2016. december 23., péntek

Prófétai Áhítat, 2016. december 23.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Állítsátok rá magatokat arra, hogy az Én békességemnek az eszköze legyetek, amely túlszárnyalja a konfliktust és a zűrzavart. Ti az Én népem vagytok, az Én nevemről vagytok elnevezve, hogy az örökkévaló királyság képviselői legyetek. Ne fecséreljétek el azokat a lehetőségeket, amikor nyilvánvalóvá tudjátok tenni a békéltetés szolgálatát. Legyetek kedvesek egymással, mondja az Úr. 2 Korinthus 5:18-19 Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és reánk bízta a békéltetés igéjét.