2015. augusztus 31., hétfő

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. augusztus 31.

A TROMBITA, BILL BURNS

Azt mondom neked, ezek vészterhes idők; ezért a megértés magasabb szintjére hívlak. A képesség magasabb szintjére, hogy láss és hallj, és megértsd azt a parancsot, miszerint úgy kell járnod, hogy egy lehess velem. Maradj kiterjesztett szárnyaim rejtekében, hogy védelmezhesselek, vezethesselek és útbaigazíthassalak. Nem kell, hogy a világ groteszk, torz mivolta hasson rád. Noha mindenhol látni fogod magad körül, bennem nyugalmas és igen biztos lakozást találsz, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Tőlem várd a válaszokat! Kérj és megkapod; csak higgy! Veled vagyok, hogy bölcsességet adjak neked és igazgassam lépteidet. Szilárddá és erőssé teszlek, hogy továbbhaladj az előtted lévő úton, mondja az Úr. Ne félj!
1 Péter 5:10 A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az Ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, Ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és állhatatosokká.

2015. augusztus 30., vasárnap

Elmarad az e hétre hirdetett dicsőítés

Minden érdeklődőnek -

Szeretettel tájékoztatlak benneteket, hogy a szeptember 4-re hirdetett dicsőítés elmarad. Ez egy kivételes változás, úgyhogy két héttel később meg lesz tartva a Dávid Sátora. Kérlek, figyeljétek a közzétett infókat.

Gyuri

Legyél lelkiismeretes és szorgalmas! (Mary Clark)

Legyél lelkiismeretes és szorgalmas! 
Mary Clark 

2015. augusztus 26. 

Legyél lelkiismeretes és szorgalmas, kedvesem! Keresd a Te Istened arcát! Soha ne add fel! Soha ne add át a szívedet másnak! Láttam a kimerültségedet. Hallottam a kiáltásodat, hogy többet akarsz belőlem, többet az Én erőmből. Látom és hallom, de azt akarom, drága gyermekem, hogy tudd, most van az idő számodra, hogy megnyugodj annak ismeretében, hogy az, aki mindent odaadott érted, gondosan munkálkodik a szívedben, hogy véghezvigye az Ő kívánatos akaratát. Tehát azt akarom, hogy légy figyelmes, míg várod, hogy végezzek, míg várod, hogy végrehajtsam az ember által ismert legcsodálatosabb vállalkozást: egy olyan szívbeli változást, amely örökké megmarad, egy olyan szívbeli változást, amely képessé és lehetővé teszi, hogy a mennyekben szárnyalj Isteneddel. Gondosan cselekszem, hogy megvalósítsam akaratomat az életedben. Azt akarom, hogy fáradhatatlan, állhatatos türelemmel várj arra, hogy beteljesítsem munkámat. Bízz bennem, drágaságom. Bízz bennem és abban, hogy képes vagyok előidézni azokat a változásokat, amelyek királyságom hasznára válnak és segítséget nyújtok neked, hogy bizonyosan megértsd, hogy a Mindenható egy olyan munkát tud és fog elvégezni, amely nemcsak egy szívet változtat meg, hanem megváltoztatja az egész világot!!!

Fordítás: Zita

2015. augusztus 29., szombat

A SZABADULÁS ÉNEKEI!!!

A SZABADULÁS ÉNEKEI!!!

Prófétai szó Lana Vawsertől:

Ma reggel felébredve hallottam az Urat, ahogy azt mondja, hogy körbeveszi az Ő népét a szabadulás énekeivel.

Majd éreztem, hogy ezt mondja:

„Hallottam az Én népem kiáltásait. Sokakat láttam, akik úgy érzik, elborítják őket a nehézségek és a gondok. Láttam azokat, akik minden oldalról nyomás alatt érzik magukat és szabadulásért kiáltanak. Én vagyok az az Isten, aki szabadulást adok. Én vagyok a szabadság Istene. Én vagyok az az Isten, aki letépem a láncokat és békességet hozok a vihar közepette. Én kiáltok: SZABADULÁS, ÁRADJ az Én népemre, és a szabadító angyalok az Én parancsomra kimennek és visszaszorítják a sötétséget minden oldalon. Szabadító énekeim az Én népem fölött örömteli áttörést hoznak.”

„Uram, Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével.”  Zsoltárok 32:7

„Megszabadítalak a támadásoktól, megszabadítalak a téged körülvevő problémáktól.  Megszabadítalak téged! Tarts ki és ne add fel! Hamar eljövök. Ott, ahol gond után gond jött, be fogsz lépni a kettős mérték területére.”

„De én az URAT várom, a szabadító Istenben reménykedem: meg is fog hallgatni Istenem!” Mikeás 7:7.


Az Én szabadító énekeim fölötted és megmentő kiáltásaim áttörést szabadítanak fel és azt fogod látni, hogy a dolgok hirtelen megváltoznak. Tarts ki, az Én szabadításom hatalmas megnyilvánulása az életedben közel van. 

***************


Fordítás: Gáll Edit
A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. augusztus 29. 

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Látom, nem vagy benne biztos, hogy a Szellemem sodrásában vagy-e, vagy sem. Zárd le ezt a témát egyszer s mindenkorra! Nem voltam-e veled ezekben az időkben, amikor a változás rendet idézett elő? Én voltam az, aki előidéztem azokat a körülményeket, amelyek szükségessé tették az isteni rendhez vezető változást. Engedd, hogy a hited megnyugodjon abban a bizonyosságban, hogy semmi nem kerüli el a figyelmemet, és amikor segítséget kérsz, Én ott vagyok, hogy bölcsességet és vezetést adjak. Veled vagyok, mondja az Úr. Légy erős és megingathatatlan! Becses vagy a szememben. 
Jeremiás 33:3 Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!

Fordítás: Gáll Edit

2015. augusztus 28., péntek

NE VISELKEDJ ÚGY, MINT EGY CSIRKE... SAS VAGY ÉS REPÜLNI KÉSZÜLSZ!!!

NE VISELKEDJ ÚGY, MINT EGY CSIRKE...
SAS VAGY ÉS REPÜLNI KÉSZÜLSZ!!!

Prófétai szó Lana Vawsertől:

A ma reggeli dicsőítés ideje alatt láttam egy képet egy sasról, amely a földön volt és úgy viselkedett, mint egy csirke. Izgágán szaladgált körbe-körbe és amikor repülni akart, nem tudott. Mindössze pár centire tudott eltávolodni a földtől, aztán vissza is esett. Majd hallottam, hogy így szól az Úr: „Félelem tépázta meg a szárnyait.”

Olyan sok, különböző fajta félelmet láttam ezek körül a sasok körül, és amikor a sasok ezekre a félelmekre néztek és rájuk fókuszáltak, mintha a szárnyaikat a földhöz szögezték volna. Míg a földön voltak, a „látásuk” és „belátásuk” ANNYIRA korlátozva volt, és éreztem Apa szerető szívét, ahogy magasabbra hívja őket, hogy minden rendben, Ő ott van. Minden világosabb lett a nyugalom helyéről nézve, az Ő ölében.

Körülöttem, ahogy néztem ezeket a sasokat, egy „kavargó” harcot láttam.  Egy kavargás volt a szellemben. A változás kavargása, az időszak változásának kavargása, Isten természetfölötti ellátásának és az áttörésnek a kavargása, de az ellenállás részéről is volt kavarodás a Szellem megmozdulásaival szemben.

Sokan már érzik maguk körül ezt a „kavargó harcot”, és „az időszak változásával és az áttörés megnyilvánulásával járó kavargó izgatottságot és várakozást”.

Éreztem, ahogy az Úr azt mondja, hogy sokan egy kritikus ponthoz érkeztek a szellemben. Egy momentumhoz a szellemben, amikor „történelmet csinálnak”. Ahol a dolgok olyan gyorsan változnak és tárulnak fel, változások minden téren, hogy ha Isten népe nem kezd belépni abba a kijelentésbe, hogy kik is ők Őbenne, abba a biztonságot nyújtó kijelentésbe, hogy Isten mennyire szereti őket és a Királyok Királya mellettük áll, akkor a félelem a földön fogja őket tartani. A szárnyaikat le fogja vagdalni a félelem. 

Éppen most, az Úr az Ő népét, akik előrenyomulnak, abba a pozícióba helyezi, hogy REPÜLJENEK. Az Úr egy olyan magas pontra viszi az Övéit, ahol nagyobb mennyei rálátásuk és világosságuk lesz. Az Úr hívja az Övéit, hogy „jöjjenek föl ide”, és ami megnyílik a szellemben és a természetes világban, nagyobb, mint amibe Isten népe ezelőtt belépett.

Ebben az időszakban, amiben most vagyunk, a félelem azzal fog próbálkozni, hogy rávegyen sokakat arra, hogy „igyekezzenek”. Hogy elhagyják a „nyugalom” helyét és elkezdjenek „igyekezni” félelemből és nyugtalanságból, sürgetni, erőltetni dolgokat, hogy megtörténjenek, hogy siettessék a folyamatot, vagy küzdjenek az ellen, ahová az Úr vezeti őket, és amit feltár előttük. Itt az ideje megnyugodni Benne, dőlj hátra a karjaiban és bízz Benne teljesen új módon. Mert a Szent Szellem szele olyan helyre fog sodorni, ahova nem is álmodtad, hogy valaha eljuthatsz.

„Mondd azoknak, akiknek szíve fél: LÉGY ERŐS ÉS NE FÉLJ, MERT ISTENED ELJÖN, HOGY TÖNKRETEGYE ELLENSÉGEIDET. ELJÖN, HOGY MEGMENTSEN TÉGED!!”

Ahogy Isten népe levette a tekintetét a változásokról, a jó és kevésbé jó kavargásról, és határozottan visszatekintettek Jézusra, szilárdan és állhatatosan csak Őrá, láttam őket, amint elkezdenek felemelkedni a földről és néhány „szárnycsapással” közeledni Hozzá, a Szellem szele felkapta őket és újra szárnyaltak. A mennyei betekintés szintje, a kijelentés és az intimitás mélysége, ami megvalósult,  új és friss volt és utat tört a természetes szinten. Minél mélyebbre mentek ezek a sasok az intimitásuk során Isten szívében, annál több terület tört fel a természetes szinten. 

Egy sürgető érzést éreztem magam körül, ahogy ezek a sasok (Isten népe) új területekre léptek be. Isten népe egyre mélyebbre hatolt a kenetében, és az ajándékok új szinteken bontakoztak ki. Ezek a szavak járták át a szívemet: „Ne bánjátok könnyelműen a kenetemmel. A kenettel, az ajándékokkal és a kegyelemmel való sáfárság új szintjét bocsátom ki, amibe az Én népem közül azok lépnek be, akik előrenyomulnak. Egy meghívást adok át a Velem való mélyebb, bensőségesebb kapcsolatra, mely kijelentések folyamait fogja megnyitni egy győzelmes életre és a növekedésre. Ezeknek az új területeknek a közepén új ajtók fognak megnyílni és új platformok fognak elérhetővé válni Isten népe számára, nekik pedig meg kell védeniük az életükre helyezett kenetemet, azáltal, hogy nem sodródnak ide-oda. Meg kell védeniük attól, hogy feladják és elszaladjanak, attól, hogy ne törekedjenek ott maradni a Bennem való mély bizodalom helyén. Az előrelépésnek ebben az időszakában életbevágó, hogy az Én népem mélyebbre nyomuljon a titkos helyen, mivel ITT, a titkos helyen fogom megerősíteni őket, a felfrissülés, betekintés, stratégia és vezetés új forrásait fogom megnyitni minden előttük álló dologban. Ne cseréld fel a titkos hely elsőbbségét a különböző platformok elsőbbségével. Jöjj mélyebbre, jöjj mélyebbre, SZÁRNYALNI, SZÁRNYALNI, SZÁRNYALNI készülsz és BELEKIÁLTANI ebbe a világba a szeretetemet és a tekintélyemet.”

Néztem, ahogy az Ő Szellemének a szelével ezek a sasok egyre magasabbra szálltak; az Ő kegyelme és szeretete hordozta őket és ÓRIÁSI TERÜLETEK voltak előttük. Ezeken a területeken bőség volt, az áttörések új szintjei és óriások voltak. Láttam, ahogy HATALMAS betűkkel bele volt égetve a földbe a FILIPPI 4: 13 „MINDENRE VAN ERŐM A KRISZTUSBAN, aki MEGERŐSÍT ENGEM!!!”

És ekkor újra megszólalt...

„A TITKOS HELYEN bátorrá foglak tenni!!!!”

Legnagyobb ébredésed és személyes megújulásod rajtad múlik a titkos helyen, az tesz téged bátorrá, ahogy NÉZED ŐT. 

A BÁTRAK felemelkednek!!!

*************

Fordítás: Gáll Edit 
A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. augusztus 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Egyszerűsíts és erősítsd meg a védelmi vonalakat! Az előtted álló napok megkívánják, hogy összpontosítsd a figyelmedet és maradj védelem alatt. Ha túlságosan szétszórt vagy, nem fogod megérteni az időszak jelentőségét és olyan hibákat fogsz elkövetni, amelyeket nehéz lehet helyrehozni. Én irányítom a lépteidet, de elég nyugodtnak és zavartalannak kell lenned ahhoz, hogy meghalld és engedelmeskedj a vezetésemnek, mondja az Úr. 
Példabeszédek 3:6 Minden útjaidban ismerd el Őt; akkor Ő igazgatja a te útjaidat.

2015. augusztus 27., csütörtök

A KEGYELEM HULLÁMAI AZ ÚJ TERÜLETEKEN, HELYEKEN ÉS HALADÁSI SEBESSÉGBEN!!!


A KEGYELEM HULLÁMAI AZ ÚJ TERÜLETEKEN, HELYEKEN ÉS HALADÁSI SEBESSÉGBEN!!!

2015. AUGUSZTUS 27. / LANA VAWSER


Ma reggel láttam, hogy a kegyelem ÓRIÁSI, lenyűgözően dicsőséges hullámai jönnek Isten népe felé, amint új területekre, új helyekre és új haladási sebességbe lépnek be.

Szellemben érzékeltem az aggodalmat, az idegességet és a várakozást az új területekkel, helyekkel és haladási sebességgel kapcsolatban, amibe Ő bevezeti népét. Láttam, hogy sokan nyugtalanok és kényelmetlenül érzik magukat, miközben ezekre az új területekre lépnek, amelyek megnyíltak előttük, mivel ezek teljesen ismeretlenek. Azokat is láttam, akik nyugtalankodtak és kifáradtak amiatt, ahogy az Úr vezette őket, mert egy teljesen más útvonalra számítottak.

Hallottam, ahogy az Úr ezt mondta: „A kegyelem most kiárasztott hullámai bőségesen elegendőek az új területekre, helyekre és haladási sebességre.”

Ott, ahol úgy érzitek, hogy az Istenben való bizalom teljesen új szintjére kerültök, amit még nem ismertetek eddig, az előttetek álló „új” és „ismeretlen” pedig hegynek tűnik és nagyon nyugtalanítónak, nyomuljatok tovább előre és fogjátok az Ő kezét. Mert ahová az Úr vezet, hogy oda lépjetek ezután, ott van  A KEGYELEM HULLÁMA, amit nemcsak azért áraszt rátok, hogy teljesen elborítson az Ő kegyelme, miközben látjátok gondviselését és hűségét, hanem a kegyelemnek ez a hulláma hordozni is fog benneteket.

Miközben láttam ezt a hullámot jönni Isten népe felé, hallottam a „Mennyire szeret” című ének szövegét, ahogy elárasztotta az elmémet és a szívemet: „Ha a kegyelem óceán, mind belemerülünk.”

Aztán újból hallottam, hogy szól az Úr: „Az új területek, helyek és haladási sebességek nemcsak a bennem való bizodalmat mélyítik el népem szívében, hanem arra is felhasználom ezeket az új területeket, hogy kegyelmem kinyilatkoztatásának új birodalmát nyissam meg. Az igazi kinyilatkoztatást a kegyelmemről, amelyet a Golgotán mutattam be, és a kegyelmemről, amit folyamatosan kiárasztok  népemre minden nap, ahogy bennem élnek. Ahogy népem látja a kiárasztott kegyelem hullámait és belemerül, nemcsak a bennem való bizalommal fognak belépni ezekre az új területekre, helyekre és sebességbe, radikális gondviselést tapasztalva, hanem a társaim lesznek, hogy lássák a Szellemem olyan fajta megmozdulását, amit még eddig nem láttak.”

Bármilyen is az új terület, az új hely, az új haladási sebesség (a felgyorsulás), van egy mély megnyugvás a kegyelem hullámaiban, ahová az Úr a népét bevezeti. Nagy békesség van az új helyeken, még ha értelmetlen is a természetes gondolkodás számára. Ezek az új területek, helyek és sebességek nemcsak a nagyobb közvetlenség és bizalom felé vezető lépcsőfokok, hanem ahogy visszafekszetek és sodródtok a kegyelem hullámain, előreléptek. TÖBB gyümölcs fog megjelenni, több áttörés nyilvánul meg, több látás és gondviselés válik láthatóvá, ha visszafekszetek ennek a kegyelemnek a hullámaira és engeditek, hogy Ő hordozzon, mint ha félelemmel, szorongással, aggódással és kétkedéssel küzdenétek az új területek, helyek és haladási sebességek ellen.

Ő tudja, mit csinál! Az érdeketekben cselekszik. Feküdjetek vissza és lazítsatok! Minden rendben lesz. Engedjétek, hogy az Ő kegyelmének hullámai elborítsanak és hordozzanak! Meg fogja tenni, amit csak Ő tud megtenni bennetek és általatok ezeken az új területeken, helyeken és sebességekben. Ami megnyílt előttetek, ne késleltessétek azzal, hogy harcoltok ellene. Talán most még nem értitek, ismeretlennek tűnhet és kényelmetlennek, de valójában arra a helyre léptek be, ahol úgy fogjátok ismerni Őt, mint eddig soha. Ahol úgy fogjátok Őt hallani, mint eddig soha. Ahol úgy fogjátok látni a gondoskodását, ahogy eddig soha. Ahol nagyobbnak fogjátok látni Isten természetfeletti megmozdulását, gondviselését, az áttörést és a növekedést, mint ahogy vártátok, és mint ahogy ezelőtt láttátok.

Sokan úgy érzitek, hogy amivel szembenéztek, az JÓVAL NAGYOBB, mint ti, és ez igaz, de ez azért van így, mert Ő azt akarja, hogy a társai legyetek, az Ő kegyelme hordozzon titeket és úgy lássátok Őt cselekedni, mint még soha. Ha belemerültök a kegyelemnek ezekbe a hullámaiba, az a „látás” új birodalmát nyitja meg számotokra, hogy belelássatok Isten szívébe és Szellemébe. A kegyelem hullámainak mélyén a mennyei ismeret mélységei vannak. Vissza fogtok nézni és látni fogjátok, hogy milyen könnyedén jutottatok át ezeken az új területeken, helyeken és sebességeken, az Ő erejében, nem pedig küszködve; kegyelemmel és növekedve, és a bizonyságotok az Ő dicsőségét és jóságát fogja hirdetni mindenfelé.

A kegyelem hullámai, amelyek az új területek, helyek és sebességek miatt adattak, átzúdulnak fölöttetek!!! Még ha nyugtalannak, zavarodottnak és feszültnek is érzitek magatokat, feküdjetek vissza és sodródjatok az Ő kegyelmében, mert az Ő kegyelme elvisz benneteket oda, ahova magatoktól nem jutnátok, és az Ő dicsőségének egy nagyobb gyarapodásában, ellátásában és megnyilvánulásában, mint amit elképzeltetek. Ahová vezet benneteket, tökéletesen illik hozzátok és a helyzetetekhez. Bízzatok benne!

Ő MEG FOG JELENNI és EL FOG KÍSÉRNI BENNETEKET!

********************
https://lanavawser.com/2015/08/waves-of-grace-for-the-new-spaces-places-and-paces/

Fordítás: Zita

Prófécia, 2015. augusztus 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle ft111.com
2015. augusztus 27.
APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Rengeteg ellenállást és szembeszegülést viseltél el azzal kapcsolatban, amire kértelek, hogy megtedd; de a kitartásod kifizetődő. Most már előre kell lépned abba a rendeltetésbe, amelyre elhívtalak. Új reményed és szabadságod lesz arra, hogy ezt megtedd. A múlt mögötted van, ezért nyúlj túl azon, amit fel tudsz fogni, hogy elérd, ami lehetetlennek látszik. Én vagyok a segítséged, mondja az Úr.
Ézsaiás 42:9 A régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek.

2015. augusztus 26., szerda

Prófécia, 2015. augusztus 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. augusztus 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Most van folyamatban egy fordulat, ami változást hoz az útirányba és a prioritásaidba, és emiatt úgy érezheted magad, mintha eltévedtél volna. Ha eldöntöd, hogy nem engeded meg az érzelmeidnek, hogy ebben az időszakban átvegyék az irányítást, és tovább mész, akkor rá fogsz jönni, hogy egyáltalán nem tévedtél el. Megváltoztál, és a változások, amiken keresztül kellett menned, végül még stabilabbá fognak tenni téged, mondja az Úr. Kérd, és megadom neked a megkönnyebbülés kenetét. Zsoltárok 51:10 Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős szellemet újítsd meg bennem.

2015. augusztus 25., kedd

Prófécia, 2015. augusztus 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. augusztus 25.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Annak az ideje van, amikor az apró korrigálások nagy hasznot hoznak. Ne hagyj figyelmen kívül semmit, ami akár csak egy pillanatra is megragadja a figyelmedet, mert Én megmutatom neked a részletekre való odafigyelés hatalmát. És a lényegteleneket lényegessé teszem, mondja az Úr. Élesíts a fókuszodon, hogy meglásd az apró dolgokat, és fokozd fel azt a képességedet, hogy meghalld az Én halk és szelíd hangomat. Példabeszédek 4:1 Halljátok, gyermekek, atyai intelmemet, és figyeljetek jól, hogy okosságot tanuljatok!

2015. augusztus 24., hétfő

Prófécia, 2015. augusztus 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. augusztus 24.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Viharfelhőket láttam gyülekezni, és a felhőkből villám és mennydörgés jött. Az Úr beszélt hozzám, és ezt mondta: "Mondd meg a népemnek, hogy menjenek biztonságos szellemi lakásokba, mert az előttetek álló napokat veszély és ítélet fogja tarkítani. Gyertek biztonságos lakhelyekre. Mindenekelőtt az a dolgotok, hogy Szellemben járjatok, mert a gonoszság esőként készül lezúdulni."

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ha figyelsz és tanulsz, friss meglátást adok neked, ami abban segít, hogy jobban megértsd, hogy hol vagy most, és hová tartasz. Neked viszont nagyon oda kell figyelned arra, amit mutatok, mondja az Úr. Az garantálja a sikeredet, ha az Én akaratom és céljaim szerint pozicionálod magad. Példabeszédek 5:1-2 Fiam! Az én bölcsességemre figyelmezz, az én értelmemre hajtsd a te füledet, hogy megtartsd a meggondolást, és a tudást a te ajkaid megőrizzék.

2015. augusztus 21., péntek

Prófécia, 2015. augusztus 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle ft111.com
2015. augusztus 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam egy embert, aki egy meredek hegyoldalon mászott felfelé, hogy eljusson oda, ahol a házát akarja építeni. Mászás közben szőlővesszők és gazok fogták meg, amik akadályozták a felfelé haladást. És mallottam, ahogy ezt mondta az Úr: "Én népem, Én egy új lakóhelyre viszlek titeket a Szellemben. Magasabban van, mint ahol valaha voltatok. A lelketek ellensége azonban meg fogja próbálni megakadályozni az előmeneteleteket. Ellen kell állnotok azoknak a kísértéseknek, amelyek megfognak, és távil tartanak az úticélotoktól. Én veletek vagyok." Galata 5:1 Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.

2015. augusztus 20., csütörtök

Prófécia, 2015. augusztus 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. augusztus 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azt akarom, hogy megtanulj csendben lenni, és kizárni minden zajt és hangot, kivéve az Enyémet, mondja az Úr. Nem tudsz egészséges ítéletet alkotni, vagy jó döntéseket hozni, amikor túl sok hang vesz körül. Nem tud pontos lenni a szellemi észlelésed, míg meg nem találod a békesség helyét kívül és belül egyaránt. Koncentrálj, és csendesedj el. Zsoltárok 46:10 Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten! Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön.

2015. augusztus 19., szerda

EGY JEZABEL-SZELLEMISÉG TÁMADÁSÁNAK LELEPLEZÉSE ÉS MEGHIÚSÍTÁSA! ÚJ TERÜLETET FOGLALSZ EL!

EGY JEZABEL-SZELLEMISÉG TÁMADÁSÁNAK LELEPLEZÉSE ÉS MEGHIÚSÍTÁSA!
ÚJ TERÜLETET FOGLALSZ EL!

2015. augusztus 14. / LANA VAWSER

Egy Jezabel szellemiséget láttam sokak ellen jönni Krisztus testében, különösen a próféták és a prófétai hangok ellen. Olyannak láttam ezt a szellemiséget, mint egy polipot, mely a csápjaival megpróbálta blokkolni Isten népének az érzékszerveit. 

Két csápjával megkísérelte lefogni a szemeket, két csáppal megpróbálta befogni a füleket és két csáppal megpróbálta megakadályozni a nyelvet. Ez a szellem lefogta a szemeket a nagyobb látás miatt, amit Isten adott, különösen a próféták és a prófétai szó hordozói számára. Lefogta a füleket, mert Isten az Ő hangjának egy mélyebb megismerésére hívja az Ő népét. Ez a szellem továbbá befogta a szájakat, hogy elhallgattassa azokat az üzeneteket, melyek éppen most Isten szívén vannak és amelyek különböző formákban, új szinteken adnak kijelentést az Ő szeretetéről, mindez minden eddiginél jobban ráébreszti az Ő gyermekeit arra, kik is ők és hogyan szeret Isten. Ez a szellem a dicsőítő-vezetők száját is megtámadja, amint a dicsőítés új területeire lépnek be, mely szabaddá teszi Isten népét és az intimitás és áttörés új, mélyebb szintjeire emeli őket.  Egy teljesen új kijelentést kapunk a dicsőítés általi hadviselésről.

Ez a szellem sok hívő ellen lett kiküldve, rendkívüli kimerültséget okozva, egy nyomasztó érzést, hogy adják fel és fussanak, valamint mély ürességet, vagy kétségbeesést minden ok nélkül, hogy csak egy párat említsünk. Sokan azon gondolkodtak, mi lehet a baj velük, mivel olyan dolgok által jönnek a támadások, amik már "nem normálisak".

Ez a szellem sokak ellen jött és a mélységes fáradtságnak olyan érzését hagyta maga után, mintha kiszívták volna belőlük az életet. Egy valóságos, megmagyarázhatatlan érzés, mintha kiszipolyoztak volna. Sokakat láttam eltalálva ezekkel az "érzésekkel", különösen olyankor, amikor megpróbáltak a rejtekhelyre mélyebbre nyomulni. Nagyban befolyásolta mindez az Úrral való bensőséges, közvetlen kapcsolatukat. 

Ne kezdd el levadászni ezt a szellemet, hanem vedd úgy, hogy Isten leleplezte, te pedig új területet foglalsz el. Új dolgok és győzelmek, nagyobb áttörések felé haladsz és ennek az ellenség nem örül. 

Azt éreztem, mintha azt mondaná az Úr, hogy a legnagyobb fegyver ez ellen a szellem ellen a dicsőítés. Emeld fel Jézus nevét. Hirdesd ki önmagad fölött az Ő vérét és NE FÉLJ!!! Hirdesd ki a győzelmet, mely a tied. Harcolj a dicsőítésedben. Ne engedd, hogy kizökkentsen a taktikáival, hanem tudd, hogy győztes vagy és az Úr nagyobb győzelmek megnyilvánulása felé vezet. Dicsőítsd át magad a háborún és nemcsak azt fogod meglátni, ahogy ez a "szellem" menekül, hanem azt is, hogy azokon a területeken, ahol megpróbált meggátolni téged, a szellemi érzékszerveid még jobban felébrednek.

Ahol ez a szellem támadt, ott az Úr növekedést fog adni, ahogy dicsőítés által harcolsz. Új területet foglalsz el. Ne a szellemre és a taktikájára nézz, nézz Jézusra és az Ő arcára és gyönyörködj benne. Emeld fel a kezed és dicsérd Őt! Nyomulj mélyebbre Benne, mivel a vele való bensőséges kapcsolatod és a Benne való megnyugvásod a legnagyobb fegyvered. 

Hiszem, hogy az Úr azért leplezi le ezt a szellemet, hogy az Efézus 6: 12-ről egy mélyebb kijelentést fedjen fel az Ő népe számára: Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak.

Isten népe új területekre lép be, új területeket foglal el, emiatt van a nyomasztó érzés, hogy fussanak, adják fel, és emiatt tapasztaltak extrém fáradtságot. Sokan a szellemi harc egy magasabb szintjén vesznek részt éppen most, de éreztem, hogy az Úr ezt mondja nekik: "dicsőséges találkozások várnak rád, Velem!!!"

Rázd le magadról a dicsőítésben, győzelmes áttörések új szintjei várnak rád!


********************************
Fordítás: Gáll Edit

Prófécia, 2015. augusztus 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. augusztus 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Megoszlott a figyelmed, és szétszórtnak érzed magad, mint akit többfelé húznak. Ne engedd, hogy a tevékenységeid megakadályozzák, hogy koncentrálj. A végső, isteni prioritásod az, hogy szellemi kapcsolatban maradj Velem. Ehhez elkötelezettség és a legnagyobb erőfeszítés szükséges, de te képes vagy a feladatra. Csak egy kis emlékeztetőre volt szükséged, mondja az Úr.  Jakab 4:8 Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek.

2015. augusztus 18., kedd

Prófécia, 2015. augusztus 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. augusztus 18.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Az elválasztás idejében vagy, amikor elválasztod a jót a hitványtól. Korábban is átmentél már ilyen időszakokon, de minden alkalommal, amikor engedelmesen reagálsz az utasításomra, szellemileg magasabbra kerülsz. Amikor megteszed, amit kérek, akkor tisztábbá válik a látásod és világosabbá a rendeltetésed, mondja az Úr. Jeremiás 15:19 "Azért ezt mondja az Úr: Ha megtérsz, én is visszatérítelek téged, előttem állasz; és ha elválasztod a jót a hitványtól, olyanná leszel, mint az én szájam. Ők térjenek meg te hozzád, de te ne térj ő hozzájok!"

Bonnie Jones: AZ IDŐ HOMOKSZEMCSÉI - IDEJE KEZDENI!


Bonnie Jones: AZ IDŐ HOMOKSZEMCSÉI - IDEJE KEZDENI!
2015. augusztus 10.

Nemrég egy látomásban láttam az Urat egy tengerparton állni egy nagy homokórával a kezében, mely az idő homokszemcséivel volt tele. Ahogy néztem, finoman fejjel lefelé fordította és letette a partra. Hirtelen a tekintetem az időre szegeződött; pontosan 5 óra volt. Azonnal éreztem a szellememben, ahogy mondja az Úr: "Ideje kezdeni!"

Bob Jones látomása az Idő Homokszemcséiről.
1979 januárjában Bob el lett ragadva látomásban egy tengerparti helyre, melynek neve "Az Idő Homokszemcséi". Bob Isten nagy embereit látta, Illést, Elizeust, Jánost és a mártírokat. Mindegyikük, köztük Pál apostol is, lenyúlt a homokba és felemelt egy-egy cipősdoboznak látszó régi tárgyat. Miközben így tettek, Bob mindegyiküket hallotta, ahogy ezt kérdezik, "Az én időmre szól? Az ígéretek mostanra vonatkoznak?" De mindegyik vezető doboza üres volt, mivel az ígéretek nem az ő generációjuknak szóltak. 

Majd az Úr azt mondta Bobnak, hogy nyúljon le a saját dobozáért, de Bob ezt válaszolta: "Uram, mind üres volt!" De az Úr azt mondta Bobnak, hogy tegye, amire kérte. Így hát Bob lenyúlt és kihúzta saját dobozát. Ahogy kinyitotta, nagyon megdöbbent a doboz tartalmán. A doboz tele volt szépen elhelyezett fehér borítékokkal. Amikor kinyitotta őket, ez az üzenet állt bennük: "Gratulálunk, besorozást nyertél Isten Hadseregébe". Érdekes módon, egyetlen levélen sem volt postai pecsét. 

Ezt mondta az Úr Bobnak: "El fogom kezdeni kiküldeni ezeket a leveleket az Én vezetőimnek, amikor húsz centbe fog kerülni elküldeni egy levelet." Ennek a látomásnak az idején tizenegy centbe került elküldeni egy levelet. Senki nem gondolta, hogy valaha újra fel fog menni az ára. De 1981 október 13-án húsz centbe került elküldeni egy levelet.

Az Úr ezt mondta Bobnak, "Mindenki, aki akkor fogant, vagy már az anyaméhben volt, vagy kilenc hónappal ezt megelőzően fogant, szó szerint Isten hadseregéhez tartozott. Az elsők voltak a vezetők, a második Isten valaha létezett legnagyobb hadserege, amit semmi nem állíthat meg. És amikor elérik az érettséget, erővel fogom őket kiküldeni. Az Én Mennyei fegyvertáramból fogom őket ellátni és semmilyen ajándékot nem fogok tőlük megtagadni. Szó szerint, le fogják húzni Isten raktárait és nem fognak félni az ellenségtől. Mindenek felett Engem fognak dicsőíteni. Engem fognak képviselni szentségben és könyörületességben. Ők az Enyéim. Ők az ifjak hadserege, amely szent rémületet fog okozni."

30 évvel később.
2011 október 13-án volt 30 éve, hogy húsz centbe került egy levelet elküldeni. A 30-as szám a papság érettségét jelképezi. Ennyi idős volt Jézus, amikor elkezdte nyilvános szolgálatát, mely három és fél évig tartott. Most már három és fél év telt el Bob "Az Idő Homokszemcséi - Cipősdoboz" látomásának harmincadik évfordulója, és az én "Az Idő Homokszemcséi - Homokóra" látomásom óta. Hitem szerint ezek szorosan kapcsolódó prófétai példázatok.

Bár egy mikrohullámú világban élünk és azt várjuk, hogy minden azonnal történjen meg, Isten sosem siet. Az Ő időzítése tökéletes, sosem siet, sosem késik, mindig időben érkezik. Hiszem, hogy Isten hadserege, mely besorozást kapott 1981 óta, 2011-ben elérte az érettséget. Mindemellett, az elmúlt három és fél év alatt Isten megrostálta, hogy kik az igazán hűségesek mindvégig. 

Most! Ideje kezdeni!
"Az én időmre szól? Az ígéretek mostanra vonatkoznak?" Ezt a kérdést hallotta Bob a korábban élt nagy emberektől, ahogy kezüket az idő homokjába nyújtották. Bár az ő dobozaik üresek voltak, Bob doboza tele volt az 1981-ben fogant, vagy azóta született generáció ígéreteivel. Az Úr most megfordította az idő homokóráját, és elkezdi összegyűjteni a besorozottakat az utolsó idők hadseregébe, akik a föld legnagyobb erői közé fognak tartozni. Ők lesznek a "nagyobb dolgok" hadserege, teljes mértékben felfegyverezve a feltámadás erejével és dicsőségével. Ez a sereg egy olyan megtörő kenetet hordoz, mely megtöri a bűn, az elnyomás, a törvénytelenség és a vallásosság láncait.

Az idő a homokórán 5 órát mutatott, az ötös szám Isten kegyelmét jelképezi. Hiszem, hogy az elmúlt három és fél évben ez a felemelkedő sereg megtanulta az igazi alázat fontosságát. Isten ellenáll a büszkéknek, de könyörül az alázatosakon. Az Ő kegyelme az Ő seregén lesz és semmit nem fog visszatartani tőlük.

"Ugyanúgy, ti ifjabbak: engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad." 1 Péter 5:5

Bonnie Jones
The Prophetic Ministry of Bob and Bonnie Jones
(Bob és Bonnie Jones Prófétai Szolgálata)
Weboldal: bobjones.org

Bonnie Jones szívből szereti az Urat, az Igét és Jézus Keresztét. Nagyon szereti a gyerekeket, és örömet okoz neki, hogy megajándékozhatja őket az öröm, az igazság, a szeretet és a bátorítás ajándékaival. Bonnie 2001-ben költözött Charlotte-ba Észak-Karolinában, hogy a MorningStar Szolgálati Iskolába járhasson; 2005-ben ismerkedett meg Bob Jones-szal, a következő évben pedig összeházasodtak (Bob Jones 2014-ben ment haza az Úrhoz). Bonnie látnoki prófétai ajándékkal szolgál, valamint gyógyulással és csodákkal. Az a szenvedélyes vágya, hogy megtapasztalja, ahogy a nők megszabadulnak az emberektől való félelemből, és belépnek az ajándékaik használatába és az elhívásukba.

- - - - -
Fordítás: Gáll Edit
Forrás: The Elijah List

2015. augusztus 17., hétfő

A kegyelem 5 hónapja


Prófétai üzenet: A kegyelem 5 hónapja
Doug Addison
2015 augusztus

Egy kritikus időszakhoz közelítünk, ami augusztustól szeptemberig fog tartani. A következő néhány hónap során megerősödnek bizonyos dolgok az életedben, még ha most nem is annyira kristálytisztán láthatóak. Isten most tárja fel a rád vonatkozó rejtett terveit.

Számíts rá, hogy gyorsan lefutó változásokat fogsz megtapasztalni. Át kell küzdened magad a csüggedésen, valamint a kapcsolataidat és az egészségedet célzó támadásokon. Az ellenség továbbra is túlzásba viszi a támadásait sok ember ellen. Ez azért van, mert egy erőteljes áttörés közeleg azoknál, akik végig megállnak a viharok alatt.

Egy magasabb szintű visszafizetés jön el azok számára, akik győztesen megállnak ezalatt az időszak alatt. Meg fognak sokasodni a prófétai álmok. Szokatlan mennyiségű bölcsesség és kegyelem van kiárasztva éppen most.

Az alázat kulcsfontosságú
Erő van az alázatban. A büszkeség szelleme sokak életében rejtőzött a jogos harag álarca mögé. Ahogy megalázod magad (még akkor is, ha neked van igazad), Isten meg fog védeni téged, és fel fog emelni. "Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején." 1 Péter 5:6

Támadás a stratégiai fontosságú emberek ellen
Ha te, vagy valamelyik ismerősöd az ellenség támadásai alatt áll már egy ideje, akkor nagyon valószínű, hogy te stratégiai fontosságú ember vagy Isten Királyságában.

Az ellenség azokat próbálja kilőni, akik Isten most közelgő nagy munkájának a résztvevői lesznek. Akik a frontvonalon vannak, azoknak el kellett szenvedniük a kiégést, az ellenség folyamatos támadását, a betegséget és a csüggedést.

Az ellenség azokat próbálja kilőni, akik mindeddig harcoltak, és a királyság munkáját végezték. Ebből a támadásból csak úgy lehet kikerülni, ha visszahúzódsz, és új stratégiát kapsz.

Akik most a fronton maradnak a harc közepette, az a veszély fenyegeti őket, hogy kilövik őket. Ez nem azt jelenti, hogy ott kellene hagynod azt, amit csinálsz. Csupán annyit jelent, hogy hátrébb lépsz, és összeszeded magad, hogy összpontosíthass. Fokozd a közbenjárást, legyen egy új terved, és sok esetben egyes embereknek új kapcsolatokat kell kialakítaniuk.

A kegyelem öt hónapja
Öt hónapnyi kegyelem kerül kibocsátásra, hogy bekerülhessetek Isten időzítésébe. Mostantól kezdve, 2016 elejéig Isten kibocsátja az Ő időzítését, és új pozícióba helyez egyes embereket, valami nagyobb dolog érdekében, ami most közeledik.

A következő öt hónap során az ellenség támadásainak a forrása fel lesz tárva. Isten ki fogja jelenteni az ellenségtől jövő stratégiai támadásokat, amelyek lefogva tartották az embereket, és akadályozták az előre haladásukat. Ha ismétlődő ciklusokban tapasztalod a vereséget vagy a csüggedést az életedben, akkor ez a prófétai üzenet neked szól.

Isten bölcsességét kell gyakorolnod. Erő és kegyelem található abban, ahogy megnyugszol és összeszeded magad. A következő öt hónap stratégiai fontosságú idő lesz, amikor mélyebb belátást fogsz nyerni a helyzetedre nézve.

Októberben új feladatok lesznek kiosztva, és angyali segítséget fogsz kapni, ami sebesen átvisz téged az elhívásodba. Feltárulnak a rendeltetések. Annak az ideje van, amikor hosszútávú terveket kell készíteni.

Zseblámpa angyal álom
Volt egy prófétai álmom, amelyben egy ezüstösen csillogó zseblámpa jelent meg előttem a levegőben. Álmomban tudtam, hogy ez egy angyal, akinek az a feladata, hogy megvilágítsa az utat ezen a sötét időszakon át, amin sokan mennek most keresztül. Örömemben fel-le ugráltam amiatt, hogy ilyen angyali feladatok lettek kiosztva.

Számíts rá, hogy mélyebb belátást fogsz nyerni a helyzetedbe, mivel Isten angyalokat küld, hogy az Ő fényével világítsanak, és végigvezéreljenek ezen az időszakon.

Úszónadrág akció álom
Egy üzletben voltam, ami ragyogóan fehér volt, és egy angyal is velem volt. Akciósan árulták az úszónadrágokat. Volt egy "kettőt az egyért" akció is, ahol megláttam egy kék nadrágot, amilyen évekkel ezelőtt volt nekem, amit nagyon szerettem. Itt viszont vadonatúj volt.

Ennek az álomnak az a jelentése, hogy Isten visszahoz olyan ajándékokat, keneteket és elhívásokat, amelyek korábban itt voltak már az életünkben. Ez egy meghívás arra, hogy most menjünk mélyebbre a Szellemben. A víz a szellemet jelképezi, az úszónadrág pedig a mélyre úszás képességét. A "kettő az egyért" azt jelenti, hogy Isten megduplázza azt, amit korábban neked adott.

A cápából fóka lesz
Volt egy álmom, amelyben a leggyönyörűbb kristálytiszta kék óceánra néző stégen álltam. Hirtelen megláttam, hogy egy óriási, fekete cápa közeledik a stéghez. Kiugrott a vízből, és rám támadt. Visszarohantam a házba, ahol a szállásom volt, a cápa pedig végigsiklott felém a padlón. De akkor átváltozott fókává.

Ez az álom azt jelzi, hogy az ellenség félelemmel akar támadni bennünket, de Isten megfordítja, és valami pozitív dolgot hoz ki belőle. A fókák szórakozást és kellemes időtöltést jelenthetnek, de ugyanakkor Isten rajtad levő pecsétjét is [angolul a "seal" fókát is jelent, meg pecsétet is - a fordító megj.]. A mostani időre vonatkozó egyik kulcs az, hogy át kell törni a félelmen, és nem szabad hagyni, hogy az ellenség félelmet keltsen benned.

Álmok és szokatlan kegyelem és bölcsesség

"Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testalkatban, és Isten és emberek előtti kedvességben (kegyelemben)." Lukács 2:52

A következő néhány hónap során Isten álmok által fog szólni. Nem csak ahhoz kell majd bölcsesség, hogy megértsük az álmokat, hanem hogy tudjuk, hogyan kell reagálnunk. Ahogy bekerülsz Isten időzítésébe, Isten kegyelmének szokatlanul nagy mértéke fog kezdeni beáradni az életedbe.
Készülj fel az álmokra és a természetfeletti átélésekre. Számíts a bölcsességre, kijelentésekre és stratégiákra. Figyeld, ahogy az ellenség tervei lelepleződnek, miközben Isten stratégiai rendeződést bocsát ki az életedre vonatkozó időzítésébe. Állj készen az eddig még soha nem látott mennyiségű kegyelemre és áldásra!

A szellemi világban most fognak felhevülni a dolgok, jó értelemben. Kegyelem, reménység és szeretet nektek!

Áldás,


Doug Addison

DougAddison.com

Doug Addison prófétai álommagyarázó, előadó, író, életvezetési tanácsadó, és stand-up humorista. Doug a szeretet, a reménység és a vidámság üzenetével járja a világot. Egyedi stílusa segít abban, hogy az emberek megnyíljanak, hogy felfedezhessék a rendeltetésüket és megtapasztalják Isten természetfeletti szeretetét és erejét. Doug díjnyertes szerző, aki hét könyvet írt. A feleségével, Lindával, a kaliforniai Los Angeles-ben él.

- - - - -
Fordítás: Országh György

Prófécia, 2015. augusztus 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. augusztus 17.

A TROMBITA, BILL BURNS

Ugye hallottátok, Én népem, hogy mik azok, amiket most kell megtennetek, hogy megszabadulhassatok a rabságból, és teljes mértékben az élet Szellemének a rendeltetésében és hatalmában éljetek szabadon? A mai napon megszabadítalak mindentől, ami a múltban tartott titeket, és megmutatom azt az utat, ami a jövőbe vezet. Járjatok ezen az úton, ami előttetek van -- a világosság útján. És a világosság útján meg fogtok újulni. Meg fogtok gyógyulni. És ezután képesek lesztek átvenni mindent, amit ígértem, mert elhatároztátok, hogy Velem jártok a világosság ösvényén. Tegyétek meg ma, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Megadtam neked a kegyelmet ahhoz, hogy kegyelemmel tudj átmenni azokon a kihívásokon, amelyekkel szembekerülsz. Képessé tettelek arra, hogy megtedd, ami a győzelemhez szükséges. Utasítsd vissza azt, hogy áldozat legyél, és állj ellen annak a kísértésnek, hogy kiszállj, miközben át kell törnöd magad, mondja az Úr. Az Én kegyelmem elegendő! 2 Korinthus 12:9a és azt mondta nekem: Elég neked az én kegyelmem; mert az én erőm gyengeségben jut teljességre.

2015. augusztus 14., péntek

Prófécia, 2015. augusztus 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. augusztus 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Fordíts időt arra, hogy megpihenj minden tevékenységből és stresszből, amit az utóbbi időben kellett elviselned. Engedj el mindent, ami értelmileg és érzelmileg erősen leterhelt. Add át nekem a terhedet, mondja az Úr, és Én olyan megnyugvást adok neked, mely elérhetővé teszi a gyógyulást és helyreállást a szellemed, lelked és tested számára. Zsoltárok 55:22 Vesd az ÚRra terhedet, és ő gondot visel rád! Nem engedi sohasem, hogy ingadozzon az igaz.

2015. augusztus 13., csütörtök

Prófécia, 2015. augusztus 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. augusztus 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Olyan úton hoztalak el idáig, amelyen eddig még nem jártál. Váratlan kihívásokkal szembesültél, és lehetőségeket kaptál arra, hogy győzz. De azáltal, hogy akadályokkal és nehézségekkel kellett szembesülnöd, erősebb és elszántabb lettél arra, hogy Velem járj, mondja az Úr. Ezért megnyitom előtted az ígéret és gyönyörködés ajtóit. Zsoltárok 37:7 Gyönyörködj az ÚRban, és megadja szíved kéréseit!

2015. augusztus 12., szerda

Prófécia, 2015. augusztus 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. augusztus 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, Én a körülményeitek által munkálkodom bennetek, hogy segítsek felismerni és kigyomlálni minden lázadást. A Nekem való engedelmességetek, mondja az Úr, jó gyümölcsöt fog teremni. Képességet adtam nektek arra, hogy észrevegyétek a jót és a gonoszt is, hogy engedni tudjatok a jónak, és ellenálljatok az ellenségnek. Tegyétek meg becsületesen, és legyetek áldottak! Jakab 4:7 Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.

2015. augusztus 11., kedd

Prófécia, 2015. augusztus 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. augusztus 11.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Ne vonulj vissza, és ne add fel azt, amit elkezdtél; még nem végeztél! Folyamatosan menj tovább előre. Már többet teljesítettél, mint amennyire képesnek tartottad magad, de továbbra is erősnek és eltökéltnek kell maradnod abban, hogy teljességre vidd, ami rád lett bízva, mondja az Úr. Támaszkodj Rám, mert Én meg fogom adni a szükséges bölcsességet és erőt.  Veled vagyok.  Ézsaiás 58:11 És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégít téged nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.

"UGORJ!!!! ITT VAGYOK, ÉS OTT VAGYOK!!!!"

"UGORJ!!!! ITT VAGYOK, ÉS OTT VAGYOK!!!!"

2015. augusztus 11. / LANA VAWSER

Múlt éjjel volt egy látomásom/álmom amikor elaludtam, láttam magam egy szikla peremén állni. Ahogy megláttam magam, ezek a szavak árasztották el az elmémet...

"Az Én népemből sokan állnak egy szikla peremén, és Én arra kérem őket, hogy ugorjanak, szabadesésben, hogy tegyenek egy hitbeli lépést."

Ahogy ott álltam és néztem magam, elkezdtem félelmet, bizonytalanságot, aggodalmat, és kételyt érezni, mert ők nem láthatták ami előttük volt, vagy hogy hol fognak landolni. Ahogy kezdtek ezek az érzések egyre inkább a hatalmukba keríteni, hirtelen körbevett a LEGKELLEMESEBB ILLAT, amit valaha éreztem. Ahogy MÉLYEKET lélegeztem ebből az illatból, olyan békességet, olyan örömöt, olyan elégedettséget, olyan magabiztosságot, olyan nyugalmat, és egy 'lelkesítő várakozást' éreztem, hogy vajon mi vár rám az "ugrásban".

És ekkor újra szólt... "ITT VAGYOK ÉS OTT VAGYOK!!!!"

Ő a sziklán is ott van és Ő az "érkezési pont" is. Emlékeztetett engem és az övéit, hogy Ő velünk van a "felszállásban", Ő BENNE van az ugrásban és Ő vár minket a "leszállópályán".

"Maga az ÚR megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el téged,  és nem marad el tőled.  Ne félj hát, és ne rettegj!" 5 Mózes 31:8

Úgy éreztem, mintha azt mondaná, hogy sokakat vezet épp most egy olyan helyre, ahol radikálisnak tűnő hitbeli lépést kell megtenniük. Legyen az a lépés kicsi, vagy nagy, elhívás a bizalomra.

Ahogy az Ő népe ugrik és a szaván fogják Őt, nemcsak az Ő jelenléte és illata lesz ERŐS mindazok számára, akik a szikla peremén állnak, MIKÖZBEN ugranak, hanem OTT IS, AHOL landolnak, Ő ott lesz. 

A te hit-lépésed az Ő jóságáról, szeretetéről és gondviseléséről szóló bizonyság és HATALMAS illat lesz, BÁRMERRE is mész majd. Közeledsz ahhoz, hogy egy olyan mértékben megismerd az Ő jelenlétét és gondviselését, mint eddig még soha.

Ha nem is látod, mibe ugrasz, hogyan is fog sikerülni, ugorj engedelmesen, mert Apa Isten szerető karjaiba ugrasz. Egyik embert láttam a másik után ugrani és megérkezni az Ő karjaiba. Ahogy letette őket, az Ő kezei BŐSÉGESEN TELE voltak pakolva gondviseléssel, stratégiákkal, bölcsességgel, kijelentéssel, valamint az előrehaladáshoz szükséges kulcsokkal új ajtókon keresztül ebben az új "ugrásban".

Isten népe, ne félj! Eddigi életednek ez lehet a legnagyobb "hit-lépése". Ez egy felhívás a radikális bizalomra. Egy felhívás, hogy amikor nem értesz semmit, csak annyit kell tenned, hogy megfogod a Kezét, valamint ez egyike az életed legnagyobb változásainak, ellátásainak, áttöréseinek, jóságáról való kijelentésének, hogy a te JÓ, JÓSÁGOS APUKÁD GONDOT VISEL RÓLAD. Mindez az ugrás TÚLOLDALÁN vár rád. 

Hadd kerüljenek jó mélyen a szívedbe az Ő szavai... "ITT VAGYOK ÉS OTT VAGYOK!!!" Isten elkap téged! Ő megvéd téged! Ne engedj a félelemnek, mert VELE ugrasz, az Ő KARJAIBA, a lehető LEGBIZTONSÁGOSABB helyre!!

UGORJ!!!!!!!!!!!! Ez az ugrás egy új nap, nagyobb előrelépés számodra, de mindenek felett, a Vele való intimitás LEGNAGYOBB szintje, valamint megláthatod az irántad való jóságát és szeretetét, úgy mint eddig soha. Ne aggódj a szükséges dolgok miatt...a Menny tartályai kinyílnak, és csak HULLANI, HULLANI, HULLANI fog a gondviselés esője, ahogy eddig még SOHA nem láthattad. Több lesz az ELÉGNÉL!!!!!!!!! Gondolj a Szavára!!!! Itt az ideje, hogy a lábaid kövessék mindazt, amit a száddal kimondtál arról, hogy bízol Benne.

****************************************

2015. augusztus 10., hétfő

Prófécia 2015. augusztus 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. augusztus 10.

A TROMBITA, BILL BURNS

Azt szeretném, hogy győztes legyél. A győztesek azok, akik átküzdik magukat minden körülményen -- minden helyzeten, ami ellenük lett kialakítva. A győztes olyan ember, aki lerombolja azokat az okoskodásokat és érveléseket, amelyekkel az ellenség rátámad. A győztes az Én ígéreteimben él. Dönts úgy, hogy győztes leszel, és kezdd el a mai napon azzal, hogy megújítod a gondolkodásodat, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Amikor válaszoltál arra a hívásomra, hogy jöjj be a királyságomba, akkor arra kértelek, hogy tedd azt, ami helyes, minden egyes helyzetben -- nem arra kértelek, hogy azt tedd, ami kényelmes. Azt akarom, hogy minden tekintetben objektív és őszinte legyél. Ne ingasson meg az érzelmi hatásra alkotott előítélet, hanem legyél igazságos, mondja az Úr. Zsoltárok 5:12 Mert Te, Uram, megáldod az igazat, körülveszed a Te jóvoltoddal, mint egy pajzssal.

2015. augusztus 8., szombat

"KELJ FEL DEBÓRA!"

"KELJ FEL DEBÓRA"
Elaine Tavolacci 
2015. augusztus 8.
    

Az elmúlt pár hónapban felerősödött a szellemi háború a nők ellen. A Szent Szellem emlékeztetett egy prófétai szóra, melyet a múlt évben kaptam. Volt egy álmom egy nagy, élénk sárga és fekete színű méhrajról, mely a szobámban döngicsélt, míg én a Bibliámat olvastam. Amikor felébredtem, úgy értelmeztem,  hogy a méh a szellemi harc jelképe, de további tanulmányozás után az Úr kijelentett valami ennek teljesen ellentétes dolgot. A Bírák Könyvében Debóra prófétanő neve azt jelenti, "Méh". Az Úr azt is kijelentette nekem, hogy a méz a kijelentést jelképezi. Ez az a szó, melyet a Szent Szellem adott nekem azokra a Debórákra, akik most emelkednek föl. 

Az Úr mondja, felnevelem a Debórákat, akik vezetők lesznek a következő napokban. Ők lesznek az Én szavam, amint a nemzetek számára hirdetik az Én prófétai szavamat. Ahogy kibocsátják a Szavamat, olyan lesz, mint a méz, kijelentést hozva. A föld igaz bírái lesznek és az erkölcs szavait fogják hirdetni a nemzetek számára. Nagy tekintélyben fognak járni, jelek fogják őket követni. Ahogy kiszabadítják a foglyokat, az meggyőződést és átváltozást fog hozni. Ahogy a napok egyre sötétebbek lesznek, vigaszt fognak nyújtani mások számára, mintha tejet és mézet osztogatnának. Meg fogják változtatni a légkört, bárhová is mennek, és amint dicsőítenek, erődítmények fognak lerombolódni. Tanítani fognak másokat arra, hogyan járjanak, harcoljanak és hogyan álljanak ellene a kísértésnek. Irányt fognak mutatni azoknak, akik engedelmesek az Igémnek és korrekciót a lázadók számára. Az Én folyóm tiszta vizét fogják hordozni mivel őket nem szennyezte be a sötétség befolyása. Tekintetük tiszta, mivel nem szennyezték be azt tisztátalan képek. 

Ezek a nők többé nem lesznek gyalázva, vagy elutasítva, mint vezetők. Többé nem fogja elhallgattatni őket sem az egyház, sem a média, mert Én az Én kenetemet helyeztem rájuk és a tekintélyemet beléjük. Ne utasítsátok el őket, mert azt a kétélű kardot fogják hordozni, mely elválasztja az emberek vallásos tradícióit az igazságtól, az Igém alapján. A hiteles prófétai szó megkülönböztetését hozzák el, és le fogják leplezni a megtévesztést és a hamisságot. Ezek a Debórák fel fognak emelkedni és le fogják győzni a rabszolgahajcsárokat és mindazokat, akik elnyomják Krisztus testét. Mindig sikeresen fogják megsemmisíteni és leleplezni az ellenség terveit. A szeretet és megbocsátás szellemében fognak járni és nem fogják támadásnak venni, amikor ellenállással fogják szembetalálni magukat. A gyümölcseikről fogjátok megismerni őket, amint az Én Igémet hirdetik a nemzeteknek és szabadulást és eloldozást  hordoznak a megkötözöttek számára, mondja az Úr.

Bírák 4:4
Abban az időben Debóra prófétanő, Lappídót felesége volt a bíró Izráelben.

Bírák 5:12
Kelj fel, kelj fel Debora! Serkenj fel, serkenj fel,mondj éneket! Kelj fel Bárák és fogva vigyed foglyaidat, Abinoám fia!

Zsoltárok 119:103
Mily édes az én ínyemnek a Te Igéd; méznél édesebb az az én számnak!

Példabeszédek 24:13
Egyél, fiam, mézet, mert jó, és a lépes méz édes az ínyednek.

RÓKÁK PRÓBÁLJÁK ELLOPNI A GYŐZELMETEKET ÉS AZ ARATÁSOTOKAT!

RÓKÁK PRÓBÁLJÁK ELLOPNI A GYŐZELMETEKET ÉS AZ ARATÁSOTOKAT!

2015. AUGUSZTUS 8. / LANA VAWSER

Ma sokakat láttam küszködni a győzelem és az aratás területein, amelyekre már beléptek, de egy hirtelen történt csata jött elő a semmiből.

Az Úr előzőleg már kibocsátott egy áttörést, az Ő ígéretének a megnyilvánulását, de akkor hirtelen egy "csata" kezdődött.

Úgy éreztem, hogy azt mondja az Úr: "Rókák próbálják ellopni a győzelmeteket és az aratásotokat, itt az ideje rókabiztossá tenni a győzelmeitek és aratásotok területeit, a Nekem szóló dicsérettel, a már megkapott áttörés területei fölött. A győzelem és áttörés területét meg fogja oltalmazni a Nekem szóló dicséret kihirdetése és hálaadás afölött a terület fölött."

Emeljétek fel a szavatokat, Isten népe! Hirdessétek ki Isten dicséretét az áttörésetek, a győzelmetek és aratásotok területe fölött, és az Ő Dicsőségének a pajzsa fog kiterjedni a győzelmetek és aratásotok területe fölött. Nem fogják tudni ellopni a bőségeteket és az aratásotok terméshozamát, miközben dicséretet mondtok, ehelyett az áttörésetek, a győzelmetek és az aratásotok KI FOG TERJEDNI, ti pedig még nagyobb HULLÁM EFFEKTUSOKAT fogtok tapasztalni az aratásotok, az áttörésetek és a győzelmetek terén.


************************************

2015. augusztus 7., péntek

Prófécia, 2015. augusztus 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. augusztus 7.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A várakozás ideje van most számodra, de az lenne a hozzád illő hozzáállás, hogy türelmet gyakorolsz, miközben teszel érte, hogy megmaradjon a nyitott szíved, a nyitott elméd és a nyitott kezed. Ha elengeded az eltúlzott elvárásokat, akkor a mostani idő könnyedén fog elmúlni számodra. Ha siettetni akarod a dolgokat, abból csak frusztráció lesz, és vonzani fogod az ellenállást. Azzal, hogy Belém veted a bizalmadat, könnyedséggel fogod tudni elviselni ezt az időt, mondja az Úr. Jakab 1:4 De a türelemmel való kitartásban jussatok el egészen a tökéletes tettekig! Így lesztek tökéletesek és teljesek, akikben nincs semmi hiányosság.

2015. augusztus 6., csütörtök

"AZ AZ ISTEN VAGYOK, AKI EMLÉKSZIK!!"

"AZ AZ ISTEN VAGYOK, AKI EMLÉKSZIK!!"

2015. AUGUSZTUS 6. / LANA VAWSER

Azt éreztem ma, mintha Isten újra és újra ezt mondaná "Az az ISTEN vagyok, aki emlékszik. Nem felejtek."

Az Úr emlékszik, mit mondott és mit ígért neked az Igén keresztül. A szívedben, akár régóta jelen lévő vágyakra is emlékszik.

Láttam, ahogy Isten előhúzta az "ÍGÉRETEK KÖNYVÉT", mely aranyból volt és fénylett. Azt éreztem, mintha azt mondaná "Most van itt az ideje, hogy ezek a lapok életre keljenek". Hirtelen a jobb oldali lapra pillantottam, mely TELE volt imákkal, egészen frissekkel és ÉVTIZEDEKRE visszamenőkkel. Ezek voltak azok az imák, melyeket az Ő népe az Ő iránta való szeretetéből mondott ki. Vágyak, melyek a felszínre bugyogtak, a Vele való, túlcsorduló kapcsolatból. Vágyak, melyek abból a gyermeki hitből származtak, hogy megosszák az álmaikat és reményeiket az ő jóságos Apukájukkal, amint az Ölében ülnek. Ahogy csak ültek, Apában gyönyörködve! A legapróbb vágyaktól,  a legnagyobb álmokig, Ő mindent számon tart.

A könyv bal oldali lapján voltak az Ő szívének ígéretei, az Ő Szavának ígéretei. A népére kimondott prófétikus szavak az Ő Apai szívéből.

Hirtelen a két oldal elkezdett életre kelni és "ÖSSZEKAPCSOLÓDNI". Szívbéli vágyak a múltból és a jelenből, összeházasítva az Ő ígéreteivel és szavaival, mindez az erő és dicsőség láncát hozta létre, melyet nem lehet megtörni.

Isten sok vágyat és álmot fog megvalósítani MIKÖZBEN az Ő ígéretei és szavai valóra válnak. Az áttörésed kellős közepén olyan dolgokat fogsz látni ÉLETRE KELNI,  melyeket talán te magad is elfelejtettél, hogy kértél Tőle.

Ő nem felejt!!!! Ő az az Isten, aki emlékszik. Meg fogod látni az Ő irántad való szeretetét és örömét egy teljesen új szinten. Ő nem felejtett el téged!!"

- - - - - - - - - -

Prófécia, 2015. augusztus 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. augusztus 6.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam egy tengerpartot, egy kis öbölben, ahol gyönyörű, fehér homok volt. Láttam is és hallottam is, ahogy jön az óceánon a dagály.  Nagy békesség volt ezen a helyen, de tudtam, hogy a partot érő hullámokon túl, a nyílt tengeren egy háború tombol. Majd hallottam, ahogy ezt mondta az Úr: "Amikor a világban háború dúl, mert nemzet nemzet ellen, és egyik nép a másik ellen fordul, ti akkor is békességet találtok a jelenlétemben. Én vagyok a ti biztonságos menedéketek a háború, a viharok és a gonoszság közepette." Példabeszédek 29:25 Az emberektől való rettegés csapdába ejt, de aki az ÚRban bízik, az oltalmat talál.

2015. augusztus 5., szerda

Prófécia, 2015. augusztus 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. augusztus 5.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Kérj Tőlem, mondja az Úr. Vannak olyan dolgok, amikre szükséged van, de nincs meg neked, mert nem jöttél Hozzám a vágyad mélyéről és azzal a bizalommal, hogy tudod, hogy Én meghallgatom és megválaszolom a kéréseidet. Mindent tudok rólad, és már azelőtt tudom, mielőtt kérsz. De fontos, hogy te is részt vegyél a szellemi folyamatban. Gyere Hozzám! Jakab 4:2 Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcoltok és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg azért, mert nem kéritek.

2015. augusztus 4., kedd

AZ Ő KEGYELME ESŐKÉNT HULLIK, HIRTELEN VÁLTOZÁSOKAT HOZVA

AZ Ő KEGYELME ESŐKÉNT HULLIK, HIRTELEN VÁLTOZÁSOKAT HOZVA

2015. AUGUSZTUS 3. / LANA VAWSER

"Alászáll, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet." Zsoltárok 72:6

Egy meghívás szabadul fel Isten szívéből az Ő népe számára, hogy megerősítsék, valóban hajlandóak "MINDENT VAGY SEMMIT" átadni Neki. Egy meghívás, hogy újból, vakmerően, átadják magukat Neki. Vakmerő önátadás MEGISMERNI Őt. Vakmerő önátadás egy mélyebb, bensőségesebb kapcsolatra Vele. Az Úr olyan területeket nyit meg a titkos helyen, ahol még nem jártunk ezelőtt. Mélységek, melyekben még nem merültünk alá. Kijelentés Róla, mely mélyebb, mint bármely kijelentés, amely ezelőtt valaha született. 

Egy megrázattatás folyik éppen, egy rostálás. Sokakra Krisztus testében épp most egy erőteljes nyomás nehezedik, a tűz egyre intenzívebb, de ahogy Isten emberei előrenyomultak az Ő szívébe, és ahogy a teljes önátadásban megpihennek, Őt csodálva, GYÉMÁNTOK emelkednek föl. Ahogy Isten népe felkel, fényesebben ragyog, mint eddig bármikor. Isten népének a szívében voltak olyan területek, melyek oly sötétnek, keménynek és sötétnek tűntek, mint a szén, az Úr arra használta fel a nyomást és a körülmények hevét, hogy előhozzon valami SZÉPET abból, ami most még egyáltalán nem tűnik szépnek. Ami úgy néz ki, mint a szén, az gyémánttá válik. Váratlan fordulatok.

Egy nagyon erőteljes hívást érzek mostanában szellemben az Isten szívéből az Ő népe iránt. "Jöjj velem egy új kalandra. Hagyd magad mögött a küszködést, a nyugtalanságot, a csalódást, aggodalmat, félelmet, és gyere velem és csak legyél velem. Gyönyörködj Bennem." 
Ahogy Isten népe az "új területek" felé igyekezett a rejtekhelyen, egy új kaland felé,  hogy megismerjék az Ő szívét, ELKEZDETT ESNI!!!

Először csak lágyan esett, ez a csodálatos, frissítő eső, de minél mélyebbre haladt Isten népe az Ő szívében, annál ERŐSEBBEN esett. A felfrissülés esője, a kijelentés esője...

Aztán éreztem az Urat szólni: "A Menny fellegei csordultig vannak, majd' kirepednek és hamarosan a HATALMAS KEGYELEM/JÓINDULAT, valamint HIRTELEN, DICSŐSÉGES NAGY változások esője fog hullni a népemre."

Láttam, ahogy egyre erősebben hullt az eső azokra, akik teljesen átadták magukat, és ez az eső TÚLÁRADÓ volt. Kegyelem kegyelemre, ajtó ajtóra, lehetőség lehetőségre, áttörés áttörésre és éreztem, mintha valósággal KÖRBEVENNE az a szó, hogy "BŐSÉG, BŐSÉG, BŐSÉG".

Isten népe olyan új, mélységekben és túláradó bőségben élt, hogy eljutottak arra a helyre, AMIRE TEREMTVE LETTEK... TÚLÁRADÓ, BENSŐSÉGES KAPCSOLATBAN VELE!!!!!!

Éreztem az Urat ismét beszélni:
"BŐSÉGES KEGYELEM esője hull a népemre, hogy a BŐSÉG FOLYAMATOS ÁRADATÁVÁ legyenek."

Isten a Vele való intimitás új helyére visz téged, amit még nem ismertél, a megadás egy új, dicsőséges mélységébe és az Ő szívének mélyebb megismerésébe, a Benne való örömbe/gyönyörködésbe, aminek az lesz a következménye, hogy az Ő esője erősebben fog záporozni rád, mint valaha. Ahogy ápolod a szívedet az "Egyszemélyes Közönség" előtt, és hagyod hogy a szeretet és alázatosság megtegye a dolgát a szívedben, a jóindulat olyan birodalmába kerülsz át, melyről még csak nem is álmodtál.

Olyan mértékben adja az Úr a jóindulat, hogy BÁRHOVÁ MÉSZ, BŐSÉGES FOLYAMOK áradjanak rajtad keresztül. 

HIRTELEN VÁLTOZÁSOK történnek általad MINDENHOL, ahol jársz, és ahova viszed az Ő fényét, szeretetét, dicsőségét. Amint belépsz ezekre a területekre, TE MAGAD leszel a FELFRISSÜLÉS áradata MINDENHOL, ahova mész.  Szellemi atmoszférák, szívek,  körülmények változnak meg, ahogy ELKEZDESZ EBBEN A BŐSÉGES FOLYAMBAN ÉLNI.

- - - - - - - - - -

Prófécia, 2015. augusztus 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle ft111.com
2015. augusztus 4.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Habár nagy a kísértés, hogy összehasonlításokat végezz, és tetszőleges szempontok alapján mérd magadat és másokat, ez akkor sem jó dolog. Hiábavaló erőfeszítés, és nem lesz semmi pozitív következménye. Az a vágyam, hogy Rám nézz, hogy vezetést, útmutatást és pontosítást kaphass, és engedd, hogy olyan utakon vezesselek, amelyek jóra vezetnek, mondja az Úr, a többieket pedig hagyd békén.

2 Korinthus 10:12 Mert nem merjük magunkat azokhoz számítani vagy hasonlítani, akik magukat ajánlják, mert azok nem járnak el okosan, hiszen önmagukat magukhoz mérik, és magukhoz hasonlítják.

2015. augusztus 3., hétfő

Prófécia, 2015. augusztus 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. augusztus 3.

A TROMBITA, BILL BURNS:

A harcosaimat szólítom. Azokat szólítom, akiknek harcos szívük van - azokat, akik háborúba mennek. Azokat szólítom, akik felemelkednek a hit pozíciójába, és nem csak egy pillanatot ragadnak meg ebben az időszakban, hanem konkrétan az ígéreteket ragadják meg. Szólítalak titeket, hogy vegyétek el a mennyei elhívásnak a jutalmát, annak az elhívásnak, amelybe előhoztalak titeket, hogy bekerüljetek a rendeltetésetekbe. Járjatok az előttetek levő ösvényen, és szerezzétek meg a győzelmet! Mert most van a természetfeletti felhatalmazás időszaka, amelyben elhozom a királyságom dicsőségét, hogy ráhelyezzem a harcosok szívére, és ők elvegyék a győzelmet Sátántól. Vegyétek hát el a győzelmet, és higgyetek, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Gyere be a nyugalomba, ahol minden gondodat Rám veted. A jelenlétem az egyetlen olyan hely, ahol megtörténik a helyreállítás és a felüdülés. Tudom, min mentél keresztül, és tudom, milyen stresszes terhet hordoztál. Engedj el mindent, ami kiszipolyozta az erődet és a vitalitásodat. Gyere, és újulj meg, mondja az Úr. Máté 11:28-30 "Jöjjetek hozzám mind, akik elfáradtatok és teher alatt éltek. Én nyugalmat adok nektek. Az én igámat vegyétek magatokra, és tanuljátok el tőlem, hogy szívből szelíd és alázatos vagyok, és nyugalmat találtok lelketeknek! Mert az én igám boldogító és a terhem könnyű."

2015. augusztus 1., szombat

Fülek a hallásra / Szívek az engedelmességre (Debra Lowe prófécia)

Fülek a hallásra / Szívek az engedelmességre
Debra Lowe

2015. 07. 31.

Ahogy a Királyotok visszajövetelének napja közeleg, sok csata folyik a mennyekben a földön élő emberek lelkeiért. Az én gyermekeim egyre érzékenyebbé válnak a szellemi atmoszféra kiáltására és egyre érettebbek lesznek, ahogyan ezt hallják. A Királyságunk valóságának igazi megértése nagy erőként él bennük, mert eggyé válnak Velünk. Sokan ébrednek most föl a világ gondjai és vágyai miatt való szendergésből, amely miatt az ő igazi erejük rejtve maradt. Ebben az időszakban, ahogy a gyermekeim az Igén elmélkednek, meg fogják látni, mit tartogattam számukra ezekre az időkre. 

Tisztább lett a szívük és mélyebb kijelentést kaptak az elhívásukról és a létük céljáról ezen a földön. Egység jön létre, a széthúzás helyett és saját, ideiglenes dicsőségüket a lábaim elé rakták. Igaz és alázatos dicsőítők nőnek fel gyors ütemben az Én családomban. A szívnek ez a tisztasága minden szerelmesemet harmóniába hozza egymással, hogy véghezvigyék azokat a nagyobb dolgokat, amire elhívtam őket. Az Én neven még egyszer meg fog dicsőülni az én Házamban, ahogy azok, akik őszintén és tiszta szívvel szeretnek Engem, egyesülnek az Én célomért. Tudd, hogy amikor engem felemelsz és felmagasztalsz, ahogy folyamatosan egy több nagyságot, nagyszerűséget és erőt tulajdonítasz nekem, úgy fogom magamhoz vonzani az embereket, igaz megtérésben. Odafigyelek az élő áldozatok illatára és aromájára, mert ezek kedvesek és vonzóak számomra. Mindazok, akik megalázzák magukat, azokat én fel fogom emelni ebben az órában, és az Én nevemet hatalmas tekintéllyel fogják hordozni. Gyönyörködöm ebben a szeretetben és engedelmességben!

Az Én győzteseimként fogtok felállni. Az Én jóságom, hatalmam és az Én Igazságom tanúi lesztek. Azt a fáklyát fogjátok hordozni, amely az igazság fái közül a többit is lángra fogja gyújtani, akik az Én Igémben már meggyökereztek. Friss tüzet küldtem rátok, mert a szentséget és az igazságosságot választottátok. Azzal, hogy visszautasítottátok, hogy lejöjjetek a falról, a hazugságok, gondok, próbák, csapdák ellenére, veszélyessé váltatok az ellenség és az ő tábora számára. Maradjatok szilárdak Bennem és a bölcsesség és erő magasabb pozíciójába fogtok átkerülni. Ez az Én ígéretem mindazok számára, akik a kapuimban álltok, várva és figyelve az Én utaimra. A magas úton fogtok élni és járni!

"Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztva minden nap, az én ajtóim félfáit őrizve. Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot." (Péld. 8:34-35)
"És körültekintvén, fölkeltem és így szóltam az elöljárókhoz, a főemberekhez és a többi néphez: Ne féljetek tőlük! A nagy és rettenetes Úrra emlékezzetek, és harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és házaitokért! És lőn, hogy meghallották ami ellenségeink, hogy megtudtuk az ő szándékukat, és hogy Isten semmivé tette az ő tanácsukat: megtérénk mi mindnyájan a kőfalhoz, mindenki a maga munkájához" (Neh. 4:14-15)
"Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket a maga idejében." (1 Péter 5:6)
- - - - - - -

Köszönet a fordításért Gáll Editnek!