2015. május 29., péntek

Prófécia, 2015. május 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. május 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Erős és csendes; azt akarom, hogy erős legyél és csendes. Amikor csendben vagy, akkor tudod elkezdeni azt a belső munkát, hogy megismerj Engem, és ez egy mély forrássá fog válni benned, amelyből őszinteséget és elszántságot fogsz tudni meríteni. Ennek a kapcsolatnak a mélységétől függ a hited. Legyen belőled a Szellemben való élet mély kútja, mondja az Úr.

Efézus 3:14-19 Ez okból meghajtom térdemet az Atya előtt, akiről a mennyekben és földön minden atyafiság a nevét kapta, s kérem, adja meg nektek, hogy dicső gazdagságának mértékében belső emberetek úgy elhatalmasodjék, hogy ti az Isten Szellemén át uralomra juthassatok, hogy a Krisztus a hiten át szívetekben lakozhassék, és ti szeretetben úgy meggyökerezzetek és megalapozódjatok, hogy az összes szentekkel együtt erőt nyerjetek annak felfogására, hogy a szeretetben mennyi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység és megismerhessétek a Krisztusnak ismeretet felülmúló szeretetét is, hogy így az Istennek egész teljességéig betelhessetek.

2015. május 28., csütörtök

Prófécia, 2015. május 28.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. május 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Lehet, hogy az utóbbi idők eseményeibe beleszédültél, de Én a kiegyensúlyozottság és az egyensúly új helyére viszlek. Megadom az erőt ahhoz, hogy a hátad mögé vesd a múltat, és előremenj hittel és magabiztossággal. Utasítsd vissza azt a kísértést, hogy bánkódó gondolatokkal kárhoztasd magadat. Még mindig veled vagyok, mondja az Úr.

Róma 8:1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint.

2015. május 27., szerda

Rick Joyner: Döntési lehetőségek

Döntési lehetőségek
A legnagyszerűbb keresztény élet, 22. rész

2015., 22. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Ahhoz, hogy megértsük a Krisztusban kapott magasabb elhívásunkat, és törekedni tudjunk betölteni azt, meg kell értenünk, hogy döntési lehetőségek elé fogunk kerülni. Akik a sorsszerűségben hisznek, nehezen tudják felfogni ezt, és még kevésbé fogják kedvelni, pedig ez így igaz, és nagyon is része minden keresztény életének. Ezért helyezte az Úr a Tudás Fáját a Kertbe. Nem az volt a célja vele, hogy lépre csalja Ádámot és Évát, hogy bűnbe essenek, hanem azért, mert nem lehetett volna igazi engedelmesség, ha nem lett volna szabadságuk az engedetlenségre. Nincs igazi imádat, ha nincs szabadság arra, hogy valaki azt válassza, hogy nem imádja Őt. Az Úrban való növekedésünk minden egyes lépéséhez a megfelelő döntéseket kell meghoznunk.

Azt tanítja nekünk a Zsidókhoz írt levél 11:25-26, hogy Mózes választotta azt, hogy együtt szenvedi el a rosszat Isten népével, mert "nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztus gyalázatát". Mózesnek itt volt egy döntési lehetősége. A történetében azt is láthatjuk, hogy még sokszor adódott döntési lehetősége. Az elhívásához vezető, talán legnagyobb döntése az volt, amikor "odafordult", hogy megnézze az égő bokrot. Vajon hányan maradnak le az Úrban kapott elhívásukról, csak mert nem hajlandóak elfordulni a napi tennivalóiktól és szokásaiktól, hogy megnézzenek egy Istentől való dolgot?

A lényeg az, hogy ez az életmód önkéntes, és folyamatosan döntések hozatalát igényli, amelyek egyre nehezebbé válnak, ahogy növekedünk. A Szent Szellem, akit megkaptunk, nem fogja helyettünk megtenni. Ő a "Segítő", de nem ő a "Megcselekvő". A magasabb elhívás felé vezető ösvényen járni azt jelenti, hogy növekedünk a hitben, a bölcsességben, a megértésben, a felelősségben és a felhatalmazásban. Ez az uralkodásra való kiképzés.

Ha az Apostolok Cselekedeteit olvassuk, azt látjuk, hogy az apostolokat nem kézen fogva vezették, hanem a hatalmukban állt, hogy döntéseket hozzanak. Többször is olvasunk tőlük olyan kifejezéseket, hogy "Úgy határoztam...". A kisgyermekeket kell kézen fogva vezetni, és a Krisztusban éretlen emberek akarnak mindenhez kijelentést kapni, amit csak tesznek. De ahogy egyre érettebbek leszünk, ez egyre kevésbé lesz szükséges.

Az "apostol" szó jelentése "kiküldött". Az apostolok felhatalmazással lettek kiküldve, mert elég bölcsek és elég érettek voltak már ahhoz, hogy jó döntéseket hozzanak. Amikor olyan döntést hoztak, vagy készültek meghozni, ami máshová vezette volna őket, mint ahol az Úr akarta látni őket, akkor adott nekik egy álmot vagy egy látomást, hogy korrigálja ezt a döntést. De általánosságban ők hozták meg a döntést arról, hogy hová mennek.

Ezért, minél érettebbé válunk az Úrban, annál nagyobb felelősséget bíznak ránk. Nincs valódi felhatalmazás felelősség nélkül. Noha Ő velünk van, Ő azt akarja, hogy túlnőjünk azon, hogy csupán parancsokat kapunk tőle. Azt akarja, hogy az Ő szíve és gondolkodása legyen bennünk, hogy mindig úgy döntsünk, ahogyan Ő döntene, és ezeket meg is cselekedjük.

Ahogy növekedünk Őbenne, meg kell tanulnunk elismerni azt a nagy kiváltságot, amikor nem konkrét utasításokat kapunk Tőle, hanem döntési lehetőséget, mivelhogy megbízik bennünk. Ő arra törekszik, hogy növekedjünk a hitben és a bölcsességben, csak úgy, mint az Ő hangjának a megismerésében.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - Word for the Week - Choices- The Greatest Christian Life, Part 22

Prófécia, 2015. május 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. május 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy olyan népet keresek, akik megtisztították a szíveiket, és elválasztották magukat minden romlottságtól, hogy az Én arcomat keressék, mondja az Úr.  Hívlak téged, hogy te is ezeknek a társaságához tartozz.  Hozz egy döntést!  Engedd, hogy éljen benned az Én Szellemem! Ne legyél hajlandó megengedni, hogy a világi gondok elvigyenek a Velem való teljes egységtől.  Gyere!

2 Korinthus 6:17 "Annakokáért menjetek ki közülük, és szakadjatok el, azt mondja az Úr, és tisztátalant ne illessetek; és én magamhoz fogadlak titeket"

A TŰZ AZ ÁLDOZATRA SZÁLL!!

A TŰZ AZ ÁLDOZATRA SZÁLL!!

2015. MÁJUS 27. / LANA VAWSER

Sokakat láttam Isten népe között, akik előretörtek, hogy imádkozhassanak, és a rejtekhelyen lehessenek, és hirtelen ott termett egy forgószél, ami látszólag a semmiből jött. Ez az ellenállás/támadás forgószele volt, amit az ellenség küldött, hogy elvonja a figyelmet, és blokkolja a közösség és a bensőségesség helyét Isten népe előtt.

Sokan küszködtek azzal, hogy imában áttörhessenek. Sokan harcoltak a kimerültséggel, ami erőteljesen rájuk tört az imádkozás és a dicsőítés időpontjaiban. Sokan érezték, hogy csata folyik azért, hogy kapcsolatot létesíthessenek az Úrral a rejtekhelyen.

Egy támadás lett elindítva Isten népe ellen, akik mélyebbre nyomulnak be az imában és a bensőséges kapcsolatban Ővele a rejtekhelyen, azért, mert az Úr most nyitja meg a kijelentés új szféráit és az áttörés új területeit.

Isten népe most halad át a kijelentés új szintjére, ami a Krisztusban való felhatalmazásukról szól, és egy nagy ráébredésről, ami a szíveikben történik, amikor ráébrednek az Őbenne való identitásukra. Isten fiai és leányai emelkednek fel, miközben előre nyomulnak.

Sokakat láttam elcsüggedve ebben a csatában a rejtekhelyen, és az ima közben folyó csatában. Ne bátortalanodjatok el, ne essetek kétségbe ettől a csatától, mert azt érzékeltem, hogy az Úr azt mondja, hogy ez a csata egy JELZÉS arról, ami MINDEZEKNEK A TÚLOLDALÁN vár rátok!!!!

Sokan már csak EGYETLEN IMÁDSÁGRA vagytok az áttöréstől, az ellenség pedig mindent megpróbál, amit csak tud, hogy távol tartson attól a helytől titeket.

Az Istennel való nagyobb átélések, kijelentések és az Ő Igéjében kapott robbanásszerű meglátások várnak rátok. Mennyei stratégiák, bölcsesség és a szellemi harchoz való kulcsok tárulnak fel előttetek, egy új szinten.

Bill Johnson szokta mondani, hogy "A tűz MINDIG áldozatra száll." Úgy érzem, hogy most is pontosan ezt mondja az Úr. Ott, a csata helyén, ott az ellenállás helyén, és a rejtekhelyen ellenetek indított figyelemelvonás helyén, ÁLDOZZATOK Neki dicsérettel, TÖRJETEK ÁT, és foglalkozzatok az Igével, ott a csata közepette folytassátok az imádkozást, még akkor is, ha úgy érzitek, hogy semmi sem változik. ÁLDOZATKÉNT VIGYÉTEK ELÉ a dicséreteteket, az imádatotokat és azt, hogy Elé álltok a csata ellenére is. ISTEN TÜZÉT vonzza az áldozatotok.

A dicséretetek, a Neki vitt áldozatotok olyan, mint egy kellemes jó illat, ami felszáll Elé, aminek nem csak az lesz a következménye, hogy a menny záporozni fog rátok, hanem az is, hogy LEFEGYVEREZI azt a forgószelet, ami megpróbált lesodorni az utatokról.

Isten tüzét láttam leszállni Isten népére, ami átváltozást, szabadságot, gyógyulást, nagyobb lendületre való felkészítést hozott, és tüzet gyújtott a SZEMEIKBEN, hogy úgy LÁSSANAK szellemben, mint még SOHA ezelőtt.

AZ ÚRVACSORA AZ EGYIK KULCS

Azt is éreztem, hogy az Úr azt mondta, hogy amint az Ő népe átverekszi magát ezen a csatán, és Úrvacsorát vesz Ővele a rejtekhelyen, és az Ő értünk hozott áldozatára fókuszál, egy fordulat fog bekövetkezni.

MENNYEI FORGÓSZÉL

Az ellenség megpróbál utánzatokat készíteni azokból, amiket az Úr küld. A mennyből jövő forgószelek vannak kiküldve a rejtekhelyre, miközben az Ő népe Vele találkozik, és Neki szolgál a dicséretével és imádatával. A rejtekhelyen történő Vele való átélésekből fakadóan változások fognak történni a forgószelekben a természetes világban is.

Úgy éreztem, hogy az Úr azt mondja, hogy "MINDEN, amire a népemnek szüksége van az áttöréshez, Bennem található, és a Velem való átélésekben. Ezek az átélések, amelyekbe belépnek, és az ezekben felszabaduló útmutatások és kijelentések, amelyeket meg is cselekednek, azt fogják eredményezni, hogy sok minden hirtelen fordulatot vesz."

**********************

2015. május 26., kedd

Prófécia, 2015. május 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. május 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Akár úgy tűnik, akár nem, az az igazság, hogy minden, amit átélsz és elviselsz, végső soron a te örökkévaló javadat szolgálja. Ne úgy tekints a csalódásaidra, mint végleges dolgokra, hanem tekintsd a megpróbáltatásokat egy-egy lehetőségnek arra, hogy közelebb jöjj Hozzám, mondja az Úr, és hogy még teljesebb módon Rám támaszkodj. Megvan rá a lehetőséged, hogy minden helyzetből nagyobb tűrőképeséggel és nagyobb hittel jöjj ki.  Bízz Bennem.

Jakab 1:2-4 Testvéreim, örüljetek, amikor különbözõ megpróbáltatásokat kell elviselnetek. Miért? Mert ezek a nehézségek a hiteteket teszik próbára. Ha pedig hitetek kiállja a próbát, az kitartóvá tesz benneteket. De a türelemmel való kitartásban jussatok el egészen a tökéletes tettekig! Így lesztek tökéletesek és teljesek, akikben nincs semmi hiányosság.

2015. május 25., hétfő

Bill Burns és Marsha Burns prófécia, 2015. május 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. május 25.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Ismerlek. Ismerem a küzdelmeidet, amiken átmentél. Ismerem a nehézségeket, amiken át kellett menned. Ismerem az ellenség ellened végzett munkáját. Tudom, mi történt. Tudom, hogy egy jel vagy, aki ellen beszéltek. Tudom, hogy vannak emberek, akik felkeltek, hogy konfliktusba kerüljenek veled. Azt mondom neked éppen most, hogy ismerem a szívedet, és tudom, hogy a szíved az Enyém. Értsd meg, hogy Én nem foglak cserbenhagyni téged. Soha nem hagylak el. Mert Én most egy friss legelőre vezetlek. Egy új területre vezetlek. Az Én Dicsőségem helyére vezetlek, igen, ezekben a napokban. És ez ebben a pillanatban kezdődik, és ebben az időpontban, hogy amint felfogod, hogy Én egy vagyok veled, akkor megtudod, hogy minden rendben lesz. Csak járj. Járj Velem. Higgy Bennem. Bízz Bennem, hogy elviszlek az új nap frissességébe pontosan ebben az időszakban, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az átmenet, amelyben benne vagy ebben az időben, nem egy egyszerű átmenet az életed időszakai között, hanem az egyik korszakból való átmenet a másikba.  Sokkal nagyobb jelentőségű, mint ahogy eddig felfogtad.  Ami a következő időtartamban jön, sokféle módon fogja valóra váltani azt, amiért az elmúlt évtizedben dolgoztál. Azoknak a változtatásoknak, amiket a közeljövőben teszel, jelentőségteljes és hosszútávú következményei lesznek, mondja az Úr. Haladj előre azzal bizalommal, hogy Én vezetlek téged.  Kövess Engem.  Márk 8:34 Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik: "Ha valaki Énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen Engem."


ÚGY ÉREZTÉTEK, MINTHA HEGYET MÁSZTATOK VOLNA, PEDIG...

ÚGY ÉREZTÉTEK, MINTHA HEGYET MÁSZTATOK VOLNA, PEDIG...

2015. MÁJUS 25. / LANA VAWSERSokakat láttam Isten népe közül, és sokan nagyon fáradtak voltak, úgy érezték, mintha folyamatosan hegynek felfelé menetben kellett volna harcolniuk eddig. Sokan érzik úgy, mintha egy "hegyet" kellett volna mászniuk eddig. Mintha ez az év egy hegymászás lett volna mindeddig, aminek nem látták a végét. Sokakat láttam ezt a hegyet mászni, akik nagyon fáradtak voltak, izzadtság csepegett a szemöldökükről, mert már bele voltak fáradva a küzdelembe. Bele voltak fáradva, hogy tűrni kell. Bele voltak fáradva a harcba. Majd hallottam, ahogy azt mondja az Úr, hogy ami sokaknak egy folyamatos hegymászásnak tűnt, egy soha véget nem érő harcnak, mivel folyamatosan tűrtek mindezek közepette, és az Ő kezét fogták, az most FORDULATOT VESZ.

Úgy éreztem, hogy az Úr arra biztatja a népét, hogy habár "hegynek felfelé mentben folytatott harcban, folyamatos hegymászással" kellett haladniuk, mivel benyomultak és folyamatosan törekedtek előremenni, erősebbek lettek. A növekedésük exponenciális (hatványozott) lett, még akkor is, ha nem így érezték. Mélyebben lettek meggyökerezve Őbenne, kitartóbbak lettek, a kapacitásuk fokozottabb lett, állhatatosság épült ki bennük. Ebben a hegymenetben, ebben a harcban, Isten népe, akik folyamatosan engedelmeskedtetek Neki, akik a vesződség ellenére is a folyamatra figyeltetek, Ő MÉLYEN munkálkodott bennetek, hogy formálja a jellemeteket, sőt erőssé tegye a jellemeteket, hogy ez MEGTARTSON titeket az előléptetés helyén.

Egy erősség lett beépítve bennük, miközben fejlődik a jellemük, ami Isten népében MÉLY bizonyosságot és reménységet alakít ki abban, hogy kik ők, hogy kiéi ők, és az üdvösségükről.

"De nemcsak ennek örülünk, hanem a megpróbáltatásoknak is, amelyeket ki kell állnunk. Miért? Mert tudjuk, hogy ezek türelmes kitartást fejlesztenek ki bennünk. A türelmesség eredménye a kipróbált jellem, abból pedig reménység származik." - Róma 5:3-4

Miközben Isten népe folyamatos "hegymenetben harcolt", hallottam, ahogy ezt mondta az Úr: "Sokan lépnek át éppen most egy exponenciális görbére". Rákerestem az exponenciális görbe jelentésére, és megtudtam, hogy az exponenciális görbék általában GYORS, FELGYORSULT NÖVEKEDÉST mutatnak. Megduplázódott, és MÉG NAGYOBB növekedés! A dolgok NAGY SEBESSÉGGEL készülnek megváltozni. Amit Isten készül tenni most, az minden eddigit felülmúló lesz.

Az Úr sokakat visz át most egy mennyei "exponenciális görbére", ahol meglátjátok, hogy a hamu helyébe ékességet kaptok, és még sokkal többet is. Ami rettenetes nehézségek és hegymenetben folytatott harc éve volt, azt az Úr sokaknak átfordítja felgyorsult, könnyed növekedésre, ami abból fakad, hogy megtartottátok a hiteteket Őbenne és az Ő Igéjében, és nem a küszködésben. Igaz, hogy sokan hegynek felfelé haladva harcoltatok, folyamatosan hegyet másztatok, de miközben Őrajta tartottátok a szemeiteket, és előre törtetek, eljutottatok egy mennyei jelzőpontra a vándorutatok során, és egy fordulaton mentek át, átkerültök egy mennyei exponenciális görbére, ami nagy sebességű exponenciális növekedést, helyreállítást és változást jelent. Itt az ideje egy új iránynak és egy új útnak!

Úgy éreztem, hogy ezt mondja az Úr: "Akik ebben az időszakban elviselték a tüzet, a megmetszést, valamint a mély jellemformálást és lelki gyógyulást, azok most lépnek át a felgyorsulás, a növekedés, a helyreállítás, az igazolás és változás legnagyobb exponenciális görbéjére, amit az eddigi életükben valaha láttak. Most már meg is történt a belépés ide. Bizony, ők elindultak egy dicsőséges és izgalmas, mennyei utazásra Velem. Csatoljátok be a mennyei biztonsági öveket, nagyon jól fogjátok érezni magatokat!"

***************************

2015. május 22., péntek

Prófécia, 2015. május 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. május 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szánj rá időt, hogy újra tisztán átlásd a dolgaidat. Lehet, hogy vissza kell tekintened, hogy meglásd, mennyit haladtál előre, ahhoz, hogy tisztán lásd, hogy hol tartasz most, és hová mész. Emlékezz rá, hogy miközben Nekem engedsz, mondja az Úr, Én igazgatom a lépéseidet végig az ösvényen, a végső úti célodig. Semmi szükség az aggódásra, vagy a bánkódásra. A tapasztalataid és a megpróbáltatásaid megerősítették a hitedet, miközben folyamatosan átformálódsz az Én képmásomra.

2 Korinthus 3:18 Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Szelleme által dicsőségről dicsőségre.

ZAVAR VAN A RÁDIÓHULLÁMOKBAN!

ZAVAR VAN A RÁDIÓHULLÁMOKBAN!

2015. MÁJUS 22. / LANA VAWSER

Amikor ma reggel felkeltem, és beszéltem az Úrral, azt hallottam, hogy azt mondja nekem, hogy sokan tapasztalják, hogy "zavar van a rádióhullámokban".

Ekkor volt az, hogy semmi mást nem érzékeltem, csak "légköri zavart" ... és ez a légköri zavar egyre hangosabb lett. Úgy éreztem, hogy azt mondja az Úr, hogy az utóbbi napoktól kezdve, egészen pünkösdig, sokan tapasztalják, hogy "zavar van a rádióhullámokban"... rengeteg "légköri zavart" tapasztalnak. ("légköri zavar": elektromos kisülések a levegőben, "zajok", amik zavarják a rádióhullámokat, az adás vételét - a fordító megjegyzése.)

Jelenleg sokan vannak "csatornák között". A "várakozás" helyén vannak, arra várva, hogy a "következő" megnyíljon.

Körülmények, csapdák, zűrzavar, amelyek azért jöttek, hogy légköri zavarokat hozzanak a hívők életébe, és rávegyék őket, hogy "CSATORNÁT VÁLTSANAK". NAGYON NAGY ellenállás folyik jelenleg, nagyon keményen dolgozik az ellenség azon, hogy rávegye Isten népét arra, hogy "CSATORNÁT VÁLTSANAK". Hogy lemondjanak az álmaikról, az ígéretekről, amiket Ő adott nekik, és hogy belenyugodjanak abba, ami kevesebb, mint az, amit az Úr mondott nekik arról, hogy mi következik.

Sokan rendkívül összezavarodtak és elcsüggedtek a légköri zavar által, ami folyamatosan erősödik. Láttam, ahogy ez a "légköri zavar" még éjszaka is megtámadja Isten népét, ellopja tőlük az alvást, és ettől rendkívül kimerültek lesznek.

Hallottam az Urat, ahogy ezt mondja: "Ne váltsatok csatornát, ne váltsatok csatornát, mert most átmenetben vagytok egy ÚJ CSATORNÁBA, ahol hallani lehet a hangomat, és hallani lehet az útmutatásomat. Az áttörés új csatornájába."

Ekkor megláttam egy újszülöttet, aki KI LETT TOLVA a szülőcsatornából, és átkerült a valóságba. Ne engedjétek, hogy a "légköri zavar" a kételkedés helyére sodorjon! Folyamatosan higgyetek, és fogjátok az Ő kezét, mert most egy új csatornába vonultok át, ahol tisztábban halljátok Őt, nagyobb bölcsességet és útmutatást vesztek át, és az áttörés új szférájába kerültök.

Nyomuljatok előre, különösen ezen a hétvégén, mert nagyon sok "légköri zavar" és "zűrzavar" fog megszakadni sokak életében pünkösd idején, ahogy az Ő tüze és ereje száll sokakra, és nagyobb szabadságot, felszabadulást és lendületet hoz az életükbe.

Azt éreztem, hogy az Úr nagyon sokat beszélt az utóbbi hónapokban az Ő népének arról, hogy NE ADJÁK FEL! Eltűnődtem, hogy vajon miért mondja újra és újra ugyanazt, de most, hogy látom, mennyi ellenállás és "légköri zavar" jelentkezik a hívők életében, tudom, hogy bátorítani akarja a népét.

Egyfolytában Dániel története jutott eszembe, amelyben az angyalok késleltetve voltak a nagy ellenállás miatt, de NE FÉLJETEK ÉS NE RETTEGJETEK, mert ez a nagy késleltetés csak felfokozza és bőségessé teszi az áttöréseteket, amikor eljön.

Kapaszkodjatok! Amit sokan éreztek, az nem "bennetek" van, hanem a szellemi rádióhullámokban. Törjetek át rajtuk úgy, hogy szilárdan álltok, és nem váltotok csatornát. Amint ez a "légköri zavar" megszakad, NAGY SEBESSÉGGEL fogtok áthaladni a mennyei rendeltetésű csatornátokba!!!!

**********************

A gyógyulás és az adósságokból való kitörés stratégiája

Doug Addison ebben az írásában komoly, gyakorlatias segítséget nyújt, saját tapasztalatai alapján, erőteljes szellemi látással. Legyen mindannyiunknak épülésére!
Köszönet a fordításért Bócsó Gyulának!
Országh György
* * * * * * * * * *

Doug Addison:
A gyógyulás és az adósságokból történő kitörés stratégiája

Olyan dolgokkal harcolsz, mint az adósság, betegség, vagy csüggedés? Ha most nem látsz eredményeket életed egyes területein, akkor igazán fontos, hogy menj tovább, míg meg nem látod ezeket.

Ez általában az az időszak, amikor beteg vagy, vagy le vagy törve, ami még sokkal nehezebbé teszi az ezeken való áttörést. Én tudom, mert az elmúlt két évben többször küzdöttem olyan betegségekkel, mint a Lyme kór, vagy a fokozott kémiai érzékenység. Nagy betegségek közepette majdnem meghaltam 2013-ban, de erőt találtam Istenben, és határozottan kiálltam a gyógyulásom és az áttörés mellett.

Ahogy ezt írom, még mindig e szörnyű támadás utóhatásaitól szenvedek az életemben. Meg akarom osztani veletek, és megértetni mit szánt nekem a gonosz, és hogy jóra fordul. Remélem, és imádkozom érte, hogy hasznotokra legyen vagy nektek, vagy ismerősötöknek.

Az elveszett dolgok helyreállásának ideje
Ez most annak az ideje annak, amikor helyreállíthatod azokat a dolgokat, amik elvesztek, vagy amiket elloptak az elmúlt hét évben, vagy még régebben. Nyomulj, és harcolj érte!

Ajánlom elolvasni az 1. Sámuel 30-at, ahol Dávid mindent elvesztett, és a követői és készek voltak megölni őt. A szorongattatások közepette megkérdezte Istent, és kapott Tőle egy stratégiát -7-es vers. Képes volt helyreállítani veszteségeit, és a 31-es versre az élete gyökeresen megváltozott. Az ellenség elől való menekülésből, királlyá lett és uralkodott Izraelen. De ez nem ment harc nélkül!

Harc az áttörésért
Meggyógyultam a Huntington-kórból és a Lyme kórból, valamint sok ellenem támadó dologból. Őszinte leszek, nem éreztem úgy, hogy képes leszek folytatni még akár egy napig is. De ahogy Dávid is tette, kértem Istent, és kaptam egy stratégiát. Attól fogva radikális lépéseket tettem, és végül is jóra fordultak a dolgok.

Isten adott nekem stratégiát az anyagi áttöréshez is, hogy kihozzon a nagy adósságokból. Ez nemcsak fizikai gyógyulás, hanem anyagi, kapcsolati és érzelmi helyreállás is. Ez annak az ideje, hogy minden helyreálljon. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én betege vagyok annak, hogy állandóan beteg és fáradt vagyok. Bele vagyok betegedve az anyagi veszteségekbe, a hitelekbe, és a kudarcokba.

A következő lépéseket tettem az áttörésért
Itt van néhány lépés, amelyeket megtettem az áttörésért. Te mennyire vagy kétségbeesetten elszánt? Ha egy hatalmas csodára van szükséged, akkor keress embereket, akik segítenek neked. Használd ezeket a stratégiákat, éppúgy, mint amit Isten mutat neked a helyzeteddel kapcsolatban!
- Kezdj el naponta imádkozni magadért és a helyzetedért!
- Végy Úrvacsorát naponta, és tényleg csöndesedj el, miközben időt töltesz Istennel!
- Kend meg magadat naponta olajjal!
- Keress egy csapatot, vagy egy pár embert, aki veled imádkozik naponta! Ez feltétlenül szükséges, mert erő és hatalom van az egyetértésben. Én ezt egy sms/telefonos csoporttal csináltam.
- Kérd Istent, hogy mutassa meg, mit nem akar a sátán, hogy megvalósuljon a helyzeteddel kapcsolatban, és jegyzetelj!
- Reagálj arra, amit hallasz, lépj kapcsolatba más szolgálatokkal a gyógyulásod érdekében!
- Menj be a gyógyító szobába, kérj imát MINDEN alkalommal, amikor felajánlják, vagy amikor gyülekezetben vagy! Ne menj el ima nélkül! Sok gyógyító szoba (szolgálat) van, ami skype-on keresztül szolgál. Keress rá az interneten, hogy hol kaphatsz segítséget!
- Törd meg a generációs kötöttségeket a betegség és a szegénység terén! Tedd meg újra, ha szükséges!
- Törj meg bármilyen démoni küldetést! Egyszer végeztem egy tesztet. Elmentem 35 mérföldre (56 km) és megnéztem változik-e valami. A démonoknak gyakran egy 56-80 km-es sugarú körön belül van hatalmuk. Ha másként érzed magad, akkor meg kell törnöd a vidékeden valamilyen ellened jövő támadást.
- Ha nem hallod Isten hangját az anyagi áttöréssel kapcsolatban, tedd ugyanazt. Menj el legalább 56 km távolságra és imádkozz! Tisztán hallod? Ha igen, akkor meg kell törni az ellened irányuló démoni megbízásokat a környezetedben.
- Törd meg a boszorkányságot, vagy átkokat! Sok nagyobb elhívással rendelkező embert megítélnek vagy megátkoznak, olyanok, akik nem értik meg, vagy féltékenyek rá. Törd meg a féltékenység szellemének hatalmát, vagy az átkot! Tedd azt, amit Jézus mondott és tett ezekben a helyzetekben. Áldd meg azokat, akik átkoznak téged, és imádkozz értük!
- Kérd Istent, mutassa meg, mi az amit fizikailag megtehetsz. Amikor nagyon beteg voltam, elővettem a gyógyszereimet, megkentem olajjal, és megtörtem minden mellékhatásukat. Megváltoztattam a diétámat, és a kiegészítőket aszerint, ahogy Isten mondta.
- Menj el gyógyító alkalmakra, amikor csak tudsz! A gyógyító alkalmakon imádkozhatsz az anyagiakért is.
- Vedd figyelembe a testedet! Hagyd abba azokat a dolgokat, amelyek kárt okoznak neked!
- Légy bölcs, és vedd el a helyreállás stratégiáját!
- Használd a természetes gyógymódokat, ha lehetséges! Esetemben az illóolajoknak nagy részük volt a gyógyulásomban.
- Készíts a teljességedet kinyilatkoztató imát! Jób 22:28 Ha valamit elhatározol, meglesz, világosság ragyogja be utadat.
- Végy néhány verset a Bibliából, végy prófétai kijelentéseket, amelyekben rólad szólt Isten, meditálj ezeken, és imádkozz velük egyetértésben!
- Gyorsan hagyj el minden negatív gondolatot, és minden negatív beszédet! Fejezd be, hogy a rádióból, TV-ből, vagy az internetről áradó negatív beszédekre figyelsz!
- Térj meg a mások bármilyen megítéléséből!
- Figyeld a napi prófétai kijelentéseimet, és imádkozz azok szerint magadért!
- Addig ismételgesd ezeket, amíg eredményeket nem látsz az életedben!

Példák a kinyilatkoztatásokra:
Itt van néhány kinyilatkoztatás, melyet a csapatom és én írtam a gyógyulásomért:
- Kijelentem és elrendelem a teljes gyógyulást ezen támadás minden hatásával kapcsolatban a testemben, a lelkemben és a szellememben! 
3Ján 1:2 Szeretett testvérem, kívánom, hogy mindenben olyan jó dolgod legyen, és olyan egészséges légy, amilyen jó dolga van a lelkednek.
- Békességet szólok ki minden sérülés, megrázkódtatás és szorongás felett, ami a múlt sebeiből és visszaélésekből származhat, és elrendelem a teljes, tökéletes gyógyulást!
Jn 14:27 Békességet hagyok nektek: az én békességemet adom nektek; de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen.
- Kijelentem, hogy megvilágosodik az elmém, megtisztulnak érzelmeim, amint belépek Isten nyugodalmába!
2Tim 1:7 Mert nem a félelemnek szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét.
- Behívok minden mennyei gondoskodást az életembe, ami ahhoz szükséges, hogy egészséges, szellemileg gazdag életet éljek!
Fil 4:19 Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban.
- Kérlek Istenem jelentsd ki a Te szeretetedet és szándékodat, fedd fel számomra a Te tökéletes akaratodat és a teljes gyógyulásomat! Hálát adok ezért a folyamatért, és ennek beteljesítéséért.
Ef 1:17 …kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Szellemét, hogy megismerjétek őt;
Zsolt 138:8 Az ÚR javamra dönti el ügyemet. URam, örökké tart szereteted, ne hagyd el kezed alkotásait!
- Egyetlen ellenem készült fegyver sem lesz jószerencsés! Hisszük, és bízunk benne, hogy Te Istenünk képes vagy a fölött megcselekedni mindazt, amit kérünk, gondolunk, vagy elképzelünk.
Ézs 54:17 Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az Úr szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot - így szól az Úr.
Ef 3:20-21 Aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint,azé a dicsőség az egyházban Krisztus Jézus által nemzedékről nemzedékre, örökkön-örökké. Ámen.

Egyetértek, támogatom az áttöréseteket!! Oszd meg bárkivel, akinek szüksége van rá!

Áldjon az Úr!

Doug Addison

*********************
Fordította: Bócsó Gyula

2015. május 21., csütörtök

Prófécia 2015. május 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. május 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A körülményeidben kialakuló káosz megnehezíti, hogy békét találj a lelkedben. Annak az egyetlen módja, hogy mégis megtaláld, az, hogy felemelkedsz a Szellem birodalmába, és hagyod, hogy Én megszilárdítsam benned a csendes nyugalom érzetét. Ne legyél hajlandó megengedni, hogy a külső zavarok félelmet, rettegést, vagy érzelmi kitöréseket okozzanak.  A zaklatások, amik nyugtalanságot okoztak, hamarosan elmúlnak, mondja az Úr.

Zsoltárok 131:2 hanem megnyugtattam és elcsöndesítettem lelkemet; mint a kis gyermek anyja ölén, mint a kisgyermek, olyan most a lelkem.

2015. május 20., szerda

AZ ERŐ 24 ÓRÁJA!!!!

AZ ERŐ 24 ÓRÁJA!!!!

2015. MÁJUS 20. / LANA VAWSER

Éjszaka ezeket a szavakat hallottam a szellememben, újra és újra: "Az erő 24 órája".

Azt érzékelem, hogy ez egy meghívó a mennyből a következő 24 órára, hogy miközben benyomulunk, óriási áttöréseket tapasztaljunk meg.

Olyan átéléseket láttam Isten erejével a következő 24 óra során, amik lerombolják az erődítményeket, az elnyomásokat, a démoni küldetéseket és az akadályokat Isten népe életében, és ez felszabadítja őket a nagyobb lendületre.

Ezek az átélések fel fogják szabadítani Isten népét a lendület magasabb szintjére, ami tovább viszi őket ebben az időszakban a természetfeletti jelenségek, a jelek és csodák megtapasztalásába, amelyeket Isten dicsőséges ereje fog produkálni.

A következő 24 óra sokakat bevezet ebben az időszakban a csodák világának egy újabb szférájába.

"Jelek és csodák követik azokat, akik hisznek." Márk 16:17

************************

Prófécia 2015. május 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. május 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam egy nyájat, egy gyönyörű, dombos legelőn. Békésen legelésztek, amikor egyszer csak öröm szállt rájuk, és elkezdtek játszani, futkározni és ugrálni. Az öröm láthatóan ragadós volt. Majd hallottam az Urat, ahogy ezt mondja: "A békesség és az öröm hullmát szabadítom fel, ami letagadhatatlan lesz. Nem lehet nem észrevenni, vagy figyelmen kívül hagyni. Engedjétek, hogy megmozgasson benneteket. Új szellemi életet fog hozni. Ez az ébredés nem valami nyers és zajos riadó lesz; hanem szelíd lesz, és tele lesz békességgel. Egy új szintre fog emelni benneteket a Velem való kapcsolatban. Legyetek érzékenyek a Szellememnek erre a mozgására."

Róma 13:11 De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk

2015. május 19., kedd

Prófécia 2015. május 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. május 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, azt szeretném, ha a veszteségeiteket és a kedvezőtlen fordulatokat arra használnátok, hogy Hozzám közeledjetek. Engedjétek, hogy a hitetek tökéletesedjen a nehéz helyzetek közepette, miközben arra törekedtek, hogy még teljesebb módon megismerjetek Engem és az Én céljaimat. Még a sötétségben is közel vagyok, mondja az Úr. Emlékezzetek, hogy Én vagyok a ti segítségetek és a ti vigaszotok a szükség idején.

Zsoltárok 119:50 Ez ad erőt és vigasztalást szorult helyzetemben, mert beszéded és ígéreteid megelevenítenek!

2015. május 18., hétfő

Bill Burns és Marsha Burns, 2015. május 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. május 18.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Nem csak a gyermekeim vagytok, hanem arra is megvan a lehetőségetek, hogy a barátaim legyetek. Ahogy a barátság elkezd megelevenedni a szellemetekben, kérni fogjátok, és meg is fogjátok kapni azokat a dolgokat, amikre szükségetek van. Még azokat is megkapjátok, amiket nem kértetek, mert Én pontosan tudom, még mielőtt kérnétek, hogy mire van szükségetek. Tehát minden, ami biztosítva van a számotokra, a tiétek is lesz, mert egyek vagytok Velem, és Velem jártok; mert megtaláltátok a szellemi egység pozícióját. És a Szellem által nem csak ismerni fogjátok azokat a dolgokat, amik hozzátok tartoznak, és ahhoz az élethez, amit éltek, hanem olyan pozícióba kerültök a hitetekben, hogy át is veszitek mindazt, amit ezekben a napokban mondtam nektek, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Mindaz, ami te vagy, az életedben adódó lehetőségek és döntések végeredménye, és jót tenne neked, ha gyorsan áttekintenéd a múltat, hogy még teljesebb módon megértsd, hogy hol tartasz most, és hogy jutottál ide. Vannak dolgok, amiken igazítani kell ebben a kritikus helyzetben, és minél nagyobb megértésed lesz, annál inkább lesz józan ítélőképességed, mondja az Úr. Hadd vezesselek végig Én ezeken a kritikus döntéseken. Jóel 3:14 Tömegek, tömegek a Döntés Völgyében! Közel van az Örökkévaló napja a Döntés Völgyében!

2015. május 17., vasárnap

EGYÜTT ÁLMODNI AZ ÚRRAL

"A KIÁRASZTÁS KÖZBEN FELGERJESZTEM A NÉPEM KÉPESSÉGÉT, HOGY EGYÜTT ÁLMODJON VELEM"

2015. MÁJUS 16. / LANA VAWSER

Felgyorsulás, áttörés és rendeződés történik pont most Isten népe életében. A régóta várt ígéretek beteljesülése van kiárasztva, megnyílt ajtók és Isten munkálkodása hoz ébredést, amire Isten népe közül sokan vágytak már, és amiért kiáltottak. Egy nagy ébredés és kiöntés egy olyan szinten, amit ezelőtt soha nem tapasztaltak és nem is képzeltek.

Úgy éreztem, hogy azt mondja az Úr: "A KIÁRASZTÁS közben felgerjesztem a népem képességét arra, hogy Velem együtt álmodjon."

Ajtókat láttam megnyílni, imák megválaszolását láttam, a helyreállítás megnyilvánulását, a gyógyulás kiteljesedését, és az ellátás leáradását, és Isten népe közül sokaknak LEESETT AZ ÁLLUK, ÉS CSAK ÁMULTAK! Lenyűgözte és lehengerelte őket Jézus csodálatos keze munkája. RENDKÍVÜL tisztán látható volt, ahogyan az Úr előttük ment, és készítette az utat. A vándorút és az ellenállás során kialakult egy szellemi köd, ami hátráltatta a tisztánlátást, de a kiárasztás közben elkezdett helyreállni a tisztánlátás arra nézve, ahogy az Úr MÁR ELŐRE elkészíti a jó cselekedeteket az Ő népe számára, hogy azokban járjanak (Efézus 2:10), Isten népe pedig most már folyamatosan HALADT ELŐRE!!!!

AZ ÁLMODÁS KÉPESSÉGE FELGERJED, MIKÖZBEN AZ Ő NÉPE BENYOMUL!!

Ahogy a kiárasztás elkezdett megnyilvánulni, meghallottam Isten embereinek a szívből jövő kiáltását. "Ó, jaj, Uram, ha ezt meg tudnád tenni, ha ez megtörténhetne, akkor MI LEHETSÉGES MÉG?"

Hirtelen meghallottam, hogy az Úr izgatottsággal és örömmel a hangjában így szólt: "MINDEN LEHETSÉGES AZOKNAK, AKIK HISZNEK" (Márk 9:23)

Ahogy a kiárasztás radikális demonstrációi meglátszanak, egy meghívás is történik arra, hogy partnerként működjünk együtt Vele abban, hogy újra álmodjunk, és hogy egy mélyebb szinten álmodjunk. Hit fokozódik Isten embereinek a szívében, és egy teljesen új föld NYÍLIK MEG, ahol végtelen lehetőségek vannak Vele. Isten helyreállítja a szertefoszlott reménységeket és a szétzúzott álmokat, a kiárasztás és az álmodás mostani időszakában.

Az utóbbi időkben sokan éreztétek egész intenzíven a gerjedezést a szellemetekben, hogy mélyebb szinten kezdjetek álmodni arról, hogy mik lehetségesek Vele személyes szinten, testületi szinten, a családok, a városok és a nemzetek számára.

Engedjétek el a múltat, és ne hagyjátok, hogy a múlt csalódásai ellopják a Szent Szellem vezetését arra, hogy újra Vele együtt álmodjatok. Újra tüzet akar gyújtani a szívetekben, hogy mennyei álmokat álmodjatok Vele együtt. Azok a vágyak, amik felszínre jöttek a szívetekben, miközben Vele töltitek az időt, és imádjátok Őt, egybefonódtak az Ő álmaival, amik arról a sorsról szólnak, amiket nektek szánt, mert ti EGGYÉ VÁLTOK. Az ember és Isten partneri kapcsolatának a feltárulása, együtt álmodása, meg fog látszani, és ISTEN még nagyobb CSODÁLATÁT fogja felszabadítani.

A most megnyíló ajtók, a fokozódó kegyelem, a láthatóvá váló helyreállítás, a megkapott ellátás, a most történő felgyorsulás.... EZ MIND MÉG CSAK A KEZDET!!!!!!!!

Úgy éreztem, hogy ezt mondja az Úr: "Itt az ideje becsatolni a biztonsági öveket, mert egy dicsőséges utazásba kezdtetek Velem."

ÁLMOK ÁLMODÁSA ÉS KIRÁLYSÁGI KULCSOK

Az Úr elkezd tisztánlátást adni azokhoz az álmokhoz, amelyeket Vele álmodtok éjszaka alvás közben. Mert sokan fogtok kétszer annyi kijelentést, meglátást és előrelátást kapni, és Királysági kulcsokat is ahhoz, hogy ezek az álmok mozgásba legyenek lendítve, mint amennyit ébren kaphatnátok.

Az álmodás FOKOZÓDIK!!!

Ne engedjétek, hogy a múlt félelmei, csüggedései, vagy a csalódások ELLOPJÁK a "Vele álmodás" élményét, amit most áraszt ki az Úr. Egy mélyebb együtt munkálkodás és partnerség történik most a Krisztus testében. A meghívó ki lett küldve.

Az, amit ebben az időszakban sokan fognak tanulni, átvenni és leszűrni, nem olyan lesz, amit emberek meg tudnának magyarázni nektek, hanem a Szent Szellem fogja megmagyarázni, ő fog oktatni és mély munkát végezni a szívetekben, és ezután lesznek ezek emberek által is megerősítve.

"A kiárasztás közben felgerjesztem a népem képességét arra, hogy együtt álmodjon Velem."

Isten konkrétan azokat az álmokat veszi célba, amik a szívetekben vannak, amelyek elkezdtek felgerjedni, de lehetetlennek tűnnek, és "egy álom lenne, ha ezek valóra válnának". Láttam egy nyílvesszőt, amit kilőtt az Úr, és a céltábla KÖZEPÉBE talált. Nyomuljatok előre, Isten népe, sok lehetetlen álomból lesz hamarosan lehetséges, sőt ennél TÖBB is lesz.

2015. május 15., péntek

Prófécia, 2015. május 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. május 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Van különbség a túlélés és a virágzó élet között. Sok mindent túlélhetsz, a katasztrófákból is éppen hogy csak kimenekülhetsz, de az Én akaratom számodra az, hogy virágzó életet élj a konfliktusok és a felfordulás közepette. Azt szeretném, ha mindenre, amit átélsz és elszenvedsz, úgy gondolnál, mint a szellemi növekedés lehetőségeire. Tekints minden körülményt úgy, hogy ezek által meg tudod szilárdítani magadat Bennem, mondja az Úr.

János 17:22-23 Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi egyek vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.

2015. május 14., csütörtök

NEMZETEK SZÜLETNEK A SZÍVEKBEN!!

NEMZETEK SZÜLETNEK A SZÍVEKBEN!!

2015. MÁJUS 14. / LANA VAWSER

"Kérd tőlem, és odaadom neked a nemzeteket örökségedül, s osztályrészedül a föld határait." - Zsoltárok 2:8

Volt egy átélésem az Úrral, amelyben sokakat láttam Isten népe közül, akik az Ő szívéért kiáltottak, sokan kiáltottak a mélyebb kinyilatkoztatásért, és az Istennél levő "TÖBBÉRT". Hogy abban a TÖBB áldásban járjanak, ami már az övék.

"Én népem, tudni akarjátok, mi van a szívemben? A nemzetek vannak a szívemben. Sok nemzet jutott el a fordulópontra."

Annyira erős vágyakozás volt a hangjában, az Ő hangja telve volt vágyakozással, hogy a népe partnerként együttműködjön azokért a célokért, amit Ő akar megtenni MOST a nemzetekben.

Isten gyermekeit hallottam kiáltani, egyiket a másik után, hogy "Add nekem a szívedet a nemzetek iránt, Uram, hadd érezzem, amit te érzel a nemzetek iránt!"

A NEMZETEK FORGÓSZELE

Ezután azt láttam, hogy az Úr ráfújta a leheletét a népére, akik kiáltottak hozzá, és a valaha látott legdicsőségesebb, HATALMAS forgószél szabadult fel az Ő leheletében. Ahogy ez a forgószél egyre csak pörgött, nagyon sok nemzet ZÁSZLAJÁT láttam ebben a forgószélben pörögni. Ez a mennyei forgószél tartalmazta Istennek a nemzetek felé irányuló szívét. Azt a kijelentést, amit a nemzetekben akar megcselekedni és amit rá akar lehelni a nemzetekre.

Ahogy a forgószél elkezdett átvonulni Isten népe fölött, miközben kiáltottak hozzá, azt láttam, hogy zászlók hullottak ki a forgószélből, Isten népére, és ahogy a zászlók rájuk estek, elkezdtek sírni, mert megkapták az Atya szívét az adott nemzet(ek) iránt. Olyan szintre kezdett emelkedni a közbenjárás, amilyet még nem láttam. MÉLYSÉGES mennyei sóhajtások születtek meg Isten népében. Ahogy felkiáltottak közbenjárással azokért a konkrét nemzetekért, amelyek rájuk lettek küldve, azt láttam, hogy minden egyes személy kapott egy PUZZLE DARABKÁT. Az volt rájuk írva, hogy "EGY HIÁNYZÓ DARAB".

Hirtelen ismeret jött belém erről a hiányzó darabkáról. Arról szóló kijelentés volt, amire az Úr azt a konkrét személyt elhívta, hogy mit invesztáljon abba a konkrét nemzetbe. Kijelentés arról, ahogy az Úr akarja használni őket, hogy változást hozzanak, igazságosságot és változást abba a konkrét nemzetbe. Némelyek számára közbenjárással, némelyek számára misszióval, némelyek számára abba az országba való átköltözéssel, a munka világában szolgálva. De minden egyes puzzle darab, ami át lett adva, egy-egy meghívó volt Istentől, hogy partnerként működjenek együtt Vele, akár elköltözöl az országodból, akár nem, azzal a céllal, hogy MEGVÁLTOZZON EGY NEMZET.

ÁTÉLÉSEK, PRÓFÉTAI ÜZENETEK, ÁLMOK, KINYILATKOZTATÁSI KULCSOK

Az Úr egy vagy több konkrét nemzet iránti buzgóságot gerjeszt az Ő népének a szívében, miközben ők benyomulnak, hogy többet tudjanak meg arról, hogy mi van az Ő szívében. Ez a buzgóság egyre intenzívebb, miközben a "benyomulás" folyik.

Ne hagyd figyelmen kívül a buzgalmat, amit érzel, és ne hagyd, hogy az elméd az utadba álljon. Az Úr az Ő szívét adja át most nektek a nemzetek iránt. Végezz kutatást arról a nemzetről, ami a szíveden van, folyamatosan járj közben, mert az Úr királysági kulcsokat küld ki a Vele való átélések által, prófétai üzenetek és álmok által ebben az időszakban, amelyekből ki lehet nyerni a kijelentést. Amikor ezt a kijelentést alkalmazzák, azokból KULCSOK lesznek, amelyek nemzetek zárjait nyitják ki, akár a saját lakásodból, miközben imádkozol.

Sokatoknak KÜLÖNLEGES figyelmet kell fordítani az álmaitokra, és az álmaitokban szereplő földrajzi területekre, mert ezek Királysági kulcsok, amelyeket ezekben az álmokban és ezeken a helyszíneken kaptok meg, amelyek új feladatokat fognak szülni.

SZÜLÉS ÉS FORDULAT

Jelenleg egy rettenetesen nagy SZÜLÉS és FORDULAT ideje van a nemzetekben, és sok nemzet jutott el a fordulópontra. Amit az Úr NEKED ad, az fontos annak a nemzetnek / azoknak a nemzeteknek. Szereped van, amit be kell töltened, és kérdezd meg Tőle, hogy mi a te "hiányzó darabkád" annak a nemzetnek a nagy összképéhez. Ez lehet pénzbeli magvetés a missziókba, lehet közbenjárás, lehetnek kimondott prófétai üzenetek, lehet a munka világában való szolgálat abban a nemzetben. Lehet a médiában, lehet a művészetben, és lehet, hogy egy hatalmas gyakorlati lépést (költözést) igényel. Az Úr felgerjeszti az Ő népének a szívét, miközben benyomulnak a nemzetek érdekében, mert egy aratást kell elvégezni a nemzetekben, miközben az Ő népe betölti a saját szerepét.

A KULTÚRA HÉT HEGYE

Az Úr ÁLTALATOK akarja formálni a kultúra 7 hegyét (a médiát, az oktatást, a művészetet, a vallást, az üzleti világot, a kormányzatot, a családokat)!!!!!!!! Ne engedjétek az ellenségnek, hogy azt mondja nektek, hogy nem erőteljesek az imáitok, mert IGENIS ERŐTELJESEK. Miközben imádkoztok, SOK MINDEN történik a nemzetek felett, ami készen áll, hogy ki legyen öntve, miközben Isten népe partnerként együttműködik Vele, és a résre áll az adott nemzetért való bűnbánattal, áldást és nem ítéletet szólnak, és tisztességet visznek oda, ahol a tisztességnek van helye, a látható sötétség ellenére. MÉG MINDIG VAN ARANY A NEMZETEKBEN! Isten MÉG TÖBB ARANYAT akar felszabadítani, és az Ő Dicsőségét, ÁLTALATOK!!!!

KONKRÉTAN kérdezzétek meg az Úrtól, hogy hogyan akar használni benneteket abban, hogy elvigyétek az Ő Királyságát a kultúra 7 hegyére. Láttam egy FELGYORSULÁST abban, ahogy az Ő népét kiküldik a 7 hegyre, mint mennyei titkos ügynököket, hogy magukkal vigyék az Ő Dicsőségét!!!!!! Isten új dolgot cselekszik! Egy új út nyílik meg előttünk!

Azokat a "rossz híreket", amiket láttok és hallotok a nemzetek életében, használjátok kiindulópontként arra, hogy megkérdezzétek az Urat, hogyan tudtok részt venni a VÁLTOZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN.

Ne mondjatok le a nemzetekről, Isten népe! Ne ingasson meg titeket az a felfordulás és sötétség, amit a nemzetekben láttok, mert Istennek van egy MENTŐ terve, amit meg akar valósítani, nekünk viszont MUSZÁJ betölteni a saját szerepünket.

Az Úr most átadja a nemzetek iránti szívét, mert egy megrázás történik jelenleg a világon, az Úr pedig megmutatja nektek az akaratát, hogy a KULTÚRA HEGYEI közül melyikbe invesztálj a nemzet(ek)ben.

Emberek, itt az idő, hogy benyomuljatok! Amire Isten hív benneteket, az NAGYOBB, MINT GONDOLNÁTOK! Hatalommal vagytok felruházva, hogy partnerként együttműködjetek Vele, hogy átformáljatok egy nemzetet a kultúra hegyei által. Isten TITEKET akar használni egy nemzet átalakításában.

Egy szülés van folyamatban a nemzetek érdekében! Nyomuljatok előre! Itt az idő, hogy az Egyház világítson a nemzetekben. A nemzetek Isten Dicsőségének a megnyilvánulásáért kiáltanak, ő pedig TITEKET fog használni, hogy visszatükrözzétek mindenhol, ahová mentek. Ezen felül, Jézus Királysági kulcsokat fog adni nektek, amelyeknek a segítségével a nemzeteket zárjai fognak felnyílni, MÉG MÉLYEBB szinten. Ez egy KRITIKUS IDŐPONT Krisztus testében a nemzetekre nézve. Itt az ideje, hogy Szaván fogjuk az Urat! A sorsukat meghatározó AJTÓK várakoznak a nemzetekért való előrenyomulás útján. SZÉLESRE fognak tárulni, ahogy benyomultok az Ő kinyilatkoztatási kulcsaiért a nemzetek érdekében.

"KÉRD TŐLEM, ÉS ODAADOM NEKED A NEMZETEKET ÖRÖKSÉGEDÜL, S OSZTÁLYRÉSZEDÜL A FÖLD HATÁRAIT"

Kérlek, fogadd el az Ő meghívását... TE VILÁGOT MEGVÁLTOZTATÓ! A nemzetek RÁD VÁRNAK! KELJ FEL, VILÁGÍTS, MERT ELJÖTT A TE IDŐD!

************
http://lanavawser.com/2015/05/14/nations-are-being-birthed-in-hearts/

Prófécia 2015. május 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. május 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vegyes érzések kavarognak benned -- bizonytalan vagy abban, hogy most mit kellene tenned, és hogyan kellene érezned magad. Ebből a dilemmából az egyetlen kivezető út az, ha bölcsességet kérsz, és a Szellememre bízod magad.  Én ugyanaz maradok, mondja az Úr. Az Én Igém igaz, és az Én vezetésem biztos. Számíthatsz Rám abban, hogy Én olyan úton vezetlek, ami megfelelő lesz neked és azoknak, akik körülötted vannak.

Zsidókhoz írt levél 13:8 Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.

2015. május 13., szerda

A megragadó látás

A megragadó látás
A legnagyszerűbb keresztény élet, 20. rész

2015., 20. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Korábban már leírtam, hogyan építettem fel egy sikeres vállalkozást, miközben az Úrtól kapott elhívás elől menekültem. Az a véleményem, hogy az Úr áldása volt rajta, mert Ő mindent megtesz, hogy megáldjon bennünket, még akkor is, ha nem tökéletes az engedelmességünk. De ahogy az egész Szentírásban láthatjuk, az Úr sok mindent megáld, amiben Ő maga nem akar benne lenni. A jó a legnagyobb ellensége lehet a legjobbnak, és nagy különbségek lehetnek a jó és a legjobb között. Mindannyian rendelkezünk azzal a szabadsággal, hogy ezt a döntést meghozzuk. A Róma 12:2 erre int bennünket:

És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Itt azt látjuk, hogy Isten akarata lehet "jó és kedves" is, vagy "tökéletes". Választhatjuk a "jót és kedveset", amivel megmaradunk az Ő akaratában, és jó és gyümölcsöző életet élhetünk. Ezért nem jár kárhoztatás, hanem inkább áldás, és egy olyan örök jutalom, ami jóval nagyobb, mint amit elképzelhetnénk. Pál apostol viszont valami sokkal nagyobbat látott meg, amiért megfutotta a pályát, amit úgy nevezett, hogy "Isten felső elhívása Krisztusban" (a magyar fordítások itt különböző megfogalmazásokat használnak, és nem annyira egyértelműek - a fordító megj.). Még az élete vége felé közeledve is erre koncentrált és erre törekedett (lásd Filippi 3).

A Jelenések 7-ben láthatunk egy nagy sokaságot, akik minden törzsből és nyelvből származnak, és Isten trónja előtt állnak, Őt imádva. Ezek az emberek boldogabbak lesznek, mint amit mi el tudunk képzelni ebben az életben. Viszont a Jelenések 3:21 arról ír, hogy aki győz, Vele együtt lesz "az Ő trónján". Van egy felső elhívás, amiért bármelyik hívő megfuthatja a pályát, de ha inkább a biztonságosabb, könnyebb utat választjuk, még akkor is, amiatt, hogy elfogadtuk Krisztus megváltó művét, és a Neki való engedelmességben élünk, elképzelhetetlenül nagy jutalmat fogunk kapni.

Amikor átgondoltam, hogy az elhívásomért milyen utat kell majd bejárnom, láttam, hogy tele lesz veszélyekkel. A "kedves" út tűnt biztonságosnak. Mindkettőn vannak kihívások, de a küldetésem követésével tudtam, hogy többre kell számítanom. A "kedves" ösvény egy kipróbált ösvény volt, amin sokan jártak, és sikeresek is voltak, mert követték az egyértelmű üzleti alapelveket. A másikon viszont alig jártak néhányan, a legveszélyesebb területre vezetett, ahol az ember a legjobb esetben is csak néhány lépést láthat előre.

Mi tud rávenni bárkit is arra, hogy ezt a nehéz utat válassza? Ugyanaz, ami Ábrahámot is rávette - volt egy látomása egy városról, amit Isten épített, ami jóval felülmúlta mindazt, amit ember építhet.

Részese lenni annak, amit Isten épít, megéri a kockázatot. Még ha csődöt is mond az ember, akkor is érdemes megpróbálni. Ez egy örökkévaló város. Az erre való törekvés lehet, hogy segít, de lehet, hogy nem segít abban, hogy élvezhessük az itteni életet, mégis annyira megragadó volt, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob mindannyian hajlandóak voltak sátorban élni, miközben volt olyan vagyonuk, hogy nagyszerű építkezéseket végezhettek volna. A látásuk az odafennvalókra irányult, és nem arra, amit itt tudtak volna megszerezni. Nem az érdekelte őket, hogy mit tudnak felépíteni itt, mert megláttak valami mást, ami igazán nagyszerű volt.

Ez az a látás, ami Ábrahám óta minden igaz vándort megragadott. Ennek a látásnak a követése a legnagyobb kaland, amiben bárki részesülhet ebben az életben. De mint minden más igazi kaland, ez sem biztonságos. Tele van veszélyekkel, amelyek folyamatosan megkövetelik tőlünk, hogy egyre jobban kiszélesítsük a hitünket, a bölcsességünket és az értelmünket, de ami a legfontosabb, hogy egyre szorosabban járjunk együtt Istennel.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - The Compelling Vision- The Greatest Christian Life, Part 20

Marsha Burns, 2015. május 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. május 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Tudom, hogy az a vágyad, hogy minden téren bővölködj, és hallom a szívből mondott imáidat. Viszont az is fontos, hogy megtartsd a kellő egyensúlyt aközött, amit megtartasz, és aközött, amit továbbadsz. Valóban, nagyobb áldást jelent adni, mint kapni. Hadd alakítsam ki benned a jótékonykodó szívet, és hadd vezesselek az adakozás útján, mondja az Úr.

Lukács 6:38 "Adjatok, s nektek is adni fognak, igaz mértékkel, megnyomottan, megrázottan túlöntik majd az öletekbe. Mert amely mértékkel ti mértek, nektek is azzal mérnek vissza."

2015. május 12., kedd

Prófécia, 2015. május 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. május 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ne legyél hajlandó megengedni, hogy a környezeted és a körülményeid kibillentsenek a kiegyensúlyozott állapotodból. Ápolnod kell a megfelelő kapcsolatot azok között a dolgok között, amelyek a figyelmedet igénylik a földi szükségek és felelősségek terén, és amelyek a Szellemben való élet és a szellemi stabilitás terén igénylik a figyelmedet.  Ha Engem teszel az első helyre, mondja az Úr, akkor mindent megkapsz, amire szükséged van, azzal a bölcsességgel együtt, ami ahhoz kell, hogy kezelni tudd a nehéz helyzeteket.

Máté 6:33 "Ti keressétek elsősorban Isten országát s annak igazságát, és ezeket is mind hozzá kapjátok."

A JÚDABELI OROSZLÁN ORDÍT!

A JÚDABELI OROSZLÁN ORDÍT!

2015. MÁJUS 12. / LANA VAWSERA Júdabeli Oroszlán ordít az Ő népe fölött, és mindaz, ami nem rendeződik, nem kerül összhangba az Ő Szavával, az ki lesz mozdítva.

Ez a hirtelen rendeződés, ami azáltal történik meg, hogy Isten fennhatósága demonstrálva van, ez a rendeződés megnöveli a kapacitást Isten népének a szívében és életében. Nagyobb mértékű kapacitást terjeszt ki. Ahol összepréselve éreztétek magatokat, ott fel fogtok emelkedni. Ahol úgy éreztétek, hogy nincs időtök foglalkozni az ajándékaitokkal, az elhívásotokkal, a talentumaitokkal, és amiket szerettek csinálni, ennek a RENDEZŐDÉSNEK a során VISSZAKAPJÁTOK AZ IDŐT.

A kapacitásotok a következő FELADATOTOK miatt van megnövelve. Amit ki kell mozdítani, azt csak Ő tudja kimozdítani. Az Ő ORDÍTÁSA ÁTÍRJA azt a történetet, amivel éppen most szembesültök. GYŐZNI FOGTOK! Ami FEJJEL LEFELÉ van most, az HIRTELEN VISSZAFORDUL AZ EREDETI POZÍCIÓJÁBA!

"Semmit sem kell tennetek, csak maradjatok nyugton! Az Örökkévaló maga fog harcolni értetek!" - 2 Mózes 14:14

Csendesedjetek el, maradjatok nyugodtak, álljatok szilárdan. Ahogy Ő ordít, MINDEN megrázkódik, és a helyére zökken. NAGYOBB RENDEZŐDÉS A KÖVETKEZŐ FELADATOTOK ÉRDEKÉBEN!

Sokan vagytok, akik már nem fogjátok ÚJRA körbejárni a hegyet, hanem FELHÁGTOK rá. Eljutottatok a MENNYEI FOKOZÓDÁS CSÚCSPONTJÁRA!

Mindezeknek a súlya alatt többé már nem ÖSSZEGÖRNYEDNI fogtok, hanem FELHÁGNI.

A Júdabeli Oroszlán ORDÍT!

2015. május 11., hétfő

A FÉLELEM ÉS A TRAUMA MÁR NEM A TIÉD!

A FÉLELEM ÉS A TRAUMA MÁR NEM A TIÉD!

2015. MÁJUS 11. / LANA VAWSER

Láttam a félelem és a trauma hatásait Krisztus testében sokak életében, és ezt a két területet újra és újra kiemelte az Úr, miközben mélyre ás az Ő gyermekeinek a lelkében, hogy gyógyulást hozzon.

A múlt félelmei és traumái különböző szinteken értek el többféle hatást Isten népében. A testükben, a kapcsolataikban, a Vele való bensőséges kapcsolatukban, abban a képességükben, hogy bizakodással törekedjenek továbbmenni az álmaik és a rendeltetésük megvalósítása felé.

Ahogy Isten népe az Úr előtt feküdt, és átadta a lelkét, az Úr pedig mélyen munkálkodott a szívükben, azt láttam, hogy egy hirtelen fordulat történik. Egy szempillantás alatt történt egy szakadás. Majd hallottam az Urat, ahogy ezt mondja:

"A félelem és a trauma már nem a tiétek!!! A félelem és a trauma most LEKERÜL rólatok, ti pedig FORDULATOT éltek át. Itt az ideje, hogy TOVÁBBMENJETEK."

Egy rettenetesen nagy áttörés van az atmoszférában, különösen a félelem területein (több szintű félelmek, a jövőtől való félelem, az elutasítástól való félelem, az elhagyatottságtól való félelem, a kudarctól való félelem, a sikertől való félelem, a betegségtől való félelem, a haláltól való félelem), és a múltban átélt traumák területein, amelyek eddig visszatartották Isten népét.

Maradjatok meg a lelketek átadásának a helyén, mert a félelem és a trauma LEKERÜL, ti pedig FORDULATOT éltek át, és átkerültök a nagyobb magabiztosság helyére, abban, hogy kik vagytok Őbenne, és egy stabilitás helyére, az Ő ígéreteire ráállva. Futni fogtok, mert tudjátok, hogy kié vagytok.

A félelem-betegségek, amelyek álmatlanságot, éjszakai leizzadást, pánikrohamokat, magas stresszt és nyugtalankodást okoztak, most MEGSZAKADNAK.

A belül jelentkező félelem és trauma nagy stresszt okozott és áldozatokat követelt a testekben, és emiatt sokan szenvedtek emésztési problémákkal, krónikus csont és ízületi fájdalmakban (köszvény és gyulladás), immunrendszeri problémákban, és sok más dologban, és azt láttam, hogy sok ilyen probléma HIRTELEN elhagyta őket, és a testek HIRTELEN megváltoztak, mert erőssé váltak, és gyógyulásnak indultak. A testek teljes összhangba kerültek a mennyel. Sokak életében Isten éppen most munkálkodik BELÜLRŐL KIFELÉ, miközben nagyobb BETEKINTÉST nyújt abba, hogy mi is történik a szívetekben és az érzelmeitekben, és hogyan megy végbe a gyógyulás.

A nektek adott Ígérete Igéjének elhangzásától a beteljesüléséig eltelő időt felgyorsítja, és ebben a felgyorsulásban megtörténik a lelkek gyorsított meggyógyulása és a testek összhangba kerülése a gyógyulással és a teljességgel.

Most szabadítja fel a népét, hogy átmehessenek a valaha látott legdicsőségesebb napokba a bensőséges kapcsolat, a rendeltetésük és a Királyság építése terén. A sikerre és a gyarapodásra készít elő most benneteket.

Az Ő teljes szeretete kiűz minden félelmet (1 János 4:1). A félelem és a trauma már nem a tiétek. A stresszel, félelemmel és traumával telt éveket visszakapod, dicsőséges bőségben. A jobb napok épp előtted állnak. A legjobb még hátra van, te pedig egy FORDULATOT ÉLSZ ÁT MOST, ahogy megmaradsz a lelked átadásában. Egy dicsőséges átváltoztatás és átalakítás történik éppen most a Szent Szellem által.

Most lépsz be a legjobb napjaidba!!!!!

************************

Az öt éve tartó önkéntes szolgálat megmaradásának a biztosítása

Kedves Testvéreim!

Öt éve végzem ezt a szolgálatot, önkéntesen, mert amikor elkezdtem olvasni néhány külföldi szolgálat írásait, és nagyon megtapasztaltam, hogy mennyire megerősítenek, megszántam a magyarul beszélő, angolul nem értő testvéreimet, akik százával sőt ezrével vannak, hogy nem olvashatják ezeket a prófétikus üzeneteket (Bill és Marsha Burns, Rick Joyner, Lana Vawser, hogy csak a rendszereseket soroljam) illetve nem értik és így nem tudják élvezni a hasznát annak, amit a Szent Szellem tud adni ezek által a hívőknek. Elhatároztam, hogy naponta időt fordítok arra, hogy lefordítsam és minél több érdeklődőhöz eljuttassam. Kezdetben néhány érdeklődő volt, és emlékszem, hogy amikor a hetvenet is elérte a számuk, nagyon felbuzdultam ezen, és még inkább elhatároztam, hogy ezt egy állandó szolgálatként fogom folytatni, napi szinten. Közben, ahogy én is rendszeresen tapasztaltam bizonyságokat ezek által, másoktól is kezdtem ilyen visszajelzéseket kapni, olyanoktól is, akiket nem ismertem.

Arra kérlek benneteket, hogy imádkozzatok, és ha az Úr indít, támogassátok a szolgálatomat, amelyet önkéntesként végzek, hogy továbbra is biztosan lehetőségem legyen ezzel foglalkozni. Akik eddig is támogattak, akár egy-egy alkalommal, akár rendszeresen, azoknak nagyon köszönöm, és tudom, hogy az én Istenem be fogja tölteni minden szükségeteket a Krisztus Jézusban, dicsőségesen!


Jelenleg több mint 380 feliratkozó emailcímére érkezik naponta minden blogbejegyzés, ezen kívül a blogomon a megtekintések, kattintások száma naponta 500 körül van átlagosan. A facebookon a "Prófétai Napló" oldalon, ahol Bill és Marsha napi próféciái kivételével általában minden más prófétikus bejegyzést közzéteszek innen a blogról (és néha máshonnan is), jelenleg 440 fölött tart az oldal kedvelőinek a száma, és folyamatosan növekszik. Az oldal-statisztikák azt mutatják, hogy a megosztások által hetente több mint kétezer emberhez érnek el a facebook bejegyzések. Emellett néhány emailes levelezőlistán is sokan továbbküldik a próféciákat az ismerőseiknek. Nem tudhatom pontosan, hogy így összesen hányan olvassák az üzeneteket, de úgy gondolom, hogy nem tévedek, ha azt mondom, hogy legalább ezer ember látja ezeket rendszeresen - sőt, biztos vagyok benne, hogy ennél is jóval több. Magyarországon kívül a szomszédos országokból, de az Egyesült Államokból és más, egészen meglepő országokból is vannak rendszeresen megtekintések a "Gyuri naplója" statisztikai mutatói szerint. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy a magyarul beszélő kereszténységben egy nagy és folyamatos éhség és szükség van a Szent Szellem ilyen jellegű építő, bátorító és vigasztaló munkájára is. Rendszeresen kapok visszajelzéseket, emailben, a blogos felületen, vagy bármilyen módon, személyesen is, hogy sok embernek nagyon sokat jelentenek ezek a szolgálatok. Nagyon hálás vagyok Istennek mindezért, ebben Ő a lényeg, a forrás, én csak egy eszköz vagyok ebben. Ennek a szolgálatomnak a része megkeresni, kiválogatni néhány olyan "kútfőt" Isten királyságában, amelyeket igazán hasznosnak látok a Szent Szellem bizonyságtételei alapján, a fordítási munkát elvégezni napi szinten, és az internetes közzététellel törődni.

Tudnotok kell, hogy már többször is volt olyan, hogy egy-egy adomány Istentől való aktuális beavatkozásként érkezett, és segített abban, hogy meg tudjak maradni ebben a munkában. Kérlek, ha lehetőséged van, segíts te is abban, hogy ne kerüljön veszélybe ez a több éve tartó folyamat, akár egy nagyobb összeggel, ha Istentől ilyen lehetőséged van, akár rendszeres adományküldéssel. Mindegyikért hálás vagyok Istennek, mert hozzá fognak járulni ahhoz, hogy meg tudjak maradni ebben a munkában. Sok hívő várja ezeket a fordításokat, amelyek természetesen nem pótolják az Úrral való személyes kapcsolatot, de Isten munkájának a részei a hívők életében - akár azok is, akiknek egészséges gyülekezeti hátterük van, és megerősítésül szolgálnak nekik a próféciák, de különösen azok, akiknek nincs lehetőségük erős szellemi közösség részeként élni a hívő életüket, és nekik valósággal mint egy falat kenyér, úgy kellenek a Szent Szellemnek ezek az üzenetei.


Köszönöm!

Isten áldjon meg benneteket Jézus Krisztusban, a mi Urunkban!

Országh György (Gyuri)

Bill Burns és Marsha Burns, 2015. május 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. május 11.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Hallottátok, hogy megmondtam: Én vagyok az Igazság. Ez így is van. Az az élet, amit ettől a pillanattól kezdve éltek, az Én igém igazságába lesz bekötve, ha önszántatokból elfogadjátok, és a magatokévá teszitek. És ez a döntés, szeretteim, továbbvisz benneteket a Szellembe, ahol meglátjátok és megértitek azt a kijelentést, amit még világosabban vágyok megmutatni nektek, mint amennyire most látjátok. Eljövök hozzátok, hogy ne csak Engem ismerjetek, hanem a hangomat is megismerjétek, megkapjátok a jelzéseimet és az útmutatásaimat és a kijelentéseimet, azokat is, amelyek az előttetek álló napokra vonatkoznak. Mert Én mindent tudok, és az Én hatalmamban tartalak benneteket, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Be is kell fejezned, amit elkezdtél, mielőtt továbbmehetnél. Szabadnak kell lenned attól, ami visszatart, mielőtt további kijelentést kapsz a királyságomról, és mielőtt meg tudod ragadni a nagyszerűbb életet a Szellemben. Ez a föld csak egy színpad, amin a kellékek segítenek neked, hogy bemutasd az Én céljaimat. Az életednek egyaránt tükröznie kell az ideig való földi létet és az örökkévaló szellemi életet is, mondja az Úr. 2 Korinthus 4:18 mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

2015. május 8., péntek

Marsha Burns, 2015. május 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. május 8.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan elképzelted, vagy ahogy számítottál rá, de túl kell lépned az elbátortalanodáson és a csüggedésen. Továbbra is isteni rendeltetése van az életednek, ami nem függ attól, hogy te mit tekintesz kudarcnak. A te jövőd a Velem való kapcsolatodtól függ, mondja az Úr, és  attól a hajlandóságodtól, hogy a Szellememtől vezetett legyél. A te felelősséged az, hogy engedj Nekem, és bízz Bennem.

5 Mózes 1:21 Nézzétek, ez az a föld, amelyet az Örökkévaló elétek helyezett, hogy vegyétek birtokba! Induljatok hát, és foglaljátok el, ahogy őseitek Istene, az Örökkévaló megparancsolta nektek! Ne tétovázzatok, se ne féljetek!

"BEPECSÉTELEM A RÉSEKET A LELKETEKBEN" ... ELLENSÉGES HOZZÁFÉRÉS MEGTAGADVA!!!!!!!

"BEPECSÉTELEM A RÉSEKET A LELKETEKBEN" ... ELLENSÉGES HOZZÁFÉRÉS MEGTAGADVA!!!!!!!

2015. MÁJUS 8. / LANA VAWSER

Ma hallottam, ahogy azt mondta az Úr, hogy begyógyítja az Ő népének a "lelkében a réseket". "Bepecsételi" a réseket az Ő népének a lelkén, és ez éppen most történik.

Isten a LELKEK BELÉPÉSI PONTJAIVAL foglalkozik ebben az órában. Olyan területekkel a lelketekben, amelyek az ellenség célpontjai lettek, és ahová elnyomást, gyötrelmet, félelmet és betegséget vitt be.

Azt láttam, hogy az Úr egy mély munkát végez ezekben a "résekben" az Ő gyermekeinek a lelkében, és mennyei jelet tesz ezekre a résekre, és ezen a jelen ez a felirat áll: "HOZZÁFÉRÉS MEGTAGADVA".

Az ellenséget tájékoztatta az Úr. Mert láttam, hogy az ellenség nagy gyötrelmekkel és nyomással támadott Isten gyermekeire, és sokaknál talált egy belépési pontot, ahol egyik dolgot a másik után tudta bevinni. Az Úr most véget vet ennek, AMI SOK, AZ SOK... HOZZÁFÉRÉS MEGTAGADVA!!! Nem fognak többé csapással sújtani ezek a területek. Isten előkészítette a GYŐZELMI STÁDIUMOT számotokra!

Pont azok a területek, ahol az ellenség csapásokkal sújtott benneteket, ezek jelentik a ti következő, legnagyobb GYŐZELMETEKET! Most vonultok BE a győzelembe! Sokan egy hihetetlen mértékű csatát tapasztaltatok, és semmi jele nem volt annak, hogy ez enyhülni fog... ne csüggedjetek el emiatt... mert lehet, hogy nem volt semmi "jele" annak, hogy így lesz, de HIRTELEN meg fog történni.

A TALPAITOK ÚJ FÖLDRE LÉPNEK MOST... ELFOGLALJÁTOK A FÖLDET!!!!

Sokan csak egyetlen lépésnyire vagytok a GYŐZELEMTŐL! A föld elfoglalásától!!!! Ne adjátok fel! A talpaitok új földre lépnek most, és ELFOGLALJÁTOK A FÖLDET!!!!!

Tegnap kiposztoltam egy üzenetet arról, hogy "a hit riadója szól". Itt az ideje, hogy elfoglaljátok a harci állásotokat.

Jól sáfárkodtok azzal a fordulattal, ami körülöttetek folyik, ahogy folyamatosan MEGÁLLTOK A HELYETEKEN. Most ne görnyedjetek le! Túl közel vagytok a győzelemhez. Minden egyes kisírt könny helyébe az Úr az öröm könnyeivel fizet nektek. Ez a harc, amit oly sokan szenvedtetek el, nem volt hiába.

Május elején óriásokat láttam HANGOSKODVA felkelni a földön, hogy megszakítsák azt, amit az Úr szól és kibocsát. Szorítsátok oda a füleiteket az Ő mellkasára, és figyeljetek arra, amit Ő mond, és az óriások zaja el lesz fojtva.

A LELKETEK és a TALPATOK kapcsolatban áll egymással. A lelkeiteknek azok a területei, amelyek azt éreztették veletek, hogy nem tudtok bátran, erősen és bizakodással előremenni, ezek a RÉSEK a lelketekben most bepecsételődnek, és messzebbre fogtok előrehaladni, mint ahogy vártátok. Nagy győzelemmel fogtok előre menetelni. Az ég MÁR TISZTUL!!!!!

NE KÉSLELTESSÉTEK A TELJESSÉGRE JUTÁS MEGNYILVÁNULÁSÁT AZ ÖSSZEHASONLÍTÁSSAL ÉS A VERSENGÉSSEL

Ne nézzetek jobbra és balra, hogy összehasonlítsátok másokéval a "teljességre jutás" megnyilvánulásának a "gyorsaságát". Ahogy másokra néztek az összehasonlítás céljából, láttam, hogy belépési pontok nyílnak fel a versengésre, az irigységre és az elcsüggedésre.

Ne késleltessétek a "teljességre jutás" megnyilvánulását az összehasonlítással és a versengéssel! Az Úr befejezi a munkát, amit elkezdett bennetek, az Ő tökéletes idejében, ami DICSŐSÉGES lesz.

Tartsátok a szemeiteket Jézuson! Most van az időszak fordulója, a szülés fájdalmas volt, a segélynyújtó angyalok eljöttek, hogy egy nagy fordulat beköszöntét hirdessék. Egy új kezdetbe vonultok át!!!

A dolgok hirtelen teljes fordulatot fognak venni!!!

***************