2015. június 30., kedd

Prófécia, 2015. június 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 30.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Valami rosszat sejtető dolgot éreztem az atmoszférában. Olyan volt, mintha a sötétség erői gyülekeztek volna, támadásra készülve. Felhőket láttam, ahogy fent gyülekeztek -- magasan az atmoszférában, és a felhők egy nagy örvénylő masszává álltak össze, mint egy felhőtölcsér kiformálódásának a kezdetén, de ami még nem ért le a földig. Isten jelenlétét éreztem, mintha a fészekalja fölött kotló madárként takarná be az Ő népét -- és hívott bennünket az Őbenne található biztonság helyére. Ez egy kérlelés volt -- ami szinte sürgetett minket, hogy készüljünk fel, és maradjunk is készenlétben.

2 Timótheus 4:2 Hirdesd az igét, állj ki, akár alkalmas az idő rá, akár nem, győzz meg, dorgálj, bátoríts teljes hosszútűréssel és tanítással.

2015. június 29., hétfő

MISSZIÓ A LÁTÁS ELLEN!!!

MISSZIÓ A LÁTÁS ELLEN!!!

2015. JÚNIUS 29. / LANA VAWSER

Ezen az éjjelen egy sürgetést éreztem a Szellemben, és úgy éreztem, ki kell küldenem ezt a bátorítást sokak számára, akik a csüggedéssel és az elbátortalanodással küszködnek. Ezeket a szavakat hallottam: "Misszió indult a látás ellen." Egy démoni küldetést láttam, amit sok olyan ember ellen indítottak, akik "a látásukat hordozzák (harcolva)", "a látásukat szülik meg" és "a látásukban járnak". Egy hirtelen jövő elbátortalanodás jött rájuk, hirtelen elvesztették "a látás örömét", egy hirtelen érzés, hogy "adják fel", vagy "vonják vissza". Pontosan ezt akarja elérni veletek a látásotok ellen küldött démoni misszió. Megkérdeztem az Urat, mit kell tenni annak érdekében, hogy ellenállhassunk ennek a támadásnak, és a Habakuk 2:2 első felét hallottam, "Írd le a látást világosan".

Menjetek az Úr elé, és írjátok le újra a Tőle kapott látást, mint egy prófétai nyilatkozatot a természetes világban való megnyilvánulásáról, mert ez az, ami meg fog jelenni sokak életében, akik nem adták fel. Amint leírjátok a látást, a "remény és megújulás frissítő szelét" láttam visszaáramolni a szívekbe, és a látás ellopását megkísérlő elnyomások terén fordulatok történtek.

Most léptek be "a látás új szintjeire". A szolgálat újabb szintjei várnak sokakra. Itt az ideje, hogy szóljatok a közbenjáróitoknak, és imatámogatást kérjetek, miközben átkeltek a túlsó oldalra ebben az átmeneti szakaszban.

Nem csak megszületik a "látás", hanem jelentős változással, jelentős fordulattal és jelentős gyarapodással jön el. NE mondjatok le a látásról, amit az Úr adott nektek! Ez a démoni misszió azért lett indítva, hogy ellopja az energiátokat, az örömötöket, a koncentrációtokat, és eljuttasson oda, amikor már azt mérlegelitek, hogy feladjátok.

Az ígéretetek földjére haladtok be, és Ő fogja a kezeteket. Habár "misszió" indult a "látásotok" ellen, de ahogy folyamatosan erősen álltok, még az eddigi meglátásotoknál is nagyobb módokon fog kibontakozni. Amikor a "meglátás" szót hallottam, úgy hallottam hogy "MÉG LÁTÁS", és azt láttam, hogy "LÁTÁS és MÉG TÖBB"... sokkal több készül előtörni, mint amennyit valaha láttatok.

**********************

Gyertek el szombaton a Prazsák Lacival közösen tartandó, nyitott dicsőítésre!


Júniusban a sűrű programok miatt több dicsőítő alkalom is kimaradt - sebaj, aki Miskolc környékén lesz július 4-én (vagy direkt ezért eljön) bepótolhatja! Szombaton 14.00 órától a dicsőítő tréning zárónapján egy NYITOTT DICSŐÍTŐ ALKALOM LESZ PRAZSÁK LACIVAL, ahol mi, a tréning résztvevői is együtt dicsőítünk vele.

Gyertek el ti is!

Ha ezt a szándékotokat az alább található facebook eseményen is jelzitek, annak külön örülni fogok! :)

Várlak titeket!

~ Gyuri

Prófécia, 2015. június 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 29.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Ha Bennem maradtok, akkor Én is bennetek maradok. Biztonságos lakóhelyeken őrizlek titeket. Megáldalak titeket, amikor a világ nincs áldás alatt. Lehetőségeket adok, hogy jobban megismerjetek. Előhozlak benneteket, mint a végidők nemzedékét, abba az erőbe, amit éppen erre az időre tartogattam. Találjátok meg hát magatokat a Szellem egységében. Találjátok meg magatokat Velem járva. Találjátok meg magatokat abban a helyzetben, ahogy Velem társalogtok. Találjátok meg magatokat abban, hogy egyek vagytok Velem ezekben a nagyon veszedelmes időkben, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Készíts leltárt, és lásd meg, hol torpant meg a lendületed. Amikor abbahagyod a területszerzést az ellenségtől, akkor a győzelmed beszűkül. Tegyél határozott erőfeszítést arra, hogy visszajöjjön a vágyad az előrehaladásra. Én megadom a bölcsességet és az erőt, hogy megtegyél mindent, amit kell, mondja az Úr. 1 Timótheus 4:15 Ezekre legyen gondod. Ezekben benne élj, hogy előrehaladásod mindeneknek látható legyen.

2015. június 26., péntek

ÁTÉLÉSEK A TRÓNTEREMBEN, AMELYEK A SZABADSÁG ÚJ HANGJAIT ÉS A SZERETET LÖKÉSHULLÁMAIT BOCSÁTJÁK KI!!

ÁTÉLÉSEK A TRÓNTEREMBEN, AMELYEK A SZABADSÁG ÚJ HANGJAIT ÉS A SZERETET LÖKÉSHULLÁMAIT BOCSÁTJÁK KI!!

2015. JÚNIUS 26. / LANA VAWSER

Ma reggel a mennyből küldött meghívást láttam Isten népe számára, hogy lépjenek be mélyebb tróntermi átélésekbe. Mélyebb átélésekbe Isten Atyai szívével. Láttam a trónt, és a trón körül a zúgó vizek rendkívül gyönyörű folyama volt. Ezekben a vizekben benne volt a szivárvány minden színe, a falakat pedig száz és száz drágakő borította. Az Úr dicsősége sugárzott ki Belőle ezekre a drágakövekre, ezek pedig ragyogó, színes fényt bocsátottak ki magukból az egész teremben.

Az Úr ezekbe a folyókba invitálta a népét. Ide, a mélyebb vigasztalás, a mélyebb békesség, az elme, a test és a lélek mélyebb megnyugvásának a helyére. Az Ő szívéből jövő ígéretek mélyebb kinyilatkoztatásának a helyére.

Ahogy sokan elkezdtek belépni ide Isten népe közül, láttam egy átjárót a "nyugalomba", ami az emberek elméjében és szívében valósult meg. Ezután olyanokat láttam, mint a gitárhúrok, az elméjükben és a szívükben. Viszont sok húr össze volt gabalyodva, és sok "elmehúr" és "szívhúr" nem volt összeköttetésben egymással. Éreztem Isten szívét, hogy Ő azt akarja, hogy az elme és a szív "összhangba" kerüljenek az Ő szívével. Amikor ezek az "elmehúrok" és "szívhúrok" összeköttetésbe kerültek, az Ő szívéből egy új hang lett kibocsátva az Ő népe által.

Rengeteg "elmehúr" és "szívhúr" volt összegabalyodva, és Isten népe közül sokan folyamatos zajokat tapasztaltak az elméjükben, és folyamatos gyötrelmet a szívükben. A körülmények és az ellenség megragadták az elme és a szív húrjait, és elkezdték feszíteni ezeket. Egyik vagy másik irányba húzták ezeket a húrokat, én pedig azon tűnődtem, hogy vajon honnan volt erre engedélye az ellenségnek és a körülményeknek.

Hirtelen elém került ez az igeszakasz: "Fiam, tartsd meg az én beszédemet, és az én parancsolataimat rejtsd el magadnál. Az én parancsolataimat tartsd meg, és élsz; és az én tanításomat mint a szemed fényét. Kösd azokat ujjaidra, írd fel azokat szíved táblájára." -- Példabeszédek 7:1-3

Azt éreztem, hogy a "fókuszálással" van probléma sok embernél. Azoknál, akik a figyelmüket a harcra fókuszálták, a figyelmüket a "negatív dolgokra" fókuszálták, vagy az "áttörés hiányára". A figyelmük fókuszát ellopta a figyelemelterelés, és amire "ráfókuszáltak" sokan Isten népe közül, abból még többet vettek át, és ez adott "törvényes jogot" az ellenségnek.

Majd azt hallottam, hogy ezt mondta az Úr: "Sokan a megfáradás és a csüggedés miatt elfeledkeztek arról, hogy rajtam tartsák a szemüket, és hogy az Igém folyamatosan a szívükben és a szemük előtt legyen. Amire a népem ráfókuszál, olyanná lesz. És ahogy ezek a drágakövek a falon, amiket látsz, visszatükrözik a dicsőségemet, így van az Én népem is. Ahogy több időt töltenek Velem, rám fókuszálva, az Igém a szívükben és a szemük előtt van, annál fényesebben fognak ragyogni Énértem."

Ezután azt láttam, hogy Jézus elkezdett szolgálni minden egyes ember felé, akik meg voltak fáradva, miközben a folyókon a víz tetején lebegve odakerültek a trón elé. Velük együtt volt a vízben, egymás kezét fogták, ahogy a trón körül lebegtek a vízen, és egyszerűen csak az Ő jelenlétének a szeretete, kedvessége és jósága bevezette az Ő népét egy mélyebb megtérésbe. A hazugságoktól való "elfordulás", egy "meggondolás" történt azáltal, hogy egyszerűen csak VELE VOLTAK!!!!!! Anélkül, hogy Ő egy szót szólt volna, egy NAGY ÁTCSERÉLŐDÉS történt, azáltal, amit az Ő szívéből az emberek szívébe adott. Hirtelen elkezdtek kigabalyodni a "húrok". Az "elme és a szív húrjai" hirtelen kibomlottak és elkezdték összekötni az elmét és a szívet. Az elme és a szív húrjai tökéletes összeköttetésbe kerültek, "összhangban".

Majd hallottam, ahogy ezt mondja az Úr: "Összhang, egy ÚJ HANG." Isten emberei a Szellem folyóiban lebegtek, és mélyebb kinyilatkoztatásban. Az Ő ÍGÉRETEINEK a kinyilatkoztatásában, amelyek az Ő szívéből fakadnak az Ő népe számára.

Öröm és békesség töltötte meg a szívemet, ahogy végignéztem, hogy az "elméleti ismeretből" "szívbéli igazság" lett, és az Isten szívével való még nagyobb összhangba kerülés egy ÚJ HANGOT bocsátott ki. Ez a menny ÚJ ÖSSZHANGZATA, ami az életükbe lett kibocsátva, és ami szabadságot bocsátott ki magából, és AZ Ő SZERETETÉNEK A LÖKÉSHULLÁMAIVAL küldött rezgéseket a földre. 

Figyelj oda, hogy mire fókuszálsz! Kaptál egy meghívót Isten folyóiba, amelyek a trón körül áramolnak, hogy nagyobb kinyilatkoztatást kapj az Ő ígéreteiről. Ne engedd, hogy bármi is elvonja a figyelmedet attól, hogy Őfelé fordítsd a tekintetedet, olyan szilárdan, mint egy kovakő, és az Ő Igéje a szemed előtt és a szívedben legyen! Amire fókuszálsz, azzá leszel, és azt adod át magadból másoknak is.

Az elme és a szív MÉLY beállítása és finomhangolása történik most a Szellemben, ahogy Isten népe felkiált Hozzá, hogy átéléseik lehessenek az Ő szívével. A fej és a szív összekapcsolódik. Az igazság szerinti összehangolódások történnek. Az elménk és a szívünk mélyebb összehangolódása az Ő szívével. Áttörés történik. Szabadság történik. Egy új összhangzat, egy új hang van kibocsátva az életedbe, ami szabadságot és gyógyulást hoz, és egy új hang vibrál a világodba és a befolyásod alatt álló területekre, AZ Ő SZERETETÉNEK  A LÖKÉSHULLÁMAIVAL, amelyek hirtelen FELÉBRESZTIK az embereket Neki!

********************************

Prófécia, 2015. június 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Sokan visszahőköltetek az elmúlt hónapokban és években elszenvedett dolgok miatt. Traumaként értek a nehézségek, amelyekkel szembe kellett néznetek. De Én megmondom nektek őszintén, hogy az a gyógyulás, amire annyira szükségetek van, elérhető és hozzáférhető számotokra. Gyertek Hozzám bizalommal és hittel, mondja az Úr, és tökéljétek el a szívetekben, hogy mindent átvesztek, amire szükségetek van ahhoz, hogy újra épek legyetek érzelmileg.

Róma 5:1-2 Most tehát Isten elfogadott bennünket a hitünk alapján. Ezért Urunk, Jézus Krisztus által békességben élünk vele. Jézus által kaptunk szabad hozzáférést Isten kegyelméhez, amelyben élünk. Örvendezünk annak, hogy reménységünk szerint részesülni fogunk Isten dicsőségében.