2011. május 27., péntek

2011 05 27


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/27

Ti a gyermekei vagytok az Én Királyságomnak, ahol a világosság és a szeretet uralkodik, és ahol nincs helye a sötétségnek. Emelkedjetek fel abba a pozícióba, ahol a Sátánnak nincs bennetek semmije és nektek sincs hozzá semmi közötök. Számoljatok le a kritizálással, az ítélkezéssel, a gyűlölködéssel, a pletykával, a rágalmazással és a hátmögötti beszédekkel, mert ezek a hozzáállások és viselkedések szabad bejárást biztosítanak az ördögnek a lelketekbe. Ismét mondom nektek, semmiképpen ne tegyétek lehetővé a számára, hogy az ő gonosz szándékaihoz eszközként használjon benneteket. Alapozódjon meg az Én Királyságom bennetek, azt mondja az Úr.

Lukács 6:41-42 "És te miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig nem veszed észre a gerendát? Hogy mondhatod a testvérednek: 'Testvérem, hadd távolítsam el a szemedben lévő szálkát', amikor te magad nem látod a gerendát, amely a te saját szemedben van? Képmutató! Először a te saját szemedből távolítsd el a gerendát, és aztán majd tisztán fogsz látni ahhoz, hogy kivedd a szálkát, amely a testvéred szemében van."

2011. május 26., csütörtök

2011 05 26

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/26

A büszkeség nem hitelt érdemlő és nem igazságban képviseli az Én Királyságomat. Készüljetek fel a helyreigazítás elfogadására, amely alázatosságon keresztül helyez benneteket az erő pozíciójába. Az Én képviselőimnek és nagyköveteimnek megbízhatónak és hitelesnek kell lenniük, mielőtt bárkit is bevezetnek az örökkévalóság országába. A szolgálatra való elhívás elhangzott, és Én a szív alázatosságának zászlaja alatt sorakoztatom fel a csapataimat. Azok, akik hallják a hívásomat, ez alá a zászló alá gyűlnek, azt mondja a Seregek Ura.

Példabeszédek 22:4 Az alázatosság és az ÚR félelme által jön a gazdagság, a tisztesség és az élet.

2011. május 25., szerda

2011 05 25

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns --11/ 5/25

A szemeim átkutatják az egész földet, hogy lássam, ki szól majd az Én nevemben. Keresem a szív tisztaságát és az Én hangom erőteljes pontossággal történő meghallását. Azokat keresem, akik felülemelkednek az önjelölt próféták világias beszédein, amelyek részben vas, részben agyag -- részben Szellem és részben hústest. Mert azok a szavak nem hordozzák az Én kenetem erejét, nem adnak igazi útmutatást népemnek és nem is változtatják meg az életüket. Az Én hangom csendes, szelíd hangként hallható a titkos helyeken, de ugyanakkor zengve visszhangzik és teremt. Meghalljátok-e, amikor szólok?- azt mondja az Úr.

Ésaiás 6:8 Ismét hallottam az Úr hangját, ahogy mondta: "Kit küldjek el, és ki megy el nekünk?" Én pedig így szóltam: "Itt vagyok! Küldj el engem."

2011. május 24., kedd

2011 05 24

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/5/24

Bátorodjatok fel és tanuljatok meg a jelen pillanatban élni, mert ahogy megtanuljátok ennek művészetét és azt, hogy az Én orcámat keressétek, az a pillanat számotokra kincs lesz inkább, mint ítélet. Áldás lesz nektek, nem átok. Azokat keresem, akik az Enyémek, és nekik először az Én Királyságomat kell keresniük. Ha nem tanultok meg az adott pillanatban élni, akkor azok a csodák, amelyekről gondoskodom, az az útmutatás, amelyben részesíteni szeretnélek titeket és annak a pillanatnak az áldása eltűnik előletek, és a lehetőség tovaszáll. Tehát legyetek szellemileg éberek olyan mértékben, hogy a jelen valóságban éljetek. Ebben az időszakban ragadjátok meg és használjátok ki a lehetőségeket, ahogy azok megjelennek, azt mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/24

Szeretteim, alapozzátok meg a jogosságot a saját szívetekben és tegyétek azt, ami igaz, mert Én a jóságban gyönyörködöm és kegyelmes vagyok azokhoz, akik irgalmasságot gyakorolnak. Nagyra értékelem a becsületességet és megáldom azokat, akik másokat többre tartanak, mint magukat. Tartsátok meg az őszinteség és tisztesség magas színvonalát tekintet nélkül a világban burjánzó romlottságra, azt mondja az Úr. Jóval győzzétek le a gonoszt.

Ámós 5:24 Folyjon az igazság, mint a víz, és az igazságosság, mint hatalmas áradat.

2011 05 23

A TROMBITA, by Bill Burns -- 11/5/23

Hallom, amint az Úr azt mondja: Keljetek fel arról a helyről, ahol ültetek. Keljetek fel és gyertek arra a helyre, amit elkészítettem számotokra. Gyertek és vitassuk meg a dolgokat együtt. Gyertek és tegyetek Velem egy utazást, amely kihívást jelent, ugyanakkor megelégedést hoz. Ez az utazás egy olyan szellemi megtapasztalás lesz, amelyen eddig még soha nem mentetek keresztül. Tehát gyertek, a mai nap erejében. Gyertek ebben a kenetben. Gyertek az Én kezem jelenlétével a vállatokon. Vezetlek benneteket, utat mutatok és elviszlek titeket a ti rendeltetésetek betöltésének helyére, azt mondja a Magasságos Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 1/5/23

Egy modern Gósen földjét készítettem el a szellemvilágban, ahol az Én népem növekszik és gyarapszik függetlenül a világban lévő gazdasági bizonytalanságtól és veszélyes körülményektől. Gyertek hit által a védelemnek és kenetnek erre a helyére. Gyertek az Én fedezékem és pártfogásom alá, azt mondja az Úr. Gondotokat viselem.

1 Péter 2:9-10 De ti választott nemzetség vagytok, királyi papság, szent nemzet, az Ő tulajdon különleges népe, hogy hirdessétek az Ő dicséretét, Azét, Aki kihívott benneteket a sötétségből az Ő csodálatos világosságába, akik valaha nem voltatok nép, de most Isten népe vagytok, akik valaha nem nyertetek kegyelmet, de most kegyelmet találtatok.

2011. május 20., péntek

2011 05 20

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/20

Egyedül az Én céljaimra hívtalak el és választottalak el benneteket. Ne engedjétek, hogy az ellenség rábeszéljen titeket és belevezessen a világiasságba és önelégültségbe. A nagy hitehagyás idején éltek, amikor az aposztázia (hitehagyás, hűtlenség) megsokasodik, és minden, ami istentelen és szentségtelen, az nemcsak elfogadhatóként, hanem kívánatosként jelenik meg. Utasítsátok vissza az igazsággal szembeni kompromisszumot. Az Én Igém a mérték; mindent ez alapján mérjetek, azt mondja az Úr.

Titusz 2:11-14 Mert az Isten üdvösséget hozó kegyelme megjelent minden embernek, arra tanítván minket, hogy megtagadjuk az istentelenséget és a világi kívánságokat, és ebben a jelenlegi világkorszakban józanul, igazán és istenfélő módon éljünk; keresve a mi hatalmas Istenünk és Megváltó Jézus Krisztusunk áldott reménységét és dicsőséges megjelenését; Azét, Aki Önmagát adta értünk, hogy megváltson bennünket minden törvénytelen cselekedetből és megtisztítsa a Maga számára az Ő tulajdon különleges népét, mindenféle jó cselekedetre igyekezőt.

2011. május 19., csütörtök

2011 05 19

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/19:

Hadd áradjon a királyságom kinyilatkoztatása mint egy folyó, hogy világosan megérthessétek, mi a rendeltetésetek abban. Nyíltan megmondom nektek, hogy semmi sincs elvesztegetve abból, amit a Szellemem nyilvánít ki bennetek és általatok. Ha vannak szemeitek a látásra és füleitek a hallásra, akkor tudni fogjátok, hogy amint teljesen alávetitek magatokat Nekem, Én megerősítem bennetek a világosságot és az életet. Tartsátok fenn a szellemi összpontosításotokat, és maradjon erős a hitetek, mondja az Úr.
Zsoltárok 121:1-8 Felemelem a szemeimet a hegyekre - Honnan jön a segítségem? Az én segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy a lábad meginogjon; Ő, aki téged őriz, nem szunnyad el. Íme, aki Izraelt őrzi, nem szunnyad el és nem alszik el. Az Úr a te őrződ; az Úr a te árnyékod a jobb kezed felől. A nap meg nem szúr nappal, sem a hold éjjel. Az Úr megőriz téged minden gonosztól; Ő megőrzi a lelkedet. Az Úr megőrzi a te kimeneteledet és a te bejöveteledet mostantól fogva, mindörökre.

2011. május 18., szerda

2011 05 18

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/18:

Én vagyok a világ világossága, mondja az Úr. Ez a világosság már most világít a szívedben, hogy felfedje a sötétség helyeit, ahol az ellenség erődítményt tud építeni ellened és mindaz ellen, ami szent. Azt akarom, hogy engedd, hogy az igazság világossága megvilágítsa és eloszlassa a sötétséget, sőt még az ott leselkedő árnyakat is. Ez a szellemi felismerésnek és a hitnek a munkája. A szellemi felismerés akkor jön, amikor tisztán és pontosan látsz. Nem annak van az ideje, hogy megpróbálj találgatósat játszani a szellemvilágban. Nem lesz többé tettetés, amint elválasztom az igazat a hamistól.
Héberek 5:14 De a szilárd eledel azoké, akik érett korúak, vagyis akik használat által edzetté tették az érzékeiket arra, hogy felismerjék a jót is és a gonoszt is.

2011. május 17., kedd

2011 05 17

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/17:

Látom a szívedet, és a vágyadat arra, hogy igaz ember legyél, és becsülöm az elővigyázatosságodat minden szentségtelen dologgal szemben. De nem szabad, hogy az önvizsgálat megszállottja legyél, mert ez a test cselekedete, és kárhoztatást okoz. Én azt akarom, hogy Bennem bízz, hogy Én foglak meggyőzni téged és vezetni az igazság ösvényén. Csak engedj annak, ahogyan a Szellemem jár a szíveden, Én pedig majd helyreigazítalak és nagyon világosan megmutatom, ha bármikor kilépsz a Szellemem áramlatából, mondja az Úr.
Zsoltárok 23:3 Ő helyreállítja a lelkem; az igazság ösvényén vezet engem az Ő nevéért.

2011. május 16., hétfő

2011 05 16

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/5/16:
Újra keljetek fel, Én népem. Mert vajon nincs megírva, hogy egy másik edényt készítek belőletek--egy erősebb edényt? Én magam adom a kezem érintését a válladra, és nagyobb hatalmat ruházok rád, mint amilyennel valaha jártál. Magasabb szintre hozlak a hitben, mint eddig valaha. Ti vagytok ennek az időszaknak a hősei; az imádó harcosok, akik előjönnek legyőzni az ellenséget. Jöjjetek elő, és hirdessétek ki a győzelmet, még mielőtt látnátok a csata végkimenetelét. Mert Én azt mondom, hogy amikor előzetesen kihirdetitek a győzelmet, akkor az a hit megnyilvánulása. Ez a hit felszabadítja az Én hatalmamat, az Én jóságomat és az Én erőmet. Ez nagyobb magaslatokra fog áthelyezni benneteket. Hát keljetek fel és vegyétek át azt, amit Én cselekszem, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/16:
Harcoltál, hogy szellemi előmeneteled legyen, és hogy legyőzd az ellenséget. Most pedig ápold a győzelmedet. Őrizd meg a földedet. Számíts a visszavágásra, de tudd azt is, hogy nincs hatalma arra, hogy kimozdítsa a helyéből azt, amit Én adtam neked. Legyél erős és bátor. Állj őrt, és ne engedd hogy rászedjenek az ördög hazugságai, mondja az Úr. Lukács 19:13b Foglalatoskodjatok míg megjövök.

(az angol fordítás másik jelentése: "tartsátok elfoglalva, /megszállás alatt/, míg megjövök".)

2011. május 13., péntek

2011 05 13

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/13

Én azokban gyönyörködöm, akiknek a szíve többre éhezik, és nektek jelentem ki a Királyságom titkait. A kereséseteknek nagy jutalma lesz, mert közelebb húzódom azokhoz, akik közel jönnek Hozzám, azt mondja az Úr. Azokhoz beszélek, akiknek van fülük a hallásra és nyitott a szívük, hogy elfogadjanak mindent, amim van. Tehát, azt mondom, keressetek Engem; gyertek Hozzám. Teljes szívetekkel keressetek, és meg fogtok találni. Nagy örömömre szolgál, hogy nektek adjam a Királyságomat.
Lukács 12:32 Ne félj, te kicsi nyáj, mert tetszik a ti Atyátoknak, hogy nektek adja a Királyságot.

2011. május 12., csütörtök

2011 05 12

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/12

Nem megmondtam, hogy nektek adom a sötétség kincseit és a titkos helyek elrejtett gazdagságát? Álljatok meg és elmélkedjetek ezen. Megláthatjátok, hogy a kijelentésnek olyan világosságát hoztam az életetek különböző területeire, amire nem is számítottatok. Örvendezzetek, hogy növekedtek a megértésben, mert ez a megértés hatékonyabbá tesz titeket az Én Királyságomban, azt mondja az Úr. Adtam nektek egy ízelítőt és egy pillantást az Én dicsőségemből, és ez azt váltja ki bennetek, hogy még jobban fogtok vágyni rá.

Ésaiás 45:3 Neked adom a sötétség kincseit és a titkos helyek elrejtett gazdagságát, hogy megtudd, hogy ÉN, az ÚR, Aki neveden hívlak, ÉN vagyok Izrael Istene.

2011. május 11., szerda

2011 05 11

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/11:

Fordíts időt arra, hogy csendben légy, hogy érzékeny lehessél az Én bölcsességemre és az Én vezetésemre. Ha engedsz a kísértésnek, hogy az érzelmi kavarodást tápláld magadban, akkor onnantól fogva nem fogod meghallani a hangomat; és helyette megnyílnak az ajtók az ellenségtől jövő zűrzavar előtt, hogy beáradjon mint egy özönvíz. Utasítsd vissza annak a lehetőségét, hogy az ördög bármilyen kis területet is kaphasson tőled, csendesítsd le a lelkedet, és bízz Bennem, hogy Én vezérlem a lépéseidet, mondja az Úr. Én vagyok a te segítséged a szükség idején; támaszkodj Rám!

Zsoltárok 9:10-11 Az Úr lesz az elnyomott emberek menedékvára, egy menedékvár a szükség idején. És akik ismerik a Te nevedet, Beléd vetik a bizodalmukat; mert Te Uram, nem hagytad el azokat, akik keresnek Téged.

2011. május 10., kedd

2011 05 10

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/10

Azokhoz beszélek, akik úgy érzik, hogy megszakadt a kapcsolatuk akár Velem, azt mondja az Úr, akár azokkal, akik a múltban a bátorítás forrásai voltak. Nem előre megfontolt szándékból határoztátok el, hogy elhúzódtok, hanem a figyelmetek iránya változott meg és az életetek más fordulatot vett. Most van itt az ideje, hogy átértékeljétek az életetek irányvonalát és meghatározzátok azokat a kapcsolatokat, amelyek fontosak a számotokra. Aztán pedig hozzatok döntést, hogy elengedtek egyes embereket, másokkal pedig újból összekapcsolódtok. Emlékezzetek arra, hogy a helyreállítás időszakában vagytok, és vannak dolgok, amelyeknek most kell helyreigazodniuk és megépülniük.

ldabeszédek 25:25 Mint a hideg víz a fáradt léleknek, olyan a messze földről való jó hír.

2011. május 9., hétfő

2011 05 09

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/5/9:
Azt mondom nektek, Én népem, van-e fületek a hallásra? Ha pedig hallottatok, akkor ismeritek azt az időszakot, amelyben éltek, és tudni fogjátok a felemeltetés idejét, amely elközelgett. Az egész földre kiküldöm a hívó szómat, és ide-oda járva keresgélek, és előhozok egy olyan népet, akik látni és ismerni fogják a királyságom valóságát. Ők sokaknak meg fogják mutatni az életre vezető ösvényt, és azt a nyomvonalat, amely Sionra vezet. Ők maguk fogják végigvezetni az úton az elveszetteket, és azokat, akik tehetetlenül vergődnek a vegyített tanítások tragédiájában. Mert tisztaság és igazság fog kiáradni. Vajon nincs-e megírva, hogy az irgalmasság és az igazság csókolgatják egymást? Igen, amikor eljön az igazság, akkor az Én irgalmam bőséges lesz a földön. És ezért adom nektek most ezt a lehetőséget, hogy sas-látásotok legyen, és vegyétek ki a részeteket egy olyan kommunikációban a Szellemben, amely magasabb szintű mint amilyen valaha volt. Hát bátorodjatok fel, és keljetek fel, töltsétek be az örök rendeltetéseteket. Legyetek őrállók a mostani időszak falain, hogy láthassátok, hallhassátok és megismerhessétek az Én hamarosan megtörténő eljövetelemet, mondja a Mindenható Úr Isten. Keljetek fel!


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/9: 

Ébredjetek fel, szeretteim, és újuljatok meg. Emelkedjetek fel egy olyan helyre ahol élet és energia van, szellemileg és természetes szinten is. Úgy fog eljönni hozzátok, mint az eső, amely felfrissíti és meglágyítja a szívetek talaját, hogy megmutatkozhasson az, ahogy Én adom az életet és a növekedést. Valóban itt az ideje, hogy felszántsátok a parlagon hagyott földet a szívetekben, azokat a helyeket, amelyek megkeményedtek és gyümölcstelenekké váltak a nehéz megpróbáltatások miatt. Engedjétek, hogy elvegyem a múlt sötétségét, és elárasszalak benneteket az Én szeretetem és a reménységem világosságával, mondja az Úr. Hóseás 10:12 Vessetek magatoknak igazságot; arassatok irgalmasságban; szántsátok fel a parlagon hagyott földet, mert ideje keresni az Urat, míg eljön és igazság esőjét ad rátok.

Ajánló - egy cikk a Messiási tanítások weboldaláról

Szeretettel ajánlok a figyelmetekbe egy cikket, amit az Izrael-Immánuel - Messiási tanítások weboldalon találtam. Nagyon érdekes és hasznos dolgokat lehet olvasni benne az Úrvacsorával kapcsolatban, érdemes áttanulmányozni ezt a témát.
A cikk itt található: http://www.izrael-immanuel.net/?p=127
Gyuri

2011. május 8., vasárnap

Rick Joyner: Látni és hallani, 1. rész - A MÁSODIK ESÉLY

Már régóta tartoztam Nektek - Krisztus testének, minden érdeklődőnek - Rick Joyner cikksorozatának a legelső részével. Most itt olvashatjátok az ez év januári első cikket. Remélhetőleg hamarosan követni fogják ezt a sorozat további elmaradt részei is. (Minden imatámogatást köszönettel veszek!!!) Az eddig lefordított többi rész ide kattintva olvasható. Rick Joyner szolgálatából továbbiakat, például konkrét prófétai üzeneteket is, itt találsz.- Gyuri

- - -

Rick Joyner:
Látni és hallani, 1. rész
2011, 1. hét

Mivel ez az első "Heti Üzenet" 2011-ben, és mivel azt tanulmányozzuk, hogyan lehet megismerni Isten hangját és a gyülekezetnek adott prófétai ajándékait, ezért azzal szeretném kezdeni, hogy az egyik olyan legjobban elterjedt üzenetet adom tovább, amit Isten emberei az utóbbi időben kaptak. Talán minden másnál többször kérdezik mostanában tőlem, hogy mit jelent a 11-11. Akár az óra számlapján látva, akár más módokon, ezt már sokan kapták az elmúlt években. Az Újév napja 11/1/1 volt, vagy másképp írva 11-11. Ez általában egy második esélyről szól, ami az Ésaiás 11:11-ben olvasható üzenet, mivel itt ígéri Isten Izraelnek, hogy másodszor is visszahozza és helyreállítja őket a földjükön.

Amikor ezt az üzenetet megkapta Ésaiás, akkor Izrael még első alkalommal sem volt a földjéről szétszóratva  és összegyűjtve. Amikor Jézust az idők végének a jeleiről kérdezték, többek között azt mondta, hogy a fügefát kell megfigyelnünk, ami Izraelt szimbolizálja. Izrael az egyik olyan határozott, feltűnő prófétai üzenet, amit a próféták figyelnek és figyelembe vesznek. Izrael az emberiség barométere. Folytonosan konfliktusban áll, belülről és kívülről egyaránt. Annyira régóta tart ez az állapot, és annyira vágynak már a békére, hogy még arra is hajlandóak, hogy hatalmas területeket adjanak fel piciny országukból, abban a reményben, hogy így elérik azt, hogy béke legyen. De ahelyett hogy ez békéhez vezetett volna, az általuk átadott területek lettek az ellenük irányuló támadások kiinduló bázisává. Az ő békéjük soha nem emberektől fog származni, csak Istentől. A jó hír az, hogy valóban el fog jönni a béke Istentől, ami az Ésaiás 11 legalapvetőbb mondanivalója.

A béke soha nem azáltal jön el, hogy kiadjuk a kezünkből azt, amit Isten ránk bízott, hanem sokkal inkább azáltal, hogy mindent, amit Tőle kaptunk, többre értékelünk az emberekkel való békességnél is, és azáltal, hogy az Ő céljait az életnél is értékesebbnek tartjuk. Itt az ideje, hogy Izrael vissza legyen oltva a Fába - ami maga Isten. Ez egy olyan kezdet, ami a földjükre való újra összegyűjtésüket jelenti, de ennél még fontosabb az, hogy az Úrhoz legyenek újra összegyűjtve.

Izrael annak a jele, hogy Isten hűséges az Igéjéhez. A Jeremiás 31-ben az Úr kijelenti, hogy a napnak, a holdnak és a tenger zúgásának a rendje hamarabb szűnik meg, minthogy az Izraelnek tett ígérete meghiúsulna. Sokan úgy hiszik, hogy ezek ma már beteljesedtek az Egyházban, a "szellemi Izraelben". Ez sok ilyen ígéretre nézve igaz, de ez nem mond ellent annak, hogy az ígéretei a "természetes Izraelnek" is szólnak. Az Úr számos helyen világosan kijelenti az Ő Igéjében, hogy ezek az ígéretek Ábrahám fizikai magvának szólnak. Pál apostol is ezt bizonygatta az újszövetségi teológiáról szóló legfontosabb levelében, a Római levelében, ahogy ezt a kilenctől tizenegyig terjedő fejezetekben olvashatjuk. Ahogy ez a szakasz is figyelmeztet rá, nagy hibát követünk el, ha "kevélykedünk a természet szerinti ágak ellen" (lásd Róma 11:18).

Az összegyűjtött Izrael nemzetének a legnagyobb üzenete az, hogy Isten hűséges az Igéjéhez. Ő akkor is hűséges marad, ha mi hűtlenkedünk, és az Ő hűségében még egy esélyt ad nekünk. Az egész Ésaiás 11. fejezete arról szól, hogy a földön helyre lesz állítva a paradicsomi állapot, amilyennek eredetileg teremtve volt, ami egy második esély lesz az egész föld számára; Izrael "másodszori" összegyűjtése pedig annak a jele, hogy ez az idő közel van. Isten királysága, amiért Isten emberei azóta imádkoznak, amióta Jézus a földön járt, közel van.

Ez egy olyan év, amikor visszaszerezzük azt, ami elveszett, amikor sok ígéret megvalósul, és amikor a visszaesők visszatérnek. Ez imádkozással kezdődik, közbenjárással, és gyakran böjtöléssel is. Amikor Dániel azt olvasta Jeremiás próféciájában, hogy Izrael első alkalommal hetven esztendeig lesz szétszóratva a földjéről, akkor nem kezdett el csak úgy örvendezni, hogy itt az idő visszatérni, hanem böjtölni és imádkozni kezdett Isten Igéjének a beteljesüléséért.

Miért szükséges a közbenjárás ahhoz, hogy Isten ígéretei beteljesüljenek? Ahogy a Zsoltár 115:16 mondja nekünk, "Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta". Az Úr átadta a föld feletti hatalmat az embereknek, és ezért Ő bizonyos dolgokat nem fog megtenni a földön addig, amíg mi nem kérjük, hogy megtegye. Ez az egyik oka annak, hogy Jézus Emberré lett, hogy Ő lehessen a Közvetítő, a földi tartózkodása alatt pedig sokszor az ember Fiának nevezte magát. Egyben Ő volt az Isten Fia is, de azért jött el, hogy Emberré legyen, aki visszaszerzi, amit az ember elveszített.

Éppen ezért, amikor tudjuk, hogy eljött az idő, hogy beteljesüljenek Isten ígéretei, akkor le kell kötnünk a menny figyelmét azzal, hogy imádkozunk és böjtölünk, olyan közbenjárókként, akik Jézussal egységben vannak, akiről tudjuk, hogy "örökké él, hogy közbenjárjon" (lásd Zsid 7:25). Ő pap örökké, a Melkisédek rendje szerint, és mi is ugyanabban a papi rendben vagyunk papok. Ezért az egyik elsődleges üzenete és munkálkodása az Ő népe között arra fog irányulni, hogy helyreállítsa azt a papságot, amire el lettünk hívva.

2011. május 6., péntek

2011 05 06

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns --11/ 5/6

Láttam szellemben egy forgószelet, amint erősen fújva a káosz és zűrzavar érzését hozta magával. Aztán hallottam, hogy az Úr azt mondta: Ez a szél a ti kitartásotok próbája. Ha megadjátok magatokat a szél erejének, összevisszaság és zavar vesz uralmat. Ha azonban nyugodtan maradtok és nem lesztek hajlandóak reagálni erre a gonosz szélre, meglátjátok majd, hogy az megerősíti a belső embereteket. Ne veszítsétek el a koncentráló-képességeteket; legyetek erősek és határozottak, azt mondja az Úr.

2 Mózes 14:13a Mózes pedig azt mondta a népnek: "Ne féljetek. Álljatok meg nyugodtan és lássátok az ÚR szabadítását, amelyet Ő megcselekszik ma veletek."

2011. május 5., csütörtök

2011 05 05

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/5

Az Én Igém az, amely nyilvánvalóvá teszi a szívetek szándékait és gondolatait. Hadd válassza el az Igazság a testet a Szellemtől és leplezze le az indítékaitokat. Tisztasággal és igazsággal akarlak titeket motiválni, hogy megtegyétek és beteljesítsétek mindazt, amit elétek helyeztem. Legyen tudtotokra azonban, hogy az ellenség minden tőle telhetőt megtesz, hogy visszatartson benneteket attól, hogy Szellemben éljetek és Szellemben járjatok. Rendeljétek magatokat alá az Én vezetésemnek, és Én irányítom majd a lépteiteket, azt mondja az Úr.

Zsidó levél 4:12 Mert az Isten Igéje élő és hatékony, élesebb bármiféle kétélű kardnál; teljesen elhat a szellem és lélek, az ízek és velők elválasztásáig, és megítéli a szív szándékait és gondolatait.

2011. május 4., szerda

2011 05 04

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/4:

Szeretteim, ha idefigyeltek Rám és gondosan figyeltek, akkor feltárom előttetek azokat a gondolatokat és érzelmeket, amelyek az Én igémmel ellentétesek, mondja az Úr. Egy társaságot emelek most fel, amely olyanokból áll, akik Velem együtt fognak uralkodni, de nem irányíthattok úgy, hogy nem az Én irányelveimhez, nem a királyságom szellemi törvényeihez tartjátok magatokat. A gondolataitokban és érzelmeitekben dédelgetett dolgok között sok olyan szokás van, amit meg kell törni, ha fel akartok emelkedni a Szellem erejében. Viszont figyelmeztetlek benneteket, hogy az a kísértés fog érni, hogy a test szerinti kárhoztatásba essetek, ahelyett, hogy engednétek, hogy az Én dorgálásomban részesüljetek, mint fiak.
Zsidókhoz írt levél 8:10 Mert ez az a szövetség, amelyet Izrael házával kötök azok után a napok után, mondja az ÚR: a törvényeimet az elméjükbe helyezem és a szívükre írom; és Én leszek az ő Istenük, és ők az Én népem lesznek.

2011. május 3., kedd

2011 05 03

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/3

Visszaemlékeztem a Babilonban lévő izraelitákra, ahogy a hárfáikat a fűzfákra függesztették, és hallottam, amint az Úr azt mondta: "Én népem, közületek sokan nem emeltétek fel a szavatokat énekre és nem játszottatok hangszeren az életetekben lévő elnyomatás idején. De Én felszabadítalak benneteket a leigázottság alól, hogy új éneket énekeljetek, amely természetfölötti örömmel tör elő, és ez felülmúlja a körülményeiteket és a szenvedéseiteket. Ez az az öröm, amely a Szellemben való lakozásból ered; a harc és a győzelem igazi öröme"- azt mondja az Úr.

Zsoltárok 137:1 Babilon folyóvizeinél, ott ültünk és sírtunk, igen, sírtunk, amikor megemlékeztünk Sionról. A fűzfák közepére akasztottuk hárfáinkat. Mert ott azok, akik fogságba vittek minket, arra kértek, hogy énekeljünk, és azok, akik kifosztottak minket, vidámságot kértek tőlünk és így szóltak: "Énekeljetek nekünk egyet Sion dalai közül!" "Hogyan énekelnénk az ÚR énekét idegen földön? Ha elfelejtkezem rólad, ó, Jeruzsálem, az én jobb kezem felejtse el a készségét és ismeretét!"

2011. május 2., hétfő

2011 05 02

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/5/2:
Hozzátok szólok ma, Én népem, és arra buzdítalak, hogy vessétek a Jubileum magvait! Mert amikor eljön a Jubileum, akkor azzal együtt jár egy mély igazság, egy valóság ami szellemi, egy olyan kinyilatkoztatás útján, ami kinyilatkoztatja, hogy ki vagyok Én, és kinyilatkoztatja az Én jóságomat az Én népem iránt. Mert ennek a megértése, a mostani időszak különleges Jubileumának a megértése, magában hordozza annak a megértését is, hogy úgy döntöttem, hogy megáldalak titeket a ti engedelmességetek és hitetek szerint. Úgy döntöttem, hogy túláradóan megáldalak benneteket, még ezekben a katasztrofális időkben is, ami a földet sújtja. Hát keljetek fel ma új reménnyel; járjatok ennek a napnak a hatalmában, és az általam szólt kijelentések prófétai kicsúcsosodásának a hatalmában. Azok a kijelentések valójában egy szellemi atmoszférát hoznak létre, amelyben lakozhattok, amelyben megújulhattok, amelyben áldást kaphattok, mondja a Szentséges.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/2:
Íme, előtted megyek, hogy utat készítsek neked. Maradj közel Hozzám, hogy le ne térj az ösvényről, mivelhogy veszélyes időkben élsz. A vezetésemnek való engedelmességed létfontosságú. Ebben az órában nem szabad letévedned az igazság ösvényéről. Az Én igém fogja megvilágítani az ösvényt előtted, hogy el ne csússzanak a lábaid, mondja az Úr. Legyél állhatatos! 
Zsoltár 119:105 A Te igéd lámpás a lábaimnak és fény az ösvényemen.