2014. május 30., péntek

Szombat: Imádat Sátor

Holnap, szombaton délután 5-kor találkozunk az Imádat Sátorban!

www.imadatsator.hu

Prófécia 2014. május 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 30.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A nyughatatlanságodat és a korlátoktól való szabadság iránti vágyadat tartsd a tisztaság és az igazságos életforma határain belül. Ne legyél hajlandó megengedni, hogy a testi vágyaid vagy az ellenség csábításai a szellemi lakhelyed területén kívül vigyenek, és ne felejtsd el, hogy ki vagy Énbennem, mondja az Úr. Ápold a békességet, és maradj továbbra is biztonságban.

1 Korinthus 10:23 Minden szabad nekem, de nem minden használ; minden szabad nekem, de nem minden épít.

2014. május 29., csütörtök

Jézus beszédei - ha követitek, megmenekültök

[kép: Jézus hegyi beszéde - aki nem cselekszi, bolond házépítő]

A társadalmi feszültségek újabb mozzanata Miskolc környékén

Csak egy rövid figyelemfelkeltés: a Miskolc környéki városok tiltakozó aláírásgyűjtésbe kezdtek amiatt, hogy Miskolc május 8-i rendeletmódosítása szerint akkor kapnak milliós támogatást a szociális bérlakásokból elköltöző romák, ha Miskolc határain túl vesznek ingatlant. (Az erről szóló mai cikket itt olvashatod az Origo oldalán.) Ahogy a május 3-i Imádat Sátor alkalmon elmondtam a prófétai látást, Észak-Magyarország ítélete közeledik. Az egyik terület, ahol ennek az előjeleit látni fogjuk, a társadalmi feszültségek. A cigány és a magyar lakosság közötti feszültségek nagyon jellemzőek sajnos ebben a régióban, és úgy látszik, egy olyan folyamat indult el, amit már egyáltalán nem könnyű megállítani.

Mindez azért fontos, mert ezek is előjelei annak, amiről a prófétai látás szólt: Észak-Magyarországon "...többféle különböző probléma egybeeső fokozódása fogja sokak számára elviselhetetlenné, vagy rendkívül nehézzé tenni az életet. A természetben, a gazdasági életben, a társadalmi feszültségekben, és különösen az Ukrajnában folyó események közvetett hatásaiban is látható lesz ez."

Ebből elsősorban Isten népének kell tanulságokat levonnia. Muszáj egy sürgős újjáépítésbe kezdeni, melynek során mindent átértékelnek a gyülekezetek, és Jézus beszédeinek a kősziklájára alapoznak és építenek, mert enélkül súlyos romláson fognak keresztülmenni az elkövetkezendő megpróbáltatások által. Itt kezdődik, a mi régiónkban, de Isten az Ő háza felett mindenhol ítéletet fog tartani. Ő mindenképpen megdicsőíti magát. Legyünk részesei annak, ahogy Ő megdicsőül, és ne a megszégyenülésünk által kelljen ennek megtörténnie. ~O.Gy.

Prófécia 2014. május 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Állj meg, mielőtt megteszed a következő lépést! Készíts leltárt, és értékeld ki azt, ahol most vagy szellemileg. Mindenképpen gondoskodj róla, hogy ébren legyél, sőt, éber legyél, és készen állj arra, hogy átmenj Velem a következő szintre. Sok mindent akarok megmutatni neked, amihez arra lesz szükség, hogy a szíved és az elméd kitisztult és fogadóképes legyen. Mindent el kell engedned, ami gátolja a Szellemben való sodródásodat, mondja az Úr. Legyél mindenestül tiszta!

Galata 5:7-9 Jól futottatok; kicsoda gátolt meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak? Ez a hitetés nem attól van, aki titeket hív. Kis kovász az egész tésztát megkeleszti.

2014. május 28., szerda

Prófécia 2014. május 28.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Fakadjon fel benned a Szellemem élete, mint egy tiszta és friss vízáradat! Ömöljön szét az egész lelkedben, és hozzon új reményt és szabadságot! Itt az ideje, hogy teljes mértékben elengedj mindent, ami a sötétségben tartott fogva téged.    Törj ki!    Kelj fel!    Töltsön be az új élet öröme, mondja az Úr.

János 14:6 Jézus így válaszolt: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam."

2014. május 27., kedd

Prófécia 2014. május 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Maradj közvetlenül mellettem, mondja az Úr, és ne legyél hajlandó megengedni, hogy mások bármiféle kritikája rávegyen arra, hogy túl sokat vizsgálgasd magadat. Miközben arra törekszel, hogy tiszta legyen a szíved, és szentek legyenek az indítékaid, Én irgalommal és kegyelemmel győzlek meg az igazságról és a bűnösségről. A megfelelő és hosszan tartó változás csak a Szellem által tud megtörténni, és nem egy bizonyos mértékű testi tökéletesítés által.

Zsoltárok 51:10 Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős szellemet újítsd meg bennem.

2014. május 26., hétfő

Prófécia 2014. május 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 26.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Erre az új időszakra sok meglepetéssel hozlak elő benneteket. Azok a meglepetések, amiket Én hozok elő, a hasznotokra lesznek. Viszont az ellenség ellenetek végzett munkája is meg fog lepni titeket. Ne csüggedjetek el! Ne mondjatok le arról, hogy azon az ösvényen járjatok, amit Én készítettem el számotokra. Legyetek készek belépni abba, amit Én cselekszem, amit Én mutatok nektek, és ami eljön hozzátok. Az Én királyságom bősége jön elő az életetekben olyan formákban, amilyeneket eddig még nem láttatok. Bátorodjatok! Ne csüggesszenek el azok a dolgok, amiket el kell viselnetek, és amiken keresztül kell mennetek, hanem bátorodjatok fel a folyamat során. Én foglak vezetni és vezérelni titeket. Ti pedig többféle nagyszerű áldásban fogtok részesülni ebben az időszakban. Készüljetek fel arra, hogy meg fogtok lepődni, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Az ösvény, ami a királysági vándorutadon lett elkészítve számodra, csakis a Szellem birodalmában található meg. Ez egy mindig emelkedő ösvény - egyre magasabbra vezet, a szellemi igazság egyre világosabb megértése által. Azt akarom, hogy keress és találj igazságot mindenben, amit hallasz, látsz és teszel. Minden, ami körülötted van, egy létfontosságú királysági igazságot tartalmaz. Keresd meg, mondja az Úr. János 8:32 "És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket."

2014. május 23., péntek

Prófécia 2014. május 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Habár dúlnak a szellemi és a természetes viharok, találd meg a békesség helyét, ahol a hited és a bizalmad rendületlen. Én veled vagyok és melletted állok még a legnehezebb körülmények között is. Ne legyél hajlandó megengedni, hogy a félelem vagy az aggódás ellopja a Szellemben való stabilitásodat, mondja az Úr. Legyél erős és bátor, és engedd, hogy diadalban vezesselek!

Lukács 8:24 Ekkor odamentek hozzá [Jézushoz], felébresztették, és így szóltak: "Mester, Mester, elveszünk!" Ő pedig felkelt, ráparancsolt a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett.

2014. május 22., csütörtök

Prófécia 2014. május 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Használj ki minden alkalmat arra, hogy felemelkedj az élet problémáinak a kicsinyessége és figyelemelterelései fölé. Csak úgy tudod megtenni ezt, ha elbánsz az istentelen gondolatokkal és érzelmekkel. Nézz Rám, és legyen hited abban, hogy Én egy magasabb helyre viszlek a Szellemben, azért, hogy a gondolataid, a beszéded és a cselekedeteid az Én jellememet és természetemet tükrözzék, mondja az Úr. Szellemi egység lesz az eredménye annak, hogy ha mindazzal, ami Én vagyok, összhangban leszel, és ebben megszilárdulsz és megerősödsz.

János 17:20-23 "De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél."

2014. május 21., szerda

Medvék Észak-Magyarországon

Újra Észak-Magyarország. A Magyarországról rég eltűnt barna medvék az Origo mai cikke szerint itt jelennek meg újra sűrűbben, ezek Szlovákiából jönnek át, az egyik fő oka ennek a viharok pusztítása a Tátrában, tehát a természetes élőhelyükről kellett elvonulniuk. A napokban (május 10-én) orvvadászok le is lőttek egyet Salgótarján mellett (Nógrád megye). A cikk igyekszik egy megnyugtató hangnemet megütni, és én sem akarom fölöslegesen felkorbácsolni az érzelmeket, de ha elolvassuk, úgy gondolom látni lehet, hogy ez a nyugodt helyzet csak most tűnik biztosnak. A bocsait féltő medve, vagy a támadást érzékelő már agresszív is lehet. Azt írják, ha az erdőben kirándulók a kijelölt turista-ösvényen maradnak, akkor nem lehet baj. Lehet, hogy ezt megnyugtatásnak szánták, nekem nem tűnik annak.

De miért lényeges egy ilyen hír? Fontos, hogy ne csak a természetes szemünkkel szemléljük az eseményeket. Sokszor fokozatosan történnek a dolgok. Ha a Szlovákia hegységeiben élő medvéknek csak a töredékrésze indul el Magyarországra, akkor is elég sok olyanról beszélünk már, akik új helyet keresgélnek itt maguknak. Úgy gondolom, hogy ezek az apró jelek figyelmeztetésül vannak, hogy tudhassuk, mire lehet számítani. A természetben felborult a rend, még jobban, mint eddig, és ez nem a természetben indult el, hanem a természetfölötti területen.

A természetfölöttiben a bűnök és a gonoszság elterjedésével borul fel a rend. Isten uralma igazság, békesség és öröm. Ez egy megnyugtató rendet jelent, ahol boldog lehet mindenki. Minél távolabb állunk ettől, annál jobban gerjesztjük a következményeket, amelyeket nem Isten tervel ki és küld ellenünk, hanem mi magunk okozzuk, az ördög különböző erőinek megnyitva a kapukat, aki rendetlenséget csinál, és azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Csak Isten útmutatásainak engedve tudunk kimászni a fokozódó bajokból. Ezekről volt már szó korábban, és lesz is. De most látnunk kell, hogy Magyarország északi részén apránként elindult valami, ami nagyobb bajokat produkál a jövőben, és feltűnő lesz a különbség az ország többi részéhez képest, különösen a Dunántúlhoz képest. Az eddigi különbségek még nagyobbak lesznek az eszkalálódó és egymással összekapcsolódó különböző problémák fokozódása miatt.

Amikor Észak-Magyarországról beszélek, akkor nem csak a hivatalosan ide számított három megyét értem alatta (Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén), hanem folytatólagosan Magyarország északkeleti részén Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is.

Végezetül idemásolom az Origó cikkében is megjelent ábrát, ahol a környező országok medvepopulációját is kimutatják. A Szlovákián kívüli többi országban élők túl messze vannak, de északról továbbra is kérdéses, mennyit várhatunk.
A színes foltok a barnamedve populációk helyét jelölik.
Ukrajnában nem mutatja, de csak azért, mert a térkép csak
Közép- és Dél-Európára vonatkozik (Forrás: Origo/European Commission)
Érdemes elgondolkodni: ha elkezdenek átvándorolni, hol nem tudnak átmenni? Például a Dunán. A Dunántúl területe hosszútávon nagyobb biztonságot fog jelenteni, és nem csak a természeti problémák terén. Egy szellemi párhuzam a mostani hírhez: a "nagy medve" (Oroszország) által gerjesztett problémák, amik Ukrajnában jelentkeznek, hatással vannak a mi országunkra is. Továbbra is érdemes lesz megfigyelni: a közvetett hatások az északi-északkeleti régióban fognak a későbbiekben váratlan eseményekben megnyilvánulni, amik a hétköznapi élet nyugalmát, biztonságát jelentősebben meg fogják zavarni, miközben például a Dunántúlon élők ebből nem sokat fognak érzékelni. Ennek is van egy folyamata a láthatatlan világban, és ennek egy természeti előjele, hogy a medvék elindultak erre a területre, de természetesen nem csupán erre gondolok.

Ahogy az előbb írtam, kérlek jegyezzétek meg: a Dunántúl területe hosszútávon nagyobb biztonságot fog jelenteni, és nem csak a természeti problémák területén. Északon a később kialakuló helyzet miatt, biztonsági okokból a szabad mozgást is korlátozni fogják, a lakosság biztonsága érdekében, akár a kijárási tilalomhoz közelítő állapotot, időszakokat is bejelenthetnek Magyarország északi-északkeleti területein, városaiban. Az én városom, Miskolc is számíthat ilyenre a későbbiekben, ezt újra és újra érzékelem. Hiszem, hogy ezekkel kapcsolatban a kellő időben Isten Szelleme részleteket is ki fog jelenteni, ahol és amennyire szükséges. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Szent Szellem.

Legyetek erős szívűek, keressétek Isten orcáját, bízzatok benne, engedjetek az Úrnak, járjatok Jézus tanításai szerint, és figyeljetek, mert Ő végig biztonságban akar vezetni benneteket. Ő a mi Pásztorunk, aki az életét is odaadta értünk. Engedjük, hogy az Ő tökéletes akarata és uralma érvényesüljön minden téren.

Igaz, hogy az igazak imáira odafigyel az Úr,
de az igazaknak is oda kell figyelni az Úrra.

Országh György

Prófécia 2014. május 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Semmi sötétséget ne engedj be a lelkedbe és a szellemedbe! Járj az igazság világosságában! Legyél kedves és tegyél jót mindenkivel, akire hatással tudsz lenni. Itt az ideje, hogy minden sértő dologtól megtisztítsd a szívedet, és az Én szeretetem edénye legyél, mondja az Úr Szelleme. Emelkedj feljebb egy új, stabil helyre, ahol békesség és igazságosság van a szívedben.

Zsoltárok 51:10 Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős szellemet újítsd meg bennem.

2014. május 20., kedd

Észak-Magyarország a fókuszban

Már írtam itt a blogon az Észak-Magyarországi dolgokra vonatkozó prófétai látásról, üzenetről, aminek a beteljesülései láthatóak, hallhatóak voltak azóta.

A prófétai üzenet összefoglalójában az alábbi területeket említettem: "A mi régiónkban többféle különböző probléma egybeeső fokozódása fogja sokak számára elviselhetetlenné, vagy rendkívül nehézzé tenni az életet. A természetben, a gazdasági életben, a társadalmi feszültségekben, és különösen az Ukrajnában folyó események közvetett hatásaiban is látható lesz ez."

Korábban már írtam a természeti mozzanatokról, most a társadalmi feszültségekkel kapcsolatos eseményekről fogok említést tenni. Amikor látok-hallok ezekkel kapcsolatos híreket, eseményeket, azokat továbbra is szeretném közzétenni itt. Kérlek, kövessétek nyomon a Prófétai Napló facebook oldalt is.

Ma az Indexen találtam egy cikket, ami olyan eseményről szól, ami a régiónkban sajnos nem nagyon meglepő, de elszomorító, de az utóbbi időkben nem lehetett hallani ilyesmiről, csak most májusban (romák házára dobtak molotov-koktélt Ónodon). A cigány és a magyar lakosság közötti feszültségeket csak Isten uralma fogja tudni stabilan feloldani, ami nem merül ki annyiban, hogy kereszténynek mondjuk magunkat. Igazi Jézus-követő, Isten jelenlétében, a Szent Szellemben élő embereknek kell lennünk, nekünk magyaroknak, és a romáknak is. Ezt nem lehet elintézni egy "előremenéssel", egy látványos megtérő-imával, vagy néhány istentisztelet látogatásával. Krisztus-követő tanítványokká kell lenni, és ez azoknak a felelőssége elsősorban, akik az evangéliumot hirdetik.

Ha nem történnek gyökeres változások a gyülekezetekbe járók életében ezen a téren, akkor a természetes módon fokozódó problémákat a kereszténység sem fogja tudni megállítani. Isten ítélete a gonoszságok szövevényes, súlyos elterjedése miatt megállíthatatlan, és Észak-Magyarország kiemelkedő ebben.

Ahogy az összefoglalóban is írtam: Igaz, hogy az igazak imáira odafigyel az Úr, de az igazaknak is oda kell figyelni az Úrra. Az Úr három fő dolgot cselekszik folyamatosan a földön: kegyelmet, ítéletet és igazságot (lásd: Jeremiás 9:24). Miközben az Ő kegyelme örökkévaló, azért van ítélet is időről időre, hogy a bűnös, gonoszsággal terhelt dolgokat megállítsa, a jót megerősítse, és így megtörténhessen az igazságosság megszilárdítása. Érdemes imádkozni, de úgy, hogy ismerjük és elismerjük Isten útjait, szándékait, és várva várjuk a végcél beteljesülését: az igazságosság felemelkedését, ami Istennek dicsőséget hoz, az embereknek pedig áldást.

Országh György

A prófétai üzenet összefoglalóját az Imádat Sátor oldalon találjátok, az azóta megfigyelt természeti mozdulásokról néhány napja kezdtem írni itt a blogon.

Prófécia 2014. május 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ébredj fel, és vigyázz! Az ellenség irigységet és féltékenységet fog gerjeszteni, aminek a hatására elkezded összehasonlítani magadat másokkal. Ennek fölösleges bosszankodás lesz a következménye. Te viszont könnyen ki tudod kerülni ezt a csapdát azzal, hogy elhagyod az önmagadra fókuszálást és az érzelmi koldus-mentalitást. Járj és élj a Szellemben, mondja az Úr. Bocsáss meg, és lépj tovább!

2 Korinthus 10:12 Mert mi nem merjük magunkat azokhoz számítani vagy hasonlítani, akik magukat ajánlgatják. De azok sem cselekszenek okosan, akik magukat önmagukhoz mérik, és magukat önmagukhoz hasonlítják.

2014. május 19., hétfő

Prófécia 2014 május 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 19.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Gyertek, és kövessetek Engem! Meghallottátok a szavamat, és egy dicsőséges alapelvet ragadtatok meg. Ha alkalmazni fogjátok azt az alapelvet, akkor Isten királysága vadonatúj lesz számotokra, olyan különféle módokon, amit eddig még nem értettetek, és olyan módokon, amit eddig még nem tapasztaltatok. Mert a királyság valósága a szellemi világban van elrejtve, Istennek a királyságában. A kapcsolódási pont pedig bennetek van, hogy megtapasztalhassátok ennek a napnak és ennek az új időszaknak a teljességét, és azt, amit veletek teszek, testületileg és személyesen is. Ne szalasszátok el a lehetőségeket, amelyeket Én adok nektek azért, hogy friss, új módon tapasztaljátok meg az Én királyságomat, mondja az Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Nagyon erőssé és céltudatossá tesz az, amikor ápolod a Velem való szellemi kapcsolódást, mondja az Úr. Legyél egy Velem itt és most, és ne legyél hajlandó megengedni, hogy az irántam való szereteted ellangyosodjon. Ha a fókuszod átáll a világ dolgaira, vagy ha a körülmények elterelik a figyelmedet, akkor el fogod veszíteni az érdeklődésedet a nem látott dolgok iránt.
Róma 1:20-21 Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az Ő örökkévaló hatalma és Istensége, a világ teremtésétől fogva az Ő alkotásaiból megérthető és átlátható; úgyhogy nincs mentségük. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették Őt, sem néki hálákat nem adtak, hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett.

2014. május 16., péntek

Prófécia 2014. május 16.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Figyelj oda a jelekre körülötted, mert bizony több különböző módon fogok szólni hozzád, és olyan dolgokat fogok mutatni, amiket látnod kell a természetes világban, ahhoz, hogy megérthesd, amit a szellemi világban cselekszem. A mostani időben készíthetsz terveket, de lazán kell tartanod, nyitott tenyérrel, hogy a Szellemem vezethessen téged. A következő lépésed, az Én vezetésem, sőt a biztonságod múlik azon, hogy képes vagy-e követni, mondja az Úr.

Példabeszédek 16:9 
Az embernek az értelme terveli ki útját, de az ÚR irányítja járását.

2014. május 15., csütörtök

Észrevételek Észak-Magyarországról, az "őrhelyemre állva"

Ahogy a május 3-án tartott Imádat Sátor alkalom prófétai üzenetében is beszéltem róla, az Észak-Magyarországon élők nagy változásoknak néznek elébe. (Ezt a dátumot többször másodikának írtam tévesen, elnézést kérek ezért.) Azóta több minden történt. A természetben elkezdődtek az apró jelek. Néhány nappal később, május 8-án földrengés volt a Bükkben, amit Miskolcon is lehetett néhol érzékelni. Konkrétan én is éreztem. Először egy halk robajt lehetett hallani egy-két másodpercig, olyan volt, mintha közvetlenül a ház előtt húzott volna el egy nagy terhet szállító kamion, és szinte ugyanabban a pillanatban érezni is lehetett, megmozdult alattam a bútor. A kisfiam akkor még aludt, de erre ő is forgolódni kezdett. Ez a 2.8-as földrengés ebben az évben egyelőre a legnagyobb az országban, és pont itt Észak-Magyarországon történt. (Itt megtekinthető a Szeizmológiai Intézet honlapja, ahol ezeket az adatokat is látni lehet.)

Az Yvette ciklon tegnaptól kezdve végigvonult (vagy még most is vonul) az országon, és sok helyen okoz károkat, de a viharos szél miatti első kitelepítés ma (május 15-én) pont Észak-Magyarországon, Borsod megyében történt, a megrongálódott házakból több mint száz embert kellett kitelepíteni Tornanádaskán. (Erről itt olvasható egy rövid cikk.)

Más témakörben is vannak érdekes megfigyeléseim, amelyek később összegzek. Mindezeket nem azért írom, hogy bizonyítani próbáljam a próféciám hitelességét, hanem hogy akiket érdekel, azokkal megfigyelhessük, hogyan alakulnak természetes szinten az események a kijelentésekkel összhangban. A prófétai látásra szükség van, mások által is, és hiszem, és tudom, hogy az Úr sokak hasznára fogja használni az ilyeneket ezekben az időkben.

"Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva, hogy mit szól hozzám és mit felel panaszomra."
(Habakuk 2:1)

Prófécia 2014. május 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Van egy finom egyensúly aközött, hogy megtartod a függetlenségedet - hogy szabad vagy mások irányításától - és aközött, hogy eközben engedelmeskedsz a legitim hatalomnak. Ahhoz, hogy megtaláld ezt az egyensúlyt, meg kell értened azt a biztonságot, amit Bennem találsz, mondja az Úr, és szükség lesz az ebből fakadó hitedre és bizalmadra is. Én vagyok az a hely, ahol a te biztonságod és szabadságod van.

Zsoltárok 27:1 Az Úr az én világosságom és üdvösségem, kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége, kitől rettegjek?

2014. május 14., szerda

Legyünk tájékozottak a szemünk előtt beteljesülő próféciákról

Amire egyre több előkészületet tesznek, a jeruzsálemi templom újra felépítése, egy jel lesz arra, hogy amik meg vannak írva, beteljesülnek. Majdnem kétezer éve várat magára ez az esemény, és mindaz, ami a próféciákban a templomhoz kapcsolódik. A jelenlegi korszak közelgő lezárulása, a törvénytipró hamis messiás fellépése, a zűrzavaros utolsó évek, és a végén az elragadtatott szentekkel együtt Jézus visszatérése és uralkodása ... mind valóság.

Jeruzsálem óvárosa a templomheggyel. Itt akarják megépíteni az ószövetségi templomot,
amit a két mecset jelenléte akadályoz. (Kép forrása: U.S.News - David Silverman/Getty Images)
Az Idők Jelei cikke: "Mit jelent a harmadik zsidó templom felépülése?" itt olvasható: http://idokjelei.hu/2014/05/mit-jelent-a-harmadik-zsido-templom-felepulese/

Prófécia 2014. május 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

A változások, amelyek úgy tűnnek, hogy már túl hosszú időt vesznek igénybe, most hirtelen bekövetkeznek egy nagyon gyors eseménysorozat által. Legyél rugalmas! Én áthordozlak azokon a dolgokon, amik az általad irányítható dolgok körén kívül esnek. Haladj az áramlattal, mondja az Úr. Semmi szükség arra, hogy aggódj, vagy hogy félj, mert Én veled vagyok, hogy beszéljek a szívedhez, és útmutatást adjak neked. Neked csak annyi a dolgod, hogy engedelmesen átadd magadat.

Jób 36:11 Ha engednek és szolgálnak néki, napjaikat gazdagságban töltik el, és esztendeiket gyönyörűségekben.

2014. május 13., kedd

Prófécia 2014. május 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Őrizd a szívedet és az elmédet, hogy szilárdan megépülhess a békesség helyén. Békességben kell lenned ahhoz, hogy megfelelően tudd megítélni a szellemi környezetedet; és ismerned kell annak a környezetnek az állapotát, ahhoz, hogy hatékonyan tudj hadakozni a lelked ellensége ellen, mondja az Úr. Használd a hatalmadat, hogy megalapozd és megőrizd a tisztaságot.

Lukács 10:19 Íme, hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és hogy semmi se árthasson nektek.

2014. május 12., hétfő

Nagy változások Észak-Magyarországon

Ezen a linken olvashatjátok a május 3-i Imádat Sátor alkalmon elhangzottak összefoglalóját:


Prófécia 2014. május 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 12.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Hallom, ahogy azt mondja az Úr arról a nagy küszködésről, amibe belekerültél, hogy figyeld meg a pillangó életét, mert neki is küszködnie kell, és mindaddig kell folytatnia a küszködést, amíg egyszer csak kijön, és kitör, és kiszabadítja magát abból a kötöttségből, ami arra volt, hogy a születés pozíciójába zárja. Nem volt ez rossz hely, ugyanis elő fogsz jönni, és ki fogsz menni belőle. Sokkal meghatározóbb mértékben fogod bevinni Istent a helyzetedbe, mint valaha. A küszködéseid pedig, azzal a helyzettel kapcsolatban, amire ebben a pillanatban gondolsz, megszűnnek, amint kitörsz és szárnyalni kezdesz, mint ahogy a pillangó is. Annak az időszaka van, amikor elő kell jönnöd.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Őrködnöd kell egy támadás miatt, ami a becsületedet és a tisztességedet fogja megkérdőjelezni. Ne lepődj meg, ha az ellenség fel fog használni valakit, akiben korábban megbíztál, hogy rossz híredet keltse. Megelőző hadviselést végezhetsz, és meghiúsíthatod ezt a küldetést, mielőtt bármilyen kárt okozna, viszont használnod kell a szellemi ítélőképességedet és a szellemi hatalmadat, mondja az Úr. Náhum 2:1 Feljött eléd az, aki szétszór. Állíts őrt az erődre! Figyeld az utat! Erősítsd az oldalvédet! Nagy erőket vess be a megerősítésre!

2014. május 9., péntek

Prófécia 2014. május 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 9.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Nem tehetsz semmit a múlttal, akár jó volt, akár rossz. Itt az ideje, hogy előre lépj, és elengedd mindazt, ami mögötted van. Semmit sem tehetsz azért, hogy megváltoztasd, ami volt. Egyes döntéseid olyan szellemi magvakat vetettek, amelyeknek a termése megbánás lett. Most viszont már jobb döntéseket hozhatsz, amelyekből egészségesebb és gazdagabb aratásod lesz. Dönts bölcsen, mondja az Úr, mert egy új kezdet, és új lehetőségek küszöbén állsz.

Galata 6:7 Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is

2014. május 8., csütörtök

Prófécia 2014. május 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 8.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Annyi minden változott, hogy már azt sem tudod, mit gondolj magadról, az ellenség pedig meg fogja próbálni kihasználni ezt a helyzetet egy identitás-válsággal és hazugságokkal. Bennem kell megtalálnod az identitásodat, úgy, hogy közeledsz Hozzám. Egy új időszakba lépsz be most, amelyben különféle módokon foglak használni, úgy, ahogy eddig még nem gondoltad. Hadd végezzem el benned azt, hogy előtérbe kerüljön a te igazi, örökkévaló identitásod. Találd meg a biztonságodat a Velem való rendíthetetlen kapcsolatodban, mondja az Úr.

Ézsaiás 41:10 Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened; megerősítelek, sőt megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak.

2014. május 7., szerda

Prófécia 2014. május 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 7.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Bármit teszel, rajtad és a döntéseiden múlik, hogy a szellemi élet gyümölcsét termed meg, és békességet hozol létre, vagy sem. Ez minden egyes nap kihívása, hogy hogyan reagálsz minden egyes helyzetre és lehetőségre. Az életet is meg tudod teremni gyümölcsként, és a halált is. Lehetsz kedves és jószívű a másokhoz való viszonyulásodban, és lehetsz az ellenkezője is. Állj ellene annak a kísértésnek, hogy énközpontú és érzéketlen legyél, mondja az Úr. Vezessen az Én Szellemem!

Példabeszédek 18:21 Élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi.

2014. május 6., kedd

Prófécia 2014. május 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 6.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Figyelj, hogy meglásd a nyitott ajtókat, amelyek közelebb vezetnek Hozzám, mondja az Úr. Utat készítek az Én Gyülekezetem számára, hogy a tökéletes rend állapotába kerüljön, de nektek egyesével is mindegyikőtöknek használni kell az akaratotokat, és vágyakoznotok kell arra, hogy magasabbra jöjjetek. Szánjátok rá a szíveteket és az elméteket, hogy rendbe hozzátok az értékrendeteket, és hozzátok meg azt a döntést, hogy valóban Engem és az Én királyságomat teszitek az első helyre. Így majd az összes többi dolog is a megfelelő sorrendbe fog kerülni.

Efézus 4:14-16 többé ne legyünk gyermekek, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek álnokságától, tévútra csábító ravaszságától, Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban; Akiből az egész Test, szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve az Ő segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a Testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben.

2014. május 5., hétfő

Prófécia 2014. május 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 5.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Nem megmondtam, hogy veletek vagyok? Nem megmondtam, hogy előhozlak titeket ebben az időszakban? Nem megmondtam, hogy szólni fogok a próféták által, hogy megértsétek azokat a dolgokat, amelyeket szükséges elfogadni annak érdekében, hogy ebben az időszakban vadonatúj módon léphessetek előre, győzelemben, az Én királyságomban, mondja az Úr. Mert Én nem fogok csalódást okozni nektek, ahogy némelyek csalódottak lettek. Én a ti oldalatokon állok. Én foglak vezetni, vezérelni, megtisztítani és felkenni benneteket, hogy annak a munkának a teljessége, amit ezekben a napokban végzek, a tiétek lehessen, és átvehessétek. Tehát gyermekeim, egyszerűen csak kérjétek, és megkapjátok azt, amit Én cselekszem. A mai napon legyetek felkenve, és vegyétek át az igatörő kenetet, amit Én biztosítok számotokra.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Azt szeretném, ha visszapillantanál az elmúlt évre. Nagy és különféle megpróbáltatásokkal szembesültél, de Én veled voltam az utad minden egyes lépésénél, és megadtam a kegyelmet ahhoz, hogy győzni tudj. Erősebb vagy, és nagyobb rugalmasságot tanúsítottál, mint amit valaha képzeltél. Ez a növekedés. Soha ne feledd, hogyan vezettelek át, nemcsak győzelemben, hanem még jobban megértetted, és még tudatosabbá vált számodra a királyságom és a jelenlétem, mondja az Úr. Örvendezz! 1 János 5:4 Mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

2014. május 2., péntek

Prófécia 2014. május 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 2.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Állj ellene annak a kísértésnek, hogy az elterelő dolgokat kövesd, amik elvezetnek téged Tőlem. Nem minden jelent elterelést, ami a megszokottól eltér. Neked kell kiértékelned, hogy azáltal, amit csinálsz, távolabb kerülsz a Velem való kapcsolattól, vagy közelebb kerülsz. Hadd vezesselek Én azon az úton, amelyen járnod kell, és így szellemileg meg fogsz erősödni, mondja az Úr.

1 Korinthus 7:35 Ezt én a ti hasznotokra mondom, nem azért, hogy tőrt vessek nektek, hanem az illedelmességért és azért, hogy úgy élhessetek az Úr mellett, hogy ne legyetek ide-oda rángatva!

2014. május 1., csütörtök

Prófécia 2014. május 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. május 1.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Ahogy új tapasztalatokra lelsz, használd az ítélőképességedet, hogy különválogasd a jó dolgokat azoktól, amik nem jók. Nem engedheted, hogy a kíváncsiság és az új dolgok megtapasztalása iránti vágyad félrevezessen. Neked az lesz a jó, ha a Szellemem sodrásában leszel, miközben megszilárdítod magadat az isteni rendben. Csakis így fogod tudni betölteni a rendeltetésedet az Én tökéletes tervem szerint, mondja az Úr.

1 Korinthus 10:23 Minden szabad nekem, de nem minden használ; minden szabad nekem, de nem minden épít.