2010. július 30., péntek

2010 07 30

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 30:

Tartsd megfigyelés alatt a gondolataidat, mert az ellenség arra készül, hogy emlékek sorozatát hozza fel a múltból, azzal a céllal, hogy bolondnak érezd magad. A szégyenérzeted arra lesz használva ellened, hogy kárhoztatást hozzon. Attól, hogy valamit rosszul ítélsz meg, még nem feltétlenül vagy bolond, mondja az Úr. Gyorsan bocsáss meg magadnak és engedd el a múltat.

Filippi 3:13 Testvéreim, én nem számítom magamat olyannak, mint aki már elérte volna; de egy dolgot teszek, elfelejtem azokat, amik mögöttem vannak, és előrenyújtom a kezemet azokért a dolgokért, amik előttem vannak.

2010. július 29., csütörtök

2010 07 29

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 29:

Szeretteim, nem számít milyen sivárnak és reménytelennek tűnik egy helyzet, vagy milyen távolinak látszik a győzelem, Én hívlak titeket, hogy keljetek fel, és győzzetek. Ha hinni fogtok az igémnek, és megálltok hitben, akkor az igazság és az igazságosság diadalmaskodni fognak. Ne nézzetek se jobbra se balra se a jövőre, hanem tartsátok fenn a látást és koncentráljatok arra, hogy azt cselekedjétek, amit szükséges most ahol vagytok. Kérjetek bölcsességet, és Én megadom nektek anélkül, hogy bármit visszatartanék, mondja az Úr.

Jakab 1:5 Ha bármelyikőtöknek hiányos a bölcsessége, kérje Istentől, Aki bőségesen és szemrehányás nélkül ad, és meg fogja kapni.

2010. július 28., szerda

2010 07 28

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 28:

Ugye látod, hogy még ha azt is gondoltad, hogy elakadtál, valójában előre haladsz? Még a kis lépések is jó lépések az előmeneteledben. Ismerd el, honnan jön a segítséged, és adj Nekem dicséretet a haladásért. Így nem esel bele a büszkeségbe, mert nem magadnak tulajdonítod az áldásokat, mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a te Istened, akitől minden áldás árad.

Zsoltár 121:1-2 Szemeimet a hegyekre emelem - Honnan jön a segítségem? Az én segítségem az Úrtól jön, Aki az eget és a földet alkotta.

2010 07 27

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 27:
A régi konfliktusok helyei új megoldásokat igényelnek, de azt cselekszem, hogy kegyelemmel tudj áthaladni ezeken, ha elhatározod, hogy megbocsátasz minden sérelmet, akár régieket, akár újakat. Nem annak van az ideje, hogy felháborodj, vagy hogy újra felhozz régi nehezteléseket. Hallottad, hogy megmondták, hogy a szelíd válasz elfordítja a haragot, és ez valóban így igaz. Én az irgalom Istene vagyok, és irgalmas vagyok az irgalmasokhoz, mondja az Úr.

Zsoltár 18:25-29 És megfizetett nékem az Úr az én igazságom szerint; kezeim tisztasága szerint, a mi szemei előtt van. Az irgalmashoz irgalmas vagy: a tökéleteshez tökéletes vagy. A tisztával tiszta vagy; s a visszáshoz visszás vagy. Mert te megtartod a nyomorult népet, és a kevély szemeket megalázod; Mert te gyujtod meg az én szövétnekemet; az Úr az én Istenem megvilágosítja az én sötétségemet.

2010. július 26., hétfő

2010 07 26

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 július 26:
Jöjjetek magasabbra és mélyebbre. Jöjjetek teljes sietséggel. Mert Én kijelentem nektek azoknak a dolgoknak a kijelentését, amelyek szabaddá tesznek titeket. Ez a kijelentés meg fogja határozni a természeteteket és a jellemeteket, és megtudjátok, kik vagytok ti Énbennem, és ki vagyok Én bennetek. Ti oszlop vagytok az Én dicsőséges egyházamban. Vajon nem áldom meg az Én egyházamat?; vajon nem tisztítom meg az Én egyházamat?; vajon nem szólok az Én egyházamhoz? Emlékezzetek meg arról, hogy kik vagytok ti, ezen a napon, mondja az Úr, mert Én arra hívtalak el, hogy királyok és papok legyetek, egy szent nemzet. Azok számára, akik válaszolnak a hívásra, és megnyitják az ajtót, bejövök és úgy foglalom el a helyemet, hogy szóljak hozzátok és megnyissam a szemeiteket a látásra, hogy láthassátok, tudhassátok és érthessétek azokat a dolgokat, amik ebben az időszakban következnek. Mert azt mondom, hogy az idő valóban rövid. Ébresszétek fel magatokat, mint aki egy mély álomból ébredt fel. Ismerlek titeket; nem vagytok elrejtve előlem. Nagyon jól ismerlek titeket. Sőt Én még annál is jobban ismerlek titeket, mint amennyire ti ismeritek magatokat. Hát keljetek fel, jöjjetek a fénybe. Keljetek fel, jöjjetek a dicsőségbe. Keljetek fel, és engedjétek, hogy a kenetem előtörjön a szellemetekben, mert bizonnyal ez fogja kijelenteni a rejtett dolgokat. Forduljatok el a csüggedéstől, a kárhoztatástól, a félelemtől, és azoktól a dolgoktól, amiket az ellenség hoz ellenetek. Forduljatok el, mondom, és szilárdítsátok meg magatokat ezen a napon egy fordulóponton; egy olyan ponton, amelyen Hozzám fordultok teljes szívvel, teljes bizonyossággal, teljes hittel abban, hogy Én elvégzem a munkámat bennetek. Én teljességre viszem azt a munkát, amit elkezdtem bennetek, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 26:
Embereket láttam, akik megváltoztatták a pozíciójukat. Majd a Jóel 2. fejezetére gondoltam, ahol mindenki alakzatban menetel. Majd hallottam, hogy az Úr azt mondta, hogy ez az újrapozícionálás Királysági győzelmet fog hozni.
Jóel 2:7 Úgy futnak, mint a hősök, úgy másszák a falat, mint a harcosok; mindegyik alakzatban menetel, és nem bontják meg soraikat. Nem lökdösik egymást; mindegyikük a saját oszlopában menetel. Habár a fegyverek között törnek előre, nem vágják le őket.

2010. július 23., péntek

2010 07 23

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 23:

Vigyázz és nagyon figyelj, és Én meg fogok mutatni neked olyan dolgokat, amiken állítani kell egy kicsit. Ezek az igazítások arra az útra fognak ráhelyezni téged, ami a nagyobb kenethez és meglepő győzelemhez vezet. Elkezded meglátni, mennyire számítanak a kis dolgok is a teljes jólétedben és a szellemi erősségedben. Arra is képes leszel, hogy még könnyebben tudjál előrehaladni ebben a megújulási környezetben, mondja az Úr.

Zsoltár 51:10 Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős szellemet újítsd meg bennem.

2010. július 22., csütörtök

2010 07 22

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 22:

Most van a kezdete a Szellemem új, friss munkájának, az ellenség pedig minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy megakadályozza, hogy részesülj annak az áldásaiból. Figyeld meg, mikor adódnak lehetőségek arra, hogy szembeszállj és győzelmet szerezz a sötétség erőivel szemben, amelyek ellened jönnek, amelyek vissza akarnak tartani attól, hogy az Én terveimnek a sodrásában járj. Maradj éber, és vegyél fel egyre nagyobb lendületet. Utasítsd vissza azt, hogy bármilyen módon leállítsanak vagy lekorlátozzanak, mondja az Úr.

Róma 16:20 A békesség Istene pedig hamarosan összezúzza a Sátánt a lábaitok alatt. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Ámen.

2010. július 21., szerda

2010 07 21

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 júlus 21:
És jönnek az esők, mondja az Úr. Azoknak, akik engedelmeskedtek az Igémnek és a Szellemem vezetésének, a felüdülés ideje jön, amikor a felfrissülés idejét élitek át, és egy friss új kezdetet. De azoknak, akik nem engedelmeskedtek az Igémnek, és lázadtak a Szellemem vezetése ellen, a zűrzavar, káosz és pusztulás ideje lesz. Én veletek vagyok, hogy az igazság útján vezesselek titeket, ha követtek Engem.

Máté 7:24-27 "Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett. És valaki hallja én tőlem e beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, hasonlatos lesz a bolond emberhez, aki a fövényre építette házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és összeomlott: és nagy lett annak romlása."

2010. július 20., kedd

2010 07 20

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 20:

Egyfolytában ezeket a szavakat hallottam a szellememben: "egy új csoport újonc katona". És ezt mondta az Úr: Én vagyok az Úr Seregének a Parancsnoka, és Én besorozom azokat, akiknek a szíve azon van, hogy szolgáljanak, és hogy harcoljanak az ellenség erői ellen, amelyek egybegyűltek a Magasságos királysága ellen. Ti vagytok az Én csatabárdjaim és az Én hadifegyvereim, és Én ki foglak képezni titeket arra, hogy megszerezzétek a győzelmet az Én Igém éles kardja által, mondja az Úr. Az újonc katonáknak szóló behívóparancs kiment, de a döntés a tiétek, hogy lesz-e belőletek egy állandó haderő a gonosz ellen.

Jeremiás 51:20 Ti vagytok az Én csatabárdom és hadiszerszámaim: mert veletek töröm darabokra a nemzetet; veletek rombolok le királyságokat.

2010. július 19., hétfő

2010 07 19

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 július 19:
Kelj fel Én népem, és vedd át, amit ezekben a napokban cselekszem, mert a kijelentés Szellemeként jövök hozzátok. Megszülöm bennetek a királyság bölcsességét; a Magasságos ismeretét, amely vezetni és vezérelni fog benneteket, és elvisz mennyei helyekre, ahová még ezután kell belépnetek. Hát jöjjetek hittel, és hadd formálódjon át a reménységetek; és legyen belőle annak az igaz valósága, amit most cselekszem bennetek. Átszállítalak benneteket mennyei helyekre, és azt cselekszem, hogy világos látásotok legyen. Egy áramlatot hozok létre bennetek a Szellemem erejéből, ami megnyilvánítja az Én királyságomat. A királyságom nyilvánvaló jelenlétében azt fogjátok találni, hogy az emberek meggyógyulnak, megmenekülnek és megszabadulnak. Találni fogtok egy választott nemzedéket, akik készek arra, hogy felkeljenek az Én szabadításom erejével arra a sorsra, amit megírtam számukra. Ti a Magasságos királyai és papjai vagytok, hát engedjétek, hogy a Szellememnek ez az áramlása sodorjon és elhozzon a látomás völgyébe, ahol szemeket kaptatok arra, hogy lássátok és értsétek azokat az időket és időszakokat, amelyekben találjátok magatokat. Mert csak a tökéletes értelemmel fog megvalósulni az, hogy az Én útjaimban jártok. Be fogjátok teljesíteni az Én vágyaimat, és el fogjátok hozni a királyság dicsőségét erre a földre ezekben a napokban, mondja a Seregek Ura.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 19:
Szellemben azt láttam, hogy a gyülekezetben hirtelen felálltak emberek. De amikor a természetes szememmel odanéztem, még mindig ültek. Ezért megkérdeztem, "Uram, mi ez?" És Ő azt mondta, hogy az emberek el fognak kezdeni felállni a hitükért és a meggyőződésükért, és hogy mi, az Ő népe, abba az irányba haladunk, ahol nincs kompromisszum. Máté 5:37 "De legyen a ti "igenetek" "igen", és a "nemetek" "nem". Mert bármi ami ezeknél több, az a gonosztól van.

Gyülekezet-szülés

A gyülekezetplántálás nem túl szimpatikus szó nekem. Ezt Pál korinthusi leveléből használták fel helytelenül - ott Pál új életet plántált azokban az emberekben, amit Apollós öntözött. Nem új helyi közösségeket indított "plántálás" címszó alatt. Akkor már inkább szült.

Igaz, itt is inkább azt kell mondanunk, hogy az egyes hívők szellemi újjászületését, kiformálódását segítette elő szolgálatkészségével, szeretetével, türelmével. (Lásd Galata lev.) Viszont ez a gyülekezet-szülés gondolat megfogott.

Ha az "új kezdetek" szemlélete során a munkálkodásunkból új helyi gyülekezetek lesznek, azoknak a jellegét több dolog is meg fogja határozni. Én nem azt képzelem, hogy az lenne a célunk és feladatunk, hogy ugyanolyan kis gyülekezetek szülessenek, amilyenek mi vagyunk most, vagy amilyenek akkor leszünk.

Vegyük csak egy gyermek születését. Nem mindegyik "kiköpött apja"! Egy gyermek karakterét, külső-belső tulajdonságait, hajlamait és egyéniségét nem csak az apától örökölt gének határozzák meg, hanem az anyáé is. Most különösebb teologizálás nélkül: természetesen tudom, hogy Isten az Atyánk, és anyai szerepben csak a mennyei Jeruzsálemet említi a Szentírás (ld. Zsid lev.), de emellett az igazság mellett, szemlélhetjük ezt másként is.

Ha egy új környezetben "születik" egy új gyülekezet, akkor annak a jellegét nem csak a "megtermékenyítő" gyülekezet fogja meghatározni. Ha ez így lenne, akkor az inkább klónozás és valamiféle illegális génmanipulálás lenne, szellemileg is. Nincs szükség ilyen manipulációra, hogy mindenképpen a saját képmásunkat lássuk abban az új gyülekezetben - amelyet persze teljes joggal mondhatunk "sajátunknak", mint ahogy egy apa is a sajátjának mondja a gyermekét. De egy értelmes apa figyelve követi nyomon a saját gyermeke egyéni kifejlődését, aki az anyja génjeit is épp úgy hordozza...

És itt jön az, amit fontosnak tartok hangsúlyozni: az adott környezet - akár az új település, akár csupán  egy kulturálisan eltérő környezet - ugyanúgy meg fogja határozni az adott új gyülekezet jellegét, mint mi, akik "megalapítjuk" azt.

Ez nem azt jelenti, hogy a bűnökben, vagy bármilyen evilági szellemi örökség terén kellene hasonlítania a környezetére. Noha a helyi speciális bűnök is meg fogják határozni, milyen lesz az új gyülekezet! Csak éppen, ha egészséges a "gyerek", akkor pont úgy, hogy ellenhatást vált ki benne! A helyi bűnök között született helyi gyülekezet sokkal ellenállóbb, sokkal immunisabb lesz ezekre a helyi "specialitásokra", mint esetleg más gyülekezetek, akár a mi jelenlegi közösségünk - mivel tudatosabban is fogja kezelni ezeket. És talán már  mi is kevesebb hibánkat fogjuk látni visszaköszönni bennük majdan... Ehhez persze az is kell, hogy a kellő időben, fokozatosan, mint bölcs szülők, kezdjük önállónak kezelni, elengedni a kezét és hagyni felnőni - továbbra is szeretve és törődve vele, tanítva de szabadon hagyva, hadd fussa a maga pályáját, hadd legyen önmaga.

De ehhez hinni kell abban, hogy minden helyi gyülekezetnek önmagának kell lennie, egyedinek, természetesen az Úrban.

2010. július 16., péntek

2010 07 16

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 16:
Sokatoknak régóta tartott ez a vontatott időszak, de elkezditek meglátni a fáradságotok gyümölcsét. A nehéz átmeneti időszak most már a múlté lesz. Kiálltátok a próbákat, és nagyobb erőben és nagyobb bölcsességgel jösztök elő. Élvezzétek ezt az időszakot, amikor a gyümölcsözés idejébe való áttörés történik, mondja az Úr.
 
Zsoltár 31:7 Vígadok és örvendezek a Te irgalmadban, mert rátekintettél a bajomra; megismerted a lelkemet a nehézségekben.

2010. július 15., csütörtök

2010 07 15

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 15:

Szeretteim, itt az ideje, hogy elszakadjatok az ördögtől és mindattól, amit azért tett, hogy legyőzzön benneteket. Taszítsátok el magatoktól, és nehogy hagyjátok, hogy hozzáférjen a tevékenységeitekhez, a bankszámlátokhoz, az elmétekhez, az érzelmeitekhez és az akaratotokhoz. Ő eddig betolakodott, szemtelenkedett, és megsértette a határaitokat. Mondjátok meg neki, minden bizonytalanság nélkül, hogy tűnjön el az életetekből, és nehogy megengedjétek neki, hogy visszajöjjön, mondja az Úr. Ebből elég volt!

Jakab 4:7 Ezért vessétek alá magatokat Istennek. Álljatok ellen az ördögnek és ő el fog futni tőletek.

2010. július 14., szerda

2010 07 14

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 14:

Lehetőségek új hullámát indítom el, ahogy hirtelen kitárom a remény ajtajait. Most annak van az ideje, amikor új ötleteket és kreatív módszereket tudsz kieszelni arra, hogy eltávolítsd az akadályokat az önkifejezés és a haladás útjából. Ha keresni fogod a Szellemem általi terjeszkedést, akkor a szabadság új áradatában fogsz mozogni. Ne félj attól, hogy előretörj, de ne hanyagold el azt, hogy megítéld, mi az, ami Tőlem van, és mi az, ami testi. A szellemed tanúskodni fog a Szellemem mellett, mondja az Úr.

Zsidókhoz írt levél 5:14 A szilárd eledel pedig a nagykorúaknak való, vagyis azoknak, akik a használat által gyakorlottá tették az érzékeiket a jó és a rossz megítélésére.

2010. július 13., kedd

2010 07 13

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 13:

Még ha úgy is tűnik, hogy egy erős mélysodrású áramlat húz le téged, attól még mindig az Én Szellemem áradatában vagy. Ezt ne felejtsd el. Én végighordozlak téged az erős sodrású vizeken és a nyugodt vizeken is, és ezek a zavaros vizek csak egy pillanatig tartanak. Tarts ki! A körülményeid képesek arra is, hogy elgyengítsenek, vagy arra is, hogy megerősítsenek, mondja az Úr, a te reagálásodtól függően. Ez csak rajtad múlik!

2 Korinthus 4:17-18 Mert a mi könnyű szenvedésünk, ami csak egy pillanatig tart, egy sokkal nagyobb és örök, súlyos dicsőséget készít nekünk, miközben nem azokra a dolgokra nézünk, amik láthatóak, hanem azokra, amik nem láthatóak. Mert a látható dolgok ideiglenesek, de a nem látható dolgok örökkévalóak.

2010. július 12., hétfő

2010 07 12

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 július 12:

Íme, azt mondom neked, hogy egy új dolgot fogok cselekedni, mondja az Úr. Én vagyok a te táblatörlőd, és Én vagyok az, aki letörli az elméd táblájáról azokat, amik visszatartanak. Én vagyok az, aki letörlöm a táblát, hogy egy új kezdetet adjnak neked, egy új napot, és egy új időt amelyben élj. Én vagyok az, aki egyetlen kézcsapással el tudom távolítani azokat az akadályokat, amik megkötnek és fogva tartanak. Én vagyok az, aki megtisztítalak a múlt problémáitól. És amikor a tábla tiszta lesz, és az ártalmas dolgok el lettek tűntetve, Én írok neked egy új kezdetet; egy új napot neked; egy új próféciát neked; egy új kijelentést neked. És annak a hajnalán és a kinyilatkoztatásakor, amit megírtam felőled, egy új teremtés leszel; egy új élőlény Krisztus Jézusban, egy új életélménnyel, egy új céllal és egy új sorssal. Kivettelek téged az ördög kezéből, és behelyeztelek az Én királyságomba, és átvittelek a dicsőség ama helyére, hogy az életed be legyen töltve az Én jelenlétemmel és az Én dicsőségemmel. A könyv, amit személyesen neked írtam, meg fog változtatni és át fog formálni téged. Figyeld ahogy beavatkozom az életedbe, amikor a fény előtör, és mint valami apró fénykitörések a szellemi atmoszférádban, hirtelen változást fognak hozni. Amikor ez megtörténik, akkor tudd meg, hogy ott vagyok; tudd meg, hogy abban a pillanatban eljöttem hogy megérintselek és kijelentsem neked azt, amit meg szeretnél tudni, és hogy megszabadítsalak attól, amit az ellenség hoz ellened. Hát figyeld és várd a fényt, mert az tele van dicsőséggel, mondja a Dicsőség Ura.

APRÓ JELEK EGYLÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 12:

Az Úr kedves jelenlétében éreztem, hogy Magához vonz bennünket, hogy egy komolyabb kapcsolatot tudjunk kialakítani Vele. Arra készül, hogy magasabbra és mélyebbre vezessen bennünket annak a megértésében, hogy mit cselekszik Ő bennünk, körülöttünk, és általunk. Olyan helyeket keres, ahol többre vágynak Őbelőle, amelyeket betölthet.

Filippi 1:6 legyetek bizakodóak ebben a dologban, hogy Ő, aki elkezdett egy jó munkát bennetek, el is fogja végezni Jézus Krisztus napjáig.

2010. július 9., péntek

2010 07 09

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 9:

Szeretteim, amikor olyan helyzetek állnak elő, amik vigyázatlanul találnak titeket, akkor az első ösztönös reakciótok az, hogy érzelmileg reagáltok. De ha önfegyelmet gyakoroltok, és lecsendesítitek a lelketeket, akkor a Szellemem kenete szerint tudtok reagálni, ahelyett, hogy a testben reagálnátok, és ez jobb eredményt fog hozni, mondja az Úr. Azért mondom ezt nektek, hogy éberek lehessetek, mivel az ellenség azon van, hogy felülkerekedjen rajtatok.

1 Péter 5:8 Legyetek józanok, vigyázzatok, mert az ellenségetek, az ördög, ordító oroszlánként jár körbe, azt keresve, hogy kit nyelhet el.

2010. július 8., csütörtök

2010 07 08

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 8:

Arra hívtalak el benneteket, hogy békességben legyetek másokkal, amennyire csak lehetséges számotokra. Lesznek olyanok, akik harcot provokálnak, és széthúzást okoznak. Ki kell hogy álljatok az igazság mellett, amikor szükséges, és el kell mennetek onnan, amikor meg tudjátok tenni. Meg fogom adni a bölcsességet, hogy tudjátok mit kell tennetek bármely helyzetben, mondja az Úr. Nektek az a megbizatásotok, hogy Szellemben járjatok, nem a testben, és hogy tartsátok fenn az egységet, amikor lehetséges.

Róma 13:14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és ne tápláljátok a testet, hogy teljesítsétek a kívánságait.

2010. július 7., szerda

2010 07 07

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 7:

Megnyitom a szemeidet, hogy még tisztábban lásd a saját szellemi állapotodat, és a szellemi és természetes környezeted állapotát is. Vannak dolgok, amiket meg akarok mutatni neked, amint a felismerőképességed élesebbé válik. A fokozottabb látásod nagyobb képességet ad a diadalmaskodásra és a győzelem megszerzésére az élettapasztalataid különböző területein, mondja az Úr. Figyeld és lásd meg, amit Én meg fogok mutatni.

Márk 13:37 "És amit nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Figyeljetek!"

2010. július 6., kedd

2010 07 06

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 július 6:
Ti vagytok a korszak legvégének a népe, és emiatt figyelmeztettelek benneteket arra, hogy kövessetek Engem. Emiatt buzdítottalak arra, hogy figyelve várjatok rám, és figyelve várjátok hogy hamarosan visszatérek. Azért szóltam nektek, mert nehézségek fognak jönni, megpróbáltatások lépnek hatályba, az ellenség pedig dühöngeni fog. Még azután is, hogy megadom nektek a mondott jeleket, figyeljetek és legyetek figyelmesek, és foglaljátok el a helyeteket a bástyán, látó szemekkel és halló fülekkel, hogy átvezethesselek benneteket ezeken a veszedelmes időkön, és veszélyes napokon, amik előttetek állnak. Én vagyok az Úr a ti Istenetek, Aki mindent tud, és Én vagyok a ti szabadítótok; a lelketek, szellemetek és testetek megtartója. Én magam leszek veletek. Veletek járok, és feltárom nektek az elrejtett titkokat. Nektek is van szerepetek ebben. Vannak megírott dolgok, amiknek még be kell teljesedniük. Vannak dolgok, amik a Mindenható mennydörgésében fognak előjönni, amik most még el vannak rejtve, sőt be vannak pecsételve. Bátorodjatok fel és keljetek fel, és vegyétek észre, hogy ti fontosak vagytok Isten királyságában. Mert mindegyikőtök ki van választva és ki van jelölve az Én elhívásom, vezetésem és keneteim szerint, hogy betöltsétek a részeteket az Én királyságom dicsőségében. Épp erre az időre hívtalak el benneteket, mert engedelmes szívetek van; mert van bennetek egy vágy, hogy megismerjetek Engem, és mert teljes szívetekkel Velem akartok járni. És ezek miatt készítettem fel a szíveiteket, és foglak vezetni és vezérelni az Én jelenlétemnek annál is erősebb megnyilvánulásaiban, mint amilyet eddig ismertetek. Bátorodjatok fel és tudjátok meg, hogy van szerepetek ebben az időben. Be fogom mutatni az Én jótetszésemet rajtatok keresztül. Ne féljetek. Keljetek fel hitben, hogy megtudjátok és megértsétek, hogy Én veletek vagyok, és soha nem foglak elhagyni benneteket. Ezek igaz beszédek, amelyek meg lettek írva az Én igémben, és az Én igém nem lesz felbontva, és minden szó, amit a népem felől szóltam, meg fog valósulni. Ne hagyjátok, hogy az aggodalmaskodás folytatódjon, vagy hogy maga az ördög akadályozzon titeket, mert Én hatalmat adtam nektek arra, hogy az ellenség minden ereje fölött járjatok. Keljetek fel a győzelmi helyetekre, és legyen ez a palástotok, amit mostantól kezdve magatokon viseltek. Viseljétek a győzelem és a hit palástját, mert Én vigyázok rátok, hogy beteljesítsem a céljaimat az életetekben, mondja a Magasságos.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 6:
Az ellenség mindent megtesz, amit tud, hogy megrázza a hajótokat és kétségbe essetek. Őrizzétek a Bennem való reménységeteket és bizalmatokat, és tartsátok meg a hitet. Vegyétek észre, hogy ez a támadás csak egy kísértés, amit könnyen le tudtok győzni az elmétek megújításával az Én igém igazságában, mondja az Úr.
Róma 12:2 És ne alkalmazkodjatok ehhez a világhoz, hanem változzatok át az elmétek megújulása által, hogy megvizsgálhassátok, mi az, ami az Isten jó és kedves és tökéletes akarata.

Szervezetté válni

Nekem mindig is negatívat jelentett a "szervezet" szó. Mindig valami intézményesedett dologra gondoltam, ami megöli az igazi életet, és a hivatalosság átveszi a közvetlenség, a barátság, szabadság helyét.

De felfigyeltem arra, amit az angol nyelv segítségével szoktak a legjobban érzékeltetni: hogy mi a különbség az "organization" és az "organism" között: az egyik egy szervezett embercsoport, akik valamilyen céllal együttműködnek, a másik egy élő organizmus, ami szintén szervezetet jelent, úgy mint valakinek a teste, az egész élő szervezete.

Vajon baj-e ha szervezett csapattá válunk? Semmiképp sem, hiszen egy élő szervezet is nagyon jól "szervezett"! És nem véletlen a szójáték... Krisztus Teste egy Szervezet. Élő, együttműködő tagokból, testrészekből áll, és szervezett irányítás alatt működik. Tehát minden szempontból szervezet, tulajdonképpen a legjobb példája a kétféle "szervezet" együttes megvalósulásának.

Gondoljunk csak bele: maga a család, egy házaspár, vajon nem szervezet? Sőt, úgy is szoktuk nevezni, hogy "a házasság intézménye". Annak is van vezetője, kettejük közül a férfi, aki viszont alá van vetve Krisztus vezetésének. És ez így van jól. Úgy van jól, ha a család élete szervezetten folyik. Amit elsősorban a szeretet irányít, és a közös célkitűzések, tervek, álmok. És sok ilyen kis szervezet van (kisebb-nagyobb, sőt egészen nagyok is...)

Nem azzal van a baj, ha szervezetté, vagy akár intézménnyé válik egy élő gyülekezet. A baj azzal van, ha az  abban rejlő jó lehetőségek mellett, nem számolnak a szervezetté válás veszélyeivel.

A szervezetek (mindkét értelemben) akkor válnak halottá, ha nincs táplálva, támogatva bennük az élet és az egészség. Jézus azt üzente az egyik ázsiai gyülekezetnek, hogy "Az a neved hogy élsz, pedig halott vagy." Majd a kezdeti cselekedetekre hívja fel a figyelmüket. (Jelenések 3:1-6) Ha szervezetté válunk, akkor azt azért tesszük, mert a kezdeti cselekedeteket jónak láttuk, és ezt szeretnénk állandósítani. De ha alábbhagy a  kezdeti cselekvés, bármilyen okból, és megmarad a szervezet, akkor valóban csak egy teher a szervezeti lét. 

Minden egészséges szervezet fejlődik. Egyre több dologra képes, egyre ügyesebben, egyre fejlettebben, egyre edzettebben és erősebben. A gyermekkorban megtanult dolgok rutinná válnak, a kezdetben ismeretlen vagy távolinak tűnő dolgok pedig aktuális kihívássá.

Baj lenne, ha egy gyülekezet csak a régen betanult rutinokból próbálna élni. Az előttünk álló új kihívások a felnőttségünk felelősségét is jelentik. Az előbb azt írtam, hogy az egészséges szervezet fejlődik. De az egészséges emberek házasságot is kötnek (egy férfi és egy nő, csak az egyértelműség kedvéért), és szaporodnak. Hogyan alkalmazható ez a gyülekezetre, Krisztus Testére? 

Úgy, ahogy a Biblia alkalmazza: "Mert férjed a te Teremtőd..." Ő tesz bennünket termékennyé, alkalmassá a "szülésre", szaporodásra. Azt is ígéretként olvassuk, hogy "Arra nézve is kérni hagyom magamat...: Megsokasítom őket, mint a nyájat, emberekkel". (lásd: Ezékiel 36:37) 

Isten ránk akar bízni embereket, és azt várja tőlünk, hogy ha már nem gyermekségben élünk, hogy vállaljunk "családalapítást", azaz emberekről való gondviselést. Azt várja tőlünk, hogy jó értelemben véve, váljunk szervezetté - "jól szervezetté" és egy élő, minden ponton együttműködő, folyamatosan fejlődő és erősödő szervezetté. Hiszen a családba érkező új életeknek egy biztonságos otthon kell.

Isten bennünk akar lakozni, és közöttünk akar járni. Isten életeket akar teremteni közöttünk, és ezeket táplálni, éltetni, erősíteni akarja. Ez a jelenlét, és a Szent Szellemnek ez a munkálkodása lehetetlenség volna állandó imádkozás, közösségi szellemi események nélkül. Jézus erre tanít, az apostolok is erre tanítanak: "szüntelen imádkozzatok"... "Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által"... "Foglalatosak valának ... a könyörgésekben" Mert arra nézve is kérni hagyja magát Isten, hogy megsokasítson minket, mint a nyájat - emberekkel!

_

2010. július 5., hétfő

2010 07 05

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 5:

Olyan Isten vagyok, aki nem tud hazudni, és Én arra hívlak titeket a Szellemem által, hogy tartsátok be a szavatokat. Ne esküdjetek vagy ígérjetek hamisan, azt mondva, hogy megtesztek valamit, és aztán nem teszitek meg. Nektek, Én népem, a Királyság becsületességét kell a szíveteken és a cselekedeteiteken viselnetek. Jobb nektek ha egyáltalán nem ígértek, mint hogy ígértek és nem teljesítitek. Amit embereknek fogadtok meg, azt mind Nekem fogadjátok meg, mondja az Úr.
Prédikátor 5:4 Amikor fogadást teszel Istennek, ne késlekedj megadni azt; mert nem gyönyörködik a bolondokban. Teljesítsd amit fogadtál!

Efézus levél 1, rövid magyarázattal (10 perces video)

Sziasztok!

Ez az első próbálkozásom azzal, hogy videót is kitegyek a netre. A hangminőség egyelőre gyengén sikerült, de remélem nem okoz különösebb gondot senkinek. A Csia fordításból hangzik el az első fejezet - ami szokatlan benne, hogy a "Krisztus" mindig úgy hangzik, hogy a "Felkent". Hallgassátok szeretettel ezt a mini-prédikációt!

2010. július 2., péntek

2010 07 02

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 2:

Legyél éber és figyelj! Számíts a váratlanra, mert most jelentem ki azt, ami el volt rejtve, és fényt hozok a sötét helyekre. Bőséges ismeret és bölcsesség van egy karnyújtásnyira tőled, ha lecsendesíted az elmédet és az érzelmeidet, és hagyod, hogy az Én Szellemem árassza el a lényedet. Engedd, hogy egy új, magasabb szintre vigyelek a szellemi értelem és ismeretek terén, mondja az Úr. Nagy örömöd lesz benne.

Zsoltár 24:3-5 Ki mehet fel az Úr hegyére? Vagy ki állhat meg az Ő szent helyén? Akinek tiszta keze és tiszta szíve van, aki nem emelte lelkét bálványhoz, és nem esküdött hamisan. Az áldást fog kapni az Úrtól, és igazságot az ő üdvösségének Istenétől.

2010. július 1., csütörtök

2010 07 01

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 július 1:

Egy helyreállítási és gyógyulási hullámot küldök nektek, Én népem. Ez a napirend, hogy teljesen épek legyetek testben, lélekben és szellemben. Előhívlak a sötétségből, és a halál és pusztulás árnyékából, az élet világosságába. Engedd, hogy a békesség és öröm birodalmába hozzalak, és engedd el a múltat és minden bánkódást. Ez egy új nap; örülj és örvendezz ezen, mondja az Úr.

Jób 12:22 Ő feltárja a mély dolgokat a sötétségből, és a halál árnyékát világosságra hozza.