2014. április 30., szerda

Prófécia 2014. április 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 30.

APRÓ JELEK  EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ragadj meg mindent, ami életet ad, és felébreszt a szellemi szunnyadásból. Megadtam neked a kegyelmet ahhoz, hogy el tudd viselni a nehézségeket és a bizonytalanságot, de amik eddig leterheltek, annak nagy része mindjárt véget ér, és félreáll az útból, hogy átadja a helyet egy olyan időszaknak, ami nagy örömöt és békességet tud adni. Engedd, hogy felemeljelek, mondja az Úr.

Ézsaiás 42:9 A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek.

2014. április 29., kedd

Prófécia, 2014. április 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Fordíts időt arra, hogy újra felvedd a kapcsolatot azokkal, akikkel megszűnt a kapcsolattartás. Azzal foglak vezetni, ami az eszedbe jut és amire emlékezni fogsz, és adok egy vágyat arra, hogy kommunikálj. Most áthidalhatod azt a szakadékot, amit az idő és a körülmények hoztak létre. Ne félj attól, hogy kimutasd másoknak, hogy törődsz velük, mondja az Úr.

Filippi 4:10 Nagy volt az örömöm az Úrban, hogy végre felbuzdultatok a velem való törődésre. Mert gondoskodtatok volna, de nem volt rá alkalmatok.

2014. április 28., hétfő

Prófécia, 2014. április 28.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 28.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Hallom, ahogy az Úr Szelleme kiált, és azt mondja, keljetek fel Én népem a győzelem helyére! Mert a győzelem meg van írva a ti érdeketekben, és az írás fel nem bontható. Induljatok el ezzel a bizonyossággal, és az erre készséges szellemmel, hogy akkora erőt hozok hozzátok és rátok, hogy tudni fogjátok, hogy tiétek a győzelem dicsősége. Én mindig, igen mindig a diadal helyére vezetlek, és bárhová mentek, az Én illatomat árasztjátok magatokból, és úgy fog ott lebegni, mint egy hadüzenet az ellenségnek. Érezzétek jól magatokat ezen az úton! Harcoljátok meg a hit nemes harcát! Győzzetek!

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Az inspiráció és a kreativitás friss áradatába engedlek be most. Legyél érzékeny erre az isteni letöltésre, ami újításokat hoz magával, és elárasztja az életedet új érdeklődéssel és izgalommal. Most van az ideje, amikor kizökkenhetsz a kerékvágásból, és a régi módszerekből, és átélheted a felújítás élményét a szellemedben, lelkedben és testedben. Frissülj fel,és újulj meg, mondja az Úr. 
Jób 29:20 Dicsőségem megújul velem, és kézívem erősebbé lesz kezemben. 

2014. április 27., vasárnap

Meghívó Prófétai Istentiszteletre

MEGHÍVÓ

2014. május 3-án, szombaton 17.00 órától Miskolcon lesz az Imádat Sátor Szolgálat PRÓFÉTAI ISTENTISZTELETE. Az alkalmon prófétai bejelentések, aktuális prófétai látások lesznek átadva. Gyertek el!

Országh György

2014. április 25., péntek

Prófécia 2014. április 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 25.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Használj ki minden adódó lehetőséget arra, hogy különösen érzékeny legyél az Én Szellememre, az emberekre, sőt még az Én teremtésemre és teremtett lényeimre is. Ezt csak akkor tudod megtenni, ha eltávozol az énközpontúságtól, és objektív nézőpontból szemléled a dolgokat. Az objektivitáshoz az kell, hogy a tényeket, vagy bármilyen helyzet valóságát az érzelmeid beleadása nélkül, és önző motiváció nélkül nézd. Hadd segítsek neked, hogy úgy láss, ahogy Én látok, mondja az Úr.

Mikeás 6:8 Hiszen megmondta neked, ember, mit tekint az Örökkévaló jónak, megmutatta, mit kíván tőled: hogy igazságosan cselekedj, őrizd meg a hűséges szeretetet, és alázatosan élj Istened előtt.

2014. április 24., csütörtök

Arany lándzsák - Ez az ARATÁS! Bob Jones látogatása egy álomban

Bobby Conner:
Arany lándzsák - Ez az ARATÁS! Bob Jones látogatása egy álomban

A képen: Bobby Conner
Bobby Conner
Egy élénk álom: "Látogatód van!"

2014. március 28-a hajnali óráiban, fél négy körül, volt egy nagyon élénk álmom, és úgy érzem, hogy ez fontos segítség lesz ahhoz, hogy Krisztus Teste fel tudja mérni azt az időszakot, amelybe most léptünk be. Ez sokkal több volt egy puszta álomnál. Ez egy prófétai átélés volt! Úgy kezdődött az álom, hogy ott vagyok a dolgozószobámban az íróasztalomnál, ami az észak-karolinai Moravian Falls-ban van, és éppen egy új könyvön dolgozok.

A Szent Szellem megszólalt: "Látogatód van!" Azt gondoltam, hogy valaki az ajtóban áll, ezért már ki akartam nyitni az ajtót, amikor a Szent Szellem így szólt: "A te látogatód az ablaknál van." Odafordultam az ablakok felé, amikor hirtelen egy fény villant az ablakom túloldalán, és egy átlátszó, gyöngy színűhöz hasonló lépcsősoron Bob Jones jött le éppen. Nagyon kedves, barátságos mosoly volt az arcán, és csodásan nézett ki. Mindazáltal álmomban is teljesen tisztában voltam azzal, hogy Bob 2014. február 14-én elhunyt és a Mennybe ment.

A képen: Bob Jones
Bob Jones
Bob egyszerűen belépett a dolgozószobámba. Nem kellett kinyitnom az ablakot, egyszerűen csak besétált. Fantasztikus volt a kinézete: Erős és fitt állapotban volt, a ruhája egy csodálatos, puha, gyönyörű, elegáns fehér öltözet volt, ami a derekán végighaladva, egészen a térde alá ért, mint egy hosszú ing. A haja rendkívül fehér és ragyogó volt. A bőre ámulatba ejtett: hibátlan volt, fehér és puha, a mosolya pedig igazán sugárzó és gyönyörű volt. A szemei a megszokottnál nagyobbak voltak, és rendkívül tiszták, csillogóak, mint egy izgatott gyermek szemei.

Noha számítottam a látogatására, mégis kimondhatatlanul boldog és örömteli voltam! Nagyon izgatott voltam, hogy láthatom a kedves barátomat, és így szóltam: "Már számítottam erre a találkozásra! És már nagyon vártam." Izgatott hangon azonnal felelt: "Én is!" A következő szavai így szóltak: "Te jól vagy!" Majd mindkét kezét a mellkasára helyezve így folytatta: "És én is csodásan vagyok."

Arany lándzsák

Ebben az átélésemben úgy tűnt, mintha konkrét társalgás nélkül is tudtunk volna kommunikálni, szellemből szellembe, a szívünkkel. Majd ezt kérdezte: "Észrevetted a hajadat?" Azt feleltem: "Nem, nem igazán." Felszólító hangnemben ezt mondta: "Túrj a hajadba a kezeddel!" Így is tettem, beletúrtam a jobbkezemmel a hajamba, de teljesen szokásosnak éreztem. Majd vidám, jókedvű hangon így szólt Bob: "Nézd meg a kezedet!" Ahogy belenéztem a tenyerembe, több száz aranyszálat láttam benne. Ezek az aranyszálak a lándzsákra hasonlítottak, csak jóval kisebbek voltak! Kerek, egyenes volt mindegyik, és körülbelül 30 cm hosszú.

A képen: Aratásra váró érett gabona
Bob izgatott hangon folytatta, mint egy oktató: "Csináld újra, és újra, és újra!" Minden egyes alkalommal egyre több arany lándzsa jelent meg, mindaddig, míg a kezeim, és az ő kezei is, bőségesen tele voltak ezekkel az aranyszálakkal. Bob, világoskék szemeiben egy csodálatos csillogással, és egy olyan mosollyal, ami elárulta, hogy tud valami titkot, amit te még csak most fogsz megtudni, ünnepélyesen így szólt: "Most figyelj!"

Ezek az arany lándzsák hirtelen csodálatos és nagyon hosszú szárú, érett gabonákká változtak át. Az arany gabonák nem csak a kezeinket töltötték meg, hanem olyan hatalmasak voltak már, hogy a karjainkkal is alig értük át. És folyamatosan egyre több lett belőlük. Lélegzetelállító volt ez a nagysebességű felgyorsulás, ahogyan a mennyiségük megszaporodott.

Itt az aratás ideje

Bob gyermeki mosollyal megszólalt: "Ugye, TE tudod, hogy ez mit jelent?" Kicsit bizonytalankodva feleltem: "Szerintem igen!" Ő a legmagabiztosabb hangnemben válaszolt: "Ez az ARATÁS!" Majd így szólt: "A most közelgő aratásban a prófétai szolgálat lesz a lándzsahegy." [A fordító megjegyzése: ez az angol nyelvben egy katonai kifejezés, ami azt jelenti, hogy egy hadműveletben a "lándzsahegy", vagyis az elöl haladó vezető haderő lesz ez, tehát az élén jár. Vagyis: "A most közelgő aratás élén a prófétai szolgálat fog járni."]

Soha nem látott módon lesznek használva a próféták, hogy bejelentsék és kihirdessék, melyek azok a mezők, amelyek megérettek és készen állnak az aratásra. A prófétai hangok tisztán hallható kürtszót fognak zengeni, ami előhozza a Krisztus Testét, hogy felálljon és hallassa a hangját, és felkent evangélisták legyenek belőlük.

Bob, egyfajta tárgyilagos magánvéleményként hozzátette: "Sokkal jobb az én előnyös nézőpontomból nézni mindezt." Majd így szólt: "Tudom, hogy sok mindenről kell még beszélgetnünk, de majd később folytatjuk!" Majd hirtelen egy erőteljes, ragyogó kék fény villant fel, ő pedig eltűnt. Álmomban ott álltam a dolgozószobámban, a testem és az elmém még mindig lüktetett, és gyökeresen megrázott ez a látogatás.

Hirtelen, minden átmenet nélkül, ébren találtam magam az ágyamban feküdve, de a testem még mindig az esemény hatása alatt volt, a szívem hevesen dobogott, a szellemem pedig fel volt villanyozva.

Ebből az átélésből a legfontosabb felvilágosítás, amit meg kell értenünk, a következő:

Az aratás ideje van. A korszak vége eljött hozzánk. Keljetek fel, készítsétek fel a szíveteket, hogy bedöfjétek magatokat az aratásra váró területre!

Bobby Conner
EaglesView Ministries
Website: BobbyConner.org

Bobby Conner rövid bemutatása: Ennek a "Szelíd Óriásnak" egyedi kenete van, ami üdítő humorral és borotvaéles prófétai pontossággal működik, amelyet világszerte dokumentáltak már. Bobby dinamikus kapacitással rendelkezik a természetfölötti dolgok - gyógyulások, jelek, csodák - kiemelkedő demonstrálására, amely azt mutatja be, hogy milyen szívvel van az Atya irántunk! Miután túlélte az édesanyja drámai abortuszkísérletét, majd Isten keze újra megmentette a drogdílerkedésből és az öngyilkosságból, Bobby Conner élettörténete egy olyan embert mutat be, aki ma már Istentől rendelt elhívásában jár, hogy másokat is szabaddá tegyen! Mivel nemzetközileg keresett konferencia-előadóként tisztelik, Bobby az Egyesült Államokon kívül több mint 45 országban végzett már hatékony szolgálatot hosszú évek óta.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Forrás: The Elijah List
Fordítás: Országh György

Prófécia 2014. április 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ha kéred Tőlem, Én életképes megoldásokat adok neked a nehezen megoldható problémákra. Gyere Hozzám, csendesítsd le az elmédet és az érzelmeidet, hogy inspirációt kaphass, mondja az Úr. Én mindent látok, tudok és értek. Nekem semmi sem túl nehéz. Csak akkor adódik nehézség, amikor túl sok zűrzavar vesz körül téged ahhoz, hogy meghalld a hangomat, vagy annyira rá vagy állva a saját utadra, hogy nem vagy hajlandó engedni a vezetésemnek. Muszáj bíznod Bennem, hogy Én segítek neked abban, hogy sikerüljenek a dolgok.

Lukács 18:27 Ő így felelt: "Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges."

2014. április 23., szerda

Prófécia 2014. április 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Még mindig abban a folyamatban vagy, amikor rendet kell tenned mindenben. Ez nagyon hasonlít ahhoz, amikor egy számítógépet vagy más eszközt egy újabb verzióra kell frissíteni, csak mindezt most szellemi szinten kell megtenni. Nem annak van az ideje, hogy csak foltozgasd a körülményeidet; egy új módon kell belépned az életbe a Szellemben, mondja az Úr. Ahhoz, hogy hozzáférhess a számodra elkészített frissességhez, elengedhetetlen lesz, hogy elengedj olyan dolgokat, amik már nem működnek, mert csak így tudsz bemenni az igazság és tisztaság világosságába.

Zsoltárok 24:3-4 Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén? Az ártatlan kezű és tiszta szívű, aki nem adja lelkét hiábavalóságra, és nem esküszik meg csalárdságra.

2014. április 22., kedd

Prófécia 2014. április 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, most már átmentetek az átmeneti időszak hídján az új időszakba, és bementetek az ajtón, ami megnyitotta az ösvényt előttetek. Viszont ködbe kerültetek, és az előttetek levő egyetlen lépésnél többet nem láttok. Azt mondom nektek, ne féljetek, és ne engedjétek, hogy a nyugtalanság eluralkodjon rajtatok. A csend helyén vagytok, de ez fogja lehetővé tenni annak az időnek az eljövetelét, amikor megtisztultok, és felkészültök arra, ami előttetek áll, mondja az Úr.

Zakariás 2:13 "Csendben legyen mindenki az ÚR előtt, mert elindult szent lakhelyéről!"

2014. április 21., hétfő

Prófécia 2014. április 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 21.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Ébredjetek! Ébredjetek, Én népem! Ébredjetek fel, hogy beszélhessek hozzátok, hogy vezethesselek, és hogy gondoskodhassak rólatok. Járjatok félelem és rettegés nélkül; teljes bizalommal abban, hogy Én megyek előttetek, és az egyenetlen helyeket egyenessé teszem. Az igazságosság ösvényén vezetlek titeket. Veletek leszek ezekben a napokban, a dicsőségem napjaiban, ahogy a dicsőségem kiárad az Én szeretett népemre, és ez a nép ti vagytok. Járjatok az élet megújultságában, és üdüljetek fel és újuljatok meg!

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Egy olyan időpont van most, amikor terveket tudsz készíteni az előtted álló napokra, de miután eldöntöd, mit akarsz tenni, tartsd lazán a kezedben ezeket a terveket. Úgy tartsd ezeket a szívedben, mint amikor nyitva tartod a kezedet, hogy továbbra is úgy történhessen veled minden, ahogyan Én akarom. Legyél rugalmas, és engedd, hogy megváltoztassam a részleteket, vagy akár az útirányt. A tudnivalók közül jelenleg még nem minden áll a rendelkezésedre, de idővel ezek ki fognak bontakozni, mondja az Úr. Te Hozzám tartozol; hadd igazgassam Én a lépéseidet. Zsoltárok 32:8 Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járnod kell; szemeimmel tanácsollak téged.

2014. április 18., péntek

Prófécia 2014. április 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 18.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Megnyitottam a rejtekhelyembe vezető ajtót, hogy bejöhess és jobban megismerhess Engem. Ebben az időszakban, amelybe nemrég léptél be, van valami titokzatos dolog, de ha átjössz ezen az ajtón, felfedezed majd azt, amit a titok leple fedett eddig. Kijelentést fogsz kapni, ami felülmúlja az intellektuális értelmedet, és képes leszel akadálytalanul járni a Szellemben, mondja az Úr.

Galata 5:25 Ha a Szellemben élünk, akkor járjunk is a Szellemben.

2014. április 17., csütörtök

Prófécia 2014. április 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 17.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Lehet, hogy úgy érzed, mintha vakrepülést végeznél jelenleg, és nem látod, merre tartasz. Csak várj az útmutatásomra, mielőtt megteszed a következő lépést. Egy új nap van és egy új idő, amikor még az ismerős dolgok is hirtelen ismeretlennek és furcsának fognak tűnni. Most kifejezetten annak az ideje van, amikor hitben kell járnod, és nem látásban, mondja az Úr. Bízz Bennem!

2 Korinthus 5:7 Mert hitben járunk, nem látásban.

2014. április 16., szerda

Prófécia 2014. április 16.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 16.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Egy olyan időpont van most, amikor hátra tudod hagyni a szellemi éretlenséget, és fel tudsz növekedni azzá az erős, megingathatatlan, érett tanítvánnyá, akinek szántalak. Öleld magadhoz mindazt, amit neked készítettem a királyságomban, a világ megalapítása előtt. Nemcsak a királyságot készítettem el a te számodra, hanem téged is elkészítettelek a királyság számára. Kezdődjön hát el az érettség tökéletes folyamata, mondja az Úr.

Zsidókhoz írt levél 5:12-14 Mert noha ez idő szerint tanítóknak kellene lennetek, ismét arra van szükségetek, hogy az Isten beszédeinek kezdő elemeire tanítson valaki titeket; és olyanok lettetek, akiknek tejre van szükségetek és nem kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédében, mivelhogy kiskorú: Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, akiknek érzékeit a gyakorlat kifejlesztette a jó és a rossz megkülönböztetésére.

2014. április 15., kedd

Prófécia 2014. április 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Ahogy tovább mentek a szellemi vándorúton, nem szabad elfeledkeznetek róla, hogy a szeretet a fődolog. Az Énirántam és az egymás iránti szeretetetek söpörjön el minden más érzelmi és értelmi reakciót az élettel és a körülményekkel kapcsolatban. Ha először ezt teszitek meg, akkor az összes többi területen is menni fog az engedelmesség, mondja az Úr.

1 Korinthus 13:13 Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet.

2014. április 14., hétfő

Prófécia 2014. április 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 14.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Hallom, hogy nevet az Úr, és azt mondja a népének, hogy nyugalom! Élvezzétek ezeket a napokat! Élvezzetek Engem a mostani napok folyamán! Ne hagyjátok, hogy a világ atmoszférája leterheljen és félelmet hozzon létre! Hiszen Én nem a félelem szellemét adtam nektek, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. Jogotok van ahhoz, hogy élvezzétek a vándorutatokat. Úgyhogy vessétek Rám a terheiteket, és mindent, ami gondot okoz, mert az Én terhem nem súlyos, és könnyedén lehet vinni. Bízzatok Bennem, hogy Én törődök azokkal a dolgokkal, amikkel ti nem tudtok. Én veletek vagyok, és a ti oldalatokon állok. Ismét mondom: élvezzétek a vándorutat! Most már ne vegyétek annyira komolyan magatokat, és fejezzétek be az önmagatok kárhoztatását, és most már másoknak se hagyjátok, hogy kárhoztasson titeket! Értsétek meg, hogy ti Hozzám tartoztok. Én tudom, hogy kik vagytok, és ismerem a szíveteket; Én a ti oldalatokon állok. Most annak a speciális ideje van, hogy új kezdetek induljanak Velem, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Az előkészítő munka el van végezve, és az ajtó nyitva áll. Neked mindössze annyit kell tenned, hogy megteszed a következő a lépést. Foglalkozz a közvetlenül előtted álló tennivalóval. Ezt a vándorutat úgy fogod megtenni, hogy egyszerre mindig csak egyet lépsz, és közben az egész lényeddel - testeddel, lelkeddel és szellemeddel - az éppen akkor aktuális dologra koncentrálsz. Én bölcsességet adok neked, és igazgatni fogom a lépéseidet, mondja az Úr. Legyen hited Bennem. Márk 11:22 Jézus erre így szólt hozzájuk: „Legyen hitetek Istenben!"

2014. április 12., szombat

Először az Ő Királyságát - Rick Joyner írása

Először az Ő Királyságát - A Nagy Küldetés, 15. rész

2014., 15. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

A múlt héten arról beszéltünk, hogy az egyház még mindig messze van attól, amire elhívást kapott, mégis ez az, ami a legnagyobb lehetőséget nyújtja számunkra - mi lenne, ha olyan lendületbe jönnénk, amivel valóban siettetni tudnánk az Úr napjának eljövetelét?

Jusson eszünkbe Don Potter megfigyelése az esküvőkkel kapcsolatban. Mekkora csoda az, hogy kis idővel a ceremónia kezdete előtt a menyasszony még katasztrofálisan néz ki, majd hirtelen tökéletesen gyönyörű lesz! Lehet, hogy így lesz Krisztus menyasszonyával is. Mi lenne fontosabb annál, hogy segítsünk a menyasszonynak felkészülni, hogy a Királyunk olyan feleséget kapjon, aki megilleti Őt?

Már az is nagy megtiszteltetés, hogy ebben a korban élhetünk. Minden próféta és igaz ember vágyott arra, hogy meglássa ezeket a napokat, mi pedig azt az elhívást kaptuk, hogy ezekben a napokban éljünk. Valószínűleg az lenne a legnagyobb bolondság, ha ezekben a napokban élve mégsem "látnánk" ezeket a napokat.

Ha arra várunk, hogy az egyház kellően összeszedje magát, mielőtt mi magunk is elköteleznénk magunkat erre, akkor lemaradunk róla. Ha nem vele együtt (az egyházzal) megyünk végig a készülődés folyamatán, akkor nem fogunk beleilleni, és messze lemaradunk tőle.

Miért van oly sok keresztény, aki nem képes megtalálni azt a testületi helyet ("testet"), amelybe ők is beleillenek? Sokaknál, sőt talán a legtöbbjüknél, az az oka ennek, hogy földrajzilag nincsenek a megfelelő helyen. Ha annak alapján választjuk meg a lakóhelyünket, hogy hol van a legjobb álláslehetőség, vagy melyik földrajzi területet kedveljük, vagy ahol a családunk illetve barátaink élnek, akkor valószínűleg földrajzilag nem vagyunk Isten akaratában. Csak akkor leszünk Isten akaratában, és fogunk megmaradni is Isten akaratában, ha minden jelentős döntésünket, különösen a lakóhelyünket illetően, úgy hozzuk meg, hogy először a királyságot keressük.

Mindig az a dolgunk, hogy a királyságban kapott céljainkat keressük minden más érdekünk előtt. Ha nem így hozzuk meg az összes jelentős döntésünket, akkor valószínű, hogy Isten akaratán kívül vagyunk azokban a dolgokban, amelyekben nem vettük figyelembe ezt. Hogyan tudunk visszakerülni Isten akaratába? Megtérünk, és elhatározzuk, hogy egyik jelentős döntésünket sem fogjuk meghozni többé úgy, hogy nem a királyság érdekeit tesszük az első helyre.

Ez vajon azt jelenti, hogy talán el is kell költöznünk? Lehet. Sokkal jobb elköltözni és munkahelyet váltani, akár egy kisebb munkalehetőségre is, mint elszalasztani Istentől kapott rendeltetésünket. Az Úr azt ígéri, hogy ha először a királyságot fogjuk keresni, akkor Ő az összes többi dologról gondoskodni fog számunkra. Ő sokkal jobban csinál mindent, mint mi, úgyhogy ez a lehető legjobb egyezség. Sok olyan embert ismerek, aki nem így tett, hanem oda költözött, ahol a legjobb állás várta. Lehet, hogy a munkahelyükön nagyszerűen mennek a dolgok, de az életükben minden más omladozik.

A keresztényeknél ugyanolyan kísértéssel próbálkozik az ördög, mint az Úrnál tette. Úgy látszik, amikor az Úr valami fontos dologra hív el valakit, az ördög mindig azzal jön, hogy valami nagyon csábító kísértést kínáljon fel, ami gyakran valamilyen munkahely, vagy üzleti lehetőség. Időnként egy jobb szolgálati lehetőség is lehet, viszont nem az, amire az Úr hívott el.

Én ugyanígy lettem mellékvágányra terelve hét évig. Sokat tanultam ezáltal, mivel az Úr továbbra is velem volt, és egész idő alatt tanított. Sokkal sikeresebb lettem, mint amiről valaha álmodtam, viszont egész idő alatt boldogtalan voltam. Amikor megtértem, és mindent az oltárra tettem, hogy visszatérjek az Úrnak az életemre vonatkozó akaratába, akkor egy egész vagyont vesztettem el, szinte mindenemet, de sokkal boldogabb lettem és nagyobb békességem lett, mint az addig elmúlt évek során.

Az egyetlen biztonságos hely számunkra, és az egyetlen olyan hely, ahol igazán megtapasztalhatjuk a békességet, az Isten akarata. Ha egy kicsit is bölcsességben akarunk járni, akkor az életünk fő törekvése az lesz, hogy az Ő akaratát cselekedjük, ami sokkal fontosabb, mint bármilyen világi teljesítményre vagy nyereségre való törekvés. Ez nem azt jelenti, hogy nem érhetünk el nagy dolgokat ezen a világon, vagy ne lehetnének szép dolgaink, de a világ legjobb dolgai is olcsók és csupán ideig-óráig tartók a Krisztusban kapott örökkévaló rendeltetésünkhöz képest.

Ha tényleg Jézus az első szerelmünk, akkor az egyik legnagyobb vágyunk az, hogy lakóhelyet biztosítsunk Neki. Dávid király azt mondta, hogy addig nem tud aludni, amíg helyet nem talál az Úrnak. Mély igazságra mutatott rá - nekünk sem lesz igazi nyugalmunk mindaddig, amíg mi magunk nem leszünk az Ő lakóhelye. Ezt egyedül nem tudjuk megtenni. Az Ő lakóhelye olyan templom, ami "élő kövekből" épül fel. Az a dolgunk, hogy az élő kövek össze-vissza egymásra dobált kőrakásából, szorosan egymáshoz kötődve templommá épüljünk.


- - -
Forrás: MorningStar Ministries - Word for the Week - His Kingdom First - The Great Commission, Part 15
Fordítás: Országh György

2014. április 11., péntek

Szentendrei alkalom

Szeretettel tájékoztatlak benneteket az április 19-én, szombaton 14.00 órai kezdettel, Szentendrén megrendezésre kerülő alkalomról, a Salamon Tornáca Misszió szervezésében. A szervezők meghívására én is részt veszek ezen az alkalmon, és dicsőítéssel valamint egy üzenettel fogok szolgálni.


Helyszín: SZENTENDRE, HÉV-végállomás, Hangár melletti épület emeleti ebédlője (Vasút villa sor 4.)

Arra kérlek benneteket, hogy ha ti is szeretnétek eljönni, jelezzétek egy kattintással az esemény Facebook oldalán, az "Ott leszek" lehetőséget választva, hogy a szervezők tudhassák, körülbelül hány érdeklődőre lehet számítani. Itt bővebb információt, valamint a kezdeményezést jelentő kijelentéseket is találtok az alkalomról. Az esemény Facebook oldalát és a jelentkezés lehetőségét ide kattintva találjátok.

A "Pészach" (vagy más szóval Páska) a szabadulás ünnepe, mert Jézus, a mi "páskabárányunk" megöletett értünk, és kiszabadított a rabszolgaságból!

Prófécia 2014. április 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 11.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Figyeld az evilági, hétköznapi életedben adódó lehetőségeket, arra, hogy rendkívüli módon szellemi legyél! Az amivel megtiszteled a királyságomat, nem feltétlenül külsőleg látható bizonyítéka lesz a hithűségednek, viszont határozottan egy belső állapota a szívednek, ami megnyilvánul minden gondolatban, motivációban, hozzáállásban és cselekedetben. Figyelj oda, hogy az igazságosság uralkodjon, mondja az Úr.

Róma 1:17 mert Isten igazságossága benne [Krisztus evangéliumában] nyilvánul meg, mely hit(hűség)ből hit(hűség)be vezet, amint meg van írva: a megigazult pedig hit(hűség)ből él

2014. április 10., csütörtök

Prófécia 2014. április 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 10.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ahová most készülsz átlépni, az nem csak egy új nap, hanem egy új rend. Korrigálásokat kell tenned ahhoz, hogy igazodni tudj a megújult életedhez. Nem fogsz tudni egyszerre ragaszkodni a régi gondolkodásodhoz és előre is haladni. Meg fogom mutatni azokat a dolgokat, amiket el kell elngedned, hogy szabad lehess, mondja az Úr. A te részed az, hogy engedelmesen megtedd, amit kijelentek neked.

1 János 1:5 Ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség.

2014. április 9., szerda

Prófécia 2014. április 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 9.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Engedj a megújulás munkájának, amit benned végzek, mondja az Úr. Egy magasabb helyre hívlak, ami az erősség és élet helye. Kelj fel, hogy elfoglald a helyedet, hogy a Szellemem élete nyilvánvalóvá válhasson benned és általad. Ne kételkedj ebben a nagy munkában, hanem inkább legyél a része te is annak a látványos bemutatónak, amit a világnak mutatok be az életről, a szabadságról és az igazságosságról.

Róma 6:4 eltemetkeztünk tehát Vele együtt a bemerítés által a halálba, hogy amint életre kelt Krisztus a halottak közül az Atya dicsősége által, úgy mi is az élet megújulásában járjunk

2014. április 8., kedd

Prófécia 2014. április 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 8.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Azok az összecsapások, amiket átélsz, olyan helyzeteket fognak feltárni, amelyek nem csak megoszhatják a figyelmedet, hanem összezavarodottnak is érezheted magad azok miatt. Szilárdan meg kell állnod azon, ami igaz és ami jó. Bármilyen fantáziálás csak azt fogja eredményezni, hogy egy hosszú és gyümölcstelen menet indul el az életedben. Maradj jelen Velem, mondja az Úr, és nézz Rám, hogy útmutatást kapj. Legyél éber!

1 Korinthus 7:35 Ezt pedig éppen a ti javatokra mondom, nem azért, hogy tőrbe csaljalak, hanem hogy feddhetetlenül élhessetek, és osztatlan szívvel ragaszkodjatok az Úrhoz.

2014. április 7., hétfő

Prófécia 2014. április 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 7.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Egyfolytában mennydörgést hallok a mennyei helyeken, és hallom, hogy az Úr kihirdeti, hogy a győzelem a tiétek -- az Ő Szellemének az ereje által, amelyet ebben az időszakban felerősít. Tiétek lesz a győzelem, ha elhiszitek, amit Isten beszél. A Szentséges Szellem ereje fog rátok szállni, hogy felettébb diadalmasok legyetek ebben az időszakban. "Csak higgyetek, és cselekedjétek, amire elhívtalak titeket, és majd ámulni fogtok az eredményén", mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Értékeld ki, hol tartasz szellemileg, úgy, hogy megnézed, hol jártál eddig, és hogy milyen messzire jutottál. Emellett szilárdan tudatosítsd magadban azt, hogy hová tartasz. A mostani időben szükséges lépést tartanod a neked rendelt céljaimmal. Meghatározó pillanatok napjai vannak most, amelyek eljuttatnak téged az isteni rendeltetésedbe, mondja az Úr. 2 Péter 1:2-4 Istennek és Urunknak Jézusnak megismerése által mindig több kegyelem és békesség töltsön be titeket. Abból kell kiindulnom, hogy az ő isteni hatalma annak megismerésén át, aki minket dicsőségével és erényével elhívott, mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és istenfélelemre való, továbbá, hogy ezeken át értékes és igen nagy ígéreteket kaptunk ajándékul, hogy rajtuk keresztül, miután attól a romlástól elmenekültetek, melyet a világban a kívánság okoz, isteni természetet közölhessen veletek.

2014. április 4., péntek

Prófécia 2014. április 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 4.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Figyeld a kiváló lehetőségeket arra, hogy ellenőrizhesd a valóságot. A múltban hozott döntéseid most az aratás állapotába kerülnek, akár jók, akár rosszak. Itt az ideje, hogy a szellemi valóság új szintjére emelkedj, ahol hatékonyabban tudod cselekedni azt, ami neked is jó, és az Én királyságomnak is, mondja az Úr. Akkor tisztul ki a szellemi felismerés, amikor eltűnik a megtévesztés.

Példabeszédek 15:21 A bolondság örömet okoz annak, aki szűkölködik a felismerőképességben, de az értelmes ember igaz módon jár.

2014. április 3., csütörtök

Prófécia 2014. április 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 3.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Most már nagy inváziókat indíthatsz, amelyek segítségével hozzáférsz ahhoz, ami mindezidáig túl elérhetetlen volt számodra. Bizonyos dolgokat el kellett rendezned a továbbindulás előtt. Pontosan most vagy a fordulóponton, amikor egy új szakasza kezdődik a létezésednek. Lépj be ebbe tiszta kézzel és szentül tiszta szívvel, mondja az Úr.

Zsoltárok 24:3-5 Ki mehet föl az ÚR hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárog hiábavalóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az ÚRtól, igazságot a szabadító Istentől.

2014. április 2., szerda

Prófécia 2014. április 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 2.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Figyelj, mert feltárom benned azokat a dolgokat, amik figyelmet igényelnek. Ezáltal a felfedezés által jobban meg tudod érteni azt a belső munkát, aminek meg kell történnie ahhoz, hogy tovább haladhasson az életed. A fundamentum már le van rakva, hogy megtörténhessen a mély tisztítás olyan területeken, amelyek eddig a sötétségben el voltak rejtve. Érjen be a hit gyümölcse és erősödjön meg, ezáltal a folyamat által, mondja az Úr.

1 Péter 1:7 hogy a ti megpróbált hitetek, amely sokkal értékesebb a veszendő, de tűzben kipróbált aranynál, Jézus Krisztus megjelenésekor méltónak bizonyuljon a dicséretre, dicsőségre és tisztességre.

2014. április 1., kedd

Prófécia 2014. április 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. április 1.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Én megyek elöl, hogy követhess Engem a tökéletes ösvényen, amit eléd helyeztem. Neked viszont átadott szívűvé kell válnod, hogy ne a saját utadat járd, és ne előzz meg az önérdekedtől hajtva. Te az Enyém vagy. Nem a magadé vagy. Olyan célom van az életeddel, amit eddig még nem fogtál fel és nem valósítottál meg. Engedd, hogy elvigyelek a rendeltetésedbe, mondja az Úr.

1 Korinthus 6:19 vagy nem tudjátok, hogy a testetek a bennetek levő Szent Szellem temploma, amelyet Istentől kaptatok és nem a magatokéi vagytok?