2013. december 31., kedd

Prófécia 2013. december 31.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 31.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Újulj meg a hitben, a reménységben és a békességben! Az ellenség rettentő módon munkálkodott azon, hogy leromboljon téged, de Én helyreállítom azt, ami lerombolódott. Megerősítem azt, ami meggyengült a testedet, lelkedet és szellemedet ért támadások során. Engedj az erőmnek, hogy felépítsen, és felkészítsen arra, hogy betöltsd az életedre vonatkozó terveimet. A te dolgod az, hogy győzd le a kétségbeesést, ami a szüntelen nehézségek hatására alakult ki, és kezdj a jobb napok felé tekinteni, mondja az Úr.

Hóseás 6:1 Jöjjetek, térjünk vissza az Örökkévalóhoz, mert ő sebesített meg minket, de be is köti sebeinket! Ő vert meg, de meg is gyógyít minket!

2013. december 30., hétfő

Prófécia 2013. december 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 30.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Gondolkodj a megszokott keretektől szabadon, és legyél hajlandó engedni a Szellemem vezetésének akkor is, amikor ehhez ki kell jönnöd a komfort zónádból. Legyél érzékeny a szellemi környezetedre, azért, hogy tudj arról, amikor változások állnak be. Annak az ideje van most, amikor szellemileg fel kell ébredni, tisztán kell észlelni, és határozottan kell reagálni, mondja az Úr.

2 Timótheus 1:9 Ő (Jézus) megmentett és szent hívással meghívott minket, nem tetteink alapján, hanem saját elhatározása és kegyelme által, amelyet örök idők előtt adott nekünk Krisztus Jézusban.

2013. december 28., szombat

Elaine Tavolacci próféciája 2014-re

Elaine Tavolacci
A Word In Season / Időszerű Üzenet

Prófétai üzenet 2014-re

A bensőséges kapcsolat rejtekhelye

Az Úr több dolgot is mutatott az utóbbi időkben. Az első és legfontosabb, amit kijelentett, hogy arra hívja Krisztus Testét, hogy még bensőségesebb kapcsolatba kerüljön Vele. A titkok feltárójaként fogja bemutatni magát azok számára, akik időt töltenek Jézussal, aki "az igazság igéje".

Az Úr így szól: "Itt, a bensőséges kapcsolat rejtekhelyén fogtok tisztánlátást és útmutatást kapni az életetekre. Az Igém életre kel, és új módon fog kijelentés születni azok számára, akik készek elhagyni az életüket azért a bőséges életért, amit Én készítettem nektek. Én, az Öregkorú, megmutatom nektek az Igém elrejtett kincseit, és összhangba hozlak titeket az akaratommal, mint ahogy mélység mélységet hív elő. Engedjétek, hogy közöttetek lakozzak; hogy veletek járjak, és beszéljek veletek. Ahogy megengeditek, onnantól már nem lesz nehéz hitben járni."

Bátor, radikális harcosok

Nincs idő most a lazaságra, mert az Úr radikális harcosokat keres. Rázd le magadról a szellemi közönyt, és készülj a szellemi ébredésre! Az Úr így szól: "Keresem a maradékot, akik nem gyávák, és nem félénk szívűek. Nem ijednek meg, amikor juhokként kerülnek kiküldetésre a farkasok közé, mivel bátrak és ismerik a hatalmukat. Határozottak, és készek letenni az életüket, bármi is az ára, és ellene tudnak állni az ördög ravasz fortélyainak. Ők azok, akik ismerik a hangomat, és nem fogadják el az atyafiak vádlójának a hazugságait.

Bátran szembenéznek a kihívásokkal, mert tudják, hogy Én megadom nekik az összes teszthez és próbához szükséges erőt. Őrállókat állítok a falra, akiknek élesek az érzékszerveik. Meg fogják tanulni, hogyan hangolódjanak rá az Én frekvenciáimra, és hogyan ismerjék fel, milyen küldetést kaptak Tőlem. Nem fogja a tanítás bármiféle szele ide-oda hajtani őket, mert az Én Igémben vannak megalapozódva."

Számítógépes víruskereső és kártékony programok

Egy másik dolog, amit az Úr mutatott, az egy víruskereső program volt. Olyat, mint a víruskereső, ami eltávolítja és törli a vírusokat, a kártékony programokat, és minden mást, ami ártalmas és kárt okozna a számítógépnek, illetve teljesen el tudná rontani.

Az Úr így szól: "Szabaduljatok meg mindentől és mindenkitől, aki megakadályozná, hogy beléphessetek annak a teljességébe, amit a most következő évre készítettem nektek. Vágjátok el azokat a kapcsolatokat, amelyek tévútra vezetnének titeket. Különüljetek el mindenkitől, aki versengést vagy megosztást okoz. A hit és a tisztesség embereihez igazodjatok, és azokhoz, akik megtartják a szavukat. Olyanokkal építsetek kapcsolatokat, akik megerősítenek benneteket, akik mint a vas élesíti a vasat, úgy élesíti az ember a barátja orcáját. Arra hívtalak el benneteket, hogy örömet hozzatok a világnak, és nem szomorúságot. Tartózkodjatok mindentől, ami bűnre visz benneteket."

"Amit szem nem látott..."

Néhány napja kaptam egy álmot az Úrtól. Ebben az álomban egy barátomtól és a férjétől kaptam egy ajándékot, egy nagy arany dobozban. Felnyitottam a dobozt, és egy hatalmas távcső volt benne. Kivettem, és a szemeimhez emeltem. Rendkívül nagy méretű volt, de rettentően örültem neki.

Az Úr így szól: "Kiterjesztem a szellemi észlelőképességedet. Ahogy a távcsövet be lehet állítani nagyításra, vagy széles panoráma nézetre, úgy fogom megnyitni a népem szemeit is, hogy új  módon lássák a dolgokat. Némelyek számára megnyílik a Látó kenet, látomásokat és álmokat fogtok kapni, és úgy fognak megnyílni a szemeitek, mint amikor leveszik a szemellenzőt. Nyitva áll egy ajtó a Mennyben. Nem természetes ajtó, és Én hívlak titeket, hogy jöjjetek fel ide, és megmutatom nektek azokat, amiknek meg kell történniük. Úgy lesz, hogy amit kihirdettek, az meg is valósul."

Mivel 2013 sokatok számára nehéz esztendő volt, az Úr helyreállít benneteket, és igazságot szolgáltat azoknak, akiket önző módon használtak, kihasználtak, akikkel visszaéltek, és akiket megtámadtak. Akik tüzes megpróbáltatásokon mentek keresztül az elmúlt évben, kérjetek igazságszolgáltatást az Úrtól! Akik visszaestek, vagy letértek az útról, kérjétek a megbocsátását! Ha megvalljátok a bűneiteket, Ő hű és igaz, hogy megbocsásson nektek, és megtisztítson minden igazságtalanságtól. Annak az éve jön, amikor Jézushoz kell igazítani az életeteket, mert olyan időszakba lépünk be, "amit szem nem látott, és amit fül nem hallott, amiket Ő készített nekünk".

Ézsaiás 21:6
Mert így szólott hozzám az Úr: Menj, és állass őrállót, amit lát, mondja meg.

Jeremiás 30:17
Mert egészségessé teszlek téged, és begyógyítom a te sebeidet, azt mondja az Úr. 

1 Korinthus 2:9
Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek.

Jelenések 4:1
Ezek után láttam: egy ajtó nyílt ki a Mennyben, éppen előttem. Hallottam ugyanazt a hangot, amelyet korábban. Olyan volt, mint a trombitaszó, és azt mondta nekem: „Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek ezek után kell megtörténniük!”

2013. december 27., péntek

REMÉNYSÉG ISTENE

"A reménység Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hívésben, hogy bővölködjetek a reménységben a Szent Szellem ereje által." Róma 15:13

Mára eljutottunk oda a kereszténységben, hogy a hívők közül sokan szűkölködnek a reménységben. Pedig Isten azon munkálkodik a Szent Szellem ereje által, hogy bővölködjünk ebben, méghozzá azzal, hogy örömöt és békességet ad a hívéshez, az aktív hitünkhöz.

Vannak akik azon munkálkodnak, hogy ez ne így legyen. Azon még nem is csodálkozom, hogy a sátán folyamatosan azon van, hogy elvegye az emberek hitét, gyengítse reménységét, ezáltal alkalmatlanná tegye őket az Ígéret Földjének elfoglalására (hiszen csak hittel lehetséges). De hogy magukat kereszténynek mondó testvérek is ezen dolgoznak évek óta, az már szinte felfoghatatlan. És elfogadhatatlan.

Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. A sátán munkája az ellenkezője. Az a tapasztalatom, hogy akik mostanában szabadulnak fel a vallásos elvárások alól, elkezdték megtapasztalni az Istentől kapott ígéretek beteljesülését. Van, aki a társát találta meg, amit az Úr megígért neki, és ebben a hónapban beteljesült! Vannak teljesen más területek is, ahol ugyanezt tapasztalják, tapasztaljuk.

Az elvárások fogságban tartanak, és nem engedik, hogy felszabadult hittel bemehessünk az Ígéret Földjére. Emlékeztek: amikor Izrael bemehetett volna az Ígéret Földjére, a tíz kém szintén látta amit Isten készített, de elfordította a szívüket attól. Csak Józsué és Káleb biztatta őket tovább, hogy "Velünk van az Úr!" Sokat vétkezett Izrael, de minkét generációnak adott volt a lehetőség a bevonulásra. A különbség: a hit és a hitetlenség volt. 

Most nem csak arra biztatlak titeket, hogy higgyetek, hanem azt is szeretném, hogy szabaduljon fel a gondolkodásotok a hitetlenség ereje alól. A rossz kémek negatívumokat nagyítottak fel, ahogy mostanában egy sokak által ismert testvér is azon dolgozik, hogy azt beszélje be a keresztények elméjébe, hogy "minden rosszabbra fordult". Akik a félelmek, a hitetlenség, az állandó kételkedés, az elvárások közötti kudarcok, a negatív gondolkodás börtönében élnek, sajnos nem tudtak még szabadon futni az Isten által készített föld elfoglalására, az óriások legyőzésére.

De én arra buzdítalak benneteket, hogy engedjetek Istennek, aki azt akarja, hogy tudd: hittel minden lehetséges; és állj ellene az ördögnek, aki azt akarja, hogy ezt az igazságot mindenféle keresztény színezetű tanítás elhomályosítsa, elgyengítse, a karjaid lelankadjanak, a térdeid megroggyanjanak, a látásod megtompuljon, a szíved meggyengüljön. És továbbra is ott rohadj a kételyek börtönében. Ugye látod a különbséget: a kudarcok, a csalódások és a kételyek megszülték az okoskodó magyarázatokat arra, hogy miért nem tapasztalod az áldásokat. Legtöbbször a saját bűneid vannak a következtetéseid végén. És tudnod kell: a sötét börtöncelládban van egy társaságod is, aki titokban gondoskodik arról, hogy mindig legyenek "friss" gondolataid a kudarcok és a kételyek megerősítésére, a reménység gyengítésére. Az ellenség ügynökei: a hitetlenséget beléd pumpáló démonok.

Amikor Péter kilépett a vízre, az azért volt nagy hőstett, mert szellemileg más is történt: kilépett a hitetlenség szellemi börtönéből, mert elege volt belőle. Igaz, még nem tanult meg élni is az új szabadságával, hamar elsüllyedt, nem volt gyakorlata a szabadságban - de senki nem mondaná ma már, hogy ki sem kellett volna lépnie a vízre...

Senki se mondja neked, hogy ne lépj ki a vízre! Az ígéretek mind a tieid Krisztusban, szabadulj fel a gondolataidban, a szívedben, táplálkozz az igazság beszédeivel (a hit kémeinek a híreivel) és foglald el azt az Ígéret Földjét! Csatlakozz a bizonyságok egyre nagyobb fellegéhez...

Prófécia 2013. december 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vannak dolgok, amiket még rendbe kell tenni, hogy készen állhass a következő nagy szellemi időszakra. Be kell töltened a rendezettség követelményeit, hogy engedni tudj a Szellemem uralmának. Készítsd a szívedet a változásokra, akár könnyűek, akár nehezek lesznek. Most készítelek fel és állítalak pozícióba, mondja az Úr. A tested ellenkezni fog, de a győzelmed során a szellemed engedni fog.

Zsidókhoz írt levél 12:11 Bármely fenyítés ugyan pillanatnyilag nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa megedződtek.

2013. december 26., csütörtök

Prófécia 2013. december 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Hívlak téged, kedvesem, hogy lobbantsd lángra a szenvedélyt arra, hogy a királyságomban élj, és a Szellemem sodrásában mozogj, megalkuvás nélkül. Egy fundamentális, koncentrált erőfeszítést kell tenned ahhoz, hogy ezt az elszántságot az első helyre tedd, és minden egyebet másodlagosként kezelj az Én céljaimhoz képest. De ez az egyetlen módja annak, hogy szellemileg növekedj, és személyes, létfontosságú kapcsolatot élj át Velem, mondja az Úr. Közeledj!

Apostolok Cselekedetei 17:28 "Mert Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk"

2013. december 25., szerda

Prófécia 2013. december 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 25.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy látomásban egy régi házban találtam magamat, ami felújításra szorult. Hallottam a sors harangjait, és hirtelen elborított Isten Szellemének a forgószele, ami elfújta a ház teljes építményét körülöttem. Ott álltam a levegőben, miután az engem leterhelő földi dolgok eltűntek rólam. Isten fénye vett körül, fölöttem is, alattam is. Olyan könnyűnek éreztem magamat, mint a levegő, gátak nélkül. Az Istennel való egység tudatában voltam, ami úgy valósult meg, hogy semmilyen erőfeszítést nem igényelt részemről. Gyönyörű, felvidító, felfrissítő és élénkítő élmény volt. Megújult az ifjúságom. És meghallottam az Úr hangját: "Kedvesem, látom és ismerem a küzdelmeidet és a kimerültségedet, amiket átéltél. De Én az igazat megmondom neked, hogy a helyreállítás és gyógyulás időszaka van rajtad. Pihenj meg, és fogadd mindazt, amit készítettem neked!"

Ézsaiás 40:31 De akik az Úrra várnak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

2013. december 24., kedd

Prófécia 2013. december 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az elmélkedés ideje van. Gondold át, és figyeld meg, hol vagy. Ez az elmélkedési idő mélyebbre fog vinni az Én rád vonatkozó terveimben és céljaimban, és megmutatja azokat a pontokat, ahol letértél az útvonalról. Tisztábban fogod látni magadat a Velem való kapcsolatod terén, és az elszántságodat a királyságom kiépítésében és megszilárdításában, a te földi helyeden. Most olyan döntéseket tudsz hozni, amelyeknek hosszútávú következményei lesznek, mondja az Úr.

Példabeszédek 27:19 Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember.

- - -
(Az angol nyelvben az elmélkedést és a tükröződést ugyanazzal a szóval fejezik ki.)

2013. december 23., hétfő

Prófécia 2013. december 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 23.

A TROMBITA, BILL BURNS: 
Figyeld ennek az időszaknak a hangját, és megtalálod a jelenlétemet! Keress Engem, és ismerd el, hogy nagyobb és hatalmasabb módon vagyok veled, mint valaha. Figyeld a hangomat! Figyeld a trombita hangját! Ez a hallás időszaka. Figyeld és halld, és akkor tudni fogod, mit cselekszem. Soha de soha ne feledd, hogy mindig veled vagyok. Sokkal jobban fel tudod majd fogni a jelenlétemet, mint eddig valaha, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Most készülsz belépni a diadal időszakába, amikor a múlt szívszaggató élményei stabilan a hátad mögé kerülhetnek. Használd ki ezt az időt arra, hogy lenyugtasd és lecsendesítsd a gondolataidat és érzelmeidet, és megszilárdítsd a békességet a szívedben. A jól-léted nagyban függ attól, hogy vágyakozol és képes is vagy megtenni ezt, mondja az Úr. Szorgalmasan keress Engem, mert ez egy olyan idő, amikor igazán le tudsz számolni a múlttal, és hit által be tudsz lépni az új kezdetedbe.
Zsoltárok 34:14 Távozz a gonosztól és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.

2013. december 20., péntek

Prófécia 2013. december 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Fordíts kellő időt arra, hogy újra megszilárdítsd magad a hitben, és felvedd azt a szellemi pozíciót, hogy a Szellemem tudjon sodorni téged. A nyomorúság szelei továbbra is át fogják járni a földet. De ha te megállsz az védelem helyén az igazságos engedelmesség által, akkor sértetlenül kerülsz ki az egészből. Hadd vezesselek a helyes úton, mondja az Úr. Én vagyok a te iránytűd!

János 3:8 "A szél fúj, amerre akar. Hallod a hangját, de nem tudod, honnan jön, és merre tart. Ehhez hasonló természetű mindenki, aki a Szent Szellemtől született."

2013. december 19., csütörtök

Prófécia 2013. december 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Kitartóan és módszeresen nyomulj át az akadályokon, amik mindeddig visszatartottak attól, hogy simán előre haladj. Ehhez türelemre lesz szükség, sőt rendkívüli erőfeszítésekre is bizonyos módon, de a végeredmény miatt megéri odaszánni az idődet és az energiádat. A rugalmasságod bizonyosan próbára lesz téve, de Én vagyok a te segítséged a nyomorúság idején, mondja az Úr. Kérd a segítségemet, támaszkodj Rám, és bízz Bennem!

Zsoltárok 50:15 És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.

2013. december 18., szerda

Prófécia 2013. december 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 18.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azokat szólítom, akiknek a szíve szellemileg éhes -- akik közelebbi kapcsolatra vágynak Velem, mondja az Úr. Gyere Hozzám; gyere fel magasabbra! Tedd arcodat olyanná, mint a kovakő, tökéld el, hogy nem térsz le a jelenlétembe vezető útról. Ne legyél hajlandó megengedni, hogy a figyelem-elterelések elvigyenek az Első Szerelmedtől. Ha igazán szeretsz Engem, nem fogsz elkalandozni. Legyél egyszerű szívű, és csak egy dologra összpontosítsd a figyelmed.

Zsoltárok 107:5-9 Éhesen és szomjasan, a lelkük elepedt bennük. Az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és Ő megszabadította őket gyötrelmeikből. A helyes úton vezette tovább őket, hogy városba juthassanak, hogy ott lakhassnak. Adjanak hát hálát az emberek az ÚRnak az Ő jóságáért, és az emberek fiaival tett csodálatos tetteiért! Mert Ő megelégíti a sóvárgó lelket, és betölti az éhező lelket jóval.

2013. december 17., kedd

Prófécia 2013. december 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 17.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A beállítás időszaka van rajtad, de neked értelmileg is és érzelmileg is el kell engedned azokat, amelyek a múlhoz kötnek, ahhoz, hogy előreléphess az Én terveimben. Ha megteszed ezt a hitlépést, akkor egy olyan felszabadultság és beteljesülés helyére kerülsz, amit eddig még nem ismertél. Bízz Bennem, hogy Én nagy kegyelemmel segítelek át ezen a kényelmetlen átmeneti időszakon, mondja az Úr. Neked mindössze annyit kell tenned, hogy legyél készséges és rugalmas.

2 Korinthus 12:9a és azt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem; mert az én erőm gyengeségben jut teljességre.

2013. december 16., hétfő

Prófécia 2013. december 16.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 16.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Azt a szót hallom, hogy "ámulatos", és hallom az Urat, ahogy ezt mondja: Ámulni fogsz ebben a most következő időszakban. Mert megemelem a talajt a lábad alatt, amelyen jársz, ami azt jelenti, hogy az adódó lehetőségeid nagyszerűbbek lesznek, mint a korábban kapott lehetőségeid, arra, hogy az igazságosság és a kenet ösvényén járj, a Szellem vezetésében.
A rejtélyek -- azok az elrejtett dolgok, amelyek éppen erre az időre voltak tartogatva számodra -- meghozzák a termésüket az életedben. A sorsod beteljesül, mert az Én jelenlétem ösvényét követed. Állj készen, hogy balra fordulj vagy jobbra, ahogyan Én irányítalak. Amikor pedig azt mondom, hogy menj egyenesen előre, akkor maradj azon az ösvényen. Mert úgy lesz, hogy ha megmaradsz azon az ösvényen, amit Én készítettem neked, akkor minden a javadra fog dolgozni, mert az Én céljaim szerint vagy elhívva, mondja az Úr. Ezek azok a napok, amikor pontosan meg kell határoznod, hogy ki vagy.
El kell helyezkedned Előttem egy kérdéssel a szívedben, és egy vággyal, hogy megtudd, hogy mit készítettem számodra.
Most vannak azok a napok, amikor ezek a dolgok feltárulnak az életedben.
Bátorodj fel ebben a pillanatban, ezen a napon, és hidd el, hogy megkapod azt, amit mondtam.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Van egy kis időablakod, arra, hogy megváltoztass néhány dolgot, amelyek szokatlan és hosszútávú hatással lesznek az életedre. Hadd vigyelek bele ebbe a nyílásba a Szellemem által, és megadom a szükséges erőt és bölcsességet ahhoz, hogy elvégezd, ami rád vár. Nem kell erőltetned semmit, mert úgy foglak átvezeni ezen az átmeneti szakaszon, mint ahogy befűzik a cérnát a tűbe, mondja az Úr.
Ézsaiás 42:16 És vakokat járatok ismeretlen úton, ismeretlen ösvényeken lépdeltetem őket; a sötétséget világossággá teszem előttük, a gödrös helyeket egyszintűvé. Ezeket a dolgokat cselekedtem velük, és el nem hagytam őket

2013. december 13., péntek

Prófécia 2013. december 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyél egy Velem, mondja az Úr. Váljon az Én szívem a te szíveddé, és az Én természetem a te természeteddé. Csak így válik természetessé a szellemi, amit pedig tudatosan teszel, ösztönössé válik. Dönts úgy, hogy az Igém megcselekvője leszel, tiszta szívből, az életre és a körülményekre adott reakcióid pedig az igazságosság helyéről jöjjenek, ahol mindig a jót választod, és elutasítod a gonoszt.

Máté 7:24-27 „Aki meghallgatja szavaimat, és meg is teszi, amit mondok, az olyan, mint a bölcs, aki a házát sziklára alapozta. Esett az eső, jött az árvíz, fújt a szél, és nekitámadt a háznak, de az mégsem dőlt össze, mert sziklára építették. Aki pedig hallgatja a szavaimat, de nem teszi meg, amit mondok, az olyan, mint az ostoba, aki homokra építette a házát. Esett az eső, jött az árvíz, fújt a szél, és rázúdult a házra, az pedig teljesen romba dőlt.”

2013. december 12., csütörtök

Prófécia 2013. december 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Engedj el mindent, ami az általad ellenőrizhető dolgok körén túl van. Lesznek olyan dolgok, amik nem úgy fognak alakulni, ahogy vágytál rá, vagy ahogy akartad, de az Én útjaim magasabbak a te útjaidnál. Ismerem az egészet, a végétől az elejéig, és lehetőségeket adok neked arra, hogy összhangba kerülj az életedre vonatkozó terveimmel. Haladj a Szellemem áramlatával, hogy belekerülj az isteni rendbe, hogy a terveim megvalósuljanak benned, körülötted, és általad, mondja az Úr. Ne félj!

Ézsaiás 55:9 Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!

2013. december 11., szerda

Prófécia 2013. december 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 11.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam egy kisgyereket, aki egy lépcsősoron szaladgált, fel és le. Látszott, hogy erőlködés nélkül, örömmel tette. Azután ugyanezt a gyereket láttam egy házilag készített kötélhintán hintázni, ami egy faágról lógott. Ez a hinta is hosszan és magasra lengette a gyereket, ami üdítő és felszabadító élmény volt. Majd hallottam, ahogy ezt mondta az ÚR: "Gyertek hozzám úgy, mint ez a gyerek, és engedjétek, hogy helyreállítsam bennetek az ártatlanságot és a tisztaságot. Azt akarom, hogy erőlködés nélkül tudjatok felmenni és lemenni, ahogy beléptek a szellemi világba. Legyetek felszabadítva arra a szabadságra, ami elérhető számotokra az Én Szellemem által."

Lukács 18:17 "Ámen, mondom nektek, hogy aki nem úgy fogadja Isten Királyságát, mint egy kisgyermek, egyáltalán nem megy be abba"

2013. december 10., kedd

Prófécia 2013. december 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 10.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Maradj a pályán! Továbbra is haladj előre egyenletes ütemben, a szemeidet pedig szegezd a célra, ahová el akarsz jutni! Ne legyél hajlandó megengedni, hogy valami elvonjon attól, ami létfontosságú a szellemi jóllétedhez! Miközben sok minden igényli a figyelmedet és a forrásaidat, folyamtosan őrizned kell a szívedet, mondja az Úr. Tartsd fenn az ártatlan állapotodat, és legyél őszinte magadhoz!

Zsoltárok 26:11 Én pedig ártatlanságban élek; ments meg és könyörülj rajtam.

2013. december 9., hétfő

Prófécia 2013. december 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 9.

A TROMBITA, BILL BURNS: 
Az ünneplés és dicsőítés idejébe hívlak be, mindazok miatt, amin eddig átsegítettelek. Állj meg határozottan a hálaadás lelkületében, és olyan helyzetbe kerülsz így, hogy át tudd venni a jelen időszak áldásait. Azok között lakozom, akik teljes szívvel dicsérnek Engem. Egy olyan átmenet idejét éled most, ami kivisz téged a szívfájdalomból, és bevisz az örömbe és a szabadságba. Szilárduljon meg a hited ezalatt a prófétai közjáték alatt, ami az időszakok között játszódik, miközben várod a vezetést és az útmutatást, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
A figyelem elterelése a te ellenséged. Kétszer annyira keményen kell dolgoznod rajta, mint máskor, hogy megőrizd a szellemi koncentrálásodat. Ne legyél hajlandó megadni magadat a zajoknak, és a kötelességeid tomboló kényszerítésének. Maradj csendben, és őrizd meg a lelki nyugalmadat. Tegyél meg bármit, ami kell ahhoz, hogy az örökkévalóság szempontjából láss mindent, és válaszd el magadat mindentől, ami ellopja a szellemi életet és az életerőt, mondja az Úr. Te Hozzám tartozol!

2 Péter 1:3 Mivelhogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és istenfélelemre való; az Ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott

2013. december 8., vasárnap

Az egyén értéke

A Nagy Küldetés, 49. hét

Az egyén értéke

Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Van egy általános kegyelem, amit Isten mindenkinek megad, még azoknak is, akik nem ismerik el Őt. Ezek a természetes adottságaink, amelyek attól függetlenül, hogy elismerjük-e Őt, vagy sem, Istentől származnak. Ez az általános kegyelem egyéni és közösségi szinten is létezik. Vannak olyan királysági alapelvek, amelyeket pogány nemzetek is tudnak alkalmazni, és ezek áldást hoznak az életükbe, még úgy is, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy honnan származnak ezek az áldások. Vissza lehet követni egy civilizáció fejlődését egészen addig a pontig, ahol elfogadtak bizonyos királysági alapelveket.

A legfőbb királysági alapelv a szeretet. A legfőbb gazdasági alapelv is a szeretet. Szeretnél olyan vállakozást indítani, ami nem mond csődöt? "A szeretet soha nem mond csődöt." (az angol Bibliafordítások alapján az 1 Korinthus 13:8 - a ford.) Amilyen mértékben alkalmazod a szeretetet a vállalkozásodban, olyan mértékben nem fogsz tudni csődöt mondani. Ez általában a terméked vagy a szolgáltatásod szeretetével kezdődik. Aztán szeresd az ügyfeleidet azzal, hogy mindig helyesen bánsz velük - igazságosan és pártatlan jogossággal, ami Isten trónjának, azaz királyságának a két fundamentális alapelve. Ha szereted a felebarátaidat, ami a szomszéd vállalkozásokat is jelenti (a "felebarát" és a "szomszéd" angolul ugyanaz a szó - a ford.), akkor egy olyan légkör megteremtésében fogsz segíteni, ami másokat is vonzani fog, neked pedig jól fog menni az üzlet.

A szeretet tehát a legerőteljesebb gazdasági alapelv, és a szeretet személyes szinten működik. Vajon örülnél annak, ha a házastársad azt mondaná, hogy azért szeret téged, mert ez egy általános, mindenkire vonatkozó törvény? Akár tetszik, akár nem, akár hiszed, akár nem, az ember mindig is jobban fogja szeretni a saját gyermekét a szomszéd gyermekeinél, noha a szomszéd gyermekeit is szeretni tudod. Ugyanígy, a társadalom számára legnagyobb áldást jelentő családok mindig azok, amelyek a legerősebb családok, és ezek értelemszerűen a legerősebb és legnagyobb biztonságérzettel rendelkező egyénekből állnak.

Amerika azért volt egyedi, és ebből fakadóan kivételes nemzet, mert elsősorban az egyének nagyrabecsülésére és védelmére épült. Miközben megvolt ez az elkötelezettség az egyén értéke iránt, volt egy nyilvánvaló igény arra is, hogy legyen egy állam, legyenek törvények és határok. Az volt a legfőbb szempont, hogy a legfőbb dolgot tudták a legfőbb dologként kezelni - ami az egyén értékével kezdődik, a közösség jóléte pedig ettől függött.

Ez egy alapvető királysági elv. Senki sem fog amiatt üdvözülni, hogy a szülei ismerik az Urat. Ma is vannak olyan nemzetek, ahol az emberek többsége azt gondolja, hogy üdvösségük van, mivel egy "keresztény nemzet" állampolgárai. Ezek az emberek szomorú tévedés áldozatai.

Nem azért fogsz üdvözülni, mert a nemzeted, vagy akár a családod az Urat szolgálta. Mindegyikünk Őt kell, hogy szolgálja. Mindegyikünknek újjá kell születnie, és mindegyikünk személyes felelőssége szeretni az Urat és a többi embert, és felelősek vagyunk a tetteinkért. Ahogy egyre érettebbé válunk ebben a személyes felelősségérzetben, áldássá válunk mások számára is. Minél érettebbek vagyunk, annál több áldást hordozunk. De ez mindengyikünknél személyesen kezdődik el. Az egyénekkel kezdődik.

- - -
Forrás: MorningStar Ministries - Rick Joyner - Word for the Week - The Value of the Individual
Fordítás: Országh György

2013. december 7., szombat

Ma délután Imádat Sátor!

Szeretettel hívlak és várlak ma délután 5 órától az Imádat Sátorban!

Az Imádat Sátor küldetése olyan szolgálatot végezni, amellyel megváltozik az atmoszféra, ahol Istent imádhatjuk szellemben és valóságban, ahol átélhetjük a gyógyító munkáját, a Jelenlétében töltött időzés által, az érezhető szeretete által.

Az Ő szeretetét és túláradó kegyelmét hirdeti az evangélium is, amit mi sem szégyellünk, és hirdetjük - sokszor beszélgetős formában, ki-ki a saját ajándéka, szolgálata szerint.

A célunk egy laza, kötelezettségektől mentes légkörben együtt lenni, ahol semmilyen elvárás nincs támasztva feléd, de ha szeretnél átadni a szívedből valamit, be tudsz kapcsolódni.

Az alkalmakat a Szent Szellem vezeti, ezért is tapasztaljuk alkalomról alkalomra, hogy soha nem ugyanaz történik, hanem mindig az Úr aktuális akarata szerint, amihez mi is rugalmasan törekszünk alkalmazkodni. A Szent Szellem mindannyiunkban ott van, ezért a vezető szerepem nem jelenti ennek az egyedi kiváltságát. A munkát és az alkalmat vezetőként szolgálom, odafigyeléssel és a Szent Szellem szabadságának és munkájának a támogatásával, amiben a csapatból a többiek is segítenek nekem.

Az is fő cél, hogy valóban Jézus legyen a középpontban, egyre jobban, sokkal jobban, mint eddig bármikor. Azt akarjuk, hogy ugyanúgy megvalósuljon az akarata itt a földön, mint ahogy a mennyben. Jézus él, és közöttünk van - és uralkodik!

Az örömhír az, hogy elközelített az Ő királysága - amelyben úgy tudunk teljességgel részt venni, hogy beengedjük az Ő igazságosságát, békességét és örömét a szívünkbe és az életünkbe. Valóban örömhír!

Gyere el, és gyönyörködj Isten szeretetének a teljességében velünk együtt itt, az Imádat Sátorban!

Időpont: 17.00 óra | Helyszín: Miskolc, Vörösmarty Művelődési Ház >Térkép

2013. december 6., péntek

KIBONTAKOZÁS 2014

2013-ban elindult a beteljesülés. Ez nem azt jelenti, hogy Isten csak most kezdte volna el beteljesíteni az ígéreteit. Sokkal inkább azt, hogy Isten népe sok helyen most kezdett képessé válni, felszabadulni arra, hogy átvegye az ígéreteket. A hitünk sokunknak felszabadult, többen olyan áttöréseket éltünk át, amire nem volt példa korábban, és megláttuk az ígéretek beteljesülését, elkezdtük elfoglalni az ígéret földjét olyan területeken, ahol már rég a miénk jogilag. Ezért volt a beteljesülés éve 2013.

Ami elkezdődött, azt Isten be is végzi. Erről írtam többször az év folyamán, és most ezt erősítette meg Marsha Burns december 5-i prófétai üzenete:

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A helyreállítás folyamata elkezdődött. Hitben menj tovább vele, azzal a hittel, hogy ami elkezdődött, az teljesen ki fog bontakozni. Bízz Bennem, hogy Én segítek neked előre haladni erősen, és a Szellemem hatalmában, mondja az Úr. Nehogy megengedd a félelemnek, hogy kizökkentsen a haladásodból. Állj a helyeden megingathatatlanul, és legyél határozott!

5 Mózes 3:24 Uram, Isten, Te elkezdetted megmutatni a Te szolgádnak a Te nagyságodat és hatalmas kezedet! Mert kicsoda olyan Isten mennyben és földön, aki cselekedhetnék a Te cselekedeteid és hatalmad szerint?

Amikor Mózes a fenti igében olvasható imát mondta Istennek, akkor érkeztek az Ígéret földjéhez, de maga Mózes nem mehetett be. Józsué volt a kiválasztott.

Mózes a törvényt jelképezi ebben a helyzetben, Józsué pedig a hit harcosát. A hitünk helyreállásával, meggyógyulásával és felerősödésével alkalmassá válunk a már nekünk adott örökséget átvenni, a bitorlókat, a gonosz erőit pedig eltüntetni onnan. Amire a törvény nem volt önmagában elegendő, arra nekünk most az Új szövetségben biztosított kegyelem elegendő. "Elég neked az Én kegyelmem". A mi győzelmünk pedig, ami legyőzte ezt a világot, a hitünk. Hittel tudunk bemenni az ígéret földjére, amihez Isten egyik aktuális munkája az, hogy megszabadít bennünket a törvényesség igájától, azok utóhatásaitól, meggyógyít és helyreállít bennünket. Az elkezdődött beteljesülés pedig ki fog bontakozni, ahogy mi is kibontakozunk az Úrtól kapott elhívatásunk tudatában, abban az önazonosságban, amit Jézus Krisztusban kaptunk. Ne engedjük, hogy bárki vagy bármi ellopja tőlünk ezt az identitást, a Krisztusban kapott teljes szabadságunkat. Ez is a kibontakozás része lesz - a Krisztusban való identitásunk és szabadságunk teljes kibontakozása. Ebben a szabadságban és kiteljesedésben pedig egyre hatalmasabb módon fogjuk tudni megharcolni a győztes harcainkat az Ígéret Földjén. Továbbra is mindent szeretetben viszünk végbe, az egymással való kapcsolatok, a közösségi életek is kibontakoznak, felszabadulnak a vallásos szokások és elvárások alól, a hitünk pedig szárnyalni fog. Ezek lesznek a jellemzői az életünknek a következő évben. Természetes lesz, hogy csodák sorozata fog megjelenni a hívők között.

Egy dolog elkerülhetetlen lesz: hogy mindezt szívedből akard! Amikor Jézus azt mondja: Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, a mit csak akartok, és meglesz az néktek. (János 15:7). Ha akarjuk, meglesz. Sok hívőnek a szellemi fásultságból ki kell gyógyulnia - de a gyógyulási folyamat része a rehabilitáció is: kezdd el használni az Istentől kapott képességeidet. A hit-imák egyik jellemzője az akarat. Ha igazán hiszed, az azt jelenti, hogy igazán akarod is. Különben nem fogsz tudni hinni benne. Az Úr elkezdte már ezt, és meg is fogja adni, hogy kibontakozzon.

Ahogy mi kibontakozunk Krisztusban, úgy bontakoznak ki az ígéretek további beteljesülései az életünkben és a szolgálatunkban. Ezért lesz 2014 a kibontakozás éve.

Országh György, Miskolc, 2013 december 6.


Prófécia 2013. december 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 6.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ha elereszted az élet dolgait, és Bennem bízol, akkor Én felszabadítalak a rabságból. Így nagyobb szabadságot fogsz átélni, mint amit valaha lehetségesnek gondoltál. Az a vágyam, hogy abszolút szabad legyél -- hogy szabadon legyél mindaz, aminek teremtettelek, és szabadon megtegyél mindent, amire elhívtalak. Engedd el, és legyél szabad, mondja az Úr. Soha többé nem leszel ugyanilyen.

Példabeszédek 4:23 Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.

2013. december 5., csütörtök

Prófécia 2013. december 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 5.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A helyreállítás folyamata elkezdődött. Hitben menj tovább vele, azzal a hittel, hogy ami elkezdődött, az teljesen ki fog bontakozni. Bízz Bennem, hogy Én segítek neked előre haladni erősen, és a Szellemem hatalmában, mondja az Úr. Nehogy megengedd a félelemnek, hogy kizökkentsen a haladásodból. Állj a helyeden megingathatatlanul, és legyél határozott!

5 Mózes 3:24 Uram, Isten, Te elkezdetted megmutatni a Te szolgádnak a Te nagyságodat és hatalmas kezedet! Mert kicsoda olyan Isten mennyben és földön, aki cselekedhetnék a Te cselekedeteid és hatalmad szerint?

2013. december 4., szerda

Prófécia 2013. december 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 4.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

El kell végezned a szükséges munkát ahhoz, hogy rendeződjön az életed minden szempontból és minden területen. Én már biztosítottam a bevezetőutat számodra, hogy bekerülj az Én áramlatomba, szellemileg, mentálisan, érzelmileg és a körülményeidben is, de a magad részét meg kell tenned ehhez, és együtt kell működnöd az Én munkámmal. Ehhez összpontosított erőfeszítésre és szellemi koncentráltságra van szükség, amit nagyon is képes vagy megtenni, ha akarod, mondja az Úr. Legyél szorgalmas!

János 7:38 "Aki hisz énbennem, amint az írás mondja, élő víznek folyamai áradnak ki annak belsejéből."

2013. december 3., kedd

Prófécia 2013. december 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 3.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyen a békességem állandó az életedben, ezért amikor a békességet megzavarja valami, végezd el a szükséges korrekciókat. Muszáj, hogy a szellemi valóság legyen az elsődleges nálad, és ne az összevisszaság, ami a világban és a világ rendszereiben van. A békesség abból fog fakadni, hogy Belém veted a bizalmadat, mondja az Úr. Tudnod kell, hogy Én érted vagyok, és veled vagyok, hogy átsegítselek minden nehézségen. Maradj közel.

Filippi: 4:7 és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

2013. december 2., hétfő

Prófécia 2013. december 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. december 2.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Halljátok meg a hangomat, és tudjátok meg, hogy Én tanítalak titeket. Éppen erre az időre hívtalak el benneteket, hogy beteljesíthessétek a tökéletes akaratomat, ahogy bevezetlek és vezérellek titeket ennek az időszaknak a teljességébe. Figyeljetek oda, Én népem, azokra a jelekre, amelyek jönnek. Figyeljetek oda azokra a dolgokra, amelyeket Én kiemelek. Figyeljetek oda az írott Igére, amikor megvilágosodik számotokra, mert vezetni fog titeket, mint egy fény, ami ott, a Sátorban világít. Fogadjátok a kenetet, amit Én hozok. Engedjétek, hogy ez a kenet megnyugodjon rajtatok, mint egy palást. Legyen a lényetek részévé. Kapcsolódjon össze veled ez a kenet személyes szinten, hogy teljesen beborítsa a gondolkodásodat és a beállítottságodat. Majd azokat a dolgokat, amelyekre felhívom a figyelmedet, gyorsan kezelned kell a kenetem ereje alatt. Legyél az Én felkentem, és Én vezetni és vezérelni foglak. Én fogok gondoskodni rólad, Én foglak meggyógyítani és megerősíteni téged. Megcselekszem mindezeket, amiket megígértem a szövetségem által. A győzelem biztos, mondja az Úr Isten, a Magasságos.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Egy éles tanulókanyar fog következni az életedben, mert Én olyan új dolgokat tanítok és mutatok neked, amelyek szükségesek lesznek az előtted álló napokban. Legyél rugalmas és hajlandó odamenni, ahová irányítalak, és megtenni azt, ami eléd kerül a haladás útján. Soha egy pillanatra se kételkedj abban, hogy veled vagyok az út minden lépésénél, és hogy bölcsességet adok neked, amikor kéred, mondja az Úr. Jakab 1:5 Ha pedig valaki közületek bölcsességnek van híjával, kérjen Istentől, aki mindenkinek ad, egyszerűen, szemrehányás nélkül; és adatik neki.

2013. november 29., péntek

Látszólagos ellentmondás

Látszólagos ellentmondás van az ígéretek feltétel nélküli beteljesülése és az engedelmesség fontossága között. A beteljesülés évéről szóló üzenet Isten kegyelmének és igazságosságának a felismeréséből táplálkozik. A kereszténységben régóta emlegetett "feltételekhez kötött ígéretek" kérdése olyan gellert kapott a törvényes szemlélet által, amely gyakorlatilag a beteljesülések iránti hitet és reménységet oltották ki az emberekből, a növekvő bűntudat, önvád, zűrzavar hatására.

Isten kegyelmes: vagyis saját motivációból döntött réges-rég az ígéretei beteljesítése mellett. És Isten igazságos is: akik az Őáltala elrendelt feltételeket betöltötték (nem a kereszténységben egy jó ideje, emberek rendelésére elterjedt feltételeket!), azok tudhatják, hogy az ígéretek nem hiúsulnak meg.

Ami sokszor képtelenné teszi a hívőket az ígéretek birtokba vételére
Az ellentmondás tehát csak látszólagos - és csak azok számára, akik nem ismerik Isten útjait és természetét igazán. Nem ellenkezik egymással az Istennek való engedelmesség, az Ő útjain való járás és a feltétel nélküli szeretetéből fakadó beteljesülés. Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk - és tudjuk, hogy az ellenség azért jött, hogy az ellenkezőjét tegye velünk: lopjon, öljön, pusztítson. Sajnos minden módszert bevet, még olyanokat is, amire nem is gondolnánk: keresztény színezetű elvárások elhordozhatatlan terhével teszi reményvesztetté, kételkedővé, hitetlenné - ezáltal teszi Isten gyermekeit az ígéretek bevárására képtelenné, az Istennel való együttmozdulásra való készségüket elveszítővé.

A beteljesülés éve több meglepetésszerű módon indult be: ahogy olvashattátok is, sokszor kicsiben, nem olyan látványos módon jönnek az első mozzanatok. Ez így volt a második templommal (ahol voltak, akik megvetették a kicsiny kezdetet) és így volt a Messiás eljövetelével is (aki nem dicsőséges királyként vonult be, hanem sokak által félreértett prófétaként szamárháton jött). Másrészt, a beteljesülés egyik legnagyobb "feltétele" (ha már ennyire ragaszkodunk ehhez a nem biblikus fogalomhoz) az, hogy megszabaduljunk a gyermeki hitünket blokkoló bűntudattól és teológiai zűrzavartól. Ebben rengeteg segítséget nyújt az Isten kegyelmének a megismerése. Akik ezt az üzenetet egészséges módon, érett szellemi emberként tanítják, ma rengeteg hasznot hoznak Isten népének. Vannak olyanok is, ahogy múltkor is említettem, akik nem feltétlenül tudnak sokat segíteni a Krisztusban fejlődni kívánó testvéreinknek hosszútávon.

Hosszútávban kell gondolkodni
Igen: hosszútávban kell gondolkodni. Abban kell gondolkodni, hogy a fundamentumok helyreállítása, megerősítése után az építkezést tovább kell folytatni. Ezt tanítja Isten Igéje az Újszövetségben, konkrétan a Zsidókhoz írt levél, ahol a tej után a kemény eledel szükségességéről beszél, az alapot jelentő tanítások után olyan dolgok megértését tűzi ki célul, amit a hallásra megrestültek nem fognak tudni kezelni.

A kegyelemben való hit, az igazság átható, szabadító megismerése után fel kell épülnünk a mi szentséges hitünkben, és igenis, meg kell harcolni minden csatát, ami az ígéret földjének az elfoglalásához szükséges - ahol nem test és vér ellen, hanem szellemi hatalmak és azokhoz kötődő szellemi lények ellen van nekünk tusakodásunk. Ahogy egy nagyszerű konferencián hangzott el a napokban, a szellemi fegyverzet felvétele (lásd Efézus 6) nem egy rituálé, amit reggelente meg kellene tenni - hiszen akkor mikor veszi le az ember? Talán este tudatosan lerakosgatjuk magunkról? Szó sincs róla. Ez valójában egy életformáról szól, amit nagyon érzékletesen fejtett ki Amanda Buys a Budapesten tartott alkalmakon.

Meg vagyok győződve, hogy tovább kell figyelnünk Isten Igéjére és Szellemére, hogy bevezethessen bennünket azokba a stratégiákba, amelyekkel el tudjuk foglalni az összes nekünk szánt ígéretet. Ezeken a területeken sajnos a mai napig sok helyütt gonosz erők tartózkodnak és meg akarják akadályozni, hogy birtokoljuk, ami már a miénk. De ha felépülünk, ahogy Jézus ígérte, akkor a pokol kapui sem vesznek rajtunk diadalmat.

Törekedjünk hát a teljes felépülésre, miközben ahol az alapokat kell még megerősíteni, ott elvégezzük ezt az elengedhetetlenül fontos munkát. Ezt elvégezve pedig menjünk tovább, tanuljunk, imádkozzunk, részesüljünk az Úrtól ajándékba adott szolgálatok áldásaiból.

Se jobbra, se balra...
Arra biztatok mindenkit, hogy kerüljük el a szélsőséges gondolkodást. Ne akarjuk tagadni valamelyik tanítás fontosságát, csupán azért, hogy az általunk kedvelt tanítást jobban kihangsúlyozhassuk. Azzal teszünk bizonyságot arról, hogy odafigyelünk az Úr szavára (a jó Pásztorunk hangjára), hogy nem csúszunk el a szélsőségekbe. Istennek sokféle bölcsessége van, és ezt az egyháza által mutatja be.

Ésaiás 30:21 És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: Ez az út, ezen járjatok; ha jobbra és ha balra elhajoltok.

Országh György

Prófécia 2013. november 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam magamat, ahogy futok és ugrálok, megújult élettel és energiával. Kaptam egy lovat is, ami annak ellenére, hogy felnőtt méretű volt, még csak éppen előtte választották el az anyjától. Ez a ló készen állt arra, hogy kijöjjön a bekerített helyéről, és futni kezdjen. Csak a megfelelő alkalomra várt, hogy kiszökhessen a korlátok közé zárt helyéről. Majd hallottam, ahogy azt mondta az Úr: "Készülj a futásra! Hagyd hátra azokat a dolgokat és helyeket, amik a korlátozásokat és kötöttségeket jelentették számodra, és legyél szabad! Vedd észre a Szellemem szelét, ahogy átfúj téged a megfiatalodás korszakába."

Zsoltárok 19:4-5 Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát.

2013. november 28., csütörtök

Próféciák 2013. november 28. és november 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Őrizd meg magad, és ne legyél hajlandó megengedni, hogy az érzelmi reakciók uraljanak. Ahogy különböző kihívásokkal szembesülsz, olyan lehetőségekkel fogsz találkozni, amelyekben eldöntheted, hogy a testi természetedet hagyod reagálni, vagy Szellemben jársz. Dönts bölcsen, mondja az Úr, és hagyd, hogy Én uralkodjak a szívedben. Engedd, hogy az Én természetem átragyogjon rajtad a téged körülvevő sötétségbe!

Példabeszédek 4:20-26 Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot! Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz! Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz.

- - -
A tegnapi próféciát is közzéteszem most, mert tegnap nem volt lehetőségem rá:

2013. november 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Azoknak, akik azt hiszik, hogy aprólékosan gondosnak és rendkívüli embereknek kell lenniük ahhoz, hogy nagyrabecsülésben részesüljenek, azt mondom, hogy a Szellem útja az alázat és az egyszerűség. Ahogy egyre teljesebb mértékben bekerülsz az isteni rendbe, Én veled leszek, hogy segítsek leegyszerűsíteni sok különböző oldalát az életednek és a körülményeidnek. Ez a folyamat hasznos lesz, mert segíteni fog beteljesíteni azt a vágyadat, hogy teljesen átadd magad Nekem, mondja az Úr. Hadd vezesselek tökéletességre.

Máté 5:48 Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.

2013. november 26., kedd

Jézus a középpontban


Prófécia 2013. november 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Nézd, milyen messzire eljutottál! A nehézségek, amiket elszenvedtél és legyőztél, arra tanítottak és arra ösztönöztek téged, hogy még tartalmasabb és konkrétabb módon találj meg Engem. A nyomorúságod napjait nem kell lekicsinyelned; úgy kell tekinteni azokat, mint a fejlődésed folyamatának szükséges részét. Ne siránkozz, mondja az Úr. Örvendezz amiatt, ahol most vagy, és ahová vinni foglak innen.

Zsoltárok 32:8 Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járnod kell; szemeimmel tanácsollak téged.

2013. november 25., hétfő

Prófécia 2013. november 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 25.

A TROMBITA, BILL BURNS: 
Érzed, hogy örvendezem rajtad? Ha igen, akkor azt is tudod, hogy mindeddig veled voltam, beszéltem hozzád, és bátorítottalak. Ezért nyugodjon meg rajtad ez a pillanat, mint az előtted álló időszak kenetének a palástja. Azt szeretném, ha megragadnád ezt az időszakot, örömmel és hittel. És azt is szeretném, hogy diadalmenetben menj előre, mert tudod, hogy meg fogod nyerni azokat a csatákat, amelyek szükségesek. Ebben az időszakban fogod megkapni a jutalmadat. Mert Én ezt az időt választottam arra, hogy bemutassam az irántad való szeretetemet, az ajándékok átadása által, mondja a Mindenható Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Sokan azok közül, akik a prófétai szavam írástudói voltak eddig, megrestültek a hallás terén, és már nem törekednek arra, hogy meghallják a szavamat, vagy hogy felismerjék a Szellemem mozgását. Inkább továbbra is azt akarják, hogy őket lássák, őket hallják, és őket ismerjék el tisztességre való edényekként. Meg fog mutatkozni egy egyértelmű különbség azok között, akik tisztelnek Engem, és Nekem adják a dicsőséget, és azok között, akik a saját dicsőségüket keresik. Azok, akik igazi keresők az Én királyságomban, meg fogják különböztetni egymástól az igazságot és a tévelygést, mondja az Úr.
Jeremiás 23:26 "Meddig lesz ez a hazugságot prófétáló próféták szívében, akik az ő szívük csalárdságát prófétálják?"

2013. november 22., péntek

Prófécia 2013. november 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A sötétség erői azon dolgoznak, hogy átjárják a világ minden részét és a világi rendszereket. Az, hogy kimaradj ebből a romlásból, csakis a Szellemem által érhető el, és neked a világosságot kell választanod a sötétség helyett, és a jót a gonosz helyett. Állást kell foglalnod minden igaz dolog mellett, bármilyen nyomás akar rávenni arra, hogy az ellenkezőjét tedd, mondja az Úr. Ez erőfeszítést fog igényelni, de nagyon is alkalmas vagy arra, hogy helyesen cselekedj.

Ézsaiás 54:17 Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

A sátortábor

A legújabb írásomat el tudjátok olvasni az Imádat Sátor weboldalán itt: A sátortábor

Gyuri

2013. november 21., csütörtök

Prófécia 2013. november 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vigyázz a csábítások miatt, amelyek az elbizakodottsággal tolakodnak be az életedbe és a körülményeidbe. Meg kell védened a szellemi feddhetetlenségedet, és késznek kell lenned elutasítani bármit, ami leterel az útvonalról, vagy ami elfordít arról az ösvényről, amire Én tettelek. Bármi ami a céljaimtól eltérő, csak elvisz téged attól, hogy Szellemben járj, mondja az Úr. Legyél óvatos, és tartsd meg az ítélőképességed.

Ámos 3:3 Vajon járnak-é ketten együtt, ha meg nem egyeztek egymással?

2013. november 20., szerda

Prófécia 2013. november 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Maradj a Szellemem folyamában, úgy, hogy hagyod, hogy vezéreljelek. A békességemmel foglak vezetni téged, ezért oda kell figyelned, hogy a szívednek békessége van-e egy adott helyzetben, vagy nem. Értékeld ki a dolgokat az ítélőképességeddel, hogy meghatározd a különbséget a helyes és a helytelen, a jó és a gonosz között, és tegyél meg minden erőfeszítést annak érdekében, hogy megmaradj az igazságosság ösvényén, mondja az Úr. Ott foglak megoltalmazni téged.

Zsidókhoz írt levél 5:14 Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, akiknek érzékeit a gyakorlat kifejlesztette a jó és a rossz megkülönböztetésére.

2013. november 19., kedd

Prófécia 2013. november 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Figyelj és tudj róla, hogy hátráltató küldetések indultak ellened, hogy akadályozzák a haladásodat. Fordítsd a figyelmed az életed olyan területeire, ahol elveszítetted a lendületet, vagy leálltál a szellemi előrehaladásoddal. Muszáj lesz visszaverned az ellened forduló erőket. Lehet, hogy nem lesz egyszerű munka áttörni magad, de megéri majd az erőfeszítést, mondja az Úr. A szabadság vár!

Jakab 4:7 Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.

2013. november 18., hétfő

A kegyelem törésvonal

Van egy téma, amiről már régóta készülök írni. A kereszténységben évek óta megosztást hoz egy szellemi törésvonal. Úgy érzem, nem kellene ennek így lennie. Bizonyos kérdésekben megoszlik a véleményünk néha, ez önmagában nem baj, de ha ez azt eredményezi, hogy lövészárkokat ásnak a keresztények, és ki-ki a saját teológiai lövészárkából szemléli, sőt lövöldözi a másikat, akkor biztos, hogy nem az Úr akaratáról van szó. Jézus azt mondta, arról ismer meg minket a világ, hogy szeretni fogjuk egymást. Ez a célom, hogy a világ felismerje, és elismerje, hogy valóban Jézushoz tartozunk, és ezáltal el merjék dönteni az emberek, hogy ők is Jézushoz akarnak tartozni. Ezen szeretnék munkálkodni, ezzel az írásommal is.

Mindenkit nagyra becsülök az igazságért végzett munkálkodásáért - akár a kegyelem üzenetének a képviselői, tanítói közé tartozik, akár az ezt határozottan ellenzők közé (vagy egyik csoportba sem tartozik). Már ezeken a területeken is meg lehet figyelni, hogy nem mindenki olyan sablont képvisel, amilyennek esetleg a "másik oldalról" látják őt. Van, aki szélsőségesebben, félreérthetőbb módon beszél a meggyőződéséről (minkét oldalon), és van, aki érthetőbben, szélesebb látókörrel, bölcsebben szolgál és tanít, és nyilvánvaló krisztusi szeretettel közelíti meg a vele ellentétes nézetűeket.

De beszéljünk a lényegről. A kegyelem üzenetéről egyre többen beszélnek, olvasnak, és az ezzel foglalkozó igehirdetők szolgálatait egyre többen hallgatják. Ugyanakkor sokan vannak rossz véleménnyel erről. Amellett, hogy egy-egy helytelen, nem biblikus megfogalmazás hibájára rámutatnak, ami bárkivel előfordulhat, sokszor olyan központi jelentőségű vád éri őket, hogy a kegyelemről szóló tanítással azt erősítik meg az emberekben, hogy nyugodtan maradjanak meg a bűnben, hiszen ha vétkezik is a hívő, az Isten kegyelmét nem írja felül. Ők ezt a bűn iránti közönynek veszik - noha azok, akik egészségesen tanítanak erről a témáról, ők a kárhoztatás börtönéből való szabadulás útjaként mutatják be ezt. Többféleképpen megfogalmazták már az ezzel kapcsolatos kritikákat, nem tudnám és nem is akarnám mindegyiket felsorolni.

Őszintén szólva, én is találtam egy-egy testvérnél kisebb-nagyobb hibákat a kegyelem üzenetben. Van, amikor a túlzottan filozofikus stílus nehezíti meg a tisztánlátást. Ez azért probléma, mert azt a benyomást kelti az emberben, mintha a kegyelemről szóló tanítás olyan misztikus újdonság lenne. Másnál, a tapasztalatlanság miatt talán, az eltúlzott állítások fedezhetők fel, amiről az a benyomásom, hogy talán csak azért használja az adott testvér, hogy ennek a tanításnak az egyediségét, nagyszerűségét bizonyítsa vele. Ezt egyáltalán nem tartom jónak. Tudjátok, az igazság olyan, mint az oroszlán: meg tudja védeni magát. Sajnos ezek a túlzásba eső kijelentések teológiai tévedéseket is hordoznak, és visszafelé sülnek el: csak azt "bizonyítják" az ellenzők szemében, hogy tessék, látjuk a Biblia alapján, hogy hamis tanítás ez a kegyelem-tan.

Az egyik fő terület, amit az ellenzők védeni akarnak, az igazságosság. Ekörül folyik a szócsata sokszor, hiszen a Szentírás is többféle értelemben használja, ráadásul mi magyarok nem is vagyunk túl szerencsés helyzetben, hiszen az "igazságosság" jelentésű szót is sokszor "igazság"-nak olvassuk, ami vagy az előbbi jelentéssel bír (ahogy a nyelvünk ezt is megengedi), vagy pedig a "valóság"-ra utal. Ez persze már lerágott csont, nem is akarok ezen időzni. Nem mindegy viszont, hogy a "megigazultságunkat" értjük alatta, amit megkaptunk, és kész, vagy pedig az igazságos ("igaz") ember életformáját, cselekedeteit.

Ez a másik szó és terület, a cselekedetek, amivel nem mindenki bánik elég bölcsen. (De vannak kivételek!) A tettek, cselekedetek jelentősége egyesek szemében eltörpül, mondván, hogy Isten nem tettekből nyilvánít igaznak bennünket, hanem a hitünk miatt. Mások azt hangsúlyozzák, hogy a hit halott cselekedetek nélkül, és ezért tévtanítás a tettek szükségtelenségét hangsúlyozni. Ugye, az éles szemű megfigyelők már itt is láthatják, hogy a két "tábor" elbeszél egymás mellett... Nem tudom, feltűnik-e, hogy mindkettőt ugyanaz a Biblia (ugyanaz az Újszövetség) tanítja. Ezek nem egymással ellenkező tanítások, vagy egymás alá- és fölérendelt teológiai elemek, hanem egymást kiegészítő szeletei az egyetlen, teljes igazságnak. Persze van, aki szerint az egyik fontosabb mint a másik... És itt kezdődik a szóharc - hogy melyik miért fontos (fontosabb)...

De szeretnék valóban segíteni: sokszor azért tartunk fontosabbnak egy bibliai üzenetet a többinél, akár túlzottan fontosnak is, mert azt tapasztaltuk korábban, hogy az a bizonyos igazság el volt hanyagolva, és ez rossz gyümölcsöket hozott a keresztények életében. Higgyétek el, nem a kegyelem és az igazságosság az első ilyen kérdés, ami miatt komoly helyreállításokra volt szükség az egyházban. Gondoljunk csak a nyelveken szólásra, vagy a Szent Szellem többi ajándékára. Egy időben szinte csak kétféle gyülekezetről (és kétféle keresztényről) lehetett tudni: karizmatikus, vagy vallásos... Erről is kiderült egy idő után, hogy erős túlzás ez a mesterséges törésvonal, hiszen volt, aki azért hajtott a Szent Szellem ajándékainak és más munkáinak a megtapasztalásra, mert éhezte Istent, hitte, hogy van több, és meg is tapasztalta, nem csak érzelmi élmények terén, hanem a bibliai ígéretek beteljesüléseként, mások viszont óvakodtak a szélsőséges megnyilvánulásoktól, az utánzatoktól, vagy akár a démoni megtévesztésektől. Szinte háború dúlt ezen a téren, noha valahol mindkettőnek igaza volt. De hála Istennek, ez a fal gyakorlatilag ledőlt a kereszténységen belül, ma már ennyire görcsösen (pl. "antikarizmatikusan") csak kevesen kritizálják a testvéreiket. Ha nem is teljes a helyreállás azóta, de azért ma már sok gyülekezet van, ahol letisztázták ezeket a kérdéseket, elhagyták (vagy nem is fogadták el) a szélsőséges túlzásokat - vagy éppen a görcsös félelmeket, és a Szent Szellem sokkal szabadabban tud munkálkodni sok helyen, a hívők pedig könnyebben tudnak kapcsolódni felekezeti-gyülekezeti határokon túl is.

Úgy hiszem, ez most is be fog következni, a kegyelemmel kapcsolatos tanítások és ellenvetések terén is. Vannak még sallangok, és vannak még félelmek. Ezen kívül vannak olyanok is, akiknek szinte lételemükké vált a szolgálók ostorozása, a hibák felnagyítása, sőt nem létező hibák hamis vádjainak a sorolása ... ezt ma sem nézi jó szemmel az Úr.

Arra kérek mindenkit, hogy legyen türelemmel a többiek felé, mert mindenki fejlődik, tanul. Vannak érettebb, kiforrottabb szolgálók is a kegyelem üzenetét képviselők között is, akiknek a szolgálata sokaknak építő, és ha előítélet nélkül hallgatjuk, megérthetjük, mit is akarnak valójában mondani. Kifejezetten magyar szolgálókra gondolok, elsősorban Kubinyi Károlyra, akinek az üzeneteit más sokszor hallgattam. Megértettem, hogy miről akar beszélni, nem valami "új tanítást" képvisel, hanem éppen hogy azt a Jézust, akit én is megismertem, és ahogyan megismertem huszonnégy évvel ezelőtt. A kegyelem hangsúlyozása a sok fölösleges, törvényes teher alól való felszabadulást, felgyógyulást szolgálja, és semmiképp sem a bűnökben való felelőtlen csatangolást. Ezt mindenképpen meg lehet állapítani Kubinyi tanításaiból, ha őszinte, nyitott szívvel hallgatjuk. Rá is igaz, és természetesen a más véleményen tanító szolgálókra is, amit Jézus mondott egyszer a hallgatóinak: "Miért nem ismertek rá arra, amit beszélek? Azért, mert nem vagytok képesek meghallgatni, amit mondok." (János 8:43 Csia)

Ez tehát a személyes állásfoglalásom: a kegyelem üzenetét, tanítását nem szabad önálló irányzatnak tekinteni, mert ha a Bibliát nézem, a kegyelemről szóló üzenet az Újszövetség régi üzenete. Ezt azért is fontos leszögezni, mert így a Szentírás kijelentései, bölcsességei alapján meg tudjuk vizsgálni, ha szükségesnek látjuk, hogy az adott testvérünk esetleg tévedéseket is kapcsolt-e az evangéliumhoz, vagy nem. Ugyanakkor az igaz (igazságos) életforma is egyértelműen Isten akarata, amelynek éppen hogy a helyreállítását tűzi ki célul a kegyelemről szóló üzenet, még ha ezt nem is minden egyes képviselője tudja kellő érettséggel, tévedések nélkül közvetíteni (akár azért mert ő maga is híjával van a teljes megértésének). Mindemellett én is sok mindent láttam és tapasztaltam Krisztus Testében, és teljesen egyetértek azzal a szándékkal, amely a kegyelem tanítását motiválja ma sokakban. Hiszem, hogy sok kérdést kell őszintén tanulmányoznunk a Szentírásban, amelyek azoknak is hasznára lesznek, akik nem fogadják örömmel a "kegyelem-tanítók" tevékenységét, és azoknak is a hasznára lesz, akik egyelőre csak a kegyelem szükségességét tudják szem előtt tartani, viszont az Úrral való járásukban bizonyos területeknek még meg kell erősödniük (persze mindezt Isten kegyelméből táplálkozva és arra építve). Isten kegyelmének egyre jobban "körvonalazódnia" kell a hívők szemében, szívében, hitében, mert ebből táplálkozik minden, amit meg tudunk élni keresztényként. Nem szabad elhanyagolnunk ennek a fundamentális üzenetnek a helyreállítását. Ugyanakkor ha ismerjük a fundamentumot, bolondság lenne elhanyagolni a Krisztusban való életünk területeinek a ráépítését, helyreállítását. Viszont azt is meg kell látnunk, mi az, amit valóban rá kell építeni, és mi az, amit csak mi alakítottunk ki keresztény hagyományként, összetákolt teológiák által. Felelősségteljes feladatok állnak előttünk.

Nehéz lenne most egyszerre minden szempontból egyensúlyt teremteni a szélsőségek között, és itt tisztázni minden félreértést a két oldalról, és nem is ez a célom. A célom a fölösleges küzdelmek és a lövészárkok felszámolása, és Isten TELJES akaratának a megélése. A Szentírás szerint az egyház (eklézsia) által "Isten sokféle bölcsességét" mutatja be az Úr. Ha egy-egy területet jól bírunk, és közben vannak olyanok, akik egy másik területet foglalnak vissza éppen az ellenségtől, akkor szurkoljunk nekik, imádkozzunk értük, hogy győztes csatáik legyenek, de ne essenek bele az ellenség csapdáiba menet közben, és élvezzék Isten oltalmát a harc közben. Ennyivel tartozunk a Testvéreinknek.

Ehhez kapcsolódóan van egy kérésem mindenki felé, erre indított ma a Szent Szellem, hogy írjam meg nektek: nagy szeretettel kérlek, hogy hordozzuk imában Kubinyi Károly feleségét, Máriát, akinek nagy gyógyulásra van szüksége a daganatos betegségből, ami már jó ideje erősen sújtja őt, és a családját. Legyünk együttérzőek, amilyen együttérző a mi közös Főpapunk, Jézus. Hiszem, hogy Jézus elhordozta ezt a betegséget, és megszerezte az ő gyógyulását. Azt is hiszem, hogy az ilyen szeretet-gesztusok által, amit megteszünk egymásért Eklézsia-szerte, bárhová is tartozunk vagy nem tartozunk, ezáltal az Úr nagyon meg fog dicsőülni, az ördög pedig sokkal jobban meg fog szégyenülni, mint eddig.

Áldjon meg a mi Urunk Jézus Krisztus benneteket!

Sok szeretettel ~ Országh Gyuri

Prófécia 2013. november 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 18.

A TROMBITA,  BILL BURNS: 
Keljen fel a hited! Amire ebben az időszakban törekszel, abban kiemelkedően fontos részt kapjon a hited! Használd a hitedet! Engedd, hogy növekedjen a hited! Engedd, hogy érzékennyé váljon a jelzéseimre! Engedd, hogy a hited Hozzám járuljon, a kételyektől és a hitetlenségtől sem akadályoztatva. Engedd, hogy jöjjön, és meg fogod kapni azt, amit neked készítettem, mondja a Szentséges. Keljen fel hát a hited, mert az nem más, mint a remélt dolgok valóságos alkotóeleme. Zsidókhoz írt levél 11:1 A hit a reménylett dolgok valósága és a láthatatlan dolgokról való bizonyos meggyőződés.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Az áttörés apró lépésenként fog eljönni, miközben megszerzed a győzelemhez szükséges bölcsességet. Számíts arra, hogy erőről erőre fogsz haladni, az élet sok különböző területén. Jól tennéd, ha átgondolnád, hogyan tudja megölni a hitet az elbátortalanodás, és ha megtennél minden szükséges dolgot ahhoz, hogy győzz, mondja az Úr.
Zsoltárok 84:5-7 Boldog az az ember, akit te segítesz, akinek szíve zarándokútra készül. Átkelnek a kiaszott völgyön és forrássá teszik azt, és a korai eső is áldásodba öltözteti. Erősségről erősségre mennek, mígnem meglátják az istenek Istenét a Sionon.

2013. november 15., péntek

Szeretettel várunk az Imádat Sátorban!

Kérlek tekintsétek meg az Imádat Sátor weboldalán a legújabb tartalmakat!
ESZTER PROJEKT
ABOUT US IN ENGLISH
Ha ismersz olyanokat, akiket érdekelhet az, ami az Imádat Sátorban történik, szólj nekik, küldd tovább az infót, és gyertek el, nézzétek meg, és éljétek át velünk együtt Isten jelenlétének az áldásait!

Prófécia 2013. november 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A győzelmeid ütközetről ütközetre, csatáról csatára fognak eljönni, míg az egész háborút megnyered. Emlékezz, hogy amellett, hogy a te oldaladon vagyok, Én fel is ruházlak azzal a képességgel, hogy olyannak lásd az ellenséget, amilyen valójában, és meglásd, mit csinál éppen. Én már megadtam neked azt a hatalmat, amire szükséged van a győzelemhez. Az ördög elleni leghatékonyabb fegyvered az igazságosság, mondja az Úr. Legyél engedelmes az Igémnek.

1 János 5:18 Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti.

2013. november 14., csütörtök

Prófécia 2013. november 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Állj meg szilárdan a szellemi területeden, és utasítsd vissza a kísértést, hogy visszamenj azokra a helyekre, ahol egyszer már megszerezted a győzelmet. Olyanokról beszélek, mint az élvezetek habzsolása, a büszkeség, a versengés, a zsugoriság és az ezekhez hasonlók. Fordíts rá kellő időt, hogy a figyelmedet újra ráfókuszáld arra, hogy a Szellemben járj és élj. Ne adj helyet magadban a félelemnek, sem a bizonytalanságnak, mert ezek megnyitják az ajtót az ellenség előtt. Kelj fel, és újra szilárdítsd meg magadat a hitben és a tisztaságban, mondja az Úr.

Galata 5:1 Annakokáért álljatok meg a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, és ne hajtsátok magatokat ismét szolgaság igájába.

2013. november 13., szerda

Prófécia 2013. november 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Még mindig a rend a meghatározó motívuma a jelen időszaknak, és Én isteni látószögbe fogok állítani mindent, hogy te meg tudd különböztetni, mi az, ami a test, és csak ideig-óráig tartó értéke van, és mi az, ami örök, aminek megmarad az értéke. Ami úgy tűnik, hogy elveszett, nagyon gyakran az jelenti a következő lépcsőt a nagyobb érték beteljesüléséhez. Bízz Bennem, hogy Én elvezetlek téged egy magasabb, jelentőségteljesebb helyre szellemileg, mondja az Úr.

Róma 8:28 Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik — akiket ő a saját terve szerint elhívott.

2013. november 12., kedd

Prófécia 2013. november 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyél érzékeny, és józan ítélőképességű! Megmutatom neked a megítélések során történt hibákat, azzal, hogy feltárom az elbizakodott feltételezéseidet, valamint megmutatom a logisztikai hibákat is. Könnyű lesz végrehajtani a korrekciót mindaddig, amíg a Szellemben maradsz, és nem akarod elásni magad amiatt, hogy nem vagy tökéletes. Legyél alázatos, és maradj rugalmas, mondja az Úr. Nem annak van az ideje, hogy védekező pozíciót vegyél fel.

Zsoltárok 25:9 Az alázatosakat az igaz ítéletben vezeti, és megtanítja az Ő útjaira az alázatosakat.

2013. november 11., hétfő

Prófécia 2013. november 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 11.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Jöjjetek gyermekeim; ez a ti napotok! Annak a napja van, amikor önként vállalkoztatok arra, hogy részt vesztek abban a folyamatban, amit Én cselekszem. Ezért hát tisztítsátok meg magatokat a véremmel, és kenjétek meg magatokat a Szellemem erejével, mondja az Úr. Jöjjetek elő a hit teljességével, hogy átvehessétek az ígéreteket hiánytalanul, teljes mértékben, és mindegyiket birtokba vegyétek, hogy azokban éljetek, hogy azokban mozogjatok, és hogy dicsőséges győzelmet szerezzetek. Vegyétek át ma! Váljatok erősekké a Szellemben, és legyen a szívetek kiáltása ugyanaz, ami a Dávidé volt -- teremts bennem tiszta szívet, és tedd erőssé a szellememet.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Ha egy olyan problémába kerülsz, ahol számodra rejtély a megoldás, és nem tudod, mit tegyél, keress Engem a bölcsességért és az útmutatásért! Bízzál abban, hogy Én megmutatom az utat. Ahogy visszagondolsz olyan korábbi helyzetekre, amikor kizökkentél, akkor világosabban fogod látni azokat a tévedéseket a gondolkodásodban és az érzéseidben, amelyek félrevezettek téged, mondja az Úr. Legyél kész megváltoztatni a műveleti módszereidet.
Ézsaiás 48:17 Ezt mondja az Örökkévaló, Izráel Szentje, Megváltód: „Én vagyok Istened, az Örökkévaló, aki tanítalak téged mindarra, ami javadra válik, aki vezetlek azon az úton, amelyen járnod kell.

2013. november 8., péntek

Prófécia 2013. november 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 8.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Kedvesem, azt szeretném, ha világosságot és igazságot hoznál a lényed és az életed minden területére. Generálj életet minden kapcsolat során és minden beszélgetésben. Szellemi sötétség borítja a földet, és sűrű sötétség az embereket, de te már láttad a Világosságot. A hited által átszakítottad a sötétséget. Világítson hát a fényed, mondja az Úr!

Ézsaiás 60:2 Nézd, bár a földet sötétség borítja, és a népeken sűrű homály terpeszkedik, de rajtad felragyog az Örökkévaló világossága, és dicsősége benned nyilvánvaló lesz.

2013. november 7., csütörtök

Prófécia 2013. november 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 7.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vigyázz a negatív gondolatok és érzések miatt, amelyek alááshatják nem csak a hitedet, hanem az igazságosságodat is. Rendkívül fontos, hogy törekedj fenntartani magadban a lelked tisztaságát, annak érdekében, hogy a Szellemben járj. Ez döntés kérdése. Amikor úgy döntesz, hogy feléleszted az önuralmat, akkor nem fogod megbánni a döntésedet. Maradjon koncentrált a figyelmed, és ne legyél hajlandó megengedni, hogy a körülötted levő káosz elterelje a figyelmedet, mondja az Úr. Bízz Bennem, hogy Én segítek megmaradni az útvonalon.

Filippi 4:8 Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret.