2011. június 25., szombat

a hét próféciái

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/21

Sokan közületek, Én népem, fordulóponthoz közeledtek, ahol határozott el lesz hagyva az, ami eddig normálisnak volt elfogadva. Amikor változással szembesülsz, Én meg fogom adni a kegyelmet és a vezetést, hogy előremenj erősséggel és az Én Szellemem erejével, ha bízol Bennem. Ekkor muszáj lesz, hogy hajlandó legyél elengedni azt, ami rendezett volt, hogy megragadhasd azt, ami ezután kell, hogy a rend legyen.

Jeremiás 29:11 Mert Én ismerem a gondolatokat, amiket felőletek gondolok, mondja az ÚR, a békesség gondolatai és nem gonoszak, hogy jövőt és reményt adjak nektek.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/21

Szánj időt arra, hogy megnézd és felismerd a szellemi atmoszférádat. Ezután hadakoznod kell a sötétség ellen, aktív ellenállással, és világosságot kell hoznod a környezetedbe az igazság megszilárdításával. Íly módon fogod előmozdítani a győzelmet az ellenség munkálkodásai felett. Hallgattasd el a testedet és gyakorold a hitedet, hogy véghezvidd ezt a feladatot, tudva, hogy hatalmat adtam neked a sötétség minden ereje fölött. Ne félj, mondja az Úr. Győzelemre hívtalak el.

Lukács 10:19 Íme, hatalmat adok nektek kígyókon és skorpiókon taposni, és az ellenség minden hatalma fölött, és semmiképp sem fog semmi sem ártani nektek.

(Folyt. köv.)

2011 06 24

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/24:

Az első naptól fogva, amikor a megismerésemre adtad a szívedet, veled vagyok. Már megmondtam neked, hogy soha nem foglak elhagyni és nem fogok eltávozni tőled; ez az igazság. Emlékeztetőnek mondom, hogy nem vagy egyedül, és Én vezérelni és oltalmazni foglak téged, miközben továbbra is keresni fogod az arcomat és bízol Bennem. Ne félj, mert Én veled vagyok, mondja az Úr, és Én bölcsességet fogok adni neked a bizonytalanság idején. Indulj el az Én Szellemem erejében!

Zsoltár 23:1-6 Az ÚR az én pásztorom; nem fogok szűkölködni. Ő lenyugtat engem zöld legelőkön; a csendes vizek mellett vezet engem. Ő helyreállítja a lelkemet; az igazságosság ösvényén vezet engem az Ő neve miatt. Bizony, még ha a halál árnyékának a völgyén megyek is át, nem félek semmi gonosztól; mert Te velem vagy; a Te vessződ és botod, azok vigasztalnak engem. Te asztalt terítesz előttem ellenségeim jelenlétében; a fejemet olajjal kened meg; a poharam túlcsordul. Bizony, jóság és irgalom fog követni engem az életem minden napján; én pedig az ÚR házában fogok lakni örökké.

2011. június 21., kedd

2011.június 20

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/6/20:


Hallom az Ő hangját, amely így szól: Jöjjetek! Gyertek már. Ne habozzatok tovább. Meddig tétováztok még? Mert most vannak a napjai annak, hogy igazán belépjetek a legszentebb helyre. Ezek azok a napok, amikor az Én szerelmesem előjön. Ezért, amikor az Én igémet olvassátok, amely azt mondja, hogy az ajtó megnyílt, a Dávid kulcsa pedig át lett adva, akkor értsétek meg, hogy fel lettetek készítve és ellátásban részesültetek az út során, miközben Velem jártatok. Ez a felkészítés most éri el azt a teljességet, amelyet még nem értetek és valószínűleg nem is láttok még. De kijöttetek a körülményeitek tüzéből, előjöttetek, úgy mint a három héber ifjú – a pusztító tűzből úgy jöttek ki, hogy még a füst szaga sem érződött rajtuk. Pontosan ezekben a napokban, veletek is így lesz. Ezek a dolgok a ti figyelmeztetésetekre írattak meg. Azért mondom el újra és újra, hogy megerősítsenek titeket. Amint az Én igémet olvasod, az a szó erővé válik benned. És miközben az Én Szellememben tartózkodsz, a Szellem erőt ad át neked, és előhozza azta te életedben, amiből valóságosan Isten folyója lesz, amely teljességgel átáramlik rajtad. Ez a folyó életet és erősséget hoz neked. Megnyilvánulóvá teszi a királyság dicsőségét. Arra hívlak meg benneteket, hogy lakozzatok a dicsőségnek azon a helyén Velem, mondja az Úr.

SMALL STRAWS IN A SOFT WIND by Marsha Burns -- 6/20/11:

Előtted mentem, hogy utat készítsek neked ahhoz, hogy betöltsd a rendeltetésedet. Az Én védelmem alatt vagy, és gondoskodtam az ellátásodról. Az elleség viszont megteszi amit csak tud, hogy aláássa a biztonságérzetedet, és meghiúsítsa a számodra készített terveimet és céljaimat. Ne higgy a hazugságainak, és utasítsd vissza annak a lehetőségét, hogy megengedd a félelemnek aláásni a hitedet, mondja az Úr. Én soha nem hagylak el és nem távozok el tőled. Efézus 3:20-21 Neki pedig, aki sokkal többet képes megtenni bőségesen, többet mindennél, amit kérünk vagy gondolunk, a bennünk munkálkodó erő szerint, Neki legyen dicsőség a gyülekezetben Krisztus Jézus által, minden nemzedékben, örökkön örökké. Ámen.

2011. június 18., szombat

infó

Kedves Olvasók!
Ahogy észrevehettétek, mostanában nem mindig van lehetőségem napi szinten közzé tenni a próféciák magyar fordítását. Elnézéseteket kérem, kérlek imádkozzatok hogy helyreállhasson ez a helyzet. Köszönöm!
Gyuri

2011 06 18

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/17:

Ahogy hallottátok, a türelem az az erény és az a képesség, amely által kitartasz és nem szállsz ki. De ti szeretteim olyannak gondoltátok a türelmetlenséget, mint ami a nyugtalanságot és hevességet jelent, miközben valójában a varázslás szelleméből származik, amely kontrollálni próbál. Ha képes leszel olyannak látni a türelmetlenséget, ami a te felelősséged területén kívül és a te határaidon túl esik, akkor könnyen le fogod tudni győzni. Ezután már egyszerűen csak annyi a dolgod, hogy megmaradj azoknak a dolgoknak a sodrásában, amelyek fölött legitim felhatalmazásod van, és törődj a saját dolgoddal. Én pedig veled vagyok, hogy segítsek neked ebben a folyamatban, mondja az Úr.
2 Timóteus 4:2 Hirdesd az igét! Állj készen a megfelelő időben és a nem megfelelő időben is. Győzz meg, dorgálj, ints, teljes hosszútűréssel és tanítással.

2011. június 10., péntek

2011 06 10

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/10

Ne ragadjatok bele abba a gondolkodásmódba, hogy csak egyetlen ajándékotok van, vagy egy különleges célotok van, amelytől nem fogtok eltérni. Ennek az elgondolásnak az eredményeként a vallásosság dobozába helyezitek magatokat. Amikor be vagytok töltve az Én Szent Szellememmel, akkor Ő teljességgel bennetek van az Ő ajándékaival és gyümölcsével, és a ti dolgotok csupán az, hogy rendeljétek alá magatokat az Ő mozdulásának. A sokoldalúság rendjén való. Álljatok a rendelkezésemre, hogy sokféle módon használjalak titeket, és legyetek készek alkalmazkodni a különféle helyzetekhez és körülményekhez az Én Szellemem vezetése szerint. A változatosság a győzelem kulcsa, azt mondja az Úr.

Apcsel 2:38 Aztán Péter azt mondta nekik: "Térjetek meg és mindegyikőtök merítkezzen be Jézus Krisztus nevében a bűnök bocsánatára; és veszitek a Szent Szellem ajándékát."

2011. június 9., csütörtök

2011 06 09

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/9

Fel vagytok hatalmazva arra, hogy foglyul ejtsetek most minden gondolatot, amely csüggedést és vereséget hoz magával. Szeretnélek benneteket átvinni a lelketekben lévő sötétségből a hit és a győzelem világosságába. Határozottan utasítsátok vissza, és ne engedjétek az ellenségnek, hogy erősséget építsen ellenetek, azt mondja az Úr. Keljetek fel igazságban és reménységben, és engedjétek meg a Szellemben való életnek, hogy túláradóan töltsön be titeket. Felszabadítottam bennetek az Én erőmet, hogy legyőzze a gonosz minden munkáját. Legyetek erősek!

Ésaiás 54:17 "Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, amely ítélkezéssel és vádlással támad ellened, kárhoztatni fogsz. Ez az ÚR szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, amely Tőlem származik" - azt mondja az ÚR.

2011. június 8., szerda

2011 06 08

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/8

Szeretteim, újítsátok meg magatokat a hitben és a bizodalomban, mert a csalódottság és a csüggedés a bizonyosságotokat aláásva elrabolja a győzelmeteket. Az értelmetekkel tudjátok, hogy bízhattok Bennem, de a körülményekre adott érzelmi reakcióitok kettősséget, kételkedést okoztak, és ez megakadályozza a sikereteket. Most van itt az ideje, hogy a hit új szintjére emelkedjetek, amely nem áll a lelketek uralma alatt , hanem határok nélküli a Szellemben. Az Én ígéreteim igazak és értetek vannak, ha hisztek, azt mondja az Úr.

János 14:14 Ha valamit kértek az Én nevemben, Én megcselekszem azt.

2011. június 7., kedd

2011 06 07

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/7

Ha megengeditek, akkor eltávolítom a nyomást, ami stresszt okoz az életetekben. Azt szeretném, hogy Velem együtt mozduljatok, ahogy a sas minden erőfeszítés nélkül szárnyal a levegőben és azt teszi, amire meg lett teremtve. Azt szeretném, hogy alárendeljétek magatokat az Én Szellemem mozdulásának örömmel és könnyedséggel cselekedve azt, amire megalkottalak benneteket. Ha megadjátok magatokat a nyugtalanságnak és az aggodalmaskodás terhe alatt éltek, elveszítitek az örömötöket és a békességeteket. Megkönnyebbülést hozok nektek, ha teljesen Belém vetitek a bizalmatokat, azt mondja az Úr. Engedjétek, hogy felemeljelek titeket.

Zsoltárok 86:4 Vidámítsd meg a Te szolgádnak lelkét, mert Tehozzád emelem, Uram, a lelkemet.

2011. június 6., hétfő

2011 06 06

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/6/6

Hallom a Mester trombitájának hangját, amint hívja az Övéit, hogy jöjjenek feljebb. Ez az út, azt mondja az Úr; gyertek fel a ti Istenetekhez. Ez az út -- keressétek Őt, Aki képes az Ő Igéjének tekintélyével felruházni benneteket. Ez a győzelem útja. Ez a bővölködés útja. Ez az Isten Királysága megismerésének és megértésének útja. Ez az igazsághoz, a pezsgő élethez és a ti Istenetek dicsőségéhez vezető út. Ez a hit útja. Növekedjen a ti hitetek, hogy azokká válhassatok, amire elhívást kaptatok. Hívlak benneteket a hitbe; az életbe; az örömbe; a békességbe; a betegségből az egészségbe; a szegénységből a bőségbe. Mert Én, az Úr Isten azokat a dolgokat, amelyek nincsenek, előszólítom, mint meglévőket.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/6

Emelkedjetek fel a Szellemben lévő magas helyekre, és lássátok meg, amit mutatok nektek. Figyeljetek a hangomra és halljátok meg, ismerjétek fel és értsétek meg, amit beszélek. Csak azt ismételjétek, amit nektek adok, hogy azt megosszátok. Ne tegyetek hozzá semmit és ne is vegyetek el semmit a kijelentésből, amit kaptok, mert a pontosság és a tisztaság alapfeltétel a követeim számára, azt mondja az Úr.

Példabeszédek 30:6 Ne tegyél az Ő beszédeihez, hogy meg ne dorgáljon téged, és hazugnak ne találtassál.

2011. június 3., péntek

2011 06 03

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/3

A határozatlanság nem más, mint kettős elméjűség, azaz kételkedés, amely sehova nem vezet. Most van annak az ideje, hogy megalapozzátok magatokat a semlegesség talaján, hogy az érzelmeitek ne söpörjenek el benneteket. Ellenkező esetben a tisztánlátásotok működésképtelenné válik. A szíveteket szánjátok oda az Én akaratom megértésére a helyzetetekben és fejezzétek be a választási lehetőségeitek mérlegelését. Megvan a számotokra a helyes út, amelyen járnotok kell. Legyetek határozottak és válasszátok azt, amiről a szellemi emberetek tudja, hogy helyes. Irányítom a lépéseiteket, ahogy előremozdultok, azt mondja az Úr.

Jakab 1:5-8 Ha valamelyikőtök híjával van a bölcsességnek, kérje Istent, Aki mindenkinek szabadon és szemrehányás nélkül ad, és megadatik neki. De kérje hittel, nem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél ide-odahajt és dobál. Mert az ilyen ember ne feltételezze, hogy bármit is kap az Úrtól; hiszen ő kettős elméjű, kételkedő, minden útjában ingatag ember.

2011. június 2., csütörtök

2011 06 02

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/2

Ti, a Nekem alárendelt nép, olyanná váltatok, mint a jól megolajozott gép, ahogy az Én Királyságom dolgát végzitek. Nem érzékelitek a Szellem egységét, mert csak a saját, egyénenkénti részeteket teszitek. De ha felemelkednétek és Krisztus Testét egy magasabb perspektívából látnátok, megértenétek, hogy a ti részetek létfontosságú az Én akaratom szellemi működéséhez. Az ellenség azt szeretné, hogy csökkentsétek ehhez a funkcióhoz való hozzájárulásotokat, de ő hazug és hazudik, azt mondja az Úr. Ne higgyétek el azt a hazugságot, miszerint nem vagytok fontosak.

Efézus 4:16 Akiből az egész test, összekapcsolva és összekötve minden kapocs által, az által a hatékony munkálkodás által, amelyben minden tag kiveszi a maga részét, és amely a test növekedését hozza létre, a szeretetben való fölépülésre.

2011 06 01

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/6/1

Keljetek fel a földi és hústesti életmódotokból, és a szívetek szárnyaljon Velem a Szellemben. Határozottan utasítsátok vissza, hogy a földi ügyeitek horgonnyá váljanak a számotokra. Halljátok az Én Szellemem kiáltó szavát, hogy gyertek fel ide, ahol az élet egy örökké létező valóság? Minél több időt töltötök a jelenlétemben, annál többet tapasztaltok meg az életből, amely Tőlem származik, azt mondja az Úr. Adtam nektek életet a földön, de ez csak egy átfutó árnyék ahhoz viszonyítva, amit elkészítettem a számotokra, azt mondja az Úr. Gyertek fel ide!

János 5:39-40 Kutatjátok az Írásokat, mert úgy vélitek, hogy abban van az örök életetek; és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek Rólam. De mégsem vagytok hajlandóak Hozzám jönni, hogy életetek legyen.

2011 05 31

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/31

Láttam egy látomásban tizenkét csillagot egy körben. Számomra ez az isteni kormányzást jelképezte, és emlékeztetett a Gilgálban letett tizenkét kőre, amely a megújított szövetség szimbóluma volt. Aztán egy üstököshöz hasonló dolgot láttam, ahogy a csillagok körén át sebesen közeledett a föld felé. Hallottam, amint az Úr azt mondta, hogy egy erőteljes, természetfölötti és életeket megváltoztató kenet lett kibocsátva a mennyről való friss kinyilatkoztatások befogadására. Azok, akiknek a szíve tiszta és fenntartják magukban a gyermeki hitet és csodálatot, megkapják ezt a kenetet.

Máté 5:8 Áldottak (boldogok) a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.

2011 05 30

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/5/30

Azt mondom nektek, szeretteim, hogy az Én szemeim átkutatják a földet az Én szívem szerint való emberekért. Azokat keresem, akik az Én jelenlétemet és az Én Igém szellemi módon való megértését keresik. Keresem a látókat - azokat, akik a Szellem birodalmában látnak. Kibocsátom a felkenteket; az Én szentjeimet, akik az Én hadseregem lesznek, amely felkel és erővel megy előre. Soha többé nem lesz olyan nemzedék, mint ők, mert ők lesznek az utolsó generáció, egy dicsőséges nemzedék, olyan, amely a parancsait a Seregek Urától kapja. Azért küldöm ki őket, hogy az Én céljaimat beteljesítsék. Azért azt mondom, ismerjétek fel, hogy ez itt valóban az idők vége, és ez bevezetése az eljövendő dolgoknak, amelyek pusztulást hoznak a földre. Ezért helyezzétek magatokat hitbe a mai napon és szánjátok oda magatokat az Én céljaimra, azt mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/5/30

Az ellenség folyamatosan keresi a fegyverzeteteken lévő réseket, illetve azokat a helyeket, ahol nem vagytok teljes védelem alatt, hogy ezáltal támadjon titeket. A gyengeség ezen helyei azért léteznek, mert a lelketek kívánságai elsőbbséget kaptak az igazság és jogosság előtt. Nagyszerű lehetőségeitek lesznek, hogy felülemelkedjetek a hústest cselekedetein és legyőzzétek a sötétség munkáit. Adtam nektek hatalmat és képességet a győzelem megszerzésére, azt mondja az Úr.

Efézus 5:11 És ne legyen közösségetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább fedjétek fel azokat.