2011. december 30., péntek

2011 12 30

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--11/12/30:

Szeretném, ha tudnád, hogy egy apró útvonal-korrekció történik, ahogy belépsz az új esztendőbe. Lehet, hogy összezavarodottnak érzed magad, vagy úgy érzed, hogy elvesztetted a szellemi kiegyensúlyozottságodat. Ez azért van, mert történt egy váltás a szellemi világban, amely bizonyos kiigazításokat követel meg. Neked mindössze annyit kell tenned, hogy találj meg Engem újra, mondja az Úr. Gyere be a jelenlétembe, és keresd az arcomat; ekkor fogod felismerni, hogy csupán közvetlenebbül kellett odafigyelned Rám, hogy ismét stabil lehess. Ez a váltás azt is megköveteli majd, hogy mindent hagyj magad mögött, ami a lelkiismeret-furdalásnak és a sajnálkozásnak a forrása volt.

2 Mózes 15:13 Kegyelmeddel vezérled te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be te szent lakóhelyedre.

2011. december 29., csütörtök

2011 12 29

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--11/12/29:

Szeretteim, különbséget teszek azok között, amelyeken nektek van felelősségetek és hatalmatok, és azok között, amelyeken nincs. Ennek mindkét oldalán lehetnek tapasztalataitok -- amikor olyan dolgokért vállaltok felelősséget, amelyekért nem nektek kell, vagy ha másoktól várjátok el, hogy felelősséget vállaljanak azért, amiért nektek kell. Most korrigálom ezeket, hogy a különbség választóvonalát meg lehessen húzni, a kérdéses dolgok pedig egyértelműek legyenek számotokra és mások számára. Legyél érzékeny, és engedd, hogy példákon keresztül megmutassam neked a különbséget, mondja az Úr.

Efézus 6:5 Rabszolgák, engedelmeskedjetek a ti test szerinti uraitoknak, félelemmel és reszketéssel, őszinte szívvel, mint Krisztusnak; nem a szemnek szolgálva, mint akik emberek tetszését keresik, hanem Krisztus rabszolgáiként, Isten akaratát szívből cselekedve, jóakarattal szolgálatot végezve, mint az Úrnak, és nem embereknek.

2011. december 28., szerda

2011 12 28

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns--11/12/28:

Az átértékelés ideje van. Vannak dolgok, amiket a legjobb lesz elhagyni, és vannak más dolgok, amiket helyre kell állítani. Ezen kívül más dolgok is vannak, amelyek több törődést és odafigyelést igényelnek, mint amennyit eddig kaptak. A körülményeid fogják diktálni, hogy mi az, amire rá kell nézned, és mi az, ami a figyelmedet igényli. Ez a folyamat eltarthat egy ideig, ezért ne siesd el a megítéléseidet és a döntéseidet. A Szellemem által legyél indítva, és akkor egészséges döntéseket fogsz hozni, mondja az Úr.


Példabeszédek 21:5 A szorgalmas ember tervei biztosan bőségre vezetnek, de a hamarkodóké biztosan szegénységre vezetnek.

2011. december 27., kedd

2011 12 27

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns

Azok a döntések, amiket az életednek ebben az útkereszteződésében hozol meg, hosszútávú következményekkel fognak járni. Most van az ideje, hogy figyelmesen gondold át a lehetőségeidet, és csak azután hozz döntéseket, miután Engem kerestél a bölcsességért. Ha csábításra alapozva teszel útvonal kiigazításokat, az csak ösztövérré fogja tenni a lelkedet. Maradj a Szellemem sodrásában, mondja az Úr, és engedd, hogy Én vezéreljelek ebben az időszakban. Aztán amikor már tudod, hogy mi a helyes, amit tenned kell, légy határozott, ingadozás nélkül.


Jakab 1:5-8 Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól; A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.

2011. december 26., hétfő

2011 12 26

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns:

Egyfolytában azokat a szavakat hallottam a szellememben, hogy finom hangolás. Majd hallottam, hogy azt mondja az Úr, hogy most annak van az ideje, hogy kiigazításokat tegyél annak érdekében, hogy optimális teljesítményt érhess el a Szellem birodalmában. Ő ki fogja élesíteni az imádkozási és hadviselési módszereinket, mint ahogy a pengét élezik a kővel. Ő a fő szegletkő, az Ő szava a Szellem kardja, és Ő fog felkészíteni bennünket a nagyobb hatékonyságra, és ki fog küldeni bennünket, hogy eredményesen valósítsuk meg az akaratát a földön.


Ésaiás 49:2 És olyanná tette a számat, mint az éles kard; az Ő kezének árnyékában rejtett el engem, és fényezett nyílvesszővé tett engem; az Ő tegezében rejtett el engem.

2011. december 25., vasárnap

Rick Joyner: Újszövetségi prófétálás

Ahogy ígértem, újra lefordítok Rick Joyner cikkeket, amelyek alapvetően egy hosszú cikksorozat részei a MorningStar honlapján. Ezekben a cikkekben rendszeresen visszautal korábbiakra is, valamint a folytatólagosság miatt egyszerre csak egy-két gondolatról szokott írni, időnként néhány részes mini sorozatokban, amelyek összekapcsolódnak egymással. Viszont mivel önmagukban is nagyon hasznosak, ezért fogadjátok szeretettel ezt az alábbi részt, ami ez év (2011) májusában jelent meg. Szeretettel ajánlom a figyelmébe mindenkinek, aki a prófétaság, prófétikus szolgálatok iránt nyitott, illetve aki egyszerűen csak tájékozottabb szeretne lenni ezen a manapság egyre jellegzetesebb, sok kérdést is felvető területen. De nem fér hozzá kétség, hogy nem csak kérdéseket és problémákat vet fel a prófétálás gyakorlata, hanem gyülekezetről gyülekezetre számos keresztény élvezi azokat az áldásokat, amiket az Úr ad ezen a biblikus szolgálaton keresztül.

Rick Joyner

A prófétai ajándékok, 2. rész
Újszövetségi prófétálás
2011, 20. hét

Fordítás: Országh György


Múlt héten arról beszéltünk, hogy a Szellem ajándékaira vonatkozó általános alapelvek közül van néhány, amely mindenkire vonatkozik, viszont mindig is párosulnak azzal az egyediséggel, ahogyan Isten az egyes emberekkel foglalkozik. A Szentírásban minden apostol és próféta más és más, és minden ember egyedi. Ezért nekünk is meg kell tanulnunk azt, hogy a másoktól megtanulható alapelvek egyensúlyban legyenek azzal az egyediséggel, ahogyan az Úr velünk foglalkozik, ezt pedig a Vele való személyes kapcsolat által tudjuk elérni.

Ezzel eljutottunk egy másik alapvető igazsághoz a prófétálás területén: minden ember, minden gyülekezet és minden helyzet, akik és amik felé szolgálunk, egyedi. Aki kap egy kijelentést, és azt megpróbálja mindenkire és minden helyzetben alkalmazni, az a legjobb esetben is rengeteg zűrzavart fog okozni ezzel. Maga az Úr is, amikor a Jelenések könyvében található Hét Gyülekezethez szólt, mindegyikhez különböző üzenetet intézett. Ezek a gyülekezetek ugyanazon a földrajzi területen helyezkedtek el, sőt ugyanabban az időben, mégis különböztek egymástól, és különböző kijelentésre volt szükségük.

Nem azt mondom ezzel, hogy ne lennének néha olyan kijelentések, amelyekre az egész egyháznak szüksége van. Ilyen volt Agabusz üzenete is az Apostolok Cselekedeteiben, ami arról szólt, hogy éhínség jön az egész földre. Nyilvánvaló, hogy erre az üzenetre az egész egyháznak szüksége volt.

Hogyan különböztethetjük meg egymástól az egész egyháznak szóló üzeneteket azoktól, amelyek csak egy gyülekezetnek, vagy akár csupán egyetlen embernek szólnak? Érettséggel. A tapasztalatot semmi sem tudja pótolni. Nagyon szeretném, ha olyan ajándékom lenne, hogy ráteszem a kezemet az emberekre, és azonnal érettségre jutnának, de ilyet nem kaptunk az Úrtól, úgyhogy mindannyiunknak végig kell mennie ezen a folyamaton.

A következő hetekben számos példát fogunk megnézni, amelyek arról szólnak, hogyan kaptak kijelentést egyes emberek, és arról is, hogy hogyan értették félre, vagy használták helytelenül ezeket. Azt remélem, hogy így másoknak már nem kell ugyanezeket a hibákat elkövetni. A Biblia nyíltan beszél ezekről, ezért nekünk is így kell tennünk, ha azt szeretnénk, hogy nagyobb felhatalmazást és nagyobb kijelentéseket kapjunk. Egyre intenzívebb időket élünk, ezért az érett, megbízható prófétai hangok is egyre fontosabbak lesznek.

Ahogy a 13. héten is szó volt róla, a fiatal prófétai szolgálók könnyen összezavarodhatnak, különösen amikor a megkülönböztetés (felismerés) ajándéka ébredezik bennük, ha nem értik meg, hogy amit éreznek, az nem a saját problémájuk, hanem annak a felismerése (megkülönböztetése), amit éppen akkor érzékelnek.

Jegyezzük meg az alábbi három szempontot a kijelentések megfelelő kezeléséhez: 1.) a kapott kijelentés világossá tétele 2.) a helyes értelmezése, és 3.) az alkalmazása. Megtanultam, hogy az Úr szinte soha senkit nem akar zavarba hozni - egyszerűen nem ez az Ő stílusa. Ezt, ahogy korábban említettük, nagyon jól láthatjuk abban, ahogyan az Úr a kútnál beszélgetett az asszonnyal. Nagyon szelíden és tapintatosan viselkedett vele, néhány kérdés segítségével vezette a beszélgetést, és ez tette lehetővé az Úr számára, hogy feltárja a nő előtt, hogy ismeri őt és a helyzetét. Mindezt olyan kedvesen és tapintatosan tette, hogy ennek hatására a nő egy egész várost rávett arra, hogy jöjjenek el találkozni Azzal, aki épp most leplezte le a bűnét!

Ha azt a felismerést kapjuk, hogy valakinek ilyesmi problémája van, érdemes kihívni valahová egy kávéra, és szelíden abba az irányba terelni a beszélgetést, hogy te hogyan kaptál segítséget egy ilyen problémában, mindezt úgy, hogy még csak meg sem említed, hogy tudsz annak az embernek a problémájáról. Soha nem lehet az a célunk, hogy a prófétikus éleslátásunkat fitogtassuk, inkább segítsük Isten népét, és a Galata 6:1 szerint a lehető legszelídebben tegyük ezt.

Sok embernek a prófétai szolgálatra vonatkozó elképzelése az, hogy ez egy szigorú dolog, de ez általában azért van így, mert az Ó Szövetség prófétáiról mintázzák ezt a szolgálatot. Ők sokszor azért viselkedtek szigorúan, mert a Törvény szövetsége alatt szolgáltak, ami valóban szigorú volt. Az Új Szövetség a kegyelem és az igazság, ezért az újszövetségi próféták ennek az Új Szövetségnek a kegyelmes természetét tükrözik.

2011. december 23., péntek

frissítés

Frissítettem a bemutatkozásomban írtakat...

Szállnod kell!

2011 12 23

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns:

Egy olyan időszakba lépsz be most, amikor új nézőpontból láthatod a dolgokat, és talán még egy új motívumot is felismersz, amint a részletek elkezdenek összeállni egy teljes képpé. Hiba lenne nagyobb jelentőséget vagy hatalmat tulajdonítani az életed ideiglenes részleteinek, mint amennyit valójában érdemelnek. Ami hosszútávon igazán számít, az a szellemi kapcsolatod Velem, mondja az Úr, és nem az olyan természetes dolgok, amelyek elvonják a figyelmedet attól, ami igazán fontos. Ápold a pozitív szemléletet magadban, miközben folyamatosan haladsz tovább a szellemi valóságban.
Róma 8:28 És mi tudjuk, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik szeretik Istent, akik az Ő terve szerint el vannak hívva.

2011. december 22., csütörtök

2011 12 22

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns:

Az ellenség bosszúvággyal felkelt, hogy lerombolja a hitedet, és a kétségbeesés mélységeibe taszítson. Ne adj az ördögnek semmi helyet a szívedben. Ki fogja használni azt, hogy magadra koncentrálsz, és kárhoztatásba taszít. Nem vagy az ő terveinek az áldozata; arra lettél alkotva és felhatalmazva, hogy győzedelmes légy a gonosz minden ellened irányuló munkái felett. Kelj fel a szentséges hitedben, és állj meg szilárdan ezekkel a támadásokkal szemben, azáltal, hogy megtartod a pozíciódat az Én Szellememben, mondja az Úr. Ne félj!


Kolossé 2:13-15 Titeket pedig, akik halottak voltatok a vétkeitekben és a testetek körülmetéletlenségében, élővé tett Vele együtt, megbocsátva minden vétketeket, eltörölve az ellenünk szóló követelmények kézírását, amely ellenünkre volt. Ő ezt félretolta az útból, a kereszthez szegezve azt. Miután lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmakat, nyilvános látványossággá tette őket, ahogy diadalmat vett rajtuk abban.

2011. december 21., szerda

2011 12 21

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns:

Figyeld, hogy mikor lesz alkalmad arra, hogy az igazságot szóld, ami szabadságot hoz. Lehetőségek adódnak majd arra is, hogy önmagadnak szóld az igazságot az erőtlenség és a kísértés pillanataiban, valamint másoknak is, akik bizonyos mértékben átadták magukat a testi természetnek. Ne légy együtt érző a test állapotával és cselekedeteivel, és ne válj a gonosz támadásainak az áldozatává. Kelj fel abban a szabadságban, ami a Szellemben való pozíciód karbantartásából fakad, mondja az Úr.


Galata 5:1 Álljatok meg erősen abban a szabadságban, amellyel Krisztus szabaddá tett minket, és ne keveredjetek bele újra a rabszolgaság igájába.

2011. december 20., kedd

Aktuális infók és köszönetek

Ahogy az utóbbi hónapokban tapasztalhattátok, eléggé elmaradtam a napi próféciák fordításával és a blog más témáiban a tartalom frissítésével, újak feltételével. Ennek egyszerűen annyi volt az oka, hogy nem volt egy ideig internetem. Ezúton is köszönöm mindenkinek, hogy így vagy úgy, támogattak abban, hogy a blogon végzett szolgálat minél hamarabb helyreálljon, illetve hogy ebben az átmeneti nehezebb időben is valamennyire biztosítva lehessen. Ettől a héttől kezdve ismét gördülékenyen tud menni mindaz, amit a blogon végzek. Hadd soroljam fel röviden, mi mindenért vagyok hálás:
  • Volt, aki rendszeresen lehetővé tette, hogy nála használjam az internetet - köszönöm!
  • Volt, aki anyagilag támogatta, hogy minél hamarabb újra lehessen internetem - köszönöm!
  • Volt, aki felajánlotta a technikai illetve anyagi segítségét, de én akkor még nem tudtam kihasználni a lehetőséget - neki is köszönöm!
  • És nem utolsó sorban, voltak akik imádkoztak ennek a szolgálatnak az újra indulásáért - köszönöm!
  • Mindenek felett Istené a hála, nem csak azért hogy eljött az ideje hogy újra legyen netem és gördülékenyen folytathassam ezt a munkát, hanem azért is, mert a szünet időszakában is megláttam az Ő kezét, tervét, volt értelme és haszna ennek is, többek között az, hogy így gyakorlati módon megtapasztalható volt a testvéri szeretet és összefogás. Ez mind-mind az Ő áldása - áldások vagyunk egymás számára - Uram, köszönöm!
Célom, hogy a napi próféciák mellett a korábban elkezdett sorozatokból újra lefordítsak és feltegyek egy-egy cikket a blogra (pl. Rick Joyner, Chuck Missler) illetve más keresztény szolgálóktól, szolgálatoktól is. Természetesen ezekről is értesülni fogtok a hírlevelekben, ahogy eddig is. (Az utóbbi hetekben is egyre többen iratkoznak fel a napi értesítő emailre, úgy látom ez beválik, ha gondoljátok, kérlek ajánljátok másoknak is ezt a lehetőséget, akiket érdekelhetnek a blogom témái.) Az, hogy ezeket rendszeresen, folyamatosan végezhessem, egyrészt továbbra is szükségem van az imatámogatásra - kérlek, ha hasznosnak találod, amit csinálok illetve amiket olvasni szoktál a blogon, említs meg engem is és a szolgálatomat az Úr előtt időnként. Előre is köszi! Másrészt szükségem van a visszajelzéseitekre, észrevételekre, javaslatokra, meglátásokra - néhányan küldtetek is, akár levélben (Kapcsolat menüpont) akár a bejegyzésekhez írt hozzászólásként. Ezeket is köszönöm utólag is, és kérlek, hogy továbbra is tegyétek, nekem nagyon sokat jelent, akár megerősítő, bátorító gondolatok, akár olyan észrevételek, amivel felhívjátok a figyelmemet valamire, amire szükségem lehet.

További áldott blogolvasást és sok-sok épülést kívánok nektek!

Gyuri

2011 12 20

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns:

Szeretteim, nem szabad, hogy bármi más mozgasson benneteket, mint az Én Szellemem. Legyetek tudatában, hogy vannak körülöttetek olyan erők, amelyek arra várnak, hogy elvigyenek benneteket az igazságtól, az igazságosságtól és az Én Igémnek való engedelmességtől. Kínzóak lesznek a kísértések, de nektek meg kell vizsgálnotok a szellemeket és fel kell ismernetek azokat. Vegyétek figyelembe azoknak a változtatásoknak és döntéseknek a végső kimenetelét, amelyeknek a gondolatát dédelgetitek. Csakis az Én Szellemem mozdulásának engedjetek, mondja az Úr.

1 János 4:1a Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem vizsgáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-e.

2011. december 19., hétfő

A könyv már megrendelhető!

Ahogy már korábban említettem, a Frank Viola könyvének a magyar fordítása elkészült, és megrendelhető az Imádság Háza honlapján. Ismertetőt itt olvashatsz a könyvről: http://imadsaghaza.com/wp-content/uploads/2011/05/a-gyulekezet-ujragondolasa-uj-konyv.pdf

2011 12 19

A TROMBITA, Bill Burns:
Igazán, igazán mondom nektek, hogy ez a nap a visszaszerzés napja, úgyhogy keljetek fel megújult reménységgel. Nyerjetek hozzáférést az Én jóságomhoz. Mert bizonyosan helyreállítom azt, amit elloptak tőletek. A helyreállítás folyamata az Én szolgálatom részeként jött el hozzátok. Azért jöttem, hogy szabaddá tegyem a népemet, és továbbra is ez a folyamat lesz érvényben, mert időről időre helyreállítom őket, amikor szükséges. Vegyétek át ma a helyreállítás erejét, és hadd szállja meg most az élő Isten Szelleme a szellemi tereteket; hadd borítson el; hadd öleljen át. Hadd vonjon közel Jézus szívéhez az Isten Szelleme. Legyen tiétek újra ez a pillanat, az első szeretetetek ereje; az Ő jelenlétének az ereje és a pozíciótok Isten királyságában. Nyerjétek vissza a győzelmi pozíciótokat, mondja az Úr, mert bizonnyal, az a tiétek.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns:

Azoknak, akik úgy érzik, hogy az energia náluk ritkaság számba megy: az ellenség minden tőle telhetőt megtett, hogy kimerítsen. De Én azt mondom nektek, hogy nem fogjátok megtalálni az erősségeteket a természetes világban, mert abból fakad, ha szellemi öröme van az embernek. Jöjjetek a jelenlétembe, és vegyétek át az Én örömömet, amely örökkévaló, és nem függ az ifjúságotoktól vagy a természetes vitalitásotoktól. Gyertek, mondja az Úr. Nehémiás 8:10 Ekkor azt mondta nekik: "Menjetek utatokra, egyétek a kövéret, igyátok az édeset, és küldjetek részt azoknak, akiknek nem lett készítve semmi; mert ez a nap szent a mi Urunknak. Ne szomorkodjatok, mert az Úr öröme a ti erősségetek."

2011. december 7., szerda

"A gyülekezet újragondolása"

Szeretettel tájékoztatok mindenkit, hogy "A gyülekezet újragondolása" című könyv karácsony előtt fog megjelenni, és az Imádság Háza honlapján lehet majd megrendelni. (imadsaghaza.com)

2011 12 07

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns:

Legyél rajta, hogy a számodra kedves dolgok ne világiak legyenek és ne is ideig-óráig tartó természetűek. Időnként szükség van arra, hogy visszanyerd a megfelelő szemléletet és újrarendezd a prioritásaidat. Most is ennek van itt az ideje. Bármilyen magot vetsz, azt le is fogod aratni, és most annak van az ideje, hogy a szívedet beinvesztáld az Én királyságomba, annak érdekében, hogy bőséges szellemi aratásod legyen, mondja az Úr.


Zsoltár 62:10 Ne bízzatok az elnyomásban, és ne reménykedjetek haszontalanul a rablásban; ha a vagyon növekszik, ne arra figyeljen a szívetek.

2011 12 06

A TROMBITA, Bill Burns:
Emelkedjetek fel, Én népem, és így vegyétek át azt, amit cselekszem közöttetek! Emelkedjetek fel, és vegyétek át a Szentséges Szellem erejét. Emelkedjetek mennyei helyre, és ne legyetek tovább földhöz kötöttek! Mert Én ajtót nyitottam a mennyekben. Egy ösvényt készítettem számotokra, hogy azon jöjjetek. És bizony mondom, ha ezen az ösvényen jártok, akkor bejárást kaptok az Én királyságom dicsőségébe. Lehetőségetek lesz arra, hogy a látás völgyében járjatok, és az a látás, amit Én mutatok nektek, örökre megváltoztat titeket. Emelkedjetek fel, hogy elhiggyétek, hogy győztesek lesztek minden helyzetben és minden körülmény között. Keljetek fel, és vegyétek át ennek a korszaknak az erejét, mondja az Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns:
Emelkedjetek fel, és vegyétek át azt az erősséget, ami Bennem található, mondja az Úr. Én valóban alátok terjesztettem a karjaimat; Én vagyok a ti menedéketek és a biztonsági helyetek. Jöjjetek Hozzám hittel, és kapjátok meg mindazt, amire szükségetek van. Én a ti oldalatokon vagyok és nem ellenetek, és Én fogok bölcsességet és útmutatást adni nektek minden körülmények között. Legyetek erősek és bátorságosak! 5 Mózes 33:27 Az örökkévaló Isten a te menedéked, alattad vannak örökkévaló karjai; Kiűzi előled az ellenséget, és ezt mondja: "Pusztítsd!"

2011. december 1., csütörtök

2011 12 01

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns (2011 12 01)

Az elmúlt időben azt élted meg, hogy régi dolgok véget értek. És habár nem látod előre, mi fog következni, bízhatsz Bennem, mert Én továbbra is bezárom azokat az ajtókat, amelyeknek zárva kell lenniük, és megnyitom azokat az ajtókat, amelyeknek meg kell nyílniuk. Ne félj, mert Én veled vagyok, hogy az isteni rendeltetésedbe és sorsodba vezesselek, és Én fogom megtölteni az űrt a szívedben és minden üresség érzését, amely a most történő változások miatt keletkeztek, mondja az Úr. Helyezd Belém a bizalmadat.

Jelenések 3:8 Ismerem a tetteidet. Lásd, egy nyitott ajtót helyeztem eléd, és senki sem tudja bezárni , mert kevés erőd van, de megtartottad az Én igémet, és nem tagadtad meg a Nevemet.