a ti tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek szolgák gyanánt a törvénytelenségre, úgy bocsássátok most rendelkezésére a ti tagjaitokat szolgák gyanánt az igazságnak a megszentelődésre.

Mert mikor szolgái voltatok a bűnnek, szabadok voltatok az igazságtól.

Micsoda gyümölcsét vettétek tehát akkor azoknak, amiket most szégyenletek? Mert azoknak a vége halál.

Ellenben most, hogy megszabadultatok a bűntől és szolgáivá lettetek az Istennek, megvan a gyümölcsötök megszentelődésre, a vége pedig az örök élet.

Mert a bűnnek a zsoldja halál; az Istennek kegyelemajándéka pedig örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban. (Kecskeméthy ford.)

A 19. versben azt olvassuk, hogy a tisztátalanság törvénytelenségre visz, ami további törvénytelenséget szül. Még ha soha nem is törtél házasságot és nem paráználkodtál, a pornográfia, a tisztátalanság és a hasonlók meg tudnak fosztani az örökkévaló örökségedtől. Amint elkezded ezeket gyakorolni, elsőként az fog történni veled, hogy az Úr iránti szereteted elkezd kihűlni.

- - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - Impurity Leads to Lawlessness - The Great Commission, Part 14

Prófécia 2013. április 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 4.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ne ess kétségbe, Én utat készítek még akkor is, amikor azt tapasztalod, hogy a pusztában vagy. Te egy áthaladó zarándok vagy, és ez csak egy ideiglenes dolog. Az örökkévaló királyság szempontjából pedig pillanatnyi az egész. Ne légy hajlandó több figyelmet szentelni ennek a helyzetnek, mint amennyit érdemel. Engedd, hogy Én vezesselek át ezen az időszakon, a fegyelmezésnek és szükségnek az idején, mondja az Úr.

2 Korinthus 4:17 Mert a mi pillanatnyi, könnyű nyomorúságunk minden mértéket meghaladó örök súlyú dicsőséget szerez nekünk

2013. április 3., szerda

Prófécia 2013. április 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 3.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az átmeneti időszakod hamarosan lejár. Csupán néhány további felkészítő lépés kell, és a továbbhaladás pozíciójába kerülsz. Állj meg stabilan a Bennem való hitben és bizalomban, mondja az Úr, és nézz szembe a folyamat záró lépéseivel türelemmel, bizonyossággal és abban a biztos tudatban, hogy az Én akaratom valósul meg a te körülményeid között.

2 Timótheus 1:12 Amiért szenvedem is ezeket: de nem szégyenlem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok abban, hogy amit rám bízott, meg tudja őrizni ama napra.

2013. április 2., kedd

Prófécia 2013. április 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 2.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A bizonytalanságot szemléld hittel, azzal a hittel, hogy Én veled vagyok és vezérlem a lépéseidet. Semmi sem bizonytalan számomra, és az Én királyságomban sem bizonytalan semmi. Én jól tudom elejétől végéig a dolgokat, és bízhatsz Bennem, hogy azon az úton vezetlek, amin menned kell. Én a te oldaladon vagyok, és nem ellened. Őrizd meg a békességet mindenben, mondja az Úr.

Zsoltárok 37:Az ÚR irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki.

2013. április 1., hétfő

Prófécia 2013. április 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. április 1.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Azt szeretném, Én népem, hogy megértsétek, hogy a feltámadás ereje elérhető számotokra -- a királyság ereje, amit hordozni lehet. Krisztus hatalmának az ereje nektek lett adva; használjátok ezt a hatalmat; használjátok ezt az erőt! Harcoljátok meg a hit nemes harcát! Győzzétek le az ellenség minden ellenetek irányuló munkáját! Éljetek szabadságban, felszabadultságban, és a Mindenható Isten királyságának az örömét keresve, aki elkészítette az utat nektek. Annyit kell csak tennetek, hogy járjatok az elkészített úton. Járjatok a valóigazságban! Járjatok ennek a nagyszerű üdvösségnek a dicsőségében! Járjatok a jelenlétemben napról napra, és emlékezzetek, hogy az ár ki van fizetve! Ne feledjétek az előnyöket, amiket kaptatok! Mert azt mondja az Úr, hogy amit Én megszereztem és amit megragadtam, mindazt értetek tettem. Szerezzétek meg szellemben! Küzdjetek tovább! Soha ne adjátok fel, soha ne üljetek le, ne engedjétek meg magatoknak, hogy elcsüggedjetek! Azt mondom, igyekezzetek a mennyei elhívás jutalmára Krisztusban, a dicsőség Urában!

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Közeledjetek Hozzám! Legyünk egyek, és ne legyen elválasztódás vagy megosztottság közöttünk. Az a vágyam, hogy a szívetek és az értelmetek teljes egységbe kerüljön Velem, mondja az Úr, mert ez a hely az abszolút igazságosság és békesség helye. Ti magatok dönthettek amellett, hogy belehelyezkedtek ebbe a tökéletes egyesülésbe, hogy soha ne kerüljetek szembe az akaratommal. János 17:21 Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te énbennem, Atyám, és én tebenned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk: hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.

ÁLDOTT FELTÁMADÁSI ÜNNEPET!Christos Anesti! - 
    Alithos Anesti!
Krisztus feltámadt! -

    Valóban feltámadt!
Mindenkinek örömteli, az evangélium erejében bővölködő megemlékezést kívánok Jézus Krisztus kereszthalálát és feltámadását ünnepelve!

Dicsőítsük Őt, az örökkévaló Bárányt, a Fiút, aki kezdetben az Atya kebelén volt, mint örökkévaló Ige, Isten tökéletes képmása, a Messiás!

A bűneinket magára véve helyettünk szenvedett és halt meg, hogy szentül tiszta vérével örökérvényű váltságot és bűnbocsánatot szerezzen Isten előtt mindazok számára, akik hisznek Őbenne, akik hisznek Jézus Krisztus nevében!

A harmadik napon feltámadott, és felemeltetett a mennybe, Isten jobbjára, és Ő lett a közbenjáró, közvetítő Isten és az emberek között. Úrrá és Üdvözítővé (Megtartóvá, Megmentővé) tette Őt az Atya Isten!

"Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a halálból, megtartatol."
Róm. 10:9

"Az pedig felelvén, monda: Hiszem, hogy a Jézus Krisztus az Isten Fia."
ApCsel. 8:37

"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által."
Gal. 3:26

Jézus: "Bizony, bizony mondom néktek: Aki én bennem hisz, örök élete van annak."
János 6:47