2012. szeptember 28., péntek

2012 szeptember 28.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 szeptember 28.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Az átmenet időszakában voltál már egy ideje, de Én azt mondom neked most, hogy a mai nap egy korszak végét jelöli, és egy új korszak kezdetét. Próbákon és nyomorúságokon mentél át, győzelmek és vereségek közt. Nagy tanulságokra jutottál a körülményeid által, és ezek nagyon jó szolgálatot fognak tenni neked. Megrengetést, megrázatást éltél át a változás által, elcsüggedtél a rossz döntések következményei miatt, és néha úgy érezted, elvesztetted a vezetést. Itt az idő, hogy hátrahagyd a múltat, és belépj az új napra, amelyben bölcsességet fogok kiönteni. Igazgatni fogom a lépéseidet. Megerősítelek és új reményt adok neked, mondja az Úr.

Zsidókhoz írt levél 12:27 Ez a „még egyszer” jelzi a megrendíthető, vagyis teremtett dolgok átváltozását, hogy a rendíthetetlenek megmaradjanak.

2012. szeptember 27., csütörtök

2012 szeptember 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 szeptember 27.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Add át Nekem az aggodalmaidat és a gondjaidat, mondja az Úr. Azokról a dolgokról beszélek, amik folyamatosan ott zakatolnak a fejedben, és megragadnak téged, hogy lehúzzanak a testi gondolkodásba.  Én azt szeretném, ha szárnyalnál a Szellemben, hogy megtaláld a szabadságot és örömöt azok helyett, amik egyfolytában nehezítik a jól-létedet. Hozz egy tudatos döntést, hogy elengeded, és bízol Bennem, mert Én bizonyosan veled vagyok, hogy segítsek legyőzni minden egyes hátráltató helyzetet.

Zsidókhoz írt levél 12:1 Annakokáért mi is, akiket a bizonyságoknak ily nagy fellege vesz körül, félretéve minden terhet és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk levő küzdőtért.

2012. szeptember 26., szerda

2012 szeptember 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 szeptember 26.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Talán azt gondolod, hogy amikor nem igazán kedves dolgokat mondasz másokról beszélgetve, akkor csak annyit teszel, hogy megosztod a véleményedet és az érzéseidet. Pedig ez nem más, mint haszontalan fecsegés és pletyka, ami megnyitja az ajtót azelőtt, hogy átkozott legyél, és nem áldott, ugyanis azok az átkok, amiket a szád beszédei küldenek ki, egyszerűen visszatérnek hozzád. Valóban igaz, hogy minden haszontalan szóról számot fogsz adni (Máté 12:36). Egy új időszakba lépsz be most, ami közelebb hoz téged Hozzám, de ezzel az egy dologgal le kell számolnod, úgy, hogy jobb döntéseket hozol. Örülni fogsz majd, hogy azt választottad, hogy őrködsz a szád beszédei felett.

Zsoltárok 19:15 Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted, legyenek, oh Uram, kősziklám és megváltóm.

2012. szeptember 25., kedd

2012 szeptember 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 szeptember 25.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Készüljetek fel szeretteim, hogy hirtelen kitörő fejlődésen fogtok keresztülmenni, ahogy még egyet ugrotok előre a szellemi érettségetekben. Napról napra vezettelek titeket, szinte kézen fogva, azzal, hogy útmutatásokat adtam arra nézve, hogy hogyan navigáljatok az életetekben és a körülményeitek között. Közületek sokan követték a szavamat, és korrekciókat végeztek, amelynek a hatása a növekedés. Bennetek gyönyörködöm. Annak az idejében vagytok, amikor gyorsan haladtok előre, ahogy elfogadjátok és alkalmazzátok az igazság és bölcsesség Tőlem jövő üzeneteit, mondja az Úr.

Efézus 4:11-15 Ő volt az is, aki némelyeket apostolokul rendelt, némelyeket prófétákul, némelyeket örömhirdetőkül, némelyeket pásztorokul és tanítókul a szentek helyreigazítására, kiszolgálás munkájára, a Krisztus testének építésére, míg csak mind el nem jutunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének egységére, míg férfiasságunk bevégzetté nem lesz, s a Krisztussal való teljes beteltség korának mértékéig el nem jutunk, hogy ne legyünk tovább kiskorúak, kiket hullámok sodornak el, s a tanítás akármi szele találomra ide-oda hajt, úgy, ahogy azt az emberi szeszély és ravasz tévelygők fogásai diktálják, ellenkezőleg, igazságban élve, szeretetben járva, nőjünk bele minden ponton abba, aki a fej, a Krisztusba.

2012. szeptember 24., hétfő

2012. szeptember 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 szeptember 24.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Jöjjetek most, Én népem, és menjetek be a szobáitokba. Jöjjetek most, és rejtőzzetek el, amíg el nem múlik a harag, ami erre az időszakra szól. Rejtőzz el az igazságosság helyén. Rejtőzz el a biztonság helyén. Rejtőzz el a kiterjesztett szárnyaim alatt, mert Én bizonyosan befedezlek téged a mostanra elrendelt ítélet idején. Én elkészítettem számodra egy biztonságos helyet. Az Én házam és az Én számodra készített lakóhelyem biztonságos lesz ezekben a napokban. Hívlak most, hogy jöjj elő, és alakítsd ki az otthonod egy olyan helyen, amit te szellemi Gósennek tudsz nevezni, az oltalom helyén, egy olyan helyen, ahol Én uralkodom és amit Én őrzök. Ezért azt mondom most, gyere erre a helyre. Ez egy dicsőséges hely. Ez a jelenlétem helye. Ez egy olyan hely, ahol az Én világom győzedelmeskedik. Ez az áldás helye és a jóindulatom helye a népem számára, mondja a Szentséges Mindenható Úr Isten. Légy szabad! Legyél szabadságban!


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Sokan közületek, Én népem, nem jártok a Szellemem erejében, amit Én elérhetővé tettem számotokra, mondja az Úr. Akár azért, mert nem kértétek a Szent Szellemben való bemerítkezést, akár azért, mert elutasítottátok Őt, hogy a test irányítása szerint élhessetek. Azt szeretném, ha figyelembe vennétek, hogy ezek az idők és körülmények megkövetelik az engedelmességeteket, hogy megmaradjatok a Szellemem sodrásában, és annak van az ideje, hogy Őbenne éljetek, mozogjatok és létezzetek. Lukács 11:13 Ha azért ti gonosz léterekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik.

2012. szeptember 22., szombat

Szellemi újraélesztés

Elaine Tavolacci
Szellemi újraélesztés

Napközben, ahogy telefonon beszéltem, megszakadt a kapcsolat az erős szélvihar miatt. Megnéztem a telefonomat, és azt írta ki, hogy "Nincs jel". Aztán váltott, és azt írta ki, hogy "Keresés", és ez a "Keresés" szó ott villogott egy ideig. Az ajtóhoz mentem, hogy megnézzem, mi történik odakint. Miközben néztem a  tomboló szelet, az Úr azt mondta nekem: Sokan úgy érzitek, hogy elveszítettétek a szellemi vételt, és egy friss leheletre van szükségetek Istentől. A lehelet szó az Ószövetségben úgy szól ,hogy "ruach", az Újszövetségben pedig "pneuma". A Szentírás legtöbb könyvében ezt a szót használja a "Szellem"-re is. Amikor Isten Ádámba lehelt, akkor életet adott bele (ruach). Amikor Jézus a tanítványaira lehelt, ezt mondta: Vegyetek Szent Szelemet (pneuma). Néhányan annyira ki vagytok fáradva és szellemileg ki vagytok merülve, hogy úgy érzitek, mintha még lélegzet is kiszorult volna belőletek. Jézus újra meg akar eleveníteni benneteket.

Az Úr azt mondja azoknak, akik szellemileg ki vagytok éhezve: Engedjétek, hogy vissza leheljem belétek a leheletemet. Ahogy Elizeus életre keltette a Súnemita asszony halott fiát, amikor ráfeküdt a fiúra, a száját a szájára helyezve, a szemét a szemére, a kezét a kezére, és a fiú újra életre kelt. Én vagyok a ti Ruach-otok. Én vagyok a ti Pneumátok. Engedjétek, hogy újraélesszelek benneteket a leheletemmel, és megelevenítsem azokat a halott területeket az életetekben. Rátok fogok lehelni, hogy újra lángra lobbantsam a tüzet, ami egykor bennetek volt. Rátok fogok lehelni, hogy ismét felfrissítselek benneteket. Ahogy rátok lehelek, hatalmat fogtok kapni az Én nevemben. És ugyanúgy, ahogy a tanítványaimra ráleheltem miután kijöttem a sírból, és átmentem az ajtón ott, ahol voltak, most is azt mondom: "Békesség nektek! Amint az Atya elküldött engem, én is úgy küldelek titeket." Ugyanúgy, ahogy rájuk leheltem, és azt mondtam nekik, hogy "Vegyetek Szent Szellemet", ti is vesztek erőt, ahogy rátok lehelek, hogy szolgálatba állítsalak abban, amire elhívtalak.

És ahogy rátok lehelek, az Én kenetemet fogjátok megkapni, hogy nagy dolgokat vigyetek véghez, és hogy megtanuljátok, hogyan kell a jelek és csodák új dimenziójában járni. Újra aktiválva lesztek azokban az ajándékokban, amik ki lett rendelve számotokra. Ahogy engeditek, hogy a leheletem belétek leheljem, más nyelveken fogtok szólni, prófétálni fogtok, látomásokat fogtok látni, és álmokat fogtok álmodni. Ahogy a tanítványaimat használtam, titeket is ugyanúgy foglak használni, hogy kezeiteket rátegyétek másokra, és átadjátok nekik a dicsőségemet. Ahogy arra is használtam őket, hogy betegekre tegyék a kezeiteket, titeket is meg foglak bízni azzal, hogy ugyanezt megtegyétek, és a betegek meggyógyulnak. Ahogy azon a napon is volt, amikor a Szent Szellem rászállt azokra, akik a felső teremben voltak. ismét meg foglak látogatni titeket  hatalmasan. Ne félj ettől a bensőséges kapcsolattól, inkább fogadd az Én dicsőségemet, és ahogy ezt megteszed, minden átalakul az életedben, mondja az Úr.

2 Királyok 4:32-35
Ekkor Elizeus bement a házba, ahol a fiú holtan feküdt az ágyán. Bement, bezárta kettőjük mögött az ajtót, és imádkozott az ÚRhoz.  Majd fellépett az ágyra, odafeküdt a gyermek mellé, és rátette száját a szájára, szemét a szemére, tenyerét a tenyerére. Ahogy így ráhajolt, fölmelegedett a gyermek teste. Azután néhányszor föl-alá járt a házban, majd ismét odalépett, és föléje hajolt. Ekkor a fiú tüsszentett hétszer egymásután, és felnyitotta a szemét.

János 20:21-22
Jézus erre ismét ezt mondta nekik: "Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket." Ezt mondván, rájuk lehelt, és így folytatta: "Vegyetek Szentlelket!

Acts 4:31
Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét.

2012. szeptember 21., péntek

2012 szeptember 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 szeptember 21.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azt akarom, hogy elcsendesedj, és megtanulj koncentrálni, mondja az Úr. A stressz abból származik, hogy csak jár az agyad, és túlságosan szétszórt vagy. Fordíts elegendő időt arra, hogy elbánj azokkal a gondolatokkal, vagy elhessegesd azokat, amik haszontalanok, és elsodornak téged a Nekem való engedelmességtől. Itt az ideje, hogy kitakarítsd a gondolkodási folyamatodat, és ugyanakkor kitakarítsd a szellemi atmoszférádat is, annak érdekében, hogy tisztábban láthasd a célokat. Gyönyörködni fogsz az eredményekben.

2 Korinthus 10:4-6 hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, amikor teljességre jut a ti engedelmességetek.

2012 szeptember 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 szeptember 20.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A csüggedés egy gyilkos! Szeretteim, minden, amit megérint a csüggedés, meghal, és nemcsak az egészségetekről, pénzügyeitekről és kapcsolataitokról beszélek - hanem a feladataitokról is a királysági pozíciótokban és a hitetekben. Nehogy megengedjétek, hogy a negatív gondolkodás megakadályozza, hogy a királysági élet nyereségeit élvezzétek! Keljetek fel!

Zsoltárok 42:5 Miért csüggedsz el lelkem és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok én néki az ő orczájának szabadításáért.

2012. szeptember 19., szerda

2012 szeptember 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 szeptember 19.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Halld meg és fogadd be a szavamat. Helyezkedj úgy, hogy elfogadd a feddést, ahhoz, hogy sikeres legyél a királyságomban. Számolj le azzal, hogy azt csinálod, ami a kívánságaidat elégíti ki, és szánd oda az idődet és erőforrásaidat az Én céljaimra, mondja az Úr. Jöjj ki a megengedő akaratomból, és lépj be a tökéletes, isteni akaratomba, mert a számodra készített terveim azt követelik meg, hogy hűséges legyél abban, amit tenned kell és aminek lenned kell, ahogy azt neked elrendeltem. Nem szolgálhatsz Engem úgy, hogy közben a saját dolgodat teszed a kívánságaid teljesítése érdekében. Nálam szigorú szervezés alatt van minden; az Én királyságom egy jól megszervezett, fegyelmezett kormányzat, ami teljes alávetettséget követel.

Habakuk 2:1 Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és figyelek, hogy lássam, mit mond nekem, és mit feleljek, amikor fedd engem.

2012. szeptember 18., kedd

2012 szeptember 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 szeptember 18.


A TROMBITA, BILL BURNS:

Ebben az időszakban, mondja az Úr, meg foglak döbbenteni titeket. Mert arra készülök, hogy bemutassam a királyságom hatalmát az életetekben. És amikor felkeltek és ezt mondjátok: "Itt vagyok Uram, jöjj hozzám", akkor valóban meglátogatlak titeket a magasságból, és az ajándékaim megnyilvánulása elkezd feltárulni az életetekben. Ennek az eredménye a megelevenített hit lesz, olyan hit, ami magasabbra visz a királyságban, olyan hit, ami arra ösztönöz, hogy az Én isteni uralmam alatt éljetek, és arra hív, hogy bátran jöjjetek a kegyelmi trónom elé. Készüljetek fel arra, amit most készülök cselekedni. Helyezkedjetek úgy, hogy teljes mértékben belépjetek ebbe az új időszakba. Mert úgy lesz ez, mint ahogy a trombiták is kihirdették, hogy a királyságom dicsősége, és a Szellemem tüze és ereje most eljön hozzátok, és rátok száll. 

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A népem akaratáért folyik a küzdelem, mondja az Úr. Az ellenség erős megtévesztést küldött Krisztus Teste ellen, hogy helytelen döntéseket hozzanak, és hogy rávegye az embereket, hogy makacsul kiálljanak a döntéseik mellett, akár jók, akár rosszak azok. A rossz döntések mellett való megmaradás gyengíteni fogja a Gyülekezetem elhatározását arra nézve, hogy átadja magát az Én isteni kormányzásomnak. De Én bizonnyal mondom nektek, hogy nekem dicsőséges Gyülekezetem lesz, szeplő és sömörgőzés nélkül. Efézus 5:25b-27 Krisztus is szerette az eklézsiát és odaadta magát érte, hogy azt megtisztítsa az igében levő vízfürdővel, hogy megdicsőülve állítsa maga mellé az eklézsiát, hogy azon ne legyen szennyfolt, ránc, vagy valami efféle, hanem, hogy szent legyen és kifogástalan.

2012. szeptember 17., hétfő

Minden eddiginél nagyobb felhatalmazások

Az idők teljessége
MorningStar Prófétai Hírlevél #73
Rick Joyner

The Fullness of Time
MorningStar Prophetic Bulletin #73
Rick Joyner

(Részlet a prófétai hírlevélből)

[...]

A tisztán felismerhető kürtszó

Nem dicsekedni akarok, de még ha dicsekszem is, konkrét céllal teszem. 1980-tól 1987-ig egy olyan hétéves időszakon mentem át, amikor szinte semmi prófétai kinyilatkoztatást nem kaptam, a végén viszont volt egy két és fél napig tartó prófétai élményem, ami az addigi leghatalmasabb prófétai kinyilatkoztatásom volt. Ebből egy olyan kürtszó lett, amit az egész világon meghallottak, amikor a rövidített változata "Látomás az aratásról" címmel körbejárt. Amikor megírtam a könyvemet erről a kinyilatkoztatásról, aminek Az aratás lett a címe, első számú bestseller lett sok országban, és máig is az egyik legkelendőbb könyvünk, huszonöt év után is. Igaznak bizonyult.

Amit abban a látomásban láttam, annak a többsége mára beteljesült, viszont a legnagyobb és legfontosabb esemény még hátra van - az aratás, ami a korszak végét jelenti. Megmutatták nekem az aratás két hullámát, mindkettő a világon eddig történt legnagyobb hullám lesz, de a második sokkal nagyobb volt mint az első. Az első hullám csupán pár évvel a látomásom után kezdődött, és több mint egy tucat éven keresztül tartott. Úgy számolják, hogy többen jöttek Krisztushoz azalatt a hullám alatt, mint az első Pünkösd óta. Teljes nemzetek változtak át, a csúcsán pedig számítások szerint naponta 475.000 ember jött az Úrhoz világszerte. Észak-Amerikát és Nyugat-Európát azonban szinte teljesen elkerülte. Most eljött a mi időnk.

Egy aránylag csendes szellemi időszakot láttam az első és az azt követő sokkal nagyobb hullám között. Ez a csendes idő néhány évig fog tartani, nekünk pedig az volt a dolgunk, hogy a munkások felkészítésére használjuk ki az időt az eljövendő hatalmas betakarításra, ami ennek a korszaknak a végezetét fogja jellemezni. Tavaly elkezdtem figyelmeztetéseket kapni, hogy ez a nagy hullám hamarosan itt van, és mi nem állunk készen. Nem használtuk ki bölcsen az időt, hogy felkészüljünk a következő hullámra.

Azt mutatták nekem, hogy ez a most következő hullám úgy fog eljönni, mint a cunami. Amikor közeledik a szökőár, az óceán vize visszahúzódik. Azt láttam, hogy úgy fog tűnni, hogy a kereszténység visszavonulóban van világszerte, közvetlenül azelőtt, hogy minden idők legnagyobb hulláma eljönne a földre. Azt mondták nekem, hogy amikor meglátjuk ezt, akkor nem az lesz a dolgunk, hogy fussunk a tenger vize után, vagyis az emberek után, hanem a magaslati helyre kell mennünk.  Ez a "magaslati hely" azt jelenti, hogy Krisztussal együtt ültetve lenni a mennyei helyeken, nem csak teológiailag, hanem valóságosan egyesülve Vele és az Ő felhatalmazásával. Erről mindjárt többet is fogok írni.

Miután véget ért az első hétéves időszakom, és megkaptam a látomást az aratásról, ez a kijelentés a prófétai kinyilatkoztatások áradatát indította el számomra, ami egyre jobban erősödött. Majd megkaptam az ígéretet az "Izsakhár fiai" kenetéről, és elkezdődött egy új hétéves periódus, amikor szinte semmi prófétai kinyilatkoztatást nem kaptam. Most már csak néhány hét van hátra ebből a második hétéves periódusból. Júliusban kaptam egy kis ízelítőt az eljövendő dolgokról, egy álom-sorozatban. Néhány szempontból ezek voltak az eddig kapott legérdekesebb álmok. Azt is megmondták nekem, hogy amikor átmentem az első hétéves puszta időszakon, a végén az aratásról szóló látomást kaptam meg, a mostani időszak után azonban magát az aratást fogom meglátni - a látomás beteljesülését.

Arról is kaptam meglátásokat, hogy milyen felhatalmazást fognak kapni azok, akiknek sikerül eljutni a magaslati helyre, hogy Krisztussal együtt üljenek a mennyei helyeken. Ez a magaslati hely volt ugyanannak a hegynek a csúcsa, amit előtte láttam, és amiről a Krisztus ítélőszéke előtt című könyvemben írtam. Most minden eddiginél nagyobb felhatalmazást kapnak hamarosan azok, akik hűségesek és engedelmesek voltak. Az alábbi felsorolás csak néhány azok közül amire számítani lehet, csak a prófétai szolgálatban:


 • Olyan próféták fognak felemelkedni, akiknek állandó helyük lesz az Úr jelenlétében, és hozzáférésük lesz az Ő összes tervéhez és titkához.
 • Olyan próféták fognak felemelkedni, akik akkora tetteket hajtanak végre, amelyek túlszárnyalnak mindent, amit az ószövetségi próféták tettek, beleértve Mózest és Illést is.
 • Ennek az a célja, hogy bemutassa, az Új Szövetség valóban "jobb szövetség".
 • Némelyek valóságos hegyeknek fognak szólni, hogy emelkedjenek fel, és vettessenek a tengerbe, és ez azért fog történni, hogy bebizonyítsa: az Úr Igéje igaz.
 • Némelyeket arra fog használni az Úr, hogy az ellenség évezredes stratégiáját és uralmát göngyölítsék fel egy nemzet életében, amit egy egyszeri prófétai üzenettel fognak tenni, tömegeket szabaddá téve egyetlen nap alatt.
 • Némelyeknek minden természeti törvény felett felhatalmazásuk lesz, úgy mint a gravitáció, az idő, a tér és tömeg felett, ezzel demonstrálva a menny királyságának a hatalmát minden földi hatalom fölött.
 • Ez még a zsidókat is féltékennyé fogja tenni annyira, hogy úgy fogják keresni az Urat, ahogy Egyiptom óta nem tették egyszer sem.
 • Olyan prófétákból álló csoportok lesznek majd, akik elől semmilyen ellenség nem tudja majd elrejteni a terveit és a titkait, és ezek állandóan meg fogják hiúsítani az ellenségnek és szolgáinak a támadásait.
 • Egyetlen olyan jelentős esemény sem lesz a földön, amit Isten prófétái ne látnának előre.
 • Lesznek olyan "Izsakhár fiai" csoportok, akik ismerni fogják az eljövendő események időzítését, és a bölcsesség szavának az üzeneti lesznek náluk, hogy mit kell tennie Isten népének ahhoz, hogy fel legyenek készülve ezekre az eseményekre.
 • Ezeknek az "Izsakhár fiainak" a tanácsát fogják keresni e világ legbefolyásosabb emberei, de nekik fontosabb lesz Isten népe között a legkisebbeknek szolgálni, mint a világ hatalmasainak. Segítséget fognak nyújtani a jelen korszak vezetőinek, de főképpen az eljövendő királyság jövőbeli vezetői felé lesznek elkötelezettek.
 • Isten emberei közül néhányan felhatalmazást kapnak minden betegség és minden emberi szenvedés fölött.
 • Az étel és más források megszaporítása hétköznapi jelenséggé válik.
 • Isten emberei és az angyalok közötti tanácskozás hétköznapi esemény lesz, amire mindig számítani is fognak.
 • Minden, a Szentírásban látott nagy dolog csupán a magva volt annak, amit most aratásként látni fogunk. Még az első századbeli gyülekezet is a magva annak, amivé a gyülekezet válni fog.
 • Maga az Úr annyira közel lesz az Ő népéhez, hogy sokkal jobban fogja szeretni Őt a népe, mint bármilyen ajándékot vagy erőt.
Sok hatalmas dolog tanúja voltam már az Úrban, de amit ezekben az álmokban láttam, hatalmasabb volt, mint amit valaha képzeltem arról, amit látni fogunk a földön. Azok a "nagyobb dolgok", amelyekről az Úr azt mondta, hogy az Ő nevében tesszük majd, sokkal nagyobbak, mint amilyennek valaha gondoltam. Tudhattam volna - az Úr mindig felülmúlja amit kérünk vagy elgondolunk. Az Istennel való járás valaha tapasztalt legizgalmasabb idői felé haladunk egyenesen.

Halljátok meg a kürt szavát

Az Úr a legjobb bort a végére tartogatta. A földre valaha eljövő leghatalmasabb hullám nagyon közel van. Azoknak, akik sok mindent feladtak azért, hogy az Úr céljaiért küzdjenek, most elközelgett a jutalmuk.

Másoknak a szárazság idején elterelődött a figyelmük. Mint amikor a maradék hazatért, hogy újjáépítse az Úr templomát a fundamentum lerakása után, ezek elcsüggedtek, és elmentek a saját házukat építeni. Aggeushoz és Zakariáshoz hasonló módon, próféták fogják visszahívni őket a munkára, és az Úr házának munkája el lesz végezve. Még a hittől eltávolodottak közül is sokan visszajönnek majd.

A Jakab 3:2-ben azt olvassuk, hogy "mindnyájan sok dologban vétkezünk" (KSZE). Csak Egyetlen személy volt, aki nem követett el bűnt. A Galata 6:7 azt mondja, hogy "Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg; mert amit vet az ember, azt is fogja aratni." Ha kegyelmet akarunk kapni, akkor kegyelmet kell vetnünk minden adódó lehetőség során. Ha irgalmasságot akarunk kapni, akkor nekünk is minden egyes adódó lehetőséget kihasználva kell vetnünk ugyanazt.

A Példabeszédek 24:16 ezt mondja: "ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkél azért". Az eleséseink által kiváltott nemtetszésénél nagyobb tetszését váltjuk ki azzal, amikor újra felkelünk és továbbmegyünk. Ez nem azt jelenti, hogy az elesésünk tetszene neki - egyáltalán nem. Viszont Ő nagyon is tudja, hogy az a hit, ami ahhoz kell, hogy felkeljünk és tovább menjünk, a legnagyobb hit tud lenni, és a hit tetszik Neki.

Sokan estek el Ábrahámhoz, Izsákhoz és Jákóbhoz hasonlóan. Amikor szárazság jött, elhagyták a nekik ígért földet, és Egyiptomhoz fordultak a megélhetésük érdekében. Ez végső soron az egész családjuk rabszolgaságához vezetett. Isten azért engedte meg ezt, hogy megkóstolhassák a rabszolgaság fájdalmát, és hajlandóak legyenek kifizetni annak az árát, hogy az Ő ígéreteiért küzdjenek. Amikor Hozzá kiáltottak, megszabadította őket. Bármibe is kerültél, meg fog szabadítani, ha segítségül hívod Őt.

Izrael szabadulása azért nem ment könnyen, mert sokkal tovább tartott kihozni Egyiptomot a szívükből, mint ameddig az Ő kihozataluk történt Egyiptomból. Mindezek ellenére, bevitte őket az Ígéret Földjére, és minket is be fog vinni a miénkre. Ha ebben az időben élsz, akkor arra vagy elhívva, hogy Isten leghatalmasabb munkájában szolgáld az Urat, ami valaha a földre jött. Szabadulj meg, és kerülj a helyedre!

Az utóbbi néhány év kifejezetten száraz volt prófétai szempontból Isten népe közül sokaknak. Az, hogy nem sokat szólt hozzánk, nem jelenti azt, hogy ne lett volna közel hozzánk. Ennek ellenére, ez a szellemi szárazság sokakat elfordított a célkitűzésüktől, és más dolgokkal foglalták el magukat, hogy megtalálják a beteljesülést. Azoknak, akik hűségesek maradtak, és azt a munkát végezték, amire el vannak hívva, a jutalom hamarosan megérkezik, méghozzá nagy jutalom. Akik elsodródtatok, legyen bennetek a tékozló fiú bölcsessége. Akik viszont nem sodródtak el, hanem hűségesek maradtak, azoknak azt mondom, ne legyünk olyanok, mint az idősebb testvér, hanem örvendezzünk a tékozlók visszatérésén, a mi Atyánk ebben való örömének a kedvéért.

Most lépünk be az idők teljességébe. Isten királysága elközelített.

~ ~ ~
Fordítás: Országh György


2012 szeptember 17. A DEMARKÁCIÓS VONAL ÉS A HÍVÓ SZÓ!

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 szeptember 17.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az Úr ezt mondja:
"Egy demarkációs vonalat húzok, amely elválasztó határt alkot a múlt és a jelen között. Vonalat húzok az igazságosság és az istentelenség, világiasság közé, és ezután bizonyos dolgokat, amit tenni szoktatok, mondani szoktatok, vagy gondolni szoktatok, nem tűrök el, és ezek mostantól át fogják hágni a lelkiismereteteket, és satnyává teszik a szellemi növekedéseteket.

Hívlak titeket, Én népem, hogy jöjjetek ki Titok Babilonból, a képmutató vallásoskodás helyéről, és tisztátalant ne érintsetek.

2 Korinthus 6:16-17 Vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Bennük lakozom, és bennük tábort járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Annakokáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket.

Úgy neveznek majd titeket, hogy "Szentség az Úrnak". Ez lesz a nevetek.

Jeremiás 2:3 Szentsége Izráel az Úrnak, aratási zsengéje; akik esznek belőle, mind megbűnhődik, veszedelem jön rájuk, mond az Úr.

Megerősítelek titeket és megnövelem a hiteteket. Ez fog történni, ahogy látni fogjátok a természetfeletti munkámat, ami letagadhatatlan lesz. Nem fogjátok többé a kételkedés és hitetlenség hazugságait mondani, arról, hogy Én mit fogok vagy mit nem fogok cselekedni, és nem fogtok többé szégyent hozni a királyságomra.

Annak van az ideje, amikor haladni kell, és nem visszavonulni; előre menni és nem visszaesni. Emelkedjetek fel a teljes mértékű teljesítőképességetek szintjére, és legyetek az a haderő, amellyel számolni kell, amint hatalommal átvonulok rajtatok, hogy demonstráljam az Én akaratomat.

Egy hívó szó járja át a földet, hogy felébressze a szellemben alvókat. Tömegek vannak, akik álomba merültek. Sokan forgolódtatok szunnyadásotok közben, és nem ébredtetek fel teljes mértékben a szellemi teljesítőképességetekre.

Róma 13:11-12 Így tegyetek, hiszen ismeritek a mai időket. Itt az óra, hogy fölébredjünk álmunkból. Hiszen üdvösségünk közelebb van, mint mikor hívők lettünk. Múlóban az éjszaka, a nappal közel. Vessük le hát a sötétség tetteit, s öltsük magunkra a világosság fegyvereit.

Efézus 5:14 Azért mondja: Ébredj alvó! Kelj életre a halálból s a Krisztus világosságod lesz!

Gyertek elő a lelketek sötétségéből! Ezek az idők megkövetelik tőletek, hogy érzékenyek legyetek a szellemi atmoszférátokra és környezetetekre. Ne adjatok többé belépési lehetőséget az ellenségnek, és egyetlen helyet sem, ahol uralkodhat a körülményeitekben. Hadd szilárdítsalak meg titeket a világosságban és az igazságban, minden területen.

Kiterjesztem a felismerőképességeteket, hogy világosabban lássatok és értsetek, amikor háborúba mentek az ellenség haderői ellen. Ti világító fény vagytok a sűrű sötétség közepette. Miközben nagyobb szellemi meglátásokat kerestek, a királyság titkai lángra lobbantják a szíveiteket izgalommal és csodálattal.

Példabeszédek 25:2 Istennek dicsőség elrejteni a dolgot; a királyoknak dicsőség kikutatni a dolgot.

Az eddigi hatékonyságotok a királysági célok kimunkálásában és képviselésében el fog halványulni ahhoz képest, amit az előttetek álló napokban fogtok tenni. Hatványozottan fog növekedni az ismeret, a bölcsesség és a kijelentés, ahogy még nagyobb magabiztossággal mentek tovább az Én célkitűzéseim megvalósításáért", mondja az ÚR.

2012. szeptember 14., péntek

Felismerni az Ő hangját (Elaine Tavolacci próféciája)

Elaine Tavolacci
Felismerni az Ő hangját


Minden keresztény szívének a vágya az, hogy felismerje Isten hangját, és megtapasztalhassa az Ő vezetését az életében, viszont sokan vannak, akik nem tudják biztosan, hogyan kell megállapítani, mit mond nekik Isten. Egyesek szerint nem lehet meghallani az Ő hangját, mások szerint csak néhány kiválasztottnak adatik meg, és vannak, akik kísérteties dolognak tartják ezt. De ez távol áll az igazságtól. Mi természetfeletti lények vagyunk, akik természetes testben élünk, és Jézusnak az a vágya, hogy mindannyian megismerjük azt a sokféle módszert, ahogyan Ő szól hozzánk. Azt mondta az igéjében, hogy "az Én juhaim ismerik a hangomat". Minden keresztény képes meghallani az Ő hangját.

Így szól az Úr: Figyeld a hangomat! Rengeteg féle módon szólok hozzád. Szólok álmokkal, szólok látomásokkal, szólok a természet által, szólok a körülményeid által, sőt még a megpróbáltatásaid által is szólok hozzád. Ha várakozással mész aludni este, akkor nagyobb lesz a fogadóképességed arra, hogy meghalld, amit mondok álmodban. Ha lecsendesíted az elmédet, és imádságos lelkületre állítod be magadat, akkor meg fogod tanulni, hogyan kell meghallani a hangomat, és hogyan kell még érzékenyebbnek lenni rá imádkozás közben. Amikor felszabadítod az elmédet e világ gondjaitól, akkor tisztábban kezdesz hallani. Miközben az Igémet olvasod, és azon elmélkedsz, elkezded felismerni a neked szóló gondolataimat. Ahogy felemeled a hangodat dicsérettel és imádattal, elkezdesz meghallani Engem a dalban. Tanuld meg, hogyan kell megnyugodni, és belépni a jelenlétembe.

Ahogy napközben járod az utad, figyelj a hangomra utazás közben. Szólni fogok hozzád a munkád közben, sőt még vásárlás közben is. Bizalommal keress Engem egész nap, és tudd, hogy mindig ott vagyok, hogy találkozzak veled. Tanuld meg felismerni a hangomat mások által is. Tanuld meg felismerni a hangomat a problémák megoldásához. Tanuld meg felismerni a hangomat az élet minden területén. Meg fogom adni a választ a kérdéseidre és a problémáidra. Az Én hangom hatalmat áraszt. Az Én hangom útmutatást ad. Az Én hangom tanít. Az Én hangom gyógyulást hoz. Az Én hangom szabadulást hoz. Engedd, hogy eltávolítsak bármit, ami megakadályozza, hogy meghallhasd a hangomat. Maradj érzékeny az intő hangomra. Miközben folyamatosan engedsz nekem, és átadod magad, tisztábban fogsz hallani. Tudd meg, hogy az Én vágyam az, hogy úgy beszéljek veled, mint az Én szövetséges menyasszonyommal, mondja az Úr.

Jób 33:15-16
Az álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az emberekre (amint az ágyon szenderegnek). Akkor megnyitja az emberek fülét; és óvást ad nekik titokban.

Ésaiás 30:21
És füleid hallani fogják a szót mögötted, mondván: Ez az Út, melyen járnotok kell; ha jobbra vagy balra eltérnétek.

János 16:27
Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem

Zsidókhoz írt levél 3:15
E mondás szerint: Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor.

2012 szeptember 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 szeptember 14.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az életedben nemrég előállt zavar nem több, mint egy kis fennakadás a dolgok általános teljes tervezetében. Ne tulajdoníts neki nagyobb jelentőséget, mint amennyit érdemes, és ne tedd nagyobbá azáltal hogy a részletekkel gyötröd magadat. Észre kell venned, hogy Én most a szellemi felismerőképességedet terjesztem ki, ami természetes szinten is jelentkezni fog, abban, hogy jobban megfigyelsz mindent. Vesd Belém a bizalmadat hosszútávon, mert ez csak egy pillanatnyi, könnyű szenvedés, mondja az Úr. Ne legyél hajlandó zaklatott állapotba kerülni.

2 Korinthus 4:17 Mert a mi pillanatnyi, könnyű nyomorúságunk minden mértéket meghaladó örök súlyú dicsőséget szerez nekünk.

2012. szeptember 13., csütörtök

2012 szeptember 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 szeptember 13.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam valakit, aki egy íjból kilőtt egy nyílvesszőt. A cél messze volt, talán egy futballpályányi távolságra. Láttam, ahogy a nyílvessző a cél felé haladt, majd hirtelen lejjebb ereszkedett, de aztán visszakerült abba a magasságba, és betalált a céltábla közepébe. Az Úr azt mutatta, hogy az íjász a prófétát is jelképezi, valamint azt az embert, akinek hosszútávú célja van. A nyílvessző az Ige. Ezt mondta: "Még akkor is, ha úgy  tűnik, hogy nem teljesíted be az Igét, vagy nem teljesülnek a céljaid és a szándékaid, akkor is természetfeletti segítséget fogsz kapni, ami elvisz a végcélba. Ne félj, amikor úgy tűnik, hogy nem sikerül neked. Én veled vagyok, hogy az Én igémet és a te munkádat teljességre vigyem."

Filippi 1:6 Mert meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, be is végzi a Krisztus Jézusnak napjáig

2012. szeptember 12., szerda

2012 szeptember 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 szeptember 12.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Amikor annyira leszűkül az összpontosításod, hogy már megszállottja vagy azoknak a dolgoknak, amik nem úgy mennek, ahogy szeretnéd, akkor elveszíted a perspektívádat és a látásodat. Ne legyél hajlandó az aggodalmaidra és a fájdalmas dolgokra koncentrálni, és ne engedd, hogy a szíved annyira megkeményedjen, hogy hálátlan legyél. Meg tudod hozni azt a döntést, hogy pozitív szemléletet ápolsz magadban, amitől fejlődni fog a természeted és a lelki egészséged, mondja az Úr. Ne ess kétségbe!

Zsoltárok 107:21 Adjanak hálát az Úrnak az Ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért

2012. szeptember 11., kedd

Imádat Sátor: Leszállt a felhőoszlop! Újra indult a szolgálat!

Nagy örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy az Imádat Sátor szolgálata, ami a Dávid Sátora bibliai látásának a megvalósítása volt korábban, újra indult. A linkre kattintva elolvashatod az erről szóló infókat és a Szent Szellem bizonyságait: > Imádat Sátor: Leszállt a felhőoszlop! Újra indult a szolgálat!

2012 szeptember 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 szeptember 11.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Kedvesem, utasítsd vissza azt, hogy azon siránkozz, ami már megtörtént, vagy hogy a múlt áldozata legyél. Semmit sem tudsz tenni, ami megváltoztatná, vagy javítana rajta, viszont el tudod engedni, és útnak indulhatsz erre az új napra, ami tele van esélyekkel és lehetőségekkel arra, hogy Engem jobban megismerj, és még világosabban megértsd az Én királyságomat. Ez a nap arra van, hogy megbocsáss és te is megbocsátásban részesülj, mondja az Úr. Közeledj Hozzám!

Filippi 3:13-14 Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért.

2012. szeptember 10., hétfő

2012 szeptember 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 szeptember 10.


A TROMBITA, BILL BURNS:

Az Úr azt mondja: erőt és hatalmat árasztok ki a mostani időszak kenetében, ami megnyugszik rajtatok. Amikor pedig ez a kenet eljön a maga teljességében, akkor át fogtok változni a Szentségesnek a képmására.  Ez az olaj átömlik rajtatok, lángra lobbant benneteket, és ennek hatására a szellemi emberetek talpra áll és életre kel. És akkor fognak az élő víz folyamai ömleni a bensőtökből, amit mostanra készítettem el, mert az a célom és kedves Nekem, hogy megöntözzem a népem kertjét, hogy az eddig elvetett magok kinőjenek. Az a víz, amit ebben az időben adok, a hitnek egy mértékét fogja magával hozni, olyan hitet, ami előhozza az aratást, olyan hitet, ami meghozza azt a gyümölcsöt, ami a magban van. Bátorodjatok! Keljetek fel, hogy elfoglaljátok az örökségeteket, azt amit Én adtam nektek. Emelkedjen fel a hitetek, hogy átvegyétek, amit Én cselekszem. Álljatok készen arra, hogy megváltozzatok és lángra lobbanjatok erre az új időszakra. Mert megszólal a kürt Sionban, és Sion felemelkedik a pozíciójába a földön, mint egy szellemi lakóhely, és ti az Én céljaim közepette fogtok lakozni, mondja a Mindenható Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy új időszakba való átmenet idejében vagy most, az ellenség pedig a zűrzavar viharát hozza, hogy azt hidd, hogy rossz irányba mész. Muszáj, hogy higgadt, nyugodt és összeszedett maradj. Legyél elcsendesedve, és ne tegyél semmit a vezetésemtől függetlenül, mondja az Úr. Egy különleges kenetet árasztok ki ahhoz, hogy megnyugodj és várj a Szellemem mozdulására. Zsidókhoz írt levél 4:9-10 Annakokáért megvan a szombatja az Isten népének. Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól.

2012. szeptember 9., vasárnap

Szabadon engedték Youcefet!(Irán)— A mai nap az ünneplés napja. Majdnem három év börtönben sínylődés után, miközben azzal fenyegették, hogy kivégzik a hitéért, Youcef Nadarkhani lelkipásztort kiengedték a börtönből, és felmentették az aposztázia vádja alól.

Ma reggelre idézték be a bíróságra az ellene felhozott vádak kapcsán. Hat órán át tartott a bírósági tárgyalás. Végül elengedték, és így hazatérhetett a családjához.

Egyes források arról is beszámolnak, hogy bár az aposztázia vádja alól felmentették, amiatt viszont megtartották a vádat ellene, és el is ítélték, hogy muszlimokat evangelizált. Azonban három év börtönbüntetést kapott emiatt a vád miatt, amit az eddig börtönben töltött idő beszámításával már letöltöttnek tekintettek.

Az imádságaitok, a párfogásotok, és a szavaitok meghallgatásra találtak. Kérlek imádkozzatok tovább Youcef pásztor biztonságáért.

BCN / ACLJ

2012. szeptember 7., péntek

2012 szeptember 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 szeptember 7.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Mit választasz?  A hálaadást vagy a morgolódást?  Az egyikből erő és áldás származik, a másikból erőtlenség és átok.  Szeretteim, azt akarom, hogy értsétek meg a döntéseitek fontosságát, amikor arról hoztok döntést, hogy mit gondoltok és beszéltek, mondja az Úr. Már megmondtam nektek, hogy ne aggódjatok semmi felől, és ne féljetek, hanem imádkozzatok hálaadással a szívetekben. Én megválaszolom a hiteteket és a hálaadásotokat, azzal, hogy hatalmasan kiárasztom az áldásaimat.

Példabeszédek 18:21  Mind a halál, mind az élet a nyelv hatalmában van, és amiképpen ki-ki szeret azzal élni, úgy eszi annak gyümölcsét.

2012. szeptember 6., csütörtök

2012 szeptember 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 szeptember 6.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szánj rá annyi időt, amennyi csak szükséges, hogy megnyugodj és kipihend magad abból a stresszből és nyomásból, ami az utóbbi időkben volt. Csendesen kell majd a jelenlétembe jönnöd, nem azért, hogy elvégezz bizonyos dolgokat, vagy hogy imádkozz és közbenjárj, hanem az Én atmoszférámba jöjj, ahol szabadon kivirágozhatsz szellemileg, érzelmileg, a gondolataidban és fizikailag is. Gyere és üdülj fel, mondja az Úr.

Apostolok Cselekedetei 3:19 "Térjetek hát más felismerésre, és forduljatok meg, hogy vétkeiteket kitörölhesse, hogy az Úrnak orcájától eljöhessenek a felüdülés időszakai"

2012. szeptember 5., szerda

2012 szeptember 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 szeptember 5.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Beléptél a változás időszakába, ahol a régi dolgok véget érnek, mielőtt új ajtók nyílnak meg. Ezek a változások különböző szinteken fognak megtörténni, és kényelmetlenül fogod érezni magad ezek miatt. Bizonyos mértékben nyugtalanságot is tapasztalhatsz. De minimum úgy fogod érezni magad, mintha házon kívül lennél. Ne reagáld túl az érzéseidet. Az útközben történő átmeneti kiigazítások periódusa van most, mert Én arra pozícionállak téged, hogy még nagyobb szabadságod legyen testben, lélekben és szellemben is, mondja az Úr. Ne félj.

Józsué 1:9 Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.

2012. szeptember 4., kedd

Megújított szövetség

Faith Tabernacle

MEGÚJÍTOTT SZÖVETSÉG - Bill és Marsha Burns:
 
Egy jól látható prófétai vándorúton vagyunk, amit a kegyelem ereje jellemez, ami egy jól felismerhető szellemi valóságra ébreszt rá bennünket ebben az időszakban. Ez az időszak meghatározó pillanatok mentén fog végighaladni, amelyek döntéshelyzetek elé állítanak bennünket -- hogy bölcsen vagy bolond módon döntünk, Isten Szelleme vagy a testiség vezet bennünket. Krisztus harmadik napjának a prófétai hajnalán vagyunk, a negyedik őrváltás idején, a Krisztustól számított harmadik évezred kezdetén. Meg kell maradnunk a Szent Szellem sodrásában és életében, különben a lelkünk és a szellemünk keserűségében fogjuk találni magunkat. A vég előtti visszaszámlálás elkezdődött, de még hosszú út áll előttünk, és sok tennivalónk van.

5 Mózes 29:1 Ezek annak a szövetségnek ígéi, a mely felől megparancsolta az Úr Mózesnek, hogy kösse meg azt Izráel fiaival Moábnak földén, azon a szövetségen kivül, a melyet kötött vala velök a Hóreben.

Ez a mi második szövetségünk, ami az áldások szövetsége. Ha úgy döntünk, hogy nem vállaljuk a felelősséget arra, hogy betöltsük a saját részünket és megtegyük, amit Isten adott elénk, akkor szegénységben fogjuk találni magunkat, szellemileg is és természetes szinten is. Ha viszont újra rákapcsolódunk az Istentől kapott szövetségünkre, akkor megépülünk egy áldásos időszakban. Szükségszerű, hogy Sionban találtassunk, Isten városában, bármibe is kerül, hogy odajussunk. Ott Isten Szelleme fogja uralni a szellemi látképünket, és el fog hordozni minket a királysági rendeltetésünkbe.
 
Az ellenség szándéka az, hogy Isten népét elmozdítsa az életből és a szabadságból, és visszaállítsa a régi kötelékeket. Az a taktikája, hogy újra foglyul ejtse azt, amiket elveszített. Mi pedig egy akaraton ezt mondjuk: "A mi őrállásunk idején nem!" Nagy bölcsességet szerezhetünk azzal, hogyha visszatekintünk az ősi ösvényekre és a megszegett szövetségekre, amelyeknek az eredménye az összeomlás volt. Viszont az is eszünkbe kell jusson, hogy mi, Isten népe, a lovak időszakában vagyunk, és hogy apostoli hatalmat kaptunk a hadakozásra, ami elhozza nekünk a győzelmet.

Veszedelmes időket élünk, amikor az Úr oltalmára van szükség. A biztonság abban található, ha újra megerősítjük és ápoljuk a szövetséget. Még a minket körülvevő veszélyek és szegénység közepette is áldottak vagyunk és jól van dolgunk. Végül pedig új határaink lesznek, amelyek az ellátásunkhoz és a biztonságunkhoz szükségesek.

- - -

Fordítás: Országh György

A királyság megszilárdítása

Ahogy Péter azt írta Pál írásairól, hogy vannak benne nehezen érthető dolgok, úgy kell szemlélnünk Bill és Marsha Burns egy-egy írását is, amik inkább azért nehezen érthetőek mert inkább vázlatosan, a lényeget írják le tömören. Azok számára akik ismerik a prófétai szolgálatukat és a tanításaikat, azoknak érthetőbbek. Mégis megosztom veletek, hiszem, hogy sokaknak hasznos lesz. Legyünk állhatatosak, és kívánkozzunk mindazoknak az ígéreteknek a beteljesülésére, amiket az Úr erre az időszakra készített az Ő népének! (Ez az írás minden valószínűség szerint 2012 kezdete előtt született, de még most is van ereje!) - Gyuri
- - -

Faith Tabernacle


A KIRÁLYSÁG MEGSZILÁRDÍTÁSA

BILL BURNS


Tovább haladunk az Egyház Korszakából a Királyság Korszakába átvezető folyamatban.


2012 Isten kormányzatának a kezdete. Ez egy "AAA" minőségű Királyság lesz, aminek a jelentése (az angol szövegben csupa A betűvel kezdődő szavak: Association, Anointing, Application) Társulás, Felkenetés, Alkalmazás (a 2012 dinamikája).
Alkalmazzátok hit által azt, amit megtanultatok!  Csináljátok meg!

A királyság növekedése - először fű, azután kalász, majd végül teljes búza a kalászban. (Márk 4:26-28) 

Ebben az időszakban megtanuljuk létrehozni a királysági befedezettségünket. Egy szellemi szövetet kell szőnünk, ami lehetővé teszi, hogy ennek az időszaknak a ruháit hordjuk.

Jelenleg mindannyian olyan szellemi ruhát viselünk, amit mi magunk készítettünk, mivel beleszőttük akár a hit, akár a hitetlenség fonalát, az örömét vagy a depresszióét, a békességét vagy a zűrzavarét, a dicsőítését vagy a panaszkodásét, az engedelmességét vagy az engedetlenségét, stb. a ruházatunkba.
A ruha a szellemi befedezettségünk láthatatlan szövete. A ruhánk beazonosít bennünket - azt, akik szellemileg vagyunk, ahogy József tarka, sokszínű ruhája is bemutatta, ki ő.

A ruhád hatással van a szellemi atmoszférára ott, ahol élsz. Itt az ideje, hogy levegyük a régi ruhát, amit eddig viseltünk, és felvegyük az újat.

Máté 9:16 Senki sem vet pedig új posztóból foltot az ócska ruhára; mert ami azt kitoldaná, még elszakít a ruhából és nagyobb szakadás lesz.

A prófétai üzenet


A Trombita: Hallom, hogy az Úr az ünneplés időszakát szólítja; az imádat időszakát; amikor dicséretet zengünk azokért, amiken Isten áthozott bennünket eddig. Mert ha dicsérjük Őt azért, amit megtett, az megszilárdít bennünket egy nagyobb jelentőségű pozícióban, hogy átvehessük a mostani időszak áldásait.

Dicsérjetek azokért a dolgokért, amik megtörténtek. Adjatok Nekem tisztességet és dicsőséget azért, hogy meggyógyítottalak, vezéreltelek, és azért a kijelentésért, amit kaptatok. Mert Én kivezettelek titeket a szív fájdalmából az örömbe és a szabadságba. Dicsérjetek Engem reggel, délben és éjszaka. Minden lélek dicsérje az Urat! Azok között lakozom, akik dicsérnek Engem, mondja az Úr.

Egy prófétikus közjáték idejét éljük, ami a két időszak között van, amikor az ima és a dicsőítés szellemi táplálékán kell élnünk. Amikor dicsőítjük az Urat az Ő jóságáért és azokért, amiket elvégzett, akkor nagyobb lesz az áldásunk Isten következő megmozdulásakor - több lesz, mint amit korábban kaptunk.

Üzenet a Kürtzengés Ünnepére

Azt prófétálom nektek, hogy a Kürtzengés Ünnepe egy új időszakot fog megszülni, ami a 2012-es évbe áthaladva teljesen meg fog nyilvánulni és nagy erőre fog jutni. Ez lesz a kezdete annak, hogy Isten kormányzása nagyon, nagyon nyilvánvaló lesz számunkra. Ennek a kormányzásnak az áldásai akkor jönnek el, amikor az Ő uralma alatt élünk. Azok, amiket Ő ad nekünk, megfelelő felkészültséget biztosítanak számunkra, és készen állunk arra, hogy végigjárjuk az utat belépve ebbe az új dologba, amit Isten készül cselekedni. Nem akarsz kimaradni majd belőle.

Határozd el, hogy belemész abba, amit Isten készül cselekedni. Szilárdítsd meg magadat ebben a felfogásban, mivel nagyon is jól tudod, hogy az Úr Napja az Ő isteni kormányzása által válik nyilvánvalóvá. Meg fogod látni. Tudni fogod, hogyan kell benne élni. Tudni fogod, hogyan kell működtetni. Pontosan tudni fogod, mit jelent számodra személyesen, és azután dicsőségről dicsőségre tudsz haladni Isten céljaiban, aki mindent tud, és előhozza a prófétai rendeltetést az Ő Szellemének az ereje által.

Jöjjetek hát, gyermekeim, egy tökéletes igazságba, annak a jelenvaló igazságába, amit Én cselekszem. Mert az előttetek álló napokban, amelyek ettől a pillanattól elvezetnek addig, amit ti a Sátorok Ünnepének neveztek, lesz egy kiáradás, egy túláradás, a Szellemem beömlesztése olyan nagy magnitúdóval, ami beemel titeket a Szentségesnek a királyságába, arra a helyre, ahol a lábaitok olyanok lesznek, mint a szarvas lábai a magas helyeken. A szemeitek megnyílnak, hogy lássátok, megfigyeljétek és megérthessétek a királyságom valóságát olyan módokon, amilyet még nem tapasztaltatok, ugyanis a kinyilatkoztatás napjai ezek. Ezek a Szellemem kenetének a napjai, ami rajtatok nyugszik, ami megtör minden rabigát. A kenet kisimítja előttetek az utat, hogy ne botoljatok meg, és ne legyen bennetek kétség. Járni fogtok ezen az ösvényen, és az ezen való izgatott örömötökből fakadóan nagy dolgok fognak történni általatok, Én népem, mondja a Seregek Ura. Jó utat! Járjatok hitben!

Induljatok el nagy örömmel, mert ezek bizony az Én királyságom megnyilvánulásának a napjai. Ezekben a napokban a természetfeletti gyülekezet valósága érthetővé kezd válni a földeteken, és az Én céljaim szerint meg is lesz, mondja az Úr. Az Én akaratom az Én népem számára az, hogy a természetfelettinek a dicsőségében éljen. Azok a természetfeletti események, amelyeket vágyakoztok meglátni, valóra válnak, és ez minden eddiginél nagyobb mértékű hitben fog megszilárdítani titeket. Ezért keljetek fel, és jöjjetek elő a királysági célkitűzésbe, mondja a Mindenható Úr Isten.

Járjatok hitben - a mostani időszak királysági célkitűzése az, hogy Isten népe be legyen hozva a hit teljességébe, hogy Isten Királyságát demonstrálni lehessen.

A rettenetes napok

Két prófétai üzenet a Kürtzengés Ünnepére és a Sátorok Ünnepére. A kettő közötti tíz napot úgy nevezik, hogy a Rettenetes Napok. A Rettenetes Napok a bűnbánat (önvizsgálat) idejét jelentik, és annak az idejét, amikor a Sátorok Ünnepének a megtartására felveszik az ünnepi ruhákat. 

Rós Hasana (a Kürtzengés Ünnepe) azt jelenti szó szerint, hogy "az év feje". Ez a kezdet az isteni kormányzás új időszaka. A Sátorok Ünnepe az ünneplésnek az ideje, amikor az ember Istennel lakozik, abban a várakozásban, hogy meglátja Isten jóságát.

Királysági Kürtök (Trombiták)

Ésaiás 58:1 Kiálts teljes torokkal, ne kiméld; mint trombita emeld fel hangodat

Ma felemeljük a hangunkat megtéréssel, imádsággal, megvallással és rendeletekkel. Ebből lesz megszőve az a szellemi szövetanyag, amiből az új időszak ruhái készülnek - a királysági ruhák!

1. Megtérés - Atyám, bocsásd meg az elmúlt időszakban elkövetett bűneinket.
Most vedd le rólunk azokat a ruhákat, amiket beszennyezett a test.

Ésaiás 57:14-15 És szól egy szó: Töltsétek, töltsétek, készítsétek az útat, vegyetek el minden botránkozást népem útáról. Mert így szól a magasságos és felséges, a ki örökké lakozik, és a kinek neve szent: Magasságban és szentségben lakom, de a megrontottal és alázatos szívűvel is, hogy megelevenítsem az alázatosok lelkét, és megelevenítsem a megtörtek szívét.

2. Imádság - királysági ruhákat kérünk, amelyek azt nyilvánítják ki, hogy MINDEN ígéreted (jóságod) a miénk ebben az új időszakban, és hogy azok igen és ámen.
3. Megvallás - emeld fel a hangodat, mint a trombita. A jogaink kinyilvánítása. Kihirdetjük, hogy:
a. A bűneim meg vannak bocsátva.
b. A Te sebeid által meggyógyultam.
c. Erős vagyok az Úrban, és az Ő hatalmas erejében.
d. Te gondoskodsz rólam, mert a Tiéd vagyok.
e. Felruházol engem Szent Szellemmel és erővel.
f. Vezetni és vezérelni fogsz engem ebben az időszakban.
g. Velem leszel, és megerősíted az igédet jelekkel.
h. Te vagy a hitem Kezdője és Bevégzője.
Kihirdetem, hogy Tebenned élek, mozgok és létezem. Győztes vagyok - felettébb diadalmas - és mindig győzelemre vezetsz engem, stb. (és amire szükséged van).

4. Rendeletek - Isteni Kormányzásból (tekintélyből)

A Lovak Időszaka

Jeremiás 12:5 "Hogyha gyalogokkal futsz, és elfárasztanak téged: mimódon versenyezhetnél a lovakkal? És ha csak békességes földön vagy bátorságban: ugyan mit cselekednél a Jordán hullámai között?"

Eszter könyve adja meg a királyi rendeletek mintáját. 

Eszter 8:8 "Ti pedig írjatok a zsidóknak, a mint tetszik néktek a király nevében és pecsételjétek meg a király gyűrűjével; mert az írás [rendelet], a mely a király nevében van írva és a királynak gyűrűjével van megpecsételve, vissza nem vonható."

Eszter 8:13 Az írásnak mássa, hogy adassék törvény [rendelet] minden egyes tartományban, meghirdettetett minden népnek, hogy a zsidók készen legyenek azon a napon, hogy megbosszulják magokat ellenségeiken. 

A mi rendeletünk:

Ésaiás 54:17 Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

Semmi támadás!  Semmi átok!  Semmi akadály!  Semmi kísértés!  Semmi betegség!  Semmilyen ellenünk készült fegyver nem lesz jó szerencsés!

Márk 11:22-23 És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.

Királysági Uralom

Az Ő hatalma az Ő népe felett
Az Ő hatalmának a bemutatása
Az Ő dicsősége az Ő királysága felett

Ésaiás 4:4 Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, s lángoló tűznek fényességét éjjel; mert ez egész dicsőségen oltalma lészen.

Ezen a napon az új időszakra való felkészülés befejeződött.  Ámen! 
- - -
Faith Tabernacle of Kremmling
111 North Fourth Street   
P. O. Box 1148
Kremmling, CO 80459
http://ft111.com

Forrás: http://ft111.com/establishingthekingdom.htm
Fordítás: Országh György

2012 szeptember 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 szeptember 4.


A TROMBITA, BILL BURNS:

Ez egy új nap. Eljövök, azért, hogy reményt adjak nektek. A dicsőség ajándékait adom nektek, és azokat az ajándékokat, amelyek felfedik a hatalmam jelenlétét, és azt az állandó akaratot, amelyet bennetek fogok munkálni. A munkát, amit elkezdtem bennetek, teljességre viszem. Ne foglalkozzatok tovább az ördög hazugságaival, mert Én a ti oldalatokon állok, és Én vagyok az igazság Szelleme. Olyan kijelentést fogok adni nektek, ami a szívem igazságából születik -- abból az igazságból, ami szabaddá tesz titeket. Elhordozlak benneteket annak a teljességébe, amit ebben az időszakban cselekszem, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Csendesítsd le a lelkedet, és figyeld a Szellemem mozgását benned. Fel fogok tárni olyan helyeket, amelyek felújításra szorulnak, hogy szellemi életet élhess, a szíved még nagyobb tisztaságával. Olyan területeket fogok megmutatni, ahol a gondolkodásmódod vallásos rabságban tartott, és visszatartott attól a szabadságtól, amit a Szellemben járás és a veled való szándékaim teljességében járás ad, mondja az Úr. Megnyitom a szemeidet, hogy nagyon tisztán láss, és örvendezni fogsz. Galata 5:1 Annakokáért a szabadságban, amellyel minket Krisztus megszabadított, álljatok meg, és ne kötelezzétek meg ismét magatokat rabszolgaságnak igájával.

2012. szeptember 3., hétfő

2012 szeptember 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 szeptember 3.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Sokan elkedvetlenedtek a népem közül, mert nem jutottak még el arra a helyre az értelem és az erő terén, ahová azt gondolták, hogy eljutnak. De az Úr azt mondja ma, hogy ne hagyjátok tovább, hogy az elkedvetlenedés hátráltasson benneteket, és keljetek fel új hittel! Mert valóban, új időszak van és egy új nap. Az Én irgalmam és jóságom megújult, és friss módon fog rátok szállni. Engedjétek, hogy a Szellemem elmossa a kiábrándulást, az elkedvetlenedést és a csüggedést. Engedjétek, hogy a Szellemem rátok szálljon, úgy mint a galamb, és engedjétek, hogy megújítson benneteket, felbátorítson és megszabadítson a sötétség erőitől. Ezt azért mondom, hogy elérjem azt, hogy együttműködjetek Velem ebben a folyamatban. Mert egyedül nem tudom végigvinni; szükségem van az Igének való engedelmességetekre, mondja az Úr.
Hóseás 6:1-3 Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert Ő szaggatott meg és Ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket! Megelevenít minket két nap múlva, a harmadik napon feltámaszt minket, hogy éljünk az Ő színe előtt. Ismerjük hát el, törekedjünk megismerni az Urat. Az Ő kijövetele bizonyos, mint a hajnal, és eljön hozzánk, mint az eső, mint a kései eső, amely megáztatja a földet.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Most szilárdítalak meg a békesség és erősség helyén. A hit stabilitásának a fázisába lépsz be most, ha hajlandó vagy elfogadni azt, és ha bejössz egy csendes helyre, ahol bizalom és elhatározás van benned arra, hogy mindent átvegyél, amire szükséged van, mondja az Úr. Szánd arra a szíved vágyakozását, hogy úgy keress Engem, mint a rangsorban az elsőt. A napok tele vannak gonoszsággal, de akik igazak --tiszták a Bárány vére által-- örvendezni fognak.
Zsoltárok 42:1 Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, oh Isten!

2012. szeptember 1., szombat

2012 augusztus 31.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 augusztus 31.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Megnyílt a menny fölötted, és Én neked kiáltok, hogy jöjj fel ide!  Magasztaltassál fel!  Emelkedj fel!  Fel tudsz emelkedni a Szellem birodalmában, és nagyobb tisztánlátással és céltudatossággal tudsz a jelenlétembe jönni, mint valaha. Szánd rá magadat, hogy bensőségesebb kapcsolatban leszel Velem; hogy megismerj Engem, mondja az Úr. Mozdulj ki onnan, ahol vagy, ahol leragadtál, és gyere Hozzám.

Ésaiás 55:3 Hajtsátok ide fületeket, és jöjjetek hozzám, hallgassatok ide, s akkor élni fog lelketek! Örök szövetséget kötök veletek, a Dávidnak ígért biztos kegyelem alapján.