2014. október 31., péntek

Prófécia 2014. október 31.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 31.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Alakítsd ki, és tartsd meg a megfelelő határokat.  Te Hozzám tartozol, és a szellemi felépítésed fog erőssé tenni téged, és ez fogja megadni a képességet arra, hogy az útvonalon maradj. Ne legyél hajlandó megengedni, hogy bármi elvonjon attól, amit a kiválóság mércéjének ismersz, bármilyen nyomás is lesz rajtad, hogy kompromisszumot köss. A te megbecsültséged mértékét nem az elfogadottság emberi szempontjai határozzák meg, hanem a testiség feláldozásának a szellemi szempontjai, mondja az Úr.

Róma 12:1 Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek.

2014. október 30., csütörtök

Prófécia 2014. október 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 30.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Lehetőségek fognak adódni, neked viszont meg kell különböztetned a valódi, előnyös lehetőségeket azoktól, amik csak elterelik a figyelmedet. Kérj Tőlem bölcsességet minden új, lehetőségnek tűnő helyzetben. Tedd azt, ami helyes és jó, és törekedj elkerülni az elleség csapdáit, amik leterelnek az útvonalról, mondja az Úr. Használd a józan ítélőképességet!

Zsidókhoz írt levél 5:14 Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, akiknek érzékeit a gyakorlat kifejlesztette a jó és a rossz megkülönböztetésére.

2014. október 29., szerda

Prófécia 2014. október 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Látomásban láttam egy nagyobb kiterjedésű szárazföldet, ami éppen kettévált; egyik nagy része a múltat jelképezte, a másik nagy része a jövőt jelképezte. Egy nagyon keskeny földszoros kötötte még össze ezt a két eltávolodó részt. Ezen a földhídon voltunk, ami percről percre egyre keskenyebb lett, én pedig tudtam, hogy hamarosan ketté fog szakadni, és többé nem lesz visszaút. Gyorsan haladtunk előre. Megértettem, hogy ez annak a képe, ahol jelenleg vagyunk - még mindig az átmeneti szakaszban, ami miatt nyugtalannak és bizonytalannak érezzük magunkat, de el kell engednünk a múltat, és ki kell nyújtani a kezünket azután, ami előttünk van. Nem mindig lesz ilyen hátborzongatóan furcsa a helyzet, úgyhogy csak menj tovább!

Filippi 3:13-14 Testvéreim, én nem olyannak számítom magam, mint aki már elérte azt, de egyet: azt, ami hátam mögött van, elfelejtettem, azután ami előttem van, kinyújtom kezemet, s célegyenest futok a pályadíj felé, melyre az Isten a Krisztus Jézusban oda felhívott.

2014. október 28., kedd

Prófécia 2014. október 28.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Az élet rövid, az idő pedig drága. Különválasztottalak Magamnak, mondja az Úr. A másoktól való különválásaid csak ritkán esnek jól, viszont a növekedésed és a fejlődésed miatt szükségesek. Ne siránkozz azon, ami elmúlt, hanem tanulj és menj tovább. Az életed eseményei úgy vannak megtervezve, hogy az örökkévaló szellemi tökéletesedésedet szolgálják. Maradjon összpontosítva a figyelmed!
2 Korinthus 6:17 "Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük, így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és Én magamhoz fogadlak titeket"

2014. október 27., hétfő

Prófécia 2014. október 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 27.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Az isteni beteljesülés időszakába viszlek be benneteket - egy olyan időszakba, amelyben szellemileg növekedni tudtok. Olyan időszak lesz ez, amelyben az Én igém tanításából új dolgok megértése fog származni, ami előhozza a Szellem erejét. Friss módon fogjátok magatokhoz ölelni az igémet, és ez kijelentést fog teremni, amelynek a hatására nagyobbá lesztek, mint ma. Nem kell azt kérnetek, hogy növeljem a hiteteket; csak útmutatást kell kérnetek, és hinnetek kell, hogy megmutatom a helyes utat. Teljes bizonyosságotok és garanciátok lesz arra, hogy annak a teljességébe vezetlek benneteket, amit ez az időszak tartogat, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 
Az út el van készítve számodra, hogy az Én igém irányelvei és a rád szabott céljaim szerint élj. Az egyetlen dolog, ami visszatarthat, a testi természeted. Vágyakoznod kell a királyságomra, látnod kell az igazságot, és követned kell, amerre vezetlek. Megadtam neked a képességet arra, hogy bármilyen akadályt legyőzz, ami hátráltatná azt, hogy tökéletes egységben legyél Velem, mondja az Úr.
János 17:22 "Én azt a dicsőséget, amelyet Nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy Mi egyek vagyunk: Én őbennük és Te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy Te küldtél el Engem, és úgy szeretted őket, ahogyan Engem szerettél."

2014. október 25., szombat

Igazságtalan ítélet (A Nagy Küldetés, 43. rész)

Igazságtalan ítélet - A Nagy Küldetés, 43. rész

2014., 43. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Ezen a héten egy olyan kérdéssel foglalkozunk röviden, ami sok kereszténynek okozott már zavart, és jelentős botránykő volt, ami megakadályozta, hogy beteljesítsék Istennek az életükre vonatkozó tervét. A Lukács 6:37-ben azt mondta az Úr: "Ne ítéljetek, és nem ítéltettek. Ne kárhoztassatok, és nem lesz kárhoztatásotok. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsáttatik." Ebből az igeszakaszból hívők és nem hívők is arra a következtetésre jutottak, hogy Jézus azt mondta nekünk, hogy ne ítéljünk meg másokat, noha nem ezt mondta, illetve nem ezt értette alatta.

A Lukács 6:37-ben szereplő görög szó, amit úgy fordítottak, hogy "ítél", a krinete. Ezt egy szigorúbb szó szerinti értelmezésben úgy is lehetne fordítani, hogy "kategóriába illesztve megkülönböztet". Úgy is lehetne mondani, hogy "Ne skatulyázzatok be senkit!" Az, hogy ne ítéljünk meg másokat, nem csak helytelen fordítás, de lehetetlen is. Ha valaki azzal szembesít téged, hogy ítélsz, akkor ezáltal ő maga is ítél téged. Mindannyian meg szoktuk ítélni a többieket, ami szükséges bármiféle kapcsolathoz. Az ítélet nem mindig negatív, mert amikor jó dolgokat mondunk másokról, akkor is ítéljük őket. Jónak ítéljük őket.

Szó szerinti fordításban értelmezve, sehol sem szólít fel bennünket a Biblia arra, hogy ne ítéljünk meg másokat. Sőt, számos helyen szólít fel, hogy tegyük meg. Ahol a Szentírás azt mondja, hogy ítéljünk, azt mindig megmentő célzattal írja. Például, az Úr azt mondta, hogy amikor egy atyafi bűnben van, menjünk el hozzá (lásd Máté 18:15). Megítélés nélkül nem tudod megállapítani, hogy bűnben van. Viszont nem is azt olvassuk, hogy azért menjünk hozzá, hogy kárhoztassuk, hanem azért, hogy segítsünk neki megtérni. Tehát segítségnyújtás céljából.

Kell, hogy legyen ítélőképességünk. Azt olvassuk, hogy szellem szerint kell ismernünk másokat, és nem a test szerint, vagy a külső megjelenés szerint, ami szintén megítélést igényel (lásd 2 Korinthus 5:16). Viszont azt a felszólítást kaptuk, hogy ne kárhoztassunk. Még ha negatív megítélésünk is van valakiről, akkor is azt kell keresnünk, hogy hogyan tudjuk megmenteni, vagy helyreállítani azt az embert.

Az is félreértés, ha azt gondoljuk, hogy a Lukács evangéliumának ugyanebben a fejezetében azt mondja nekünk az Úr, hogy ne szedjük ki a szálkát mások szeméből. Éppen, hogy azt mondja, hogy szedjük ki, csak ne képmutató módon tegyük. Azt mondja, hogy előbb szedjük ki a gerendát a saját szemünkből, mielőtt másoknak segíteni akarunk ebben (Lukács 6:41-42).

Ahogy az Úr mondja itt, a jó fa (vagy ember) jó gyümölcsöt terem, a rossz fa (vagy ember) pedig rossz gyümölcsöt (lásd Lukács 6:43), például igazságtalan ítéletet, vagy az ítéletük által okozott problémákat és szakadásokat, a segítség és megmentés helyett. Amikor igazságosan ítélünk, akkor rámutathatunk (sőt, gyakran rá is kell mutatnunk) mások útjainak a hibáira. Ha megmentő célzattal tesszük ezt, és nem egy erkölcsi felsőbbrendűséggel, akkor sokkal könnyebb lesz az általunk megítélt embereknek meglátniuk, hogy az ítéletünk igaz, és hogy elfogadják az ezáltal kapott segítséget, és ne okozzon sebeket az ítéletünk. Kell, hogy ítéljünk, de megfelelő szellemben kell tennünk.

Azért foglalkozom ezzel a témával, mert talán a legnagyobb akadálya annak, hogy az egyház azzá váljon, amire elhívást kapott, és hogy meglássa Isten megmentő tervét Izraellel kapcsolatban, az igazságtalan ítélet. Ez főképpen annak a következménye, hogy nagyon kevés tanítás hangzik el az igazságos ítéletről. A tizenkét apostolnak meg lett mondva, hogy tizenkét trónon fognak ülni, és ítélni fogják Izrael tizenkét törzsét az Úr királyságában. Mi azt az ígéretet kaptuk, hogy nem csak nemzeteket, hanem angyalokat is fogunk ítélni az eljövendő korszakban. A jelenlegi korszak az uralkodásra való kiképzésről szól, azok számára, akik az Úrral együtt fognak uralkodni az Ő királyságában, és ez egy olyan dolog, amit most kell megtanulnunk.

Ahogy az Írás mondja, "igazság és jogosság az ő székének erőssége" (lásd Zsoltárok 97:2). Az egyház nem áll valami jól az igazságosság terén, az igazságszolgáltatásról pedig (a jogosságról) szinte semmi tanítás nem hallható. Ezzel egy kicsit mélyebben fogunk foglalkozni, mielőtt továbbmegyünk, mert fundamentális jelentősége van arra nézve, hogy mint egyház, betöltsük a Nagy Küldetést és a rendeltetésünket.

- - - - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - Unrighteous Judgment - The Great Commission, Part 43

2014. október 24., péntek

Prófécia 2014. október 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Lépésről lépésre viszlek el a hit és tisztaság szilárdabb pozíciójába. Számolj le a felszínes vallásossággal, és emelkedj a testiség fölé, hogy igazi kapcsolatban járj Velem, mondja az Úr. Legyél betöltve a Szellememmel, hogy meg tudd teremni azt a gyümölcsöt, ami felülmúlja a természetes hajlamokat. Hívlak téged, hogy jöjj fel ide; gyere magasabbra a szellemi járásodban!
Galata 5:22-23b a Szellem gyümölcsei pedig: szeretet, öröm, béke(sség), hosszútűrés, kedvesség, jóság, hithűség, szelídség, önuralom (önfegyelem)

2014. október 23., csütörtök

Prófécia 2014. október 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Arra vágyom, hogy lássalak igazságban járni. Az igazságossághoz, az engedelmességhez és a szabadsághoz az kell, hogy ismerd az igazságot. A megtévesztés csak akkor tud működni, ha nem szereted az igazságot. Az, hogy hiszel valamiben, még nem teszi azt igazzá, és megtévesztés alatt nem tud működni a hited. A viszonyítási alap az Én igém és a Velem való kapcsolatod, mondja az Úr. Legyél őszinte és hű!

János 14:6 Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."

2014. október 22., szerda

Prófécia 2014. október 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Engedd, hogy alakítsak rajtad, és újra kiformáljalak! El akarok távolítani mindent, ami ellenáll az igazságnak és az igazságosságnak. Kérlek, helyezd magad a kezeimbe, anélkül, hogy eltakarnád a sérelmeidet és a titkos bűneidet! Kérlek, alázd meg magad az Én hatalmam és erőm alatt, hogy átformáljalak természetesből szellemivé! Szabadítsd fel magad a múlt alól, és legyél igazán az Enyém, mondja az Úr.

Jeremiás 18:2-4 Menj el a fazekas házába, mert ott akarom közölni veled igéimet. Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen dolgozott a korongon. De rosszul sikerült az edény, amelyet a fazekas agyagból készített a kezével. Ekkor egy másik edényt készített belőle a fazekas, ahogyan azt jónak látta.

2014. október 21., kedd

Prófécia 2014. október 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Kiálts fel a szíved mélyéről! Nyújtsd felfelé a kezed, hadd húzzalak ki minden lelki sötétségből a fényre, az igazságba, és az életbe! Az örökkévaló énednek örvendeznie kell abban, hogy elérhető vagyok számodra, amikor kinyújtod a kezedet és keresel. Szemléld az életet úgy, mint egy átmenetet, változást és felemelkedést. Add át magad úgy, hogy semmit sem tartasz vissza; semmi ne legyen, amit nem érinthetek meg, ami nem lehet az enyém, amit nem birtokolhatok benned, mondja az Úr.

2 Korinthus 3:18 Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, az Úrnak Szellemétől.

2014. október 20., hétfő

Prófécia 2014. október 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 20.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Hallom az Urat, ahogy ezt mondja: "Gyertek, és határozottan foglaljatok állást! Gyertek be abba, amit Én adok ebben az időszakban. Keljen fel a hitetek, és nyújtsátok ki a kezeteket, hogy megkapjátok mindazt, amit ebben az időben cselekszem. A ti javatokra van az, hogy az idők változnak. Fogadjátok azt, amit most cselekszem, hogy átadhassam nektek ennek az új helynek a jóságát. Higgyetek és vegyétek!" Zsoltárok 27:13 "Már ellankadtam volna, ha nem hinném, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földjén!"

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Néhányan közületek, Én népem, hajlamosak vagytok bízni Bennem a nagy dolgokban, de a kis dolgokban nem. Mások pedig a kis dolgokban bíznak Bennem, a nagy dolgokban viszont nem. De Én az akarom, hogy tudatosan jöjjetek a hit helyére, és minden téren bízzatok! Támaszkodjatok Rám a bölcsességért, az útmutatásért, és a győzelemhez szükséges erőért, mondja az Úr.
Jakab 1:6-8 De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; A kételkedő, a minden útjában állhatatlan ember.

2014. október 17., péntek

Prófécia 2014. október 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 17.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Tudj róla, hogy kényelmetlenül és határozatlannak érezheted magad ebben az időszakban. Lesz benned egy sürgető érzés, hogy kitaláld, mit kellene tenned. Az a kísértés fog érni, hogy drasztikus és radikális lépéseket tegyél az irányváltoztatás terén. Neked viszont ki kell tartanod, és az útvonalon kell maradnod. Ne engedd, hogy bármi felzaklasson! Ápold a békességet, maradj nyugodt, és legyen hited! Ez az egész arról szól, hogy megtanulsz bízni Bennem a káosz közepette, mondja az Úr. Tartsd az irányt, és lásd meg az Én kezem művét!

Zsoltárok 9:10 És bíznak Tebenned, akik ismerik a Te nevedet; mert nem hagytad el, Uram, akik keresnek téged.

2014. október 16., csütörtök

Prófécia 2014. október 16.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 16.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Sírj és gyászolj azok miatt, akik egykor Velem jártak, de visszatértek a saját bolondságukhoz. A szemük meghomályosodott, a szívük pedig meghidegült az Én királyságom valósága iránt. Figyelem! Mindenki hallja meg a hívásomat, hogy ébredjetek fel, és ismerjétek meg az időket és időszakokat, és értsétek meg a testi életforma hiábavalóságát! Gerjesszétek fel a hiteteket, és keljetek fel újra, hogy elismerjétek az Én jelenlétemet és erőmet! Bízzatok Bennem, mondja az Úr.

2 Péter 2:21-22 Mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, minthogy azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd: "A kutya visszatér a maga okádására", és: "A megfürdött disznó sárban hempereg!"

2014. október 15., szerda

Prófécia 2014. október 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Tegdd meg a szükséges erőfeszítéseket, és fordíts rá kellő időt, hogy stabil lábakon állj. Noha az Én igém örökké megáll változatlanul, és Én ugyanaz maradok, új protokoll lesz érvényes azoknál a feladatoknál, amiket az előtted álló napokban kapsz majd tőlem. Vannak bizonyos dolgok, amiket meg kell tudnod, és meg kell értened, mielőtt teljes gőzzel előretörsz. Szellemi felismerésre és kifinomult manőverekre lesz szükség ahhoz, hogy teljesísd mindazt, amit célul tűztem eléd, mondja az Úr.

Zsidókhoz írt levél 13:8 
Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.

2014. október 14., kedd

Prófécia 2014. október 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Vizsgáld meg az életedet, és állapítsd meg, melyek azokat a részletei, szellemi és természetes területen is, amik azt biztosítják, hogy jól menjenek a dolgaid. Az életednek ezeket a részeit meg kell védened mindenféle összeomlástól, ha azt akarod, hogy biztonságban érezd magad. Szellemileg erős fundamentumra van szükséged ahhoz, hogy bármi olyat építhess, ami ellenáll a támadásoknak, amelyeket az idő és a körülmények hoznak magukkal, mondja az Úr. Legyél körültekintő és szorgalmas az építkezésed során.
Máté 7:24-27 "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; az összeomlott, és teljesen elpusztult."

2014. október 13., hétfő

Prófécia 2014. október 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 13.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Hallom, ahogy ezt mondja az Úr: "Gyere be a szeretetem bőségébe! Ne hidd el az ellenség hazugságait, mert ezek ellopják tőled az ígéreteimet. Gyere be teljesen a szeretetembe. Engedd, hogy Én vezesselek és vezéreljelek ebben az időszakban. Engedd, hogy egy legyek veled. Engedd, hogy megmutassam, hogy képes vagy bővölködni, és hogy minden napodat győzelemben tudod élni. Engedd, hogy elvigyelek a békességnek arra a helyére, ami Bennem van, és akkor minden össze fog dolgozni a javadra. Élj az Én királyságom uralma alatt, korlátlan szeretetben, örömben, békességben és a Velem való egységben."

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 
Elkezdtétek learatni annak a termését, ami annak az időszaknak az elején lett elvetve, ami most ér véget. Némelyek nagy kegyelmet és hasznot fognak tapasztalni, míg mások nehézségeket. Megint mások valahol a két véglet között fogják találni magukat. Annak az ideje van, amikor jól teszed, ha megtanulod az aratás tanulságait, mondja az Úr. Máté 13:23 "Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti az Igét; aki gyümölcsöt is terem, és terem némely százannyit, némely hatvanannyit, némely pedig harmincannyit.

2014. október 10., péntek

Prófécia 2014. október 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 10.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vigyázz a vegyes érzelmek miatt. Amikor bizonytalan vagy, és nem tudod, melyik irányba fordulj, vagy hogy mit tegyél következőnek, akkor jobban teszed, ha kivárod az útmutatásomat, mondja az Úr. Ne tegyél semmit, amíg nem leszel biztosabb a dolgodban. Előfordulhat, hogy másoktól kapsz vegyes jelzéseket, ami miatt nem tudod, hogy hogyan állsz velük. Ne legyél hajlandó túlreagálni, amit az emberek tesznek, vagy mondanak. Maradj higgadt, és legyél békességben.

Ézsaiás 26:3 Kinek elméje reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel tebenned bízik.

2014. október 9., csütörtök

Prófécia 2014. október 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 9.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ez alkalommal az áttörés nem egy egyszeri esemény lesz, hanem inkább egy folyamat. Inkább egy maraton lesz, mintsem egy sprint. Maradj meg a folyamatban, míg meg nem győződsz róla, hogy áttörtél minden gátat, ami hátráltatott, mondja az Úr. Legyél szorgalmas, és Én bölcsességet adok neked, és megerősítelek, hogy elvégezhess minden szükséges dolgot ebben a kiemelkedő fontosságú pillanatban. Menj tovább hitben.

Zsoltárok 31:24 Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az ÚRban reménykedtek!

2014. október 8., szerda

Már megrendelhető a VAN SEGÍTSÉG!

[kép: Van segítség album borító]

Megjelent Gégény Éva új CD-je, a "Van segítség"!

Az új dicsőítő albumról korábban már olvashattatok élménybeszámolókat, itt a blogomon is, valamint Gégény Éva weboldalán, ahol bele is hallgathattatok, és biztos ti is tapasztaltátok azt a kenetet, ami átjárja a dalokat, és minket is, akik hallgatjuk!

A weboldalon nem csak élménybeszámolókat olvashattok, hanem minden egyes dalnak a szellemi hátterét is elolvashatjátok, amelyeknek a hatására megszülettek ezek a prófétikus zsoltárok! Ettől számomra nem csupán dalok lesznek ezek egy újabb CD-n, hanem betekintés egy szellemi ember életébe, amelyben próbák és harcok, áttörések és győzelmek, és Isten mindent átható közelsége és szeretete van. Ettől még közvetelenebb áldás számomra ez az album.

Nekem erről az jut eszembe, amikor az írja az ige: "... teljesedjetek be Szent Szellemmel, beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben és szellemi énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak." (Ef. 5:18-19)

Az újonnan megjelent CD megrendelési lehetőségeiről a folyamatosan frissülő weboldalukon találhattok majd infókat, de aki már most szeretne kapni belőle, Orosz Andrástól már rendelhet is, aki az egészet kezeli, és minden további információt el fog tudni mondani nektek a megrendeléssel kapcsolatban.

András elérhetőségei:
Telefon: 06 70 4228185
email: oroszandrew@gmail.com

Prófécia 2014. október 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 8.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Vizsgáld meg a környezetedet, és fordíts időt arra, hogy felmérd a jelenlegi állapotodat. Le kell majd csendesítened a belső zajt magadban, annak érdekében, hogy objektív tudj lenni, és így látni, hallani és érzékelni tudd a szellemi valóságot. Engedd, hogy a jelenlétem átitasson mindent benned és körülötted. Legyen a hited az életed elsődleges forrása. Csak ekkor fogsz tudni az Én akaratom és céljaim szerint cselekedni, mondja az Úr.
Jakab 2:26 Mert amiképpen a test halott szellem nélkül, akképpen a hit is halott cselekedetek nélkül.

2014. október 7., kedd

Prófécia 2014. október 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 7.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azoknak, akik rossz irányba fordultak, és nem jó útvonalra kerültek, azt mondom, nincs még túl késő ahhoz, hogy útvonalkorrekciót hajtsatok végre, és visszakerüljetek egy szellemileg stabil helyre. Ami megtörtént, az megtörtént. Nem hagyhatjátok, hogy a múlt hibái határozzák meg, hogy kik vagytok és hová mentek. Tegyetek határozott erőfeszítéseket annak érdekében, hogy szellemileg igaz állapotba kerüljetek. Igaz embereknek kell lennetek ahhoz, hogy az életetek hátralevő része megfelelően rendeződhessen, mondja az Úr.

Ézsaiás 60:21 És néped mind igaz lesz, és a földet mindörökké bírják, plántálásom vesszőszála ők, kezeim munkája dicsőségemre.

2014. október 6., hétfő

Prófécia 2014. október 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 6.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Álljatok fel, Én népem! Rázzátok le annak a porát, ami ellenetek támadt! Hirdessétek ki magatoknak, hogy felülemelkedtek mindenen, ami akadályt jelent. Mert arra hívlak benneteket ebben a pillanatban, hogy gyertek elő, gyertek ki minden elnyomásból, minden depresszióból, minden kételyből és csüggedésből! Teljes mértékben higgyetek Bennem! Én biztosítom a hitetek hatóerejét, mondja az Úr. A hit átalakul valódi dolgokká, amint teljes mértékben ráálltok, hogy átvegyétek azt, amire szükségetek van ebben az időszakban.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Bármi kerül az utadba, kerekedj fölé, amilyen gyorsan csak lehet! Ne engedd, hogy az ellenség taktikái ledöntsenek, vagy lent tartsanak! Én hatalmat adtam neked, hogy győzelmet szerezz minden támadás felett. Bízz Bennem, mondja az Úr, hogy Én felemellek, megerősítelek, és szilárdan megállítalak a lábadon.  Csak ne félj!  Zsidókhoz írt levél 12:12-13 Azért a leeresztett kezeket és ellankadt térdeket egyenesítsétek ki; és: Egyenes nyomokat csináljatok lábaitoknak, hogy a sánta el ne térjen, hanem inkább meggyógyuljon.

2014. október 3., péntek

Prófécia 2014. október 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 3.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

A létezésed egy új fázisába lépsz be most, ahol hajlamos vagy összezavarodottnak érezni magad. Ahhoz, hogy újra megszilárdítsd a biztos talajt a lábad alatt ebben az új szellemi környezetben, szellemileg ébernek kell maradnod. Muszáj nagyon odafigyelned a részletekre, hogy hol vagy és mit csinálsz, és továbbra is a Szellem szemén keresztül kell látnod. Lehet, hogy úgy érzed, hogy ezzel egyszerre több feladatot kell végezned, de hamarosan ez lesz az új normális állapotod, mondja az Úr. Utasítsd vissza az elbátortalanodást!

Példabeszédek 10:25 Ha ráfúj a forgószél a bűnösre, nincs többé, de az igaz örökké tartó alapon áll.

2014. október 2., csütörtök

Prófécia 2014. október 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 2.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Ha szellemi előmenetellel készülsz továbbhaladni, akkor nem hagyhatod, hogy a múlt határozza meg a jövőt. Szánd rá magad, hogy most újra tiszta lappal kezdesz -- amin nem hagytak foltot a múlt kudarcai, de a múlt győzelmei sem. Hadd formálja a királyság igazsága az életedet, napról napra, óráról órára, percről percre. Stabilizáld magadat a Velem való eleven, bensőséges kapcsolatban, mondja az Úr. Ez a szabadság!
2 Korinthus 3:17 Az Úr pedig a Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság.

2014. október 1., szerda

Prófécia 2014. október 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. október 1.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy olyan időpont van, amikor el tudod végezni a szükséges igazításokat, hogy szellemileg visszatérj az útvonalra. Az útvonal-korrekciód akkor fog bekövetkezni, amikor arra fogsz fókuszálni, ami életet hoz, vitalitást és örökkévaló szemléletet. Ehhez az a követelmény, hogy menj mélyebbre a Szellemem áramlatában, mondja az Úr, és hagyd abba a tocsogást a sekélyvízű vallásos gyakorlatokban. Ez nem arról szól, hogy valahogy túléld, hanem arról, hogy a most elérhető dolgok körén túl levőket törekszel elérni.

Filippi 3:13 "Testvéreim, én nem olyannak számítom magam, mint aki már elérte azt, de egyet: azt, ami hátam mögött van, elfelejtettem, az után, ami előttem van, kinyújtom kezemet"