2014. szeptember 30., kedd

Prófécia 2014. szeptember 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 30.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Gyere ide!  Gyere Velem!  Kövess Engem!  A népem közül sokan kaptak palástot -- elhívást és célt. De amikor túl nagy nehézségekkel találkoztak, akkor a palástot beszennyezték a világból való dolgok és a természetes szintű életnek a dolgai. Ez a ruha már nem alkalmas a királyságom munkájára, mondja az Úr. Gyere újra egy új ruháért, amihez egy megújult elkötelezettségre lesz szükség, hogy megtedd, aminek a megcselekvésére elhívtalak még azelőtt, mielőtt a test eltorzította volna a célt.

Jelenések 3:18 "azt tanácsolom neked, hogy vásárolj nálam tűzben kiégetett aranyat, hogy gazdag légy; fehér ruhákat, hogy köröskörül borítva légy, és ne legyen látható szégyenletes mezítelenséged és írt, hogy azzal megkend szemedet, hogy láss."

2014. szeptember 29., hétfő

Prófécia 2014. szeptember 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 29.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Induljatok hát, higgyétek és vegyétek át, amit megígértem. Terjesszétek ki a szárnyaitokat, mint a sas a földön kiterjeszti a szárnyait, hogy a Szellemem szele magasabb helyekre vihesse; a látás helyére, olyan helyekre, ahol látsz, olyan helyekre, ahonnan megismerésre jutsz, és olyan helyekre, ahonnan hallasz. Mert ezek a napok valóban veszedelmesek; mindazáltal ezek a dicsőség napjai is, amiről az igémben beszéltem, amikor a dicsőségem eljön, és megnyugszik egy népen, hogy fel legyenek készítve mindenre, ami történik, és fel legyenek készítve arra, hogy Velem menjenek tovább a jelen idő és időszak dicsőségébe. Hát gyertek! Gyertek és csatlakozzatok! Gyertek, és legyetek egyek Velem, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 
Húzódj fedezékbe, és védd a szellemi pozíciódat ellenállva annak a kísértésnek, hogy engedj a külső nyomásnak és mások véleményének. Vegyél fel védekező pozíciót az ellenség terveivel szemben, amelyekkel ki akar szakítani téged. Legyél óvatos, és figyelj oda, hogy a terveid semmiképp se váljanak a biztonságos állapottól való eltávolodássá, mondja az Úr. Maradj fedezékben! Efézus 6:11 Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben.

2014. szeptember 26., péntek

Prófécia 2014. szeptember 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Tudatosan számolj le azokkal a dolgokkal, amik elterelnek attól, hogy teljes szívvel keresd az arcomat. Kritikus időket élsz most a szellemi fejlődésedben és a természetfeletti előrehaladásodban. Annak az ideje van, amikor a helyén kell, hogy legyen az eszed - hogy kitisztult legyen a gondolkodásod, és lenyugodva legyenek az érzelmeid, azért, hogy így a hozzáállásod, a motivációid és a tetteid mind összhangban legyenek az igém igazságával, mondja az Úr.  Válj eggyé Velem.

2 Korinthus 10:4-6 hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek.

2014. szeptember 25., csütörtök

Prófécia 2014. szeptember 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 25.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A szellemi előmeneteletek következő fázisa most kezd kibontakozni. Helyezkedjetek úgy, hogy ennek az időszaknak a legnagyobb hasznát élvezhessétek, ezért tegyétek rendbe a fontossági sorrendeteket, és munkáljátok ki magatokban az igazságosság értékeit. Kerüljétek az önmagatok körül forgást, hogy figyelembe vegyétek és megbecsüljétek egymást. Legyetek becsületesek és igazságosak az élet minden területén - a kapcsolatokban, a pénzügyekben, a célokban és a vágyakban. Én vagyok a fény, ami végigvezérel benneteket a földet borító sötétségen, mondja az Úr.

Filippi 2:3 Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál.

2014. szeptember 24., szerda

Prófécia 2014. szeptember 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Gondold át, hol voltál eddig, hol vagy most, és hová tartasz. Ha úgy tűnik, hogy az életed egy olyan ösvényen van, ami eltávolodott a szellemi elkötelezettségtől és odaszenteléstől, akkor útvonal korrekciót kell végrehajtanod, mielőtt a romlásba vezet. Hadd vezesselek Én az igazság és békesség útján, hogy meg tudjalak áldani, mondja az Úr.

2 Thesszalonika 3:5 Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való állhatatosságra.

2014. szeptember 23., kedd

Prófécia 2014. szeptember 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Álljatok meg erősen, amikor a nyomorúságokkal kell szembenéznetek, mert Én azt mondom, hogy megpróbáltatások fognak jönni, ahogy látszólag a pusztítás uralja a világot. Rajtatok múlik, Én népem, hogy mindannyian egyen-egyenként megszilárdítsátok az igazságosságot és a királysági alapelveket ott, ahol vagytok -- a saját életetekben és a környezetetekben. Ezt úgy fogjátok tenni, hogy a jót választjátok a rossz helyett, mondja az Úr. Különítsétek el magatokat, hogy az Én jellememet és természetemet tükrözzétek.

1 Korinthus 6:15 Nem tudjátok, hogy a ti testeitek Krisztus tagjai? Elszakítván tehát a Krisztus tagjait, egy parázna nő tagjaivá tegyem? Távol legyen.

2014. szeptember 22., hétfő

Prófécia 2014. szeptember 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 22.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Ébredj fel, aki alszol! A mostani idők veszedelmesebbek, mint gondolnád. Veszélybe kerülhetsz egy szempillantás alatt, egy szívdobbanás ideje alatt, bármelyik nap, bárhol és bármikor. Ezért ébredj fel, és állj az őrhelyedre, én pedig megsegítelek. Veled fogok menni, egy leszek veled, és felkenlek, hogy legyőzz minden nehézséget, amivel szembetalálod magad. Tedd félre az útból azt, ami gonosz. Tedd félre az útból azokat a dolgokat, amik miatt kikerülnél az akaratomból. Tedd félre az útból azokat a dolgokat, amik megnyitják az ajtót az ellenség számára. Tedd félre az útból mindazt, ami lehetővé teszi, hogy a körülmények áldozata legyél. Te győztes vagy, és nagyon is képes vagy megállni, és ellenállni az ellenség támadásaival szemben. Kelj fel, ébreszd fel magad, és lásd meg a kenetet, amit már biztosítottam neked, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azt akarom, hogy lépj hátrébb, és vess egy pillantást a nagyobb képre. Noha csodálatos a részleteket szemlélni, elszalaszthatod az átfogóbb értelmet, ami szükséges egy adott helyzet pontos kiértékeléséhez. Fordíts időt arra, hogy néhány ponton korrigáld azt, ahogyan szemléled a dolgokat, hogy tisztábban láthasd a szándékokat és a célokat, mondja az Úr. Zsoltárok 14:2 Az ÚR letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent?

2014. szeptember 19., péntek

Prófécia 2014. szeptember 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Nem könnyű idők ezek, de annak az ideje ez most, amikor sokat tudhatsz meg önmagadról és arról, hogy mennyire vagy képes kitartónak lenni. Döntsd el, hogy állhatatos leszel, és végigküzdöd magad azokon a nehéz helyzeteken, amikkel szembesülsz, és akkor teljes mértékű áttörést fogsz megélni. Amikor pedig majd kiemelkedsz a sötétségből, akkor a világosság is fényesebb lesz, a győzelem is édesebb lesz, az öröm pedig túláradóbb. Megéri majd minden erőfeszítést, mondja az Úr.  Tartsd az irányt!

1 Péter 1:6-8 Mikor majd örvendeztek, bár most, ha úgy kell lenni, egy kis szomorúságot szenvedtek is különféle megpróbáltatások által, hogy a ti hitetek próbája, mely sokkal becsesebb a veszendő, de a tűz-próbát mégis kiálló aranyénál, dicséretetekre, tisztességetekre és dicsőségetekre találtassék nektek Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit, noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most sem látjátok, de hisztek benne, örvendeztek kibeszélhetetlen és dicsőséges örömmel.

2014. szeptember 18., csütörtök

Prófécia 2014. szeptember 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 18.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Sokan közületek, gyermekeim, ellentmondásos állapotban érzitek magatokat -- mintha egyszerre két, egymástól idegen érzés közé szorultatok volna. Ez azért van, mert most csendesül el az elmúlt időszak, és most történik a sebességváltás a következőre készülve. Átmeneti időszakban vagy. Ami megszűnik, az még nem ért véget, és ami most jön, még nincs itt. Ez egy olyan idő, amikor türelmesnek kell lenned, és hagynod kell, hogy az Én kegyelmem tartson meg téged, mondja az Úr.  Ez is el fog múlni.

2 Korinthus 12:9a és azt mondta nekem: Elég neked az Én kegyelmem; mert az Én erőm gyengeségben jut teljességre.

2014. szeptember 17., szerda

Rick Joyner: A teljesség

A teljesség - A Nagy Küldetés, 38. rész

2014., 38. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Ahogy korábban már beszéltünk róla, a Krisztus testeként való elhívásunkra vonatkozó egyik alapvető megállapítás az 1 Korinthus 1:4-7-ben olvasható: "Hálát adok értetek Istennek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban..."

Először is, "mindenben" meggazdagodunk Őbenne, "minden beszédben és minden ismeretben". A normális keresztény élet a beszédben és az ismeretben való folyamatos gazdagodásról szól. Mindez a beszéddel kezdődik, hiszen Isten Igéjének a képviselői kell, hogy legyünk. Az ismeret pedig, amiben gazdagodunk, Isten ismerete. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan növekszik bennünk az Ő útjainak az ismerete, és ugyanakkor folyamatosan növekszik a látókörünk is, ami az Ő látóköréből indul ki. Ezek a fejlődő keresztény élet alapvető elemei, de ennél több is van még.

A Krisztusról való bizonyságtétel akkor van megerősödve bennünk, ha "nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban". Ez akkor van így, amikor már az összes szellemi ajándék, amelyekben Jézus járt, amelyek már át vannak adva az Ő testének, megnyilvánul a hívők helyi testületében. Így Jézus már szabadon tud ott munkálkodni, ugyanúgy, mint amikor a földön járt. Minden helyi testület, minden helyi gyülekezet célja az kellene, hogy legyen, hogy Jézus teljes mértékben megmutatkozzon közöttük. Ez a rendeltetése a felkészítő szolgálatoknak, ahogy az Efézus 4:13-ban olvashatjuk, hogy növekedjünk fel, "míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére".

Ezért létezünk helyi testületként is, és ez kell, hogy legyen a látásunk folyamatosan. Nem fog egyik napról a másikra megtörténni, de attól még folyamatosan haladnunk kell, úgy, hogy "az igazságot szólván szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban; Akiből az egész Test, szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve az Ő segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a Testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben." (Efézus 4:15-16)

Tehát helyi hívő testületként az az alapvető rendeltetésünk, hogy felnövekedjünk Krisztusba, hogy be legyünk töltve az Ő Szellemével, és hogy minden módon megjelenítsük Őt. Mindig ez kell, hogy maradjon a látásunk fundamentuma.

A MorningStar több, mint harminc évvel ezelőtti indulásától fogva arra törekedtünk, hogy betöltsük az Efézus 4 mandátumát. El is értünk bizonyos sikereket. A prófétai szolgálataink által tízezreknek segítettünk abban, hogy megismerjék a szolgálatukat és az ajándékaikat, és sokan vannak, akik felismerik a rendeltetésüket. Az iskoláink, gyülekezeteink és konferenciáink segítségével sok embert tudtunk tanítani, képezni és felkészíteni, akik ma már jelentős hatást gyakorolnak Isten királyságáért munkálkodva. Viszont még mindig sok tennivaló áll előttünk a szentek felkészítésében a szolgálat munkájának a végzésére, hogy annyira hatékonyak legyünk ebben, amennyire az elhívásunk szerint lennünk kell.

A felnövekedést és a felkészítést szolgáló legalapvetőbb módszer, amit az Úr adott a népének, a tanítványképzés. Mivel az 1970-es években egy tanítványság-mozgalom fonákul sült el bizonyos területeken, évtizedek teltek el, mire az egyház újra hajlandó lett megnyílni a tanítványság előtt. Meg is kell nyílnunk, mivel ez a fő elhívásunk, ha be akarjuk tölteni a Nagy Küldetést, ami arról szól, hogy tanítványokká tegyük az embereket, és ne csupán megtérőkké.

Ebből adódóan arra lehet számítani, hogy a tanítványképzés újra hangsúlyos lesz. Remélhetőleg, a 70-es évek tanulságait komolyan vesszük addigra, hogy ne kelljen újra megtanulnunk. Személy szerint úgy gondolom, hogy a legfontosabb tanulság az, hogy arra vagyunk elhívva, hogy Jézus tanítványaivá tegyük az embereket, és ne a mi tanítványainkká. Emellett arra is vigyáznunk kell, hogy ne engedjük be a kontroll szellemet, ami szinte mindig arra törekszik, hogy kiszorítsa a helyéről a Szent Szellemet, a mi Vezetőnket.

Jelenleg csak néhány olyan helyről tudok, ahol ezért a célért dolgozik a helyi gyülekezet, hogy minden tagját felkészítse. De még azoknál is, akik most a leghatékonyabbak, a tagoknak csupán kis százalékát részesítik valódi felkészítésben, és indították el, hogy betöltse a rendeltetését. Viszont ahogy közekedünk a történelem legnagyobb betakarításához, biztosak lehetünk benne, hogy ez egyre nagyobb sebességgel fog terjedni, és Krisztus testében ez lesz az egyik leghangsúlyosabb dolog. Amint ez elindul, hamar azt fogjuk látni, hogy az egyház hatékonysága a mostani sokszorosára nő.

Ez végül olyan mozgalommá fog válni, ami nagyobb mértékben változtatja meg az egyházat, mint bármi a reformáció kezdete óta, amikor a hit, az üdvösség és a Krisztussal való kapcsolatunk ismét személyes szintű lett. Ezek is kulcsfontosságú dolgok voltak, amik helyre lettek állítva az egyházban, de ami most következik, az Úr jelenléte erejének a helyreállítása lesz az egyházban. Előbb bennünk, az Ő népében fog eljönni, mielőtt eljön értünk, az Ő népéért. Az, hogy a Szellemtől adott szolgálatokban és ajándékokban használ bennünket, azt jelenti, hogy Krisztus megmutatkozik az Ő népében.

- - - - -
Forrás: MorningStar Ministries - Full Measure - The Great Commission, Part 38
Fordítás: Országh György

Prófécia 2014. szeptember 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 17.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, azt akarom, hogy kezdjétek el észrevenni és felismerni, amikor letértek az útról. Ennek az első jele az lesz, hogy minden erőfeszítés akadályba ütközik, mintha bezárult volna egy ajtó. Amikor ez történik, álljatok meg, és kérjetek bölcsességet, azután várjatok az Én vezetésemre. Ne menjetek tovább addig, amíg meg nem bizonyosodtok róla, hogy Én vezérellek titeket, és igazgatom a lépéseiteket. Kerüljetek bele a Szellemem folyamának az áramlatába, mondja az Úr.

Példabeszédek 3:6
Minden helyzetben ismerd fel az Örökkévalót és akaratát, akkor majd ő egyengeti utadat, és vezeti lépteidet!

2014. szeptember 16., kedd

Prófécia 2014. szeptember 16.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 16.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vigyázz magadra, hogy megmaradj az igazságosságban és a tisztességben. Én biztosítottam számodra a megszentelődést, és különválasztottalak Magamnak, mondja az Úr. Őrizd meg az elkötelezettségedet. Legyél stabil ember a királyságomban, az Én céljaimnak való odaszánásod által. Ne legyél hajlandó megengedni az ellenségnek, hogy ellopja a békességedet, vagy hogy aláássa a szellemi pozíciódat. Légy résen, hogy észrevedd, amikor blöfföl!

5 Mózes 4:9 "Őrizkedj azért, és vigyázz nagyon magadra, hogy meg ne feledkezz azokról, amiket saját szemeddel láttál; ne vesszenek el emlékezetedből egész életedben! Ismertesd meg azokat fiaiddal és unokáiddal is"

2014. szeptember 15., hétfő

Prófécia 2014. szeptember 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 15.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Kiálts hangosan, és ujjongj, mondja az Úr! Mert az életed nagy részében rabságban éltél, hosszú időszakokon át. Én pedig azt akarom, hogy szabad legyél -- szabad legyél arra, hogy élvezd a jelenlétemet, szabad arra, hogy az legyél, akinek elhívtalak, szabad arra, hogy elvégezz nagyobb munkákat, szabad arra, hogy átéld Isten királyságának a dicsőségét, szabad arra, hogy megismerj Engem és a jelenlétemet, szabad arra, hogy érezd a kiterjesztett szárnyakat, amelyekkel betakarlak, szabad arra, hogy megkapd a hozzád érkező prófétai szót, szabad arra, hogy engedd a Szentséges Szellem ajándékait megjelenni az életedben. Gyere elő, te kicsi, gyere elő most ennek az órának az erősségében, és ennek az időszaknak az erősségében! Mert ahogy eljövök, és beviszlek ennek az időszaknak a teljességébe, bizony, meg fogod tapasztalni azt a szabadságot és azt a felszabadultságot, amelyben elhatározásom szerint élned kell, mondja a Magasságos Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Fogadjátok el a változást! Némelyikőtöknek apró dolgokon kell igazítani, javítani, vagy azokat átrendezni. Másoknál arra lesz szükség, hogy lecseréljék, vagy pótolják azt, ami megtört. Megint másoknál a teljes felújítás ideje lesz ez. Én a szellemi állapototokról is beszélek, valamint az érzelmi, az értelmi és a fizikai környezetetekről is. Az előttetek álló napokra készítelek fel most benneteket, mert ezek a napok a szellemetek, lelketek és testetek épségét fogják megkövetelni tőletek, ha a legtöbbet akarjátok kihozni a kínálkozó lehetőségekből, mondja az Úr. Itt az ideje, hogy készen álljatok bemenni az új időszakba! 1 Thesszalonika 5:23 Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok: szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

2014. szeptember 12., péntek

Prófécia 2014. szeptember 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Egy természetfeletti munkát végzek bennetek, Én népem. Ha az Én arcom keresése iránti vágyatok és képességetek legmagasabb pontjára felmentek, akkor Én magasabbra viszlek benneteket szellemileg, és nagyobb mozgási szabadságot adok nektek. Soha nem tapasztalt mértékű tisztasággal fogtok látni és észlelni, és egyesültök Velem a szándékban -- hogy erőben és precíz pontossággal mozogjatok, mondja az Úr.

Ézsaiás 40:31 de akik az Urat várják, erőt váltanak: szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak, járnak és nem fáradnak.

2014. szeptember 11., csütörtök

Prófécia 2014. szeptember 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 11.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Maradj nyugodt, és egyszerre csak egyet lépj! Az idegeskedés az ellenséged, és azt fogja elérni nálad, hogy hibákat kövess el, ezért hátra kell lépned, és oda kell figyelned, hogy tényleg azt tedd, ami szükséges a szellemi sodródásod következő mozzanatának a megvalósításához. Kérj bölcsességet, és Én megadom. Én foglak vezetni azon az úton, amin menned kell, mondja az Úr. Vesd Belém a bizalmadat.

Ézsaiás 45:2 Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat.

2014. szeptember 10., szerda

"Ezeket a dalokat már éneklik a mennyben!" Prófétai dalok Gégény Éva új albumán

"Egyik nap, nem sokkal a legutóbbi konferenciánk után, melyet Dennis Walkerrel rendeztünk Budapesten, volt egy nyílt látomásom. Azt láttam, hogy saját dalokat énekelve egy magyarországi koncerten a színpadnál előttem megállt egy hatalmas fehéren ragyogó angyal, akiről tudtam, hogy az "Áttörés angyala"... Ez elindította azt a folyamatot, hogy egyik dal született a másik után..." - Gégény Éva

Gégény Éva
Gégény Évát és Csabát évek óta ismerem, és személyesen is részesültem a prófétikus szolgálatuk áldásaiból. Emellett volt lehetőségem együtt is szolgálni velük dicsőítéssel néhány konferenciájukon. Az Isten iránt buzgó, szeretetteljes szívük mindenki előtt azonnal nyilvánvaló, aki megismeri őket. A Van segítség című, most megjelenő lemezen Éva olyan dalokat énekel (az egyiket a férjével, Csabával közösen, duettben), amelyek joggal mondhatók prófétai daloknak! A dalok születésének az előzményei, a kijelentések, amik átjönnek a dalok szövegén és zenéjén keresztül, egy hiteles és friss prófétai kenetről tesznek bizonyságot. Nagyon kellenek az ilyen prófétikus énekek az életünkben, Krisztus testében! Ahogy az Újszövetségben is buzdít bennünket az Úr Pál szavain keresztül: "Szellem adta dallamokkal, énekekkel és dalokkal kedvesen énekeljetek szívetekben Istennek!" (Kolossé 3:16) 

Gégény Csaba
Éva dalai valóban a Szent Szellem pecsétjét hordozzák magukon, erőteljesek, és már abból a pár másodpercből is, amit az egyes dalokból meg tudtam hallgatni, azonnal érezni lehet ezt! Isten Szellemének a kenete erőteljesen árad a dalokon keresztül, és ez az erő ha célba érkezik az életünkben, és a környezetünk életében, valóságos változást hoz - Isten aktuális akaratát az aktuális kenet által!

Éva azt írja még az album létrejöttéről szóló bizonyságában: "Szinte naponta íródott egy dal, annyi, hogy már a következő albumra valók is megvannak! Isten beindított valamit, amit Ő akart, hogy megszülessen." Egy személyes bizonyság nekem ehhez a szeptemberi hírhez, hogy most, szeptember elején kaptam egy kijelentést a Szent Szellemtől, hogy ebben a hónapban valami új fog születni. Nos, ez az album megszületett, és már csak arra vár, hogy a kezünkbe kerülhessen!

Az új album (evagegeny.weebly.com)
A lemezről további információkat és élménybeszámolókat Gégény Éva weboldalán találhattok, ahol a dalokba is bele tudtok hallgatni, illetve a letölthető dalszövegeket is megtaláljátok akkordokkal, illetve igehelyekkel. Ezen a rendszeresen frissített weboldalon fogtok minden információt megtalálni a lemezről. A weboldal címe:

Csaba pedig azt írja, hogy ima közben azt hallotta az Úrtól, hogy ezeket a dalokat már éneklik a mennyben! 

A dalok előzeteséből készített válogatás a YouTube-on itt található:

-
Országh György

Prófécia 2014. 09. 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 10.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Igazi elszántsággal határozd el, hogy igaz ember leszel, és hogy ennek érdekében teljesen tisztán tartod a szellemi, érzelmi és értelmi teredet. A szellemi érzéked függ attól, hogy képes vagy-e felismerni a különbséget a világosság és a sötétség között, a jó és a rossz között, a helyes és a helytelen között. A jól-léted pedig attól függ, hogy mindig azt választod, ami helyes és jó. Állj ellen annak a kísértésnek, hogy bármilyen szinten barátságosan viszonyulj a romlottsághoz, mondja az Úr.

Zsidókhoz írt levél 5:14 Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, akiknek érzékeit a gyakorlat kifejlesztette a jó és a rossz megkülönböztetésére.

2014. szeptember 9., kedd

Prófécia 2014. szeptember 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 9.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Amikor úgy látszik, hogy a dolgok már nem működnek, vagy nem megfelelően töltik be a szükségeidet, akkor meg kell tenned bizonyos kiigazításokat. Egy olyan idő van most, amikor új pozícióba kerülsz, hogy maximális mértékűvé tehesd az új időszak hasznát. Ne pánikolj, amikor elkerülhetetlenné válnak a változások. Ez nagyon olyan lesz, mint amikor a szemednek alkalmazkodnia kell a fényhez a sötétség után - hosszászokik - és újra tisztán kezdesz látni, mondja az Úr. 

1 Korinthus 4:5 Tehát ne mondjatok ítéletet idő előtt, amíg el nem jön az Úr, aki a sötétség titkait megvilágítja, és a szívek szándékait is nyilvánosságra hozza. Akkor majd mindenki megkapja a dicséretet Istentől.

2014. szeptember 8., hétfő

Rick Joyner: Megtalálni a helyünket

Megtalálni a helyünket - A Nagy Küldetés, 36. rész

2014., 36. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Onnantól, hogy megbékültünk Istennel, és helyreállt a kapcsolatunk Vele, az életünk alapvető célja, hogy meglássuk azt a várost, amit Ő épít, és hogy megtaláljuk benne a szerepünket. Ez az Ő egyházában kapott szerepünkkel kezdődik. Az angyal így szólt Jánoshoz: "gyere ide, megmutatom neked a menyasszonyt, a Bárány feleségét, és szellemben elvitt engem egy nagy és magas hegyre és megmutatta nekem a szent várost: Jeruzsálemet, amely az égből szállt le, amelyben az Isten dicsősége volt" (Jelenések 21:9-11).

Maga az egyház nem Isten királysága. Viszont az egyik elsődleges elhívása az, hogy az eljövendő királyság mintája legyen. Az egyház arra van elhívva, hogy a legnagyszerűbb társadalom legyen, amit a világ valaha látott. Ez így is lesz a jelen korszak vége előtt.

Emiatt, Jézus tanítványának lenni alapvetően azt is jelenti, hogy az Ő testének, az egyháznak a része vagyunk. Nem tudunk megfelelően hozzákapcsolódni a Fejhez, ha nem vagyunk megfelelően hozzákapcsolódva az Ő testéhez sem. Ha megfelelően kapcsolódunk, akkor tudni fogjuk, hogy mi a szerepünk, az ajándékunk és a szolgálatunk, és az egész test épülésére fogunk tevékenykedni ezekben.

Ahogy korábban is volt szó róla, a kutatásaim során azt figyeltem meg, hogy a keresztények kevesebb, mint 5%-a ismeri a saját szolgálatát, vagy a szellemi ajándékait, amiket a szolgálatának a kivitelezéséhez kapott eszközül. Te mennyire lennél jó egészségi állapotban, ha a testednek csak az 5%-a működne? Ez Krisztus testének a jelenlegi állapota. De még így is, hogy csak az 5%-a működik, összességében az egyház a legerőteljesebb dolog az egész bolygón. Mennyivel lenne erőteljesebb, ha mostantól a rendeltetésünk 10%-át töltenénk be? Vagy ha a 20%-át? Abban biztosak lehetünk, hogy a korszak vége előtt Krisztus teste teljes mértékben azzá lesz, amire elhívást kapott.

Hogy tud ez megtörténni, ha közel kétezer év után is még csak a töredéke vagyunk annak, aminek lennünk kellene? Mindig jusson eszünkbe, hogy az Úrnál egy nap ezer esztendő. Ez azt jelenti, hogy Ő egy nap alatt is meg tudja tenni azt, ami szerintünk ezer évbe telik. Ahogy közeledünk a korszak végéhez, arra számíthatunk, hogy a dolgok felgyorsulnak Szellemben, ugyanúgy, mint a természetes világban. Így a korszak végéhez való közeledésünk egyik legfontosabb jele az lesz, hogy Krisztus menyasszonya azzá válik, amire el van hívva.

A magukat kereszténynek valló emberek kevesebb, mint 50%-a jár gyülekezetbe. Ennek az egyik oka az, hogy a többségük nem tud beilleszkedni. Ennek különböző okai vannak, de az egyik az, hogy sok gyülekezet nem is ad lehetőséget nekik erre. Arra még van lehetőségük, hogy ott üljenek az istentiszteleten, de arra már nem, hogy templommá épüljenek fel a többi "élő kővel" együtt. Egy kőrakás marad belőlük, amiket csak úgy összegyűjtöttek.

Ez Krisztus testének az egyik legnagyobb kudarca, de ez is helyre lesz hozva. A jelenlegi egyház vezetői közül csak kevesen felelnek meg az Efézus 4-ben felsorolt szolgálati címeknek, ugyanis nem építik a testet, és nem készítik fel a szenteket a szolgálat munkájára. Ez meg fog változni. Olyan igazi apostolok, próféták, evangélisták, pásztorok és tanítók lesznek majd, akik a szentek felkészítésével építik a testet.

Bármely testrészünk, amit nem használunk, nagyon hamar elsorvad. Jelen pillanatban a keresztények több, mint 95%-a elsorvadt szellemi állapotban van. Lehet, hogy imádkoznak, az Igét olvassák és tanulmányozzák, és önkéntesek egy-egy szolgálatnál, viszont kevesen kapcsolódtak még rá a saját rendeltetésükre. Ennek a következményeként folyamatos ürességet, epekedést, beteljesületlenséget éreznek, és ebben gyökerezik oly sok viszály és szakadás az egyházon belül. Ennek az egyetlen gyógymódja az, ha minden tag megtudja, hol a saját helye, felkészítést kap a helyének a betöltésére, és tevékenyen is elkezd foglalkozni azzal, hogy betöltse.

Évekkel ezelőtt volt egy tanulmány, ami azt kutatta, hogy mi az emberek fő kérdése. Az ember legfőbb kérdése az, hogy mi az élete célja. Senki és semmi más nem tudna ezen a földön olyan jó választ adni erre a kérdésre, mint Krisztus teste, amint azzá válik, amire elhívást kapott. Amikor eljutunk ide, akkor semmi más nem lesz a földön, ami olyan vonzó, érdekfeszítő és beteljesülést adó lesz, mint a test részének lenni.

Hogy jutunk el ide onnan, ahol most vagyunk? Ez az egyik legkiemelkedőbb kérdés, amit fel kell tennünk. A válaszok készen állnak, és a rendelkezésünkre állnak, nekünk viszont radikális átalakulásra kell felkészülnünk.

- - - - - - -
Forrás: MorningStar Ministries - Word for the Week - Finding Our Fit - The Great Commission, Part 36
Fordítás: Országh György

Prófécia 2014. szeptember 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 8.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Jöjj és lásd! Jöjj és vedd át, amit cselekszem! Hadd legyen a hitből bőségesen! Kezdd el megérteni, hogy az Én hitem, az a hit, ami Bennem van - a természetfölötti hit - a tiéd. Igenis, véghez tudod vinni a nagyobb cselekedeteket. Meg tudod tenni, amire elhívtalak. Hát hagyd abba a morgolódást! Hagyd abba az aggodalmaskodást! Hagyd abba a rettegést attól, hogy mi fog ezután következni a földön. Mert valóban rettenetes lesz azoknak, akik nem ismernek Engem. De mivel te ismersz Engem, az Én békességem megtart és megőriz téged. Veled leszek, és minden biztosítva lesz, amire szükséged van. Jöjj be ebbe az időszakba, mondja az Úr. Járj Velem! Járj Velem a vizeken! Járj Velem győzelemben! Járj Velem Isten Királyságában, és azért, hogy meglásd, amit Én cselekszem! Elérhető számodra. Higgy és fogadj!

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Emelkedj felül minden káoszon és zűrzavaron, és lépj be a békességbe! Még ha a körülményeid sokat is követelnek az idődből és az energiádból, meg tudsz tenni minden szükséges dolgot, és még így is meg tudod őrizni a nyugalmadat. Viszont továbbra is koncentrálnod kell, és nyugodtnak kell maradnod, hogy megkaphasd a bölcsességet, ami ahhoz kell, hogy átjuss azokon a változásokon, amit ez az időszak hoz magával, mondja az Úr. Filippi 4:7 és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

2014. szeptember 6., szombat

A prófétai közbenjárás fontossága

A prófétai közbenjárás fontossága

Az elmúlt néhány napon tapasztalt csodálatos és nyilvánvaló imameghallgatás arra ösztönöz, hogy bátorításul leírjam az ehhez vezető utat, ahogyan én megéltem, és az ide kapcsolódó szellemi tanulságok némelyikét.

Ukrajnában a politikai feszültség hatására tavaly kezdődött tüntetések olyan eseménysorozatot indítottak be, amelyek felszínre hozták az országon belüli megosztottságot, ugyanakkor a kisebb és nagyobb hatalmak érdekharcait is. Ahogy figyeltem a híreket, Isten többször is indított egy-egy közbenjáró imára, és szellemi látást is adott hozzá. Az imáink, a közbenjárásunk során nagyon fontos a Szent Szellem vezetése, ahogy Szentírás is tanítja: "Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségünkre van a mi erőtlenségünkben. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal." (Róma 8:26)

Különösen jelentős ez akkor, ha nem egyedül és nem csak a saját szükségeinkért imádkozunk, hanem valóban közbenjárói módon, másokért, és főleg, ha másokat is bevonva tesszük ezt. Nagyon fontos tudnunk, hogy Istennek van a legtökéletesebb rálátása a nemzetek életére, sorsára, az ezeket mozgató erőkre és kapcsolódásokra, ezért semmiképp sem szabad a saját értelmünkre támaszkodni. Isten bölcsességet és kijelentést akar adni nekünk.

Ukrajnával is így vagyok. Nem tudok mindent, ami befolyásolja az ottani eseményeket, sőt, szerintem az emberileg tudható dolgok terén is kevesebbet tudok, mint mások. A híreket figyelve én is csak arról kapok tájékoztatást, amiről az információk kezelői akarják, hogy hallják (vagy éppen úgy hallják) a hétköznapi emberek. Ezért is fontos az Úrtól látást kapni a közbenjáráshoz. Ilyenkor nagyon szem előtt kell tartanom, amit Dávid írt a Zsoltárokban: "nem jártam nagy dolgok után, erőmet meghaladó csodadolgok után" (Zsoltárok 131:1). Nem fog minden úgy történni, ahogy jónak látjuk. Elkezdhetünk imádkozni, de nyitottnak kell lenni Isten Szellemére. Erre egy elég extrém, de igaz példa Pál "tövise". Jogos volt, hogy ellenállt az ördögnek, és könyörgött, hogy távozzon el tőle, de miután harmadszor is imádkozott, az Úr megértette vele, hogy ennek most kivételes szerepe van az életében.

De visszatérve Ukrajnára: amikor a napokban azt olvastam, hogy a NATO összeül az ukrajnai konfliktus és konkrétan az orosz fenyegetettség kapcsán, valamint hogy Magyarország is kész aktív szerepet vállalni a katonai készülődésben, akkor megindult a szívem. Úgy voltam vele, hogy elég volt a vérontásból. Láttam és hallottam a hírekben, hogy egyre többen halnak meg a szembenálló felek közül, ráadásul ott volt az Ukrajna fölött máig tisztázatlan körülmények között lelőtt maláj gép tragédiája, amiben teljesen kívülálló emberek százai vesztették életüket. Megerősödött a szellememben az az igazság, amit Jézus mond: az ördög embergyilkos kezdettől fogva. A vérontás csak neki kedvez. Ő jött lopni, ölni és pusztítani. Jézus pedig azért jött, hogy lerombolja az ördög munkáit.

Az első pillanatokban egymással ellentétes gondolatok nehezítették meg azt, hogy kialakuljon bennem, hogyan is imádkozzam. Vajon kinek az érdekeiért imádkozzak? Ukrajna érdekéért, akiket katonai agresszió ért? Ez elsődleges és meghatározó szempont volt bennem. De vajon csak ők halnak meg a konfliktusokban? Vajon az Ukrajna keleti megyéiben élő emberek, akik az elszakadásról szavaztak, azok mind gonoszok, vagy mind egytől-egyig elhitetett vagy megfélemlített emberek? Nem. Csak annyit tudok mondani, hogy annak a régiónak a történelme nagyon összetett, és nem mindig könnyű megmondani, hogy melyik szempontból mikor kinek van igaza. Ez a gondolatsor később tovább érlelődött bennem, kezdtem meglátni, hogy olyan motivációk is meghúzódnak a háttérben, amelyekről a hírekben nem hallunk, de úgy döntöttem, hogy egy időre ezeket a szempontokat félreteszem, és csak azért imádkozom, amiről már egyértelműen látom, hogy Isten akarata: hogy az öldöklés, a fölösleges vérontás álljon meg.

A NATO csapatokat csoportosít a régióba, az orosz nyilatkozatok sem voltak megnyugtatóak, az általuk támogatott szakadárok elszántan harcolnak a céljaikért, az ukrán vezetés pedig olyan elszántságot mutatott, amiből azt is látni lehetett, hogy nem félnek attól sem, hogy egyre több lesz a népükből az áldozat... (Nem beszélve az ukrajnai besorozás ellentmondásos híreiről, az akaratuk ellenére szétszakadó családokról, a kárpátaljai magyarok és mások életében is.) Ez nem mehetett így tovább. A Szent Szellemre figyeltem, mi az, amit megerősít bennem, és ebből született szeptember 2-án, kedden a felhívás, hogy imádkozzunk céltudatosan, egy akarattal és hittel, hogy ne terjedjen tovább az orosz-ukrán háború, sőt, érjen véget. Isten igéje, az ő egyértelmű alapelvei és akarata adták a vezérfonalat ehhez. Ezt a felhívást kitettem ide a blogra, a facebookon is a Prófétai Napló oldalra, valamint megosztottam a Felekezetközi Prófétikus Fórum csoport oldalán is. A csoport moderátorai hamar közzé is tették, és egyre többen kezdték látni ott is, ahogy az én oldalaimon is ezt mutatta a statisztika. Ekkor még semmilyen pozitív lépésről nem lehetett hallani a katonai konfliktusban érintettek részéről. De az ima beindult.

Másnap reggel Porosenko ukrán elnök, és Putyin orosz elnök egy váratlan telefonbeszélgetésben eljutottak egy megállapodásra...! Tűzszünetet akartak kötni, és megállapodtak a legfontosabb ehhez vezető lépésekben. (Először a hírekben azt olvastuk, hogy tűzszüneti egyezményt kötöttek, később pontosították, hogy csak az ahhoz vezető lépésekről tárgyaltak.) Ez egy csodálatos imameghallgatás első lépése volt! Olyannyira természetfeletti beavatkozás volt ez Isten részéről, hogy ez nem csak az időzítésből látszott, hanem abból is, amit az újságírók írtak a megelőző tapasztalatokra építve, miszerint az egy héttel korábbi (26-i) egyeztetés "...olyan fagyosra sikeredett, hogy a Kyiv Post szerint nagy meglepetés a mai tűzszüneti megállapodás." Dicsőség Istennek, aki háborúkat szüntet meg a föld kerekségén!

Még aznap előállt Putyin egy hétpontos béketervvel, majd a NATO csúcs lezárulása után az ukránok és a szakadárok, valamint az oroszok és az EBESZ képviselői alá is írták egy másik változatát, ami végül is több pontból áll, és konkrét lépéseket határoz meg a konfliktus hosszútávú rendezése érdekében. Tegnap, pénteken délután hatkor (itteni idő szerint ötkor) életbe is lépett a tűzszünet, és a híradások szerint úgy tűnik, be is tartják ezt.

Ez egy csodálatos eseménysorozat. Istené a dicsőség! Azt is látnunk kell, hogy ha mi nem állunk a helyünkön, akkor nem történnek meg ezek a dolgok. A mi felelősségünk imádkozni Isten akaratának a megvalósulásáért a földön. Ha ez a felelősségünk, akkor az is, hogy mindig tisztában legyünk Isten valódi akaratával, és csak azt képviseljük imáinkban, ami egyértelműen az. Ehhez Isten útjainak és gondolatainak az ismeretére van szükségünk, prófétai látás és a Szent Szellemre való nyitottság szükséges, mert ő tud valódi egységre hozni bennünket, ami a feltétele a testületi imák eredményességének.

Most megtapasztaltuk ezt. Ez nagy győzelem, a mi győzelmünk, legyen ez bátorításul! Vannak még fontos célok, és van még miért imádkozni Ukrajnával kapcsolatban, és látást kell kérni az Úrtól, hogy ő hogyan látja a helyzetet, akár Ukrajnában, akár máshol. Figyeljünk tovább az Úrra, a prófétai szóra, és arra, amit a Szent Szellem pecsétel. Istennél minden lehetséges. Nőjünk fel Krisztusban azzá az érett Testté, amely által egyre meghatározóbb módon, és egyre nyilvánvalóbban érvényesíti az Úr az uralmát ezen a földön, ugyanúgy, mint a mennyben.

Országh György
2014. 09. 06.

2014. szeptember 5., péntek

Prófécia 2014. szeptember 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 5.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Szeretteim, azt akarom, hogy tudatosabban különböztessétek meg az előttetek álló döntési lehetőségeket minden nap. Vannak közöttetek olyanok, akik eleve a rosszat választják a passzivitásuk által, amikor nem állnak ellen aktívan az ellenség ellenük végzett munkájának. Aktív szerepet kell vállalnotok az igaz emberként élt életben. Nem mindig ti döntitek el, hogy mi történik veletek, de azt el tudjátok dönteni, hogy Belém vetitek a hiteteket, mondja az Úr. Én megerősítelek, és átvezetlek benneteket a nehézségeken.

Jakab 1:2-3 Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek megpróbáltatása kitartást hoz létre.

2014. szeptember 4., csütörtök

Prófécia 2014. szeptember 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 4.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A sötétség és a kétségbeesettség túláradó mértékben van a földön, de neked nem kell megadnod magad a reménytelenségnek. Azt szeretném, hogy harcolj azok ellen a dolgok ellen, amik elnyomnak, és amik lenyomnak. Ezt úgy tudod megtenni, hogy kilépsz a szellemi sötétségből, és bejössz a szeretetem és jelenlétem fényébe azáltal, hogy kifejezed a szívből jövő háládat azokért, amik helyesek és jók. A fény eloszlatja a sötétséget, és a jó diadalmaskodik a rossz felett, mondja az Úr.

Róma 12:21
Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.

2014. szeptember 3., szerda

Válasz az imára - egyik napról a másikra! (Két frissítéssel)

Kedves Testvérek! Tegnap (kedden) egy akarattal imádkoztunk, hogy Ukrajnában megszűnjön a vérontás. (Ide kattintva olvasható a keddi bejegyzésem az imára felhívásról) És itt a ma reggeli (szerdai) hír: 

"Az ukrán és az orosz elnök szerdán tartós tűzszüneti megállapodást kötött." [...] "az államfők arról cseréltek véleményt, mit kell elsősorban tenni annak érdekében, hogy mielőbb megszűnjön a vérontás" 

Dicsőség a mi imameghallgató Istenünknek, és köszönet nektek is, hogy készek voltatok közbenjárni Isten akaratának a megvalósulásáért! 

Amiből látszik, hogy Isten beavatkozásáról van szó: "...Az augusztus 26-i egyeztetés olyan fagyosra sikeredett, hogy a Kyiv Post szerint nagy meglepetés a mai tűzszüneti megállapodás."

Ez a megállapodás természetesen még csak az első lépés, ezért nagyon fontos, hogy tartsuk ezt az Úr előtt továbbra is!!! 

Isten akarata a béke, és nem a háború! Az élet, és nem a vérontás!


- - - - -
FRISSÍTÉS:
Egy-két órán belül finomították a hírt a HVG oldalán, és átírták a hivatkozott cikk címét "Elsietetett ukrán tűzszüneti hír"-nek. Természetesen nem szabad azt gondolni, hogy egy telefonbeszélgetés végleg lezárta volna a háborút, ezért írtam én is, hogy tovább kell imádkoznunk, mert ez valóban csak az első lépés!

A finomított cikkben azt írják, hogy Kijevben módosították a közleményt, mondván hogy csak a tűszünethez vezető lépésekről állapodott meg a két kormányfő - ami szerintem önmagában is hatalmas eredmény! A cikkben még felsorolják a közelmúlt zavaros és szeszélyes állapotait, gondolom, hogy átlássuk a helyzet labilitását - de éppen ezért kell folyamatosan, állhatatosan, hittel és szellemi látással imádkoznunk ezért a helyzetért!

Az ukrán államfő, Porosenko twitter bejegyzése ma délelőtt a következőt írja: "Az orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetésem eredményeként megállapodásra jutottunk a donyeck-medencei tartós tűzszünettel kapcsolatosan."

Köszönöm mindazoknak, akik vállalják, hogy az Úr előtt hordozzák imában a háború megszűnését Ukrajnában! Isten áldjon meg benneteket, és erősítse meg a szíveteket!

"Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld." (Zsoltárok 46:10-11)

MÁSODIK FRISSÍTÉS:
Szintén mai, délutáni hír az Origo oldalán, hogy Putyin egy hétpontos béketervvel állt elő, és azt reméli, hogy pénteken megszülethet a megállapodás az ukrán komrány és a felkelők között. Tehát konkrét elképzelések vannak, és az bizonyos, hogy a béke mindkét félnek célja. Én továbbra is szeretnék távol maradni a politikai állásfoglalásoktól. Az biztos, hogy nem minden egyes megfogalmazott pont ideális minden egyes érintett számára, de információként jó hogy ezt látjuk. Azt gondolom, hogy a hitünkhöz mindenképpen párosítani kell az Úrban való bizalmat: amit ő elkezdett, azt be is végzi. Nem biztos, hogy minden azonnal rendben lesz, de a legsürgősebb dolog, a vérontás megállítása, már a küszöbön van!
IMÁDKOZZUNK TOVÁBB, HÁLAADÁSSAL, ÉS AZ ÚRBAN BÍZVA!

Országh György

Prófécia 2014. szeptember 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 3.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Amikor úgy érzed, hogy vissza kell tekintened az olyan emberekre és helyztekre az életedben, amelyek elutasítottságot és fájdalmat okoztak, akkor csak könnyedén foglalkozz a dologgal. Ne hagyd, hogy az ellenség azt éreztesse veled, hogy téged senki sem szeret, vagy hogy nem felelsz meg az elvárásoknak. Te az Én szememben teljes mértékben elfogadott vagy, szeretett vagy, és nekem teljesen megfelelsz, mondja az Úr. Ha pedig a szenvedéseket, amiket ki kellett állnod, az oltárra teszed, Én meg fogom becsülni azt az áldozatot, és abból egy jó illat lesz előttem. Akkor hozzá tudsz jutni ahhoz a gyógyuláshoz, ami biztosítva lett számodra a Kereszten.

1 Péter 2:24 Bűneinket [Jézus] maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk:
az ő sebei által gyógyultatok meg.

2014. szeptember 2., kedd

FELHÍVÁS IMÁRA AZ UKRAJNAI HELYZET KAPCSÁN

FELHÍVÁS

A híradások szerint Magyarország is fel fogja ajánlani, hogy katonákat küld a baltikumba, mint NATO-tag, az aktuális orosz fenyegetettség miatt. A szomszédunkban háború zajlik, egyre durvább. De Isten akarata ezzel ellentétes. Igaz, hogy Jézus próféciája szerint fogunk háborúkról és háborúk híreiről hallani, ami még nem a véget jelenti, de azt is tudjuk, hogy a háború nem Isten akarata, ezért van felhatalmazásunk Isten akaratának a megvalósulásáért imádkozni. Arra hívlak fel benneteket, hogy imádkozzunk céltudatosan, egy akarattal és hittel, hogy ne terjedjen tovább az orosz-ukrán háború, sőt, érjen véget.

Ki szeretnék emelni két igeszakaszt, Isten egyértelmű akaratáról:
"Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére." (1Tim 2:1-4)
"Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld." (Zsoltárok 46:10-11)
Fontosnak tartom megemlíteni, és talán segítséget is jelent többeknek a bizonytalanság leküzdésében, hogy ez a közbenjáró ima nem politikai állásfoglalás, nem valamelyik fél igazának a keresése, hanem csupán a vérengzéssel szembeni mennyei szemléletű állásfoglalás. Egyszerűen: legyen vége a háborúnak. A többi részlet is érdekes lehet, a Szent Szellem vezetésében lehet imádkozni más dolgokért is (ukrán-orosz területi kérdések, stb) de a vérengzés megállítása önmagában is nagyon fontos szempont, mert az ördög jött lopni, ölni és pusztítani... Jézus az ellenkezőjéért jött. És szintén fontos, hogy mi itt a szomszédban nyugalomban éljünk, "nyugodt, csendes életet", és így tudjunk munkálkodni az evangélium ügyében - tehát például ne kerüljön a mi országunk se a konfliktus szereplői közé.

Örülök, hogy Szellemben egységben vagyunk, és hit által hegyeket mozgatunk!

Országh György

FRISSÍTÉS: Ma reggel (szerdán) megállapodott a tartós tűzszünteről az orosz és az ukrán elnök! Dicsőség Istennek! Imádkozzunk tovább!
hír forrása: http://hvg.hu/vilag/20140903_Moszkva_Putyin_es_Porosenko_egyetert

Prófécia 2014. szeptember 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 2.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Használd ki a lehetőségek ablakait, amelyek a szellemi világban nyílnak. Látszólag hirtelen fognak megnyílni, és aztán újra bezárulnak, ha túl sokáig vársz a cselekvéssel. Most az időzítés jelent mindent. Oda kell figyelned, és fel kell ismerned a Szellemem mozgását, ha benne akarsz lenni az áramlatban, hogy magával vigyen. Máskülönben azon fogod kapni magad, hogy küszködsz az előrehaladással, csupán azért, mert le kell küzdened az akadályokat és a hátráltató körülményeket, mondja az Úr.

Galata 6:10 Rajta hát! Amíg van lehetőségünk, addig tegyünk jót mindenkivel, de leginkább azokkal, akik hitünk családjához tartoznak!

2014. szeptember 1., hétfő

Prófécia 2014. szemptember 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 1.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Előhívlak a sötétségből ebben az órában, hogy higgyétek el az igémet, hogy keljetek fel és vegyétek át azt, amit cselekszem, azért, hogy többek lehessetek, mint amik most vagytok. Mert olyan kenetet készítettem el, amit rátok fogok helyezni, aminek a hatásán ti magatok is meg fogtok döbbenni. Amikor pedig leszáll rátok az Én tüzem, és amikor a villámlás jön ki belőletek, akkor az ellenség valóban le lesz győzve. Én elkészítettem az utat, és a legjobb bort a végére tartogattam, és ez a bor ti vagytok. Ezért hát keljetek föl a vereség pozíciójából -- abból a pozícióból, ahol ti vagytok az áldozat, és higgyetek benne ma, hogy Én átvezetlek benneteket a győzelembe, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az új időszak elkezdődött, és az új kezdet küszöbén álltok. Nyitottnak és rugalmasnak kell lennetek, ha a legtöbbet akarjátok kihozni a számotokra adott lehetőségekből. Rázzátok fel magatokat a közöny és az önelégültség szunnyadásából, különben el fogják kerülni a figyelmeteket a rendelkezésetekre álló lehetőségek. Sokan közületek, Én népem, annyira leragadtatok a reménytelenségben és a kétségbeesésben, hogy el sem tudjátok képzelni, milyen más alternatívája lehet a mostani helyzeteteknek. De Én azt mondom nektek, hogy fel kell kelnetek a múlt halott hamuiból, és tudatosan szem előtt kell tartanotok az Én képességemet arra, hogy előhozzalak benneteket, mondja az Úr. Máté 19:26 Jézus rájuk tekintett és ezt mondta nekik: "Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges."