2013. március 30., szombat

Törvénytelenség - A Nagy Küldetés 13. rész

Törvénytelenség - A Nagy Küldetés, 13. rész

2013., 13. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Ezen a héten az Úr egyik legnagyobb kihívást jelentő kijelentésével folytatjuk, ami a tanítványságunkat is érinti. Ennek nem az a célja, hogy még nehezebbé tegye számunkra, hanem csak olyan nehézzé, amilyen valójában. Ha nem olyannak látjuk a tanítványságot, amilyen valójában, az a lehető legnagyobb veszélybe sodorhat bennünket. Nekem az az egyik legfontosabb célkitűzésem, hogy amikor ott állok az Ítélet Napján, akkor azt hallhassam, hogy "Jól van, jó és hű szolga" (lásd Máté 25:21 Kecsk.), és nem csak rám nézve, hanem rátok nézve is.

A múlt héten az Úr egy kihívó kijelentésével kezdtünk foglalkozni. A Máté 7:21-23 (Káldi Neov.) ezt mondja:
Nem mindenki, aki azt mondja nekem: "Uram, Uram!", megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van.
Sokan mondják majd nekem azon a napon: "Uram, Uram! Nem a te nevedben prófétáltunk, nem a te nevedben űztünk démonokat, és nem a te nevedben tettünk sok csodát?
Akkor majd kijelentem nekik: "Sohasem ismertelek titeket. Távozzatok tőlem ti, akik törvénytelenséget cselekedtetek!"
A múlt héten kitárgyaltuk az ebben az igeversben szereplő "ismerni" szó jelentését. Most a "törvénytelenség" jelentésével fogjuk ugyanezt tenni, ami miatt ezt a szörnyű ítéletet kaphatjuk, hogy nem engednek be a menny királyságába. Az idők végének a jeleivel kapcsolatosan a következőt mondja az Úr a Máté 24:12-13-ben (Csia):
Annak következtében, hogy törvényrontással telik meg a [világ], a legtöbb emberben elhidegül a szeretet. 
De aki végig állhatatos marad, megmenekül.
Egyértelmű, hogy nem hitetlenekről mondja ezt, hiszen bennük nincs az Úr iránti szeretet, ami meghidegülhetne. Ez tehát az Ő népével fog történni. Nem azt mondja, hogy némelyekkel, vagy vakár sokakkal fog megtörténni, hanem a legtöbb emberrel. Ha szó szerint értelmezzük ezt az igét, ami a legbiztonságosabb értelmezési módszer, akkor ez azt jelenti, hogy az általunk ismert keresztényeknek több mint a fele valószínűleg ki lesz zárva a menny királyságából. Egy pillanatra gondolkodj el ezen. Mindez emiatt az egyetlen tényező miatt történik majd - a törvénytelenség miatt.

Felmérések szerint ma már nincs észrevehető különbség a magukat újjászületett kereszténynek valló emberek és a hitetlenek között. A keresztényekre ugyanúgy jellemző a hazugság, a csalás és a helytelen szexuális kapcsolatok, mint a nem hívőkre. Az evangéliumi keresztényeknél körülbelül ugyanakkora a válások aránya, mint a nem hívőknél. Az igazi tanítványok viszont nem csak hogy másképp viselkednek, hanem eleve más emberek.

A keresztényeknek ragyogó fényként kellene látszódniuk a sűrűsödő sötétségben, mint egy hegyen épített városnak. Ha a sötétség diadalmaskodik, az azért van, mert nem ragyog a fény. Ez több, mint csupán értelmileg meggyőzni és megnyerni az emberek szívét bizonyos dolgokra; itt arról van szó, hogy dicsőségesen különböző és jobb életformát mutatunk be.

A törvénytelenség a fő oka annak, hogy egyre homályosabb a fény Krisztus testében, és annak, hogy a keresztényekben egyre kisebb az Úr iránti szeretet. Valószínűleg azért történik mindez sok kereszténnyel, mert a törvénytelenség bibliai meghatározását sem ismerik. Sokan olyan dolgokat tesznek, amelyekre azt a figyelmeztetést kaptuk, hogy Isten haragját fogják a földre hozni a vég idején, és ők még azt sem tudják, hogy ezek rossz dolgok.

Ha van Bibliánk, vagy van lehetőségünk olvasni, akkor nem lehet az a kifogásunk, hogy soha nem tanítottak minket ezekre. Ha igazán mindennél jobban szeretjük Istent, akkor mindet megteszünk, hogy megtudjuk, mi az, amit Ő helyesel, és mi az, amit nem. Ezt fogjuk vizsgálni a tanulmányunkban. Ezen a héten a Galata 5:19-24-et írom nektek zárásként (Csia):
A hús tettei pedig nyilvánvalóak, ilyenfélék: paráznaság, tisztátalanság, kicsapongás, 
bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, civakodás, féltékenység, indulatoskodás, veszekedések, meghasonlás, versengések, 
irigykedés, részegeskedés, lakmározás és az ezekhez hasonlók. Akik ilyesmiket tesznek - előre megmondom nektek, mint ahogy már előre meg is mondtam -, Isten királyságát nem fogják örökrészül kapni. 
A Szellemnek gyümölcse ellenben: szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, jóságosság, derékség, hűség (hit), 
szelídség, önuralom. Az ilyenek ellen nincs törvény. 
Azok, akik a Felkent Jézuséi, a húst szenvedélyeivel és kívánságaival együtt megfeszítették.
---
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - Lawlessness - The Great Commission, Part 13

2013. március 29., péntek

Csiszér László testvérünk és szolgálótársunk

Csiszér László testvérünk és szolgálótársunk szolgálatából rengetegen részesültek már Isten áldásában, én magam is. Csodálatosan használja őt az Úr sok éve. Isten embere, aki Jézus Krisztus evangéliumát hirdeti,  utazó szolgálattal Magyarországon, és határainkon túl is. Isten jelenlétébe és szeretetébe vezet be bennünket dicsőítő szolgálatával, ami mély hatást gyakorol az életünkre. Ő egyike a mai "Lévitáknak", akik odaszántan, hűségesen, Krisztus jellemével és a Szent Szellem kenetével szolgálnak.

Szeretettel kérlek titeket, hogy fogadjátok jó szívvel Csiszér Laci kérését, és támogassátok őt és kedves családját! Olvassátok el segítségkérését ide kattintva.

Az Úr áldjon meg bőségesen benneteket!

Gyuri

Prófécia 2013. március 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. március 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Kedvesem, nyugodj meg abban a bizonyosságban, hogy az, amivel jelenleg foglalkozol, bőségesen fog lehetőségeket nyújtani arra, hogy tanulj a hibáidból, és megtedd a szükséges kiigazításokat. Tudd meg, hogy amint engedsz ennek a folyamatnak, az eredménye nagyobb erő, bölcsesség és győzelem lesz, mondja az Úr. Ne félj és ne csüggedj el. Nem vagy egyedül; Én veled vagyok minden lépésednél az úton.

Róma 8:28 Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik — akiket ő a saját terve szerint elhívott.

2013. március 28., csütörtök

Engedelmeskedni az elhívásnak - Elaine Tavolacci

Engedelmeskedni az elhívásnak

Elaine Tavolacci
A Word In Season / Időszerű Üzenet

Azt mondja az Úr: Hívom azokat a férfiakat és nőket, akik hitben érettek, hogy tanítsák, neveljék és mentorálják a fiatalabbakat. Hívlak titeket, akik ismertek Engem, ismeritek az útjaimat, és átadtátok az életeteket az elhívásnak. Hívlak titeket, hogy képezzétek, bátorítsátok és támogassátok azokat, akik még tejen élnek. Keresem azokat, akik kiszabadultatok az ellenség erődítményeiből, hogy erősítsétek az ifjabbakat, akik utánatok jönnek. Akik ismeritek a harcot, és készen álltok a frontszolgálatra, erősek lesztek és nagy dolgokat fogtok véghezvinni.

Előhívom a Józsefeket, akiket elnyomtak és kihasználtak, de mégsem sértődtek meg. Meggyalázták és hamisan vádolták őket, de nem engedték el az álmaikat. Felemelem őket, és nyilvánvalóvá teszem a jóságomat az életük által. Jelekként és csodákként fogom használni őket a nemzetek felé. Vezetők lesznek, és bővölködni fognak az éhség idején, és másokat is meg fognak tanítani ugyanerre.

Hívom a Mózeseket, hogy neveljék fel a Józsuékat. Hogy kiképezzenek férfiakat arra, hogy hogyan legyenek erősek és nagyon bátrak. Hogy kiképezzék őket a vezetőségre és hogy rendületlenek legyenek a szellemi hadviselésben. Hogy megtanítsák nekik, hogyan lesznek győztesnél is többek minden egyes csatában. Hogy bátorítsák őket, hogy kitartóan kövessék az életükre vonatkozó tervemet és elhívásomat, és soha ne vonuljanak vissza a csatában.

Előhívom a Józsuékat és a Kálebeket. Ők erősek és nagyon bátrak, és vezetők lesznek az Én nagy hadseregemben. Ők azok, akikben másféle szellem van, akik tudják, hogy nagyon is képesek bemenni és birtokba venni a földet, amit Én ígértem nekik. Mindig jó hírrel érkeznek vissza, és soha nem hátrálnak meg az ellenség előtt. Harcba indulnak, mert tudeatában vannak a hatalmuknak a föld óriásai felett.

Előhívom a Naomikat, hogy képezzék a fiatal Ruthokat. Az istenfélő asszonyokat, akik vigasztalni és tanítani fogják a fiatalabb asszonyokat, hogyan éljenek tisztességes, tiszta és becsületes életet. Hogy megtanítsák, hogyan járjanak alázatban, bölcsességben és megbecsülésben a kapcsolataik terén.

Felemelem a Sámueleket. Azokat, akik arra vannak elhívva, hogy az Én szavamként szólítsák meg ezt a generációt. Gyermekkoruktól ki vannak jelölve. Fel fogják ismerni a hangomat, és prófétának vannak elhívva a nemezetkhez. Észre fogják venni a hamis tanításokat és a hamis prófétákat. Győzedelmes életben fognak járni, mert a Szellem vezeti őket, és nem a saját vágyaik. Ők tudják, hogyan kell belépni a Szentek Szentjébe, és másokat is megtanítanak, hogyan léphetnek be bűntudat és szégyen nélkül. Mivel a kárpit kettészakadt, ezért bejönnek ebbe a magasabb dimenzióba, és megkapják annak a teljességét, amit Én készítettem nekik.

Előhívom az Illéseket, hogy képezzék ki és neveljék ki az Elizeusokat, a bennük levő szellem kettős mértékével. Hogy kiképezzék a prófétákat és megtanítsák a fiatalabbakat, hogyan tudnak működni az ajándékokban, amiket ingyen adtam nekik. Hogy megmutassák, hogyan kövessék a példájukat, és hogyan működjenek a jelek és csodák területén, miközben tiszteletben tartják és komolyan veszik az életükön levő kenetet. Ők azok, akik szorosan követnek Engem, és nem térnek le a keskeny ösvényről.

Hívom a Máriákat. Ők azok, akik nagy kegyelmet kaptak, és a dicsőségem hordozói. Ők azok akik azt mondták a szívükben, hogy legyen nekem a te beszéded szerint. Feladták a saját életüket, és az Én magom termékenyítette meg őket. Ők azok, akik várandósak és készen állnak a szülésre. A dicsőségem árnyékozta be őket, és a szavam lakozik bennük. Nagy dolgokat hoznak elő, mivel ígéreteimet elviszik a föld végső határáig. Mert Nálam semmi sem lesz lehetetlen az ő életükben.

Előhívom a Pálokat, akiknek egykor más volt a nevük, de átformálódtak. Ők azok, akik sok csatát nyertek. Megszabadultak a sötétség hatalmából, és bemennek, hogy másokat is kimentsenek. Kövessétek őket, ahogy ők is Engem követnek, és az Én tanúim ők ezen a földön. Nagy mértékben fogom használni őket jelekben és csodákban. Fiatal Timóteusokat fognak kiképezni az imádságban. Megtanítják nekik, hogyan éljenek istenfélő életet, és megmutatják nekik, hogyan kerüljék a bűnös utakat, és hogyan járjanak az Úr félelmében és intésében. Megtanítják őket, hogy legyen erősek abban, amit hisznek, fellobbantják a lángot bennük, és felgerjesztik a nekik adott ajándékokat. Figyelmeztetik őket a hamis tanításokra és a hamis prófétákra, és arra, hogy jó katonákként mindig viseljék el a nehézségeket. Bátorítani fogják őket, és megtanítják őket arra, hogy ne szégyelljék az evangéliumot.

Ahogy ezeket a fiatal bárányokat vezetitek, tanítsátok meg őket, hogy hogyan járjanak mindig szeretetben, és hogyan tartsák meg a jó lelkiismeretet. Tanácsoljátok őket az igazságban, és hogy tiszták legyenek a kezeik és megszentelt legyen a szívük mindenkor. Legyetek példaképek az igaz cselekedetekben, az irgalmasság szeretetében és a Velem való alázatos járásban, és Én vezérelni foglak benneteket. Megadom a kellő bölcsességet és ismeretet, ahogy átadjátok az életeteket az elhívásnak, mondja az Úr.

Márk 16:17-18
Azokat pedig, akik hisznek, ezek a jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek kezükbe, és ha valami halálosat isznak, nem árt nekik, betegre teszik rá a kezüket, és azok meggyógyulnak.

Róma 8:19
Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

1 Korinthus 2:14
Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni.

Efézus 4:11-13
És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket, a Krisztus Testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére.

Prófécia 2013. március 28.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. március 28.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Olyan helyzetekben fogod találni magad, amelyek rendkívüli türelmet igényelnek. Vegyél egy nagy levegőt, és hadd menjen végig a folyamat, és végezze el, amit kell. Máskülönben azt fogod tapasztalni, hogy kikerülsz a Szellemem áramlatából, és a frusztráció és stressz kínjai között találod magad. Viszont egy változtatás a gondolkodásmódodban segíteni fog abban, hogy megtartsd a békességedet minden helyzetben, mondja az Úr.

Jakab 1:4 Az állhatatosságnak pedig bevégzett munkája kell, hogy legyen, hogy ti is bevégzettek és mindenestől épek lehessetek, és semmiben fogyatékosak ne legyetek.

2013. március 27., szerda

Prófécia 2013. március 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. március 27.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ápold a tisztánlátást, és ne legyél hajlandó megengedni, hogy az ideiglenes zavarok eltántorítsanak az erős és maradandó hitedtől. Lásd meg, mi van a rövid ideig tartó nehézségeken túl, úgy, hogy nem tulajdonítasz ezeknek több hatalmat és jelentőséget, mint amennyit érdemelnek. Én igazán mondom neked, hogy ez is elmúlik, mondja az Úr. Lépj hátrébb a gondra való koncentrálásod látószögéből, hogy meglásd a nagyobb összképet az áldásokról és a győzelemről.

1 Korinthus 15:57 De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!

2013. március 26., kedd

Prófécia 2013. március 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. március 26.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam egy zsiráfot, aminek már jó hosszú nyaka volt, és felfelé nyújtotta, hogy a legfinomabb és legpompásabb új hajtásokat ehesse a fa tetejéről. Mi is a zsiráfhoz hasonlóan nyújtózunk a magasba, hogy az igazság friss beszédével táplálkozzunk a Szellem által. Majd hallottam, hogy ezt mondta az Úr: Ne hagyjátok abba a felfelé nyújtózkodást! Most van az ideje az örömteli izgatottságnak és a kijelentésnek, ami új szellemi élményt fog hozni, amelyet az Igémmel kell majd értelmezni és megszilárdítani, mondja az Úr.

2 Timótheus 2:15  Igyekezz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.

2013. március 25., hétfő

2013. március 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. március 25.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Kövess Engem, és Én elvezetlek téged az élet forrásaihoz. Túláradóan adom neked az élő vizet. És meg is etetlek téged az elrejtett mannával. Nem csak megetetlek téged az eddig ki nem jelentett dolgokkal, mert valóban kijelentéssé válnak majd számodra, hanem úgy fogok veled járni, hogy közösségben leszünk egymással. Még bensőségesebben fogsz megismerni Engem, mint amennyire ma ismersz, és kijelentés által fogod megérteni a céljaimat erre az időszakra vonatkozóan. Arra készülök, hogy még magasabbra vigyelek téged, mint amilyen magasan valaha voltál. Jöjj Hozzám, járj Velem, legyél Velem eggyé, és idd a vizeket, amelyeket Én adok neked, és edd a mannát, amivel Én etetlek téged. Az előtted álló napokban rá fogsz jönni, mekkora kincset kaptál ebben az időben. Kövess hát Engem. Gyerünk, induljunk el egy utazásra, te meg Én együtt; egy örömteli utazására, amelyen meg fogod tapasztalni Isten királyságának az erejét; egy utazásra, amelyen az igazságosságod felemelkedik, és így az ereje előtted fog kiáradni; egy utazásra, amelyen győzelmed lesz az ellenség minden munkája felett, mondja a Mindenható Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Figyelj, és legyél éber! Új meglátásokat küldök a szellemi előmeneteledre, hogy még teljesebben láthasd, hogyan kell együttműködnöd azzal a munkával, amit Én végzek a te életedben, mondja az Úr. Lehet, hogy nem lesz könnyű ez az utazás, de gyümölcsöző lesz, ha megmaradsz a kijelölt útvonalon. Minden lépést azzal a hittel tegyél meg, hogy Én veled vagyok, és véghezviszem a jó munkát, amit elkezdtem. Filippi 1:6 Igen, Isten kezdte el bennetek ezt a jó munkát. S ő folytatni is fogja mindaddig, amíg Krisztus Jézus vissza nem jön, és addig a napig tökéletesen be is fogja fejezni — ebben egészen biztos vagyok.

2013. március 23., szombat

A Királyság Kulcsai - Elaine Tavolacci

Elaine Tavolacci
Időszerű Üzenet - A Word In Season

2013 március 23.

A Királyság Kulcsai

Jézus megkérdezte a tanítványait, hogy kinek mondják őt az emberek. Azt felelték, hogy néhányan Bemerítő Jánosnak, néhányan Illésnek, mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik másik prófétának mondják őt. Ekkor azt mondta nekik: "És ti kinek mondotok engem?" Simon Péter ezt mondta: "Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia." Jézus pedig a feleletével a következőt mondta Péternek (átfogalmazva): Péter, te ezt a választ nem természetes ismeret útján kaptad meg, hanem a mennyei Atyám kijelentése által, és Én ezen a kősziklán (kijelentésen) fogom felépíteni az Én gyülekezetemet, és a pokol kapui (az ellenségnél való fogság, a sötétség királysága által) sem diadalmaskodik rajta. Majd Jézus így folytatta: Neked adom a menny királyságának a kulcsait, és bármi amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és bármi amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.

Jézus átvitt értelemben beszélt a szellemi kulcsokról. Ezeket a kulcsokat nekünk adta, Krisztus testének. Hatalmat adott az Ő nevében, hatalmat az ellenség munkáinak megkötésére, és az emberek kiszabadítására az ellenség markából, a betegségekből való felszabadításra, a megkötözöttek feloldozására, a fogságból való kiszabadításra, és az erődítmények lerombolására. A kulcsok mindig kis méretűek, és jelentéktelennek tűnnek, mégis hatalmas ajtókat tudnak kinyitni. A kis kulcsokkal hatalmas páncéltermeket nyitnak ki, amelyekben értékes vagyontárgyak vannak, és amelyek távol tartják a tolvajokat.

Az Úr azt mondja, hogy nektek adtam a királyságom kulcsait, és a felhatalmazást a nevem használatára. Ezek a kulcsok megnyitják azokat az ajtókat, amik szabaddá teszik az embereket mindenféle fogságból, amit csak ismernek az emberek. Ezek a kulcsok rabláncokat nyitnak meg, szabaddá teszik az embereket minden démoni elnyomástól, és sokakat felszabadítanak mindenféle nyomorúság és erődítmény uralma alól. Ezek azok a kulcsok, amelyek megszabadítják azokat, akik alkohol, drog és pornográfia függőségben vannak. Ezek a kulcsok nyitják meg a sírokat és szabaddá teszik azokat, akiknek meg kell szabadulniuk a vallásos gondolkodásból, és a vallásos szertartások rabságából. Megnyitják a börtönajtókat, és megszabadítják az embereket az okkult praktikákból, a sötétség erői alól, és az ellenség minden hatalmából. Nektek adtam a kulcsokat, amelyek megnyitják a menny átjáróit, és gyógyulást hoznak minden betegségre és erőtlenségre. Ezek a kulcsok a szegénységben élőket is kiszabadítják, és megnyitják a bővölködés kapuit az Én királyságom gazdálkodása által.

Ezek a Szellemi ajándékok kulcsai, amelyek jelekhez és csodákhoz lesznek használva, nagyobb mértékben, mint amit valaha tapasztaltatok. Ezek a kulcsok megnyitják a rendeltetésetekre nyíló ajtókat, és ahogy átveszitek a Királyság kulcsinak az ajándékát Tőlem, akkor bármit megköttök a földön, meg lesz kötve a mennyben, és bármit feloldotok a földön, fel lesz oldva a mennyben. Olyan kulcsokat adok át az ima és közbenjárás által, amelyek felnyitják az Én igém rejtett titkait. Én Vagyok az, akinél Dávid Kulcsa van. Amikor megnyitok egy ajtót, egyetlen ember sem tudja bezárni, és amikor bezárok egy ajtót, egyetlen ember sem tudja megnyitni. Egy újabb szinten fogom megnyitni az értelmetek szemeit, ahogy feltárom az ősi titkok rejtett dolgait. Hát jöjjetek Elém, hogy átvegyétek ezeket a kulcsokat, amelyek az örökségetek részei, mivel Isten gyermekei vagytok, és Én átadom ezeket a ti kezeitekbe, mondja az Úr.

Dániel 2:22 
Kijelenti a mélységes titkokat, az elrejtett dolgokat. Tudja, mi van a sötétségben, hiszen a világosság nála lakik.

Máté 16:19
Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is.

Kolossé 1:26-27 
Tudniillik azt a titkot, mely el volt rejtve ősidők és nemzetségek óta, most pedig kijelentetett az Ő szentjeinek, Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus tibennetek van, a dicsőségnek ama reménysége

Jelenések 3:7 
A filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, akinél a Dávid kulcsa van, aki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja

2013. március 22., péntek

Az örökbefogadás szelleme söpör végig Ukrajnán

Az örökbefogadás szelleme söpör végig Ukrajnán

(Kijev, Ukrajna) -- Egy erőteljes mozgalom söpör végig Ukrajnán. Keresztények ezrei fognak össze, hogy az apátlan gyermekeknek gondját viseljék.

Egy ukrán házaspár, Szvetlána és Jevgenyij Iszajev fontos szerepet játszik ebben, akik bizonyságai annak, hogy Istennel minden lehetséges.

Szvetlána tíz évvel ezelőtt még egy sötét múltú nő volt, Jevgenyij pedig egy HIV-pozitív drogfüggő volt. Viszont mindketten drámai találkozást éltek át Jézus Krisztussal, ami örökre megváltoztatta az életüket.

A házaspárnak az lett az álma, hogy Ukrajnában ne legyenek többé árva gyermekek. Ők lettek az első olyan pár, akik HIV-pozitív gyermekeket fogadtak örökbe, összesen hetet.

Az Egyház szerepe

"Ha azt akarjuk, hogy Ukrajnában ne legyenek többé árvák, akkor a keresztényeknek részt kell venniük a megoldás kivitelezésében", mondja Szvetlána.

Szvetlána több száz pásztorral és keresztény vezetővel együtt vett részt egy nemzetközi találkozón, amit az árvákról való gondoskodás jegyében rendeztek nemrég Kijevben.

Ruszlan Maliuta, aki a World without Orphans (Árvák nélküli világ) szervezetet képviseli, egy alulról építkező mozgalmat vezet, ami azzal a céllal indult, hogy Ukrajna árváiról gondoskodjanak.

"Isten azt mondta, hogy Ő az árvák atyja, ami azt jelenti, hogy Ő azt akarja, hogy minden árvának legyen családja", mondja Maulita. "Hogyan fogja Isten megvalósítani ezt? Az egyház által. Az örökbe fogadás, valamint az árvák számára otthont adni, az Evangélium szerves részét képezi."

George Thomas, a CBN tudósítója arról számol be helyszíni tudósításában, hogy az Árva Találkozón résztvevő tömegben körülbelül 160 olyan család van, akik vagy örökbe fogadtak már gyermekeket, vagy nevelőszülők lettek.


Köztük van Genadij Monenko és felesége. Genadij az ukrajnai Jó Változások Gyülekezete pásztora, és 31 nevelt gyermekük van. "Vajon mindenki 31 gyermek nevelőszülője kell, hogy legyen? Nem, viszont ha azt akarjuk, hogy a mozgalom hatásai hosszútávon is megmaradjanak, akkor a vezetőknek jó példát kell mutatniuk, és ezt is teszik", mondja Menanko. "Az utóbbi években Isten arra indította a pásztorok szívét, hogy legyenek élenjárók ebben."

Paul Pennington a Hope for Orphans (Árvák Reménye) Texasban működő szervezet munkatársaként ukrán gyülekezeteknek nyújt segítséget az árvákat célzó biblikus szolgálattal, és számára is buzdító látni az Ukrajnában folyó eseményeket.

A hősök tisztelete

Mindezt a nagy nyilvánosság is kezdi észrevenni. Egy országos rendezvényen, amit a televízió is közvetített, és a társadalom tehetős és híres tagjai is figyelemmel kísértek, Szvetlána és Jevgenyij hősként lett bemutatva, és "A Nemzet Büszkesége" díjjal tüntették ki őket, az árvák iránt tanúsított szeretetükért.

Szem nem maradt szárazon az állva tapsoló tömegben.

"Mi nem gondoltunk arra, hogy bármiféle kitüntetést fogunk kapni, csak azt csináltuk, ami a szívünkben volt", mondta Jevgenyij. "Csak Istennek tudunk köszönetet mondani. Ő meg tudja mutatni, hogyan szeressük azokat, akiket mások nem tudnak szeretni." Így folytatta: "Nélküle nincs életünk. Nélküle nincs reménysége a gyermekeinknek."

"Nélküle Ukrajna árváinak sincs reménye" tette hozzá Szvetlána.

---
George Thomas angol nyelvű cikke alapján a magyar változatot készítette: Országh György
Forrás: CBN
URL: http://www.cbn.com/cbnnews/world/2013/March/Spirit-of-Adoption-Sweeps-across-Ukraine/


Bibliaosztás Kínában

(BCN hír)
Március elején az igére éhező kínai keresztények között 20.000 Bibliát osztottak szét, a Mission Network News beszámolója szerint. Vannak olyan hívők Kínában, akik már 40 éve követik Jézust, anélkül hogy lehetőségük lett volna hozzájutni a Bibliához. A szolgálat azt is megemlíti, hogy az ott élő 100 millió keresztény felének nincs Bibliája.

Az egyik ilyen Bibliaosztásról készült egy rövid videó - nézd meg, nem fogod megbánni:


Ha nem jeleníthető meg a videó, ide kattintva megtalálod a YouTube-on: http://youtu.be/yhvranRtlKk

A tegnapi prófécia (2012. 03. 21.)

Kedves Olvasók, kedves Testvérek!

Tegnap reggeltől estig úton voltam, a nap nagy részében egy keresztény konferencián voltam tolmács, ami nagy áldás volt nekem is. Így viszont nem volt lehetőségem lefordítani a tegnap próféciát, amit most megteszek:

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
2013. március 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
 
Jöjj közel Hozzám, és add át magad a szándékaimnak. Ha arra vágysz, hogy az Én akaratomat tedd, és engedsz ennek a vágynak, akkor igazságban és hatalomban fogsz járni. Az imádatod és az imádságaid az Én Szellemem hamisítatlan munkái legyenek, mondja az Úr. Itt az ideje, hogy fölemeljen téged az igazságosság és az igaz szellemi ítélőképesség.

Zsoltárok 89:17 Nevednek örvendeznek mindennap, és igazságod fölmagasztalja őket

- - -
A mai prófécia lentebb olvasható.

Prófécia 2013. március 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. március 22.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azt akarom, hogy állj rá arra, hogy valóban szívből szeress. Amikor ezt megteszed, akkor nem lesznek botránkozások és szakadások. Az irigység és a féltékenység hirtelen nevetségesnek fog tűnni. Némelyek számára lehetetlennek tűnik az a gondolat, hogy szeressétek az ellenségeiteket. De ha az irántam való szereteted tökéletessé lesz, akkor a szeretet lesz az egyetlen módja a másokhoz való viszonyulásodnak, mondja az Úr. Én segíteni fogok neked, amint átadod magad az Én céljaimnak.

Máté 5:44 " Én pedig azt mondom néktek: Szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és üldöznek titeket."

2013. március 20., szerda

Prófécia 2013. március 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. március 20.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, keressétek meg és tartsátok meg a békességet Bennem, mondja az Úr. Arról a helyről semmi sem tud letéríteni titeket az útról. Az élet problémái ellenére, amelyek idegesíteni akarnak titeket, az örökkévaló perspektíva lesz a fő erősségetek.  Ez kiemelkedő fontosságú, miközben azon fáradoztok, hogy megmaradjatok a keskeny ösvényen, ami egyre magasabbra vezet a Szellem birodalmában. Álljatok meg szilárdan; legyetek erősek és eltökéltek. Komoly érdeketek az, hogy így tegyetek.

Példabeszédek 4:23 Mindennél jobban őrizd a szívedet, mert abból fakad az élet forrása!

2013. március 19., kedd

A tanítvány élete nem a sajátja

A tanítvány élete nem a sajátja - A Nagy Küldetés, 12. rész

2013., 12. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Pál apostol arra figyelmeztetett, hogy sokan fognak tévelyegni az utolsó napokban, mert viszketni fog a fülük, ami azt jelenti, hogy nem hajlandóak meghallgatni semmi nehéz, vagy kihívás elé állító üzenetet. Ha a következő néhány hét során továbbra is kitartóan olvasod a Heti Üzeneteket, akkor tudni fogjuk, hogy te nem tartozol ebbe a kategóriába, ugyanis először a tanítványság legnehezebb kérdéseivel fogunk foglalkozni, mint például amit az Úr mondott a Lukács 14:33-ban:
"Így tehát senki közületek, aki le nem mond mindenről, amije van, nem lehet az én tanítványom."
Lehetséges, hogy ezt szó szerint kell érteni? Igen, szó szerint. És ez vajon azt jelenti, hogy el kell adnunk mindenünket, és oda kell adni a pénzt a szegényeknek, hogy Őt követhessük, mint ahogy a gazdag ifjú főembernek mondta? Nem feltétlenül. Azt viszont jelenti, hogy mindenünk, amink van, az Övé lesz onnantól, hogy átadjuk Neki az életünket. Áron lettünk megvásárolva, és már nem a magunkéi vagyunk, hanem az Övéi.

Amikor az Úr tanítványává válunk, akkor a saját életünk irányításából átkerülünk az Úr fennhatósága alá. Nem emberrel van dolgunk, hanem a világegyetem Urával. Minden emberi probléma abból fakad, hogy az ember azt gondolja, hogy az Istennek való engedetlenség mellett továbbra is képes kézben tartani ezt a világot Nélküle. Minden emberi problémára az jelenti a választ, hogy visszatérünk Hozzá, és minden téren arra törekszünk, hogy Neki engedelmeskedjünk. Ezt egészen addig visszük, hogy mindenünket, amink van, nem a sajátunknak tekintjük, hanem az Ő tulajdonának, mi pedig csak a sáfárai vagyunk mindazoknak. Az már az Ő dolga, hogy azt várja-e el tőlünk, hogy eladakozzuk, vagy hogy mi magunk kezeljük ezeket - de ez az egyetlen út, ami a végső szabadságunkhoz vezet.

Ebbe beletartozik a legértékesebb tulajdonunk, az időnk is. Már nem magunknak élünk, hanem minden téren Neki. Innentől már nem az van, hogy egyszerűen azt tesszük, amit szeretnénk, hanem mindenben az Ő akaratát keressük.

Ahogy egyre érettebb szolgákká válunk, több szabadságot és több felhatalmazást is kapunk. A hűséges szolgákból valóban az Ő barátai lesznek, akikkel Ő mindent megoszt. A hűséges barátai az Ő fiaivá és leányaivá lesznek, akiknek minden odaad, többek között olyan szabadságot és hatalmat is, ami mindennél nagyobb, amit az emberek közül való királyok valaha megtapasztalhatnak. Mindazáltal ez az egész nem mással kezdődik, mint az alapvető, mindent átható engedelmességgel.

Az igazi tanítványok élete néhány szempontból a lehető legnehezebb életforma, ugyanakkor a legnagyobb felszabadultsággal, beteljesedéssel és izgalmakkal járó élet is egyben. A valaha megismerhető legnagyobb szabadság az, ha valaki Krisztus rabszolgája. Nem könnyű, de minden szempontból megéri ebben az életben is, és utána megkapjuk az örök élet mindennél nagyobb jutalmát.

De kik azok, akik tényleg így is élnek? Az igazi tanítványok. Nem sok tanítvány van, de azért létezik néhány. Ezek az idők, amikbe jelenleg lépünk be, egyértelműen megmutatják majd az igazi tanítványokat, megkülönböztetve őket a tettetőktől. Azoknak, akik csak be akarták biztosítani magukat a tűz ellen, azt gondolva, hogy csak annyira kell hinniük Őbenne, hogy megmeneküljenek az eljövendő haragtól, de közben nem igazán teszik azt amit Ő mond, és még arra sem méltatják, hogy legalább törekedjenek megismerni az akaratát, nagyon tragikus végük lesz az Írások szerint.

Bármilyen személyes kapcsolatban a közömbösség jelenti a legnagyobb sértést. A Jelenések 3:16-ban azt mondta az Úr, hogy a langyosokat kiköpi a szájából. Isten kegyelmes és hosszútűrő, de világosan kijelenti, hogy az Ő türelmének is van határa, és Őt nem lehet félvállról venni. Az Urat segítségül hívni, és az Úr nevéről nevezve lenni, amikor azt valljuk, hogy az Ő követői vagyunk, egy rendkívül komoly dolog. Erre a Máté 7:21-23-ban figyelmeztet bennünket:
Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nekem: Uram, Uram; hanem aki cselekszi az én mennybéli Atyám akaratát.
Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e; és nem a te nevedben űztünk-e ördögöket; és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? 
És akkor vallást teszek nekik: Sohasem ismertelek titeket; távozzatok tőlem, ti gonosztevők!
Itt láthatjuk, hogy "sokan" jönnek majd Hozzá azon a napon, akik rendkívüli tetteket hajtottak végre az Ő nevében, és mégsem léphetnek be a menny királyságába! Az, hogy az Úr nem "ismerte" ezeket, akik el lesznek utasítva, nem ugyanaz a szó, mint ami azt jelenti, hogy tudja, kik ők. Az "ismerés" itt használt szava egy mély és bensőséges kapcsolatot jelent, amilyen például a férj és a feleség között van. Ilyen kapcsolatra teremtette Isten az embert, és kizárólag az Istennel való ilyen kapcsolat által tudunk igazán sikeres életet élni, függetlenül attól, hogy milyen más tetteket hajunk végre.

Még van idő arra, hogy ilyen legyen a kapcsolatunk Vele. Az egész teremtett világon ez a legnagyszerűbb lehetőség. Ne szalaszd el!

- - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - A Disciple's Life is Not His Own - The Great Commission, Part 12
URL: http://www.morningstarministries.org/resources/word-week/2013/disciples-life-not-his-own-great-commission-part-12

Prófécia 2013. március 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. március 19.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az ellenség minden tőle telhetőt megtesz, hogy azokra a dolgokra koncentrálj, amik elkedvetlenítenek, neked viszont vissza kell utasítanod ezt a kísértést. Vannak dolgok, amiket még nem értesz; olyan dolgok, amik még nem jöttek világosságra, amik meg fogják könnyíteni azt, hogy a Szellemem áramlatában maradj, mondja az Úr. Legyél türelmes, és maradj éber. Én átvezetlek ezen a zűrzavaros útvesztőn.

1 Korinthus 14:33 Mert az Isten nem a zűrzavarnak, hanem a békességnek Istene; amiként az a szentek minden gyülekezetében van.

2013. március 18., hétfő

Aktuális prófécia az Eklézsia számára

Szeretettel ajánlom a figyelmetekbe a Szent Szellem aktuális üzenetét, Suchné S. Ilona próféciáját, amit a címre kattintva tudtok elolvasni:

Prófécia 2013. március 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. március 18.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Keljetek fel most, Én népem, gyertek és járjatok Velem! Ne ragaszkodjatok tovább a vallásos gyakorlatokhoz, hanem azt mondom, gyertek Hozzám. Gyertek hát megújult reménységgel! Mert a hit a remélt dolgok valósága. Kezdjetek újra Velem járni. Ez azt jelenti, hogy nem azért jártok, hogy megpróbáljatok megtalálni Engem, és nem azért jártok, hogy kikutassatok Engem. Hanem megragadtátok a kezemet, és Velem együtt járva haladtok a valóság és igazság tökéletes jelenlétébe -- a jelenvaló igazságba, ami vezérelni fog titeket; az igazságba, ami a lényetek legmélyéről kiált. Az igazság az, ami félre tudja tolni azokat a dolgokat, amik nem hitből voltak - és hisz! Ha megteszitek ezeket, hasznotokra fognak válni. És azt fogjátok tapasztalni, hogy kikerültök a dilemmából, amiben most vagytok, és Isten királysága sokkal konkrétabban válik valósággá számotokra, sokkal személyesebben és sokkal jelenvalóbb módon, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Szeretteim, egy belső munkát végzek bennetek, hogy megmutassam a Szellemben járás útját. Már készen áll bennetek a bizonyosság helye, ahol hatalommal tudjátok megmutatni a szellemi valóságot. De először belül kell megtennetek, mielőtt kívül is nyilvánvalóvá tudjátok tenni, mondja az Úr.
Lukács 6:45 A jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő jót; és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt: mert a szívnek teljességéből szól az ő szája.

2013. március 15., péntek

Prófécia 2013. március 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. március 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Azokhoz szólok, akik megadták magukat a nélkülözéstől való félelemnek. Ne hagyd, hogy a félelem felülírja a gondviselésemben való hitet. Vesd Belém a bizalmadat, hogy Én megáldalak és betöltöm a szükségeidet. Te Hozzám tartozol. Vajon nem ÉN VAGYOK, aki képes megtenni minden szükséges dolgot ahhoz, hogy átjuss a szűk időszakon? Igen, ÉN VAGYOK, mondja az Úr.
Zsoltárok 24:1-5 Az ÚRé a föld és ami betölti, a földkerekség és a rajta lakók. Mert ő vetette meg alapját a tengereken, ő rögzítette a folyókon. Ki mehet föl az ÚR hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az ÚRtól, igazságot a szabadító Istentől.

2013. március 14., csütörtök

Prófécia 2013. március 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. március 14.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Nagyon figyelj! Hallgasd és keresd a bölcsességemet, ami megoldást fog hozni a problémákra, amelyek közül néhány már régóta tart. Mivel azt gondoltad, hogy a probléma bonyolult és összetett, ezért azt feltételezted, hogy a megoldás is komplikált lesz. De most már látni fogod, hogy nagyon is egyszerű -- egy nyilvánvaló válasz, és tökéletesen beleillik a képbe. Fogadd örömmel, mondja az Úr.

Zsoltárok 20:6 Most már tudom, hogy az Örökkévaló győzelmet ad felkent királyának! Igen, az Örökkévaló válaszol neki a Mennyből, és erős jobbjával győzelemre segíti.

2013. március 13., szerda

Imádat Sátor: hosszú hétvége - nem leszek a toronyban!

Imádat Sátor: hosszú hétvége - nem leszek a toronyban!: Kedves Testvérek! Egy hosszú hétvégés közösségi programon leszek, ezért ezen a héten nem leszek Budapesten a toronyban! Gyuri

Rick Joyner: A végső győzelem

A végső győzelem - A Nagy Küldetés, 11. rész

2013., 11. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

A biztos prófétai beszéd azt a kijelentést tárja elénk, hogy sebesen haladunk a világosság és a sötétség közötti végső, legnagyobb csata felé. Már az is nagy kiváltság és megtiszteltetés, hogy ezekben az időkben élhetünk, viszont nekünk sokkal magasabb rendű célkitűzésünk van annál, hogy csupán elviseljük ezt az időszakot - azért vagyunk itt, hogy részt vegyünk a kereszt óta számított legnagyobb győzelemben, a világosság végső győzelmében a sötétség felett.

Ezt olyan igehelyeken láthatjuk, mint például az Ézsaiás 60:1-3:
Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt. 
Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. 
És pogányok jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez.
Láthatjuk tehát, hogy ugyanakkor, amikor sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, akkor az Úr dicsősége feltámad az Ő népén. Ennek az lesz a következménye, hogy a nemzetek a világossághoz fordulnak. A világosság győz, és nem a sötétség. Ez a legerősebb keresztények által fog megtörténni, akiknek az élete a minden fundamentumok között a legerősebbre épült, amely nem fog megrendülni a bekövetkező események során. A legerősebb keresztények mindig a legjobb tanítványok, hiszen ez az ösvény vezet a Krisztusban való érettségre.

A világosság legnagyobb győzelme a sötétség felett mindörökre Jézus keresztje marad. Soha semmi nem fogja tudni nagyszerűbb módon bemutatni Isten szeretetét és az Ő jellemét, mint a kereszt. Ha az a célunk, hogy olyanok legyünk, mint Ő, és az Ő cselekedeteit akarjuk cselekedni, akkor nekünk is naponta fel kell vennünk a keresztünket, hogy Őt kövessük, miközben letesszük az életünket Őérte és azokért, akikért Ő meghalt (lásd Lukács 9:23).

Isten szeretetét és a jónak a gonosz feletti hatalmát a legkiemelkedőbben a kereszt mutatja be. Ahogy a Jelenések könyvében láthatjuk, Jézust örökké úgy fogják ismerni, hogy Ő a Bárány. Ő azt mondta, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint amikor valaki leteszi az életét a barátaiért (lásd János 15:13), de Jézus annál is többet tett, hogy letette az életét. Kiüresítette magából az isteni természetet, hogy közülünk valóvá váljon, és az egyik legrosszabb helyen élte le az életét, az egyik legkisebb és legmegvetettebb nép között. Minden nap, amit a földön megélt, nagy áldozat volt a számára, majd megtette a legnagyobb áldozatot is, amikor elfogadta a kínzást és megaláztatást.

Jézussal és az Ő áldozatával azonosulni bizonyára a legnagyobb megtiszteltetés, amit valaha kaphat az ember, nem csak ezen a földön, hanem az egész teremtett világban és az örökkévalóságban. Ez a végső elhívásunk, a végső megtiszteltetésünk, és az Ő tanítványai alapvető felelőssége. Ahogy Ő mondta a Lukács 14:27-ben:
"És aki nem hordozza keresztjét és nem jön utánam, nem lehet az én tanítványom."
Az igazi keresztény élet, ami azt jelenti, hogy Krisztus tanítványai vagyunk, áldozatot hozó élet. Ez egy olyan élet, amelyben a legalapvetőbb elkötelezettség az, hogy az Ő akaratát keressük és cselekedjük, nem a magunkét. A kereszt volt az a hely, ahol Jézus elszenvedte a legnagyobb igazságtalanságot, de nem bosszulta meg, és az Atyától sem azt kérte, hogy álljon bosszút, hanem azt, hogy bocsásson meg. Ez a legnehezebb feladata minden embernek, a tanítványoknál viszont alapvető felelősség - hogy forduljon el a bosszútól, még ha igazságos is lenne, és bocsásson meg.

Miközben kibontakozik a világosság és sötétség közötti küzdelem, a mi győzelmünket nem az ellenségeink pusztulása jelenti, hanem az üdvösségük. Jézus azért ment a keresztre, hogy pont azokat üdvözítse, akik üldözték, sőt konkrétan azokért, akik épp akkor kínozták. Mi, keresztények, gyakran jutunk arra az elhatározásra, hogy megbocsátunk, de titokban azt reméljük, hogy az Úr majd igazságosan ítél, Jézus viszont ezen is túllépett. Nem akarta, hogy az Atya elégtételt vegyen Őérte - sőt, azt kérte az Atyától, hogy bocsásson meg nekik. Ez a legnagyobb megbocsátás és a legnagyobb szeretet.

A megbocsátás talán a legnehezebb dolog, viszont ez a kereszténység tanításának a legalapvetőbb területe, valamint a keresztény érettség legbiztosabb jele. Mivel azt a feladatot kaptuk, hogy naponta vegyük fel a keresztünket, ezért a megbocsátásra is naponta kell keresnünk a lehetőségeket.

Sokan úgy hiszik, hogy addig nem kell megbocsátaniuk, amíg az, aki rosszat tett velük, meg nem bánja. Ez nem ugyanaz, mint amit Jézus tett. Ő akkor bocsátott meg nekünk, amikor még a bűneinkben voltunk. Később egyesek elismerték az Ő nagy irgalmát, mások nem, de Ő így is megbocsátott nekik, ezért nekünk is ezt kell tennünk.

Az, hogy megbocsátunk valakinek, nem jelenti azt, hogy ne lennének következményei a bűnének. Olyan egyéb szellemi törvényszerűségek érvényesülnek itt, mint például a Galata 6:7 "Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg: mert amit az ember vet, azt aratja is." Mindazáltal, papokként az alapvető elhívásunkba tartozik közbenjárni a vétkezőkért, hogy irgalmat és kegyelmet keressünk számukra.

Ez a törvényszerűség, hogy amit vetünk, azt aratjuk, a mi életünkben is működik, amikor megbocsátunk másoknak. Ha irgalmat akarunk aratni, akkor meg kel tanulnunk irgalmat vetni, minden adódó alkalommal. Ha kegyelmet akarunk aratni, akkor kegyelmet kell vetnünk minden adódó alkalommal. A kereszt-élet naponta nyújt lehetőségeket arra, hogy kegyelmet és irgalmat tanúsítsunk, és mivel képesek vagyunk megtenni ezt, ezért ugyanazt fogjuk aratni is.

---
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - The Ultimate Victory - The Great Commission, Part 11

2013. március 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. március 13.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ha hagyod, felviszlek egy magas helyre, ahonnan objektíven látod az életed, érzelmi befolyástól függetlenül, hogy szélesebb legyen a látóköröd. Ebből a nézőpontból tisztábban és teljesebben fogod tudni látni az Én munkámat az életedben. És örvendezhetsz abban az irgalomban, amivel hozzád jöttem, a jóságomban, ami körülvett, és a kegyelemben, ami erőt adott neked ahhoz, hogy beteljesítsd azt, amit eléd helyeztem, mondja az Úr. Ez a kitekintés ugyanakkor el fog távolítani téged a múltadtól is, és felszabadít, hogy a megterhelő dolgok nélkül menj tovább.

Galata 5:1 A szabadságban tehát, mellyel Krisztus minket megszabadított, álljatok meg, és ne fogassátok magatokat ismét szolgaság igájába.

2013. március 12., kedd

Észrevétel

A személyes blogomon olvashatjátok a legújabb cikkemet, egy észrevételt, ami mellett nem tudtam elmenni. Idézet a cikkből:

Meghalt Cipő. Sokakkal együtt én is sajnálom. A "Republic" soha többé nem lesz ugyanaz. 
Ahogy a halálhírt meghallottam, megdöbbenve gondolkodtam el, egy különös párhuzamot vettem észre. Kérlek ne vegyétek prófétai üzenetnek, noha én nem tudom "véletlen egybeesésnek" venni.
Ugyanazon a napon, amelyen meghalt a Republic együttes frontembere, történt valami más megrendítő dolog is Magyarországon. Megszavazták azt az Alkotmány-módosítást, amely több drasztikus döntése mellett, mélységesen csorbítja az Alkotmánybíróság jogkörét - az egyik fő aspektust, amitől Köztársaság volt a Köztársaság. [...]

A teljes cikket ide kattintva olvashatod: A "Republic" már nem lesz ugyanolyan - Észrevétel

Prófécia 2013. március 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. március 12.


A TROMBITA, BILL BURNS: 
Mi lesz az az egy hitlépésetek ebben az új időszakban? Az első lépés vezet a győzelemre. Lehetőségetek fog nyílni arra, hogy új módon lépjetek ki hitben. Ti természetfeletti nép vagytok, és a ti Istenetek ezt mondja: "Tegyetek meg egyetlen hitlépést, hogy elinduljatok ezen az új és izgalmas úton, és az első lépésetekre megnyilatkozik a természetfeletti világ."

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Az a nyugtalanság, amit elkezdtél megtapasztalni, a Szellemem munkálkodása, ami arra van, hogy szellemileg felébresszen és a tudatosság új szintjére vigyen. Hiba lenne, ha ezt az unalomérzetet külsődlegesen próbálnád csillapítani, azzal, hogy a test kívánságát próbálod kielégíteni. Jobban szeretném, ha jobban odafigyelnél a szellemi történésekre, mondja az Úr, és meglátnád azt, amit Én cselekszem. Zsidókhoz írt levél 5:14 Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, akiknek érzékeit a gyakorlat kifejlesztette a jó és a rossz megkülönböztetésére.

2013. március 11., hétfő

Prófécia 2013. március 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. március 11.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Ha elindulnátok, hogy Velem járjatok, akkor a királyságom világa frissen és új módon feltárulna előttetek. Mert az Én házam értékes volta a legtöbbetek előtt rejtve van, de ahogy Velem jártok, meg fog nyilatkozni; megnyílnak a szemeitek. Mert Én vagyok az Úr, aki nem csak azért jövök hozzátok, hogy veletek járjak, hanem hogy vezesselek, vezéreljelek, és tanítsalak titeket az Én Atyám útjain. Hát jöjjetek, és jelenjetek meg Előttem! Meg tudjátok tenni, mivel Hozzám tartoztok, és az Én népem vagytok. Tegyétek meg most ezt a hit lépést! Ahogy kijelentem Magamat nektek, a királyság ki fog terjedni bennetek, és a dicsőség eláraszt benneteket. És valósággal úgy lesz, ahogy meg van írva, hogy átváltoztok dicsőségről dicsőségre, találkozásról találkozásra, érintésről érintésre, és hitről hitre, mondja a Szentséges Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Egy olyan munkát végzek benned, amivel feltárom az igazi motivációidat az emberekkel való kapcsolataidban. Megmutatom azokat a helyeket, ahol manipulálod az embereket és a helyzeteket, hogy elfogadjanak téged. De ha engeded, Én kitisztítom a szívedet, és visszaállítom az ártatlanságot, mert Nekem olyan népem lesz, akiknek az egyetlen vágya az, hogy az Én munkámat végezzék, és Nekem tetsszenek, mondja az Úr.
Zsoltárok 32: Áldott ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és szellemében csalárdság nincsen.

Kérlek támogasd a munkámat az Úrban!

KEDVES OLVASÓK, ÉRDEKLŐDŐK ÉS TÁMOGATÓK! Köszönöm az eddigi érdeklődéseteket, a különböző weboldalakon látható-olvasható munkámmal, illetve a személyes szolgálatommal kapcsolatban! A személyes blogomon olvasható tájékoztatásomat és kérésemet a linkre kattintva olvashatjátok:
Országh György személyes blogja: Kérlek támogasd a munkámat az Úrban!

2013. március 10., vasárnap

Infó - Imádat Sátor cikk

Az Imádat Sátor blogon olvashattok egy új cikket arról, hogy "Mitől jó a dicsőítés?" (Ide kattintva)

2013. március 8., péntek

A tanítványság alapvető rendeltetése

A tanítványság alapvető rendeltetése - A Nagy Küldetés, 10. rész
2013., 10. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Az igazi tanítványság oda vezet, hogy olyanokká leszünk, mint Krisztus, és ugyanazokat a cselekedeteket fogjuk végrehajtani, mint amiket Ő cselekedett. Ugyanakkor üldöztetéshez is fog vezetni, ahogy Őt is üldözték. Ennek ellenére, Krisztus cselekedeteit végrehajtani a lehető legnagyszerűbb élmény. Úgy szeretni, ahogy Ő szeretett minket, és az életünkkel bemutatni ezt a szeretetet, az életünk legmagasabb rendű elhívása. Ez a tanítványságunk célja - hogy a Mester tovább élhesse az életét az Ő követői által, akik ugyanazokat a cselekedeteket hajtják végre.

A 70-es és 80-as években volt egy nagy tanítványság-mozgalom, ami a bibliai tanítványság eredeti állapotának a helyreállítására törekedett. Majd az egész fonákul ütött ki, és sorozatosan produkálta a sérült, pszichikusan zavart embereket. Az ilyesmi gyakran megtörténik, ha az Úr arra készül, hogy valami fontosat indítson útnak, vagy állítson helyre. Szinte mindig van egy "Saul" a "Dávid" előtt, vagy úgy is mondhatnánk, hogy egy emberi próbálkozás arra, hogy megvalósítsa Isten céljait, mielőtt hagynánk, hogy Isten valósítsa meg azokat a maga idejében.

Sault Isten kente fel. Sok harcot vívott az Úr ellenségei ellen. Ennek ellenére ő úgy lett az, ami lett, hogy Isten népe a körülötte élő nemzetekhez akart hasonlítani, és saját földi királyt akart. Isten már az 1 Mózes 49-ben megígérte nekik, hogy királyt fognak kapni, és hogy Júda törzséből fog származni. Sámuel prófétai elhívásának az egyik oka az volt, hogy "az Úrtól való királynak hatalmat adjon", úgyhogy nyilvánvaló volt, hogy közel az idő ahhoz, hogy királyt kapjanak. A nép viszont nem tudta kivárni, hogy az, akit Isten választott, beérjen, úgyhogy azonnal királyt követeltek. Isten megadta nekik azt, aki akkor a lehető legjobb volt, és fel is kente, hogy a lehető legjobbat hozza ki belőle, viszont arra is figyelmeztette őket Isten, hogy ez az ember sok fölösleges problémát fog okozni. 

Saul után jó ideig nem akart királyt Izrael, noha Dávidot a saját törzse, Júda már elismerte. Az 1970-es évek tanítványság-mozgalma után még a "tanítványság" szót is alig lehetett használni a keresztények között, amiatt a fájdalom és zűrzavar miatt, amit sokaknak okozott. De még ez sem írja felül azt, hogy a Nagy Küldetés alapvető rendeltetése a tanítványság, és hogy ezt az egyetlen bibliai módszert kaptuk arra, hogy éretté váljunk keresztényként. Ezért ennek vissza kell kerülnie az eredeti állapotába.

Talán az volt a legalapvetőbb szempont, ami miatt az 1970-es évek tanítványság mozgalma fonákul ütött ki, hogy a vezetők arra kötelezték el magukat, hogy a saját tanítványaikká teszik az embereket, és nem arra, hogy Krisztus tanítványaivá tegyék őket. Nekünk az egész célkitűzésünk nem más, mint hogy Istenhez kapcsoljuk az Ő népét, és nem magunkhoz. Akik arra szánták el magukat, hogy a saját tanítványaikká teszik az embereket, azt a komoly kérdést kell, hogy feltegyék maguknak, hogy vajon ők maguk igazi tanítványok-e. Vajon van olyan ember, aki igazán meglátta és szemlélte már Krisztust, és mégis ilyen dolog tud eszébe jutni az Ő népével kapcsolatban?

Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne helye a mentori kapcsolatnak, és hogy az Úr juhai ne hallanák az Ő hangját, viszont a bárányoknak egy ideig a juhokat kell követniük, míg elég érettek lesznek arra, hogy megismerjék az Ő hangját. Az Új Szövetségbe átvezető átmeneti szolgálatot Keresztelő János képviselte, és ő a legalapvetőbb példája annak, hogy milyenné kellett válnia az újszövetségi szolgálatnak. Jánosnak az egész célkitűzése nem más volt, mint hogy utat készítsen az Úrnak, hogy rá mutasson, és amint az emberek elkezdik követni az Urat, ő maga kész legyen alább szállni, miközben az Úr emelkedik.

A bibliai tanítványság célja az, hogy Jézushoz vezessük az embereket, és nem magunkhoz. Az egyháznak túl régóta ígérgetik az Urat, de mindig csak minket kapnak meg helyette! Azok, akik igazi tanítványokat képeznek, azok magának Krisztus Jézusnak a tanítványaivá teszik őket, és Hozzá kapcsolják őket. Ha jól végezték a munkájukat, akkor ők maguk fölöslegessé válnak, mert a tanítványoknak megvan a saját kapcsolatuk Ővele. Kapcsolatban maradhatunk az ilyen érettségre eljutott emberekkel, de csak mint testvérek és munkatársak az Ő evangéliumáért. Azoknak, akik igazi tanítványokat képeznek, a végső célkitűzésük az, hogy nélkülük is menjen a munka (vagyis már nem "bedolgozzák magukat", hanem hogy úgymond "kidolgozzák magukat belőle" - a ford.) -- tehát hogy azokat, akik tanítanak, eljuttassuk oda, amikor már nincs szükség rájuk, mert a tanítványok mindenben felnövekednek Őbenne.

- - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - The Basic Mandate of Discipleship - The Great Commission, Part 10

Prófécia 2013. március 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. március 8.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Szeretteim, nézzetek szembe minden megpróbáltatással a Szellemem erejébe vetett hit által! Az Én hatalmam elegendő, de neked hinned kell, hogy tényleg az. Ne hagyd, hogy a nehéz körülmények, a negatív hírek és a kezelhetetlen reakciók aláássák a hitedet abban, amit Én képes vagyok megtenni, és meg is akarok tenni a te érdekedben, mondja az Úr. Teljesen bízz Bennem!

Jeremiás 39:18 Bizonyosan megszabadítalak, nem esel el fegyvertől, és életedet ajándékul kapod, mert bíztál bennem! - így szól az ÚR.

2013. március 7., csütörtök

Prófécia 2013. március 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. március 7.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Uralkodjon az igazság a szívedben, és számolj le a feltételezésekkel, amik abból fakadnak, hogy előre kivetíted magadat a jövőbe. Mindegy mit gondolsz arról, hogy milyen sokat tudsz az elkövetkezendőkről, valójában csak egy villanásnyit kaptál mindarról, ami még nem vált valóra. A képzeleted pedig csak eltúlozza és eltorzítja az igazságot. Nagy hasznodra fog válni, ha komolyan átgondolod a valóságot, és meg is maradsz a valóságban, itt és most, mondja az Úr.

1 Korinthus 13:9 Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás

2013. március 6., szerda

Az önfeláldozó élet - A Nagy Küldetés, 9. rész

Az önfeláldozó élet - A Nagy Küldetés, 9. rész

2013., 9. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Dietrich Bonhoeffer írta egyszer, hogy "Amikor Krisztus elhívja az embert, akkor a behívó arra szól, hogy az ember jöjjön el meghalni." Ez a pontos összegzése annak a tanítványságnak, amelyre el vagyunk hívva. Vannak előnyök is, ráadásul sokkal csodálatosabbak, mint amit valaha felfoghatnánk. Ennek ellenére az igaz kereszténység önfeláldozó életet jelent, amit már nem magunknak élünk, hanem Neki.

Amikor Jézus elhívott egyes embereket, akkor először a legnehezebb követelményeket sorolta fel, nem pedig az előnyöket. Sőt, valójában alig mondott valamit az előnyökről mindaddig, amíg nem váltak valódi tanítványokká. Némelyek nyilvánvalóan úgy gondolják, hogy az Úrnál is jobban tudják csinálni ezt, mert ők arra próbálják rávenni az embereket, hogy az előnyök miatt kövessék Őt - viszont valószínűleg ez az egyik fő oka annak, hogy a kereszténység ilyen mélyre süllyedt, és hogy olyan ritkán lehet találkozni olyan emberekkel, akik Krisztus igazi tanítványai.

A Szentírásban rögzített első kijelentés, amit az Úr mondott a tanítványsággal kapcsolatban, arról szól, hogy a tanítványait ugyanúgy fogják üldözni, mint Őt. A következő pedig a Lukács 14:26:


"Ha valaki hozzám jön, és nem gyűlöli atyját, anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom." (Kecskeméthy ford.)

Eben a szövegben a "gyűlöli" szó valamivel erősebb, mint ahogy fordítani kellett volna, ami talán úgy lett volna pontosabb, hogy "kevésbé szereti". Mindenesetre azt egyértelműen állítja az igevers, hogy a Krisztusnak való elkötelezettségünk az életünkben szereplő minden más kapcsolatnál fontosabb kell, hogy legyen. Vagy az Úr lesz mindenek Ura, vagy egyáltalán nem lesz az Urunk. Annak vagyunk a szolgái, akinek engedelmeskedünk. Ennek azért kell így lennie, mert mindig a hozzánk legközelebb állók fogják a legnagyobb nyomást gyakorolni ránk, hogy vállaljunk kompromisszumot a Krisztusnak való teljes elkötelezettségünkben. A tanítványi életünk első próbája valószínűleg mindenkinél az, hogy fontosabbnak tartunk-e bármilyen kapcsolatot Krisztusnál - és sokak számára ez a legnagyobb próbatétel az egész keresztény életük során. Ahogy az Úr egyértelműen kijelenti ebben az igeversben, aki ezt a próbát nem állja ki, nem lehet a tanítványa.

Szinte bármelyik másik vallásból tér valaki Krisztushoz, valószínű, hogy a családja kitagadja. Van aki azt is kockáztatja ezzel, hogy megölik, mert úgy gondolják, hogy szégyent hozott a családjára. Ez a történelem során mindig is igaz volt a kereszténységre áttérőknél, még manapság is. Hogy panaszkodhatunk mi, amikor a barátaink és közeli rokonaink utasítanak el, vagy tesznek minket nevetség tárgyává? Azok, akik arra törekednek, hogy Krisztus tanítványai legyenek, a kereszt életformáját élik, és szinte biztos, hogy a legközelebbi barátaik és rokonaik fogják üldözni és kiközösíteni őket.

Mivel az esetek többségében magas árat kell fizetni a tanítvánnyá váláshoz, ezért borzalmas károkat okozunk az Őt követni vágyóknak, ha nem magyarázzuk el ezeket rögtön az elején. Az igazi keresztény élet a legnagyobb kaland ezen a földön, és a legnagyobb beteljesülést adó élet, de a legnehezebb is egyben. Az, hogy nem mondjuk el az igazságot ezzel kapcsolatban, az egyik nyilvánvaló oka annak, hogy miért van olyan kevés igazi tanítvány, még a magukat kereszténynek vallók között is, sőt azok között is, akik odaszántnak tartják magukat. Lehet valaki nagyon odaszánt, és közben mégsem követi az Urat, vagy nem engedelmeskedik Neki.

A Krisztusban való életünket rabszolgaként kezdjük, lehetőségünk van arra is, hogy továbblépjünk és a barátaivá legyünk, és ezután még tovább haladva a fiaivá és leányaivá válhatunk. Ha nem rakjunk le a megfelelő alapot, hogy szolgák legyünk, akkor a szellemi fejlődésünk valójában elsatnyul, bármilyen sok ismeretet is szerzünk, és bármilyen sok jó cselekedetet hajtunk végre. Sok emberrel találkoztam, akik azt állítják, hogy eljutottak a fiúságra, de úgy látszik, hogy kihagyták a fejlődés első két szakaszát. Talán nem mindegyikükre igaz, de akikkel én találkoztam, a többségüknél még mindig róluk szól az egész, és arról, hogy ők mire jutottak el - ahelyett, hogy minden az Úrról szólna, és arról, amit Ő érdemel. Ez egy alapvető éretlenség jele még a szolgáknál is, nemhogy a fiaknál.

Nyilvánvaló, hogy létezik egy magasabb rendű elhívás Istennél, máskülönben a Filippi 3-nak és az ahhoz hasonló igehelyeknek semmi értelme nem lenne. Mindazáltal az elérhető legmagasabb rendű dolog az, hogy őszintén mondhassuk, amit az apostol is mondott a Galata 2:20-ban: "Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus". Az igazi tanítványok olyanná válnak, mint a mesterük, a mi Mesterünk pedig megüresítette magát, hogy szolgává legyen egész földi életére. Vannak lehetőségek, amelyek által előrébb juthatunk az Istennel való barátságunk, sőt a fiúságunk felé, de attól még továbbra is igaz, hogy ezen a földön, ebben az életben szolgáknak vagyunk elhívva.

Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy elvezessen az igazi bibliai tanítványságra. Ennek az elérését az fogja a legjobban bizonyítani, amikor már nem magunknak élünk, nem is a jutalomért, hanem Őérte, hogy Ő megkaphassa azt a jutalmat, amelyért Ő akkora árat fizetett. Nem tudunk egy szempillantás alatt éretté válni, és még az Úr is keresztet tűrt azért a dicsőségért, ami előtte állt - tehát annak is van helye, hogy részesüljünk a jutalmakból és nagyra becsüljük azokat. Ezeket is meg fogjuk vizsgálni, de a célunk az, hogy ez legyen a kisebbrendű célkitűzés, a mindenek feletti célkitűzésünk pedig az legyen, hogy Ő megkapja az Ő jutalmait, azaz a nemzeteket és a szeplő és sömörgőzés nélküli menyasszonyt.

- - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - A Life of Sacrifice - The Great Commission, Part 9

Prófécia 2013. március 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. március 6.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
A Szellemben hallottam, ahogy megszólalt egy trombita hangja. Majd ezt mondta az Úr: "Egy hívás hangzik el, hogy felébressze azokat, akik szellemileg aludtak. Csak azok fognak hallgatni a hívásra, akiknek van fülük a hallásra, és nem mindenki fogja megérteni a hívást. Ez az új életre és megújulásra való ébredés, amely helyreállítást hoz magával. Akik meghallják, útra kelnek a Szellemben. Némelyeknek nehéz lesz elengedniük a múltat, de az, hogy még többre vágytok Belőlem, egy erős motivációt fog adni a továbblépéshez."

2 Mózes 40:36-38 Valahányszor fölszállt a felhő a Szent Sátorról, Izráel tábora útnak indult. De ha a felhő nem szállt fel, nem mozdultak ők sem. Mindaddig egy helyben maradtak, amíg a felhő fel nem szállt. Mert nappal az Örökkévaló felhője nyugodott a Szent Sátoron, éjjel pedig tűz világított a felhőben. Izráel egész népe látta ezt nap mint nap, vándorlásuk egész ideje alatt.

2013. március 5., kedd

Prófécia 2013. március 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. március 5.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ti, Én népem, a magasabb helyre való áttörés szélén álltok. Olyan, mintha aludtatok volna, és most megpróbáltok felébredni, és kinyitni a szemeiteket. Éppen most buzdultok fel arra, hogy nagyobb tudatosság legyen bennetek a szellemi világ és szellemi aktivitás terén. Törd át magad ezen a virtuális téli álom időszakon, annak a vágyadnak az erejével, hogy magasabbra jöjj, mondja az Úr. Most van az idő.

Róma 13:11 S mindezt úgy cselekedjetek, mint akik ismeritek az időt, és tudjátok, hogy itt az órája már annak, hogy az álomból felkeljünk. Mert most közelebb hozzánk a menekülés, mint mikor hívőkké lettünk.

2013. március 4., hétfő

Prófécia 2013. március 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. március 4.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Egy mércét állítok fel a népem között. Azért helyezem el ezt a mérőzsinórt, hogy megláthassátok, amint meglátogatlak benneteket, hogy a királyságom hatalma eljön, hogy hatással legyen a szívetekre, és azután a megnyilvánulása valóban átáramlik rajtatok. Mert ez a beteljesülés ideje, az Én hatalmam napján. És úgy lesz majd, ahogy meg van írva, mert az Én igém nem hiúsulhat meg; az írás nem változtatható meg. Időrendben jönnek a megfelelő időszakban, az Én akaratom szerint. Ezért azt mondom nektek, most van az ideje, hogy felemelkedjetek a pozíciótokba. Itt az ideje, hogy az Én papjaimmá legyetek, és a papok munkáját végezzétek. Itt az ideje, hogy úgy tiszteljetek Engem, ahogy ennek lennie kell az életetekben; adjátok Nekem a dicsőséget, adjátok nekem a tisztességet. Jöjjetek hozzám, a dicséret és hálaadás szavaival, és Én valóban találkozni fogok veletek, és kijelentem a rendeltetéseteket, mert arra készülök most, hogy bevigyelek azokba a dolgokba, amiket erre az időszakra terveztem, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Szabadítsd fel magadat az olyan gondolatok, aggodalmak és gondok alól, amelyek miatt nem tudsz elszakadni attól, hogy földhöz ragadt legyél. Mert neked mindenen felül kell emelkedned, ami visszatart a Bennem való abszolút hittől, mondja az Úr. Nem tudsz egyszerre a hit világában mozogni és félni is. Fordíts figyelmet a gondolataidra, és tedd meg a szükséges kiigazításokat, hogy bemutasd a hitedet.
2 Korinthus 10: okoskodásokat rontván le és minden magasságot, mely az Isten ismerete ellen emelkedik, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak

2013. március 1., péntek

Prófécia 2013. március 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. március 1.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Szeretteim, utasítsátok vissza, és semelyik forrásból származó elkedvetlenítésnek se hagyjátok, hogy aláássa a hiteteket, vagy megakadályozza a győzelmeteket. Álljatok erősen a Szellemem munkájában, amit a ti életetekben végez, amely által felül fogtok emelkedni azokon a körülményeken, amik máskülönben hajótörést okoznának a hitetekben, mondja az Úr. Nem kudarcra és nem összeomlásra vagytok kijelölve. Ti győzelemre vagytok rendelve.

1 János 5:4 Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.