2011. augusztus 12., péntek

2011 08 12

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/8/12

Amennyire csak lehet, megpróbáljátok kordában tartani a dolgaitokat, mégis úgy érzitek, hogy nincs összehangolódás. Ez azért van, mert szellemben zavart érzékeltek. A láthatatlan világban lármás pozíció-követelés zajlik, mivel a sötétség erői úgy helyezkednek el, hogy kihasználhassák a lehetőségeket a politikai küzdőtér fölötti uralomra a földön. Ez idő tájt a szellemi légkörben káosz és zavar van, de ti békességet találtok a jelenlétemben, mert bíztok az Én vezetésemben és védelmemben, azt mondja az Úr. Legyetek nyugodtan és húzódjatok közelebb Hozzám.

Zsoltárok 46:10 Legyetek csendben és ismerjétek el, hogy Én vagyok az Isten; felmagasztalnak Engem a népek között, felmagasztalnak a földön!

2011. augusztus 11., csütörtök

2011 08 11

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/8/11

Ébredjetek fel a szellemi szunnyadásból és törekedjetek arra, hogy az Én kijelentésem és bölcsességem világosságában járjatok. Járjatok abban a megértő ismeretben, amit Én adok nektek. Azokhoz szólok, akik megalkuvóak lettek és a figyelmük elterelődött, valamint azokhoz, akik nem járnak az élen a királyságom célját illetően. Kezdjétek bepótolni az elmulasztott időt az által, hogy újra elkötelezitek magatokat, hogy arra irányítjátok a figyelmeteket, ami valóban számít, azt mondja az Úr.

Efézus 5:14-18 Ezért azt mondja: "Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból, és Krisztus világosságot ad neked." Értsétek meg tehát, hogy körültekintéssel járjatok, ne úgy, mint a bolondok, hanem mint a bölcsek, megvásárolva az időt, mert a napok gonoszok. Ezért ne legyetek balgatagok, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Ne részegedjetek meg bortól, amiben kicsapongás van; hanem töltekezzetek be a Szellemmel."

2011 08 10

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/8/10

Ezek azok a napok, amikor nagy jelentőséggel bír a dolgaitok fontossági sorrendje, hogy sikert érjetek el bármilyen törekvésetekben. Mielőtt azonban a megfelelő prioritásokat felállítjátok, az értékrendeteket az Isten királyságának céljával és az igazság beszédével összhangban kell megalapoznotok. Ha az értékrendetek a világ mércéje szerint való, nem fogtok örökkévaló gyümölcsöt teremni. Szeretteim, a ti javatokra szolgál, ha az örökkévalóság hiteles mértéke alapján határozzátok meg az értékrendeteket és nem a földön való ideiglenes létetek szerint. Most van az ideje a helyesbítésnek, azt mondja az Úr.

Máté 6:24 "Senki sem szolgálhat két úrnak; mert vagy gyűlöli az egyiket és szereti a másikat, vagy más szóval hűséges az egyikhez és megveti a másikat. Nem szolgálhatjátok Istent és a pénzt."

2011. augusztus 9., kedd

2011 08 09

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/8/9

Szánjatok időt Rám a szoros programtervetekben. A szellemi kapcsolat fenntartására és az abban való megmaradásra való képességetek békességet és jó gyümölcsöt fognak teremni a nyomasztó körülmények között is. Emlékezzetek arra, hogy nem kell minden hatalmas vállalkozást egyszerre teljesítenetek; de nagyon is képesek vagytok arra, hogy egy időben egy dolgot tegyetek, lépésről lépésre, és sikert érve el. Utasítsátok vissza és ne engedjétek a stressznek és a nyomásnak, hogy elrabolja a békességeteket és az örömötöket, azt mondja az Úr.

Ésaiás 26:12 URAM, Te alapozod meg számunkra a békességet, mert minden munkánkat megcselekedted értünk.

2011. augusztus 8., hétfő

2011 08 08

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/8/8

Kelj fel Én népem. Járj azon az ösvényen, amely eléd lett helyezve. Ezekben az időkben valóban kinyilvánítom nektek az ösvényt, amely az életre, a bőségre, az egészségre, az ellátásra és a szabadságra vezet. Mert Én vagyok a Seregek Ura, és a világosságomat árasztom mindarra, ami a számotokra készül. Képessé teszlek benneteket arra, hogy úgy járjatok, hogy megtapasztalhassátok az élő Isten királyságának jóságát. Ti vagytok az Én választott nemzedékem; szent papok, igazi imádók, a vezérfény, amelyet ennek a világnak látnia kell. Ezért keljetek fel és rázzátok le magatokról a világ porát. Rázzátok le mindazt, ami kudarcot és csüggedést hozott. Keljetek fel Isten gyermekeiként és mondjátok: "Ezen az új ösvényen fogok járni. Ezen az ösvényen fogok járni a Te dicsőséged jóságában. Jézus nevében, így legyen."

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/8/8

Arra szólítalak benneteket, hogy szegezzétek szemeiteket magasabb szellemi területre. Nem számít, hogy milyen körülmények között vagytok, most van itt az ideje, hogy a Irántam való odaszánásotok magasabb szintre jusson. A földi körülmények, az emberek és nemzetek zűrzavara az elkötelezettségnek egy magasabb szintjét teszi szükségessé, hogy a nyomorúság győzelmet hozzon. A Nekem való teljes alárendeltség létfontosságú ebben a pillanatban, azt mondja az Úr. Emelkedjetek új magasságokba.

Ésaiás 60:1 Kelj fel, ragyogj; Mert a te világosságod eljött! És az ÚR dicsősége feltámadt rajtad.

2011. augusztus 5., péntek

2011 08 05

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/8/5

Küzdjetek azért, hogy beléphessetek a jelenlétembe. Szánjatok rá időt és tegyétek meg az erőfeszítést a kapcsolatteremtésre. Én itt vagyok, de nektek jönnötök kell, hogy szellemben és igazságban imádjatok. Az élet dolgai és a stressz vámot vettek tőletek, tehát gyertek, frissüljetek és újuljatok meg. Várom, hogy mély, benső kapcsolatban legyünk. Gyertek Hozzám és legyen együtt egy édes közösségünk, azt mondja az Úr.

ApCsel 3:19 "Bánjátok meg bűneiteket és térjetek meg, hogy bűneitek ki legyenek törölve, hogy a felüdülés ideje eljöjjön az Úr jelenlétéből."

2011. augusztus 4., csütörtök

2011 08 04

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/8/4

Szeretteim, ti Énvelem vagytok egy igában, hogy megtegyétek mindazt, ami szükséges Krisztus szellemi királyságának építéséhez. Ez azt jelenti, hogy veletek együtt munkálkodom, hogy véghez vigyétek azt, ami elétek lett helyezve. Nem vagytok egyedül; Én veletek vagyok. Hasonlóképpen, Én sem munkálkodom a ti részvételetek nélkül. Ez egy közös törekvés, amikor ti megteszitek a saját részeteket és Én is az enyémet. Nem várom tőletek, hogy az Én dolgomat végezzétek, tehát ti se várjátok Tőlem, hogy azt tegyem, aminek megcselekvése a ti hatalmatokban áll. Szánjátok oda magatokat, hogy használjátok a tekintélyeteket és felvállaljátok a felelősséget, ugyanakkor fogadjátok el a segítségemet, vezetésemet és bölcsességemet, azt mondja az Úr.

Máté 11:30 "Mert az Én igám kényelmes és az Én terhem könnyű."

2011. augusztus 3., szerda

2011 08 03

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/8/3

Az előttetek álló napokban lehetőségetek lesz arra, hogy rövid- és hosszútávú problémákat oldjatok meg. Ha odaszánjátok a szíveteket, hogy megismerjétek a megoldást, Én megadom nektek az áttöréshez szükséges bölcsességet. Engem kell keresnetek és hinnetek kell abban, hogy megsegítelek benneteket. Amint tudjátok, a kettős elméjűség, a kételkedés sehova nem vezet. Az kételkedés nélküli, céltudatos gondolkodás és hit megadja nektek a szükséges válaszokat, az általatok vágyott előrelépést és a régóta óhajtott áttörést, azt mondja az Úr.

Jakab 1:5-8 Ha valamelyikőtök híjával van a bölcsességnek, kérje Istent, Aki mindenkinek nagylelkűen és szemrehányás nélkül ad, és megadatik neki. De hittel kérje, kételkedés nélkül, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amit a szél ide-oda hajt. Mert az az ember ne vélje úgy, hogy bármit is kap az Úrtól; hiszen kettős értelmű, minden útjában ingatag ember ő.

2011. augusztus 2., kedd

2011 08 02

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/8/2

Vigyázzatok, nehogy megkísértsen benneteket az elégedetlenség, mert ez negatív hozzáálláshoz vezet és elcsábít a számotokra elkészített áldásaimtól. Legyetek erősek és válasszátok a hálát mindenért, amit adtam nektek és mindenért, amit adtam, hogy megcselekedjétek. A hálaadás olyan szellemi légkört teremt, amely vonzza a jóságot. Igyekezzetek fenntartani a pozitív látásmódot, azt mondja az Úr, mert ez nagy hasznot hoz számotokra.

1 Timótheus 6:6 Az Istenfélelem megelégedettséggel nagy nyereség.

2011 08 01

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/8/1

Támadjatok fel ma a vallásosság, a vallásos elképzelések és azon szabályok halott hamvaiból, amelyek kudarc után kudarcot hoznak az életetekben. Támadjatok fel egy új reménységre, egy új helyre, ahol megértésetek és ismeretetek van arról, hogy Én ki vagyok. Én vagyok Isten, aki mellettetek van és veletek. Felruházlak benneteket hatalommal és győzelemre vezetlek titeket. Mellettetek vagyok, drága gyermekeim, és nektek meg kell értenetek, hogy az ellenség nem győzhet. Értsétek meg, hogy az ő fegyverei eredménytelenek ellenetek. Ezért, azt mondom, aktiváljátok a hiteteket, és merjétek elhinni, hogy minden lehetséges azoknak, akik hisznek. Merjétek elhinni, hogy mellettetek vagyok. Merjétek elhinni, hogy veletek vagyok. Merjétek elhinni, hogy felhatalmazlak benneteket, hogy győzelmes életet tudjatok élni, azt mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/8/1

Értitek? Van megkülönböztető ismeretetek? Annak a nyomásnak, amely az életetek eseményein keresztül jött, az a célja, hogy változást hozzon, amely felkészít benneteket az utazásotok következő szakaszára. Szellemben magas helyre jutottatok, ez nagyobb bölcsességet és a hústest cselekedeteitől való nagyobb szabadságot kíván. Van egy hatalmas munka, amely elvégzésre vár, de a harc ez ellen a vezetés ellen vagy ennek a figyelmen kívül hagyása egy bizonyos stagnálást okoz. Rendeljétek alá magatokat a Tőlem jövő nyomásnak, azt mondja az Úr.

Róma 6:16 Nem tudjátok, hogy akinek odaszánjátok magatokat szolgaként az engedelmességre, annak vagytok a szolgái, akinek engedelmeskedtek, vagy a bűné, amely halálra visz, vagy az engedelmességé, amely a megigazulásra vezet?