2015. április 24., péntek

Marsha Burns, 2015. április 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:


Sokatoknak olyan volt az élete az utóbbi időkben, mintha vadvizeken haladtatok volna, és a folyó morajlása is a füleitekben cseng. Mindjárt előjöttök ebből a szeszélyes időszakból, és egy olyan időbe kerültök át, amikor könnyebb lesz navigálni az életeteket, sőt még olyan periódusok is lesznek, amikor teljes körű békességetek lesz. Használjátok ki a lehető legnagyobb mértékben ennek az előnyeit azáltal, hogy a hátatok mögött hagyjátok az elszenvedett traumát, és lecsillapítjátok a lelketeket, mondja az Úr. Vigasztalódjatok meg!

Márk 4:39 Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: "Hallgass el, némulj meg!" És elállt a vihar, és nagy csendesség lett.

2015. április 23., csütörtök

Új Parancsolat

Új Parancsolat
A legnagyszerűbb keresztény élet, 16. rész

2015., 16. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Mivel a Nagy Küldetésben egyértelműen az szerepel, hogy a tanítványoknak meg kell tanítani "mindazt, amit Ő parancsolt", meg kell értenünk, hogy léteznek újszövetségi parancsolatok. Noha egyszerűek és alapvetőek, de akkor is parancsolatok. A legalapvetőbb parancsolat, amit az Úrtól kaptunk, a János 13:34-35-ben olvasható:

"Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!

Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást."
 
Ez azért "új" parancsolat, mert felülmúlja azt, amit az Ószövetség tanított az egymás iránti szeretetről. Itt azt a parancsot kapjuk, hogy úgy szeressük egymást, "ahogyan én szerettelek titeket". Jobban szeretett bennünket, mint a saját életét. Letette értünk az életét, és most azt parancsolja, hogy mi is így szeressük egymást.

Hol találsz olyanokat, akik ténylegesen ezt csinálják? Ők az Ő igazi tanítványai. Ahogy Ő maga mondja itt, erről lehet felismerni őket. Mi vajon mondhatjuk magunkról, hogy erről ismernek bennünket? Gyakran kell emlékeztetni bennünket, hogy keresztényként a fő munkaköri leírásunk az Isten iránti szeretet és az egymás iránti szeretet. Mint ahogy minden téren azok a legsikeresebb emberek, akik az alap dolgokban a legjobbak, Krisztusnak is azok lesznek a legnagyszerűbb tanítványai, akik szeretni tanultak meg a legjobban.

Ezért kell a legjelentősebb dologként kezelnünk a két legnagyobb parancsolatot a hitéletünkben, nem csak azért, hogy betartsuk azokat, hanem azért is, hogy megfelelően tudjuk értelmezni "mindazt, amit Ő parancsolt". Ahogy a Filippi 1:9-ben olvashatjuk, Pál apostol azért imádkozott, hogy "a ti szeretetetek még jobban bővelkedjék megismerésben és minden megérzésben". (Kecskeméthy ford.)

Csak akkor lesz igazi, pontos ismeretünk, ha a szeretetet gyakoroljuk. Akik nem erre a fundamentumra építkeznek, eltorzítják, amit megtanultak. Emellett azt is láthatjuk itt, hogy az igazi megérzés a szeretetből fakad, nem a félelemből vagy a gyanakvásból.

--------------------
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - A New Commandment- The Greatest Christian Life, Part 16

Marsha Burns, 2015. április 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy zaklatott és nyugtalan időszakot éltél át az utóbbi időben, de a túlsó oldalon győzelemmel fogsz előjönni. Nem fognak meggyengíteni, amiket átéltél, hanem megerősítenek, és új rálátásod lesz arra, hogy mi kell ahhoz, hogy győztes és sikeres legyél, mondja az Úr. Én továbbra is veled vagyok, és továbbra is vezetlek, hogy igaz emberként reagálj a nehéz helyzetekben.

János 14:27 "Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek; nem úgy adom én nektek, mint a világ adja; ne nyugtalankodjék a szívetek és ne féljen."

2015. április 22., szerda

Lana Vawser, 2015. április 22.

LANA VAWSER:
ISTEN TALÁLKOZNI AKAR VELED A RENDELETEID KIHIRDETÉSE KÖZBEN!!
2015-04-22

Láttam Isten népét hegyek előtt állni, és amint megláttam a hegyeket, a Máté 17:20-at hallottam:

"Mert bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda! Oda menne és semmi sem volna lehetetlen nektek."

Azt láttam, hogy az Úr a népét hívja, a "rendeletek" használatának mélyebb szintjére. Egy valódi, mélyebb szintű "iskoláztatás" történik éppen most a Szent Szellem által, Krisztus egész testében. Az Úr arra tanítja a népét, hogy az ISTENI VISSZHANGBAN éljenek, és összhangba hozzák magukat a menny rhéma igéivel.

Hogy hajtsák a fülüket az Ő mellkasára, és meghallják, amit Ő mond a körülményekről, és bármiről, amiről kérdezik Őt. Arra hívja a népét, hogy menjenek be a bensőséges kapcsolat belső szobájába, hogy szelíden beszélhessen hozzájuk, és rhéma igéket adhasson nekik, amelyek megerősítik őket ezek előtt a hegyek előtt állva.

Az Úr arra használja ezeket a hegyeket, hogy megtanítsa Isten népének a rendelet használatának az erejét.

Hallottam, ahogy ezt mondta az Úr:

"A szavaitoknak az értéke aranyban mérhető."

Ahogy ezt hallottam az Úrtól, azt láttam, hogy az Ő rhéma igéi ezek felé a hegyek felé kiindultak, mint arany magvak, és arany útvonalakat képeztek. Olyan útvonalak voltak ezek, amelyek minden alkalommal egyre mélyebbre vésődtek, amikor Isten népe isteni visszhangot hallatott. Azt visszhangozták, amit Ő mond. Természetfölötti útvonalak alakultak ki az Ő népének a hite által, ahogy rendeletként kihirdették azt, amit Ő mondott ezekről a hegyekről.

Miközben Isten népe az isteni visszhang szerint cselekedett, és kihirdették az Ő rhéma igéit, rókákat láttam, amelyek a hegyek mögül jöttek elő, és azért jöttek, hogy ellopják azokat a magokat, amik ezeken az útvonalakon voltak elhintve. Amint ezek a rókák előjöttek a semmiből, és megpróbálták ellopni a rhéma magokat, amiket Isten népe hirdetett ki, hallottam, ahogy az Úr ezt mondja:

"Én népem, emlékezz, mit mond az Igém a Jakab könyvében!"

"Nyelvünkkel áldjuk és dicsérjük Urunkat és Atyánkat. De ugyanazzal a nyelvvel átkozzuk az embereket, akiket Isten a saját képére teremtett! Ugyanabból a szájból származik áldás és átok! Testvéreim, nem kellene ennek így lennie! Láttatok már olyan forrást, amelyből hol jóízű, hol meg keserű víz folyik? Vagy gondoljátok meg, testvéreim, teremhet-e a fügefa olajbogyót, vagy a szőlő fügét? Ugyanígy, édes víz sem eredhet sós forrásból." (Jakab 3:9-12)

Ekkor rájöttem, hogy azt látom, ami szellemben történik, de Isten népe közül sokan nem látták még meg ezeknek a megnyilvánulását természetes szinten. Láttam a természetfölöttihez vezető útvonalak kialakulását, de sokaknál ez még nem nyilvánult meg természetes szinten. Csüggedés kezdett kopogtatni a szívük ajtaján, és az Isten által mondott dolgok ellenkezőjét kezdték mondani a hegyekre nézve. A rókák egyre jobban belopakodtak, és gödröket kezdtek ásni ezekben az útvonalakban, hogy befészkelhessék magukat, és lesben álljanak, hogy megtámadhassák Isten népét, miközben az útvonalon haladnak.

TALÁLKOZÁSI PORTÁLOK

Újra hallottam, ahogy szólt az Úr: "Lányom, figyeld a magokat!" Hirtelen azt láttam, hogy ezek a magok portálokká változnak át, és megnyílnak. Hatalmasak voltak. Az Úr mosolyogva ezt mondta: "Ezek találkozási portálok. Ahogy a népem azt hirdeti ki, amit Én mondok a hegyekről, mélyebb szintű találkozásaim lesznek velük a rendeleteik kimondása közben. Ahogy élő visszhangomként hirdetik ki a rendeleteket, azzal megnyitják ezeket a portálokat, hogy új és friss módokon találkozzanak Velem. Az egyik dolog, ami kiszívja az erőt az Én népemből, a csalódás. Ezekben a találkozási portálokban meggyógyítom a csalódásaikat, és közelebb fognak jönni Hozzám. Meggyógyítom a csalódásaikat, hogy újra reménységben tudjanak állni."

Ezután az Urat láttam, ahogy Isten népe előtt állt, akik közül némelyek el voltak csüggedve, mások viszont továbbra is hirdették a rendeleteket, Ő pedig ráfújt mindannyiukra, és így szólt: "SZEMEK, NYÍLJATOK MEG!" Isten népe hirtelen nagyobb tisztánlátással mélyebbre látott a szellemi valóságba a természetfölötti útvonalakon, amelyeket az ő rendeleteik alakítottak ki, és a találkozási portálokban, amelyek megnyíltak.

Isten gyermekei felemelték a fejüket, és visszatért az erejük, hogy rendeleteket hirdessenek ki. Miközben kihirdették a rendeleteket, a rókák nyüszíteni kezdtek, fülsiketítő nyüszítéssel, nem bírták hallgatni Isten rhéma igéit, és elkezdtek hátrálni és összehúzódni, mintha megsérültek volna.

Isten népe elkezdett egyen-egyenként berepülni ezekbe a portálokba, és életet átformáló változásokat hozó találkozások történtek. Mélyebb szív-kapcsolatok alakultak ki Isten és az Ő gyermekei között. Ahogy Isten gyermekei előjöttek ezekből a találkozásokból, még nagyobb meggyőződés volt bennük a rendeletek kihirdetéséhez, és erő a szavaikhoz. Ahogy újra elkezdtek rendeletet hirdetni, áldást áldásra halmoztak ezekre a hegyekre, és nem csak egy természetfölötti útvonal jött létre, ami átvezette őket a hegy fölött, hanem SZÁMTALAN útvonal jött létre. Nem csak azt kapta meg Isten népe, hogy a lábuk alatt láthatták ezeket a hegyeket a rendeleteik által, és az isteni visszhangban való élet által, hanem még több áldással, még több ellátással és még nagyobb bőséggel haladtak át a hegy fölött, mint amennyinek az elvételével fenyegette őket a hegy.

Isten népe! Hirdesse a szátok azt, amit Ő mond! Figyeljetek oda, hogy mit beszéltek! Szóljatok életet! Éljetek az isteni visszhangban! Mert mély megtapasztalásban akar találkozni veletek a rendeleteitek kihirdetése közben. A csalódások meggyógyulnak, és be fogtok menni a még több helyére. Isteni portálok nyílnak meg fölöttetek. Itt az idő, hogy repüljetek!

***************

Lana Vawser próféciái magyarul

Lana Vawser egy frissen feltűnt prófétai szolgáló, akinek az üzenetei rendkívül eleven módon, és egy teljesen friss kenettel "szólalnak meg" a weboldalán (http://lanavawser.com) minden nap olvasható prófétikus üzenetek, látomások leírásából.

Lana Vawser
Lana szolgálatát az Elijah List ("Illés Lista") oldalain fedeztem fel - őt is felfedezték, mint a mai idők egyik jelentős prófétikus hangját, aki, ahogy az Elijah List szolgálatvezetője írja róla, férjével és családjával Ausztráliába költözött, hogy Istennek engedelmeskedve, más prófétai szolgálók közelében élve elszámoltatható lehessen, és hasznos segítséget jelentsen az ottani szolgálatoknál.

Nálam a Szent Szellem személyes bizonyságtétele volt természetesen a legfontosabb érv amellett, hogy rendszeresen olvassam, és amennyire lehetőségem van, számotokra is lefordítsam Lana naponkénti próféciáit - noha eddig az erre fordítható idő korlátai miatt nem gyakran volt lehetőségem. (Amint láthattátok, az ő üzenetei terjedelmesebbek, mint Marsha és Bill Burns napi próféciái!) Reménykedem benne, hogy minél többet fogok tudni foglalkozni Lana szolgálatának a közvetítésével is a magyarul beszélő kereszténység felé. Kérlek imádkozzatok ez ügyben, és ha az Úr indít, hogy támogassatok ebben, azt köszönettel veszem!

Ha támogatni szeretnétek ezt a munkát, a szellemi vetés-aratás megvalósításaként, meg tudjátok tenni az itt olvasható módokon: http://gyurinaploja.blogspot.hu/p/tamogatas.html.

Sok-sok áldást nektek!

Gyuri

u.i.: Lana Vawser eddig lefordított próféciáit ide kattintva találod:

Marsha Burns, 2015. április 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy látomásban láttam egy kör alakú karámot, lovakkal tele. Egy nyitott legelő közepén voltak, és izgatottan várták, hogy kinyíljon a kapu. Hallottam, ahogy ezt mondta az Úr: "Egy olyan időben vagy, amikor várod a kapu kinyílását, hogy többet tapasztalhass meg a királyságomból, és fejlődhess a szellemi belátás terén. Ahogy tavasszal a virágok akkor hajtanak ki, amikor megfelelőek a körülmények, benned is akkor fog előjönni az új élet, amikor megfelelőek lesznek a szellemi körülmények."

Ézsaiás 43:19 Nézzétek! Most valami újat kezdek! Már sarjad is, mint a zsenge vetés, nem vettétek észre? A pusztában utat készítek, a kietlen sivatagban folyókat fakasztok.