2015. szeptember 2., szerda

Prófécia, 2015. szeptember 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. szeptember 2.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Amikor túlterheltnek érzed magad, ne ess kétségbe. Hadd helyezzelek téged a Szellemem tökéletes áramlatába, és hadd szilárdítsalak meg a békességben, ahol nincs benned stressz és nyugtalanság. Bízhatsz benne, hogy kegyelemmel viszlek át ezen a viharos időszakon, mondja az Úr. Nincs miért aggódni. Ézsaiás 41:10 Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.

2015. szeptember 1., kedd

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. szeptember 1. 

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Az ellenség minden tőle telhetőt megtesz, hogy zavart okozzon és megbonyolítsa a dolgokat, még ha azok viszonylag egyszerűek is. A békesség szilárd talaján kell állnod és kellőképpen higgadtnak kell maradnod annak érdekében, hogy tisztán lásd a szituációkat, ne pedig a stressz szemüvegén keresztül. Jöjj a jelenlétembe, ahol megadom neked a bölcsességet és a képességet, hogy legyőzz minden csapást, mondja az Úr.
Ésaiás 26:3 Kinek elméje reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Tebenned bízik.

2015. augusztus 31., hétfő

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. augusztus 31.

A TROMBITA, BILL BURNS

Azt mondom neked, ezek vészterhes idők; ezért a megértés magasabb szintjére hívlak. A képesség magasabb szintjére, hogy láss és hallj, és megértsd azt a parancsot, miszerint úgy kell járnod, hogy egy lehess velem. Maradj kiterjesztett szárnyaim rejtekében, hogy védelmezhesselek, vezethesselek és útbaigazíthassalak. Nem kell, hogy a világ groteszk, torz mivolta hasson rád. Noha mindenhol látni fogod magad körül, bennem nyugalmas és igen biztos lakozást találsz, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Tőlem várd a válaszokat! Kérj és megkapod; csak higgy! Veled vagyok, hogy bölcsességet adjak neked és igazgassam lépteidet. Szilárddá és erőssé teszlek, hogy továbbhaladj az előtted lévő úton, mondja az Úr. Ne félj!
1 Péter 5:10 A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az Ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, Ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká.