2014. július 22., kedd

Prófécia 2014. július 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. július 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A terjeszkedés ösvényét látod magad előtt. Ne legyen a rögeszméd a terjeszkedés; inkább engedd, hogy Én használjam benned és általad az Én igémet egy olyan útvonal kiépítésére, amit látni és követni fogsz. Ne legyél kapható arra, hogy stresszes legyél, vagy hogy te kontrolláld a dolgok haladását és kimenetelét. Csak nézd és csodáld, hogyan rendezem ezt a nagy drámát, ami a szemed láttára fog kibontakozni. Ez egy felejthetetlen produkció lesz. Legyél az Én isteni célom eszköze, mondja az Úr.

Ézsaiás 54:2-3 Szélesítsd ki sátorod helyét, és hajlékodnak kárpitjait terjesszék ki; ne tiltsd meg; nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet. Mert mind jobb kézre, mind bal kézre terjeszkedni fogsz, és magod népeket vesz örökségbe, és puszta városokat népesítenek be.

2014. július 21., hétfő

Prófécia 2014. július 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. július 21.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Ha mindenben alám tudod rendelni magadat, akkor veled leszek az erőfeszítéseidben. Veled leszek, amíg ezt a dolgot el nem végzed. Egy leszek veled, és az általad megváltoztathatatlan dolgokat áthozom az Én rendem és irányításom alá, hogy a végeredmény előnyös legyen számodra, és nem hátrányos. Egyszerűen higgy abban, amit Én mondok neked. Jöjj be az isteni rendbe, és szilárdítsd meg a stabilitás útját a hited által. Figyelj, mert meg fogsz lepődni, milyen kimenetele lesz azoknak a dolgoknak, amelyek hatással vannak rád. Megteszem, hogy összedolgozzanak a te javadra, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Kerülj be a folyóba! Hadd vigyen magával téged az Én Szellemem sodrása. Ezt csak akkor tudod megtenni, ha teljes mértékben bízol Bennem, mondja az Úr, és amikor kialakítottad a személyes és erős kapcsolatot Velem. Ne félj attól, hogy hová foglak vinni, mert Én melletted vagyok, és nem ellened. Te vagy az Én lakhelyem. Zsoltárok 46:4 Van egy folyó, amely megörvendezteti Isten városát, a Felséges Örökkévaló szent lakóhelyét!

2014. július 20., vasárnap

Hatalmas paradigmaváltás közeledik

David Herzog:
Hatalmas paradigmaváltás közeledik!

Írta: David Herzog, 2014. június 20.

Hatalmas paradigmaváltás közeledik - az Egyházban is és a világban is!

Paradigmaváltások a történelem során

Amióta Kolumbusz felfedezte az új világot, és amióta felfedezték, hogy a föld gömbölyű, még soha nem történt akkora paradigmaváltás (gyökeres szemléletváltás), ami a világot és az egyházat is megrázta, mint amekkora most készül megtörténni, a mi időnkben!

Sok paradigmaváltás történt már a történelem során, viszont ami most vár ránk, az annyira fel fogja forgatni a szemléletünket sok olyan dologról, amit magától értetődőnek vettünk, hogy ennek hatására az Egyház át fogja gondolni, és Isten nézőpontjából fogja látni azokat a területeket, ahol eddig a mai közhiedelem szerint hittünk és gondolkodtunk.

Erre egy nagyszerű példa az, amikor felfedezték, hogy a föld gömbölyű. Az akkori Egyház évszázadok óta azt állította, hogy a föld lapos. Azokat, akik másként gondolták, akár a tudósokat is, gonosznak nyilvánították, és száműzték az Egyházból. Évszázadok múlva fogta fel az Egyház, hogy tévedett.

Miért jár az Egyház olyan gyakran a világ mögött sok téren, és miért nem jár előtte? Amikor felfedezték, hogy a föld kerek, az vajon megváltoztatta azt, amit Jézus tett a Kereszten, vagy magát a hitünket? Egyáltalán nem, viszont amikor félelemmel fogadjuk az eddig tanultaktól eltérőnek látszó dolgokat (hiába értelmeztük rosszul ezeket, annak ellenére, hogy a Biblia is beszél róluk), az mindig nagyban megváltoztatja az emberek szemléletét.

Amikor Pünkösd napján leszállt a Szent Szellem, és új nyelveken szólaltak meg, azzal hatalmas paradigmaváltás történt a Gyülekezet életében, ami ma is érezteti a hatását a kereszténység bizonyos köreiben.

Az is megrázta a világot, amikor az első repülőgépeket elkészítették, és először repültek az emberek. Amikor első alkalommal lépett a holdra az ember, akkor is hatalmas paradigmaváltás történt abban, ahogyan az emberek a világegyetemet látják. Jézus továbbra is Király maradt, az üdvösségünk továbbra is biztosítva volt, az egyetlen különbség csupán az volt, hogy az ember a holdra lépett. (Fotó: Wikimedia Commons)

Amikor Izrael állam lett 1948-ban, az hatalmas paradigmaváltást hozott a világ és az Egyház számára is. A világ bele kellett kellett, hogy törődjön, hogy Izrael már nem csupán egy bibliai történet, amit a gyerekeknek felolvasnak, hanem a mai világ valóságának a része lett ismét. Világszerte észhez térítette az embereket ez a mozzanat. Az Egyháznak is bele kellett törődnie, hogy az a doktrínája, mely szerint Izrael már nem létezik, és az Egyház állt a helyébe, a lehető legtávolabb áll az igazságtól.

Amikor kitört az Azusa utcai ébredés, és megjelentek a gyógyító és prófétai mozgalmak, az is megrázta az Egyházat, a hitvilágát, és azt, ahogyan Isten Igéjét szemlélték.

Az Evangélium nem változik, a mi generációnk azonban eltér az eddigi generációktól, az Egyház pedig képes kell, hogy legyen válaszokat adni a világ jelenkori eseményeire, és úgy kell tudnia átadni az Evangélium üzenetét, hogy a világ is értse - és úgy, hogy Isten ereje megerősítse a szavainkat. Sokan a keresztény szubkultúra "idegen nyelvén" beszélnek, a világnak pedig halvány fogalma sincs arról, hogy mit akarunk mondani.

Egy nagy aratás és Isten nagy munkája!

Az emberiség és a hívők által eddig tapasztalt, valaha legnagyobb megdöbbentő paradigmaváltás időszakába lépünk be ezekben a napokban. Ezzel egyidejűleg egy hatalmas aratás fog végbemenni! Ez az időszak, amelybe most lépünk be, a felgyorsult kinyilatkoztatás időszaka is lesz! Emellett ez az időszak Isten következő munkálkodásáért való céltudatos igyekezet idejét is jelenti!

Az USA és a világ nagy része Isten új munkájának a szélén áll, és készen várja! Úgy látszik, hogy ezek az isteni mozdulások ciklikusan szoktak bekövetkezni. Eljött az ideje, hogy egy új mozdulást éljünk át! Látszik, hogy a világ az emberi történelem legprófétikusabb időszakába lép be, hiszen a tudósításokban szinte hetente hallunk a bibliai próféciák beteljesüléséről; Isten abban gondolkodik, hogy belekezdjen a munkálkodásába.

Miközben ebben az időszakban elfoglaljuk a helyünket, és az Ő arcát keressük, számítsunk rá, hogy Isten friss munkákat fog lángra lobbantani! Ezek a munkák viszont lehet, hogy nem fognak hasonlítani Isten korábbi munkáihoz, amelyekhez már hozzá voltunk szokva, és ezért könnyen el tudtunk fogadni. Isten gyakran tesz valamit másként az egyes munkái során, valami eltérőt a korábbiakhoz képest, úgyhogy valóban bíznunk kell Istenben, különben lemaradhatunk a most következő munkáiról. Gyakran van, hogy a legutóbbi munkálkodás üldözi Isten új munkálkodását.

Istennek a most közelgő munkája olyan lesz, mint Isten dicsőségének egy szökőár-hulláma, ami az Egyházban indul, majd mint egy erdőtűz, átlépi a kerítést, és elkezdi elérni az elveszetteket a föld minden zegében-zugában.
(Fotó: Tawny Nelson, The Elijah List)

Amikor Isten munkája sorra találja meg az elveszetteket a különböző világi szférákban, az a legnagyobb lélekmentő aratás lesz, ugyanakkor a legnagyobb paradigmaváltást is behozza az Egyházba, arra nézve, hogy "kit és hogyan" használhat és érinthet meg Isten.

A történelem tanúsága szerint egy gyülekezetben szokott az ilyen kezdődni, ahová hétről hétre, hónapok és évek óta járnak az emberek, és remélhetőleg tovább viszik, amit ott kapnak...

Olyan emberekről fogtok hallani, akikről a legkevésbé gondolta volna az ember, és mégis megtérnek és használja őket Isten. A 60-as években a megtért fiatalok közül sokakat megvetett az Egyház, mert még mindig a "múltjuk kinézetét" hordozták magukon, a hosszú hajjal, a hippi zenével, stb. Ettől függetlenül Isten iránti szenvedély volt bennük, a mozgalmak sajátos hibái ellenére is. Ami most következik, lehetséges, hogy annyira el fog térni a korábbi mozgalmaktól, hogy ha nem vigyázunk, úgy ítélhetjük, hogy nem is Istentől van.

A bibliai időkben látott nagy fordulatok

Az Apostolok Cselekedeteiben, amikor tömegesen tértek meg a pogányok, nem kis felbolydulás támadt, ami miatt összehívták a jeruzsálemi tanácsot. Sokaknak az volt a meggyőződése, hogy Isten nem üdvözítheti és nem töltheti be Szent Szellemmel ezt a sok pogány hívőt, amíg nem metélkednek körül, és nem térnek át a júdaizmusra.

Ezek az események egyszerűen nem illettek bele a saját szemléletükbe arról, ahogyan Isten korábban, a történelem során cselekedett. Újra elő kellett venniük a Szentírást, és meg kellett nyitni a szívüket Isten újfajta munkájára, amit más emberek között végzett, akiket történelmileg pogányoknak neveztek.

Péter ezt mondta az ApCsel 15:7-11-ben: "Miután pedig sok vitatkozás volt, felállván, Péter, azt mondta nekik: Férfiak, testvérek, ti tudjátok, hogy az Isten régebb idő óta kiválasztott közülünk, hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium beszédét, és higgyenek. És a szíveket ismerő Isten bizonyságot tett mellettük, megadván nekik a Szent Szellemet, mint nekünk is; és semmi különbséget nem tett köztünk és azok között, a hit által tisztítván meg szívüket. Most tehát mit kísértitek az Istent, hogy a tanítványok nyakába oly igát tegyetek, melyet sem atyáink, sem mi el nem hordozhattunk; hanem az Úr Jézus Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megtartatunk, éppen úgy, mint azok is?"

Ahogy meglátjuk Isten legnagyobb munkáit, amit az emberi történelem során valaha tett, sokkal nagyobb kihívás elé fognak kerülni az Egyház paradigmái, mint eddig a történelemben. (Képzeljétek csak el, hogy amikor Izraelben megtörténik Istennek az a hatalmas munkája, amelynek során az egész nemzet visszatér a Messiáshoz - az, hogy pogány hívőket világszerte felkavaró élmény lesz, talán enyhe kifejezés!) Olyan emberek és nemzetek megtérését fogjuk látni, akikről egyszerűen el sem hisszük, hogy egyáltalán megtértek, vagy hogy úgy és akkor, ahogyan és amikor mi számítottunk rá.

Amikor Pál, a korábbi Saul, elfogadta Jézust, a tanítványok többsége el sem hitte. Angyali látogatásra volt szükség ahhoz, hogy az egyik tanítvány elhiggye, és összeszedje a bátorságát, hogy bizonyságot tegyen Pálnak, aki az adott korban a hívők legnagyobb gyilkosa volt.

Készen állsz?

Erre lesz példa az az esemény, ami Finnországban, Helsinkiben lesz. Egy evangelizációs összejövetel sorozaton fogunk beszélni a feleségemmel, Finnország fővárosának az olimpiai stadionjában. Ez életünk egyik legnagyobb eseménye. Ki gondolta volna, hogy Finnország lesz a minta Isten most következő munkájához, amely elözönli az Egyházat, a világi rádiócsatornákat, az ifjúságot és a társadalom sok más területét is Finnországban? Az Egyesült Államokban sokan vannak, akik talán azt sem tudják hol van Finnország, vagy akik alig hallottak valamit erről a nemzetről.

Isten gyakran a legkisebbeket, vagy az ismeretleneket használja, hogy megszégyenítse a bölcseket. Ha Isten kiállítást tud rendezni egy országos méretű munkálkodásáról a világi TV-ben egy távoli országban, akkor mire képes itt, vagy a te nemzetedben? (Fotó: Wikimedia Commons)

Az a kérdésem, hogy készen állsz-e Isten legnagyobb munkáira, amit a föld valaha látott, és ezzel egy időben arra a hatalmas a paradigmaváltásra, ami kihívás elé állít sok mindent, amiről elfogadtuk, hogy "Isten így csinálja", csak mert ehhez voltunk eddig hozzászokva?

Hiszem, hogy 2014. pünkösdje és 2015. vége között Isten néhány legnagyobb munkájának a szélén állunk, ami el kell, hogy induljon, hogy ellensúlyozza a földet megrázó, noha izgalmas eseményeket, azok számára, akik ismerik Őt!

Most van itt annak az ideje, amikor előre kell törni, és át kell venni, amit Isten készített számodra! Azt akarja, hogy a mennyből letöltött kijelentéseket, erőt, vezetést, tisztaságot kapj, és arra használjon téged, hogy eláraszd a sötétséget, és sokakat az Evangélium világosságára hozz, igazán egyedi módszerekkel, Istennek a most következő paradigmaváltásának és munkálkodásának az idején.

Az egész menny várja, a föld pedig sóvárogja, hogy Isten valódi Fiai és Lányai megjelenjenek!

David Herzog
David Herzog Ministries
Weboldal: thegloryzone.org

David Herzog a David Herzog Ministries alapítója, amely Arizona államban, a gyönyörű Sedonában található. David egy dinamikus motivációs szónok, sikeres könyvek szerzője, tévés műsorvezető, aki szokatlan teremtő csodák, jelek és természetfeletti megnyilvánulások terén mozog világszerte, valamint arra készíti fel a Hívőket, hogy Isten dicsőségében és erejében tevékenykedjenek. David és felesége Stephanie, tömegek megtérését látták már, gyakorlatilag minden kontinensen. Szenvedélyük Isten dicsőségében élni, és elvinni az Evangéliumot a lehető legtöbb lélekhez, a világ minden nemzetében.

- - - - -
Fordítás: Országh György
Forrás: The Elijah List - David Herzog: A Huge Paradigm Shift Is Coming!