2016. december 10., szombat

Prófétai Áhítat, 2016. december 10.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. december 10.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Eljött a sas ideje. Igaz prófétákat emelek fel, akiknek sas látásuk lesz, és azt fogják látni és arról fognak beszélni, amit Én mutatok nekik. Nem fog többé az Én Egyházam az igaz prófétákban hiányt szenvedni. Nem fognak többé odafigyelni a hamis üzenetekre. Az Én népem természetfölöttivé válik, és nem fogják becsapni őket a megalkuvás hangjai. Keljetek fel, Én sasaim, szálljatok fel és szárnyaljatok ennek a világnak a nyomorúságos állapota fölött, mondja az Úr. Zsoltárok 103:2-5 Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a pusztulástól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval elégíti meg a te szádat, ifjúságodat megújítja, mint a sasét.