2012. július 31., kedd

2012 július 31.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 31.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Keljetek fel, Én népem, a hit megszólaltatásával, és higgyetek! A mostani üdvrendi időben egy királyi papságot hozok elő, amely a korszak végére volt megprófétálva. Előjönnek, és hatalmas kézzel uralkodnak. Nem rettennek meg semmitől. Nem bontják meg a soraikat, mert az Úr látását kapták meg, és a Szentséges kenete nyugszik rajtuk, amitől úgy futják meg a pályát, hogy győzzenek. Ez az a felhatalmazás, amit ebben az időben bocsátok ki. Csak higgyetek, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Nagyon figyeljetek, gyermekeim! Az ellenség támadást indított ellenetek, ami frusztráltságot eredményez, az erőtlenség, a félelem és a csüggedés szellemei által. Az erőtlenség azt fogja éreztetni veletek, hogy valamilyen módon áldozat lettél, a félelem rettegésbe visz, a csüggedés pedig kétségbeesettségre vezet. Azt szeretném, hogy észrevegyétek, hogy ez érzelmi kiszáradást okoz. De Én hatalmat adtam nektek, hogy kiűzzétek ezeket a démonokat, és leállítsátok ezt az ellenetek irányuló ostromot. Keljetek fel ebben a hatalomban, és a szellemi területen tegyétek meg, amit tennetek kell, mondja az Úr, és Én elhozom a helyreállítást és a felépülést.
ApCsel 3:19 Térjetek hát más felismerésre, és forduljatok meg, hogy vétkeiteket kitörölhesse, hogy az Úrnak orcájától eljöhessenek a felüdülés időszakai.

2012. július 30., hétfő

2012 július 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 30.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Most kerül átadásra egy új szellemi lakóhely a számunkra, és Jézus ezt mondja: "Jöjj fel ide, és megmutatok neked több dolgot. Olyan dolgokat, amiket tudnod kell. Legyél őrálló! Legyél olyan, mint Izsakhár fiai, akik meg tudják érteni az időket és az időszakokat."
1 Krónika 12:32a  Izsakhár fiai közül, akik meg tudták érteni az időket, hogy tudják, mit kell Izráelnek cselekedni ...

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Az ellenséggel szemben felvett pozíciód támadás alatt áll. Most neked kell döntened, hogy mit lépsz erre. Csak leülsz legyőzötten, mert túl nehéz megtartani a földedet? Vagy pedig felkelsz hittel és hatalommal, hogy visszaszerezd és meg is tartsd a győzelmet? A döntés a tiéd, de Én veled vagyok és mögötted állok, hogy megszerezd és megőrizd a győzelmet, mondja az Úr.  1 János 5:4 Mert mindaz, ami az Istentől született, legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

2012. július 28., szombat

Az Én igám gyönyörűséges és az Én terhem könnyű

Az Én igám gyönyörűséges és az Én terhem könnyű 

Elaine TavolacciAz Interneten láttam egy képet egy szamárról, amint egy hatalmas bála szénát cipel, amit nem bír el. Küszködött, hogy ezt a súlyos terhet húzza. Bár ez a hasonlat nem tűnik helyénvalónak és ez nem egy szép kép, az Úr mégis ezt az Igét adta nekem. Megmutatta, hogyan terheli túl az ellenség az embereket aggodalommal és nyugtalansággal.

Az Úr azt mondja, hogy utasítsd vissza azon terhek és gondok felvételét, amelyek megpróbálnak lenyomni. Egyáltalán ne engedd, hogy a félelem megmarkolja a szívedet és elborítson. Nem a félelem és a gyávaság szellemével teremtettelek. Nem neked kell cipelned ezt a súlyt. Nem  arra alkottalak, hogy terheket húzz, hanem arra, hogy az Én dicsőségem hordozója legyél.  Arra teremtettelek, hogy győztes légy. Ahogy továbbra is közeledsz Hozzám még a nehézségek idején is, megerősödsz. Ne gyengülj el, hanem tanuld meg, hogyan küzdj. Lehet, hogy a helyzeted nyomasztónak tűnik, Én azonban biztosítottam mindegyikőtök számára, hogy győztes hódítónál is többek legyetek a nehéz idők során. Ne engedd, hogy az aggodalom legyőzzön.  Tanuld meg, hogyan érheted el azt, hogy a megpróbáltatások a célod és az elhívásod felé vezessenek, ne pedig visszavonulásra késztessenek. 

Imában keress Engem útmutatásért. Nemcsak helyreállítást hozok az életedbe, hanem felhasznállak arra, hogy mások is felszabaduljanak ugyanazon dolgok alól, amelyektől szabaddá tettelek téged.  Arra teremtettelek, hogy só legyél és világosság. Arra alkottalak, hogy uralmat gyakorolj ezen a földön és kormányozd azt. Ne fáradj meg az utazásban. Ne tekints vissza. Ha visszafelé nézel, elveszted a látásodat arról, hová tartasz. Ne engedd, hogy a rossz hírek hatással legyenek rád. Járj Velem az egész nap folyamán. Tölts Velem minőségi időt. Az Én Igém életet hoz neked. Minden gondodat vesd Rám és bízz Bennem, hogy mindazzá teszlek téged, amire megteremtettelek, és nem fogsz kudarcot vallani, azt mondja az Úr.

Zsoltárok 55:23
Vesd az Úrra a te terhedet, Ő gondot visel rólad, és soha nem engedi, hogy ingadozzék az igaz.

Máté 11:28-30
Jöjjetek Énhozzám mindnyájan, akik munkálkodtok és súlyos terhet hordoztok, és Én megnyugvást adok nektek. Vegyétek föl magatokra az Én igámat, és tanuljátok meg Tőlem, hogy Én szelíd és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Mert az Én igám gyönyörűséges és az Én terhem könnyű.

1 Péter 5:7
Minden gondotokat Őreá vessétek, mert Neki gondja van reátok.

Lukács 12:32
Ne félj, te kicsiny nyáj, mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja a királyságot.

Filippi 4:6
Ne aggodalmaskodjatok semmi felől, hanem mindenben  imádságaitok és könyörgéseitek által  hálaadással adjátok tudtára Istennek a ti kéréseiteket. 

- - -
Fordítás: Zita

2012. július 27., péntek

2012 július 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 27.


A TROMBITA, BILL BURNS:
A természetes világ viharai szellemi viharok jelei. Ne legyen benned félelem, inkább készülj a viharokra. Legyél éber, mert ezek a viharok próbára fognak tenni azáltal, hogy egy-egy pillanatra el fogsz gondolkodni, és a múlt kudarcai fognak eszedbe jutni, amiket el kellene felejtened. Az ellenség hazugságokat és vádakat fog ellened szegezni, Én népem. Készüljetek, ahogy Pál is készült a hajótörésre; a hajó elveszett, de senki sem vesztette életét. Ugyanígy, a múltad, a saját vágyaid és meghiúsult álmaid hajója talán elsüllyed, de egy másik, áldott helyre leszel áthelyezve, ahol az Én Szellemem erejében fogsz járni, és nem a saját erősséged erejében, mondja az Úr. (Ap.Csel 27)

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Bizony, a régi mennyezetekből új padlók lettek, mivel a szellemi tapasztalat új szintjére emelkedtél fel. Most pedig megépítelek téged ott, és azt cselekszem, hogy stabillá és szilárdabbá válj abban az ismeretben és képességben, amit az új szellemi aktivitással szereztél. Kihívás elé lettél állítva, hogy magasabb szintű érettséget tanúsíts, most pedig nagyobb nyugalmat fogsz megtapasztalni az élet viharai közepette, mondja az Úr. Legyél erős!
Efézus 4:11-15 És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul: Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket, a Krisztus Testének építésére: Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, Hogy többé ne legyünk gyermekek, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek álnokságától, tévútra csábító ravaszságától, Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban

Fordítói szolgálat - Továbbra is munkatársak jelentkezését várom!

fordítói szolgálat - Jelentkezz te is munkatársnak!

Aktuális információk a Csapatmunka menüben!


Kedves Testvérek!

Többször kaptam érdeklődő kérdéseket azóta, amióta írtam arról, hogy munkatársakat keresek. Talán elveszett a lényeges mondanivalóm a részletek között, elnézést, hogy nem voltam egyértelmű. 

Ahhoz, hogy fejlődhessen ez a munka, tehát mindazok a dolgok, amiket láthattok, olvashattok, és amiket a blogom orientáltságából látni lehet, ahhoz első körben arra lenne szükség, hogy azok jelentkezzenek, akik a fordításban szeretnének közreműködni. A fordítani való sok, de a fordító kevés... Több olyan munka is van előttem, ami miatt kevesebb időt fogok tudni tölteni a blogra szánt többi fordítani valóval.

Különböző dolgokra gondolok itt, például Elaine Tavolacci hetenkénti prófétikus írásaira, de más hasonlókra is. Úgy látom, hogy a blog több kapacitással rendelkezik, és amire az Úr kaput nyit, abba az irányba fog tovább bontakozni. Az biztos, hogy a fordításokra szükség van, ezt abból is látom, hogy rendszeresen kapok visszajelzéseket, hogy mennyire áldásos volt egy-egy itt olvasható írás, vagy prófécia. Én is hálás vagyok Istennek mindezekért, hiszen Tőle száll alá minden jó ajándék!

Hogyan dolgoznánk együtt a leendő munkatársakkal?
>>>
A fordításra jelentkező testvérekkel megbeszéljük, hogy milyen alapvető elképzeléseim vannak ezzel a munkával kapcsolatban, illetve neki milyen gondolatai, észrevételei, elképzelései vannak. Megnéznénk egy próbafordítást is, de természetesen mindenki a saját stílusa szerint végezhetné a munkát. Nem az irodalmi tökéletesség a célom, hanem a szerzőnek, illetve az Úrnak a gondolatait megragadni, és érthetően továbbadni az olvasók számára. Természetesen, ha valaki tapasztalt és igényes fordító, az csak hasznos, de tudom, hogy sokan vannak, sőt vagyunk (én is!) akiknek van még mit fejlődnie, sőt akár tanulnia másoktól. Attól függetlenül még a talentumainkat használni kell, mert akkor fejlődnek a legjobban, ha hagyjuk, hogy Isten gyakorlat közben fejlessze azokat - ez sokszoros tapasztalatom, akár tolmácsolásról, akár fordítói munkáról vagy más területekről legyen szó.

Ha sikerült egymásra találnunk, akkor beosztjuk egymás között, hogy ki mit tud elvállalni, a lefordított anyagokat elkülditek nekem, én pedig közzéteszem a blogon. Természetesen a munka során végig számíthattok a segítségemre! A további részleteket pedig majd egyeztetjük.

Ha kérdésed van ezzel kapcsolatban, vagy szeretnél bekapcsolódni, kérlek jelezd nekem (személyesen emailben is megteheted, vagy itt a Kapcsolat menüben).

Sok szeretettel várom a kérdéseiteket, vagy a jelentkezéseteket!

Gyuri

2012. július 26., csütörtök

2012 július 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 26.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Keljen fel a szellemed! Azt mondom neked, hogy jöjj fel ide, és szemléld a dicsőségemet, mondja az Úr. A dicsőségem most kiárad, te pedig megváltozol minden egyes találkozásunk által. A dicsőségem bemutatásra kerül, hogy átalakulást hozzon. Mélység mélységet hív elő, ahogy túláradóan áramlik a jelenlétem az életedbe. Közeleg a késői eső, hogy felgerjessze a szellemedet, és felemelkedést éljen át az egész lényed. Vajon nem mondtam meg neked, hogy úgy jövök el hozzátok, mint a késői eső -- mint a korai és késői eső együtt? Eljövök, és végigmoslak, és felruházlak erővel az előtted álló napokra. Zakariás 10:1a Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején!

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Szilárdítsd meg a hitet a lényed legbelső fundamentumában. Hozd összhangba a gondolataidat az Én igémmel való egyetértésre, mondja az Úr, mert megválaszolom a te hitedet azzal, hogy előhozom az Én igémet a te életedben. A királyságom áldásai és ígéretei elérhetőek mindenki számára, aki hisz. De hinned kell, és nem szabad hagynod, hogy az ellenség aláássa a hitedet a negatív és hitetlen gondolatokkal. Kelj fel, hogy mindent átvegyél, amit megadtam neked! Ésaiás 55:11 Úgy lesz az én igém, mely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen; hanem megcselekszi, amit akarok, és sikerre viszi, amire küldöttem.

2012. július 25., szerda

2012 július 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 25.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Minél nagyobb a benned kinyilatkoztatott dicsőség, annál nagyobb lesz a csata. A csata úgy van megtervezve, hogy győzelmet szerezz, és nem úgy, hogy vereséget szenvedj. A csata és a győzelem úgy van megtervezve, hogy bizonyságot szerezz Krisztus hatalmáról. Hát jöjj, és fordítsd vissza a csatát a kapunál; ne fuss el a harcból, hanem inkább fuss a harcra! Kihirdetem, hogy az ellenségeid le lesznek győzve, mondja az Úr. Lásd meg a hatalmamat, ahogy bemutatom azt neked és általad ezekben a napokban.
  
APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  
Legyetek résen egy ellenetek készült fegyver miatt, Én népem. Ez annak a kísértése, hogy átadjátok magatokat a dobzódásnak, ami azt jelenti, hogy túl sok időt és erőforrást fordítsatok a fizikai élvezetekre. Ez egy kifinomult támadás, ami arra készült, hogy elválasszon titeket a jelenlétemtől, és a világi dolgokra és az élet problémáira terelje a figyelmeteket. Tölts időt azzal, hogy tudatosan visszafordítsd a gondolataidat és az energiáidat a szellemi dolgokra -- a lényeges dolgokra, mondja az Úr. 1 Péter 4:3-6 Mert elég nékünk, hogy életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük: járván feslettségekben, kívánságokban, részegségekben, dobzódásokban, iszákosságban és undok bálványimádásokban. Ami miatt idegenkedve nézik, hogy ti már nem futtok velük együtt a kicsapongásnak ugyanabban az áradatában, és szitkozódnak. Akik számot adnak majd annak, aki készen áll megítélni élőket és holtakat. Mert azért hirdettetett az Evangélium a holtaknak is, hogy testben emberek szerint ítéltessenek meg, de éljenek Isten szerint szellemben.

2012. július 24., kedd

2012 július 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 24.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Vannak, akik aggódnak a saját szellemi fejlődésük miatt. És vannak, akik mások szellemi fejlődése miatt aggódnak. Ezért hát azt mondom nektek, hogy hozzátok őket Elém. Személyesen is gyertek hozzám, és ha másokkal kapcsolatban vannak gondolataitok és aggodalmaitok, akkor azokat hozzátok Hozzám. Hozzátok Elém őket imában. Hozzátok Elém őket szellemileg. Harcoljátok meg a hit nemes harcát őértük. Emeljetek zászlót az életetekben, hogy ők láthassák. Hogy követhessék azt a zászlót, amit megerősítettetek a Velem való kapcsolatotok által, mondja az Úr. Ne rettentsen el és ne beszéljen le titeket erről az ellenség munkája.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  
Szeretteim, egy új szellemi szintre hívlak benneteket. Amikor hívlak, akkor utat is készítek nektek, és gondoskodni fogok az utazásotokról. Nem kell félnetek attól, hogy kimaradtok belőle, hiszen a Szellemem vonzása fog késztetni titeket, hogy magasabbra vigyen. Nektek csak annyit kell tennetek, hogy átadjátok Nekem a vágyatokat, ami erre irányul, és alávetitek magatokat a Szellemem mozgásának és áramlatának, mondja az Úr. Készítsétek a szíveteket valami többre, mint amit valaha elképzeltetek! Efézus 3:20-21 Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb hogynem mint kérjük vagy elgondoljuk, Néki légyen dicsőség a Gyülekezetben a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Ámen!

2012. július 23., hétfő

2012 július 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 23.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Ne nyugtalankodj. Ne engedd, hogy az aggodalmaskodás gyötörjön. Hanem igazán jöjj ide mellém ebben a pillanatban, ahol te meg Én egyek lehetünk együtt. Ennek az egyesülésnek az egységében fogsz megerősödni, meggyógyulni és felbátorodni. Meg fogod kapni azt a bölcsességet, amire vágysz és amire szükséged van. Hát jöjj el velem egy pillanatra ezekben az időkben, hogy Velem legyél. Gyere el, és halld meg a hangomat, és tudd meg, hogy jeleket és csodákat fogok feltárni előtted. Akkor olyan dolgokat fogsz meglátni, amelyek kijelentik azt az irányt, amerre menned kell. Ezért figyelj, hogy meglásd azokat, amiket mutatni fogok neked. Tudd meg, hogy szokatlan jeleket és csodákat árasztok ki a népem között, amelyek bevezetnek téged a jelen korszak legvégébe. Stabilan megtartalak az igazság ösvényén, és azt cselekszem, hogy még jobban megismerj engem, mint amennyire most ismersz. Hát vess félre minden reménytelenséget, minden csüggedést, minden aggódást és nyugtalanságot, és jöjj, egyesülj Velem, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 
Az áttörésnek meg kell történnie. Azok a körülmények, amelyek eddig úgy tűntek, hogy ellenállnak annak, hogy véget érjenek, most utat fognak adni a megoldásnak. A mostani idő, amikor teljességre jutnak a dolgok, olyan lesz, mint a kellemes, frissítő eső, ami megtöri azt az aszályt és szárazságot, ami az egy helyben állással jár együtt. Olyan lesz ez, mint amikor átszakad egy duzzasztógát, és szabadon engedi a folyó mozgását, hogy a rendelt helyére ömöljön. Örvendezz, mondja az Úr! Vigyen téged a Szellemem folyama a rendeltetésedbe!
János 7:38 "Aki hisz énbennem, amint az Írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből."

2012. július 21., szombat

Új könyv arról, ahogy Isten szól hozzánk

Lynnie Walker
Lefordításra került egy nagyszerű könyv, (nem én fordítottam, csak segítettem benne), amit Lynnie Walker írt, és tíz különböző módot ír le, amelyeken Isten beszél hozzánk. Gégény Éva hozott létre egy webhelyet, ahol ingyen hozzáférhető, elolvasható, sőt letölthető a könyv magyar fordítása!

Itt található: http://dfmi.weebly.com/ 

A címe: Isten tízféle beszédmódja.

Ugyanitt más könyveket is találtok, amik nagyon izgalmas mennyei élményekről szólnak!

2012. július 20., péntek

2012 július 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 20.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Van egy nyílás, egy lehetőség ablaka, amely lehetővé teszi, hogy meglásd és megértsd, hogy a makacs ellenállásodat igazából arra használod, hogy a saját akaratodat valósítsd meg a különböző helyzetekben. Ezáltal tulajdonképpen a körülötted levőket kényszeríted, hogy valamilyen módon megváltozzanak, ez viszont a manipuláció egyik kifinomult formája. Ugyanakkor azt is tapasztalod, hogy nagyon nehezen haladsz, mivel folyamatosan azokba ütközöl, akik neked is ellenállnak. Ugye emlékszel, hogy azt fogod aratni, amit vetettél? Használd ki most ezt a lehetőséget arra, hogy elengedd a makacsságodat, hogy áttörés jöhessen az életedben, mondja az Úr.

1 Sámuel 15:23a Mert az engedetlenség olyan bűn, mint a varázslás, és a konokság, mint a bálvány és a házi istenek

Természetfölöttinek teremtve


Elaine Tavolacci

Természetfölöttinek teremtve

Egyik éjjel egy dalt hallottam álmomban. Amikor felébredtem, még emlékeztem is a szövegre és a zenére. Az volt a címe, hogy "Nem könnyű". Megnéztem az interneten, hogy van-e ilyen dal. Meglepődve tapasztaltam, hogy van egy ilyen dal, ami Superman-ről szól. Ezt találtam erről a Wikipédiában:

"Superman (It's Not Easy/Nem könnyű)" a címe annak a dalnak, amit egy amerikai énekes-dalszerző írt és készített felvételt belőle. A dal szereplője úgy beszél magáról, mint egy félreértett, bizonytalan emberről, és nem igazán olyan istenszerű figuraként, amilyennek mások látják őt; nem érzi olyan erőteljesnek és tökéletesnek magát, ahogy az emberek látják, ugyanakkor hisz abban, hogy ő több, mint ez a hősies, valószerűtlen figura. Arról beszél, hogy ő is a hétköznapi emberek küzdelmeit éli át, hogy igazán megismerje önmagát, hogy megfeleljen az elvárásoknak, és felelősségteljesen éljen, még így is, hogy tudja, az ő felelőssége még ennél is nagyobb. A dalszöveg megfogalmazása lehetővé teszi, hogy konkrétan Superman-re vonatkozónak vegyük, vagy bárki másra, aki úgy érzi, hogy mások olyan hősként tekintenek rá, mint amilyen "Superman" is.

Az Úr azt mondja: Én természetfölötti lénynek teremtettem a menyasszonyomat. Ne félj a természetfeletti világtól, hiszen oly sok minden van még, amit rajtad keresztül kívánok megtenni. Az a vágyam, hogy több olyan módon is használjalak téged, ami több annál, amit a természetes elméddel fel tudsz fogni. Arra hívom a népemet, hogy járkáló jelek és csodák legyenek. Csodákat bocsátok ki a kezeitek által, amelyek sokakat meg fognak döbbenteni, és tömegeket fognak üdvösségre vezetni. Természetfölötti élményeket fogok küldeni, amelyek szokatlanok az emberek között, azoknak adom meg ezeket, akik alávetették az életüket az Én igémnek. Azok, akik időt töltenek Velem a rejtekhelyen, egy nagyobb dimenzióban fognak megismerni engem. Az engedelmesség minden magvát le fogjátok aratni, és bőségesen fogtok részesülni az új borban. Azokat keresem, akikre rábízhatom a kenetem. Sokkal többre lettetek teremtve annál, amit ez a természetes világ tud kínálni. Még jobban fog sugározni rajtatok a dicsőségem, ahogy szorosabb kapcsolatban jártok Velem. Fel fogjátok ismerni a vezetésemet, és meg fogjátok ismerni az Én útjaimat. Ti az Én jelenlétem hordozóedényei vagytok, mert arra lettetek elhívva, hogy nagy dolgokat hajtsatok végre, és naggyá tegyétek az Én Királyságomat ezen a földön.

Ahogy Dániel eltökélte a szívében, hogy nem teszi tisztátalanná magát a király étkeivel, úgy ti is a hatalom bíbor palástjával fogtok előléptetésben részesülni, ha Nekem tetsző életet éltek. Ahogy ő is sértetlenül jött ki az oroszlánok verméből, a ti hiteteket is el fogom ismerni, amikor állhatatosak maradtok a lehetetlen helyzetekkel szembesülve. Ahogy Jánosnak is mutattam egy nyitott ajtót a mennyben, és azt mondtam, "Jöjj fel ide", úgy hívlak most benneteket is, hogy jöjjetek egy magasabb területre, és emelkedjetek új magasságokba. Ahogy a haldokló életben tartásához is szükséges a lélegeztetőgép, ugyanúgy engedjétek, hogy betöltsön benneteket az Én igém, és életet pumpáljon a lelketekbe. Hagyjátok, hogy az igém beépüljön a lényetekbe, egészen addig, amíg az elmétek megújul, és a testetek teljes alávetettségbe kerül. Az igém által fogom kijelenteni az Én titkaimat nektek. Ahogy időztök a jelenlétemben, azt fogjátok tapasztalni, hogy könnyedén meg lehet hallani a hangomat. Imádkozzatok gyakran szellemben, hogy felépüljetek a szentséges hitetekben. Hamarosan azt fogjátok tapasztalni, hogy amint folyamatosan kitartotok, mozdíthatatlanul és megingathatatlanul, azzá a természetfölötti lénnyé fogtok fejlődni, aminek teremtve lettetek, mondja az Úr.

János 14:12-14
Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.  

1 Korinthus 2:13-14
Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít; szellemiekhez szellemieket szabván. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni.

Róma 8:5-8
mert akik (hús)test szerint vannak, azok a (hús)test dolgain gondolkodnak (jár az eszük), akik pedig Szellem szerint, azok a Szellem dolgaival törődnek, mert a (hús)test gondolatvilága: halál, a Szellem gondolatvilága: élet és békesség, ezért a hústest gondolatvilága ellenségeskedés Isten iránt, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, mert nem képes rá, mert, akik (hús)testben vannak, Istennek tetszését nem képesek elnyerni

2012. július 19., csütörtök

2012 július 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 19.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ne legyenek közöttetek szakadások, Én népem! Az Én akaratom az, hogy békességben éljetek, amennyire lehetséges. A szakadás a büszkeségben gyökerezik, és Én azt szeretném, hogy ne ingereljétek egymást, és ne indítsatok harcot. Én ma arra hívlak benneteket, hogy legyetek alázatosak, és bocsássatok meg azoknak, akik megbántottak titeket, vagy szenvedést okoztak nektek. Legyen ez egy új nap és egy új időszak, az alázat és a megbocsátás napja, mondja az Úr.

Róma 12:18-21 Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak; mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjúhozik, adj innia, mert ha ezt teszed, eleven szenet gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél le a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd le.

2012. július 18., szerda

Oden Hetrick tiszteletes bizonysága a mennyről

Ez a felvétel egy csodálatos bizonyság és beszámoló a mennyről, ami megmelengette a szívemet, és hiszem, hogy a tiéteket is, olyannyira, hogy mindent meg fogtok - fogunk tenni azért, hogy minél jobban felkészüljünk, és minél több embernek segítsünk felkészülni!

Oden Hetrick 16 évesen adta át az életét Jézusnak, és nagyon sokszor járt a mennyben - nyolcvannál abbahagyta a számolást. Az itt elmondottakat ezek során ismerte meg és tapasztalta meg.

Köszönet Gégény Évának a fordításért és az alámondásért!Ha nem jelenik meg a video, akkor kattints ide: http://www.youtube.com/watch?v=wj8iPwa6KFE&feature=youtu.be

2012 július 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 18.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vedd fel azt a pozíciót, amelyben teljesen átadod magad a Szellememnek, mondja az Úr. Csakis ezen a módon leszel képes engedni azoknak a helyreigazításoknak, amelyeket azért kapsz, hogy visszakerülj a szellemi folyamba. Legyél tudatában, hogy a lelked ellensége meg fogja próbálni eltorzítani ezeknek a változásoknak az értékességét, azáltal, hogy eléri nálad, hogy saját magadra koncentrálj, és kárhoztatásban részesülj. A fenyítés igazi értékessége azt a célt szolgálja, hogy az életed problémái megoldódjanak, és ezáltal az erőfeszítéseid eredményesebbek legyenek. Ha engedsz ennek a folyamatnak, az nagy hasznodra lesz, de tudatosan vissza kell utasítanod azt, hogy a testi természeted makacsul ellenálljon.

Zsidókhoz írt levél 12:11 Bármely fenyítés ugyan pillanatnyilag nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa megedződtek.

2012. július 17., kedd

Technikai segítség

Kedves Olvasók!

Az utóbbi időkben többször is láttam a levelezőrendszerben, hogy vannak olyan feliratkozások beindítva, amik végül is nem lettek megerősítve (aktiválva). Korábban ilyenkor írtam segítő szándékkal egy emailt arra az emailcímre, ami meg lett adva, de látni lehet, hogy nem sikeres a regisztráció, viszont többször is volt, hogy nem kaptam választ sem. Ezért írok ide Nektek:

Annak, hogy befejezetlen regisztrációk történnek két fő oka lehet: 
  • vagy valaki más regisztrálta egy ember emailcímét (ilyet ne tegyetek!), és természetesen amikor az az ember megkapta a visszajelző emailt, amiben a linkre kattintva kell megerősíteni (aktiválni) a feliratkozást, akkor nem tette meg, hiszen nem ő akarta (ebben az esetben az én segítő szándékú levelem is csak további zaklatás lehet neki, ezért sem írok a későbbiekben ezekre az emailcímekre);
  • vagy pedig tényleg saját szándékából indította el a feliratkozást (regisztrációt) valaki, csak éppen az első kattintások után angol szöveget talált, és nem tudta biztosan, hogy mit kell tennie, vagy valamilyen más problémába ütközött, ezért félbeszakadt a folyamat.
Amennyiben ez a probléma lépett fel bárkinél, kérem, hogy jelezze nekem, írjatok egy közvetlen üzenetet nekem a Kapcsolat menüponton keresztül, és szívesen segítek a regisztrációt elintézni!

Ha bármi további kérdésetek vagy észrevételetek van, szintén írjatok bátran, örömmel veszem!

Gyuri

212 július 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 17.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, Én megyek előttetek, amikor arra törekedtek, hogy megismerjetek Engem, és még többet a királyságomból és az örökkévaló célkitűzésekből. Felfedem előttetek az ősi ösvényeket, és olyan úton vezetlek titeket, amit eddig nem ismertetek. Az értelmetek megvilágosodik, hogy még teljesebben ismerjétek meg az elhívásotokat és az ösvényt, amit megnyitottam számotokra, mondja az Úr.

Hóseás 6:3 hogy megismerjük, törekedjünk megismerni az Urat. Mint hajnal, oly biztos kijövetele, és eljön, mint az eső hozzánk, mint országöntőző tavaszi eső.


2012. július 16., hétfő

2012 július 16.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 16.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Én vagyok az Úr, aki vigyáz rád. Elfelejtetted, hogy ismerlek? Ismerem a nehézségeidet. Ismerem azokat a dolgokat, amelyekkel küszködsz. Tudom, mik azok, amiken gondolkodsz, és amikre elszántad magad. Ismerem az indítékaidat és a hozzáállásodat. Mindent tudok rólad. Jobban ismerlek, mint ahogy te ismered magadat. Én folyamatosan vezetlek és vezérellek téged. Soha nem hagytalak el, és nem is fogok soha eltávozni tőled. Mindent ismerek, ami előtted van; mindazokat, amik még nem teljesedtek be. Tudom, milyen terve van veled az ellenségnek. És mivel Én mindezeket tudom, ezért képes vagyok a te érdekedben munkálkodni, és képes vagyok átvinni téged a viharokon és a kétségbeesés völgyein, és a háborúkon, amikkel szembetalálod magad. Képes vagyok elvinni téged a szabadság és győzelem helyére, ha úgy döntesz, hogy hinni fogsz Bennem, bízni fogsz Bennem, és Velem fogsz járni, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Egy rövid kiigazítási időszakban vagy, amikor lehetőségeid adódnak majd arra, hogy olyan változtatásokat tegyél meg, amelyek még precízebben szolgálják ki a szükségeidet és az igényeidet. Maradj lenyugodva ebben az időben, és nehogy megengedd, hogy a stressz ellopja a békességedet. A bölcsesség bőven árad rád, hogy megtalálhasd minden helyzet kezelésének a leghatékonyabb módját, mondja az Úr. Hadd vezesselek!
Zsoltárok 29:11 Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel.

2012. július 15., vasárnap

További szokatlan mennyiségű eső a távol-keleten

Legutóbb az indiai özönvízszerű esőzésekről és a 900.000-es kitelepítésekről írtam, most az origo számol be a Japánban beköszöntött hasonló eseményekről:

"Soha nem látott, özönvízszerű eső zúdult Japán déli részére. Az áradásokban és földcsuszamlásokban legalább húsz ember meghalt, 400 ezer embert kiköltöztetnek a lakhelyéről. [...]"

A részletesebb hír a lenti linkre kattintva található meg az origo.hu oldalán.

Ezekről azért érdemes tudni, mert úgy gondolom, hogy olyanok már-már, mint Isten óráján az utolsó másodperceket jelző kattanások. Nem kell meglepődnünk ezeken, inkább ébresszenek fel bennünket: végezzük az Úr munkáját állhatatossággal, amíg  lehetőségünk van.

2012. július 13., péntek

2012 július 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 13.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Tömegekhez szólok azzal, amikor azt mondom, hogy a figyelemre és elismerésre irányuló törekvésed egyszerűen egy önző ambíció, amelynek során azt keresed, hogyan tudnál egyedi módon megmutatkozni. De az Én célom számodra az, hogy olyan edény legyen belőled, akin az Én Szellemem megmutatkozása tud átáramlani, amit nem hátráltat a tested. Nem kell kikövetelned és kiharcolnod a pozíciót, vagy összehasonlítani magadat másokkal. Egyszerűen legyél az, akinek teremtettelek, és teljes mértékben add át magad a céljaimnak, amiket benned és általad akarok elvégezni. Még ha esetleg meg is kapod azt a figyelmet, amire szerinted szükséged van, az is csak üres és hiábavaló dolog. Legyen stabilan kiépítve a Velem való titkos közösséged, mondja az Úr.

János 7:4a "Mert senki sem cselekszik semmit titokban, aki azt akarja, hogy nyilvánosan elismerjék őt."

2012. július 12., csütörtök

2012 július 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 12.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az atyafiak vádlója felkelt, hogy hibáztasson titeket, Én népem, mondja az Úr. Álljatok őrt a bűntudat, a szégyen és a kárhoztatás miatt! Utasítsátok vissza, és ne hagyjátok, hogy beléphessen az ellenség! Álljatok erősen az igazságban és az Én irántatok való irgalmam, jóságom és kegyelmem ismeretében. Ez a támadás úgy van eltervezve, hogy letérítsen az útról, és elvonja a figyelmeteket a szellemi összpontosításról. Legyetek erősek, és őrizzétek meg a figyelmetek fókuszát!

Zsoltárok 86:5 Mert te jó vagy, Uram és megbocsátó; és nagy kegyelmű mindenkihez, aki hozzád kiált

2012. július 11., szerda

Vége a szabadságnak Amerikában?

Eddig még csak a kedvenc weboldalak listáján szerepelt nálam az "IDŐK JELEI" weboldala, de most egy konkrét cikket is szeretnék a figyelmetekbe ajánlani.

Elöljáróban még annyit: nemrég Rick Joyner is írta (itt), amit a Magyarországon is közismert, Az aratás című könyvében is olvashatunk, hogy megmutatta neki az Úr, hogy Amerikában egyre jobban el fogják veszíteni azt a szabadságot, ami addig természetes volt (a volt kommunista országokba pedig lépésről lépésre beköszönt a szabadság, ahogy azóta azt is elkezdtük megtapasztalni, fokozatosan). Az USA mára már valóban nem az az ország, aminek eddig ismertük....

Gondolkodjunk el, nekünk milyen lehetőségeink vannak még, és ez milyen felelősséggel jár számunkra.

Az Idők Jelei cikkét itt olvashatjátok:

Nagy mennyiségű aranyat találtak

A Breaking Christian News az Israel National News cikkére hivatkozva beszámol róla, hogy a múlt héten egy ásatáson nagy mennyiségű aranyat találtak Izraelben.

[illusztráció]

Ez az egyik legnagyobb arany lelet, amit az országban valaha találtak. A július elején talált kincs több mint 100 arany érméből áll (és több mint 100.000 dollárra becsülik az értékét), amit egy, a keresztes hadjáratok idején folyó csata helyszínén rejtettek el. A helyszínen már 30 éve folynak az ásatások.

Eddig a hír --- Ami a hírről eszembe jutott: igenis érdemes hinni Isten ígéreteiben: ha azt mondta, hogy nekünk adja a "rejtekhelyek gazdagságát", akkor kitartóan kell alkalmazni a bibliai útmutatásokat ("kérjetek ..." "keressetek ..." "zörgessetek ..." "adjatok ..."), mindezt hittel párosítva, és Jézus tanítása alapján ennek meglesz az eredménye!

"Adjatok, s nektek is adni fognak, igaz mértékkel, megnyomottan, megrázottan túlöntik majd az öletekbe. Mert amely mértékkel ti mértek, nektek is azzal mérnek vissza." (Lukács 6:38)

"Én is azt mondom nektek: kérjetek és adni fognak nektek, keressetek és találni fogtok, zörgessetek, megnyitnak majd nektek. Mert mindenki kap, aki kér; talál, aki keres; és a zörgetőnek meg fognak nyitni." (Lukács 11:9-10)


O.Gy.

2012 július 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 11.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Annak az ideje van most, amikor gyakorlati módon fogod hasznosítani a vetés és aratás szellemi törvényének a működését. Sok dolog most jut teljességre vagy tetőpontra, te pedig képes leszel felismerni, és elkezded megérteni az aratásod eredményét. Nem mindenki fog örömmel aratni, de akik szomorúsággal aratnak, lehetőséget kapnak egy újrakezdésre. Készítsd a szívedet, hogy a földed ne legyen kemény vagy ne maradjon vetetlen ugar, mondja az Úr.

Galata 6:7 Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is

2012. július 10., kedd

2012 július 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 10.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, keressetek tartós megoldást a makacs problémákra. Jól haladtok, de még nem egészen jutottatok el a győzelemre. Ez nagyrészt olyan dolgok miatt van így, amelyeket nem ti tudtok befolyásolni, hanem más emberek kezében vannak. Nyugodjatok meg abban a bizonyosságban, hogy Én a ti oldalatokon állok, és veletek vagyok. A Szellemem sodrása a biztos diadal helyére fog vinni titeket, mondja az Úr. Csak menjetek tovább, és ne adjátok fel!

2 Korinthus 2:14 De hála az Istennek, aki mindig diadalmenetben hordoz minket a Krisztusban, és az ő ismeretének illatát nyilvánvalóvá teszi általunk minden helyen.

2012. július 9., hétfő

2012 július 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 9.


A TROMBITA BILL BURNS:
Hallom, ahogy azt mondja az Úr, hogy gyertek, és álljatok helyre! Engedjétek, hogy helyreállítsalak titeket. Engedjétek, hogy megerősítselek titeket. Engedjétek, hogy teljes mértékben behozzalak a királyságomba, és annak áldásaiba. Mert Bennem éltek, mozogtok, és birtokoljátok a létezéseteket. Mivel Bennem vagytok megelevenítve, ezért minden lehetséges nektek. Mindaz, amit nektek adtam, a tiétek jog szerint, örökség szerint, és amint felszabadítjátok a hiteteket, kapni fogtok. Ezért jöjjetek megújult reménnyel és várakozással! Rázzátok le a kételyeket és a félelmeket, amelyek eddig gyötörtek, és merjetek hinni még egyszer teljes mértékben! És ebben a királyságban gyarapodni fogtok, és az áldásaim kettős mértékét fogjátok megkapni, mert Én vagyok a ti Istenetek; Az, aki nem csak megmentett benneteket, hanem aki már gondoskodott is rólatok. Újra mondom, gyertek! Örvendezzetek a mai nap áldásaiban! Ne engedjétek meg magatoknak, hogy elfeledjétek, hogy a jókedvem ideje van. Most, a jókedvem idején hit által átvehetitek mindazt, amit készítettem nektek teljes mértékben, és mindenestől. Gyertek és vegyétek át.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Szabadítsd fel magadat minden lelki rögeszme alól. Engedj el mindent, ami visszatart a potenciális győzelmedtől. Olyan gondolatokról beszélek, amik állandóan visszatérnek, mint egy forgóajtó, amik nem a leghasznosabbak számodra. Nem fogsz tudni előre haladni mindaddig, amíg teljes mértékben fel nem hagysz azzal, hogy táplálod magadban az áldozati szerepedet. Bocsásd meg és felejtsd el, mondja az Úr.
Filippi 3:13 Testvéreim, én nem olyannak számítom magam, mint aki már elérte azt, de egyet: azt, ami hátam mögött van, elfelejtettem, az után, ami előttem van, kinyújtom kezemet

2012. július 6., péntek

2012 július 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 6.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Csendesedj el, és ismerd fel, mi az, ami akadályozza a Szellemben való járásodat. Vannak olyan emberek, akiknek meg kell, hogy bocsáss, és olyan dolgok, amiket el kell engedned, hogy eléggé szabad lehess ahhoz, hogy akadálytalanul haladhass a Szellemem áramlatában. Ehhez viszont annyira el kell csendesedned, hogy megláthasd és megérthesd, mennyire fontos, hogy tiszta maradj szellemileg, értelmileg és érzelmileg. Máskülönben lesznek olyan dolgok a természetes világban, amelyek leszívják a fizikai és szellemi energiádat. Itt az idő, hogy elbánj minden hamissággal, mondja az Úr.

Ézsaiás 55:7 Hagyja el útját az istentelen, és gondolatait a bűnös ember! Térjen vissza az Úrhoz, aki megkönyörül rajta, és Istenünkhöz, mert ő nagylelkű a megbocsátásban!

2012. július 5., csütörtök

2012 július 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 5.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Olyan népet keresek, akikben megbízhatok, hogy az Én akaratomat megteszik tiszta szívvel. Ez egy olyan nép, amely teljes mértékben odaszánta és odaszentelte magát az Én céljaimra, akik fölemelkednek a testi és a világi dolgok fölé, hogy valóban a Szellemben járjanak. Az ő füleik az Én szavamra vannak hangolva, és gondosan követnek minden utasítást, anélkül, hogy önző büszkeség, vagy személyes érdek, vagy az elismerés iránti igény lenne bennük. Olyan népet keresek, akik az Én nevemről nevezett nép lesznek, mondja az Úr.

Ézsaiás 42:6-9 Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöczből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket. Én vagyok az Úr, ez a nevem, és dicsőségemet másnak nem adom, sem dicséretemet a bálványoknak. A régiek ímé beteltek, és most újakat hirdetek, mielőtt meglennének, tudatom veletek.

2012. július 4., szerda

Szellemi földrengés a Közel-Keleten

Szellemi földrengés rázza meg a Közel-Keletet,
ahogy a Szent Szellem "tűzbe hozza" a dolgokat


A Breaking Christian News összefoglalója a CBN News weboldalán megjelent beszámolóról.

Teresa Neumann - 2012 július 4.

"Egyetlen kormány, egyetlen vezető sem tudja megállítani a közbenjárást az egész világon. Ezért nekünk, mint hívőknek, imádkoznunk kell, hogy Isten továbbra is erőteljesen terjessze ki az Evangéliumot a föld legvégső határáig." Tim Doyle


(Izrael, Jeruzsálem) - Miközben néhány évvel ezelőtt a Mekkába vezető Hadzs zarándoklaton vett részt, Ali (akinek a vezetéknevét nem áruljuk el), Jézussal találkozott álmában.

"Jézus először megérintette a homlokomat az ujjával", mondta. "Majd miután megérintett, azt mondta: 'Hozzám tartozol.'"

"Úgy döntöttem, hogy nem járom végig a Hadzs zarándoklatot" tette hozzá Ali. "Kerül amibe kerül, azt a Hangot fogom követni."


Egy CBN beszámoló szerint, Ali bizonysága az egyik azok közül, amelyek a "More Than Dreams" (Több mint álmok) című dokumentumfilmben szerepelnek.

Az e3 Ministries szolgálója, Tim Doyle azt mondta: "Az egész Közel-Keleten hallunk álmokról és látomásokról. Olyan emberekről is szoktunk hallani, akik még csak nem is gondoltak addig Jézusra úgy, mint Megváltóra ... ezek az emberek újra és újra álmokat látnak."

Doyle szavait idézve arról írnak, hogy a Közel-Keleten folyamatban levő forradalom mögött egy szellemi földrengés van. "Ember!" folytatja Doyle, "ahogy a dolgok elkezdenek tűzbe jönni ... a Szent Szellem még erőteljesebben munkálkodik."

- - - - -
Források:
Fordítás: Országh György

2012 július 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 4.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, azt akarom, hogy figyeljetek a hangomra. Buzdítást akarok szólni a lelketeknek, és magasabb helyekre akarlak vezérelni a szellem birodalmában. Bölcsességet és kijelentést akarok adni nektek a királyságomról, mondja az Úr. De ehhez az kell, hogy megnyissátok a szíveteket arra, hogy átvegyetek mindent, amit készítettem nektek, csendesítsétek le a lelketeket, és szellemileg észleljetek. Csendesítsétek le a testeteket; figyeljétek, halljátok meg és értsétek meg, amit mondok nektek.

János 10:27 "Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem"

2012. július 3., kedd

Egy új Nagy Ébredés

Rick Joyner

Egy új Nagy Ébredés
Az élet ösvénye, 20. rész

2012 27. hét
Heti Üzenet (Word for the Week)

Ahogy a Jelenések könyvében olvashatunk róla, lesznek olyan királyságok, amelyek az Úr királyságaivá lesznek, ami azt feltételezi, hogy egy átváltozáson fognak keresztülmenni ahhoz, hogy az Övéi lehessenek. Az Ésaiás 60:1-3 összhangban van ezzel, mert azt mondja, hogy amikor "sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket", akkor az Úr dicsősége meg fog mutatkozni az Ő népe által. Ahogy a következő igevers állítja, "népek jönnek világosságodhoz". A nemzetek tehát végül is a világossághoz fognak jönni, és ahogy ez a fejezet folytatja az események részletezését, a gazdagságukat, sőt a fiaikat és leányaikat is elhozzák. Van tehát egy biztos prófétai kijelentésünk arról, hogy bármennyire nagy lesz a sötétség, a világosság diadalt fog aratni.

2012. július 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 3.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Állj készenlétben, hogy átvehesd a bölcsességet, amelyre ahhoz van szükséged, hogy az idegesítő, bonyolult problémákat meg tudd oldani. Megadom neked a szükséges megoldásokat, és békességet hozok a zaklatott lelkednek. Nehogy megengedd a kétségbeesésnek, hogy megakadályozzon abban, hogy átvedd az instrukciókat, amelyek hasznos fejleményekre vezetnek az aktuális dilemmád kapcsán. Vedd föl a hit pozícióját, és tudd, hogy Én tökéletes értelmet fogok adni neked, és igazgatom a lépéseidet, mondja az Úr.

Példabeszédek 24:3 Bölcseség által építtetik a ház, és értelemmel erősíttetik meg.

2012. július 2., hétfő

Örömhír és buzdítás

Kedves Olvasók és Támogatók!

Szeretném kifejezni a köszönetemet mindenkinek, aki akár névvel, akár névtelenül támogatja ezt a szolgálatot, amit a blogon láthattok, és amit, a hírlevélre regisztrált olvasókkal együtt, akár emailben, akár közvetlenül a blogon, valamint a facebookon, és más weboldalak által is, általam ismert és ismeretlen önkéntes terjesztők által is, naponta összesen több százan olvasnak és épülhetnek belőle, buzdítást, megerősítést és vigasztalást vehetnek a Szent Szellem aktuális munkája által! A Mennyei Atyánké és az Úr Jézus Krisztusé legyen minden dicsőség mindezért!

Szeretném azt az örömhírt megosztani veletek, hogy Isten megindította az adakozók szívét, és látható és érezhető, hogy ha ez így folytatódik, akkor az az álom, amit Isten adott, hogy ez a szolgálat akadálytalanul működhet, sőt fejlődhet is hosszútávon, meg tud valósulni!

Jelenleg is több olyan fordítói munka folyik, amit kisebb-nagyobb mértékben támogatni tudnak Istentől erre indított emberek. A célzott támogatások, valamint az időről-időre érkező adományok által azt bizonyítjátok, hogy tapasztaljátok és tudjátok, hogy Isten közvetlenül munkálkodik a személyes életetekben és az Ő eklézsiája életében mindezekkel az áldásokkal. Szeretném külön kiemelni, hogy mindenkinek köszönöm az imatámogatást is, mindazoknak, akik a szívükön hordozzák ezt a munkát, nagyon köszönöm, az Úr áldjon meg és erősítsen meg benneteket!

Dicsekedik lelkem az Úrban; s hallják ezt a szegények és örülnek.
Dicsőítsétek velem az Urat, és magasztaljuk együtt az ő nevét!
Megkerestem az Urat és meghallgatott engem, és minden félelmemből kimentett engem.
A kik ő reá néznek, azok felvidulnak, és arczuk meg nem pirul.
Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.
Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket.
Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, a ki ő benne bízik.
Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert a kik őt félik, nincs fogyatkozásuk.
Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de a kik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.
Zsoltárok 34:3-11

2012 július 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 július 2.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Azt prófétálom nektek, Én népem, hogy bizony úgy lesz, hogy meglátjátok az Úr jóságát az élők földjén. Nem csak az élők földjén, hanem azon a földön, ahol ti éltek. Az a hely, amelyet ti laktok ezen a Földön, hozzátok tartozik. A tiétek, hogy uralkodjatok rajta. Mert Én az Én Szellemem erejét adtam nektek, és ezáltal az erő által jön a Szentséges uralma. Hát keljetek fel, és vegyétek a kezetekbe az irányítást! Távolítsátok el a káoszt, ami az életetekben van! Szilárdítsátok meg Isten békességét! Éljetek és lakjatok Isten örömében! Értsétek meg, hogy Én a ti oldalatokon állok. Nem fogok elmaradni tőletek. Sohasem hagylak titeket segítség nélkül ezen a földön. Erre az időre vagytok elhívva, mondja az Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Királyokká és papokká tettelek benneteket, hogy Velem együtt uralkodjatok az Én királyságomban. Hatalmat adtam nektek ahhoz, hogy felkeljetek és szembeszálljatok a nyomorúságokkal, és megszerezzétek a győzelmet. Gyakoroljátok a hatalmatokat, és Én a lábaitok alá vetem az ellenséget. Ne hagyjátok, hogy az ördög kikészítsen titeket, mondja az Úr. Legyetek erősek, bátrak és diadalmasok!
Róma 16:19-20 Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok; de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban. A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. Ámen.