2013. február 28., csütörtök

Aktuális infók

Szeretettel tájékoztatok mindenkit, aki érdeklődni szokott a péntekenkénti Imádság Háza dicsőítő toronyban végzett szolgálatomról, illetve akik tervezték, hogy ezen a héten eljönnek, hogy most nem leszek Budapesten, és nem leszek ott a toronyban, mert költözünk. Köszönöm az imatámogatásotokat!

A dicsőítő szolgálatommal kapcsolatos aktuális információkat mindig megtaláljátok az Imádat Sátor blogon (http://imadatsator.blogspot.hu/), de most fontosnak éreztem, hogy itt is leírjam, hátha van aki csak ezt a blogot látja addig.

Akik a mai próféciát keresik: lentebb már olvasható! :)

Üdv - Gy.

Prófécia 2013. február 28.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. február 28.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Még akkor is, ha úgy látszik, hogy nincs egy hely, ahová állhatnál, ahol biztonságban és stabilan éreznéd magad, és amikor a világ is látszólag összeomlik körülötted, Én azt akarom, hogy nyugodj meg abban a bizonyosságban, hogy Én veled vagyok. Fordítsd Felém a szívedet, és imádkozz hittel a beavatkozásomért. Én biztos, hogy meghallgatlak és felelek neked, és elvitathatatlan győzelemre vezetlek téged, mondja az Úr. Legyél erős!

Ésaiás 65:24 És lesz, hogy mielőtt kiáltanak, én felelek; még ők beszélnek, már én meghallgatom.

2013. február 27., szerda

Saeed pásztor döbbenetes levele a börtönből

A Breaking Christian News keresztény hírportál weboldaláról.
Saeed Abedini letartóztatásáról korábbi beszámoló magyarul a Gyuri naplója blogon ide kattintva olvasható.

A cikk szerzője: Aimee Herd - 2013 február 26. Forrás: ACLJ.org

"Tisztán látom, mi folyik, és mivel Istent akarom szolgálni, ezért értékes lehetőségeknek és nagyszerű kapuknak látom mindezeket, hogy szolgálhassak." - Saeed Abedini pásztor

Akik olyan országban élünk, ahol - nagyrészt - vallásszabadság van, gyakran kapjuk magunkat azon, hogy teljesen lefoglal bennünket a "saját kis életünk", és azok a problémák, amik túlságosan nagynak tűnnek, és lekötik a teljes figyelmünket.

Viszont a legtöbbünkre az érvényes, amit a Zsidókhoz írt levél szerzője ír a 12. fejezetben: "Mert még véretek kiontásáig nem állottatok ellen, tusakodván a bűn ellen"

Néha jó, ha valami emlékeztet bennünket arra, hogy mik a valóban fontos dolgok ebben az életben, és mit is jelent valójában szilárdan megállni a Jézus Krisztusban való hitben.

Egy megindító példáját mutatja ennek a bebörtönzött testvérünk - Saeed Abedini pásztor - abban a levelében, amit Irán egyik legbrutálisabb börtönének a mélyéről írt. Saeed-et, aki amerikai lelkipásztor, nemrég 8 évre ítélték, amit ezen a helyen kell töltenie a keresztény hite miatt, miközben a felesége és a gyermekei, az ACLJ és a Hívők mindenütt azért imádkoznak és azon dolgoznak, hogy elérjék a szabadon bocsátását. (Fotó: Saeed és családja/NY Daily News)

Ebben a levélből olyan mértékű bátorság és erő sugárzik, ami csak az Élő Isten Szellemétől származhat. Jézus szavai jutnak eszembe, és azért imádkozom, hogy ezek a szavak folyamatosan legyenek segítségére ennek a drága testvérnek, hogy szilárdan megálljon a Megváltója és Királya oldalán.

"Áldottak, akik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa. Áldottak vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és mindenféle gonosz hazugságot mondanak ellenetek énérettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak." (Máté 5:10-12)

Kérlek titeket, folyamatosan imádkozzunk Saeed pásztorért.

SAEED PÁSZTOR LEVELE A BÖRTÖNBŐL:

A szívemből írt levél.

Kedves Barátaim!

Itt annyira nehézzé váltak a körülmények, hogy a szemem már egyre jobban homályosodik, a testemnek nincs ereje járni, a lépéseim nagyon elgyengülnek és remegve járok.

Különböző (bántalmazással megfélemlítő) csoportok, a pszichológiai hadviselés, az hogy egy éve nem láttam a családomat, fizikai erőszak, a megalázó akciók, zaklatások, gúnyolódás, a szélsőségesekkel való konfrontálódás, akik a börtönön belül is egy börtönt hoznak létre, és a halálos fenyegetések ...

Érdekes, hogy mivel keresztény lelkipásztor vagyok, nagyon figyelnek. Elvárják, hogy mosolyogjak rájuk, annak ellenére, amit velem tesznek, és hogy értsem meg, miért csinálják mindezt. De természetesen tisztán látom, mi folyik, és mivel Istent akarom szolgálni, ezért értékes lehetőségeknek és nagyszerű kapuknak látom mindezeket, hogy szolgálhassak. Vannak üres edények, akik szomjaznak arra, hogy megkóstolhassák az Élő Vizet, és mi azzal tudjuk oltani a szomjukat, hogy átadjuk nekik Jézus Krisztust. Lehet, hogy te is ilyen helyzetben vagy, ezért imádkozz és keresd Istent, hogy használjon téged, és vezéreljen az életed feszült helyzetei és nehézségei között.

Vannak olyanok, akik az Élő Biblia ellenségei, és nem akarják hallani. Ők olyan borzalmas nyomás alá akarnak helyezni engem (amik néha elviselhetetlenek), hogy bebizonyíthassák, hogy az én hitem üres és nem valóságos. És mindezek után a feszültségek után, mindazok után a szögek után, amiket a kezeimhez és lábaimhoz tesznek, csak egyetlen dologra várnak ... hogy megtagadjam Krisztust. De ezt soha nem kapják meg tőlem. Ezért igaz a Biblia, és ők pedig a pusztulás útján járnak.

Van egy másik csoport, amelyik nem ismeri az Igazság Evangéliumát. Ahelyett, hogy igazán figyelnék és elmélkednének Isten Igéjén, csak arra várnak, hogy megláthassák, hogyan reagálok az összes nyomásra és üldöztetésre. Mi fog kijönni belőlem ezekben a feszültséggel terhelt időkben? De ez is csak egy értékes lehetőség számomra, hogy Krisztus fényét ragyogtassam ezen a sötét világon, és hogy engedjem, hogy Isten használjon engem.

Tegnap, amikor dicsőítő dalokat énekeltem, a cellafőnök rám támadt, hogy leállítson a dicséretek éneklésében, én viszont azzal feleltem neki, hogy megöleltem, és szeretetet tanúsítottam felé. Teljesen ledöbbent.

Ezek között a nehéz körülmények között Isten Megmentő Kegyelmére van szükségem, hogy Krisztus jó illata lehessek az Evin börtön sötét épületében. Gyakran láttam a Fényes Hajnalcsillagot ennek a börtönnek a sötétségében, és láttam az Ő csodálatos, természetfeletti munkálkodásait. Mennyire gyönyörű látni Krisztus Fényes Hajnalcsillagának a világosságát az ilyen gonosz sötétségben!

Ezért:

Lássátok meg az értékes lehetőségeiteket a nyomások és nehézségek között.

Lássátok meg a Fényes Hajnalcsillagot az életetek sötét helyzeteiben.

Nagyon szeretem Őt! Ő Kegyelmes, Irgalmas, és Igazságos velem. Tudom, hogy nem vagyok elfelejtve, és hogy együtt megyünk ezen az ösvényen. Isten kegyelmet ad nekem.

Ez az üzenetem az Egyháznak: Maradjatok erősek az Ő dicsőségére. Ő hamarosan visszajön! Legyetek Istennel, és tegyetek meg mindent, amit bírtok, az Ő országáért.

Saeed pásztor, Jézus Krisztus szolgája, az Evangélium mellett való kitartás miatt láncok között. Szeretlek benneteket.
- - -
Az ACLJ arra biztatja a Hívőket, hogy adják tovább ezt a levelet. Csatlakozzatok a többi negyedmillió emberhez, és írjátok alá a petíciót a SaveSaeed.org weboldalon.

- - -
Fordítás: Országh György

Prófécia 2013. február 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. február 27.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Szeretett gyermekem, emelkedj a félelem és a rettegés fölé, azzal, hogy emlékezteted magadat, hogy Én átsegítelek a jelenlegi dilemmádon és tanácstalanságodon. Bölcsességet és útmutatást adok, és olyan embereket hozok az életedbe, akik segíteni tudnak neked, míg átmész ezen a nehézségen. Neked viszont meg kell állnod abban a szilárd meggyőződésben, hogy Én veled vagyok, és a te oldaladon vagyok. Utasítsd vissza, ne add meg magad a kétségbeesésnek és a csüggedésnek. Szilárdítsd meg a szívedet a feltétlen hitben, mondja az Úr, kételkedés nélkül.

Jakab 1:5-8  Ha valakinek bölcsessége hiányos, kérje Istentől, aki mindenkinek egyszerűen, szemrehányás nélkül ad, s majd kapni fog ő is. De kérje hittel, semmit sem kételkedve. Mert aki kételkedik, az a tengernek szélfújta, ide-oda hánykódó hullámához hasonlít. Az ilyen ember aztán ne vélje, hogy valamit is kaphat az Úrtól, az ilyen kétlelkű, minden útján állhatatlan ember.

2013. február 26., kedd

Isten Igéjének a fundamentális tekintélye

A Messiás Jézus vérével kapcsolatos felfedezéseket támadások érik. (Erről a felfedezésről itt olvashattok, illetve láthattok egy rövid videót) Nem véletlen, hiszen ez a felfedezés szokatlan. Mégis azt a célt szolgálja, hogy a többi tudományos eredménnyel együtt egyre több tárgyi bizonyítékot tár fel Isten az emberiség számára a Biblia igazságáról. A Biblia igazságait fogjuk megnézni ezzel a sokak figyelmét felkeltő témával kapcsolatban.

De mi is a probléma egyesek szerint?


Akik ezt támadják az interneten, mégis azt állítják, hogy a vérlelet laboratóriumi vizsgálata olyan következtetéseket von maga után miszerint Jézus nem lett volna valóságos ember, miközben tudjuk a Szentírás tanítását, hogy Jézus valódi emberré lett. Akik problémásnak látják a felfedezést, óvva intenek az állítólagos "eretnekségtől", és felhívják a figyelmet, hogy a keresztények vessék alá magukat az Írott Ige tekintélyének.

Állításuk szerint azért tévtanítás a felfedezés és a laborvizsgálat eredménye, mert Jézus vérében a szokásos 46 kromoszóma helyett 24 található. Ha az ember nem biológus, akkor is meg tudja érteni az alapvető információkat, ezért röviden összefoglalom, amennyire tudom, laikus nyelven: 23 kromoszómát örököl mindenki az apjától is és 23-at az anyjától is. Az összesen 46. A Ron Wyatt által talált vérmintában csak az anyai kromoszómák voltak meg teljes számban, (a 23-ból egy kromoszóma az "ivari" kromoszóma, tehát mindig 22+1), míg az apai kromoszómák hiányoztak, csupán egyetlen egy volt található belőlük: az ivari kromoszóma (Ezért van összesen 24 kromoszóma a vérmintában). Így a két ivari kromoszóma (az anyai és az apai) együtt meghatározta Jézus nemét (férfi), viszont a többi kromoszóma apai ágon nincs a vérében. Tehát a laboratóriumi eredmény azt támasztja alá, hogy Jézus származása szerint egyrészt ember volt (anyai ágon), másrészt pedig apai ágon nem volt emberi származású. Valóban nem: mert Isten. Egyszerre mind a kettő. A kritikusok szerint viszont az, hogy Jézus valóságosan emberré lett, azt kell hogy jelentse, hogy a szokásos 46 kromoszómája is kellett hogy legyen. Ezért nem fogadják el ezt a vizsgálati eredményt, illetve annak következtetéseit, és tartják eretnekségnek.

Ez komoly kérdés, és sok keresztény gondolkodását mozgatja meg. Az ilyen figyelmeztetések, amik az Ige tekintélyét hangsúlyozzák, és a tudományos eredmény következtetéseit eretnekségnek tartják, természetesen a kételyeket szaporítják sok hívőben. Mivel az Efézus 4 szerint a szolgálatra adott embereknek az a dolguk, hogy építsék Krisztus testét, ezért ebben akarok most segíteni.

Miközben a megfogalmazott kritikában nem idéznek egyetlen igehelyet sem (noha az ige tekintélyére hívják fel a figyelmet), nekünk az a dolgunk, hogy Isten Igéje alapján vizsgáljunk meg mindent, és az Igében olvasható igazságnak vessük alá magunkat. Tegyük ezt - és ezt szeretném tenni én is itt és most, amit szeretnék elétek tárni:

Néhány igehely, ami arról beszél, hogy Jézus valóban emberré lett:

Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik az ördögöt, És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalok formáját öltötte magára, hanem az Ábrahám magváét. Annakokáért mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő és hű főpap lehessen az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Mivel Ő maga is megkísértetett a szenvedésekkel, segíthet azokon, akik megkísértetnek. (Zsid 2:14-18 KSZE)
Mivel Jézus emberré lett, és nem angyalként jött el, ezért tudott megszabadítani bennünket, és ezért tud együttérző, könyörülő főpap lenni. Mit mond a Zsidókhoz írt levél, hogyan lett emberré? "Hasonlatosképpen": ahogy a "gyermekek", akiket meg akart váltani, testből és vérből valók, ő is testből és vérből való lett. Még ha nem is szokásos módon, de testből és vérből való származása lett, anyai ágon, Mária által. Egyébként a Ron Wyatt által talált leletek sem szólnak másról. A Jézus testéből kifolyt vért vizsgálta meg. Tehát test és vér. Emberré lett a Krisztus, és ezt semmi nem is tagadja a felfedezésben, sőt, épp hogy megerősíti.

Mégsem szokásos ember volt Jézus, mivel nem is szokásos módon született. Nem szokásos a származása, ahogy ezt a Szentírás egyértelműen elénk tárja:
Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi Őt Immánuelnek (Ésaiás 7:14)
Ez az egyik legmeghatározóbb Messiás-prófécia. De hogyan teljesedett be?
Monda pedig Mária az angyalnak: Mimódon lesz ez, holott én férfit nem ismerek? És felelvén az angyal, monda néki: A Szent Szellem száll tereád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz be téged; azért aki születik is szentnek hivatik, Isten Fiának. (Lukács 1:34-35)
Jézus nem szokásos emberi fogantatás által született, hanem Isten Szent Szelleme, illetve ereje termékenyítette meg Máriát. Ezért Jézus származásából adódó identitása: Isten Fia. Istentől származik, noha embertől is származik. Ezzel tisztában van mindenki, aki hisz az evangéliumban és ismeri is az evangéliumot, a Szentírás alapvető tanítását.

Jézus identitása kettős: Isten az apja, és test szerint Mária az anyja. Örömmel értesültem róla, hogy ezt támasztja alá a vérlelet is: apai vonalon emberi kromoszóma, a nemiséget meghatározó egyetlen "ivari" kromoszómán kívül, nem található benne. És ez így van rendjén. Viszont anyai vonalon megtalálható benne az összes kromoszóma. És ez így van rendjén.

A Szentírás nem azt "írja elő", hogy a "szokásos" 23 apai kromoszómának kellene lennie a Messiásban, hanem éppen hogy azt támasztja alá, hogy az apai származása nem emberi. Viszont anyai ágon ember lett - valóságos ember (testből és vérből való), és ezt a két bibliai tényt együtt bizonyítja a Ron Wyatt leletén végzett laboratóriumi vérvizsgálat.

Minden ilyen helyzetben segítségünkre van a Szentírás, és annak becsületes tanulmányozása. Arra intek mindenkit szeretettel, hogy fordítsa el a fülét a hiábavalóságoktól, a Szentírást nem kellő istenfélelemmel forgató emberek beszédeitől, üzeneteitől, amelyekkel rendszeresen megbolygatják az emberek bibliai hitét - és ehelyett azzal foglalkozzatok, ami épít. Vannak jó szolgálatok, remélem találtok a saját gyülekezetetekben, vagy a környezetetekben, vagy ha nem találtatok még, akkor olyanok figyelemmel követését javaslom, ahol az, hogy "Jézus Krisztus a fundamentum", nem csak egy hangzatos szólam, hanem valóban Krisztus fundamentális tanításai, beszédei, az evangéliumok beszámolói, és az azokra épülő igei tanítások szerint folyik a szellemi építkezés az istenfélő életben és Isten szolgálatában.

2013. február 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. február 26.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
 
Fordítsd a figyelmed a Szellemem áramlatára, mert egy olyan utazásra viszlek el, ami megváltoztatja a szellemi életedet. Különválasztom a vallásos tradíciótól az igazságot, amely abból fakad, ahogy a Szellemben jársz és élsz. A rabszolgaság a vallásos tevékenységből jön, a szabadság viszont csak a Szellemben jön. Át fogsz változni, ha érzékeny leszel erre a munkálkodásra, és engedsz annak, amit Én cselekszem benned, körülötted és általad, mondja az Úr.

2 Korinthus 3:17 Az Úr pedig a Szellem; és ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság.

2013. február 25., hétfő

2013. február 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. február 25.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Gyertek hát gyermekeim, és emelkedjetek fel a ti szentséges hitetekre támaszkodva. Ezt azért mondom, mert a világ egyre gyorsabban zuhan az emberiség káoszába. És ez csak egyre rosszabb lesz, ahogy közeledik minden dolognak a vége. De ti azok vagytok, akik megigazultatok a ti hitetek által. Annak az ideje van most, amikor meg kell tanulni abszolút hit által élni. A hit igéje, amit Én írtam, ennek a napnak az erőssége és hatalma, és jól teszitek, ha magatokhoz ölelitek, és elkezditek alkalmazni, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
A körülményeid ellenére, és a támadások ellenére, amelyek a bizonytalanság vagy instabilitás érzetét keltették benned, még mindig Én vagyok a te szellemi fundamentumod Kősziklája, mondja az Úr. Gyere Hozzám a válságos és bizonytalan időkben, és Én újra megszilárdítalak téged igazságban és bölcsességben.
1 Péter 5:10 A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az Ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, Ő maga fog tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosakká tenni

2013. február 23., szombat

A Messiás vére

Jézus az, aki tényleg a vérét adta értünk, és megváltott bennünket Istennek. Az Ő tulajdona vagyunk, örök életet kaptunk, Neki tartozunk hálával és minden elkötelezettséggel!

Kérlek olvassátok át a bevezető információkat, hogy érteni lehessen a videón elhangzottak hátterét. A videó kb 4 és fél perces. Ezek az eredeti youtube oldalon olvasható infókból vannak idemásolva:

Ron Wyatt, amerikai amatőr régész a Golgota Sziklája menti évekig tartó ásatásának köszönhetően, 1982. január 6-án bejutott abba a barlangba, ahová a babiloni ostrom előtt Jeremiás elrejtette az első templom szent ereklyéit. Ennek köszönhetően több, első templomból származó műemlékre is rátalált: az arany tömjénoltárra, a Szent Kenyerek Asztalára, a pusztában felállított gyülekezet sátorára, egy hétágú gyertyatartóra, egy efódra és a Frigyládára, amely egy repedt fedelű kőládában helyezkedett el. A barlang felfedezését megelőzően, Ron több keresztfanyílásra is ráakadt, melyek közül egy a többihez képest hátrébb, és azokhoz képest magasabban helyezkedett el, mely minden bizonnyal Jézus keresztfanyílása volt. Ron felfigyelt a keresztfanyílás lábánál egy földrengés okozta nyílásra, melyre később, Jeremiás barlangjának mennyezetén is figyelmes lett. Végigkövetve a nyílást, Ron arra a következtetésre jutott, hogy a Frigyláda kb. 600 évvel Krisztus keresztre feszítése előtt éppen abba a barlangba került, amely a tényleges keresztre feszítés helyszíne alatt kb. 20 láb (kb. 6 méter) mélységben helyezkedett el. Megvizsgálva a barlang mennyezetét, Ron egy megszáradt, megfeketedett anyagra lett figyelmes, melyre aztán a Frigyláda fedelén is ráakadt. Ekkor állt össze a kép Ron-ban, ugyanis a Bibliában olvashatunk arról, hogy amikor Jézus meghalt, volt egy földrengés és a kősziklák megrepedeztek (Máté 27:51). Egy római vitéz dárdával oldalba szúrta Krisztust, hogy megbizonyosodjon az Ő haláláról, és azonnal vér és víz folyt ki belőle (János 19:34). Ron felismerte, hogy ugyanez a vér és víz folyt keresztül a földrengés okozta nyíláson és hullott a Frigyláda fedelére. Ennek megszáradt, megfeketedett maradványaira talált rá, melyet egy izráeli laboratóriumban megvizsgáltatott. Erről a vizsgálatról beszél ebben a videoban.
A youtube-on itt található: http://youtu.be/ETx7efSe5qs

2013. február 22., péntek

2013. február 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. február 22.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Felül kell emelkedned a körülményeken, amik létrehozták a kétségbeesés helyét a szívedben. Én már előtted járok, hogy megszilárdítsam a sötétségtől való szabadságodat. De ebbe a szabad életbe hit által kell bemenned. Fordíts időt az átfókuszálásra, és fordítsd át a figyelmedet a nehézségekkel való gyötrődésről a győzelemre, ami az igémnek való engedelmesség által jön el, mondja az Úr. Nálam minden lehetséges.

Lukács 18:27 Ő pedig azt mondta: Ami embereknél lehetetlen, lehetséges az Istennél.

2013. február 21., csütörtök

2013. február 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. február 21.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az, hogy teljes szívvel keresel Engem, az első számú kell, hogy legyen a fontossági sorrendben nálad, ha arra készülsz, hogy belépj annak a teljességébe, amit ebben az időszakban készítettem neked. Ne félj Hozzám jönni; az ösvény már ki van taposva, és az út elkészült számodra, hogy megtalálhass Engem, mondja az Úr. Szaggass ki minden akadályt, és ne hagyd, hogy bármi is hátráltassa a szellemi növekedésedet.

Zsidókhoz írt levél 4:16 Járuljunk tehát bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül.

2013. február 20., szerda

Tanítványképzés - A Nagy Küldetés, 8. rész

Tanítványképzés - A Nagy Küldetés, 8. rész

2013. 8. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Az angyal, aki kiszabadította a börtönből az apostolokat, ezt mondta nekik: "Menjetek, álljatok fel a templomban, és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden beszédét." (ApCs 5:20) "Ennek az életnek minden beszédét" megismerni, és annak engedelmeskedni, a tanítványok részéről mindig is alapvető elkötelezettséget jelent.

A tanítvány több, mint csupán egy tanuló. A tanítvány azért él, hogy tanuljon a mesterétől, és olyan legyen, mint ő. Krisztus minden tanítványa azért él, hogy róla tanuljon, és olyan legyen, mint Ő, úgy, hogy ugyanazokat cselekszi, amiket Ő is cselekedett. Ahogy már beszéltünk róla, a kereszténység egyik legnagyobb kudarca az, hogy a Nagy Küldetést ledegradálta arra, hogy megtérőkké tette az embereket, ahelyett, hogy tanítványokká tette volna őket. Ahhoz, hogy a jelen korszak végén betöltsük a rendeltetésünket, ennek meg kell változnia, és rá kell szánnunk magunkat, hogy tanítványokká leszünk, és másokat is tanítványokká teszünk.

Megtérővé tenni az embereket csak a kezdet, a megtérők tanítvánnyá tétele terén viszont már kudarcot vallottunk. Krisztus tanítványa csak az Ő meghatározása alapján lehet tanítvány. Jelen tanulmány elsődleges célja ennek a meghatározásnak a megismerése, úgyhogy azzal fogjuk kezdeni, hogy áttanulmányozzuk, mit mondott a tanítványairól.

A tanítvány szó első használata az Ézsaiás 50:4-ben található:

Az én uram, az Úr adott nekem tanítványi nyelvet, hogy tudjam segélni az elfáradtat igével. Felserkenteni reggelről reggelre, felserkenti fülemet, hogy hallgassak, mint a tanítványok. (Kecskeméthy ford.*)

A tanítványok tudják, hogyan kell erőt adni a megfáradtaknak egy igével. Vajon nem ezt tette alapjában véve Jézus, és nem ilyen az Ő személye? Ő Isten Igéje, aki eljött erre a megfáradt világra, a jövőre vonatkozó legnagyszerűbb reménység üzenetével, amilyet ez a világ valaha hallhatott, vagy hallani fog. Ezért ahhoz, hogy valaki tanítvány lehessen, alapvető szempont, hogy meglegyen benne az erőt adó reménység, és az a képesség, hogy ezt átadja másoknak is.

Azt is érdemes megfigyelni, hogy a tanítvány felserken, hogy kapjon valamit az Úrtól. Ez arra utalhat, hogy egy tanítványnak ez az első célja minden nap. Azzal kezdjük a napot, hogy Őt keressük, és ha így kezdjük, akkor sokkal valószínűbb lesz, hogy az egész nap folyamán Őt fogjuk tudni követni.

Ézsaiás ezután a tanítványság másik alapvető szempontjával folytatja az 5-6 versekben:

Az én uram, az Úr, megnyitotta fülemet. És én nem engedetlenkedtem, vissza nem hátráltam:

hátamat adtam a verőknek, és államat a megtépőknek; orcáimat nem rejtettem el a gyalázás és köpés elől.

Krisztus tanítványának lenni azt az alapvető dolgot is jelenti, hogy üldözésben lesz részünk, ahogy maga Jézus is beszélt erről a Máté 10:24-25-ben, ami egyébként az Ő első említése ebben az evangéliumban, arra vonatkozóan, mit jelent tanítványnak lenni:

Nem feljebbvaló a tanítvány a tanítónál, sem a szolga az ő uránál.

Elég a tanítványnak, ha olyan mint a mestere, és a szolga mint az ő Ura. Ha a házigazdát Belzebubnak hívták, mennyivel inkább az ő házanépét?!

Ha elhatároztuk, hogy az Ő tanítványai leszünk, akkor az üldöztetés az életünk alapvető része lesz. Akik tisztában vannak azzal, hogy miről szól alapvetően a jelen korszak, ők azt is értik, hogy ez az üldöztetés Isten egyik legfontosabb célja érdekében van megengedve - Krisztus menyasszonyának a tökéletesítése és megtisztítása érdekében. Ettől lesz az üldöztetés az egyik legmagasabb rendű cél, és az egyik legnagyobb megtiszteltetés, amiben csak részesülhetünk ebben az életben. Ahogy elindulunk efelé a legmagasabb rendű cél felé, amit ember valaha kaphat a Királyt követve, fel kell tennünk egy alapvető kérdést: Jobban szeretjük Őt és az Ő igazságát, mint az emberektől kapott elismerést?


- - -
*A fordító megjegyzése: Ennél az igeversnél (Ésa 50:4) a rendelkezésünkre álló magyar fordítások közül a Kecskeméthy hasonlít a legtöbb szempontból a Rick Joyner által idézett angol nyelvű NAS fordítás szóhasználatára, ezért használtam ezt. A NAS szövegét magyarul valahogy így lehet visszaadni: "Az Úr Isten tanítványi nyelvet adott nekem, hogy tudhassam, hogyan kell erőt adni a megfáradottnak egy szóval (igével). Reggelente felébreszt engem, felébreszti a fülemet, hogy figyeljek, mint egy tanítvány."
- - - - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - Making Disciples - The Great Commission, Part 8

2013. február 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. február 20.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy magas helyre viszlek fel a szellemi birodalomban, hogy világosan láthass. Ezt Én várom el tőled, mielőtt túlléphetsz azokon a dolgokon, amik akadályozták, hogy Velem járj a Szellemben. És amikor meglátod és megérted az ellenség ellened végzett munkáját, a győzelemhez való hatalom ott lesz nálad. Íme, hatalmat adok neked az ördög minden munkája felett, mondja az Úr.

Lukács 10:19 "Íme hatalmat adtam nektek kígyókon és skorpiókon tapodni, és az ellenségnek minden hatalmán; és semmit nem árthat nektek."

2013. február 19., kedd

2013. február 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. február 19.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Elég nagy csapást kaptál az ellenségtől, aki minden tőle telhetőt megtett, hogy a földre terítsen. De ezzel még nem ért véget a történet. A hited felülkerekedett, és az igazság legyőzte a hazugságokat. Erősödjön meg a szíved az ördög tervei feletti győzelemben! Folyamatosan győzni fogsz mindaddig, amíg megtartod a hitet és az örökkévaló szemléletet, mondja az Úr. Tarts ki!

Ésaiás 42:13 Akkor az Örökkévaló kijön, mint hatalmas hős, feltámad harci kedve, mint az erős harcosé, csatakiáltása messze hangzik, felharsan félelmetes hangja, s ellenségeit mind letiporja.

2013. február 18., hétfő

2013. február 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. február 18.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Gyertek gyermekeim, nézzetek és lássatok, mert nagy dolgok fognak történni az életetekben. Mert azok a dolgok fognak megtörténni, amikre most még nem számítotok. Meglátogatlak benneteket. Felkészítelek az előttetek álló dolgokra. Korábban már eljöttem hozzátok, hogy elkészítsem az utat, hogy felvázoljam előttetek az utat, és hogy mutassam az utat. Ezért azt mondom nektek, hogy amint beléptek ebbe a helyreállítási időbe, valóságosan kézen foglak benneteket, és végigvezetlek a szükséges folyamaton. Magasabbra viszlek, hogy tisztábban láthassatok, mint valaha. Az egymással való közösségünk helyreállításának a folyamata alatt, a Nekem és a királyságomnak való elkötelezettségetek minden eddiginél komolyabb és erősebb lesz. Majd ebből az elkötelezettségből fakadóan ti és Én, szeretteim, együtt fogunk járni, és beszélgetni fogunk, és valóságosan kijelentem nektek a rejtett dolgokat, azokat, amik rátok vonatkoznak ezekben az utolsó napokban.  Gyertek be annak a teljességébe, amit most cselekszem, mondja a Szentséges.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
A hívó szó elhangzott. Meghallottad? Hallod? Fel fogja gerjeszteni a szívedet egészen mélyen, és egy letagadhatatlan vágyat kelt benned. Ez pedig az a hívás, ami arra szól, hogy keresd az Én arcomat; hogy hatolj be új szellemi magasságokba; hogy szilárdítsd meg magadat egy új szellemi régióban. Csak azok fognak hallgatni a hívó szóra, akiknek van füle a hallásra, mondja az Úr. Figyeljetek!
Máté 13:43 Akkor az igazak fénylenek, mint a nap, az Ő Atyjuknak országában. Akinek van füle a hallásra, hallja.

2013. február 15., péntek

Forduljunk vissza Istenhez

Forduljunk vissza Istenhez - A Nagy Küldetés, 7. rész

2013., 7. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet


Ahogy a múlt héten taglaltuk, annak, hogy az Úr nem vette a kezébe a föld feletti hatalmát rögtön a feltámadása után, az volt a fő oka, hogy keresni akart egy menyasszonyt. Az első Ádám felesége engedetlen volt az Úrnak, és az ördögnek vetette alá magát, az "utolsó Ádám" felesége viszont ellene fog állni az ördögnek, és bizonyságot fog tenni az Úr iránti szeretetéről az engedelmességével. Minden áron az Urat fogja követni, annak ellenére is, hogy az egész föld, sőt a pokol is szembeszegül vele.

A Jézus feltámadása óta tartó korszakot jogosan nevezték "az egyház korszakának" vagy "a menyasszony korszakának". Az Úrnak jogában állt kezébe venni a hatalmat a föld felett, miután elvégezte érte az engesztelést, de a mi érdekünkben mégsem tette meg, azért, hogy lehetőségünk legyen Isten fiaivá és leányaivá válnunk, Krisztus örököstársaivá.

Van egy másik oka is annak, hogy miért nem vette még a kezébe a hatalmát. Ez pedig az, hogy az Isten ellenes lázadás és annak minden következménye nyilvánvalóvá kell, hogy váljon teljes mértékben. Ha Jézus az első században kezébe vette volna a hatalmat, akkor mindig is lettek volna olyanok, akik feltették volna a kérdést, hogy vajon Isten nélkül nem lenne-e képes az ember irányítani ezt a világot. A korszak végén ez a kérdés végérvényesen tisztázva lesz. Az egész teremtett világ előtt egyértelművé válik majd, mert a szemtanúja lesz, hogy a legnagyobb bolondság azt gondolni, hogy Isten nélkül képesek vagyunk irányítani ezt a világot, és hogy az ellene való lázadás mindig a legborzalmasabb következményeket vonja maga után. A jelen korszak végén mindazok a bajok, amiket az emberiség okozott magának és az egész földnek, el fogják érni azt a pontot, amikor mindenki elpusztulna, ha Isten nem avatkozna közbe.

Minden emberi probléma gyökere az, hogy az ember megpróbálja Isten nélkül irányítani a világot. Minden emberi problémára az jelenti a választ, hogy visszafordulunk Istenhez. Szinte minden emberi probléma gyökere az, hogy Isten nélkül próbáljuk tenni a dolgokat. Ezekre az a válasz, hogy az Úrhoz fordulunk. Azért mondom, hogy "szinte", mert vannak olyan üldöztetések és másféle megpróbáltatások, amik nem az Istentől való elfordulásunk következményei, hanem éppen hogy a Neki való engedelmességünkből adódnak. Ezek viszont dicsőséget és tiszteletet hoznak a szenteknek. Az eltökéltségünk, hogy engedelmesek leszünk, bármilyen következményekkel is járjon, örökre emlékezetben lesz az Úr előtt.

A Krisztus követésével járó próbák a mi nagy lehetőségeink, és azt bizonyítják, hogy eljutottunk arra az érettségi szintre, ahol ebben a megtiszteltetésben részesülhetünk. Ezért volt az, hogy miután az apostolokat megverték, úgy mentek ki onnan, hogy örvendeztek, mert méltóknak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az Úr nevéért.

Amikor a hitünk miatt üldöznek vagy igazságtalanul bánnak velünk, lehet, hogy nem valami nagy megtiszteltetésnek vesszük, de csak akkor gondolkodunk így, hogyha még mindig túl földi gondolkodásúak vagyunk, és túlságosan érdekel bennünket az, hogy mit mondanak rólunk az emberek. Ha a figyelmünket arra fordítjuk, amire kell, az Istennek való engedelmességre, és arra, hogy mit mond rólunk Ő, akkor mi is úgy fogunk örvendezni, mint az apostolok, amikor üldöznek bennünket. Az üldözések között megélt békesség és öröm a legalapvetőbb bizonyítékai a Krisztusban való érettségünknek, és annak a jelei, hogy igazi tanítványok vagyunk.

- - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - Turn Back To God - The Great Commission, Part 7

2013. február 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. február 15.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Készülj fel arra, hogy kiigazításokat tegyél, és hogy alávesd magadat a változás folyamatának. Azok a változtatások, amiket ebben az időben teszel meg, arra fognak szolgálni, hogy hatékonyabban tudd szemléltetni a királyságom felépülését. Amiket most teszel, abból sok minden annak a szétválasztásnak a jele lesz, aminek meg kell történnie, mert Én bizonyosan előhozom azokat, akikben nincs megalkuvás. Egy olyan népet hívok elő, akik igazán el vannak különítve arra, hogy Nekem szolgáljanak, mondja az Úr.

Máté 3:12 "Annak a szórólapát a kezében van, és megtisztítja szérűjét, és búzáját begyűjti a csűrbe, a polyvát pedig elégeti olthatatlan tűzben."

2013. február 14., csütörtök

2013. február 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. február 14.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Utasítsd vissza, és ne hagyd, hogy a fantáziálás és az elbizakodottság elködösítse a szellemi látásodat! Maradj meg a szellemi világ és a királyságom realitásában, mondja az Úr. Ne tegyél hozzá semmit, és ne vegyél el belőle semmit. A hited legyen az erősséged, ami megtart az igazság ösvényén. A különböző helyzetek és körülmények között előjövő testi gondolkodásod és érzelmi reakcióid azok, amik aláássák a Szellemben való erősségedet és vitalitásodat. Légy erős!

Zsoltárok 19:14 Legyenek kedvedre valók szájam mondásai és az én szívem gondolatai előtted, oh Uram, Kősziklám és Megváltóm.

2013. február 13., szerda

Jesus Culture: Show me Your gloryHa nem jelenik meg a videó, itt megtalálod: http://youtu.be/df7XEvFNX-E

2013. február 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. február 13.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azokról a dolgokról szólok, amik elérhetetlennek látszanak. Bármennyire is próbálkoztok, és bármennyi erőfeszítést tesztek, nem vagytok képesek megszerezni, amire vágytok. Szeretteim, itt arról van szó, hogy a hitet az Én akaratom szerint kell gyakorolni. Sokatokhoz szólok azzal, hogy a vágyaitok nagy része elbizakodottságból fakad, és eltér az akaratomtól. Lehetetlen kételkedés nélküli teljes hitet gyakorolni akkor, amikor az akaratotok nincs összhangban az Én akaratommal és céljaimmal, mondja az Úr. Fordítsatok időt arra, hogy őszintén átértékeljétek a beteljesületlen vágyakat.

1 János 5:14 És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket.

2013. február 12., kedd

2013. február 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. február 12.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A hit uralkodjon minden körülmények között! Utasítsd vissza, ne engedd, hogy a félelemnek akár egyetlen helye is legyen, amit irányít. Ragaszkodj ahhoz, amit már tudsz, Én pedig meghallgatom az imádat, és felelek, amikor szólítasz. Isteni útmutatást fogok adni, ami szellemi tökéletességre vezet. Meg fogod látni a dicsőségemet, és csodálni fogod, mondja az Úr. Én vagyok a te erődítményed, a te mentsvárad, a te magas tornyod és biztonságos menedéked. Én vagyok a te Kősziklád!

Zsoltárok 31:3 Mert Kősziklám és mentsváram vagy Te; vezess hát engem a Te nevedért és vezérelj engem.

2013. február 11., hétfő

A dicsőség - az egységben

A Patricia King vezetésével működő XPmedia szolgálat "Feed Your Spirit" ("Tápláld a szellemed") hírlevelének legutóbbi számában olvasható az alábbi prófétikus üzenet, amit Patricia King ajánlója vezet be.

2013. február 8.

A dicsőség - az egységben
Írta: Steven Springer

Steven Springer egy felmelkedőben levő apostoli vezető, valamint a Global Presence Ministries vezetője. Emellett az XPmedia tanácsadójaként is szolgál. A világot járja a Királyság Evangéliumát hirdetve jelekkel és csodákkal. Prófétált egyes országok vezetőinek, színészeknek és igazgatóknak Hollywoodban, és más vezetőknek a társadalom sok különböző szférájában. Az van a szívében, hogy felkészítse Isten népét arra, hogy elindulhassanak a rendeltetésük teljességébe.

Az e heti üzenetben Steven annak a fontosságát mutatja be, hogy Krisztus teste eljusson a Szellemben való egység és eggyé válás újabb szintjeire, Isten Királyságát előre mozdítva.

* * * * *
"Mert amiképpen a test egy és sok tagja van, az egy testnek tagjai pedig, noha sokan vannak, mind egy test, azonképpen a Krisztus is."
-- 1 Korinthus 12:12

Egy új Korszakba léptünk be, ami meg fogja követelni Krisztus testétől, hogy a Szellemben való egység és eggyé válás magasabb szintjén működjünk együtt, mert ez fogja felszabadítani azt a nagyobb dicsőséget, amelyről Jézus beszélt a János 14:12-ben.

Nemrég volt egy álmom, ami Isten látását tárja fel előttünk arról, hogy mi jön létre a mennyei helyeken és a földön, amikor Isten minden egyes gyermeke összefog a különbözőségeikkel együtt, egységes célkitűzéssel és akarattal.

Isten trónjának a sokszínűsége és dimenziói
Az álomban több kulcsfontosságú vezető volt Krisztus testéből, akik az Efézus 4-ből ismert 5 különböző szolgálati ajándékot képviselték. Mindegyiküknek volt egy saját ecsete és egy egyedi színe. Együtt festettek egy hatalmas vászonra, amiből egy fenséges trón kezdett kirajzolódni.

Időnként visszavonultak a festésből, és együtt dicsőítettek, ami által friss kijelentéseket kaptak arról, ami éppen akkor készült. Amikor folytatták a festést, a vászon átváltozott, és a kétdimenziós képből egy háromdimenziós trón lett. Ahol először még csak a vászon előtt álltak festés közben, most már ezt a hatalmas, díszes trónt vették körül.

Érezni lehetett az egymás közötti kapcsolatuk erejét, miközben mindegyik a maga szerepét töltötte be, eltérő kifejezésmóddal, és a szeretet munkálkodásával. A szépség áradt abból, ahogy az 5 szolgálat képviselői alázatban, egymás iránti megbecsülésben és szeretetben dolgoztak együtt. Mivel a példamutatásukkal vezettek, ezért elkezdtek másokat is bevonzani, és így a trón még fenségesebb lett.

Ahogy az 5 szolgálat képviselői elkezdték tanítani és átadni Isten jelenlétéből mindazt, ami a trónból áradt, egy kiválasztott nemzedék kezdett felemelkedni, akik szintén hozták az ajándékaikat. Egyesek drágakövekkel ékesítették a trónt, mások csodálatos kelmével, mások pedig aranyat hoztak. Valami kibeszélhetetlenül nagy öröm volt ott, ahogy ezek az emberek mind elhozták az ajándékaikat, és az egész környéket bevilágította a Dicsőség.

Olyan vonzó lett a trón, és az, ahogy együtt dolgoztak ezek az emberek, hogy ez elkezdte bevonzani az elveszetteket, a kivetetteket és az elfelejtetteket, egy új jövőt és reményt szabadítva fel mindegyiküknek. Egy nagy aratás betakarítása indult meg.

Mi, a Krisztus Teste, komolyan kell hogy vegyük ennek az álomnak az üzenetét. Szükségünk van egymásra; nem az a dolgunk, hogy egyedül csináljuk az egészet. Tetszik, ahogy a The Message Bible bibliafordítás közvetíti a mondanivalót az 1 Korinthus 12:21-ben: "Egyetlen testrész sem önmagában fontos. El tudjátok képzelni, hogy a Szem azt mondja a Kéznek, hogy "Tűnj el; nincs szükségem rád"? Vagy hogy a Fej azt mondja a Lábnak, hogy "Ki vagy rúgva; megszűnt az állásod"?

Zsoltárok 22:3 "Pedig te vagy a Szent; ki Izráel dicséretein trónolsz"

Hiszem, hogy ebben az új korszakban van egy nagyobb mértékű kegyelem, amihez az egységben folytatott dicsőítéssel lehet hozzájutni, amelynek során a Krisztus teste be lesz vezetve és belép abba a nagyobb egységébe, amiről a János 17:21 ír. Ebben az összekapcsolódott állapotban, először Istennel, és azután egymással egy akaraton, létrehozzuk ezt a csodálatos trónt - egy lakhelyet az Ő jelenléte számára, amit mindenki látni fog majd. Mindezt az Ő Dicsőségére!

- - - - -
Fordítás: Országh György
Forrás: XPmedia.com

2013. február 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. február 11.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Gyertek most, Én népem, legyen egy találkozónk! Kommunikáljunk még egyszer úgy, mint régen. Gyertek Hozzám, és beszéljetek Velem, és tárulkozzatok fel Előttem. Mert amik gondot okoznak nektek, azokról Én már tudok. De ha át tudjátok adni azokat Nekem, akkor Én dolgozni tudok azokon. Tudok mit kezdeni velük, és ki tudom hozni azokat a ti szférátokból az Enyémbe. Ezért ismét mondom, beszélgessünk! Élvezzük újra egymás társaságát egy kellemes beszélgetéssel! Ahogy beszélek hozzátok, meg fogtok erősödni. Fel fogtok bátorodni. Az a kijelentés, amit mondok nektek, friss manna lesz, és a célkitűzésetek erőssége lesz ezekben a napokban. Gyertek hittel, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Szeretteim, ne engedjétek, hogy az ellenség olyan dolgokkal kárhoztasson, amik nem tartoznak a felelősségeitek közé, vagy nem a ti hatalmatokban állnak. Olyan idők vannak most, amikor a hiteteknek ahhoz a tényhez kell erősen kötődnie, hogy semmi sem lehetetlen Nálam, mondja az Úr. Bízzatok Bennem, hogy veletek együtt hordozom a terheiteket.
Máté 11:28-30 „Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok. Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok, s tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok —, akkor meg fogtok nyugodni. Mert az iga, amelyet én teszek rátok, nem nehéz! A teher, amelyet én helyezek a vállaitokra, könnyű.”

2013. február 10., vasárnap

Isten prófétaiskolája, 2. rész

Isten prófétaiskolája, 2. rész

Országh György
2013. február 10.

Nemrég egy prófétikus testvérem érdeklődött a megszaporodott látomásokkal és a jelentésükkel kapcsolatban. Azt tapasztalom, hogy Isten egyre több hívő életében szabadítja fel a prófétálással kapcsolatos ajándékokat, és egy ilyen tréning időszakon viszi keresztül őket. Váltottunk egy pár mondatot erről ezzel a testvérrel, aztán elgondolkodtam rajta: nekem is volt ilyen időszak az életemben, amikor sűrűbben jöttek a kijelentések, akár látomás, akár egy üzenet formájában. Ilyenkor személyesen az Úr tanított a Szent Szellem által, és amiket másoktól olvastam, vagy hallottam, az csak kiegészítette, vagy megerősítette, amit az Úr tanított nekem. Ez nem jelenti azt, hogy az Úr nem akarna másokat használni az épülésünkre, viszont fenntartja magának a jogot arra, hogy egy-egy intenzív felkészítő időszakot személyesen Ő maga vigyen végig az életünkben.

2013. február 9., szombat

Krisztus Menyasszonya

Krisztus Menyasszonya - A Nagy Küldetés, 6. rész

2013., 6. hét

Rick Joyner

Word for the Week / Heti Üzenet


Ahogy már eddig is beszéltünk róla, "minden hatalom mennyen és földön" Jézusé lett, viszont még nem vette a kezébe a föld feletti hatalmát. A királysága el fog jönni, és az Ő akarata lesz meg a földön, úgy, mint a mennyben is. Az egész menny a Király uralma alatt él. Csak Sátán és az őt követő angyalok lázadtak fel a mennyei régióban, és a földre lettek vetve, amikor az emberiség is fellázadt Isten ellen. Az egyedüli hely az egész teremtett világon, mind a fizikai, mind a szellemi régióban, ahol Isten elleni lázadás van, a Föld bolygó.

János azt írta, hogy az egész világ a gonosz hatalmában van. Jelenleg tehát az ő hatalmában van, viszont a Zsoltárok könyvében azt olvassuk, hogy a föld, és minden ami benne van, az Úré. Minden mennyei és földi dolog feletti hatalom az Úr uralma alá tartozik, viszont a föld feletti hatalmát még nem vette a kezébe. Ő rögtön a feltámadása után hatalmat vehetett volna a föld felett, de a mi kedvünkért nem tette meg. Egyetlen dolog miatt hagyta a gonosz uralma alatt - hogy megkeresse azokat, akik még a saját életüknél is jobban szeretik Őt és az Ő igazságát. Azzal fogják bebizonyítani ezt, hogy Érte élnek, és engedelmeskednek Neki, annak ellenére, hogy gyakorlatilag mindenki szembehelyezkedik velük, aki csak a földön él, sőt a pokol kegyencei is.

Az Úr teljes körű erőhatalommal rendelkezik. Egy pöccintéssel el tudná intézni az ördögöt és az összes démoni hordáját. Az Úr rögtön a feltámadása után a tűz tavába vethette volna a Sátánt és seregeit. Mivel megváltotta az emberiséget és a földet, hatalmat vehetett volna fölötte. Mégis volt egy oka arra, hogy változatlan állapotban hagyta - az, hogy keresi a menyasszonyt, akivel együtt uralkodhat majd.

Az 1 Korinthus 15:45 az "utolsó Ádámnak" nevezi Jézust. Ennek jogi okai voltak. Az első Ádám megkapta a föld feletti uralmat. Amikor engedett a kísértésnek, és úgy döntött, hogy a gonosznak engedelmeskedik Isten helyett, Sátán számára lehetővé vált, hogy hatalmat gyakoroljon a föld felett, mi pedig mindig annak leszünk a rabszolgái, akinek engedelmeskedünk. Ezt mondja a Róma 6:16:
Avagy nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgákul az engedelmességre, annak vagytok szolgái, akinek engedelmeskedtek; vagy a bűnnek, ami halálra, vagy az engedelmességnek, ami megigazulásra vezet?
Amikor az ember elbukott, vele együtt bukott minden, ami a hatalma alá tartozott, így a föld az ördög uralmi területe lett. Habár bitorlóként szerezte meg, ezzel a lépéssel az egész föld felett hatalmat kapott. Az, hogy Jézus emberként jött el megváltani a földet, azért volt, mert a föld feletti hatalom az emberiségnek volt adva. Ezért nevezte magát Jézus mindig az "Ember Fiának". Csak olyan ember válthatta meg a földet az ember engedetlenségének a következményeiből, aki folyamatosan és tökéletesen engedelmeskedett az Úrnak. Jézus teljes mértékben betöltötte ezt a feltételt, és visszavette a föld feletti fennhatóságot, amit az első Ádám elvesztett.

Van olyan, hogy hatalmunk van egy bizonyos dolog felett, de még nem vettük birtokba. Például ha kapunk egy autót, akkor a tulajdonosává válunk, és a kereskedőnél várja, hogy elvigyük. Amíg viszont nem visszük el, addig még nincs a birtokunkban, noha a miénk. A föld tulajdonjogát Jézus kapta meg, közvetlenül a kereszt után - csak még nem jött el, hogy bejelentse a saját tulajdonára szóló igényét, mert ezzel teszi lehetővé, hogy a földön levő állapotok segítsenek a menyasszonyának, az egyháznak felkészülni arra, hogy Vele együtt uralkodjon.

Az első Ádám menyasszonya a legtökéletesebb körülmények között élt, mégis az engedetlenséget választotta. Az utolsó Ádám menyasszonya a legnehezebb körülmények között fog élni már, amikor a sötétség minden erejének a támadássorozata ellenére is úgy fog dönteni, hogy az engedelmességet választja. Egyetlen teremtménye sincs Istennek, akinek mindazokat ki kellene állnia, amit ő fog kiállni, és mégis hűséges lesz. Ez egyúttal tanúbizonyság lesz a fejedelemségeknek és hatalmasságoknak is, hogy lejárt az idejük a földön. Még az angyalok is csodálni fogják őt, és méltónak fogják tartani arra, hogy ítéletet mondjon felettük. Méltó lesz arra, hogy Isten Fiának a menyasszonya és társuralkodója legyen.

Isten nem kísért bennünket gonosszal, de ahogy a Jeremiás 20:12 és más igehelyek is mondják, azt megengedi, hogy próbáknak legyünk kitéve. Más a próba mint a kísértés, noha a kísértés is lehet próba, ahogy Ádámnak és Évának is az volt. Azért tesz próbára az Úr, hogy segítsen a fejlődésünkben, és hogy megszerezzük az előrelépéshez a jogosultságot, ahogy az iskolában is "próbára tettek" bennünket a tesztek, a dolgozatok, hogy kiderüljön, továbbmehetünk-e a következő évfolyamra. Az Úrban való előrelépés többek között nagyobb felhatalmazással is jár.

Ahogy Francis Frangipane szokta mondani, "Isten vizsgáján soha nem lehet megbukni; csak addig kell újra végigmenni rajta, amíg át nem mész." Ez alapvetően igaz. Izrael azért járta a pusztát körbe-körbe negyven évig, mert nem tudott átmenni bizonyos vizsgákon, azaz próbákon, amik kötelezőek voltak az Ígéret Földjére való belépés előtt. Sok keresztény ugyanezt csinálja: körbe-körbe jár a szellemi életében, mert állandóan elbukik ugyanazokban a próbákban. Most már itt az ideje, hogy átmenjünk a vizsgákon, kiálljuk a próbákat, és továbblépjünk, hogy elfoglaljuk a nekünk adott Ígéret Földjét.

- - - - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - The Bride of Christ - The Great Commission, Part 6
URL: http://www.morningstarministries.org/resources/word-week/2013/bride-christ-great-commission-part-6

2013. február 8., péntek

2013. február 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. február 8.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Koncentrálj! A gondolataid elvándoroltak a lényeges dolgoktól, és feljöttek a múlt emlékei, amik kudarcérzetet és kárhoztatást kezdtek elültetni benned. A régi dolgokkal szinte semmit, vagy egyáltalán semmit nem tudsz tenni. Ne merengj el a múlton, és ne hagyd, hogy a bánkódás hátráltassa a Szellemben járásodat. Szabadítsd fel magadat a gyötrés alól, mondja az Úr, és legyél szabad!

Galata 5:1 Krisztus azért szabadított fel bennünket, hogy ebben a szabadságban éljünk. Ne engedjétek hát magatokat újra rabszolgává tenni!

2013. február 7., csütörtök

2013. február 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. február 7.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Azokhoz szólok, akik a hitükben élnek meg egy válságos időszakot. Nem arról van szó, hogy nem hisztek Bennem, vagy nem hisztek az igémnek; hanem arról, hogy a tüneteitek hangosabban beszélnek, mint a hitetek. Álljatok meg, és gondoljátok át, hogy Én vagyok az Isten, aki meggyógyít titeket. Semmi sincs, ami túl nehéz lenne nekem. Erősítsétek meg az elkötelezettségeteket arra, hogy igazán hinni fogtok a teljes gyógyulásotok és helyreállásotok érdekében ebben a konkrét helyzetben. Legyetek erősek és mozdíthatatlanok, mondja az Úr.

Zsoltárok 107: De az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és megszabadította őket szorult helyzetükből. Elküldte igéjét, meggyógyította, és a sír mélyéről kimentette őket. Adjanak most hálát az ÚRnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáiért, mutassanak be hálaáldozatot, beszéljék el ujjongva tetteit!

- - - - -
O.Gy.: Érdekes, hogy tegnap este azt helyezte a szívemre az Úr, hogy írjam le az egyik gyógyulásom bizonyságát, ami évekkel ezelőtt történt. Ezt itt olvashatjátok:
http://orszaghgyorgy.blogspot.hu/2013/02/bizonysag-egy-gyogyulasrol.html
A mai prófécia szintén a gyógyulásról szól. Ez egy dupla megerősítés számomra arról, hogy Isten erőteljesen be akarja bizonyítani nekünk az Ő gyógyító szeretetét. Övé a dicsőség!

2013. február 6., szerda

2013. február 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. február 6.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Használd ki az adódó lehetőségeket, hogy összeszedd magad. A csata nagyon kemény volt, és a küzdelem rengeteg energiádat emésztette fel, szellemileg és természetes szinten is. Most van annak az ideje, amikor meg tudsz újulni és rendbe tudsz jönni. Állj meg és gondold át, hol jártál eddig és hová mész, hogy újra visszanyerd a látást. Közeledj Hozzám, mondja az Úr, mert Én vagyok a te erősséged és biztonságod helye a zaklatott időkben.

Zsoltárok 18:3 az Úr az én kősziklám: és váram és megmentőm, Istenem; szirtem, akihez menekedem: pajzsom és üdvösségem szarva; az én fellegváram!

2013. február 5., kedd

2013. február 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. február 5.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Vannak dolgok, amik a figyelmedet igénylik, és olyan dolgok, amiket ki kell igazítani, hogy megfelelően működjenek. Ebben az jelenti a próbát számodra, hogy elhatározd, hagyod-e, hogy idegesítsen ez a folyamat, viszont akkor a dolgok csak rosszabbra fordulnak, vagy pedig megbízol Bennem, hogy megadom a kellő bölcsességet a szükséges rend létrehozásához. Muszáj annyi időt fordítanod az eléd került dolgok megvalósítására, amennyi kell, mert ez egy elkerülhetetlenül fontos lépés ahhoz, hogy továbbmehess, mondja az Úr.

János 14:27 Békességet hagyok nektek, az Én békességemet adom nektek; nem úgy adom Én nektek, mint a világ adja; ne nyugtalankodjék a szívetek és ne féljen.

2013. február 4., hétfő

2013 február 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. február 4.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Örvendezzetek, és újra örvendezzetek, Én népem! Habár a hátatok mögött hagyott idők kemények voltak, és habár sokan a siralom völgyén mentetek át, ti friss vizek forrásává tettétek azt, és ez így is lesz ebben az időszakban. Mert meg fogtok újulni, és meg fogtok elevenedni. Helyre lesztek állítva, és egy nagy öröm idejébe léptek be. Ez az enyém, amit Én tudok megadni, és Én úgy döntöttem, hogy megadom nektek ebben a pillanatban és ebben az órában. Ezért azt mondom, keljetek fel most a ti hitetekben! Gondoljátok át az elmúltakat, és induljatok el, menjetek be a mostani korszak frissességébe, mondja az Úr, aki szeret titeket és gondoskodik rólatok. Én vagyok az Úr, aki veletek jár, az Úr, aki mellettetek áll, Aki előttetek megy és elkészíti az ösvényeket, amin járnotok kell, Aki mögöttetek megy mint hátvéd, Aki táplál titeket, Aki életet ad nektek, és Aki felkészít benneteket arra, ami most következik. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, és ti az Enyéim vagytok; gyönyörködöm bennetek, mondja a Szentséges.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Ti, akiknek van füle a hallásra, figyeljetek, hiszen az Én hívó szavam visszhangzik az egész földön. Ez egy szellemi hívás. Húzni-vonni fogja a szíveteket, és egy vágy lesz belőle, hogy megismerjetek Engem és szolgáljatok Engem. Felül fog szárnyalni minden más hangot és vágyat. Nem fogtok tudni teljes mértékben követni Engem, amíg nem feleltek a hívásomra, mondja az Úr.
Máté 22:14 Mert sokan vannak az elhívottak, de kevesen a választottak.

2013. február 3., vasárnap

Fogy az idő

Fontosnak tartom, hogy istenfélelemmel bánjunk az idővel, mint Istentől kapott lehetőséggel. A zsoltáros sem véletlenül írta, hogy "Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk." (Zsoltárok 90:12) Vannak olyan dolgok, amik segítenek ebben, és olyan dolgok is, amik csak elterelik a figyelmünket az Úrtól kapott feladatainkról. Az egyik hasznos dolog az Idők Jelei weboldala.

Miért tartom fontosnak az Idők Jelei cikkeit, és összességében a munkáját?

Ha böngésztetek már az Idők Jelei weboldalán (idokjelei.hu), akkor láthatjátok, hogy van néhány fő témakör, ami köré csoportosulnak a cikkek. Az egyik fő témakör a közel-keleti helyzettel, vagyis Izraellel és a környező országokkal, a rendszeresen fellángoló konfliktusokkal kapcsolatos. A másik a világgazdaság, a pénzvilág helyzete. Ezzel szorosan összefügg a globális világkormány felé haladó lépések témája, például a totális kontroll kiépítése. Néha ezt a két utóbbi témát egy cikken belül láthatjuk, például a fenevad bélyegét előkészítő beültethető mikrochipekről és hasonlókról szóló cikkeikben.

Azért hívom fel a figyelmet ezekre a cikkekre és az egész weboldal munkájára, mert ezekkel a rendszeres aktuális információkkal sokat segítenek abban, hogy láthassuk: hol tartunk a végidők "térképén", a korszak lezárulására utaló próféciák beteljesülésének az útján. Ezek a témakörök erőteljesen megjelennek a végidők próféciáiban is. Különösen azért jók a weboldal cikkei, mert bibliai szemszögből nézik és értékelik az eseményeket. Külön tanulmányok is találhatók a menüben, amik a Szentírás kapcsolódó igazságait fejtik ki, néha konkrétan a cikkek is tartalmazzák a hivatkozó linket egy-egy odakapcsolódó tanulmányhoz.

A végidők jelei nem azt a célt szolgálják, hogy félelmet keltsenek bennünk, hanem hogy a Szentírás kijelentéseivel és vigasztalásával párosítva a nappal fiaiként járjunk.

Erről beszél Pál a thesszalonikai hívőknek:

Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükséges írnom néktek;
Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel.

Mert amikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem tör rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképpen meg nem menekednek.
De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket.
Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!
(1 Thes 5:1-5)


Ennek az ideje, amit itt ír Pál, nagyon közel van már, ezt láthatjuk azokból a hírösszefoglalókból, amit az Idők Jelei stábja tár elénk, és amit a világi média nem ennyire egyértelműen mutat be. A világi média, beállítottságától függően kisebb vagy nagyobb mértékben, inkább csak azt tudja elérni, hogy az emberek egyszer csak meglepődnek az Úr napjának az eljövetelén, felkészületlenül éri őket. Mi viszont a nappal fiai vagyunk, és nem érhet meglepetésként bennünket az a nap. Ebben az esetben viszont ez a felszólítás szól nekünk, a következő igeverstől kezdődően:

Tehát nehogy elszunnyadjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok.
Mert akik alusznak, éjjel alusznak; és akik részegek, éjjel részegednek le.

Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe.
Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget nyerjünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,
Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk Ővele.
(v.6-10)


A legfontosabb dolgaink
Fontos tehát tudni ezekről az információkról, és még fontosabb, hogy ne egy torz szemüvegen, vagy akár a világ torz szemléletén keresztül lássuk ezeket, hanem úgy, hogy mind inkább felbuzduljunk, tudva, hogy az Úr eljövetele egyre közelebb van. A legfontosabb dolgaink: a hit és a szeretet védelmezze a mellkasunkat, a szívünket, mint egy páncél. Ha nem ilyen szilárd a Krisztusban való hitünk, és az általa bemutatott és tanított szeretet az életünkben, akkor bármikor életveszélyes sérüléseket kaphatunk - és az ördög erről gondoskodni is fog. Ugyanilyen fontos, hogy stabil legyen az üdvösségben való bizonyosságunk, mint egy harci sisak.

Sajnos az utóbbi napokban is vannak olyan keresztények, akik lekicsinylik a keresztények közötti szeretetet, vagy Isten végtelen szeretetét, sőt egyenesen kigúnyolják. Az a szándékuk, hogy a szeretettel ellentétben próbálják felhívni a figyelmet a szentségre. A szentség valóban létfontosságú feltétele annak, hogy megláthassuk az Urat, de soha nem fog ellenkezni a szeretettel - Istennek a Jézus által megismert szeretetével, és a Jézus által tanított atyafiúi, odaadó, sőt önfeláldozó szeretettel, ami nélkül a Jézus imájában kért egység nem valósul meg (ld. János 17). Az a helyzet, hogy nem véletlen, hogy ennek a jelenségnek lehetünk a szem- és fültanúi. Maga Jézus prófétálta meg, hogy az idők végén a szeretet sokakban meghidegül, és egymás elárulására is készek lesznek ezek az emberek. (ld. Máté 24:9-13)

Vegyük észre, hogy az egyik kulcsfontosságú felelősségünk a végidőkben, ha józanok és éberek akarunk maradni, a szeretet őrzése, követése, buzgó megélése, valamint az üdvösség bizonyosságának és a hitnek az erősítése. Vegyük észre azt is, hogy épp ezért az ördög részéről ezek talán a legvadabbul támadott területek a hívők életében. Ha nincsenek megerősítve ezek rajtunk, bármikor kiiktathat minket a harcból.

A világ útja és Jézus követőinek az útja
Ez a világ abba az irányba tart, hogy egy félelemre épülő totális világméretű kontroll rendszer vegye át az irányítást. Ez érinti a pénzvilágot is, és megmutatkozik a közel-keleti konfliktusban is, amikor a nemzetek körülveszik Jeruzsálemet, és Isten minden ígérete beteljesül - az ítéletek is, és a szabadítása is. (Lásd Jelenések 11-13 fejezetek) Ezekről máskor lesz szó részletesebben. Mindenesetre az ebben való eligazodásban segítenek az Idők Jelei szerzői. Vegyük észre, hogy merre tart a világ, és hogy nekünk mennyivel inkább egy másik rendszer szerint, Isten királyságának a vonzásában kell élnünk: Isten mérhetetlen szeretetében és a Szent Szellem szabadságában megmaradva Jézus tanításainak az útján.

Így folytatja Pál:

Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is. 
Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket; 

És az ő munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. 
Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a kishitűeket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. 
Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt.
(v.11-15)


Fogy az idő. Legyünk rajta, hogy mi kerüljük az ördög ravasz terveit, ne egymással háborúzzunk (még ha vannak is olyanok, akik az "igaz" és a "hamis" egyház közötti háborúról beszélnek), hiszen Pál egyértelműen leírta: Nem test és vér ellen van tusakodásunk! Minden olyan harc, ami emberek ellen folyik, hamis, az ördög ravasz terveinek a része. (Lásd Efézus 6:11-12) Az igazság és a hamisság szembenállását nem lehet emberek közötti harcra redukálni. Tudnunk kell, ki az igazi ellenségünk. Inkább figyeljünk oda arra, hogy az Úrban járjunk győzelemben, a Szellem gyümölcse látható legyen az életünkön, az ördög kísértéseinek ellenálljunk, és minden ránk bízott munkát elvégezzünk Isten céljai érdekében: az emberek megmentése és tanítvánnyá tétele érdekében.

Országh György
- - -
Hourglass image courtesy of coward_lion / FreeDigitalPhotos.net

2013. február 2., szombat

Kelj életre újra!

Elaine Tavolacci

A Word In Season / Időszerű Üzenet

2013. február 2.

Kelj életre újra!

Sokan küszködtök, mivel egy "téli időszakon" mentek keresztül a szellemi életetekben, csak úgy mint a természetes világban. Annyira ki vagytok száradva szellemileg, és úgy érzitek, hogy a száraz csontok völgyében vagytok, hogy azon tűnődtök, hogyan fogtok valaha is helyreállni. Az Úr meg akarja eleveníteni a halott területeket bennetek, és újra életre akar kelteni titeket.

Azt mondja az Úr, hogy hívlak téged, hogy kelj életre újra! Engedd, hogy levegyem rólad a temetési ruhát, ami megkötve tartott téged. Én Vagyok a Feltámadás és az Élet, és Én felébresztem azokat az álmokat, amiket elhelyeztem a szívedben, és feltámasztom azokat az ígéreteket, amelyeket neked mondtam. Feloldalak a halálos ítélet alól, ami hozzád kötődött, és beviszlek a győzedelmes életre. Ne hagyd, hogy a jelenlegi helyzeted szellemi letargiába sodorjon! Engedd, hogy újraéleszthesselek még egyszer! Engedd, hogy a meghalt dolgokat visszahozzam az életbe, és felfrissítsem azokat a területeket, amik elfonnyadtak és kiszáradtak. Megnyitom a sírokat, és helyreállítok mindent, ami élettelenné vált. Azok az ajándékok, amik kialudtak benned, újra megelevenednek. Bízz Bennem, miközben elkezdem feltámasztani azokat a dolgokat, amik elhaltak, és elkezdelek felszabadítani azok alól, amik miatt nem tudtál mozdulni.

Legyél bizonyos abban, hogy amit ígértem neked, biztos, hogy megvalósul. Bátorodj fel, és tudd meg, hogy életre kelnek azok az állapotok, amik szunnyadtak eddig. Ne csüggedj, bízz Bennem, hogy még egyszer beléd lehelem a pneumámat. Valóságosan át fogsz változni azzá, akinek teremtettelek, amint beengedsz Engem a sivár és terméketlen területekre. Mindig jusson eszedbe, hogy azért lettél megteremtve, mert van egy rendeltetésed, ezért ne a természetes körülményeidet nézd. Kihúzlak a csüggedés mocsarából. Megszabadítalak a boldogtalanságból. Én vagyok a helyreállítás Istene, és semmi sem lehetetlen Nálam. Szabadulj ki a halál ruhájából, és Kelj Életre, mert a te feltámadásod ideje eljött! - mondja az Úr.

Ezékiel 37:1-5
Az Örökkévaló rám helyezte a kezét, és Szelleme által kivitt egy tágas völgybe, amely telis-tele volt csontokkal. Körülvezetett a völgyben, és láttam, hogy rengeteg csont hever szanaszét, amelyek már teljesen megszáradtak. Akkor az Örökkévaló megkérdezett: „Ember fia, mit gondolsz, megelevenedhetnek még ezek a csontok?” Azt válaszoltam: „Ó, Uram, te vagy az Örökkévaló, ezt csak te tudhatod!” Ekkor azt mondta nekem: „Prófétálj ezekről a csontokról! Ezt mondd nekik: »Ti száraz csontok, halljátok meg az Örökkévaló szavát! Ezt mondja Uram, az Örökkévaló: Lássátok meg, én szellemet hozok belétek, hogy életre keljetek!

Ezékiel 37:12-14
Ezért hát prófétálj, és mondd nekik: Ezt üzeni nektek Uram, az Örökkévaló: Nézzétek, felnyitom sírjaitokat, és kihozlak onnan titeket, népem! Azután hazaviszlek benneteket Izráel földjére. Amikor kihozlak titeket sírjaitokból, népem, akkor majd megtudjátok, és felismeritek, hogy én vagyok az Örökkévaló! Saját Szellemem adom, hogy bennetek lakjon, és életre keljetek. Letelepítelek a saját földetekre. Akkor majd megtudjátok, megértitek és elismeritek, hogy mindezt én, az Örökkévaló mondtam, és véghez is vittem.

János 5:21
Amiképpen ugyanis az Atya feltámasztja és megeleveníti a halottakat, úgy a Fiú is megeleveníti azokat, akiket akar.

2013. február 1., péntek

A próbák jelentik a királyságba vezető bejáratot

A próbák jelentik a királyságba vezető bejáratot 
- A Nagy Küldetés, 5. rész

2013., 5. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Annyira nagy és csodálatos a mi Istenünk, hogy az egész örökkévalóságban fogunk gyönyörködni Benne, ezért jó, ha már most nekikezdünk! Mivel az első parancsolat az, hogy mindennél jobban szeressük Őt, ezért a legfőbb szempont, ami alapján eldől, hogy sikeres emberek vagyunk-e, vagy sem, az lesz, hogy mennyire szeretjük a mi Istenünket. Ezért ennek kell lennie az életünk legnagyobb elhatározásának.

Mivel Isten a legszerethetőbb lény az egész univerzumban, ezért meggyőződésem, hogy nem vagyunk képesek meglátni Őt, vagy bármit is megtudni Róla, anélkül, hogy még jobban szeretnénk Őt. Ezért tartom a legfőbb célomnak az evangélium szolgájaként azt, hogy úgy mutassam be Őt, úgy mondjak kijelentéseket Róla, és úgy prédikáljak Róla, hogy azzal arra késztessem az embereket, hogy keressék Őt. A Nagy Küldetés először is az Ő hatalmi körét mutatja be, ami mindenre kiterjed, úgyhogy ezzel kell kezdenünk.

Ahogy már beszéltünk róla, a királyságának a hatóköre az egész univerzumot magába foglalja, a természetes és a szellemi birodalmat is, amely alól ideiglenesen kivételt jelent a föld bolygó. Itt most van folyamatban a királyságának az eljövetele, viszont jelen pillanatban még nem terjed ki a teljes földre. Hatalma van az egész menny és az egész föld felett, viszont a királysága még nem jött el a földön, ami azt jelenti, hogy a földön most csak korlátozott hatalmat gyakorol. Ezt a korlátozást mi határozzuk meg. Hadd magyarázzam el.

A jelenre vonatkozóan azt olvassuk az 1 János 5:19-ben, hogy "az egész világ a gonosz hatalmában van" (Kecsk. ford.). A Zsoltárok 24:1 viszont azt mondja, hogy "Az Úré a föld és teljessége; a földkerekség és a rajta lakók" (Kecsk. ford.). Vagyis a föld jelenleg a gonosz hatalmában van, viszont az Úr tulajdonában van. Az Úré "minden hatalom mennyen és földön" (ld. Máté 28:18), és bármikor visszavehetné a gonosz hatalmából, mégsem tette még meg. Vajon miért? Erre az a válasz, hogy a mi érdekünkben nem vette még a kezébe a föld feletti hatalmát.

Vajon hogyan szolgálja a mi érdekünket az, hogy a föld még mindig a gonosz hatalmában van hagyva? Ez egy magától értetődő és jó kérdés. Azok, akik a kereszténységet csupán olyan dolognak látják, ami arra való, hogy áldottak legyenek, és hogy könnyebb és jobb életük legyen, elég nehéz lesz valaha is megérteniük a választ erre a kérdésre. Pedig az igazság nagyon is világosan ott van a Szentírásban. Az Úr rögtön a feltámadása után rendelkezett az ahhoz szükséges hatalommal, hogy megkötözze a Sátánt, és a tüzes tóba vesse. Aztán azonnal átvehette volna a hatalmat a föld felett, és mindenki számára sokkal-sokkal könnyebbé tehette volna az életet. Miért nem tette mégsem? Nem akarta könnyebbé tenni az életünket, legalábbis egyelőre még nem. Sőt, valójában éppen hogy azt akarja, hogy nehéz legyen. Azt akarja, hogy próbákon menjünk keresztül.

Lehet, hogy ez úgy hangzik, mint valami tévtanítás azok számára, akik bevették az emberközpontú, énközpontú, "áldás" evangéliumot, pedig az igazi evangéliumot, ami az egész teremtett világ legnagyobb áldásába vezető bejárati ajtó mennyen és földön, és amit a Szentírás is alátámaszt, Pál szavai így foglalják össze az Apcsel 14:22-ben: "sok nyomorúságon át kell bemennünk az Isten királyságába". (Csia)

A nyomorúságok, vagy más szóval a megpróbáltatások jelentik a királyságba vezető bejáratot. Az Úrnak sokkal magasztosabb céljai vannak velünk, mint csupán az, hogy könnyebbé tegye az életünket. Lesz majd könnyebb is, sőt sokkal dicsőségesebb is, mint felfoghatnánk, amikor eljön majd a királysága. Jelenleg viszont azokat keresi, akik teljes mértékben átadták Neki a szívüket, akik készek szolgálni Őt bármi áron, akár azon az áron is, hogy feladják ezt az életet. Ezeket méltónak találják majd arra, hogy Vele együtt uralkodjanak az eljövendő korszakban, sőt, hogy az Ő társörökösei legyenek, Isten fiaiként és leányaiként.

Ez az a futás, amiről úgy beszél Pál a Filippi 3:14-ben, mint "Isten felső hívása" (Kecsk. ford.), amelyről azt állította, hogy még nem érte el. Pál itt nem az üdvösségéről beszél, vagy az örök életről, amit már abban a pillanatban megkapott, amikor hitre jutott Jézus keresztjének az engesztelő művében, a megváltásában. Egy olyan magas szintű elhívást látott maga előtt az élete vége felé közeledve, amiről ő, a misszionárius apostolok közül talán legnagyobb ember úgy vélekedett, hogy még nem érte el. Ha kétségeid vannak afelől, hogy erről beszélt, olvasd végig azt a fejezetet.

A következő hetekben még egy kicsit tovább boncolgatjuk ezt. Igaz, hogy ez az ige, és még sok másik nagyon világosan beszél arról, hogy létezik ilyen magas szintű elhívás, ahhoz mégis túlságosan bizonytalan a jelentésük, hogy sok szempontból nagyon dogmatikusan vegyük. Sokan, akik elkezdték meglátni ezt az igében, szélsőségekbe is elmentek, mi pedig nem akarjuk ezt. Rendszerint ez szokott lenni abból, ha logikai következtetéseket akarunk levonni olyan dolgokból, amit Isten csak részben jelentett ki, mivel most még csak azt a részt kell tudnunk. Mindazáltal kulcsfontosságú, hogy amit Ő kijelentett, azt a részét megértsük, úgyhogy erre fogunk törekedni.

- - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - Trials Are the Gateway to the Kingdom - The Great Commission, Part 5