2015. március 31., kedd

Krisztus Jézus tanítványai

Krisztus Jézus tanítványai
A legnagyszerűbb keresztény élet, 13. rész

2015., 13. hét
Rick Joyner

A tanítványság egyik kulcsfontosságú szempontja az, hogy nem emberek, hanem Krisztus tanítványainak vagyunk elhívva. Ez nem jelenti azt, hogy ne tanulnánk másoktól, mint tanítóinktól, pásztorainktól, vagy akár mentorainktól a különböző szakterületeken és ismeretek területén. Nagy megtiszteltetést jelent a mai idők nagy tanítóinak és vezetőinek a lábainál ülni, de ennél sokkal többre vagyunk elhívva. Az az elhívásunk, hogy személyesen Krisztus Jézus első generációs tanítványai legyünk.

Noha több alkalommal hallottam már másoktól, valójában velem történt a következő eset. Amikor frissen megtért hívő voltam, az egyik barátommal elmentünk meghallgatni egy embert, aki egy rendkívül jó üzenettel szolgált. A végén odamentünk hozzá, hogy megköszönjük. Mivel alázatosan akart reagálni, ezt felelte: "Nem én voltam, hanem az Úr." A barátom, aki szintén egy frissen megtért hívő volt, úgy nézett rá, mintha valami vicceset hallott volna, és így szólt: "Hát annyira azért nem volt jó!"

Valóban, ha maga az Úr beszélt volna aznap, akkor sokkal jobb lett volna. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ennek az embernek ne lett volna értékes az üzenete, vagy hogy ne lett volna Istentől. Mi az Ő teste vagyunk, és az Úr az Ő tanítói által tanít, az Ő pásztorai által pásztorol, az Ő prófétái által szól, stb., viszont a Bárány követésére vagyunk elhívva, és nem a küldötteinek a követésére.

Meg kell becsülnünk, és oda kell figyelnünk azokra, akiket Ő küldött hozzánk. Ahogy Ő mondta, amikor bevonult Jeruzsálembe, hogy attól az időtől kezdve nem látjuk meg Őt, míg nem áldjuk azokat, akik az Ő nevében jönnek. De azt is látjuk az Énekek énekében, ami az Úr és a menyasszonya közötti kapcsolat prófétai metaforája, hogy Szulamit, aki az Egyházat jelképezi, egy figyelemreméltó és fontos kéréssel fordult az Úrhoz az 1:7-ben:

Mondd meg nekem, lelkem szerelmese, hol legeltetsz, merre delelteted nyájadat, hogy ne kelljen kóborolnom társaid nyájai körül!

A menyasszony nem tud boldog lenni mások nyája között, még az Úr társainak a nyája között sem. Az Úr saját nyájában kell lennie. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetnénk az Ő alpásztorainak valamelyik gyülekezetében, viszont van ennek egy olyan módja, hogy közvetlenül Jézust követjük, Ő tanít bennünket, és ezáltal Őbenne növekedünk fel.

Amikor tanítókat hallgatok, akkor nem csupán arra törekszem, hogy az Úr igéit halljam, hanem arra, hogy Magát az Igét halljam személyesen. Az Úr a Pásztorom, és Ő a Tanítóm is. A János 10-ben azt olvassuk, hogy az Ő juhai ismerik az Ő hangját, és azért követik Őt, mert az Ő hangját ismerik, nem csak az Ő embereinek a hangját, még akkor is, ha ezek az Ő nagyobb emberei.

Azt, hogy hogyan viszonyuljunk megfelelően a pásztorokhoz, tanítókhoz, és a többiekhez, akiket Ő küld, miközben személyes kapcsolatot ápolunk az Úrral, akkor fogjuk könnyebben megérteni, ha érettségre jutunk Őbenne. Jövő héten ezzel fogunk részletesebben foglalkozni, mert ennek a megértése kulcsfontosságú ahhoz, hogy az elhívásunk teljességében járhassunk.

- - - - - - - - - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - Disciples of Christ Jesus- The Greatest Christian Life, Part 13

Prófécia 2015. március 31.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 31.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Annak az ideje van most, amikor lehetőségek fognak adódni az életed egyes területeinek az átértékelésére, amelyeket korrigálni kell. Az a kísértés fog érni, hogy mindent eldobj, és elölről kezdj mindent, de nem ez lenne a legjobb eseménysor. Nem mindent kell megváltoztatni, ezért nem szabad túlreagálnod és a szükségesnél többet tenned. Én megadom neked a kellő bölcsességet ahhoz, hogy a megfelelő dolgot tedd, mondja az Úr.

Példabeszédek 3:6 Minden útjaidban ismerd el Őt; akkor Ő igazgatja a te útjaidat.

2015. március 30., hétfő

Prófécia 2015. március 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 30.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Hallom az Urat, amint azt mondja, egy hatalmas mosollyal az arcán: "Nagyon elégedett vagyok veletek, Én népem, ebben az időszakban! Hajlandóak vagytok figyelni rám, és hajlandóak vagytok igazodni ahhoz, amit Én mondok. Folyamatosan tanultok és fejlődtök, most pedig lehetővé kell tennetek, hogy a hitetek új szintekre emelkedjen bennetek. Mert hit által fogjátok átvészelni az előttetek álló időket. Hit által fogtok bővölködni a nehéz időkben -- amelyek néha súlyos tragédiákkal és rettenetes hírekkel lesznek tele. De még ezekben az időszakokban is hitben fog felemelkedni a népem, és dicsérni fog Engem. Bízzatok Bennem, hogy mindenen átsegítelek benneteket a győzelem állapotába!"

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ahogy másokat kezelsz, az Számomra fontos, mondja az Úr. A rosszindulat és a keményszívűség a sötétség királyságából származik, te viszont Hozzám tartozol. Azt akarom, hogy kedves, szeretetteljes és megbocsátó legyél. Ha van benned hit, és hiszed, hogy Hozzám tartozol, akkor a tetteidnek azt a fényt kell tükrözniük, ami az Én királyságomból származik. Itt az idő, hogy őszintén felmérd a viselkedésedet, és korrigáld, amit kell. Kolossé 3:12-14 Ezért legyetek mindenki iránt együtt érzők, kedvesek, alázatosak, türelmesek! Hiszen Isten szeret titeket, és kiválasztott benneteket a maga számára, hogy szent népévé tegyen! Viseljétek hát el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok lenne a másikra! Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak! Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé.

2015. március 29., vasárnap

Isten az Ő kegyelme által most készül elvégezni, amit te soha nem tudtál volna!!!

LANA VAWSER:
ISTEN AZ Ő KEGYELME ÁLTAL MOST KÉSZÜL ELVÉGEZNI, AMIT TE SOHA NEM TUDTÁL VOLNA!!!
2015-03-29

„Elég az a kegyelem, amelyet kaptál, mert az én erőm a te erőtlenséged által éri el a célját.” Ezért boldogan dicsekszem a gyengeségeimmel, hogy Krisztus ereje lakjon bennem. – 2 Korinthus 12:9

Sokakat láttam, akik ostrom alatt állnak, akik gyengének és jelentéktelennek érzik magukat. Sokakat láttam, akik belekerültek a kételkedés forgószelébe, kételkedve a saját fontosságukban, az identitásukban, a rendeltetésükben, az elhívásukban, és ennek a forgószélnek a közepén volt egy lánc, amelynek a végén egy horog volt. Ahogy a forgószél körbejárta az elméjüket, és elárasztotta a jelentéktelenség és a kételkedés gondolataival, a szívüket pedig a félelem és a kétely érzéseivel töltötte meg, ennek a horognak volt egy neve... "ÖSSZEHASONLÍTÁS".

Egy héten belül már másodszor látom az összehasonlítás szót, és úgy érzem, hogy az Úr nagyon rá akar mutatni erre. Ne add be a derekad az összehasonlításnak! Te egyedi vagy! Téged Isten szeret! Fontos vagy! A kedvence vagy! Nagy értéked van, hiszen a Király nagyon SZERET téged, és odavan érted! Ajándékokat helyezett el a TE ÉLETEDBEN, amik erőteljesek, és amelyekkel sáfárkodnod kell, és úgy kell használnod, amilyennek TÉGED teremtett Isten ezeknek a használatára. Ha valaki más szeretnél lenni, ha valaki másnak a kenetében szeretnél szolgálni, ha valaki másnak a cipőjében akarsz járni... akkor A TE AJÁNDÉKOD, és az, AKI TE MAGAD VAGY, el lesz rejtve, és nem lesz átadva a környezetedben levő embereknek és a világnak.

Úgy éreztem, hogy azt mondja az Úr, hogy az Ő kegyelme fogja most elvégezni azt, amit te sohasem tudtál volna elvégezni. Az Úr most megmutatja a népének, mennyire ERŐTELJESEK.

Még ha gyengének is érzed magad, még ha jelentéktelennek is érzed magad, térj meg ezekből a gondolatokból, újítsd meg az elmédet, mert Isten arra készül, hogy megmutassa, mire képes az az ember, AKIBEN OTT ÉL ISTEN!

Hogy mennyire ERŐTELJES ahhoz, hogy hatással legyen másoknak az életére! Hogy megváltoztasson egy várost! Hogy megváltoztasson egy nagyvárost! Hogy megváltoztasson egy országot! Ne engedd, hogy bárki az mondja neked, hogy nem vagy képes rá! Mert ŐBENNE KÉPES VAGY RÁ! Ahogy használod azt, amit Ő rád lehel, az Ő hatalma és szeretete ERŐTELJES robbanásokkal fog megnyilvánulni rajtad keresztül.

Némelyek közületek az életetek legnagyobb hőstettei előtt állnak, amit Vele fogtok véghezvinni. Viszont a kételkedés és az összehasonlítás megpróbál belopakodni, hogy ELLOPJA tőletek, amit az Úr most készül megtenni BENNETEK és ÁLTALATOK.

Isten most készít elő benneteket dicsőséges körülmények között, dicsőséges lehetőségek között, amelyek MESSZIRE elvisznek a komfort zónátoktól, de ahogy beléptek, a Benne való mély bizalommal, és a kezét megragadva, meg fogjátok LÁTNI, milyen harcosok is vagytok ti igazából, hogy ERŐTELJESEK vagytok, amiatt, AKI bennetek él, aki VELETEK jár, és ÁLTALATOK cselekszik.

Isten arra készül most, hogy olyan hatalmas módon használjon benneteket, ahogy eddig még nem láttátok, és sokatok számára, amint megteszitek az első lépést, sorsdöntő lépések és lehetőségek fognak megnyílni, és olyan helyekre vezetni, amik TÚLMUTATNAK minden álmotokon.

Ne engedjétek, hogy a félelem, az összehasonlítás, a jelentéktelenség és a kételkedés ellopja annak az örömét és valóságát, hogy új területekre lépsz át Vele együtt, és hogy meg fogod látni azt, ahogy Ő megcselekszi az ÉLETEDBEN és az ÉLETED ÁLTAL azt, amit csak Ő tud megtenni. Természetfeletti jelek és csodák fognak kirobbanni benned és általad! Átkerülsz abba az állapotba, amikor már te magad leszel EGY JEL ÉS EGY CSODA!

Isten most készül megjelenni ÉRTED és ÁLTALAD, még akkor is, ha úgy érzed, hogy fogságba kerültél az erőtlenség helyén, az összehasonlítás, a kételkedés és a félelem csapdája által.

Az előtted álló körülmények által, amelyeket az Úr használ, úgy érzem, hogy most a szellemedet szólítja... HARCOS, KELJ FEL!!!!!! Amint előrelépsz egyet, AZ ERŐTELJES ÉNED, amelynek teremtve lettél, ELŐJÖN.

Ne engedd, hogy az átalakulást megakadályozza, vagy megölje az összehasonlítás. Te CSODÁLATOS vagy, SZERETETT vagy, NAGYON ÉRTÉKES vagy, a Király ODAVAN ÉRTED, és az Ő kegyelme most készül elvégezni azt, amit csak Ő tud elvégezni.

**********

2015. március 27., péntek

Prófécia 2015. március 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A szellemi érettség olyan szintjére foglak eljuttatni téged, amit eddig még nem értél el, hogyha hajlandó leszel elhagyni a gyerekes viselkedést. Ahogy erre hajlandó leszel, Én fel fogom hívni a figyelmedet azokra a pillanatokra, amikor nyűgösködsz -- azokra a helyzetekre, amikor nem értelmesen és nem ésszerűen viselkedsz. Meg fogom mutatni, hogy mikor vagy naiv gondolkodású és énközpontú, hogy észrevedd az éretlenséget, megváltozzon a szíved, és egy jobb magatartásformát fejlessz ki magadban, mondja az Úr. A döntés a tiéd.

1 Korinthus 13:11 Amikor gyermek voltam, úgy beszéltem, mint egy gyermek, úgy gondolkodtam mint egy gyermek, úgy vélekedtem mint egy gyermek; de amikor férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.

2015. március 26., csütörtök

Prófécia 2015. március 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 25.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy átmeneti szakaszban vagy, aközött, ami le fog zárulni, és aközött, ami éppen előtted áll. Egy nagyon egyértelmű különbség lesz a kettő között: ahol eddig voltál, és ahová mész. A szellemi lét magasabb szintjére készülsz átlépni. A múlt elengedése létfontosságú ahhoz a szabadsághoz, ami az előrehaladásodhoz kell. Maradj teljesen tiszta, hogy meg tudd hallani a hangomat, és fel tudd ismerni az Én vezetésemet, mondja az Úr.

Efézus 1:4 Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben.

2015. március 25., szerda

Lana Vawser próféciája - és egy fantasztikus bizonyság

Kérlek, olvassátok el ezt a csodálatos próféciát, utána pedig egy fantasztikus bizonyságot fogtok találni a prófécia alatt:

~ ~ ~

LANA VAWSER
EGY ÚJ PRÓFÉTAI DALT ÁRASZTOK RÁD...
2015. március 25.

Az utóbbi hetekben az Úr vágyakozását éreztem, hogy egy mélyebb bensőséges kapcsolatra jusson a gyermekeivel, olyan mélyen, amilyet még nem éreztem. Egy csalogatás, egy udvarlás jött az Atya szerető szívéből, amivel egy mélyebb közvetlenségre hívogatott.

Csendesítsétek el a szíveteket a jelenlétében, hajoljatok közel a mellkasához, mert most egy új prófétai dalt áraszt ki az életetekre. Egy mélyebb bensőgéges kapcsolatról szóló dalt. Egy olyan dalt, ami új reményt és új látást áraszt az életetekbe. Sokan már "dallamokat" is hallottak, amiket soha előtte nem hallottak, és ezek Isten szívéből származnak. Sokan álmodtak arról, hogy valaki énekelt fölöttük, ami egy prófétai szimbóluma annak, amit az Úr énekel fölöttetek.

Egyedi dalok indulnak ki most az Atya szívéből a gyermekei életébe, miközben időt töltenek azzal, hogy elcsendesedjenek, és figyeljenek.

Ezek a dalok nem csak az akadályokat fogják letörni rólatok, amelyek meggátolták, hogy mélyebbre hatoljatok, hanem egy új ajtót is fognak nyitni előttetek, hogy személyesen találkozzatok az Atya szívével és az Ő szeretetével. Személyes szintű szabadulások fognak történni, és azonnali gyógyulások, miközben az Ő dala hangzik az életetek fölött, nektek viszont MUSZÁJ, MUSZÁJ, MUSZÁJ EGYETÉRTENETEK az életetekre szóló dalával, és el kell fogadnotok.

Írjátok le a prófétai dalt, amit az Atya énekel nektek. Tartsátok közel a szívetekhez, és hirdessétek ki! Ez egy fegyver számotokra, hogy áttörjetek bármin, ami visszatart a Vele való mélyebb bensőséges kapcsolattól, és attól, hogy mélyebben megtapasztaljátok az Ő szeretetteljes szívét és az ígéretét. Sokan próbálták sokféleképpen, hogy "áttörjenek" a mélyebb átélések helyére, és hogy az Ő szívét keressék, de az akadályok továbbra is ott maradtak. A tőle küldött dal éneklése hozza el az áttörést.

Sokan vannak, akik "kételyek" között vannak, miközben az Úr jelenlétében ülnek, és egyik ígéretet a másik után hallják, egyik dalt a másik után, de továbbra is kételkednek benne, hogy vajon az Úr szólt-e hozzájuk. Azok a dalok és ígéretek, amik a szívetekben csengenek újra és újra, nektek szólnak, és az Atya szívéből származnak. Ne engedjétek, hogy a kételkedés kiraboljon titeket! Brian Simmons mondta ezen a héten: "Ha túl jónak hangzik valami ahhoz, hogy igaz legyen, akkor az valószínűleg az evangélium". Isten JÓ DOLGOKAT készített nektek. Az Evangélium és a keresztény élet JÓ HÍR. Ne engedjétek, hogy a kételkedés kiraboljon titeket!

AZ ÖSSZEHASONLÍTÁS MEGÖLI A SZÍVETEKBEN A REMÉNYT ÉS A LÁTÁST

Ahogy ebben a mély, bensőséges kapcsolatban vagyunk az Úrral, és az Úr dalokat küld erről a bensőséges kapcsolatról, és a népének szóló prófétai üzeneteket a rejtekhelyen, sokakat láttam, akik egymással társalogtak, és összehasonlították a "dalaikat". Ez nem egészséges összehasonlítás volt. A kisebbrendűség érzéséből származott, a hazugságokból és a félelmekből. Engedjétek el az összehasonlítást. Különben megöli a szívetekben a reményt és a látást. Elveszi belőletek az életet, és nem adni fogja az életet, pedig az Úr ezt akarja tenni veletek. Meg akarja mutatni, mennyire ég a szíve értetek! Hogy az ő szenvedélyes szíve mennyire ég értetek!

AZ ÉLETETEKRE VONATKOZÓ JÓ TERVEI FELTÁRULNAK

Jézus meg akarja mutatni az Ő jó terveit az életetekre. Ezeknek a prófétai daloknak, amiket a népének énekel, az egyik szerepe az, hogy meglássák Isten terveit (Jeremiás 29:11) kibontakozni az Ő népe életében, és hogy látás szülessen. Az összehasonlítás elrabolja ezt a látást, és meggátolja a szülést. Térjetek meg az összehasonlításból, és dobjátok el magatoktól!

ERŐTELJESEK VAGYTOK

Isten, miközben énekel nektek, meg fogja mutatni nektek, hogy mennyire ERŐTELJESEK VAGYTOK, mert Ő él bennetek, és ti NAGY DOLGOKAT fogtok megtenni ŐÉRTE!

NAGYON SZERET veletek lenni!!! Ő akar benneteket!!! Hallani akar MINDENT, ami a szívetekben van!!!

EGY ERŐTELJES FEGYVERT KAPTOK A KEZETEKBE

Ő egy ERŐTELJES FEGYVERT helyez most a kezetekbe!!! Egy prófétai dalt, az Ő szívéből a ti szívetekbe. Nem olyan prófétai dalt, amit valaki mástól kaptatok. Nem olyan prófétai dalt, amit olvastatok, hanem egy SZEMÉLYES prófétai dalt az Atya szívéből NEKTEK.

Amikor a helyzetek azzal a dallal ellentétesnek látszanak, amit Tőle kaptok, akkor ÉNEKELJÉTEK HANGOSAN, és NAGY ÁTTÖRÉS fog történni, és az atmoszféra ki fog cserélődni, ahogy Apa szeretetének a még nagyobb kinyilatkoztatása jön elő minden egyes alkalommal, amikor hangosan éneklitek ezt.

Készüljetek fel, hogy fülig szerelmesek lesztek Bele, JOBBAN, mint valaha, és az imáitokban még több "SZERETLEK URAM" lesz, mint amennyi eddig volt. Isten népe MAGASABB SZINTEN FOG ÉHEZNI RÁ, és ez szinte visszatarthatatlan lesz! Isten fülig szerelmes népe most kel fel!! Ó, milyen dicsőséges átélésekbe megyünk át!!!! Isten népe szívének a kiáltásai egyre elszántabbak lesznek, ahogy előre törnek, mert látni akarják Őt, és hallani akarják Őt. Ő többféle dicsőséges módon fog megmutatkozni nekünk, mi pedig olyan módon fogjuk megismerni Őt, ahogy ezelőtt még SOHA nem ismertük. A SZERETETBE való bemerítkezés!!!!! Ó Jézus, szeretünk téged!!!

Dicsérjétek Őt!!! Dicsérjétek Őt az Ő jóságáért és az életetekre küldött daláért! Ahogy Őt dicséritek, a menny leszáll!!!!!!

Egy ERŐTELJES FEGYVER van a kezetekben!

************

Egy csodálatos bizonyság a fentiekhez:

Mielőtt megtaláltam az emailjeim között ezt a mai próféciát, előtte az Úrral töltöttem időt, és a zongoránál ülve játszogattam, dicsértem őt, és élveztem Isten jelenlétét és a közvetlenségét, megnyugodtam, elcsendesedtem nála.... Egyszer csak az ismert dalok után egy új dal szövege és dallama kezdett formálódni bennem! Ez egy olyan dallam volt, amilyet korábban még nem írtam (amúgy is régen volt már új dalom). Az eddigi dalaimtól nagyon eltérő stílusú ez a dal! Ahogy ezt énekeltem, azonnal megváltozott a légkör, és tudtam, hogy ezt a dalt mások előtt is énekelni fogom, és ott is meg fog változni a légkör... És csak EZUTÁN nyitottam meg az emailjeimet, hogy megnézzem, van-e valami újdonság... és ahogy megtaláltam és elolvastam Lana mostani, aktuális próféciáját, teljesen ledöbbentem! Pontosan ezt csinálta most velem az Úr, a prófécia olvasása előtt, amiről Lana ír a Szent Szellem által! Dicsőség az Úrnak! Buzdítalak benneteket is, hogy töltsetek időt az Úrral, és figyeljétek, milyen dalt énekel nektek, és mindazokra buzdítalak, amiket a próféciában olvastok! Nekem ez egy hatalmas jel volt, amivel nagyon megpecsételte az Úr, hogy ez egy aktuális prófécia, amit le is kell fordítanom, hogy kitegyem ide, mert sokunknak szól!!! - Országh Gyuri

Prófécia 2015. március 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 25.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Nos, úgy gondoltad, hogy könnyebb lesz, pedig nehezebb és bonyolultabb, mint amire számítottál. Ne ess kétségbe, és ne add fel! Kérj bölcsességet és útmutatást! Én ismerem azt az utat, amin járnod kell, és isteni rendbe foglak beállítani és megszilárdítani, ahogy engedsz a Szellemem vezetésének, mondja az Úr. Engedd, hogy megerősítsem a lépéseidet és egy jó végkimenetel felé vezéreljelek.

Zsoltárok 32:8 Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járnod kell; szemeimmel tanácsollak téged.

2015. március 24., kedd

Prófécia 2015. március 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Felhívtam a figyelmedet a földi élet és értékek hiábavalóságára és törékenységére. Engedd, hogy a nehéz körülmények kettéválasszák és elkülönítsék egymástól a világosságot és a sötétséget, az igazságot és a tévelygést, valamint az örökkévaló és az ideig való dolgokat, hogy a reménységed egyedül Bennem legyen, mondja az Úr, és nem a földi dolgokban. Határozd el, hogy az érzelmeid és a döntéseid mindenképpen szellemi életet fognak tükrözni, és nem a testi természetedet!

2 Korinthus 4:18 mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

2015. március 23., hétfő

Gyönyörű helyek várnak rátok!!

Lana Vawser:
Gyönyörű helyek várnak rátok!!
2015-03-23


Nemrég a Zsoltárok 16:6 verse égett a szívemben:

"Részemet gyönyörű helyen jelölted ki, milyen szép örökség jutott nekem!"

Sok mozgolódás és harc folyt Krisztus testében a mostani időszakban. Megerőltető időszak volt, amit néha úgy éreztek, hogy már nem bírnak tovább elviselni.

MEGERŐLTETÉS

Sokakat láttam ebben a megerőltető időszakban, és különösen az elmúlt néhány hét során, hogy a lehető legnagyobb mértékben viselték a megerőltetést, de amíg ez a megerőltető időszak tartott, egy pezsgő izgatottság is volt bennük, mintha a gyomruk mélyén pillangók repdestek volna, ahogy mennyei várakozással néztek elébe annak, ami most készül előjönni.

TÁGULÓ SZÍVEK

Ahogy ez a megerőltetés folyt, azt láttam, hogy KITÁGULTAK A SZÍVEK. A szívek EGYRE NAGYOBBÁ VÁLTAK. Pontosan abban a pillanatban, amikor Isten népe közül sokan úgy érezték, hogy már nem bírják tovább a megerőltetést, és már tanácstalanok voltak ebben a megerőltetésben, akkor elragadtattam a leggyönyörűbb ebédlő terembe, amit valaha láttam. Egy gyönyörű kandalló, gyertyák a kandalló párkányán, és az egész teremben FÉNYKÉPEK voltak Isten népének a tagjairól, mosolygó arcképekkel. A kandalló párkánya a kandallótól kezdődően KÖRBEÉRT AZ EGÉSZ TERMEN. Ahogy végignéztem a mennyezet és a padló között, mindenhol polcok voltak, és rajtuk TÖBB MILLIÓ ezekből a fényképekből. A szeretet és öröm érzése vett körül, ahogy átéreztem egy büszke szülő izgatottságát és érzéseit. Olyan volt, mint amikor meglátogatsz valakit, és mindenhol a gyermekeik fényképeit látod, és NAGYON lelkesen mesélnek a gyermekeikről, hogy milyenek, fényképeket mutatnak róluk, és dicsekednek a gyermekeik szépségével. Ez az érzés vett körül itt is.

"VACSORÁZZATOK VELEM"

Akkor a terem közepére néztem, ahol megláttam a leghosszabb és legnagyobb étkezőasztalt, amit valaha láttam, mellette pompás, fából készült, polírozott székek voltak, arany szegéllyel, és a legdíszesebb étkészletek voltak a terítékhez. Az asztalon az üvegpoharak úgy csillogtak, mint a gyémánt, az asztal közepén pedig a LEGPOMPÁSABB ÉTELEK voltak, amit egész életemben valaha láttam. Mindenféle étel volt a tálakon, és gyümölcs... Ennyi gyümölcsös tálat még soha nem láttam.

Akkor megláttam az Atyát, és azt, ahogy belépett az ebédlő terembe. Annyira gyönyörű volt, az öröm, a békesség és a szépség, ami belőle áradt, leírhatatlan volt.

"Ünnepi vacsorát készítettem az Én gyönyörű, szívből szeretett gyermekeimnek. Kitágítottam a szíveiket, hogy nagyobb kijelentést vegyenek át Rólam, és MEGISMERJÉK a szeretetemet, mint az ő jó, mennyei Apukájuk szeretetét."

A Belőle kisugárzó szeretet rendkívül dicsőséges volt!

"Itt az ideje, hogy ünnepi vacsorán vegyenek részt, és meglássák, hogy gyönyörű helyen kerül kijelölésre az ő részük. Itt az ideje, hogy továbblépjenek az örökségükbe, ami az Én dicsőséges Fiam engesztelő áldozatával lett megvásárolva nekik."

Felemeltem a kezeimet imádattal, és dicséretet mondtam Neki, az Ő leírhatatlan szépségéért és jóságáért. Kicsattanó örömmel nevettem, és a hála könnyeit ontva sírtam egy időben. Szemeimet behunytam, ahogy a szépségében gyönyörködtem.

Amikor kinyitottam a szememet, megláttam Jézust az ajtóban. Szmokingba volt öltözve, és azok a szemek, a kék szemei, annyira gyönyörűek, annyira békések voltak, ugyanakkor tüzet is láttam a szemeiben. A szeretet tüzét, az Ő népéért égő tüzet.

Elkezdte bevezetni a népét, egyesével, és látni lehetett az életükben történt megerőltetéseket. Egyesek megfáradtak voltak, mások csüggedtek, némelyek viszont sugároztak az örömtől és az izgatottságtól, de MINDANNYIUKNAK HATALMAS szíve volt.

Mindegyiküket ehhez a pompás étkező asztalhoz ültette, és Ő is leült velük, majd megszólalt azon a szép hangján:

"FOGJATOK NEKI AZ ÜNNEPI VACSORÁNAK!"

Ahogy Isten népe az ünnepi vacsorát ette, mindegyiküknek megtelt a szíve. Mély, bensőséges kapcsolatban voltak vele, miközben fogyasztották a vacsorát, ettek a tálakról, és nevetés és öröm volt, és rendkívül nagy békesség, és a Vele való EGYSÉG.

Miközben ettek, mintha látni lehetett volna, hogy mit "helyeznek" a szívükbe. Vacsorázás közben a szívük megtelt az Ő jelleméről szóló MÉLY kijelentésekkel. Azt láttam, hogy olyan szavak töltik meg a szíveiket, mint például "Ő HŰSÉGES", és az Ő hűségéről szóló kijelentés kirobbant a szívükben. "Ő MINDIG JÓ", és az Ő jóságáról szóló kijelentés töltötte meg a szívüket. "Ő MEGBÍZHATÓ", és az Ő megbízhatóságáról szóló kijelentés töltötte meg a szívüket. "Ő GONDVISELŐ", és az Ő GONDVISELŐ mivoltáról szóló kijelentés töltötte meg a szívüket.

Ezután azt vettem észre, hogy mindegyikük tányérján volt egy arany papírtekercs, szalaggal átkötve, és az volt ráírva, hogy csak akkor nyissák ki, amikor Jézus meghívja őket a következő "helyre".

KAPCSOLATOK GYÓGYULÁSA

Ezen az ünnepi vacsorán a lehető legnagyobb ajándékot kapták: ŐT MAGÁT! Nagyon mély bensőségességet éltek át. Majd megláttam valamit, ami ebből a mély bensőségességből indult el. Az asztal két oldalán Isten népében egyes emberek között hirtelen téglafalakat láttam meg. Akadályokat a kapcsolatokban, megromlott kapcsolatokat. Viszont ahogy az ünnepi vacsorát ette Isten népe, és megtelt a szívük, azt láttam, hogy kinyújtották a kezeiket, és elkezdték lebontani a téglákat. Nem voltak malterral összeragasztva. Miután eltávolították a téglákat, azt láttam, hogy átnyúlnak az asztalon a túloldalon ülők felé, és megfogják egymás kezét. A kapcsolatok helyreállása és gyógyulása történt, és egység alakult ki, innen a bensőséges kapcsolat és ünnepi vacsorázás helyéről kiindulva.

BEGYÓGYULÓ SEBEK

Az Isten népének a tagjainak a testén levő sebek folyamatosan gyógyultak, miközben ettek. Gyógyulások történtek. Szellemi, érzelmi, mentális, fizikai szinten, ahogy megfürödtek az Atya dicsőséges szeretetében.

GYÖNYÖRŰ HELYEK LETTEK KIJELÖLVE

Ahogy Isten népe vacsorázott és vacsorázott, megláttam, ahogy Jézus feláll, és egyenként meghívja a népét, hogy menjenek ki, és vigyék magukkal az "arany papírtekercset".

Kivitte őket a leggyönyörűbb kertbe. A legpompásabb rózsák voltak ott, és sokféle színes virág, a kert közepén pedig egy vízesés. Annyira gyönyörű volt ez a hely! Nagyon nyugodt hely volt.

Ahogy kitekerték a papírt Jézus kérésére, egy meghívót láttak, de a meghívó dátuma a mai nap volt, és arra szólt, hogy lépjenek be abba az időszakba, amikor "MEGLÁTJÁK" a "TERMÉSZETES VILÁGBAN", hogy gyönyörű helyeken jelölik ki a részüket.

Az volt az érzésem, hogy a meghívó alján a visszajelzés kérése úgy szólt, hogy BÍZZANAK BENNE. Ahogy rápillantottak a meghívójukra, azt érzékeltem, hogy gondolatok keringenek az elméjükben. Ez tényleg "igaz"? Nem "túl szép, hogy igaz legyen"? Megint csalódni fogok? De ahhoz, hogy elfogadják ezt a meghívást, egy mélyebb bizalom és önátadás volt szükséges.

Ezek a gondolatok korábban komoly gyötrelmet és lenyomottságot okoztak volna bennük, de most az ÜNNEPI VACSORA hatására teljes szívből elfogadták ezt. Láttam, hogy megfognak egy arany tollat, és aláírják a nevüket a meghívó alján. Visszaadták a meghívót Jézus kezébe, és láttam, ahogy Ő MEGCSÓKOLJA a meghívót, ami hirtelen le lett pecsételve, majd behelyezte a zakója belsejébe, és tudtam, hogy ezzel a szívébe került.

Ezután Jézus egy másik borítékot adott át nekik, és ahogy kinyitották, és kivették a papírt, egy térképet találtak, de ez a térkép igehelyekből állt.

"Ezek a nektek szóló ígéreteim közül vannak, és ezek azok a területek, ahol most beléptek annak a MEGLÁTÁSÁBA, ahogy a részeteket gyönyörű helyeken jelölöm ki nektek.

Rengeteg örömkönny és izgatottság volt látható.

"Írjátok ezeket a szíveitekre, elmélkedjetek az ígéreteimen éjjel-nappal. Örökkévaló szeretettel szeretlek titeket, és meg fogjátok látni az Én szeretetem és nektek adott kedvezésem isteni csókjainak a sokaságát, ahogy mélyebben beléptek az örökségetekbe, ami már a tiétek."

Ahogy a szívükre helyezték a levelet, a levél eltűnt, viszont az ígéretek "térképe" ráégett a szívükre.

"Ne felejtsetek el elmélkedni ezeken az igéken! Ne felejtsétek el a nektek szóló ígéreteimet!"

Hirtelen egy kétszárnyú ajtó jelent meg előttük, és amint odaléptek, az ajtók SZÉLESRE TÁRULTAK, és egy rendkívül dicsőséges ígéret földje tárult eléjük. Tejjel és mézzel folyó hegyek, ameddig a szemük LÁTOTT.

"Gyönyörű helyek várnak rátok"

Jézus velük együtt ment be az ajtón erre az új földre, és izgatottság töltötte meg a szívüket, hogy új kalandokat fognak megélni Vele, és örömkönnyek ömlöttek a szemeikből.

"Éppen erre az időre. Ez az, amit egész életemben vártam. Minden Dicsőség a tiéd, Jézus! KÖSZÖNÖM! Szeretlek! KÖSZÖNÖM!" ezeket énekelték a szívükből, miközben bementek.

Hirtelen minden megerőltetésnek, megfeszítésnek és küzdelemnek meglátszott az értelme.

Ebben az időszakban vagyunk most.

Ez a meghívó került most Isten népe elé.

Rajtunk áll, hogy elfogadjuk-e, vagy sem. Ára van. Azt az árat kell fizetni cserébe, hogy "mélyebbre hajtjuk magunkat" a bensőséges kapcsolatban és az önmagunk átadásában, de ó, milyen dicsőséges szabadság és öröm, és Apu szeretetének a megismerése vár ránk! Az új kalandok többé már nem a láthatáron vannak, hanem most már ITT vannak.

Jézus meg akarja mutatni az Ő ígéreteinek a TÉRKÉPÉT, ahogy ezek MEGLÁTSZANAK az életedben, és azt, ahogy ezek az ígéretek gyönyörű helyeken KIJELÖLIK A RÉSZEDET. Többé már nem azt fogod látni, hogy az ellenség elvesz és elvesz tőled, miközben levetted a tekintetedet az Ő szépségéről és hűségéről, a nehézségek és a csüggedés hatására.

Itt az idő, hogy belépj...

A meghívó előtted van...

"Gyere, és egyél Velem az ünnepi vacsorából, az Én bensőséges étkező termemben"...

Az egész ÉLETEDET MEG FOGJA VÁLTOZTATNI!

**********

2015. március 21., szombat

ÉN VAGYOK AZ ÚR, AKI IGAZOLLAK TÉGED

LANA VAWSER:
ÉN VAGYOK AZ ÚR, AKI IGAZOLLAK TÉGED

Az utóbbi időkben úgy éreztem, hogy az Úr az igazolásról beszélt hozzám, és az a mondat csengett a szívemben és a szellememben, hogy...

"ÉN VAGYOK AZ ÚR, AKI IGAZOLLAK TÉGED"

Ezután Isten népe között sok embert láttam, akik börtöncelláknak látszó helyekre voltak bezárva. Olyan körülmények közé kerültek, ahol rács mögött érzik magukat, hazug szavak és ítéletek hangzottak el velük szemben, ellenük fordultak bizonyos helyzetek, ami által mások szemében a "kárhoztatás" helyére kerültek.

Sokan érzik úgy, hogy mások véleményének a csapdájába kerültek, különösen abban a harcban, amit Isten ígéreteiért folytatnak és azokért a látásokért, amiket az Úr mondott nekik és meg is erősített az Ő Igéje által. Sokakat láttam, akik megragadták Isten Igéjét, és azt, amit az Úr mondott nekik, és harcoltak, de mások, akik körülvették őket a kételkedés hangjaiként, a megfélemlítés hangjaiként és a kárhoztatás hangjaiként, ezeket a szavakat szólták, hogy leállítsák őket, miközben ők éhezik azt a "többet", amit Isten tartogat a számukra.

Ahogy ezt a látomást láttam, amelyben sokan be voltak zárva ezekbe a ketrecekbe, újra hallottam ezt a mondatot: "ÉN VAGYOK AZ ÚR, AKI IGAZOLLAK TÉGED", és hirtelen azt láttam, hogy a börtönajtók elkezdtek rázkódni és zörögni.

"EMELJÉTEK FEL A KEZEITEKET, ÉS DICSÉRJÉTEK, ÉS NÉZZÉTEK, AHOGY A KETREC MEGSEMMISÜL"

Ezután Pál és Szilász története jutott eszembe, amikor börtönben voltak az ApCsel 16-ban.

"A börtönben az éjszaka közepén Pál és Szilász imádkoztak, és dicséreteket énekeltek Istennek, a többi fogoly pedig hallgatta őket. Hirtelen erős földrengés támadt, amely az alapjáig megrázta az egész börtönt. Az ajtók azonnal kinyíltak, és a foglyokról leestek a láncok." ApCsel 16:25-26 EFO

Úgy éreztem, biztatnom kell közületek azokat, akik ketrecbe zárva érzitek magatokat, ne ijedjetek meg, csak kapaszkodjatok Őbelé, emeljétek fel a kezeiteket és a hangotokat a dicséret hangjával! Ne hagyjátok abba a dicsőítést! Továbbra is folytassátok a dicsőítést!!!

Aztán azt láttam, hogy ezek a börtönajtók kivágódtak, és nagy szabadulás, igazolás és áldás várt az Isten népére, akik eddig bezárva érezték magukat.

Isten utat készít, és igazolni fog benneteket. Emeljétek fel a kezeiteket, dicsérjétek, és nézzétek, ahogy a ketrec megsemmisül! Maradjatok közel az Úrhoz, folyamatosan vizsgáljátok a szíveteket az Ő jelenlétének a világosságában, hadd tegye próbára a szíveteket, és szűrje ki a nyugtalan, aggodalmaskodó gondolatokat.

"Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat! Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!" (Zsoltárok 139:23-24)

A börtönajtók már ZÖRÖGNEK... Nézzétek, ahogy kivágódnak, és szélesre tárulnak!

*************

2015. március 20., péntek

Prófécia 2015. március 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A megfelelő időt vártad, hogy kilépj, és megvalósítsd azt, ami rajtad túlmutató dolognak tűnt eddig. Most van itt az az idő. Viszont hasznos lesz, ha bölcsességet kérsz majd mindvégig, miközben lépésről lépésre vezetlek az úton. Nyugodj meg abban a bizonyosságban, hogy Én veled vagyok, és a te oldaladon állok, és bele fogok szólni a te helyzetedbe, és békességet hozok a szívednek, mondja az Úr. Bízz Bennem!

Zsoltárok 23:2 Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem.

2015. március 19., csütörtök

Prófécia 2015. március 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ha rászánod magad, hogy keresd az Én arcomat, mondja az Úr, akkor olyan dolgokat fogok kijelenteni neked, amiket eddig nehéz volt megérteni. Hozd Elém a kérdésedet, és legyél biztos benne, hogy ha kérdezel, akkor Én válaszolni fogok. Viszont félre kell tenned a saját spekulációdat és a feltételezéseidet, és teljesen kitárt szívvel kell jönnöd, és készen arra, hogy átvedd, amit kapsz. Ne félj!

Lukács 11:9 "Ezért mondom nektek: Kérjetek, és kaptok! Keressetek, és találtok! Kopogtassatok, és az ajtó kinyílik nektek!"

2015. március 18., szerda

Prófécia 2015 március 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 18.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Legyél hálás, és fejezd ki a háládat azzal, hogy segítő kezet nyújtasz másoknak. Amit neked adtam, az nem csak a tiéd, hanem egy áldás azoknak, akiken könyörülsz, mondja az Úr. Nem a magadé vagy; az Enyém vagy. Arra lettél alkotva, hogy az Én kinyújtott kezem legyél, és az Én szám, ami bátorít és buzdít. A szíved tükrözze az Én szívemet! Lukács 6:38 "Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek."

2015. március 17., kedd

Prófécia 2015. március 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 17.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyetek résen, szeretteim! Lehetőségek fognak adódni arra, hogy különféle veszekedésekbe sodródjatok. De ti jobban tennétek, ha elkerülnétek a konfliktust. Ha pozitív útmutatást tudtok adni, tegyétek alázatos és töredelmes szellemmel. Máskülönben egy ilyen esemény nagyon gyorsan átmehet valami olyasmibe, amit nagyon nem szeretnétek, mondja az Úr. A szelíd válasz lecsillapítja a haragot.

2 Timótheus 2:24-26 Az Úr szolgája pedig ne veszekedjen senkivel, hanem legyen kedves és türelmes mindenkihez, és legyen gyakorlott a tanításban! Szelíden és udvariasan igazítsa helyre azokat, akik ellenkeznek vele! Abban a reményben foglalkozzon velük, hogy Isten talán mégis megváltoztatja az ellenkezők szívét és gondolkodását, és akkor felismerik az igazságot. A Sátán ezeket csapdába ejtette, hogy azt tegyék, amit ő akar. De még ezek az emberek is észhez térhetnek, és kimenekülhetnek a csapdából.

2015. március 16., hétfő

Prófécia 2015. március 16.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 16.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Jeleket adok nektek ebben az időszakban. Megerősítő jeleket. Olyan jeleket, amelyek képessé tesznek arra, hogy hinni tudjatok, és ne legyen bennetek a kételkedés, ami az elmúlt időszakokban gyötört benneteket. Mert most van a népem felnövekedésének az ideje; a szentjeim tökéletesítésének az ideje. Most van az ideje, hogy bejöjjetek abba, és azzá legyetek, amire elhívtalak benneteket. Most van az ideje, hogy élvezzétek az utazást, amit elkészítettem nektek. Most van az ideje, hogy Velem járjatok ennek az utazásnak a során. Nagy örömötök és békességetek lesz ebben az időszakban, ha Velem fogtok járni, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az előkészületek idejében vagy, amelynek során felkészítésben részesülsz az előtted álló napokra. Ne félj attól, hogy lemaradsz arról, amit cselekedni készülök, mondja az Úr. Amikor eljön az ideje, akkor tisztán fogod látni, és kétség nélkül fogod tudni, hogyan kell reagálnod és együtt mozdulnod a Szellemem sodrásával. A jelenlegi időszak eseményeinek a következtében készen fogsz állni. Zsoltárok 31:19 Mily túláradó a Te jóságod, amelyet fenntartasz a téged félőknek, és megbizonyítasz a benned bízókon az emberek fiai előtt.

2015. március 13., péntek

Prófécia 2015. március 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Nagyon jól tudom, hogy egy nyomott hangulatú időszakot élsz át, és nehezebb volt a téged körülvevő dolgok apró részleteire gondolnod és odafigyelned. Ez a szakasz, ami alvajárásnak tűnik, hamarosan a múlté lesz, mert kezdesz ébredezni. Tudnod kell, hogy nem vagy egyedül, és hogy sokaknak kell hasonló bosszúságokat elviselniük. Nyugodj meg a jobb dolgok reménységében!

Zsidókhoz írt levél 6:9a De tifelőletek szerelmeseim, ezeknél jobb dolgokról vagyunk meggyőződve

2015. március 12., csütörtök

Soha nem volt még ilyen napfogyatkozás

A vérholdakról már sokat olvashattunk, hallhattunk, amelyek tavaly és idén egy négyes sorozatot alkotnak (tetrádot), mindkét évben két bibliai (ószövetségi) ünnep idejéhez kötődően. Az idei pészah vérholdja előtt nem sokkal azonban, még lesz egy olyan esemény, ami nem csak ritka, hanem az emberiség történelmében soha nem fordult még elő.

2015. március 20-án, a tavaszi napéjegyenlőség napján, teljes napfogyatkozás lesz, ami leginkább a helyszíne miatt érdekes: pontosan az Északi-sarkon lesz látható! Ez a jelenség 100.000 (százezer!) évente fordul elő - azaz, az emberi történelem során ilyen még soha nem volt!

A dátum különösen érdekes azért is, mert a bibliai naptár szerinti első hónap első napja erre a dátumra esik idén. Az Úr az első hónapban (Niszán hónap) szabadította ki a népet az egyiptomi fogságból, ehhez kapcsolódik a pászka ünnepe is, ami két héttel később lesz. Ezek a szempontok felkeltették már ortodox zsidók és keresztények figyelmét egyaránt.

Az északi-sarki napfogyatkozás látványának
szimulációja: Stellarium / forrás: Universe Today

Akik ennek az eseménynek a további szellemi jelentőségét keresik, azt is megfigyelték, hogy az Északi-sark helyszíne azért is érdekes, mert ez egy olyan terület a bolygónkon, amely nem egyetlen nemzet felségterülete, hanem nemzetközi ellenőrzés alatt áll. Mintha Isten az egész világnak akarna üzenni most...
"A nap sötétséggé válik, a hold pedig vérré, minekelőtte eljő az Úrnak nagy és rettenetes napja." (Jóel 2:31)
Természetesen ez nem arról szól, hogy erre a napra várnánk valami katasztrófát, sőt egyáltalán nem biztos, hogy bármi látványos fog történni aznap (a napfogyatkozáson kívül), inkább azért kell odafigyelnünk, mert a Szentírás sok próféciája hívja fel a figyelmünket, hogy az idők végén "lesznek jelek az égen". Igaz, eddig is voltak, de egyrészt ez egy nagy egybeesés a vérholdak sorozatával, másrészt egy olyan esemény, amely az emberiség életében egyszeri, és az említett szempontok miatt különösen egyedi jelenség lesz. Egyszerűen, Isten óráján lesz egy olyan jelzés, ami jó, ha nem kerüli el a figyelmünket.

A március 20-i különleges napfogyatkozás magyar idő szerint délelőtt 11:18-kor lesz az Északi-sarkon, és két percig fog tartani.

Forrás: Breaking Christian News
Magyar nyelvű összegfoglaló: Országh György - gyurinaploja.blogspot.com

Prófécia 2015. március 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Szabadítsd fel magadat minden bánkódás alól! Nem tudod megváltoztatni a múltat, viszont fel tudod használni a múltbeli tapasztalataidat arra, hogy megérthesd, mi motivál téged, és mi motivál másokat. Bölcsességhez juthatsz a múlt kiértékelése által, ami segíteni fog abban, hogy jobb ember legyél. De ami a legfontosabb, lehetőségeid nyílnak arra, hogy megtanuld, milyen nagy értéke van a megbocsátásnak, mondja az Úr.

Máté 6:15 Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.

2015. március 11., szerda

Pénteken dicsőítő alkalom!

Szeretettel várunk mindenkit Isten dicsőítésére és imádatára, az Úr jelenlétébe és a Szent Szellem ajándékainak a megtapasztalására
PÉNTEKEN, A MISKOLCI APOSTOLI GYÜLEKEZETBEN 18.00 ÓRAKOR!
Miskolc, Meggyesalja u. 75.

VÁLTÁSOK ÉS LEKERÜLŐ TERHEK

LANA VAWSER:
VÁLTÁSOK ÉS LEKERÜLŐ TERHEK

Atmoszférák váltását láttam, a szívek körül épült falak leomlását láttam, és természetfölötti módon felgyorsult áttöréseket láttam - amelyek a szívekben történnek, miközben az Ő népe Szellemben imádkozik.

A terhek lekerülnek, ahogy az emberek előretörnek és Szellemben imádkoznak.

Törjetek előre, és töltsetek időt a nyelveken imádkozással, és figyeljétek, ahogy az Úr Szelleme szabadságot és áttörést hoz!

Azokban a helyzetekben, amikor Isten emberei nem tudják mit imádkozzanak, vagy mit tegyenek, akkor imádkozzatok a Szellemben, mert a menny bölcsessége és a Szellem ereje beözönlik, és összeér a földdel a ti életetek által, és elhozza a tisztánlátást, a szabadságot és az áttörést, miközben annak a visszhangját imádkozzátok, amit a Szellem mond.

******************

Prófécia 2015. március 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 11.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:    
Lépj ki a fényre! Engedj el mindent, ami a sötétségbe burkolva tartott eddig! Ezek olyan napok most, amikor az életed minősége drámai módon jobbá tud válni, neked viszont türelmesnek kell lenned, miközben tudatosan eljössz a rabszolgaság helyeiről, és megragadod a rád váró szabadságot. Ne kételkedj a szívedben abban, hogy képes vagyok szabaddá tenni téged, mondja az Úr.

Lukács 18:27 Ő így felelt: "Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges."

2015. március 10., kedd

Prófécia 2015. március 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 10.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Most van az ideje, hogy magasabb kategóriába kerülj át -- hogy megtedd a következő lépést. Szellemileg mondom neked ezt, hogy emelkedj magasabb pozícióba, még tisztább látásba, és közelebbi kapcsolatba Velem, mondja az Úr. Ugyanezt a folyamatot látni fogod lejátszódni a természetes körülmények között is, ami egy jel lesz arra, hogy mi történik a Szellem világában. Figyelj oda azokra a jelekre, és menj a Szellemem sodrásával és haladásával együtt.

Zsoltárok 24:3-4 Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, a ki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.

2015. március 9., hétfő

Prófécia 2015. március 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 9.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Látom és ismerem az egész életedet. Veled jártam a halál árnyékának völgyében. És ha nem is emlékszel, arra biztattalak, hogy menj tovább, hogy haladj tovább, és jöjj erre a helyre, ahová most elhoztalak, hogy a szabadság helyén lakj, az Én szárnyaim árnyéka alatt. Innentől megváltoznak a dolgok. Egy friss módon tapasztalhatod meg az örömöt és a békességet. Újítsd meg a kapcsolatodat Velem, és járj Velem, miközben elvezetlek téged a királyságom teljességébe, mondja az Úr. Legyél áldott! Legyél megújítva!

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Most kezdesz mindenféle változással foglalkozni az életedben -- az aprótól a radikálisig. A változáshoz alkalmazkodás szükséges. Ha nem leszel hajlandó rugalmasnak lenni, ha makacs és hajthatatlan leszel, akkor az élmény fájdalmas lesz. Tegyél meg mindent, ami szükséges, hogy beleállj abba a folyamatba, amelyben alkalmazkodsz azokhoz a dolgokhoz, amik már nem ugyanolyanok, mint korábban. Legyen ez a szellemi fejlődés ideje, miközben Engem keresel mindenben, mondja az Úr. A szeretetem irántad soha nem változik meg. Zsidókhoz írt levél 13:8 Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.

2015. március 6., péntek

HARCOLJATOK A KAPCSOLATOKÉRT!!

LANA VAWSER:
HARCOLJATOK A KAPCSOLATOKÉRT, A MEGBECSÜLÉSÉRT ÉS AZ EGYSÉGÉRT!!

"Mindannyiukért kérlek, hogy akik hisznek bennem, valamennyien teljes egységben legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, bennem élsz, és ahogyan én benned élek. Ők is így éljenek mibennünk, teljes egységben, hogy a világ elhiggye, és meggyőződjön róla, hogy valóban te küldtél engem! Azt a dicsőséget, amelyet tőled kaptam, továbbadtam nekik, hogy ők is abban az egységben éljenek, ahogyan mi egységben élünk." - János 17:21-22 (Egyszerű Fordítás)

Sok különböző formában láttam a Krisztus teste ellen irányuló támadást, amelyben az ellenség keményen dolgozik azon, hogy megosztást, harcokat és sérelmeket hozzon a hívők közé. Azt láttam a Szellemben, hogy ez a támadás olyan szinten történik most Isten népe ellen, amilyet eddig még nem láttam.

Egy sürgető érzésem volt, és egy buzdítás az Úrtól, hogy Isten népe továbbra is járjon tiszta kézzel és szentül tiszta szívvel - hogy most, amikor az ellenség keményebben dolgozik a megosztáson és a sérelmeken, Isten népe mélyüljön el jobban az Úrban, hogy őrizzük a szíveinket a sértődésekkel szemben.

Az Úr egy rendkívül nagy munkát végez jelenleg Krisztus testében a kapcsolati háló kiépítése terén, és nagy kegyelem megtapasztalására nyit ajtókat ezáltal a hálózatépítés által, az ellenség pedig dühöng. Az ellenség azon van, hogy megpróbálja lerombolni azt, amit Isten csinál.

Ahogy az Ő népe jobban elmélyül az Úrban, Ő erővel ruházza fel a népét, hogy a most történő dolgokkal ellentétes szellemben forgolódjon. Hogy a fájdalmak közepette, a cserbenhagyás közepette, a megtört kapcsolatok közepette folyamatosan bízzon Őbenne, fogja a kezét, és szeresse és áldja azokat, akik átkozzák őket. Hogy imádkozzunk azokért, akik rosszat tettek velünk, és ne hagyjuk, hogy az ellenség meg tudja vetni a lábát. Hogy megmaradjunk az Úr jelenlétében, hogy folyamatosan elmélyüljünk Őbenne, míg az Ő csodálatos vigasztalása, szeretete és bátorítása gyógyulást hoz a szíveknek.

Sokakat láttam, akik küszködnek a megbocsátással, az elszenvedett sebek miatt, a cserbenhagyás és a megtört bizalom miatt. Amiatt is félelmek vannak, hogy nem tudják, "hogyan" kell megbocsátani, valamint a halogatott és az elmulasztott dolgok miatt is. Éreztem Isten könyörületét, gyengédségét és szeretetét, ahogy vigasztalást, bátorítást, erőt és megerősödést hoz. Hogy azáltal a folyamat által, amelyben folyamatosan úgy döntünk, hogy megbocsátunk, Ő elhozza a gyógyulást és a helyreállítást, és igenis, LESZ egy fordulat. Ez az egész a szívünkről szól. A megbocsátás mellett kell döntenünk, Ő pedig majd elvégzi a többit. Ő az Ő népével van, azáltal a folyamat által, amelyben rájuk árasztja a szeretetét, és segíti őket, hogy még nagyobb szeretetben járjanak a mély fájdalmak közepette is.

Úgy éreztem, hogy az Úr azt mondja, hogy az ellenség nem csak azért akar megosztást hozni, hogy lerombolja azt a kapcsolati hálózatépítést, amit az Úr végez most, ami fel fogja szabadítani a Szellemének a még nagyobb kiáradását az Egyházban és a világon, hanem azért is, hogy késleltesse Isten sok emberének a rendeltetésének a megvalósulását. Az ellenség viszont egy fogatlan oroszlán, lehet, hogy ordít, és próbálkozik, de amikor Isten kiküldi a figyelmeztetést, akkor Ő már fel is készített és fölszerelt azzal a győzelemmel, amivel FELÜL TUDUNK KEREKEDNI.

Isten népének harcolnia kell, hogy megtartsa az egymás iránti megbecsülést, harcolnia kell, hogy a szeretet "bekapcsolva maradjon" bennük. Sajnos lehetséges, hogy a viták során nem történik meg a helyreállítás és a megbékélés, de éreztem az Úr biztatását, hogy Isten népe tartsa ellenőrzés alatt a szívét az Ő jelenlétében, hogy a folyamat során tisztesség, szeretet, megbocsátás és megbecsülés alakuljon ki bennük.

AZ Ő DICSŐSÉGÉNEK A NAGYOBB MÉRTÉKŰ MEGTAPASZTALÁSAI

Az ellenség KEMÉNY harcot vív, hogy MEGOSZTÁST hozzon, mert az Úr az Ő Szellemének a hatalmas kiáradását készíti elő most a közösségi szintű helyzetek által, hogy még nagyobb mértékben mutatkozzon meg az Ő Dicsősége. Amikor Isten népe összejön dicsőíteni, imádkozni, az Igében elmélyülni... akkor Ő készen áll arra, hogy az Ő Dicsőségének nagy mértékű megtapasztalását hozza el, az ellenség pedig azon próbálkozik, hogy megakadályozza ezt. Álljatok ellen ennek, a szeretet és az imádkozás által! Őrizzétek a szíveiteket és az egységet!

TÁMADÁS A HÁZASSÁGOK ELLEN

Az utóbbi időkben a házasságok ellen is láttam az ellenség támadását, hogy megosztást vigyen közéjük. Hogy veszekedést vigyen a bensőséges, bizalmas kapcsolatok helyére, és káoszt teremtsen. Azt éreztem, hogy az Úr arra biztatja a házasokat az Ő népe között, hogy imádkozzanak tovább a házastársukkal, mert ez a ti legnagyobb fegyveretek, és ettől fog erős maradni a bensőséges kapcsolatotok. Ne hagyjátok el az együtt imádkozást!

Azok, akiknek hitetlen házastársa van, továbbra is imádkozzanak értük! Egyfolytában "tartsátok bekapcsolva a szereteteteket", mert ébredés közeledik azoknak a családoknak az életébe, ahol az egyik fél még nem ismeri, milyen dicsőséges örömöt jelent kapcsolatban lenni Jézussal. Rendkívüli mértékben meg fognak szaporodni azok a megtérési bizonyságok, amelyek a hitetlen házastársakról szólnak. Azoknak a házastársaknak a megtéréséről, akik a férjük vagy feleségük által tapasztalt szeretet miatt tértek meg. Azt is láttam, hogy ezek az emberek prófétikus álmokat álmodnak, és Jézus meglátogatását élik át éjszaka, ami megnyitja a szemeiket, és megtérésre vezeti őket. Ne adjátok fel a házastársatokért való imádkozást!

A SZÁRAZ CSONT KAPCSOLATOK FELKELNEK

Sok kapcsolatot láttam, ami meghalt, még ha folyamatosan próbálkoztak is a békítéssel, és azt láttam, hogy ezek közül sok életre kelt. Ahol elszállt a remény, ahol megmaradtak a sebek, ahol a tékozlók nem tértek vissza, azt láttam, hogy ezek közül sok kapcsolat újra életre kelt. Egy nagyobb mértékű kapcsolat-helyreállítást, és mély megbékéléseket láttam, amelyek által Isten népe meg fogja látni, mennyire hatékonyak valójában az igazak könyörgései!

Isten most nyitja meg a nagy kegyelmének és a kapcsolati háló építésének a csodálatos ajtóit, most, ebben az időszakban, amely az Ő Szellemének a nagyszabású munkáját fogja bevezetni. Őrizzétek a szíveiteket, őrizzétek a kapcsolataitokat, harcoljatok a bensőséges kapcsolatokért, a kölcsönös megbecsülésért és szeretetért! Őrizzétek a szíveiteket a sérelmekkel szemben, és tudatosan cselekedjétek a szeretetet! Tudjátok meg, hogy sokatok életében a viszályok és a káosz, amit a kapcsolataitokban tapasztaltok, az ellenség munkája, aki azért jön, hogy megosztást okozzon, hogy romboljon, és a sérelmek és megbocsátatlanság magvait ültesse el, hogy ezáltal késleltesse az emberek rendeltetésének a beteljesülését. Cselekedjetek ezzel ellentétes szellemben! Cselekedjetek szeretetben! Erősen őrizzétek meg a közös imádkozásotokat......

ÉS FIGYELJÉTEK, ahogy az ellenség hasra esik... és a KAPCSOLATI HÁLÓZAT ÉPÍTÉSÉNEK A NAGYOBB KEGYELMÉRE megnyílnak az ajtók előttetek!!!!!!!!

Prófécia 2015. március 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 6.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Állapodj meg a békesség helyén, a körülötted levő zűrzavartól függetlenül. Győzd le a sürgető érzést, hogy harcba kezdj, vagy beleszólj valaki más vitájába, mert az csak olyan helyzetet fog létrehozni, amivel nem szeretnél foglalkozni. Nagy hasznod lesz abból, hogy ha békességszerző leszel, ezért vesd Belém a bizodalmadat az igazságosság érvényesítéséhez. Kelj fel, és járj a Szellemben, és ne a testedet akard kielégíteni.

Példabeszédek 16:7 Akinek életútját kedveli az ÚR, azt még ellenségeivel is összebékíti.

2015. március 5., csütörtök

Prófécia 2015. március 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 5.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Az út rögös volt, az élettapasztalataid pedig problémásak, sőt, veszélyesek. Én viszont minden helyzetben megsegítettelek. Te az Enyém vagy; Hozzám tartozol. Hangold rá a szívedet a békességre, és hadd járja át az Én békességem az egész lényed minden egyes porcikáját, mondja az Úr. Ne félj! Inkább tegyél meg minden szükségeset ahhoz, hogy rendet tegyél ott, ahol a rád támadó gondok felfordulást okoztak, és ahhoz, hogy erős legyél!

Filippi 4:6-7 Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé! Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban.

2015. március 4., szerda

Prófécia 2015. március 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 4.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Amikor nehézzé válnak a körülmények, és legszívesebben elmenekülnél, és elrejtőznél, akkor menekülj Hozzám! Találd meg Bennem a menedékedet! Bármilyen kemény is lesz az élet, Én akkor is befogadlak, és vigaszt nyújtok neked. Én leszek a te kikötőd a viharban, és megmutatom neked, mit kell tenned a jelenlegi dilemmádban. Találj békességet az Én jelenlétemben! Csendesítsd le a lelkedet! Tudd meg, hogy minden rendben lesz, mondja az Úr, mert Én veled vagyok.

Zsoltárok 61:2 A világ végéről kiáltok hozzád, mert elhagyatott vagyok, és félek! Emelj fel a magas kősziklára, ahová nem jutok föl magam!

2015. március 3., kedd

Prófécia 2015. március 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 3.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Az a vágyam, hogy felépítsétek egymást! Rengetegféle módon tudjátok ezt megtenni, de azzal az őszinte vággyal kell adnotok, hogy láthassátok, hogy mások segítséget kapnak, és nem azért, hogy ezzel megnyugtassátok magatokat. Némelyikőtök anyagi segítséget tud adni, míg mások kedvesen tudnak bátorítani, vagy a tennivalókban tudnak segíteni. Tegyetek egy lépést a megfelelő irányba, igazán törődve az embertársatokkal, mondja az Úr, és Én hasonlóképpen megjutalmazlak titeket.

Róma 14:19 Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók.

2015. március 2., hétfő

Prófécia 2015. március 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 2.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Hívlak titeket, Én népem, egy magasabb szintre az életetekben, és egy magasabb helyre a hitetekben -- egy olyan helyre, ahol arra kaptok kiképzést, hogy Velem együtt uralkodjatok a nemzetek fölött, az eljövendő dolgok fölött. Ezért arra bátorítalak benneteket, hogy kezdjétek ma azzal, hogy a saját életetek fölött uralkodtok, a saját helyzeteitek és körülményeitek fölött. Gyakoroljátok a királyi mivoltotokat ma azok fölött a területek fölött, amelyekbe belehelyeztelek, hogy minden lakhelyetek Krisztus lakhelyévé váljon! És legyenek ezek felkent lakhelyek! Történjen meg ez a mai napon, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Vannak dolgok, amiket egyszerűen nem lehet előre megmondani, a szabad akarat és a változások miatt. Ezekben a kérdésekben csak várnod kell és figyelned. Ez annak az ideje most, amikor meg tudsz tanulni elengedni, abbahagyni a próbálkozást az irányításra, és türelmet gyakorolni. Csak akkor reagálhatsz ezekre a helyzetekre, amikor erős a hited abban, hogy minden a te legnagyobb szellemi javadat szolgálja, mondja az Úr. Róma 8:28 Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott.