2013. június 28., péntek

Egy idézet - Bill Johnson

A legtöbb problémát, amivel a lelkigondozókat megkeresik nap mint nap, meg lehetne oldani egy Istenfélő barát segítségével.
Bill Johnson

Prófécia 2013. június 28.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. június 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ügyelj arra, hogy mindig legyen egy átfogó rálátásod arra, hogy hol vagy, és mire hívtalak el. Nehogy megengedd az ellenségnek, hogy megakasszon azáltal, hogy túl sokat figyelsz a részletekre. Az a legfontosabb, hogy a figyelmed szellemi fókuszát megtartsd, és egyfolytában arra törekedj, hogy a királyságomat tedd az első helyre az életedben, mondja az Úr. Az összes többi dolog tökéletes rendben fogja követni ezt.

Máté 6:33 "A királyságot és az Isten igazságosságát keressétek előbb, és azokhoz ezeket is hozzáadják majd nektek!"

2013. június 27., csütörtök

Természetfeletti Idők Jelei

Természetfeletti Idők Jelei

Elaine Tavolacci
A Word In Season / Időszerű Üzenet

Egyik éjjel volt egy álmom, arról, hogy a konyhaablakon néztem ki, és egy vihar közeledtét láttam, sűrű felhőkkel, amelyek szokatlanul alacsonyan szálltak. Az álom során felismertem, hogy az Úr valami kiemelkedő jelentőségű dolgot mutat nekem. Amikor felébredtem, megértettem az álmot, de arra is gondoltam, hogy a világosság mindig felülkerekedik bármilyen sötétségen, ami jelentkezni akar az életünkben. Olyan időszakban élünk, amikor rendkívüli mértékű aktivitás van a szellemi világban. Az egek szülés előtt állnak, és a sötétség királysága és a világosság királysága összecsap egymással. Keresztényként lehetőségünk van arra, hogy ingyen átvegyünk mindent, amit Jézus számunkra készített.

Az Úr azt mondja, hogy időszakok fordulójának az ideje van most, de ez egy nagy felgyorsulás ideje is egyben. Ahogy a sötétség királysága úgy tűnik, hogy területet nyer, az Én Dicsőségem fénye ismét felülkerekedik a sötétségen. Van egy maradék, akik most jönnek elő a sötétségből az Én dicsőséges világosságomra. Sokan vannak, akik el vannak rejtve, akik követik a vezetésemet, és rá vannak hangolódva a hangomra. Ők értik ezeknek az időknek a szellemi jelentőségét, és őket nem hajtja ide-oda a tanítás akármilyen szele. Ők azok, akik az igém világosságában járnak, és hatékony eredményességgel beviszem őket arra a helyre, amit számukra készítettem. Ők meghallják és felismerik a hangomat, ami így szól mögöttük: Ez az út, ezen járjatok. Az ajándékaim rendkívüli megnyilvánulásait fogjátok látni az elkövetkező napokban. Sokakhoz szólni fogok nappal, és az éjszaka során is. Sokan fognak álmokat és látomásokat kapni, amint új módon jelentem ki a terveimet és a céljaimat. Jelek és csodák fognak az igémhez kapcsolódni, hogy megerősítsék azt.

Arra lettetek teremtve, hogy uralkodjatok ezen a földön, és kiárasszátok a dicsőségemet, amint ez a mennyben is van. Tegyetek Engem a mindennapi életetek részévé. Ahogy figyelitek a vezetésemet a napi ügyeitekben, beszélni fogok hozzátok a munkahelyeteken, és megmutatok nektek bizonyos dolgokat a munka és piac világában. Meghalljátok a hangomat az otthonaitokban és a családotokban. A Szavam fénye át fog törni, és eléri azokat, akik sötétségben vannak. Figyeljétek a vezetésemet, és azokat az egyedi módszereket, ahogyan szólni fogok hozzátok az előttetek álló napokban. Ahogy levágtok magatokról mindent, ami visszatart, a kenetem megnövekszik az életetekben. A lehetőségek új ajtói nyílnak meg, és új stratégiákat kaptok a bővölködő élethez. Ahelyett, hogy a sötét felhőkre fókuszáljátok a figyelmeteket, maradjatok bensőséges közösségben Velem, és nézzetek mindazokra a dolgokra, amiket Én bocsátok ki ebben az időszakban. Ahogy a rejtekhelyen lakoztok, meg fogjátok tanulni az Én útjaimat. Emeljétek magasabbra a várakozásotok szintjét, és figyeljétek azt a nagy aratást, ami előjön, amint a Dicsőségem megmutatkozik az előttetek álló napokban, mondja az Úr.

Jób 12:22
Feltárja a sötétségből a mélységes titkokat, és a halálnak árnyékát is világosságra hozza.

Dániel 2:22
Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja mi van a sötétségben; és világosság lakozik vele!

1 Korinthus 2:9-10
Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő Szelleme által: mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

1 János 1:7
Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Prófécia 2013. június 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. június 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Folyamatosan haladva vezetlek téged, hogy elérd mindazt, amit készítettem neked. Neked viszont meg kell őrizned azt a türelmi szintet, ami nem engedi, hogy elbátortalanodj. Az a haladási ütem, amit beállítottam, a Szellemem tökéletes sodrásában van, mondja az Úr, és el fog vezetni a legnagyobb sikerre és győzelemre. Legyél erős, és ne add fel!

Ésaiás 26:3 Kinek elméje reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel tebenned bízik

2013. június 26., szerda

Prófécia 2013. június 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. június 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Engedj a megszentelődés folyamatának, mert Én valóságosan tökéletességre viszem azokat a dolgokat benned, amiket vissza kell szerezni Isten Királysága számára. Azokról a helyekről beszélek, ahol az ellenség folyamatosan fenntartotta az erődítményét. A megváltás napjai vannak most, amikor felszabadulsz minden démoni elnyomás alól, és kiszabadulsz minden rabságból. Add át magad a benned végzett munkámnak, mondja az Úr. Nem fogsz csalódni.

Jakab 3:17 A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, szelíd, engedékeny, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.

2013. június 25., kedd

Prófécia 2013. június 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. június 25.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egyenesen a szívedhez szólok, hogy felébresszelek a Királyságban lévő testvéreid iránti szeretet világában. De mielőtt meg tudnál újulni ezen a területen, abba kell hagynotok az egymás elleni beszédet. Ezt csak akarni kell.  Ez egy szükségszerű döntés.  Emellett azt is szeretném, hogy őrködj és vigyázz, nehogy magadra vedd mások sértéseit, ami a keserűség helyét alakítja ki a szívedben. A Szellemben való tisztaság helyére hívlak téged, mondja az Úr.

1 János 4:12 Az Istent soha senki nem látta: Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az Ő szeretete teljessé lett bennünk.

2013. június 24., hétfő

Miért nem valósulnak meg?

Úgy gondolom, a videón látható üzenet segítségével ezután már úgy fogjuk tudni feltenni a kérdést: Miért nem valósultak meg eddig Isten ígéretei? És látni fogod, fogjuk, hogy Isten ígéretei meg fognak valósulni az életetekben!
Tanít: Joseph Prince   

Prófécia 2013. június 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. június 24.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Egy új fennhatósági területre lépsz be most. Én mondom neked, hogy a mai napon azok a munkák, amiket Én kezdtem el benned, a dicsőségem és a hatalmam teljesebb dimenziójában fognak megnyilvánulni. Ebben a teljességben nagyobb győzelem, gyógyulás és öröm jön el, mint amilyet eddig megtapasztaltál. Én benne leszek minden körülményedben, úgyhogy ne élj aggodalmaskodva, hanem kelj fel a bátorság szellemében, és hívd segítségül az Úr nevét, és Én megerősítem benned a királyságomat. Akik engedelmességben járnak Előttem, bizonyosan meglátják a megsokszorozódott áldások megnyilvánulását. Hidd el és fogadd a szavamat, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Kedvesem, az a vágyam, hogy kezdj el gyarapodni a királyságomban. Véget értek azok a napok, amikor csak éppen hogy megélsz, neked viszont törekedned kell, hogy bejuss a Velem való bensőséges kapcsolat helyére, hogy szellemileg bővölködj. Először szellemileg kell bővölködnöd, mielőtt igazán gyarapodni tudsz az életed összes többi területén, mondja az Úr. Ezékiel 16:7a Sok ezrekre szaporítottalak, mint a mezei füvet, és megszaporodál és fölnevekedél és jutál nagy szépségre

2013. június 21., péntek

Prófécia 2013. június 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. június 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szólok a testedhez, a lelkedhez és a szellemedhez, hogy legyen erős! Kelj fel és fogadd azt az erőt, amit éppen most árasztok ki, hogy egy olyan szintre emeljelek, ahol szépen tudsz fejlődni a királyságomban, mondja az Úr. A szíved és az elméd koncentráljon az örökkévaló valóságra, és ne hagyd, hogy az aktuális helyzeted és körülményeid kiszívják belőled az erődet és vitalitásodat. Add át magad ennek a hatalmas megváltó munkának.

Efézus 6:10 Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmának erejében.

2013. június 20., csütörtök

Friss hírek az Iránban bebörtönzött Saeed pásztorról

Saeed és két gyermeke / Fotó: ACLJ

Az igazságtalanul bebörtönzött amerikai állampolgárságú lelkipásztor, Saeed Abedini családjának a hét elején lehetősége nyílt arra, hogy meglátogassa őt az iráni Evin börtönben. Jó kedélyállapotban találták.

Saeed pásztor elmondta a családjának, hogy a börtönben elszenvedett megverésekből és kínzásokból származó legsúlyosabb problémáinak a tünetei enyhültek. A hasában azonban továbbra is erős fájdalmai vannak, ami orvosi ellátást igényelne. Az iráni rezsim továbbra sem hajlandó ilyen orvosi kezelést biztosítani.

Saeed pásztor arról is beszámolt, hogy a múlt heti iráni elnökválasztás óta a börtönőrök és más hivatalnokok azzal fenyegették, hogy egy távolabbi börtönbe fogják áthelyezni, Irán déli részére. Így viszont szinte lehetetlenné tennék a családjának a további látogatásokat, valamint megszakítanák azokat a baráti kapcsolatokat is, amelyeket a szintén lelkiismereti okokból bebörtönzött társaival alakított ki azóta.

Noha ezek valószínűleg csak üres fenyegetések, amelyek azt a célt szolgálják, hogy megtörjék Saeed pásztort, csak a mindennapi nehézségeit szaporítják - a raboskodása mellett a fogvatartói miatt elszenvedett lelki terrort is.

Mindezekkel együtt, a szerény fejlemények az egészségében és kedélyállapotában azt bizonyítják, hogy meghallgatásra találtak a sokak által érte mondott imádságok.

Imádkozzunk tovább Saeed pásztorért, az egészségéért és a kiszabadulásáért. A története (angol nyelven) megtalálható és megosztható a SaveSaeed.com oldalon. Az ACLJ, amely az Abedini családot is támogató amerikai jogvédő szervezet, folyamatosan fog tájékoztatást adni a pásztor állapotáról és a kiszabadulása érdekében tett erőfeszítésekről.


A Gyuri naplója blogon pedig szintén megtaláljátok majd ezeket az információkat, amelyeket figyelemmel kísérek az angol nyelvű híroldalakon, és lefordítom illetve közzéteszem a friss híreket.


Az összes eddigi cikk a Gyuri naplója blogon Saeed Abedini pásztorról ide kattintva olvasható.

Magyar változat: Országh György - Gyuri naplója - gyurinaploja.blogspot.com
Forrás: ACLJ

Prófécia 2013. június 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. június 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyél elcsendesedve!  Legyél éber!  A körülményeid által fognak megmutatkozni olyan jelek, amik azt mutatják, hogy egy paradigmaváltás van folyamatban.  Ezek a jelek arra fognak utalni, amit Én cselekszem a népem között és által. Az egyház, ahogy eddig ismertétek, most lehetőséget kapott arra, hogy átváltozzon a menyasszonyommá, amely szeplő és ránc nélkül való. A te feladatod az, hogy felkészítsd magad, azzal, hogy elengedsz mindent, ami nem gyümölcsözik szellemi életet, mondja az Úr.

Efézus 5:27 Hogy majd Önmaga elébe állítsa dicsőségben a Gyülekezetet úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy ránc, vagy valami afféle; hanem hogy legyen szent és feddhetetlen.

2013. június 19., szerda

Identitásunk Krisztusban

Identitásunk Krisztusban - A Nagy Küldetés, 25. rész

2013., 25. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Továbbra is azzal foglalkozunk, hogy mit jelent az, ha valaki "a menny királyságának a tanítványa". A felső elhívás kitárgyalásával kezdtük, Pál apostol Filippibelieknek írt levelének harmadik fejezetében található kiemelkedő vallomására építve. Számos mély gondolat található ebben a szövegben, amelyek rávilágítanak, milyen az élete a menny királysága tanítványának.

Először is, nem bizakodik a testben. Ha valakinek valaha volt lehetősége a testben bizakodni, az Pál volt. Neki viszont, és bárkinek, aki felfogta a Krisztusban való új teremtés jelentőségét, az ilyen bizakodás "szemét". Akik felfogták az új teremtés lényegét, számukra bármilyen emberi identitásuk a legjobb esetben is egyszerűen elhalványul.

Pál zsidó volt. Manapság sok olyan pogány van, aki azt szeretné, hogy zsidó lehessen, vagy valamilyen zsidó gyökeret találjon a családfájában, hogy ezt az identitást a magáénak vallhassa. De ez csupán azt bizonyítja, hogy alapvető hiányosságaik vannak annak a megértésében, hogy Krisztusban új teremtés vagyunk. Miért foglalkoznánk ilyesmivel, ha már a Királyok Királyának első generációs leszármazottai lettünk? Akik még ezzel foglalkoznak, még nem értették meg a menny királyságát.

Lehet abban némi erény, hogy a nemzetségtáblázatunkat tanulmányozzuk, mondjuk abból a célból, hogy tisztelhessük az atyáinkat és az anyáinkat, de ha az identitásunk felkutatása érdekében tesszük, akkor még mindig nem tudjuk, mit jelent Krisztusban lenni. Pál, akinek minden előnyös tulajdonsága megvolt a természetes származása alapján, azt mondta, ha meglátjuk, kik vagyunk Krisztusban, akkor ez a többi dolog már "szemét" lesz (lásd Filippi 3:8).

A Filippi 3:6-ban azt mondja Pál, hogy a törvény tekintetében "feddhetetlen" volt. Igaz voltának egyetlen szeletében sem bizakodott, mert Krisztus lett az ő igazsága, megigazult állapota. Vagyis Pál minden igazsága és identitása Krisztusban volt. Az egész hitélete Őbenne volt.

Amikor Pál megtért Krisztushoz, akkor Krisztus követlen tanítványa lett. Nem fordult emberekhez, hanem elment a pusztába, hogy a kijelentéseit egyenesen az Úrtól kapja meg. Ezután ment el az apostolokhoz és a vénekhez, hogy próbára tegye, amit kapott. Ez az egyetlen fundamentum, ami biztos, hogy megáll. Akkor hogy van ez, amikor arra is felszólít az ige, hogy vessük alá magunkat egymásnak, és találjuk meg a nekünk rendelt helyünket Krisztus testében? Miért adott tanítókat Krisztus testének, ha nem akarja, hogy tőlük kapjuk a tanítást? Ezek fontos kérdések, és a rájuk adott válaszok meg tudnak tartani bennünket az élet ösvényén.

A leggyakrabban azokon keresztül tanít bennünket az Úr, akiket tanítókul adott az egyháznak. Másokon keresztül is szól hozzánk, akiket Ő erre rendelt a testben. Vezet bennünket azokon keresztül is, akiket vezetőnek adott a teste számára. Akik azt vallják, hogy nem hajlandóak emberre hallgatni, csak Istenre, nem fogják meghallani Istent. Ezért lesz elkerülhetetlen, hogy hajótörést szenvedjenek a hitükben. Mindamellett, nem csak az Úr igéinek a meghallása a lényeg, hanem az, hogy Őt Magát, az Igét törekedjünk meghallani.

Akkor ismerem el valakiről, hogy ő egy tanító Krisztus testében, ha az én Tanítómat látom benne, és nem csupán azért, mert tudós ember és szépen beszél. Akkor ismerem el, hogy egy ember pásztor, ha az én Pásztoromat látom benne, és nem csupán azért, mert gondoskodó, bölcs ember. Az egész célunk az, hogy meglássuk Őt, és felnövekedjünk Őbenne. Mindazáltal, ahogy Jeruzsálemnek is mondta: "Mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, mígnem ezt mondjátok: Áldott, aki jön az Úr nevében!" (lásd Máté 23:39)

Más szavakkal, nem fogjuk meglátni Őt, ha nem látjuk meg azokban, akiket Ő küld hozzánk.

--------------------------
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - Word for the Week - Identity in Christ - The Great Commission, Part 25

Prófécia 2013. június 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. június 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyél erős, és koncentrálj tovább azokra a dolgokra, amik tényleg lényegesek -- amiknek örök értéke van. Ne vonjon el semmi a jelenlétemben lakozástól, mondja az Úr. Maradj jelen Velem. Akkor majd az összes többi dolog kezelve lesz, miközben te a Szellemem erejében jársz. Tedd első helyre az elsődleges dolgokat minden órában! Olyan dolgokkal táplálkozz, amiknek szellemi tartalma van.

Zsoltárok 37:3 Bízz az Úrban, és jót cselekedj; lakozz az országban, és táplálkozz az Ő hűségével.

- - -
[Érdemes átgondolni a jól ismert igék eredeti üzenetét. A Zsoltárok 37:3 igéjét most az angol változatból fordítottam, mert egyetlen magyar fordítás sem adta vissza teljesen az angolt. Az angol Bibliafordítások, amelyekből igen sok van, többször is a fenti jelentést adják, főleg a szöveghű verziók. A magyar fordításokban csak egy-egy részét olvassuk ugyanígy. --OGy]

Mexikó leggazdagabb városát átadta Jézusnak a polgármester


(Mexikó)—Mexikó leggazdagabb és egyik legnagyobb városa Monterrey, amelynek a polgármestere Margarita Arellanes. A polgármester asszony, egy pásztori szövetség rendezvényén, nemrég nyilvánosan átadta a várost "a mi Urunk Jézus Krisztusnak, hogy az Ő békességének és áldásainak a Királysága megszilárduljon."

Ez a bátor szónoklat nem maradt visszhang nélkül Mexikóban.

A Christianity Today beszámolója szerint, Arellanes, aki korábban ügyvéd volt, azt mondta, gondosan odafigyelt, hogy elkerülje azokat a vádakat, miszerint össze akarná mosni az egyházi és az állami ügyeket. Ezért előzőleg megbizonyosodott róla, hogy jogilag rendben van a beszéd. Kiemelte, hogy amit kihirdetett, azt magánemberként, egyszerű állampolgárként tette, és nem polgármesterként. A keresztényeknek, természetesen, semmilyen problémát nem okozott ez a koncepció és a beszéd, sőt, örülnek neki.

Monterrey, Mexikó egyik legmodernebb és leggazdagabb városa az utóbbi években rendkívüli mértékben szenvedte el a kábítószerrel kapcsolatos erőszakot, amely rekord méreteket öltött Északkelet-Mexikóban, ahol Monterrey városa is található. Az emberrablások száma is ijesztően megugrott a városhoz tartozó környéken. A város belső részén napi egy vagy két emberrablás történik, a külvárosi területeken azonban ennél is több. Ráadásul a lakosság attól is tart, hogy a rendőrség összejátszik az emberrablókkal - 2011-ben például egy helyi rendőrőrsön 17 emberrablás áldozatát tartották fogva, emiatt a polgárok kevésbé valószínű, hogy ilyen bejelentést tesznek.

A polgármester beszédében a következőket mondta: "Én, Margarita Alicia Arellanes, átadom Nuevo León államban Monterrey városát a mi Urunk Jézus Krisztusnak, hogy az Ő békességének és áldásainak a királysága megszilárduljon. Megnyitom ennek az önkormányzati területnek a kapuit Isten előtt, aki a legfelsőbb hatalom. Elismerem, hogy az ő jelenléte és segítsége nélkül nem lehetnek valódi sikereink."

Felolvasta a 40. zsoltárt, majd a kritikákra számítva megemlítette azokat, akik valószínűleg szembeszállnak majd ezzel az odaszenteléssel. "Nevetséges, hogy egyeseket megdöbbent, ha nyíltan beszélünk Istenről. Ezzel magukról bizonyítják be, hogy intoleránsak. Viszont csendben tolerálják a gyűlöletet és a gonoszságot."

"Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őre, és emiatt mély tisztelettel és hódolattal, alázatosan arra kérem Istent, amelynek ez a közösség a tanúja, hogy lépjen be ebbe a városba, és tegye a lakhelyévé" - mondta a polgármester.

A város átadásáról szóló beszéd részlete videón: http://youtu.be/UYwvE0aKb-c
- - -
A blog szerkesztőjének a kommentárja: Amikor Magyarországért és a városainkért imádkozunk, jobb lenne, ha nem pártpreferenciák alapján imádkoznánk, hanem hasonlóan komoly, komolyan vehető lépésekért, és olyan bátor emberekért, akik készek megtenni ugyanezt és hasonlókat szívből - hogy eljöjjön Isten királysága, és az Ő akarata legyen meg itt a földön, mint a mennyben. (OGy)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Magyar nyelvű összefoglaló: Országh György

2013. június 18., kedd

Prófécia 2013. június 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. június 18.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Óvatos légy és vigyázz azok miatt, akik minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy lehúzzanak a saját érzelmi reakcióikba, amelyekkel az életre és a körülményekre szoktak reagálni. Állapítsd meg jól a határaidat, és ne legyél hajlandó bárkinek is megengedni, hogy kihasználja a te jobb természetedet. Igyekezz megmaradni a Szellememmel való tökéletes kontaktusban, mert ez az állapot az, ahol igazi élet, szeretet és szabadság van, mondja az Úr. Élj a Velem és másokkal való egység békességében.

Róma 12:18 Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek.

2013. június 17., hétfő

Prófécia 2013. június 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. június 17.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Kiárasztom a Szellememet a népemre, hogy megbüntessem az ellenséget azáltal a kenet által, amit a kiválasztottaimra helyezek. Örvendezek abban a nagy győzelemben, ami most készül előtörni. Beteljesítek mindent, amit előszólítottam. Azért jöttem, hogy leromboljam az ellenség munkáit, és Én a népem által fogok munkálkodni, hogy ezt megtegyem. Be fogom zúzni az ércajtókat, és felszabadítom az ígéreteket, amiket a népemnek adtam. Amit megígértem, az a királyságom erejében fog előjönni. Eljön, hogy megnyugodjon mint egy palást az Én szerelmesem vállán. Beviszlek titeket az elsőszülöttségi örökségetekbe, és előhozom a sorsotokat. Úgy fogtok járni, hogy tudni fogjátok, hogy ti az Én hatalmamat hordozzátok, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Feltárok olyan lelkületeket és motivációkat, amiket az ellenség még mindig kit tud használni. Olyan napok vannak, amikor a kijelentések, amiket most hozok el, eltüntetik a csapdákat, amelyekbe újra és újra beleestél. Készülj fel arra, hogy engedj ennek a fontos munkának, azzal, hogy őszintén kiértékeled a testi természeted, mondja az Úr. 1 Korinthus 3:3 mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irigység és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e?

2013. június 14., péntek

Prófécia 2013. június 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. június 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Figyeld meg, hogy jelentős haladás lesz olyan területeken, amik eddig gondot jelentettek neked. A Belém vetett bizalmad nem szűnt meg. Látom a szívedet, és tudom, hogy erős a hited és stabil a bizalmad. Maradj nyugodt, és hagyd, hogy tökéletességre jusson a munkám benned, mondja az Úr. Veled vagyok, hogy elvezéreljelek egy győztes kimenetelre.

5 Mózes 32:4 Kőszikla! Cselekedete tökéletes, mert minden Ő útja igazság! Hűséges Isten és nem csalárd; igaz és egyenes Ő!

2013. június 13., csütörtök

Isten felső elhívása

Isten felső elhívása
A Nagy Küldetés, 24. rész

2013., 24. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet


Legutóbb arról beszéltünk, hogyan vált Pál apostol a királyság tanítványává. Ezt egy rendkívüli leírásban tárja elénk a Filippi 3:10-14-ben (Kecskeméthy ford.):

hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet, felvévén az ő halálának alakját,  
 
ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására;  
 
nem hogy már elértem volna, vagy már tökéletes volnék; de igyekszem, hátha el is érem, mivelhogy a Jézus Krisztus engem meg is ragadott.  
 
Atyámfiai, én nem állítom magamról, hogy elértem;  
 
de egyet állítok: azokat, amik hátam mögött vannak, elfelejtve, azoknak pedig, amik előttem vannak, nekifeszülve, a kitűzött cél irányában igyekszem az Isten felső hívásának pályadíjára Krisztus Jézusban.

Ezt a levelet az élete végéhez közeledve írta Pál, mégis azt vallotta, hogy még nem érte el a célt. Ő volt az egyik legnagyobb apostol, és egy teljesen újfajta szolgálat megszületésében vett részt, amely az apostoli misszionárius szolgálat. Az egyik legodaszántabb és legáldozatosabb életet élte, amit valaha írásba foglaltak, és mégis úgy érezte, hogy ő még nem érte el! Mi az, amit nem ért el?

Nem az üdvösségről, és nem is az örök életről beszélt. Ezeket már akkor megkapta, amikor Jézus megváltó keresztjébe vetette a bizalmát. Amit itt ír a feltámadás elérésével kapcsolatban, úgy is fordíthatták volna, hogy "egy jobb feltámadás", ami ugyanaz a kifejezés, amit a Zsidó 11 ír azokról, akik visszautasították a szabadulást Isten felsőbbrendű céljaiért. Pál arról beszélt, amit ebben az utolsó versben úgy nevez, hogy "Isten felső elhívása" (más magyar fordításokban "odafelvaló", vagy "mennyei"; az angol fordítás szerint "magas", vagy "magasan levő" - a fordító megjegyzése).

Akár tetszik, akár nem, akár egyetértesz vele, akár nem: nem mindenki lesz egyforma a feltámadáskor. Van egy "jobb feltámadás", egy "felső elhívás", amit már sokan megláttak, és megfutották érte a pályát az elmúlt korokban. Jézus tanított erről, és az apostolai is. Különböző pozíciók vannak a mennyben, arra nézve, hogy hol fogunk ülni Őhozzá képest. Ezt látjuk a Jelenések könyvében is, ahol a nagy sokaság a trón előtt áll, a győztesek azonban Vele ülnek a trónján. A Krisztusban való felső elhívásról szóló kijelentést az egész Szentírásban megtalálhatjuk.

Nem minden keresztény érti meg ezt a felső elhívást, némelyek pedig, akik mégis megértették, félresiklottak, mert azt gondolták, hogy elérték, mivel abban a kiváltságban részesültek, hogy megláthatták. Mások a büszkeség miatt buknak el, mivel azt feltételezik magukról, hogy elérték. Sok más igazsággal kapcsolatban meg szokott történni, hogy megtévesztés áldozatai lesznek az emberek, úgyhogy önmagában az, hogy egyesek elbuknak, vagy eltorzítják ezeket, még nem teszi érvénytelenné a bibliai igazságot. Ha viszont úgy kezeljük az igazságot, ahogy kell, nem fogunk elbukni és felfuvalkodni, hanem fel fog emelni bennünket, és fel fog hatalmazni az emberiség legnagyobb céljának a betöltésére -- hogy Istent szeressük és szolgáljuk, miközben másokat is erre igyekszünk rávenni. Pál fejtegetése e témában talán a valaha legjobb abból a célból, hogy megelőzze a szélsőségekbe való elcsúszásunkat e körül az igazság körül.

Ha Pál apostol nem gondolta magáról, hogy élete vége felé elérte volna már, akkor hogyan gondolhatja bárki is, hogy már elérte ezt a célt? Ha nem tudunk nagyszerűbb életet, nagyobb hatalmat és nagyobb gyümölcsöt bemutatni, mint amilyet Pál (akinek a levelei valószínűleg még most is több gyümölcsöt teremnek, mint az összes földi szolgálat együttvéve), akkor a legnagyobb butaság lenne azt mondani, hogy mi már elértünk valami olyat, amit ő viszont nem vallott a magáénak akkor.

Amikor elkezdjük meglátni ezt a felső elhívást, akkor értjük meg, miért becsülte Pál ilyen nagyra. Az egész teremtés legnagyszerűbb lehetőségéről van ugyanis szó. Még az angyalok is csodálják, ami az emberiség számára elérhető -- hogy Isten fiaivá és lányaivá lehetünk, az Ő háznépének a tagjai, és Vele együtt uralkodhatunk a teremtés többi része fölött.

Még a legalacsonyabb rendű személy is olyan örök életet fog élni a királyságban, aminek a csodálatosságát fel sem foghatjuk. Mindazáltal most van az, amikor meghatározzuk a királysági pozíciónkat. Fontos, hogy megértsük ezt az elhívást. Jézus az előtte levő öröm miatt tűrte a keresztet. Amikor látjuk a jutalmat, az segít félretenni mindent, ami hátráltat, hogy megfuthassuk az előttünk levő pályát. Ne feledjük, hogy a büszkeség ellopja tőlünk a jutalmat.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - Word for the Week - The High Calling of God - The Great Commission, Part 24
URL: http://www.morningstarministries.org/resources/word-week/2013/high-calling-god-great-commission-part-24

Prófécia 2013. június 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. június 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban egy csoportot láttam, lehet, hogy egy család volt, de lehet, hogy másféle kapcsolat volt közöttük, ezt nem tudom. A mennyből hangok szólaltak meg, amik nekik voltak küldve, hogy szellemileg felébresszék őket. Némelyek túlságosan el voltak foglalva a feladataikkal, és nem tudták meghallani ezeket a kellemes, dallamos hangokat. Úgy rohangáltak, mintha kifutnának az időből, a munkájuk pedig létfontosságú lenne. Mások azért nem hallották meg a hangokat, mert ilyesmit el sem tudtak képzelni. Ami igazán számított nekik, az anyagi világ volt, a pénz és a tulajdontárgyaik. Voltak olyanok is, akik nagyon sokat gondoltak magukról, és másoknál okosabbnak tartották magukat. Voltak, akik azért nem hallották meg a hangokat, mert beteljesületlenek voltak, csalódottak voltak, depresszív hangulatban voltak és boldogtalanok voltak. Voltak, akik az aggodalmaskodás, a félelem és a kárhoztatás miatt nem hallották a hangokat. De voltak olyanok is, akiknek a szíve alázatos és nyitott volt. Arra vágytak, hogy a természetes dolgokon túl lássanak és halljanak; az emberek által tanított határokon is túl; a megkötöttségek és a tilalmak területein is túl. Ők meghallották ezeket a földöntúli hangokat, és átváltoztak.

Máté 13:9 "Akinek van füle a hallásra, hallja meg!"

2013. június 12., szerda

Prófécia 2013. június 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. június 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Annak az ideje van most, amikor létrehozhatod, vagy újra megerősítheted a személyes határaidat, hogy te se használj ki senkit, és téged se használjon ki senki. Ez a folyamat létfontosságú a jó kapcsolatok kialakításához és ápolásához. Emellett, az egymással való kapcsolatok csak másodlagosak a Velem való bensőséges, személyes kapcsolathoz képest, mondja az Úr. Tedd rendbe a fontossági sorrendedet.

Máté 6:33 "Hanem keressétek először Isten országát, és az Ő igazságát; és ezek mind megadatnak néktek."

2013. június 11., kedd

Prófécia 2013. június 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. június 11.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, azt akarom, hogy fejlesszetek ki magatokban egy másféle hozzáállást a kudarccal kapcsolatban. Azt szeretném, ha a kudarcot nem a csüggedés vagy reménytelenség helyzetéből szemlélnétek, hanem abból a nézőpontból, ami lehetőséget jelent a szükséges kiigazításokra és korrekciókra, amelyek más eredményt fognak hozni. Kérjetek bölcsességet, és igyekezzetek ráérezni arra, hogy hogyan tudtok a legjobban ráállni a Szellemem sodrására.

Róma 8:28 Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik — akiket Ő a saját terve szerint elhívott.

2013. június 10., hétfő

Prófécia 2013. június 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. június 10.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Az ellenség a Júdás szellemét fogja kibocsátani ebben az időben, hogy kibillentse az egyensúlyból Isten közelgő munkálkodását. Harcolnunk és háborúznunk kell ellene. Kompromisszum formájában fog eljönni, számos különböző módon, a következménye viszont árulás lesz. Ne hagyjátok az ellenségnek, hogy kompromisszumba kényszerítsen abban, amire Isten elhívott. Maradjatok hűek az Úrhoz, és ragaszkodjatok Hozzá. Gyökerezzetek meg és szilárdan épüljetek rá Jézus Krisztus biztos fundamentumára.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Látom a dilemmádat; elszakítva érzed magad Tőlem is és másoktól is, mondja az Úr. De Én megmondom neked az igazat, ez az ellenség támadása, hogy arra csábítson, hogy elhidd a hazugságokat, azért, hogy kikerülj a Szellemem sodrásából. Ezek a hazugságok a kudarcról szólnak, és arról, hogy nem felelsz meg az elvárásoknak. Ezeknek a gyökere a kárhoztatásban van, amelynek ellene kell állnod és vissza kell utasítanod. Foglyul kell ejtened ezeket a gondolatokat. 2 Korinthus 10:5 Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.

2013. június 8., szombat

Jó koncertet vártam - Többet kaptam

Ma délután volt az evangélizáció-koncert Diósgyőrben, ahol Pintér Béla szolgált. Tudtam, hogy jó élmény lesz, hogy a gyerekeim is szeretik a dalait, meg a feleségem is, mindannyian, az egész család. Egyértelmű volt a döntés: megyünk!

A diósgyőri lelkész köszöntője után Béci jött a színpadra, de el is döntötte, hogy nem a színpadon, hanem előtte fog énekelni, úgy érezte ez közvetlenebb lesz. Valóban az volt, jól tette. A gyerekdalok mellett a gyermeki szív is előtérbe került, ahogy ez a jól ismert gyermekdalszerző szolgálatáról közismert, és ez csak még többet adott hozzá a közvetlen légkörhöz, amit az elején felmerült kisebb technikai nehézségek sem tudtak felülírni. Hamar "otthon" éreztem magam, ami abban is megmutatkozott, hogy amikor a hangszóróból nem az jött, aminek kellett volna, a sajátomnak éreztem, hogy azonnal elsuttogjak egy imát azért, hogy megoldódjon a helyzet. (Biztos, hogy nem csak én tettem így...) Ezután jöttek oda a segítők és tették meg, amit lehetett, és így már zökkenőmentesen folytatódott technikailag is a koncert.

Aztán a dalok közben és alatt az Úr egyre közelebb férkőzött a szívemhez, és olyan mélységben kezdett "bizalmasan" kezelni engem - szó szerint "kezelni", gyógyítani - hogy a gondolataim szinte önálló életre keltek, de nem is az én gondolataim voltak már, hanem az Úr beszélt hozzám újra meg újra. A szívem sebhedt helyeire tapintott rá egész konkrétan, amikkel nem nagyon szerettem volna foglalkozni már egy ideje, de az Úr igen. És csak gyógyított és gyógyított. Ez nem mindig volt összefüggésben a dalok szövegével - de azzal a Szellemmel igen, aki a koncert dalainak az ihletője. Ott, a szeretet egyre érezhetőbb jelenlétében mély fordulatok, meglepetésszerű kijelentések és erős vigasztaló gyógyír járt át. A könnyeimet már hasztalan próbáltam visszatartani, úgyhogy megadtam magam, hadd tegyen velem az Úr, amit akar.

Úgy jöttem haza, hogy nem is tudok már ugyanabban az állapotban maradni, mint ahogy voltam a koncert előtt. Ha nem akarom, akkor is érzem és tudom, hogy valami, több minden, valahogy teljesen másképp lesz ezután. Ez egyszerűen azért lett így, mert az Úr elküldte a szolgáját, hogy rajta keresztül elvégezzen néhány helyreállító beavatkozást a szívemben, a hitemben, az életemben.

Nekem ilyen volt ma a Pintér Béla koncert, többet kaptam, mint amiért elmentem.

Köszönöm Béci, hogy eljöttél Miskolcra! Köszönet a diósgyőri református gyülekezetnek a szervezésért!

... és köszönet neked Jézus - mindenért!

Pintér Béla koncert ma Miskolcon!

Ma (2013. 06. 08., szombat) 17.00 órakor 
zenés-evangélizációs est lesz Miskolcon 
a Diósgyőri Református Általános Iskola tornatermében 
Pintér Bélával!

A Diósgyőri Református Gyülekezet honlapján olvasható infók szerint a szervezők szeretettel várnak mindenkit, 
és a belépés díjtalan!


2013. június 7., péntek

Prófécia 2013. június 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. június 7.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A körülményeid meg fogják követelni tőled, hogy döntéseket hozz ebben az időben. Igaz, a választási lehetőségeid közel sem fognak ideálisnak tűnni. Azt kell megértened, hogy amit választasz, csupán egy lépcsőfok lesz a folyamat következő szakaszáig, és nem ez a végső eredmény. Viszont nagyon is biztos lehetsz benne, hogy létfontosságú lesz az előmeneteledhez, mondja az Úr. Bízz Bennem, hogy Én tökéletességre és teljességre juttatom ezeket az ügyeket.

Zsoltárok 18:30-32 Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; pajzsa Ő mindazoknak, akik benne bíznak. Mert kicsoda Isten az Úron kívül? És kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül? Isten az, aki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi utamat.

2013. június 6., csütörtök

Imádat

Lehet, hogy nem mindenki érti az angol szöveget, de Isten mély imádata van ezen a videofelvételen, és az Ő leírhatatlan szépségének, csodálatos nagyságának és meg nem érdemelt hűségének és szeretetének a magasztalása.(Akinek nem jelenik meg az emailben a video, kattintson az "Imádat" címre.)

Prófécia 2013. június 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. június 6.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ne aggódj! Vannak még hátra változások, amiket el kell fogadnod, de Én megadom a bölcsességet és útmutatást, ami végigkísér az ismeretlenen át. Én tényleg veled járok az úton, minden egyes lépésednél, mondja az Úr, és soha nem vagy egyedül. Nyugodj meg ebben a bizonyosságban. Csak legyél nyugodt, és napról napra haladj; egyszerre csak egy dologgal foglalkozz. Te Hozzám tartozol, és az Enyém vagy!

5 Mózes 31:6 Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert az Úr, a te Istened maga megy veled; nem marad el tőled, sem el nem hagy téged.

Közel

Keresztelő János fő mondanivalója: "Azokban a napokban megjelent Júdea pusztájában Bemerítő János és ezt hirdette: „Térjetek új felismerésre, mert itt van közel a mennyek királysága!”" (Máté 3:1-2)

Jézus is ezt hirdette kezdettől fogva: "Ez időtől kezdve Jézus hirdetni kezdte: „Térjetek új felismerésre, mert közel van a mennyek királysága!”" (Máté 4:17)

Az első dolog, amiben meg kellett változtatni a gondolkodásukat - és nekünk is - az volt, hogy a menny királysága nem távol van, hanem közel. Ez a mai napig ugyanígy érvényes. Neked is ez az első lépés a megtérésedben, hogy mostantól azt a szemléletet választod: a menny közel van. Itt, ahol vagy.

A keleti mágusok ezt felismerték, és követték a csillagot, majd amikor megtalálták Isten Fiát, hódoltak neki. (Lásd Máté 2). Pál is ezt hirdette a görögöknek: "hogy az Istent megkeressék, hogy hátha kitapogathatnák és megtalálhatnák őt, hiszen egyikünktől sincs messze az Isten. Hiszen benne élünk, mozgunk és vagyunk". (ApCs 17:27-28)

Jó dolog a megtérés. Azt jelenti, hogy elfogadom az igazságot, és onnantól kezdve úgy szemlélem a világot, az életet, mindent. Istent is, a mennyet is. Az az igazság, hogy közel van. Mindig is közel volt hozzád. Most, hogy ezt felismerted, lehetőséged van megtapasztalni is. Megnyílik a szemed egy új világra, amely az eredeti otthonod, a származási helyed. A menny, amely közel van, és minden lehetőség készen áll, hogy beköltözzön a bensődbe, és átformálja az egész lényedet, mennyeire.

Nyisd meg a kapuidat - a hitedet, a szádat, és biztos, hogy tapasztalod, tapasztaltad is már az indíttatást, hogy szólalj meg, szólítsd meg a teremtődet. Jézus az összeköttetésed, ő végig segíteni fog, és bemutatja neked az elmondhatatlant, a leírhatatlant. Egy valóságos vándorútra indulhatsz vele, amelyen tanulsz, megismersz, és csodálatosan változol; tapasztalsz, és olyan dolgokban veszel részt, amiről talán még nem is álmodtál.

Túl szépen hangzik? Nem, a valósághoz képest ez nagyon is kevés, amit itt le tudtam írni. A valóság ott van, ahol vagy. A menny közel van...

2013. június 5., szerda

A Királyság Kulcsa

A Királyság Kulcsa - A Nagy Küldetés, 23.

2013., 23. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Pál apostol ugyanolyan jól tudta, mint bárki más a történelem során, hogy ha rossz nézőpontból tanul az ember, az tévelygéshez vezet. Az, hogy az igazsággal került összetűzésbe, odaáig juttatta, hogy magát az Urat üldözte az Ő népe üldözése által. Emiatt írta ő a talán legnagyszerűbb értekezést arról, hogy mi vezet el az igazságra. Ezt a Kolossé 1:9-20-ban olvassuk:
Ezért attól a naptól fogva, hogy ezt meghallottuk, mi sem szűnünk meg imádkozni értetek, és kérni, hadd töltsön be titeket az ő akaratának megismerése mindenféle Szellem adta bölcsességgel és belátással,

hogy az Úrhoz méltóan járhassatok az ő teljes tetszésére, mindenféle jótettnek gyümölcsét megteremjétek és az Isten megismerésében növekedjetek.

Az Ő mindenen uralkodó dicsősége lehetővé teszi, hogy mindenféle képességgel felruházva olyan hatalomra jussatok, mely teljes állhatatosságra és hosszútűrésre képesít,

úgyhogy örömmel fogtok hálát adni az Atyának, aki elégségesnek ítélt titeket arra, hogy a világosságban részt nyerjetek a szenteknek szánt örökrészben.

Ő a sötétség fennhatóságából is kiragadott minket, és áthelyezett szeretett Fia királyságába,

aki által a megváltás és a vétkek bocsánata is birtokunkká lett.

Ő a láthatatlan Isten képmása, az egész teremtésben az elsőszülött,

mert Benne teremtettek mindent a mennyekben és a földön, láthatókat és láthatatlanokat, a trónokat, az uraságokat, a fejedelemségeket és a fennhatóságokat is. Őrajta keresztül és ővégette teremtették a mindenséget.

Ő mindenek előtt való, és a mindenség Őbenne áll fenn.

Ő a feje a testnek is, az eklézsiának, ő a kezdet, a halottak közül az elsőszülött, hogy mindenben Ő járjon elöl,

minthogy az Atya úgy látta helyesnek, hogy Benne lakozzék mindaz, ami a teremtést betölti,

miután a keresztről lehulló vérrel békességet szerzett, rajta keresztül engeszteljen ki mindent magával, rajta keresztül azokat is, amik a földön, azokat is, amik a mennyekben vannak.
Jézusról szól az egész. A királyság kulcsa annak a megismerése, hogy kicsoda Jézus. Jézus Jákób lajtorjája (létrája), amely által a mennybe szállunk fel, és vissza is tudunk jönni a földre a menny valóságának a bizonyítékával és a föld feletti hatalmával.

A Szentírásban az első említés helye, ahol arról van szó, hogy Istennek van háza, lakóhelye, amikor Jákób álmában látta a létrát, amely a mennybe ért fel, és Isten küldöttei szálltak fel és ereszkedtek le rajta. Az Ő házának ez az első említése egy kijelentés is egyben az egyház elsődleges rendeltetéséről, amelynek az az elhívása, hogy az Ő háza legyen -- nekünk kell lennünk annak a helynek, ahol bejárás van a mennybe, ahol Isten küldöttei fel tudnak szállni a mennyei régióba, és vissza tudnak szállni a földre a menny bizonyosságával és a föld feletti hatalmával.

Amikor Jézus Nátánáellel találkozott, elmondta neki, hogy meg fogja látni Isten angyalait, ahogy felszállnak és leszállnak az Ember Fiára. Jézus "Jákób létrája", amely által megvan ez a bejárásunk, belépési lehetőségünk. Az Ő személyének a folyamatos kinyilatkoztatása, amely megmutatja, ki is Ő, ez az, ami által fel tudunk szállni. Minden Őáltala és Őérte lett teremtve, és Őbenne tud egyben maradni minden. Az Út nem egy recept -- az Út egy Személy. Nem csupán a személyes fejlődésre törekszünk hanem Krisztusba kell felnövekednünk.

Azt mondja nekünk az Efézus 1:10, hogy minden Krisztusban lesz egybeszerkesztve. Isten végső célja Jézus. Minden megteremtett dologban a Fiát keresi az Atya. Bennünk is a Fiát keresi. Ezért mindennel, amit Ő tesz, vagy megenged az életünkben, az a végső célja, hogy az Ő képmására formáljon át bennünket.

Nem lesz igazán pontos a világról szóló szemléletünk, ha nem Jézust látjuk az egész Teremtés végső céljának. Ezért volt az apostoli evangélium az, hogy "Jézust hirdették és a halottak feltámadását" (lásd Apcsel 4:2). Amikor Őt látjuk minden dolog céljának, akkor minden világossá válik. Nincs magasabb rendű kijelentés és mélyebb igazság annál, hogy ki Jézus.

- - - - - - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - The Key to the Kingdom - The Great Commission, Part 23

Prófécia 2013. június 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. június 5.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, örvendezzetek az apró győzelmekben és a kis áttörésekben, mert ezek a nagyobb diadal jelei. A dicséretetek olyan lesz, mint a jó talajba vetett mag, amelyből egy harsány örömkiáltás fog felnövekedni, mondja az Úr. A hitetek is növekedni fog, amint felismeritek és megbecsülitek a haladás apró lépéseit, és nem vártok a végeredmény megjelenéséig a hálaadással. A hála egy hatalmas fegyver a csüggedéssel és vereséggel szemben.

Zsoltárok 5:11 De örvendezzenek mindazok, akik Beléd vetik a bizalmukat; örömmel kiáltsanak mindörökké, mert te megoltalmazod őket; azok is, akik szeretik a nevedet, vigadjanak Benned!

2013. június 4., kedd

Prófécia 2013. június 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. június 4.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Képletesen már majdnem kiöntöd a gyereket is a fürdővízzel. De Én azt mondom neked, hogy türelmesnek kell lenned, és apró kiigazításokat kell tenned, amelyek összhangban vannak a Szellemem áramlásával, mondja az Úr. A korrigálás túlzásba vitele annak a következménye, hogy érzelmileg ki vagy akadva. Nyugodj le, és bízz Bennem, hogy megadom neked a bölcsességet ahhoz, hogy a megfelelő dolgot tedd a megfelelő célok miatt.

Efézus 4:26 Ám haragudjatok, de ne vétkezzetek: a nap le ne menjen a ti haragotokon.

2013. június 3., hétfő

Prófécia 2013. június 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. június 3.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Egy biztató üzenetet szólok nektek, gyermekeim. Nem tudjátok-e, hogy Én látom a megpróbáltatásaitokat? Nem tudjátok-e, hogy Én látom a küzdelmeiteket? Láttalak titeket végig ezekben a megpróbáltatásokban és nyomorúságokban, és most megnövelem az erősségeteket és hatalmatokat ezekben a napokban. Egy kenetet adok nektek, az áttörés kenetét. Eljövök, és megszabadítlak titeket, és győzelemre vezetlek. Én mindig elvezetlek titeket a diadal helyére. Emeljétek fel a lecsüggesztett kezeket, és erősítsétek meg az ellankadt térdeket. Övezzétek fel magatokat a harcra, vegyétek fel a fegyverzeteteket, és induljatok, mert a csata az Enyém, és Én bizonyosan győzelmet hozok, ha tényleg csak hisztek. Keljetek fel és erősítsétek meg magatokat Bennem, és Én akkor ott leszek, hogy értetek harcoljak. Leverem az ellenséget, mint hajdanán. Meg fogjátok szerezni a győzelmet, mondja az Úr. Csak higgyetek!

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN. MARSHA BURNS:
Az ellenség olyan munkát végez most ellenetek, amellyel azt akarja elérni, hogy elveszítsétek a reményt és belesüllyedjetek az önelégültségbe. De Én azt mondom nektek, hogy a ti reményetek Bennem van, és Én mindent meg fogok cselekedni, amit megígértem. Ne essetek kétségbe, hanem álljatok meg erősen a hitetekben a győzelemért. Megadom az erőt, hogy győzzetek minden nyomorúság felett, mondja az Úr. Legyetek erősek és eltökéltek.
Zsoltárok 46:1 Isten a mi oltalmunk és erősségünk! Igen bizonyos segítség a nyomorúságban.