2015. április 1., szerda

Prófécia 2015. április 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 1.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyél résen a rutinodat megszakító dolgok miatt. Nem feltétlenül fognak kisodorni a szellemi áramlatodból, de nyugodtnak kell maradnod, és igazítanod kell néhány dolgon, hogy megtehesd, amit tenned kell, miközben továbbra is a Szellemben maradsz. A zavaró dolgokat késlekedés nélkül intézd el, a saját ritmusodban, mondja az Úr. Van értelme annak, hogy alkalmazkodsz a közbelépő dolgokhoz. Ezt utólag fogod látni és megérteni.

Ézsaiás 58:11 Az ÚR vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.

2015. március 31., kedd

Krisztus Jézus tanítványai

Krisztus Jézus tanítványai
A legnagyszerűbb keresztény élet, 13. rész

2015., 13. hét
Rick Joyner

A tanítványság egyik kulcsfontosságú szempontja az, hogy nem emberek, hanem Krisztus tanítványainak vagyunk elhívva. Ez nem jelenti azt, hogy ne tanulnánk másoktól, mint tanítóinktól, pásztorainktól, vagy akár mentorainktól a különböző szakterületeken és ismeretek területén. Nagy megtiszteltetést jelent a mai idők nagy tanítóinak és vezetőinek a lábainál ülni, de ennél sokkal többre vagyunk elhívva. Az az elhívásunk, hogy személyesen Krisztus Jézus első generációs tanítványai legyünk.

Noha több alkalommal hallottam már másoktól, valójában velem történt a következő eset. Amikor frissen megtért hívő voltam, az egyik barátommal elmentünk meghallgatni egy embert, aki egy rendkívül jó üzenettel szolgált. A végén odamentünk hozzá, hogy megköszönjük. Mivel alázatosan akart reagálni, ezt felelte: "Nem én voltam, hanem az Úr." A barátom, aki szintén egy frissen megtért hívő volt, úgy nézett rá, mintha valami vicceset hallott volna, és így szólt: "Hát annyira azért nem volt jó!"

Valóban, ha maga az Úr beszélt volna aznap, akkor sokkal jobb lett volna. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ennek az embernek ne lett volna értékes az üzenete, vagy hogy ne lett volna Istentől. Mi az Ő teste vagyunk, és az Úr az Ő tanítói által tanít, az Ő pásztorai által pásztorol, az Ő prófétái által szól, stb., viszont a Bárány követésére vagyunk elhívva, és nem a küldötteinek a követésére.

Meg kell becsülnünk, és oda kell figyelnünk azokra, akiket Ő küldött hozzánk. Ahogy Ő mondta, amikor bevonult Jeruzsálembe, hogy attól az időtől kezdve nem látjuk meg Őt, míg nem áldjuk azokat, akik az Ő nevében jönnek. De azt is látjuk az Énekek énekében, ami az Úr és a menyasszonya közötti kapcsolat prófétai metaforája, hogy Szulamit, aki az Egyházat jelképezi, egy figyelemreméltó és fontos kéréssel fordult az Úrhoz az 1:7-ben:

Mondd meg nekem, lelkem szerelmese, hol legeltetsz, merre delelteted nyájadat, hogy ne kelljen kóborolnom társaid nyájai körül!

A menyasszony nem tud boldog lenni mások nyája között, még az Úr társainak a nyája között sem. Az Úr saját nyájában kell lennie. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetnénk az Ő alpásztorainak valamelyik gyülekezetében, viszont van ennek egy olyan módja, hogy közvetlenül Jézust követjük, Ő tanít bennünket, és ezáltal Őbenne növekedünk fel.

Amikor tanítókat hallgatok, akkor nem csupán arra törekszem, hogy az Úr igéit halljam, hanem arra, hogy Magát az Igét halljam személyesen. Az Úr a Pásztorom, és Ő a Tanítóm is. A János 10-ben azt olvassuk, hogy az Ő juhai ismerik az Ő hangját, és azért követik Őt, mert az Ő hangját ismerik, nem csak az Ő embereinek a hangját, még akkor is, ha ezek az Ő nagyobb emberei.

Azt, hogy hogyan viszonyuljunk megfelelően a pásztorokhoz, tanítókhoz, és a többiekhez, akiket Ő küld, miközben személyes kapcsolatot ápolunk az Úrral, akkor fogjuk könnyebben megérteni, ha érettségre jutunk Őbenne. Jövő héten ezzel fogunk részletesebben foglalkozni, mert ennek a megértése kulcsfontosságú ahhoz, hogy az elhívásunk teljességében járhassunk.

- - - - - - - - - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - Disciples of Christ Jesus- The Greatest Christian Life, Part 13

Prófécia 2015. március 31.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 31.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Annak az ideje van most, amikor lehetőségek fognak adódni az életed egyes területeinek az átértékelésére, amelyeket korrigálni kell. Az a kísértés fog érni, hogy mindent eldobj, és elölről kezdj mindent, de nem ez lenne a legjobb eseménysor. Nem mindent kell megváltoztatni, ezért nem szabad túlreagálnod és a szükségesnél többet tenned. Én megadom neked a kellő bölcsességet ahhoz, hogy a megfelelő dolgot tedd, mondja az Úr.

Példabeszédek 3:6 Minden útjaidban ismerd el Őt; akkor Ő igazgatja a te útjaidat.

2015. március 30., hétfő

Prófécia 2015. március 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. március 30.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Hallom az Urat, amint azt mondja, egy hatalmas mosollyal az arcán: "Nagyon elégedett vagyok veletek, Én népem, ebben az időszakban! Hajlandóak vagytok figyelni rám, és hajlandóak vagytok igazodni ahhoz, amit Én mondok. Folyamatosan tanultok és fejlődtök, most pedig lehetővé kell tennetek, hogy a hitetek új szintekre emelkedjen bennetek. Mert hit által fogjátok átvészelni az előttetek álló időket. Hit által fogtok bővölködni a nehéz időkben -- amelyek néha súlyos tragédiákkal és rettenetes hírekkel lesznek tele. De még ezekben az időszakokban is hitben fog felemelkedni a népem, és dicsérni fog Engem. Bízzatok Bennem, hogy mindenen átsegítelek benneteket a győzelem állapotába!"

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ahogy másokat kezelsz, az Számomra fontos, mondja az Úr. A rosszindulat és a keményszívűség a sötétség királyságából származik, te viszont Hozzám tartozol. Azt akarom, hogy kedves, szeretetteljes és megbocsátó legyél. Ha van benned hit, és hiszed, hogy Hozzám tartozol, akkor a tetteidnek azt a fényt kell tükrözniük, ami az Én királyságomból származik. Itt az idő, hogy őszintén felmérd a viselkedésedet, és korrigáld, amit kell. Kolossé 3:12-14 Ezért legyetek mindenki iránt együtt érzők, kedvesek, alázatosak, türelmesek! Hiszen Isten szeret titeket, és kiválasztott benneteket a maga számára, hogy szent népévé tegyen! Viseljétek hát el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok lenne a másikra! Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak! Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé.