2016. december 30., péntek

DECEMBER 31. STRATÉGIAI NAP!!! Lana Vawser próféciája

DECEMBER 31. STRATÉGIAI NAP!!! VOLT EGY LÁTOMÁSOM, AMELYBEN STRATÉGIAI TÁMADÁST LÁTTAM ISTEN NÉP ELLEN, AMIT AZ ELLENSÉG VÉGEZ DECEMBER 31-ÉN, HOGY RÁHANGOLJON BENNETEKET A FÉLELEMRE ÉS A RETTEGÉSRE 2017. MIATT. DE "EMELJÉTEK FEL A HIT-PAJZSAITOKAT ÉS DICSŐÍTSETEK", ÉS TUDJÁTOK MEG, HOGY AZ ÚR A RENDELETÉVEL HIRDETI KI ANNAK AZ ELLENKEZŐJÉT, AMIT A HAZUG SZELLEM MOND! 2017-NEK STRATÉGIAI JELENTŐSÉGE VAN!

2016. december 30.

Lana Vawser

Már akkor, amikor átléptünk az 5777. esztendőbe, éreztem, hogy az Úr kiemelte, hogy figyeljünk oda arra, ahogyan "átkelünk" 2016. december 31-én. 

Sokakat érnek támadások és találatok a félelem és rettegés utálatos szellemétől, ettől a hazug szellemtől, amelyik teljes erőbevetéssel támadt Isten népe ellen a legutóbbi időben, különösen nagyjából az utóbbi egy hét során.

Ma volt egy látomásom, amelyben egy "stratégiai szobában" láttam az ellenséget, aki a démoni hadseregét tájékoztatta egy "stratégiáról", amivel lecsaphatnak Isten népére pontosan akkor, amikor 2017. készül megnyílni. Láttam, ahogy az ellenség egyre több és több tüzes nyilat rak a tegzekbe, amiket ezek a démoni lények vittek magukkal. Hallottam, ahogy azt mondja, hogy "Csak lőjetek rájuk, újra, meg újra, meg újra, meg újra, fáradhatatlanul. CSAK ANNYIT KELL TENNÜNK, HOGY RÁHANGOLJUK ŐKET!!!!!!!!"

Hirtelen meghallottam az Úr hangját, és így szól: "Én népem, AKARATTAL ÉS CÉLTUDATOSAN DICSŐÍTSETEK ÉS HIRDESSÉTEK KI RENDELETKÉNT, amit Én mondok NEKTEK 2017-re. EMELJÉTEK FEL A HIT-PAJZSAITOKAT, hogy azzal legyetek EGYETÉRTÉSBEN, amit ÉN HIRDETEK KI A RENDELETEMMEL! Emeljétek FEL a DICSŐÍTÉSETEK pajzsait december 31-én, különösen akkor, amikor az utolsót üti az óra 2016-ban.

Hirtelen azt hallottam, hogy az Úr a HABAKUK 2:2-3-at mondja:

Azután az Örökkévaló ezt válaszolta:
„Jegyezd föl, amit mutatok neked!
    Írd fel egy táblára, hogy el tudja olvasni
    minden járókelő!
Beteljesedik ez a látomás
    a maga idejében,
    de még várnod kell türelemmel.
Siet a beteljesedés felé,
    és nem fog csalódást okozni.
Ha úgy tűnne, hogy késik,
    te akkor is kitartóan várj,
mert eljön bizonyosan,
    eljön és nem késik!"

TUDATOSAN írd le, amit az Úr mondott neked 2017-re. Írd le a látást, amit az Úr adott neked, az ígéreteket, az álmokat, a célokat, írd le világosan és könnyen érthetően, és LEGYEN KÉZNÉL, amikor belépsz december 31-ére és az átkelést megkezded.

Miközben a félelem és rettegés szelei örvénylenek, HIRDESD KI HANGOSAN a Tőle kapott LÁTÁST és ÍGÉRETEKET!!!

Úgy éreztem, hogy az Úr kiemeli a Habakuk 2:2-3-ban olvasható szavakat "Írd fel egy táblára, hogy el tudja olvasni minden járókelő" [az angol fordítás szerint "Írd le nagy betűkkel, hogy futás közben is el lehessen olvasni"], és úgy éreztem, hogy azt mondja az Úr, hogy MINDAZ, amit ez a HAZUG SZELLEM mond, a KÉSLEKEDÉSRŐL, a HALÁLRÓL, a SZOMORÚ VÉGZETRŐL szól, de az igazság az, hogy Isten népe egy EDDIG SOHA NEM TAPASZTALT, MEGNYILVÁNULÓ GYŐZELEM ÉVÉBE megy át 2017-ben. A FELGYORSULÁS szelei 2017-ben TÍZSZERES LENDÜLETTEL fognak felfokozódni. Az evangélium távolabbra és szélesebb körben fog elterjedni 2017-ben, mint amit eddig tapasztaltunk. Annak az éve lesz, amikor a halak BEUGRÁLNAK a hajóba. Az Ő szívének a kinyilatkoztatásai, a Tőle küldött prófétai üzenetek hangosabban lesznek hallhatóak mindenhol, az egész földön.

AZ ELLENSÉG A HALÁLRÓL, A SZOMORÚ VÉGZETRŐL ÉS A PUSZTULÁSRÓL SZÓLÓ HAZUGSÁGAIT KIABÁLJA, ÉS AZT, HOGY 2017. UGYANOLYAN LESZ, LERAGADVA FOGSZ MARADNI, ÉS ALIG FOGOD TÚLÉLNI. DE ÉN AZT A RENDELETET HIRDETEM KI, HOGY 2017-BEN TE VIRÁGOZNI FOGSZ ÉS CÉLBA ÉRSZ!

Ezután úgy éreztem, hogy az Úr azt mondja: "Az ellenség halált, szomorú végzetet és pusztulást kiabál és hogy 2017. ugyanolyan lesz, mint ez az év, leragadva fogsz maradni és alig éled túl. De Én azt a rendeletem hirdetem ki, hogy 2017-ben VIRÁGOZNI fogsz és CÉLBA ÉRSZ az ÁTTÖRÉSBE és az ígéretek MEGNYILVÁNULÁSÁBA, ahogy még soha nem képzelted, és az Efézus 3:20 még nagyobb megnyilvánulásai fognak kirobbanni körülötted mindenhol."

2017-ben Isten népe JELENTŐSÉGTELJES összejöveteleket fog tartani a"KIJELÖLT IDŐPONTOKHOZ" kötődően, és ez RÉMÜLETET fog okozni az ellenségnek.

AZ A KULCS, ISTEN NÉPE, HOGY NE ÉRTSETEK EGYET A HAZUG SZELLEMMEL.

Egy nagy sürgetést érzek Isten szívéből jönni, hogy NE ÉRTSETEK EGYET a hazug szellemmel. Az ellenség egyszerűen csak azt keresi, hogy bármilyen módon rávegyen, hogy ÖSSZHANGBA KERÜLJETEK az ő hazugságaival 2017-re. Emelkedjetek feljebb!!!!!! TUDATOSAN Emeljétek fel a hit-pajzsaitokat, emeljétek fel a dicsőítéseteket december 31-én.

2017. egy JELENTŐSÉGTELJES év! Az, amibe Krisztus teste átlép 2017-ben, sokféle módon lesz DICSŐSÉGES. Miközben 2017. kibontakozik, sokan fogják megérteni, hogy miért voltak OLYAN KEMÉNY csapások, amikkel az ellenség sújtotta őket 2016-ban. Ez az év lesz az, amikor "AZ ÉG FELÉ NYÚJTJUK A KEZÜNKET", ez az év lesz, amikor eljönnek a "VÉGRE PILLANATOK", ez az év lesz a "VIRÁGZÁS és CÉLBA ÉRÉS" éve!!!

Bármit is próbál csinálni az ellenség, 2017-et a GYŐZELEM FOGJA FÉMJELEZNI!!!!!

***********************************