2011. március 31., csütörtök

2011 03 31

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/3/31

Azokhoz szólok most közületek, akik úgy döntöttek, hogy Engem követnek, aztán pedig letértek az ösvényről a bűn és a háborgatás, figyelemelvonás által. Bár kijelentettétek a szátokkal, hogy Hozzám tartoztok, a szívetek mégis távol van Tőlem. Ragadjátok meg most a lehetőséget, hogy őszintén átértékelitek a szellemi állapototokat, bánjátok meg, térjetek vissza Hozzám, és újból megalapozódtok és megépültök a szellemi biztonságban, azt mondja az Úr.

Zakariás 1:3 Azért mondd nekik, így szól a Seregek URA: "Térjetek vissza Hozzám", azt mondja a Seregek Ura, "és Én is visszatérek hozzátok" , mondja a Seregek URA.

You Are My All In All - Gaither Vocal Band

Tetszenek az ilyen családias közösségi események... És a dal is!

2011. március 30., szerda

2011 03 30

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/3/30:

Tartsd meg a békességedet minden időben, mondja az Úr. Ehhez szellemileg koncentrálnod kell folyamatosan, és nem szabad hagynod, hogy a frusztráltság megnyissa az ajtót az ellenség támadására. Legyél nyugodt és folyamatosan bízz abban, hogy Én megmutatom az utat minden kihívás közepette, még akkor is, amikor már egy nagy zűrzavar alakult ki. Őrizd meg a kiegyensúlyozottságodat.

Ésaiás 26:3 Tökéletes békességben fogod megtartani azt, akinek az elméje rád támaszkodik, mivel Benned bízik.

2011. március 29., kedd

2011 03 29

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/3/29

Álljatok ellene a kísértésnek, nehogy többet vállaljatok fel, mint amennyit hatékonyan kezelni tudtok. Bármiféle túlterheltség kimerítheti a fizikális, érzelmi, anyagi és szellemi forrásaitokat. Gyakoroljatok ép és egészséges megítélést a döntéseitekben, és jól teszitek, ha egy kicsit visszafogottak vagytok. Az ellenség szeretne benneteket a képességeiteken túlfeszíteni. Ha bölcsességre van szükségetek, kérjetek Tőlem, és Én megadom a kellő vezetést, azt mondja az Úr.

Jakab 1:5 Ha valaki közületek híjával van a bölcsességnek, kérje Istentől, Aki mindenkinek szabadon, nagylelkűen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik neki.

2011. március 28., hétfő

2011 03 28

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/3/28: 
Az Úr azt mondja, hogy azért jöttem, hogy olyan életet adjak nektek, ami tele van örömmel, békességgel és áldásokkal, amelyek nagyban felülmúlják és meghaladják mindazt, amit el tudtok képzelni, vagy amire csak gondolni tudtok. Azért jöttem, hogy örökkévaló életet adjak nektek. A ti életetekben megelevenedő életem igazságként fog megnyilvánulni, ami szabaddá tesz benneteket. Fel fogjátok tárni a sötétség kincseit, és a homályos helyeken elrejtett dolgokat, mivel csak kevesen törtek utat odabentre. Hamarosan természetfeletti egyházzá váltok; olyan egyházzá, amelyik megkapja Isten titkait. Arra buzdítalak, hogy jöjjetek fel magasabbra. Ebben a szellemi feljövetelben meg fogjátok ismerni az eljövendő dolgokat, és megismeritek azokat, amik jelen vannak körülöttetek a szellemvilágban. És igen, még a látomás völgyén is végigvezetlek benneteket, és elvezetlek a számotokra készített dolgok teljességébe. Hát jöjjetek. Dobjátok le ami visszatart és oldozzátok ki magatokat a bilincseitekből. Meneteljetek előre reménységgel és várakozással. Jöjjetek bátran a trónom elé, mondja az Úr, és lakozzatok az Én jelenlétemben, ahol minden lehetségessé válik. Mert ezeket a dolgokat nektek adtam, hogy megismerjétek, és hogy megértsétek azoknak a titkoknak a teljességét, amelyek be vannak pecsételve. Arra várok, hogy felfedezzétek ezeket az igazságokat; hogy megtaláljátok ezeket a titkokat; hogy feltárjátok a sötétség kincseit és a Krisztus Jézusban való élet gazdagságát, mondja a Mindenható Úr Isten.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/3/28: 

Volt egy látomásom egy bányáról, és azt láttam, hogy az egyik bányaaknát dinamittal berobbantották, hogy beomoljon. Ez egy biztonsági intézkedés volt a bányászok számára. Majd hallottam, hogy az Úr azt mondja, hogy le fogja zárni a kutatásunk bizonyos területeit, amelyek veszélyesek a szellemi stabilitásunkra és növekedésünkre nézvre. Azért fogja ezt tenni, hogy továbbra is a dolgunkra koncentráljunk és biztonságban maradjunk. Zsoltárok 37:23 A jó ember lépéseit az Úr rendeli, és Ő gyönyörködik annak az útjában.

Rick Joyner: A helyi gyülekezeti élet

Rick Joyner:

A helyi gyülekezeti élet
A prófétai teher, 4. rész

2011, 11. hét


Fordítás: Országh György   


Van egy katlan (üst), ahol a próféták prófétákká válnak, illetve minden más szolgálat is azzá válik, amivé lennie kell - ez pedig a helyi gyülekezet. Szükségünk van minden bosszantó és frusztráló dologra a gyülekezeti életből, ahhoz, hogy a Krisztuban való érettségben fejlődhessünk. Azoknál, akik menekülnek ezek elől, a fejlődésük és a hasznosságuk a legjobb esetben is satnyának mondható.

Gyakran hallok prófétikus embereket panaszkodni, hogy a gyülekezetük nem nyitott erre az ajándékra vagy személyesen feléjük. Ha most nem vesszük azokat az eseteket, amikor a prófétikus emberek váltottak ki bizalmatlanságot a vezetőik részéről, akkor nyilvánvalóan két eset lehetséges: vagy nem a megfelelő gyülekezetben vannak, vagy ez is része a kiképzésüknek. Kezdettől fogva sok-sok prófétánál történt meg, hogy ritkán fogadták el őket a saját kortársaik, és általában el sem ismerik őket míg meg nem halnak, és így nem jelentenek többé veszélyt.

Jézus az Izrael vezetői részéről kapott folyamatos elutasítottságban élt, és nem valószínű, hogy az igazi szolgálóknak ne kellene elszenvednie ugyanezt időnként az életük során, néhányan pedig, különösen a nagy befolyással bíró szolgálatok, valamilyen formában állandó üldözésnek lesznek kitéve. Ha az apostolok örvendeztek amiatt, hogy "méltókká tétettek arra, hogy az ő nevéért gyalázattal illettessenek" (lásd ApCsel 5:41), mennyivel inkább kellene nekünk is örömmel fogadni bármilyen elutasítást úgy, mint egy-egy nagy lehetőséget?

Mindazáltal, az a legfontosabb, hogy megtanuljunk úgy elutasításban részesülni és hamis vádakat kapni, hogy közben ne sérüljünk. Az Ószövetség idején a papoknak nem lehettek hegeik vagy be nem gyógyult sebeik. Ugyanez ma is igaz - a be nem gyógyult sebek alkalmatlanná tehetnek a hasznos szolgálatra. Ahol hegeid vagy be nem gyógyult sebeid vannak, ott nem lehet megérinteni téged és nem tudsz közeledni az emberekhez, ami viszont elfogadhatatlan és elronthatja a szolgálatodat. Ha elutasítanak vagy nem vesznek figyelembe bennünket, akkor az egy lehetőség arra, hogy a szeretetben növekedjünk.

Dávid király nem lehetett volna azzá a nagy királlyá és az Isten szíve szerint való emberré anélkül az üldözés nélkül, amit Saul királytól kapott. Saul segítségével vált Dávid azzá, amire el volt hívva. Dávid folyamatosan jó szívvel volt Saulhoz az összes igazságtalanság közepette, mindig megadva a legnagyobb tiszteletet "Isten felkentje" iránt, sőt akkor is megesett a szíve rajta, amikor csupán Saul ruhájának a szárnyát metszette el. Még Saul halála után is tisztelte őt és a házát, ami pont az ellenkezője volt annak, amit minden más király annakidején cselekedett, akik azonnal megöltek minden lehetséges riválist.

Az egyházban tapasztalható romboló megosztások és hamis tanítások közül sok az elutasításból, a kudarcokból vagy a be nem gyógyult sebekből származik, amit nem a Szentírásra alapoztak. Az ilyenek belépési pontot jelentenek a kontroll szelleme számára is. A megbocsátás alapvető a keresztény életben, ha pedig megbocsátatlanságot hordozunk a szívünkben, az  valószínűleg meg tudja, és meg is fogja rontani a szolgálatunkat.

Ne vesztegesd el a próbáidat - a helyi gyülekezet az egyik legjobb hely ezeknek az átélésére. Az Úr jön vissza a menyasszonyáért, az egyházért, a menyasszony igaz barátai pedig elszánták magukat arra, hogy segítsenek neki felkészülni. Én kemény leckék által tanultam meg, hogy ne bízzak meg senkiben, akinek nincs erős és elkötelezett helyi gyülekezeti élete. Sok olyan embert ismerek, akiknek prófétai ajándékaik vannak, de akik nem állnak kapcsolatban valamelyik helyi gyülekezettel, és még így is tudnak segíteni embereknek, viszont problémák sorát hagyják maguk mögött, sőt gyakran megosztásokat is, amelyek jóval nagyobbak, mint azok a hasznos dolgok, amiket tesznek.

Ez nem azt jelenti, hogy ne lennének olyan időszakok, amikor elvonulunk az Urat keresni, de a kereszténység alapvetően nem működik helyi gyülekezeti élet nélkül. Növekedhetsz az Úrtól való bölcsességben és ismeretben, de nem fogsz felnövekedni az Úrban. Nem lehet megfelelő kapcsolatban lenni a Fejjel úgy, hogy közben nem kapcsolódik az ember a testhez. Ahogy az 1 János 1:7 mondja nekünk: "Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől."

Az a szó, amit úgy olvasunk, hogy "közösség", a görögben koinonia, ami egy mély, elválaszthatatlan egyesülést jelentését is magában hordozza. Ezért fordítják az angol nyelvben úgy is ezt a szót, hogy "communion", ami a "közös" és az "egyesülés" szavak egybeolvadása. Isten népén belül az ilyen egyesülés nélkül nem fogunk megmaradni a világosságban, ahogy ez az igevers is állítja.

Az bizonyos, hogy nagy átalakulásra van még szükség az egyházban, és ez már közeledik is, de ha nem megyünk át a változás és növekedés folyamatán az egyházzal együtt, akkor nem fogunk beleilleni, amikor az egyház érettségre jut. Az Ószövetségben néhány próféta kénytelen volt egyedül kiállni és egyedül járni időnként, de az Újszövetségben a próféták egy csapat részei, a csapat többi tagja nélkül pedig nem igazán tudnak úgy működni, ahogy elhívásuk szerint kellene.

Lehet néhány kivétel ezalól a szabály alól, de a Krisztusban töltött negyven évem alatt eddig még egyetlen olyat sem láttam, aki elszeparálta magát a helyi gyülekezeti élettől, és ne került volna valamilyen megkötözöttségbe, vagy ne kezdett volna több kárt okozni mint hasznot, bármilyen szolgálata is volt állítása szerint.

2011. március 26., szombat

Imádat Sátor: Vendég április 11-én!

Vendég április 11-én!: <<< KATTINTS A CÍMRE A TELJES INFÓ ELOLVASÁSÁHOZ! "Kedves Testvéreim! Április 11-én lesz egy vendégünk az Imádat Sátor alkalmon. A neve Jeremy Pooler, evangélistaként szolgál..."

2011. március 25., péntek

11 03 25

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/3/25

Az ellenség a legvégsőkig mindent megtesz, hogy eltorlaszolja a szellemi áramlásotokat, de ha hittel kértek, elmozdítok minden akadályt, és megadom nektek a szükséges bölcsességet, hogy visszakerüljetek az Én Szellemem áradásába, azt mondja az Úr. Érzékenynek kell lennetek az Én vezetésemre. Velem együtt kell mozdulnotok engedelmességben és egy arra való készséggel, hajlandósággal, hogy megengeditek Nekem, hogy irányítsam a lépteiteket. Ne féljetek, mert veletek vagyok.

János 14:13 És bármit kértek az Én nevemben, Én azt megcselekszem, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban.

2011. március 24., csütörtök

2011 03 24

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/3/24

Hogyan lehet az, hogy ti áldást vártok, ugyanakkor ti nem áldotok másokat? Sőt, valójában még átkoztok is másokat a szátokból származó szavakkal, ha éppen úgy tartja kedvetek. Nem olvastátok-e, hogy a nyelv tűz, a gonoszság világa, és úgy van elhelyezve a tagjaink között, hogy az egész testet megfertőzi, tisztátalanná teszi, és a természet folyását lángra lobbantja; őt magát pedig a pokol tüze szítja? (Jakab 3:6). Szeretteim, azt kívánom, hogy állítsatok őrséget a szátokból származó szavak fölé és a szívetek gondolatai fölé, azt mondja az Úr.

Jakab 3:10 Ugyanabból a szájból jön elő az áldás és az átok. Testvéreim, ezeknek a dolgoknak nem így kellene lenniük.

2011. március 23., szerda

2011 03 23

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/3/23:

Határozd meg és tartsd fenn a fix határokat, hogy ne vállalj olyan felelősséget, ami hivatalosan nem a tiéd. A másik irányban is igaz ez, ne próbáld átadni jogos felelősségedet valaki másnak. Az Istentől kapott felhatalmazásod közvetlen kapcsolatban áll a felelősséggel, és jól teszed, ha a hatáskörödön belül maradsz, mondja az Úr.

Hóseás 14:9 Ki bölcs? Az értse meg ezeket a dolgokat. Ki okos? Az pedig tudja meg ezeket. Mert az Úr útjai igazak; az igazak járnak azokon, a vétkesek viszont megbotlanak.

2011. március 22., kedd

A fordítások...

Kedves olvasók! Az utóbbi időkben elég sok elfoglaltságom volt és van, emiatt le vagyok maradva Rick Joyner írásainak a fordításával. Nincs elfelejtve, és amilyen hamar csak tudom behozom, hogy időben olvashassa mindenki ezeket. Emellett szeretnék a különleges hírlevelükből is infókat továbbadni, lefordítani, amit a Japánban kialakult helyzetről ír és küld a MorningStar, illetve Rick Joyner. Emellett néha van 1-1 fontos hír a Breaking Christian News hírlevelében is, ezzel sem akarok lemaradni, hanem minél aktuálisabban szeretném közzé tenni magyarul. 
Ha a szíveteken van, kérlek ti is imádkozzatok azért, hogy megújult lendülettel folytathassam ezt a fordítói szolgálatot. Köszönöm: Országh György

2011 03 22

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/3/22

Azt szeretném, hogy az Én népem újból a hit népe legyen. Az a felhívásom a számotokra, hogy kezdjetek el teljes hitben járni, amely visszautasít minden kételkedést és negatív hozzáállást; amely nem engedi az ellenségnek, hogy győzelmet vegyen fölöttetek. Ezért keljetek fel, hit emberei, hit népe, mert hit által győzitek le a világot. A hit az, amely által beléptek az Én Fiam Királyságában lévő élet teljességébe, azt mondja a Magasságos. Gyertek elő hitben és járjatok annak erejében. Mutassátok be a Királyságot és nyilvánítsátok ki azt a természetfelettit és teljességet, amelyet Én cselekszem. Kezdjetek el megparancsolni, kijelenteni és leírni egy-egy dolgot, mert ahogy meg van írva, ez felszabadul a mennyei helyeken, és előjön az Én Igémként. Az Én Igém pedig nem tér vissza üresen Hozzám, azt mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/3/22

Most fontosabb, mint eddig bármikor, hogy tartsátok magatokat távol mindentől, ami megzavar és eltereli a figyelmeteket. Maradjatok jelen az életben, abban, ami ma van előttetek, hogy azt megtegyétek. Az a tendencia és kísértés jön, hogy nézzetek a jövőre, és képzeljétek el az életet a jelen valóságtól függetlenül, vagy éljetek a múlt miatti bánkódásban és sajnálkozásban. Egyik gondolkodásmód sem helyes és egészséges. Tegyetek meg mindent, hogy a kellő irányba fókuszáljatok és Szellemben járjatok, azt mondja az Úr.

Galata 5:25 Ha Szellemben élünk, Szellemben is járjunk.

2011. március 21., hétfő

Ma ismét lesz Imádat Sátor!

Imádat Sátor infó: "Szeretettel értesítek mindenkit, hogy ma hétfőn újra lesz imádat sátor a perecesi közösségi házban, a szokott helyen és időben, délután 5-kor."

2011 03 21

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/3/21:

Ha megtanulod annak a művészetét, hogy a lelked ajtónállója legyél, a szemeid, a füleid és a szád felett őrködve, akkor az Élő Isten templomában egy győztes leszel. Meg kell tanulnod megállítani az ellenség benyomulását a kapunál. Ne legyél legyőzve a gonosz által, hanem győzd le a gonoszt jóval, mondja az Úr.

Ésaiás 28:5-6 Azon a napon a seregek Ura dicsőség koronája és ékesség fejdísze lesz népe maradékának, igazságosság szelleme az ítélőszékben ülőnek, és erősség azoknak, akik visszafordítják a csatát a kapunál.

2011. március 18., péntek

2011 03 18

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/3/18

Szeretteim, ti már tudjátok, hogy mindig azt aratjátok le, amit elvettek, ezért őrizkedjetek minden területen a türelmetlenségtől. A türelmetlenségetek vissza fog ütni azáltal, hogy mások is türelmetlenek lesznek veletek szemben. Vigyázzatok, hogy a ti erősségetekben ne legyetek kritikus hozzáállásúak és mások fölött ítélkezők az ő gyengeségeik miatt. Álljatok ellene annak, hogy ítélkezésekbe bonyolódjatok bele, azt mondja az Úr.

Galata 6:7 Ne legyetek megtévesztve, Istent nem lehet megcsúfolni, kigúnyolni; mert amit az ember vet, azt aratja le.

2011. március 17., csütörtök

Rick Joyner: A prófétai megbízatás

Rick Joyner

A prófétai megbízatás
A prófétai teher, 3. rész
2011, 10. hét

Forrás: MorningStar Ministries
Fordítás: Országh György
- - -

Sok olyan hiba, amitől a prófétai szolgálat veszített a hiteléből, abból származott, hogy nem lett megkülönböztetve egymástól az elhívás és a megbízatás (szolgálatba állítás). Ahogy az ApCselben láthatjuk, Pál már sok évvel a szolgálatba állítása előtt el volt hívva apostolnak. Nyolc és tizennégy év közötti hosszúságúra szokták becsülni az elhívása és a megbízatása között eltelt időszakot. Az ApCselből és Pál leveleiből világosan láthatjuk, hogy ez az idő felkészüléssel telt, miközben prófétaként vagy tanítóként szolgált, esetleg mindkettőként.

Ha azon tűnődsz, vajon megkaptad-e már a szolgálati megbízatásodat, akkor még nem kaptad meg. Amikor megtörténik az igazi, akkor egyértelmű lesz, és tudni fogod, hogy Istentől jött és nem csak emberektől. Addig pedig kiképzésben részesül az ember, és minél jelentősebb az elhívásunk, annál intenzívebb és keményebb lesz a kiképzés is.

A Szentírás minden egyes prófétája egyedi volt. de az Úr, aki minden hópelyhet különbözőnek alkotott, szereti a különbözőséget, és a népén belül mindenkivel egyedi és személyes módon foglalkozik. Ezért soha nem is tudunk pontosan lemásolni senkit. Tanulhatunk másoktól, de az Úrra kell koncentrálunk, az Ő dicsőségét szemlélve, és az Ő képmására átváltozva, ha azok akarunk lenni, akinek teremtett minket.

Ez egy másik alapigazsághoz vezet el bennünket a prófétai dolgok terén: a szolgálatunk által érintett minden egyes ember, minden egyes gyülekezet, minden egyes helyzet egyedi. Azok, akik miután kapnak egy kijelentést, azt megpróbálják mindenkire és minden helyzetre alkalmazni, a legjobb esetben is sok-sok zűrzavart fognak okozni vele. Még az Úr is, amikor a Jelenésekben a hét gyülekezethez szólt, mindegyiknek különböző üzenetet mondott. Bár mindegyik ugyanabban a régióban volt, és ugyanabban az időben is, mégis mind különbözőek voltak, és különböző üzenetre volt szükségük mindegyiküknek. Ahelyett, hogy csak magunkra koncentrálnánk, és arra, hogy az üzenetünk igaznak bizonyuljon, sokkal inkább azokra kell koncentrálnunk, akik felé szolgálunk, és arra kell érzékenynek lennünk, amire szükségük van.

Ezzel nem azt akarom tagadni, hogy néhány kijelentés az egész egyháznak is szólhat, mint például Agabusz üzenete az ApCselben, az egész világra közelgő éhínségről. Ez nyilvánvalóan olyan üzenet volt, amit minden gyülekezetnek hallania kellett. A legtöbb kijelentést viszont nem alkalmazhatjuk ilyen univerzálisan, ezért még érzékenyebbnek kell lennünk arra, hogy kire érvényes és mikor kell átadni. Ehhez az Úr iránti folyamatos engedelmesség szükséges.

A következő hetekben sok olyan példáról fogunk beszélni, amelyek arról szólnak, hogy hogyan kaptak egyes emberek kijelentéseket, hogyan értették félre, vagy hogyan használták rosszul - mindezt azzal a reménnyel, hogy másoknak már nem kell ugyanezeket a hibákat elkövetniük. A Biblia ezekről elfogulatlanul beszél, és nekünk is így kell, ha azt akarjuk, hogy nagyobb felhatalmazást és kinyilatkoztatást bízzanak ránk. A mostani egyre intenzívebb időkben az érett, megbízható prófétai hangok egyre fontosabbak lesznek. Nem szabad spórolnunk a képzésünkkel.

Mindaddig, amíg meg nem kapod a prófétai megbízatásodat, szabad vagy hibákat elkövetni és tanulni azokból. Akik azt gondolják, hogy nem hibázhatnak, már most egy veszélyes megtévesztésbe kerültek. Még az érett, szolgálati megbízással rendelkező próféták is hibázhatnak, ha pedig ezek azt gondolják, hogy náluk is nagyobbak, annál biztosabb, hogy tényleg hibákat fognak elkövetni. Rész szerint látunk, rész szerint ismerünk, és rész szerint prófétálunk (lásd 1 Korinthus 13:9). Még a részleges kinyilatkoztatás is rendkívül sok segítséget jelenthet, de mindig marad mellette hely az alázatnak, amit a mások felé való nyitottsággal mutatunk ki, valamint annak a szükségnek, hogy folyamatosan keresnünk kell az Urat. Mindkét dolog létfontosságú azok számára, akik hűségesek akarnak maradni az Úrhoz.

2011 03 17

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/3/17

Figyelj a lehetőségekre, hogy gyakorold a megbocsátást és továbblépj, amikor a kísértés jön, hogy megsértődj. Lehet, hogy úgy érzed, hogy nem vesznek figyelembe vagy visszautasítanak, de ezt ne vedd személyes támadásnak, sérelemnek. Ez az ellenség munkája, hogy elérje azt, hogy megnyisd az ajtót a bűn előtt. Ezek olyan idők, amikor a rosszért jóval kell fizetned, és az igazságosság talaján kell állnod, azt mondja az Úr.

Galata 5:22-23 De a Szellem gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszútűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. Az ilyenek ellen nincs törvény.

2011. március 16., szerda

Let's Pray for the Heroes in Japan!

Az "Imádkozzunk Japán hőseiért" c. cikk angol fordítása. A magyar nyelvű írásomat ide kattintva olvashatod - Gyuri

I would like to know how many people are interested in English language articles here at my blog - as I can see more and more people visiting from faraway countries. If you've read this English article, please tick the first box ("Tetszik") at the bottom of the article. Thank you! Gyuri
- - - - -
Let's Pray for the Heroes in Japan!
György Országh (Gyuri)


I quote from today's article of origo news site (quoting CNN's site):
...David Brenner, director of the Center for Radiological Research at Columbia University. The expert said "It's pretty clear" that the workmen sent to the nuclear plant "will be getting very high doses of radiation. There's certainly the potential for lethal doses of radiation. They know it, and I think you have to call these people heroes."
I also think they are heroes, they know what depends on them, the avoidance of a greater nuclear disaster, but they also know that they are risking their own lives. I greatly respect them. Let us pray that they will accomplish their task as soon as possible. Of course in the meantime we are seeking the ways, wisdom and revelations of the Lord, but we also need to know His mercy. Let us intercede for the inhabitants of Japan, that they will repent from the idol cults and more and more of them will recognise the only true God and His Son Jesus Christ. A few months ago at "Imádat Sátor" ("Worship Tabernacle") meetings we got powerful direction from the Lord (click on the link to read it in Hungarian) to pray for countries in the far east, because the Lord wants to have a mighty catch of the fish there! Let this series of events turn to this direction, and that is why they have to hear the Gospel, and call upon the only name, Jesus, that is given under heaven for us to be saved (Acts 4:12). Let us pray for a great harvest in Japan, but even beyond it, all the other countries in the far east - China, India, Malaysia, Indonesia, etc.

I believe that there are and will be other heroes in Japan, who will risk their own lives and convenience for the Gospel. Let us pray and ask the Heavenly Father, the Lord of Harvest, to send workers to His harvest in Japan! And let us pray for the success of ther work, too, and also for the whole Japanese nation!

Ezekiel 18:23

"Do I take any pleasure in the death of the wicked? declares the Sovereign LORD. Rather, am I not pleased when they turn from their ways and live?"

Imádkozzunk Japán hőseiért!

Az origo mai cikkéből idézek egy részt:
"...David Brenner, a Columbia Egyetem radiológiai kutatóközpontjának igazgatója. A szakember szerint "elég nyilvánvaló", hogy az erőműbe küldött emberek hatalmas sugárzásnak vannak kitéve, elképzelhető, hogy halálos dózisokat kapnak. "Ők bizonyára tudják is ezt, ezért szerintem hősöknek kell nevezni őket" - mondta."
Szerintem is hősök, tudják, mi múlik rajtuk, egy nagyobb atomkatasztrófa elkerülése, és hogy az életüket kockáztatják ezzel. Én nagyra becsülöm őket. Imádkozzunk, hogy minél hamarabb sikeresen végezzenek a feladatukkal. Természetesen eközben az Úr útjait, bölcsességét és kijelentéseit is tudakoljuk, de az Ő irgalmasságát is fontos ismernünk. Könyörögjünk Japán lakosságáért, hogy a bálványimádó kultuszokból megtérjenek és felismerjék minél többen az igaz Istent és az Ő Fiát, Jézus Krisztust. Az Imádat Sátor alkalmakon néhány hónapja erőteljes útmutatást kaptunk az Úrtól (kattints a linkre, érdemes átolvasni), hogy imádkozzunk a távol-keleti országokért, mert ott hatalmas halfogást akar végezni az Úr! Hadd forduljon ez az eseménysor erre, ezért kell, hogy meghallják az evangéliumot, segítségül hívják az egyetlen nevet (Jézus), amely adatott az ég alatt, amely által üdvözülünk (Apcsel 4:12). Imádkozzunk egy nagy aratásért Japánban, de azon túl is, a többi távol-keleti országért - Kína, India, Malajzia, Indonézia felé is stb.

Hiszem, hogy olyan hősök is vannak és lesznek Japánban, akik az evangéliumért kockáztatják az életüket, a kényelmüket. Imádkozzunk, és kérjük a Mennyei Atyát, az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az Ő nagy aratásába Japánban! És imádkozzunk az Ő munkálkodásuk sikeréért is, és az egész japán népért!

Ezékiel 18:23
"Hát kivánva kivánom én a gonosznak halálát? ezt mondja az Úr Isten! nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen?"

2011 03 16

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/3/16:

Utasítsd vissza azt, hogy letedd az elővigyázatosságodat. Az ellenség megteszi amit csak tud, hogy valamilyen kézenfekvő kísértést hozzon, ami megnyitja előtte az ajtót, hogy félrevezethessen téged. Ha az ördög felül tud kerekedni, akkor hamarosan belekeveredsz egy totális szellemi csatába, ami úgy van kitervelve, hogy megsemmisítő vereséget mérjen rád. Most van az ideje, hogy megállj szilárdan, miközben őrködsz és felismered a finom taktikákat, mondja az Úr. Legyél éber és vigyázz!
2 Korinthus 10:5 döntsetek le érveléseket és minden magaslatot, ami felemeli magát Isten ismerete ellen, tegyetek fogollyá minden gondolatot a Krisztusnak való engedelmességre.

2011. március 15., kedd

2011 03 15

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns --11/3/15

Csendesedjetek el, figyeljetek, és értsetek. Ha a gondolataitokat lecsillapítjátok és az érzelmeiteket lecsendesítitek, képesek lesztek arra, hogy felismerjétek és beazonosítsátok a szellemi körülményeiteket, és megkülönböztessétek a lelketektől, és képesek lesztek arra, hogy könnyedén átjussatok a nehézségeken. Amikor megengeditek a félelemnek és az aggodalmaskodásnak, hogy uralkodjon és irányítson, a végeredmény mindig káosz. De amikor Belém helyezitek a bizalmatokat, a békességetek megalapozódik, megerősödik, azt mondja az Úr.

Ésaiás 26:3 Megőrzöd azt teljes békében, aki a gondolatait Rajtad tartja, mert az megbízik Tebenned.

2011. március 14., hétfő

Csak a szeretet

A dal elé előzetesnek Isten Igéjéből Pál apostol szavai: 
"...titeket Isten maga tanított meg arra, hogy egymást szeressétek" (1Thes 4:9)


Imádat Sátor: Felhőoszlop

Imádat Sátor: Felhőoszlop: Kérlek titeket, akik a szíveteken hordozzátok az Imádat Sátor szolgálatát, akik fontosnak, illetve hasznosnak látják, hogy imádkozzatok azért, hogy az Úr útmutatása szerint lépjen a következő fázisába ez a szolgálat ...

2011 03 14

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/3/14: 
Az igém mintája szerint megmutattam neked az utat. Arra hívlak, hogy gyere és járj Isten folyóján, ott, ahol túlcsordultig telve van. És ahová csak megy a folyó, életet fog hozni. Ahová csak mész, annak a folyónak az áramlatával, meg fogod tapasztalni az Én királyságom teljességének a megnyilvánulását az Én teremtésem felszínén. Hát gyere. Hadd vigyelek mélyebbre. Gyerünk; ne maradj ott, ahol vagy. Én lehetőséget adok neked arra, hogy több legyél, mint ami eddig valaha voltál, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/3/14: 
Vizsgáld meg magad, hogy meglásd, hitben vagy-e. Konfrontálj a félelemmel és a hitetlenséggel, és győzz, mert te az Én népem, a hit népe vagy. És ha nem te, akkor ki? Kelj fel és mutasd be a királyságom. Legyél az, aki vagy Énbennem, mondja az Úr, és ne félj! Gerjeszd fel magadat a szentséges hitedben, és engedd, hogy a Szellemem akarata érvényesüljön. Júdás 1:20 De ti szeretteim, épüljetek fel a ti szentséges hiteteken, imádkozzatok Szent Szellemben.

2011. március 12., szombat

Imádat Sátor: Március 14: ELMARAD az Imádat Sátor

Imádat Sátor: Március 14: ELMARAD az Imádat Sátor: "Szeretettel értesítek mindenkit, hogy a hétfői munkaszünet miatt most hétfőn, március 14-én elmarad az Imádat Sátor alkalom. A továbbiakról..."

Titkos célkitűzés

Michael W. Smith dalának a címe: Secret Ambition - azaz titkos ambíció, becsvágy, törekvés, célkitűzés.

A dal magyarra fordított szövegét (nem énekelhető változatban, csak a magyar jelentését) a video alatt olvashatjátok. Gyuri


Fiatal ember a hegyoldalon új utakról tanít.
Minden szó megnyerő, minden szív tűzben ég.
Idős emberek kívülről figyelik, a prédájukat lesik,
megrettenve a Példakép hangjától, aki elvezeti a bárányaikat.
Messzire vezeti a bárányaikat.

Senki sem tudta mi a titkos ambíciója,
senki sem tudta, miért akart híres lenni.
Megszegte a hagyományokba süllyedt régi szabályokat,
széttépte a Szent Leplet.

Megkérdőjelezte a hatalomban lévőket,
futott azokhoz, akik segítségül hívták.
De senki sem tudta, hogy a titkos ambíciója
az volt, hogy odaadja az életét.

Haragja, amely megrázta a templomot;
A bölcsekhez intézett szavai;
A Hetedik napon gyógyító keze;
A képmutatástól mentes szeretete.

Némelyek azt mondták: Halál a radikálisra!
Túlságosan kilóg a sorból!
Némelyek azt mondták: Dicsőség a csodáért!
Isten egy áldott jelet küldött!
Egy áldott jelet a nehéz időkre.

Senki sem tudta mi a titkos ambíciója,
senki sem tudta, miért akart híres lenni.
Megszegte a hagyományokba süllyedt régi szabályokat,
széttépte a Szent Leplet.

Megkérdőjelezte a hatalomban lévőket,
futott azokhoz, akik segítségül hívták.
De senki sem tudta, hogy a titkos ambíciója
az volt, hogy odaadja az életét.

Nem, nem! Nem, nem!
Azt mondom, senki sem tudta,
mígnem odaadta az életét!

2011. március 11., péntek

2011 03 11

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/3/11

Amit ti talán a viszontagságok és megpróbáltatások szeleként láttok, azok valójában szellemi lehetőségek arra, hogy gyakoroljátok a hiteteket és győzelmet arassatok. Tehát azt mondom, keljetek fel és használjatok ki minden helyzetet, hogy igazoljátok az Én létezésemet és hatalmamat az életetekben. Ti nem a magatokéi vagytok; ti Énhozzám tartoztok, azt mondja az Úr, és Én tekintélyt, hatalmat adtam azoknak, akik az Enyémek. Én már győzelmet szereztem a Sátán királysága fölött azért, hogy a ti győzelmetek minden dologban biztosított legyen.

1 János 5:4 Mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot. És ez az a győzelem, amely legyőzte a világot - a mi hitünk.

2011. március 10., csütörtök

2011 03 10

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns --11/3/10

Szeretteim, ti egy szilárd alapon álltok, aki Krisztus, a Kőszikla. Megmondom nektek az igazságot, nem építhettek és rombolhattok egyszerre, egyidejűleg. Arra hívtalak el titeket, hogy az Én Igémmel építsetek, az igazságnak általatok szólt szavaival, hittel és engedelmességben. Építsétek a Királyságot tisztességgel, becsülettel, osztatlan szívvel és szorgalmas igyekezettel az Én Szellemem ereje által, és ne romboljatok a test cselekedetein keresztül megnyilvánuló módon. Keljetek fel és építsetek, azt mondja az Úr.

1 Korinthus 3:11-15 Mert más alapot senki nem fektethet le, mint ami már le van téve, amely Jézus Krisztus. Most tehát hogy valaki erre az alapra aranyat, ezüstöt, drágakövet, fát, szénát vagy szalmát épít, minden egyes ember munkája nyilvánvalóvá válik; mert az a Nap megmutatja, mert az tűz által fog megjelenni; és a tűz megpróbálja minden egyes ember munkáját, hogy az miféle. Ha valaki munkája, amit ráépített, megmarad, az jutalmat kap. Ha valaki munkája megég, kárt vall; ő maga ugyan megmenekül, bár úgy, mintha tűzön keresztül történne.

2011. március 9., szerda

Rick Joyner: A prófétai teher, 2. rész

Rick Joyner
A prófétai teher, 2. rész
2011, 9. hét

Fordítás: Országh György
~ ~ ~

Múlt héten néhány alap dologról beszéltünk annak kapcsán, hogy hogyan lehet felismerni az Úrtól való prófétai terhet. Ezen a héten arról lesz szó, hogyan lehet félrevezetve az ember, amikor úgy véli egy teherről, hogy prófétai, miközben valójában csak a saját aggodalmunk, vagy egy olyan teher, amit másvalaki helyezett ránk. 

Sokan vannak, akik nehezen értik meg, sőt némelyek sértőnek veszik azt az alapelvet, hogy a prófécia ritkán szokott úgynevezett "egzakt tudomány" lenni. Nem tudomány, és nem lehet bizonyos alapelvek alapján megtanulni. Az egész a kapcsolatról szól. Vannak alapelvek, amiket a tapasztalatainkból megtanulunk, de vannak kivételek is, amelyek miatt nyitottnak és alázatosnak kell maradnunk.

Időnként egy-egy prófétai üzenet abszolút világos, konkrét és pontos, de ez ritkán van így. Ez még a bibliai próféciákra is igaz. Az Úr sokkal világosabb és konkrétabb lehetett volna a Szentírás szinte minden egyes próféciájánál. Szólhatott volna részletesen Hitlerről vagy másokról, megadhatott volna egy konkrét eseménysort, de mégsem tette - a mi érdekünkben.

Ahogy az 1 Korinthus 13:9 mondja, "rész szerint látunk, rész szerint ismerünk, és rész szerint prófétálunk" (a szerző angol szövege szerint - a ford.), ami azt jelenti, hogy senkinek sincs meg a teljes kép. Még akkor is, ha az, amit kaptunk, nagyon konkrét és világos, az sem a teljes kép. Ezért van, hogy amikor az Úr arról beszél, hogy kijelent bizonyos dolgokat a prófétáinak, ez a szó mindig többes számban van, nem egyes számban. Az Úr úgy szerkesztette meg az Ő testét, hogy szükségünk legyen egymásra, és ezért szeretnünk is kell egymást. Ezt a szolgálatot is úgy szerkesztette meg, hogy szükséges legyen hozzá az alázat és nyitottság mások felé. Akik ezt elveszítik, azoknál elkerülhetetlenül fonákul ütnek ki a dolgok.

Most térjünk vissza az Úr terhére. Ha azt szeretnénk, hogy ránk legyen bízva, akkor muszáj lesz megtanulnunk megkülönböztetni a saját érzelmeinket attól, amit a Szent Szellem ad. Az egyik legnagyobb példa arra, hogy a szívünkön levő fő dolog lehet hogy nem az Istentől kapott elhívás, maga Pál Apostol. Olyannyira szerette a saját népét, a zsidókat, hogy azt mondta, hogy még a saját üdvösségét is feladná, ha azzal az Úrhoz jutnának. De még ekkora szeretet mellett sem a zsidókhoz hívta el az Úr Pált, hanem a pogányokhoz. Valószínűleg azért, mert tudta, hogy Pál erős érzelmi kötődése a népe iránt elhomályosíthatja az ítélőképességét és az üzenetét.

Gondoljunk bele abba, hogyan is küldte az Úr Pált a pogányokhoz és Pétert a zsidókhoz. Nem úgy tűnik, mintha az Úr összekeverte volna ezt a kettőt? Nem lett volna vajon sokkal tiszteltebb és elfogadottabb a zsidók részéről az a Pál, aki Izrael egyik legelismertebb tanítójának volt a tanítványa, az a Pál, aki "farizeusok közül való farizeus" volt korábban? Péter, egyszerű halászemberként botránkozás volt a zsidóknak, akikhez elhívatott, és ugyanúgy Pál is botránkozás volt a pogányok számára, akikhez ő volt elhívva. Mindez azt eredményezte, hogy mindkét apostolnak teljesen a Szent Szellemre kellett támaszkodnia ahhoz, hogy rendeltetésüket betöltsék.

Az a tapasztalat, hogy egy üzletember mindig is az üzleti világ felé fog elhívatást érezni, vagy aki a drogfüggőségből szabadult, azok felé fog elhívást érezni, akiknek jól ismeri az életét. Gyakran a saját faji csoportjuk felé éreznek az emberek elhívást, de ritkán tapasztaltam azt, hogy ez lett volna az Úrtól. Az Úr persze felhasználja ezt, és még gyümölcse is lehet, de általában az ilyen teher, amit érzünk, sokkal inkább abban gyökerezik, amit úgy neveznek, hogy a "hasonlóság zsarnoksága", mintsem az Úr terhében. Természetesen vannak kivételek, de ha készek lennénk megengedni az Úrnak, hogy olyan helyekre vezessen bennünket, ahol teljesen rá kell hagyatkoznunk, akkor sokkal jobban megtapasztalnánk Őt, mint amennyire  most tapasztaljuk.

Néha annyira el tudja homályosítani a felfogásunkat a természetes szeretet és vonzalom, hogy még azt is eltorzíthatja, amit csak mi gondolunk az Úr kijelentésének vagy az Úr terhének. Emiatt van az, hogy nem bízom az olyan emberekről szóló prófétai kijelentésekben, akikhez erős természetes szintű kötődésem van, amíg ki nem teszem igazi megvizsgálásnak. Ugyanígy nem bízom semmilyen negatív kijelentésben, amit olyan emberekről kapok, akik bármilyen módon megbotránkoztattak vagy megsértettek engem.

Ahogy korábban is szó volt róla, mivel a prófétai terület nem egy egzakt tudomány, ezért ezek csupán alapelvek, nem törvények. A törvények esetében nincs kivétel, az alapelvek esetében viszont mindig vannak kivételek. Viszont meg kell tanulnunk megkülönböztetni azt, ami a természetes érzelmeinkből származik, attól, ami a Szent Szellemtől jön. Az eddigi tapasztalataim szerint ennek az egyetlen lehetősége a tapasztalat és az érettség által adódik. Ez egy kapcsolati dolog, nem tudomány.

Ha gondolkodó ember vagy, akkor valószínűleg sok kérdés felvetődött már benned ezekről. Ez jó. Azok számára vannak is válaszok, akik törődnek annyira a dologgal, hogy utánajárjanak. Az Úr nem előlünk rejti el a dolgokat, hanem a mi érdekünkben rejti el azokat. Azokat, akik Vele és az Ő terveivel foglalkoznak, nem fogják megállítani a kérdések vagy a tévedések.

Minél érettebbek és tapasztaltabbak vagyunk, annál gyorsabban és pontosabban leszünk képesek különbséget tenni a saját terhünk és az Úr terhe között. Ha azt akarjuk, hogy fontos kinyilatkoztatások legyenek ránk bízva, akkor muszáj, hogy legyen bennünk kellő tisztesség és érettség ahhoz, hogy megkérdőjelezzük a saját érzéseinket. Az egyik legnagyobb csapda és legszélsőségesebb büszkeség az, ha elkezdünk úgy gondolkodni, hogy amit egy dologról gondolunk vagy érzünk, azt gondolja vagy érzi Isten is. Még a legjobb esetben is csak rész szerint látunk. Ha magunkévá tudjuk tenni ezt az alázatot, akkor sokkal többet is ránk bízhatnak majd.

2011 03 09

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/3/9:

Te az Én felkentem vagy, és azért neveltelek fel téged, hogy megtegyél mindent, ami az Én szívemben és gondolataimban van. A te hűséged előtted jár a szellemvilágban, hogy a kedvesség útját elkészítse számodra. Az akadályok félre kell hogy álljanak az útból azoknak a fénye előtt, akik igaz emberként járnak, és feddhetetlenséggel és alázattal mennek előre. Te Hozzám tartozol, és az Én kiválasztottam vagy, mondja az Úr.

Zsoltár 84:5 Áldott az az ember, akinek az ereje Benned van, akinek a szíve a zarándokúttal foglalkozik.

2011. március 8., kedd

2011 03 08

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/3/8

Igazatok van a programtervek időzítését illetően, de nem a ti időkereteitek szerint. Ti az Én tekintélyem és Királyságom uralma alá helyeztétek magatokat, ahol a földi értelemben vett idő csak másodlagos szerepet játszik. Megbeszélhetitek a találkozóitokat és időzíthetitek a programjaitokat, de emlékeznetek kell, hogy az Én veletek kapcsolatos céljaim felváltják és így hatálytalanítják a természetes terveket. Mert Én minden dolgot látok és ismerek, és Én tudom, hogyan hozzam elő és vigyem véghez azt, ami a legjobb a számotokra, azt mondja az Úr.

Jeremiás 29:11 Mert Én tudom az Én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, azt mondja az ÚR, azok a békesség gondolatai és nem a gonosz dolgoké, hogy jövőt és békességet adjak nektek.

2011. március 7., hétfő

2011 03 07

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/3/7:
Keljetek fel ma, ti világosság gyermekei. Jöjjetek elő a mostani időszak hitével. Mert kihirdettem a kürtzengés szellemi időszakát; egy olyan időszakot, amelyben minden rabságtól megszabadultok; egy olyan időszakot, amelyben helyre lesztek állítva, és amitek volt, az visszatér hozzátok. Ezért jöjjetek hittel, reménységgel, és elvárással. Azért jöjjetek, hogy kapjatok, mert Én azért jövök, hogy adjak. És ha Én, a ti Uratok, ajándékokkal jövök, hogy odaadjam azokat nektek, akkor nem fogjátok vajon átvenni ezeket? Nem fogtok vajon hinni ezekben? És nem fogjátok vajon megengedni, hogy a kezetekbe helyezzem azokat?, mondja a Szentséges. Sokan közületek sötét völgyeken mentetek át.; küzdöttetek az elnyomással és a lenyomással. Az életetek körülményei nem voltak vidámak. Az ellenség támadott. Betegség is jött. De Én azt mondom nektek, keljetek fel a győzelemre! Sokan közületek ismeritek a Siralom völgyét, a sírás helyét. Ismeritek a lélek sötét éjszakáját. Ismeritek azokat a helyeket, ahol a Sátán rabságban tartott titeket, és ezeken a rabság helyein a szabadság gondolata is elszállt tőletek. De Én nagyobb vagyok, mint a gonosz, mert Én azért jöttem, hogy elpusztítsam azokat a rabláncokat, amelyeket rátok rakott, és kitöröm a börtönajtókat, és kivezetlek titeket a királyságom világosságába és dicsőségébe. Ebből a célból jöttem -- hogy leromboljam az ördög munkáit, amelyek ellenetek készültek, és hogy elővezesselek benneteket az Én királyságom dicsőségébe, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/3/7:
Készülj fel az előmenetelre a keneted és a kreativitásod területein. Figyeld az adódó lehetőségeket az adottságaid nagyobb és teljesebb kifejeződésére, mind szellemi mind természetes téren. Én pedig megszilárdítalak bizakodással és bátorsággal, hogy mindent megtegyél, amit eléd helyeztem. Gyakorold a hitedet, mondja az Úr. Filippi 4:13 Mindent meg tudok tenni Krisztus által, aki megerősít engem.

2011. március 4., péntek

2011 03 04

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/3/4

Keljetek fel, szeretteim, az Én dicsőségem fényében, ahol helyreállhattok és megújulhattok. Itt az ideje, hogy abbahagyjátok azt a próbálkozást, hogy csak eléldegéltek. Gyertek és vegyétek ki a részeteket abban a szellemi légkörben, ahol szellemileg és természetes szinten is tudtok növekedni, fejlődni, gyarapodni és boldogulni. Gyertek hittel, amint az élet és áldás helyére hívlak titeket. Vezetlek benneteket, azt mondja az Úr. Csak higgyétek el.

Márk 11:23-24 Mert bizony mondom nektek, aki ezt mondja eme hegynek: "Mozdulj el és légy a tengerbe vetve", és nem kételkedik a szívében, hanem elhiszi, hogy azok a dolgok, amiket kimond, megtörténnek, annak meglesz, amit mond. Ezért tehát azt mondom nektek, hogy bármit kértek, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy azt megkapjátok, és meglesz nektek.

2011. március 3., csütörtök

2011 03 03

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/3/3:

Vizsgáld meg a szellemi környezeted állapotát, most! Megfertőzték a csalódott szívből származó negatív szavak? Kelj fel most, és gyakorold az érzékeidet, ismerd fel a jót és a gonoszt is, és dönts úgy, hogy csak azt tartod meg, ami jó. Kérd, hogy a Szellemem szele fújjon át a körülményeiden, hogy tisztává tegye és áttisztítsa az atmoszférádat minden szennyeződéstől, mondja az Úr. Így legyen!

Márk 7:20-23 És ezt mondta: "Ami kijön az emberből, az fertőzi meg. Mert bentről, az ember szívéből származnak a gonosz gondolatok, házasságtörések, paráznaságok, gyilkosságok, lopások, kapzsiság, gonoszság, csalás, bujaság, gonosz szem, káromlás, kevélység, bolondság. Mindezek a gonosz dolgok belülről jönnek elő, és megfertőzik az embert."

2011. március 2., szerda

2011 03 02

A TROMBITA, Bill Burns -- 2011/3/2:
Egyeseknek azt akarja mondani az Úr, hogy van egy parázsló szén, ami a szívetekben izzik. Ez csak egy parázs, egy kis fényesség. De Én azt mondom nektek, hogy gerjesszétek fel, gerjesszétek fel azokat a széndarabokat, és hadd égjen a tűz! Gerjesszétek fel. Hívjátok Isten szelét, hogy fújjon arra a kis parázsra, ami bennetek van, és lobbantsa lángra; tegye teljessé a tüzet.
Fújj szél, fújj! Fújj arra a szénre és elevenítsd meg a tüzet! Még egyszer lobbantsd lángra a te népedet a te dicsőségeddel. A Jézus hatalmas nevében, történjen meg mindez! Ámen.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/3/2:
Egyfolytában azt hallottam a szellememben, hogy gyürkőzz neki -- feszülj neki, és hallottam, hogy ezt mondja az Úr: Maradj koncentrált! Az ellenség terveket szőtt arra, hogy elterelje a figyelmedet az előtted álló dolgokról. Tartsd rendben a prioritásokat, és először az első helyen levő dolgokat tedd meg. Én lépésenként foglak vezetni téged, mondja az Úr. Máté 6:33 "De először Isten királyságát keressétek és az Ő igazságosságát, és mindezek a dolgok hozzá lesznek adva nektek."

2011. március 1., kedd

2011 03 01

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/3/1
Ma szélként, vízként, tűzként és esőként jövök hozzátok, ahol az Én dicsőségem lakozik, hogy virágozzatok az Én Királyságomban, és ne legyetek többé zaklatottak, elnyomottak és kárhoztatás alatt élők. Eljövök, hogy szabaddá tegyelek és dicsőségbe hívjalak be titeket. Arra szólítalak fel benneteket, hogy dobjatok félre mindent, ami akadályoz titeket, és hit által jöjjetek, hogy elfogadjátok azt, amit készítek. Egy friss szellemi légkört árasztok ki, amely az Én Szent Szellemembe való bemerülést hozza el számotokra. Gyertek várakozással, örömmel, békességgel és hittel. Gyertek és fogadjátok el. Most már többé ne tartsátok magatokat vissza a víztől; ne rejtőzzetek el a szél elől; ne álljatok ellene a tűznek. Inkább gyertek és élvezzétek az Én megnyilvánulásom teljességét és annak teljességét, aki Én Vagyok bennetek. Mert meg van írva, hogy a testetek a Szent Szellem temploma; az Élő Isten Szelleméé; azé az Istené, Aki átformál titeket, felruház erővel, megsegít, megtart az Úton és kijelenti nektek az Ő Királyságát. Gyertek és tanuljatok. Gyertek és éljetek. Gyertek és járjatok ma az Én jelenlétemben, azt mondja az Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/3/1
Egy kisebb látomásban láttam egy szélcsengőt. Hiszem, hogy a szélcsengő minket jelképez, a hívők közösségét, ahogy a Szellem által mozdulnak. A szélcsengő szinte vibráló mozgása a Szél egyidejűleg megnyilvánuló hatása a Test minden tagján. És ahogy a szellemi szél fúj, a mi szellemünk bizonyságot tesz a Szent Szellemről és válaszolunk.

János 3:8 A szél fúj, ahová akar, és te hallod annak zúgását, de nem tudod megmondani, honnan jön és hova megy. Így van mindenki, aki a Szellemtől születik.