2012. június 30., szombat

900 000 embernek kellett elhagynia az otthonát

A Breaking Christian News tudósít a Gospel for Asia híradásáról:

Mivel a monszun esőzések semmi jelét nem mutatják annak, hogy alább hagynának Északkelet-Indiában, az ott lakók azzal a szörnyű valósággal kell, hogy szembesüljenek, hogy elveszítik mindenüket, éhezniük kell és akár meg is halhatnak.

Eddig már több százan veszítették életüket a pusztításban, és 900.000 embernek kellett elhagynia az otthonát, mondta Nilamoni Sen Deka, Asszám állam mezőgazdasági minisztere.

Az özönvíz 58 Gospel-for-Asia gyülekezeti épületet és hat Bridge of Hope központot is elért, ami körülbelül 1000 hívő számára teszi lehetetlenné a gyülekezetbe való eljutást, valamint 716 gyermek maradt oktatási lehetőség nélkül.

Több ezer tehetetlen ember kényszerült arra, hogy teljesen kiürítsék az otthonukat, akik most élelem és ivóvíz nélkül maradtak. Az árvíz elöntötte az utakat és tönkretette a kommunikációs csatornákat.

Miután három napja zúdult a vízáradat, az egyik helybéli lelkipásztorunk felhívott bennünket, és elmondta, hogy a gyülekezetéből a hívők kimerültek, el vannak ázva, és el vannak gyengülve. Az Asszám államban élő emberek közül sokan szenvednek a láztól, megfáztak és köhögnek a monszun évszak beköszönte miatt.

"Sok tennivaló van", mondja a GFA (Gospel for Asia - Evangélium Ázsiának) elnöke, K.P. Yohannan, "most is és az előttünk álló hónapokban". A Gospel for Asia Szeretetszolgálat csapatai már elkezdték a sürgősségi segélymunkálatokat, a magas vízállás és az alámosott utak azonban akadályozzák őket. A csapatok abban reménykednek, hogy a lehető leghamarabb elkezdhetik a hosszútávú segélyezési munkálatokat.

"Kérlek, imádkozzatok velünk a misszionáriusainkért, akik ezekben a nehéz napokban végeznek szolgálatot", mondta Yohannan. "Köszönjük, hogy törődtök a szenvedőkkel és a tehetetlen emberekkel."

- - -
Fordítás: Országh György

2012. június 29., péntek

2012 június 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 június 29.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Meghallgattam az imáidat, amiket olyan dolgokért mondtál, amelyek a te felelősséged területén túl vannak, és Én látom a hitedet, és felelek rá. Csak nézd és csodáld az imádra jövő választ! Magasabbra és messzebbre jutottál, mint amit valaha lehetségesnek tartottál, Én pedig gyönyörködöm abban a vágyadban, hogy magasabbra juss a szellemi megértésben és hogy azon a szinten gyakorolhasd a hitedet. Jól van, szeretett szolgám, mondja az Úr.

Máté 25:23 Monda néki az ő ura: Jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután; menj be a te uradnak örömébe.

2012. június 28., csütörtök

2012 június 28.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 június 28.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Kelj fel a szellem birodalmában, és szólj a hegyedhez, ahhoz a hegyhez, ami hatalmasként dereng fel előtted, amiről nem tudod, hogyan kerüld meg vagy hogyan juss át fölötte. Hatalmat adtam neked, hogy elmozdítsd az utadból, hogy akadálytalanul haladhass. Vannak dolgok, amikkel nem vagy képes elbánni a természetes szinten, de Velem minden lehetséges, mondja az Úr. Szólj ehhez a hegyhez az Én nevemben!

Márk 11:23 Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott.

2012. június 27., szerda

2012 június 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 június 27.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az a vágyam, kedvesem, hogy az engedelmességed kiemelkedő fontosságú legyen számodra, és hogy ne tegyél semmit a vezetésemtől függetlenül. Olyan időben élsz, amikor rengeteg olyan dolog van, ami elvonja a figyelmedet, és folytonos csábítások akarnak rávenni, hogy testi vágyakat elégíts ki, amelyek magukkal húznak, hogy lekerülj az útról és kikerülj a Szellemem sodrásából. Pedig nem nagy dolog arra adni a szívedet, hogy azt tedd, amit Én bíztam rád, és oda menj, ahová Én akarom, mondja az Úr.

János 5:19 Felele azért Jézus, és monda nékik: Bizony, bizony mondom néktek: a Fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert a miket az cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a Fiú is cselekszi.

2012. június 26., kedd

2012 június 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 június 26.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azok az emberek, akik egykor megvetettek téged, újra feljöttek, hogy felülvizsgálatot tarts. Használd ki ezt a lehetőséget arra, hogy teljes mértékben elengedd őket, és ne hagyd, hogy azok a régi, negatív érzések és a kárhoztatás újra felszínre jöjjenek. Boríts fátylat a múltra, aztán menj tovább. A mostani időszakban szabadnak kell lenned minden köteléktől, hogy ki tudd használni a Szellemem következő hullámát, mert az tényleg úgy közeledik, mint a dagály. Ahhoz, hogy átéld a Szellemnek ezt a mozgását, mindössze annyit kell tenned, hogy állj készen a fogadására, mondja az Úr.

Róma 8:5 Mert akik testi emberek, azoknak a test dolgain jár az eszük; akik pedig szellemiek, azoknak a Szellem dolgain.

2012. június 25., hétfő

Belépés a rejtekhelyre (angol) Patricia King

Kattints ide a megtekintéshez / Click here to watch

Patricia King beszél az Úrral való bensőséges személyes kapcsolatról, a saját tapasztalatairól és mindenki számára hasznosítható igazságokról. Nagyon tetszik a személyisége is ennek a testvérnőnek, és persze amiről beszél, illetve ahogyan tanít. Nagyon igei és nagyon szellemi is egyben. Ha nem is tudtok angolul, javaslom, nézzetek bele, hadd érezze meg a lelketek és a szellemetek az üzenet áldását. 

Remélem hamarosan minél több ilyen rövidebb-hosszabb videó is lefordításra kerül (a fordítás alatt álló könyvek mellett). Köszönöm az imáitokat, és az anyagi támogatást is, a hajlandóságotokat, és hogy a szíveteken viselitek Isten szíve vágyát és céljait, hogy minél jobban megismerjük Őt!

2012 június 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 június 25.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Keljetek fel, Én népem, mert valóban most van a legkellemesebb órátok. Ez nem csak egy szófordulat, hanem egy szellemi igazság. Mert az a szándékom, hogy egy dicsőséges egyházat hozzak elő. És meg is fog történni. Hát azt mondom, keljetek fel! Rázzátok le a csüggedés szennyét. Harcoljátok meg a hit nemes harcát a csüggedés erői ellen. Bizony, diadalmaskodni fogtok, mert Én vagyok veletek. Veletek vagyok, hogy megerősítselek és elhordozzalak titeket az élet megpróbáltatásain keresztül. Veletek megyek a tűzön át és a vízen is. Veletek leszek, amikor a szél elsodor benneteket az Én céljaim teljességébe. Keljetek fel, és emeljétek fel a kezeket, amelyek erőtlenül voltak leeresztve. Az erőtlen lépteiteket erősítsétek meg. Azok, akik velem jönnek és az Én erősségemre és hatalmamra támaszkodnak, övék lesz a győzelem. Megszabadítalak benneteket mindentől, ami hátráltat. Eltávolítom előletek a botrányköveket, amiket az ellenség tett az ösvényetekre. Utat készítek nektek, hogy bejöjjetek a rendeltetésetek teljességébe. Mert el lett határozva a mennyei tanácsban, és meg lesz valósítva az Én Szellemem által, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Nehogy megengedd, hogy a csalódás vagy a csüggedés aláássa a hitedet. Erősnek kell maradnia a hitednek, ha meg akarod kapni amit ígértem, mondja az Úr. A hitetlenség az ellenséged. Róma 4:20 Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek.

2012. június 22., péntek

2012 június 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 június 22.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Figyeld a kiváló lehetőségeket arra, hogy előre lépj abban a folyamatban, amit Én adtam az életedbe. Vannak dolgok, amire téged állítottalak be és téged választottalak ki, de ezek nem mindig eget rengető vagy egy egész életet megváltoztató dolgok. Egyszerűen olyanok, amelyek áldást hoznak neked és másoknak, ahogy haladsz az időszakok és események sodrában. Ne habozz megtenni azt, ami az utadba kerül, vagy ami éppen következik. Ne félj, mondja az Úr, mert Én igazgatom a lépéseidet.

Zsoltár 37:23 Az ÚR irányítja annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki.

2012. június 21., csütörtök

2012 június 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 június 21.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, az Én akaratom és vágyam az, hogy ne csak magatokat tegyétek stabillá a jelenlétemben, miközben a Szellemben jártok, hanem azt is szeretném, hogy tegyétek stabillá a jelenlétemet, a hatalmamat és a dicsőségemet azokon a területeken, ahol éltek és dolgoztok, hogy soha ne legyek távol tőletek, mondja az Úr. Állandóan ápoljátok a békességet és az igazságot magatokban és a környezetetekben. Ti valóban a világ világossága vagytok; ragyogjon a fényetek, hogy bevilágítsa a sötétséget, igen, még a sűrű sötétséget és homályt is a földön.

2 Korinthus 4:6 Mert az Isten, aki azt mondta: világosság ragyogjon a sötétségből! - világosságot gyújtott szívünkben, hogy az Isten dicsősége ismeretének világosságát ragyogtassuk Jézus Krisztus arcán.

2012. június 20., szerda

Működő csodák

Tekintsétek meg Patricia King beszélgetését Dennis Walker-rel. A magyar alámondásos videó fordítása Gégény Évának köszönhető! (Éva szolgálati weboldala: Dunamis Family of Ministries - magyar és angol honlap)

Az eredeti angol nyelvű videó az XPmedia.com oldalon található.Aki az emailben nem látja megjelenni a videót, kattintson fent a cikk címére!

2012 június 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 június 20.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A közbenjáróimhoz szólok most, hogy amikor hívlak titeket, hogy végezzétek az ima munkáját, akkor mindegy milyen közel áll hozzátok vagy milyen távol áll tőletek, azt szeretném, hogy csak a Szellemem vezetése szerint imádkozzatok. Ne vegyétek figyelembe a saját érdekeiteket egyetlen helyzettel kapcsolatban sem. Utasítsátok vissza azt, hogy érzelmileg belevonódjatok egy adott helyzetbe, inkább lépjetek Szellemben, és tegyétek meg, amit megparancsolok, mondja az Úr. Én azokat keresem, akik engednek nekem, mint az Én akaratom eszközei.

Jakab 5:16b Nagy ereje van egy igaz ember buzgó könyörgésének.

2012. június 19., kedd

2012 június 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 június 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ráveszlek titeket arra, hogy kénytelenek legyetek nagyobb magasságokba és nagyobb mélységekre elérni. A szellemiségetek felszínét lefölözni már nem lesz elegendő. Az az Én vágyam, hogy növekedjetek a királyság ismeretében és megértésében. A Király minden egyes gyermekének van egy létfontosságú szerepe a nagy tervezetben, és itt az ideje, hogy ti, Én gyermekeim, fellépjetek és megtegyétek a részeteket, mondja az Úr. Most részesültök a győzelemre való gondos előkészítésben és kiképzésben.

Efézus 4:16 Akiből az egész Test, szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve az Ő segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a Testnek növekedését a maga fölépítésére szeretetben.

2012. június 18., hétfő

2012 június 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 június 18.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Én népem, keljetek fel elszántan! Jöjjetek be teljesen a királyságba, ami számotokra lett elkészítve; az Én királyságom; a dicsőség királysága; az a királyság, ahol békét, örömöt és szeretetet találtok. Fordítsátok a szíveteket a vándorútra. Utazzatok annak a teljességébe és jóságába, amit már elkészítettem nektek. Ne engedjétek, hogy az ellenség lebeszéljen róla! Ne hagyjátok, hogy hátráltasson! Gyertek; keljetek fel onnan, ahol vagytok, jöjjetek elő, és vegyétek át azt, amit ebben az órában cselekszem, mondja az Úr. Mert bizonnyal egy dicsőséges egyházat hozok elő a földeteken, és az Én dicsőségem fog megnyugodni rajta, és meg fog nyilvánulni az Én dicsőségem őbenne és őáltala. Gyertek és örvendezzetek, mert ez az Én hatalmam napja; a nagy örömnek a napja; az a nap, amikor Önmagamat nyilvánítom ki, nem csak a népem között, hanem a népemben és népem által is. Bátorítsátok magatokat, és jöjjetek elő annak a megértésébe, hogy Én veletek vagyok és a ti oldalatokon állok; soha nem hagylak el és nem távozom el tőletek. A jelenlétem diadalban fog előre vezetni benneteket.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Nyújtsd ki a kezedet azon túl, ahol eddig voltál. Ki akarom terjeszteni az értelmedet, a tudatodat és a szellemi tapasztalataidat, de neked együtt kell működnöd ebben a növekedési lehetőségben, úgy, hogy eldöntöd, hogy engedsz a benned végzett munkálkodásomnak. Készülődj arra, hogy nagyobb világosságot és tisztánlátást fogsz megtapasztalni, ami a magasabb rendeltetés tudatát fogja adni neked, mondja az Úr.
Példabeszédek 2:1-5  Fiam! Ha beveszed az én beszédemet, és az én parancsolataimat elrejted magadnál, ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te szívedet a megértésre, igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és a megértésért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt: akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.

A mai prófécia

Kedves Olvasók! A mai prófécia késni fog, valamikor estefelé fog felkerülni a blogra, ami azt jelenti, hogy akik email értesítésben olvassák, csak holnap fogják megkapni. Amikor Bill és Marsha Burns testvérektől megérkezik a mai üzenet, nem leszek itthon, munkaügyben leszek a városban. Az még nem dőlt el véglegesen, hogy mi lesz belőle. Kénytelen vagyok állást keresni, noha tudom, hogy sajnos úgy is alakulhat, hogy emiatt felborul ez a szolgálat.
Jelenleg 173 feliratkozó kapja meg nap mint nap az email postafiókjába a próféciákat, és más írásokat, fordításokat. A látogatottsági statisztikákból azt lehet látni, hogy ennél többen is olvassák ezeket az üzeneteket, valamint a facebookon és más weboldalakon is rendszeresen közzéteszik testvérek, hogy mások is épülhessenek belőle. Ezek között van olyan, amiről tudni lehet, hogy körülbelül hányan olvassák a megosztott üzenetet; mindezek együttesen azt jelentik, hogy napi több százan, országhatáron belül és kívül, részesülnek Isten áldásából, és küldenek nekem és másnak - egymásnak örömteli visszajelzéseket, Istennek hálás szívvel.
Én jobban örülnék, ha ez az áldás folyamat nem állna meg és nem is kellene akadoznia. Kérlek, imádkozzatok, és ha a szíveteket indítja az Úr, cselekedjetek. Nem kell magyaráznom, hogy miért keresek állást, hiszen családom van. Tavaly sajnos volt egy hosszabb leállás több dolog miatt is, nem szeretném ha idén is így lenne.
Szeretném ha tudnátok, hogy hálás vagyok azoknak, akik eddig is támogattak - van aki minden hónapban 2000 (kettőezer) forinttal rendszeresen (ezúton is köszönöm!!!), van aki ennél többel, ki-ki amilyen rendszeresen tudja, van éppen csak időnként. Nem akarom hogy hiábavaló legyen az erőfeszítésük.

Köszönöm, hogy elolvastátok! Ha kérdésetek vagy bármilyen üzenetetek van, szeretettel fogadom, írjatok nekem a Kapcsolat menüponton keresztül.

Áldottak legyetek!

(u.i: kérlek olvassátok el a tegnapi bejegyzésemet a Mennyei Projektről!)

Gyuri

2012. június 17., vasárnap

Mennyei Projekt

MENNYEI PROJEKT FELHÍVÁS

Tisztelt Olvasóim!

Az Úr a szívemre helyezett egy folyamatot, aminek a kivitelezésében az Ő kegyelmével együttműködve szándékozom részt venni. Ennek a munkálkodásnak a célja az, hogy az Úr megismertesse Magyarországon és azon túl is a magyarul beszélő emberekkel azokat a mennyei igazságokat, amelyeket a világ különböző részein kezdett kijelenteni a szolgáinak. Ezek között vannak angol nyelvű könyvek bizonyságtételekről és tanításokról, amelyeknek a lefordítását helyezte elém az Úr (Kat Kerr több kötete, Dennis Walker, videón bizonyságok, stb.). Emellett ugyanilyen céllal fognak különböző szolgálatok működni az interneten is és Magyarország területén is. Mindez a magyar eklézsia szellemi megújulásának és hatékony bizonyságtételének a mostani, aktuális időszakát hozza magával, soha nem látott módon. Hívlak, hogy csatlakozz ebbe a munkába!

Arra kérlek benneteket, hogy akinek a szívére helyezi az Úr, legyen az Úr munkájának és céljainak a támogatója ezekben a dolgokban. Kikre van szükség:

  • akik hittel és vágyakozással imádkoznak és közbenjárnak ezeknek a céloknak a megvalósulásáért
  • akik anyagilag támogatják ezeknek a munkáknak az akadálytalan megvalósulását
  • akik a Szent Szellem vezetése alapján ezekkel a célokkal a szívükben akarnak tevékenyen munkálkodni
A munka szervezője nem én vagyok, hanem az Úr Jézus Krisztus, ezért sem én sem más emberi főnöke nincsen, csak kinek-kinek az Úrtól kapott feladata, feladatköre, különböző szolgálatokkal, szeretetben és alázatban. Ezt a felhívást azért teszem, hogy elhangozzék a kiáltó szó, és akiket elhívott az Úr, meghallják és megelevenedjenek. Ahogy az Úr vezet, vegyük fel a kapcsolatot egymással, és támogassuk egymást szellemben és amilyen módon az Úr indít. Én magam jelenleg önálló szolgálatot végzek, más szolgálatoktól függetlenül, de baráti kapcsolatban vagyok több testvérrel is, és nyitott vagyok bárkivel az együttműködésre Jézus tanításainak az útját követve.

Miért és hogyan működik az anyagi támogatás?

Nagyban függ a munka anyagi támogatásától, hogy a magyar keresztények megismerhetik-e ezeknek a kinyilatkoztatásoknak a magyar fordítását, és ha egyáltalán igen, akkor mikor. Isten országában természetes szempont, hogy méltó a munkás a maga jutalmára. 

Boldogok akik éhezik és szomjazzák az igazságot!

Ha anyagi támogatást helyez a szívedre az Úr, buzdítalak, hogy kezdd el, akár jelentéktelennek tűnő összeggel. (Vannak már ilyen támogatók is!) Ez a munkálkodónak is nagyon fontos (jelen esetben egyelőre nekem, de hiszem, hogy lesznek más fordítók is stb), valamint neked is fontos, mert Isten, az Ő Igéje szerint, a mozgatott, beforgatott pénzt áldja meg.

Gyere és vegyél részt a magyar eklézsia hatékony bizonyságtételének a feltámadásában!

Dániel 11:32b ... az a nép, aki ismeri Istenét, az felbátorodik és cselekszik.

Küldj üzenetet ide kattintva | Támogatási infókért kattints ide

Elaine Tavolacci: Lázár, jöjj ki!


Elaine Tavolacci

Lázár, jöjj ki!


Ma reggel azokra a nagyszerű emberekre gondoltam, férfiakra és nőkre egyaránt, akiket az Úr rendkívüli szolgálatokban használt. Azon tűnődtem, hogy akiknek a szolgálatát jelek és csodák kísérik, miért élnek át annyira nehéz időket, vagy miért olyan szörnyű háttérből jönnek? Az Úr azt mondta, hogy ez a Lázár generáció. Ezek az Én frontharcosaim, akiket a végidőre szánt hadseregembe választottam ki.

Az Úr azt mondja, előhívom a Lázár generációt. Előhívom azokat, akik megkóstolták a halált, hogy keljenek fel, és leoldozom róluk a sír ruháit. Leveszem róluk és eldobom a szennyes öltözetüket, és fehér ruhába öltöztetem őket. Egy második esélyt adok nekik az életben, és a pecsétgyűrűmet adom az ujjukra. Ők azok a férfiak és nők, akik tudják, milyen a halál kapujában lenni, ezért nincs bennük félelem. Erősek és bátrak, a harcban kitartóak, mert ismerik az ellenségüket. Állhatatosak és rendíthetetlenek a hitükben. Ők nem fáradnak meg és nem terhelődnek meg az élet nyomásai miatt. Nem hatja meg őket a rossz hír, és nem befolyásolja őket az, amit hallanak, mert egy magasabb szinthez alkalmazkodva élnek. Nem lehet rajtakapni őket, hogy elővigyázatlanok lennének, mert állandóan fel vannak öltözve a teljes fegyverzetükbe.

Ők azok, akikben nincs halálfélelem, mert tudják, hová tartanak, ezért merészen és határozottan indulnak el. A figyelmük fókuszba van állítva, és értik a feladatukat. Sokan menekültek ki a halálból halálos betegségek miatt, és néhányan teljesen elerőtlenítő betegségekből gyógyultak meg. Vannak, akik drogfüggőségből, az alkohol fogságából és más zűrös életformából szabadultak meg. Mások csavargók, hajléktalanok, kitaszítottak voltak, vagy rossz családi háttérből jöttek. Én őket vezetőként helyezem el ebben a végidőre szánt hadseregben. Szellemi éleslátást adok át azoknak, akik a legsötétebb helyekről jöttek, és visszamennek, és másokat is megmentenek. Akik a sáros fertőből szabadultak meg, ők is megszabadítják a megkötözötteket, és azokat akiket a világ reménytelen eseteknek tart. Ők tudják milyen kiszolgáltatottnak lenni, és a szívük kész arra, hogy az ilyenek felé szolgáljanak.

Ezek a férfiak és nők nem adják alá magukat vallásos hagyományoknak, hanem tisztában vannak vele, mit jelent Szövetségi kapcsolatban lenni Velem. Oktatni és tanítani fogom őket, a szemeimmel tanácsolom őket. Nem látnak többé hiányt és nem lesznek szükségben, mert megismernek Engem, mint a gondviselőjüket. Gondot viselek róluk és ellátom őket mindennel, amire szükségük van ahhoz, amire elhívtam őket. Az írástudatlannak tudást adok, és az Én szavaimat adom a szájukba. A füleik az Én hangomra lesznek ráállva, és így mindig felismerik a következő feladatukat. Sokan vannak még, akik be fognak jönni. Ezek azok, akiket kidobtak, sőt néhányukat otthagyták meghalni, de Én kiöntöm beléjük az Én dicsőségemet, és arra fogom használni őket, hogy megszabadítsanak másokat ugyanabból, amiből ők maguk is megszabadultak, mondja az Úr.

Dániel 11:32b
az Istenét ismerő nép erős lesz, és cselekedni fog.

János 11:43-44
És mikor ezeket mondá, fennszóval kiálta: Lázár, jöjj ki! És kijöve az elhunyt, lábain és kezein kötelékekkel megkötözve, és az orcája kendővel volt leborítva. Monda nékik Jézus: Oldozzátok el őt, és hagyjátok menni. 

Róma 8:19
Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését.

2012. június 15., péntek

2012 június 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 június 15.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Szabadítsd fel magadat minden meghiúsulás miatti csalódottság és ingerültség alól. Amik nem úgy alakultak, ahogy remélted, az útvonal korrekció célját szolgálták. Olyan bölcsességre fogsz jutni, amire már nagyon szükséged volt, a nemrég történt dolgokból adódóan, amelyek magukban hordozták a csalódás és a csüggedés lehetőségét. Bocsáss meg magadnak és másoknak, és kérj Tőlem bölcsességet. Én nem csak bölcsességet, hanem útmutatást és vezetést is biztosítok a számodra. Bízz Bennem, hogy megtartalak a Szellemem sodrásában, mondja az Úr.

Galata 5:16  Mondom pedig, Szellem szerint járjatok, és a testnek kívánságát véghez ne vigyétek.

2012. június 14., csütörtök

2012 június 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 június 14.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látom a nehézségeidet és a küzdelmeidet. Valójában nagyon is tisztában vagyok az életed minden egyes részletével, mondja az Úr. És az igazat mondom neked: bízhatsz Bennem, hogy biztonságosan és győzedelmesen átviszlek ezeken a kíméletlen körülményeken. Mindössze annyit kell tenned, hogy ápold magadban a hitedet és összpontosítsd a figyelmedet továbbra is. Nem hagylak magadra, elhagyatottan. Hadd vezesselek át a bizonytalanság zűrzavarán és a problémás helyzeteken. Tudd meg, hogy Én a te oldaladon állok, és veled vagyok.

Zsoltár 18:36-37 És adtad nékem a te üdvösségednek pajzsát, és a te jobbod megszilárdított engem, és a te jóvoltod felmagasztalt engem. Kiszélesítetted lépésemet alattam, és nem tántorogtak lábaim.

2012. június 13., szerda

2012 június 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 június 13.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Szeretteim, Én felépítelek benneteket, és nem lerombollak. Mint bármilyen más épület, ti is lépésenként épültök, egyszerre egy építőelemmel. Nem értetek még a végére, hanem most épültök fel a ti szentséges hitetekben, amint engedtek a Szellemem munkájának, mondja az Úr. Valóban a dicsőséges Egyházam része vagytok, ami szentté és feddhetetlenné válik. Engedjétek, hogy tökéletesítselek benneteket.

Filippi 1:6 Meg lévén győződve arról, hogy a ki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégezi a Krisztus Jézusnak napjáig

2012. június 12., kedd

2012 június 12. prófécia

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 június 12.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Őrállóként figyeljétek az isteni igazságszolgáltatást, aminek meg kell történnie. Intést és helyreigazítást hozok azokra a területekre, ahol letértetek az ösvényről, és még szilárdabban megerősítelek az életetekre vonatkozó terveimben és céljaimban, mondja az Úr. Ne álljatok ellen annak, amit Én készülök tenni, hanem engedjetek ennek a folyamatnak. Amikor már minden elhangzott és megtörtént, akkor képesek lesztek nagyobb szellemi szabadsággal és életerővel működni.

1 Péter 4:17 Mert itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet az Istennek házán: ha pedig először rajtunk kezdődik, mi lesz a vége azoknak, akik nem engedelmeskednek az Isten Evangéliumának?

2012. június 11., hétfő

Állj ellen az ellenségnek


Elaine Tavolacci

Állj ellen az ellenségnek

Egyik éjjel volt egy álmom, ami arról szólt, hogy éppen meg akartam enni egy mazsolás sütit. Mielőtt beleharaptam, az egyik mazsola kiesett az asztalra, és életre kelt. Elkezdett növekedni, olyan lett mint egy kukac, és elkezdett mászni. Majd tovább nőtt, és egy kígyó lett belőle. Kidobtam a kígyót az ajtón, de visszajött és tovább nőtt. Ekkor a csuklómra tekeredett, én viszont lehúztam, és ledobtam. Felmásztam egy létrára, hogy elkerüljem, és akkor felébredtem.

Ezt az álmot nem kell nagyon magyarázni, mert önmagáért beszél. Az Úr az ApCsel 28:3-5-höz vezetett engem, ahol a kígyó Pálra ragadt, de nem lett semmi baja, és lerázta a tűzbe. Az Úr a következőt mutatta nekem: vannak közöttetek, akiknek le kell rázni bizonyos dolgokat, még mielőtt erődítménnyé válnának. Az ellenség vissza próbál vinni némelyikőtöket olyan dolgokba, amiből már megszabadultatok. Bármit is használ az ellenség, hogy megpróbáljon rád ragadni, neked le kell ráznod, és el kell pusztítanod. A vipera azzal a szándékkal jön, hogy az áldozatába fecskendezze a mérgét, vagy kiszorítsa belőle az életet.

Azt mondja az Úr, hogy szándékom és tervem van azzal, hogy szabaddá tettelek. Ne ess bele újra abba a csapdába, amit az ellenség próbál felállítani, hogy visszacsaljon azokba, amikből megszabadultál. Ne menj vissza abba, ami egyszer már majdnem elvette az életedet. Ismerd fel az ellenségedet, és ne hagyd, hogy megvesse a lábát. Továbbra is koncentrálj az elhívásra, amit készítettem számodra. Menj tovább abba az irányba, amerre Én viszlek. Igen, lesznek próbák és megpróbáltatások út közben, és az ellenség megpróbál eljönni, hogy lopjon, öljön és pusztítson, de neked meg kell tanulnod, hogy legyél kitartó és győztes minden csatában.

Megadtam neked minden hatalmat, ami szükséges, és a teljes fegyverzetet, amiben járnod kell. Hatalmat adtam neked, hogy kígyókon és skorpiókon taposs, és az ellenség minden erején, és semmi sem fog ártani neked, de neked ellene kell állnod az ellenségnek. Rázd le a kígyót, amikor megpróbál rád tekeredni. Állj meg szilárdan abban, amiről tudod, hogy igaz. Emelkedj a körülményeid fölé. Állj ellen minden kísértésnek, és emelkedj sötétség erőinek a taktikái fölé. Jöjj fel egy magasabb szintre, ami elérhetetlen az ellenség számára. Végezd ki azokat a dolgokat, amik megnyitnák az ajtót előtte, vagy bármilyen belépést biztosítanának neki az életedbe. Ne engedj a kígyó hangjának, hanem rendeld alá Nekem a tagjaidat, járj szentségben, és engedj az igazságosságnak. Megadtam a képességet arra, hogy győztes legyél. Állj meg erősen, és állj ellen az ördögnek, és el fog futni, mondja az Úr.

Lukács 10:19
Ímé, adok néktek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapodjatok, és az ellenségnek minden erején; és semmi nem árthat néktek. 

Apostolok Cselekedetei 28: 3-5
Mikor pedig Pál nagy sok venyigét szedett és a tűzre tette, egy vipera a melegből kimászva, az ő kezére ragada. Mikor pedig látták a barbárok az ő kezéről függeni a mérges kígyót, mondják vala egymásnak: Nyilván gyilkos ez az ember, kit nem hagya élni a bosszúállás, noha a tengerből megszabadult. De néki, minekutána a kígyót lerázta a tűzbe, semmi baja sem lett.

Jakab 4:7
Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.

1 Péter 5:8
Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, kit nyeljen el

2012 június 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 június 11.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Kijelentem Magamat, mint Házigazdát az Én házam felett. Noha eddig nem értetted és nem ismerted a jelenlétemet úgy, ahogy szeretnéd ismerni, Én tényleg vigyáztam rád és veled voltam. Sőt, az életed körülményei által is kijelentettem Magamat. Ezek a körülmények úgy vannak megtervezve, hogy a föld királyaivá tegyenek benneteket, akik dicsőséget hoznak az Én házamba. Ezért azt mondom, újítsátok meg magatokat szellemben. Nyújtsátok ki a kezeteket hittel, és hagyjátok, hogy megérintselek benneteket. Én veletek vagyok, és soha nem hagylak el titeket. Mindig veletek vagyok a szükség idején. Mindig a ti oldalatokon állok. Ismerlek titeket, és arra vágyom, hogy egy még nagyszerűbb módon megismerjetek engem. Nyissátok ki a szellemi füleiteket és szemeiteket; hallgassátok és nézzétek, ahogy többféle váratlan módon jövök ezekben a napokban, szokatlan jelekkel és csodákkal, amelyek megmutatják, hogy valóban nem feledkeztem el rólatok. Hiszen az Én igém kihirdeti, hogy Én mindig veletek leszek, egészen ennek a korszaknak a végezetéig, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Már sokszor jutottál el erre a pontra ahogy Velem jársz, de megálltál anélkül, hogy megszerezted volna annak a teljességét, amit készítettem neked. Ez nagyon olyan, mint az átkelés a folyón az ígéret földjére. A földet már neked adtam, de neked kell elfoglalnod. Erőfeszítésekkel fog járni? Igen. Harccal kell legyőzni az ellenséget? Igen. Megéri majd? Igen. Tedd félre a félelmeidet és a remegésedet, és bízz Bennem, hogy meg foglak erősíteni a vándorutadra, és veled leszek a harcban, mondja az Úr.
5 Mózes 27:3 ... amikor átkelsz, hogy bemenj arra a földre, amelyet Istened, az ÚR ad neked; a tejjel és mézzel folyó földre, ahogyan megígérte neked az ÚR, atyáid Istene.

2012. június 8., péntek

2012 június 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 június 8.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Nem annak van az ideje, hogy földhöz kötött legyél, vagy hogy elvonják a figyelmedet a problémák és az aggodalmak. Annak van az ideje, amikor át kell engedned a gondjaidat Nekem, és bíznod abban, hogy Én bölcsességet fogok adni és megmutatom a megoldás útját. Olyan lesz a hited, mint a szél, ami felemel és hordoz, mint egy madarat, a szellemi rendeltetésed világába. Tedd rendbe a prioritásaidat, és keresd az arcomat, mondja az Úr, és Én egy örökkévaló kilátást adok neked.

Ézsaiás 40:31 De akik az Úrra várnak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!

2012. június 7., csütörtök

2012. június 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012. június 7.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Figyelj jól, és figyeld meg a jeleket a természetes dolgokban, amelyek megerősítik azt, amit Én a szellemiekben végzek. Amikor utasítást és útmutatást adok neked, akkor megerősítem az azt követő jelekkel, mondja az Úr. Az már rajtad áll, hogy higgy és annak alapján reagálj. Viszont nem lehetsz olyan, mint egy betolakodó. Meg kell várnod, amíg a lehetőségek ajtói megnyílnak, illetve bezárulnak. Nagy előnyödre válik, ha megmaradsz a Szellem sodrásában.

Márk 16:20 azok pedig kimenvén, prédikáltak mindenütt; az Úr együttműködvén velük, és az igét erősítvén a kísérő jelek által.

2012. június 6., szerda

2012. június 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 június 6.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Terjeszkedj! Olyan idők vannak, amikor növekedned kell a szellemi tudatosságban és felfogásban. Ne stagnálj a halott, száraz vallásos hagyományokban. Tudod jól, hogy leragadtál a vallásos gyakorlatok szélcsendes zónájában, amikor a Szellemben való életed már csak egy emlék, és nem a mai tapasztalatod. Kelj életre! Gerjeszd fel magad mindaddig, amíg meg nem mozdít a jelenlétem ereje, mondja az Úr, és amíg tudatossá nem válik benned, hogy a Szellemben való élet a te üzemanyagod.

2 Péter 1:2-4 Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és Jézusnak, a mi Urunknak megismerése által. Mivelhogy az Ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és istenfélelemre való; az Ő megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, Amely által a megígért igen nagy és becses áldásokkal ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.

2012. június 5., kedd

2012 június 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 június 5.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyél erős és továbbra is haladj stabilan az egyik dologról a következőre. Nem ígértem, hogy könnyű lesz, de azt igen, hogy veled leszek és nem hagylak el. Lesz, amikor egyszerűen csak el kell csendesedned; egy érzelmi összeomlás nem tenne jót neked, mondja az Úr. Bízz Bennem a bölcsességért és a vezetésért. Én tényleg mutatni fogom az utat, és megvédelek útközben.

Héberekhez 3:14 Mert részestársai lettünk Krisztusnak, ha ugyan az elkezdett bizodalmat mindvégig erősen megtartjuk.

2012. június 4., hétfő

2012 június 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 június 4.


A TROMBITA, BILL BURNS:
Őrködj a körülményeid fölött! Vigyázz az ellenség betolakodásai miatt! Csendesedj és ismerd meg, hogy Én vagyok az Isten, és vigyázva figyeld, amit Én tanítok neked, ahogy a körülményeidben munkálkodom. Csak higgy! Ezeknek a próbáknak a legnehezebbjei a tökéletesség helyére visznek téged. Olyan helyre juttatnak el, ahol még soha nem jártál. Ezek teljes mértékben megszilárdítanak téged az Én királyságomban, mondja az Úr, az Én isteni uralmam alatt való életben. És ebből az uralomból fog származni az a dicsőség, amit a Bennem való hitetek és bizalmatok következtében hordozok és szórok szét.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Szeretteim, hívlak titeket a hitnek egy még magasabb és még szilárdabb szintjére, ami a tevékenységetek és a kitartásotok alapját fogja adni. A szellemi működéseitek közül sokat a reménység töltött fel eddig, és nem a Bennem való hit és bizalom, mondja az Úr. Azt szeretném, hogy jöjjetek a valóságos hívésnek a szintjére, az Én akaratom és céljaim szerint.
János 16:23 És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek.

2012. június 1., péntek

A korai és a késői esőElaine Tavolacci

A korai és a késői eső

Az utóbbi napokban a Szent Szellem erőteljesen fokozódó jelenlétét érzem. Olyan, mintha egy duzzasztógát átszakadt volna, és megnyíltak a menny vízáradatának a kapui. Jézus elkezdte elküldeni az Ő esőjét túláradóan. Az Úr valami nagyon komoly dolgot mutatott nekem. Jóel a korai és a késői esőről prófétál a második fejezetben. A korai eső pünkösd napján valósult meg a felsőházban, a késői eső pedig az, amire minden Szellemmel telt hívő vágyakozva vár. A Bibliában Izrael esős időciklusai a Szent Szellem kiöntetésének és a lelkek aratásának a prófétai előképei. A korai eső héber szava az "ömlő", "yoreh", ami egy eláztató, elárasztó esőre utal. A késői eső héber szava az "aratási eső", "malqoesh". Ez a szó egy zuhogó, nagyon erős esőzésre utal. Prófétai szemmel, a korai eső a pünkösdöt vetítette előre, a késői eső pedig még el kell, hogy jöjjön. Sőt, a Biblia szerint az utolsó napokban az Úr elküldi a korai esőt is és a késői esőt is. Készüljetek fel arra, hogy a késői eső áradata hatalmas folyókat fog fakasztani, és ezzel együtt soha nem látott számban fognak bejönni az emberek a végidők aratásába.

Az Úr azt mondja, hogy még egyszer kiküldöm a dicsőségemet a földre. Amikor látjátok, hogy elkezd esni a késői eső, ne féljetek belelépni. Ez nem természetes eső. Ez az eső hatalommal jön. Ez az eső erővel jön. Ez az eső valóságot hordozva jön. Ez az eső bőséggel jön. Ez az eső kitartóan jön. Ez az eső mindazoké, akik szomjasak. Mindazoké, akik készek elengedni a hagyományaikat, és belépnek annak az újdonságába, amit számotokra készítettem. Ez az eső folyókat fog fakasztani, és ezek a folyók hamarosan emelkedni fognak. Amint beléptek a folyóba, mindazt, ami nem Tőlem van, elmossa a víz. Minden, ami kiszáradt és töredezett, helyre fog állni. Minden, ami beteg, rendbe jön. Ebben a folyóban olyan kijelentést fogtok kapni, ami ámulatba fog ejteni. Ebben a folyóban a békesség áradatait fogjátok találni. Engedd, hogy mélyebbre vigyelek ebben a folyóban. Azokat keresem, akik nem félnek kilépni a komfort zónájukból. Azokat keresem, akik nem félnek kievezni a mély vízre. Munkásokat keresek erre a nagy aratásra, ami most fog kezdődni.

Mindenhol, ahol az Én folyóm árad, életet hoz. Az az ádáz harc, ami ellened dúlt mindez idáig, el fog törpülni a szemedben, amint belépsz ebbe a folyóba. Többé nem fognak megfélemlíteni a sötétség ellened támadó erői. Ez a folyó pajzsként fog védeni minden rád irányított tüzes nyíltól. Sokan jelentős mértékben fognak áttöréseket átélni, amint belépnek ebbe a folyóba. Nagy csodák fognak kapcsolódni ehhez a kiáradáshoz. Ami embereknek lehetetlennek tűnt, természetes jelenséggé lesz. Ne bátortalanodj el, amikor meglátod a sötét felhőket. A sötét felhők hordozzák a késői esőket. Az esőből lesznek ezek a folyók. Ahogy megmondtam az Én igémben, olyan dolgot cselekszem a ti napjaitokban, amelyet nem hinnétek, ha valaki mondta volna nektek. Ne bátortalanodjatok el, amikor azt látjátok, hogy a víz csak bokáig ér. Ez még csak a kezdet, mivel a folyó emelkedni kezd majd a következő napokban, először bokáig, térdig, derékig, majd túláradó mértékben, amikor már özönlik, mondja az Úr.

Ezékiel 47:2-9
És kivitt engem az északi kapu útján, és elhordoza engem a kívül való úton a külső kapuhoz, mely napkeletre néz, és ímé, a víz ott forr vala ki a jobb oldal alól. Mikor kiméne az a férfiú napkelet felé, mérőzsinórral a kezében, mére ezer singet; és átvitt engem a vízen, a víz bokáig ér vala. És mére ismét ezret, és átvitt engem a vízen, a víz pedig térdig ér vala. És mére ismét ezret és átvitt engem s a víz derékig ér vala. És mére még ezret, s volt olyan folyó, hogy át nem meheték rajta, mert magas volt a víz, megúszni való víz, folyó, mely meg nem lábolható. És monda nékem: Láttad-é, embernek fia? És visszavezete engem a folyó partján. És mikor visszatértem, ímé, a folyó partján igen sok fa volt mindkét felől. És mondá nékem: Ez a víz a keleti tájékra folyik ki, és a lapácra megyen alá, és a tengerbe megyen be, a tengerbe szakad, és meggyógyul a víz. És lészen, hogy minden élő állat, amely nyüzsög, valahova e folyam bemegyen, élni fog; és a halaknak nagy bőségük lészen, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahova e folyó bement.

Habakkuk 1:5
Nézzetek szét a népek között, vizsgálódjatok és csodálkozással csodálkozzatok, mert oly dolgot cselekszem a ti napjaitokban, mit el sem hinnétek, ha beszélnék!

Zakariás 10:1
Kérjetek esőt az Úrtól a késői eső idején! Az Úr villámlást szerez, és záporesőt ad nékik, és kinek-kinek füvet a mezőn.

Jakab 5:7
Legyetek azért, atyámfiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ímé, a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg korai és kései esőt kap.

2012 június 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 június 1.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Gondosan őrködj a szád beszédei fölött és a szíved gondolatai fölött! A másokról szóló kritikád és ítéleted ajtót nyit az ellenségnek, és téged is kritizálni és ítélgetni fognak, ami nem tesz jót a szellemi környezeted egészségének. Azt szeretném, hogy a királyság munkájával foglalkozz, a felépítéssel és nem a lerombolással, mondja az Úr. Szeressétek egymást, amint Én szerettelek titeket.

Máté 7:1-2 "Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek vissza nektek."