2012. május 31., csütörtök

2012 május 31.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 31.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Gyere a jelenlétembe, hogy gyógyulást és helyreállítást kapj az idődet és energiádat követelő nehézségek miatt. Én vagyok a te életforrásod és erőforrásod, és neked muszáj időt fordítanod arra, hogy Hozzám gyere felfrissülni és megújulni. Állj ellene annak a kísértésnek, hogy természetes megoldásokat keress egy szellemi állapotra. Engedd, hogy segítsek hordozni a terheidet, és hogy könnyítsek a terhelésen, mondja az Úr.

Máté 11:28-30 "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű."

2012. május 30., szerda

Kapcsolat

Kedves Olvasók!

Köszönöm mindenkinek az eddigi érdeklődést, visszajelzéseket, biztatásokat!

Külön köszönöm a támogató szándékotokat, akár imában, akár észrevételekben, akár anyagiakban! Arra kérlek benneteket, hogy amikor a menüben a "Kapcsolat" menüponton keresztül írtok üzenetet nekem, az emailcímeteket pontosan adjátok meg - előfordult már hogy akinek válaszolni akartam, nem sikerült elküldeni az emailt, mert nem volt helyesen megadva, és nem lett kézbesítve. Nagyon sajnálom.

Nemrég, áprilisban egy kanadai kedves olvasótól kaptam egy üzenetet, de azóta sem tudom elérni, legalábbis nem látom, hogy a leveleimet megkapta volna (sajnos nem kaptam választ tőle még azóta sem), pedig fontos dolgokat szeretnék egyeztetni vele. Ha esetleg olvassa ezt az üzenetet, szeretettel várom az újra jelentkezését!

A mi Urunk Jézus Krisztus áldjon meg benneteket!

Gyuri

2012 május 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 30.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, olyan időszakban vagytok, amikor ugrásszerű fejlődésen tud átmenni a felismerőképességetek. Kiemelkedően fontos, hogy odafigyeljetek az apró figyelmeztetésekre út közben, hogy megtehessétek a kiigazításokat. A cél a teljes mértékű tisztaság és precíz pontosság abban, amit láttok és hallotok. A téves értelmezés elferdítheti a gondolataitokat. Tegyél meg mindent annak érdekében, hogy megmaradj a Szellemem igazságában, mondja az Úr.

Jelenések 22:1  Ezután megmutatta nekem az élet vizének kristálytiszta folyóját, mely az Isten és a Bárány királyi székéből ered.

2012. május 29., kedd

2012 május 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 29.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Légy résen, és állj ellene a kísértésnek, ami azért jön, hogy visszahúzzon a kárhoztatásba, ami a régi elutasítottságok és kudarcok helyéről származik. Ez a lelked ellenségétől jövő támadás. Ismerd fel, és ne adj helyet az ördögnek. A téged felépítő dolgokra állítsd rá a szívedet és az elmédet, és ne azokra, amik lerombolnak. Én a te oldaladon vagyok, mondja az Úr, és nem ellened. Nézz fel!

Apostolok Cselekedetei 20:32  "És most, atyámfiai, ajánllak titeket az Istennek és az Ő kegyelmessége Igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között."

2012. május 28., hétfő

2012 május 28.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 28.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Gyere bátran a kegyelmem trónja elé, és részesülj abban a segítségben, amire szükséged van ebben az órában. Én megadom a hatalmat, amire szükséged van ahhoz, hogy győzz és hogy megújulj. Ez az a hatalom, ami elhozza azt az ellátást az életedbe, amire igényt tartasz. Mindezeket azért teszem meg érted, mondja az Úr, mert Én vagyok az, aki szeret téged, és törődik veled és vigyáz rád teljes mértékben és mindenre kiterjedően. Újulj meg ma a hitedben! Fogadd el a szeretetemet! Egy egészen új módon fogom megmutatni magam neked. Emlékezz a szavaimra -- soha nem hagylak el, és nem távozom el tőled. Veled leszek egészen a korszak végezetéig.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Elmélkedj és jussanak eszedbe a jó dolgok. Ez az áldás és a kedvezés időszaka; és amikor a szíved hálás, és ezt a hálát imában fejezed ki, akkor az megnyitja az ajtót a még nagyobb áldásokra. Ezzel szemben a morgolódásod és a panaszkodásod szellemi terméketlenséget fog létrehozni, mondja az Úr. Szánj időt a hálaadásra.
Róma 1:21 Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették Őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett.

2012. május 25., péntek

2012 május 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 25.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Én, az Úr, az Én céljaimnak a mélységeibe vezetlek előre téged, és közben mindig mögötted állok.  Az igazságba vezérellek, valamint a lelked és szellemed erősségébe.  A biztonságos helyed Bennem van, mondja az Úr.  Megoltalmazlak a gonosz cselszövésektől és az ellened készült pusztító tervektől.  Ne félj, mert Én megszabadítalak az ellenség összes munkájától.  Egyetlen ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés.  A hit és a bizalom uralkodjon a szívedben és az elmédben.

Zsoltár 32:7-8   Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. (Szela.) Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.

2012. május 24., csütörtök

2012 május 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 24.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Én tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagyok.  Amikor a dolgok úgy tűnnek, hogy teljesen felülmúlják a képességeidet, akkor gyere vissza Hozzám--a hited alapját adó Kősziklához.  Találd meg a stabilitást a Velem való kapcsolatban.  Amikor úgy látszik, hogy minden kicsúszik a kezeid közül, Én vagyok a te békességed helye.  Végezd el az átállást a testből a szellembe.  Gyere vissza, és szilárdulj meg a szellemi és örökkévaló realitásban.  Találd meg Bennem a vigaszodat, mondja az Úr.

Héberekhez 13:8  Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.

2012. május 23., szerda

2012 május 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, Én szóltam hozzátok a rejtekhelyek rejtett gazdagságának a felfedezéséről, de ne úgy gondoljatok ezekre a dolgokra, mint amelyek feltétlenül külsődleges dolgok lennének. Én a bennetek levő kincseket tárom fel, amelyek még arra várnak, hogy teljes mértékben megmutatkozzanak.  A szellemi érettség olyan szintjére hozlak most benneteket, amit nem is hittetek volna, ahol a külsőtök a bennetek levő mélységet és szépséget fogja visszatükrözni, mondja az Úr. Ragyogjon a világosságotok!

1 Péter 2:9 Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket.

2012. május 22., kedd

2012 május 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 22.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Használj ki minden lehetőséget az erőfeszítéseid korszerűsítésére, a gyümölcsözés és a hatékonyság érdekében. Ez fel fog szabadítani arra, hogy jobban koncentrálhass a szellemi dolgokra.  A kérdés csak az, hogy mit fogsz kezdeni azzal, hogy több időd marad?  Igazán Velem fogsz időt tölteni, vagy pedig még inkább kitöltöd az időbeosztásodat a világgal és a testi törekvésekkel?  Ez teljes mértékben azon fog múlni, hogy milyen az értékrended.  Az Én vágyam az, hogy igazán az Én királyságomat keresd először, mondja az Úr.

Márk 12:30 Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.

2012. május 21., hétfő

2012 május 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 21.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Azt szeretném, hogy emlékezz meg a jóságomról, mert Én akkor is vigyáztam rád, amikor egyedül érezted magad, akkor is, amikor elkeseredtél, akkor is, amikor elfelejtettnek érezted magad, akkor is, amikor nélkülöztél.  Én soha nem hagytalak el.  Én veled voltam mindezeken a napokon az első naptól fogva, amikor átadtad magadat Nekem, és Én vigyáztam rád. Igaz, hogy megengedtem, hogy átmenj nehéz körülmények között, - de vajon nem tudod, hogy ezek megerősítenek téged? És nem tudod, hogy ezek adnak jogot neked arra, hogy gyakorold azt a hatalmat, amit adtam neked? És nem tudod, hogy ezek arra vesznek rá téged, hogy ragaszkodj Hozzám? A sorsod már meg van írva, és a győzelemről szól, nem a kudarcról.  Ezért hát járj Velem bizalomban és szeretetben. A győzelem biztosítva van.  Legyél erős az Úrban és az Ő hatalmának erejében. Merd elhinni, hogy azzá tudsz lenni, aminek mondtalak, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Nyugodj meg abban a biztos tudatban, hogy Én elkezdtem egy jó munkát benned, és Én teljességre is viszem, mondja az Úr. Te nem valami alacsonyabb rendű termék vagy. Meg vagy váltva és el vagy választva az Én királyságom számára. Utasítsd vissza, és ne higgy a hazug vádaknak, amelyek kárhoztatást hoznak. Te kiválasztott vagy, és úgy lettél megalkotva, hogy betöltsd az Én céljaimat ott, ahol a te helyed van a földön. Bízz Bennem! Filippi 2:13 mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően.

2012. május 18., péntek

2012 május 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 18.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látom azokat a dolgokat, amelyek most derengenek fel előtted, amelyek leterheltek téged.  Tudom, hogy mindent megteszel, ami tőled telik, hogy erős legyél és győztes, de mégis úgy érzed, hogy gyenge vagy és nem vagy képes megküzdeni ezzel.  Én azt mondom neked, hogy Én vagyok a te erősséged minden helyzetben.  Én vagyok a te békességed a viharban.  És Velem semmi sem lehetetlen.  Indulj el hittel és békességgel.  Megteszem veled azt, hogy nem csak kitartó leszel, hanem sikeres is, mondja az Úr.

Filippi 4:13 Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.

2012. május 17., csütörtök

2012 május 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 17.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ápold a békességet és maradj kiegyensúlyozott!  Kezeld a dolgokat úgy, ahogy éppen jönnek; az Én kegyelmem elég minden egyes pillanatra.  Segíteni fogok neked és megadom a szükséges bölcsességet és erőt ahhoz, hogy kitarts a mostani nehézségek között.  Annak az ideje van most, amikor a Bennem való bizalmad elkerülhetetlenül fontos.  Higgy abban, hogy Én tudom és fogom is vezérelni a lépéseidet, és körülveszlek egy védőkordonnal.  Ne ess kétségbe, mondja az Úr.  Én veled vagyok.

1 Péter 5:8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el.

2012. május 16., szerda

Isten kormányzata

Isten kormányzata - Az élet ösvénye,13. rész


2012, 20. hét
Rick Joyner
Heti ÜzenetA 97. zsoltárban egy olyan próféciát olvashatunk, ami az egyik legnagyobb megvilágítást adja azokra a dolgokra nézve, amik most bontakoznak ki a földön:

Uralkodik az ÚR! Vigadjon a föld, örüljön a sok sziget! 

Felhő és sűrű köd van körülötte, igazság és jog trónjának támasza. 

Tűz jár előtte, és megégeti ellenségeit mindenütt. 

Villámai bevilágítják a földkerekséget, látja ezt a föld, és megremeg. 

Viaszként olvadnak meg a hegyek az ÚR előtt, az egész föld Ura előtt. 

Az egek hirdetik igazságát, minden nép látja dicsőségét. 

Megszégyenülnek a bálványimádók mind, akik a bálványokkal dicsekszenek. Az ÚR előtt borul le minden isten. 

Hallja ezt Sion, és örül, Júda leányai vigadnak ítéleteiden, ó URam! 

Mert te vagy, URam, a legfenségesebb az egész földön, magasan fölötte vagy minden istennek. 

Ti, akik szeretitek az URat, gyűlöljétek a gonoszságot! Megőrzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből. 

Fényözön árad az igazra, és öröm a tiszta szívűekre. 

Örüljetek, ti igazak, az ÚRban, magasztaljátok szent nevét! 

A fenti igeversek azzal kezdődnek, hogy "Uralkodik az ÚR!" Ezt mindig észben kell tartanunk. Ez viszont nem arra ad okot, hogy ne cselekedjünk, hanem arra, hogy cselekedjünk. Sok keresztény azért lesz passzív, mert azt gondolja, hogy az Úr uralkodik, ezért az Ő akarata lesz meg mindenben. Nem az Ő akarata volt, hogy Ádám és Éva vétkezzen, mégis úgy döntött, hogy megváltja a világot, és nem kárhoztatja el. Amikor a királyság majd helyreállítja a földet, akkor valóban igaz lesz, hogy csak az Ő akarata lesz meg, de amíg a jelen korszak le nem zárul, a közbenjárók nélkül és az olyan egyház nélkül, amely az elhívása szerint só és világosság, még a gonosz fog felülkerekedni.

Az Úr akkor is a trónján ült, amikor Hitler hatalomra jutott. Ahogy egy párszor említettük már a Zsoltárok 115:16-ot, "Az egek az Úrnak egei, de a földet az ember fiainak adta." Ezért van az, hogy az Úr nem tesz meg egyes dolgokat a földön, ha mi nem imádkozunk érte. Ő nálunk is jobban tudja, mire van szükségünk, és már jóval hamarabb is tudja ezeket, de Ő átruházta a föld feletti fennhatóságot az embernek, ezért ahhoz, hogy Ő beavatkozzon, az ember részéről kell történnie egy kérésnek. Amikor Jézus a keresztre ment, és engesztelést szerzett, akkor azt olvassuk, hogy ez az egész világért történt, és valóban így is volt. Most már legális hatalommal rendelkezik a föld felett, viszont addig nem él vele, amíg el nem jön az ideje, hogy felállítsa a királyságát. Addig a mi feladatunk segíteni abban, hogy elkészítsük az utat Neki és az Ő eljövendő királyságának.

Ahogy a Dániel 11:31-32-ben látjuk, hogy még akkor is, amikor felteszik a "pusztító utálatosságot", "az a nép, aki ismeri Istenét, az felbátorodik és cselekszik". Ez mindig így igaz. Nem fogunk tudni azzá lenni, amire el vagyunk hívva: hogy a föld sója és a világ világossága legyünk, úgy, hogy passzívak vagyunk. Akik Krisztust követik, és nem csak egy tanítást, azok olyanok lesznek mint Ő, és az Ő munkáit fogják cselekedni. Jézus a saját korának a legnagyobb sötétségével konfrontált, és jóval győzte le. Soha nem kötött alkut, és soha nem vonult vissza, hanem kezdeményező volt, és körbejárt a királyságot hirdetve, és a királyság munkáit végezve. Ez a természet jellemző Krisztusra és azokra, akik az Ő Szellemében élnek.

A mostani időben kritikus fontosságú felébreszteni az egyházat, és a viszonylag passzív hívőket azzá a haderővé tenni, amire el vannak hívva, és már segítségünk is van hozzá. Ez meg is fog történni, és az egyház a pokol kapuin fog diadalmat venni. A királyság fog eljönni a földre, és az Úr akarata fog megtörténni a földön, mint ahogy a mennyben. Az egyetlen kérdés: Mit teszünk mi ahhoz, hogy betöltsük a mi részünket? Azzá a sóvá és világossággá leszünk, amire el vagyunk hívva míg el nem jön a vég, vagy pedig visszahúzódunk?

A korszak végén az a feladatunk, hogy elkészítsük az Úr útját, ami az Ézsaiás 40 szerint egy országút építését jelenti. Ez az országút az Ő diadalmas bevonulására készül. Ezzel készülünk fel arra, hogy a menny inváziója megtörténjen a földön.

Ahogy a Zsoltárok 97:4-ben látjuk, "Villámai bevilágítják a földkerekséget", a villámlás pedig arról szól, hogyan tudja a kinyilatkoztatás megvilágítani mindazt, ami a sötétségben rejtőzik. Amikor 2008-ban megkérdeztem, hogyan imádkozzak a kormányunkért, akkor azt kaptam, hogy azért imádkozzak, hogy az Igazság Szelleme szálljon rá. Hamarosan rengeteg szörnyű dolog derült ki, ami addig rejtve volt, és ez tovább is folytatódott. Úgy gondolom, hogy idén ez a "villámlás" fokozódni fog. Sok minden fog kiderülni sok emberről, és ahogy ebben a zsoltárban olvashatjuk, sok öröm lesz az Úr ítéletei miatt. Az Ő trónjának a fundamentuma az igazság és a jogosság, és ezek fognak felülkerekedni a földön.

Az 5. vers úgy szól, hogy "Viaszként olvadnak meg a hegyek az ÚR előtt". A hegyek általában kormányokat jelentenek a Szentírásban, mint ahogy itt is, és ez az, amit ebben az időben világszerte láthatunk. De ahogy a Dániel 2-ben is látható, a királyság, ami úgy indul, mint egy kis kő, ami lecsap sőt ledönti azt a szobrot, ami az emberi királyságokat jelképezi, maga is heggyé válik, vagyis kormányzattá, és addig fog növekedni, míg be nem tölti az egész földet.

Látod-e Isten kormányzatát kialakulni? Az Ő hatalma alatt élsz már most? Akik látnak, azok látják ezt, és te arra vagy elhívva, hogy láss.

- - -
Fordítás: Országh György

2012 május 16.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 16.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Utasítsd vissza, ne engedd, hogy az elcsüggedés megölje a hitedet!  Maradj erős, és adj támasztékokat a hitednek a megerősítéséhez, azáltal, hogy olvasod, hallgatod, megérted az Én Igémet, és hogy egyetértésbe kerülsz vele, mondja az Úr. Tartsd szoros megfigyelés alatt a gondolataidat, és ahol szükséges, végezz korrekciókat, hogy erős és megkérdőjelezhetetlen hitet ápolhass magadban.  A hit a birtokodban álló legértékesebb erőforrás, és minden áron meg kell védened.

Héberekhez 11:6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.

2012. május 15., kedd

Youcef levele a börtönből - hit, alázat, bölcsesség

A hitéért halálra ítélt Youcef Nadarkhani iráni lelkipásztor nemrég levelet írt a börtönből a támogatóinak. Ebben nagyon megindító, elgondolkodtató dolgokat olvashatunk, többek között az Istenben való kitartó hitéről. A Christian Post beszámol róla, hogy a levélben reagál a nemrég történt Korán-égetésére is, amit egy amerikai lelkipásztor tett, hogy ezzel tüntessen mellette. Érdemes megfigyelni, hogy bár általában véve hálás a jogaiért harcolóknak, Youcef egyáltalán nem örül az ilyeneknek, sőt mindannyiunkat elgondolkodtató alázattal és tisztelettel beszél még az ellenségeiről is.

A levél magyar fordítását teljes terjedelmében közzétette a Keresztény TV, a cikk ide kattintva olvasható.

A blogomon eddig megjelent beszámolókat Youcef Nadarkhaniról itt olvashatod.

2012 május 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 15.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Annak van az ideje, amikor el tudtok engedni, sőt el is kell engednetek mindent a múltból, hogy előre tudjatok menni az Én akaratomban és céljaimban. Vágjátok el a köteleket, amelyek fogva tartanak a csalódás és a kudarcélmények által. Most az örökkévaló dolgokat tartsátok a figyelmetek fókuszában, és maradjatok jelen mindenkor itt Nálam, mondja az Úr. Én most egy hatalmas felszabadító munkát végzek a szíveitekben és az elmétekben. Jól teszitek, ha együttműködtök ezzel a munkálkodással, és célba veszitek a szabadságot.

Róma 8:2 Mert a Jézus Krisztusban való élet Szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

2012. május 14., hétfő

2012 május 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 14.


A TROMBITA, BILL BURNS:

Egy szellemi időkeret áll előttetek, egy olyan idő, amelyben szokatlan jeleket fogok adni, hogy megtudjátok, hogy veletek vagyok, és hogy közöttetek munkálkodom. Úgyhogy figyeljetek. Figyeljetek, hogy meglássátok és meghalljátok, ahogy beavatkozom az életetekbe szokatlan jelekkel, amelyek megerősítik azt, amit cselekszem, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Jelenleg annak az idejében vagy, amikor újra felfedezed és visszaszerzed azokat a dolgokat, amelyek elvesztek számodra, amelyek egykor a tiéid voltak akár értelmileg, akár érzelmileg, akár fizikálisan, akár szellemileg. Lesz benned egy szabadságérzet, amit nem lehet szavakkal leírni, és ami a lényed legmélyéről fog előjönni. Ez a Szellemem finom munkája, mondja az Úr. Lukács 4:18-19 "Az Úr Szelleme van énrajtam, mivel felkent engem: a szegényeknek evangéliumot hirdetni küldött engem, meggyógyítani az összetört szívűeket: kihirdetni a foglyoknak az elengedést, és a vakoknak szemük megnyílását. Elbocsátani a letörteket elengedéssel: kihirdetni az Úr kedves esztendejét."

2012. május 11., péntek

Ne vesd meg a kicsiny kezdetet

A Word In Season - Időszerű ÜzenetElaine Tavolacci
www.awordinseason.info

Ne vesd meg a kicsiny kezdetet

Sokan már azon vagytok, hogy feladjátok, mert már olyan régóta hisztek abban, hogy Isten egy konkrét nagy dolgot előhoz, és még nem láttátok megvalósulni természetes szinten. Az Úr adott nekem egy példázatot két fáról. Két magot ültettek el egyszerre, ami két különböző fáé. Az egyik egy cseresznyefának, a másik egy óriásfenyőnek a magva volt. Ugyanabban a gondoskodásban részesültek, hiszen ugyanannyi napsütést és vizet kaptak. A cseresznyefa gyorsan felnőtt és gyönyörűen kivirágzott, csodálatos rózsaszín virágai és világoszöld levelei voltak, az óriásfenyő magvának viszont láthatóan hosszú időre volt szüksége, hogy kibújjon a földből. Ahogy telt az idő, a cseresznyefa tovább nőtt és virágzott, de az óriásfenyőből, úgy tűnt, hogy nem lesz semmi. Egy idő után aztán egy kis hajtás bújt ki a talajból, és az óriásfenyő elkezdett rendkívül nagyra nőni, és ott tornyosult a cseresznyefa fölött. Azért kellett több idő az óriásfenyőnek ahhoz, hogy kinőjön, mert erősebb és mélyebbre nyúló gyökerekre volt szüksége, hogy ezek a gyökerek mélyen a földbe ereszkedve meg tudják tartani a fa hatalmas termetét. Egyik fa sem volt jelentéktelen, sőt betöltötték a rendeltetésüket, és habár a cseresznyefa szemre tetszetős volt, az óriásfenyő a világ legmagasabb és legerősebb fájává nőtt fel.

Az Úr azt mondja, ne add fel a látásodat. Amit elkezdtem benned, azt véghez is viszem. Az a mag, amit Én ültettem el benned, bizonyosan gyümölcsöt fog teremni, és te mindazzá leszel, amire Én elhívtalak. Ne hagyd, hogy a késlekedés miatti csüggedés letérítsen az útról, amelyen egykor jártál. Én teljességre viszek mindent, aminek a megcselekvésére elhívtalak téged. Ne vesd meg a kicsiny kezdetek napját, és ne hasonlítsd magadat másokhoz. Minden egyes ember fontos az Én szemeimben, és mindannyian egyedi módon lettetek megalkotva, isteni, konkrét rendeltetéssel. Ne akarj másvalakit utánozni, hanem legyél szabad arra, hogy az legyél, akinek elhívtalak. Én egy Szövetséget kötöttem veled, és Én megtartom a szavamat. Folytasd a küzdelmet mindazért, amit készítettem neked. Ne fáradj meg az úton, és ne veszítsd el a látásodat. Soha ne veszítsd szem előtt a célodat, és aminek a véghezvitelére teremtettelek. Ne nézz vissza, mert különben letérsz az oda vezető útról, ahová tartasz. A múltad hibái nem törlik el a jövődre vonatkozó terveimet, ahogy továbbra is előre haladsz. Kövesd a békességet és ne zaklasson fel, amikor kerülőutak és késleltetések jönnek. A késleltetés nem meghiúsítás. Örvendezz Bennem, és ne vesd meg azt a helyet, ahol most vagy, mert a legjobb napjaid előtted állnak, amint követed a keskeny ösvényt, amit számodra készítettem, mondja az Úr.


Zakariás 4:10
Mert aki megvetette a kis dolgok napját, majd örvend, ha látja Zerubbábel kezében az ónkövet: ez a hét az Úr szeme, melyek bejárják az egész földet. 


Márk 4:26 -29
És monda: Úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe. És alszik és fölkel, éjjel és nappal; a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja miképpen. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arravaló, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett.

Jakab 5:7 -8
Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé, a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg korai és kései esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van.


- - -
Fordítás: Országh György

2012 május 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 11.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Tartsd szem előtt továbbra is azt, amire összpontosítanod kell, és állj ellene annak, hogy szétszórt legyél azáltal, hogy többet vállalsz magadra, mint amennyit hatékonyan tudsz kezelni. Fordíts elegendő időt arra, hogy megerősödj a békességben és a nyugalomban, hogy az ellenség ne találhasson belépési lehetőséget. A zűrzavar és a káosz az ördög játszótere, Én viszont azt a békességet adtam neked, ami minden természetes értelmet felülhalad. Nyugodj meg abban az érzelmi és értelmi stabilitásban, amit Én már megadtam, mondja az Úr.

Filippi 4:6-7  Semmi felől ne aggodalmaskodjatok, hanem mindenben az imádság és a könyörgés által hálaadással ismertessétek a ti kéréseiteket az Isten előtt, és az Istennek békessége, mely minden értelemnek felette van, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

2012. május 10., csütörtök

A világosság legyen a figyelmed középpontjában

A világosság legyen a figyelmed középpontjában - Az élet ösvénye, 12. rész

Heti Üzenet
2012, 19. hét
Rick Joyner

Tudjuk a Szentírásból, hogy az egységből adódóan megsokszorozódik a szellemi hatalom. A Biblia bizonyságot tesz arról, hogy egy elűz ezret, de kettő tízezret tud elűzni. Az Úr azt is tanította, hogy ha ketten megegyeznek, akkor meglesz nekik az a dolog. Természetesen ez a megegyezés több, mint egy elvi megállapodás egy bizonyos kérdésben; sokkal inkább arra utal, hogy valódi, mély egység van a két ember között. Ez azt igényli, hogy azzal a kérdéssel is behatóan foglalkozzunk, amiben egységre jutunk, és az emberekkel is, akikkel egységet alakítunk ki, és ez nem lehet felületes.

Ahogy Illés is, aki próféta és látó volt, abban a tévedésben volt, hogy ő maradt egyedül az Urat képviselő emberek közül, miközben valójában az Úr több ezerről tudott még, ugyanúgy mi sem vagyunk egyedül. Az Úrnál sokkal többen vannak, akik kiállnak az Ő igazsága mellett, mint amennyiről mi tudunk. De ha egyedül is vagyunk, és meghalunk azért, amit képviselünk, vajon van valami jobb módja ennek? Egy jelentőségteljes csodának lehetünk a szemtanúi Krisztus testében, ma Amerikában: Krisztus teste elkezdett egységbe kerülni. Lehet, hogy ez még távol van attól, amit az ideális egységnek tartunk, de mégis elkezdődött.

2012 május 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 10.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Állj ellene annak a kísértésnek, hogy kárhoztatásba kerülj, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy számítottál rá. Azok, amiket te hibának látsz, arra szolgálnak, hogy meghatározzák a szellemi áramlásod határait. Azt szeretném, ha odafigyelnél ezekre a határokra, és örvendeznél, amikor igazítok a haladási irányodon. Én veled vagyok, hogy megtartsalak a rendeltetésedbe vezető keskeny ösvényen, mondja az Úr.

Példabeszédek 3:11 Az Úr fenyítését fiam, ne utáld meg, se meg ne und az Ő dorgálását.

2012. május 9., szerda

2012 május 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 9.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Tudj róla, hogy most fogod meglátni, ahogy megnyílnak a lehetőségek ajtói, ami kellemes és örömteli lesz számodra. Használd ki a stresszmentes idő-blokkokat, amikor fel tudsz frissülni és meg tudsz újulni szellemileg is és fizikailag is. Ne erőltesd azt, hogy belekerülj ebbe a gyógyulási időbe. Csak hagyd hogy eljöjjön. Legyél nyitott és vedd át mindazt, amit készítettem neked, mondja az Úr. Egy nagyon bársonyos, de mégis erőteljes kenettel fog érkezni.

Héberekhez 4:10 Hiszen aki az Ő nyugalmába bement, az szintén megnyugodott a maga munkáitól, amint Isten is a magáéitól.

2012. május 8., kedd

2012 május 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 8.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Miközben vezet téged az Én Szellemem, egyre élesebben fogod látni, mit tárhatsz fel, és mit kell bepecsételned. Egyes dolgokat el kell mondani, és egyes dolgokat a szívedhez közel kell tartanod. Gyakran a körülmények számítanak és az időzítés. Mindössze annyit kell tenned, hogy legyél érzékeny a szellemi sodrásra, és őrködj a szád beszédei fölött, és várj a Szellemem kenetére, mondja az Úr.


Máté 7:6 "Ne adjátok azt, ami szent, az ebeknek; se ne hányjátok gyöngyeiteket a disznók elé: nehogy széttapossák azokat lábaikkal, és megfordulván széttépjenek benneteket."

2012. május 7., hétfő

Youcef ügyvédjét börtönbe zárják (bejegyzés frissítve)

Mohammad Ali Dadkhah, aki Youcef Nadarkhani ügyvédje, kilenc év börtönbüntetést kapott Iránban, a "nemzetbiztonság ellenes" tevékenysége miatt, számol be róla az ACLJ május 3-i cikke. A cikk szerint az ügyvéd másokat is képviselt emberi jogi ügyben, és az egyik tárgyalás közben tájékoztatta a bíróság az ellene szóló ítéletről.

Az iráni keresztény lelkipásztorról szóló eddigi, itt a blogomon megjelent híreket ide kattintva olvashatjátok.

Személyes megjegyzésem, ami a mai próféciában is olvasható, hogy nem szabad hagyni a megfélemlítés és félelem erejének, hogy visszatartson az elhívásunkban való továbblépéstől. Más témában is lehet olvasni olyan híreket a nagyvilágból, amelyek némelyek részéről a megfélemlítésről szólnak, ami meg akarná határozni a hangulatunkat, gondolatainkat, de mi, akiknek az Úr Jézus Krisztus az erősségünk, éppen hogy a megerősödésünkre használjunk bármilyen megfélemlítést, sőt álljunk ellene, tudva, hogy az Úr még ezeknél is erősebb, és velünk van minden napon - még a fenyegetés és félelemkeltés napjain is - a korszak végezetéig, hogy véghezvigyünk minden ránk bízott munkát az Úrban.

Legyen biztatásul Isten Igéje mindannyiunknak, akár akik Youcefhez hasonló helyzetben vannak, akár más helyzetben: 

"Azért szerelmes atyámfiai erősen álljatok, mozdíthatatlanul, buzgólkodván az Úrnak dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban." (1 Kor 15:58)

2012 május 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 7.


A TROMBITA, BILL BURNS:


Szeretteim, most bizony annak van az ideje, amikor növekedni tudtok; méghozzá rendkívüli mértékben és túláradóan, túl mindazon, amit el tudtok képzelni. Ezért azt mondom most, hogy ültessétek el a magvaitokat; öntözzétek meg; tartsátok a hit húzóereje alatt, mert az Én igém soha nem tér vissza üresen, hanem mindig előhozza azt, ami meg lett mondva. Élvezzétek a jelenlétemet, és legyetek betöltve azzal az vidámsággal, amit nektek készítettem! Jöjjetek arra a helyre, ahol az örömötök kibeszélhetetlen, és telve van dicsőséggel. Jöjjetek az Én békességembe, ami minden értelmet felülhalad. És emlékezzetek rá, hogy Én nem csak veletek vagyok, hanem a ti oldalatokon, értetek vagyok. Itt vagyok, hogy vezesselek titeket, utat mutassak nektek, és minden jóval megáldjalak benneteket. Fogadjátok!


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:


Utasítsd vissza, és ne hagyd, hogy a félelem és a megfélemlítés visszatartson attól, hogy átlépj az ajándékaid és az elhívásod következő fázisába. Az ellenség azt akarná, hogy leragadj azon a helyen, ahol nem vagy biztonságban, de Én hívlak téged, hogy legyen bizodalmad Bennem, mondja az Úr, hogy erővel ruházlak fel minden szükséges dolog megcselekvésére. Én vagyok a te erősséged és pajzsod. Zsoltárok 28:7 Az Úr az én erőm és pajzsom, Őbenne bízott szívem és Ő megsegített; örvendve örvend felette szívem és énekemmel dicsérem Őt.

2012. május 4., péntek

2012 május 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 4.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az életed bizonyos szempontokból átrendeződik, hogy még teljesebben lásd az Én isteni befolyásomat. A környezeted és a körülményeid teljes mértékben igénylik részedről mindazt az érdeklődést és odafigyelést, amit hajlandó vagy megadni. De az Én kívánságom az, hogy megszerezzem a figyelmedet, hogy elvonjam a figyelmedet magadról és a világi gondokról, hogy az Én királyságomat nyilvánvaló módon megmutathassam és kézzel fogható módokon érzékeltethessem benned, körülötted és általad, mondja az Úr. Engedj ennek a munkának, hogy kiépíthessem benned az isteni rendet.

Ézsaiás 48:6 "Amit hallottál, lásd mindazt! És ti nem hirdetitek? Mostantól fogva új dolgokat tudatok veled, és elrejtett dolgokat, melyeket nem ismersz."

2012. május 3., csütörtök

2012 május 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 3.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A szellemi kinyilatkoztatásnak egy újabb dimenzióján nyitom meg a zárat, és ez azok számára lesz elérhető, akik arra törekednek, hogy megismerjék és megértsék a királyságomat. Tisztábban lehet majd látni a dolgokat, amiből adódóan nagyobb lesz a Szellemben járásotok mélysége és gazdagsága. Nektek csak annyit kell tennetek, hogy engedjétek szabadjára a vágyakozásotokat, hogy még teljesebben és bensőségesebben megismerjetek Engem, mondja az Úr. Aztán jöjjetek Hozzám reményteljes várakozással!

Lukács 11:9 Én is mondom nektek: kérjetek és adatik nektek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik nektek.

2012. május 2., szerda

Egy hétvégi nyitott rendezvény Budapesten

Úgy gondolom, kevés ilyen van még ma Magyarországon, ezért különösen örülök ennek a lehetőségnek, ahová szombaton ellátogatok, az Agapé Gyülekezet nyitott alkalmára Budapesten, hogy én is épülhessek általa:


A rendezvény meghirdetése megtalálható a Facebook-on is: Felekezetközi Prófétikus Fórum

Cserépedények

Cserépedények - Az élet ösvénye, 11. rész

Heti Üzenet
2012, 18. hét
Rick Joyner

A Szentírásban a gyógyító és a prófétai szolgálat gyakran összekapcsolódik. Ahogy már szó volt róla, azok az emberek, akikben prófétai ajándékok vannak, a mások problémáit többek között úgy is megtudhatják, hogy a saját testükben érzik azt, amit az a személy érez, akiért éppen imádkoznak. Ha elkezd fájni a veséd, mialatt imádkozol valakiért, akkor valószínűleg nem a saját veséd beteg, hanem azé, akiért imádkozol. Általában azonnal el is múlik, ahogy megérted az üzenetet.

Miért akarja az Úr, hogy így ismerjünk fel problémákat? Gyakran van, hogy az emberek nem is tudják mi a bajuk, és nem tudják elmondani, hogy miért imádkozzunk, ezért tud hasznos lenni ez. Olyan is van, hogy ha egy megterhelt vagy beteg ember megtudja, hogy ismeret beszédét kaptál valamiről, amiről csakis Istentől való kijelentésből tudhattál, akkor amellett, hogy mélyen megérinti, mennyire szereti őt Isten, a hitüket is fokozza a gyógyulásuk érdekében. A célunk mindig legyen a gyógyulás, a helyreállítás és a győzelem az ördög bármilyen munkája felett. A végső győzelem az Úr szeretetének a kinyilatkoztatása.

2012 május 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 2.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Állj ellene az előfeltételezés kísértésének. Jelen pillanatban csak egy részét látod a képnek, nem az egészet, és ezen a ponton katasztrofális következményekkel járna az előfeltételezés. Maradj jelen Velem, mondja az Úr, és Én napról napra, lépésről lépésre foglak vezetni téged, elegendő bölcsességgel ahhoz, hogy a mai napot kezelni tudd. Tartsd meg a hitet, és bízz Bennem, hogy minden szépen össze fog illeszkedni. Ne aggódj!

Máté 6:34 Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.

2012. május 1., kedd

2012 május 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 május 1.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Készítsd a szívedet a változásokra, nagyobbakra és kisebbekre egyaránt. Egyes dolgok csak pozitív kozmetikai változást hoznak a környezetedbe, más dolgok viszont komoly szellemi hatást fognak gyakorolni rád. Megint más változások a munkádra lesznek hatással, vagy arra, ahogy játszol. Legyél rugalmas és kész arra, hogy mindent átvegyél, amit készítettem neked, mondja az Úr. De ugyanakkor éberen vigyázz a csábítások miatt, amelyek ki akarnak vinni a Szellemem sodrásából. Én a békesség útján foglak vezérelni téged.

Ésaiás 55:12 "Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek előttetek, és a mező minden fái tapsolnak."