2013. augusztus 31., szombat

Koinónia

Koinónia - A Nagy Küldetés, 35. rész

2013., 35. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Az egész világ alapvető jelentőségű problémákkal foglalkozik ezekben az időkben. Most vagyunk a "Döntés Völgyében", amiről korábban már hangzottak el próféciák. A civilizáció fundamentumai rázkódnak. Miközben az emberi kormányzatok csődöt mondanak, Isten királysága folyamatosan növekszik. Azokat az időket éljük, amikor a Dániel 2 teljesedik be. Az emberi királyságokat jelképező szobor összemorzsolódik, miközben az Isten királyságát jelképező kis kő nagy heggyé növekszik, azaz kormányzattá, és addig fog növekedni, míg be nem tölti az egész földet. Melyikre építjük az életünket?

Ha be akarjuk tölteni a Nagy Küldetést, hogy minden nemzetet tanítvánnyá tegyünk, akkor a gyülekezetnek azzá a várossá kell lennie, amire elhívást kapott: hogy hegyen épített város legyen, felemeltetett, hogy mindenki láthassa a világosságát. Ez a város adta az indíttatást Ábrahámnak, hogy hátrahagyja a káldeai Ur városát, korának legjelentősebb kultúráját. A pusztában vándorolt, és még azt sem tudta, pontosan hová megy, de tudta, mit keres: azt a várost, amit Isten épít, és nem ember. Az igazi keresztény hitet még ma is a vándorélet jellemzi.

Az Újszövetség két alapvető görög szót használ a gyülekezet leírására: Az egyik az ekklézsia, ami a gyülekezet felépítéséről és kormányzásáról szól. A másik a koinónia, ami a szenteket összekötő kapcsolati forma, amelyet szabad fordításban "közösségnek" szoktak írni. Az ekklézsia van a koinóniáért, és nem fordítva.

A gyülekezet elhívása, hogy család legyen, és nem csupán egy szervezet. Szükségünk van szervezetre is, de az Újszövetségben elénk tárt helyi gyülekezeti struktúra a lehető legalapvetőbb és legegyszerűbb, amit csak el lehet képzelni: vének és diakónusok voltak benne - ennyi az egész. A gyülekezet élete és ereje a konióniában rejlett, és nem az ekklézsiában.

Az 1 Korinthus 10-ben és 11-ben találjuk a Bibliában meghatározott egyetlen lehetséges okát annak, hogy a keresztények erőtlenek, betegek lesznek, vagy korán halnak meg. Ez pedig az, hogy nincs közöttük koinónia. Pál apostol arra figyelmeztet, hogy ne méltatlan módon részesüljünk a koinóniából (ebben a szövegben ezt a görög szót használja a az Úrvacsorára), ugyanis ezzel ítéletet hoznánk magunkra. Úgy részesül méltatlanul az ember, hogy akkor is részesül belőle, ha nincs meg az életében az, amit ez a szertartás jelképez: a koinónia. Érdemes megfigyelni, hogy ilyen figyelmeztetés sehol sincs arra nézve, ha nincs ekklézsia az életünkben.

A koinónia sokkal több egymás köszöntésénél, vagy egy kis tréfálkozásnál az istentisztelet előtt, heti egy vagy két alkalommal. Ez a szó olyan egymáshoz kötődést jelent, amiben a testrészeket lehetetlen elválasztani egymástól, anélkül, hogy belehalnának. Ezért figyelmeztet bennünket az apostol, hogy ha ez nincs meg az életünkben, annak erőtlenség, betegség és halál lesz a következménye. Tehát létfontosságú a keresztény életben.

Talán vannak, akik kitartóan állítják, hogy nekik van közösségük az Úrral, és ez elég nekik, de az Úr azt mondta, hogy ez nem elég. Nem tudunk megfelelő összeköttetésben lenni a Fővel, ha nem vagyunk megfelelő összeköttetésben az Ő testével. Sokaktól hallottam már, hogy ők szeretik Istent, csak a népét nem. Pedig, ahogy János írta, nem szeretjük igazán Istent, ha nem szeretjük a népét is. János emellett a következőt is írta:

"Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk (koinónia) van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1 János 1:7)

Ha a kezemet levágják a testemről, hamarosan elhal, mivel az életet adó vér nem tud átáramolni rajta a testhez való kapcsolódás nélkül. Ugyanez igaz szellemileg is. Muszáj, hogy legyen koinóniánk, ahhoz, hogy Krisztus igazi élete átáramolhasson rajtunk. Nem tudjuk megkapni mindazt, amit a koinónia magában hordoz, azzal, ha csak jókat csevegünk a barátainkkal egy kávé mellett. Nem tudjuk megkapni azzal sem, ha egymás tarkóját nézzük az istentiszteleteken. Ez a kapcsolati szint az igaz kereszténység létfontosságú része, noha ritkán lehet ilyet találni ma a kereszténységen belül. Meg kell találnunk.

- - -
Forrás: Morningstar Ministries - Word for the Week - Koinonia - The Great Commission, Part 35

Ismerd meg a hatalmadat!

Elaine Tavolacci
A Word In Season / Időszerű Üzenet


2013 augusztus 31.

Ismerd meg a hatalmadat!

Az Újszövetség lapjain számos olyan nyomorúságról olvashatunk, amit Pál apostolnak kellett elszenvednie. Többször börtönbe vetették, bottal rengeteg ütést mértek rá, megkövezték, hajótörést szenvedett, hamis vádak érték, támadások érték a vallási vezetők, a hízelkedők és a hamis próféták részéről is. Mindemellett hatalmasan használta őt az Úr a jelekkel és csodákkal. Soha nem kételkedett abban a hatalomban, amit a Jézussal való személyes találkozása során kapott a Damaszkuszba vezető úton, ami után a neve is megváltozott: Saul helyett Pál lett belőle. Jézus nekünk is, akik keresztények vagyunk, ugyanezt a hatalmat adta.

Az Úr azt mondja, hogy hatalmat adtam nektek az Én nevemben, és fennhatóságot adtam nektek az ellenség minden ereje fölött, és semmi sem árthat nektek, semmiképp sem. Mint ahogy Pál is lerázta a kígyót, ami rátapadt, hogy megölje, nektek is megadtam a hatalmat, hogy lerázzátok azt, ami ellenetek jön azért, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Az ellenség támadása nem fog elpusztítani benneteket. A mérge nem fog megölni benneteket. Az ok nélkül való átok nem száll rátok, amint felkeltek az Én hatalmammal. Azt a hatalmat, amit Én adtam át nektek, nem tudjátok a természetes elmétekkel megérteni. Azt a fennhatóságot, amit nektek adtam, nem lehet értelemmel felfogni. Vegyetek hatalmat minden fölött, ami ellenetek jön az életetekben. Vegyetek hatalmat minden fölött, ami a családotokat és a szolgálatotokat támadja. Vegyetek hatalmat minden fölött, ami az elrendelt sorsotok ellen támad. Vegyetek hatalmat a hamisság fölött a városaitokban, az államotokban és a nemzetetekben.

Egy pálcát tettem a kezedbe, és kardot a szádba, ami az Én szavam. Fennhatóságot és hatalmat adtam minden helyzet fölött, amivel szembetalálod magad. Hatalmad van rendeletet hozni és kihirdetni, és az meg fog valósulni neked. Amint az Én szavamat szólod, az életed helyzeteiben elindul egy váltás. Amint használnod az Én hatalmamat, a hegyek megmozdulnak. Én hatalmat adtam neked minden betegség és erőtlenség fölött. Amint betegekre teszed a kezedet, felgyógyulnak. Bármi, amit megkötsz a földön, a mennyben is meg lesz kötve. Bármi, amit feloldozol a földön, a mennyben is fel lesz oldozva. Megadtam az erőt, hogy legyőzz minden akadályt, ami szembeszáll veled, és hogy erődítményeket rombolj le, azoknak a hatalmi fegyvereknek a használatával, amelyeket a rendelkezésedre bocsátottam. Amint használni fogod azt a hatalmat, fennhatóságot és erőt, amit Én adtam át neked, azzal elkezded az uralkodást ezen a földön, és az Én dicsőségem fog diadalmaskodni az életedben, mondja az Úr.

Máté 10:1
Majd magához hívta tizenkét tanítványát, és fennhatóságot adott nekik a tisztátalan szellemeken, úgyhogy kiűzhették őket, s orvosolhattak minden betegséget s minden gyengeséget.

Máté 16:19
Neked fogom adni Isten Királyságának a kulcsait, és amit megkötsz a földön, az meg lesz kötve a Mennyben, viszont amit feloldasz a földön, az fel lesz oldva a Mennyben.”

Lukács 10:19 
Lássátok, fennhatóságot adok nektek, hogy kígyókon és skorpiókon, s az ellenség minden hatalmán tapossatok, úgyhogy semmi sem fog nektek ártani.

Apostolok Cselekedetei 28:5 
Ő azonban belerázta az állatot a tűzbe, és semmi kárt nem szenvedett.

2013. augusztus 30., péntek

Prófécia 2013. augusztus 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 30.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Látom a bizonytalankodásodat, hogy nem tudod, vajon benne vagy-e a Szellemem áramlatában, vagy nem. Zárd le ezt a kérdést, még ma, egyszer s mindenkorra. Vajon nem voltam veled ezekben az időkben, amikor a változás rendet teremtett? Én hoztam létre azokat a körülményeket, amelyek változást tettek szükségessé, aminek isteni rend lett a következménye. Nyugodjon a hited abban a bizonyosságban, hogy semmi sem kerüli el a figyelmemet, és amikor segítségért kiáltasz, Én ott vagyok, hogy bölcsességet és útmutatást adjak. Én veled vagyok, mondja az Úr. Legyél erős és megingathatatlan. Te drága vagy a szememben.

Jeremiás 33:3 Kiálts hozzám és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz.

2013. augusztus 29., csütörtök

Prófécia 2013. augusztus 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Rögös terepen, sziklás úton haladtál, viszont ezzel a nehéz vándorúttal történik a kiképzésed és a megerősítésed. Minden egyes lépésnél veled voltam az úton, hogy megmutassam, mik a tanulságok, amiket meg kell tanulnod ebben az időszakban, amelyek nagyon hasznosak lesznek számodra, miközben tovább haladsz. A következő szellemi szintre készítelek fel, ami azokra vár, akik igazán hajlandóak engedni a Szellemem hangjának, mondja az Úr.

Máté 7:13 „A szűk kapun menjetek be! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan járnak rajta. De az életre vezető ajtó szűk, az ösvény keskeny, és csak kevesen találják meg.”

2013. augusztus 28., szerda

Prófécia 2013. augusztus 28.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Kedvesem, ennek az időszaknak a kényelmetlensége hamarosan a múlté lesz. Szellemi dolgokon gondolkodj - olyan dolgokon, amik erőssé teszik a hitedet. Mert Én átsegítelek ezen a kellemetlenségen, és te megszerzed a győzelmet. Amit ezalatt az idő alatt tanulsz, rendkívül értékes lesz az előtted álló napokban, viszont kitartónak és hosszantűrőnek kell lenned, mondja az Úr.

Jakab 5:11 Lám, boldogoknak mondjuk azokat, akik kitartottak. Hallottatok Jób türelméről és tudjátok, hogyan intézte sorsát az Úr. Hiszen irgalmas az Úr és könyörületes.

2013. augusztus 27., kedd

Prófécia 2013. augusztus 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Látom a szívedet, és tudom, hogy amennyire megpróbálod felemelni magadat, és megpróbálsz erős lenni, ott még mindig bizonytalanság van, és bizonyos mértékű instabilitás van a lelkedben. De Én azt mondom neked, hogy Én vagyok a te erősséged. Én vagyok a te igen bizonyos segítséged a nyomorúság idején. Nem tudod megvalósítani a saját lelked erejéből azt, amire vágysz. Meg kell engedned, hogy átvállaljam, mondja az Úr. Hadd csináljam meg azt, amit te nem tudsz. Támaszkodj Rám, és bízz a segítségemben.

Példabeszédek 3:5-6 Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden útjaidban ismerd el Őt; akkor Ő igazgatja a te útjaidat.

2013. augusztus 26., hétfő

Prófécia 2013. augusztus 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 26.

A TROMBITA, BILL BURNS
Kelj fel, hogy megismerkedj az elrendelt sorsoddal! Emelkedj fel erre a lakhelyre; erre az új megértés helyére, amely azzal a képességgel rendelkezik, hogy előhívja azt, amit eddig még nem láttál. Mert tudod, hogy Én előszólítom azokat, amelyek nincsenek, mint létezőket. És Én bizony megtettem ezt veled személyesen, és mindegyikőtökkel, mivel az elmúlt korszakok alatt írtam meg az elrendelt sorsodat erre az időre nézve. Gyere most, és újulj meg! Gyere most, hogy új erőre kapj a Szellemem mozgása által. Gyere most, és örvendezz abban, amit Én megtettem. Mert ez nem kis dolog volt, és nem is rejtett dolog. Mert ma tisztán látod az értelmed szemeivel, hogy Én a te oldaladon állok, hogy veled vagyok, és az ellenség hazugságai többé nem fognak tudni lebeszélni téged semmiről, a mai naptól kezdve. Az igém igazsága fog diadalmaskodni az életedben, és a Szellemem vezetése és útmutatása fog azon az ösvényen járatni téged, amit Én rendeltem számodra. Menj tovább előre! Ha lelépsz az ösvényről, akkor egyszerűen lépj vissza rá, és folytasd a vándorutadat. A hálaadás, a dicsőség és az Én munkám nagysága miatt az egész királyságban örvendezés fog zengeni. Gyere és lásd meg! Gyere és halld meg! Gyere és higgy! Gyere és újulj meg! Gyere most! Gyere Hozzám, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS
Egy látomásban két különböző férfit láttam, akik megpróbálták újra megélni valamelyik nagy jelentőségű eseményt az életükből, ebből az egyik egy lánykérés volt. Habár mindkét esetben nagy utat tettek meg, hogy minden részlet pontos legyen, még így sem tudták újra megragadni a pillanatot. Majd ezt hallottam: Még a leginkább dédelgetett emlékeidet sem tudod újra megélni. Hagyd el a múltat, és maradj jelen Velem, mondja az Úr. Semmit sem tehetsz annak érdekében, hogy újra éld vagy bármely részét megváltoztasd annak, ami már mögötted van. Viszont az életed hátralevő részében teljes életet tudsz élni, a királyságomnak odaszentelt élettel, és hálás szívvel.
Róma 13:11 De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk

2013. augusztus 23., péntek

Prófécia 2013. augusztus 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Engedd át magad Nekem, hogy rendet tehessek ott, ahol még mindig sötétségben és rendetlenségben maradtak bizonyos dolgok. Ez a folyamat a hasznodra lesz, és Én az igazat mondom neked, hogy mindent világosságra hozok, és olyan megoldásokat adok a problémákra, amikre eddig egyáltalán nem is gondoltál volna. Állítsd rá magad arra, hogy bízol Bennem, mert Én átkísérlek azon, ami a káosz és a zűrzavar útvesztőjének tűnik. Valóban, Én megerősítelek, és szilárd talajra építelek fel, mondja az Úr.

Zsoltárok 18:30-36 Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; pajzsa Ő mindazoknak, akik benne bíznak. Mert kicsoda Isten az Úron kívül? És kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül? Isten az, aki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi utamat. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasé, és az én magas helyeimre állít engem. Ő tanítja kezemet a harcra, karjaim meghajlítják az ércíjat. És adtad nékem a Te üdvösségednek pajzsát, és a Te jobbod támogatott engem, és a Te jóvoltod felmagasztalt engem. Kiszélesítetted lépteimet alattam, és nem tántorogtak lábaim.

2013. augusztus 22., csütörtök

Madártávlat - Elaine Tavolacci próféciája

Elaine Tavolacci próféciája, 2013. augusztus 22-én:

Madártávlat
[sas, kék ég, hegy]

Néhány napja egy összejövetelen több látomást is kaptam. Először egy hatalmas sast láttam szállni nagy magasságban, és a Szent Szellem azt mondta, hogy néhányan Krisztus Testén belül "madártávlatból" fogjuk látni a dolgokat. Madártávlatból látni azt jelenti, hogy a magasból tisztán látunk valamit. Ezután egy távcsövet mutatott, és ezt mondta: ahogy a távcső lencséit is be lehet állítani szélesebb látószögre, és a nagyításhoz rá lehet közelíteni vele, vagy távolabbira lehet állítani, ugyanígy fogok őrállókat és látókat állítani a falra, akik új módon fognak látni.

Az Úr azt mondja, "madártávlatot" fogok adni a népemnek, hogy a természetes világ dolgait szellemi nézőpontból lássák, azzal, hogy a látóterük kiszélesedik. Felemelem a látókat, akiknek látó szemeik lesznek, mint ahogy a sas lát nagy magasságból. Ahogy a sas panoráma látással átfogó képet lát, úgy nyitom meg a népem szemeit, és akadálymentes lesz a látásuk, és a földi világ dolgait szélesebb látókörből fogják szemlélni. Ahogy a sas több mérföldről ellát, az én népem sem lesz többé szellemileg rövidlátó, hanem pontosan fognak látni, mint aki mikroszkóppal vagy távcsővel néz. Ahogy a sas az egyik leggyorsabban repülő madár, ők is új magasságokba fognak szárnyalni, nagy sebességgel. Ahogy a sas bele tud nézni a napba, ők is képesek lesznek belenézni a dicsőséges fényembe, amint a szemtakarók lekerülnek róluk.

Akik őrállók a falon, éles szellemi felismerőképességet kapnak, és nem lesz homályos a látásuk, mivel nagy pontossággal fogják felismerni a dolgokat. Látást adok nekik, hogy a természetes látásukon túl is lássanak, ahogy beleállnak az imádkozásba és a közbenjárásba. Nem az előítéleteik fogják többé vezetni őket, és nem is a természetes gondolkodásmódjaik. Amikor megközelítik az előttük álló hegyeket, képesek lesznek felülemelkedni azokon. Amikor megmutatom nekik mások életében a hegyeket, hatalmat adok nekik arra, hogy elmozdítsák azokat. Meg fogják tanulni, hogyan hangolódjanak rá az Én frekvenciámra, miközben Velem összhangban járnak. Ez egy új nap azok számára, akiknek van szemük a látásra. Világosságot fognak kapni, hogy az Én igém hordozói legyenek, és át fogják szakítani a sötétséget, ahogy elviszik az Én dicsőségemet a föld végső határáig, mondja az Úr.

2 Királyok 6:20
És mikor bementek Samariába, monda Elizeus: Oh Uram, nyisd meg ezek szemeit, hogy lássanak. És megnyitá az Úr az ő szemeiket és látának, és ímé Samaria közepében voltak.

Ézsaiás 21:6
Mert így szólott hozzám az Úr: Menj, és állass őrállót, amit lát, mondja meg.

Habakuk 2:1
Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám és mit felel panaszomra.

Jelenések 3:18b
szemgyógyító írral kend meg a te szemeidet, hogy láss.

Prófécia 2013. augusztus 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Az ellenség támadást indított ellenetek, Én népem, hogy hátráltassa a céljaitokat és a haladásotokat az Én királyságomban. Ellene kell állnotok a Szellemem erejével, és tudatosan meg kell tennetek a lépéseket hitben, mindenen áttörve, ami azzal fenyeget, hogy késleltetni fog vagy meg fog állítani benneteket. Amikor pedig nem tudjátok, mit tegyetek, kérdezzetek Engem. Én bölcsességet adok nektek, és vezérelni fogom a lépéseiteket, hogy tökéletes összhangban járjatok Velem, mondja az Úr. Nem annak az ideje van most, hogy leüljetek, feladjátok, vagy meghátráljatok.

Zsoltárok 119:133 Vezéreld lépteimet a Te Igéd szerint, és ne engedd, hogy valami hamisság uralkodjék rajtam!

2013. augusztus 21., szerda

Prófécia 2013. augusztus 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Szeretteim, engedjétek, hogy az alázat legyen a védjegyetek, hogy a jellemetek és a természetetek nyíltan képviselje a jóságot, kedvességet, irgalmasságot, becsületességet, tisztességet, nagylelkűséget, tiszteletet és szeretetet. Nem a vallásos kultúrátok alapján lesztek megítélve, hanem annak alapján, ahogyan másokat kezeltek. Váljatok eggyé Velem, mondja az Úr, és engedjétek, hogy egy olyan munkát végezzek a szívetekben, amivel megszilárdítom az igazságosságot és a békességet. Azután már nem lesz semmi kárhoztatás.

Példabeszédek 21:23-24 Aki vigyáz a szájára és a nyelvére, életét őrzi meg a nyomorúságtól. A kevély gőgösnek csúfolódó a neve, dühében gőgösen viselkedik.

2013. augusztus 20., kedd

Gégény Éva szolgálatai országszerte - Miskolcon is!

Budapesten ezen a hétvégén, tehát augusztus 24-én és 25-én lesz Dünamisz konferencia, Gégény Csaba és Éva szolgálatával, "Mint a Mennyben, Úgy a Földön is!" címmel, a Tímár utca 2. szám alatt.

Az utána kezdődő héten az országban különböző helyeken lesznek alkalmak Gégény Éva szolgálatával: Nyíregyházán, Miskolcon, Debrecenben, Győrújbaráton és Budakeszin.

A pontos dátumokat, időpontokat, helyszíneket ide kattintva megtaláljátok, valamint azoknak az embereknek az elérhetőségét, akikkel fel lehet venni a kapcsolatot a további információkért:
http://regisztral.weebly.com/index.html (a lap aljára görgetve találjátok)

Miskolcon 28-án, tehát szerdán 16.00 órakor lesz a vendégünk Gégény Éva a fiával, Dáviddal, a Karacs Teréz kollégiumban. (Miskolc, Győri kapu 156.) 

Kapcsolattartó: Orosz András - E-mail: oroszandrew@gmail.com, Tel. 70/ 422-8185

Gyertek el, szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Prófécia 2013. augusztus 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Szólítalak titeket, Én népem, hogy gerjesszétek fel magatokat a szellemi világban. Utasítsátok vissza, és ne engedjétek, hogy az önelégültség és a figyelemelterelés elvigyen benneteket attól a létfontosságú munkától, amit ebben az időben végzek bennetek. Azt akarom, hogy szellemi tűzgyújtók legyetek, hogy ne csak a saját szívetekben gerjesszétek fel a parazsat, hogy lángra lobbanjon Értem, hanem hogy azokat a szavakat szóljátok, amelyek másoknál is ugyanezt váltják ki, mondja az Úr. Legyetek érzékenyek a Szellemem mozgására.

Zsidókhoz írt levél 10:24 És ügyeljünk arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk.

2013. augusztus 19., hétfő

Prófécia 2013. augusztus 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 19.

A TROMBITA, BILL BURNS
Az Úr Szelleme azt mondja ma, hogy bizony van egy folyó; Isten folyója, amelynek áramlatai megörvendeztetik az Ő népét. És amint ezeknek a folyamai eljutnak hozzátok és átáradnak rajtatok, megerősödtök. És fel lesztek ruházva a királyság bölcsességével. Ebből a bölcsességből fogok szólni, látomásokat és álmokat fogok adni nektek. Mert az a szándékom, hogy kijelentsem nektek a királyságot ezekben a napokban. Amikor meglátjátok, örökre megváltoztok. Ha létrejön bennetek a királyság realitása, akkor a világ és annak a gondja elhalványul, a királyság fénye pedig ragyogóan fényes lesz, mint a tündöklő nap egy új hajnalon. Hát helyezkedjetek most, hogy bejöjjetek a Szellemem új mozgásába, amelyben prófétai folyók fakadnak fel; azért, hogy ti, Én népem, ebben a vízben lakozzatok és ihassatok belőle, ami a Kősziklából fakad, Krisztus Jézusból. Fel fog frissíteni, meg fog erősíteni, és újra teljessé tesz, hogy az ti céljaitok a királyságomban eljuthassanak a rátok vonatkozó vágyaim teljességére. Hát gyertek! Gyertek ma! Ne várjatok! Gyertek most! Lépjetek bele az élet folyójába!

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS
Nemrég volt egy álmom a világ végéről és a földön töltött utolsó napomról, és ezt hallottam az Úrtól: Azt akarom, hogy megvizsgáljátok, hol álltok szellemileg. Ott vagy, ahol lenned kell, vagy korrigálni kell a prioritásaidat? Azt akarom, hogy a hátralevő életetek minden napját úgy éljétek, hogy talán ez az utolsó nap, és hogy készen álltok a hamarosan megtörténő visszajövetelemre. Egyetlen napot se töltsetek önelégülten. Róma 13:11 Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk; mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk.

2013. augusztus 16., péntek

Prófécia 2013. augusztus 16.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 16.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

A teljes önátadás napjai vannak, amely során engedsz a Szellemem munkájának, hogy rendet tegyen mindenben, amihez kell a tisztánlátás, a céltudatosság vagy a biztonság. Minden megrázás alatt van, hogy megmutatkozzanak a gyengeség vagy sebezhetőség pontjai, amit az ellenség erői ki tudnak használni nálad. Legyél rugalmas, hogy gyorsan tudj mozdulni és alkalmazkodni, vagy megtenni a szükséges változtatásokat ahhoz, hogy javíts a helyzeteden és az állapotodon, mondja az Úr.

Zsidókhoz írt levél 12:27 Ez a ‘‘még egyszer’’ jelzi a megrendíthető, vagyis teremtett dolgok átváltozását, hogy a rendíthetetlenek megmaradjanak.

Egyiptomi vérengzés prófétai szemmel és imára felhívás


A felgyújtott YMCA keresztény központ Egyiptomban

Kedves Testvéreim!

Bizonyára sokan halljátok és olvassátok a hírekben, hogy Egyiptomban politikai és vallási konfliktusból adódó vérengzések folynak. Nagy a zűrzavar, az egyiptomi kormány szükségállapotot is elrendelt, és a lövöldözésekben nagyon sokan haltak meg. A világi sajtóban a rendőrség által megtámadott tüntetők áldozatairól olvastam a legtöbbet, míg a keresztény média beszámol olyan eseményekről is, amelyekről máshol nem olvasunk - gondolok itt az Egyiptomban élő keresztények tömeges megtámadására, meggyilkolására, ami ugyanezen a napon történt. Nem csoda, hogy egy egyiptomi keresztény vezető sürgős imakérést küldött a világ keresztényeihez (részletesen lásd lentebb).

Azok kedvéért, akik nem annyira követték figyelemmel az Egyiptomban folyó eseményeket, egy kis összefoglalót szeretnék írni, majd néhány prófétai gondolatot szeretnék hozzáfűzni.

Tehát: a néhány éve kezdődött "arab tavasz", azaz az arab országokban kitört forradalmak hatására, többek között Egyiptomban is eltávolították a régóta hatalmon levő diktatórikus rezsimet. Nem sokkal később egy olyan elnököt választottak az ország élére (Murszi), akit a forradalmakban aktív szerepet játszó Muzulmán Testvériség támogatott. Ez egy nemzetközi szervezet, amely az iszlám térhódítását radikálisan képviseli.

Nemrég, Murszi hatalomra kerülése után egy évvel, újra tüntetések és forrongások törtek ki Egyiptomban, a Murszi elnökkel elégedetlen tömegek részéről. Viszont az elnököt támogató Muzulmán Testvériség sem maradt tétlen, és egyre nagyobb lett a zavargás. A hadsereg parancsnoka a rend érdekében átvette a hatalmat és hamarosan eltávolította a helyéről Murszi elnököt, és egy ideiglenes elnököt nevezett ki a választásokig. Ezúttal a Murszit továbbra is támogatók kezdtek tüntetésekbe, és a helyzet egyre rosszabb lett. A rendőrség is erőteljesen beavatkozott az eseményekbe, például a tüntetők táborhelyeit számolta fel.

Úgyhogy most úgy néz ki a bonyolult helyzet, kicsit leegyszerűsítve, hogy a jelenlegi tüntetők leginkább a Muzulmán Testvériség által támogatott Murszi szimpatizánsai, és a mostani tüntetések idején érték támadások a keresztény gyülekezeteket vagy templomokat, illetve keresztény intézményeket. Például felgyújtották a YMCA keresztény központot Egyiptomban, megtámadtak egy keresztény könyvesboltot, egy adventista lelkipásztort a feleségével együtt elraboltak, és még nem lehet tudni, hány keresztény halt meg a célzott támadásokban.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy van olyan konzervatív muzulmán szervezet, amely viszont elítéli ezeket a támadásokat. Hiba lenne általánosítani, és csupán muszlim vagy keresztény háttér alapján két táborba sorolni az embereket. Isten nem azt nézi, amit az ember, ami a szem előtt van, hanem azt, ami a szívben van (lásd: 1 Sámuel 16:7).

Habár a Biblia prófétai tanítása alapvető az egyiptomi események helyes szemléléséhez, emellett aktuális kijelentéseket is ad az Úr, hogy az Ő szemével lássunk, és az Ő akarata szerint tudjunk imádkozni. Szerdán reggel az Úr elém hozta Ézsaiás próféta könyvéből a 19:1-4-et. Az Egyszerű fordításban így olvasható ez a prófécia:

Az Örökkévaló súlyos kijelentése Egyiptomról:

Nézzétek! Az Örökkévaló gyors felhőn szállva Egyiptomba siet.
    Egyiptom istenei reszketnek és remegnek előtte,
    s a nép szíve megdermed.
Ezt mondja az Örökkévaló: „Egyiptom lakóit egymás ellen fordítom:
    testvér testvér ellen,
lakos a szomszédja ellen,
    város város ellen,
tartomány tartomány ellen
    — mind egymás ellen harcolnak.
Összezavarom és tanácstalanná teszem őket.
Kérdezik majd bálványaikat és varázslóikat,
    tanácsért futkosnak halottidézőkhöz és jósokhoz,
de hiába!”
„Kiszolgáltatom Egyiptomot egy kegyetlen uralkodónak,
    erőskezű király igázza le őket”
    — ezt mondja Uram, az Örökkévaló, a Seregek Ura.

Először nem nagyon törődtem ezzel, hiszen úgy gondoltam, a hírekben régóta hallunk a tüntetésekről és hasonló dolgokról. Viszont később a nap folyamán olvastam a hírekben az aznapi véres eseményekről, és megértettem, hogy nem véletlenül jelezte az Úr reggel, mi fog történni. A Szentírásban olvasható próféciából is egyértelmű, hogy Isten uralkodik az események fölött, és a hamis istenek feletti ítélet következményei ezek az események. Istennek mindenre van terve, és jó ha látjuk ezt. Néha mindenért imádkozunk, ami csak eszünkbe jut, amit csak jónak gondolunk, de jobb, ha megismerjük Isten útjait, hallunk az Úrtól aktuális kijelentést, és csak az Ő akarata mentén imádkozunk.

Évekkel ezelőtt az egyik Imádat Sátor alkalmon Miskolc-Perecesen, miután bementünk Isten jelenlétébe, egy prófétai kijelentés kezdett kibontakozni, amit az egyik barátom látomásával indított el a Szent Szellem. Ez több nemzetközi vonatkozású dologról szólt, és az egyik jelentős része az iszlám országok fölötti betonkemény sötétségről szólt. Az ott kialakult prófétikus légkörben tovább figyeltünk a Szent Szellemre, és a vezetése szerint imádkoztunk, többek között azért, hogy az Úr törje fel ezt a betont és szüntesse meg ezt a sötétséget ezekben az országokban, és ehhez kapcsolódó dolgokért imádkoztunk, végső soron azzal a céllal, hogy az ottani keresztények bátran és hatékonyan tudják képviselni az evangélium világosságát. Pár hónap múlva kitört az "arab tavasz"...

Azóta itt a blogon is beszámoltam azokról az örvendetes hírekről, miszerint az egyiptomi keresztények nagyon aktívak az országban. Egy híres egyiptomi keresztény dicsőítésvezető nagyszabású rendezvényeken hirdette Jézus Krisztus evangéliumát, valamint egy tízezres keresztény ifjúsági konferenciáról is lehetett olvasni, és ezek csak a leglátványosabb dolgok voltak, miközben egyre többen megismerik Jézust, és megtérnek.

Amikor az Úr feltöri a betont, sok addig rejtett dolog kerül először napvilágra. Hiszem, hogy az Úr engedélyével tört elő a Muzulmán Testvériség, hogy napvilágra jöjjön, és ne lehessen többé sötétség. A mélyen rejlő gyökerek kifordulnak, és lelepleződnek. Nem véletlen, hogy az Úr munkájára, az iszlámtól elforduló, Jézusban hívő emberek tevékenységére, és a megtérésekre reagálnak az ördögi erők is. De az Úr sem nézi tétlenül mindezt. Arra kérek mindenkit, hogy imádkozzunk az Egyiptomban élő testvéreinkért Krisztusban, akik sok üldöztetést élnek át ezekben a napokban. Ezt tanítja az Efézus 6-ban Pál, ahol többek között azt is olvassuk, hogy nem test és vér ellen van tusakodásunk. Majd később így buzdít az egymásért való imádkozásra: "Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ismertessem meg az Evangélium titkát" (Ef 6:18-19)

Az egyiptomi keresztény vezető (akinek a nevét biztonsági okokból nem közlik) azt írja, hogy nem azon kell most vitázni, hogy a tüntetők helyesen viselkedtek-e, és nem azon kell siránkozni, hogy leégett sok gyülekezeti épület, hiszen az elveszett lelkek sokkal nagyobb veszteséget jelentenek. Arról is beszámol, hogy egy tíz éves kislányt akkor gyilkolt meg egy fanatikus iszlamista, amikor épp a Bibliaiskolából ment hazafelé. Idézet a levélből:
. . .
" ... A Muzulmán Testvériség dühös tagjait látjuk és halljuk a TV képernyőn, akik azzal fenyegetőznek, hogy egész Egyiptomot felgyújtják, hogy létrehozzák az úgynevezett "Egyiptomi szabad hadsereget", és harcoljanak a jelenlegi hadsereg ellen, és így felgyorsítsák a harcokat a Dzsihádistákkal a Sínai félszigeten, valamint hogy az egyiptomiak nem fognak tudni aludni mindaddig, míg a korábbi elnök, Murszi, vissza nem kerül a hivatalába. Kérlek titeket, imádkozzatok folyamatosan az országomért. Ezek az eddig látott legnehezebb napok.

A békés Egyiptom most elmerült az erőszakban, a gyűlöletben és a bosszúvágyban. Az én szívem, több millió keresztény és muzulmán egyiptomi szívével együtt vérzik, miközben azt látjuk, hogy Egyiptom egy különös országgá változik át, amilyennek soha nem ismertük. Kérlek, imádkozzatok a következőkért:
  • Térjen vissza a béke a városainkba
  • Az egyiptomi rendőségnek és fegyveres erőknek bölcsességért, miközben azokat a kiemelkedő biztonsági problémákat kezelik, amelyekkel szembesülniük kell
  • Rendkívül nagy erővel szálljon a keresztények szívére a szeretet és a megbocsátás, miközben arra törekszünk, hogy Jézus tanítását kövessük, hogy imádkozzunk a támadóinkért és az üldözőinkért, és bocsássunk meg nekik
  • A józan ész hangja térjen vissza a Muzulmán Testvériség tüntető tömegeihez, hogy az agymosott követőik megálljanak, elgondolkodjanak, és a józan észre hallgassanak, és ne az őket megtévesztő vezetők parancsaira.
"Ya Rab" (Uram) mentsd meg Egyiptomot a gonosztól!"
. . .

Imádkozzunk a Szent Szellem által az Egyiptomban élő testvéreinkért!
- - -
Országh György
Felhasznált források:
BCN
CBN

2013. augusztus 15., csütörtök

Prófécia 2013. augusztus 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Jöjj a jelenlétembe, és pihenj; hagyd abba a stresszelést és küszködést. Csak pihenj. Hadd vegyem le rólad a terheidet. Bízz Bennem, hogy elvezetlek a békességre, mondja az Úr, mikor minden csupa káosz körülötted. Én vagyok a biztonságod helye, a menedéked a nyomorúság idején. Bízd Rám azokat a dolgokat, amiket nem tudsz megtenni. Én nagyon is képes vagyok rá, hogy átsegítselek.

Zsoltár 59:16 Én pedig éneklem a Te hatalmadat, és reggelenként zengem a Te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján.

2013. augusztus 14., szerda

Prófécia 2013. augusztus 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Sokan közületek, Én népem, még mindig fel vannak fuvalkodva az Én Igém ismerete miatt, és a vallásosságotok hideggé és megközelíthetetlenné tesz titeket. Pedig az Én királyságom lényege a szeretet, amely épít. Amikor elkezdesz megerősödni a Velem való igazi kapcsolatban a Szellemben, akkor onnantól már nem arra fogsz koncentrálni, amit tudsz, és amit meg tudsz tenni, hanem mindenkinek a szolgája leszel, mondja az Úr, ami kedves az Én szemeimben.

1 Korinthus 8:1b-3 Az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Ha pedig valaki azt hiszi, hogy tud valamit, még semmit sem ismer úgy, amint ismernie kell. Hanem ha valaki az Istent szereti, ismeri azt az Isten.

2013. augusztus 13., kedd

Prófécia 2013. augusztus 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Még mindig vannak olyan dolgok az életedben, amik nincsenek szinkronban a Szellemem áramlatával, de bölcsességet és útmutatást adok neked, amelyek teljes rendbe hozzák ezeket. Neked viszont engedelmeskedned kell a vezetésemnek, és nem szabad ellenállnod a változásnak. A változás a mostani időszakra szóló parancs, kis dolgokban és nagy dolgokban egyaránt, ahhoz, hogy átléphess a következő fázis tökéletességébe. Tartsd nyitva és engedékeny állapotban a szívedet és a szellemi füleidet, mondja az Úr.

Példabeszédek 4:12 Mikor jársz, semmi nem szorítja meg a te járásodat; és ha futsz, nem ütközöl meg.

2013. augusztus 12., hétfő

Prófécia 2013. augusztus 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 12.

A TROMBITA, BILL BURNS
Gyertek hát fel, Én népem; gyertek magasabbra, mondja az Úr! Sokan jönnek fel közületek a hegytetőre, ahol olyan látásotok lesz, ami túlmutat mindenen, amit eddig láttatok -- ahol tisztábban fogtok hallani, ahol minden a kellő rendben van. A prófétai szó lépcsőkövekké válik, amelyeken járni tudtok majd ebben az új időszakban. Ahol járni tudtok a zavaros vizek felett, és meglátjátok az Én szavam ragyogó fényét, amint kiformálódik a szívetekben és a szellemetekben. Ennek a kijelentésnek a tartalmából fogtok szólni. Ezek a szavak pedig erőteljes és teremtő szavak lesznek, és előhozzák azt, amit Én hozok el nektek. Ennek az inspirációja ragyogó fény lesz számotokra, ami megvilágítja az ösvényt előttetek, és nem fog elhalványulni. Megmarad az előttetek álló napokban, hogy tudhassátok, hogy Én nemcsak elhoztam a fényt, és elétek adtam az ösvényt, hanem többé már nem is lesz elrejtve előttetek. Azon az ösvényen fogtok járni, és az Én áramlatomban fogjátok találni magatokat.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS
Hallottam, ahogy ezt mondja az ÚR: Új távlatokat tárok fel - olyan új pontokat, amelyek jó kilátást nyújtanak, új látásmódokat, és új módszereket az élet kihívásainak a kezelésére. Ha tényleg hajlandó vagy hinni, akkor megadom, hogy olyan kijelentésed legyen, ami felgyorsított növekedést hoz létre. De ehhez azt kell tenned, hogy a figyelmedet az élet és megélhetés szellemi aspektusaira fókuszáld, és ne a természetes tulajdonságaira. Azon tűnődtél, hogyan illesz bele a minden dolgot magába foglaló nagy tervbe, és hol a helyed benne. Engedd, hogy megmutassam.
Kolossé 3:2 az odafönn valókról elmélkedjetek, ne a földiekről!

2013. augusztus 9., péntek

Imádat Sátor Miskolcon

Szeretettel értesítelek benneteket, hogy az Imádat Sátor szolgálat újra indul Miskolcon!

Évekkel ezelőtt már működött ez, és most újra indul Isten kegyelméből.

Az Imádat Sátor szolgálatnak az a célja, hogy helyet adjon Isten állandósuló jelenlétének, hogy az Ő imádatában gyógyulást találjunk a szárnyai alatt, teljes személyiségünknek, és az Ő jelenléte által megváltozzon a városunk, sőt az országunk atmoszférája!

Közben ebben a prófétikus légkörben közbenjáró szolgálatot is tudunk végezni, természetesen csak aki szeretné, illetve akit indít a Szent Szellem. Szeretettel várok bárkit, aki csak csendben akarja végighallgatni, és élvezni Isten szeretetét, jelenlétét, és azokat is, akik aktívabban akarnak ott lenni.

Az Imádat Sátor nem gyülekezet, hanem egy szolgálat. Ezzel kapcsolatban az első alkalmon fogok beszélni a látásról, majd belekezdünk a közös imádatba. A későbbiekben is lesz rá alkalom, hogy beszélgetni tudunk Isten céljairól és munkájáról, az Ige alapján, valamint a szellemi meglátásaink és tapasztalataink alapján.

Gyere el, részesülj Isten gyógyító munkájában az Ő szárnyai alatt, az Ő imádatában, és tapasztaljuk meg együtt az Ő Királyságának az egyre erőteljesebb kiteljesedését!

Bővebb információkat az Imádat Sátor Szolgálat új weboldalán találsz, itt:


Országh György

Prófécia 2013. augusztus 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 9.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Figyeljetek oda a lelkületetekre és a motivációitokra, a körülöttetek levő emberekkel kapcsolatban. Azt szeretném, hogy szeressétek egymást, és a kapcsolataitokat ne csak használjátok, vagy kihasználjátok, vagy visszaéljetek azokkal. Kérjétek, és Én nagylelkű szívet oltok belétek, ami irgalmas lesz, és kedvességet és áldásokat fog továbbadni, a kritika és ítélet helyett, mondja az Úr. Legyetek tisztességesek.

Példabeszédek 24:17-18 Mikor elesik a te ellenséged, ne örülj; és mikor megütközik, ne vigadjon a te szíved, hogy az Úr meg ne lássa és gonosz ne legyen szemeiben, és el ne fordítsa arról az ő haragját tereád.

2013. augusztus 8., csütörtök

Elfogadottság és prófétai tekintély

John Paul Jackson:
Elfogadottság és prófétai tekintély

Az 1980-as évek elején Isten mondott nekem néhány dolgot a jövőről. Ezek ma teljesednek be, de 30 évvel ezelőtt nem voltam még befolyásos ember. Senki sem figyelt rám. Akkoriban még az üzleti életben mozogtam. Hétvégi alkalmakon, vagy keresztény üzletemberek találkozóin beszéltem, és sok kritikát kaptam amiatt, hogy nem rendelkeztem még azzal a hitelességgel, ami ahhoz kellett, hogy az emberek el is higgyék, amit mondok. Azt gondoltam, azért kapok Istentől kijelentést, mert el kell mondanom másoknak. Nem értettem, hogy Ő engem tanított. Később egy szép napon, amikor már hiteles voltam az emberek szemében, már úgy tudtam elmondani, amit kaptam, hogy az emberek el is hitték nekem.

Isten olyan dolgokra kezdett tanítani több mint 30 évvel ezelőtt, amiket most már értek, és gyakorlatba is tudok ültetni. Nem vethetjük meg azt a kiképzési folyamatot, amit Ő végez az életünkben, mert még akkor is, ha keménynek tűnik, végeredményben a hasznunkra lesz. "Mert aki megvetette a kis dolgok napját..." (Zakariás 4:10) Amikor úgy kapunk valamilyen kijelentést Istentől, hogy még nem rendelkezünk azzal az elfogadottsággal vagy képességgel, hogy kellően foglalkozni tudjunk azzal, akkor nem feltétlenül azért kapjuk a kijelentést, hogy azonnal tegyünk valamit érte. Azért adja, hogy megtanítson valamire, és amikor tanít bennünket, az a legtöbb esetben nem arra a napra szól. Egy eljövendő napra vonatkozik. Ez lehet fél év múlva, egy év múlva, vagy akár 10 év múlva — a várakozás ideje alatt pedig megismerjük az Ő útjait.

A PRÓFÉTA SZÍVE
Azalatt a 30 év alatt, ami a kijelentések és a megvalósulásuk között telt el, valami nagyon fontos dolgot tanultam meg. A prófétai embereknek az 1 Korinthus 13:2 alapján kell élniük. Ez az igehely fémjelzi a prófétai embereket:
És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.
A világtörténelem legnagyszerűbb próféciáját is megkaphatom — és mégsem lenne semmim, ha nem volna benne a szívem. Éveket töltöttem ajándékkal rendelkező semmiként, többre tartva az ajándékomat, mint az embereket, akik felé szolgáltam. Azért szolgáltam, hogy az emberek elhiggyék, hogy ajándékom van, és nem azért, hogy reményt és változást hozzak valakinek az életébe.

Akkor kezdjük megismerni Isten útjait, amikor megértjük, hogy az irgalmasság diadalmaskodik az ítélet fölött, és hogy az Isten jósága megtérésre vezeti az embert. Ahogy fejlődünk Őbenne, rájövünk, hogy a jellem nagyobb, mint az ajándék, és hogy az a dolgunk, hogy Isten Egyházának az építésében segítsünk, és nem az, hogy betöltsünk egy pozíciót egy gyülekezetben. Ezeket a dolgokat meg kell tanulnunk. Isten útjait az életünk részévé kell tennünk.

Egy idő múltán elkezdjük megérteni az elfogadottság és a prófétai tekintély kérdését. Egy ember elfogadottságának a köre azért tud kiszélesedni, mert Isten szélesíti ki. Más szóval, csakis akkor fog kiszélesedni, ha Isten szélesíti ki. Persze megpróbálhatjuk mi magunk kiszélesíteni, de egyszerűen nem így működik. Rengeteg ember kaphat egy egyszeri meghívást, hogy szolgáljon valamelyik gyülekezetben — ami viszont igazán számít, az, ha újra meghívják az embert!

Mivel az elfogadottság olyasvalami, amit Isten hoz létre, ezért nem a mi hatalmunkban van. Nem a mi ügyességünk által alakul ki. Nem kell azon tűnődnünk, hogy Mi lesz, ha ezek az emberek nem hisznek nekem?, vagy Mi lesz, ha soha nem jön el az én időm? Nekem kell megvalósítanom ezt! Dávid azt írta: "Életem ideje kezedben van: szabadíts meg" (Zsoltárok 30:15). Amikor Istenre fordítjuk a tekintetünket, és Rábízzuk, hogy rakja össze a részleteket, akkor minden pontosan a helyére kerül. Semmi sem fog túl későn történni. Semmi sem fog túl hamar megtörténni. Élvezhetjük a kiképzés folyamatát.

~ ~ ~
Fordítás: Országh György

Prófécia 2013. augusztus 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 8.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Nagyon figyelj oda, hogy észrevedd azokat az adódó helyzeteket, amelyek bizonytalanságérzetet keltenek benned, vagy azt éreztetik veled, hogy erőtlen vagy. Bármiféle méltatlanságérzet, aminek helye van benned, azt fogja eredményezni, hogy tétován ingadozz az Én elfogadásom és a kárhoztatás között. Nem utasítottalak el, és nem hagytalak magadra. Te az Enyém vagy, és Én vagyok a te erősséged és biztonságod helye, mondja az Úr. Add át magad az Én irgalmamnak és kegyelmemnek, ami minden helyzetben elég.

2 Korinthus 12:9a és azt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem; mert az én erőm gyengeségben jut teljességre.

2013. augusztus 7., szerda

Jézus

Találtam és megosztom ... Nagyon tetszik. Úgy gondolom, hogy szükségünk van arra, hogy végre felismerjük Jézus jelenlétét az egész életünk minden pillanatában és helyzetében.
JESUS É EMANUEL (Versão Oficial HD) - (David Phelps - The Names Lives On)

Prófécia 2013. augusztus 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 7.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Olyan dolgokkal fogsz foglalkozni, amiknek rendbe kell jönniük, neked pedig oda kell figyelned a részletekre, hogy ez a folyamat simán menjen. Nem sietheted el azokat a dolgokat, amik a figyelmedet igénylik, ha jó eredményeket akarsz elérni az erőfeszítéseidből. Legyél alázatos, és állj ellene annak a kísértésnek, hogy elhamarkodott következtetésekre juss, vagy hogy az elbizakodott feltételezéseidnek megengedd, hogy lesodorjanak az útvonalról. Vállalj felelősséget a saját hibáidért, ahelyett, hogy mást próbálsz hibáztatni. Hadd vezesselek Én, mondja az Úr.

Példabeszédek 16:18 A pusztulás előtt kevélység jár, és a bukás előtt felfuvalkodott szellem.

2013. augusztus 6., kedd

Prófécia 2013. augusztus 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 6.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Csak lassan és könnyedén csináld. Ne kapkodj, inkább legyél alapos, és Én átvezetlek ezen a zavaros, káoszos útvesztőn a stabil győzelembe, mondja az Úr. Körültekintően hozd a döntéseidet, úgy, hogy válaszd az igazságosságot, a békességet és az örömöt a Szellememben. Figyelj oda a saját szellemedben hirtelen jövő jelzésekre, amelyek megállítanak, mielőtt tévesen ítélsz, vagy valamilyen bajba kerülsz. Én veled vagyok, hogy vezéreljelek és megvédjelek. Bízz Bennem!

Róma 14:17 az Isten királyi uralma nem evés és ivás, hanem igazságosság és békesség és öröm a Szent Szellemben

2013. augusztus 5., hétfő

Prófécia 2013. augusztus 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 5.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Állj meg szilárdan, és ne legyél hajlandó beadni a derekad a kísértéseknek, hogy megsértődj a vádaskodás miatt, vagy hogy te megsérts valaki mást a vádaskodással. Vigyázz a felfuvalkodás szelleme miatt, ami arra vesz rá téged, hogy összehasonlítgasd magadat másokkal, vagy hogy lesüllyedj az irigykedésbe. A szívedben nyitott ajtó a bizonytalanság, azzal kapcsolatban, hogy ki vagy, és hol állsz. De Én igazán mondom neked, hogy semmi szükség arra, hogy bizonytalanság legyen benned, hiszen Hozzám tartozol. Találd meg a saját helyedet a Velem való egységben, ami el fog vezetni a másokkal való egységre is, mondja az Úr.

2 Korinthus 10:12 Mert mi nem merjük magunkat azokhoz számítani, vagy hasonlítani, akik magukat ajánlják; de azok magukat magukhoz mérvén és magukhoz hasonlítván magukat, nem okosan cselekszenek.

2013. augusztus 2., péntek

Prófécia 2013. augusztus 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 2.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, by MARSHA BURNS

Amikor bölcsességre van szükséged, figyelj a hangomra és az útmutatásomra. Azzal a problémával fogsz találkozni, hogy túl sok a hang -- túl sok vélemény ütközik egymással, és nehéz megállapítani, kire figyelj. Engedd, hogy vezesselek, és igazgassam a lépéseidet, és akkor békesség fog uralkodni a szívedben. Bízhatsz Bennem, hogy megmutatom neked az utat, amelyen minden megvalósul, ami a legjobb érdekeidet szolgálja, és ami beteljesíti a rendeltetésedet az Én királyságomban, mondja az Úr.

Efézus 1:11 Őbenne, akiben vettük is az örökséget, amelyre előre elrendelt minket az Isten a saját végzése szerint, aki mindent a saját akaratának tanácsából cselekszik

2013. augusztus 1., csütörtök

Prófécia 2013. augusztus 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. augusztus 1.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS
Maradj meggyökerezve az Igém igazságában, mondja az Úr. Egy gyorsulási időszakban vagy, amikor sok minden megtörténhet, viszonylag rövid időn belül. Viszont használnod kell a felismerőképességedet a törekvéseid során, hogy tudd, mik az igazi és jó dolgok. Meg kell tanulnod, mi a különbség a kincsek és a szemét között, szellemi téren is és természetes téren is. Máskülönben egyszer csak azt fogod találni, hogy eltereltek téged a Nekem tetsző ösvényről. Maradj az útvonalon.

Zsoltárok 51:10 Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős szellemet újítsd meg bennem.