2010. november 30., kedd

2010 11 30

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/11/30:
Kiálts Hozzám és engedd, hogy teljes helyreállításommal jöjjek el hozzád és támogassalak az Én nagylelkű Szellememmel. Megőrizlek téged az elkövetkezendő időkben, és tökéletesen helyreállítalak reménységgel és örömmel. Minden, amit tenned kell, az, hogy bízz Bennem, mert Én látom a szükségeidet és megértem a vágyaidat. Én nem engedem, hogy csüggedés emésszen, azt mondja az Úr.

Jóel 2:25-26 És kárpótolom nektek az esztendőket, amelyeket tönkretett a szöcske, a cserebogár, a hernyó és a sáska, az Én nagy seregem, amelyet közétek küldtem. Bőséggel fogtok enni és megelégedtek, és dicsőítitek a ti Isteneteknek, az Úrnak nevét, Aki csodálatosan cselekedett veletek; és az Én népem soha többé meg nem szégyenül.

2010. november 29., hétfő

Döbbenetes álmok és látomások a Közel-Keleten

A Breaking Christian News cikke - eredeti itt található angolul: http://www.breakingchristiannews.com/articles/display_art.html?ID=8430
Magyar fordítás: Országh György
- - - - -
Döbbenetes álmok és látomások a Közel-Keleten
Teresa Neumann (2010 november 29)

Egy nő, aki nem keresztény, megállított az utcán egy keresztény férfit, és ezt mondta: "Maga az!", miután látta őt álmában. Az álomban azt kérdezte a nő Jézustól, mit kell tennie ezzel az álommal. Jézus így válaszolt: "Kérdezd meg ezt a férfit holnap, amikor találkozol vele."

(Közel-Kelet)--Az E3 partnerei (korábban EvangeCube és Global Missions Fellowship) egy világméretű partnerségi egyesült szolgálat, ami gyülekezeteket plántál. Céljuk a hívők felkészítése, az elveszettek evangelizálása, és gyülekezetek megszilárdítása.

Muslim GirlTom Doyle, a Church and Ministry Partnerships E3-as alelnöke azt mondta, hogy döbbenetes módon térnek meg Krisztushoz az emberek a Közel-Keleten. "A nem hivatalos felméréseink alapján azt tudtuk meg, hogy sok muszlim hátterű hívőnek - talán a fele is lehet ezeknek - volt egy álma vagy egy látomása a megtérése előtt. "Keresők" lettek, rátaláltak egy hívőre, hallottak egy üzenetet a rádióban, vagy találtak egy Bibliát." (Fotó: Ruth Livingstone)

"Beszélgetés közben mindig kérdezősködünk az emberektől. Azt mondjuk: 'Figyeljetek, mi keresztények vagyuk, ti pedig muszlimok, de itt van ez a jelenség, hogy muszlimok Jézusról látnak álmokat. Ti is ismertek ilyen embert?' Találkoztunk már néhány emberrel, akik azt mondták, hogy 'Én is álmodtam Jézusról, de nem tudtam, hogy mit jelent'. És akkor elkezdünk az evangéliumról beszélni."

Egy Mission Network News riport szerint Doyle elmondott egy történetet egy nőről, aki  Egyiptomban megállított az utcán egy keresztény férfit. A nő így szólt: "Maga az!" A keresztény férfi nem értette miről beszél a nő. Elmondta neki: "[Álmomban] maga beszélgetett velem és Jézussal, és ugyanez a csíkos ing volt magán, meg ez a szemüveg, ez a nadrág és ez a cipő. Jézus azt mondta nekem, hogy Ő szeret engem, és kapcsolatban akar lenni velem."

Elmondása szerint álmában azt kérdezte Jézustól: "Mit tegyek?" Álmában Jézus azt válaszolta, hogy "Kérdezd meg ezt a férfit holnap, amikor találkozol vele."

Forrás: Staff - Mission Network News

2010 11 29

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010/11/29:
Hallottam, hogy ezt mondja az Úr: itt az ideje, hogy felkeljetek és előre menjetek. Itt az ideje, hogy felálljatok és higgyetek. Itt az ideje, hogy friss kenetet kapjatok és friss bemerítést a Szent Szellemben. Itt az ideje, hogy királysági célkitűzésben és királysági hatalomban járjatok. Itt az ideje, hogy elindítsátok az élő vizeket, amelyek belőletek folynak ki, és legyetek a gyógyulás közvetítője azok számára, akik szükségben vannak ezekben a napokban. Keljetek fel, és induljatok az Én királyságom erősségében és hatalmában. Keljetek fel, találkozzatok az ellenséggel, és győzzétek le! Keljetek fel és szerezzetek tiszteletet és dicsőséget a ti Isteneteknek, mert ti azok vagytok, akiket az igazságtalanság hatalmasságai ellen küldök ki, és a sötétség hatalmasságai ellen. Hát keljetek fel, és vegyétek át az Én világosságom nagyságát, ami most ráragyog erre a földre és beragyog a ti világotokba, mondja az Úr Isten. Keljetek fel!

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/11/29:
Állj ellene annak a kísértésnek, hogy vitatkozó természetű légy. Az igazat mondom neked, hogy ez csak konfliktust fog eredményezni. A konfliktus pedig elkülönülést és megosztottságot fog teremteni. Akadályozd meg a bajt, mielőtt elkezdődik, azzal, hogy visszautasítod a vitatkozásokba való belemerülést. Gyorsan bocsáss meg és menj tovább, mondja az Úr. Ez szükséges ahhoz, hogy egészséges legyél fizikálisan, mentálisan, érzelmileg és szellemileg. Máté 6:15 De ha ti nem bocsátjátok meg az embereknek a vétkeiket, akkor a ti Atyátok sem fogja megbocsátani a ti vétkeiteket.

2010. november 26., péntek

FIGYELMEZTETŐ ÁLOM

FIGYELMEZTETŐ ÁLOM
GUTI TÜNDE
2010 november 24


Meglehetősen zaklatottan ébredtem ma. Kint még sötét van, szirénazúgás hasítja át a fagyos csendet. Mint a hideg borzongás, úgy fut át rajtam ijesztő álmom üzenete. Ez a messze szálló és lassan elhalkuló mentőautó hang feleleveníti az éjszakai rémületet, ami a gyors készülődésben és családom megmentése közben átjárt. Megpróbálom egészen röviden összefoglalni.

Egy magas hegy tövében vitt az utam, poros gyalogösvény volt, és a szélén egy kutya feküdt. Már félig betemette magát földdel, amikor megszólalt:

- Így biztos kibírom majd!

Álmunkban olyan képességekkel is rendelkezünk, amiben a valóságban nem, tehát azonnal TUDTAM, hogy valami szörnyű baj közeledik, és a következő pillanatban már láttam is, hogy egy zöldesen habzó, örvénylő, savas folyó árad valahonnan, mindent megemésztve, ami útjában áll. Lelkemben égető tűzként éreztem át a rettenetes halálfolyam erejét.

Hirtelen otthon voltam, és a felettünk magasló hegy egyre riasztóbb látványt nyújtott. Belül egyszerűen BIZONYOS VOLTAM, hogy kitörés várható, mégpedig mindent elpusztító, maró áradat. A másokat megmenteni akarás olyan erőt, bátorságot és gyorsaságot adott, hogy még most is csodálkozom rajta. Azonnal pakolni kezdtem a legszükségesebbeket, és a fiaimnak folyamatosan osztottam a tanácsokat, hogy csak nélkülözhetetlen holmit tehetnek a táskájukba.

Ebben a felfordulásban mintha minden szó a gondolat sebességével szikrázott volna, és olyan súllyal bírt, amitől csodálkozó tekintetek ébredtek rá a valós VÉSZHELYZETRE.

Az utcán már kisebb csoport tanakodott, hogy mitévők legyenek. Egy mosolygós hölgy nagy nyugalommal beszélt egy dombról, 10-15 percnyi autóútra a kritikus helyszíntől, saját tulajdonát képező biztonságot nyújtó lehetőségként. Megkérdeztem, hogy odamehetünk-e mi is a családommal. Bólintott, és a szemébe nézve furcsa érzés töltött el - mintha ismerném valahonnan -, de a lelkemben hangosan zakatolt:

- Siess!

Rohantam az enyéimhez, akik lassan tettek-vettek. Idegeim pattanásig feszültek a felelősség terhe alatt, ezért rájuk kiáltottam, megsürgetve őket:

- Tíz percetek van, hogy elkészüljetek az indulásig!

Ekkor felébredtem. A szívem most is kalapál, gondolataim össze-vissza zúgnak, de mindegyik egyetlen üzenet köré illeszkedik:

Az idő vészesen fogy, ez a világ nagy bajban van! Akik hiszünk a Jézus általi megmenekülésben, ott vár a domb. A Golgota.

Nincs lehetőség terveket szőni, listákat írni, csak néhány, az örökkévalóság szempontjából nélkülözhetetlen értéket vihetünk magunkkal, mint pl. hit, remény, szeretet.

Nagy a sietség! Nem lehet bizonytalankodva téblábolni, hanem kellő komolysággal, riasztó szózatként kell figyelmeztetnünk szeretteinket, ismerőseinket és mindenkit arra, hogy az Úr napja eljön! A világ, mint hatalmas hegy összeomlik. A benne felhalmozódott bűn, mocsok, méreg megemészti a körülötte élőket.

Készüljünk! Siessünk! A Golgotán biztonságot találunk Jézusnál! Ő a mi Kősziklánk, Megtartónk! Ő visz át szeretett Atyja, Atyánk országába. 

Az álom elején földdel betemetkező, fekvő kutya számomra azt jelképezi, hogy mulandó, e földi dolgok nem takarnak el a veszedelem elől.

Az idő közel. Vigyázzunk és imádkozzunk, hogy az élet gondjai ne lopják el odaszánásunkat, ne tompítsák el belső érzékeinket!

Jézus Krisztus nemsokára megérkezik az övéiért, és utána olyan sötétség szakad az emberiségre, amit az antikrisztusi megtévesztés és globális pusztulás jellemez. A figyelmeztetés nekünk szól:

- "Azért legyetek készen ti is!" Máté 24:44.

2010 11 26

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/11/26: 

Egy látomásban kis nyílásokat láttam a mennyei helyeken, mint kis ablakokat, de mindegyik csak egy rövid ideig maradt nyitva, és eltűnt, aztán egy másik nyílt meg egy rövid időre, és bezárult. Azt érzékeltem, hogy ezek az ablakok azokat a lehetőségeket jelképezték, hogy megkapjunk dolgokat, de azt is érzékeltem, hogy ha késlekedünk kihasználni ezeket a lehetőségeket, akkor elszalaszthatjuk azokat.

Malakiás 3:10 "Hozzatok el minden tizedet a tárházba, hogy lehessen étel az Én házamban, és most ezzel tegyetek próbára engem", mondja a seregek Ura, "hogy vajon nem fogom-e megnyitni számotokra a menny ablakait, és olyan áldást kiönteni rátok, hogy nem lesz elegendő hely átvenni."

2010. november 25., csütörtök

7 év múlva 500 éves a reformáció

2017-ben lesz a reformáció 500. évfordulója. Ehhez létrehoztak egy Reformációi Emlékbizottságot is. 

"1517. október 31-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára és ezzel kezdetét vette a reformáció, amelynek 2017-ben lesz 500. évfordulója. Az alkalom méltó megünneplésére készül a Magyarországi Evangélikus Egyház. [...]" (Bővebben itt: reformáció.500)

Szerintem nagy szellemi jelentősége van, nem csak magának az 500-as számnak, hanem a megemlékezésnek is. A megemlékezés egy bibliai, szellemi tevékenység, amiben Isten áldása, ereje benne van. A legfontosabb számunkra az Úr Jézus Krisztus által ránkhagyott emlékvacsora, Úrvacsora. "Ezt cselekedjétek az Én emlékezetemre!"

Az, hogy a reformációról emlékezünk, az evangélium igazságát és ezáltal üdvözítő erejét elrejtő, elhomályosító hamisságokból való szabadulásra emlékezünk, ezáltal "igenlően szavazva" Isten tiszta evangéliumára, ami Isten ereje, minden hívő üdvösségére.

Lehet lájkolni is a facebookon, és van egy weboldal is erről, amit az Evangélikus Egyház működtet.

Linkek:
web: reformáció.500 http://www.reformacio.500.hu/

2010 11 25

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/11/25:

Szeretettem, most annak van az ideje, amikor tartózkodnod kell attól, hogy másokhoz hasonlítsd magad. Az ellenség arra vágyik, hogy megkísértsen téged egy ajtó megnyitására, amin ő bemehet, azzal, hogy a saját hiányosságodra koncentrálsz. Utasítsd vissza azt, hogy arra tekints, amid nincs, ahelyett, hogy azért lennél hálás, amid van. Ez egy olyan tőr és csapda, ami levisz téged a csüggedés és depresszió mélységes gödrébe. Folyamatosan nézz felfelé, mondja az Úr.
2 Korinthus 10:12 Mert mi nem merjük egy osztályba sorolni magunkat, vagy összehasonlítani magunkat azokkal, akik magukat ajánlják. De ők, magukat magukhoz mérve, és magukat magukhoz hasonlítva, nem bölcsek.

2010. november 24., szerda

Nimród visszatér? Egy alternatív nézet az antikrisztusról

Chuck Missler 2002-ben készült írása, ami a Koinonia House weboldalán található angolul: http://www.khouse.org/articles/2002/433/#notes

Magyar fordítás: Országh György
~ ~ ~

Egy alternatív nézet:

Nimród visszatér?
Írta: Chuck Missler

Az Irakkal kapcsolatos folyamatos feszültségek növekedésével, sok kérdés vetődik fel ennek a régiónak a prófétikus jövőjére vonatkozóan, amely egyrészt olyan mély gyökerekkel rendelkezik, amit a civilizáció bölcsőjének szoktak nevezni, másrészt a Biblia végső forgatókönyvében is van egy elrendelt szerepe. Lehet, hogy sokkal nagyobb jelentősége lesz ennek a régiónak, mint amilyet a legtöbb végidőkkel foglalkozó könyv és cikk általában elismer.

Mindannyiunkat korlátozni szoktak egy adott témával kapcsolatos előfeltételezéseink, és lehet, hogy néha hasznos egy kissé hátralépni, hogy felfrissítsük a rálátásunkat. Az igazság előtt álló egyetlen biztos akadály az, ha azt feltételezzük, hogy már rendelkezünk az igazsággal.

Az eljövendő világvezető

A próféciák rajongói között az egyik domináns téma az eljövendő vezető személyazonossága, akit „az antikrisztusnak” nevezünk. Ahogy a jelenlegi események egyre inkább a bibliai forgatókönyv küszöbe felé sodródnak, a spekulációk is folytatódnak.

Az egyik legfundamentálisabb igeszakasz a végidőkkel kapcsolatosan a híres „hetven hét” prófécia, ami a Dániel 9 utolsó négy versében található. Gábriel angyal félbeszakítja Dániel imádságát, hogy átadja neki azt, ami az egész Biblia legdöbbenetesebb igéje: precíz előrejelzést ad – öt évszázaddal előre – a pontos napról, amikor a Messiás királyként megmutatja magát!1

Amikor Gábriel angyal az egybefüggő 69 hét (évhét) és a végső „70. hét” közötti intervallumról beszél, többek között azt is kijelenti, hogy:
kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe – Dániel 9:26

Miután a Messiást megölik („kiirtatik”), a „következő fejedelem népe” lerombolja a várost és a szenthelyet. Ez természetesen akkor teljesedett be, amikor a római légiók 70-ben lerombolták Jeruzsálemet és a templomot.

„A következő Fejedelem” így lett az eljövendő világvezető Ószövetségben található 33 címe közül az egyik, akinek igen kiemelkedő szerepe lesz a végidőkről szóló próféciákban.

Így ez az egyik olyan igehely, ami azt jelzi, hogy ez a végső világvezető a Római Birodalomból fog felemelkedni, amelynek a légiói lerombolták Jeruzsálemet és a Templomot.

Rövidlátók vagyunk?

Azt gyanítom, hogy mindannyian hajlamosak vagyunk arra, hogy a Római Birodalmat Nyugat-Európával azonosítsuk, illetve sok könyv írt olyan feltételezésekről, amelyek beleveszik Rómát, a Vatikánt és az Európai Unió felemelkedését is.

Mi magunk is adtunk ki olyan anyagokat, amelyek ezeket a lehetőségeket fejtegetik. Mindazáltal talán mindannyian egyfajta rövidlátásban szenvedünk, ugyanis figyelmen kívül hagyjuk azt a tényt, hogy a Római Birodalomnak volt egy keleti lába is, ami valójában ezer évvel túlélte a nyugati lábat!
Római Birodalom térkép

284-ben Diocletianus császár helyreállította a hatékony kormányzatot a birodalomban a 3. századi anarchia-közeli állapot után. Két lábra osztotta fel a birodalmat.3 (pontosan úgy, ahogy Dániel előre megmondta, amikor kilenc évszázaddal korábban megmagyarázta Nabukodonozor álmát)4

Azzal, hogy átszervezte a birodalom fiskális, adminisztrációs és katonai gépezetét, ideiglenesen aládúcolta a düledező birodalmat nyugaton, és lerakta a közelgő Bizánci Birodalom alapjait keleten.

312-ben Konstantin császár a birodalom fővárosát a keleti lábra helyezte át, Bizáncba, amit Konstantinápolynak nevezett el (ez volt az „Új Róma”).

Konstantin 395-ben történt halála után Theosodius császár felosztotta a birodalmat két fia között, és az soha többé nem is egyesült újra.5

(Theosodius volt az, aki a kereszténységet tette meg a birodalom egyetlen vallásának, és ebből adódóan Konstantinápoly a Nyugat felett állónak tekintette magát.)

Az 5. század végén a Nyugat elkezdett szétesni, a keleti láb viszont, amit a „Bizánci Birodalomnak” szoktak nevezni, 1453-ig fennállt, mikor végül lerohanták a muzulmánok.

Számos bibliai szakasz van, amely erőteljesen utal arra, hogy az eljövendő világvezető, közismert néven az Antikrisztus, a Római Birodalom keleti lábának régiójából fog felemelkedni, ez pedig komolyan befolyásolja a prófétikus perspektívánkat.

Dániel 11

A legvilágosabb azonosítást az előző birodalommal kapcsolatos próféciák adják: a Görög Birodalom szétoszlása Nagy Sándor halála után.

Amikor Nagy Sándor meghalt, négy hadvezére felosztotta egymást közt a birodalmat – amely keleten egészen Indiáig nyúlt. Kasszandroszé lett Makedónia és Görögország; Lüszimakhoszé Kis-Ázsia és Trákia; Szeleukoszé Szíria, Babilon és a keleti terület; Ptolemaioszé pedig Egyiptom lett (Lásd a térképet).

A "hallgatás 400 éve" - A Dániel 11 részletesen leírta előre

Mivel Izrael a Szeleukosz és a Ptolemaiosz által uralt területek közé került, ebből adódóan a két rivális ütközési zónája lett. A Dániel 11 részletezi a Szeleukida Birodalom („az északi király”) és a Ptolemaioszi Birodalom („a déli király”) közötti küzdelmeket.

(Sok tudós szokott az Ószövetség és az Újszövetség közt eltelt 400 évről úgy beszélni, mint a „hallgatás éveiről”. Valójában ennek a kornak a történelme előre meg volt írva, ráadásul olyan pontossággal, ami arra vette rá a szkeptikus kritikusokat, hogy Dániel könyvét megkíséreljék „későbbre datálni”!)

A Dániel 11 első 35 versét az 1. táblázat összegzi (angolul, az első oszlopban a déli királyok, a második oszlopban az északi királyok uralkodási éveivel – a ford.).

Ptolemaioszok kontra Szeleukidák

A 36-40 versek IV. Antiókhoszra (Epiphánészra) koncentrálnak, aki azzal, hogy megszentségtelenítette a Templomot, és elhelyezett egy pogány bálványt a Szentek Szentjében, kiváltotta a Makkabeus felkelést, aminek eredményeképpen ledobták magukról a Szeleukida Birodalom igáját.

Három évvel a templomgyalázás után az Izraeliták újra felszentelték a Templomot, és ezt az eseményt a mai napig megünneplik Kislév hónap 25-én, ami a Hanuka ünnepe.6

Jézus bizalmas záró tanítása

Két századdal később, amikor négy tanítvány a Második Eljöveteléről kérdezte Jézust7, bizalmas záró tanításában egy történelmi esemény megismétlődésére utalt, a „pusztító utálatosságra”, mint a végidőkről szóló próféciák kulcsára.8 Egy hasonló esemény fogja beindítani azt a három és fél éves kicsúcsosodó időszakot, amit Jézus a „Nagy Nyomorúságnak” nevezett.9

A Dániel 11:40-45-ben az ige azzal folytatódik, hogy előremutat az utolsó „északi királyra”, arra a személyre, akit általában Antikrisztusnak nevezünk. Fontos, hogy ez a kiemelkedő vezető, úgy tűnik, az előtte részletezett „északi királyok” családi vonalának utolsó tagja.

Úgy látszik, ha az egész fejezetet egybefüggő egésznek vesszük, hogy a végső világvezető inkább ebből a régióból fog felemelkedni, ami a Szeleukida Birodalmat foglalta magába, mintsem a nyugati régiókból, ahogy általában gondolni szokták.

Az asszírus”

Egy provokatív tény, hogy Mikeás próféta úgy nevezi ezt a végső hódítót, hogy „az asszírus”:

És ő a mi békességünk. Ha az Assirus eljő a mi földünkre és megtapodja palotáinkat: állatunk ellene hét pásztort és nyolcz fejedelmi férfiút. És megrontják Assiria földjét fegyverrel Nimród földjét is az ő kapuiban; és megszabadít az Assirustól, ha a mi földünkre eljő és a mi határunkba lép. - Mikeás 5:5-6

Ésaiás és Ezékiel is ugyanezt a kifejezést alkalmazza.10

Az asszír birodalom több évszázaddal megelőzte a babiloni birodalmat. Ez a birodalom magában foglalta azt a régiót, amit ma úgy ismerünk, hogy Szíria és Irak.

Az első világdiktátor Nimród volt (akinek a neve azt jelenti, hogy „lázadunk”), aki babiloni központtal uralkodott.11 Érdekes, hogy Mikeás „Nimród földjéről” is beszél a fenti idézetben. Lehet, hogy ez az utolsó diktátor, bizonyos értelemben, a visszatérő Nimród lesz?

Ez talán egy további dimenzióval növeli a Babilon jövője körüli titokzatosságot: vajon csak egy szimbólumként használatos, vagy szó szerint újra kiemelkedő szerepet kap az Eufrátesz folyó partjain?

Ésaiás és Jeremiás világos leírást ad Babilon egyik olyan pusztulásáról, ami még soha nem történt meg – eddig.12 Úgy tűnik, Zakariásnál van a kulcs.13

A következő cikkben tovább fejtegetjük ezeknek az igeszakaszoknak az értelmezési lehetőségeit. Ez a cikk az Antichrist: An Alternate Ending című tanító csomagunkból készült kivonat.

* * *

JEGYZETEK
 1. Dániel 9:25; vö. Lukács 19:38-44. Lásd a Daniel's 70 Weeks (Dániel 70 hete) című tanítás csomagunkat, ahol mélyebben tanulmányozzuk ezt a rendkívüli jelentőségű igeszakaszt.
 2. Enclyclopaedia Britannica, Vol 4, p. 105.
 3. Alexander Roberts, The Ante-Nicene Fathers Vol. VII : Translations of the Writings of the Fathers Down to A.D. 325, ECF 1.7.1.5.0.7, Logos Research Systems, Oak Harbor WA, 1997.
 4. Dániel 2:26-45
 5. Encyclopaedia Britannica, Vol. 2, p. 699.
 6. Erre az Új Testamentum utal: János 10:22
 7. Máté 24-től; Márk 13; Lukács 21
 8. Máté 24:15
 9. Máté 24:21-22 idézet Dániel 12:1-ből
 10. Ésaiás 10:5, 24; 14:25; 30:31; Ezékiel 31:3-tól
 11. 1 Mózes 10:8-10
 12. Ésaiás 13, 14; Jeremiás 50, 51
 13. Zakariás 5:5-11
~ ~ ~
Hamarosan folytatom, a második rész lefordításával. O.Gy.

2010 11 24

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/11/24:
Állandóan visszatér egy látomásom egy üres raktárról, amiben a tetőre kivezető létrák vannak. Uram, mit jelent ez? És hallottam, hogy azt mondta, hogy az üres raktár azokat jelképezi, akiknek kimerültek a forrásaik -- érzelmileg és anyagilag, viszont a létrák lehetőségeket jelképeznek, hogy a veszteség és a hiány fölé emelkedjenek. Ne veszítsétek el a reménységeteket! Lehetőséget készítek ott, ahol nincsen lehetőség. Semmi sem lehetetlen Nálam. Bízzatok Bennem, és Én vezetni foglak titeket, mondja az Úr.
Ésaiás 35:4-6 Mondjátok azoknak, akik félelmes szívűek: "Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, a ti Istenetek eljön bosszúállással, Isten megfizetésével; Eljön és megment titeket." Akkor a vakok szemei megnyílnak, a süketek fülei kidugulnak. Akkor a sánta szökdel mint a szarvas, és a néma nyelve énekel. Mert vizek fakadnak fel a pusztában, és patakok a sivatagban.

Imádat Sátor: 7. alkalom - a lankadt kéz

Imádat Sátor: 7. alkalom - a lankadt kéz: "Ahogy eddig is ez volt a tapasztalat: az alkalmak tartalma soha nem ugyanaz, noha az Úr közelsége, jelenlétének vigasztalása ugyanolyan csod..."

2010. november 23., kedd

2010 11 23

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/11/23:

Tegyél meg mindent, ami szükséges a szellemi kiegyensúlyozottság fenntartásához. Az ellenség azt akarja, hogy kilendülj az egyensúlyból, hogy sebezhetőnek érezd magad, és összeroskadj a rólad szóló hazugságaitól. Tegyél meg minden erőfeszítést ahhoz, hogy a Szellemben járj, és a dolgaidat és körülményeidet örökkévaló perspektívából lásd. Ne vedd túl komolyan magadat vagy másokat. Én veled vagyok, és nem távozom el tőled, mondja az Úr. Nézz Rám az igazságért.
5 Mózes 31:6 Légy erős és bátor, ne félj és meg ne rettenj tőlük; mert az ÚR a te Istened, Ő az, aki veled megy. Nem hagy el és nem távozik el tőled.

2010. november 22., hétfő

MOZDULJ ÉS VILÁGÍTS! - Chuck Pierce próféciája


MOZDULJ ÉS VILÁGÍTS!
2010. október 2.

„Ha Velem mozdulsz, akkor Velem fogsz világítani. Mozdulj és világíts! Mozdulj és világíts! Figyeld, ahogy pozícionállak és egybeszőlek benneteket. Nem tudod, merre fújok, ezért ismerd meg a változás szeleit és mozdulj Velem. Meg fogsz változni. Te fogsz megváltozni! Én nem változom. De te változni fogsz!

Azt változtatom meg most, ahogyan az Én népem mozdul. Kiterjesztek egy hívást a mennyből, hogy mozduljatok. Mozduljatok Velem. Nem azt mondom neked, hogy mozdulj meg. Csak azt mondom, hogy a mozdulat elkezdődött, ezért mozdulj Velem! A kanyarokat Velem tedd meg. Ne maradj úgy, ahogy most mész. Kanyarodj Velem. Kanyarodj Velem, mert kanyart teszek a folyódba.

Érezd, ahogy a szél a lábaid körül fúj, mert olyan helyeken jártál, ahol a békességed elhagyott. Ha elfogadod az Én szelemet a lábaid körül, akkor egy új módon fogsz békességben járni. Hadd körözzön a szél a lábaid körül. Engedd, hogy felülemeljelek afölé, amibe be voltál betonozva.

Azt alkotom most, és azt készítem, hogy kivessem a hálómat az aratásra. Te alkotod az Én hálóm mozdulatát, hogy tudhassam, hová kell kivetni. Mozdulj Velem, és ahogy mozdulsz, a hálóm elindul. Ha látni akarod az aratás begyűjtését, akkor meg kell alkotnod a háló mozdulatát, ahol ki kell majd vetni.

Sok nyelven fogok beszélni. A mozgás nyelvén fogok beszélni – a víz mozgása, a tenger mozgása, a szél mozgása, a saját testedben történő mozgás nyelvén. Figyelj oda a mozgás hangjára. A tengerek szigetei közt lesz egy új hullám, ami az Én dicsőségem hangját hordozza.

Figyeld a szigetek átrendeződését, mert nem csak megrendülni fognak szigetek, hanem át is rendeződnek. Egyes szigetek, amiket nem láttatok eddig, meg fognak jelenni. Egyesek, amik eddig voltak, nem lesznek többé. Figyeljétek a szigetek átrendeződését, mert senki nem lesz többé sziget önmagában. Egyesek ezt fogják mondani: 'Ez a sziget, amin eddig voltam, ez volt az életem és az otthonom.' De most új módon lesztek összekapcsolva.

Sokan közületek eddig nem akartak a kontinens része lenni. Nem lesztek többé függetlenek az önkifejezésetekben és a kultúrátokban, hanem új módon fogtok egybe vegyülni Velem. Velem fogtok mozdulni. Egyesek, akik eddig szigetek voltak, most meg kell, hogy tanulják, hogyan vegyüljenek az Én össz-társadalmi struktúrámmal, amelynek a neve 'eklézsia' és 'Királyság'. Most fogjátok megtanulni a Királyság kultúráját. Nem maradhat többé független az ajándékotok. Nektek integrálódni, integrálódni, integrálódni kell. Most az integrálódás ideje van. Elkezdesz úgy kinézni, ahogy elrendeltem, hogyan kell kinézned.

A mozgalmak most már egybe fognak vegyülni, Én pedig a mozgalmak egybevegyülésének a szelét fogom megalkotni. Sok mozgalom elszigetelt maradt mindezidáig, de most integrálni fogok mozgalmakat. Az előttetek álló napokban nem lesznek többé emberi mozgalmak, hanem Tőlem valók. Egy isteni integráció járja át a földet. Nem maradhatsz többé önmagad szigete.

Minden helyre, ahol imasétán jártál, egy szelet küldök. A menny találkozik a földdel, és a Szellemnek a szele kel föl mindegyikőtökben. Ez egy prófétai cselekedet – a változás szele lesz elindítva a földön. Emeld fel a kezedet! Itt vagyok, hogy felemeljelek. Ez eddig még soha nem történt meg. Eddig még soha nem voltál ilyen közel. Nyomulj! Nyomulj! Tudni fogod, mit kell kezdened az Én erőmmel. Tudni fogod, mit kell kezdened az Én Szellememmel. Már 20 éve figyellek. Találtam egy népet, akik Velem mozdulnak, akik figyelnek rám, akik Velem járnak, hogy megszállhassam a földet.

Annak vagytok a szemtanúi, ahogy megalkotom a missziók következő mozgását az egész földön. Arra tartogattam minden egyes helyet, amelynek a taposására kértelek, hogy ráfújjak. Most hirtelen, ahogy a hit felemelkedik a földről, a menny válaszolni fog az Én szelemmel. Ez a Szellem tevékenységét fogja létrehozni a földön. Erősségek fognak leomlani, és az átalakulás elkezdődik!”

2010 11 22

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010/11/22:
Be kell lépnetek Isten nyugalmába, és ez, gyermekeim, azt fogja jelenteni, hogy feltárjátok Előttem azokat a dolgokat, amik gondot okoznak nektek, és ezt akkora szeretettel és hittel teszitek, hogy valóban képesek legyetek belépni. Mert ebben a nyugalomban lesztek tökéletesítve, felbátorítva és megújítva az Én trónom előtt és az Én jelenlétemben. Azt fogjátok tapasztalni, hogy a reménységetek most már hitté válik, amely a királyságom megnyilvánulását hozza elő a ti életetekben -- olyan hit, amely megkapja az ígéretet és arra késztet benneteket, hogy járjatok az Én királyságom dicsőségében. Hát lépjetek be ma ebbe a nyugalomba, mert nektek lett adva, egy ilyen időszak miatt, mint a mostani, hogy megújulhassatok, meggyógyulhassatok és tökéletessé legyetek az Én útjaimon és az Én Szellemem ereje által. Ne feledjétek: Én mellettetek vagyok és nem ellenetek. Most van a dicsőségem kiárasztásának az ideje a földön. És ez a kiárasztás először tőletek fog előjönni. Mert ti az átformálás helyén voltatok eddig, és átváltoztatok dicsőségről dicsőségre a Szellemem jelenléte által. Keljetek fel új reménnyel. Keljetek fel azzal, hogy bátrak vagytok hinni abban, hogy Én nem csak elhívtalak, hanem használni is foglak arra, hogy előhozzam az Én királyságom megnyilvánulását, mondja az Úr a ti Istenetek.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/11/22
Ne aggódj amiatt, hogy egy kicsit kiesve érzed magad, vagy furcsán. A szellemi csatát érzékeled, ami körülötted zajlik, ahogy az ellenség a pozíciót keresve manőverezik, és megpróbálja rendezni sorait. Meg kell állnod az igazság szilárd fundamentumán, és vissza kell utasítanod azt, hogy megengedd a hazugságoknak, hogy aláássák az erősségedet, mondja az Úr. Zsoltár 27:1 Az Úr az Én világosságom és üdvösségem; kitől félnék? Az Úr az életem erőssége; Kitől rettegnék?

2010. november 19., péntek

2010 11 19

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/11/19:

Utasítsd vissza, nehogy megengedd a frusztrációnak és a türelmetlenségnek, hogy eluralkodjanak rajtad, mivelhogy nincs hit és bizalom az érzelmi reakciókban. Emelkedj a körülmények fölé, amelyek haragossá tettek téged, és szilárdítsd meg a békességet a szívedben. Ezután bölcsességet és útmutatást fogsz találni a dilemmád megoldásához. Én bőkezűen árasztom ki a bölcsességet, ha te arra adod a szívedet és elmédet, hogy Bennem bízol, hogy Én majd megmutatom neked az utat, mondja az Úr.
Filippi 4:6-7 Semmi miatt ne aggódjatok, hanem mindenben imádság és könyörgés által, hálaadással ismertessétek a kéréseiteket Istennél; és az Isten békessége, amely felülhalad minden értelmet, őrködni fog a szívetek és elmétek fölött Krisztus Jézus által.

2010. november 18., csütörtök

Irán és Izrael hirtelen a légvédelemre koncentrál

A Koinonia House cikke - az eredeti (angol nyelvű) itt található: http://www.khouse.org/enews/2010-11-16/

- - - - -

IRÁN ÉS IZRAEL HIRTELEN A LÉGVÉDELEMRE KONCENTRÁL

Izrael szerint Irán 2015-ig kifejleszti  nukleáris fegyvereit. Addigra Izrael legalább a többrétegű rakétavédelmi pajzzsal szeretne rendelkezni, arra az eshetőségre készülve, hogy öt év múlva még mindig azok fogják kormányozni Iránt, akik el akarják törölni a térképről Izraelt. Időközben Irán is arra szánta el magát, hogy megerősíti saját légvédelmét. Az iráni kormány attól való félelmében cselekszik, hogy Izrael megelőző csapást alkalmaz, hogy csírájában fojtsa el nukleáris törekvéseiket.

Irán:
Az iráni hadsereg kedden kezdte el „Az Ég Védelmezői” elnevezésű hadgyakorlatait, amelyen ellenséges repülőgépek befogását gyakorolják. A manőverek öt napon át fognak tartani, kis-, közép- és nagy magasságú rakéták használatával. Ezeket a gyakorlatokat Iránban a „legnagyobbnak” nevezik, és a nukleáris helyszínek köré épülnek, kétségkívül azért, mert Irán aggódik, hogy Izraelcsapásokat hajthat végre a nukleáris erőfeszítések megsemmisítésére.

Miután egy sor új szankció lett kiszabva júniusban, Oroszország engedett az USA és Izrael nyomásának, és nem adja el Iránnak az S-300 rakétarendszerét. Az S-300 különböző rakétákat és repülőgépeket képes észlelni, nyomonkövetni és elpusztítani. Noha Irán azt állítja, hogy ennek a rendszernek a saját készítésű verzióját már kifejlesztette, és azt mondta nemrég, hogy hamarosan le is teszteli.

„A nagyszabású hadgyakorlatok … javítani fogják a felkészültséget arra, hogy konfrontáljunk az Irán légterét, illetve a magas népességű, a létfontosságú és a nukleáris központokat érő lehetséges fenyegetésekkel” - mondta Ahmad Maghani, az iráni légvédelmi egység főnöke az állami televízióban.

Izrael:
Mindeközben Izraenek olyan nukleáris ellenségei lettek, amelyktől régóta retteg, és megelőző csapásokat is végrehajtott már korábban Irak és Szíria ellen, hogy megakadályozza a nukleáris fejlesztéseiket. Az izraeli kormány számításai szerint Iránnak körülbelül öt év kell ahhoz, hogy nukleáris fegyvert fejlesszen ki, és Izrael egy ideje azon dolgozik, hogy még egy réteget hozzátegyen az ország légvédelmi rendszeréhez.

Izrael már kialakította az Iron Dome (Vas Kupola) védelmi rendszerét, hogy a 3-45 mérföld hatótávolságú rakétákat hatástalanítsa. Emellett rendelkezik az úgynevezett Arrow (Nyíl) hatástalanító rendszerrel is, amely nagymagasságú ballisztikus rakétákat képes lelőni. A Nyíl III fejlesztés, amely a föld atmoszféráján kívüli rakétákat képes lelőni, egy booster-rel felszerelt műhold segítségével, várhatóan 2014-2015-re lesz kész. A projekt igazgató, Yoav Turgeman szerint a Nyíl III egyik előnye, hogy ha elpusztít egy nukleáris rakétát, akkor nem szóródik a földre mérgező, radioaktív hulladék. Minden ilyen hulladék a föld légkörébe való visszazuhanáskor elégne.

Mind a rövid hatótávolságú hatástalanító rendszerek, mind a kamikáze műholdak használatával azt reméli Izrael, hogy megvédheti magát nukleáris ellenségeitől. Az újjáéledt zsidó nemzet több mint 60 évet túlélt már, annak ellenére, hogy olyanokkal van körülvéve, akik a puszta létezését is gyűlölik.

Miközben a kormányuk a rakétavédelemel foglalkozik, sokan még most is arra a napra várnak, amikor a Messiás beül az ő atyjának, Dávidnak a trónjába, Jeruzsálemben. Kérlek, imádkozzatok tovább Jeruzsálem békességéért!
„Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők!” - Zsoltár 122:6

Kapcsolódó hivatkozások:
Iran Starts "Biggest" Air Defense War Games - Reuters
Eyeing Iran, Israel Slates Missile Shield For 2015 - Reuters
Iranians Begin 5-Day, Nationwide Air Defense Drill - The Jerusalem Post
Strategic Trend: Weapons Proliferation - Koinonia House
- - - - -
Magyar fordítás: Országh György

2010 11 18

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/11/18:

Nem vagy elrejtve a szemeim elől, és nem vagy messzebb, mint ameddig elér a karom. Nem esel kívül a gondoskodásomon, és nem vagy túl messze ahhoz, hogy megmenekülj. Nyújtsd ki a kezed az Én irányomban, hittel és bizalommal a szívedben. Hadd vigyelek egy biztonságos és veszélytelen helyre. Nem tűntél el észrevétlenül; Én vagyok a te gondviselőd és védelmeződ, mondja az Úr.
2 Korinthus 4:7-10 De ez a kincsünk cserépedényekben van, hogy a hatalom nagysága Istentől való lehessen, és nem tőlünk való. Mindenfelől keményen meg vagyunk terhelve, mégsem törünk össze; bizonytalanságba kerülünk, de nem vagyunk kétségbeesve; üldöznek, de nem vagyunk elhagyatottak; lesújtanak ránk, de nem pusztulunk el - mindig a testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézus élete is megnyilvánulhasson a testünkben.

2010. november 17., szerda

2010 11 17

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/11/17:

Maradj figyelmes, és legyél éber a hirtelen vagy váratlan változásokra a tervekben vagy az útirányban, akár hosszútávon, akár rövidtávon. Higgy Nekem, amikor azt mondom, hogy Én veled vagyok, hogy átvezesselek a határozatlanság útvesztőjén, és elvezesselek a bonyolult problémák konkrét megoldására. Állj ellen annak a kísértésnek, hogy félj; és bízz Bennem, mondja az Úr.
Példabeszédek 16:9 Az ember szíve tervezi el az ő útját, de az Úr irányítja a lépéseit.

Imádat Sátor: 6. alkalom: felfrissülés, gyógyulás, prófétálás

Imádat Sátor: 6. alkalom: felfrissülés, gyógyulás, prófétálás: "A mai alkalmat ez a három jellemezte leginkább: felfrissültünk az Úr jelenlétében; az Úr hirtelen meggyógyította Volosi Évát, és többen próf..."

2010. november 16., kedd

Elaine Tavolacci: Úttörők (prófécia)

2010. november 13. 
ELAINE TAVOLACCI 
Úttörők 

Azt mondja az Úr, keresem azokat, akik úttörők Isten Királyságában. Keresem azokat, akiknek vezetőknek kell lenni, és akik egyengetik majd az utat mások számára a Krisztus Testében, hogy felnövekedjenek és megtalálják azt az utat, melyre el lettek hívva. Nem a maguk erejében fognak járni, hanem abban a kenetben és hatalomban, melyet Én jelentettem ki nekik. Közülük sokan önmaguktól szabadultak meg a pokol gyomrából, amiért erősek, bátrak és félelem nélküliek lettek, az ellenség támadásai ellenére is. 

Be fognak menni a sötét helyekre, ahová mások félnek bemenni és megmentik azokat az ellenség erősségeitől. Ők olyanok, mint a vad oroszlánok a sötétség királysága ellen és ők rendíthetetlenül megállnak a csapásokkal szemben. 

Ők azok, akik sohasem térnek vissza a régi útjaikra vagy sohasem vesznek részt azokban a dolgokban, melyekből egyszer már megszabadultak, mivel őket arra használom, hogy a többi foglyot szabaddá tegyék, megmentsék és felszabadítsák azokat, akiknek az életük felfordulással, félelemmel és zűrzavarral teli. Arra lettek elhívva, hogy azokból a nehéz dolgokból szabadítsanak ki másokat, amelyekből ők maguk is megszabadultak. 

Kinyilvánítják majd Dicsőségemet a gyülekezeteikben, családjaikban és szomszédságaikban. Tűz lángjává teremtettem őket, hogy hordozzák Dicsőségemet a nemzetekben. Ők azok, akik megállnak a csapásokkal szemben is és nem ijednek meg attól, hogy előremenjenek az Én erőmben és kenetemben, mert ők nem szégyellik a Nevemet és az Igémet. Ők kivételes egyéniségek és olyan időkre lettek különválasztva, mint a mostaniak és tudják, hogy különleges beosztásra vannak kiválasztva. 

Ezek az úttörők állhatatosak az ítélethirdetéseikben és megalkuvást nem ismerőek a Velem való járásukban. Ők azok, akik előre mennek, és hatalmas hőstetteket hajtanak végre mivel kitartóak a hitben és nem lankadnak az imádkozásban és a közbenjárásokban sem. Ők kinyilvánítják kenetemet és megteszik azt, hogy amit nekik adtam, azt megosztják másokkal. Reménykedésük felette áll az emberi értelemnek. Úgy, mint Keresztelő János, aki arra volt elhívva, hogy készítse az utat, úgy hívom el ezen időszak úttörőit, hogy menjenek egyenesen előre, és újra készítsék az utat, mert Én újra eljövendő vagyok és nem várt módon jelentem ki dicsőségemet ezen a Földön, mondja az Úr! 

Zsolt. 104:4. 
„A ki a szeleket teszi követeivé, a lángoló tüzet szolgáivá.” 

Jeremiás 20:9
„Azért azt mondom: Nem emlékezem róla, sem az ő nevében többé nem szólok; de mintha égő tűz volna szívemben, az én csontjaimba rekesztetve, és erőlködöm, hogy elviseljem azt, de nem tehetem.” 

1. Korinthus 1:3-4
„Mert még testiek vagytok; mert a mikor írigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajjon nem testiek vagytok-é és nem ember szerint jártok-é? Mert mikor egyik ezt mondja: Én Pálé vagyok; a másik meg: Én Apollósé; nem testiek vagytok-é?” 

Egy ősi víztározó

2010. november 07. 
STACEY YERIAN 
Wellington, Colorado 
Egy Ősi Víztározó 

Az Úr kutakat illetően kezdett beszélni a természetes síkon tett kis kút-kutatás után és látható volt a természetes síkon egy jelzés, amely így volt olvasható „Kút, Vigyázat!”. Ez egy figyelmeztetés volt az újra-kiásott kutaknál. 

Az Úr így szólt a víztározót illetően: 

Vannak, akik még mindig kitartanak Mellettem, mikor egyre mélyebbre és mélyebbre jutnak és a vágyaikon keresztül többet fektetnek a Velem való kapcsolatukba. Néhányan közülük most rátaláltak egy Ősi Víztárolóra a Szellemben. Ez a víztározó új kutakat fed fel. Egy szellemi csővezeték lett összecsatlakoztatva ezen kutak között a Szellemben. Ez a víztározó a mostani időkre lett fenntartva és új életet, bölcsességet és megértést, kinyilatkoztatást és friss olajat fed fel azoknak, akik többet keresnek, kopogtatnak és kérnek. Készletek lettek felhalmozva ezen időkre és hamarosan előjönnek ezen forrásokból azok számára, akik hűségesnek találtattak abban, hogy mindenekelőtt Isten Királyságát keressék. 

Ahogy a források felfakadnak, éltető felfrissülést adnak léleknek és szellemnek egyaránt. Hát, jöjj és igyál! Igyál mélyen bele az élet vizeibe ingyen és éledj újjá és frissülj fel és aztán menj, juttasd el és add át másoknak is amit az Én gondoskodásomon keresztül kaptál Tőlem. 

Ebben a víztározóban a kutakat és forrásokat összekötő csővezetékből a Szellem hatalmas egysége és a békesség köteléke jön elő, amely magától értetődő lesz az Én isteni sorakozóm és a Királyság céljaiért való kapcsolódás elkövetkező napjaiban. 

5 Móz. 32,4. „Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden ő úta igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes ő!” 

Zsolt. 78,15-16. „ Sziklákat hasított meg a pusztában, és inniok adott bőségesen, akárcsak a mélységes vizekből. 
Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett”

Zsolt. 105,41-45. „Megnyitotta a kősziklát és víz zúdula ki, folyóként futott a sivatagon. Mert megemlékezett az ő szentséges igéretéről, a melyet tőn Ábrahámnak, az ő szolgájának. Kihozá azért az ő népét örömmel, és az ő választottait vígassággal. És nékik adá a pogányok földét, és öröklék a népek fáradságos szerzeményét. Azért, hogy megtartsák az ő rendeleteit, és törvényeit megőrizzék. Dicsérjétek az Urat!”

Ézsa. 12,3. „S örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből.”

Jel. 22,17.” És a Lélek és a menyasszony (az egyház, az igaz keresztények) ezt mondják: Jövel! És a ki hallja, ezt mondja: Jövel! És a ki szomjúhozik (az, aki fájdalmasan tudatában van annak, hogy szüksége van azon dolgokra, melyek, felfrissítik ellátják és megerősítik a lelket) jőjjön el; és a ki akarja, vegye az élet vizét ingyen.”

Efez. 4,3. „Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.” 

Néhány web-es definíció a Víztározóról: 

Egy sziklaképződmény, amely engedi a vizet keresztülfolyni, úgy, mint egy homokkő-réteg. A víztározónak lennie kell egy felső rétegének, amely megakadályozza a víz elszivárgását, mint egy agyagedény. Egy víztározóban mélyen alul, a felszín alatt, a víz forróvá válik. A földalatti réteg, homok, kavics vagy szikla, melyen keresztülpréselődik a víz és raktározódik. A víztározók a kutak és források vizét kínálják. 

Ez egy szikla, amely jelentős mennyiségű vizet tárol és továbbít. 

Földalatti meder vagy réteg, amely kutak és források vizét hozza. 

Az ószövetségi ünnepek tanulmányozása (Segítenél?)

Csak mint érdekességet jegyzem fel a naplómba, hogy nagyon felkeltették az érdeklődésemet "az Úr ünnepei", amiket a mózesi szövetségben adott át a zsidó népnek az Úr. Van egy érdekes ige, amivel kapcsolatban még senkitől nem hallottam kielégítő magyarázatot:

Kolossé 2:
16. Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában:
17. Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.

Azt tökéletesen értem, hogy nem lehet elvárásként helyezni az emberek elé - magunk elé az ószövetségi ünnepek megtartását. De mit ír róla? Azt, hogy ezek az eljövendő dolgok árnyékai. A valóság, vagyis, aminek az árnyékai, az Krisztusé. Krisztusé az a valóság, ami eljövendő, ezeket "vetíti előre" mint árnyék a mózesi szövetségben talált ünnepek összessége. Hiszen Pál is még csak eljövendő dolgoknak nevezte ezeket - nem "már bekövetkezett" dolgoknak. Az áldozati rendszer, mint előkép, már be lett töltve Krisztus keresztáldozata által. És a többi?

Azzal akarok foglalkozni, hogy milyen prófétai jelentősége van az ószövetségi ünnepeknek. Egyetlen jóta sem múlik el, míg minden be nem teljesedik! Ha eljövendő dolgokat várunk (igen az alapokkal bíró várost, az ezer éves királyságot, amelyben együtt uralkodunk Krisztussal, és vasvesszővel lesznek legeltetve a nemzetek, békesség lesz, stb), akkor milyen szerepük van MOST ezeknek az ünnepeknek? Valóban nem elvárásként - hanem prófétikus szolgálatként, prófétai cselekedetekként, üzenetekként kell hogy megjelenjenek az Úr ünnepei!... Ha van valami segítő gondolatotok, javaslatotok ezekhez a gondolatokhoz, azt szívesen veszem: a megjegyzésre kattintva (nyilvános) vagy a Kapcsolat menüben (személyes). Folyt.köv.

2010 11 16

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/11/16:

Legyél erős és ne csüggedj el! Nehogy feladd, ezt utasítsd vissza! Az ellenség azt akarná, hogy a reménytelenségben higgy, de nem fog sikerülni neki, mindaddig, amíg fenntartod magadnak a reménység pozícióját. Ne adj neki terepet. Fordíts időt és tegyél erőfeszítést arra, hogy gyakorold a hitedet, és higgy Bennem, és tudd, hogy Én meghallgattam az imádságaidat, mondja az Úr.
2 Korinthus 4:17 Mert a mi könnyű szorongattatásunk, amely csak pillanatnyi, egy sokkal nagyobb terjedelmű és örökkévaló dicsőséget munkál számunkra.

2010. november 15., hétfő

Egy hasznos tanítás a Messiási zsidósággal kapcsolatban

Találtam egy nagyon építő tanítást a nemzetek közötti kereszténység és a messiási zsidóság kapcsán. Szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe:


Ha elsőre hosszúnak találod, érdemes a végén a kérdések-válaszok részre legörgetni, ott is sok érdekes gondolatot találsz.

2010 11 15

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010/11/15:
És Én azt mondom neked, hogy te éppen a mostani idő miatt születtél. Én ismerlek téged a kezdettől fogva, és Én helyeztelek a királyságba, ebben a konkrét időkeretben, az Én akaratom és rendelésem szerint. Sokkal érettebb és szellemibb vagy, mint ahogy gondolod, mert Én vagyok az Isten, aki ismeri az emberek szívét. Én erre az időre választottalak, mondja az Úr, hogy előhozhasd a királyságom megnyilvánulását hatalomban és céltudatosságban. Válaszd a mai napon azt, hogy hiszel. Az igém megadja neked a lehetőséget arra, hogy jöjj fel magasabbra, és meglásd a királyságom teljességének a megnyilvánulását a földön. Ebben az időben nagy és fenséges dolgok fognak előjönni. Mert a királyság fénye már ragyog, a királyság szele fúj, és a királyság folyamai ömlenek. Jöjj elő, gyermekem, a sorsod teljességébe, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/11/15:
A gyertyákat néztem, miután el lettek oltva, és megfigyeltem, ahogy a füst mindig felfelé száll, látszólag ellenszegülve a gravitációnak, noha tudom, hogy ez azért van, mert a füst könnyebb a levegőnél. Az Úr elkezdett beszélni velem, hogy az imáink is ilyenek. Nem esnek le egyszerűen a földre, hanem felszállnak az Ő trónja elé, mint egy kellemes illat. Jelenések 8:4 És a tömjén füstje, a szentek imádságaival, felszállt Isten elé az angyal kezéből.

2010. november 13., szombat

Imádat Sátor: Prófétai közbenjárás

Imádat Sátor: Prófétai közbenjárás: "A prófétai közbenjárás fontos területe a szolgálatunknak. Erről nagyon hasznos tanítást tartalmaz Dutch Sheets 'Közbenjáró imádság' című kön..."

Békés szombatot!

Szombat van. A családommal megbeszéltük már régebben, hogy ilyenkor nyugodtabb napunk lesz, Istennel és az igével foglalkozunk. Nem az első szövetség (ószövetség) rendelései miatt, ugyanis mi az új szövetség keretein belül ismertük meg Istent. Viszont az ószövetségi Szentírás fontos dolgokat tanít nekünk, nem csak azoknak, akik a mózesi szövetség népe.

Isten, amikor megteremtette az eget és a földet, a hetedik napon megpihent. Majd később megtanította a népének, hogy ők is pihenjenek meg, azért mert az Úr, az ő Istenük is megpihent a hetedik napon, ez a szombat.

Amikor Jézus itt járt a földön, akkor kijelentette: Ő a szombat Ura. Azt tanította, hogy szabad jót cselekedni szombaton, sőt megértetett egy másik fontos alapelvet is: nem az ember lett a szombatért, hanem a szombat az emberért. A szombatnapi kalásztépéskor megvédte tanítványait, mivel a papok is megtörhetik a szombatot a templomban, az Ő jelenléte pedig még jelentősebb, mint a templom. "Mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt." (Máté 12:6) Nem maga a parancs betöltése a cél, amit szabályok és szokások betartatásával kell foganatosítani, hanem az, hogy az ember a Teretmőjével legyen, Őbenne gyönyörködjön, Vele járjon.

Ma délelőtt felolvastam néhány bibliai történetet itthon, beszélgettünk ezekről a gyermekeimmel. Egyeztettem a feleségemmel, hogy mit szükséges elintézni ma, és mit nem. Amit nem, azt máskorra halasztjuk, hogy nyugalomban legyünk. Több helyet akarok adni Isten keresésének, a családomban is. Ésaiás prófétai üzenete jól tanít erről (58:13-14): "Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván: Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt!"

Nyugalom van itthon, és öröm. Maga az Úr Jézus Krisztus, és az Atya Isten a szombat békessége, a Szent Szellem jelenléte által. Hálás vagyok Istennek ezért!
Délután a gyülekezet összejövetelére megyünk - jó lesz együtt lenni az Úrban!

Sabbat salom! Békés szombatot mindenkinek!

2010. november 12., péntek

2010 11 12

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/11/12: 

Állj meg és vedd figyelembe, hogy Én azon vagyok, hogy visszakerülj az alapokhoz. Fontos, hogy megszilárdulj a hit egyszerűségében, ami a Velem való kapcsolat alapja, mondja az Úr. Emellett itt az ideje, hogy levetkőzd magadról azokat a dolgokat, amelyek megbonyolították és megerőszakolták a meggyőződéseidet, a kapcsolataidat, a pénzügyeidet, és a mindennapi életminőségedet. Elégedj meg a szükséges dolgokkal, és hadd legyek Én a te mindened mindenben.
Filippi 4:12 Tudom, hogyan kell megaláztatásban részesülni, és tudom, hogyan kell bővölködni. Mindenhol és mindenben megtanultam jóllakni és éhezni, bővölködni és szükséget szenvedni.

2010. november 11., csütörtök

Szeresd a Szentírást - 2. rész: A leegyszerűsítés veszélye

Szeresd a Szentírást
sorozat
~
2. rész:
A leegyszerűsítés veszélye


A jó és a rossz megkülönböztetése
A jót és a rosszat meg kell különböztetni egymástól. Erre int a Szentírás (Ésaiás 5:20; 1Thes 5:21-22) és ezt nevezi az érett szellemi emberek jellemző tulajdonságának a Zsidókhoz írt levél is:

"Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, mint a kiknek mivoltuknál fogva gyakorlottak az érzékeik a jó és rossz között való különbségtételre." (Zsid 5:14)

A jó és rossz megkülönböztetése nagyon fontos eszköz, de az éretlen kezekben rosszul is elsülhet, ezért van szükség érettek segítségére - mint egy gyermeknél is a szülők, vagy esetleg nagyobb testvérek segítenek a kisebbeknek megérteni és jól használni egyes dolgokat. Egy messiási prófécia így vetítette előre Jézus gyermekkori életszakaszát:

"Ki vajat és mézet eszik, míg megtanulja a gonoszt megvetni, és a jót választani" (Ésaiás 7:15)

Gyakori jelenség, hogy a keresztények, még mielőtt megtanulnák megkülönböztetni a jót a rossztól, leegyszerűsítenek egyes bibliai igazságokat, és tévedésekbe esnek. Például azt mondják: "az ószövetség és a törvény a rossz, az újszövetség és a kegyelem a jó. Nem a törvényre van szükségünk, hanem a kegyelemre. Nem ószövetségi emberek vagyunk, hanem újszövetségiek." Igaz, ezt a témát már latolgattam korábban is, ezért inkább csak az ezt kiváltó problémára szeretnék rávilágítani: a hibás megkülönböztetésre, a leegyszerűsítés veszélyére.

Tipikus hibáink
Ez a jelenség, az újszövetségi kegyelemnek az ószövetséggel és a Tóra könyveivel szembeni túlzott kihangsúlyozása, különösen a református és más protestáns körökben jellemző (én magam is protestáns gyülekezeti hátérrel rendelkezem, protestáns teológián végeztem). Ennek az a pozitív gyökere, hogy megismertették az emberekkel az evangélium igazi mondanivalóját: kegyelemből, hit által üdvözülünk.  Ami manapság rossz, hogy nehéz az Ószövetség kincseit megosztani sok ilyen testvérrel, mert ilyenkor így reagálnak: "az csak ószövetség!" 

Talán a protestantizmus egyik fő hibája, (akár egy-egy új mozgalom vagy gyülekezet megszületésekor is), hogy gyakran szül olyan leegyszerűsített tanításokat, amelyekkel csak "protestál" az addigi hibás felfogásokkal szemben, és hogy megerősítse álláspontját, kisarkítja azt. Például az egyik jellemző hiba, amikor gyakran idézik Jeremiás próféciáját: "Fussatok ki Babilonból", ami fontos lehet egy rossz rendszer rabságából való kiszabadulás miatt, de ha nincs megfogalmazva, hogy "Hová?" akkor szétszéledés, vagy még rosszabb: újabb kis-babiloni szerkezetek lesznek a következményei. Ahelyett, hogy pontosan megfogalmaznánk: Fussatok ki Babilonból - Jeruzsálembe! (Ennek az értelmezését máskorra teszem..., de szívesen veszek visszajelzéseket a Kapcsolat oldalon a menüsorban.)

Pál és Jézus példája
Pál maga is tanít erről, hogy megértesse: nem a törvény cselekedeteiből üdvözülünk, hanem Isten kegyelméből, hit által (Róm 3; Gal 2). De nem arról beszél, hogy egy-egy bibliai gondolat azért lenne alacsonyabb rendű, mert az Ószövetségben van. Hiszen számára sem létezett még konkrét "újszövetségi szentírás", ha csak nem a Jézus életéről és beszédeiről szóló evangéliumi beszámolókat tekintette annak. A "meg van írva" újszövetségi szófordulat mindig az ószövetségként ismert írásokból táplálkozik. Pál apostol ezt tanítja: "Ne értelemben legyetek gyermekek" (1Kor 14:20) Ugyanez a Pál tanít magáról a törvényről, és ezt mondja: "a törvény jó!" (Róm 7:12)

Így volt ez Jézusnál is. Nem csak az ördög támadásait győzte le a Mózes ötödik könyvéből idézett igehelyekkel (amely a törvény ismétlő összefoglalását tartalmazza), hanem ő maga is azért jött, hogy betöltse a törvényt és az ószövetségi próféciákat, és ez a folyamat csak folytatódott feltámadása után - gondoljunk csak Pünkösd napjára, amikor Jóel próféciája teljesedett be. De egyetlen jóta sem múlik el, míg az ég és föld elmúlnak:

"Ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem. Mert bizony mondom néktek, míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, a míg minden be nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül és úgy tanítja az embereket, a mennyeknek országában a legkisebb lészen; valaki pedig cselekszi és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen." (Máté 5:17-19)

A teljes Szentírás, és ezen belül a teljes Tóra fontos tanításokat tartalmaz mindannyiunk számára, amelyeket meg kell ismernünk, és meg kell tudnunk, mit jelentenek ma a mi életünkre nézve.

Az alaposság fontossága
Zárásul egy igencsak alapos kutatással készült műből szeretnék idézni. Jurek Schulz: "A zsidó Jézus" című füzetében olvastam nemrég egy figyelemreméltó tanítást. Figyeljük meg Jézus tanításainak a tényleges hátterét és tényleges tartalmát, hogy ne értsük félre szavait, mondatait:

>>>
Jézus az érthetetlen tanító?
Vitathatatlan, hogy az Úr Jézus egy zseniális tanító. Mégis, ha a szívünket a kezünkre tesszük, kivel nem volt úgy, hogy egyes kijelentései és tanításai az első pillantásra érthetetlennek tűntek.
Az érthetetlenség oka nem egyszer a zsidó háttér ismeretének hiányában keresendő, amely összefüggésében az Úr Jézus tanított.

Jézus tanításának zsidó háttere
A fentiek illusztrálására vegyük elő a Hegyi beszéd egy részletét.
A Mt. 5,21-ben olvasható: „Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek….”
Kik azok a régiek?
Jézus itt a szóbeli hagyományra hivatkozik, amely a Misnában gyökerezik. Ezt mindig szóban adták tovább. Ennek megfelelően nem azt látjuk, hogy „olvastátok”, hanem újra és újra azt, hogy „hallottátok”. Ez áll az 5,27-ben,33-ban,38-ban,43-ban stb.
A Misna a mindennapokra ülteti át a parancsolatokat. A „hallottátok” azt jelenti, hogy szokásként fogadtátok el. Akkoriban az emberek arra törekedtek, hogy ne hágják át Isten parancsolatait. Ebből vontak „egy kerítést”, amelyből lett a hagyomány, az előírások „alkalmazása”, a rend, a Halacha.

Jézus antitézisei
Jézus nem a parancsolatokkal vagy a törvénnyel szemben tanúsít ellenállást!
Ilyet nem tehet, hiszen ő mondja, hogy azért jött, hogy a parancsolatokat betöltse és hogy a „parancsolatok elérjék céljukat.” (Mt. 5, 17). Az „öreg Halachával” szemben azonban ellenállást tanúsít, és Ő maga adja meg a parancsolatok alkalmazását „egy új Halachaként”.
Ezeknél mondja azt: „Én pedig azt mondom néktek….” (Mt. 5, 22,28 stb.)
A Hegyi beszédben ezért olyan dolgokat hoz fel, ami egyáltalán nem található meg így az Ószövetségben. A Mt. 5, 21-ben szerepel egy parancs a Tórából: „Ne ölj (gyilkolj)”, és a szájhagyomány által hozzáfűzött rendelés: mert a ki öl, méltó az ítéletre. Tehát az a rész, hogy „a ki öl, méltó az ítéletre” nem áll így a Bibliában. Ez a Talmudban áll, és Jézus onnan vette példaként.

Jézus és a zsidó tradíció
Nézzünk meg közelebbről egy jellegzetes zsidó prédikálási módot.
Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne ölj (gyilkolj) (II. Móz. 20,13; 21,12),
mert a ki öl, méltó az ítéletre. (a régi Halacha)
Én pedig azt mondom néktek: (az új Halacha)
hogy mindaz, a ki haragszik az ő atyjafiára ok nélkül, méltó az ítéletre;
a ki pedig azt mondja az ő atyjafiának: Semmirekellő, méltó a főtörvényszékre: a ki pedig ezt mondja: Bolond, méltó a gyehenna tüzére."
(Mát. 5,21-22)

[...]

Jézus tanításának messiási tekintélye
Jézus a saját tekintélyével tanít és ezzel Messiásként lép fel. Normális esetben az volt megszokott, hogy egy rabbi a másik rabbi tekintélyével tanított. Pl. XY elmondja, amit gondol és mindezt X rabbi mondásával erősíti meg. Ami különleges volt, ami az embereket csodálattal töltötte el, hogy a saját hatalmára alapítva, saját jogán tanított.
<<<

Ez a könyvrészlet bővebben a kiadó szervezet, az AMZI (Messiási Bizonyságtétel Munkaközössége Izraelért) honlapján található meg, http://www.amzi.org/A_ZSIDO_JEZUS.pdf címen, magát a teljes füzetet pedig a lehem777@gmail.com emailcímen lehet ingyenesen megrendelni. Ez a szakasz egyébként foglalkozik még a "főtörvényszék" jelentésével, a megfogalmazott sértések és büntetések akkori hátterével, és az ehhez a témához kapcsolódó további tudnivalókkal is. Maga a teljes tanítást tartalmazó füzet emellett a Jézus idejében és előtte elterjedt  csoportokkal és törekvésekkel is foglalkozik, a Malakiás és az Újszövetség közötti idővel, bemutatja pl. a farizeusi rend kialakulását, és más fontos és érdekes tudnivalókkal segíti az olvasót.

Biztos vagyok benne, ha Jézus beszédeit, tanításait igazán megértjük, akkor megtanulhatjuk a jó és a rossz helyes, Isten szerinti megkülönböztetését, és részesülhetünk mindabban, ami jó, amit Isten készített nekünk.

Szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe ennek az egész témának a minél mélyebb tanulmányozását, hogy kikerülhessük a tudatlanságból keletkező, téves leegyszerűsítéseket, és ne maradjunk le azokról az áldásokról, amelyeket a teljes Szentírás kinyilatkoztatásai tartogatnak nekünk. Tiszteld és szeresd a Szentírást!
Országh György

2010 11 11

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/11/11: 
Csendesedj le, és figyelj az Én halk, szelíd hangomra. Ha elcsitítod a félelem és a zavarodás zaját, hallani fogsz, és a bölcsesség fog vezérelni. Állj erősen hitben, és utasítsd vissza, nehogy megengedd az ellenségnek, hogy felülkerekedjen bármely helyzetben. Hadakozz az Én Szellemem erejében, hogy legyőzd az ördögöt, ahol rátalálsz, mondja az Úr. Azt fogom tenni veled, hogy nagy győzelemben jöjj elő!
Jakab 3:13-18 Ki bölcs és értelmes közöttetek? Mutassa meg a jó magaviselettel, hogy cselekedeteit a bölcsesség szelídségében teszi. De ha keserű irigység és civódás van a szívetekben, akkor ne dicsekedjetek és hazudjatok az igazság ellen. Ez a bölcsesség nem felülről száll alá, hanem földi, lelki, démoni. Mert ahol irigység és civódás van, ott zavarodás és minden gonosz dolog is van. Az a bölcsesség viszont, ami felülről való, először is tiszta, azután békeszerető, szelíd, engedékeny, tele könyörülettel és jó gyümölcsökkel, megosztottságtól és képmutatástól mentes. Az igazságosság gyümölcsét pedig békességben vetik azok, akik békességet szereznek.

2010. november 10., szerda

A kanadai miniszterelnök kiáll Izrael mellett

A Breaking Christian News cikke (eredeti itt olvasható)
Magyar változat: Országh György
- - - - - - -

A kanadai miniszterelnök, Stephen Harper nyilatkozata: bármi áron kiáll Izrael mellett

Aimee Herd : 2010 November 10: CTV Toronto, YouTube.com


"Elvégre sokkal több szavazat kapható azzal - sokkal több - hogy ha valaki Izrael ellenes, mint azzal, ha kiáll mellette. De amíg én miniszterelnök vagyok, addig akár az ENSZ-ben, akár a frankofón országokban, vagy bárhol máshol, Kanada tartani fogja az álláspontját, bármibe is kerül."

Prime Minister Stephen Harper
Hétfőn Kanada miniszterelnöke, Stephen Harper sürgető hangvételű beszédet tartott Ottawában a Parliament Hill-en, amikor is kinyilvánította saját és országa elkötelezettségét az Izrael melletti kiállás ügyében.
"Elvégre sokkal több szavazat kapható azzal - sokkal több - hogy ha valaki Izrael ellenes, mint azzal, ha kiáll mellette. De amíg én miniszterelnök vagyok, addig akár az ENSZ-ben, akár a frankofón országokban, vagy bárhol máshol, Kanada tartani fogja az álláspontját, bármibe is kerül."
Harper arra figyelmeztetett, hogy az Izrael ellenes retorika nem csak sértő, hanem veszélyes is.
Elmondta, hogy ő ki fog állni Izrael mellett "nem csak azért, mert ez a helyes, hanem mert a történelem is azt mutatja, és az Izrael ellen szerveződő tömeg nagyon is érthetően árulkodik róla, hogy azok, akik fenyegetik a zsidó nép létét, azok hosszú távon mindannyiunk számára fenyegetést jelentenek."

Nézze meg a YouTube videót Harper beszédéről az alábbi linkre kattintva.

2010 11 10

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/11/10: 

Szeretettem, azok a változások, amelyek az elmúlt néhány évben álltak be, okot adtak arra, hogy más meghatározást adj önmagadnak. Még az is megkísértett, hogy azt hidd, hogy elveszítetted az identitásodat valahol útközben, ami nem igaz. Még mindig egyedi és értékes vagy az Én szememben. Én pedig formállak, és tisztánlátást hozok az életedbe, annak alapján, ami és aki te vagy Énbennem. Semmit sem vesztettél; a karaktered és természeted dédelgetett alkotórészei készen állnak arra, hogy nagyon tisztán láthatóan előjöjjenek, téged pedig hívlak, hogy jöjj elő megújult céltudatossággal és hatalommal, mondja az Úr.

Ésaiás 58:14 Akkor gyönyörködni fogsz az Úrban; Én pedig a föld magaslatain járatlak, és Jákóbnak a te atyádnak örökségével táplállak. Az Úr szája szólt.

2010. november 9., kedd

2010 11 09

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010/11/9
Hét ajtót látok megnyílni a mennyei helyeken. És az Úr ezt mondja: "Jöjjetek fel ide; az ajtók megnyílnak. Szellemi tökéletesség fog áradni ezekből az ajtókból az Én népemhez. A bölcsesség és kijelentés Szelleme dicsőségáradatokban fog előjönni ezekről a mennyei helyekről. A keresztény élet nem lehet többé átlagos, mondja az Úr. Természetfelettivé kell válnotok, ahogy erre is lettetek teremtve." Áradj folyó, áradj a Te népedre, és hadd folyjon ki az az arany olaj, és keltse életre a Te hatalmadat és kézzel fogható jelenlétedet a Te néped között. Ámen.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/11/9:
Kövesd a vezetésemet, és hadd beszéljek a szívedhez, hogy megelevenedhessen a hited, és így átvehesd mindazt amit készítettem neked. Te győztes vagy ebben az életben, mert Hozzám tartozol, mondja az Úr. Engedd, hogy kivezesselek a megvetettség és kudarc sötétségéből, a győzelem fényébe. János 16:33 "Ezeket a dolgokat szóltam nektek, hogy Énbennem békességetek lehessen. A világon nyomorúságotok lesz; de bátorodjatok, Én már legyőztem a világot."

2010. november 8., hétfő

2010 11 08

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010/11/8
Én vagyok az Úr, aki életet ad nektek; Én ezt az életet bőségesen adom nektek. És ezzel az élettel jönnek az élő vizek. Nem innátok belőle? És ezzel az élettel jön az elrejtett manna. Nem ennétek belőle? Mert amikor az Én vizemből isztok és az Én mannámból esztek, akkor megerősödtök. Bölcsesség jön belétek. Örömötök lesz, és birtokolni fogjátok a békességet. Azt mondom, hogy ezek ajándékok, amelyeket az Én népemnek adok. Ezeket ígértem és ezeket adom most. Hát fogadjátok, és engedjétek hogy működjön a hitetek. Mert amikor megérintitek a köntösöm szegélyét, akkor a tiétek lesz az, amit kértetek, amit kerestetek, és amiért zörgettetek a szívem ajtaján. Hát azt mondom, hogy jöjjetek, jöjjetek most, és kapjatok abból, amit Én adok, mondja az Úr Isten.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/11/8: 

Amit láttam, olyan volt, mint egy szilárd sziklafal, és ahogy méregettem ezt a fenyegetően kimagasló akadályt, azt vettem észre, hogy minden egyes alkalommal, amikor egy kis győzelmet értem el, és kifejeztem az örömömet, a fal darabjai elporladtak, és a földre hullottak. Minél többet örvendeztem, annál több győzelmet értem el, és annál több esett le a falból, míg végül az a fal, ami egykor megakadályozta az előrehaladásomat, már csak por volt a lábam alatt. 2 Korinthus 2:14 Most pedig hála legyen Istennek, aki mindig diadalban vezet bennünket Krisztusban, és általunk kiárasztja az Ő ismeretének az illatát minden helyen.

2010. november 5., péntek

2010 11 05

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 november 5: 

Annak az ideje van, amikor útvonal korrigálásra van szükség sok különböző szinten. A rendeltetésed megkívánja, hogy a helyes ösvényen haladj, és amikor eltérsz a kiválasztott útiránytól, akkor elsődleges fontosságúvá válik az életmódbeli és gondolkodásmódbeli korrekció. Megújult céltudatosságot adok neked, miközben visszaterellek a nyomvonalra. Légy felkészülve arra, hogy bizakodással és friss kenettel menj előre, hogy betöltsd a királysági célokat, mondja az Úr.


Példabeszédek 3:6 Minden utadon ismerd el Őt, és Ő fogja igazgatni az ösvényeidet.

2010. november 4., csütörtök

Imádat Sátor: Bizonyság - egy könyvreklám alapján!

Imádat Sátor: Bizonyság - egy könyvreklám alapján!: "Tegnapelőtt leírtam a keddi alkalom lényeges eseményeit. Ott szó van Karcsi egyik látomásáról, amiben egy erős fényt látott a távol-keleti o..."

2010 11 04

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 november 4: 

Szeretteim, álljatok ellen azoknak a kísértéseknek, amiket az ördög hoz azért, hogy elcsüggesszen benneteket. Utasítsátok vissza, nehogy megengedjétek, hogy a félelem aláaknázza a hiteteket és azt a képességeteket, amellyel az érzelmi és értelmi stabilitást el tudjátok érni és fenn tudjátok tartani. Az áttörés érdekében, ami a mostani próbaidőszakot fogja követni, megéri az az erőfeszítés, ami a győzelemhez szükséges, mondja az Úr.

János 16:33 "Ezeket szóltam nektek, hogy Énbennem békességetek lehessen. A világon nyomorúságotok lesz; de bátorodjatok, Én már legyőztem a világot."

2010. november 3., szerda

Imádat Sátor: 4. alkalom

Imádat Sátor: 4. alkalom: "Istennek, az Atyának adok minden hálát mindazért, amit ma átélhettünk. A mai alkalmon Isten szeretete, vigasztalása volt az első 'menü', ami..."

2010 11 03

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 november 3: 

Figyeljetek! Halljátok a kürt zengését a Szellem birodalmában? Én hívlak titeket, szeretteim, hogy keljetek fel és induljatok el az Én hatalmam és kenetem által, hogy mindazzá legyetek, aminek el lettetek rendelve. Itt az idő, hogy előjöjjetek minden csüggedés és vereség helyéből; keljetek fel helyreállított hittel és megújult reménnyel. El fogtok szakadni mindentől, ami lefogva tartott, csak higgyetek. Hadd visszhangozzon a győzelem, mondja az Úr!

Hóseás 6:1-3 Gyertek, és térjünk vissza az Úrhoz; mert Ő megszaggatott, de meg is gyógyít minket; megsebzett, de be is kötöz minket. Két nap múltán megelevenít minket; a harmadik napon feltámaszt, hogy éljünk az Ő színe előtt. Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat. Az Ő kijövetele biztos, mint a reggel; eljön hozzánk, mint az eső, mint a késői és korai eső a földre.

2010. november 2., kedd

Prófécia az őrállóknak! "Őrködők ébredjetek!"

2010. október 30.
JAMES DONOVAN
Releasers of Truth Prophetic Ministry
("Az Igazság Kiküldői" - Prófétai Szolgálat)

Őrködők ébredjetek!
Hivatalba állítom az imaharcosaimat a falakon, hogy felkiáltsanak és emlékeztessenek Engem. Ezek az én hűségeseim, akik Bennem bíznak és tudják, Én vagyok az Úr, aki lecsendesíti a tengereket és elmozdítom a hegyeket. Mert Én állítom hivatalba az embereket, akik tudják, hogy Én vagyok az Alfa és az Omega. Én hallom az enyéim kiáltását. Eltérül az ellenség stratégiája a nemzetek ellen. Hívom az őrködőimet a városok fölé. Hívom a harcosaimat vég nélküli imádkozásra, és meghallgatom és válaszolok a hűséges őrködőimnek. Általuk, termékeny edényeim által, elűzöm a sötétséget a nemzetek fölül. Az utolsó napokat éljük. 

Nagyobb a sötétség és a csapás, és a rombolás a föld nemzetein. Hívom az őrködőimet, hogy felálljanak a résekre, és erősen álljanak az ígéreteimen és keressék Arcomat és hívják segítségül Nevemet! Meghallgatlak titeket és meggyógyítom a földeteket! Eltávolítom a sötétséget és sátán befolyását a nemzetek felett.

Hát, ébredjetek őrködőim! Keljetek fel hatalmas harcosaim! Mert hívok és besorozok sokakat a hadseregembe. Szorgos, engedelmes és józan őrködőimből álló hadseregem egyre növekszik a föld nemzetei közt. Észrevetted, szerettem, hogy a természetes hallásod sokkal élesebbé vált? Én tettem ezt és ez jel számodra. Azért, hogy sokkal jobban halld a Hangomat, mint eddig bármikor, és hogy halld az ellenség közeledését. Elveszem azon képességét, hogy csendben és kinyomozhatatlanul járjon körös-körül.

Én vagyok az Úr, aki hallom az Őrködőim kiáltását, és megválaszolom imáikat! Buzgó imádságaitok hatalmat vesznek és lecsendesítik a viharokat, és elmozdítják a hegyeket. Mert Én a Hatalmas VAGYOK! Hát, gyertek alázatosan Hozzám, őrködőim, és meghallgatom kiáltásotokat, ahogy emlékeztettek engem, és imádkoztok és közbenjártok. Látni fogjátok, ahogy a kezem a nemzeteken mozog és változást hoz, és megsemmisíti a pusztítás és csapások okozta munkát.

Mivel Én a csodák Istene vagyok, így válaszolok, működök azokon keresztül, akik keresik Arcomat és segítségül hívják Nevemet. És meggyógyítom földjüket. Ne féljetek őrködőim! Én hívtalak el erre a szolgálatra! Én adok nektek szellemi szemeket és szellemi füleket, hogy meghalljátok Hangomat és megtudjátok, hogyan kell vajúdni és közbenjárni. Hát, keljetek fel, őrködőim! Hittel imádkozzatok és higgyetek a szívetekben és ne kételkedjetek a képességeimben. Mert a földön a hűséges őrködőimen keresztül mozgok; a harcosaimon keresztül, akik Szentségem trónja előtt térdelve töltenek időt, hívva engem ebben az időszakban és harcolva a nemzetekért és városokért és lelkekért, akiket kiválasztottam.

Sokakhoz szólok ebben az időszakban, hogy keljenek fel és álljanak a résekre. Engedd meg, hogy a falnak arra a részére állítsalak, ahol látni akarlak, és megállás nélkül imádkozz. Sokakhoz szólok ebben az időszakban, hogy keljenek fel, keljenek fel, keljenek fel! Kelj fel az ágyadból éjjeli órán és állj őrt! Másokhoz is szólok, hogy keljenek fel korán reggel és álljanak őrt! Az éjszaka minden őrváltására jelöltem ki sokakat, hogy imádkozzanak, járjanak közbe és vajúdjanak. GYERE, FOGADD EL A KIJELÖLÉSEDET! GYERE, AMIKOR FELKÖLTELEK ÉS A VILÁG SÖTÉTJE MEG FOG SZÜNNI! Sokan meg fognak szabadulni, meg fognak gyógyulni és menekülni, és sokan Hozzám, mint Úrhoz jönnek majd.

Ha felálltok a résre és imádkoztok, kitöltöm a Szellememet, és meggyógyítom a földeteket. Hát, keljetek fel és hallgassatok Hangomra és hívjátok segítségül Nevemet. Mert Nevemmel van hatalmatok és erőtök arra, hogy leromboljátok az ellenség stratégiáit, terveit és erősségeit. Ahogy Felém zúdítjátok imáitokat, kinyilatkoztatom és megmutatom nektek, hogy miért imádkozzatok. Én vagyok Uratok, és hallom a kiáltásotokat, én harcosaim! Én, a Dicsőség Királya, hívlak titeket, helyetekre állítalak, felfegyverezlek és betöltelek és megerősítelek titeket. Meg ne rettenjetek, én hallom kiáltásotokat és ne féljetek, mivel Én veletek vagyok, Harcosaim!

Én vagyok a mindenség Teremtője! Én Isten vagyok minden nemzet felett! Mozgok Szellemem által és felébresztek embereket, akik időt töltenek a térdeiken és imáikban, közel Hozzám, kiáltanak fel; tudva és hittel remélve, hogy Én mozdulok az imáikon keresztül. HÁT, KELJETEK FEL HARCOSAIM! Hívlak benneteket, hogy álljatok a résekre ebben az időszakban!