2014. február 28., péntek

Prófécia 2014. február 28.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. február 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:   

Szeretteim, ti az Én nagyköveteim vagytok, akiket azért küldtem, hogy Engem képviseljetek a földön. Gondoskodjatok arról, hogy az életetek pontosan mutassa be a királyságomat. A szívetek hűségét nem csak a szavaitok fogják megmutatni, hanem a tetteitek is. Figyeljetek oda, hogy kedvességgel és szeretettel viszonyuljatok az emberekhez, mondja az Úr. Legyetek olyan edény, amelyben a Szellemem benne tud lakozni.

2 Korinthus 3:2-3 A mi levelünk ti vagytok, beírva ami szívünkbe, amelyet ismer és olvas minden ember; Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten Szellemével írva; nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira.

2014. február 27., csütörtök

Prófécia 2014. február 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. február 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azokat a szavakat hallom a szellememben, hogy "képlékeny" és "rugalmas", és az Úr ezt mondja: Azt akarom, hogy úgy alakíthassalak és formálhassalak, mint az agyagot a fazekas kezében. Hogy ezt megtehessem, neked egy olyan minőségi döntést kell meghoznod, hogy átadott életet fogsz élni, amihez szükség van a teljes bizalmadra, és arra is, hogy tudatosítsd magadban, hogy Én meg tudok és meg is fogok tenni veled természetfeletti és rendkívüli dolgokat. Nem vagy elérhetetlen számomra, és mindig tudok rólad, neked viszont ki kell munkálnod magadban, hogy rendíthetetlenül higgy abban a tényben, hogy Én ismerlek és látlak téged; hogy Én a te oldaladon állok, és nem ellened vagyok.

Zsoltárok 139:7-10 hová menjek Szellemed elől; hová fussak orcád elől? Ha felhágok az egekbe, te ott vagy; ha pokolban vetek ágyat, jelen vagy: ha felveszem a hajnal szárnyait; a tenger legvégén szállok meg: ott is a te kezed vezet engem; és a te jobbod tart engem.

2014. február 26., szerda

Prófécia 2014. február 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. február 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:   

Teljes mértékben rendeld alám magadat, és engedj a Szellemem mozgásának benned és körülötted. Ezt kell tenned ahhoz, hogy teljesen az Én céljaimban járhass. Tedd az oltárra a vágyaidat, hogy meg legyenek szentelve, külön legyenek választva arra, hogy az Én akaratom beteljesüljön az életedben. Engedd, hogy a szellemi megtisztulás legyen a te ösvényed, mondja az Úr. Vizsgáld felül a döntéseidet, amikor hátráltatva érzed magad, és túl nehezek lesznek a dolgok, és hagyd, hogy megmutassam neked a tisztánlátáshoz és győzelemhez vezető utat.

Zsoltárok 32:8 Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járnod kell; szemeimmel tanácsollak téged.

2014. február 25., kedd

Rick Joyner: Koinónia

Koinónia
A Nagy Küldetés, 9. rész

2014., 9. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Folytatva a tanítványok képzésére szóló megbízatás témáját, amit összekapcsoltunk azzal, hogy a szellemi tekintély a szeretetre épül, azt mondtuk legutóbb, hogy többek között arról tudjuk meg, kinek a tanítványozására kaptunk elhívást, hogy Isten egyfajta szeretetet ad a szívünkbe iránta. Ha nem érzek egy különleges szeretetet valaki iránt, meg sem próbálom tanítványozni. Úgy veszem, hogy Isten valaki mást hívott el arra, hogy segítsen neki tanítvánnyá válni. Ugyanez igaz a nemzetekkel kapcsolatban is.

Csak azért, mert meghívást kapok, nem szoktam elutazni bármelyik országba. Csak akkor megyek, miután Isten egy különleges szeretetet adott a szívembe aziránt a nemzet iránt, és valami olyat is, amit át tudok adni nekik. Amikor elkezdek vonzódni egy nemzet felé, akkor elkezdem tanulmányozni a kultúrájukat, a történelmüket, stb. De még így is csak akkor megyek el oda, ha úgy érzem, hogy kaptam az Úrtól valamilyen üzenetet, ami segítséget jelenthet nekik, és maradandó gyümölcsöt fog teremni.

Amikor frissen megtért keresztény voltam, annyira megragadó volt számomra Isten, hogy folyamatosan elmentem miden alkalomra, ahol úgy gondoltam, hogy még többet tanulhatok Róla. A keresztény életem első két évében átlagosan heti öt alkalomra is elmentem. Ha egy különleges tanító vagy szolgáló jött a városba, már a várakozás élménye is jobb volt a karácsonynál is, és csak ritkán csalódtam. Így jutottam el egyszer egy házigyülekezetbe. Mivel házigyülekezetben születtem újjá, és keresztelkedtem meg a Szellemben, ezért különösen vonzó volt számomra, hogy egy másik hasonló helyre látogassak el. Az az összejövetel, amire ellátogattam, annyira tartalmas volt, hogy elkezdtem rendszeresen eljárni oda. Ez volt az a hely, ahol először tapasztaltam meg a koinóniát.

A koinónia egy görög szó, amit gyakran fordítanak "közösségnek" az Újszövetségben. Nem igazán megfelelő ez a szó arra, hogy visszaadja a koinónia jelentését. Egy erős kötődés jelentését hordozza magában, ami olyan egységet hoz létre, amit képtelenség szétválasztani. Az igazi gyülekezeti élet is ilyen erős kötődésnek lett szánva, de ha nem Krisztusra épül, akkor csak megkötöttség, rabszolgaság lesz belőle. Ha Krisztus Főségére épül, arra, hogy Krisztus a Fej, akkor semmilyen földi kapcsolathoz vagy társasági formához sem fog hasonlítani.

Az a házigyülekezet, ahol először tapasztaltam meg a koinóniát, Richmondban volt, Virginia államban. Laza kapcsolatban állt egy házigyülekezetekből álló csoporttal, akik Washingtonban voltak. Ahogy egyre jobban megismertem ezt a csoportot, a lehető legnagyszerűbb látást ismertem meg arról, hogy milyennek kellene lennie Krisztus testének, amitől jobbat azóta sem hallottam. Ezek a gyülekezetek a gyakorlatban is bemutatták ezt. A csoport minden tagja használta a szellemi ajándékokat, és szolgálata is volt mindenkinek. Annyira közel álltak az Efézus 4-ben olvasható mandátum betöltéséhez, amilyet azóta sem láttam.

Az ezekben a házigyülekezetekben megélt közösségi élet nagyszerűbb volt bármilyen közösségi életnél, amit korábban tapasztaltam, még a katonaságnál tapasztalt különleges bajtársi kötődésnél is jobb volt. Nem csak azért, mert közel kerültünk egymáshoz, hanem azért, mert az Úr jelen volt, amikor összejöttünk. Függetlenül attól, hogy milyen volt a tanítás, a szolgálat, vagy a közösséggyakorlás, minden egyes összejövetel egy találkozás volt az Úrral. Tudtuk, hogy ott van közöttünk. Ez úgy összekötött minket, ahogy semmi más nem tudott volna.

Ez egy tartalmas, beteljesülést adó, izgalmas gyülekezeti élet volt. Alig vártuk, hogy összejöjjünk. Igazi bibliai koinónia volt közöttünk. Azokkal a házigyülekezetekkel csak két évet töltöttem együtt, mielőtt kiküldetést kaptam. Mindazáltal a mai napig, ha bárkivel találkozok közülük, egy különleges kötődést érzek irántuk.

Amikor Richmondból elköltöztem Raleighbe, Észak-Karolinába, azonnal megkerestem az ottani házigyülekezeteket. Sok ilyen volt. Itt is rátaláltam egy olyan kötődésre, amit Richmondban és Washingtonban éltem meg, sőt egy ideig ez talán még annál is erősebb volt. Azóta számos gyülekezet és közösség tagja voltam, és annál is több volt, ahová ellátogattam, vagy ahol szolgáltam. Sok olyan van közöttük, ahol tényleg csodálatos az egység és a közösségi élet, de úgy gondolom, hogy az igazi gyülekezeti élet - azaz a koinónia, az Istentől eredetileg rendelt gyülekezeti élet - nagyon ritka.

Ahogy az 1 Korinthus 10 és 11 írja, ez a koinónia létfontosságú az egészségesen fejlődő keresztény élethez. Helyre kell állítani az egyház életében ahhoz, hogy az egyház teljesen betöltse a rendeltetését. Ezt soha nem fogjuk tudni elérni azzal, ha hetente néhány összejövetelre elmegyünk, ahol egymás tarkóját nézzük. Az ilyen istentiszteletek nagyon hasznosak lehetnek a tanításra, a látás megosztására, a közös dicsőítésre, stb., de a koinóniát soha nem fogjuk tudni megvalósítani, ha nem a kis csoportokra építjük a gyülekezet életét. Ezt a kulcsfontosságú kérdést fogjuk körüljárni a következő néhány hét során.

- - -
Forrás: MorningStar Ministries - Word for the Week - Koinonia - The Great Commission, Part 9
Fordítás: Országh György

Prófécia 2014. február 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. február 25.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:   

Tartsátok nyitva a szemeiteket, és figyeljétek, ahogy minden szinten leleplezem a korrupciót, a romlottságot. Nektek viszont a szívetekhez szólok, Én népem, hogy ti soha ne használjatok ki senkit a magatok érdekében. Kezeljétek egymást nagyrabecsüléssel, tisztelettel és előítélet nélkül. Az irántam való szereteteteket az bizonyítja, ahogy másokat kezeltek, mondja az Úr. Legyetek kedvesek és nagylelkűek.

Máté 7:12a  
"Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük"

2014. február 24., hétfő

Prófécia 2014. február 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. február 24.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Ti valóban a világosság gyermekei vagytok. Hát járjatok a világosságban! Járjatok a világosság erejében, és a sötétség nem fog legyőzni titeket. Úgy járjatok, hogy meglássátok a dicsőséges jelenlétemet fényét, és engedjétek, hogy az a ti világosságotokká váljon, ami bevilágítja az ösvényt előttetek. Így aztán nagy vigasszal, örömmel és békességgel járhattok azon az ösvényen, mert tudjátok, hogy az a győzelem ösvénye. Elvezet benneteket az Én céljaim és az Én áldásaim teljességébe, mondja az Úr. Legyetek a világosság gyermekei!

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Azt a kifejezést hallottam a Szellemben, hogy "oktatási gyakorlat", majd ezt mondta az Úr: Tanulmányoztad az Igémet, és sokat tanultál arról, hogy mit kell tenni, annak érdekében, hogy szellemileg fejlődj, és hogy természetes szinten is sikeres legyél az életben. De ha a tennivalókról tanultakat nem ülteted át gyakorlatba, akkor semmi hasznod nem volt belőle. Ne csak hallgatója legyél az igének, hanem a megcselekvője is. Gyakorold, amiről tudod, hogy meg kell tenned.
2 Timótheus 3:6-7 Mert ezek közül valók azok, akik belopakodnak a házakba, és rabul ejtik a bűnökkel terhelt és sokféle vágytól űzött asszonykákat. Ezek mindig tanulnak, de az igazságot sohasem ismerik meg.

2014. február 23., vasárnap

Szombaton ismét Imádat Sátor szolgálat

Szombaton ismét Imádat Sátor szolgálat! Szokás szerint a hónap első szombatján, március 1-én várlak titeket a Vörösmarty művelődési házban, 17.00 órai kezdettel

Az utóbbi időkben az Úr a prófétai ajándékokra kezdett nagyobb hangsúlyt fektetni, nagyszerű bizonyságokkal, úgyhogy figyelni fogjuk a Szent Szellem munkálkodását ezen a téren különösen - amellett, hogy imádattal bemegyünk az Ő közvetlen jelenlétébe, szeretetébe...

A "törzshelyünk" továbbra is az 1. emelet 10. terem! Gyertek el bátran, és hívjatok érdeklődőket! O.Gy.

2014. február 21., péntek

Prófécia 2014. február 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. február 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:   

Ha hagyod, akkor Én kiemellek a kétségbeesés és zűrzavar helyeiről. És megtudod majd, hogy Én egy nagy munkát végeztem el benned, és olyan dolgokat valósítottam meg általad, amiket a saját akaratodból nem tudtál volna megvalósítani. Neked viszont teljes mértékben át kell adnod magadat, és el kell engedned azt a sötétséget, ami visszatartott téged a jelenlétemtől, mondja az Úr. Ha megteszed azt, ami a te részed, akkor Én is megteszem a magamét. Hadd hozzalak ki a mélységből a világosságba.

János 8:12 Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: "Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága."

2014. február 20., csütörtök

Prófécia 2014. február 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. február 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:   

Engedj el mindent, ami stresszt okozott. Azokról a dolgokról beszélek, amik túl vannak az általad irányítható dolgok körén. Az igazat mondom neked, hogy az az idő, amit gyötrődéssel és aggodalmaskodással töltöttél, egy fikarcnyit sem segített a helyzeteden, sőt, csak ártott a hitednek. Bízz Bennem minden problémás, nehéz helyzetben, amelyekre nem elegendőek az erőforrásaid -- akár fizikailag, akár érzelmileg, akár értelmileg, akár anyagilag. Bölcsességet és útmutatást adok a te körülményeid között, mondja az Úr. Ne félj!

Zsoltárok 73:28 Milyen jó a közeledben élni, Istenem! Benned bízom, Örökkévaló Isten, és hirdetem tetteidet mindenkinek!

2014. február 19., szerda

Prófécia 2014. február 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. február 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:   

A szellemi ítélőképesség létfontosságú ezekben az időkben, amikor rengeteg a cselszövés. Vigyázz, és figyelj oda azokra az emberekre, akik nagyon szívesen kihasználnának téged. Nagyon értenek ahhoz, hogy a sebezhető, gyenge pontjaidat eltalálják és visszaéljenek vele. Őrködj, és ne felejtsd, hogy ha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor valószínűleg nem igaz. Bízz Bennem, hogy Én átvezetlek a megtévesztés minden útvesztőjén, mondja az Úr. Én vagyok az út, az igazság és az élet.

2 Timóteus 3:12-14 Bizony, akik Isten akarata szerint akarnak élni a Krisztus Jézusban, azokat is mind üldözni fogják! A gonoszok és csalók pedig egyre mélyebbre süllyednek a gonoszságban, s miközben másokat becsapnak, saját magukat is becsapják. Te azonban, Timóteus, tarts ki amellett, amit tanultál, és amiről meggyőződtél, hogy igaz! Hiszen jól ismered azokat, akiktől ezeket tanultad.

2014. február 18., kedd

Prófécia 2014. február 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. február 18.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:   

Látomásban láttam egy nőt, aki mély, őszinte imádatban volt. Azután láttam egy pásztort a juhaival, egy olyan legelőn, ami már teljesen le volt legelve. Elkezdte egy elég meredek ösvényen felfelé vezetni a nyáját, amíg meg nem érkeztek egy magaslati helyen található völgybe. A víz hideg és tiszta volt, a rét pedig eleven volt a friss hajtásoktól -- az édes és lágy növényzettől. Az új élet és a friss izgatottság érzése járta át a levegőt. Hiszem, hogy a nő azokat jelképezi, akik szellemben és igazságban folytatnak imádatot, a nyáj pedig azokat, akik őszintén követik Krisztust, az igaz Pásztort. A teljesen lelegelt legelő azt a stagnálást jelképezi, amikor ugyanazokból a régi vallásos formulákból próbál valaki táplálkozni. Itt az ideje feljebb költözni egy magasabb szellemi területre, ahol friss kenetet és kinyilatkoztatást találunk Isten Királyságáról, ami tápláló lesz, és amivel megelégedünk.

Máté 7:13-14 „A szűk kapun menjetek be! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan járnak rajta. De az életre vezető ajtó szűk, az ösvény keskeny, és csak kevesen találják meg.”

2014. február 17., hétfő

Prófécia 2014. február 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. február 17.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Az Én prófétáim előhoznak régi dolgokat és új dolgokat is. Az út nyitva áll előtted, hogy elengedj olyan dolgokat, amelyek a múlthoz kötődnek, hogy belekezdhess ebbe az új kalandba. Mert bármilyen támadás is ért téged az elmúlt hetekben, bármi kötözött meg, ez az a nap, amikor ki kell szabadulnod, és ki kell törnöd, hogy járhass az Én kenetem útján ebben az időszakban. Én kihirdettem, hogy egy új kenet jön a népemre. Ez sokkal erőteljesebb kenet, mint amiben valaha jártatok. Meg fog törni minden rabigát. Ki fogja szabadítani a foglyokat, és a tekintély új helyén fog járatni téged. Általa a szavaid úgy fognak megnyilvánulni, hogy beteljesítik az Én céljaimat, és hogy azokat amelyek nincsenek, előszólítják mint meglevőket, mondja az Úr. Neked mindössze annyit kell tenned, hogy hiszel! Én előtted megyek, és elkészítem az Én beszédem útját, azután te fogsz jönni, és átveszed az áldásait.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Emlékeztetni foglak több emberre is, akik vagy rosszul bántak veled, vagy tévesen ítéltek meg téged. Ez azt a célt szolgálja, hogy megvizsgáld és meglásd, hogy van-e valami, amit meg kell értened azokból az élményekből, vagy meg kell-e bocsátanod, hogy ezáltal felszabadulhass a régóta elhúzódó elnyomás alól. Az a vágyam, hogy kiszabadulj a múlt horgonyaiból, amelyek visszatartanak attól, hogy továbbhaladj a céljaimban, mondja az Úr. A szabadság vár rád!
Zsoltárok 146:5-8 De akinek Jákób Istene a segítsége, aki az Örökkévalóban, Istenében bízik, milyen boldog az! Mert az Örökkévaló teremtette a Mennyet, a Földet, a tengert, és mindent ami bennük él. Hűségesen megőrzi ő, akik benne bíznak! Igazságot szolgáltat az elnyomottnak, kenyeret ad az éhezőnek, az Örökkévaló kiszabadítja a foglyokat! Az Örökkévaló megnyitja a vakok szemét, az Örökkévaló felemeli az elesetteket, az Örökkévaló szereti az igazszívűeket

2014. február 16., vasárnap

Bibliai gondolatok a kampány időszak zajában

Én sem tudom figyelmen kívül hagyni, hogy elkezdődött a politikai választási kampány Magyarországon. Én ezen a téren az utóbbi időkben a kiábrándultak egyre növekvő táborát szaporítottam... A közismert pártok között nincs olyan, amelyikre nyugodt szívvel rábíznám (mint választópolgár) az ország irányítását. Éppen ezért nem is fűzök sok reményt egyik politikai erő győzelméhez sem, bármelyik várható felállás győz is.

Dr. Kecskés D. Gusztáv (Fotó: facebook)
Aztán nemrég láttam egy videót, amin Dr. Kecskés D. Gusztáv tart egy érdekes előadást a politikáról. Így a választások előtti kampány kezdetén, amikor az embernek már előre csömöre van a sok befolyásoló szövegtől, manipulációtól és az érzelmek felkorbácsolásától, jól esett egy értelmes, bibliai szemléletű beszédet hallgatni ebben a témában.

Az előadás ugyanis a hit és a politika kapcsolatával foglalkozik. Isten Igéje valóban sokat foglalkozik azokkal a kérdésekkel, amiket ma nemes egyszerűséggel csak "politikának" szoktak nevezni - Isten pedig úgy nevezi ezeket az Igéjében, hogy igazságosság, meg a Tőle származó hatalom, vagy a könyörületesség, jó cselekedetek, bölcs vezetés, és még sok más fontos szempont. Szóval nemrég figyeltem fel az említett előadó által alapított szövetségre (illetve azóta párt lettek, amelynek a neve "A Válasz"), és jó érzéssel tudom ajánlani a figyelmetekbe azokat a számomra normális, biblikus gondolatokat, amiket ők képviselnek. 

Az előadás egyébként nem magáról a pártról szól, hanem a Biblia mondanivalójáról.

Ami különösen megérintett az előadásban, az a Biblia "szociálpolitikájáról" szóló rész volt, vagyis az, ahogyan Isten gondolkodik a szegényekről, az árvákról és az özvegyekről, illetve az irántuk való felelősségről az ország és a vezetői részéről. Figyelemre méltó meglátásai vannak Isten gondolkodásmódjáról ebben a témában.

Kecskés D. Gusztáv egy újjászületett, élő hitű keresztény, és amit még érdemes tudni róla, hogy először magyar-történelem tanári szakon szerzett diplomát, majd a párizsi Sorbonne Egyetemen illetve a Pécsi Tudományegyetemen nyerte el a doktori címet. Egyébként tudományos kutató, és a szakterülete a nemzetközi kapcsolatok és Magyarország külpolitikája.

Szerintem ez jó színfolt lehetne a magyar politikai palettán, ráadásul a Jézus Krisztusban való hite is áldást garantálna, az Istennek tetsző elvek követése mellett.

Hát ezt találtam, szerintem nézzétek meg...

A kb. 40 perces előadást ide kattintva tudjátok megnézni.

2014. február 14., péntek

Prófécia 2014. február 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. február 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:   

Kedvesem, azt szeretném, hogy még teljesebb és következetesebb módon járj a Szellemben. Ehhez azt kell tenned, hogy Szellemben maradsz, és nem leszel hajlandó megengedni, hogy az érzelmeid eluralkodjanak rajtad, és kizökkentsenek. A szellemi élet elsőrendű szempontja számodra az, hogy tartsd ellenőrzés alatt a gondolataidat, és tartsd aktívan a hitedet. Bízz Bennem, hogy Én mindenben együttműködök veled, és a te érdekedben munkálkodom, azért, ami a leghasznosabb neked, mondja az Úr.

Efézus 2:10 Mert az Ő alkotása vagyunk, újrateremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

2014. február 13., csütörtök

Prófécia 2014. február 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. február 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:   

Fordíts rá időt, és ragadd meg a pillanatot, hogy hátrébb lépj a gondjaidtól, és egy objektív, nagyobb látószögből szemléld az életedet. Lásd az örökkévalóság szemein és igazságán keresztül, és legyél hálás. Emlékezz arra, hogy Hozzám tartozol. Tudd meg, hogy nem csak arra választottalak ki, hogy a királyságomban élj, hanem arra is, hogy a képviselőm legyél. Csak egy vándor vagy, aki áthaladsz minden ideiglenes dolgon, és az utad ahhoz vezet, ami örökké tart, mondja az Úr.

Zsoltárok 26:7 Hogy hálaadó szóval dicsérjelek téged, és elbeszéljem minden csodatettedet.

2014. február 12., szerda

Prófécia 2014. február 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. február 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:   

Vigyázz a stresszt gerjesztő helyzetek miatt, és állj rá arra, hogy te inkább megőrzöd a békességet. Ez kifejezetten olyan időszak, amikor egy kis vakondtúrásból is megmászhatatlan hegy válhat, ha elveszíted a tárgyilagosságodat. Bízz Bennem, hogy győztesen hozlak ki minden helyzetből. Összpontosítsd a figyelmedet, és maradj pozitív, hogy a kétségbeesés ne tudja aláásni a hitedet és az eltökéltségedet, mondja az Úr.

Máté 21:21 Jézus így felelt: „Igazán mondom nektek: ha hisztek, és nem kételkedtek, ti is megtehetitek, amit én tettem ezzel a fával. Sőt, még többet is: ha például azt mondjátok ennek hegynek: »Kelj fel, és zuhanj a tengerbe!« — az is megtörténik.

2014. február 11., kedd

Prófécia 2014. február 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. február 11.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:   

Fogadd el és öleld magadhoz a változást, ahogy az időszakok váltakozását is fogadod. A változások, amelyekkel szembetalálod magad, elkerülhetetlenek - akár örömmel és várakozással veszed, akár ellenállással és rettegéssel. Könnyítsd meg a saját dolgodat azzal, hogy hajlandó leszel együtt mozdulni a Szellememmel, szabadságban és változékonysággal. Bízhatsz Bennem, hogy mindent úgy alakítok, hogy összedolgozzon a javadra. Váljon nyilvánvalóvá a dicsőségem mindenben, amit teszel, mondja az Úr.

Róma 8:28 Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik — akiket ő a saját terve szerint elhívott.

Magamról

Egy-két dolgot írok magamról is nektek...

A "Gyuri naplója" eredetileg több céllal indult. Egyrészt sok minden volt bennem, amit hasznosítani szerettem volna, és kerestem ennek a módját. "Kívánatos kincs és kenet van a bölcsnek házában; a bolond ember pedig eltékozolja azt." (Péld. 21:20) Egy kiindulópontnak szántam ezt a blogot. Azóta viszont jobban letisztultak a célkitűzések, és van, aminek itt találtam meg a helyét, és van, ami más formában valósul meg. Itt néha írok egy-egy üzenetet, de ami rendszeres maradt, az Bill és Marsha Burns prófétai szolgálata - a napi próféciák, illetve mások írásainak a lefordítása és közzététele. Sokan döntöttetek úgy, hogy az email fiókotokban is szeretnétek megkapni naponta a friss bejegyzéseket, 300 körül jár az emailes regisztrációk száma. A statisztikai adatok szerint pedig az ide látogatók kattintásai (ami közelít a 200.000-hez) azt jelzik, hogy sok hasznos dolgot találtatok itt az elmúlt négy évben.

Hálás vagyok Istennek mindezért, mert láthatom, hogy a munkám nem hiábavaló az Úrban!

Egy másik fontos terület, ahol használ az Úr, és nem akarom eltékozolni az Úrtól kapott kincsemet: a dicsőítés és imádat. Több, mint 20 éve szolgálok dicsőítésvezetőként, és ez egy jó néhány éve kilépett a megszokott gyülekezeti keretek közül is. Az utóbbi években az időnkénti vendégszolgálatok mellett az Úr indítására elkezdtem egy önálló szolgálatot, Imádat Sátor néven, ami egy nyitott szolgálat, gyülekezeti hovatartozástól függetlenül bárki részt vehet a rendszeres nyitott alkalmakon. (A gyülekezeti közösségi életemet ettől függetlenül élem meg, noha örömmel támogatnak a barátaim a közösségünkből, és rendszeresen ott vannak ők is!) Ez alapvetően Miskolcon működik, de más helyeken is jártam már, és várnak az országban. Prazsák Laci szolgálatát is megfigyelhettem közvetlen közelről, sőt abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a szolgálatuk (Imádság Háza) heti beosztásában is helyet kaptam, ahol hat hónapon át vettem részt, hetente felutazva Budapestre. Nagyon jó volt részt venni az ottani "oltár-építésben" is.

De mindezeknek volt egy különleges előzménye is. Körülbelül hat éve az Úr azt mondta, hogy a nap huszonnégy órájában akar használni, amit megpecsételt egy látomással, majd egy meglepetés-ajándékkal. Otthoni személyes imám során szellemben láttam egy nagy 24-es számot, ami a teljes idejű, 24 órás elhíváshoz kapcsolódott. Tudtam, hogy a talentumaim használatára hívott el (ezek között van a fordítás is), és arra, hogy előtte álljak. Majd néhány nap múlva kaptam egy testvéremtől egy könyvet, amit akkor láttam életemben először: a címlapján egy nagy 24-es volt. (Prazsák László: 24 órás dicsőítés és ima). Teljesen összevágott az Úrtól kapott kijelentéssel! Ezután eltelt egy pár hónap, figyeltem az Úr konkrét útmutatását, hogy mit tegyek. Egyik reggel szólt hozzám, hogy lépjek ki a vízre, lépjek ki a munkahelyemről. Örömmel és izgatottan döntöttem el, hogy engedek neki. A feleségem is támogatott benne, és azóta is támogat. Rögtön ezután egy külső bizonysággal is megerősítette ezt az Úr: a következő napi próféciában szó szerint ez volt: lépj ki a vízre...

Elkezdtem megtanulni az Úrra bízni magam, és azóta is Jézustól tanulok vízen járni. Az életünk kősziklája, biztonsága az Úr, még az olyan időszakokban is, amikor süllyedni kezdek... Elkezdtem meglátni az Ő csodáit a mély vizeken is. Egy idő után az Úr eljuttatott arra, hogy mivel "méltó a munkás" a fizetségre, ezért tegyem lehetővé, hogy a testvérek, akik áldást kapnak a blogon végzett munkámból, támogatni tudjanak. Ekkor tettem közzé ennek a lehetőségét (erről és az előzményeiről a Támogatás oldalon olvashatsz részletesen). Nagyon hálás vagyok azokért, akik imádkozva támogatnak ebben a munkában, és akik biztattak a Szent Szellem indítására, hogy tegyem meg ezt a lépést is, az anyagi támogatás lehetőségét tegyem közzé, és mindazokért is hálás vagyok, akik anyagi támogatást küldtetek az elmúlt időben. Arra kérlek, hogy az Úr előtt meggondolva, imádkozva, ha van lehetőséged, támogasd a szolgálatomat! Tudom, nem annyira megszokott ez mindenhol, de bízom abban, hogy Isten népe között egyre jobban beindulnak az anyagi áldások is, amikor a szellemi vetésre anyagi aratást kapnak Isten munkásai, ahogy ez a bibliai időkben is jól működött. Örülök, hogy áldás lehetünk egymás számára!

A másik szolgálat, amivel áldás szeretnék lenni a számotokra, az Imádat Sátor, amelyre szeretettel hívlak! Ha Miskolc környékén laksz (habár vannak, akik teljesen más megyékből is többször eljöttek már), gyere el minden hónap első szombatján, hogy közös imádatunk alatt megpihenj Isten szinte kézzelfogható jelenlétében, gyógyulj, és a prófétai ajándékok által plusz áldást nyerj. Ez egy elkötelezettségtől mentes légkörű szolgálat, van aki csak észrevétlenül bejön, aztán ugyanúgy hazamegy - és boldog vagyok, hogy szolgálhattam felé is! Emellett vannak, akik sokkal aktívabban szeretnek részt venni, és ez is így van rendjén. Szabadon. Elhatároztuk, és ezt is gyakoroljuk, hogy a szellemi ajándékok terén a szeretet a fő meghatározó, ami nem visszafogja ezeknek a működését, hanem tisztább színt ad nekik. Gyertek el! Ha a saját környezetetekben szeretnétek Imádat Sátor szolgálatot, keressetek meg bátran! Örülök, ha használhatom ezeket a talentumokat, és az Úr cselekedhet minél többek életében!

További információk:
Isten áldja meg az életeteket és a szolgálatotokat!

Országh Gyuri

2014. február 10., hétfő

Prófécia 2014. február 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. február 10.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Elhiszitek az Én szavamat? Az Én szavam korlátlan hatalommal bír. Mert amiket Én beszélek, azok valóra válnak. Amik pedig valóra válnak, azok áldásul lesznek a menny királyságának a gyermekei számára. Ezért kérlek benneteket, hogy ne feledkezzetek meg arról, hogy Én vagyok a dicsőség Ura, és az Én dicsőségem nyugszik mindazon, amit cselekedtek és amit hisztek. Mert ezek a napok az isteni dolgok beteljesülésének a napjai ezen a földön. Legyetek hűségesek, mert Én is hűséges vagyok! És a ti hűségetekben meg fogjátok látni a Szellemem hatalmas kiáradását, mondja az Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
A rád váró munka ijesztőnek tűnhet, és olyannak, amit már nem tudsz átlátni. De ha Belém veted a bizalmadat, akkor Én a látszólag lehetetlent nem csak lehetségessé teszem, hanem elhihetővé is. Megerősítelek, és megadom a kellő látást ahhoz, hogy többet tudj megvalósítani, mint amennyit eddig el tudtál képzelni, vagy el tudtál hinni, mondja az Úr. Csak tedd egyik lábad a másik elé, ahogy lépésről lépésre haladsz, és ne félj. Én ott vagyok veled a az utadon. Márk 5:36b Ne félj, csak higgy!

2014. február 7., péntek

Prófécia 2014. február 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. február 7.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:   

Előtted megyek, hogy eltávolítsak minden akadályt, és hogy utat építsek neked, hogy mindent megvalósíts, amit eléd helyeztem. Ne legyél hajlandó megengedni, hogy a bizonytalanság vagy az aggodalmaskodás aláássa a hitedet, vagy elhomályosítsa az ítélőképességedet. Hadd vezesselek Én ezen az ösvényen, mert Én ügyesen csinálom. Neked viszont folyamatosan koncentrálnod kell, és a fontossági sorrendet meg kell tartanod, hogy semmi se tudjon elvonni téged erről az útról, mondja az Úr. Járj a Szellemben!

Ézsaiás 62:10 Menjetek keresztül, menjetek keresztül a kapukon, készítsetek utat a népnek; töltsétek, töltsétek az országutat, takarítsátok el a köveket, emeljetek zászlót a népek felett.

2014. február 6., csütörtök

Prófécia 2014. február 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. február 6.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:   

Kedvesem, jól gondold meg, hogyan viszed tovább azokat a dolgokat, amik a figyelmedet igénylik. Most egy olyan idő van, amikor világos és kitisztult látásra van szükséged, hogy amin dolgozol, azt egy teljes körű rálátás alapján tedd, és ne csak a részletekre koncentrálva. Legyen az Én bölcsességem a legmeghatározóbb a döntéseidben, és bízz Bennem, hogy útmutatást és vezetést kapsz Tőlem, mondja az Úr. Én állandóan veled vagyok.

Ézsaiás 58:11 És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégít téged nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.

2014. február 5., szerda

Isten úttörőket emel fel - akik áttörő kenetben élnek

Michael Krysty:
Isten úttörőket emel fel - akik áttörő kenetben élnek

Eljött az áttörés ideje

Az Úr azt mondja nekem egy ideje, hogy sok előfutár van ebben az órában, viszont kevesen vannak, akiken áttörő kenet van. Vannak követők, vannak vezetők, és vannak úttörők. Az utóbbi időben, Isten egy bizonyos "előfutár felhatalmazásról" beszélt nekem. Ezt néhányan úttörőnek neveznék, néhányan apostolságnak, mások pedig úgy mondják, hogy ez az áttörő kenet.

Jézus Krisztus, mint a legfőbb Apostol ("... figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézusra" Zsid 3:1), Ő volt az, aki áttört a templomon, és egy új, élő utat készített számunkra, hogy utána mehessünk Isten jelenlétébe.

...teljes bizalmunk van a szentélybe való bemenetelhez Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk... Zsidókhoz írt levél 10:19-20

Hiszem, hogy pontosan ezt teszi az apostoli, vagy más szóval az áttörő kenet. Új és élő utakat nyit meg. Olyan útvonalak, amelyek teljesen ismeretlenek voltak egyes közösségek vagy csoportok előtt, most megnyílnak előttük, és ez a közösség megerősödik és felkészítést kap arra, hogy ezen az új útvonalon útra keljen. Hiszem, hogy fontos megértenünk azt, hogy amikor egy előfutár elmagyarázza, mit talált egy bizonyos új területen, az hosszútávú hatást tud kiváltani a többiekben - pozitívat és negatívat egyaránt. Az úttörők kenete erőteljes!

Jézus, te kettétépted a kárpitot, elkészítetted az utat,
amikor azt mondtad, hogy "elvégeztetett".
Jézus, a mi fő Apostolunk, áttört, és megnyitott egy új, élő utat. Hiszem, hogy ha igazán hatékonyan akarjuk teljesíteni a Nagy Küldetést, ahhoz az előfutárnak ugyanezt kell tennie, miközben arra törekszik, hogy felépítse Isten Királyságát. Azt akarom mondani, hogy ott van benned egy nagy áttörő kenet, amit meg tudsz találni magadban.

Ez pedig a benned található Jézus. Dicsérem Istent azért, mert Jézus egy új és élő utat nyitott meg számunkra Isten Királyságába, az üdvösség által. Most viszont, mivel Krisztus bennünk van, a földre tudjuk hozni az Ő hatalmát, és új lehetőségek útjait tudjuk megnyitni, ahhoz, hogy az Ő Királysága terjedni tudjon a földön. Most, ebben az időszakban, Isten megnyitja a nemzeteket, szolgálati lehetőségeket, valamint üzleti lehetőségeket az Ő gyermekei és úttörői számára! Készülj az új szintekre ... eljött az áttörés ideje! (Kép: icanthrugod.tumblr)

Egy vadonatúj út 

Az úttörők azok, akik elsőként lépnek új atmoszférák területére. Mivel új útvonalakon járnak, az üzenetüket nem mindig fogadják szívesen. Mózes negyedik könyvében olvasunk azokról az úttörőkről, akiket Kánaán földjének a felderítésével bíztak meg. Amikor elmentek, nagyszerű erőforrásokat és lehetőségeket találtak. Őszintén szólva, teljesen megbabonázta őket a felfedezés. Ez a föld kell nekik! Visszajöttek, és mindent elmondtak Mózesnek, Áronnak, és a többi izraelitának. Ezt mondták: "Bejártuk azt az országot, ahová küldtél bennünket. Valóban tejjel-mézzel folyó föld az, és ilyen gyümölcsöket terem!" (4Mózes 13:27)

Mégis, miközben éppen arról tettek bizonyságot, amit láttak, amiket Isten ígért nekik, hirtelen átváltottak egy másik bizonyságtételre - ami arról szólt, hogy mik a lehetetlen és veszélyes dolgok. Arról tettek bizonyságot, hogy miért nem fog soha összejönni a dolog. "Csak az a baj, hogy annak a földnek a lakói erősek, és városaik nagyok és kőfalak védik azokat! Sőt, még Anák leszármazottjait is láttuk közöttük!" (4Mózes 13:28) A félelem szelleme járta át az egész közösséget, annak ellenére, hogy ott volt a látható gyümölcs, ami a megvalósítható célról tanúskodott. (Kép: Garden of Praise/by Gospel Services, Inc.)

A kételkedés közepette valaki mégis felszólalt: Káleb. Káleb hitt benne, hogy el tudják foglalni a földet - ő nem átlagos emberi szemmel látta a dolgokat, és nem is ugyanolyan szellem volt benne, mint a többi előfutárban. Valami más volt benne a többi úttörőhöz képest; ő egy felsőbb valóságot látott. Meg is kapta a jutalmát. Az Úr mondta róla, hogy más szellem van benne, és hogy teljes szívvel követi Őt. Józsué is kiállt Káleb mellett, mert ő is hitte, hogy el tudják foglalni a földet.

Ez egy új út volt az összes izraelita számára, és nem tudtak hinni Káleb és Józsué üzenetének. Igaz, hogy más előfutárok is voltak kettejükön kívül, mégis csak Káleben és Józsuén volt áttörő kenet.

Az Úr azt mondja nekem egy ideje, hogy sok előfutár van ebben az órában, viszont kevesen vannak, akiken áttörő kenet van. Sok olyan ember van, akik valamilyen új úton járnak, és engedelmeskednek az új föld felfedezésére vonatkozó utasításoknak, viszont kevesen vannak, akik belelátnak a felsőbb valóságba. Valójában sokan vannak, akik tapasztalatokat szereztek, és különböző szemszögből nézve láthatták meg az életet, de amikor a föld elfoglalása kerül szóba, és a Királyság felépítése, a tetteikkel és a mondanivalójukkal azt kommunikálják, hogy nincs remény. Kételyeket és félelmeket árasztanak magukból, és a természetes szintű valóságból indulnak ki.

Az igazi úttörő akkor is kitart, amikor mindenki más a hitetlenség hatása alá került. Előttük ott áll egy vadonatúj út, ami mégis járható. Az úttörők felhatalmazását sokszor megkérdőjelezik, de ennek a felhatalmazásnak súlya van, és képes megváltoztatni társadalmakat, kultúrákat és nemzeteket is. (Kép: Distant Shores Media/Open Bible Stories)

Ugyanakkor az igazi úttörő nem csak annyit tesz, hogy áttör az akadályokon, hogy egy új útvonalat hozzon létre, hanem azokat a falakat is ledönti, amelyek az akadályai lennének a megcélzott területen való folyamatos tartózkodásnak, egy kultúra kialakulásának. Káleb és Józsué ilyen emberek voltak. Nem csak új utat nyitottak, és nem csak beléptek az ígéret földjére, hanem az volt szívükben, hogy kiépítsenek egy élő utat. Isten nem csak egy egyszeri élményt akar létrehozni számunkra, amikor megkóstoljuk a gyümölcsöt, és meglátjuk azt a nagyszerű földet, vagy megtapasztaljuk a Mennyet a földön, egy rendezvény vagy egy szolgálat idejére. Azt akarja, hogy úgy ismerjük meg mindezt, mint egy állandó lakhelyet, mint egy kultúrát.

Egy élő út

"Én azért jöttem, hogy életük legyen,
sőt bőségben éljenek" Jn 10:10
Istent nem egy jó alkalom érdekli, vagy egy rendezvény. Sőt, nem is maga az új út érdekli csupán. Őt a bővölködő élet érdekli; az az élet, ami fennmarad. Őt az új és élő út érdekli; egy olyan ébredési fáklya, ami nem csak szikrázik, hanem végül egy folyamatosan lobogó tűzzé erősödik. Ez a Királyság. Istent az ébredés és kiáradás életformája érdekli.
(Kép: Godsfingerprints.net)

Ha soha nem visszük tovább az ébredést az Istentisztelet keretei közül, és nem tesszük állandó lakhellyé, olyanok leszünk, mint azok az úttörők, akik a lehetetlenről számolnak be. Abban hittek, hogy az óriások miatt nem tudnak ott lakozni a teljes gazdagságban. De van egy hang, ami ezt mondja: "El tudjuk foglalni azt a földet, képesek vagyunk egy állandósult kiáradásban élni, mert ez egy élő út." Ez nem csak valami új, soha nem látott út; hanem egy olyan út, ami él, és soha nem ér véget - egy élő út. Az ösvény, amit Krisztus világított meg nekünk, hogy a Királyságba jöhessünk, teljesen új volt, és rajta kívül senki más nem nyithatta volna meg. Mégis nyitva áll ez az ösvény a mai napig is, és élet van benne - a királysági élet.

Isten Királysága a nap 24 órájában, a hét 7 napján működik. Mindig nyitva van, és soha nem zárul le a szezonja. Lakóhellyé kell, hogy váljon, egy olyan hellyé, amelyben ott élnek az emberek. Ha nem így lesz, akkor a normális keresztény életet olyannak fogják látni az emberek, mintha egymást követő, időszakos események sorozata lenne. Mindössze egy földi valóságon keresztül fogják látni, miközben mindvégig a rendelkezésünkre áll egy felsőbb valóság... A Menny a földön. Isten nyitott Mennyet biztosított Krisztus Teste számára, ami nem fog bezárulni, és mi ezeken a helyeken lakhatunk. Az élő út egy lélegző ösvény, amely korlátlan mennyiségű gyümölcsöző élményt rejteget.

Istvánon ilyen kenet volt. A Biblia azt írja róla, hogy tele volt hittel és Szent Szellemmel. Ő volt az első ember az Új szövetségben, aki mártírhalált halt amiatt, hogy Jézus útjait követte. Miközben megkövezték, szó szerint nyílt látomást élt át, és fizikálisan látta azt, ami a szellemi világban történik.  Így kiáltott: "Nézzétek! Látom a megnyílt Mennyet, és az Emberfiát Isten jobb oldalán állni!" (ApCsel 7:56) Amellett, hogy István szó szerint látta ezt a megnyílt Mennyet az élete fölött, hiszem, hogy már előtte is ott volt ugyanez az élete fölött. Hiszem, hogy István olyan ember volt, aki magasabb szinten látott, látta a felsőbb valóságot. (Kép: Wallpapers Wide)

István előfutár volt. A halála által a Gyülekezet növekedésnek indult, és egy új, élő úton kezdett terjedni. Közvetlenül a halála után azt olvassuk az ApCsel 8:1-4-ben, hogy amikor kitört a Gyülekezet üldözése, az egész gyülekezet szétszóródott. De nem szimplán szétszóródott, hanem éppen hogy át lett helyezve, és a Királyság tovább haladt előre.

Így a hívők Jeruzsálemből minden irányba szétszóródtak, és amerre mentek, mindenkinek hirdették az örömüzenetet. ApCsel 8:4

Akik szétszóródtak, az addig megszokott életszférájukon kívül vitték és terjesztették a tüzet. István tette misszionáriusok közösségét hívta életre! Olyan volt ez, mintha egy hatalmas követ száz méter magasról egy lávatengerbe ejtenének, amitől a láva szétfröccsen sok más helyre. Az áttörő kenet - folyamatosan nyitva áll mások számára is, hogy benne lakozzanak, és onnan munkálkodva vigyék véghez a szolgálatukat!

Ismeretlen ösvényeken járó oroszlánok

Káleb, Józsué és István nem csupán követők voltak, és nem is csupán vezetők - hanem úttörők. Mindazáltal nem olyan úttörők voltak, akik csak azért indultak útnak, hogy valami újat fedezzenek fel; olyan emberek voltak, akik arra szentelték az életüket, hogy egy egész nemzetet magukkal vigyenek a felfedezésük helyére. Kezdeményeztek, és nem vártak másra - bátor oroszlánok voltak. (Kép: DesertUSA)

És úgy lesz Jákób maradéka sok nép között, mint harmat az Úrtól, mint zápor a fűre; mely nem várakozik emberre, és nem vár ember fiára. És úgy lesz Jákób maradéka a nemzetek között, sok nép közt, mint oroszlán az erdő barmai közt... Mikeás 5:7-8

Hiszem, hogy Isten szuper-áttörőket és szuper-úttörőket emel fel, akik nem csak új utat készítenek, hanem új és élő úttá teszik azt. Ők azok, akik kezdeményeznek, és nem várnak másokra, hogy megtegyék helyettük, amit tenni kell. Ezek fiatalok, idősek és középkorúak. Tanultak, tanulatlanok, és minden társadalmi rétegből előjönnek.

Ebben az órában Isten megragad egyes embereket, és olyan nemzedékké formálja őket, akik a hit szemeivel néznek, és egy felsőbb valóságot látnak, hogy lerombolhassák a sötétség munkáit. Nem csak kóstolót akarnak a föld gyümölcséből, hanem az egész földet akarják! Ez most az ébredési szolgálóknak küldött hívó szó ebben az órában, ez a tanítóknak küldött hívó szó ebben az órában, ez mind az öt szolgálati ajándéknak küldött hívó szó ebben az órában! Hogy utat törjünk, ahová Isten parancsolja, hogy bemenjünk, és egész nemzeteket vigyünk magunkkal, hogy benne éljenek! Nem várhatunk másokra; nem láthatjuk úgy a dolgokat, ahogy mások látják; olyannak kell lennünk, mint az oroszlán!

Isten nem csak felemeli az előfutárokat. Isten kérdést is tesz fel nekik: Milyen hírt fogsz vinni? Milyen valóságot fogsz látni? Milyen királyságot fogsz előhozni? Isten arra hívja az előfutárokat, hogy áttörő kenetet hordozzanak, és ismeretlen ösvényekre vezesse őket, hogy egy egész nemzetet tudjanak egy élő útra magukkal vinni - és ezzel megszülessen egy természetfeletti társadalom! ÚJ ÉS ÉLŐ!

Vezetem a vakokat olyan úton, amelyet nem ismernek, viszem őket olyan ösvényeken, ahol még nem jártak. A sötétséget előttük világossággá teszem, a göröngyös utakat elegyengetem. Bizony, ezeket teszem velük, s őket soha el nem hagyom. Ézsaiás 42:16

Uram, vezesd a családodat egy felsőbb valóságba! Vigyél bele minket a Te áttörő kenetedbe! Taníts minket, hogy meg tudjuk különböztetni egymástól azt a sok hangot, amit hallunk, és el tudjunk vetni minden hangot, ami nem a Tiéd. Hadd halljuk meg a Te suttogásodat, és ismerjük fel, megkülönböztetve a többitől. Árassz bátorságot a Te népedre!

Azért imádkozom, hogy nyíljanak meg a szíveik szemei, hogy a Te jelenlétedet elvigyék a világba. Ők a világ megváltoztatói. Köszönöm Szent Szellem! Ámen.

Michael Krysty
Inhabit Fire Ministries
Weboldal: InhabitFire.com

Michael Krysty egy egyedi személyiség, egy felemelkedőben levő, radikális ébredési szolgáló, akinek megalkuvás nélküli üzenete van Jézus természetfeletti erejéről. Az Inhabit Fire Ministries alapítója, aki megbízható pontossággal szolgál az ismeret beszédének és a gyógyulás ajándékainak a területén. Amikor a drogos rehabilitáción vett részt, akkor ismerte meg az Evangéliumot, majd egy dinamikus élményt élt át Jézus Krisztussal, és örökre megváltozott. Michael és a felesége, Amanda, ma már a világot járják, és a Menny Királyságának a nyers erejét és szeretetét hordozó üzenetét hirdetik és mutatják be. Észak-Karolinában, közvetlenül Charlotte városa mellett laknak, és amikor otthon vannak, a MorningStar Gyülekezetbe járnak.
- - - - - - -
Forrás: The Elijah List
Fordítás: Országh György

Prófécia 2014. február 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. február 5.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:   

Azoknak a döntéseknek, amelyeket ebben az időben hozol, rendkívül jelentős és hosszútávú következményei lesznek. Fordíts időt arra, hogy bölcsességet kérj, ahogy átgondolod a döntéseidet ebben az időszakban. Jól figyelj, hogy bárhogyan is döntesz, az becsületes és őszinte szívvel történjen. Legyél őszinte a motivációiddal kapcsolatban, és mindenkor tartsd tisztán a lelkiismeretedet, mondja az Úr. Teljes mértékben használd ki az adódó lehetőségeket arra, hogy felépülj, hogy ne rombolódj le.

Jeremiás 42:10 Ha itt maradtok ezen a földön, akkor felépítelek, és nem rombollak le, elültetlek, és nem téplek ki gyökerestül benneteket. Mert megbántam azt a sok csapást, amellyel sújtottalak benneteket.

2014. február 4., kedd

Prófécia 2014. február 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. február 4.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:   

Kibontalak azokból a dolgokból, amik megkötve tartottak, és visszatartottak a Velem való bensőséges személyes kapcsolattól, mondja az Úr. Legyél érzékeny azokra a dolgokra, amelyek testi törekvésekre terelik a figyelmedet, és elvonnak attól, hogy keresd az arcomat. Állj be a pozíciódba azzal, hogy olyan módon osztod be az idődet és az energiádat, ami dicsőséget hoz a királyságomnak. Megadom az erőt és az útmutatást, hogy meg tudd tenni a szükséges változtatásokat, amelyek tisztaságra és igazságosságra vezetnek.

Filippi 2:13 mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően.

2014. február 3., hétfő

Üzenet 2014. februárra

ÜZENET 2014. FEBRUÁRRA

PHYLLIS FORD
Carpenter’s Touch Ministries, Arlington, Texas

"Ahogy eljön a február, belépsz ennek az évnek a legjelentősebb hónapjába. Habár a legrövidebb, de a legmélyebb benyomást fogja rád gyakorolni. Mert belépsz a „Szállj ki a csónakból, és sétálj velem a vízen!” időszakába. Még ha jönnek is a kihívások elkezded azt mondani magadnak, amiket látok le tudom győzni, mert minden, amivel találkozom a Hit és a kenet egy magasabb szintjére emel fel engem. Egyre nagyobb lesz a Hited, fejlődik és épül, mert nagyobb az előtted álló feladat. Gyakoriak lesznek a kihívások, de az eredmények nagyobb jutalmakat fognak hozni, és több területen lesz előrelépés az elkövetkezendő időben."

Máté 14:25-29 "A negyedik éjszakai őrváltáskor odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, azt mondták, hogy kísértet, és ijedtükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta: "Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!" Péter ekkor így szólt hozzá: "Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vízen." Mire ő így szólt: "Jöjj!" Péter erre kiszállt a hajóból, elindult a vízen, és Jézus felé ment."

„Tudd meg hogy néhányatokat a többiek elé helyeztem, hogy vezessétek őket, motiváljátok őket a továbblépésre, a feladatok véghezvitelére és fejlődésre minden területen. Ez egy úttörő munka, és előfutárokat küldtem ki, akiket arra pozícionáltam, hogy segédkezzenek a nagy változások eljövetelében. Előttetek fognak menni, hogy kinyilvánítsák kezem munkáját. Szólni fognak olyan dolgokat, amik lehetetlennek tűnnek és bátorítani fogják a többieket, hogy újra álmodjanak. Meg fogják ismertetni a népemmel, hogy ez véghezvihető, és be fog teljesedni. Menjetek tovább, csak higgyetek, ne álljatok most meg, közelebb vagytok a győzelemhez, mint valaha. Le fogjátok győzni az előttetek lévő akadályokat. A kezdeményező hitetek és a várakozó reménységetek fogja előhozni a azoknak a megnyilvánulását, nagyon valóságos és nagyon erőteljes módon. Ez az, ami most születik a szívében azoknak, akik hallják a hangomat és kétkedés nélkül a szerint cselekednek, ahogy megmondtam, ez fogja megteremni azokat az ígéreteket, amelyeket megmutattam az elmúlt időkben.”

„Tudd meg, hogy ez az időszak sem lesz problémáktól mentes, nem csak akadályok hátráltatnak, de az, hogy képes vagy kezelni ezeket, meg fogja határozni az utadat, és azokhoz a dolgokhoz való hozzájutásodat, amit most készítek, és amik idejében eljönnek. Tehát figyelj, tekints Rám, a te Istenedre, ahogy bátorítalak téged, szólom neked a bölcsességet, hogy még többet vigyél véghez, és ragadd meg a pillanatot. Habár ez a hónap rövidebb, mint a többi, mégis nagy elvárásokat fog beteljesíteni. Egyszerű igazságokat fogok neked szólni éjszakánként, amelyek megadják a számodra szükséges válaszokat. Tudnod kell, hogyan töltsd be azokat a fontos dolgokat, amelyek elhozzák a szükséges megoldást ebben az időszakban.”

„Amint belépsz, meg fogom neked adni az utadra vonatkozó kulcsokat, és tiéd lesz mindaz, ami a győzelemhez kell, és azoknak a problémáknak az elintézéséhez, amikkel szembe kerülsz. Ne félj attól, hogy félredobd a dolgok kezelésének régi módjait, és újakat találj, amelyek több eredményt kínálnak, mint a korábbiak. Értsd meg, több választási lehetőséged van annál, mint amit ismersz. Több útja van annak, aminek meg kell lennie. Nagyobb kreativitást adtam neked -- egy intenzív áramlatot azoknak, akik a jelenlétemet keresik. Ezek az erőteljes (dinamikus) dolgok kerülnek eléd, hogy elérhesd az Általam most megadott célokat. Ne engedd, hogy az emberek saját hozzáállásuk szerinti elképzeléseik hátráltassanak téged az előre haladásban. Néhány dolog sokkal célszerűbb, mint ahogy gondolod. Figyelj azokra a kiemelt teendőkre, amit mutatok neked, amiért itt vagyok veled kegyelmemmel, hogy tudj járni ennek az Új Napnak a Valóságában. Számos általad elviselt dolog segített, motivált, megerősített téged abban, hogy oda juss, ahol most vagy. Így hát kelj fel!!”

Ézs 60:1 Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége.

„Jöjj a jelenlétembe, hogy rád árasszam a szellemi és természetes bőséget, amely lehetővé teszi, hogy elérd a jövődet. Sok terved, álmod, célod fog valóra válni és terem bőven a jövőben, még az éhség napjaiban is. Ne szórd szét azt, amit a kezedbe adok, ha már egyszer megkapod! Neked fogom adni, hogy felkészítsen az eljövendőre.”

„Sokakat megszabadítok azok közül, akik már hosszú ideje foglyok voltak, ki fognak sétálni bebörtönzésük helyéről. Ez az ideje a foglyok szabadulásának szellemi és természetes értelemben is. A közbenjáró ima előhozza őket, hogy új életet leheljek beléjük. Nagy gyógyulás és szabadulás lesz a múlt dolgaiból, ami tovább lendíti népemet, hogy segítsenek másoknak, akik hasonló helyzetben voltak, de most övék a győzelem.”

„A következő hat hónapban változások lesznek, új harcosok jönnek, akik nem félnek az igazságnak élni. Ezen dolgok közepette erős apostoli és prófétai vezetést vetek az országokra és régiókra. Királyok stratégiáit fogják előhozni, és területeket foglalnak el Nekem, mondja az Úr. Őket nem az eddig kialakult vallásos réteg nevezte ki és választotta ki. De tudd meg, hogy gyors munkát végzek, és rövidre zárom a dolgot igazságban.”

„Mert Én egy egyedi népet emelek fel ebben az egyedi órában amelyet különféle régiókba fogok vetni. Létre fogják hozni a Királyságba jövő lelkek nagy aratását. Sokuknak már feladatot adtam az egyházban, ők fogják példázni az egységet a sokféleségben, az egyetértést a bizonytalanság idején, erős jellemességet fogknak kéviselni az elszakadás idején. Buzgalommal és bátorsággal jönnek majd elő, behozva még több harcost az Én hatalmas seregembe. Az ő egyediségük lesz maga a stratégia a stratégiában, mert Én egyradikális harci csapatot emelek fel, amely imádókból, imaharcosokból,őrállókból fog állni, akik harcolni és győzni fognak. Úgy ismerik majd őket, mint Istenük kezében lévő stratégiát, harci fegyverek viselőit, és ők lesznek a vég-idők aratásának eszköze a földön, mondja az Úr.”

- - -
Fordítás: Bocso Gyula

Prófécia 2014. február 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. február 3.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Ha meghallottad a szavamat, és elhitted, akkor a tiéd. Ne engedd meg az ellenségnek, hogy bármilyen módon ellopja annak a magvát; sem konfliktus által, sem negatív körülmény által. Ne legyél hajlandó helyet adni neki, és maradj rendíthetetlen! Az Én magvam bizony felnő, és termést hoz. Teljes növény lesz belőle, a magtól kezdve, a száron át, a kalászig. Én pedig segíteni fogok neked, vezetlek és vezérellek. Olyan mértékben megerősítem a beszédemet, hogy semmi hitetlenség sem fog maradni. Fogadd el ezt az Én nevemben, mondja az Úr Isten. Legyél helyreállítva a teljesség pozíciójába! Ez a te királysági jogod.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Ápold a stabilitásodat a változás és a zűrzavar folyamata közben, azzal, hogy az Én igém igazságát ismételgeted. Tartsd tisztán a gondolataidat a fölösleges fecsegésektől, és stabilizáld magadat a nyugalom állapotában. Legyél állhatatos, és maradj szellemileg erős, hogy szembenézhess minden felmerülő kihívással, és legyőzhesd azokat! Veled vagyok minden helyzetben, hogy a békesség és a biztonság ösvényén vezesselek, mondja az Úr. Ézsaiás 26:3 Kinek elméje reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel tebenned bízik.

2014. február 2., vasárnap

Családvédelmi petíció

Családvédelmi petíció

Szeretnék megtenni valamit, amiről úgy látom, hogy a tőlem telhető legtöbb és leghelyesebb.

Arról a petícióról van szó, ami az EU parlament elé terjesztett törvényjavaslatról szól. Az angolul megfogalmazott téma, és az ellene szóló tiltakozás és bárki által aláírható petíció lényegét a Hit Gyülekezete magyarul összefoglalta a hírlevelében, ezért az egyszerűség kedvéért ezt is idemásolom, amit lentebb olvashatsz. Természetesen ez egyáltalán nem szól gyülekezeti hovatartozásról, szimpátiáról vagy éppen ellenszenvről, hanem kizárólag erről a témáról, ami mindannyiunkat érint, mindannyian tehetünk azért, hogy a családok ne kerüljenek olyan befolyás alá, ami sok nehézséget, zűrzavart okozhatna a gyermekeinknek is akár az iskolában, akár máshol, az erkölcsi, nevelési kérdésekben, a világról alkotott egészséges képük kibontakozásában.

Természetesen, a homoszexuális illetve bármilyen más módon szexuálisan elferdült embereket Isten is ugyanúgy szereti, mint mindenki mást, mi is, de az egyáltalán nem elfogadható, hogy az évezredek alatt a világba beköltözött bűnök, átkok, hazugságok és a különböző jellegű, szellemi és egyéb hatások következtében kialakult állapotot éppen hogy ünnepeljék, és másokat is arra kényszerítsenek, hogy jónak tartsák.

Én is arra kérlek titeket, hogy írjátok alá a petíciót, ami az EU parlament elé kerül a meleglobbi által kezdeményezett törvényjavaslat megakadályozására.

A linkre kattintva megteheted ezt, a jobb felső sarokban az első helyre a keresztnevedet, utána a vezetéknevedet, majd az emailcímedet és az irányítószámodat írd be kérlek.

Itt található a petíció:

Köszönettel:
Országh György
- - -
További infó a Hit Gyülekezete hírleveléből:

Hit Gyülekezete
Hírlevél

Tiltakozz velünk, hogy megakadályozzuk térnyerésüket az EU-ban és Magyarországon! Már csak közel 30 óránk van ennek kinyilvánítására egy közeli szavazás előtt.

2014 február 3-án az Európai Parlament szavazásra bocsátja azt a baloldali képviselők által benyújtott, úgynevezett Lunacek-jelentést, amely hivatalosan az „EU ütemterv a szexuális orientáción, illetve nemi identitáson alapuló homofóbia és diszkrimináció ellen” nevet viseli.
Az előterjesztők célja annak elérése, hogy ha egy uniós tagállamban egy szülő tiltakozik gyermeke homoszexualitással kapcsolatos iskolai nevelése ellen, akkor homofóbnak minősüljön és szankcionálható legyen. A javaslat ugyanakkor nem rendelkezik a szülőknek a gyermekeik nevelésére és oktatására vonatkozó jogainak védelméről.
Ha a javaslatot elfogadják, az EU intézmények és a tagállamok kötelesek lesznek részt venni egy átfogó homoszexuális esélyegyenlőségi programban. Továbbá a jövőben semmilyen EU jogszabály nem kerülhet szemben a homoszexuális és leszbikus életformát élők alapvető érdekeivel.
A meleg lobbi ütemterve szerint ezek a lépések vezetnek majd el minden tagállamban az egynemű párok „házasságának” elismertetéséhez, a későbbiekben pedig megnyitnák az utat számukra az örökbefogadások, a mesterséges megtermékenyítések és a béranyaság előtt is
A jelentés megkísérli a homoszexuális, leszbikus életmódot és törekvéseket elutasítók elhallgattatását, mivel lehetővé tenné velük szemben a „gyűlöletbeszéd” és „gyűlölet-bűncselekmény” jogi kategóriáinak alkalmazását.
Kattints erre a linkre és írd alá a nemzetközi petíciót a jobb felső sarokban (keresztnév beírása, vezetéknév beírása, e-mail cím, ország (Hungary) kiválasztása, irányítószám beírása)! http://www.citizengo.org/en/2882-european-parliament-will-vote-roadmap-special-lgbt-rights-lunacekno?

Együttműködésedet köszönjük!

Hit Gyülekezete