2016. április 29., péntek

Az ellenállás óriásának a túlsó oldalán ott a kettős mérték!

AZ ELLENÁLLÁS ÓRIÁSÁNAK A TÚLSÓ OLDALÁN OTT A KETTŐS MÉRTÉK!
Lana Vawser

www.lanavawser.com

Ezen a héten megnövekedett az ellenállás, óriások jöttek elő a múltból, varázsló és jézabeli szellemek támadtak intenzíven sokak ellen, és úgy éreztem, hogy azt mondja az Úr, hogy ezeknek a nektek ellenálló és ellenetek támadó óriásoknak A TÚLSÓ OLDALÁN ott vannak a KETTŐS MÉRTÉKEK.

Talán úgy érzed, hogy nem tudsz területet foglalni, vagy mintha a lendületed hirtelen megtorpant volna. KELJ FEL és  HARCOLJ, mert ebben a pillanatban, éppen most, több területet foglalsz el!

Ezek az ellenálló óriások AZ IMÁD KÖZBEN VANNAK LEVÁGVA, és hamarosan teljes mértékben összeomlanak.

Nincs semmi baj veled! Most van a KITÖRÉSED és az ÁTTÖRÉSED egy teljesen új szintre a szabadságban, a bátorságban és az Ő erejének a megmutatkozásában.

KETTŐS MÉRTÉKEK várnak rád ezeknek az óriásoknak a túlsó oldalán! Most fogsz A FEJÜKÖN TAPOSNI, JÉZUS hatalmával és erejével!!!! Azért támadtak ilyen keményen ellened, mert előtted áll az ÁTTÖRÉS és az előléptetésed új szintje.

**************************************************************

Prófécia, 2016. április 29.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. április 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ahogy visszatekintesz, azt szeretném, hogy a győzelmeidet vedd figyelembe és azoknak örvendezz, és ne a kudarcaid és vereségeid helyzetein sajnálkozz. A hibáid segítettek a jellemed formálásában, a győzelemre való képességed viszont az erősségedet fejlesztette. Bátorítsd fel magad azzal, hogy megemlékezel arról, hogy Én győztessé tettelek téged mindenben, mondja az Úr. 2 Korinthus 2:14 De hála az Istennek, aki mindig diadalmenetben hordoz minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát nyilvánvalóvá teszi általunk minden helyen.

2016. április 28., csütörtök

Tudod mi van a "mennyei szobáidban"?

Tudod mi van a "mennyei szobáidban"?
Írta: Doug Addison

Ezen a héten van a zsidó pászka ünnep. [Az angol pászka szó, a "passover" (csakúgy, mint a héber eredeti szó) jelentése: átlépés, áthaladás; - a ford.] Ez azoknak a csodáknak az ünnepe, amiket Isten tett azért, hogy kiszabadítsa a népét az egyiptomi fogságból (lásd: 2 Mózes 12).

Eddig ez az egyik legerőteljesebb pászka hetem, amit valaha átéltem. A 2015. szeptember 23-i Jóm Kippur egy olyan időpont volt, amikor Isten prófétai meglátást küldött a következő évről és rendeltetésről. Az idei pászka pedig, ami április 22-től 30-ig tart, teljes mértékben arról szól, hogy stratégiákat kapunk az előmenetelre és az ellenség legyőzésére.

Éppen mostanában leplezi le Isten az ellenség terveit és prófétai stratégiákat küld neked, hogy jelentős áttörésben legyen részed. Ez az év egy olyan időszak, amikor az elhívásaink még világosabbá válnak.

Teret nyit

Isten teret nyit neked és az elhívásodnak, és most ráhangol téged egy fontos pillanatra a rendeltetésedben.

"Az ajándék tág teret nyit az ember előtt, és az előkelők elé juttatja."
[az angol fodításokban a "tér" ugyanaz a szó, mint a "szoba"] Péld. 18:16 ÚF

Ez az ígéret mindenkinek szól. Annak az ideje van, amikor Isten behangol és újrahangol téged, hogy jelentőségteljes hatást tudj gyakorolni olyan dolgokban, amelyek a következő néhány év során jönnek el. Ezért van az, hogy nagyon fontos rugalmasnak lenni és készen állni a hirtelen változásokra.

Szobák a mennyben

Jézus mondott egy jelentőségteljes dolgot, amelyet meggyőződésem szerint tévesen értelmeztek úgy eddig, hogy a jövőre vonatkozik, a Mennyben. Ez is lehetséges, de a jelenről is szól.

"Atyám házában sok lakás van. Ha nem úgy volna, megmondtam volna nektek. Mert azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. És ha elmegyek, és helyet készítek nektek, ismét megjövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek."
János 14:2-3 Csia

Isten lakásokat [angolul: szobákat] készített neked a Mennyben, és Jézus azt mondja, hogy visszajön és bevisz egy mélyebb, bensőséges kapcsolatba, és bölcsességet és értelmet fog adni.

Amikor Jézus azt mondja, hogy visszajön, az gyakran jelenti a hatalom és jelenlét visszatérését; sokan tévesen értelmezik úgy, hogy ez Krisztus második eljövetele lesz. Vannak a Mennyben olyan szobák, amik nekünk vannak elkészítve; mind a jövőre, mind a jelenre nézve.

Tavaly január óta számos komolyabb átélésem volt már, amelynek során különböző szobákat láttam a Mennyben. Gyakran látok bírósági tárgyalótermet is, ahol aktívan folyik a munka, mert ott adják át az emberek kérelmeit és imádságait. Láttam egy könyvtárait is a Mennyben, ahol például olyan kijelentéseket tárolnak, amelyek az időkről, az ébredésekről vagy Isten munkálkodásairól szólnak.

Legutóbb olyan szobákat láttam a Mennyben, amelyekre családnevek voltak felírva. Generációs elhívások, ajándékok és áldások vannak elkészítve - amiket névre szólóan tárolnak ott. Néha egy-egy előtted élt családtag bűne lezárhatja a szobákat. Ezért kell stratégiákat kapnunk Istentől, hogy kinyithassuk ezeket.

"Neked adom az elrejtett kincseket, a rejtekhelyeken tárolt gazdagságot, hogy megtudd, hogy én vagyok az Úr, Izráel Istene, aki neveden szólítalak." Ézsaiás 45:3 (az angol NIV ford. alapján)

Akár tudsz róla, akár nem, a szellemünk folyamatosan kapcsolatban van a szellemi világgal. Ez leggyakrabban álmok formájában történik, amik lehetnek lepecsételt és nyilvánvaló álmok is. Vannak olyan szobák a Mennyben, amik tele vannak minden egyes család elhívásához kapcsolódó dolgokkal. Ezért találkozunk olyan sokszor nemzetségtáblázatokkal a Bibliában. A te generációs elhívásod is fontos, és Ábrahám és Dávid esetében több mint egy egész generáció kellett a betöltésükhöz.

Elhívások és átkok feltárulása

Isten új kijelentést küld ki most az életedre szóló elhívásokról, valamint azokról a démoni küldetésekről, amelyek mindeddig megpróbálták visszatartani ezt. A generációs elhívásokhoz gyakran kapcsolódnak generációs átkok, amelyek azzal a céllal lettek kiküldve, hogy az elhívás akadályai legyenek.

Még ha keresztül is mentél is generációs gyógyuláson (helyreállításon) korábban, hasznos lehet újra imádkozni és arra kérni Istent, hogy leplezzen le előtted mindent, amiről az ellenség nem akarja, hogy meglásd.

Az utóbbi néhány hét során volt néhány fantasztikus felfedezésem, amelyek megnyitnak bizonyos dolgokat az életemben, és amelyekről tudom, hogy végső soron a gyógyulásomat fogják elhozni, valamint az előttem álló generációk áldásait.

Készüljetek fel, hogy átvegyétek a saját stratégiátokat az új időszakba való átlépésetekhez!

Áldás,

Doug Addison

- - - - - - - - - - -
Fordítás: Országh György

Prófécia, 2016. április 28.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. április 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Én népen, sokan vagytok, akiknek meg kell pihennetek -- nem csak fizikailag, hanem szellemileg is. Azzal fog megkezdődni a pihenésetek, hogy Rám vetitek a terheteket és bíztok Bennem, hogy Én cselekszem az érdeketekben.  Hagyjátok abba a küzdelmet.  Hagyjátok abba az aggódást.  Aztán jöjjetek be a szilárd hit helyére; nem reménykedve, hanem tudva azt, hogy Én veletek vagyok, hogy megsegítselek és megerősítselek titeket, mondja az Úr.  Ézsaiás 38:14 Csipogtam, mint a fecske vagy a rigó, nyögtem, mint a galamb, szemeim fönnakadtak: Uram, szenvedek, segíts rajtam!

2016. április 27., szerda

Prófécia, 2016. április 27.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. április 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Fordíts időt arra, hogy áttekinted az összes változást, ami az elmúlt évben történt. Ezáltal képes leszel tisztábban látni a jövő jellegzetességeit is. Nem fogod tudni a részleteket, de megláthatod az események alakulásának az irányát, mondja az Úr. Legyél bizonyos benne, hogy Én vezetlek téged. Zsoltárok 32:8 Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járnod kell; szemeimmel tanácsollak téged.

2016. április 26., kedd

Prófécia, 2016. április 26.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. április 26.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Az a vágyam, hogy a népem ebben a mostani időkeretben valóban hallgassa meg és figyeljen oda arra, amit Én cselekszem. Mert akik nem tesznek így, azok lemaradnak ennek az időszaknak a dicsőségéről, és rendkívül csalódottak lesznek, miután egyértelműek lesznek a dolgok. Úgyhogy illendő lesz odafigyelnetek. Kapcsolódjon rá a hitetek arra, amit Én cselekszem, mondja az Úr, és akkor jól lesztek.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyél nagyon éber, amikor úgy tűnik, hogy megnehezülnek vagy szétesnek a dolgok. A lelked ellensége megpróbál majd a gyenge oldaladról megközelíteni téged, hogy letereljen az útról és rávegyen, hogy megkérdőjelezd azt, amiről úgy gondoltad eddig, hogy már tudod. Menj vissza a helyzeteddel kapcsolatos hited alapjaihoz, hogy mit és miért hiszel. Össze kell szedned magad és meg kell tenned mindent, hogy továbbra is a jó útvonalon haladj, mondja az Úr. 
2 Timóteus 3:14 De te maradj meg azokban, amiket tanultál, és amikről meggyőződtél, mert tudod, hogy kitől tanultad

2016. április 25., hétfő

Pünkösdi 24 órás közös dicsőítés és ima Prazsák Laciék szervezésében

Prazsák Laciék szervezésében lesz egy különleges pünkösdi rendezvény, amelyre itt olvashatjátok a meghirdetett információkat:

- - - - -

24 órás dicsõítés és ima az ébredésért Pünkösd Hétfőn az Imádság Háza dicsőítő toronyban!
Szeretettel várunk május 16-án reggel 9-tõl este 9-ig minden dicsőíteni és imádkozni szerető Testvérünket bármely keresztény közösségből!      
Cím: 1089 Golgota u. 3. (24 órás torony)
"Az oltáron lévő tűz pedig égve maradjon, el ne aludjék!"
3 Mózes 6,12

Reméljük minél több gyülekezetbõl és felekezetbõl együtt állunk majd az Úr elé az Örökkévalót dicsőítve és imádva. Úgy érezzük, - Pünkösd lévén - hogy amire koncentrálnunk kell ezen a napon imában, az a Szent Szellem kiáradása, hogy Isten árassza ki jelenlétét, tüzét, friss kenetét a hívőkre, Magyarországra és Európára. Hisszük, hogy Isten a legjobb borát a végére tartogatja, reméljük minél hamarabb kiönti ránk ezt az Új bort és kezdődik az ébredés! Nagyon örülünk a Felház mozgalomnak, és imádkozunk azért is, hogy a fiatalokat még inkább megragadja Isten jelenléte, tüze és ez a tűz felrázza egész társadalmunkat megtérésekkel, szabadulásokkal, gyógyulásokkal, helyreállt életekkel! Imádkozunk országunk vezetőiért és az egyházi vezetőkért is megáldva őket, hogy munkájukat mennyei bölcsességgel és Isten vezetésével végezzék. Imádkozunk áldott házasságkötésekért, hívő családokért, gyermekáldásért, családok helyreállásáért. Közbenjárunk, hogy a migránshelyzet is Isten akarata szerint oldódjon meg. Ezek a fő imatémáink és ennek jegyében szeretnénk ezt a napot imával, imádattal, dicsőítéssel eltölteni.

 9.00-9.30  - Bevezető imádság, Budapesti Imádság Háza csapat
 9.30-11.30  - Flach Feriék (Pécsi Imádság Háza)
11.30-13.00 - Gábriel Zoliék (Sülysápi Imádság Háza)
13.00-14.30 - Kuli Feriék (Omega Gyülekezet)
14.30-16.00 - Baranyi Barnabásék (Péceli Háziközösség)
16.00-17.30 - Varga Attiláék (Élő Ige Gyülekezet)
17.30-19.00 - Prazsák Laciék (Budapesti Imádság Háza)
19.00-21.00 - Pozsonyi Imádság Háza (Szlovák dicsőítők Jaro Sinkovic vezetésével)
 

Virrasztás
ra keresünk imádkozó testvéreket pünkösd vasárnap este 9-tõl reggel 9-ig egyénileg vagy csoportosan. Az 
imadsaghaza@gmail.com emailcímre írva lehet jelentkezni, vállalva egy vagy több órát, hogy lefedjük az egész éjszakát és így meglegyen a 24 óra.(Mindenki a maga otthonában vagy közösségében imádkozna és dicsérné az Urat a vállalt időpontban, mert a Golgota utcában nem maradhatunk éjszakára.) Kérjük keress meg, ha vállalsz egy vagy több óra imádkozást vasárnap éjjel, és akkor beírunk a beosztásba. Az imatémákat fent vázoltuk. Köszönjük.
Isten áldásával:

Prazsák Laci és Csilla

Prófécia, 2016. április 25.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. április 25.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Azt fogod tapasztalni, hogy "meghatározó pillanatok" jöttek el az életedben. Ez az átmeneti idő meg fogja határozni az előtted álló utat és véglegesíteni fogja a jövőbe vezető ösvényedet. Hamarosan rá fogsz jönni, hogy ráléptél arra az ösvényre, ahonnan már nincs visszatérés. Új fejlemények fognak kialakulni, méghozzá gyorsan, és ezáltal egy szellemi körhullám-hatás fog létrejönni, ami az egész életedet áthatja. A világban az állapotok felborulnak, és már semmi sem lesz ugyanolyan, mint amilyen eddig volt. Ezek a napok olyanok lesznek, mint amikor Izrael kijött Egyiptomból és bement az ígéret földjére.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Húzódj vissza, és hozz egy döntést, hogy komolyan fogsz szolgálni Engem, mondja az Úr. Az önelégültség napjainak le kell zárulniuk ahhoz, hogy előretörhess az élet megújultságában. A Szellemben való élet sokkal több jutalmat fog magával hozni, mint ahogy azt valaha képzelted, de ehhez egy döntést kell hoznod és meg kell tenned a szükséges erőfeszítést, hogy eljuss erre az állapotra. 5 Mózes 4:29 Onnét aztán megkeresed az Urat, a te Istenedet, és megtalálod; mert teljes szívedből és teljes lelkedből fogod őt keresni.

2016. április 22., péntek

Prófécia, 2016. április 22.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. április 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Helyezkedj el a békesség helyén és teljes mértékben engedd el a félelmeket, amiket titokban tápláltál. A félelemnek semmi haszna és semmilyen pozitív következménye sincs.  Nyugodj le.  Vedd át az irányítást a gondolataid felett és vesd Belém a bizalmadat, mert Én végigvezetlek ezen az időszakon, mondja az Úr. Hadd vezesselek ki!  2 Timótheus 1:7 Mert nem a félelem szellemét adta nékünk az Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak szellemét.

2016. április 21., csütörtök

Prófécia, 2016. április 21.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. április 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Hamarosan kikerülsz a pangás és a nyomott kedélyállapot zónájából, de szükséges lehet igazítani a gondolkodásmódodon és korrigálni a hozzáállásodat, annak érdekében, hogy a lehető legjobbat tudd kihozni a körülményeidből. Nyisd meg az elmédet és a szívedet az új dolgokra, még akkor is, ha félsz attól, hogy sebezhető leszel emiatt. Vesd Belém a bizalmadat, mert Én megvédelek a valódi veszélytől, mondja az Úr. János 14:27 "Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek; nem úgy adom én nektek, mint a világ adja; ne nyugtalankodjék a szívetek és ne féljen."

2016. április 20., szerda

Prófécia, 2016. április 20.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. április 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Fontos, hogy elfoglald a helyed a Szellemben, hogy a létezésed következő fázisába léphess. Az elhelyezkedés létfontosságú ahhoz, hogy készen állj és előrehaladj. Szilárdítsd meg magadat a Velem való jó kapcsolatban, és engedd, hogy megadjam neked a kellő bölcsességet és ismeretet, hogy tudhasd, hol vagy most és hová tartasz, mondja az Úr. János 15:4 "Maradjatok énbennem, és én tibennetek. Mint a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, csak ha a szőlőtőkében marad; úgy ti sem, csak ha énbennem maradtok."

2016. április 19., kedd

A DICSŐSÉG ÁRAMLIK! Ébredési rendezvény Veresegyházon

Május 7-én egy felekezetközi rendezvénynek ad otthont a Jézus Él Gyülekezet központja Veresegyházon, "A DICSŐSÉG ÁRAMLIK!" címmel. A szervezők célja, hogy Isten Magyarországon elkezdett munkája folytatódni tudjon, Isten erejével és dicsőségével!

A rendezvényen különböző dicsőítőcsoportok szolgálatai és igei szolgálatok is lesznek. További információk az esemény oldalán találhatók, ahol jelezzétek a részvételi szándékotokat, ha el akartok jönni. (A facebook eseményt újra el kellett készíteniük a szervezőknek, ezért akik korábban már jelezték, legyenek szívesek újra kattintsanak, hogy ott lesznek!)

Hadd áradjon tovább Isten dicsősége az Ő népe között, hogy minél hatékonyabban tudjunk imádkozni és munkálkodni az ébredésért, Isten céljaiért ebben az országban!

Gyertek és használjátok ki ezt a lehetőséget is, hogy a Szent Szellem és a szeretet egységében vegyük át Isten aktuális áldását és munkálkodását!

A facebook esemény itt található:


Prófécia, 2016. április 19.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. április 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Meg akarom mutatni neked a körülötted levő világ csodáit, szellemi nézőpontból. Hajlamos vagy rá, hogy mindent természetes vagy világi nézőpontból nézz, de Én magasabbra akarlak vinni, és segíteni akarok, hogy szellemileg láss és érts. Add a szívedet arra, hogy engedni fogod, hogy átformáljalak az Én képmásomra, mondja az Úr. Róma 12:2 És ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, hanem gondolkozástok megújulásával alakuljatok át úgy, hogy megvizsgáljátok, mi az Isten akarata, a jó, kedves és tökéletes.

2016. április 18., hétfő

Prófécia, 2016. április 18.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. április 18.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Azt szeretném, ha hit által úgy helyezkednél, hogy ahhoz igazodj, amit ezekben a napokban cselekszem. Mert ez a fény időszaka, a kijelentés időszaka, a felemelkedés időszaka, az az időszak, amelyben lehetőséged adódik minden eddiginél magasabbra menni. Még mélyebben megismerhetsz Engem. Annak az ideje van, amikor kialakítom a most következő időszakba vivő és azon átvezető utazásod kereteit, hogy megkaphasd az áldásait és megszerezhesd a tanulságait ennek az időszaknak, és ezáltal egyre magasabbra kerülj.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Jó úton haladsz, de olyan körülmények fognak adódni, amelyek képesek leterelni az útról. Továbbra is koncentrálj és őrizd meg a tisztán látható célkitűzésedet. Valóban új kezdet van, viszont az ellenség meg fog tenni bármit, amit csak tud, hogy ugyanazokat a hibákat kövesd el, amiket a legutóbbi szellemi időszakban követtél el. Keress Engem a bölcsességért minden dologban, mondja az Úr.
5 Mózes 5:32 Vigyázzatok tehát, hogy úgy cselekedjetek, amint parancsolta az Úr, a ti Istenetek nektek; el ne térjetek se jobbra, se balra.

2016. április 17., vasárnap

Kicsit hosszabb az átállás - imatámogatást kérünk

Kedves Olvasók!

Úgy tűnik, hogy technikai korrekciókra van szükség az új domain beállításainál, hogy rendesen elérhető legyen a blog, minden böngészőben. Emellett az imatámogatás is szükséges és nagyon köszönöm mindenkinek!!! 

Egyelőre csak az email-értesítésekre feliratkozott érdeklődők láthatják ezt az üzenetet, amíg a domain elérhetőség helyre nem áll. Én is csak a blog szerkesztő-, kezelőfelületével tudok dolgozni, és a levelezőrendszer továbbítja ezt a posztot.

Viszont a Prófétai Napló facebook oldalán továbbra is megtaláltok minden aktuális információt és próféciát, úgyhogy kövessétek és figyeljétek!

Áldás!

Országh Gyuri

2016. április 15., péntek

Történelmi jelentőségű FELHÁZ rendezvény a Körcsarnokban!

"Áldott, aki az ÚR nevében jön! Megáldunk titeket az ÚR házából."
(Zsoltárok 118:26)

Történelmi jelentőségű rendezvény lesz jövő héten a Felház szervezésében.

Legyenek áldottak ezek a fiatalok, és legyen áldott a fiataloknak ez a munkálkodása! Keressük először Isten országát és az Ő igazságát! Amikor ezeket látjuk megvalósulni a szemünk láttára, akkor Isten régóta adott ígéretei, és az Ő prófétai üzenetei valósulnak meg. Isten keze láthatóan munkálkodik!
Mindannyiunkat buzdítson fel a fiatalok buzgósága! Ne csak imádkozzunk és higgyünk, hanem a hitünkkel összhangban cselekedjünk!

A Felház rendezvényéről további információk a videóban és a Felház facebook oldalán.

Prófécia, 2016. április 15.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. április 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Pont akkor, amikor már úgy tűnik, hogy megtörténik az áttörésed, olyan, mintha nehézségek támadnának ellened, amelyek próbára teszik a szándékaid komolyságát. Ne add fel, amikor a nehézség első jeleit látod, hanem törekedj továbbmenni, míg végig nem érsz! Legyél határozott a hitedben és a bizalmadban, és tegyél meg minden tőled telhetőt, hogy megőrizd az előrevivő lendületedet! Ahelyett, hogy más emberekre számítasz, inkább támaszkodj Rám, mondja az Úr. Máté 11:30 "Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű."

2016. április 14., csütörtök

Prófécia, 2016. április 14.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. április 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy rázós időszakon mentél keresztül, de a problémák, amelyekkel szembetaláltad magad, már megoldódnak. Emelkedj fel és a remény és a hit szellemi lencséjén keresztül nézz! Ez fog téged győzelemben átsegíteni, mondja az Úr. Ne legyél hajlandó megrekedni a múlt negatív dolgaiban. Legyél erős és bátor! 5 Mózes 31:6 "Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlük, mert maga az ÚR, a te Istened megy veled, nem hagy el téged, és nem marad el tőled."

2016. április 13., szerda

Prófécia, 2016. április 13.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. április 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ez egy új nap. Határozottan tedd a hátad mögé a múltat, és nézz Rám, hogy vezetést és útmutatást kapj Tőlem a jövőre nézve. Szükséged lesz a bölcsességemre és arra a képességre, hogy szellemi megkülönböztetést gyakorolj, hogy megtudhasd, mit kell tenned és hogyan kell kezelned a felmerülő helyzeteket. Maradj összeköttetésben Velem. A Szellemben való életed jelent mindent, mondja az Úr. Róma 8:9 Ti azonban nem test, hanem Szellem szerint éltek, ha ugyan az Isten Szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Szelleme, az nem az övé.

2016. április 12., kedd

Prófécia, 2016. április 12.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. április 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A királyságomhoz vezető út keskeny és időnként rögös. Sokan kötöttetek kompromisszumot és lettetek langyosak. Én vagyok a ti szívetek erőssége és a lelketek Megváltója. Nincs más út az örök életre, csakis Én, mondja az Úr. Használd ki most ezt a lehetőséget, hogy megújítsd az elkötelezettségedet. Máté 7:13-14 Menjetek be a szoros kapun. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt.

2016. április 11., hétfő

Prófécia, 2016. április 11.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. április 11.

A TROMBITA, BILL BURNS: 

Hallottátok a szavamat, Én népem? Az Én legnagyobb és legkomolyabb vágyam az, hogy elkezdjetek még magasabbra felmászni ebben az időszakban, hogy a hitetek még jobban megnövekedjen és hogy a jelenlétem földi megnyilvánulása legyetek. Ne feledjétek, hogy ti vagytok az a generáció, amelynek hordoznia kell ezeknek a napoknak a fáklyáját -- egy olyan generáció, amelynek az Én Kiályságom fényét kell elhoznia. Mert körülöttetek mindenfelé halált és pusztulást fogtok látni. Ebben a világban túláradó a képmutatás, de ti a hit népe vagytok. Kezdjétek el most a hittel teljes életet élni, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Figyeljetek! Halljátok meg a hangomat, ahogy hív, hogy jöjjetek fel ide! Emelkedjetek ki a világi és a testi foglalatosságból, hogy azokra a dolgokra koncentráljatok, amelyek az egész örökkévalóságra nézve lesznek hatással rátok. Azzal foglalatoskodjatok, hogy megszilárduljon bennetek az Én jellemem és természetem, valamint az Én képmásom, mondja az Úr. Én segítek megtenni ezt, de fel kell jönnötök. Ézsaiás 60:1 Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége felragyogott fölötted!

2016. április 8., péntek

Prófécia, 2016. április 8.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. április 8.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vedd figyelembe, amit Én adtam neked, mondja az Úr, az Én igém ismeretét és bölcsességét, valamint a jelenlétem erejét. Gondosan őrizd a Szellemem tisztaságát magadban, és ne dobd a disznók elé a gyöngyeidet. Gyakorold a szellemi érzékelésedet, hogy tudd, mikor kell beszélni és mikor kell elhallgatni. Hadd vezesselek Én mindenben. Máté 7:6 "Ne ad­já­tok oda a ku­tyák­nak azt, ami szent, gyön­gye­i­te­ket se dob­já­tok oda a disz­nók elé, ne­hogy lá­buk­kal szét­ta­pos­sák azo­kat, majd meg­for­dul­va szét­tép­je­nek ti­te­ket."

2016. április 7., csütörtök

Hogyan bízzunk Istenben

Hogyan bízzunk Istenben
Írta: Graham Cooke

Ha teljes szívünkkel, elménkkel, lelkünkkel és erőnkkel szeretjük Istent, akkor ugyanígy kell bíznunk is Benne. A legkevesebb, amit ez kell, hogy jelentsen, az, hogy száműzzük a negatív beállítottságot az elménkből és a szívünkből. A legtöbb, amit jelenthet, az, hogy nyitottak és alkalmasak vagyunk fantasztikus hitcselekedeteket véghezvinni, a Szent Szellem erejében.

Csak Isten tudja megfelelően szeretni Istent.
Ez azt jelenti, hogy az irántunk való szeretete átöleli az egész lényünket (amik vagyunk és amik nem vagyunk), és betakar bennünket mindazzal, ami Ő akar lenni a számunkra. Azzal összefüggésben kezdünk el bízni, hogy mennyire vagyunk szeretettek. Akinek sokat bocsátottak meg, jobban szeret. Másként fogalmazva, amikor teljesen szeretve vagy, akkor kezded el átélni a megbocsátás legnagyobb mélységét.

Akárhogy is nézzük, a szeretet és a megbocsátás szorosan kötődik egymáshoz, ahogy a szeretet és a bizalom is. Hát engedd, hogy Isten szeressen téged! Ez a te naponkénti örömöd. Legyél a Szent Szellem partnere azt a szerepet betöltve, hogy te vagy az Ő Szeretettje.

Ne próbálj meg bízni.
Inkább csak hagyd, hogy szeretve legyél. A hit a legjobban a szeretet légkörében tud kifejezésre jutni. Ahogy megtapasztalod a szeretetet, a bizakodásod felfokozódik azzal kapcsolatban, hogy mit hiszel arról, hogy Isten hogyan lát téged. A bizakodásodnak csupán egy töredékével kell felfokozódnia, hogy előjöjjön a bizalom. A belső éned mindig is arra vár, hogy Istenben bízhasson. Isten szeretetének a hatására pedig a belső éned felemelkedik a lélek fölé.

A szeretetében fedezzük fel az Ő természetét.
Amikor elkezdjük elismerni és megismerni, hogy milyen az Atya, akkor megpihenünk Őbenne. Úgy bízunk Benne, mint egy gyermek, akit nagyon szeretnek. Ez azért van, mert a mi apánk fantasztikus, és tisztában vagyunk vele, hogy teljes mértékben rátámaszkodhatunk. Ez egy jó kiindulópont minden egyes napra.

Úgyhogy ne felejtsd el: Csodálatosan szeretnek téged! Nyugodj meg ebben, pihenj meg Őbenne és a bizalom meg fog jelenni. Nem tudsz nyugtalankodni, aggódni vagy félni, amikor tökéletesen szeretve vagy. Nyugodj meg ebben, pihenj meg Őbenne és a bizalom meg fog jelenni. A teljes szeretet kiűzi a félelmet (1 János 4:18).

Kapcsold össze a szeretetet és a bizalmat, hogy új és izgalmas élményeket szerezz!
Vannak olyan kalandok, amelyek akkor tudnak elkezdődni, amikor Isten természetének ezt a két tulajdonságát egymás mellé tesszük a szívünkben. Amikor a szeretet és a bizalom folyamatosan összekapcsolódik, akkor sem negatívak nem tudunk lenni, sem óvatosak. Az óvatosság helyett inkább kíváncsiak leszünk.

Mit fog csinálni az Atya? Mire tanít most a Szent Szellem? Milyen pozícióm van Jézusban? Ahelyett, hogy negatív érzéseink lennének az élettel kapcsolatban, izgatottakká válunk Jézussal kapcsolatban. Mi Benne vagyunk, Ő pedig bennünk. Úgyhogy az élet tele van csodálatos lehetőségekkel.

Bárcsak mindannyian az irántunk való szeretete által tanulnánk meg bízni Benne.

- Graham

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fordítás: Országh György

Prófécia, 2016. április 7.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. április 7.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Semmiképp se hagyd, hogy az életedet a veszteség és a gyász határozza meg! Törj át új horizontokra és a lehetőségek felé, és ne ragadj le ott, hogy mi volt eddig. Lehetőségeid fognak adódni arra, hogy pozitívan tudd meghatározni az életedet, azáltal, hogy megérted, mit is jelent valójában az, hogy az életed el van rejtve Bennem, mondja az Úr. Kolossé 3:1-3 Mivel Krisztussal együtt feltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is a mennyben ül, Isten jobb oldalán! A mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek! Hiszen meghaltatok, az új életetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve.

2016. április 6., szerda

Prófécia, 2016. április 6.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. április 6.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Állapítsd meg, mi az a bizonyos nyugtalan érzés. Amikor ezt megteszed, azt fogod tapasztalni, hogy van valami tennivalód, vagy valami, amit fontolóra kell venned. Ez egy olyan késztetés, ami a megfelelő irányba terelget téged. Csendesítsd el a bensődet, hogy lehetővé tedd Nekem, hogy megmutassam neked az utat, amelyen haladnod kell, mondja az Úr. Kelj fel azzal a bizakodással, hogy Én vagyok a te igen biztos segítséged. Zsoltárok 46:1 Isten a menedékünk, és minden erőnk forrása! Ő mindig biztos segítség a bajban!

2016. április 5., kedd

Prófécia, 2016. április 5.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. április 5.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Figyeljétek, hogy mikor adódnak lehetőségek arra, hogy valaki másnak segítsetek! Több országnyi emberhez szólok, akik önközpontúakká váltak, és akik a saját szükségleteik és vágyaik körül forognak. Azt szeretném, ha tudatosan felülemelkednétek az önzésen, hogy kialakuljon bennetek a jószívűség és a jótékonyság. Emlékezzetek rá, hogy a jutalom mindig felülmúlja az áldozatot, mondja az Úr. Nem fogjátok megbánni, hogy adakozóvá lesztek. Lukács 6:38 Adjatok, és adatik nektek: jó, megnyomott, megrázott, megtetézett mértékkel adnak öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, olyan mértékkel mérnek viszonzásul nektek.

2016. április 4., hétfő

Prófécia, 2016. április 4.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. április 4.

A TROMBITA, BILL BURNS:

A próféták és az ige tanítói közül sokan tették a Királyságomat túl bonyolulttá és zavarossá. Emiatt sok ember jut arra a következtetésre, hogy ők maguk nem tudják megtenni azokat a dolgokat, amiket pedig nekik kellene megtenniük. Én viszont azt mondom nektek ma, hogy mindössze annyit kell tennetek, hogy legyetek megtelve Velem. Legyetek tele a Szent Szellememmel. Tegyetek erőfeszítést annak érdekében, hogy egyek legyetek Velem és hogy megtaláljátok a Szellem erejét, aki bennetek él. Hadd vezessen és vezéreljen titeket Ő, és hadd uralja Ő a ti életeteket. Legyen Ő az, aki az irányítása alatt tartja az életeteket, és ne azt próbálgassátok, hogy ti magatok hogyan tudjátok az irányításotok alatt tartani azt, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azok a dolgok, amik nem voltak rendezett állapotban, amiket még nem intéztél el, mindeddig visszatartottak a teljes szellemi szabadságtól. Legyél engedelmes abban, hogy foglalkozol azokkal, amikre felhívom a figyelmed, és akkor egy nagyobb szabadságot fogsz felfedezni. Megtapasztalod a könnyedség kenetét, amint ráállsz arra, hogy együtt sodródj a Szellemem áramlatával, mondja az Úr.
Kolossé 2:5 Mert jóllehet testben távol vagyok tőletek, mindazáltal szellemben veletek vagyok, örülvén és látván köztetek a jó rendet és Krisztusba vetett hiteteknek erősségét.

2016. április 1., péntek

Prófécia, 2016. április 1.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. április 1.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Tarts leltárt az életedben, mielőtt továbbmész. Már sok mindent korrigálni tudtál azok közül, amik visszatartottak, de még mindig van tennivalód. Olyan régi szokásokkal és viselkedésformákkal kell leszámolnod, amelyek továbbra is folyamatosan megkötözve tartanak. Ezt a munkát becsületesen kell elvégezned, és belül kell, hogy megtörténjen, ahhoz, hogy egyszer s mindenkorra a hátad mögé vethesd a múltat, mondja az Úr. Legyél erős és határozott! Efézus 6:10 Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmának erejében.