2015. február 28., szombat

Az egész életetekben élősködő sáskák felfordulnak!

LANA VAWSER:
AZ EGÉSZ ÉLETETEKBEN ÉLŐSKÖDŐ SÁSKÁK FELFORDULNAK!!
2015. február 28.

Lana Vawser
Ma egy látomásban HATALMAS sáskákat láttam, és az, hogy hatalmas, azt jelenti, hogy GODZILLA méretűek voltak, és ezek a sáskák Isten népe közül sok ember életében ott voltak ... SŐT, már egy jó ideje ott voltak.

Amit láttam, olyan volt, mintha a lábaik Isten népe közül sokakhoz hozzá lettek volna szorítva, miközben folyamatosan kínt és gyötrelmet fecskendeztek beléjük.

Isten emberei sokat harcolnak és küzdenek egy jó ideje, folyamatosan próbálkoztak erősen állni, de ezek a sáskák nem eresztették őket.

Egyfolytában szívták belőlük az életet. Egyfolytában hátráltatták, egyfolytában bénították, meglopták és pusztították őket.

Hallottam, ahogy azt mondja az Úr: "Itt az ideje, hogy SZABADOK LEGYETEK!" Amint ezt hallottam, megláttam egy HATALMAS órát, ami éppen éjfélt ütött!

Hirtelen azt láttam, hogy mindegyik sáska HOLTAN a hátára esett, mint egy döglött csótány. Az volt a megdöbbentő, hogy nem lassacskán kezdtek haldokolni, és aztán lassan elpusztulni, hanem HIRTELEN történt.

Isten emberei megszabadultak, meggyógyultak és kiszabadultak ezeknek a sáskáknak a fogságából, amelyek évek óta gyötröték őket.

SZABADOK lettek, és PONT AZOKON A TERÜLETEKEN, ahol megkapták a GYŐZELMÜKET, Isten most még nagyobb HATALOMMAL vitte tovább őket, hogy másokat is megszabadítsanak.

A fájdalmaitok és a küzdelmeitek NEM voltak hiábavalóak. Hirtelen fognak megváltozni a dolgok. BÁRMELYIK PILLANATBAN megtörténhet már, hogy azok a sáskák elengednek titeket! Ne adjátok fel! Harcoljatok tovább, mert a gyötrődéseitek napjai LETELTEK!

Az öröm és a gyógyulás dicsőséges gazdagsága VALÓBAN a tiétek lesz, ti pedig továbbléptek abba a "MÉG TÖBB"-be, amire teremtve lettetek.

Éjfél van! Isten valami PÁRATLAN dolgot készül tenni most! MOST MÁR VÉGET ÉR AZ ÉJSZAKA, amikor a sáskák minden tőlük telhetőt megtettek, hogy megakadályozzák, hogy még bővölködőbb életet élhessetek.

FEL FOGNAK FORDULNI! A szabadság bőségesen a tiétek lesz, és ismét hallani fogjátok, ahogy zeng a GYŐZELEM hangja!

* * * * * * *

Lana Vawser szíve vágya az, hogy bensőségesebb kapcsolatra buzdítsa a hívőket az Úrral, hogy meghallják az Ő hangját, és mélyebb kinyilatkoztatást nyerjenek a személyéről és az örökségükről.

2015. február 26., csütörtök

Prófécia 2015. február 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. február 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Azoknak, akik egyhangúságot kell, hogy elszenvedjenek, az igazat mondom nektek, hogy az Én királyságom sokminden lehet, csak nem egyhangú. Viszont fel kell adnotok azt a gondolkdodásmódot, hogy soha semmi nem fog megváltozni, és semmi sem lesz más az életetekben. Fel kell gerjesztenetek magatokat, és fel kell ébrednetek, hogy kíváncsiak legyetek, és vágyakozás érzete legyen bennetek, mielőtt felemelkedtek a Szellemem birodalmában, és felfedezitek az igazi életet. Rázzátok le az unalom bilincseit! Keressetek Engem teljes szívetekkel, és induljatok el egy dicsőséges kalandra Velem, mondja az Úr.

Zsoltárok 38:10
Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtásom.

2015. február 25., szerda

Péntek: Dicsőítő alkalom!

Szeretettel hívlak és várlak benneteket pénteken 18.00 órakor a
"Dávid Sátora" dicsőítő alkalomra, a Miskolci Apostoli Gyülekezet imaházában! (Meggyesalja u. 75.)
További infók: Dávid Sátora

Prófécia 2015. február 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. február 25.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Egy látomásban egy autót láttam, ami elakadt a sárban. A sofőr először csak ott ült az autóban, de ahogy telt az idő, rájött, hogy tennie kell valamit, hogy változtasson a helyzeten. Kiszállt az autóból, és elindult gyalog, hogy segítséget kérjen. És ezt mondja az ÚR: "Sokan közületek, Én népem, beragadtatok a kerékvágásba. Semmi sem fog változni mindaddig, míg nem tesztek valamit, hogy változtassatok a helyzeten. Döntsetek úgy, hogy előre fogtok haladni. Kérjetek segítséget Tőlem, és Én gondoskodni fogok róla. Keressetek Engem a bölcsességért, és megadom nektek."

Zsoltárok 32:8 Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járnod kell; szemeimmel tanácsollak téged.

2015. február 24., kedd

Prófécia 2015. február 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. február 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Szeretteim, Én folyamatosan képezlek ki benneteket az Én munkám végzésére, és arra, hogy felemeljétek a környezetetekben levőket. Ez azt is jelenti, hogy megadtam nektek a képességet, hogy legyőzzétek a nehézségeket, az ellenség munkáját és a saját testi reakcióitokat. Figyeljetek oda, hogy miket mondtok másoknak, és mindent tegyetek meg azért, hogy visszafogjátok azt az ösztönös indíttatásotokat, hogy siránkoztok, miközben együttérzést próbáltok kiváltani az emberekben. Egyedül Elém kerüljenek a kéréseitek, mondja az Úr, mert Én megadom a bölcsességet és azt a fajta segítséget, ami tényleg változást fog hozni.

Filippi 4:6 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

2015. február 23., hétfő

Prófécia 2015. február 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. február 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Senki se tévesszen meg téged a saját véleményével és a saját észrevételeivel. Rám kell hallgatnod, mondja az Úr, mert Én mindig igazságra vezetlek. Hangold a füleidet az Én hangom meghallására, és engedd, hogy megkenjem a szemeidet, hogy meglásd és megértsd a szellemi igazságokat. Igazgatni fogom a lépéseidet, és az igazság ösvényén vezetlek.

Zsoltárok 23:3 Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért.

2015. február 20., péntek

Prófécia 2015. február 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. február 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azokhoz szólok, akik úgy érzik, hogy elakadtak, és nem tudnak továbbmenni. Ne essetek kétségbe! Ki kell használnotok ezt a csendes időt, hogy belső munkát végezzetek. Különösen figyeljetek oda azokra az előttetek feljövő dolgokra, amelyek motiváció és lelkület változást igényelnek. Hozzátok összhangba magatokat az Én Igémmel, mondja az Úr, és számoljatok le az önigazolással.

Jakab 1:22 Az Igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.

2015. február 19., csütörtök

Miskolci dicsőítő alkalmak: Visszaállás az eredeti 18.00 órai kezdésre

Szeretettel tájékoztatom az érdeklődőket, hogy a Dávid Sátora dicsőítő szolgálat alkalmai, amelyek Miskolcon az Apostoli Gyülekezet imaházában vannak tartva kéthetente pénteken,
ismét az eredeti 18.00 órai időpontban kezdődnek.
Országh Gyuri

Prófécia 2015. február 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. február 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Arra hívlak, hogy élj átadott életet, olyat, amivel sohasem állsz ellen a Szellemem vezetésének. Az a vágyam, hogy ne válaszd a világot, se a testi életet, se a fizikai tested vágyait az igazságosság és a szellemi tisztaság helyett. Ahogy a világon egyre rosszabbak az állapotok, annál inkább létfontosságú, hogy elszeparáld magadat a gonoszságtól, és a Szellemben járj, mondja az Úr. Álljon rá a szíved, hogy mindig azt tedd, ami szellemileg megelevenít.

Jakab 3:17 A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, szelíd, engedékeny, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.

2015. február 18., szerda

Prófécia 2015. február 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. február 18.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Sokatokhoz szólok, Én népem, akik kimerültnek érzitek magatokat. Ezt az állapotot nem lesztek képesek természetes szinten orvosolni. Attól fogtok felfrissülni, hogy a jelenlétemben tartózkodtok. A rendkívüli fáradtságérzetetek nagy része csüggedésből származik, a körülmények és a természetes állapotok miatt. Bátorítsd fel magadat Bennem -- a szellemi igazságban -- és fordíts időt a regenerálódásra, mondja az Úr.

1 Sámuel 30:6 Az emberek annyira elkeseredtek a gyermekeik elvesztése miatt, hogy már arról beszéltek, hogy megkövezik Dávidot. Emiatt Dávid nagyon szorult helyzetbe került, mégis erőt és bátorságot merített Istenéből, az Örökkévalóból.

2015. február 17., kedd

Prófécia 2015. február 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. február 17.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Emelkedj fel szellemileg a jelenlétembe, és vedd át azt a friss és erőteljes kenetet, ami most árad ki azokra, akik vágynak rá! Vannak dolgok, amiket meg kell tenned, de a megvalósításukhoz erre a kenetre lesz szükség. Szerezd meg a Szent Szellemem új töltetét erre az időszakra, és engedd, hogy szellemi erő, ajándékok és gyümölcs mutatkozzanak meg az életedben, mondja az Úr.

1 János 2:27 És az a kenet, amelyet ti kaptatok tőle, bennetek marad, és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem amint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az, és nem hazugság, és amiként megtanított titeket, úgy maradjatok Őbenne.

- - -

Gyuri naplója "Prófétai Napló", napi prófétai üzenetekkel, prófétai látással és tanításokkal. Köszönettel veszem, ha támogatod ezt az önkéntes fordítói szolgálatot.


Főoldal | Bemutatkozás | Amitől prófétai | Én is találkoztam Vele | Támogatás | Dávid Sátora

2015. február 16., hétfő

Prófécia 2015. február 16.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. február 16.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Meghallottál Engem, és odafigyeltél. Most pedig hozd létre Velem azt a dinamikus kapcsolatot, amire annyira vágytál. Ezt hit által tudod megtenni. Mindössze annyit kell tenned, hogy hiszel a szavamnak, és úgy helyezkedsz, hogy megkapd azt, amit Én cselekszem ezen a napon, ebben az órában, sőt éppen ebben a percben. Mert azért jöttem, hogy hozzákapcsoljalak az Én életemhez, az Én erőmhöz, az Én örömömhöz, az Én békességemhez, hogy megismerj Engem, közösségben legyél Velem, és valóságosan Velem járj, mondja az Úr. Ma új kezdetek napja van számodra, ha ezt választod.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Amikor az Én útjaimon jársz, mondja az Úr, akkor azzal példát állítasz, amit mások is tudnak követni, ha ők is békességben és áldásban akarnak élni. Akik a Szellemben élnek és járnak, képesek hozzáférni hit által mindenhez, ami biztosítva van számukra. Érdemes megtenni a szükséges változtatásokat ahhoz, hogy igazságosságban élj, és mindig jót cselekedj. Zsoltárok 37:3 Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; így e földön laksz és biztonságban élsz.

- - -

Gyuri naplója "Prófétai Napló", napi prófétai üzenetekkel, prófétai látással és tanításokkal. Köszönettel veszem, ha támogatod ezt az önkéntes fordítói szolgálatot.


Főoldal | Bemutatkozás | Amitől prófétai | Én is találkoztam Vele | Támogatás | Dávid Sátora

2015. február 14., szombat

Nincs szükség a regisztráció újra megerősítésére

Kedves Olvasók!

Nagyon köszönöm mindenkinek a visszajelzéseket! Örülök, hogy többen is írtátok, hogy valóban folyamatosan érkeznek az email értesítések a blogról. Többen érdeklődtetek, hogy újra meg kell-e erősíteni a feliratkozást; szeretnék megnyugtatni mindenkit, hogy nincs szükség a regisztráció újra megerősítésére, vagy bármi másra, mert minden automatikusan megy tovább rendesen.

Viszont egy másik problémát már nem először jeleztek nekem, hogy akiknek citromail-es email fiókja van, azoknál gyakran a Promóciók mappába érkezik a levél, és nehezen találják meg a blogról érkező napi emaileket. Mivel nekem nincs citromail-es fiókom, nem tudom, mi a teendő, valószínűleg kell, hogy legyen valamilyen beállítási lehetőség, hogy ezeket rögtön a beérkező mappába helyezze. Ha továbbra is gondok vannak ott ezekkel az emailekkel, akkor azt javaslom, hogy ha van lehetőségetek, nyissatok egy gmail fiókot, és azzal regisztráljatok a blog email-értesítéseire - de persze más szolgáltatónál is valószínűleg rendben mennek a dolgok.

Sok-sok áldást nektek!

Gyuri
- - -

Gyuri naplója "Prófétai Napló", napi prófétai üzenetekkel, prófétai látással és tanításokkal. Köszönettel veszem, ha támogatod ezt az önkéntes fordítói szolgálatot.


Főoldal | Bemutatkozás | Amitől prófétai | Én is találkoztam Vele | Támogatás | Dávid Sátora

2015. február 13., péntek

Információk

Az utóbbi napokban valamilyen hiba vagy karbantartás történhetett az emailküldő szolgáltatónál (Feedburner), mert a regisztráltak számát hirtelen "nullának" mutatta, de ellenőriztem, és továbbra is ott vannak a regisztrált emailcímek, ahogy tapasztalhattátok is, hogy továbbra is kimennek az emailek napi szinten. (Legfrissebb infó: azóta a számláló is helyreállt a szolgáltatónál!)

Körülbelül 400 elindított regisztráció van, de néhányan nem igazolták vissza az ellenőrző emailben a linkre kattintva, vagy esetleg megakadtak a képellenőrzésnél, (ezért jelenleg 370-380 körül van az aktív regisztrációk száma). Akinek segítségre van szüksége, nyugodtan írjon nekem. Csak azt kérem, hogy a saját nevetekben írjatok, mert akinek szeretnétek az email értesítéseket, nem biztos, hogy vissza fogja igazolni.

Ha te is szeretnél feliratkozni az email értesítésre, a bal oldalon található modulban el tudod végezni. Ha elakadsz, az alábbi linkre kattintva találsz infót, segítséget:


A napi emailküldés kb. öt éve folyamatosan működik, és a több száz regisztrált emailcím továbbra is nyilván van tartva a kellő helyen (a legfrissebb regisztráltaké is!). Ha esetleg a jövőben változás lenne az email értesítésekben (például szükség esetén másik levélküldő szolgáltatóra mennénk át), akkor természetesen mindenkit értesítek, de ezt már nem tartom valószínűnek, mert az automatikus emailküldés, úgy látszik, továbbra is zavartalanul működik.

Nyugodtan végezzétek el a feliratkozást, ha rajta szeretnétek lenni a címlistán!

A bal felső sarokban közvetlenül tudtok üzenetet küldeni nekem! ~ Gyuri
- - -

Gyuri naplója "Prófétai Napló", napi prófétai üzenetekkel, prófétai látással és tanításokkal. Köszönettel veszem, ha támogatod ezt az önkéntes fordítói szolgálatot.


Főoldal | Bemutatkozás | Amitől prófétai | Én is találkoztam Vele | Támogatás | Dávid Sátora

Prófécia 2015. február 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. február 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam egy órát, amit megjavítanak. Hiszem, hogy ez egy jel volt arra, hogy Isten népe közül sokak számára egy ideje látszólag megállt az idő, és semmi előrelépés nem történt. Most vagytok abban az időpontban, amikor elkezditek megtapasztalni az áttörés pillanatait. Amint ezek bekövetkeznek, ismerjétek el, hogy ezek az események jelentőségteljes első lépések az isteni előmeneteletek folytatásában, a rendeltetésetek beteljesítésének a folyamatában.

1 Timótheus 4:15 Ezen elmélkedjél, ezen törekedjél, hogy előmeneteledet nyilván lássa mindenki.

2015. február 12., csütörtök

Prófécia 2015. február 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. február 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Állj készen arra, hogy bölcsességet és útmutatást vegyél át Tőlem, ami olyan változásokat fog hozni a napi rutinodban, amelyek hatására jobb minőségű lesz az életed. Ami apró változtatásnak tűnik, az jelentős mértékben az előnyödre válik majd. Ehhez azonban hajlandónak kell lenned elengedni olyan szokásokat és magatartásformákat, amelyek végső soron több kárt okoztak, mint amennyi hasznot. Az a vágyam, hogy optimális erősségben és szellemi tudatosságban éld az életedet, mondja az Úr. Hadd mutassam meg neked az utat!

Zsoltárok 139:24
Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!

2015. február 11., szerda

Prófécia 2015. február 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. február 11.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Csendesedjetek el, és találjátok meg annak a békességnek a helyét, amely túllép a természetes értelmeteken. Ti, Én népem, túl sok zaj és túl sok szó ostroma alatt álltok. A föld megtelt olyan szavakkal, amelyek megtévesztésről, félelemről és gyalázatról szólnak. Nektek viszont nyugodtnak kell maradnotok, és meg kell töltenetek magatokat az igazsággal, békességgel és azzal a bizonyossággal, hogy Én veletek vagyok, mondja az Úr. Ne hagyjátok, hogy a sötétség erői kizökkentsenek benneteket! Legyetek erősek és szilárdak!

1 Korinthus 15:58 Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.

- - -

Gyuri naplója "Prófétai Napló", napi prófétai üzenetekkel, prófétai látással és tanításokkal. Köszönettel veszem, ha támogatod ezt az önkéntes fordítói szolgálatot.


Főoldal | Bemutatkozás | Amitől prófétai | Én is találkoztam Vele | Támogatás | Dávid Sátora

2015. február 10., kedd

Prófécia 2015. február 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. február 10.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Egy látomásban vészjósló viharfelhőket láttam gyülekezni a horizonton. Aztán megláttam egy pásztort, aki egy nyájjal együtt volt lent a réten. Egy enyhe szellő érződött, azután széllökések jöttek. Láttam, ahogy a réten a nyáj nyugtalan és zaklatott lett, ezért a pásztor keresett egy sziklát a mező szélén, amiből a fejük felett kiállt egy nagyobb szikladarab. Odavitte a nyáját, hogy megvédje őket, amíg elvonul a vihar. Majd az Úr hangját hallottam: Vihar közeleg, olyan, amihez hasonlót még nem láttatok, de Én vagyok a Nagy Pásztor, és akik az Enyéim, azok védelem alatt lesznek. Ezek szellemi viharok, amiknek azért kell eljönniük, hogy lehetőséget adjanak az önfejű embereknek, hogy bejöjjenek az Én nyájam közé.

2 Krónika 24:19 Küldött hozzájuk prófétákat, hogy térítsék meg őket az ÚRhoz. Azok figyelmeztették is őket, de nem figyeltek rájuk.

2015. február 9., hétfő

Prófécia 2015. február 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. február 9.

A TROMBITA, BILL BURNS 
Ezt mondja a Szent Szellem: "Mi a baj? Bármit is gondolsz bajnak, valójában nem az. Tisztában vagyok a helyzeteddel és a körülményeiddel. Bízhatsz Bennem, hogy segítek neked, ha tudsz hinni. Én megteszem a magam részét az érdekedben, neked pedig mindössze annyit kell tenned, hogy bízol, hiszel és engedelmeskedsz annak, amit mondok neked."

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS 
Tisztíts ki az elmédből minden negatív gondolkodást és a múlt csalódásait! Engedd elmenni a sötétséget, és jártasd az eszedet a világosságon és az életen! Szándékosan gondolkodj olyan dolgokon, amik reményt adnak és biztatóak! Ehhez egy döntés és fegyelem kell, de minél inkább irányítani fogod a gondolataidat, annál több ajtó fog megnyílni a jó dolgokra, mondja az Úr. Én vagyok a reménységed. Filippi 4:8 Végül, testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek.
- - -

Gyuri naplója "Prófétai Napló", napi prófétai üzenetekkel, prófétai látással és tanításokkal. Köszönettel veszem, ha támogatod ezt az önkéntes fordítói szolgálatot.


Főoldal | Bemutatkozás | Amitől prófétai | Én is találkoztam Vele | Támogatás | Dávid Sátora

2015. február 6., péntek

Prófécia 2015. február 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. február 6.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Szeretteim, azt akarom, hogy a lehető legjobbak legyetek a királyságomban. Lépjetek túl ezen a világon, és első kézből tapasztaljátok meg a szellemi világot! Ne elégedjetek meg azzal, hogy másoktól hallotok történeteket a szellemi élményeikről. Lépjetek ki abban a hitben, hogy amit másokkal és mások által teszek, azt veletek is megteszem! Nálam nincs különbségtétel, és nem értékelek többre senkit a másiknál, mondja az Úr. Biztosak lehettek benne, hogy ha elérhetőek lesztek, és teljesen alám rendelitek magatokat, akkor ki fogom nyilvánítani Magamat nektek és általatok.

Apostolok Cselekedetei 10:34 Péter pedig megnyitván száját, azt mondta: Valóban látom, hogy az Isten nem személyválogató.

- - -

Kedves Olvasók és Érdeklődők! Köszönöm a türelmeteket azzal kapcsolatban, hogy az elmúlt napokban nem tudtam közzétenni illetve lefordítani a napi üzeneteket. Többen érdeklődtetek, hogy mi volt velem, - köszönöm a törődést! - nem volt semmi baj, csak egy külföldi szolgálati úton voltam, ahol nem volt lehetőségem ezzel foglalkozni (kivéve hétfőn, ahogy láthattátok is, hogy aznap mégis csak sikerült megoldanom, hogy feltegyem az aznapi próféciákat, hogy legalább a hét elején olvashassátok az Úr prófétai buzdítását). Hiszem, hogy a hét többi napján is gondoskodott rólatok az Úr, hogy ne maradjatok a Szent Szellem buzdítása nélkül - ahogy természetesen azokon a napokon is közvetlenül az Úrra támaszkodunk, amikor elolvashatjuk a próféciákat. A személyes vezetés és a prófétai szolgálat nem egymást helyettesíti, hanem más-más funkciója van az életünkben. Kérlek, továbbra is látogassatok el a blogra, hogy lássátok a legfrissebb információkat, bejegyzéseket!
Sok áldást nektek!
Gyuri

2015. február 2., hétfő

Prófécia 2015. február 2.

A TROMBITA, Bill Burns

Kezdődjön az utazás! Meghatároztam számotokra azt az utat, amelyen járnotok kell. A füleitekhez szóltam, hogy halljatok. Most engednetek kell, hogy reagáljon és válaszoljon a szellemetek. Az az Én nagy vágyam, hogy az Én ösvényemen járjatok ebben az időszakban. Élvezzétek az utazást és lássátok meg az Én hatalmas munkámat. Szálljon le az Én dicsőségem, jöjjön el az Én bölcsességem, ti pedig valóságosan bővölködni fogtok mindazoknak az ígéretében, amiket Én szóltam, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns

Változás van a levegőben, és az élettapasztalataid egy része, amelyekhez már hozzászoktál, változóban vannak. Oda kell majd figyelned azokra a jelekre, amelyek egy másik útirányra utalnak. Legyél rugalmas, és állj rá arra, hogy hozzászokj az ismeretlenhez, hogy nehogy harcolni kezdj az ellen, ami elkerülhetetlen, mondja az Úr. Ézsaiás 55:12 Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek előttetek, és a mező minden fái tapsolnak.