2010. március 30., kedd

2010 03 30

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 március 30:
 
Meg van írva, hogy Illés Szellemének el kell jönnie, és be kell teljesítenie mindent. És ezekben a napokban így fogom feltámasztani Illés szellemét azokban, akik hajlandóak; ahogy Keresztelő Jánosban is tettem, hogy a világ és az Én népem láthassa, hogy van Isten, aki él; Isten, Aki a mennyből uralkodik. És az evangélium bemutatásának az ereje által fog eljönni a királyságom helyreállításának a teljessége a földre, és megtalálható lesz a népem között. Merd elhinni, hogy tudlak ilyen módon használni téged, mert vajon nem a pusztában voltál eddig? Nem tartottalak meg téged még a száraz helyeken is? Nem jelentettem ki Magamat neked? De most van a kijöveteled ideje. Most van az ideje, hogy előjöjj. Most van az ideje, hogy kijöjj a pusztából erőben és hatalomban. Emlékezz ezekre a szavakra, amiket szólok neked, mert a puszta az a hely, ahonnan a dicsőségbe és az ígéret földjére jössz, mondja a Szentséges Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 március 30: 
Gyertek ki a sötétségből, ami visszatartott attól, hogy észrevegyétek, élvezzétek és bemutassátok a királysági életet. Sűrű sötétségben is voltak, és a kudarcot és reménytelenséget éreztek sokan, de Én utat készítettem nektek, hogy a Szellemem erejében jöjjetek elő. Igazán el kell engednetek a múltat, és magatok mögött kell hagynotok mindent, ami megsebzett vagy legyöngített. Most van az idő. Gyertek elő, mondja az Úr.

Filippi 3:13 Testvéreim, én nem tartom magam olyannak, aki már elérte; hanem egy dolgot teszek, elfelejtem azokat, amik mögöttem vannak, és előrenyújtom a karomat azok felé, amik előttem vannak.

2010. március 29., hétfő

2010 03 29

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 március 29:
 
Én vagyok a dicsőség Ura, és azért jöttem, hogy átvigyelek titeket a Királyságba, és megnyissam a szemeiteket, hogy lássatok és értsetek. Azért jöttem, hogy megnyissam a füleiteket, hogy hallhassátok az üzenetemet, mert az az üzenet, Én népem, meg fog változtatni és hatalommal fog felruházni benneteket; felkészít arra, hogy teljességben éljétek az életet a testetekben, a győzelem helyén. Hát jöjjetek, részesüljetek belőle, és vegyetek abból, amit ebben az időben cselekszem, mondja az Úr Isten. Mert ebben a konkrét időben azért jöttem, hogy szellemi módon átformáljalak benneteket, hogy lássátok és értsétek, nagyra nyitott szemekkel, a jogaitok teljességét az Én királyságomban. Azt szeretném, hogy annak a teljességében éljetek, amit adtam, mert készen áll. A menny munkái el vannak végezve, de a ti munkátok folytatódik. És ez a munka az, hogy egyek legyetek Velem, és hogy úgy járjatok Velem, ahogy még soha sem, hogy az örökségeteket teljes egészében megkaphassátok ebben az időben.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 március 29: 
Hívlak téged, kedvesem, hogy törj ki. Törj ki minden kötelékből és minden korlát közül, ami visszatart attól, hogy a Szellemem teljességében élj, mondja az Úr. Kelj fel a szabadság erejében, ami elérhető számodra. Utasítsd vissza azt, hogy megengedd az ellenségnek, hogy visszatartson a királysági rendeltetésedtől.

János 8:36 Ezért ha a Fiú szabaddá tesz, akkor tényleg szabad leszel.

2010. március 26., péntek

2010 03 26

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 március 26:

A szabadságért való kiáltásotok azt követeli meg, hogy mindennek, ami a sötétségben rejtőzik, a világosságra kell jönnie. Ez a teljes szabadságra vezető út. A sötétségben rejtve maradó dolgok meg fogják nyitni az ajtót az ellenség számára, hogy kínozzon és összezavarjon. Számolj le a titkos bűnnel és a nyilvános tagadással. Legyél nyílt és őszinte Előttem, mondja az Úr. Valld meg a bűneidet, és fordulj el a sötétségtől. Legyél szabad!

1János 1:9 Ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minden igazságtalanságtól.

2010. március 25., csütörtök

2010 03 25

APRÓ ELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 március 25:

Légy éber, és vigyázz a megzavarások miatt, amelyek a világi gondokra terelik a figyelmedet ahelyett, hogy az Én Szellemem által legyél vezetve és indítva. Ez mindig az ellenség taktikája, hogy távol tartson a tisztaságtól és az erőtől, és helyette elkezd egy olyan dimenzióba vinni, ami félelmet kelt a megbűvölés által, ami elcsábít a királysági céloktól. Elég könnyen le tudod győzni ezt a kísértést azzal, hogy közel maradsz az Igém igazságához, mondja az Úr.

Galata 6:14 De távol legyen tőlem, hogy én valami másban dicsekedjem, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjében, aki álatal a világ meg lett feszítve számomra, és én is a világ számára.

2010. március 24., szerda

2010 03 24

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 március 24:

Hallom az Én igaz gyermekeim kiáltásait, és hallom az imáitokat, amikor azt kéritek, hogy mutassam meg a hibátokat. De Én azt mondom, hogy lépjetek be a Szellem által a csendes szemlélődés helyére, és akkor csak Engem fogtok látni, mondja az Úr. A bűnötöket elfedezi a megváltás megtisztító vére, és Én a szabadság útján foglak vezetni benneteket. Számoljatok le a bűntudattal, a szégyennel, és a kárhoztatással. Mert Én azon vagyok, hogy elvégezzem azt a jó munkát, amit elkezdtem bennetek.

1 János 3:20 Mert ha a szívünk vádol minket, Isten nagyobb a szívünknél, és mindent tud.

2010. március 23., kedd

Michael W. Smith - Secret Ambition

2010 03 23

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 március 23:

Szeretteim, tudok róla, hogy sok olyan helyzet és körülmény van, amitől rosszul érzitek magatokat, de Én azt szeretném, hogy az Én királyságom hasznán gondolkodjatok, ahelyett, hogy ezeken az ideiglenes problémákon gondolkodtok. Amit nektek elkészítettem, az messze felülmúlja azokat a problémákat, amikkel most szembesültök. Nézzetek Rám várakozással, és gyakoroljátok a hiteteket, hogy megkapjátok az ígéreteimet, mondja az Úr.

Róma 8:18 Mert én úgy tartom, hogy a jelen szenvedései nem méltóak arra, hogy össze legyenek hasonlítva azzal a dicsőséggel, ami közöttünk meg fog mutatkozni.

2010. március 22., hétfő

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 március 22:
Az Én népem közül sokan találják magukat bizonytalanságban, mert nem tudják, mit tegyenek; válaszokért keresnek Engem. Mivel a hazugságok megérkeztek, bizonytalanság van, és nem értitek és nem tudjátok, hogy Én mit fogok tenni. Ezért azt mondom, keljetek fel, és adjatok lábakat a hiteteknek. Nincs-e megmondva az Én igémben, hogy Én adok nektek bölcsességet? És ha hittel kéritek azt a bölcsességet, vajon nem kapjátok meg? Mire vártok? Keljetek fel és induljatok! Keljetek fel és cselekedjetek! Sokan közületek, Én népem, arra vártok, hogy Én cselekedjek, miközben Én mindvégig arra várok, hogy ti cselekedjetek. Arra várok, hogy gyakoroljátok a hiteteket, hogy higgyetek és kapjatok. Számoljatok le a bizonytalansággal, és hadd tűnjön el a zavar, és hadd legyen elűzve tőletek az Én igém megkérdőjelezése és az Én vágyaim megkérdőjelezése. Távolítsátok el az ellenség hazugságait, hogy felkelhessetek és elindulhassatok. Én azok által cselekszem, akik cselekednek. Hagyjátok abba azt, hogy Rám vártok, hogy cselekedjek, mondja az Úr, és kezdjetek hitben cselekedni; igazságban cselekedni. Ahogy elkezdtek cselekedni, meg fogjátok találni azokat a dolgokat, amire vágytok; a szükséges bölcsességet; a nyitott ajtókat, amiket elétek helyeztem. Menjetek át rajtuk. Muszáj a hitetek alapján járnotok és cselekednetek. Ezért még egyszer mondom, adjatok lábat a hiteteknek, és engedjétek, hogy amit Én csinálok, az megvalósuljon ebben az időben és időszakban, mondja a Szentséges Úr.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 március 22:
Látomásban láttam egy tüskebokros területet, majd összekuszálódott ágakat, majd egy hurokcsapdát. Hiszem, hogy ezek mind ugyanazt jelentik. A tüskebokros terület egy csomó fásszárú, tüskés, tövises növény együtt. A kusza ágak összetekeredett ágak összessége. A hurokcsapda olyan dolog, amibe az ember belegubancolódik. Majd hallottam, amint azt mondta az Úr, hogy Ő megadja az olyan gondolatok és szituációk felismerésének a képességét, amelyek képesek összegubancolni bennünket azáltal, hogy zűrzavarba sodornak. Majd azáltal, hogy átadjuk magunkat az Ő kiszabadító erejének, szabaddá fog tenni és teljes mértékű tisztánlátást fog adni a szellemünkben és a lelkünkben.
Galata 5:1 Álljatok meg azért a szabadságban, amellyel Krisztus megszabadított minket, és ne keveredjetek bele újra a rabszolgaság igájába.

2010. március 19., péntek

Apró jelek egy lágy szélben, 2010 03 19

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 március 19:
Csendesítsd le a lelkedet, nyugodj le, és engedd, hogy beszéljek a szíveddel. Jöjj a csendes bizalom helyére. Engedj a Szellemem vezetésének, hogy arra lehessél pozícionálva, hogy megkapd mindazt, ami elérhető a számodra. Sok nagy és értékes ígéret várja, hogy beteljesüljön, amikor a megfelelő pozícióba kerülsz azok megszerzéséhez. Legyen hited Bennem, hogy Én átpozícionállak téged ebben az időben, mondja az Úr.

2 Péter 1:2-4 Kegyelem és békesség sokasodjon meg nektek Isten és Jézus, a mi Urunk ismeretében, mivelhogy az Ő isteni hatalma megadott nekünk mindent, ami az élethez és az istenfélelemhez tartozik, Annak a megismerése által, aki elhívott bennünket dicsőséggel és erénnyel, amelyek által rendkívül nagy és értékes ígéreteket kaptunk, hogy ezek által az isteni természet részesei lehessetek, megmenekülve a romlástól, ami a világban a kívánság által van.

2010. március 18., csütörtök

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 március 18:
Jöjj Hozzám, és hadd nyugtassalak meg minden terhedtől. Ismertesd a kéréseidet; add ide nekem azokat. A te hited fogja előhozni az Én akaratomat minden körülmény között. Add fel azt, hogy kézivezérléssel próbálod kezelni az életed és környezeted minden részletét, és hagyd, hogy Én hozzam elő a rendet a káoszból és megszilárdítsam a békességet. Bízz bennem, hogy feltárom az életed értelmét, és véghez isviszem, mondja az Úr.


Filippi 1:6 ... bízva abban, hogy Ő aki elkezdett benned egy jó munkát, véghez is viszi Jézus Krisztus napjáig.

2010. március 4., csütörtök

Miért kellett figyelmeztetni Izrael népét arra, hogy melyik szövetséget tartsák be?

Gondoljunk bele, amikor a zsidó nép visszatért a babiloni fogságból, akkor volt egy fontos ige, azaz kijelentés, amit Aggeus mondott nekik az Úr nevében: cselekedjétek az igét, amellyel szövetségre léptem veletek, amikor kijöttetek Egyiptomból.

Miért kellett ez a figyelmeztetés?

Egyrészt azért, mert ez nem mást jelent mint a Mózes általi szövetséget, ami miatt egyáltalán Isten népének nevezhette magát Izrael, a zsidóság. Ebben a szövetségben volt leszögezve, hogy milyen feltételek mellett tudnak Isten áldása és uralma alatt élni, meg hogy egyáltalán milyen törvények szerint éljék az életüket,ami egy rendet biztosított a számukra, mint egész nép számára.

De más oka is lehetett ennek a figyelmeztetésnek: szó szerint megemlíti nekik, hogy azt a szövetséget tartsák meg, amit Egyiptomból kijövetelkor kaptak. Miért? Kicsit képzeljük bele magunkat a történelembe: ezek az emberek tisztában voltak azzal, hogy a fogságra vitelük előtt volt egy próféta, Jeremiás, aki heves ellenállások közepette továbbította az Úr üzenetét, hogy fogságra fognak kerülni, hetven évig. Mindenki mást prófétált és mást akart, végül mégis neki lett igaza. De ez a Jeremiás arról is prófétált, hogy eljön az idő, amikor Izráel házával új szövetséget köt az Úr, nem a szerint a szövetség szerint, amit az Egyiptomból való kijövetelkor kötött... (lásd: Jer. 31:31-34)

Ráadásul ez az ígéret a nép helyreállításáról, Isten kegyelméről szóló üzenetek között jelenik meg Jeremiás prófétai könyvében. A zsidóság a babiloni fogság alatt alakította ki a zsinagóga rendszert, ahol felolvasták (és azóta is felolvassák) a törvényt és a prófétákat. Persze hogy azt gondolhatták a prófétai írások alapján, most a hazajövetelkor, hogy talán most jött el az ideje az új szövetségnek? (Nem akkor jött el, még kb 400 évet kellett várni a Messiás, Jézus eljöveteléig.) Ezért kellett figyelmeztetni őket, hogy cselekedjék azt az igét, amit az Egyiptomból való kijövetelkor kötött velük Isten... Az első szövetséget. (A Zsidókhoz írt levél 9:1 és 15 is így nevezi az "ó szövetséget".)

Tehát még nem járt le az érvényessége, meg kellett tartani, fenn kellett tartani a szövetségi állapotot Isten és az ő népe között, hogy pontosan minden úgy teljesedhessen be, ahogyan meg volt mondva, meg volt írva a Messiás felől.

Természetesen, ha jobban megnézték Jeremiás prófétálását, azt is láthatták, hogy az új szövetség nem csak valamilyen forradalmian új helyzet előállásával jön el, hanem a bűnök végleges megbocsátásával. Ez volt az, amit csak Jézus, az Isten Fia kereszthalála tudott elhozni. Az engesztelő áldozat, a vérében való váltság. És természetesen a Messiás feltámadása, ami bizonyította a bűn felett való győzelmét.
-¤-
Ezt az üzenetet azzal a céllal írtam le, és azért beszéltem erről akkoriban többször is, mert fontosnak tartottam az Istentől való folyamatosság, kontinuitás szem előtt tartását. Habár vannak ígéreteink Istentől, mindennek rendelt ideje van, ezért nem érdemes úgy csinálni, mintha már a következő dolog itt lenne, ha nem jött még el az ideje. Ezért hűségesen és kitartóan kell cselekedni Isten aktuális akaratát addig is, reménységgel készülődve az Isten időzítése szerinti változásokra. Alázat, türelem, hit, remény, eredmények. És a reménység nem szégyenít meg.