2016. február 5., péntek

Prófécia, 2016. február 5.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 5.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Figyelj, hogy meghalld a csend hangját, és szokj hozzá ehhez az állapothoz. Amikor semmi sem gerjeszt fel benned mély gondolatokat vagy aktivitást, akkor neked kell felgerjesztened magadat, hogy ne veszítsd el a lelkesedésed intenzitását. Tegyél meg egy kezdeményező lépést azáltal, hogy arra vágysz, hogy még személyesebb és bensőségesebb módon ismerj meg Engem. Fedezd fel a szellemi valóság mélységeit és gyönyörködj a kinyilatkoztatás világosságában, mondja az Úr. János 8:32 "Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket."

2016. február 4., csütörtök

A mennyei portálok - 2. mennyei kirándulás, Kat Kerr

Kat Kerr mennyei elragadtatásairól több könyv is íródott, ebből az egyik magyarul is olvasható. Az alábbi bejegyzés egy sorozat része, amit a Facebook oldalán találhattok, a képpel együtt. Az első "mennyei kirándulás" leírása szintén megtalálható magyarul itt, a Prófétai Napló oldalain.2. mennyei kirándulás - A mennyei portálok (Kat Kerr)

Ez a gyönyörű hely, ahová évekkel ezelőtt ragadtattam el, nagyon különleges mindenki számára, aki most a Mennyben él. Az Atya azért teremtette ezeket a csodálatos helyeket, hogy mindenki, aki a Mennybe költözött, továbbra is megnézhesse a családját és a barátait a földön (Zsidókhoz írt levél 12:1), és láthassa az életük különleges eseményeit. Arany lépcsőkön mennek fel ide, és egy balkonról néznek le egy óriási méretű nyitott portálon keresztül, amely telve van Isten Dicsőségével, és az Atya megengedi, hogy megnézzék azt az embert vagy azokat az embereket, akikre éppen abban a pillanatban gondolnak. Semmi félelmetes vagy erőszakos eseményt nem látnak az életünkből, hanem mindig az angyali műveleteket látják, vagy a Szent Szellem tevékenységét, ahogy megsegít bennünket vagy megáld bennünket a jó tetteinkért vagy a mások iránti szeretetben való hűségünkért. Ez az illusztráció egy olyan családot mutat, akik egy baleset miatt mindannyian együtt mentek a Mennybe, és az Úr dicsőséges jelenlétében élnek. Azért jöttek a portálhoz, mert az egyik családtagjuk a földön most készül átadni az életét Krisztusnak, boldogok és túláradó bennük az öröm amiatt, hogy Isten lehetővé tette, hogy részesei lehessenek ennek az örökkévaló pillanatnak. A dicsőítés és ünneplés kiáltásai hamarosan beindítanak egy láncreakciót, ami az egész Mennyben visszhangozni fog, mint minden olyan alkalommal, amikor valaki a földön eldönti, hogy behívja Krisztust az életébe.

Milyen csodálatos, hogy miután elhagyjuk a földet és a Mennybe megyünk, akkor is szemtanúi lehetünk majd az imáink gyümölcsének, amiket a családunkért és a barátainkért mondtunk, sőt néha idegenekért vagy olyan szomszédokért, akikért odaálltunk a résre, és akiknek a megtéréséért imádkoztunk. SOHA ne hagyjátok abba az imádkozást azokért, akiket szerettek, hogy döntést hozzanak Krisztus mellett, mert a hitetek szavai erőteljesek és útnak indítják az angyalokat, hogy munkálkodjanak az érdekükben, és a Szent Szellemet, hogy elkezdje vonzani őket.

Ezek a portálok, ahol a Menny az életünk eseményeinek a szemtanúja, többek között az esküvőké, születéseké, ünnepeké, az eredményeinké és a másokért végzett szolgálatoké; dicsőséges épületekben vannak kiépítve, és sok más helyen is, külső helyszíneken. Néha az angyalok is idejönnek megnézni, ahogy Isten arra készíti fel az életünket, hogy belépjünk az eltervezett rendeltetésünkbe és felszabadítsuk a Királyságot, ami minden Hívőben jelen van. Nagyon fel szoktak lelkesülni, amikor a kinyilatkoztatásban kezdünk járni és elkezdünk Krisztussal együtt uralkodni.

A családod és a barátaid továbbra is gondolnak rád és nagyon szeretnek, akik minden évben a portálhoz mennek a születésnapodon, lenéznek rád, eléneklik, hogy Boldog Születésnapot, aztán szereznek neked egy ajándékot, amit bevisznek a saját házadba, amit Isten épít. Amikor te magad hazatérsz a Mennybe, ott lesz egy-egy ajándék minden egyes évre, amit még tőlük távol töltöttél. Mennyire csodálatos és drága dolog, hogy továbbra sem felejtik el megünnepelni a különleges napunkat. Egy napon ott fognak köszönteni téged azon az isteni helyen, amit úgy neveznek, hogy Menny, ahol ragyogás, ámulat, sőt kalandok várnak mindenkire, aki a megváltójának nevezi Krisztust.

Prófécia, 2016. február 4.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 4.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Tudom, hogy egy ideje egy kissé úgy érzed magad, mintha kibillentél volna az egyensúlyból, és instabilnak érzed magad. De Én az igazat mondom neked, hogy te az Én kezeimben vagy, és Én teljes mértékben megbízható vagyok. Rám bízhatod magad, hogy átsegítselek ezen a rögös időszakon. Ne félj! Mindent tudok a szituációdról és azokról a félelmekről, amelyek előjöttek, hogy kimozdítsanak a hitből, mondja az Úr. Én veled vagyok. Jakab 1:17 Felülről, a világosság Atyjától csak jó adomány, csak tökéletes ajándék származik. Nála nincsen változás, sem árnyéka a változandóságnak.

2016. február 3., szerda

Prófécia, 2016. február 3.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 3.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azt mondom nektek, akiknek van fületek a hallásra, hogy adok egy esélyt arra, hogy felszabaduljatok a zaklató körülmények rabszolgasága alól. A szabadságotok meg fogja semmisíteni a makacs zavaró tényezőket, és lehetővé teszi, hogy odaszenteljétek magatokat az Én királyságomnak és annak, hogy még következetesebben szolgáljatok Engem, mondja az Úr. Galata 5:1 Krisztus azért szabadított fel bennünket, hogy ebben a szabadságban éljünk. Ne engedjétek hát magatokat újra rabszolgává tenni!