2012. október 31., szerda

2012 október 31.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 31.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, helyre kell állítanotok a békességet a szívetekben azokkal kapcsolatban, akikkel eddig megosztottság volt közöttetek. Nem tudtok szellemileg haladni addig, amíg ragaszkodtok a keserűséghez és a sérelmekhez. Amikor visszautasítjátok azt, hogy elengedjétek a múltat, akkor az elszakadás magvait vetitek. A vetés és aratás alapelve befolyásolja azt, hogy milyen reakciót kaptok másoktól. Ha elutasítotok másokat, akkor titeket is el fognak utasítani. Ez nem tesz jót sem neked, sem a körülötted levőknek. Válaszd a mai napon azt, hogy megbocsátasz, és szabadon bocsátod azokat, akik megbántottak, mondja az Úr.

Róma 12:17-18 Senkinek gonosszal gonoszért ne fizessetek. Legyen gondotok arra, ami minden ember előtt jó. Ha lehet, amennyiben tőletek függ, minden emberrel békében legyetek.

2012. október 30., kedd

2012 október 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 30.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Állj meg, és a szellemeddel észlelj. Látod? Az ellenség támadást indított, hogy megosztást hozzon a népem közé. Nektek, Én hűségeseim, ellene kell állnotok ennek a támadásnak. Ne is játszadozzatok el azzal a kísértéssel, hogy megsértődjetek, vagy hogy ujjal mutogassatok vádaskodva. A saját szíveteket kell rendbe hoznotok, és igazságosnak kell lennetek. Annak van itt az ideje, amikor el kell fordítani a figyelmeteket magatokról, és Rám kell néznetek, mondja az Úr. Mert Én kiszabadítalak titeket a sérelemből, ha hagyjátok.
Példabeszédek 18:19 Megsértett barátod nehezebb visszanyerni, mint az erős várat elfoglalni. A veszekedés olyan, mint erős zár a palota kapuján.

2012. október 29., hétfő

2012 október 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 29.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Induljatok el, és gyertek be a Szent Helyre. A tüzek ragyogva égnek. A Szellemem szele fújja azt a tüzet. Mert Én egy olyan tüzet hívok elő ezen a földön, amit soha nem fognak elfelejteni. Az Én dicsőséges gyülekezetem felemelkedik. Azt a dicsőséget, amit a Mindenható Istennek hoztok, meg fogja emészteni a tűz, és az áldozataitok elfogadásra találnak, ahogy Hozzám jöttök, mondja az Úr. Olyan ébredést hozok elő most, amiről az örökkévalóságban is beszélni fognak. Amit most készülök megcselekedni, annak olyan nagyszerű, olyan pompás és olyan dicsőséges lesz a látható megnyilvánulása, hogy nem lehet majd elfelejteni. Mert ez valóban a legeslegnagyobb ébredés lesz. Az Én szerelmesem átváltozva fog előjönni, áthelyezve a ti Szent Istenetek királyságába.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Látom az éhségeteket a Szellemem munkálkodására, Én pedig megmondom nektek igazán, hogy Én betöltöm ezt az éhségeteket. A lényetekből fog ömleni a Szellemem életének az erőteljes áramlata, ami mindent megérint körülöttetek. Gyönyörködöm bennetek, Én népem, akik arra törekedtek, hogy átlépjetek arra az új napra, ami előttetek van. Egy friss kenetet fogok kiárasztani, ami felserkenti, felfrissíti, helyreállítja a környezeteteket, és megújítja benne az életet, mondja az Úr. Helyezkedjetek el, hogy készen álljatok a fogadására. János 7:38 "Aki Énbennem hisz, mint az Írás mondja, élő víznek folyamai ömlenek annak bensejéből."

2012. október 27., szombat

2012 október 27. Örvény örvényt hív elő

Egy szombati prófécia a Faith Tabernacle prófétai oldalán
Faith Tabernacle
2012 október 27.


SHELLY MATHIS
Kremmling (USA, Colorado állam)

Örvény örvényt hív elő

Szeretném, ha megértenétek Szeretteim, hogy mennyire felelősek vagytok Előttem a Krisztus egész Testének a megerősítésében, és abban, hogy egy állandó lakóhelyet biztosítsatok a kenetemnek. Nem a saját szigetetek vagytok. A ti engedelmességetek, hitetek és készségetek a harcra és a győzelemre, erősíti az egész Testet világszerte. A testiességetek, a hitetlenségetek és az áldozati szerephez való ragaszkodásotok viszont gyengíti és rombolja.

Teljes mértékben meghatározóak vagytok abban, hogy milyen szintű kenet lakozik a népemben, és abban, ahogy az Én munkálkodásom megnyilvánul közöttetek. Ahogy felgerjesztitek a parazsakat magatokban, és  Engem kerestek ebben az újraébredési időszakban, azt fogom cselekedni, hogy a Szellemem úgy fog előtörni, mint egy élő vizű forrás a szellemetekben. Örvény örvényt hív elő, a bennetek levő Szellem előhívja a Szellemet azokban, akik ugyanígy fellobbantják ismét a lángot, és az egyenkénti kenetetek egyesülni fog, és a testületi kenetetek hatványozottan felfokozódik.

Látjátok a saját részeteket ebben? Ne úgy lássátok, mint valami terhet, mert csak akkor lesz olyan, ha ragaszkodtok ahhoz, hogy a vesztes pozícióban maradtok. Velem egy igában mindez gyönyörűséges. Tudjátok meg, hogy az ellenség mindent megtesz, amit csak tud, hogy leállítsa az áradatot és kioltsa a tüzet, úgyhogy szorgalmasan őrizzétek a szíveteket, hogy megakadályozzátok a hozzáférését. Fordítsátok felém a teljes, osztatlan figyelmeteket, és engedjétek, hogy Én legyek a szívetek szenvedélye. Nem fogom visszautasítani a buzgó vágyakozásotokat és hiteteket.

Máté 11:30 “Mert az Én igám gyönyörűséges, és az Én terhem könnyű.”

Jeremiás 29:13 “És kerestek Engem és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek Engem.”

2012. október 26., péntek

2012 október 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 26.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az ellenség azon dolgozik, hogy aláássa a pozíciód erősségét, apró figyelemelterelések által. Állj őrt, és tartsd meg a jó határokat. Ne add meg magad semminek se, ami magában hordozza a lehetőségét annak, hogy lerombolja a hitedet, a reménységedet, vagy a meggyőződésedet. Állj erősen, tudva azt, hogy Én igazgatni fogom a lépéseidet, és megadok mindent, amire szükséged van ahhoz, hogy véghezvidd, amit rád bíztam, mondja az Úr. Ne félj.

Filippi 1:6 Meg lévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig.

2012. október 25., csütörtök

Sürgős imakérés Egyiptomért! IMÁDKOZZUNK TOVÁBB ÉRTÜK IS

A hír a múlt hét végén tartott rendezvénysorozatról szólt, de hiszem, hogy érdemes továbbra is a szívünkön hordozni és imával támogatni az ébredés ügyét ezekben az országokban. (Gyuri - október 29. hétfő)
- - -

Akik ismerik az Imádat Sátor tavalyi és korábbi tapasztalatairól beszámoló blog oldalt is (ahol az imádó és prófétai közbenjáró alkalmakról kezdtem beszámolni), talán velem együtt reménykedve fognak felfigyelni erre a hírre. Körülbelül két éve az egyik alkalmon elkezdtünk imádkozni a világ országaiért, ezek között az iszlám országokért is, ahol akkor még csak betonkemény sötétséget láttunk szellemben. Néhány hónap múlva a Mindenható Isten elkezdte feltörni ezt a betont, hiszem, hogy rengeteg ott élő és máshol élő ember imáinak a megválaszolásaként. Habár ezt az ott élő emberek akkor a saját vallásuk tavaszának nevezték, az Úr mást gondol efelől, és az Ő szavai fognak diadalmat venni, és az Ő beszédei jó szerencsések lesznek ott, ahová küldötte. És valami megmozdult a látható szinten is ...:

A Breaking Christian News ma (csütörtökön) este küldte szét ezt a friss hírt a ma kezdődött egyiptomi eseményekről és az ahhoz kapcsolódó imakérésről:


Imatámogatást kérnek az egyiptomi sivatagban rendezett nagyszabású evangelizációs fesztiválért

(Santa Ana, CA) - Egyiptomban egy keresztény vezető imatámogatást kér a nagyszabású négy napos evangelizációs fesztiválért, ami ma kezdődik a Kairótól északra elterülő sivatagban. Ez a nem mindennapi esemény várhatóan 50.000 embert fog vonzani Egyiptom egész területéről. Több száz busz fogja a helyszínre szállítani a tömeget a nagyobb városokból.

Az eseményt a televízió is fogja közvetíteni, és külön műsor keretében fognak foglalkozni vele keresztény műholdas csatornák. A tévéközvetítéseket várhatóan 5-6 millió néző fogja követni.

A rendezvény minden programját meghatározó fő téma az lesz, hogy hogyan tudja Jézus megváltoztatni az emberek életét - erről számolt be a keresztény vezető. Minden nap záró programjaként lesz egy istentisztelet, valamint egy közvetlen evangelizációs üzenet, amellyel a jelenlevőket arra fogják hívni, hogy adják át az életüket Jézusnak.

"Semmi kétség nincs afelől, hogy Isten munkálkodik Egyiptomban, és hatalmas módokon mutatja meg magát sok gyermekének, és sok olyan embernek, akik keresik, és meg akarják ismerni Őt", mondta a keresztény kapcsolattartó. "Fenomenális az az éhség, ami arra irányul, hogy az emberek Jézusról halljanak, és még jobban megismerjék a keresztény hitet."

Az Open Doors USA szervezet képviselője, Jerry Dykstra a következőket mondta: "Ami ebben a hónapban Egyiptomban történik, az tényleg bámulatos. A felfokozott üldözések, zűrzavar és bizonytalanságok közepette, a keresztények kimennek, hogy szolgáljanak az emberek felé, és buzgón imádkoznak "e mostani időben". Kérlek benneteket, hogy imádkozzatok a testvéreinkért Krisztusban a mostani hétvégi rendezvény alatt."

- - -

Eredeti cikkek a BCN oldalán és az Earned Media oldalán

2012 október 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 25.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látom, hogy sokatokat lekötnek olyan dolgok, amik fölött nincs hatalmatok. Vajon nem tudtok hitet gyakorolni, és Bennem bízni azok miatt? Akik ismernek Engem, tudják, hogy ha bölcsességre van szükségetek, mindössze annyit kell tennetek, hogy kértek. Adok bölcsességet, mindenkinek, aki hittel kéri. Utasítsátok vissza azt, hogy az élet gondjai kiemelt jelentőségűek legyenek. Ápolnotok kell az örökkévaló szemléletet és a Velem való bensőséges kapcsolatot, mondja az Úr. Semmi se szakítsa félbe a Szellemben való sodródásotokat.

Példabeszédek 4:23 Mindennél jobban őrizd a szívedet, mert abból fakad az élet forrása!

Jön az ébredés

Jön az ébredés
Az élet ösvénye, 36. rész

2012., 43.hét
Rick Joyner
Heti üzenet

Azokba az időkbe lépünk be most, amelyek minden eddiginél érdekesebbek és izgalmasabbak lesznek a földön. Az egyik legnagyobb megtiszteltetés Isten részéről az, hogy arra választott ki minket, hogy ezekben az időkben éljünk. Már benne is vagyunk Isten legnagyobb földi munkálkodásának az első lépéseiben. Nem akarok magamnak tulajdonítani semmilyen vezetői szerepet, vagy akármilyen pozíciót abban, ami most készül kibontakozni, de évekkel ezelőtt átadtak nekem egy fáklyát, amiről A fáklya és a kard című könyvemben írtam, és most ez a fáklya arra lett használva, hogy elindítson egy tüzet, ami nem fog kialudni.

Lehet, hogy ez a most elindított tűz kicsi még, és aki látni akarja, annak a megfelelő helyen kell lennie, és a megfelelő irányba kell néznie, de már lángra kapott. A következő évek folyamán a világ különböző részein kitörő ébredésekre számíthatunk. Olyan csodákat fognak véghezvinni, amik az egész világon benne lesznek a hírekben, és egész országok fognak megtérni egyetlen nap alatt. Ezek azok az idők, amiket a régi próféták és igazak vágyakoztak meglátni, mi pedig most itt vagyunk, hogy átéljük ezeket.

Ahogy a Szentírás is világosan elénk tárja, ez a sűrű sötétség ideje is lesz egyben. De ez is csak a világosságot fogja sokkal feltűnőbbé tenni. Az Úr angyala, aki a sarlót tartja a kezében, arra készül, hogy ezt a sarlót leeressze a földre, hogy learassa azt. Annak van az ideje, hogy félretegyünk mindent, ami hátráltat és elvonja a figyelmünket attól, hogy a helyünkre kerüljünk az Krisztus testében, és készek legyünk megtenni a mi részünket. Erről az időről beszél nekünk a Zsidókhoz írt levél 12:22-29:


Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez;

az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez;

az új szövetség közbenjárójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint az Ábel vére.

Vigyázzatok, hogy el ne utasítsátok azt, aki szól! Mert ha azok nem menekültek meg, akik elutasították azt, aki a földön adott kijelentést, mennyivel kevésbé menekülünk meg mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyből szól hozzánk.

Az ő hangja akkor csak a földet rendítette meg, most azonban ezt ígéri: "Még egyszer megrendítem nemcsak a földet, hanem az eget is."

A "még egyszer" pedig azok megváltozását jelenti, amelyek mint teremtett dolgok megrendülhetnek, hogy megmaradjanak a rendíthetetlenek.

Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel.

Mert a mi Istenünk emésztő tűz.

- - -
Forrás: MorningStar Ministries - Revival Is Coming - The Path of Life, Part 36
Fordítás: Országh György

2012. október 24., szerda

2012 október 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Figyelj! Arra készülök, hogy feltárjam az igazságot minden helyzetről, és leleplezzem a manipulációkat és megtévesztéseket, amelyek akadályozták az előmeneteledet a céljaim betöltésében, mondja az Úr. Itt az idő, hogy tisztán láss, és szabad legyél az káprázattól és a fantáziálástól. Minél tisztábban látod és érted az igazságot, annál nagyobb a szabadságod és annál nagyobb hatalommal vagy felruházva a Szellem birodalmában. Ez a rendeltetésed: hogy szabad legyél.

János 8:32 És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.

2012. október 23., kedd

Út a királyságig

Út a királyságig
Írta: Országh György


Az egyház számára a fő kihívás, hogy Isten  tervével azonosuljon. Jézus felépíti az Ő egyházát, és a Krisztus testének építésére adott is különböző szolgálókat - közöttük a fundamentumot jelentő apostoli és prófétai szolgálatot is - de ahogy Pál mondja: Ki-ki meglássa mimódon épít a már lerakott fundamentumra, Krisztusra. Lesz, akinek a munkája megég, nem bizonyul próbaállónak, és lesz akié megmarad.

Az igazság a királyság elsődleges tulajdonsága
Ez azt a szomorú tényt tárja elénk, hogy még az Istentől adott építőmunkások sem feltétlenül mindig Isten akarata szerint folytatják a munkát a hívők életében, a Krisztusra építve.

Jézusnak engedelmeskedve az egyik fő imádságunk: jöjjön el a Te királyságod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Arra is felszólított Urunk, hogy először Isten királyságát keressük és az Ő igazságát (Máté 6:33). Ez a mi felelősségünkről szól a királyság megvalósulásában. Ebben az elsődleges jelentőségű felszólításban az egyetlen dolog, amit Jézus kiemelt: Isten igazságossága. Noha tudjuk, hogy Pál később három fő aspektusról beszélt a királysággal kapcsolatban: igazságosság, békesség és a Szent Szellemben való öröm.

Ha a királyságot akarjuk meglátni és megélni, akkor elsődleges fontosságú, hogy az igazság csorbítatlan legyen, ha pedig csorbul, mindenek előtt törekedjünk a helyreállítására. Sok próbálkozás volt már a kereszténységben a hamisságok ellensúlyozására, és ezeket mind becsülni kell. de épp ezért nem szabad abbahagyni, és tovább kell törekedni az igazságosságra. Ez elsősorban azt kell hogy jelentse, hogy Krisztus kell, hogy uralkodjon, mint Király. 

Ha jól akarjuk csinálni: kövessük a mennyei mintát
A Királyság elsősorban és mindenek felett a Király személyére épül. Ez az Ő személyének a tekintélye. Ezt állandóan ki kell nyilvánítani, mint ahogy a mennyben teszik ugyanezt. A mennybe kell néznünk, hogy jó úton induljunk el, mert az Ő uralkodása nem egy földi politikai rendszer tökéletesített változata, többek között nem is a földi királyságoké. Maga Jézus beszélt erről, hogy a földi nemzetek fejedelmei uralkodnak az emberek fölött, de közöttetek ne így legyen; hanem aki nagy, az a szolgátok legyen, aki pedig első, mindenkinek a szolgája legyen (Lásd pl. Márk 10:42-45). Ezt a mintát kétségkívül bemutatta az életével Pál apostol. Az életét sem kímélte, az utazásokkal, azzal, hogy személyesen hordozta mindenki terhét, elviselve a gyalázkodást és a fizikai nehézségeket.

A királysághoz tehát elsősorban szolgák kellenek. Ebben szerez dicsőséget a Királyunk, hogy a vezetőkből az Ő népe között egyre több önkéntes szolga lesz. Nem csak az ajándékaik használatával, hanem még inkább mások szükségeinek a felismerésével és készséges kiszolgálásával.

Egy másik aspektus a Király tekintélyének a megszilárdításában: mind az Ószövetség, mind az Újszövetség elénk tár egy központi képet a nép életének a kormányzásában: a vének. A vének képviselték a tapasztalatokat, a bölcsességet, ezért volt tekintélyük. Ez annyira tökéletes isteni berendezkedés, hogy nem csak a két szövetség tárja elénk, hanem a mennyben is ugyanezt látjuk. 24 vén tartózkodik folyamatosan az Úr körül, és hódol neki. (lásd: Jelenések 4., 5. fejezet, stb). Amikor pedig János sírni kezdett, az egyik vén azonnal foglalkozni kezdett vele: "...Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét.". Az érett szolgálók egyik fő tulajdonsága, hogy együtt tudnak sírni a sírókkal, és persze együtt tudnak örülni az örülőkkel. Ez Krisztus minden tanítványa előtt álló kihívás is: az a szeretet, amivel azonosulni tud a testvéreivel az ember.

Az Úr közöttünk trónolásának az állandósulása
Ilyen vének kellenek az Úr trónja köré. Ha pedig azt akarjuk, hogy közöttünk is állandó legyen az Úr trónolása, akkor a mennyei mintának a megvalósítására kell igyekezni. "Mint a mennyben!" Nem ószövetségi, vagy újszövetségbeli mintákat kell követnünk elsősorban, mert azok az emberek is folyamatosan fejlődtek Isten akaratának a megvalósításában (a jeruzsálemi gyülekezetben az apostoli vezetés során a problémák felbukkanásakor választották ki a segítségnyújtásra Istvánt és többieket, majd később már látjuk a véneket is az apostolok testületével együtt - Apcsel 6; ill. 15. fejezet). Viszont mindannyiuktól tanulnunk kell - az ószövetségi szentek bölcsességéből, és még inkább az újszövetségiekéből. Krisztusban nyerhet értelmet minden bibliai minta: de Krisztust a mennyben kell látnunk, a királyság középpontjaként.

Ezek a vének nem veszik át az Úr helyét és tekintélyét, hanem kiszolgálják. Mégsem elsősorban a tekintélyük gyakorlásával, ugyanis a Király képviselői és akaratának kiszolgálói ugyanazt teszik, amit a király tenne. Ugyanazzal a lehajlással, amivel a Mester megmosta a tanítványai lábát és azt mondta, ha Ő a Mester és Úr ezt tette, nekik is ezt kell tenniük. A mennyei vének sem a tekintélyüket gyakorolják, hanem leteszik a koronáikat, leborulnak, és nem a középpontba állnak. Ehelyett megvigasztalják a sírókat, mert tudnak valamit, ami épp akkor szükséges annak az embernek.
~ ~ ~
Folytatása következik.

2012 október 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyél türelmes, és várd ki a megfelelő időt és lehetőséget arra, hogy kezeld a szakadás és versengés problémás területeit. Bizonyos helyreigazításokat meg kell tenni, de biztos, hogy nem a pillanat hevében. Folyamatban van, hogy feltárjam a rejtett motivációkat és lelkületeket benned és másokban is, aminek az eredményeképpen őszinte megvizsgálás és kommunikáció tud történni. Utasítsd vissza azt, hogy büszkeséggel kelj föl bármely konfrontáció során. A megoldás kulcsa az alázat, mondja az Úr.

Efézus 4:30-32 Ne szomorítsátok meg Isten Szentlelkét, aki által meg vagytok pecsételve a megváltás napjára. Minden keserűség és harag, indulat, szóváltás és szitkozódás legyen távol tőletek minden gonoszsággal együtt. Egymás iránt legyetek inkább jóságosak, könyörületesek, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.

2012. október 22., hétfő

2012 október 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 22.


A TROMBITA, BILL BURNS:

Én vagyok a Szentséges Úr Isten, és azért jövök ma, hogy megérintselek benneteket, hogy arra a helyre hozzalak titeket, ahol megemlékeztek róla, hogy Én magam, önállóan látogatom meg a népemet Szent Tűzzel, hogy magasabbra hozzalak titeket, és tovább vigyelek titeket annál, ahová eddig eljutottatok az úton. Elhozlak titeket a látomás völgyébe, hogy megláthassátok és megérthessétek az Én szándékomat erre az időszakra. Gyertek hittel, gyertek úgy, hogy kapni fogtok, gyertek, és frissüljetek fel, újuljatok meg, álljatok helyre és gyógyuljatok meg! Égjen a Szellemem a ti szellemetekben, és változtasson át titeket ez a tűz, és vigyen a természetes világon túl benneteket. Vigyen be titeket a természetfeletti világba, és ez történjen meg most, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Álmomban az apám házában voltam. A szüleim elmentek otthonról, de mivel zuhanyzójuk is volt, meg fürdőkádjuk is, ezért néhány ember eljött ide a házba, hogy letisztálkodjon a gyülekezeti alkalomra készülve. Amikor felébredtem, tudtam, hogy tizenketten voltak, akik letisztálkodtak. A tizenkettő elegendő, ez a szám jelképezi az isteni kormányzást, ami azt jelzi, hogy Isten a vezető. És azt mondta az Úr, hogy Ő egy friss módon akarja nyilvánvalóvá tenni az Ő jelenlétét a népe között, nekünk viszont le kell tisztálkodnunk szellemileg, hogy helyet készítsünk Neki ahhoz, hogy elvégezhesse a munkáját.
Zsoltárok 119:9 Hogyan tisztítja meg az ifjú az ő ösvényét? Ha igéd szerint vigyáz.

2012. október 19., péntek

2012 október 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 19.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vannak bizonyos dolgok és emberek, amikhez és akikhez eddig ragaszkodtál, de már nincs jelentőségük az életedre nézve. Muszáj elengedned most mindent, ami továbbra is a múlthoz kapcsol téged, annak érdekében, hogy helyet készíts annak, ami most következik. Amit nem voltál hajlandó elengedni, abból sok minden a horgonyoddá lett, ami visszatart. Arra hívlak téged, hogy húzd fel a horgonyaidat, és bontsd ki a vitorláidat, hogy a Szellemem szele bevihessen téged a számodra készített terveim szabadságába, mondja az Úr.

János 3:8  A szél fúj, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki Szellemtől született.

2012. október 18., csütörtök

Üldözöd, utoléred és mindent visszaszerzel

ELAINE TAVOLACCI

A Word In Season / Időszerű Üzenet
www.awordinseason.info

2012. október 18.Tegnap az Úr sokatok miatt adta nekem ezt a kijelentést, akik nagy veszteséget éltetek meg a személyes életetekben. Mivel ez hasonlít egy pár évvel ezelőtti kijelentéshez, ezzel nagyrészt azt az eredetit teszem közzé újra, de biztos vagyok benne, hogy ma is Időszerű Üzenet.ÜLDÖZÖD, UTOLÉRED ÉS MINDENT VISSZASZERZEL

Dávid király egy Isten szíve szerint való ember volt. Habár sok harca volt, győztesként élt, és vezető lett belőle. Amikor Saul elől menekült, az Úr az Adullám barlangjába küldte őt. Négyszáz ember volt ott vele ebben a barlangban, akik nyomorúságban éltek, vagy eladósodtak, vagy elégedetlenek voltak. Dávid megtanította őket arra, hogy hogyan legyenek legyőzhetetlen harcosok, mivel olyan kiképzésben részesítette őket, mint egy erős hadsereget. Az 1 Sámuel 30. fejezetében, amikor Dávid és az emberei egy csatából tértek haza, megérkeztek Siklágba, és látták, hogy fel van égetve, a feleségeiket, fiaikat és leányaikat pedig elhurcolták fogságba az amálekiták. Dávid és az emberei hangosan sírtak mindaddig, amíg már nem volt erejük sírni sem. Eljutottak a krízis csúcsára, ráadásul az emberek Dávid ellen fordultak, és meg akarták kövezni. De ekkor valami felkelt Dávidban. Megerősítette magát az Úrban, és ezt kérdezte Tőle: "Üldözzem-e a rablókat? Utolérem-e őket?" Az Úr ezt felelte: "Igen, üldözd, mert bizonyosan utoléred őket, és kiszabadítod a foglyokat."

Az Úr azt mondja, hogy habár a csata kemény volt, és úgy tűnik, hogy minden elpusztult az életedben, és örökre elveszett, mégsem leszel legyőzve. Ahogy felbátorítod magadat Bennem, szellemi lendületbe jössz. Ahogy az odafelvalókon kezdesz gondolkodni, és ellenállsz minden csüggedésnek, előmeneteled lesz. Maradj erős, és bízz Bennem minden harcban. Még akkor is, ha az ellenség lesből támad, maradj állhatatos abban a fegyverzetben, amit Én adtam neked. Én átviszlek a legnehezebbnek látszó helyzeteken is. Állj meg mozdíthatatlanul, tudva azt, hogy Én megadtam a képességet és a felhatalmazást arra, hogy legyőzz minden ellened indított támadást.

Ne térj el az igazságtól, és soha ne vonulj vissza. Állj rá az ígéretekre, amik a rendelkezésedre állnak. Ne hagyd, hogy az ellenség megfélemlítsen, és ne ingassanak meg az ő gyenge stratégiái. Keljetek fel a hit embereiként, és álljatok a helyetekre harcosként, aminek teremtettelek benneteket. Ne hagyjátok, hogy a félelem és a keserűség gyökeret verjen bennetek, és utasítsátok vissza azt, hogy megingasson az, amit láttok és hallotok. Miközben Bennem bíztok, Én nem foglak cserben hagyni, vagy félrevezetni benneteket, hanem bizonyosan üldözni fogjátok, utoléritek őket, és maradéktalanul visszaszereztek mindent, amit ellopott az ellenség, mondja az Úr.

1 Sámuel 30:6
És Dávid igen nagy szorultságba juta, mert a nép arról beszélt, hogy megkövezi őt, mivel az egész nép lelke elkeseredett fiaik és leányaik miatt. Dávid azonban megerősíté magát az Úrban, az ő Istenében.

1 Sámuel 30:8-10
És megkérdezé Dávid az Urat, mondván: Üldözzem-é ezt a sereget? Utólérem-é őket? És monda néki: Üldözzed, mert bizonyosan utóléred, és szabadulást szerzesz. Elméne azért Dávid, ő és az a hatszáz ember, a kik vele valának. És mikor a Bésor patakához jutának, ott a népnek egy része megállott. Dávid azonban négyszáz emberrel tovább üldözé az ellenséget; kétszáz ember pedig ott megállott, mivel fáradtabbak valának, mintsem hogy a Bésor patakán átkelhettek volna.

1 Sámuel 30:18-20
És mindent megszabadított Dávid, valamit elvittek az Amálekiták; az ő két feleségét is megszabadítá Dávid. És semmijök sem hiányzott, sem kicsiny, sem nagy, sem fiaik, sem leányaik, a zsákmányból sem és mindabból, amit elvittek tőlük; Dávid mindent visszahozott. És elvivé Dávid mind a juhokat és barmokat, melyeket tulajdon barmuk előtt hajtának, és azt mondják vala: Ez a Dávid zsákmánya!

2012 október 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 18.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyél résen, mert most jelentem ki az igazságot bizonyos helyzetekről és körülményekről, hogy kezelni tudd azokat a problémás dolgokat, amik egyfolytában visszatartanak a Szellemem sodrásától. Legyél nyitott, és fogadd el azt a bölcsességet amit most öntök ki az életedbe és a lényedbe. Bizonyos változtatásokat meg kell tenni, ha azt akarod, hogy jól menjenek a dolgaid ebben az új időszakban, mondja az Úr. Ha a bűnödet védeni akarod, vagy eltakarni, az csak ártani fog. Legyél őszinte és nyitott magad előtt és Előttem is. Az átlátszóság most a napi parancs.

Példabeszédek 4:23 Mindennél jobban őrizd a szívedet, mert abból fakad az élet forrása!

2012. október 17., szerda

2012 október 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 17.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, jöjjetek a Szellem rejtekhelyére, és ismertessétek a kéréseiteket Előttem, mondja az Úr. Könnyű csak úgy elmondani az imákat anélkül, hogy beletennéd a hitedet és az akaratodat, de Én arra hívlak téged, hogy szellemben és igazságban imádkozz, ahol az imáid valóságot teremtenek. Gyere és társalogj Velem a lelked mélyéből, ne vallásosan, hanem őszintén, hittel teli szívvel és átadott akarattal. Aztán csak figyeld, mert meg fogod látni, ahogy a benned levő vágyak külsődlegesen megnyilvánulnak, mondja az Úr. Örökre meg fogsz változni.

Máté 6:6 Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.

2012. október 16., kedd

Rick Joyner: A Krisztusnak való igazi elkötelezettségre szóló mennyei elhívás

A Krisztusnak való igazi elkötelezettségre szóló mennyei elhívás
Az Élet Ösvénye, 35. rész

2012, 42. hét
Rick Joyner

Az elkötelezettség, a lojalitás és a hűség mindenhol előfeltétele a felhatalmazásnak, bármilyen területről legyen szó, így a királyságban is szükségesek ezek a felhatalmazáshoz. Csak azokra lesz rábízva a királysági felhatalmazás e világ fölött, akiknek a királyság felé való elkötelezettségük nagyobb, mint a világhoz való elkötelezettségük.

Az igazi elkötelezettség több egy érzelemnél, vagy egy ígéretnél; az életvezetésünkkel tudjuk bemutatni. Valóban azt tudjuk mondani, hogy nagyobb az elkötelezettség bennünk a királyság felé, mint a világ felé? A 2 Korinthus 13:5 azt mondja: "Vizsgáljátok meg magatokat, hogy hitben vagytok-é?" Az alábbi kiértékelési lehetőségek vannak erre, amelyeket rendszeresen el kellene végeznünk:
  • Krisztus a legnagyobb szerelmünk?
  • Folyamatosan erősödik a szeretetünk Őiránta?
  • Folyamatosan fejlődünk az Ő útjainak a megismerésében?
  • Az Őiránta való szeretetünk irányít bennünket, és minden jelentős döntésünket a királyság érdekében hozzuk meg, nem a saját vágyaink alapján?
  • Van-e bármi az életünkben, ami bálvány lehet, amire az a jellemző, hogy nem lennénk hajlandóak lemondani róla, ha az Ő szolgálata miatt szükséges lenne?
  • Tanítványi életet élünk, vagyis mindenek felett arra törekszünk, hogy megismerjük a Mesterünket, olyanok legyünk, mint Ő, és az Ő akaratát cselekedjük?
Nincs nagyobb sértés egy kapcsolatban a közömbösségnél. Ezért mondta az Úr, hogy inkább szeretné, ha forrók vagy hidegek lennénk, de a langyosakat kiköpi a szájából (lásd Jelenések 3:15-16). Hogyan is lehetne a Mindenható Istent ismerni, a Mindent Megemésztő Tüzet, úgy hogy közben nem ég tűzben az ember Őérte? Vajon van olyan ember, aki úgy dönt, beáll egy király szolgálatába, és sokáig meg is marad abban, miközben nem szánta el magát a kiválóság legmagasabb normáinak a követésére? Hogy tudunk mi, akik a királyok Királyának a szolgálatára vagyunk kiválasztva, közönyösek lenni az Őérte végzett szolgálatunkban?

Az Ő személye miatt kellene a legmagasabb rendű elkötelezettségnek bennünk lennie Őiránta, amiatt, aki Ő maga. Aztán mindazért, amit Ő tett értünk, kellene a legmagasabb rendű elkötelezettségnek bennünk lennie Őiránta. Ha ezek nem tudnak erre késztetni bennünket, legalább a sok-sok bibliai figyelmeztetés miatt legyen bennünk ez az elkötelezettség, amelyek arról szólnak, hogy milyen következményekkel jár, ha lezser módon kezeljük Őt. Azokba az időkbe lépünk át most, amikor senki sem fog tudni megmaradni, aki nem szilárdan építette a házát a Kősziklára.

Bizony, az Úr félelme a bölcsesség kezdete, és ez az a fundamentum, amire az igazi bölcsesség fel fog épülni, viszont tényleg az Őiránta való szeretettel kell erre építenünk. Ő jobbat érdemel. Ő olyan menyasszonyt érdemel, aki annyira szerelmes bele, hogy az életünk elsődleges szenvedélye az, hogy készek legyünk az Ő számára. Neki ilyen menyasszonya lesz. Mi is benne leszünk ebben a mindenek felett való célkitűzésben? Odaadjuk magunkat az Istentől Krisztus Jézusban kapott mennyei elhívásnak?

- - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - The High Calling of True Commitment to Christ - The Path of Life, Part 35

Nem fogok tudni szolgálni a konferencián

Sajnálattal értesítek mindenkit, akit érdekel a szolgálatom, és emiatt jött volna el az október 27-i Dávid Sátora konferenciára, hogy rajtam kívül álló okok miatt, amiket sajnos nem tudok megváltoztatni, nem fogok tudni részt venni a konferencián. 

Imádkozom érte, hogy az oda tervezett tanítást, látást, és a szolgálat többi részét Isten imádatában, mindazt amit a Szent Szellem készített számotokra, Isten kegyelméből egy adódó alkalommal át tudjam adni nektek, meg tudjam osztani veletek. Az Úr adjon nyitott kapukat erre.

"Zörgessetek és megnyittatik néktek!"

Szeretettel

Gyuri

2012 október 16.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 16.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Használj ki minden adódó lehetőséget, hogy szélesebb látókörben lásd meg önmagadat, a körülményeidet és az életedet. Van egy hely, ami az objektív szemlélés helye, ami világos rálátást fog adni arra, hogy hol vagy most, hol voltál eddig, és hová tartasz. Képes leszel hátrébb lépni attól a nézőponttól, ahol az érzelmi zűrzavar és káosz van, hogy a nagyobb képet láthasd. Ebből a pozícióból értelmesebb módon tudod összegezni a helyzetedet. Én pedig veled vagyok, hogy megadjam a szükséges bölcsességet és ítélőképességet, mondja az Úr.

Zsoltárok 49:3 Az én szájam bölcsességet beszél, szívemnek elmélkedése tudomány.

2012. október 15., hétfő

2012 október 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 15.


A TROMBITA, BILL BURNS:

Beállítottam a helyükre ezen a földön azokat, akik az Én zsoltárosaim, és ők létre fognak hozni egy áradatot, az Én folyóm áradatát a népem között, egy olyan áradatot, ami segít a népemnek magasabbra jönni, a Jelenlétem áradatát. Mert a dalaik a mennyből származnak, és a dalaik fel vannak kenve, ezért ők erőteljes hatással lesznek rátok, és behoznak titeket abba, amit Én cselekszem. Ezért amikor halljátok a menny hangját, ami behatol a szívetekbe, és amikor meghalljátok a menny hangját, ami rátok száll, akkor öleljétek magatokhoz, és engedjétek, hogy elvégezze a munkáját. Hadd hozzon békességet a lelketeknek, hadd hozzon örömöt a szíveteknek, és hadd hozzon gyógyulást a testeteknek. Hadd áradjon az Úr Szelleme abban a hangban, amit Én hozok elő, ahogy megígértem. Erre a mostani időre öleljétek magatokhoz az Én hangomat, mondja a Szentséges Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szólok hozzátok, hogy legyetek eggyé újra! Ez a nap a kellemes újraegyesítés napja számotokra a szellemi birodalomban -- ez a helye a Szellem egységének a békesség kötelékében. Nem lesz hasadás az Én Testemben, mondja az Úr. Nem tudom nyilvánvalóvá tenni a jelenlétemet a káosz és az elszeparálódás közepette. Gyertek most a Szellem felsőházába, és legyetek egy akaraton; egy szívvel, egy értelemmel, egy Szellemben. Örvendezzetek az összejöveteletek erejében, mondja az Úr.
Efézus 4:1-6 Kérlek azért titeket, én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhivatásotokhoz, mellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben, Igyekezvén megtartani a Szellem egységét a békesség kötelékében. Egy a test, és egy a Szellem, mint ahogy elhivatástoknak egy reménységében hívattatok is el; Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség; Egy az Istene és Atyja mindeneknek, aki mindeneknek felette van és mindenek által és mindnyájatokban munkálkodik.

2012. október 14., vasárnap

Reggeli Jézussal (Lynnie Walker)

Az alábbi írás az xpmedia.com hírlevelében, a heti áhítatai között jelent meg október 12-én.


Reggeli Jézussal
írta: Lynnie Walker
Lynnie Walker

Dennis és Lynnie Walker a Dunamis ARC igazgatói, amely egy Las Vegasban működő képző központ, ahol azon dolgoznak, hogy felkészítsék az embereket Jézus cselekedeteinek a megvalósítására, és hogy mindezt kivigyék az utcára is. Nagyon szeretik tanítani az embereket arra, hogy hogyan lehet hozzáférni a Mennyhez, és aktiválni a szellemi érzékszerveiket, hogy ezáltal napi szinten természetfölötti életet tudjanak élni, amit jelek és csodák követnek, ahová csak mennek. Dennis és Lynnie korábban Peruban voltak misszionáriusok, majd Las Vegasban szolgáltak pásztorként több mint 20 éven át. Jelenleg apostoli szolgálattal felvigyáznak egy gyülekezet-hálózatot, és sokat utaznak világszerte, hogy Krisztus testét tanítsák és kiképzésben részesítsék.

Van valami abban, ha minden napot Jézussal kezdünk. Ez hangolja be a nap hátralevő részét. Az élő Istenhez kapcsolja az embert, aki veled akar járni és beszélgetni egész nap. Erővel ruház fel, hogy be tudd mutatni Őt a szükségben szenvedő világnak.

Az Apostolok Cselekedetei 4:13 ezt mondja: Mikor pedig látták Péternek és Jánosnak a szólásban való bátorságukat, és megértették, hogy írástudatlan és közönséges emberek, csodálkoznak vala; meg is ismerék őket, hogy Jézussal voltak.

Ez igen! Az emberek rájöttek, hogy ők Jézussal voltak. Rajtad észre szokták venni, hogy éppen Jézussal voltál? Megnyilvánul rajtad a mennyből származó szeretet és erő? Szoktál minden nap beszélgetni Jézussal?

Jézussal beszélgetni olyan, mintha telefonálnál. Beszélünk; dicsérjük Őt; elé visszük a kéréseinket. De aztán jön a másik része: elhallgatunk és figyelünk. Rácsatlakozunk egy áramlatra, ami tele van képekkel, gondolatokkal, érzésekkel, amik a mennyből jönnek. Ez a telefonálás másik oldala! Válaszokat kapunk Tőle! Halljuk az Ő hangját!

Az egyik módszer, aminek segítségével megtanultam meghallani Isten hangját, a reggelenkénti naplóírás, miközben Jézussal töltöm az időt. Úgy szoktam kezdeni, hogy olvasok egy szakaszt a Szentírásból, ahogy éppen a Szent Szellem vezet. Amit az Igéje által szól, az az alapja mindennek, amit Ő mond. Kinyitom a naplómat, és leírom az összes gondolatomat arról az igeszakaszról, amit éppen olvasok. Elé hozom a dicséretemet és a kéréseimet is.

Ekkor elhallgatok, rácsatlakozok az áramlatra, és figyelem a hangját. Aktiválom az öt szellemi érzékszervemet: a hallást, a látást, az ízlelést, a szaglást és a tapintást (érzékelést). Az Ő hangja olyannak tűnhet, mintha a saját gondolataimat hallanám! Olyan információkat kapok tőle, amit magamtól nem tudhattam volna. Mindezeket leírom a naplómba, vagy egyszerűen lerajzolom gyorsan amit látok. Gyakorlatias formában szokott válaszolni nekem: megmondja, hogyan viszonyuljak a családomhoz; megmondja, hogyan kezeljem a pénzügyeket. Az életutammal kapcsolatos dolgokat mond. Átölel a szeretetével.

Arra bátorítalak, hogy kezdd minden napodat Jézussal. Kapcsolódj rá az Ő mennyei életére, ami a Szent Szellem által elérhető számodra. Az egész nap folyamán az útitársad akar lenni, aki közel áll hozzád. A világ pedig észre fogja venni, hogy Jézussal voltál!


~~~
Fordítás: Országh György
-
Linkek: Dunamis ARC - Dennis és Lynnie Walker http://dunamisarc.org/  
a szolgálatukhoz kapcsolódó magyar oldal: http://dunamisfamily.weebly.com/hungarian--f337oldal.html

2012. október 12., péntek

DICSŐÍTŐ ISKOLA!

Kedves Testvérek!

Szeretettel ajánlom a figyelmetekbe az Imádság Háza Dicsőítő Iskolát, ahol Prazsák Laciéktól és a munkatársaiktól tanulhatunk hétről-hétre.

Az eredeti jelentkezési határidőt (ami az alábbi meghívón még szeptember volt) kitolták október 30-ig!

Én már jelentkeztem! :)

Olvassátok el a meghívót, a további információkat és a jelentkezési lapot pedig megtaláljátok az Imádság Háza weboldalán ide kattintva.

Gyuri

Ha a képre kattintasz, valamivel nagyobb, könnyebben olvasható méretben láthatod!
(Ha az emailben nem jelenik meg a kép, kattints ennek a bejegyzésnek a címére.)


2012 október 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 12.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szabadítsd fel magadat minden aggodalom, kételkedés és félelem alól! Ezek az érzelmek szöges ellentétben állnak a Bennem való hittel és bizalommal, mondja az Úr, és oda fognak vezetni, ahová nem akarsz menni, mert valójában hátráltatják a Szellemben való járásodat. Szegezd a tekintetedet a békesség felé -- a belső békesség felé, amely az a békesség, ami felülhaladja azt, amilyennek a körülményeid látszanak. Hitben járj, és ne látásban! Legyél erős és rendíthetetlen!

Máté 6:34 Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd gondoskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.

2012. október 11., csütörtök

2012 október 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 11.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Fúj egy erős szél; ez a Szellemem szele. Ennek a szellemi szélnek az a rendeltetése, hogy új életet gerjesszen azokban, akik a jelenlétemben gyönyörködnek, és akiknek az a vágyuk, hogy beteljesítsék az Én céljaimat. Az Én szemeim körbejárnak az egész földön, hogy megtaláljam azokat, akik hajlandóak letenni a saját életüket, a személyes vágyaikat és ambíciójukat, hogy felépítsék az Én királyságomat, mondja az Úr.

2 Krónika 16:9a "Mert az Úr szemei forognak az egész földön, hogy hatalmát megmutassa azokhoz, akik Őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak"

2012. október 10., szerda

2012 október 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 10.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:


Szeretteim, helyezkedjetek el úgy, hogy készek legyetek a restaurálásra, mert Én őszintén mondom nektek, hogy egyes régi dolgok, amik még mindig kötődnek a Velem való járásotokhoz, fel lesznek javítva, hogy még teljesebb módon tudjátok kifejezni a szellemi valóságot. Újra meg lesztek elevenítve és át lesztek pozícionálva, hogy betöltsétek az Én célkitűzéseimet az életetekben. A feleslegessé vált, vagy már nem helytálló dolgok fokozatosan meg lesznek szüntetve, és nem fogják többé meglopni a figyelmeteket, hogy az aktuális szellemi tevékenységre tudjatok koncentrálni, mondja az Úr. Ne féljetek elengedni a múltat, hogy tehermentesek legyetek, mentesek az eddig terhet jelentő dolgoktól.

Zsoltár 55:22a Vessed az Úrra a te terhedet, Ő gondot visel rólad.

2012. október 9., kedd

2012 október 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 9.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Nem fogja többé a szegénység rabul ejteni és fogva tartani az Én népemet. Mert az Én szándékom, mondja az Úr, az, hogy teljes mértékben a gondoskodója legyek azoknak, akik Engem követnek. Nem fogja többé ellopni tőletek az ellenség a lehetőségeket és az adódó alkalmakat, amiket nektek tervezek. Mert Én vagyok az, akinek a tulajdonában van az ellátás ezen a földön. Az Én rendelkezésemre áll, hogy adjak belőle, és Én bőségesen fogom adni, és felhozom ezt azokra a helyekre, ahol szükség van rá. Én vagyok a Mindenható Úr Isten, és senki sem fogja visszatartani az áldásomat az Én választottaimtól.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A kiterjedés ajtajait nyitom meg előtted, mondja az Úr. El fogsz kezdeni növekedni és kiterjedni az élet minden szintjén. Ez egy izgalmas felfedező időszak lesz, de először át kell fordítanod a tekintetedet, hogy azon túl láss, ahol most vagy. Szabadítsd fel magadat mindentől, ami megkötve tartott eddig. Kelj fel és szárnyalj a Szellemem birodalmában; legyél szabad! Ésaiás 61:1 "Az Úr Isten Szelleme van énrajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek örömhírt mondjak; elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulást, és a megkötözötteknek a börtön megnyitását."

2012. október 8., hétfő

2012 október 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 8.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Eljövök ma, mondja az Úr, hogy az igazság ösvényén vezesselek. Az ősi ösvények a hegy tetejére vezetnek, ahol Sion van felépülve; ahol a halmok a jelenlétem áldását öntik magukból. És ebből az áldásból jön az Én ellátásom, jön a gyógyításom és jön a jelenlétem. Mert te abban az időben élsz, amelyben a királyság dicsőségének meg kell nyilvánulnia. És a királyságomnak ebben a dicsőségében megváltozol örökre. Mert meg van írva, hogy dicsőségről dicsőségre változtok át az Isten Fiának a képmására. És bármilyen árat is fizetsz, akár nyomorgattatást, akár betegséget, akár szívfájdalmat, bármi is legyen az, azt fogod tudni mondani az út végén, hogy megérte. Megérte Isten Szellemében járni. Megérte megállni a hitben, tusakodni a hitért, és felkelni, hogy eggyé válj a te Teremtőddel. Azt fogod mondani: "Megérte." Én pedig azt fogom mondani neked: "Jól van, jó és hűséges szolgám."

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látom a szíveiteket, és elfogadtam a dicséret áldozatát tőletek. Az igazat mondom nektek: egy magasabb helyre hívlak benneteket, és Én megnyitom az utat, és világosan láthatóvá teszem az ösvényt. Veletek vagyok, hogy elhozzalak arra a helyre, amit Én már elkészítettem nektek. Jöjjetek Hozzám, mondja az Úr. Hangoljátok rá a füleiteket az Én hangomra, és készítsétek fel a szíveiteket, hogy meglássátok és megértsétek azt, amit Én fogok megmutatni nektek. Fantasztikusan jó utazásban lesz részetek.
Zsoltárok 16:11 Megismerteted velem az élet útját; teljes öröm van Tenálad; a Te jobbodon gyönyörűségek vannak örökké.

2012. október 5., péntek

2012 október 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 5.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLEBEN, MARSHA BURNS:

Azoknak, akiknek a szíve Engem keres, mondja az Úr, szellemi tüzeket küldök ki, hogy ébredést adjak nektek, és visszahozzalak a pusztaság élményéből, ahol szárazságban és elszakított állapotban éreztétek magatokat.  Felgerjesztelek benneteket az új életre és arra, hogy megújult vágyatok legyen a Szellemben való járásra. A figyelem elterelések visszatartottak a személyes, bensőséges kapcsolattól. Most van az ideje annak, hogy megújítsátok az elszántságotokat és az elkötelezettségeteket az isteni célokra. Legyetek erősek és megingathatatlanok.

Efézus 6:10 Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az Ő hatalmának erejében.

2012. október 4., csütörtök

2012 október 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 4.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Hívlak téged, hogy jöjj be az Én nyugalmamba, és lépj be a könnyedség kenetébe. Lehet, hogy az a kísértés ér, hogy előre fuss Előttem, vagy hogy kilépj a Szellemem sodrásából elbizakodottsággal, de jól tennéd, ha megmaradnál a szellemi valóságban, és nem mennél bele a fantáziálásba azzal, hogy kivetítesz bizonyos dolgokat a jövőre. Az adott pillanatban kell élned, és jelen kell maradnod Velem, mondja az Úr. Én vagyok a te biztonságodnak és stabilitásodnak a helye itt és most.

Máté 6:34 Ne aggódjatok tehát holnapra; mert a holnapnak meglesz a maga aggodalma. Elég a napnak a maga baja.

2012. október 3., szerda

2012 október 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 3.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, ne reagáljátok túl a negatív körülményeket, amik felbukkannak az orcátok előtt. Olyan módokon lesztek próbára téve, amelyek feltárják azokat a dolgokat a saját természetetekben, amiket le kell győzni. Ez egy jó dolog, mert Én finomhangolást végzek bennetek, hogy szellemileg erősebbek legyetek. Az Én képmásomra való átformálódásotok azáltal történik meg, hogy megújul a gondolkodásotok, vagyis meggondoljátok magatokat a nehézségre adott reakciótokkal kapcsolatban, mondja az Úr.

Példabeszédek 15:1 Gyengéd felelet elhárítja a felgerjedést; bántó beszéd pedig haragot idéz fel.

2012. október 2., kedd

2012 október 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012. október 2.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyetek tisztában azzal, hogy az ördög  nemcsak azért küldte el rablóbandáját, hogy kifosszon titeket, hanem azért is, hogy zavart keltsen köztetek, Én népem. Álljatok őrt és ne engedjétek, hogy a tolvaj ellopja javaitokat, egészségeteket vagy békességeteket. Utasítsatok vissza minden kísértést, amely elvonja figyelmeteket vagy elterel benneteket az általam adott céljaitoktól, azt mondja az Úr. Adtam nektek hatalmat, hogy ellenálljatok és megkötözzétek az ellenség erejét és minden próbálkozását, hogy eltérítsen a helyes iránytól. Keljetek fel és vegyétek vissza azt, amit elrabolt tőletek.
Jakab 4:7 Engedelmeskedjetek azért Istennek; álljatok ellene az ördögnek és az elfut tőletek.

2012. október 1., hétfő

2012 október 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 október 1.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Nektek kiáltok ma! Egy olyan időpillanat van, amikor a Szellemem mélysége a ti szellemetek mélységét hívja. A felkészülés ideje, a várakozás ideje van. Valóban új korszak van. Előhozom a gyülekezetem hatalmát, és látni fogják és tanúi lesznek az egész földön. Mert sokan azt gondolják, hogy Nekem nincs népem, de Én mondom nektek, Nekem mindig is volt népem. Volt néhány elrejtőzve itt a kis helyeken, és volt néhány elrejtőzve ott a kis helyeken. De a hangom most azokhoz kiált, akik Hozzám tartoznak, és kihív benneteket a világból, kihív benneteket a saját önpusztításotok hatalmából, és behív a világosság és élet királyságába. Arra hívlak titeket, hogy angyalokkal járjatok, és lássátok azt, ami a természetes világ mögött van. Mert Én szélesre tártam a látomás völgyének a kettős ajtaját, és kiküldöm az Én embereimet, hogy lássatok, halljatok és megértsetek Engem és az Én céljaimat mindegyikőtök számára ebben a mostani időkeretben. Szálljanak fel a hallelúják a szellemetekben az éjjeli látomás közepette! Jöjjenek elő az ámenek, amikor eljövök, hogy tanúskodjam a szellemetekben! Ne tagadjatok meg Engem, mert ti Hozzám tartoztok! Ti áron lettetek megvásárolva, a Krisztus vérének az árán. Ti nem a világhoz tartoztok. Ti egy kiválasztott nemzedék vagytok, királyi papság. Ti vagytok azok, akiket mostanra tartogattam, a korszak végezetére, hogy bemutathassam rajtatok keresztül a királyságom erejét, mondja a Szent Mindenható Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egyfolytában a kitörés szót hallottam a szellememben, és az Úr ezt mondta: Egy alkalmas idő van most arra, hogy kitörj a kötelékeidből, amelyek visszatartottak attól a szabadságtól, szellemileg és fizikailag is, ami az Én akaratom. Egy különleges kenetet bocsátottam ki ebből a célból, de neked el kell döntened, hogy kihasználod ezt az időt, hogy leszámolj azokkal a dolgokkal, amik fogságban tartottak. János 8:36 Azért ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.