2010. június 30., szerda

2010 06 30

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 június 30:

Hívlak, hogy jöjj az Én békességembe, és nyugodj meg. Én melletted vagyok és veled vagyok, mondja az Úr. Mindegy, milyen körülmények vagy nehézségek készültek arra, hogy leterheljenek téged, Én áthozlak téged megújult bátorsággal és erővel. Támaszkodj Rám, és bízz Bennem, hogy áthozlak egy magasabb szellemi helyre. Szólok a viharodhoz, és békességet parancsolok.

Márk 4:39 Majd felkelt, és megdorgálta a szelet, és ezt mondta a tengernek: "Hallgass el, némulj el!" És a szél elállt, és nagy csendesség lett.

2010. június 26., szombat

Ma délután

4-től Istentisztelet, gyertek! Dicsérjük együtt Istent, és szolgáljunk Neki a imádatunkkal. Hadd szóljon hozzánk az igéje ma is!

2010. június 24., csütörtök

Köszönet

Köszönöm mindenkinek az imákat, köszönöm az érdeklődést, és köszönök minden segítséget és segítőkészséget, amit nem írtam le ide olyan dolgokban is. Isten áldjon meg benneteket az irgalmasságotokért az Ő irgalmasságával!

Zarándokének. Dávidé. Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakállra, Áron szakállára, amely leér köntöse gallérjára. Olyan, mint a Hermón harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor.

2010. június 22., kedd

Túlvagyok a hétvégén...

Nos megérkeztem, vasárnap éjszaka. A program tartalmas volt és változatos. Randy, aki Floridából érkezett ide a feleségével, a prédikálás fontosságáról beszélt, arról, hogy az igehirdetés bolondsága megtartó/üdvözítő erő azok számára akik hisznek; és hogy az evangélium prédikálása nem csak a bűnösöknek szól, hanem a szenteknek is. Mindannyiunknak szüksége van az ige erejére! Teljesen egyetértek! És azzal is, hogy a szószék nem vélemények helye, nem filozófiáké vagy a politikáé, hanem ott Isten Igéje, Krisztus kell hogy legyen hirdetve. Hálás vagyok Istennek ezekért a szellemi üzenetekért, és a zalaegerszegi gyülekezetben a dicsőítés alatt Isten jelenlétéért, nagyon megújított az Úr a szeretetével! ("Ez itt Jézus dicsőségben...")

Az utazás egyébként borzasztó volt, legalábbis ami a távolságokat illeti. Ilyen hosszú autóúthoz egyáltalán nem vagyok hozzászokva, és a hétvégi terheléssel együtt olyan hatást váltott ki bennem, hogy már a kocsiban is nagyon rosszul voltam, de nem tudtam mi a bajom igazán. Hazaérve másnap reggel megmértem a vérnyomásom (ugyanolyan nyamvadtul voltam még) és felment 150 körülire, az alsó érték is a 100-at közelítette állandóan. Az én átlagos vérnyomásomhoz képest ez nagyon sok... Úgyhogy a tegnapi napom úgy telt, hogy csak feküdni bírtam, de még most sem pihentem ki teljesen a hétvégét. Tegnap estefelé sétáltunk egyet Etával, az jót tett. Kávét persze egész nap nem ittam.

Mindazáltal hálás vagyok Istennek, hogy szolgálhattam Őt, és sok ember áldást kaphatott Istentől a tolmácsolás által is. Zalaegerszegen megkértek Kocsis Istvánék, hogy játsszak el egy pár dalt a délelőtti tanítás előtt. Isten Szelleme leszállt, nagyon jó volt bekerülni Isten jelenlétébe, és felbuzdulni. Hála legyen Neki!

Ezt nézzétek és hallgassátok meg (ez a Golgota, de erről a dalról beszéltem):

Nézd ott fent: mi van a kereszten?
Áldozatul adott Tökéletes Élet!
A Szeretet lett odaszegezve
Megtöretett testben: mindez csak értünk lett!

Ez itt Jézus dicsőségben:
A Menny Királya meghalt értem.
Így győzött le bűnt és halált.
Elvégezte: a Menny már nyitva áll!

Ennél több örömet honnan vársz?
Kegyelem által nyert igazi szabadság!
Minden bűn, s rejtegetett szégyen
Vele együtt halt meg: Vele a kereszten!!!

Értünk mindez,
Mindez csak értünk lett!

2010. június 18., péntek

Hétvégi program

Hétvégén tolmácsolni fogok a Church of God gyülekezeteiben - Budapesten és Zalában (talán Zalaegerszeg). Tenkely Csabával utazom, szombat reggel indulunk és vasárnap este végzünk. A külföldi szolgáló (a nevét sajnos nem tudom) specialitása a homiletika - a prédikálás tudománya. Annakidején a Logos-Hungary főiskolán én is foglalkoztam vele, és tényleg hasznos témának tartom, még a Szent Szellemtől ihletett és vezetett prédikátorok számára is! Kíváncsi vagyok a tanításra. Mind a két nap lesz előadás, és Istentisztelet is. Aki tud imádkozzatok értem... Elég komoly fizikai és lelki igénybevétel szokott lenni egy ilyen hétvége egy tolmács számára (is!). Előre is köszi!

Aztán a hétvége után változtatni fogok a blog tartlamán valamelyest, de a részleteket majd akkor fogom csak elárulni, ha már élesben megy!

A gyülekezet (az Új Kezdetek) felsőzsolcai akciót tervez, de valamilyen szinten összejövetelt is talán - a konkrétumokat majd ők fogják tudni, akik itthon lesznek.

2010 06 18

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 június 18:

Apránként; apránként győzöl és haladsz előre. Ne add fel. Lehet, hogy lassabban haladnak a dolgok, mint ahogy vártad, vagy szeretted volna, de mindig egy-egy lépést mész előre. Ezt a folyamatot az elcsüggedés gyorsabban leállítja, mint bármi más, úgyhogy gondosan őrködj az érzelmeid felett. Bátorodj fel, mondja az Úr.

Ésaiás 28:10 Mivel parancsra új parancs, parancsra új parancs, szabályra új szabály, szabályra új szabály; itt egy kicsi, ott egy kicsi.

2010. június 17., csütörtök

2010 06 17

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 június 17:

Ne hagyd magad lefárasztani az ellenség taktikái által, amik arra irányulnak, hogy kifárasszanak. Továbbra is a szellemi értéket hordozó dolgokra összpontosíts, és tartsd ellenőrzés alatt az érzelmeidet. Győzni tudsz azáltal, hogy ellenállsz ennek a támadásnak. Adjon erőt az, hogy tudod, hogy tiéd a győzelem, és hogy egyetlen ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, mondja az Úr. Legyél erős!

Filippi 4:8 Végül testvéreim, ami csak igaz, ami csak nemes, ami csak igazságos, ami csak tiszta, ami csak szeretetteljes, ami csak jóhírű, ha van valamilyen erény, és ha van valami dicséretre méltó dolog - ezeken a dolgokon gondolkodjatok.

2010. június 16., szerda

2010 06 16

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 16:

Szokatlan lehetőségek fognak adódni arra, hogy még teljesebb módon kifejezd, ki is vagy. Néhányótok számára ez a kifejeződési vagy kreativitási időszak meglepetés lesz, és meg fogja nyitni a szemeiteket arra, hogy átfogóbban megértsétek, hogy hová illetek bele a nagy tervrajzban. Használjátok ki ezt az időt, és élvezzétek a felfedezéseiteket, mondja az Úr. Egyediek vagytok, és nagyon értékesek vagytok Isten Királyságában.

1 Péter 2:9 De ti egy kiválasztott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, az Ő különleges népe, hogy hirdethessétek az Ő dicséretét, aki elhívott benneteket a sötétségből az Ő csodálatos világosságába.

2010. június 15., kedd

2010 06 15

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 június 15:

Koncentrálj Rám és az Én jóságomra, mert örökkévaló szeretettel szeretlek téged, amit senki nem rombolhat le. Ne legyél hajlandó megengedni a félelmeknek vagy a kudarcnak vagy a kárhoztatásnak, hogy meghatározó erővé váljanak. Mindaddig, amíg úgy döntesz, hogy Alám rendeled magadat, a Szellemem fog vezetni téged. És ha a Szellemben élsz és jársz, akkor hogyan is vallanál kudarcot? Az ellenség mindent megtesz, amit csak tud, hogy negatív érzelmeket gerjesszen benned, hogy erőtlennek állítson be téged a királyságban. Állj ellene, mondja az Úr.

Jeremiás 31:3 Az ÚR megjelent nekem a régidőkből, ezt mondva: "Igen, örökkévaló szeretettel szeretlek téged; ezért kegyelemmel vonzottalak téged."

2010. június 14., hétfő

Folyamatos segítségnyújtás a keresztények részéről

A keresztények segítsége folyamatosan szerveződik és történik. Az Új Kezdetek gyülekezet Miskolcról már meg is látogatott két családot Felsőzsolcán, akiknek lakhatatlanná vált a házuk, és anyagi segítséget nyújtott, valamint felajánlotta a fizikai segítséget is. Az egyik családnál, amit szükséges volt elszállítani a helyszínről, azt elvitte Boros Janó biztonságba helyezni, valamint az elázott ruhákat Trecsik Karcsiékhoz vitte, akik azzal segítenek, hogy kimossák a ruhákat.

Az anyagi segítséghez nagyban hozzájárult a debreceni "The House" / "A Ház" keresztény közösség is,  akik szintén felajánlották, hogy pakolni és takarítani is el szeretnének jönni, és ugyanígy a szintén debreceni Church of God gyülekezet is felajánlotta a segítségét, hogy ők is lejönnek egy csapattal. Mindnyájukat Boros Janó fogja tájékoztatni majd, aki rendszeresen ott jár. Janó Alsózsolcán lakik, tehát a szomszédos kisvárosban, és folyamatosan tartja a kapcsolatot felsőzsolcai családokkal, valamint nagyon sokat segített ott az árvíz napjain is a homokzsák pakolással.

Istené legyen a hála, hogy mindezeket megtehetjük, és egyre több családnak lehet reménysége Felsőzsolcán. Az adományainkat Isten szeretetének a küldeményeként adjuk át, és ezt jó szívvel fogadják mindeddig a családok.

2010 06 14

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 június 14:

És Én azt mondom nektek ma, hogy csak higgyetek. Amikor hisztek, minden lehetséges, mondja az Úr. Én a ti oldalatokon vagyok, és győzedelmessé foglak tenni benneteket. Hatalommal foglak felruházni a Szent Szellem által. Ha hisztek, bővölködővé teszlek és meggyógyítalak és megszabadítalak benneteket. Hívlak benneteket, hogy keljetek fel, és felejtsétek el a múlt vereségeit. Induljatok az új napra és a harcosok mennyei elhívására, amit elétek helyeztem. Jöjjetek és újuljatok meg Szellemben. Jöjjetek és örvendezzetek. És azt mondom, örvendezzetek úgy, mint a harcos, aki megszerezte a győzelmet, és úgy lesz.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 június 14:

Járj Előttem feddhetetlenül, mondja az Úr. Tartsd meg az igazságot, igazságosságot és békességet a Szent Szellemben. Nem számít mit mondtak vagy mit tettek az életedre vonatkozó terveim ellen, és az sem számít, hogy mit lehetett volna megtenni vagy most mit lehetne tenni. Te Hozzám tartozol, és Én megőrizlek a gonosztól. Légy erős és bátor; és megtámogatlak az Én jobbkezem erejével.

Példabeszédek 26:27 Aki vermet ás, abba beleesik, és aki sziklát görget, arra visszagördül.

2010. június 12., szombat

Felsőzsolca, segítségnyújtás

A Miskolc központú Új Kezdetek gyülekezet holnapra, vasárnapra szervezett találkozót két családdal, akik nagyon nehéz helyzetbe kerültek, hogy anyagi segítséget nyújtson, valamint más, gyakorlati segítséget is felajánljon.

2010. június 11., péntek

2010 06 11

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 június 11:

A rögös helyeket simává teszem, és az egyenetlen helyeket egyenessé, azzal hogy a botránykövet elveszem az útból. Ez az, ami visszatart téged az előrehaladástól. Ez az Én Igém iránti engedetlenséged és a végzéseim elleni lázadásod. Nagyon érthetővé fogom tenni számodra a vétket a következő napokban, hogy eldönthesd, hogy együttműködsz-e az életedben végzett munkámmal, vagy sem. Ha úgy döntesz, hogy együttműködsz Velem a helyreigazítás területein, akkor gyönyörködni fogsz abban a szabadságban, ami ennek az eredménye lesz, mondja az Úr.

Júdás 24-25 Annak, aki képes megtartani a botlástól, és hibátlanul dicsősége elé állíthat, túláradó örömmel, Istennek a mi Megmentőnknek, aki egyedül bölcs, legyen dicsőség és felség, uralom és hatalom, most és mindörökké. Ámen.

2010. június 10., csütörtök

Szerveződik egy kis külső segítség - Felsőzsolca infó

A debreceni "THE HOUSE" ("A HÁZ") keresztény közösség felajánlott a lehetőségeikhez mérten egy összeget, és jövő hétre embereket is tudnak küldeni gyakorlati segítséget nyújtani. (14:59 órai infó)

Felsőzsolca, június 10 - 14:15

Boros Janó folyamatosan kapcsolatban van Felsőzsolcán élő emberekkel. A víz elkezdett visszahúzódni, az utcák már járhatóak. Amire az embereknek leginkább szüksége van: mosógép, hűtő, bútorok, ágyak. A ruhák nagy részét ki tudták menteni, legalábbis akikkel Janó beszélt. Fizikai segítség is jól jön a takarítás miatt, és természetesen bármilyen anyagi segítség az szükséges dolgok beszerzéséhez.

2010 06 10

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 június 10:

Szeretteim, soha ne sétáljatok ki a kellemetlen helyzetből. Azokról a dolgokról beszélek, amik ti a felelősségetek, vagy amik a hatalmatokban állnak. Amikor valami nem jól működik, vagy összezavarodott, akár szellemileg, mentálisan, érzelmileg vagy fizikailag, tedd meg amire lehetőséged van, hogy felszámold a káoszt. Ha pedig nincs lehetőséged változtatni, kérj Engem hittel, kételkedés nélkül, és megkapod a szükséges segítséget, mondja az Úr. Bármit, amit hitben kérsz az Én akaratom szerint, Én megteszem.

1 János 5:14 Ez pedig a bizalom, ami iránta van bennünk, hogy ha bármit kérünk az Ő akarata szerint, Ő meghallgat minket.

2010. június 9., szerda

2010 06 09

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 június 9:
Törd át magad a félelmen és a vonakodáson, hogy szembenézz azokkal a dolgokkal, amik félénkké tettek téged. Indulj meg bátran, hogy legyőzd a kudarctól és elutasítástól való félelmet. Az elkerülés nem oldja meg ezt, és nem szünteti meg, ezért tedd meg a következő lépést a vágyott szabadság felé vezető utadon. Ezt az időt arra használd ki, hogy előre haladj, és ne arra, hogy visszavonulj. A halogatás az ellenséged, mondja az Úr.

Példabeszédek 4:23 Őrizd a szívedet teljes gondossággal, mert abból fakadnak fel az élet folyamai.

2010. június 8., kedd

Felsőzsolca, június 8 14:40

A hírekben is lehet olvasni, valamint egy Felsőzsolcán lakó rokonunktól most hallottuk, hogy van olyan része a városnak, ahol már takarítani is tudnak - noha a mélyebben fekvő rész még mindig víz alatt van. Az említett család házába hála Istennek nem ment be a víz, csak a pincébe, illetve a kertbe természetesen, pedig volt, hogy a bejárat előtt már alig volt egy-két lépcsőfok hátra.

Imádkozzunk tovább a helyzet rendeződéséért, és értesítsük egymást a segítség lehetőségeiről.

Árvíz és segítség, június 8

Amit mi tudunk segíteni, azzal kapcsolatban friss infók: Fábián Zoli a Vöröskereszttel beszélt, a Miskolci Sportcsarnokban elhelyezett embereknek élelemre valamint férficipőkre van szükségük (40-44 méret). (Ez lehet hogy  a máshol elhelyezett emberekre is vonatkozik). Boros Janó, aki Alsózsolcán lakik és már sok segítséget nyújtott eddig is Felsőzsolcán és máshol is a környéken, azt az infót kapta ottani emberektől, hogy például bútorokra nagy szükségük lesz.

2010 06 08

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 június 8:
 
Szeretteim, ha el tudjátok fogadni, Én most szabadítalak fel benneteket a csüggedés szelleme alól, hogy többé ne kelljen küszködnötök a depresszióval. Tűnjön el a sötétség, és engedd, hogy az Én világosságom helyreállítsa, felfrissítse és megújítsa a lényed minden részét. Nem azt mondom, hogy nem fogsz átélni nehézségeket és csalódásokat, viszont nem kell hagynod az ördögnek, hogy elkedvetlenítsen és levigyen a mély gödörbe. Kelj fel és fogadd el ezt az érzelmi köteléktől való szabadságot, mondja az Úr.

János 8:36 "Ezért ha a Fiú szabaddá tesz, valóban szabad leszel."

2010. június 7., hétfő

2010 06 07

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 június 7:
Ne engedd többé, hogy a múlt kötelékei fogva tartsanak, hanem törd meg a gyalázat erejét, és rázd le a port, amit a helytelenül elhangzott szavak hoztak rád. Engedd, hogy az Én hatóerőm jöjjön, és megnyugodjon rajtad, és átáradjon rajtad, hogy gyógyulást és megerősödést hozzon a csontjaidnak. Megelevenedhetnek ezek a csontok? Azt mondom, hozzon életet belétek a Szellem lehelete, mivel ti, Én választottaim, hisztek és kihirdetitek, hogy tiétek a győzelem. Keljetek fel, és merjetek hinni. Ne legyen bennetek félelem; mert ti lesztek az esszenciája annak, ami megmondatott. Mert az Én számból származik az Én igém ereje, amely átformáló és életet megváltoztató. Ezért hát hívlak benneteket, hogy keljetek fel. Gyertek fel magasabbra, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 június 7:
Hallottam egy hangot a szellemvilágban, ami úgy hangzott, mint egy gitár hangolása, és hallottam, hogy ezt mondja az Úr: Behangolom a szívetek húrjait, hogy összhangban legyetek az Én szívemmel. Tökéletes hangmagasságra hangollak fel benneteket. Engedjetek ennek az egységet hozó munkának, hogy harmóniában lehessetek a Szellemem mozgásával, mondja az Úr.
Zsoltár 92:1-4 Jó dolog hálát adni az ÚRnak, és dicséreteket énekelni a Te nevednek, Magasságos; hirdetni a kegyelmességedet reggel, és hűségedet minden este, tízhúrú hangszeren, lanton és hárfán, harmonikus zengéssel. Mert Te, URam, megvidámítottál a munkád által; a Te kezed műveiben diadallal örvendezek.

2010. június 6., vasárnap

Árvízhelyzet

Segítség ahhoz, hogy az Úr szemével lássuk a jelent és a jövőt

Az árvíznek most már vissza kell vonulnia. Itt az ideje. Noha, volt olyan ember, akinek hónapokig kellett kibírnia egy hajón az árvíz miatt - csak a családja és az élelem volt vele, semmi mást nem tudott kimenekíteni a víz elől. Emellett egy csomó állattal volt együtt, és el kellett viselnie a szagukat, a víz folytonos hullámzását, rengését, a szűkölködést. Miután vége volt, egy új életet kellett kezdenie...

Igen, Noé volt ez az ember. Ő és családja voltak kizárólag a túlélői annak az árvíznek, a nagy özönvíznek. Nem sok vigaszuk volt, mert az egész emberi társadalom elpusztult. És nekik is mindenük odaveszett.

De Noé nem zúgolódott emiatt Istennél. Az első dolga az volt, miután kijöhettek a bárkából, hogy hálából oltárt épített Istennek. Kifejezte az elkötelezettségét a Teremtő iránt, elismerve, hogy jogosan tartott ítéletet, és jogosan várja el a földön az emberektől, hogy egyedül őt tiszteljék. Tudom, sokaknak rendkívül nehéz most a helyzetük, és sokaknak nem vigasz ez a történet. Őszintén szólva, én is látom, hogy nem sok vigasz van ebben, hanem  inkább tanulság. Noé nem érdemelte ki, hogy baja essék, hogy odavesszen amije addig volt - szántóföld vagy nyájak, sátor és bármi más... De új életet kezdett, Isten segítségével. Neki is az volt a felelőssége, mint most az embereknek, hogy átgondolják: mik azok a dolgok, amik a társadalom életében Isten ítéletét váltják ki, és  hogy tegyenek ellene.

De mit tehet egy ártatlan ember mások bűneivel? Az első az, hogy imádkozik. Az Úr Jézus által tanított imádság egyre nagyobb értelmet nyer: "...szenteltessék meg a te neved..." Igen, az embereknek meg kell tanulniuk a templomon kívül is, gyülekezeten kívül is, a hétköznapokban is tisztelettel beszélni és gondolkodni Istenről. "...miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek..." Ez a gondolat semmi helyet nem hagy a gyűlöletnek... Sem a szlovákok iránt, sem a cigányság iránt. A megbocsátás természetesen nem azt jelenti, hogy akik vétkeztek ellenünk, azoknak a vétkét jónak mondanánk. Nevezzük bűnnek a bűnt, és várjuk el, hogy megbánják; de tudnunk kell azt is, hogy Isten elvárása pedig az emberek közötti kölcsönös tisztelet és felebaráti szeretet helyreállása - ez az elvárása felénk, mind a sértettek, mind a sértők felé. Ehhez pedig először meg kell bocsátanunk. Mert akkor lehetőség lesz rá, hogy Isten szeretete és igazsága legyen a mérce a viszony helyreállításában.

És azt gondolom, ha az ember őszintén végig imádkozza a Mi Atyánk kezdetű imádságot, akkor könnyen rádöbben olyan dolgokra a szívében, a gondolataiban, amik már régóta várattak arra, hogy Isten előtt rendezze, Istennek való tetszés kedvéért megtegye. Tudom, hogy vannak családok, ahol a ház bálványaitól sürgősen meg kell szabadulni. Újat kell kezdeni - ezek nélkül, csak az élő, igaz Istent tisztelve és segítségül hívva. Ha ezt megtettük, imádkozzunk embertársaink feleszméléséért is - hogy amikor elvonul az árvíz, akkor már tiszta szívvel, megtisztult lelkülettel kezdjünk új életet, Isten segítségével. És imádkozzunk, hogy az Úr segítsen a helyreállításban, a családok és települések állapotának a rendeződésében.

Talán távolinak tűnt eddig ez a gondolat, de az igazság az, hogy Isten azért is engedte ezt az árvizet, hogy az emberek végre őszintén Hozzá forduljanak. A Teremtő nem perelni akar, hanem kegyelmet adni, és ha a nép közeledik Őhozzá, Ő is közeledni fog hozzánk. És meg fogja mutatni, hogy nem állítólagos védőszentekre van szüksége az embereknek, hanem Isten jelenlétére az életükben, aki minden helyen, ahol Őt tisztelik, erős várunk és oltalmunk. Azoknak, akik ezt mondják a szívükben: "Mi köze Istennek az életünkhöz? Hagyjon békében bennünket..." - azoknak tudomásul kell venniük, hogy Isten az élet forrása. Az hogy lélegzet lehet a szánkban, nap mint nap, egyedül Isten teremtő munkájának és mindennapi kegyelmének köszönhető. Az, hogy van hol élnünk ezen a földön, Isten kegyelme. Nagyon is sok köze van az életünkhöz - tőle kaptuk, minden lehetőséggel és áldással együtt. Amit pedig elődeink elrontottak, eltékozoltak, azt mi ne fokozzuk zúgolódásunkkal, Isten elküldésével. Térjünk vissza Őhozzá, és Ő is vissza fog térni Hozzánk. Mert Övé az ország, a hatalom és a dicsőség, örökké.

Akik pedig nem részesültek közvetlenül, személyesen az árvíz csapásaiból, azokat hálaadásra hívom fel; valamint arra, hogy ami rajtunk áll, tegyük meg embertársainkért. Ez az árvíz mindannyiunk árvize, akár elöntötte a házunkat, akár nem. Mindannyiunké a gazdaságra való hatása miatt is, de főleg azért, mert egy országban élünk, együtt szenvedünk és sírunk ha baj ér minket, és együtt örülünk majd, amikor felsóhajthatunk végre, és Isten jóakarata köszönt ránk.

2010. június 4., péntek

A Naprendszer nem is annyira nyugodt hely

"Ismét eltalálta egy kisbolygó vagy üstökösmag a Naprendszer legnagyobb bolygóját. A becsapódó test feltehetőleg néhány száz méter átmérőjű lehetett. 1994-ben és 2009-ben is volt ilyen esemény. A Jupiter "bombázásai" arra utalnak, hogy a Naprendszer nem is annyira nyugodt hely, mint ahogy eddig gondoltuk."

Ezt a cikket is az origo-n találtam (az egész itt olvasható, videofelvéltellel a becsapódásról). Csak azért érdekes, mert ahogy előző cikkemben is jeleztem, ez is utal a Jelenések könyvének olyan eseményeire, amik így már nem is olyan valószínűtlenek. János beszámolója szerint, lesz olyan is, hogy egy nagy méretű "égő hegy" fog belezuhanni valamelyik tengerbe. Ezt megelőzi egy olyan esemény, amit úgy olvasunk a Bibliában, hogy "vérrel elegyített" jégeső és tűz - amit a szóhasználat alapján sokan egyértelműen meteorzápornak szoktak értelmezni (mivel az eredetileg használt görög szó sem "jégnek" nevezi). Majd a meteorzápor/jégeső (?) és a "nagy hegy" földrezuhanása után, egy "nagy csillag" becsapódására kell számítanunk, ami szintén "égő fáklyához" fog hasonlítani. (Mindezekhez lásd: Jelenések könyve 8. rész.) 

Nos, ha csak a Jelenések könyvét olvassuk, akkor is megállapíthatjuk, amit a fent említett cikk állít: a Naprendszer tényleg nem annyira nyugodt hely! És ezt Isten kijelentette nekünk az Ő Igéjében. Sőt, kifejezetten a földre nézve is elárult erről részleteket. De vajon csak azért tette, hogy féljünk a jövőtől? Nem! Hanem pont azért, hogy tisztában legyünk azzal, hogy mire számíthatunk, és mi az, ami ránk, a Hozzá tartozókra vár - és ami nem! Nem csak a földre jövő katasztrófákat jelentette ki, hanem a Krisztusban levők oltalmát is. Ha részletesebben tanulmányozzuk a Jelenések könyvét és más hasonló szakaszokat a Szentírásban, láthatjuk, hogy az Isten ellen szerveződő Antikrisztusi birodalomra jutnak majd a legnagyobb csapások. A mostani árvizek és más események, amik nagyon sajnálatosak és szomorúak, sajnos csak az előszelét jelentik a Biblia szerint közelgő eseményeknek. Ezekre néha úgy is szoktak utalni, a Biblia szimbolikus nyelvezetével, hogy a "szülési fájdalmak" a természetben.

Az emberek előtt mindig is két lehetőség volt: szövetség Istennel, vagy lázadás Isten ellen. Ez nem csupán annyit jelent, hogy kereszténység, vagy nem kereszténység. Egyértelmű, hogy az igazi Istenfélelem nem annyiban merül ki, hogy valaki csupán "felveszi" a kereszténységet - bármilyen formában is (tradicionális vagy akár újabb változatban). Isten akarata az, hogy minden ember megtérjen Őhozzá. Egyedül az igaz Istent imádja, és csak a Neki tetsző dolgokat keresse. NE HAJOLJON MEG BÁLVÁNYOK ELŐTT SENKI! Se a magyar korona, se semmi más előtt! A gyilkosságok, házasságtörések, gonoszságok, csalások, lopások is, mind Isten ítéletét váltják ki. Természetesen az adott egyének életében elsősorban, de ahol megrögzül az bűn eltűrése, (és itt nem csak a politikusok korrupciójára gondolok, hanem a széles körben elterjedt paráznaság kultúrájára is, és a többi bűnre) ott az egész környék egyre nagyobb ítélet alá vonja magát. De az is biztos, hogy akik tiszta szívből félik Istent és segítségül hívják őt, azok az ítélet eseményei között is kegyelemben, segítségben részesülnek.

Azzal is számolni kell, az Istenfélő embereknek is, hogy Isten tanítani, vagy figyelmeztetni akarja az embert az adott körülmények között is. Az első fontos tanulság, hogy az embereknek minél hamarabb Istenhez kell kiáltaniuk, amit viszont a Neki tetsző életforma, cselekedetek választásával kell párosítaniuk. Szodoma is sokszor kiáltott már Istenhez, és ezt ki is vizsgálta az Úr, a Biblia beszámolója szerint: "Monda azután az Úr: Mivelhogy Sodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivelhogy az ő bűnök felettébb megnehezedett: Alámegyek azért és meglátom, vajjon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-é vagy nem? tudni akarom". (1 Mózes 18:20-21)

Ez a felkiáltás persze jelenthette a gonoszságok miatti felkiáltást is, szerintem itt most gyakorlatilag mindegy - a lényeg az, hogy Isten sokszor hallotta, hogy Őt szólítják: márpedig az Úr nevét hiába fel ne vedd... Ezért megvizsgálta Szodoma és Gomora életét, erkölcsi állapotát, az ott élő igaz Istenfélő emberek számát, arányát - és döntött... > 

"És bocsáta az Úr Sodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből. És elsűlyeszté ama városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is" (19:24-25) Ezzel párhuzamosan arról is gondoskodott, hogy az igaz Lót a családjával együtt megmeneküljön a pusztulás elől, noha új életet kellett kezdeniük. (Hasonlóan a Jelenésekben olvasható figyelmeztetéshez: "Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból"  Jelenések 18:4 - ennek is meglesz a jelentősége a maga idejében.) A Szodománál olvasható "tüzes és kénköves eső" vagy más fordításokban egyszerűen "tűz és kénkő" földre bocsátása szintén nagyon hasonlít az említett naprendszeri, illetve a Jelenésekben előrejelzett eseményekhez. 

Szóval a Naprendszer valóban nem is annyira nyugodt hely, de ez a Biblia világos tanítása szerint az emberiség szaporodó bűneinek a következménye, az erkölcsi elhajlásé, amit még a vallásos cselekedetek sem kompenzálnak. Azzal, hogy Istenhez kiáltunk, csak felgyorsítjuk Isten intézkedését - ami a vizsgálattal kezdődik Isten részéről! (Ahogy Szodománál is.)

Jeremiáson keresztül ezt üzeni mindenkinek, aki valamilyen szinten "bölcsnek", tudósnak, tájékozottnak tartja magát; mindenkinek, aki valamilyen hatalommal bír, "erős"; és mindenkinek, akinek van valmilyen vagyona: "Ezt mondja az Úr: Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcseségével, az erős se dicsekedjék az erejével, a gazdag se dicsekedjék gazdagságával; Hanem azzal dicsekedjék, a ki dicsekedik, hogy értelmes és ismer engem, hogy én vagyok az Úr, a ki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakorlok e földön; mert ezekben telik kedvem, azt mondja az Úr." (Jer. 9:23-24)

Rajtunk áll a lehetőség: a kegyelemben részesülünk-e előbb, vagy csak az ítéletben? Isten igéje egyértelmű: Ő az alázatosoknak kegyelmet ad. Ha nem a saját igazunkat akarjuk bizonyítani, hanem elismerjük, hogy vétkeztünk, mi magunk és a nemzetünk, és őszinte hittel segítségül hívjuk, annak a Jézusnak a nevét segítségül hívva, akit maga Isten adott Megmentőül és egyetlen Közbenjáróul, akkor kegyelmet kapunk, és gondoskodni fog arról, hogy megtanuljuk az ő igazságának az útját, és megtapasztaljuk a kegyelmét és segítségét, oltalmát és szeretetét.

2010 06 04

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 június 4:

Gyere a legszentebb helyre, és végy vacsorát velem ott. Gyere a kegyelmi székhez, ahol segítség és bölcsesség van, hogy átvezéreljen a göröngyös terepeken. Túl sokan közületek, Én népem, megpróbálnak egyedül megoldani dolgokat, és nem veszik észre, hogy Én vagyok a biztos, jelenlevő segítségetek a bajban. Én mindig veletek vagyok; megbízhattok Bennem, hogy átjuttatlak titeket minden próbán, mondja az Úr. Támaszkodjatok Rám.

Zsoltár 46:1-5 Isten a mi menedékünk és erősségünk, biztos, jelenlevő segítség a bajban. Ezért nem félünk, még ha meg is mozdul a föld, és ha a hegyek a tenger közepébe kerülnének; habár annak vizei zúgnak és kavarognak, habár hegyek rendülnek meg az áradáskor. Szela. Van egy olyan folyó, amelynek az áramlatai örvendezést okoznak Isten városának, a szenthelynek a Magasságos sátorában. Isten van annak közepette, nem fog megrendülni; Isten megsegíti, épp amikor hajnal hasad.

2010. június 3., csütörtök

2010 06 03

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 június 3:

Csendesedj el, figyelj és vegyél észre dolgokat. Ez a csendesség pillanata, mielőtt megteszed a következő lépést. Fordítsd arra ezt az időt, hogy megújítsd a Bennem való bizalmadat. Újra fogalmazd meg a hitedet, és újra foglald el a helyedet a királysági szövetségben. Fontos, hogy a szellemi fundamentumod szilárd és világosan meghatározott legyen, hogy a kétség árnyéka se legyen benned arról, hogy ki vagy te és ki Vagyok Én, mondja az Úr. Állítsd be magadat arra, hogy erős és határozott legyél.

Efézus 6:10 Végül testvéreim, legyetek erősek az Úrban és az Ő erősségének hatalmában.

2010. június 2., szerda

Nagy földrengések: tudományos valószínűség és a Jelenések könyve

Egy cikket találtam az origo-n, ahol földrengéssel kapcsolatos kutatások és valószínűségszámítások szerint a következő évtizedekben nagy a valószínűsége, hogy 8-as erősségű földrengés legyen Nyugat-Amerika partjainál, aminek az erőssége az utóbbi időkben Chile környékén történthez hasonlít. (A teljes cikk itt olvasható.)

A cikk szerint 37% eséllyel a következő 50 éven belül várható egy nagyobb, 9-es rengés ugyanott, amitől az érintett területen az épületek többsége lakhatatlanná válna, illetve nagy részük összedőlne. A 9-es földrengés jellemzői nagyban hasonlítanak a Jelenések könyvében található csapásra, amit a "pecsét események" között is leír (lásd: Jelenések 6, ami szerintem egy összefoglaló leírás több később részletezett eseményről), illetve a hét haragpohár kiöntése közül a legutolsó eseményként szerepel. Jelenések 16:17-21:

"A hetedik angyal is kiöntötte a poharát a levegőbe, és hatalmas hang szólalt meg a szentélyből, a trónus felől: "Megtörtént". Ekkor villámlás, zúgás és mennydörgés támadt, és olyan nagy földrengés, amilyen nem volt, amióta ember született a földre: ekkora földrengés, ilyen nagy! A nagy város három részre szakadt, és a pogányok városai összeomlottak. A nagy Babilon is sorra került Isten színe előtt azzal, hogy adják oda neki Isten haragos indulata borának a poharát. És eltűnt minden sziget, a hegyek sem voltak találhatók sehol, talentum nagyságú jég esett az emberekre, és káromolták az emberek az Istent a jégeső csapása miatt. Ez a csapás ugyanis igen nagy volt."

Tehát gyakorlatilag az Úr visszajövetele előtt az utolsó jelentős természeti esemény, minden valószínűség szerint, egy a Richter skála szerint minimum 9-10 erősségű földrengés lesz. Egy ilyesmi valószínűségét teszik tudósok valamikor a "közeljövőre", mármint valamikor az előttünk álló néhány évtizeden belülre.

Viszont előtte még több más is lesz, a Jelenések könyve szerint, amik közül szintén nem láttunk még egyet sem. Mit jelent ez számunkra? Csak azt, hogy legyünk készen arra, hogy hirdessük az evangéliumot, hirdessük a Szentírás igazságait az embereknek, hogy amikor megtörténnek az ehhez hasonló dolgok, ne csak kérdések repkedjenek a levegőben, hanem egyértelmű válaszok is - nem csak arról, hogy lesznek természeti katasztrófák, hanem arról is, hogy miért, és hogy milyen reménysége van azoknak, akik Krisztust választják: az üdvösség fizikai oldala, az akkor élőknek az elragadtatása (amit közvetlenül megelőz az addig meghalt Krisztusban élt emberek feltámadása), mert "a veszedelem elől ragadtatik el az igaz" (Ésaiás 57:1). Tehát a harag kiöntése idején már nem leszünk itt, ahogy Pál apostol is tanítja: "Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által". (1Thes 5:9)

Hogyan lehet "igaz" az ember Isten előtt? Nem a saját jótetteink által, ugyanis minden ember vétkezett, ami miatt bűnös emberek vagyunk. Viszont Jézus Krisztus azért halt meg, hogy magára vállalja a bűneink következményét, az ítéletet, és így, akik benne hiszenk, azok ingyen, kegyelemből (nem érdemek alapján) ajándékba kapják azt, hogy Isten igaznak tartja őket - hiszen a bűneik miatt az engesztelés megtörtént Jézus kereszthalálakor. Jézus kiontott vére elegendő volt az egész emberiség bűneinek az eltörlésére. Nem kiérdemelni lehet a bűnbocsánatot, ezzel az Istentől jövő megmentést ("üdvösséget"), hanem csak elfogadni: azaz hinni benne. A BIBLIA SZERINT A HITEDET A SZAVAIDDAL KELL KIFEJEZNI: HA HISZED, HOGY JÉZUS KRISZTUS AZ ISTEN FIA, MONDD EL EZT NEKI OTT AHOL VAGY, ÉS HÍVD SEGÍTSÉGÜL ŐT!

Én, amikor hinni kezdtem Benne, eldöntöttem, hogy elfogadom a megváltást, a kereszthalála miatt kapott bűnbocsánatomat, és azt hogy mostantól Isten gyermeke lehetek. Akkor egyszerűen ezt mondtam neki: Jézus, gyere be a szívembe, adjál nekem egy új életet! Nagyon jó volt megtapasztalni az ő közelségét, akkor is és azóta is, Isten jelenlétével és szeretetével. Ezt te is megteheted a saját szavaiddal. A Biblia azt tanítja, hogy aki az Úrnak, Jézusnak a nevét segítségül hívja, üdvözül. Te se maradj ki! Válaszd Jézus megismerését és tanításainak a követését! Válaszd az Isten közelségében élhető életformát! Válaszd az ingyen bűnbocsánatot, és azt hogy megkapd Isten Szent Szellemét, aki mindenen végigvezet téged, hogy megismerd az Isten által készített életet!

2010 06 02

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 június 2:

Észrevetted, hogy valami megváltozott a szellemi atmoszférádban? Noha, mivel még nem azonosítottad be ezt a változást, ezért csak furcsának tűnik. A kegyelem erejét árasztottam ki a népemre. Értékeld ki, hogy milyen hatással van a lelkedre és a környezetedre, és emlékezz rá, mert bizonyos, hogy az ellenség újra támadásra készül. És amikor megtörténik, észre fogod venni a változást, és készen fogsz állni, hogy harcolj őellene. Legyél éber és legyél érzékeny ezekre a szellemi váltásokra, haladj az áramlattal, és cselekedj is aszerint, mondja az Úr.

Róma 13:11 És ezt cselekedjétek, tudva az időt, hogy most van itt az ideje annak, hogy felébredjetek az alvásból; mert most közelebb van az üdvösségünk, mint amikor hitre jutottunk.

2010. június 1., kedd

2010 06 01

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 június 1:

Volt egy gyors látomásom egy madárról, ami hátrafelé szállt, és ezt mondta az Úr: Ügyelj rá, és legyél figyelmes arra, hogy az aktuális elterelő dolgok nehogy kihúzzák a szellemi talajt a lábad alól. Erősen meg kell állnod, és erőfeszítéseket kell tenned ahhoz, hogy megtartsd a már megszerzett területet. Tartsd meg a perspektívádat, és nehogy megengedd az ellenségnek, hogy letereljen az útról. Könnyebb megtartani azt, ami megvan, mint visszaszerezni amit korábban megkaptál, de aztán elveszítetted.

Jeremiás 3:22 "Térjetek vissza, ti visszaeső gyermekek, és Én meggyógyítom a visszaeséseteket." Igen, mi Hozzád jövünk, mert Te vagy az ÚR, a mi Istenünk.