2012. január 31., kedd

2012 01 31

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--12/01/31:

Látomásban azt láttam, hogy valaki egy asztal felületét csiszolja, míg sima nem lett, de amikor elkészült, az asztal nem volt síkban, hanem lejtett. Ez a személy tovább folytatta, és lelakkozta ennek ellenére is. Megkértem az Urat, hogy adja meg a látomás jelentését, és Ő azt mutatta nekem, hogy az asztal a közösségi egységet jelképezi. A csiszolás valamilyen nehéz, egyenetlen helyzet vagy kapcsolat elsimítására irányuló törekvés. Mindazáltal azért nincsen síkban, mert még széthúzás van és hiányzik a biztonságérzet. A lakkozás azt jelzi, hogy a probléma nem lett őszintén, becsületesen kezelve, és ez a személy csak megjátssza, hogy minden rendben van. Az Úr pedig azt mondja, hogy: a szívedből kell megbocsátanod. Az, hogy megpróbálod ezt leplezni, képmutatás, amivel semmit nem érsz el. Legyél az aki vagy, és rendezd a kapcsolati problémáidat alázattal és őszinteséggel.

Máté 6:14-15 Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

2012. január 30., hétfő

A fügefa nem fog virágozni - prófécia a mostani időkre

2012. január 30.
Országh György

Hallám és reszket a bensőm, a szózatra remegnek ajkaim; porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim: hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, amely feljön a népre, mely megsanyargatja azt.

Mert a fügefa nem fog virágozni, a szőlőkben nem lészen gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istállóban.

De én örvendezni fogok az Úrban, és vígadok az én szabadító Istenemben.

Az Úr Isten az én erősségem, hasonlókká teszi lábaimat a nőstény szarvasokéihoz, és az én magas helyeimen jártat engemet!

Az éneklőmesternek, az én hangszereimmel.

Habakuk 3:16-19

Kedves testvérek! Az Úr egy ideje egyfolytában a szívemben tartja Habakuknak ezt a próféciáját. Ebben minden tartalmi igazság beteljesedik a mi időnkben, ráadásul a fizikai eseményeken túl szellemileg is ezt fogjuk átélni még egy ideig, ahogy egyébként már láthattátok, látjátok is. A gazdasági helyzet romlása mellett szellemi sivárság is van a kereszténységben, és ezen nem úgy tudunk segíteni, ha megpróbáljuk a részletekben megtalálni a hibát, vagy azt, hogy ki a hibás. Most az a dolgunk, hogy ugyanúgy ragaszkodjunk Istenhez, mint az első szeretet tüzének a napjaiban, és dicsérjük őt, csak Őbenne örvendezzünk, és figyeljük, hogy Ő hogyan viszi véghez az Ő terveit, amit mi nem irányíthatunk. Nem imádkozhatunk mindenért a saját jónak ítélt elképzeléseink szerint. "Engedj most..." szólt Jézus bemerítő Jánosnak, és szól nekünk is.

De miben engedjünk? Csupán szemléljük passzívan a körülöttünk végbemenő romlást? Nem. Jelentsük ki már előre, hirdessük ki, hogy mi mindezen körülmények ellenére is örvendezni fogunk az Úrban, és imádkozzunk az "éneklőmestereinkért", és a hangszeres szolgálókért, hogy Isten akaratával egyező prófétai énekekkel szolgáljanak közöttünk, annak alapján, amiket a Szent Szellem ma mond a gyülekezeteknek. Lehet, hogy már tapasztalod is, hogy kezd kiveszni a juh az akolból, a gyülekezetek megszokott keretei közül, az istállóban sem találod meg a jó öreg, nagy munkabírású igavonó állatokat. Az olajfa termése is megcsalt, legyen az akár a próféták szolgálata a gyülekezetekben, akár más, a szántóföldek sem hozzák a termést - pedig kiment a szántóvető a magot vetni... Ne erre nézzetek! Most csak az Úrra! Most annak van az ideje, hogy beismerjük, a mi erőnkből nem tudjuk fenntartani az ébredést, de már a látszatát sem nagyon. Ne is akarjuk. De ne feledkezzünk el az Úrról, a mi üdvösségünk Istenéről, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött Fiát adta értünk, hogy élhessünk - és örvendezzünk a megváltásban, a mi üdvösségünkben! Örvendezzünk Jézus vérének és a megtört testének! Örvendezzünk az ő sebeinek! Örvendezzünk a nekünk adatott bűnbocsánat, gyógyulás és szabadulás miatt! Szolgáljunk neki örvendezéssel! Talán bolondságnak tűnhet ez a mostani szellemi romlás, megfogyatkozás, sőt anyagi visszaesés idején - de most csak ez a bolondság menthet meg minket, hogy szellemi frissességgel éljük túl ezt az időszakot, hogy úgy jöjjünk ki belőle, mint amikor Isten a feltámadás csodáját végzi el, mint Ezékiel látomásában a felette nagy sereg, a pusztulásból... Mert véget fog érni... A reménység pedig nem szégyenít meg... Az Üdvözítő Istenében örvendező népet az Úr a magas helyeken járatja!

Keljetek fel, és örvendezzetek! Szóljatok az éneklőmestereknek, és szóljanak a hangszerek!

2012 01 30


A TROMBITA, Bill Burns--12/01/30:
Ahogy ebben az időszakban Hozzám jössz, mondja az Úr, elő fogom hozni a benned élő Atya természetének az igazi megnyilvánulását. Elvezetlek arra a helyre, ahol megérted, hogy a mennyei állampolgárságod már biztosítva van. Olyan szavakkal foglak megvilágosítani, amelyek elvisznek téged az Én céljaimba, és a királyság dicsőségébe. Azt mondom hát, hogy jöjj! Kelj fel, és emelkedj fel! Indulj el a királyságomba és a kenetem hatalmába! Árnyékoljon be téged az Én dicsőségem. És legyen oltalom a dicsőség felett, és maradjon rajtad mindaddig, amíg kifejti a teljes hatását. Helyezkedj hát úgy, hogy az Enyém legyél, és csak az Enyém, és hogy teljesen átadott szívvel jöjj, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--12/01/30:
Figyelj oda, mi történik a közvetlen környezetedben, és nézz a természetes dolgok mögé, hogy meglásd a szellemi jelentőségét. Ezáltal elkezded megérteni az adódó lehetőségeidet, amelyek arra szolgálnak, hogy olyan döntéseket hozhass, amelyek felemelnek téged a Szellemben. Nézd és csodáld azokat a szellemi kilátásokat, amelyeket természetes eszközök által hozok neked. Mindazáltal, a te életed nem a földi dolgokhoz kötődik, hanem mennyei kötődésű, mondja az Úr.
1 Korinthus 2:12 Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való Szellemet; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.

Érdekességek

A KÖNYVEK menüpont alatt olyan könyvekről, kiadványokról olvashattok, amelyeket meghatározónak tartok, van amelyikhez külön élmény tartozik számomra, Isten ajánlása. Ezek a könyvek komoly látást és a kereszténység jelenlegi időszakára és állapotára nézve hasznos kijelentéseket és útmutatást tartalmaznak. Az ismert szerzők könyvein kívül másokra is szeretném felhívni a figyelmeteket! Nézzétek meg...

Ezen kívül az oldalsávban is időnként érdemes végignézni, például a Frank Viola igehirdetés részletet (ezt feliratozva láthatjátok-hallhatjátok angolul).

2012. január 29., vasárnap

A 2012-es szoba

Az alábbi prófétai üzenet szintén a Faith Tabernacle honlapján jelent meg, Bill és Marsha Burns szolgálatának a weboldalán.

2012. január 29.

JOE ROVANI
Laramie, Wyoming

A 2012. szoba

Szilveszter napján egy közeli városba utaztunk, és bejelentkeztünk a szállodában. Az egyik elektronikus  terminált használtuk, mert a recepciós pultnál a szokottnál is hosszabb volt a sor, és nagy tömeg volt. A terminálon be kellett jelölnünk, hogy az alsó, a középső, vagy a felső szinteken szeretnénk szobát. A felső emeleteket választottuk, majd amikor a terminál kinyomtatta a szoba kártyáinkat, a recepciós odajött hozzánk, és tájékoztatott, hogy a szobánk a 20. emeleten van. Egyenesen a lifthez mentünk, kiszálltunk a 20-ik emeleten, és csak akkor néztük meg a kártyán, hányas szoba a miénk. A 2012-es ... amit elég könnyű megjegyezni, ha szilveszterkor megy az ember.

Aznap este 10-kor egy csoport a 2012-es szoba előtt elkezdte énekelni az Amazing Grace című dalt ["Csodálatos kegyelem" - széles körben ismert tradicionális dicsőítő ének - a ford.] ... de aznap éjjel még valami ennél is fontosabb történt. Arra ébredtem, hogy az Úr kijelentette, mit tartogat 2012 négy ember számára. Habár négy konkrét személyről kaptam a kijelentést, most már tisztában vagyok vele, hogy ők négyféle hívőt is jelképeznek, sőt valószínűleg négyféle gyülekezetet is.

Az 1. hívő egy éretlen hívő, aki még nem adta át teljes mértékben az életét az Úrnak. A "Top Gun" című filmben van egy szituáció, amikor a zaklatott Maverick elmegy a Top Gun oktatójának a házába, hogy tanácsot kérjen. Az oktató odamegy hozzá, és ezt mondja (leegyszerűsítve): Repültem a régi embereddel. Nagyon hasonlítasz rá. Csak te jobb vagy. Meg rosszabb is. Ezután Maverick megkérdi, milyen lehetőségek állnak előtte: Egyszerű. Levizsgázhatsz; vagy kiléphetsz. A történet folytatását biztos ismeritek, Maverick a generációs identitásával küzd, szembesül a félelmeivel, és egyre jobb csapatjátékos lesz belőle. Viszont nehéz döntéseket kellett meghoznia, a sorsa pedig még nem dőlt el.

A 2. hívő egy érettebb hívő, akit már nem befolyásolnak annyira az érzelmei, mint az 1. hívőt. Ez az ember kiegyensúlyozott, az életét pedig leginkább az Istentől való inspirációk és befolyások vezérlik. De néhány változás még vár rá ebben az évben; egyesek váratlanul történnek majd. Ebben az időben a 2. hívő Krisztusnak való elkötelezettsége próbára lesz téve.

A 3. hívő sokat fejlődött a járásában (az Úrral járva*), és sok próbán ment át, sőt üldözéseken is. Ez a hívő harcedzett, és megtanulta, hogyan kell győztesnek lenni. Mindazáltal, a látszólag soha véget nem érő harcok miatt zárkózott és bizalmatlan lett általánosságban, sőt talán túlságosan függetlenné is vált. Ennek az embernek az az üzenet szól, hogy az alázat és a másokra való támaszkodás által fog megvalósulni Isten egysége a testben, és tovább terjeszkedni a királyság.

A 4. hívőt úgy láttam, mint aki vidáman hintázik, mint egy gyermek, magasan egy mennyezet nélküli szoba tetőgerendáin. Ez olyan, mint amikor "a régi mennyezetekből új padló válik", annyi különbséggel, hogy a 2012. szobának nem létezik a mennyezete. Ezt az embert nem fogják vissza a korábbi korlátok, és egy magasabb szintre emelkedett fel, mintha a gravitáció kötöttségei megszűntek volna.

- - -
* Az angol nyelvben a "walk" azaz "járás" szó keresztény értelemben általában az Úrral való járásunkat jelenti, mint életformát. Azt gondolom, hogy nem árt, ha a magyar nyelvben is megpróbáljuk ezt az egyszerű de sokatmondó kifejezést hasznosítani.

2012. január 27., péntek

2012 01 27

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--12/01/27:

Jelenleg egy váltás történik a szellemi világban, te pedig egy kulcsfontosságú fordulóponton állsz, az eddigi és a most következő dolgok között. Azt fogod tapasztalni, hogy egy pillanatra visszatekintesz a múltbeli dolgokra, mielőtt továbbmész. Viszont egy kísértés is fog érni: az, hogy újra beleéld magad a régi elutasítottságokba, és azokba az állapotokba, ahol elszigetelt és magányos voltál. Utasítsd vissza, és ne hagyd, hogy ezek miatt az emlékek miatt leragadj a lenyomottságban és a kárhoztatásban. A múltnak nincs hatalma - csak akkor van mégis, ha annyira tisztán emlékezel vissza, hogy újra belehelyezed magad ugyanazokba a szituációkba. De kedvesem, a visszatekintésnek az a célja, hogy meglásd, meddig jutottál el, és mennyi győzelmet szereztél eddig. Örvendezz ebben a lehetőségben, hogy számot vethetsz a következő lépés előtt. Te győztes vagy, mondja az Úr.
Róma 12:21 Ne győzzön le a gonosz, inkább jóval győzd le a gonoszt.

2012. január 26., csütörtök

Rick Joyner: Az atyák és az anyák tisztelete

Rick Joyner:

Az atyák és az anyák tiszteleteHeti üzenet
2012, 4. hét

Forrás: MorningStar Ministries
Fordítás: Országh György

Kaliforniából és az ország északnyugati részéről származik több olyan szellemi vezető is, akik a legnagyobbak közé tartoztak az utóbbi másfél évszázadban, és ez a folyamat még most is tart. Egyesek nem csupán tanítók, hanem igazi atyák és anyák. Ahogy korábban már szó volt róla, Izrael többek között azzal tisztelte saját atyáit és anyáit, hogy folyamatosan azokból a kutakból ivott, amelyeket ők ástak, ezzel elismerve őket és kifejezve hálájukat irántuk. Megtiszteltetésnek kell vennünk, hogy ihatunk az általuk ásott kutakból, nem csupán mindazért, amit még most is tanulhatunk tőlük, hanem azért is, mert az Úr komolyan veszi az Ő elkötelezettségét, hogy megáldja azokat, akik így tesznek.

Az egyik jelentős szellemi és erkölcsi mérgező anyag, ami Hollywood-ból indult el, és azóta is szennyezi a világot, az atyák és anyák iránti tiszteletlenség. Több mint fél évszázadon át eltökélten támadta az atyákat és az atyaságot, de az utóbbi időkben már az anyákat és az anyaságot is elkezdte támadni. Csak gondoljatok bele: Az utóbbi ötven évben a hollywood-i filmekben vagy tévéműsorokban szinte mindegyik apa-figura szemellenzős, gonosz, vagy idióta. Ez nyitotta meg a pokol egyik legnagyobb kapuját, ami eltorzuláshoz és törvénytelenséghez vezetett az országunkban (USA), de más országokban is. Ez az egyik legfőbb dolog azok közül, amit az Úr nem tűr tovább.

Ezzel szemben Ő újra útjára bocsátja az Illés szellemét, hogy visszafordítsa az atyák szívét a gyermekekhez, és a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy ne kelljen azért eljönnie, hogy átokkal verje meg a földet (lásd Malakiás 4). Mivel nekünk lett megmondva, hogy amit a földön megkötünk, az kötve lesz a mennyben, ezért az egyház felelőssége szembeszállni a jelenkor nagy gonoszságaival és legyőzni azokat. Ahogy az egyház elkezdi megbecsülni a szellemi atyákat és anyákat, megtisztelve őket azzal, hogy azok kútjaiból iszik - ami jelentheti a könyveik olvasását, vagy akár róluk szóló könyvek írását is - ezzel elkezdődhet a földünk gyógyulása, ami visszatartja az Urat, hogy ne sújtson le a földünkre.

Az ébredésben a leglényegesebb az, hogy visszatérjünk az Atyához, Istenhez, de ugyanúgy szükségünk van az atyák és anyák tiszteletének az ébredésére is, különben hamarosan egy nagy katasztrófát fogunk átélni. Hadd gyülekezzen mindannyiunk szíve újra Őhozzá, ami azt is jelenti, hogy egymással is összegyülekezünk. Tiszteljük meg a családunkat, ezen belül a "családfánkat" is, csodálatos keresztény örökségünket.

A világban ma a filmek és tévéműsorok által ugyanúgy támadják az anyákat és az anyaságot, mint az apákat, a gyermekeket pedig úgy mutatják be, mint ha csak ők lennének bölcsek és jók. Talán azt gondoljuk, ezek csak forgatókönyvre írt, kitalált történetek, és semmi különös hatással nem bírnak, pedig a ma felnövekvő nemzedékek az életről szóló tanítás nagy részét a filmekből, tévéműsorokból és videójátékokból kapják. Mi lesz ennek az eredménye? Pontosan az, amit Pál előre jelzett a 2 Timótheus 3:1-8-ban:


Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek. 

Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzszeretők, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleiknek engedetlenek, hálátlanok, tisztátlanok, 

szeretetlenek, engesztelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, akik a jót nem szeretik, 

árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, gyönyörkedvelők inkább, mint istenszeretők, 

akiknél megvan a kegyesség külső formája, de annak erejét megtagadják. És ezeket eltávoztasd, 

mert ezek közül valók azok, akik a házakba beférkőznek, és rabul ejtik azokat a bűnökkel terhelt asszonykákat, 

akiket különféle vágyak űznek, akik mindenkor tanulnak, de soha az igazság ismeretére eljutni nem tudnak. 

Miképpen pedig Jánnész és Jámbrész Mózesnek ellene álltak, úgy állnak ezek is ellene az igazságnak; megromlott elméjű emberek, hit dolgában megbízhatatlanok. 


Ezek a tulajdonságok nagyon is jellemzők a fiataljainkra, sőt még magasztalják is ezeket a filmekben és a tévében. Mi lett Jánnész és Jámbrész sorsa, vagy másoké, akik Kóréhoz hasonlóan ellenálltak Mózesnek? Amikor nem tértek meg a lázadásukból, ők és a rájuk hallgató emberek elpusztultak, mert még a föld is megnyílt alattuk és elnyelte őket. A belőlük származó méreg már eltűrhetetlen volt, mert sok más ember halálához vezetett volna, csak úgy, mint a mai szórakoztató iparból származó erkölcsi és szellemi lázadás mérge is.

Isten minden embert szeret, és arra vágyik, hogy megismerjék az igazságot. Sokkal inkább szeretne irgalmasságot mutatni, mintsem ítéletet, de van, amikor a lázadás sokakat megrontó és elpusztító hatása miatt, a méreg forrását szükséges elpusztítani. Amíg ez meg nem történik, van egy megoldás a megmenekülésre - a megtérés, ami kigyomlálja a mérgező anyagot.

Isten komolyan gondolja, amiket mond!!! Bizonyság

Találtam egy posztot a facebook-on, tegnap esti (2012.01.25) eseményről:

"Én ilyen közelről még sosem láttam csodát, mint ma este. A böjti alkalmon imádkoztunk többen egy fiú szeméért, akinek 100 %-osan vak volt a bal szeme. Isten pedig ott este megnyitotta a szemét. Fantasztikus! Köszönjük, Jézus!!!!" (Bartha Kata)

Megnéztem, miről szól a tegnapi (2012 01 25) meg a mai (2012 01 26) prófécia - hát azt látom, hogy Isten teljesen komolyan gondolja, amiket mond!!!

2012 01 26

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--12/01/26:

Az, hogy igaz ember vagy, egy hatalmas erő a sötétséggel szemben. A hit és az igazságosság az, amelyben Isten királysága felépül és megerősödik benned, körülötted és általad. Ne becsüld alá azt a győzelmet, amely akkor valósul meg, amikor jó kapcsolatot tartasz fenn Velem és a Hozzám tartozókkal. Maradj közel, és továbbra is keresd az arcomat, figyeld a hangomat, és engedelmeskedj a vezetésemnek, mondja az Úr. Megerősítem a tisztaságot és a békességet azokban, akik igazán Hozzám tartoznak.

Máté 6:33 hanem keressétek először az Isten királyi uralmát és igazságosságát és a többit mind ráadásul megkapjátok.

2012. január 25., szerda

2012 01 25

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--12/01/25:

Jöjjetek Hozzám, mondja az Úr. Hívlak titeket, hogy jöjjetek magasabbra szellemben, ahol olyan dolgokat tudok kijelenteni, amelyek segítenek megszerezni és megtartani a győzelmet az életetek és a lényetek minden területén. Annak a napjai vannak most, amikor nem csak hozzáférni tudtok a nektek adott hatalomhoz, hanem gyakorolni is tudjátok ezt a hatalmat, amit azért kaptatok, hogy legyőzzétek a testet, a világot és az ördögöt. Ti az Én kiválasztottaim és az Én saját különleges tulajdonom vagytok, akik ki lettetek hívva minden sötétségből az örökkévaló élet világosságába.
1 Péter 2:9-10 Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket; Akik hajdan nem voltatok nép, most pedig Isten népe vagytok; akik egykor kegyelem nélkül voltatok, most pedig kegyelmet nyertetek.

2012. január 24., kedd

Szombaton záróalkalom!

Ahogy a Naptárban is láthattátok, szombaton, január 28-án lesz az ima és böjt összefogás záró istentisztelete, 16.00-tól 19.00 óráig. 

Helyszín: Rhema Konferencia Központ, Golgota u. 3-9., Budapest VIII. kerület [térkép]


Weboldal, további infó: www.imabojt.blog.hu

2012 01 24

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--12/01/24:

Lépj be a Szellem birodalmába, és kérd hittel, amit akarsz. Ne habozz, és ne kétkedéssel vagy határozatlansággal jöjj. Úgy jöjj, hogy választ vársz, mert Én biztos, hogy meghallgatom és megválaszolom a kéréseidet az Én célkitűzéseim szerint, mondja az Úr. És amikor kérsz, ne sértsd meg mások szabad akaratból való döntését, mert a választás lehetősége mindenki számára meg van adva, és azt nem lehet áthágni. Jöjj Hozzám a szív tisztaságával, és gyakorold gyermeki hitedet.
Jakab 1:2-8 Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek megpróbáltatása kitartást hoz létre. A kitartásnak pedig tökéletes munkája legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, semmiben sem fogyatékosak. Ha pedig valaki közületek bölcsességnek van híjával, kérjen Istentől, aki mindenkinek ad, egyszerűen, szemrehányás nélkül; és adatik neki. De kérje hittel, semmit nem kételkedvén; mert aki kételkedik, hasonlít a tenger habjához, melyet a szél hajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az az ember, hogy kap valamit az Úrtól. Kétlelkű, állhatatlan ember minden útjában.

2012. január 23., hétfő

2012 01 23

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--12/01/23:

Vigyázz azok miatt a kísértések miatt, amelyek visszaszívnak egy régi szellemi állapotodba, különösen a félelembe és a rögeszmékbe. Fel fogod ismerni, amikor érkezik, mert azt fogod érezni, hogy korlátok közé zár téged. Utasítsd vissza, és ne hagyd, hogy bármi visszavonulásra kényszerítsen érzelmileg, értelmileg vagy szellemileg. Tartsd meg a szabadsághoz való jogodat. A szabadságod ára már ki van fizetve, mondja az Úr.

Galata 5:1 Szabad életre szabadított meg titeket a Krisztus, álljatok meg hát ebben, és ne tűrjétek magatokon újra a rabszolgaság igáját.

2012. január 20., péntek

2012 01 20

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--12/01/20:

Törj át ezen a jelenlegi káoszon, az értelmedet felülmúló békességbe. Csendesítsd le a lelkedet, és számolj le az aggodalmaskodással, ami a bizonytalansággal jár. Az Én királyságomban nincs semmi bizonytalan vagy kétséges. Szeretném ha megértenéd, hogy bár a királyság szellemi, és a természetes érzékszervek számára láthatatlan, a valósága mégis megkérdőjelezhetetlen. Az alapzata stabil -- szilárd kőszikla. Amikor ennek a királyságnak vagy a része, akkor ugyanúgy, mint a szegletkő és az apostolok és próféták alapköve, te magad is szilárd kőszikla vagy a szellemi birodalomban. A testnek nincs hatalma a kőszikla felett, mondja az Úr.

Efézus 2:20 Kik az apostolok és próféták alapkövére lettetek építve, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus

2012. január 19., csütörtök

2012 01 19

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--12/01/19:

A Szellemnek a szele fúj, hogy elsöpörjön minden testi és szellemi szennyet. Ez a friss szél át fogja járni a körülményeidet és a problémás dolgaidat, hogy kitakarítsa, megújítsa és felélénkítse az életed minden területét. Végezz a vallásos gyakorlattal és a szellemi stagnálással, és engedd, hogy az Én szelem felemeljen, hogy egy új szemszögből tisztán láthass! Annak van most az ideje, amikor hatványozott mértékű növekedést élhetsz át, csak legyél hajlandó engedni a Szellemem mozgásának ebben az időszakban, mondja az Úr.

2 Korinthus 7:1 Mivelhogy azért ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és szellemi tisztátalanságtól, Isten félelmében jussatok tökéletességre a szentségben.

2012. január 18., szerda

Őrállók az Eklézsiában

Őrállók az Eklézsiában

Országh György
2012. január 18.

A Bibliában az őrálló feladatköre két szolgálattal kapcsolatban olvasható: a prófétákéval és a pásztorokéval. Ezt a feladatot az ige igazságának a képviselésével, gyakran igehirdetés formájában látják el az Eklézsia őrállói...

A Bibliában az őrálló feladatköre két szolgálattal kapcsolatban olvasható: a prófétákéval és a pásztorokéval. Bár az Ószövetségben olvashatjuk ezeket, könnyen megtaláljuk az Újszövetségben is ennek a megfelelőit (Efézus 4-ben az ajándékba adott szolgálók között). Az őrállás egyrészt az Úr előtt álló, jelenlétében szolgáló próféták tevékenységet jelenti, akik ha valamilyen közérdekű kijelentést kapnak – szót hallanak az Úr szájából, illetve látják jönni a fegyvert – akkor figyelmeztetik Isten népét (Ezék 33:2-9). A másik terület a pásztoroké, akiknek szintén az a feladata, hogy éberen vigyázzanak, őrködjenek (Ésa 56:9-10).

Az őrködés, másokra való vigyázás feladatkörét az Újszövetségben is konkrétan olvashatjuk a vezetőkkel (elöljárókkal) kapcsolatban (akik példamutatással vezetve vigyáznak a hitben erőtlenebbek lelkére Zsid 13:7, 17), ezért is mondhatjuk, hogy van újszövetségi érvényessége az őrállók többrétű feladatának a gyülekezetben, az elkézsiában. Ezt a feladatot az ige igazságának a képviselésével, gyakran igehirdetés formájában látják el az Eklézsia őrállói, akár prófétai, akár pásztori (vén, elöljáró, stb.) feladatot ellátva. Ezt a szolgálatot, az igehirdetést nézzük meg most az egyik oldaláról.

Az igehirdetés

Amikor igét hirdetünk, különböző igeszakaszokat szoktunk használni üzenetünk alátámasztásához. Bár szerencsésebb az, ha magát az igét magyarázzuk, ami az ószövetségben és újszövetségben egyaránt elénk tárt mintát jobban követi: először az ige felolvasása, utána a tanítás a felolvasottak alapján – lásd Ezsdrás és a léviták a fa emelvényről (Neh 8:4-8), valamint a Timótheusnak írt emlékeztető: gondod legyen a felolvasásra és a tanításra (1 Tim 4:13). Ez persze nem liturgikus szabályként, hanem inkább a megfelelő prioritások miatt fontos: előrébb van az, amit maga az Ige mond, mint amit mi magyarázatként mondani kívánunk.

Mégis van, amikor a magyarázni kívánt szakasz mellett, hasznos, ha példákat is keresünk egy-egy általánosabb (bibliai) gondolathoz. Ez az az ingoványos terület, ahol azt kell mondanunk, nem mindegy, melyik igét mire használjuk. A legnyilvánvalóbb esetektől (pl. Mózes törvényét idézni abból a célból, hogy a keresztények körülmetélkedését érje el valaki – ami egyértelmű tévtanítás) a legnehezebb esetekig (pl. szabad-e kezességet vállalni egy kölcsönszerződésnél – Salamon óva int tőle a Példabeszédekben, a szeretet törvénye viszont jobban megnyitja ezt a kérdést) észnél kell lennünk, mi az, ami megegyezik Isten Igéjének a tanításával és bölcsességével.

Érdemes tehát résen lennünk, és akár állandóan képezni magunkat Isten Igéjét a kezünkben tartva, elmélkedve rajta és becsülve azt, hogy maga a Szentírás tegyen bölccsé bennünket mindezekben. Hiszen Istentől ihletett, és hasznos arra, hogy tanítson minket, igehirdetőket, sőt meg is jobbítson, hogy minden jó munkára készen álljon Isten embere! (Lásd 2Tim 3:16-17)

A hazug próféta története

Nézzünk meg egy konkrét példát: Mire lehet és mire nem lehet használni az alábbi igeszakaszt: 1 Királyok 13 – a két próféta esete, amelyben az egyikük félrevezette a másikat, egy angyalra hivatkozva. "[...] Én is olyan próféta vagyok, mint te, és nékem angyal szólott az Úrnak beszédével, mondván: Hozd vissza őt veled a te házadba, hogy kenyeret egyék és vizet igyék. És e képen hazuda néki. [...]" A júdeai próféta Isten küldetésében járt ott, Isten természetfeletti módon igazolta a küldetését és az üzenetét, de nem volt szabad ott ennie és innia. Ennek ellenére hitt a másik prófétának, és eltért attól, amit Isten rábízott. A következménye az lett, hogy hazafelé megölte egy oroszlán.

Milyen igei gondolat alátámasztására használható ez, amire azt mondhatjuk, hogy nem csupán visszaélés az igével?

Például, ha arról akarunk beszélni, amire Pál hívja fel a figyelmet: "Csodálkozom, hogy attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangéliumra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus Evangéliumát. De ha szinte mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, a mit néktek hirdettünk, legyen átok. " (Gal 1:6-8).

A Galatákhoz írt levél az evangélium védelmében és a galaták védelmében íródott, és arra figyelmeztet Pál, hogy ezt az evangéliumot, amit kezdetben megismertek, és amire alapul a hitük, ne hagyják megmásítani, kiegészíteni, eltorzítani – még egy angyalnak se! Nem nagyobb az angyali jelenés, kinyilatkoztatás tekintélye, mint az Úr Jézus Krisztus evangéliuma, amiről a Szent Szellem által, Istentől kapott elhívás által győződtek meg a galaták. "Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-é a Szellemet, avagy a hit hallásából? Ennyire esztelenek vagytok? Amit Szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be?" (Gal 3:2)

Erre például lehet használni a fenti igeszakaszt. Ezzel nem korlátot akarok vonni, hiszen az Úr sokféle bölcsességet, összefüggést mutathat meg az igében, amellyel az ige hirdetője építeni tudja a gyülekezetet. De van-e olyan helyzet, vagy olyan üzenet, amikor nem lenne helyes a fenti történetet használni alátámasztásra?

Például ha az angyalokkal való kommunikáció veszélyességéről akar valaki beszélni, mondván, hogy az erre való hivatkozás tévedéshez vezethet. Előfordul, hogy egy-egy szellemileg intenzívebb gyülekezet vagy testvér élményeit egy-az egyben rossznak ítélik, veszélyesnek. valóban lehet veszélyes is, de nem feltétlenül. Pál helyesen értelmezte, és a mindenki számára érvényes fundamentumra hivatkozott: az evangéliumban való hitre, amely megingathatatlan, és amelynek a tisztaságát őrizni kell. Ha viszont nem erről van szó, akkor az ige alapján további utalásokat kell keresnünk, van-e létjogosultsága az angyali jelenéseknek, az abból származó üzeneteknek és áldásoknak, vagy sem?

Nem ezt a témát akarom kirészletezni, ezért csak röviden: mind az Ó- mind az Új testamentumban többször is találkozunk vele, hogy Isten emberei egy-egy angyaltól kaptak fontos instrukciókat, vagy segítséget. Akár emberekre gondolunk, akár magára az Úr Jézusra, azt el kell fogadnunk, hogy ez teljesen természetes dologként kezelendő. A teljesség igénye nélkül: Jézus böjtje után angyalok szolgáltak neki, a Getsemáné kertben pedig szintén angyal erősítette őt; az asszonyok angyaloktól értesültek az Úr feltámadásáról; Jézus mennybemenetelekor egy angyal mondta el, hogy ugyanígy fog vissza is jönni (ott egy fehér ruhás férfiúnak írja az ige); Filepnek az Úr angyala szólt, hogy menjen a járatlan útra, ahol aztán a szerecsen komornyikkal találkozott, akit be is merített végül; Pál viszontagságai közepette, amikor fogolyként utazott a viharba került hajón, éjjel mellé állt az Úr angyala, és kijelentett neki két jövőbe mutató dolgot, ami biztosította a megmenekülésüket is; Pétert angyal hozta ki a tömlöcből; Jánosnak pedig szintén angyal által küldetett a Jelenések könyvében olvasható kijelentések tartalma. Péter kiszabadulásakor a szolgálólány szavának azért nem hittek, mert azt gondolták, hogy csak Péter angyala áll az ajtó előtt (úgy látszik, egy ilyen angyali jelenést sokkal hihetőbbnek tartottak, mint Péter kiszabadulásának a lehetőségét). De ugyanígy angyalok közreműködésével kaptak kijelentést és segítséget ószövetségi szentek is, elég ha Dániel élményeire gondolunk, vagy Ábrahámra és Lótra Szodoma pusztulásakor, és másokra, akiket felsorolni is nehéz lenne most.

De nem csak történeti példák támasztják alá, hogy az angyalok közöttünk való tevékenysége természetes kell, hogy legyen számunkra: a Szentírás egyértelművé teszi ezt azzal az általános kinyilatkoztatással is, amit a Zsidókhoz levélben olvashatunk:

"Melyik angyalnak mondotta pedig valaha: Ülj az én jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábaidnak zsámolyává teszem? Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget?" (Zsid 1:13-14)

Még egy, az előzőnél is tartalmasabb igeszakaszt szeretnék idézni, ami egy igen színes mennyei közösséget fest elénk:

"Hanem járultatok Sion hegyéhez, és az élő Istennek városához, a mennyei Jeruzsálemhez, és az angyalok ezreihez, Az elsőszülöttek seregéhez és Gyülekezetéhez, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához: Istenhez, és a tökéletessé tétetett megigazultak szellemeihez, És az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz, és a meghintés véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére." (Zsid 12:22-24)

Nem csak Istennel jutottunk közösségre, hanem mindazokkal is, akik vele már közösségben vannak: odajárultunk Sion hegyéhez, és ezáltal egy olyan mennyei városba kerültünk, ahol angyalok ezrei is laknak, az elsőszülöttekkel és az igazakkal együtt, és Jézussal, a mi közbenjárónkkal.

Nem furcsa tehát, ha ezek közül a szolgáló szellemek közül, akik ezerszám vannak ebben a városban, egy-egy megjelenik és áldást vagy üzenetet közvetít, vagy akár fizikálisan beavatkozik egy adott helyzetben Isten kegyelméből.

Az viszont nem természetes, hanem veszélyes, ha ilyen élményekre hivatkozva valaki meg akarja változtatni az Úr Jézus Krisztustól kapott meggyőződésünket, Isten Igéjének a nyilvánvaló igazságait, Isten kegyelmének az evangéliumát, és az abban való szilárd hitünket. Ettől őrizkednünk kell, és egymást is védenünk kell. De ne öntsük ki a fürdővízzel a gyermeket: ne akarjuk erre hivatkozva elhitelteleníteni a hívők szellemi élményeit, hanem inkább Isten Igéjének a világosságához viszonyítva állapítsuk meg: az Úrban való életünk és hitünk épülésére, vagy elbizonytalanítására szolgál az az adott élmény.

Azt sem támogatja a Szentírás, hogy egyes szolgálók azzal hívják fel magukra a figyelmet, hogy állandóan angyali tevékenységről számolnak be, miközben másoknál ez egészségesebben van kezelve: az a hívő, aki az Urat keresi és nem az angyalokat, az nem feltétlenül beszél ilyen angyali élményről nap mint nap, mégis erős tud lenni az Úrban, és ugyanolyan szükséges és építő tud lenni a szolgálata vagy akár az üzenete az Eklézsia számára.

Ha tehát megvizsgáltuk, ami elhangzott, akkor továbbra is áll a Szentírás tanítása: ami jó, azt tartsuk meg! Ne zárjuk el magunkat se és másokat se attól, amit Isten esetleg kevésbé megszokott módon akar átadni a népének. Viszont ha nem áll meg az ige igazságán, akkor magunk is őrizkedjünk tőle, és a testvéreink hitét is védelmezzük, hiszen őrizői vagyunk a mi atyánkfiainak.

2012 01 18

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--12/01/18:

Jusson eszedbe, hogy neked adtam minden felhatalmazást és hatalmat a sötétség minden munkája felett. Arra hívtalak el, hogy felkelj és védelmezd a királysági pozíciódat az ellenség minden támadásával szemben. Ne habozz, hogy megtégy minden szükséges dolgot ahhoz, hogy pusztulást hozz a pusztítóra. Megnyitottam előtted az utat, hogy a szellemi hadviselésnek és a győzelemnek egy gyümölcsözőbb szintjére lépj. Indulj el az Én Szellemem által a csatába, mondja az Úr.

Lukács 10:19 " Íme hatalmat adtam nektek kígyókon és skorpiókon tapodni, és az ellenségnek minden hatalmán; és semmit nem árthat nektek."

2012. január 17., kedd

2012 01 17

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--12/01/17:

Szeretteim, utat készítettem számotokra, hogy magasabbra jöjjetek a szellemi előmenetel útját járva. Ahhoz, hogy kihasználhassátok ezt a lehetőséget, mindent el kell engednetek, ami horgonnyá és akadállyá vált. Eresszetek el mindent, ami a nyugtalanság, ingerültség vagy konfliktus forrásává vált a lelketekben. Halljátok meg a hangomat, ahogy hívlak benneteket! Engedjétek, hogy az Én természetem fejlődjön ki bennetek, ami a Szellemem gyümölcsét fogja teremni. Ragyogjon a ti világosságotok a nehéz és zaklatott körülmények sötétségében, mert Én veletek vagyok, mondja az Úr.


Galata 5:22-23 De a Szellem gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, kedvesség, jóság, hit, szelídség, önfegyelem. Az ilyenek ellen nincs törvény.

2012. január 16., hétfő

2012 01 16

A TROMBITA, Bill Burns--12/01/16:
Jöjj és kövess Engem! Kövess Engem, Én mondom, mert ennek az időszaknak az ösvénye már a föld fundamentumainak a lerakása előtt el volt készítve. Ez az ösvény azóta az örökkévalóságban létezik és várakozik, és most eléd helyezem, hogy járj azon ebben az időszakban. Járt Velem ezen az ösvényen, és győzelmet találsz. Járj Velem ezen az ösvényen, és megkapod az áldásokat. Járj Velem ezen az ösvényen, és a Magasságos gyógyító ereje fog rád szállni. Én veled leszek és veled fogok járni. A Királyság megerősödik, és feltárul a rendeltetésed, mondja az Úr Isten.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--12/01/16:
Figyelj a sas kiáltásának a hangjára, mert itt az ideje, hogy az égbe hatoljon. Azokhoz szólok, akik úgy szolgálnak a prófétai ajándékokkal, mint ahogy a sas a magasságba emelkedik. Készülj egy megsokasodott, mélyreható kenetre, amellyel elviszed az Én szavamat a Gyülekezetnek. Hit által helyezkedj, hogy egy új szellemi szintre jöjj, ahol tisztán látsz és precízen hallasz. Akkor majd képes leszel arra, hogy szent tisztasággal prófétálj. Jöjj fel ide, mondja az Úr. Jelenések 4:1 Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó volt a mennyben, és az első szó, amelyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondta: Jöjj fel ide, és megmutatom néked, amiknek meg kell lenni ezután.

Soldiers of God: Amerre a szél vezet

Ez igen! LÁJK! :)

2012. január 14., szombat

Rick Joyner: Hús és manna

Rick Joyner


Hús és manna


WORD FOR THE WEEK - HETI ÜZENET
2012, 2. hét


Forrás: MorningStar Ministries
Fordítás: Országh György
(A magyar nyelvű Biblia idézetek a Kecskeméthy fordításból vannak)

Mivel egyre intenzívebb és egyre nyugtalanítóbb időket élünk, ezért minden eddiginél fontosabb megerősíteni a fundamentumainkat. Amikor hivatásos pilótaként dolgoztam, folyamatosan edzésben tartottam magamat, hogy ne essek ki a gyakorlatból, aminek a 90 százaléka az alapok erősítéséből állt. Ha erősek voltak az alapvető készségeim, akkor ha vészhelyzetbe kerültem, ezek az alapvető készségek segítettek abban, hogy meg tudjam tenni a vészhelyzet kezelésében a legfontosabb dolgot - hogy tovább vezessem a repülőt. A probléma kezelése közben is folyamatosan vezetni kell a repülőt. Ugyanígy, az életben is vannak olyan alapvető dolgok, amiket folyamatosan csinálnunk kell, attól függetlenül, hogy éppen milyen helyzettel találjuk szembe magunkat. Ezért van az, hogy a legsikeresebb embereknek a legnagyobb erősségét az alapok jelentik, és arra kötelezik el magukat, hogy állandóan gyakorolják ezeket. Ezért van, hogy én sem szégyellem egyes igazságok és tanítások ismételgetését, akár írásban, akár szóban, és ezért olvasom minden nap a Bibliát.

Egyrészt ott van "az ige kemény eledele", a "hús", ami a mélyebb igazságok feltárulását jelenti előttünk. Minden hívőnek el jutnia oda, amikor már nem tejjel táplálkozik, hanem a keményebb szellemi eledelt is meg tudja enni. Ezt az alaposabb tanulmányok által érhetjük el, például konferenciákon való részvétellel, esetleg képzésekre beiratkozva, könyveket olvasva, vagy mások tanítását hallgatva abban témában, amit kutatunk. Minden erős és fejlődő hívőnek lesznek ilyen tanulmányai szinte állandóan, amelyek segítségével egyre mélyebbre ereszti a gyökereit az Igében és az Úr útjainak a megismerésében.

Emellett van az, amit úgy nevezek, hogy az Ige "mannája". Ez a könnyebb, napi Ige, amit az Úrtól kapunk. Ezt úgy kaphatjuk meg, ha rendszeresen elolvasunk egy vagy két fejezetet a Bibliából, vagy egy áhítatból. Lehet, hogy nem lesz új kijelentés számunkra, de táplálni fog.

Egyszer arról mesélt egy pásztor, hogy a felesége több ezerszer főzött már neki a házasságuk évei során, és ezek közül csak néhány volt annyira különleges, hogy még ma is emlékszik rájuk, viszont az összes többi is életben tartotta! Ugyanez a helyzet a mannával, ami a napi étrendünket kell, hogy képezze. Nem az a célja, hogy mély kijelentést adjon, vagy hogy akár új legyen számunkra, viszont életben tart keresztényként.

Ezt olvassuk a 2 Mózes 16:4-ben: "Akkor azt mondta az Úr Mózesnek: íme én kenyéresőt adok nektek az égből; és menjen ki a nép és szedjen egy napra valót napjában, hogy próbára tegyem, vajon akar-e az én törvényemben járni, vagy nem?" Ez figyelemre méltó. Ez az egyetlen dolog, és ez az elsődleges tényező határozza meg, hogy a nép az Úr útján jár-e, vagy nem. Vajon mi készek vagyunk úgy felkelni reggelente, hogy először valami frisset szedjünk a mennyből arra a napra?

Ha értékeljük annyira Isten Igéjét, hogy egy pár perccel hamarabb keljünk fel, hogy valami frisset keressünk Nála, és így kezdjük a napunkat, akkor ebből olyasvalami alakulhat ki, ami radikálisan megváltoztatja az életünket. Azt fogod tapasztalni, hogy ha így, Vele kezded a napodat, akkor sokkal könnyebben fogsz tudni Benne maradni egész nap. Természetesebb lesz, hogy fogva tartsuk a gondolatainkat, hogy Neki engedelmeskedjenek, és nem fogunk annyi időt pazarolni az életünkből a hiábavaló képzelgésekre, csalódottságra, stb. Ez tényleg nagyon gyakorlati módon és mindennapi szinten meg tudja határozni, hogy az Úr útján járunk-e.

Ezt olvassuk az 5 Mózes 8:16-17-ben: "Aki mannát adott enned a sivatagban, amit nem ismertek atyáid; hogy megalázzon téged azért, hogy próbára tegyen téged, hogy jól tegyen veled azután. És azt ne mondd szívedben: Az én erőm és kezem hatalma cselekedte nekem ezt a hatalmas dolgot." Itt azt is elmondja az Úr, hogy azért adta nekik a mannát, hogy megalázza őket. Az alázat mindannyiunknak az egyik legfőbb törekvése kell, hogy legyen, mert "az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad" (lásd Jakab 4:6). Isten kegyelme sokkal értékesebb, mint bármilyen más kincs ezen a földön. Az Úr egyik módszere arra, hogy alázatban tartsa Izraelt, a manna volt! Hogyan tartotta őket a manna alázatban?

Velünk is így történik. Azzal, hogy minden nap úgy kelünk fel, hogy először a mennyből jövő friss mannát keressük, elismerjük, hogy nem tudjuk végigcsinálni azt a napot Őnélküle és az Ő Igéje nélkül. Ezért már maga az elszántság, hogy minden nap ezért kelek fel, az Ő kegyelmének az egyik legnagyobb csatornája lehet az életemben.

Ahogy a tanításában mondta Jézus, Ő az a manna, amely a mennyből száll alá. Ez tehát nem csak arról szól, hogy meg akarjuk hallani azokat az igéket, amiket az Úr szól, hanem Magát az Igét akarjuk hallani. Ez egy olyan érintés, amit nap mint nap megkapunk tőle, amitől nagyobb függőségben kell lennünk, mint egy narkós a következő adagjától. Ez egy olyan függőség, amitől nem válunk megkötözötté, hanem valóságosan szabaddá tesz arra, hogy azzá legyünk, amire Ő teremtett bennünket.

2012. január 13., péntek

Tánc - Csak Jézus segíthet

 A videón hallható dal szövege

PajorTamás: Nem ad ilyet senki más - dalszöveg

 1.
Mikor olyan összetört a szíved,
Nem adod a nagymenőt a lázadót,
Menekültél sokszor mégis így lett,
Belül az a hang ma végre szól,
Leporolod azt a régi könyvet,
Belelapozol és újra szomjazol,
Lepereg az arcodon a könnyed,
Ki tud  befogadni ennyi jót?

ref.:
Nem ad ilyet senki más csak Jézus, neve beragyogja minden évszakod,
Ugye milyen messze már a rég\' út? Utad olyan tiszta, mint a hó,
Nem ad ilyet senki más csak Jézus, Mert ki az aki mindig lát és él,
Ki az aki megbocsát mindenen túl, gyere csak és mond mi fáj,
Ha tele van a nagy pohár, a szíved ahogy van csak tárd az Úr elé.

2.
Hazugok a pillanatnyi vágyak,
Mire oda érsz már látod délibáb,
Nem igaz a csillogás a bánat,
Darabokra hull a szép virág,
Sohasem a láthatókra nézni,
Ez az amit megtanulsz sok éven át,
És ami a világot úgy emészti
Te belül azt mégsem éled át!


Read more: http://havannacsoport.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=930878#ixzz1jKyJ33nI

2012 01 13

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--12/01/13:

Legyél önmagad! Legyél az, aki vagy, a külsődleges dolgokat figyelmen kívül hagyva. Legyél szabad a szívedben, ahol valójában összeköttetésben állsz Velem; nem vallásos értelemben, hanem valóságosan. Hogy ez így lehessen, ahhoz a szellemi igazság és valóság jelen pillanatában kell maradnod. Ez annak a helye, ahol hitben és békességben lakozol. Így ha ezt az összeköttetést megzavarja valami, akkor meg tudod vizsgálni az okát, és meg tudod változtatni az elhelyezkedésedet, hogy fenntartsd ezt a szellemi áramlást, mondja az Úr. Nehogy megengedd, hogy a félelem, a hitetlenség, az aggodalmaskodás vagy a kárhoztatás megszakítsa az összeköttetésedet. A Velem való kapcsolat nem valami távoli valóság, hanem itt és most van.

János 15:4 Maradjatok Énbennem, és Én tibennetek. Mint a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtőkében marad; úgy ti sem, csak ha Énbennem maradtok.

2012. január 12., csütörtök

2012 01 12

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--12/01/12:

Utasítsd vissza, és ne hagyd, hogy az elbizakodott előfeltételezés elhomályosítsa a helyes ítélőképességedet. Soha nem szabad arra alapozva cselekedned, reagálnod, válaszolnod vagy a következő lépésed megtenned, ami a feltételezésed szerint igaz. Ha nem vagy biztos valamilyen kérdésben vagy valamilyen körülmény felől, akkor szánj rá időt, hogy megvizsgáld és feltárd a tényeket. Csak azért, mert logikusnak látszik a következtetésed, attól még nem lesz igaz. Végül pedig, az elbizakodott előfeltételezés a megtévesztés sötétségébe fog sodorni téged, mondja az Úr. Maradj meg a világosságban és az igazságban, és őrizd meg az Én igémben való bizodalmadat, miközben az Én rendeléseimet követed.

Zsoltár 19:13 Tartsd távol a Te szolgádat az elbizakodottságtól; ne uralkodjon rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől.

2012. január 11., szerda

2012 01 11

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--12/01/11:

Látomásban láttam a Szellem Folyóját, és eszembe jutott, ahogy folyamatosan növekszik az áradása. Egy csörgedező patakkal kezdődik, ahhoz képest, amivé válni fog. Ha megmaradunk az Ő áramlásának a sodrásában, akkor az Istennel való kapcsolatunk el fog mélyülni és ki fog szélesedni, miközben szellemi lendületre, bölcsességre és érettségre teszünk szert. És hallom, ahogy az Úr még nagyobb mélységekbe hív bennünket, mert egyre többet nyilatkoztat ki az Ő királyságának a titkaiból. A mi dolgunk csak annyi, hogy adjuk át magunkat az Ő Szelleme áramlásának, és bízzunk Benne, hogy megerősít bennünket az Ő isteni céljában és elrendelésében.

Ezékiel 47:5 Mikor megint mért ezeret; folyó volt, melyen nem tudtam átmenni; mert mély volt a víz, úszni való víz, folyó, melyen nem lehet átmenni.

2012. január 10., kedd

2012 01 10

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--12/01/10:

Egy olyan időszakban vagy, amikor visszaszerzed azt, amit elvitt az ellenség. Ha éberen figyelsz és kész vagy követni a vezetésemet, akkor visszahozom mindazt, ami szükséges a szellemi jóllétedhez. Viszont vannak olyan dolgok is, amiket még jobb békén hagyni, Én pedig majd megadom a kellő megítélést, hogy tudd a különbséget. Gyere Hozzám hittel, és Én megnyitom azt, amit ember be nem zárhat, és bezárom azt, amit ember meg nem nyithat.


Jelenések 3:8 Ismerem a tetteidet. Lásd, Én egy nyitott ajtót adtam eléd, amit senki be nem zárhat; mert kevés erőd van, megtartottad az Én igémet, és nem tagadtad meg a nevemet.

2012. január 9., hétfő

2012 01 09

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--12/01/09:

Az ellenség támadást indított ellened, hogy csüggedtséggel fedje le a szellemi környezetedet. Ennek a betolakodásnak az első jele a lehangoltság érzése lesz, sőt akár depresszió érzése is, ok nélkül. Őrködj és védd magad a búskomor érzésekkel szemben, és állj készen arra, hogy felkelj és végigküzdd magad ezen a letámadáson, egészen a győzelemig. Szilárdítsd meg magadat újra az Én királyságom békességének és örömének az atmoszférájában, mondja az Úr.

Ésaiás 54:17 Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

Figyelj a jelzésekre

2012 január 8.
SHELLY MATHIS
Kremmling, Colorado

Figyelj a jelzésekre

Szeretteim, járjatok Szellemben! Őrködj, mert az ellenség az elbizakodottság kísértésével jön, ami arra fog csábítani, hogy eltávolodj a vezetésemtől, és olyan helyzetbe hoz, amelyben vészesen ki vagy téve az ellenség támadásának. Mint ahogy a közlekedési lámpák jelzései irányítják a haladásodat egy veszélyes kereszteződésben, Én is biztonságban vezérellek végig minden akadály között, amit az ellenség helyez eléd. Figyeld és keresd a benned élő Szellemem hirtelen jövő megállításait és a bizonyságait, mert ezek által fogod tudni, mikor kell menned, mikor kell megállnod, és mikor kell lelassítanod és várnod Rám, hogy továbbvezesselek. Állj ellene az elbizakodottság minden formájának!

Zsoltár 19:14 Tartsd távol a Te szolgádat az elbizakodottságtól; ne uralkodjon rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől.

- - -
A fenti prófécia szintén a Faith Tabernacle honlapján olvasható, a Burns házaspár egyik munkatársától. (-Gyuri)

2012. január 6., péntek

Ima és böjt összefogás a nemzetünkért - január 8-28

Kedves Testvérek!

Szívből támogatom a nemzetünkért meghirdetett 

IMA ÉS BÖJT ÖSSZEFOGÁST, 

ami január 8-tól 28-ig tart. 


A részleteit az Élő Ige honlapján ismerhetitek meg: 

Horváth Balázs: Merre vagy, Uram?


Egy kedves dicsőítésvezető, az Élő Ige gyülekezetben szolgáló Horváth Balázs új albumáról (melynek címe: Út a lehetetlenen át) szól ez a különleges, szép dal - "Merre vagy, Uram?"

(Bővebb infó az albumról a YouTube oldalon található)


2012 01 06

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--12/01/06:

Maradj az áramlatban, és eltűnnek az akadályok. Azok az erők, amik az akadályai voltak a haladásodnak, és visszatartottak a szándékaid megvalósításától, csak addig lesznek ott, míg el nem szánod magad arra, hogy engeded a Szellememnek, hogy a könnyedség kenetével sodorjon téged. Lazíts, és hagyd, hogy ez az áramlat hordozzon téged feszültség és erőlködés nélkül. Emeljen fel és vigyen tovább az Én hatalmam, mondja az Úr.

Zsoltár 27:6 Most is felülemeli fejemet ellenségeimen, akik körülöttem vannak, és én az Ő sátorában örömáldozatokkal áldozom, énekelek és zengedezek az Úrnak.

KÖNYVEK ERRE AZ IDŐRE


Frank VIOLA "A gyülekezet újragondolása" című könyve nagyon időszerű, az Úr által most készített új bor megtartásához sokkal alkalmasabb tömlőt, gyülekezeti életformát bemutató forradalmi gondolatai olvashatók benne.

Rick JOYNER könyvei (Az aratás, Az apostoli szolgálat, Krisztus ítélőszéke előtt, Az elhívás, A fáklya és a kard, és még mások) egészséges szemléletet segítenek kimunkálni a hívőkben a ma kiemelkedően szükséges prófétai látáshoz.

Ezeket és még más hasonlóan érett szemléletű könyveket tudsz megrendelni az Imádság Háza Alapítványtól

A könyvekről rövid bemutatót itt olvashatsz.
A Frank Viola könyvről itt találsz ismertetőt, itt pedig bele is olvashatsz a fejezetekbe.

Miskolci és Miskolc környéki megrendelők nálam is jelentkezhetnek! (Gyuri)

2012. január 5., csütörtök

Rick Joyner: A korszakokra szóló esztendő

RICK JOYNER
WORD FOR THE WEEK (HETI ÜZENET)


A korszakokra szóló esztendő

2012, 1. hét

Forrás: MorningStar Ministries


Az Új Esztendő mindig a reménység ideje, a reménység pedig az egyik legnagyobb erő. Ilyenkor gyakran elhatározzuk, hogy teljesíteni fogjuk a fogadalmainkat, mint például fittebbek leszünk, több időt fogunk tölteni a családunkkal, vagy hogy hűségesek leszünk bizonyos szellemi gyakorlatok terén, például többet imádkozunk és többet tanulmányozzuk a Bibliát. Mivel ezek az elhatározások gyakran segítik az embert abban, hogy be is tartsa a fogadalmait, bizonyára jónak mondhatók.

Az idei év az, amely a maja naptár szerint a világ végét jelenti. Ugyanúgy, ahogy Pál apostol azt írta a krétai prófétákról, hogy abban, amit a krétai emberekről mondanak, igazuk van, a hamis próféták is mondhatnak igazat bizonyos dolgokról. Úgy gondolom, hogy a maja naptár valamilyen szempontból igaz - ez az esztendő fogja a végét jelenteni ennek a világnak, abban a formájában, ahogy eddig ismertük.

Nem azt prófétálom, hogy idén lesz a világ vége, vagy a korszak vége, vagy Krisztus visszajövetele. Azt állítom, hogy radikális változások jönnek az egész világra ebben az évben. Az, hogy jó vagy rossz sül ki ezekből, nagyobb mértékben fog múlni Krisztus testén, mint bármilyen más tényezőn. Ez az év lesz az eddigi legnagyobb lehetőségünk, nem csak a mi nemzedékünkben, hanem talán a valaha legnagyobb. A változás időszaka általában kevés ember kezében szokott alakulni, valamilyen irányba terelődni, ezért ha Krisztus testének csupán kis része felébred és munkába áll, az ebben az évben gyakorolt hatás már nagyobb lehet bármi eddiginél.

Nem tudom pontosan, hogyan fog lejátszódni mindez, azt viszont tudom, hogy meg fog történni. Mindannyiunknak "töredékes a látása" és "töredékes a prófétálása". Miután személy szerint egy olyan több éves időszakon mentem át, amely során nagyon kevés prófétai kinyilatkoztatást kaptam, most nemrég egy nagyobb adagban kaptam a "letöltést", amely szinte teljes mértékben arról szól, hogy Krisztus teste felébred és munkába áll.

Annak, hogy nem kaptam sok kijelentést az utóbbi öt évben, az volt az oka, hogy kaptam egy megbízatást és egy ígéretet, hogy ha hűséges leszek, akkor megkapom életem legnagyobb kijelentését a megbízatás végén. Ennek ellenére már most kaptam egy adagot ebből, mivel rendkívül kritikus jelentőségű időben élünk. Ránk nézve a legkritikusabb jelentőségű dolog az, hogy a történelem legnagyobb ébredése és aratása mindjárt itt van, mi pedig nem állunk készen.

Több prófétikus barátom is azt hallotta az utóbbi időben az Úrtól, hogy "Kicsi a következő nagy". Azt kaptam, hogy ez így igaz, és megláttam ennek az egyik konkrét jelentését. Ahogy a múlt heti üzenetben is írtam, amikor 1987-ben az Aratásról szóló látomást kaptam, két ébredési hullám eljövetelét láttam. Az egyik néhány év múlva el is indult, és körülbelül tizenhat évig tartott. Míg Dél- és Közép-Amerikán, Afrikán és Ázsián végigsöpört, és a történelem legnagyobb létszámú megtérőit aratta le, Észak-Amerikát és Európát majdnem elkerülte. Ezután láttam egy viszonylag csendesebb időszakot, mielőtt a másik, sokkal nagyobb hullám végigsöpör az egész földön, amely Isten legnagyobb munkálkodása lesz a történelemben. Most járunk ennek a viszonylag csendesebb időszaknak a végén, amelyet láttam, a következő hullám pedig már mindjárt itt van.

Ebben a második hullámban, amit láttam, száz fős gyülekezetek hetente ezer új megtérőt hoztak. Ez csodálatosan hangzik, és valóban az is volt a látomásban, ugyanakkor hatalmas mértékű nyomás alá helyezte a gyülekezeteket. Ezeknek az új hívőknek gyógyulásra, szabadulásra és szilárd bibliai igazságra alapozott tanításra lesz szükségük. Azok a hívők, akik eddig istentiszteleten tanítottak vagy beszéltek, hirtelen az új megtérőkből álló hatalmas gyülekezeteket vezették.

Talán azt gondoljuk, hogy a mega-gyülekezetek hetente tízezer új megtérőt is hoznak majd egy ilyen aratás során, de mégsem így történt. Minden gyülekezet hoz majd új embereket, viszont abban amit láttam, a mega-gyülekezetek nem hozták ezresével az embereket a kis gyülekezetekhez hasonlóan - csak viszonylag keveset. Ennek az volt az oka, hogy kevésbé voltak felkészülve az aratásra, mint a kisebb gyülekezetek. Azért voltak kevésbé felkészültek, mert inkább a programok építésére voltak ráállva, és nem arra, hogy az embereket építsék, a kisebb gyülekezetek viszont jobbak voltak az embereik építésében.

Ez nem minden mega-gyülekezetre igaz, és nem is minden kis gyülekezetre, viszont általánosságban így van. Muszáj felkészülnünk a betakarításra. Minden földműves és gazda tudja, hogy ha itt az aratás ideje, akkor nem szabad vesztegetni az időt - akkor mindenki a fedélzetre! Sokat kell még tennünk annak érdekében, hogy készek legyünk, de a legfontosabb az, hogy a gyülekezetünk minden jelenlegi tagját segítsük Krisztus igazi tanítványává válni, akik ismerik az ajándékaikat, a szolgálatukat, és fel vannak szabadítva arra, hogy használják is ezeket - az Efézus 4 mandátuma szerint.

Csak rövid idő áll a rendelkezésünkre, hogy felkészüljünk egy életre szóló munkára. Ezt az időt kívánták látni a régidők prófétái és igaz emberei, mi pedig arra vagyunk elhívva, hogy ebben az időben éljünk. Ez az esztendő az, amikor úgy kell a királyság munkájába beállnunk, mint még soha. Azok, akik már benne vannak a munkálkodásban, olyannak fogják látni mostantól, amilyennek eddig még soha nem látták. Isten királyága elközelgett.

Egy korábbi prófétai üzenet

Tavaly volt egy kihagyott időszak, amikor nem jelentek meg a napi próféciák a blogon. Az egyiket különösen olyannak tartom, ami túlmutat az adott napon, héten: 2011 november 7-én Bill és Marsha is adott tovább üzenetet az Úrtól - vegyetek bátorítást, erőt és kenetet belőle!


A TROMBITA, Bill Burns:
Nyissátok fel a szemeiteket, szeretteim, mert bizony, csodás dolgokat fogok mutatni nektek ezekben a napokban. Azok a dolgok, amire sóvárogtatok, és ami után kutattatok, bizonnyal szellemi valósággá válnak, amiket nem csak megragadni, látni és hallani fogtok, hanem ezeknek az igazsága igazolva lesz a Szellem által, aki bennetek él, és Ő megerősíti azt, amit ezekben a napokban cselekszem, mondja az Úr. Mert a régi titkok, a mindeddig rejtett titkok, a mostani időre félretett titkok bizonnyal fel fognak tárulni, miközben folyamatosan az Én jelenlétemben és hatalmamban jártok. A most következő évben, ahogy átadjátok magatokat az Én céljaimnak, és tudatosan az Én isteni kormányzásom alatt éltek, a természetfeletti és szokatlan dolgok elkezdenek megnyilvánulni közöttetek. A csodák olyan átváltozásokat fognak okozni, amit már vágytatok meglátni, és a Magasságos gyógyító ereje úgy fog ömleni, mint az élő víz az Én népem között. Különbséget fogok tenni azok között, akik az Enyéim, és azok között, akik nem az Enyéim. Az ultimátumot kiadtam, meghúztam a határt. Ne lépjétek át ezt a vonalat, maradjatok mögötte az Én céljaimban, az Én hatalmamban és az Én jelenlétemben.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns:
Hallottam, ahogy ezt mondta az Úr: A prófétáim elszigetelődtek és szétszóródtak, és nehezen tudják azóta meghallani a prófétai szót, mert az ellenség ordítása felszállt, hogy elnyomja az Úr szavát. Sokan váltak áldozatává az esti farkasoknak, mert a nyomorúságaik és megpróbáltatásaik napjai elvonták a figyelmüket, sőt elbátortalanították őket. De Én igazán mondom nektek, hogy éppen most egy hívás hangzik fel a mennyben, amely az igaz prófétáknak szól, hogy keljenek fel az Én Szellemem friss szelén és kenetén, és szárnyaljanak új magasságokba, hogy tisztán és világosan hallják az Én hangomat, és megtegyék a prófétai kinyilatkoztatásokat.
Ésaiás 40:31 De akik az Úrra várnak, megújul az erejük; szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg.

2012 01 05

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--12/01/05:

Ne félj! Azon munkálkodom az életedben, hogy eljuttassalak a rendeltetésedbe. Még akkor is, amikor letérsz az útról, bízhatsz Bennem, hogy visszahozlak. Álljon rá a szíved, hogy állandóan a nyomomban fogsz járni, és álljon rá az akaratod, hogy soha nem fogsz tudatosan visszamenni a világba. Nem te választottál Engem; Én választottalak téged, hogy felállítsd a királyságomat a földön ott, ahol vagy. Állítsd fel a királyságomat a szívedben, a kapcsolataidban, ahol élsz, ahol dolgozol és ahol imádatot folytatsz. Ez az Én akaratom és célom számodra, mondja az Úr.

1 Péter 2:9 Ti pedig kiválasztott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, az Ő saját, különleges népe, hogy hirdethessétek az Ő dicséretét, aki kihívott benneteket a sötétségből az Ő csodálatos világosságába.

- - -
Az "Amitől prófétai" tájékoztató oldal frissítve lett!

2012. január 4., szerda

Az őrálló feladata - Marsha Burns

A napi próféciákkal szolgáló idős házaspár, Bill Burns és Marsha Burns sok tapasztalattal rendelkezik a szellemi világban való eligazodás, az ima és a szellemi hadviselés terén. Ezekből sok tanítást megosztanak a honlapjukon (Faith Tabernacle), innen van az alábbi írás is, a "pulpitusról" elhangzottak egyik vázlata. Habár a saját közösségükben hangzott el, a benne olvasható aktuális kijelentésekkel együtt, hasznosnak tartom, hogy egy ilyen összefoglalt formában is láthassuk, hogyan gondolkodnak és szolgálnak. Mivel az angol és a magyar szóhasználat közötti különbség néha magyarázatra és pontos értelmezésre szorul, ezt igyekeztem minél világosabban érzékeltetni a fordításban. (Gyuri)
- - -

Az őrálló feladata - Marsha Burns

A várost védeni.
Ébren kell maradnia. (Nem szabad elaludnia)
Éberen kell figyelnie ("riadókészültségben")
Jó szeme kell hogy legyen (jó látása) és el kell mondania, amit lát.
Riadót fújni.

Ez egy prófétai kép azokról, akiket szolgálatba állítottak Isten népének a védelmére.

Ésaiás 21:11 ... " Őrálló! Meddig tart még az éjszaka, meddig tart még ez éj? "

Zsoltár 127.1 "Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző."

Nem válhatunk önelégültté, és nem aludhatunk.

Ésaiás 56:9-10 Mezőnek minden vadai! jertek el enni, erdőnek minden vadai! Őrállói mind vakok, mindnyájan tudatlanok, mindnyájan néma ebek, nem tudnak ugatni; álmodók, heverők, szunnyadni szeretők!

Az ellenség arra vár, hogy az őrállóknak elterelődjön a figyelme, vagy hogy elaludjanak munka közben. Ekkor a Sátán eljön pusztítani.

János 10:10 A tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson; én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.

Éberen figyelnünk kell az Úr eljövetelére is, hogy készen álljunk a Vele való találkozásra.

Márk 13:35-37 "Legyetek hát ébren! Hiszen nem tudjátok, hogy a ház ura mikor jön: este, éjfélkor, kakasszókor, vagy hajnalban. Hogy mikor hirtelen megjön, szunnyadva ne találjon titeket. Amit pedig nektek mondok, mindeneknek mondom: Ébren maradjatok."

A szellemi érzékszerveinknek olyan finoman behangoltnak kell lenniük, hogy a legapróbb hasadást is fel kell ismernünk az atmoszférában.

Zsidókhoz írt levél 5:14 "Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, akiknek érzékeit a gyakorlat kifejlesztette a jó és a rossz megkülönböztetésére." (angol szóhasználat másik jelentése: "felismerésére" - a ford.)

1 Korinthus 12:10a Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése ("felismerése")

Miután meglátjuk és felismerjük a veszély természetét: elmondjuk, kihirdetjük.

Ésaiás 21:5-6 Teríts asztalt, vigyázzon a vigyázó, egyetek, igyatok; föl fejedelmek, kenjétek a pajzsot! Mert így szólott hozzám az Úr: Menj, és állass őrállót, amit lát, mondja meg.

Ezékiel 3:17 Embernek fia! Őrállóul adtalak én téged Izrael házának, hogy ha szót hallasz számból, intsd meg őket az én nevemben.

És ... fújj riadót!

Ezékiel 33:6 Ha pedig az őrálló látja a fegyvert jönni, s nem fújja meg a trombitát, és a nép nem kap intést, és eljön a fegyver s utolér közülük valakit, ez a maga vétke miatt éretett utol, de vérét az őrálló kezéből kérem elő.

Mit mondott az Úr az Ő őrállóinak?

SZELLEM LOVAK - Jeanninne Adams
2009 január 25:
A Szellemben hallottam ezeket a kérdéseket: "Nem tudod?" "Nem hallod?" Megkérdeztem: "Mit kell tudnom és hallanom?"
A Szellem: Dobogást
Én: Mi az?
A Szellem: Paták.
Én: Lovak jönnek?
A Szellem: Igen
Én: Ez valami jó vagy rossz dolog?
A Szellem: Ezek a lovasok a hívásra válaszolva jönnek.
Én: Milyen hívásra?
A Szellem: A segélyhívásra, hogy segítsenek a jelenlegi és a soron következő harcban.

Ekkor meg is láttam a lovakat és a lovasaikat. Átláttam rajtuk. Nagyon sokan vágtattak felém. Majd hallottam, hogy így szólt a Szellem: "A lovak az igén jönnek be - ez az út, az igazság ösvénye, amin vágtatnak. Ebben az igében való hit széleszti el az ellenség arra irányuló próbálkozását, hogy elpusztítson kijelölt területeket."

Láttam, hogy az egyik ló kivált a csoportból, és lovasával a szenthelyre jött. A ló felágaskodott, majd így szólt a rajta ülő: "A szavaidra várunk. Itt vagyunk, hogy segítsünk. Öltözz fel!" Így feleltem: "Hogy érted, hogy öltözzek fel?" A lovas ezt felelte: "A fegyverzeted lecsúszott a helyéről; rések vannak rajta. Öltözz fel rendesen. Indulunk!"

AZ ŐRTORONYBÓL - Brady Mathis
"Szellemben láttam a Király asztalát, de nem étellel és itallal volt megterítve. Különféle térképek borították, térképészeti eszközökkel és kis katona figurákkal. Ez a Királyi Tanács asztala, ahol felfedi előttünk az ellenség tevékenységét, az Ő saját győzelmi tervét, valamint a nekünk szóló akcióparancsait. A mostani időben kritikus jelentőségű az, hogy találkozzunk az Úrral az Ő tanácskozó asztalánál; amit itt tudunk meg, az áttörést fog jelenteni a Sátán ellenünk irányuló támadásainak frontján.

Azt a kifejezést hallottam, hogy "az igazság akadálya" ("obstrukciója"). Mint tudjuk, az Úr szándéka az, hogy megszilárdítsa az igazságot az Ő népe számára, az ellenség terve pedig megakadályozni ezt - hogy felépítsen valamit ez ellen, meggátolja, vagy elrejtse. Sátán azon dolgozik, hogy elejét vegye annak, hogy elérjétek a stabilitásotok, érettségetek és rendeltetésetek új szintjét, amelyre az Úr hívott el benneteket. Sátánnak az egyetlen erőssége az, hogy a sötétségben munkálkodik, hogy elrejtse a szemünk elől a tevékenységét. Figyelnünk kell a Királyi Tanács asztalánál, ahol a Király feltárja Sátán munkáit; Szellemben kell látnunk, túl a fizikai körülményeken, embereken és viselkedéseken, amelyek látszólag a problémát jelentik, és megkülönböztetéssel fel kell ismernünk a démoni befolyást. Amint meglátjuk ezt, az imádságunk és a megvallásunk pontos és hatékony lesz ezeknek az erődítményeknek a lerombolásában.

Látomásban láttam a Sivatagi Harcost (aki Isten láthatatlan ígéretéért küzd), ahogy egyedül áll, és maga mellett tartja a lándzsáját. A sivatag pusztaságán áttekintve megláttam egy vad homokvihart, ami közeledett felé. Szilárdan állt, miközben a vihar körülötte tombolt, és láttam, ahogy a süvítő szélben a homok lefosztja a hústestet a kezéről, és meglátszott az arany. A lándzsája hegye megkopott volt a használattól, a homok pedig csiszolta és élezte. Még nem láttuk meg (a maga teljességében) azt a győzelmet és igazságot, amit az Úr ígért, csak a vihart látjuk. Állj meg ott, ahová Isten helyezett, és készítsd elő a hitedet és a háborús fegyverzetedet. Ahhoz, hogy legyőzzük az ellenséget, meg kell harcolnunk a még nem látott ígéretért - harcolnunk kell annak az ígéretnek a védelméért, amely még nem vált valóra.

A Trombita (Bill Burns):
Ne tartsátok különös dolognak, Én népem, hogy az ellenség ellenetek lett küldve. Hátráltató szellemek vannak kiküldve, hogy kívül tartsanak benneteket annak a teljességéből, amit ebben az időben cselekszem. Ti viszont emlékezzetek a szavaimra, íme adok nektek hatalmat; hatalmat adok az ellenség minden munkái fölött. Úgyhogy amikor az ellenség támadásával szembesülsz, kelj fel és használd az Igémet, mint egy kardot, őellene. Ezek a háború napjai. Ezek az Én hatalmam napjai, amikor az ellenség a zsámolyom alá kerül, és ti vagytok azok az emberek, akik ezt megteszik. Ismét mondom, ne tartsátok különös dolognak, hogy hátráltató erők jöttek azért, hogy ellopják tőletek azt, amit már megkaptatok. Keljetek fel a kenetben és törjétek meg a rabigát! Emelkedjetek fel, és győzzetek az erőtlenség fölött! Keljetek fel és gyógyuljatok meg! Keljetek fel és szabaduljatok meg! Jöjjetek be az Én Igém teljességébe és az Én ígéreteim teljességébe. Ne álljatok le és ne nézzetek vissza! Előttetek van még a vándorút; a tökéletességre vezető út előttetek van. Tökéletességre viszem a rátok vonatkozó dolgokat, mondja az Úr.

Apró jelek (Marsha Burns):
Hallottátok, amit mondanak: a gyötrelem szereti a társaságot, Én viszont azt mondom nektek, hogy őrködjetek, mert csapdát állítottak azzal a céllal, hogy bevonjanak benneteket mások kínos helyzeteibe, amelyekbe nem a ti dolgotok hogy beleavatkozzatok és nem is szeretnétek. Csak akkor szólj vagy cselekedj, amikor kenetet adok hozzá, mondja az Úr. És óvakodj attól, hogy olyan helyzetekbe keveredj bele, ahol nincs legitim felhatalmazásod arra, hogy cselekedj. Megadom neked, hogy felismerd (megítéld, megkülönböztesd), milyen mértékben kell belefolynod, de el kell határoznod, hogy megmaradsz a saját határaid biztonságos keretein belül.

Az ördög minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy téged tegyen felelőssé az ő aljas játékaiért. Ő a vádló, és elhatározta, hogy súlyos vádakat irányít rád, amitől kárhoztatva fogod érezni magad. Ez egy olyan támadás, amely felhozza a múltat, és arra fog csábítani, hogy magadra vállald a felelősséget mások tetteiért. Ha aláadod magad ennek a csábításnak, akkor ez kivisz téged a Szellem sodrásából, és letaszít a testbe. Állj ellene, mondja az Úr! Jakab 4:7 Ezért hát engedjetek Istennek. Álljatok ellene az ördögnek és elmenekül tőletek.

Szeretteim! Régi dolgok kerülnek elő felülvizsgálásra, amelyek nem voltak szem előtt, és nem voltak észben tartva. Nem feltétlenül lesz kényelmes vagy örömteli ezekkel foglalkozni, viszont hasznos tud lenni, ha hajlandó leszel felülemelkedni az érzelmileg telített emlékeken, hogy egy magasabb távlatból nézz a Szellem szemével, és ne a test szemével. Annak van az ideje, amikor egyszer és mindenkorra eljutsz egy nagy és hosszútávú megoldásra, mondja az Úr. Példabeszédek 17:24a Az értelmes tekintetében bölcsesség van.

Csendesedjetek el, és figyeljetek, gyermekeim. Halljátok a zsibongást a szellemi világban? Nagy kavarodás van, mert az ellenség visszaköveteli a pozícióit és az erődítményeit. Ez azért van így, mert sok harcosom futott a harcra a Szellem kardját használva, az Én Igémet, hogy meghiúsítsa az ő terveit és győzedelmeskedjen a célkitűzései fölött. Ne hagyjátok abba túl korán az erőfeszítéseiteket arra, hogy kiadjátok az útját az ördögnek. Most szedi össze a csapatait, hogy egy újabb támadássorozatot hajtson végre. Őrállók, fújjatok riadót és álljatok készenlétben! Fordítsátok vissza a csatát a kapuban, mondja az Úr. Ésaiás 28:5-6 Azon a napon a seregek Ura dicsőség koronája és ékesség diadémja lesz az Ő népe maradékának, hogy ítélet szelleme legyen az ítélőszékben ülőnek, és erőssége legyen azoknak, akik visszafordítják a csatát a kapuban.

Idézet Ulysses S. Grant-tól: "A háború művészete egészen egyszerű. Tudd meg, hol az ellenség. Juss el oda amilyen hamar csak tudsz. Mérj csapást rá, amilyen keményen tudsz, és haladj tovább."

Összefoglalás:
Légy ébren és légy résen!
Állj őrt (figyelj / vigyázz)!
Ismerd fel a támadást!
Nyilvánítsd ki / Mondd ki!
Fújj riadót!

- - -2012 01 04

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--12/01/04:

Sokan közületek, Én népem, úgy érzitek, hogy elveszítettétek a tájékozódási képességeteket, és zavartnak érzitek magatokat. Annak, hogy rendbe jöjjetek és jól érezzétek magatokat, egyetlen módja az, hogy időt töltötök a jelenlétemben, ahol újra kapcsolatba tudtok kerülni a szellemi valósággal. Nehogy megengedjétek a lelketeknek, hogy elsőbbséget élvezzen a szilárd szellemi fundamentumotokkal szemben, és azt se hagyjátok, hogy az ideiglenes világi állapototok átvegye az örökkévaló igazság helyét. Gyertek Hozzám, és találjatok békességet, mondja az Úr.

Ésaiás 26:3 Tökéletes békességben őrzöd azt, akinek az elméje Rád támaszkodik, mert Benned bízik.