2014. szeptember 2., kedd

FELHÍVÁS IMÁRA AZ UKRAJNAI HELYZET KAPCSÁN

FELHÍVÁS

A híradások szerint Magyarország is fel fogja ajánlani, hogy katonákat küld a baltikumba, mint NATO-tag, az aktuális orosz fenyegetettség miatt. A szomszédunkban háború zajlik, egyre durvább. De Isten akarata ezzel ellentétes. Igaz, hogy Jézus próféciája szerint fogunk háborúkról és háborúk híreiről hallani, ami még nem a véget jelenti, de azt is tudjuk, hogy a háború nem Isten akarata, ezért van felhatalmazásunk Isten akaratának a megvalósulásáért imádkozni. Arra hívlak fel benneteket, hogy imádkozzunk céltudatosan, egy akarattal és hittel, hogy ne terjedjen tovább az orosz-ukrán háború, sőt, érjen véget.

Ki szeretnék emelni két igeszakaszt, Isten egyértelmű akaratáról:
"Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság megismerésére." (1Tim 2:1-4)
"Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld." (Zsoltárok 46:10-11)
Fontosnak tartom megemlíteni, és talán segítséget is jelent többeknek a bizonytalanság leküzdésében, hogy ez a közbenjáró ima nem politikai állásfoglalás, nem valamelyik fél igazának a keresése, hanem csupán a vérengzéssel szembeni mennyei szemléletű állásfoglalás. Egyszerűen: legyen vége a háborúnak. A többi részlet is érdekes lehet, a Szent Szellem vezetésében lehet imádkozni más dolgokért is (ukrán-orosz területi kérdések, stb) de a vérengzés megállítása önmagában is nagyon fontos szempont, mert az ördög jött lopni, ölni és pusztítani... Jézus az ellenkezőjéért jött. És szintén fontos, hogy mi itt a szomszédban nyugalomban éljünk, "nyugodt, csendes életet", és így tudjunk munkálkodni az evangélium ügyében - tehát például ne kerüljön a mi országunk se a konfliktus szereplői közé.

Örülök, hogy Szellemben egységben vagyunk, és hit által hegyeket mozgatunk!

Országh György

Prófécia 2014. szeptember 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 2.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Használd ki a lehetőségek ablakait, amelyek a szellemi világban nyílnak. Látszólag hirtelen fognak megnyílni, és aztán újra bezárulnak, ha túl sokáig vársz a cselekvéssel. Most az időzítés jelent mindent. Oda kell figyelned, és fel kell ismerned a Szellemem mozgását, ha benne akarsz lenni az áramlatban, hogy magával vigyen. Máskülönben azon fogod kapni magad, hogy küszködsz az előrehaladással, csupán azért, mert le kell küzdened az akadályokat és a hátráltató körülményeket, mondja az Úr.

Galata 6:10 Rajta hát! Amíg van lehetőségünk, addig tegyünk jót mindenkivel, de leginkább azokkal, akik hitünk családjához tartoznak!

2014. szeptember 1., hétfő

Prófécia 2014. szemptember 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. szeptember 1.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Előhívlak a sötétségből ebben az órában, hogy higgyétek el az igémet, hogy keljetek fel és vegyétek át azt, amit cselekszem, azért, hogy többek lehessetek, mint amik most vagytok. Mert olyan kenetet készítettem el, amit rátok fogok helyezni, aminek a hatásán ti magatok is meg fogtok döbbenni. Amikor pedig leszáll rátok az Én tüzem, és amikor a villámlás jön ki belőletek, akkor az ellenség valóban le lesz győzve. Én elkészítettem az utat, és a legjobb bort a végére tartogattam, és ez a bor ti vagytok. Ezért hát keljetek föl a vereség pozíciójából -- abból a pozícióból, ahol ti vagytok az áldozat, és higgyetek benne ma, hogy Én átvezetlek benneteket a győzelembe, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az új időszak elkezdődött, és az új kezdet küszöbén álltok. Nyitottnak és rugalmasnak kell lennetek, ha a legtöbbet akarjátok kihozni a számotokra adott lehetőségekből. Rázzátok fel magatokat a közöny és az önelégültség szunnyadásából, különben el fogják kerülni a figyelmeteket a rendelkezésetekre álló lehetőségek. Sokan közületek, Én népem, annyira leragadtatok a reménytelenségben és a kétségbeesésben, hogy el sem tudjátok képzelni, milyen más alternatívája lehet a mostani helyzeteteknek. De Én azt mondom nektek, hogy fel kell kelnetek a múlt halott hamuiból, és tudatosan szem előtt kell tartanotok az Én képességemet arra, hogy előhozzalak benneteket, mondja az Úr. Máté 19:26 Jézus rájuk tekintett és ezt mondta nekik: "Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges."

2014. augusztus 29., péntek

Prófécia 2014. augusztus 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. augusztus 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Készülj fel arra, hogy együtt haladj a Szellemem áramlatával! Békességről békességre foglak vinni, ahogy a vezetésemet követed az előtted álló napokban. Bízz Bennem mindennel kapcsolatban. Itt az idő, hogy elkezdj átmenni az új időszakba azáltal, hogy elengedsz mindent, ami nem gyümölcsözik életet és erőt, mondja az Úr. Legyél bátor; legyél erős, mert Én veled vagyok.

1 Korinthus 16:13 Maradjatok éberek, és szilárdan álljatok meg a hitben! Viselkedjetek úgy, mint bátor férfiakhoz illik, legyetek erősek!