2015. december 31., csütörtök

Prófécia, 2015. december 31.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 31.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Sokan közületek, Én népem, engeditek, hogy kívülről jövő gondolatok zajongjanak az elmétekben és homályossá tegyék az ítélőképességeteket. Fontos, hogy folyamatosan arra fókuszáljatok, ami igazán számít az életben, és ehhez az ellenőrzésetek alatt kell, hogy tartsátok a gondolkodásotokat, mondja az Úr. Tudjátok, mi a különbség a jó és a rossz között. A jó gondolkodás jó cselekedeteket fog eredményezni. 2 Korinthus 10:4-6 hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek.

2015. december 30., szerda

Prófécia, 2015. december 30.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 30.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Készülj fel egy vadonatúj napra! Újra tiszta lappal indulsz, és minden egyes napot érintetlen tisztaságúvá tudsz tenni. Én majd mutatom neked az utat, mondja az Úr. Maradj jelen Velem azáltal, hogy a jövőről sem gondolkodsz túlságosan előre és a múlton elmélkedve sem időzöl hosszasan, valamint azzal, hogy nem hagyod, hogy a félelem beárnyékolja a Bennem való reménységedet és bizalmadat. Jelenések 19:6b "Alleluja! mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a Mindenható."

2015. december 29., kedd

Prófécia, 2015. december 29.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Jelentős változások történtek, amelyek hatással vannak rád. Ahelyett, hogy bánkódva tekintenél vissza, álljon rá a szíved arra, hogy reménységgel és céltudatossággal menj tovább. Vannak dolgok, amiket meg kell értened és meg kell valósítanod. Vedd fel a haladás pozícióját, mondja az Úr.
1 Timótheus 4:15 Ezekkel törődj, ezekkel foglalkozz, hogy előrehaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt.

2015. december 28., hétfő

Prófécia, 2015. december 28.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 28.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Az Úr azt mondja, hogy az ellenség egy szellemi ködöt hordott össze a szellemi atmoszféráitokba. Emiatt nem tudtatok tisztán látni. Ez kételkedést okozott azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amikről mostanában döntéseket hoztok. Emiatt volt, hogy homályosan láttátok azt, hogy mit imádkozzatok és mit cselekedjetek. De az Úr ezt mondja: "Most figyeljetek, mert elhozom az Én szelemet. Elviszem azt a ködöt, ami beburkolt benneteket. Elviszem előletek az akadályt, ami megakadályozta, hogy tisztán lássatok. Most léptek be a fény időszakába, és ennek az időszaknak a dicsősége nagy tisztánlátással fog eljönni, nagy céltudatossággal az elmétekben és nagy erősséggel, ami a Szellemem kenetéből fakad. Számítsatok rá, hogy kitisztítom a légkört, ami eddig hátráltatott benneteket, hogy mindent tisztán láthassatok, mondja a Mindenható.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Folytassátok a törekvést, hogy átkerüljetek a rabságból a teljes szabadságba! Ahhoz, hogy ezt meg tudjátok tenni, először meg kell látnotok és meg kell értenetek, hogy mi az, ami rabságban tart benneteket, és azután kell elvégeznetek azt, ami szükséges ahhoz, hogy kiszabadítsátok magatokat. Szellemi téren mondom ezt, de lehetnek olyan dolgok is, amiket természetes szinten kell megtennetek, mondja az Úr. Róma 6:16 Nem tudjátok, hogy ami mellé rabszolgák gyanánt odaálltok, hogy annak engedelmeskedjetek, annak rabszolgái is vagytok? Rabszolgái annak, aminek engedelmeskedtek: vagy a vétek rabszolgái, hogy meghaljatok, vagy a szófogadáséi, hogy igazságosak legyetek.

2015. december 27., vasárnap

Prófécia, 2015. december 27.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Egy ideje abban a folyamatban vagy, amivel az isteni rend állapotába kerülsz és azon dolgozol, hogy hatékonyan megvalósítsd mindazt, amire elhívtalak. Amit mostanáig megtettél, az meg is fog állni és a békesség helye lesz, de ezt a pozíciót meg is kell őrizned, mert a lelked ellensége harcolni fog ellened, hogy megszerezze magának, mondja az Úr. Filippi 4:7 és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

2015. december 26., szombat

Prófécia, 2015. december 26.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle of Kremmling ft111.com
2015. december 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Minden eddiginél fontosabb lesz ezekben a veszedelmes időkben, amelyeket most élünk, hogy összeköttetésben maradjunk Istennel és egy mindent meghatározó kapcsolatot építsünk ki Vele, a külsődleges vallásos gakorlatok végzése helyett. Jelen kell maradnunk Istennel, hogy a Szellem által tudjunk hallani, látni és felfogni. Ez létszükséglet lesz Krisztus Teste számára ebben az évben.
János 17:11 "Most már visszatérek hozzád, Atyám! Nem maradok tovább ezen a világon, de ők itt maradnak. Szent Atyám, őrizd meg őket neved hatalma által, amelyet nekem adtál! Őrizd meg őket, hogy ők is eljussanak arra az egységre, amelyben te és én élünk!"

2015. december 25., péntek

Prófécia, 2015. december 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 25.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Szedd össze magad és készülj fel a továbbhaladásra! A figyelemelterelések sora végtelen volt már eddig is, de most már el kell kezdened újra fókuszálni, céltudatosan és az irányt is szem előtt tartva. Számolj le mindennel, ami lesodort az útról. Ezek a napok veszélyeket rejtegetnek, muszáj odafigyelned, hogy hallani tudd a hangomat és engedelmeskedj a vezetésemnek, mondja az Úr. 1 Péter 4:17 Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először rajtunk kezdődik, mi lesz a vége azoknak, akik nem engedelmeskednek az Isten Evangéliumának?

2015. december 24., csütörtök

Prófécia, 2015. december 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Arra hívlak, hogy ismerd meg az igazi szabadságot, ami abból fakad, hogy nincs benned semmi csalárdság, semmi kontrollálás vagy manipulálás, nincsenek irracionális elvárásaid és nincs benned szellemi összevisszaság. Azt akarom, hogy ne legyél megterhelve és kellően szabad legyél ahhoz, hogy teljes mértékben bízni tudj Bennem. Egy új korszak kezdődik most, ami az igazságosság és a tisztaság korszaka, mondja az Úr. Zsoltárok 32:2 Áldott ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és szellemében csalárdság nincsen.

2015. december 23., szerda

Prófécia, 2015. december 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Legyél eggyé Velem szellemben, elmében és cselekedetben! Ebben az egységben minden a tökéletes rend állapotába fog kerülni, az erővel felruházás és tisztaság tudatával, és a lényedben minden sejt és atom tökéletesen rendeződni fog. Ami pusztulásra van rendelve, az meg fog szűnni. Ami a tűznek van rendelve, az meg fog tisztulni. Ami békességre van rendelve, az meg fog erősödni a békességben. Add át magad Nekem teljesen, mondja az Úr. Én vagyok a legfőbb uralkodó. Zsoltárok 146:10 Mindörökké uralkodik az ÚR, a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. Dicsérjétek az URat!

2015. december 22., kedd

Prófécia, 2015. december 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Engedd el a bizonytalanságérzetedet és a hiánytól való félelmedet. Ha megteszed, a bővölködés olyan új szakaszába foglak bevezetni, amilyet még nem is képzeltél. Ez a természetes szinten túl lesz, és egy szellemi ellátásba fog bevinni, ami békességet és örömöt fog hozni, mondja az Úr. Zsoltárok 50:10-12 Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata. Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is. Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti.

2015. december 21., hétfő

Prófécia, 2015. december 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 21.

A TROMBITA, BILL BURNS

Gyertek Hozzám, szeretteim! Mert az öröm és békesség időszaka van, amit a világ ünnepel. Miért nem tudja az Én népem ünnepelni még inkább? Ünnepeljetek; ünnepeljétek Krisztus születését. Ünnepeljétek azokat az ajándékokat, amiket Istentől kaptatok, ünnepeljétek a Szellemben való életeteket, ünnepeljétek mindazt, amiről tudjátok, hogy igaz. Mert nehéz idők jönnek. A veszedelmes idők már itt vannak. Hadd emésszen meg benneteket az Én örömöm, és hadd vigyen még annál is magasabbra a szellemi birodalomban, ahol most vagytok. Élvezzétek ezt a folyamatot, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Akik teljes mértékben engedelmesek voltatok mindenben, amit kértem tőletek az utóbbi napokban és hetekben, azokhoz eljövök, hogy megjutalmazzalak benneteket. Megnyitom az egeket és kiárasztom a dicsőségemet rátok többféleképpen, úgy, ahogy még csak nem is gondoltátok, mondja az Úr. Nézzétek és csodálkozzatok! Ézsaiás 40:10 Ímé, az Úr Isten jön hatalommal, és karja uralkodik! Ímé, jutalma vele jön, és megfizetése Őelőtte.

2015. december 18., péntek

Prófécia, 2015. december 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 18.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Tarts leltárt, ellenőrizd a mentális és szellemi állapotodat. Továbbra is az egyszerűsítés-megerősítés folyamatában vagy benne, miközben a változás folyamatosan ráállít téged a tőlem jövő legmagasztosabb és legjobb dolgokra. Őszintén gondold át, hogy mik azok, amik fontosak neked, és tedd helyre az értékrendedet, hogy tényleg az Én királyságomat keresd először, mondja az Úr.
Máté 6:31-33 "Ne nyugtalankodjatok tehát és ne kérdezzétek: Mit eszünk? vagy: Mit iszunk? vagy: Mibe öltözünk? Mindezt a pogányok keresik. Hiszen tudja mennyei Atyátok, hogy minderre szükségetek van. Ti keressétek elsősorban Isten országát s annak igazságát, és ezeket is mind hozzá kapjátok.

2015. december 17., csütörtök

Prófécia, 2015. december 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 17.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Fény fog derülni azokra a dolgokra, amelyek korrigálást igényelnek a gondolkodásodban és a terveidben. Ezeket a korrigálásokat azzal a kegyelemmel végezd el, amit Én adok neked. A kegyelmem fog megtartani téged az igazságosság és biztonság helyén, miközben kibontakozik előtted az új időszak. Nem fogod megbánni, hogy a feddhetetlenség helyére léptél. Róma 6:16 Nem tudjátok, hogy ha valakinek átadjátok magatokat szolgai engedelmességre, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra?

2015. december 16., szerda

Prófécia, 2015. december 16.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 16.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Amikor a káosz azzal riogat, hogy lerombolja a békességedet, akkor ellene kell állnod és egyszerűsítened kell. A bonyolítás adja a terepet a zűrzavarnak és a kétértelműségnek. Törekedj a tisztánlátás megtartására mindenben, és kerüld a félreértéseket. Foglald el az őszinteség pozícióját, és legyél egyenes, mondja az Úr. Zsoltárok 34:15 Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.

2015. december 15., kedd

Prófécia, 2015. december 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Épp most készülsz belépni egy új életfázisba, de vannak bizonyos dolgok, amiket előbb be kell fejezned ahhoz, hogy előretörhess. A lehető legjobban használd ki az idődet és a lehetőségeidet, hogy elintézz olyan dolgokat, amik a jövőben csak hátráltatnának, mondja az Úr. Én fogok adni neked szellemi meglátást, bölcsességet és útmutatást, hogy meg tudj tenni mindent, ami szükséges.  Ézsaiás 45:2 Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem.

2015. december 14., hétfő

Prófécia, 2015. december 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Még mindig történnek változások, miközben arra készülsz, hogy átéld az előtted álló időszak áldásait és kihívásait. Azok a dolgok, amelyekkel most szembesülsz, fel fognak készíteni, de oda is kell figyelned, hogy milyen tanulságokat hordoznak a körülményeid, mondja az Úr.  A szellemi meglátás a barátod.  Máté 11:29 "Vegyétek magatokra igámat és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s így nyugalmat találtok lelketeknek."

2015. december 12., szombat

Tömeges ébredés az eddigi iszlám világban

"A Közel-Kelet és Észak-Afrika legsötétebb szegleteiben soha nem tapasztalt ébredés zajlik. A hozzánk elérő hírek azt mutatják, hogy az elmúlt évtized során több muszlim vált Krisztus követőjévé, mint az iszlám egész 1500 éves történelmében összesen."

A média és a valóság közötti különbség... Amiről a különböző hírportálokon nem olvasunk így, arról a World Revival Network Blog számol be egy terjedelmesebb, komoly cikkében. Nagyon biztató végigolvasni, hogy milyen hatalmasan munkálkodik az Úr ezekben az időkben az egész iszlám világban, hogy magához vonzza az embereket. Ez egy fantasztikus örömhír, hiszen látjuk, hogy Isten akarata valósul meg... "...aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére." (1 Tim. 2:4)

A cikk magyarul az Idők Jelei oldalán olvasható, ide kattintva: Rejtett ébredés az iszlám világban

2015. december 11., péntek

Prófécia, 2015. december 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 11.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az Én képmásomra formállak át, mondja az Úr. Már nem csak természetes lény vagy; természetfeletti vagy, mert a Szellemem lakozik benned. Add át magad ennek az átformáló munkának azzal, hogy az Enyémnek látod magadat, szellemi és örökkévaló módon. Emlékezz rá, hogy vándor vagy, csak egy átutazó a földön töltött idődben, a királyságomnak viszont örökre a polgára vagy. Élj úgy, mint aki hisz ebben. Filippi 3:20-21 Mert a mi állampolgárságunk a mennyekben van, ahonnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk; Aki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az Ő dicsőséges testéhez, amaz Ő hatalmas munkája szerint, mely által maga alá is vethet mindeneket.

2015. december 10., csütörtök

Prófécia, 2015. december 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 10.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Sokan közületek, Én népem, megengedtétek, hogy belopakodjon a félelem, és felülkerekedjen rajtatok. El kell hallgattatnotok a félelmeiteket, és Hozzám kell jönnötök azért a bizonyosságért, hogy Én vagyok a ti védelmezőtök. Amikor nem tudjátok, hogy mit tegyetek, akkor kérjetek, és Én bizonyosan adok nektek bölcsességet és útmutatást. Azon az úton vezetlek, amelyen járnotok kell. Legyetek nyugodtak, és bízzatok Bennem, hogy Én megteszem, amit megígértem, mondja az Úr.
2 Timótheus 1:7 Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.

2015. december 9., szerda

Prófécia, 2015. december 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 9.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy látomásban egy ismerős szellemi tájon találtam magam. Már jártam itt korábban. Láttam egy juhnyájat, amely egy kiugró szikla alá zsúfolódott össze. A Pásztoruk furulyán játszott nekik, hogy megnyugtassa őket a vihar közepette, és békessége volt a szívüknek, mert bíztak Benne, hogy Ő megőrzi őket biztonságban, mint oly sokszor már ezelőtt.  Nem féltek.  Majd hallottam, ahogy az Úr ezt mondta: "Gyertek Hozzám, és Én megőrizlek benneteket békességben és biztonságban." János 10:14 Én vagyok a jó pásztor, Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek Engem

2015. december 8., kedd

Prófécia, 2015. december 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 8.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Itt az idő újra felállítani a fontossági sorrendet, azzal, hogy az elsődleges dolgok kerüljenek az első helyre. Az életed legfontosabb tényezője a szellemi állapotod -- a Velem való kapcsolatod. Ne hanyagold el, még csak egy pillanatra se, a szellemi kapcsolattartást. Amikor folyamatosan tartod a kapcsolatot, akkor az összes többi dolog is a helyére zökken isteni rend szerint, mondja az Úr, mert Én foglak vezetni és igazgatni a lépéseidet. Példabeszédek 3:6 Minden útjaidban ismerd el Őt; akkor Ő igazgatja a te útjaidat.

2015. december 7., hétfő

Beszámoló Kat Kerr Mennyei Kirándulásairól

Hall of Knowledge - Kat Kerr - Az Ismeretek Csarnoka

Kat Kerr Facebook bejegyzése (és a rajza), 2015. december 5:

Mennyei kirándulás, 1.

Akik még soha nem hallották a bizonyságomat, azoknak ezek a Mennyről készült képek felfoghatatlannak tűnhetnek, de a szellemi embered minden valószínűséggel ugrándozik most benned. Isten dolgai isteni kinyilatkoztatás által jönnek át, és Isten jelenleg, ezen a földön, gyorsított tempóban tárja fel az Ő otthonát, amit úgy neveznek, hogy Menny. Mivel 4 éves korom óta ismerem Őt, és olyan hívők hosszú időkre visszanyúló családfájából származom, akik a Királyság földi megnyilvánulására szánták oda az életüket, számomra egyre egyértelműbb az, hogy senki sem képes megakadályozni, hogy Ő megtegye pontosan azt, amit akar. Ez különösen igaz akkor, ha olyanokat talál, akik engedelmesek és összhangban vannak az Ő akaratával. Készüljetek fel, hogy el fogtok ámulni a Menny titkain és pompáján, ugyanis engedélyezte nekem, hogy részletesen bemutassak nektek (illusztrációkkal) néhány helyet, amit megmutattak nekem. Tudom, hogy a szeretteitek, akik már eltávoztak a kárpiton túlra, szintén örülnek ezeknek.

Ezt az első helyet úgy hívják, hogy az Ismeretek Csarnoka, ami nekem olyannak tűnt, mint ami csiszolt smaragd-tornyokból készült. Az ott élők közül mindenkinek korlátlan lehetősége van ámuldozva végigjárni ez a helyet. Megtudtam azt is, hogy az Atya (akinek ha csak kimondom a nevét, már attól is elkezd örömmel vibrálni a bőr az emberi testemen, ahogy eszembe jutnak az Ő végtelen, emésztő SZERETETÉNEK a hullámai, amelyek az Ő személyéből jönnek elő), nagyon szeret nevet adni mindennek, még az egyéni épületeknek is. Vannak olyanok, akiknek a Menny kultúrája túlmutat az értelmes érvek látóhatárán, ami arról szól, hogy ott nem csupán valódi az ember létezése, hanem azért Létezel, hogy Élj!

Amikor arra vágysz, hogy ellátogass erre a helyre, csak kimondod: "Az Ismeretek Csarnokába megyek", és azonnal kialakul egy fényút feletted az égen, ami aztán elvisz arra a helyre, amit a világ VALAHA épült legfejlettebb technológiájú könyvtárának tartanánk!! Mindvégig a fényúton maradsz, amíg az épületben tartózkodsz, amely több kilométer hosszú, és számtalan csiszolt "toronyból" áll, amelyek tele vannak falmélyedésekkel. Amikor odaérsz, ahol a téged érdeklő témakör található, akkor benyúlsz a falmélyedésbe, és kiveszel egy átlátszó, csiszolt kötetet, mire megjelenik előtted egy talapzaton álló asztal, amire a könyvet teheted. Ahogy kinyitod a könyvet, megjelenik egy hologramkép, és ahelyett, hogy olvasnád a könyvet, végignézed a lapjain feljegyzett dolgokat. A hologram képekkel elmesélt történetek aromákat is tartalmaznak, de néha zenét is. HŰ, ki ne akarna gyakran eljönni egy ilyen csodálatos helyre. A Mennyben mindent "átélünk", és nemcsak látjuk vagy halljuk ezeket. Soha nem találnál ott olyan témát, amiben bármi olyasmi lenne, ami az ellenségtől való, vagy figyelmeztetést kellene kitenni rá megbotránkoztató ábrázolások miatt. Minden egyes kötetben garantált a Kaland, az Ámulat, sőt, még a Szórakozás is. Van egy olyan különleges része is az Ismeretek Csarnokának, ahol, amikor kinyitsz bizonyos köteteket, akkor magukba húznak téged, és személyesen is átéled a kalandot. Még a kisgyermekek is szeretnek idejárni a barátaikkal, és együtt szórakoznak ezen a helyen.

Vannak más helyek is a Mennyben, ahol feljegyzett anyagokat tárolnak, mint például a Tekercs Teremben, ahol az Angyali lények múltbeli történetét tartják. Neked is van egy tekercsed, amin rajta van a neved, és egy napon megkapod azt a tekercset az Úrtól.

Mielőtt elbúcsúzom ma este, buzdítani szeretnélek titeket MIND, akik a felülről jövő kijelentéseket keresitek. Legyen az Őfelé irányuló éhségetek a legnagyobb vágyatok, és akkor a kijelentés adott lesz! Ne nyugtalankodjon a szívetek a napokban látható-hallható hírek miatt, hanem inkább álljatok fel, nyissátok ki a szátokat, és az akaratotokkal döntsétek el, hogy Hatalmat vesztek az ellenség minden ereje fölött, és aztán szabadítsátok fel a Menny Seregét, hogy le legyen rombolva a sátáni hadsereg minden erődítménye, amely a gonosz embereket tartja irányítása alatt ezen a földön. MEG FOG LÁTSZANI A KÜLÖNBSÉG, AHOGY ÁTVESSZÜK A HATALMAT AZ OTTHONAINK ÉS A VÁROSAINK ATMOSZFÉRÁJA FÖLÖTT! NE ENGEDJÉTEK, HOGY AZ ELLENSÉG AZT CSINÁLJA, AMIT ő AKAR. ÁLLJATOK ELLENE az uralkodásotokkal, és ő EL FOG futni tőletek. Amikor a pokol gonosz befolyása el van távolítva a helyzetekből vagy az erőszakos csoportoktól, akkor félelem száll rájuk, és az igazság elleni terveik és taktikáik CSŐDBE MENNEK, és megtörnek a rabigák! Ne csak próbálkozzatok. TEGYÉTEK MEG!!!

Prófécia, 2015. december 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 7.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Arra hívlak benneteket, hogy jó sáfárai legyetek annak, amit a kezetekbe adtam -- mindennek, amit a felelősségetekre bíztam. Az igazságosság rendkívül fontos szempont, miközben azzal a tudattal kezeltek mindent, hogy ezek mind az Enyémek, mondja az Úr. Legyen a feddhetetlenség a döntő tényező a tevékenységeitekben.  1 Korinthus 4:2  Márpedig a sáfároktól elsősorban azt követelik, hogy mindegyikük hűségesnek bizonyuljon.

2015. december 4., péntek

Prófécia, 2015. december 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 4.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Taszíts el magadtól minden olyan gondolatot, ami azért jön fel, hogy vádoljon téged, azután helyezkedj el a szellemi igazság védelme és erőssége alatt. Ezek a magad ellen irányuló gondolatok a szellemi fejlődésed és egészséges állapotod ellen dolgoznak. Ha valóban szükséges megtérni valamiből, akkor tedd meg, de ne engedd meg magadnak azt, hogy leragadj a múlt dolgaiban. Ami megtörtént, az megtörtént, mondja az Úr. 1 János 3:20 Ha szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud.

2015. december 3., csütörtök

Prófécia, 2015. december 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 3.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vesd be minden erőfeszítésedet annak érdekében, hogy fenntartsd a hatékonyságot. Bizonyos erők azon munkálkodnak, hogy letereljenek téged az útról. Ébren kell lenned, és kell, hogy legyen egy terved, ami visszatart a szellemi hanyatlástól. Állj meg szilárdan, és ne legyél hajlandó megengedni az ellenségnek, hogy lesodorja a pályáról a hitedet. Állítsd rá az akaratodat arra, hogy folyamatosan koncentrálj! 1 Thesszalonika 5:6 Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok.

2015. december 2., szerda

Prófécia, 2015. december 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 2.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy látomásban megtört emberek hatalmas tömegét láttam, és éreztem Isten munkálkodását, ahogy kezelésbe vesz és teljesen helyreállít minden egyes embert, aki az Ő segítségét kéri. Ez egy mély szellemi munkálkodás volt, amiben mindenki részesült, aki erőfeszítést tett annak érdekében, hogy bejöjjön az Ő jelenlétébe és akár a legkisebb hitet is kimutassa. Mélyreható és maradandó munkálkodás volt ez.  Erőteljes!  Lukács 11:10 "Mert mindenki, aki kér, kap. Mindenki, aki keres, talál. És aki kopog, annak megnyílik az ajtó."

2015. december 1., kedd

Prófécia, 2015. december 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. december 1.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Teljes mértékben add át magad Nekem, mondja az Úr. Egy új, magasabb szellemi szintre akarlak vinni téged, ahol már tiszta rálátást kapva fogsz majd látni. Erről a helyről az életed egy olyan folyamattá válik, ami lépésről lépésre bontakozik ki, miközben Én megyek előtted, hogy utat készítsek az Én céljaimnak, de nem csak úgy, hogy kijelentem azokat, hanem úgy, hogy demonstrálva legyenek az életedben. Vesd Belém a bizalmadat!  Ézsaiás 45:2  Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem.