2015. április 30., csütörtök

Marsha Burns, 2015. április 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 30.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Mindig arra buzdítalak és kérlellek, hogy ahhoz igazítsd az életedet - a céljaidat, a célkitűzéseidet, a viselkedésedet és a tetteidet - ami jó és igaz. A Szellemben való életed múlik azon, hogy hajlandó vagy-e az igazság és békesség útjain járni, mondja az Úr. Rendezd el az életed fontossági sorrendjét úgy, hogy valóban Engem tegyél az első helyre mindenben. Sokan mondjátok, hogy ezt akarjátok tenni, de a cselekedeteitek hangosabban beszélnek, mint a szavaitok és a szándékaitok. Meg is kell tenned!

Máté 6:33 "Hanem keressétek először Isten országát, és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek."

2015. április 29., szerda

Milyen tanulságokkal jár rabszolgának lenni

Milyen tanulságokkal jár rabszolgának lenni
A legnagyszerűbb keresztény élet, 18. rész

2015., 18. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Ahogy megígértem, ezen a héten a személyes tapasztalataim közül fogom megosztani veletek azokat, amik szerintem hasznosak lehetnek. Habár a tanulmánysorozat címe "A legnagyszerűbb keresztény élet", nem gondolom, hogy az én életem ilyen lenne. Néhány fontos dolog, amit megosztok veletek, a hibáimról fog szólni, és azt remélem, hogy segítséget fognak jelenti másoknak abban, hogy elkerüljék ugyanezeket a hibákat.

Ahogy visszatekintek az életemre, úgy gondolom, hogy tanítványként egész jól teljesítettem, de nem annyira jól, mint egy rabszolga. A Krisztussal való kapcsolatomnak ezen a területén nagyon sokat küszködtem. Huszonöt évembe telt, amíg megtanultam rabszolga lenni, mielőtt tavaly a kapcsolat következő szintjére kerültem - és barát lettem. Ti ugyanezt ennek az időnek a töredéke alatt is el tudjátok érni. Az élet ösvényén elvétettem néhány fordulót, ami több éves csúszásokat okozott az életemben. Nektek nem kell elvéteni ezeket a fordulókat, ezért szeretném elmondani nektek, hogy hol találhatók ezek.

A rabszolga lét fő tanulsága az engedelmesség megtanulása. A Neki való engedelmesség az Ő hangjának az ismeretével kezdődik. Az Ó Szövetség idején többször is azt a felszólítást kapták az emberek, hogy engedelmeskedjenek az Ő parancsolatainak, és hallgassanak a szavára (a megszólalására, a hangjára - a ford. megj.). Már akkor is kötelező volt ismerni az Ő hangját. Ahogy már korábban is beszéltünk róla, a János 10 arról szól, hogy az Ő juhai ismerik az Ő szavát (hangját), és követik Őt, mert ismerik a hangját. Az egész népének kötelező ismerni az Ő hangját. Nem gondolom, hogy az Ő hangjának a megismerésével sok gondom lett volna, de éppen ez a vicces benne. Ugyanis sokkal több gondom volt azzal, hogy ténylegesen engedelmeskedjek is annak, amit mondott.

Az emberek rendszeresen meg szokták köszönni az engedelmességemet. Nagyra becsülöm ezt a bátorítást. Időnként engedelmeskedtem, és amikor így tettem, azokból a helyzetekből fakadó eredményeim és győzelmeim is vannak. Szerintem egyes emberek annyira jóindulatúak, hogy csak az eredményeimet látják. Persze mások látszólag csak a hibáimat látják, de az igazság az, hogy az életemet mindkettő megtöltötte. Időnként olyan nagy árat kellett fizetnem a hibáimért, hogy szerintem Jónást is túlteljesítettem.

Íme, az egyik jelentőségteljes hibám. 1982-ben kaptam egy világos elhívást Istentől, hogy térjek vissza az Ő teljes idejű szolgálatába. Angyali megerősítés is volt hozzá. Én viszont elfutottam ez elől az elhívás elől. Még mindig annyira alkalmatlannak éreztem magamat keresztény vezetőként, hogy amikor lehetőségem nyílt vállalkozást indítani, megragadtam ezt a lehetőséget. Becsaptam önmagamat, és abban hittem, hogy ezt a vállalkozást az Úrért építem. Nagy buzgósággal csináltam, persze Őérte, de végső soron az ellene való lázadásból tettem mindezt.

Rengeteg dolgot tanultam azok alatt az évek alatt, amiket most hasznosítok. Ő tényleg a javunkra fordít mindent, de a jó nem ugyanaz, mint a legjobb. A vállalkozásom egy ideig egész sikeres volt, és nagy összegeket adakoztam az Ő munkájára. Hiszem, hogy sokan, sőt talán a legtöbben arra vannak elhívva, hogy egy vállalkozás vagy egy szakma keretén belül végezzék a szolgálatot, de én nem erre voltam elhívva. Szeretem a vállalkozást és a vállalkozókat, de az enyémet az Istennek való engedetlenségben építettem. Attól Ő még megáldotta, ahogy Izmaelt is megáldotta. Sok olyan dolgot megáld, amiben Ő nincs benne.

Ebben az időszakban, amikor nem voltam Isten akaratában, én és a családom sebezhető állapotba kerültünk. Ezt arra használta ki az ellenség, hogy erődítményeket kezdjen építeni a családomban, amiért a mai napig is nagy árat kell fizetnem. Noha az Úr mindent a javunkra használ fel, attól még nagy árat kell fizetni az engedetlenségért.

Amikor nyilvánvaló lett a lázadásom és a büszkeségem, megtértem. A vállalkozásom azonnal összeomlott, mintha egy villám csapott volna bele. Noha mindent elvesztettem, évek óta nem éreztem olyan jól magam. Néhány hónapon belül visszakaptam mindent, sőt, még több is lett, de ez már nem járt stresszel. Amit a lázadásommal építettem, az nem volt olyan fundamentum, amire Ő építeni tudott volna, de amikor meghallottam a szavát, és engedelmeskedtem, csodálkozva néztem, milyen gyorsan kipótolta nekem azt az időt, amit elvesztegettem. De még így is sokkal, de sokkal jobb lesz, ha ti úgy tanuljátok meg ugyanezt, hogy nem mentek keresztül mindazon, amin én mentem keresztül. A jövő héten röviden végignézünk még néhány kulcsfontosságú tanulságot, hogy biztonságosan mehessünk magasabbra.

----------------------------
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - Lessons on Being a Bondservant- The Greatest Christian Life, Part 18

Marsha Burns, 2015. április 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Nekem életbevágóan fontos, hogy hogyan kezelsz másokat. Az a vágyam, hogy tisztelj és értékelj minden embert, a pozíciójuktól és az élethelyzetüktől függetlenül. Itt az ideje, hogy az Én választottaim szakítsanak minden előítélettel és igazságtalan ítélettel. Lehet, hogy nem értesz egyet mások döntéseivel vagy tetteivel, de ez nem adhat alapot a rossz bánásmódnak, mondja az Úr.
Máté 5:43-45 "Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy legyetek mennyei Atyátoknak fiai, aki felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak."

2015. április 28., kedd

Marsha Burns, 2015. április 28.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam egy embert, aki a csillagokat nézte, és beazonosította az Orion csillagképet. Tudtam, hogy ez a navigálással és a helyzetmeghatározással van összefüggésben. Majd meghallottam, ahogy az Úr ezt mondta: "Kemény viharban voltál eddig, és sok téren labilisnak érzed magad. Most van itt az ideje annak, hogy megnézd és meglásd, hogy hol vagy most, és az úticélod irányába fordulj. A vihar különválasztotta a ténylegesen fontos dolgokat attól, ami csak felemésztette az idődet és az energiádat. Keresd Nálam az útmutatást és a vezérlést."

Zsoltárok 31:3 Mert Kősziklám és mentsváram vagy Te; vezess hát engem a Te nevedért és vezérelj engem.

2015. április 27., hétfő

AZ ÁRVASÁG SZELLEMÉNEK A SZORÍTÁSA MEGTÖRIK...

LANA VAWSER:
ÉNEKLÉSSEL ÖRVENDEZIK FELETTED... AZ ÁRVASÁG SZELLEMÉNEK A SZORÍTÁSA MEGTÖRIK, ÉS AZ EGYIK LEGNAGYOBB HELYREÁLLÁS TÖRTÉNIK MOST
2015-04-23

"Az Úr, a te Istened közötted van; hatalmas, Ő a Megváltó; örül terajtad örömmel, hallgat az Ő szerelmében, énekléssel örvendez néked." Sofóniás 3:17

Apa Istenünk énekel az Ő népe fölött. A szeretet bölcsődalait énekli. A gyengédség bölcsődalait, az igazság bölcsődalait, amelyekkel az IGAZI ÉNEDET hívja elő! Akinek teremtve lettél. Ahogy a népe fölött énekel, sokan elkezdik meghallani azt a dalt, amit énekel fölöttük. A szeretet dalait, az igazság dalait, amelyek széttépik az árvaság szellemének a láncait, ami sokakat hátráltat Isten népe közül.

Az Úr mélyebbre vezeti a népét annak a megismerésében, hogy kik ők, és hogy kiéi ők. Ezekben a bölcsődalokban, amiket a népe fölött énekel, a szeretetbe való bemerítkezések történnek. Az ő tökéletes szeretete szétolvasztja a félelmet. Szétolvasztja az aggodalmaskodást. Szétolvasztja a kárhoztatást. Szétolvasztja a csüggedést. Szétolvasztja a depressziót. Ez egy jelentőségteljes időszak Isten népe számára, amelyben Ő mély, felgyorsított gyógyítást végez a szívekben, hogy megerősítse a népét, hogy el tudják hordozni azt a kettős mértéket, amit Ő bocsát ki. Arra pozícionálja és készíti fel a népét, hogy tartós legyen az életükben az ébredés, a jellemük, az erejük Őbenne, a bölcsességük és a kinyilatkoztatásuk.

Bármi került elétek, semmi sem fog tudni legyőzni és felülkerekedni rajtatok, mindaddig, amíg a szemeiteket Őrajta tartjátok, Ő egy igen jó Apa. Isten hatalmasan munkálkodik a szívek szintjén történő találkozások és átélések által Isten gyermekeiben, éppen most. Sokan érzik, hogy egyik probléma a másik után jön fel a szívükben, amelyek közül sokról nem is tudták, hogy ott van, ez a folyamat pedig már túlterhelő volt.

Isten tüze már nagyon forró volt, és mindent forráspontig hevített már, hogy a salakot a felszínre hozza, mert Ő elégeti azt, és előhoz téged, azt az embert, akinek Ő teremtett téged.

Néztem, ahogy Apa Istenünk az Ő népe fölött énekelt, és sok szív oda volt láncolva az árvaság szelleméhez. Az árvaság szelleme megakadályozta, hogy Őhozzá, mint Apjukhoz közel menjenek, hátráltatta a Vele járásukat, az életüket, és Isten gyermekei közül sokakban ürességet hagyott. Végignéztem Krisztus testén, és oly sok ürességet láttam a szívekben. Nagyon "mély fájdalmakat", és ezeknek a mély szívfájdalmaknak a nagy részét sokan el sem mondták másoknak, mert attól féltek, hogy "megszégyenülnek",vagy hogy "kárhoztatva lesznek", mert nem volna szabad "így érezni magukat", ha Jézussal járnak. Isten most ezeket a mély, fájó pontokat látogatja meg a népében, és betölti az "ürességet" az Ő szeretetéről szóló kijelentéssel, Apa ISTENKÉNT.

Az ellenség keményen harcolt, hogy megakadályozza Isten népét abban, hogy Őt jó és csodálatos Atyaként lássák meg, és megkötözve tartotta őket az árvaság szellemével, mert amikor Isten népe kitör ebből a szellemiségből, akkor erőteljesebben fognak felkelni, mint valaha, és egyre jobban hatványozódó szinteken fogják megváltoztatni a világot az Apukájukkal.

Egy valódi harc folyik jelenleg Isten népe közül sokak életében, az Apa Istennel való szívbeli átélések miatt, mert egy felgyorsult gyógyulás történik éppen most a belső szobák bensőségességében Apa Istennel, ami most töri meg a TÖBB GENERÁCIÓS elutasítottságokat, aggodalmaskodásokat, félelmeket, kétségbeesettségeket, depressziókat és öngyilkosságokat. Bármennyire is dúl a harc, NYOMULJATOK TOVÁBB! Törjetek előre! NYOMULJATOK BE a bensőségesség belső szobáiba, és kiáltsatok Apa Istenhez! Ő egy nagyon mély szinten foglalkozik most a népével.

Ahogy a szeretet bölcsődalait énekelte a népe fölött, láttam Isten népét, ahogy meghallja ezeket a bensőséges kapcsolat belső szobáiban, álmukban, vagy miközben a napi teendőiket intézik - csak úgy véletlenszerűen a szeretet dalait hallják a szellemükben, és egy hirtelen fordulat történik. Isten meglepi a gyermekeit az irántuk szívből jövő szeretetének a kreatív kifejezésformáival.

Ezek a bölcsődalok elégetik a magatokról alkotott téves hiedelmeket, elégeti azokat a dolgokat a szívetekben, amik nincsenek összhangban azzal, amit Ő mond rólad, és aki valójában vagy. Lehet, hogy forró ennek az elégetésnek a tüze, de ezzel éppen azzá válsz, akinek teremtve lettél. Az árvaság szelleme megtörik, Isten népe pedig RÁÉBRED A SZERETETRE. Akik soha nem érezték "biztonságban" magukat, vagy egyáltalán nem érezték azt, hogy "megtalálták a helyüket" az életben, most Őbenne megtalálják az otthonukat.

Ahogy egyre többet énekelt Isten népe szívéhez, azzal nem csak a háború és a szívek helyreállása történt meg, hanem sokaknak a teste is reagált a szív gyógyulására, és azonnal meggyógyultak. Isten gyermekei körül a helyzetek és az atmoszférák hirtelen megváltoztak, ahogy Isten gyermekei ráébredtek az Atya szeretetére.

Isten népe közül sokak számára most történik a legnagyobb rendeződés a szívükben és az életükben, ahogy belépnek a menny meghívására, hogy találkozzanak Apa Istennel. Ne hagyd, hogy a félelem és az árvaság szelleme megakadályozza, hogy közel menj Apa Istenhez. Kiálts! Ő tárt karokkal vár, és sugárzik a szeretettől és az örömtől, hogy megölelhessen! Benne nincs csalódottság miattad. Te nem valami tévedés vagy. Te az Ő csodálatos, szeretett fia vagy, az Ő csodálatos, szeretett lánya vagy, és ahogy meghallod a szeretetének a bölcsődalát a szíved és az életed fölött, MINDEN, amiért eddig kiáltottál, fordulatot vesz. Amit a szívedben hordozol, azt ki fogod árasztani magad körül. A szívedet az Ő szívével hozza összhangba. A szíved együtt fog táncolni Apa Isten szívével, és több fordulat és rendeződés fog történni, mint amit el tudsz képzelni, rövidebb idő alatt, mint amit valaha lehetségesnek tartottál.

Ahogy meglátod Apa Isten jó véleményét rólad, az szó szerint MINDENT MEGVÁLTOZTAT!!!

Az árvaság szelleme rendkívüli mértékben leszakad az Ő népéről, és Isten gyermekei gyógyultan, hatalommal felruházva jönnek elő, és annak a kétszeresét hordozva, amit azelőtt hordoztak. Felemelkednek a földön, mint egy erőteljes nép. Egy olyan nép, amelyik tudja, hogy Apa Isten radikálisan szereti őket, és ISMERIK az Ő jóságát, és kiárasztják ezt a szeretetet és jóságot a földre, ami kiárad az egész földre, és ráébreszti Isten szeretetére.

Felébreszti az érzéseidet Őiránta, mint a te Apa Istened iránt, és meg fogod tapasztalni az Ő érzéseit is teirántad. Ő hatalmas örömmel és szabadítással énekel, és te a szabadság, a gyógyulás és a felszabadulás ajtaján mész át. Akként az erőteljes emberként kelsz most fel, akinek Ő teremtett téged, aki meg fogod változtatni a világot, bárhová is helyezett téged, ahol lehetőséged van befolyást gyakorolni, mert TUDOD, hogy radikálisan szeret téged Apa Isten.

******************
http://lanavawser.com/2015/04/23/he-is-rejoicing-over-you-with-singing-the-orphan-spirits-hold-is-breaking-and-some-of-the-greatest-alignment-is-taking-place/

Bill Burns és Marsha Burns, 2015. április 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 27.

A TROMBITA, BILL BURNS: 

Hallottad a hangomat? Odafigyeltél arra, mit kijelentettem? Ha pozitívan reagálsz a vezetésemre, az útmutatásomra, és tanulsz abból, amit tanítok és mutatok neked, akkor nagy hasznod lesz belőle. Képessé teszlek, hogy megtedd, amit nem tudsz megtenni.  Képessé teszlek azáltal, hogy irányítani fogom a körülményeidet, amikor eljutsz a Bennem való abszolút bizalom helyére. Engedd, hogy én gondoskodjak azokról a dolgokról, amikről te nem tudsz gondoskodni. Én vagyok az Úr, aki képes mindent megtenni.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szívből fogadd el a változást, és bízz Bennem, hogy bármilyen változásokat is kell elviselned, azok a te hasznodra lesznek. Vannak dolgok, amiket szükséges volt elengedned, és ha nem engeded el készségesen, akkor nehezebb lesz továbblépned. Ismerem a helyzetedet, és tudom, mi a legjobb neked, mondja az Úr. Zsoltárok 32:8 Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járnod kell; szemeimmel tanácsollak téged.

2015. április 26., vasárnap

ÉGNEK A GYÖKEREK!!!!!

ÉGNEK A GYÖKEREK!!!!!

2015 április 26 / LANA VAWSER

Ma reggel, ahogy ébredeztem, hallottam az Urat beszélni, és háromszor is ezt mondta: "Égnek a gyökerek".

Olyan dolgok, amik Isten népének az életében hátráltatják az áttörést. Olyan dolgok, amik gyökeret eresztettek Isten gyermekeinek a szívében, amelyek hátráltatják a gyógyulást, amelyek hátráltatják az áttörést. Gyökerek, amelyek láncokon tartják Isten népét, és visszatartják attól, hogy mélyebbre hatoljanak abban a bővölködő életben, ami már az övék Krisztusban.

Nagy kínban voltak Isten népe közül sokan, akik kétségbeesetten vágytak már az áttörésre, és azt kérdezgették az Úrtól: "Meddig még?", "Mit kell még megtennem?", "Nem tudok kijönni ebből, nem tudok változtatni ezen, arra a pontra jutottam el, ahol már csak TE tudsz cselekedni és szabaddá tenni engem." Sokakat láttam az arcukra borulva, akik már az ígéretekben való hitük feladását fontolgatták.

Majd ezeket a verseket hallottam:

"Ábrahámnak sokáig és türelmesen kellett várnia, de végül megkapta, amit Isten ígért... Hasonlóképpen, amikor Isten egészen világosan meg akarta mutatni, hogy ígéreteit biztosan teljesíteni fogja, ő is megesküdött azoknak, akiknek az ígéreteket tette. Tehát Isten egyrészt megígért valamit, másrészt azt az esküjével erősítette meg. Ez a két dolog sohasem változik! Isten nem hazudhat, amikor ígér valamit, és nem hazudhat, amikor megesküszik. Ez erős biztatást jelent, és reménységet ad nekünk. Hiszen odamenekültünk Istenhez, és belekapaszkodtunk abba a reménységbe, amelyet ő adott nekünk." (Zsid. 6:15, 17-18 Egyszerű Fordítás)

Isten nem hazudott neked, és a hűsége örökre megbízható marad! Az Úr mélységes áttörést hoz neked. A legjobb dolgokért munkálkodik az érdekedben, és nem a "tüneteket" fogja kezelni, mert Istent a gyökerek érdeklik, mert azt akarja, hogy TELJES MÉRTÉKBEN SZABAD LEGYÉL!!!!!

Ezek a gyökerek Isten népének az életében, amelyek évek óta gyötrik őket, fizikai betegséget okoztak nekik, amelyek börtönbe zárva tartották fogva őket, ellopták az örömüket, kipréselték belőlük a békességet, ISTEN TÜZE jön MOST, és ezek a gyökerek LÁNGRA KAPTAK!!!!

A gyökerek feltárulnak, és meggyulladnak, elégnek, hogy kikerüljenek onnan, ahogy Isten gyermekei előretörnek és erősen állnak. Ne adjátok fel most a kitartást! Bármennyire megfáradtál, bármennyire elcsüggedtél, ISTEN most áttör mindenen teérted! Lehet, hogy nem ÚGY, ahogy vártad, vagy nem AKKOR, amikor te várod, de JOBB lesz, mint A LEGJOBB, AMIT REMÉLTÉL!

Az Úr tűzön viszi keresztül a népét, ami nem kellemes a léleknek, de SZÜKSÉGES az ígéretek hordozásához. Ő most előhoz TÉGED, azt az igazi éned, akinek teremtett, hogy olyan szabadságban élj, amit soha ezelőtt nem ismertél még. Olyan szabadságban, amit Jézus csodálatos vére vásárolt meg a számodra. Olyan szinten fogod megismerni a teljességet és az áttörést, amit eddig még nem ismertél.

Ő eddig nem hagyott cserben téged, és ezután sem fog cserben hagyni.

REJTŐZZ EL az Ő hűségében! Most kezd megnyilvánulni a természetes világban. Ahogy ezek a gyökerek égnek, és kikerülnek onnan, a dolgok javulni fognak.

Sokakat kínzott az a félelem, hogy "bele fognak halni" ebbe a folyamatba. Dorgáld meg ez a hazugságot! Bármennyire forrónak érzed a tüzet, te védelem alatt vagy, meg vagy őrizve, és végig vagy hordozva ezalatt a folyamat alatt! Nem lesz bántódásod, hanem olyan tisztán fogsz kijönni belőle, mint az arany!

Sokaknál azt láttam, hogy sok gyökér került ki belőlük, de nem jutottak el a "fő gyökérig", ami rengeteg problémát okozott az életükben. Az Úr ezt a FŐ GYÖKERET akarja kezelni. Láttam égni ezt a FŐ GYÖKERET, és miközben égett, az egész szerkezet, az összes hazugság, gyötrelem, ami ennek a sérülésnek és traumának a gyökerére volt ráépülve, SZÉTMORZSOLÓDOTT!!!!!!!!

Most távolítja el a HATALMAS FŐ GYÖKERET, és ez HATALMAS ÁTTÖRÉST fog hozni!!!

PEREM

Ahogy az Úrral beszélgettem ma reggel ezekről a gyökerekről, egyfolytában a "perem" szót használta.

Azt mondta: "Az Én népem az áttörés peremén áll, és most lép be oda."

PEREM - "Az a pont, ami a változás pontját jelöli"

Az Úr ezeket a mélyre nyúló gyökereket meggyújtja, és már égnek, és ez az a perem, ami jelzi a változás pontját. A DOLGOK VÁLTOZNAK!!!!! Először a szívben fognak változni ezek a dolgok, és gyógyulás fog megnyilvánulni a szívetekben, majd a külsőre is hatással lesz, ami rendeződik és meggyógyul.

AZ Ő SZÍVÉNEK A KERTJE

Úgy éreztem, hogy az Úr sokaknak ezt mondja:

"Tudom, milyen régóta gyötörnek ezek a sebek és problémák, hogy milyen régóta kínzott ez a betegség, és senki sem értette, csak én. Minden könnycseppedet összegyűjtöttem, és semmi sem volt hiába. Minden szívfájdalom és minden könny, amit ejtettél, el lett vetve a szívem kertjében, és te egy gazdag aratás részese leszel. SEMMI sem volt hiába."

Most mész át az aratásba. A leginkább szeretetteli dolog, amit az Atya tehet, az, hogy eltávolítja ezeket a gyökereket, amik megkötözve tartottak.  Meg tudta volna változtatni a "tüneteket", de ez nem lett volna hosszútávú megoldás, mert a gyökér ott maradt volna. A gyökerek lángolnak, elégnek, kikerülnek onnan, és robbanásszerű gyógyulás és áttörés fog jönni a bensődben, és mindenre ki fog áradni körülötted.

Drámai módon fognak megváltozni a dolgok, innentől kezdve kifelé haladva! Maradj állhatatos, és törj előre továbbra is! Eljutottál a PEREMHEZ, és most lépsz át a változásba! A gyorsuló változásba! Átalakuláson mész keresztül! Pillangók, itt az idő, hogy REPÜLJETEK!

******************

2015. április 25., szombat

Fáradtság próbálja ellopni a gyors írnokok tollát

FÁRADTSÁG PRÓBÁLJA ELLOPNI A GYORS ÍRNOKOK TOLLÁT

2015 ÁPRILIS 25 / LANA VAWSER

Láttam, hogy egy szellem lett rászabadítva az "írókra" és a "szerzőkre". Azokra, akik konkrétan arra éreznek elhívást és felkenetést az Úrtól, hogy írjanak, hogy "hallassák a hangjukat", és az Ő Királyságát terjesszék azáltal, amit írnak.

Az ellenség egy szellemet szabadított rá sok íróra Krisztus testében, hogy rendkívüli mértékű fáradtságot és kimerültséget okozzon nekik. Láttam, ahogy ezzel a szándékkal jár, hogy ellopja a tisztánlátást, a kijelentést, és ne csak nagy kimerültséget okozzon, hanem egyik figyelemelterelést hozza a másik után, hogy ellopja a "tollukat". Láttam, ahogy "időt" lopott a gyors írnokoktól a figyelemelterelések folyamatos áradata által. Az utóbbi időkben nagy ellenállásba ütköznek az írók, amely "ellopja és akadályozza a hangjuk hallatását".

Azért volt erős ellenállás az írókkal szemben az utóbbi néhány héten, mert itt az ideje, hogy AZ ÍRÓK FELÉBREDJENEK!!!

Láttam, ahogy egyik könyv a másik után lett kiadva. Láttam, ahogy egyik blog a másik után lett elindítva. Prófétai írások tekercseit láttam, ahogy el lettek küldve az egész földre, és írókat láttam, akik HIRTELEN felemelkedtek az egész földön, akik a mennyből megszólaló új hangot adtak tovább.

Az Úr a kijelentés új szintjére vezeti az írókat. Mindenféle írót láttam (könyvek, blogok, prófétai üzenetek, vagy akár film forgatókönyvek íróit), ahogy a tenger partjánál álltak, a víz pedig a bokájukig ért, és tudtam, hogy ez az írásaikhoz az Úrtól kapott "kinyilatkoztatást" jelképezte.

Ekkor a víz elkezdett visszahúzódni, egyre messzebb volt tőlük, és ezeket az írókat ekkor egy rendkívül erős kimerültség és fáradtság érte, némelyeknél, akiknek betegségeik vagy fizikai problémáik voltak, azoknál hirtelen újra előjöttek ezek, egyik figyelemelterelés a másik után érte őket, és annyira kimerültek lettek, hogy hirtelen nehéznek találták együtt mozdulni a kijelentés "áramlásával", mindazok miatt, amik akkor történtek velük. A fáradtság, a harcok és a figyelemelterelések ellenére továbbra is a helyükön ÁLLTAK.

Az árapály csupán "pillanatnyi" volt, majd megláttam, hogy a kijelentés árhulláma közeledik a tengerparton álló írók felé, majd így szólt az Úr: "Lépjetek bele!" Ez egy ÓRIÁSI árhullám volt!!!

Ahogy Isten emberei tettek egy lépést előre, az árhullám teljes mértékben beborította ezeket az írókat. Ez egy DICSŐSÉGES árhullám volt, amit az Úr küldött. A természetes világban, mi, emberek, nem tudunk túl sokáig a víz alatt maradni a lélegzetünket visszatartva , mert megfulladnánk.

De ahogy ezeket az írókat beborította ez az ÓRIÁSI mennyei kijelentés-árhullám, azt láttam, hogy mennyei kopoltyúk nőttek rajtuk. Mélyebben és könnyebben lélegeztek, mint azelőtt valaha. Az Úr a megpróbáló idők által megadta nekik az ahhoz szükséges képességet, hogy mélyebbre menjenek mint valaha, és a kijelentés olyan területeire kerüljenek, amit előtte lehetetlennek gondoltak bejárni, a harcok miatt. Úgy éreztem, hogy az Úr a kijelentések mély vizében történő "lélegzésüket" hangsúlyozta ki, és azt érzékeltem, hogy az Úr azt mondja, hogy a kijelentésnek ebben a mélységében az írásukhoz kellő kenet különösen mély szintjére fognak eljutni, hogy olyan írásokat adjanak ki a kezükből, amiket Isten lehel ki magából ebben az időszakban, és a fáradtság MEGTÖRIK!

Egy új hang hallatszott a mennyből ezeken az írókon keresztül, ami csodálatos kenetet árasztott az olvasók számára a gyógyulásra, a szabadságra, a helyreállításra és az átélésekre.

ÁTTÖRÉSI KENET

Egy "áttörési kenetet" láttam, ami beborította ezeket az írókat, miközben a kijelentés új területin úsztak, ahová az Úr hívta be őket. Ezek az írók előzőleg hatalmas áttörést tapasztaltak az írásaik által, de ez a szint, ahová most kerültek, meghaladta minden elképzelésüket. Hatalmasabb volt, mint amiről álmodtak.

Ezek által az írások által testületi szintű áttörések tudtak elindulni Krisztus egész testében, és az olvasóik között. Jelentőségteljes atmoszféra-változások. Hirtelen jövő dolgok történtek az olvasókkal, nagy lendülettel, ahogy meghívást kaptak, hogy mélyebb átélésekbe lépjenek Vele, és nagy kenet volt a szavaikon, bármilyen változatban is íródtak.

Láttam, hogy korábban elcsüggedtek ezek az írók, mert az írásaik nagyon sok áttörést hoztak az olvasóiknak és a hallgatóiknak, de ők maguk továbbra is küszködtek. A szavaik erőt hordozó magvakként lettek kiküldve, amelyek áttörést hordoztak, és kirobbantak azoknak az életében, akikhez eljutott, és amint ez megtörtént, láttam, hogy az áttörési kenet ezután RÁKERÜLT az írókra is KÉTSZERES MÉRTÉKBEN!

Akik ilyen elcsüggedt írók vagytok, akik áttörésért kiáltottatok bármilyen területen, és még nem tapasztaltátok meg, bátorodjatok, mert az Úr látta a hűségeteket, és KÉTSZERESEN visszafizeti nektek!

HIRTELEN JÖVŐ KEDVEZŐ HELYZET, és NÖVEKEDÉS

Ahogy ezek az írók az írásaikhoz kapott kijelentések új szintjein úsztak, az előttük HIRTELEN megnyíló kedvező helyzetek és növekedések ajtóit láttam meg. Olyan ajtókat, amelyek le voltak pecsételve, új ajtók nyíltak meg, amik a korábbiaknál nagyobbak voltak.

Az írók közül sokaknál nem csak egy ajtót láttam, hanem sok ajtót, nagyon nagy növekedés jött az életükbe, miközben megírták azt, amit Ő lehelt rájuk, és NAGYON sok lehetőség került eléjük a hűségük miatt. Amiről sok író azt gondolta, hogy zsákutca, és egy "NEM" válasz, azokból most egy annál jobb "IGEN" lesz!

REMEK ÍRÁSOK

Miközben az írók a kijelentés új szintjein úsztak, azt láttam, hogy MÉLY átéléseik voltak az Úrral. Sok író kiáltott akkor is, amikor senki sem látta, még fájdalmas szívű kiáltásokkal is, hogy mélyebb szinten találkozhassanak Vele. Nem csak megválaszolásra kerülnek ezek az imádságok, hanem KAMATOSTUL lesznek megválaszolva. Isten tudja, milyen régen harcolsz, milyen régóta állsz szilárdan, és Ő hűséges, kedves és jó. JELENTŐS MÉRTÉKŰ megpróbáltatásokon mentek keresztül Isten írói, de ez azért volt, hogy HORDOZNI tudjátok a kijelentést, a növekedést, a kiterjedést és a hirtelen adódó előnyöket, ami most már rajtatok van.

Ezeknek az íróknak komoly, életet átformáló átéléseik lesznek Vele ezekben az új mélységekben, és arra lesznek felszabadítva, hogy ezeknek a nagy részét meg is írják, ami AZ Ő CSODÁLATÁT fogja visszahozni Krisztus testébe, többféle JELENTŐSÉGTELJES módon.

Az olvasók CSODÁLNI fogják Őt ezek által az írások által, amiket az Úr bocsát ki ezek által az írók által, a mostani időszakban kezdődően.

Írók, akik fáradtságot, csüggedést, figyelemelterelést, a tisztánlátás hiányát tapasztaljátok, és nehéznek találjátok, hogy együtt haladjatok az áramlattal, továbbra is álljatok a helyeteken! Mert itt jön az árhullám, és az Úr a kijelentés új területeibe hív benneteket, amelyek által az írásaitok egy teljesen új szintre fognak kerülni. A lehetőségek új ajtói fognak megnyílni, és nem lesztek többé hátráltatva. A kedvező helyzetek új ajtói várnak rátok. Az ellenség megpróbálta ellopni a tollatokat és a hangotokat ebben az időszakban, amiatt a növekedés miatt, amibe most léptek be, és amiatt, hogy Isten ilyen erőteljesen készül használni az írásaitokat. Álljatok szilárdan, most készültök belépni oda, ahol teljesen be lesztek borítva, az elképzelhető legdicsőségesebb módon.

A hangotok HANGOSABB lesz, mint valaha, ahogy beléptek annak a kijelentésnek az új területére, amit Ő lehel rátok, ennek a hatása pedig SOKKAL MESSZEBB FOG ELJUTNI, mint ahogy el tudjátok képzelni.

********************

2015. április 24., péntek

Marsha Burns, 2015. április 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:


Sokatoknak olyan volt az élete az utóbbi időkben, mintha vadvizeken haladtatok volna, és a folyó morajlása is a füleitekben cseng. Mindjárt előjöttök ebből a szeszélyes időszakból, és egy olyan időbe kerültök át, amikor könnyebb lesz navigálni az életeteket, sőt még olyan periódusok is lesznek, amikor teljes körű békességetek lesz. Használjátok ki a lehető legnagyobb mértékben ennek az előnyeit azáltal, hogy a hátatok mögött hagyjátok az elszenvedett traumát, és lecsillapítjátok a lelketeket, mondja az Úr. Vigasztalódjatok meg!

Márk 4:39 Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek: "Hallgass el, némulj meg!" És elállt a vihar, és nagy csendesség lett.

2015. április 23., csütörtök

Új Parancsolat

Új Parancsolat
A legnagyszerűbb keresztény élet, 16. rész

2015., 16. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Mivel a Nagy Küldetésben egyértelműen az szerepel, hogy a tanítványoknak meg kell tanítani "mindazt, amit Ő parancsolt", meg kell értenünk, hogy léteznek újszövetségi parancsolatok. Noha egyszerűek és alapvetőek, de akkor is parancsolatok. A legalapvetőbb parancsolat, amit az Úrtól kaptunk, a János 13:34-35-ben olvasható:

"Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!

Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást."
 
Ez azért "új" parancsolat, mert felülmúlja azt, amit az Ószövetség tanított az egymás iránti szeretetről. Itt azt a parancsot kapjuk, hogy úgy szeressük egymást, "ahogyan én szerettelek titeket". Jobban szeretett bennünket, mint a saját életét. Letette értünk az életét, és most azt parancsolja, hogy mi is így szeressük egymást.

Hol találsz olyanokat, akik ténylegesen ezt csinálják? Ők az Ő igazi tanítványai. Ahogy Ő maga mondja itt, erről lehet felismerni őket. Mi vajon mondhatjuk magunkról, hogy erről ismernek bennünket? Gyakran kell emlékeztetni bennünket, hogy keresztényként a fő munkaköri leírásunk az Isten iránti szeretet és az egymás iránti szeretet. Mint ahogy minden téren azok a legsikeresebb emberek, akik az alap dolgokban a legjobbak, Krisztusnak is azok lesznek a legnagyszerűbb tanítványai, akik szeretni tanultak meg a legjobban.

Ezért kell a legjelentősebb dologként kezelnünk a két legnagyobb parancsolatot a hitéletünkben, nem csak azért, hogy betartsuk azokat, hanem azért is, hogy megfelelően tudjuk értelmezni "mindazt, amit Ő parancsolt". Ahogy a Filippi 1:9-ben olvashatjuk, Pál apostol azért imádkozott, hogy "a ti szeretetetek még jobban bővelkedjék megismerésben és minden megérzésben". (Kecskeméthy ford.)

Csak akkor lesz igazi, pontos ismeretünk, ha a szeretetet gyakoroljuk. Akik nem erre a fundamentumra építkeznek, eltorzítják, amit megtanultak. Emellett azt is láthatjuk itt, hogy az igazi megérzés a szeretetből fakad, nem a félelemből vagy a gyanakvásból.

--------------------
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - A New Commandment- The Greatest Christian Life, Part 16

Marsha Burns, 2015. április 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy zaklatott és nyugtalan időszakot éltél át az utóbbi időben, de a túlsó oldalon győzelemmel fogsz előjönni. Nem fognak meggyengíteni, amiket átéltél, hanem megerősítenek, és új rálátásod lesz arra, hogy mi kell ahhoz, hogy győztes és sikeres legyél, mondja az Úr. Én továbbra is veled vagyok, és továbbra is vezetlek, hogy igaz emberként reagálj a nehéz helyzetekben.

János 14:27 "Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek; nem úgy adom én nektek, mint a világ adja; ne nyugtalankodjék a szívetek és ne féljen."

2015. április 22., szerda

Lana Vawser, 2015. április 22.

LANA VAWSER:
ISTEN TALÁLKOZNI AKAR VELED A RENDELETEID KIHIRDETÉSE KÖZBEN!!
2015-04-22

Láttam Isten népét hegyek előtt állni, és amint megláttam a hegyeket, a Máté 17:20-at hallottam:

"Mert bizony mondom nektek, ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda! Oda menne és semmi sem volna lehetetlen nektek."

Azt láttam, hogy az Úr a népét hívja, a "rendeletek" használatának mélyebb szintjére. Egy valódi, mélyebb szintű "iskoláztatás" történik éppen most a Szent Szellem által, Krisztus egész testében. Az Úr arra tanítja a népét, hogy az ISTENI VISSZHANGBAN éljenek, és összhangba hozzák magukat a menny rhéma igéivel.

Hogy hajtsák a fülüket az Ő mellkasára, és meghallják, amit Ő mond a körülményekről, és bármiről, amiről kérdezik Őt. Arra hívja a népét, hogy menjenek be a bensőséges kapcsolat belső szobájába, hogy szelíden beszélhessen hozzájuk, és rhéma igéket adhasson nekik, amelyek megerősítik őket ezek előtt a hegyek előtt állva.

Az Úr arra használja ezeket a hegyeket, hogy megtanítsa Isten népének a rendelet használatának az erejét.

Hallottam, ahogy ezt mondta az Úr:

"A szavaitoknak az értéke aranyban mérhető."

Ahogy ezt hallottam az Úrtól, azt láttam, hogy az Ő rhéma igéi ezek felé a hegyek felé kiindultak, mint arany magvak, és arany útvonalakat képeztek. Olyan útvonalak voltak ezek, amelyek minden alkalommal egyre mélyebbre vésődtek, amikor Isten népe isteni visszhangot hallatott. Azt visszhangozták, amit Ő mond. Természetfölötti útvonalak alakultak ki az Ő népének a hite által, ahogy rendeletként kihirdették azt, amit Ő mondott ezekről a hegyekről.

Miközben Isten népe az isteni visszhang szerint cselekedett, és kihirdették az Ő rhéma igéit, rókákat láttam, amelyek a hegyek mögül jöttek elő, és azért jöttek, hogy ellopják azokat a magokat, amik ezeken az útvonalakon voltak elhintve. Amint ezek a rókák előjöttek a semmiből, és megpróbálták ellopni a rhéma magokat, amiket Isten népe hirdetett ki, hallottam, ahogy az Úr ezt mondja:

"Én népem, emlékezz, mit mond az Igém a Jakab könyvében!"

"Nyelvünkkel áldjuk és dicsérjük Urunkat és Atyánkat. De ugyanazzal a nyelvvel átkozzuk az embereket, akiket Isten a saját képére teremtett! Ugyanabból a szájból származik áldás és átok! Testvéreim, nem kellene ennek így lennie! Láttatok már olyan forrást, amelyből hol jóízű, hol meg keserű víz folyik? Vagy gondoljátok meg, testvéreim, teremhet-e a fügefa olajbogyót, vagy a szőlő fügét? Ugyanígy, édes víz sem eredhet sós forrásból." (Jakab 3:9-12)

Ekkor rájöttem, hogy azt látom, ami szellemben történik, de Isten népe közül sokan nem látták még meg ezeknek a megnyilvánulását természetes szinten. Láttam a természetfölöttihez vezető útvonalak kialakulását, de sokaknál ez még nem nyilvánult meg természetes szinten. Csüggedés kezdett kopogtatni a szívük ajtaján, és az Isten által mondott dolgok ellenkezőjét kezdték mondani a hegyekre nézve. A rókák egyre jobban belopakodtak, és gödröket kezdtek ásni ezekben az útvonalakban, hogy befészkelhessék magukat, és lesben álljanak, hogy megtámadhassák Isten népét, miközben az útvonalon haladnak.

TALÁLKOZÁSI PORTÁLOK

Újra hallottam, ahogy szólt az Úr: "Lányom, figyeld a magokat!" Hirtelen azt láttam, hogy ezek a magok portálokká változnak át, és megnyílnak. Hatalmasak voltak. Az Úr mosolyogva ezt mondta: "Ezek találkozási portálok. Ahogy a népem azt hirdeti ki, amit Én mondok a hegyekről, mélyebb szintű találkozásaim lesznek velük a rendeleteik kimondása közben. Ahogy élő visszhangomként hirdetik ki a rendeleteket, azzal megnyitják ezeket a portálokat, hogy új és friss módokon találkozzanak Velem. Az egyik dolog, ami kiszívja az erőt az Én népemből, a csalódás. Ezekben a találkozási portálokban meggyógyítom a csalódásaikat, és közelebb fognak jönni Hozzám. Meggyógyítom a csalódásaikat, hogy újra reménységben tudjanak állni."

Ezután az Urat láttam, ahogy Isten népe előtt állt, akik közül némelyek el voltak csüggedve, mások viszont továbbra is hirdették a rendeleteket, Ő pedig ráfújt mindannyiukra, és így szólt: "SZEMEK, NYÍLJATOK MEG!" Isten népe hirtelen nagyobb tisztánlátással mélyebbre látott a szellemi valóságba a természetfölötti útvonalakon, amelyeket az ő rendeleteik alakítottak ki, és a találkozási portálokban, amelyek megnyíltak.

Isten gyermekei felemelték a fejüket, és visszatért az erejük, hogy rendeleteket hirdessenek ki. Miközben kihirdették a rendeleteket, a rókák nyüszíteni kezdtek, fülsiketítő nyüszítéssel, nem bírták hallgatni Isten rhéma igéit, és elkezdtek hátrálni és összehúzódni, mintha megsérültek volna.

Isten népe elkezdett egyen-egyenként berepülni ezekbe a portálokba, és életet átformáló változásokat hozó találkozások történtek. Mélyebb szív-kapcsolatok alakultak ki Isten és az Ő gyermekei között. Ahogy Isten gyermekei előjöttek ezekből a találkozásokból, még nagyobb meggyőződés volt bennük a rendeletek kihirdetéséhez, és erő a szavaikhoz. Ahogy újra elkezdtek rendeletet hirdetni, áldást áldásra halmoztak ezekre a hegyekre, és nem csak egy természetfölötti útvonal jött létre, ami átvezette őket a hegy fölött, hanem SZÁMTALAN útvonal jött létre. Nem csak azt kapta meg Isten népe, hogy a lábuk alatt láthatták ezeket a hegyeket a rendeleteik által, és az isteni visszhangban való élet által, hanem még több áldással, még több ellátással és még nagyobb bőséggel haladtak át a hegy fölött, mint amennyinek az elvételével fenyegette őket a hegy.

Isten népe! Hirdesse a szátok azt, amit Ő mond! Figyeljetek oda, hogy mit beszéltek! Szóljatok életet! Éljetek az isteni visszhangban! Mert mély megtapasztalásban akar találkozni veletek a rendeleteitek kihirdetése közben. A csalódások meggyógyulnak, és be fogtok menni a még több helyére. Isteni portálok nyílnak meg fölöttetek. Itt az idő, hogy repüljetek!

***************

Lana Vawser próféciái magyarul

Lana Vawser egy frissen feltűnt prófétai szolgáló, akinek az üzenetei rendkívül eleven módon, és egy teljesen friss kenettel "szólalnak meg" a weboldalán (http://lanavawser.com) minden nap olvasható prófétikus üzenetek, látomások leírásából.

Lana Vawser
Lana szolgálatát az Elijah List ("Illés Lista") oldalain fedeztem fel - őt is felfedezték, mint a mai idők egyik jelentős prófétikus hangját, aki, ahogy az Elijah List szolgálatvezetője írja róla, férjével és családjával Ausztráliába költözött, hogy Istennek engedelmeskedve, más prófétai szolgálók közelében élve elszámoltatható lehessen, és hasznos segítséget jelentsen az ottani szolgálatoknál.

Nálam a Szent Szellem személyes bizonyságtétele volt természetesen a legfontosabb érv amellett, hogy rendszeresen olvassam, és amennyire lehetőségem van, számotokra is lefordítsam Lana naponkénti próféciáit - noha eddig az erre fordítható idő korlátai miatt nem gyakran volt lehetőségem. (Amint láthattátok, az ő üzenetei terjedelmesebbek, mint Marsha és Bill Burns napi próféciái!) Reménykedem benne, hogy minél többet fogok tudni foglalkozni Lana szolgálatának a közvetítésével is a magyarul beszélő kereszténység felé. Kérlek imádkozzatok ez ügyben, és ha az Úr indít, hogy támogassatok ebben, azt köszönettel veszem!

Ha támogatni szeretnétek ezt a munkát, a szellemi vetés-aratás megvalósításaként, meg tudjátok tenni az itt olvasható módokon: http://gyurinaploja.blogspot.hu/p/tamogatas.html.

Sok-sok áldást nektek!

Gyuri

u.i.: Lana Vawser eddig lefordított próféciáit ide kattintva találod:

Marsha Burns, 2015. április 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy látomásban láttam egy kör alakú karámot, lovakkal tele. Egy nyitott legelő közepén voltak, és izgatottan várták, hogy kinyíljon a kapu. Hallottam, ahogy ezt mondta az Úr: "Egy olyan időben vagy, amikor várod a kapu kinyílását, hogy többet tapasztalhass meg a királyságomból, és fejlődhess a szellemi belátás terén. Ahogy tavasszal a virágok akkor hajtanak ki, amikor megfelelőek a körülmények, benned is akkor fog előjönni az új élet, amikor megfelelőek lesznek a szellemi körülmények."

Ézsaiás 43:19 Nézzétek! Most valami újat kezdek! Már sarjad is, mint a zsenge vetés, nem vettétek észre? A pusztában utat készítek, a kietlen sivatagban folyókat fakasztok.

2015. április 21., kedd

Marsha Burns, 2015. április 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Lehet, hogy úgy érzed, mintha a változás rád lenne erőltetve, de Én az igazat mondom neked, hogy ha szívből kihasználod ezt az időt a kisebb igazításokra, akkor nagy hasznod lesz belőle az előtted álló napokban. Ne vonakodj elengedni azt, ami már idejét múlta, és már nem hasznos. Nem tudsz egyszerre előre is haladni, meg mozdulatlan is maradni. Engedd, hogy mutassam neked az utat, mondja az Úr.

Zsoltárok 32:8 Én magam tanítalak, s megvilágítom az utat, amelyen járnod kell. Figyelemmel kísérlek, és tanácsollak, mit tegyél.

2015. április 20., hétfő

LANA VAWSER: ŐSI KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK NYÍLNAK FEL

LANA VAWSER:
ŐSI KÉTSZÁRNYÚ AJTÓK NYÍLNAK FEL
2015-04-19

Ahogy reggel ébredeztem, de még félálomban voltam, láttam két HATALMAS kétszárnyú ajtót. Majd ezeket a szavakat hallottam.

"Ősi kétszárnyú ajtók csapódnak ki, és átengednek MÉG TÖBBET, MINT AZELŐTT."

Sok olyan dolog, amit az Úr félretett a népe számára, de el lett lopva, vagy lemaradtak róla, vagy megszakadt, vagy el lett felejtve, ezek most ebben az időben fel lettek szabadítva, ahogy Isten népe folyamatosan nyugodott Őbenne. A nyugalmat a hadviselésük fegyvereként használták. Az Őbenne és az Ő ígéreteiben való mély bizalomban és bizakodásban nyugodva.

Ahogy ezen az álmon elmélkedtem reggel, úgy éreztem, újra szól hozzám az Úr.

"A nyugalomban fog részesülni a népem az eddigi legnagyobb aratásában. Sokan érzik úgy, hogy ahogy Bennem nyugodnak, nem aktív a hitük, nem küzdenek, nem előre haladnak, hanem a Bennem való NYUGALOMBAN több dolog szabadul fel, mint a törekvés által. A Bennem való nyugvás a BIZALOMRA szóló döntés. Egy döntés, ami arról szól, hogy Belém vetik a hitüket, és engedik, hogy megtegyek mindent, amire vágyom, hogy véghezvigyem bennük és általuk. Ahogy Isten népe Bennem nyugszik, áthaladnak oda, ahol meg fogják látni az eddigi életük legnagyobb aratását, viszont ez egy erőteljes harci fegyver. A Bennem való nyugvás mélyebb bensőségességet eredményez, és ez a Bennem való bizalom és bizakodás visszaszorítja a sötétség erőit. Mert aki nem bízik a másikban, nem tud megnyugodni a jelenlétében. A Bennem való bizalomban való nyugvás egy mag és egy kulcs, ami aktiválja és megnyitja a múlt és a jelen aratásait."

Ahogy ezek a kétszárnyú ajtók nagyra nyílnak, generációs áldások szabadulnak fel, amelyek eddig vissza voltak tartva, és el voltak herdálva. Kulcsok áradnak át ezeken a megnyílt ajtókon, amelyek Isten népe számára lettek félretéve a világ megalapítása előtt. A félretett kinyilatkoztatási kulcsok most szabadulnak fel, amelyek felnyitják az életre szóló rendeltetéseket, a nagyobb befolyási szférákat, az előnyben részesítést és az áttörés újabb szintjeit, ami éppen erre az időre van elkészítve.

Régóta várt aratások szabadulnak fel most Isten népe számára, akik a nyugalomban helyezkedtek el, de annak a kétszerese, amit eredetileg hittek. "Több mint ezelőtt" van felszabadítva ezeken az ősi ajtókon keresztül.

HAZUGSÁGOK

A múltban is láttam ajtókat, amelyeken kígyók mentek be, és ellopták az életet, hátráltattak, bezártak, és búvóhelyeket találtak. Azonnal tudtam, hogy ezek a kígyók az ellenség hazugságait jelképezik, amelyek Isten gyermekeinek az életébe beléptek, és találtak maguknak olyan helyet, ahol meggyökereztek, elrejtőztek, és nagy hátráltatást és halált és szárazságot hoztak létre az életüknek azon a területén. Mivel ezek a hazugságok meggyökereztek a múltban, ezeken a területeken az életükben nem történt semmilyen mozdulás, és semmilyen áttörés. Láttam,ahogy Isten Szelleme ezeket a hazugságokat megvilágította, Isten gyermekei pedig megtértek és újra összhangba hozták a gondolkodásukat Krisztus értelmével, a szívüket pedig Isten Igéjével, és elkezdett beléjük hatolni az igazság. Ahogy ezt megtették, a hazugságok megszakadtak, és egy HATALMAS ÖZÖNVÍZ szabadult fel ezeken az ősi kétszárnyú ajtókon keresztül. Amiről a múltban lemaradtak, azok miatt a hazugságok miatt, amelyek Istennek, az Ő jóságának, és Isten népe identitásának a megismerése ellen emelkedtek fel, ezek a hazugságok ahogy megszakadtak, Isten most helyreállította ezeket, de MÉG TÖBB lett helyreállítva, mint azelőtt. Isten helyreállító szíve lett bemutatva. Az Ő jósága és szeretete, ahogy még nagyobb áldásokat szabadított fel az Ő népe számára, az elszenvedett küzdelmek miatt. Nem kárhoztatta őket azért, mert hazugságok csapdájába kerültek, hanem továbbra is öntötte rájuk a szeretetét és jóságát, hogy vezesse őket a vándorúton, és hogy elvezesse őket a "látás" és megtérés helyére, hogy meglássák ezeknek a hazugságoknak a megszakadását, és azt, hogy A KORÁBBINÁL TÖBBET kapnak. Milyen jóságos az Atya!

Sokan visszatekintettek a múltba, és konkrét körülményeket és helyzeteket láttak meg, amit pontosan meg tudnak határozni, ami változást vitt az életükbe, és ahol a lendület és az áttörés vízáradatából csak egy kis szivárgás lett, egyes esetekben teljesen meg is szűnt, a talaj kemény lett, ők pedig elcsüggedtek, mert attól kezdve semmi sem változott tovább. Isten most MEGSZABADÍTJA azt a helyzetet. Megszabadítja, és a kétszárnyú ajtók nyitva állnak Isten gyermekeinek az élete fölött, ahogy ott tartózkodnak a nyugalomban.

A Benne való nyugvásod hozza elő a legnagyobb aratást, amit valaha láttál. A Benne való nyugvásod egy hitmag, a bizalom magva, ami a régóta várt aratást aktiválja.

Az ősi kétszárnyú ajtók tágra nyílnak, hogy az életedre felszabadítsanak még többet, mint ezelőtt! Örvendezz!

--------------------
http://lanavawser.com/2015/04/19/double-ancient-doors-swinging-wide-open/

Prófécia 2015. április 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 20.

A TROMBITA, BILL BURNS

Ugye tudod, hogy a tested az Én lakóhelyemül szolgáló templom? Ugye tudod, hogy Én benned élek és benned lakom? Ugye tudod, hogy Engem azért küldtek, hogy eljuttassalak a szellemi jólét és tudatosság helyére? Mert azért vagyok itt nálad, hogy megelevenítsem a te halandó testedet, hogy az élet ösvényére vezéreljelek és vezesselek. Azért vagyok itt, hogy nagyobbá tegyelek, mint amilyen nélkülem lennél. Azért vagyok itt, hogy kijelentsem neked az Úr szavát. Azért vagyok itt, hogy bemutassam neked Jézust, mint Királyok Királyát, és Urak Urát. Azért vagyok itt, hogy elmondjam neked, hogy az Atya szeret téged, törődik veled, ismer téged, és az a legnagyobb vágya, hogy minden akarata beépüljön az életedbe, és elkezdjen munkálkodni a javadra -- most kezdődően, ebben a pillanatban, a mai napon, mondja az Úr Szelleme.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Élhetsz a Szellemem lágy szellőjében, vagy a saját magad által előidézett forgószélben. Ez a különbség a Szellemben járás és a testben való élet között.  A döntés a tiéd.  De azzal teszel jót magadnak, ha lecsendesíted az érzelmi reakcióidat és a helyzetekre reagáló reflexeidet, és engeded, hogy Én vezesselek a békesség útján, mondja az Úr.
Lukács 21:19 "A béketűrésben fogjátok megőrizni lelketeket."

2015. április 18., szombat

Segítség a Promóciók mappába érkező hírlevél esetén

Korábban azoknak adódott probléma a napi emailekkel, akiknek Citromail-es emailje van. Most Gmail-es címre érkezett valakinek a "Promóciók" mappába - az "Elsődleges" helyett.

Ha te is Gmail-es vagy, és esetleg nem találtad a Gyuri naplója napi emailjét, akkor ott jó eséllyel megtalálhatod. Ha nem szeretnéd, hogy továbbra is ott kelljen keresned, akkor a levelek listájából, megnyitás nélkül át tudod helyezni az Elsődleges közé - egy egyszerű áthúzással (a bal szélén "megragadod" az egérrel és az "Elsődleges" fülre húzod). Ezután megkérdezi tőled a tetején egy szövegcsíkban, hogy a jövőben is ide szeretnéd-e kapni. Kattints az igenre, ha ezt szeretnéd.

2015. április 17., péntek

Prófécia 2015. április 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 17.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Zökkenj vissza a rendbe az életed minden frontján. Az előtted álló napok a teljes figyelmedet igényelni fogják, úgyhogy nem szabad, hogy eltereljék a figyelmedet az apróságok, amelyeket most el tudsz rendezni. Ne halogass, hanem törődj azokkal a dolgokkal, amik egy ideje megoldatlanok voltak. Én megadom neked a szükséges erőt és vezetést, hogy az elsődleges dolgokat az első helyen tudd kezelni, és precíz pontossággal tudj továbbhaladni, mondja az Úr.

Zsoltárok 28:7 Az Úr az én erőm és pajzsom, Őbenne bízott szívem és Ő megsegített; örvendve örvend felette szívem és énekemmel dicsérem Őt.

2015. április 16., csütörtök

A Gégény házaspár vendége Magyarországon: Phil Whitehead

Egy olyan konferenciasorozatról szeretnélek tájékoztatni benneteket, amelyet a szívemnek kedves emberek szerveznek. A Gégény házaspár hoz Magyarországra egy szolgálót Londonból, aki világszerte sok nehéz terepen szolgált már az evangéliummal.

A neve Phil Whitehead, és ha szeretnétek többet megtudni róla, illetve a konferenciasorozat eseményeiről, dámutairól, helyszíneiről, akkor a Dunamis konferenciák információs oldalán részletesen megtaláltok minden szükséges tudnivalót, itt: http://regisztral.weebly.com/

Az alkalmak április 30. és május 3. között lesznek, három helyszínen: Debrecen, Miskolc, Veresegyház. (további részletek a fenti weboldalon)

Gégény Csaba és Éva szolgálatát évek óta egyre többen ismerik és szeretik Magyarországon is. Miután egy hosszabb időszakot töltöttek Angliában, majd felvették a kapcsolatot Dennis Walker-rel, és része lettek a "szolgálati családjának" is (Dunamis Family of Ministries), amelynek keretén belül több országban is szolgáltak azóta, nemrég azt a vezetést kapták, hogy költözzenek vissza Magyarországra. Azóta itthon szerveznek konferenciákat, összejöveteleket, amelyek során a különböző hátterű emberek, keresztények sokasága kapott és kap aktuális áldást, megerősítést az Úrtól.

Kattints a képre, hogy teljes méretben is megtekinthesd!

Prófécia 2015. április 16.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 16.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Van néhány dolog, amin igazítanod kell, mielőtt az új időszak teljes lendületbe jön. Meg kell hoznod néhány döntést, el kell engedned néhány dolgot, és meg kell szerezned néhány dolgot. Ezek nem feltétlenül lesznek feltűnő változások, csak apró korrekciók, amelyek a számodra optimális életvezetésben tartanak téged, mondja az Úr. Engedd, hogy Én vezesselek az igaz változás útján.

Prédikátor 3:1 Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.

2015. április 15., szerda

Prófécia 2015. április 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azoknak, akik többet vállaltak, mint amennyit hatékonyan kezelni tudnak, itt az ideje elvarrni a szálakat, és egyszerűsíteni a dolgokon. Nem tesz jót neked, ha túl vagy feszítve. Húzódj vissza, ahol tudsz, és tedd rendbe a prioritásaidat, hogy tényleg legyen időd Rám, mondja az Úr. Mert a jelenlétemben töltött idő alatt fog megtörténni, hogy helyreállsz, megújulsz és új erőre kapsz.

Apostolok cselekedetei 3:19 "Bánjátok meg és térjetek meg, hogy a bűneitek el legyenek törölve, és hogy a felüdülés idői eljöjjenek az Úr jelenlétéből".

2015. április 14., kedd

Prófécia 2015. április 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Sokakhoz szólok, akiknek a szívük megsebzett, a gondolataik pedig szétszórtak. Szeretnétek békét találni, de mivel oly sokáig éltetek krízishelyzetben, ezért össze vagytok zavarodva, és már nem találjátok az igazi önmagatokat Bennem, mondja az Úr. Az identitásotok veszélybe került. Abba kell hagynotok a menekülést, és újra meg kell szilárdulnotok a szellemi biztonság és stabilitás helyén, azáltal, hogy újra közeledtek Hozzám. Én veletek vagyok.

Zsoltárok 73:28 Milyen jó a közeledben élni, Istenem! Benned bízom, Örökkévaló Isten, és hirdetem tetteidet mindenkinek!

2015. április 13., hétfő

Prófécia 2015. április 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 13.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Én szóltam hozzád. Én az igazságot mondtam neked. A szellemed pedig tudja az igazságot, ami valóban szabaddá tesz téged. De az a legnagyobb vágyam, hogy győzelemben élj. Azért lett elküldve hozzád a Szellem, hogy győztes legyél az élet minden területén. Azt akarom, hogy boldogulj és bővölködj. Azt akarom, hogy örömben, békességben élj, és abban az egészségben és bővölködésben, amit Én biztosítottam neked. Minden a te hasznodat szolgálja. Már csak annyit kell tenned, hogy felkelsz, és átveszed azt, amit Én már megcselekedtem, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Figyelj oda, hogy mindenképpen ott alkalmazd a tőlem kapott kijelentést, ahová szántam. Kell, hogy legyen benned ítélőképesség, hogy annak, amit Én mondok, átlásd az aktualitását és a hatékonyságának a helyét. Ehhez engedned kell, hogy Én adjak neked bölcsességet, hogy tudd a szándékomat, és azt, hogy ez milyen hatással lesz rád, mondja az Úr.  János 6:63 "A Szellem az, aki megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, Szellem és élet.

2015. április 10., péntek

Prófécia 2015. április 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 10.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Itt az ideje, hogy felébredjetek egy erősebb tudatosságra, észlelésre és magasabb rendű céltudatosságra. Nem fogtok tudni erre a magasabb szellemi szintre átlépni, ha még félálomban vagytok. Én hívlak titeket, hogy jöjjetek fel ide! Csendesítsétek le a lelketeket, és érezzétek a Szellemem járását; halljátok meg a hangomat, és kövessétek a vezetésemet! Egy nagy ébredés küszöbén vagytok, mondja az Úr. Legyetek érzékenyek!

Efézus 5:14 Ezért mondja: "Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus."

2015. április 9., csütörtök

Prófécia 2015. április 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 9.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Meg kell tanulnod megvédeni a saját szellemi és természetes teredet, különösen azért, mert a káosz, a zűrzavar és a megosztottság folyamatosan növekszik. Gyere be a neked készített biztonságom helyére, és ne legyél hajlandó belebonyolódni olyan helyzetekbe, amik ellopják a békességedet, mondja az Úr. Tegyél tudatos erőfeszítéseket annak érdekében, hogy erős kapcsolatban maradj Velem.

2 Péter 2:20 Ha tudniillik azután, hogy Urunknak és Megmentőnknek, a Felkent Jézusnak megismerése által a világ fertőzéseitől elmenekültek, de újra beléjük bonyolódnak, azokkal szemben gyengéknek bizonyulnak, akkor utolsó sorsuk rosszabb lesz az elsőnél.

2015. április 8., szerda

Józsué példája (Rick Joyner heti üzenete)

Józsué példája
A legnagyszerűbb keresztény élet, 14. rész

2015., 14. hét
Rick Joyner
Heti Üzenet / Word for the Week

Az egyik legjobb példa arra, hogy milyen tanítványnak lettünk elhívva, Józsué személye. Ezt az egyik kedvenc ószövetségi igeszakaszomban láthatjuk, a 2 Mózes 33:7-11-ben:

Mózes egy olyan sátort használt, amelyet a tábortól nem messze, de azon kívül állított fel. Ezt a „Találkozás Sátorának” nevezte. Aki az Örökkévaló tanácsát akarta kérni, annak ki kellett mennie a táboron kívülre, a Találkozás Sátorához.

Valahányszor Mózes kiment ehhez a sátorhoz, mindenki odafigyelt. Az emberek kiálltak a sátruk bejárata elé, és követték a tekintetükkel Mózest, amíg be nem ment a Találkozás Sátorába.

Amikor Mózes belépett oda, a felhőoszlop leszállt, megállt a sátor bejáratánál, és az Örökkévaló beszélt Mózessel.

Amikor a nép meglátta a felhőoszlopot a sátor bejáratánál, mindenki földig hajolt a maga sátrának bejárata előtt, és imádta az Örökkévalót.

Az Örökkévaló szemtől szembe beszélt Mózessel, ahogy az ember a barátjával szokott beszélni. Utána Mózes visszatért a táborba, de fiatal szolgája, Józsué, Nún fia mindig ott maradt a Találkozás Sátoránál. (EFO)

Noha a világtörténelem egyik legnagyobb embere, Mózes élt ezzel a néppel együtt, ők mégis saját maguk jártak ki a Találkozás Sátorához, hogy Istennel találkozzanak. Amikor viszont Mózes ment ki, az mindig más volt, mert olyankor maga az Úr szállt le, hogy találkozzon vele. Annyira csodás látvány volt ez, hogy az egész tábor végignézte, és imádta az Urat. Józsué, aki Isten eme nagyszerű emberének volt a személyi asszisztense, személyesen elkísérte Mózest ezekre a találkozókra. Mennyire fantasztikus lehetett ez az élmény!

De Józsuénak még ez sem volt elég, hogy Istennek az abban az időben élő legnagyszerűbb emberének a legközelebbi bizalmasa lehetett. Józsué nem elégedett meg azzal, hogy beülhetett azokra a személyes találkozókra, amelyeken Mózes Istennel volt együtt. Amikor Mózes eljött ezekről a találkozókról, Józsué még ott maradt, és a saját személyes kapcsolatát alakította ki az Úrral. Valószínűleg ez lehetett az oka annak, hogy Józsué lett kiválasztva Izrael vezetésére Mózes után. Józsué nem elégedett meg annyival, hogy valaki más által legyen kapcsolata az Úrral, még ha ez a valaki olyan nagyszerű ember is, mint Mózes.

Nem kell hozzá teológusi diploma, nem kell hozzá pásztornak, vagy könyvszerzőnek, vagy bármilyen keresztény vezetőnek lenned, hogy Isten legjobb barátja lehess. Csak egy olyan szívre van szükséged, amely Őt akarja keresni. Tiszta bibliai igazság az a megfogalmazás, hogy mindannyian annyira vagyunk közel Istenhez, amennyire akarjuk. Ha keressük, megtaláljuk Őt. Ha közeledünk hozzá, Ő azt ígéri, hogy Ő is közeledik hozzánk. Mennyire komolyan akarod megismerni Őt?

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - Word for the Week - Example of Joshua- The Greatest Christian Life, Part 14

Dicsőítő est péntek 18.00 órától

Szeretettel hívok és várok mindenkit
Miskolcon az Apostoli Gyülekezetben tartandó dicsőítő estre,
pénteken (április 10.) 18.00 órától!
(Előzőleg téves dátummal írtam, elnézést érte! Tehát április 10. a helyes dátum.)

Az alkalmon az Apostoli Gyülekezet dicsőítő csapata fog szolgálni,
de természetesen mások is lehetőséget kapnak az Úrtól kapott ajándékkal való szolgálatra, nem csak hangszerrel vagy énekkel, hanem már formában is.


Cím: Miskolc, Meggyesalja u. 75.

További infók a Dávid Sátora dicsőítő szolgálatról ide kattintva.

Prófécia 2015. április 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 8.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látom azokat, akiknek a szíve eltompult, vagy akár halottá vált a Szellemben való életre. Előhívlak benneteket a süketségből, hogy újra halljátok a hangomat! Előhívlak benneteket a szellemi halálból, hogy újra éljetek a Szellemben! Rázzátok fel magatokat, hogy felébredjetek, és keljetek fel, hogy éberek és elevenek legyetek! Olyan idők vannak most, amik igénylik az éberségeteket és az odafigyeléseteket, mondja az Úr. Gyertek elő!

János 11:43-44 Ezután hangosan így kiáltott: „Lázár, gyere ki!” A halott pedig kijött a sírból. Keze és lába vászoncsíkokkal volt körültekerve, arcát pedig kendő takarta. Jézus ekkor így szólt az emberekhez: „Vegyétek le róla a vásznakat, és hagyjátok elmenni!”

2015. április 7., kedd

Prófécia 2015. április 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 7.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyél kész rá, hogy elő fogsz jönni az átmeneti időszakból, amelyben az előmeneteled látszólag megállt. Nem azért volt így, mert nem valósítottad meg, amit kellett, hanem mert nehéz volt haladni, sőt akadályoztatva volt - szinte olyan volt, mint amikor mocsárban kell gyalogolni. Hamarosan a felszabadulás idejét fogod érzékelni, miközben kisebb ellenállással és nagyobb szabadsággal fogsz haladni, mondja az Úr.

Filippi 3:13 Atyámfiai, én nem állítom magamról, hogy elértem; de egyet állítok: azokat, amik hátam mögött vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amik előttem vannak, nekifeszülve, a kitűzött cél irányában igyekszem

2015. április 6., hétfő

Prófécia 2015. március 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 6.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Az Én életem, amely bennetek van, alá van becsülve. Amikor az Én életem árad át rajtatok, akkor azok tudtok lenni, akiknek el vagytok hívva. Az Én igém által pedig fel lesztek készítve arra, hogy a korszak királyaivá legyetek -- azokká, akik Velem uralkodnak, mint örököstársak, mindörökké. Csak ne becsüljétek alá az irántatok való szeretetemet, és azt, hogy hatalommal akarlak felruházni benneteket. Bármi is történik az életetekben, Én veletek vagyok, hogy átsegítselek a győzelemre, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Attól függetlenül, hogy mit kell elviselned ebben az életben, sosem szabad elfelejtened, hogy Én vagyok a te Üdvözítőd, a te Szabadítód és a te Biztos Menedéked. Ezen a világon lesznek gondjaid, de Én megsegítelek, és átsegítelek a győzelemre, mondja az Úr. Legyen hited Bennem!
2 Korinthus 4:6-10 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és ne magunknak: Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be, kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk; Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk, hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben.

2015. április 3., péntek

Prófécia 2015. április 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 3.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Emelkedj fel a csüggedés és kétségbeesés mélységeiből! Bármilyen nehéz helyzet, vagy vad vihar van az életedben, Én akkor is veled vagyok. Bízhatsz Bennem, hogy átsegítelek a győzelemre. Ne felejtsd el, hogy a vihar azt a célt szolgálja, hogy keress Engem, megtalálj Engem, és bízz Bennem. Te egy tökéletlen világban élsz, de tökéletes Istent szolgálsz. Élj úgy, mint aki hiszi is ezt, mondja az Úr.

2 Sámuel 22:31 Isten útja tökéletes! Az Örökkévaló szava megbízható! Pajzsa ő azoknak, akik benne bíznak!

2015. április 2., csütörtök

Prófécia 2015. április 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 2.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Én népem, azt mondom azoknak közületek, akik stresszesek a munka terhe miatt, vagy a körülmények miatt, hogy vegyetek egy mély levegőt! Az igazságot mondom nektek: minden rendben lesz. Nincs szükség az aggódásra. Használjatok ki minden lehetőséget a megpihenésre, még ha csak pár percet is, és koncentráljatok újra arra, amit tudtok is, hogy a Szellemem ott van nálatok, hogy megvigasztaljon, és elvezessen benneteket a békességbe és a biztonságba, mondja az Úr. Nem vagytok egyedül.

Zsoltárok 31:3 Mert Kősziklám és mentsváram vagy Te; vezess hát engem a Te nevedért és vezérelj engem.

2015. április 1., szerda

Prófécia 2015. április 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. április 1.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyél résen a rutinodat megszakító dolgok miatt. Nem feltétlenül fognak kisodorni a szellemi áramlatodból, de nyugodtnak kell maradnod, és igazítanod kell néhány dolgon, hogy megtehesd, amit tenned kell, miközben továbbra is a Szellemben maradsz. A zavaró dolgokat késlekedés nélkül intézd el, a saját ritmusodban, mondja az Úr. Van értelme annak, hogy alkalmazkodsz a közbelépő dolgokhoz. Ezt utólag fogod látni és megérteni.

Ézsaiás 58:11 Az ÚR vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged. Csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.