2016. február 29., hétfő

Prófécia, 2016. február 29.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ne légy hajlandó megengedni, hogy a hitedet lecsökkentsék a körülmények. A félelem és a kételkedés hitetlenséget hoz létre és megakadályozza, hogy megkapd, amire szükséged van. Emelkedj fel a Szellem területén, és szárnyaljon a hited, hogy hozzá tudj férni ahhoz, amit Én már megadtam, mondja az Úr. Róma 5:2 Jézus által kaptunk szabad hozzáférést Isten kegyelméhez, amelyben élünk. Örvendezünk annak, hogy reménységünk szerint részesülni fogunk Isten dicsőségében.

2016. február 26., péntek

Prófécia, 2016. február 26.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az életed körülményei és változásai miatt egy kissé instabilnak érzed magad és nem vagy biztos benne, hogy hol is vagy. Pedig ha megvizsgálod a jelenlegi állapotodat, azt fogod látni, hogy valójában sokkal jobban vagy, mint ahogy gondolod. Amit meg kellett tenned, az elkerülhetetlen és létfontosságú volt a szellemi előmeneteledhez, mondja az Úr. Folytasd a felfelé tartó hegymászásodat és legyél hálás. Filippi 4:6-7 Semmi miatt ne aggódjatok, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben hálaadással tárjátok Isten elé a ti kéréseiteket. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, a Jézus Krisztus által meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat.

2016. február 25., csütörtök

Prófécia, 2016. február 25.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 25.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látom, ahogy kezdesz felemelkedni. Ne hagyd abba! Az a gondolat fog megkísérteni, hogy ez túl nehéz vagy hogy túl messzire kell eljutnod. De Én elmondom neked, hogy amikor egyet lépsz felém, és is lépek feléd, és találkozom veled ott, ahol vagy, mondja az Úr. Én veled vagyok, hogy segítsek legyőzni minden akadályt. Szilárdítsd meg a hitedet Bennem. Lukács 3:5 Minden völgy betöltetik, minden hegy és halom megalacsonyíttatik; és az egyenetlenek egyenesekké, és a göröngyös utak simákká lesznek

2016. február 24., szerda

Prófécia, 2016. február 24.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyen világosság a sötétséged és kétségbeesésed helyén!  A Szellemem fénye világítsa meg és szüntesse meg a szégyent és a bánkódást!  Nem az az Én akaratom, hogy szomorúan és remény nélkül élj.  Elkészítettem egy kimenekülési útvonalat, mondja az Úr.  Nézz föl és kelj föl!  Emelkedj ki a félelemből és a kudarcból!  Higgy Bennem és bízz Bennem, hogy Én kimentelek a kétségbeesett állapotodból.  Ézsaiás 42:16 A vakokat oly úton vezetem, amelyet nem ismernek, járatom őket oly ösvényeken, amelyeket nem tudnak; előttük a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé; ezeket cselekszem velük, és őket el nem hagyom.

2016. február 23., kedd

A cselekedetek előtt választottuk a gondolatokat

Mire cselekvést választunk, addigra már választottunk egy gondolatot.

Graham CookeMegvan az oka, miért mondja nekünk az Atya, hogy ejtsük foglyul a gondolatainkat a Krisztusnak való engedelmességre (2 Konrithus 10:5). Ugyanis minden egyes cselekedetnek van egy kiinduló pontja. Minden erős érzelemnek van kezdete.

Minden átváltozás a megújult gondolkodásból ered (Róma 12:2). Az, ahogy magunkról gondolkodunk, meghatározza a viselkedésünket (Példabeszédek 23:7) és beprogramozza egész életünkre a többi emberhez való viszonyukat.

Egyszerűbben fogalmazva, az, ahogyan magunkról gondolkodunk, meghatározza azt, hogy hogyan állunk hozzá az élethez.

A hozzáállás egy valahonnan átvett beállítottság, vagy egy olyan kialakított álláspont, ami valamilyen gondolatot vagy érzést fejez ki. Ez pedig szokássá válik és folyamatosan előjön a viselkedésünkben. Egy megszokott gondolkodásmód lesz belőle.

Minden nap valamilyen hozzáállással ébredünk fel. Ezek olyan beállítottságok, amelyek vagy a hasznunkra vagy ellenünkre vannak. A különböző szituációk egy-egy viselkedési reakciót hoznak elő belőlünk, amelyek lehetnek pozitívak vagy negatívak. Bizonyos emberek olyan reakciót váltanak ki bennünk, amelyek a velük kapcsolatos viselkedésünket irányítják. Ezek a hozzáállások olyan felfogásokban és érzelmekben gyökereznek, amelyek egy gondolatban bújnak meg.

Az elme a melegágya mindennek, amit csinálunk és mondunk.

A negatív gondolatokat megerősítik a kedvetlen érzelmek. A pozitív gondolatok vígan igazolnak mindenkit és mindent.

Jézus szabaddá tett bennünket, hogy megtanulhassuk, hogyan legyünk olyanná, mint Ő.

"Az az észjárás (azaz hozzáállás) legyen bennetek, mely a Felkent Jézusban is volt, ki Isten alakjában nem tartotta azt rablott zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, hanem azzal, hogy rabszolgai alakot öltött fel, s emberi hasonmásba [öltözött], üressé tette magát, sőt még akkor is, mikor külső idomban olyan volt már, mint egy ember, megalázta magát azzal, hogy a halálig engedelmes lett, éspedig a kereszt haláláig." (Filippi 2:5-8 Csia)

Jézus gondolkodása formálta ki az Ő emberi személyiségét. Ezáltal lett rabszolga a felvett személyisége, ez alakította ki a szolgálatát az emberiség felé, az alázatosságát és az engedelmességét az Atya iránt.

Új gondolkodásformákat vett föl, új hozzáállásokat és életszemléleteket, hogy be tudja tölteni az Ő Atyja szándékát. Mindezek tudatos gondolatok és cselekedetek voltak a részéről.

Átgondolta az egészet! Megváltoztatta a gondolkodását, hogy magáévá tehesse azt az életet, amit meg kellett valósítania. Nem volt kétlelkű és így nem volt állhatatlan (Jakab 1:8) a gondolkodásában, az érzelmeiben és a viselkedésében sem.

Az aktuális helyzetünknek az oka mindig a gondolkodásunk.

A gondolkodásunk vezetett minket idáig; ezért ennek kell innen tovább is vinnie bennünket. Ha a gondolkodásunk egy olyan pontra juttatott el bennünket, amit nem szeretünk, akkor bizony, itt az ideje egy jobb gondolatnak!

- Graham

U.i.: Gondolj egy olyan helyzetre, ami feszültséget okoz az életedben. Mi az alapja az ezzel kapcsolatos gondolkodásodnak és hozzáállásodnak? Szerinted milyen lenne egy jobb gondolat és hozzáállás?

U.u.i.: Szeretnél többet olvasni erről? Akkor mindenképpen szerezd be a "The Art of Thinking Brilliantly" (A briliáns gondolkodás művészete) című könyvet.

- - - - - - - - - -
Fordítás: Országh György
A cikk és a kép forrása: brilliantperspectives.com

Prófécia, 2016. február 23.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A hontalanság érzéseit nehéz leráznod magadról, de amint belépsz az isteni rendbe és bekerülsz a Szellemem sodrásába, azonnal otthon fogod érezni magad. Ne legyél hajlandó megengedni, hogy a korábbról ottmaradt bánkódás és kárhoztatás belesodorjon a sötétségbe. Amint a hátad mögött hagyod a múltat és elindulsz előre, azt fogod tapasztalni, hogy teljesen rendben vagy, mondja az Úr. Zsoltárok 27:13 Már ellankadtam volna, ha nem hinném, hogy meglátom az Úr jóságát az élőknek földjén!

2016. február 22., hétfő

Prófécia, 2016. február 22.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 22.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Most van a felemeltetés időszaka. Annak az ideje van, amikor feljöttök az Úr hegyére -- jöjjetek az Én igazságosságom trónja elé. Legyetek közösségben Velem és növekedjetek fel mindenben. A ti időtök van most, hogy felnövekedjetek és átvegyétek a kijelentést arról, hogy kik vagytok és hogy Én ki vagyok. Felvázolom a sorsotokat és nagy örömöt fogok okozni nektek, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Akik úgy érzik közületek, hogy megszakadt a kapcsolatotok és elveszettek lettetek, arra intelek benneteket, hogy jöjjetek vissza arra a helyre Énbennem, ahol biztonságot találtok. A világon gondokkal és nehéz helyzetekkel fogtok szembesülni, amelyeket kezelnetek kell, de Bennem békesség és nyugalom van, mondja az Úr. Gyertek! János 16:33 Ezeket azért mondtam el nektek, hogy békességtek legyen bennem. A világban megpróbáltatások érnek titeket, de bízzatok, én legyőztem a világot.

2016. február 19., péntek

Prófécia, 2016. február 19.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Jusson eszedbe, hogy egy új korszakba kezdtél bele. Teljesen körbementél, és lehetőségeid fognak adódni az újrakezdésre. Neked viszont minden lehetőséget ki kell használnod, hogy most már több igaz döntést hozz. Egyértelműen koncentrálj arra, hogy azt csináld, ami erkölcsileg is és szellemileg is a legjobb eredményt hozza, mondja az Úr. Ne legyél hajlandó megengedni, hogy az önző ambíció vezéreljen. Filippi 2:3 Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál

2016. február 18., csütörtök

Prófécia, 2016. február 18.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 18.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A csüggedés megöli a hitedet. Nem annak van az ideje most, hogy feladd; annak van az ideje, hogy megújítsd a reménységedet és a hitedet. Emlékeztesd magadat arra, amit már megismertél, mint igazságot az Én Igém által és a tapasztalataid által. Rengeteg negatív és nyomasztó dolog vesz körül, ezért tudatosan tenned kell annak érdekében, hogy felemelt állapotba kerülj, mondja az Úr. Róma 10:17 Tehát a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által.

2016. február 17., szerda

Kat Kerr 3. mennyei kirándulása

Kissé megkésve, februárban figyeltünk fel Kat Kerr facebook oldalán erre a december végén íródott posztra, ami egy meglepő helyszínt mutat be a Mennyből, meglepő üzenetekkel. (A szerk.)


3. MENNYEI KIRÁNDULÁS - KARÁCSONYVÁROS

Tudom, sokan vártátok már ezt a cikket arról a csodálatos helyről a Mennyben, ahol a Szent Szellem által jártam, amelynek a neve Karácsonyváros! Sok, sok fantasztikus, kalanddal teli, szent és elragadó helyet teremtett az Atya az Ő Otthonában (ami egy természetfölötti, szellemi világ), amely nem más, mint a Menny. Ezek közül a helyek közül több már nagyon régóta létezik és némelyeket puszta kedvtelésből teremtett azoknak a kedvéért, akik elhagyják ezt a földet, hogy hazatérve Vele élhessenek. Néha komplett városok jöttek létre csupán azért, hogy a Megváltottak használhassák "természetes ajándékaikat", amelyeket Isten helyezett el bennük, azért, hogy mindenki élvezhesse a Mennyben ezeket az ajándékokat (költségmentesen). Ezek lehetnek művészi jellegű ajándékok, olyan ajándékok, amelyek mások áldására vannak különleges alkalmakkor, vagy akár olyan ajándékok, amelyekkel ruházatot vagy dekorációt készíthetnek az otthonukba. De némely ajándék nem más, mint az egyedi és értékes ajándékok "adásának" szeretete és öröme, hogy azok, akik a Mennyben laknak, kaphassanak és adhassanak egymásnak, illetve hogy ajándékokat helyezhessenek el azoknak a még földön élő szeretteiknek a Mennyei otthonában, akik ezeket a Mennybe érkezésükkor, a számukra rendezett "Isten hozott itthon" elnevezésű parti keretein belül fognak kibontani.

Karácsonyváros egy olyan hely, ahova ha valaki ellátogat, ajándékokat fog kapni, vagy egyszerűen csak kiválaszthatja őket a magas, égőkkel díszített fák alól. Ez az a hely, ahol "Krisztus születését" folyamatosan ünneplik és ezek a fák azért lettek teremtve, hogy hordozzák Krisztus Dicsőségét, és a "díszek" egy része kicsi csillagok, amelyek folyamatosan dicséreteket énekelnek Neki. Ezen a helyen folyamatosan havazik (minden egyes hópehely hordozza a dicsőséget és dicsőítő hangot ad ki magából) és néha a hó színes, így szivárvány ível át a mezőkön. Mivel a Mennyben minden él (nehéz emberi szavakkal leírni), még a hó is "él", tehát bármit építesz belőle, életre fog kelni. Bár havazik, soha nincs hóvihar és nem is fázol, mint ahogy a földön fáznál, ugyanakkor érzékelhető egy határozott hőmérséklet-különbség (hűvös, természetesen), mialatt itt jársz. Sokaknak, akik szerették a havat vagy a telet a földön, Isten ezen a gyönyörű helyen épít lakóhelyet.   

Vannak toronymagas hegyek, amelyek között az Atya szivárványainak élénk hullámai játszadoznak (a sarki fény csupán egy földi árnyéka mindennek). Néha lejönnek a talajig és elkapnak embereket, hogy elvigyék őket egy körre a hullámaikon. Minden hullám az Ő jelenlétével teljes és az Ő szeretetét árasztja mindazokba, akik részt vesznek ezeken az izgalmas utazásokon. Az Atya megmutatta nekem, hogy azért vannak évszakok a földön, mert egy "árnyékát" akarta megteremteni azoknak a különböző helyeknek, amelyek a Mennyben vannak és azoknak egy mértékét helyezte a földre. Hó mindig is létezett a Mennyben és Ő maga is szereti a havat, de Karácsonyvárost maga a Teremtőnk alkotta, nem emberi elképzelésből, még csak köze sincs semmiféle pogány gyakorlathoz, amely valaha létezett a földön. Az ördög tudja, hogyan mocskoljon be bármit a földön, ami szent a Mennyben, mivel gyűlöl és megvet mindent, ami Istené, annak ellenére, hogy még mindig kell neki, amit Isten teremtett és még mindig isten akar lenni (LEHETETLEN).

Karácsonyváros egyik állandó lakosa természetesen Miki (az Atya így becézi Miklóst), akit egyesek Mikulásnak neveznek a földön. Igen, még mindig ad ajándékokat, most már Isten minden gyermekének, aki a Mennyben lakik. Ez egy szenvedélye és Isten adta neki ezt az ajándékot, hogy használja a földön, ahol a saját javaiból vásárolt ajándékokat azoknak a gyerekeknek, akik a városában éltek. Tanulmányoznod kellene Miklós élettörténetét és ha megtalálod a megfelelő forrást, meg fogod látni, hogy nemcsak igazi hívő volt, hanem az Evangélium lelkes védelmezője, ráadásul még halottakat is feltámasztott. Senki sem lenne szívesen azoknak a helyében, akik a Miklós által kiosztott ítéletet kapták, mivel durván beszéltek Jézusról, vagy Jézus földre jövetelének az isteni céljáról. Miklós egy áldás volt a gyermekek számára de rémisztő a pokol terveire nézve. Ő egy bajnok volt a Mennyben a maga idejében és a Tanúk Serege nagyra becsülte, amiért NEM tolerálta az Isten Dicsősége ellen tett hitvány vagy gonosz megjegyzéseket vagy cselekedeteket. Az élete egy merő bizonyság volt arról, ki volt Krisztus, ismerte azt az erőt, amely feltámasztotta a Megváltónkat, és abban az erőben munkálkodott.

Karácsonyváros a Mennyben az ünneplés idejét szimbolizálja, az örömöt, valamint az Atyától és az Ő drága Fiától jövő ajándékok adását. Sok család összejön és együtt élvezik, hogy a hóban játszhatnak, ünnepelve Krisztus születését, és igen, még karácsonyi énekeket is énekelnek az angyalokkal ezen a gyönyörű helyen. Minden gyerek szeret idejönni, még a kicsi gyermekeket is idehozzák a bölcsődékből, hogy szaladgáljanak, ugráljanak és csússzanak a havon Jézussal. Idetettem néhány olyan képet és fényképet, ami Karácsonyvárosra emlékeztet engem, és imádkozom, hogy élvezd a Karácsonyról szóló kijelentést. Utóirat: Ha nem ünnepled a földön a Karácsonyt, az a te döntésed, de ne kritizálj másokat, akik megteszik. Az Atya mondta: "Csodálatos, ahogy ezalatt az egyetlen idő alatt a földön (Karácsony) az emberek megbocsátanak egymásnak, szeretik egymást, megáldják egymást, adakoznak azoknak, akiknek kevésbé szerencsés az életük és összejönnek, mint egy család, hogy egymás közelében lehessenek és emlékeket szerezzenek, sokkal inkább, mint bármikor máskor. Nem vagyok ennek ellene és soha nem vagyok a Fiam születésnapjának a megünneplése ellen, aki a tökéletes ajándék volt az emberiség számára. Nem számít a dátum, hogy mikor ünneplitek meg. A vidám, boldog szív és a nevetés olyan, mint a GYÓGYSZER, úgyhogy nevessetek többet és ítélkezzetek kevesebbet, így az életetek jobb lesz."

Fordította: Gáll Edit

Prófécia, 2016. február 17.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 17.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vigyázz, mert az ellenség megpróbál zűrzavart és félelmet okozni. Ezzel arra fog törekedni, hogy letereljen az utadról azáltal, hogy kivisz téged a Szellemem áramlatából, mondja az Úr. Ne reagáld túl az aktuális körülményeket. Időt kell fordítanod arra, hogy újra megerősödj a békességben és a hitben. Én végigvezetlek téged ezen az útvesztőn. Ézsaiás 26:3 Kinek elméje reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel tebenned bízik.

2016. február 16., kedd

Prófécia, 2016. február 16.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 16.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam egy fiút, aki egy meccset nézett a kerítés kis lyukán keresztül. Megértettem, hogy a lyukon keresztül nézés azt az állapotot jelképezi, amikor úgy koncentrálunk, hogy a periférián levő dolgok nem vonják el a figyelmünket. Majd hallottam, ahogy az Úr ezt mondta: "Azt akarom, hogy a fontos dolgokra koncentráljatok, és ne vonják el a figyelmeteket azok a dolgok, amiket az ellenség arra használ, hogy megosszon és leuraljon. Az örökkévalósághoz kötődő szemléleted létfontosságú a jelenlegi helyzeted sikeres kimenetele érdekében."
Példabeszédek 4:27 Ne térj jobbra, se balra, fordítsd el lábadat a gonosztól.

2016. február 15., hétfő

Prófécia, 2016. február 15.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 15.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Hallom, ahogy az Úr Szelleme azt mondja, hogy az újrafókuszálás a szellemi életed egyik szükségszerű funkciója ebben az időszakban. Azokra az értékekre kell fókuszálnod, amelyek el fognak vinni téged a szellemi sorsodba, amelyet számodra alakítottam ki. Állj meg egy pillanatra, és értékeld át újra, hogy ki vagy, hol vagy, mit készítettem számodra, és azután menj tovább úgy, hogy már képes vagy tisztábban látni. Az a munka, amelyek most végzek, azért folyik, hogy képessé tegyen arra, hogy meglásd és megértsd azt, amit a te érdekedben cselekszem. Emelkedj fel annak a kinyilatkoztatásába és megismerésébe, hogy Én vagyok a Magasságos Isten és Én a te oldaladon állok, vezetni és vezérelni foglak, hogy eljuttassalak téged mindenbe, amit számodra készítettem konkrétan ebben az időszakban. Ne hagyd ezt figyelmen kívül. Állítsd be újra a fókuszodat és jöjj Velem a sorsod teljességébe.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Sokan közületek támolyognak vagy alszanak. Én pedig noszogatlak benneteket, hogy ébredjetek fel arra a valóságra, amit Én cselekszem a láthatatlan világban. Én sohasem alszom. Én mindig azokat készítem fel, akiknek a szíve arra törekszik, hogy megismerjen Engem. Fordítsd el a tekinteted a dolgok természetes összképéről, és szellemben keress Engem, mondja az Úr. Zsoltárok 121:4 Bizony nem szunnyad, nem alszik Izráel őrizője!

2016. február 14., vasárnap

A Hét Gyülekezet - A Jelenések Könyve (5. rész)

A Hét Gyülekezet - A Jelenések Könyve

2016., 6. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Ezen a héten a Jelenések 1:4-5-tel fogunk foglalkozni:

János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő; és a hét Szellemtől, amely az Ő királyiszéke előtt van,

És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme.

Ahogy korábban már szó volt róla, Ázsiában ennél a hétnél több gyülekezet is volt. Némelyek nagyobbak és látszólag fontosabbak voltak, úgy mint Galácia vagy Kolossé, akikhez Pál apostol a leveleit írta, Tróász, ahol Pál időzött egy darabig, és a többi. Mi tette ezt a hét gyülekezetet olyan fontossá, hogy kizárólag hozzájuk szólt az Úr a Jelenések könyvében? Miért szólt a teljes kijelentés kizárólag ezeknek a gyülekezeteknek?

Abból, amit ebben a próféciában olvashatunk, csak egy kevés teljesedett be ezeknek a gyülekezeteknek az idejében. Azonnal elkezdett kibontakozni, de közel kétezer éven keresztül elhúzódott és még napjainkban is folyamatban van a kibontakozása. Nyilvánvalóan ez az üzenet nemcsak ennek a hét konkrét gyülekezetnek szólt. A hetes egy prófétai szám, a beteljesülés vagy a teljesség száma. Ez azon alapszik, hogy a teremtés is 7 nap alatt ment végbe. A korai egyházatyák, az első apostolok tanítványai úgy tűnik, egyetértettek abban, hogy ez a hét gyülekezet az egész egyházat jelképezi, az egész egyházkorszakban.

Ahogy azt látni fogjuk, az a sorrend, amely szerint az Úr megszólította ezeket a gyülekezeteket, egy feltűnően pontos vázlata volt az egyháztörténelem kibontakozásának, amely hét különböző periódusra bontható le. A Jelenések hét gyülekezetének, úgy az erősségei, mint a problémái megegyeztek a hét periódus gyülekezetének erősségeivel és problémáival.  Bátorító, mennyire pontos volt ez a prófécia a mindenkori gyülekezethez és a gyülekezeti korszakhoz viszonyítva. Továbbá segít megérteni, hogyan nézzünk szembe a jelenkorral. Ez a kijelentés alkalmazható más szinteken is.

Például, egy újonnan plántált gyülekezet, amíg eléri a teljes érettséget, nagy valószínűséggel át fog menni minden szakaszon, amelyekről a hét gyülekezettel kapcsolatban olvashatunk. Az erősségek növekedése felfedhet bizonyos gyengeségeket is. Hasonló ez ahhoz a folyamathoz, amin általában egyénileg is keresztülmegyünk a teljes érettségig. Miután keresztülmentünk rajtuk és éretté váltunk, az egyik legveszélyesebb és legmegtévesztőbb ránk leselkedő csapda, a ravaszul belopódzó megtévesztés: a langyosság és az önelégültség, ami a laodiceai gyülekezetre is jellemző lett. Szóval ez a séma érvényes lehet egyénekre, gyülekezetekre vagy mozgalmakra, ugyanúgy, ahogy érvényes volt a mindenkori gyülekezetre is.

Ahogy János a gyülekezetekhez intézte ezt a kijelentést, azzal kezdte, hogy megáldotta őket kegyelemmel és békességgel - ez a két alappillér, amelyre minden élet és gyülekezet épül.  Ez nemcsak Jánostól van, hanem magától az Úrtól is, aki "volt", aki "van" és "eljövendő". Ezt kulcsfontosságú tudni az Úrról. Sokan csak aszerint ismerik, hogy ki volt Ő a Szentírásban. Mások tudják róla, hogy ki lesz Ő, amikor visszatér, de az Ő örökkévaló neve a "Vagyok", nem a "voltam", vagy "leszek". Jó dolog ismerni Őt a Szentírásból és a történelemből. Jó látni, hogy ki lesz Ő, amikor vissza fog térni, de ahhoz, hogy igazán ismerhessük Őt, a jelenben kell megismernünk Őt. Alfától az Omegáig, Kezdettől a Végig, Ő a minden! Ő a Hű Tanú, az, Aki legyőzte a halált. Ő minden hatalmon lévő király fölött áll.

Isten hét szelleme, amelyről szó van, nem hét különböző szellemre utal, amely Istent képezi - a hét szellem egy kijelentés Istenről az Ő teljességében. A lényeg itt az, hogy Jézus az Istenről szóló teljes kijelentés. A teljes istenség Őbenne lakozik. Ez nem azt jelenti, hogy az Atya nem egy teljesen különálló Személy, hanem hogy Ő és a Fia olyan egységben vannak, hogy az Atya természetét teljes mértékben láthatjuk Jézusban megnyilvánulni. Jézus az Istenről szóló legfőbb kijelentés. Ez a kijelentés, amelyet János kapott, teljes egészében Jézusról szól. Minden Őbenne foglaltatik egybe. Éppen ezért, a legfőbb célunk az, hogy mindenben Őhozzá nőjünk fel. Övé a hatalom és a dicsőség mindörökké!

Ahogy a hét gyülekezetről szóló kijelentést szemléljük, arra kell törekednünk, hogy Őt lássuk meg benne. Ezután arra kell felhasználnunk ezt az ismeretet, hogy a saját gyülekezetünkben is meglássuk Őt, a mi időnkben. Ő ott van, az Ő gyülekezete között.

-------------------------------
Fordítás: Gáll Edit
Forrás: MorningStar Ministries - Word for the Week - The Seven Churches—The Book of Revelation

2016. február 12., péntek

Prófécia, 2016. február 12.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Most lehetőséget kapsz arra, hogy nagy legyél. De a nagyság nem csak úgy megtörténik az emberrel, hanem az emberben belül történik meg. A nagyszerűséget jelentő döntéseket tudsz hozni, hogy Engem teszel az első helyre, hogy hitben fogsz élni, hogy tiszteletreméltó leszel, hogy feddhetetlen leszel és hogy másokat is tisztelettel és méltósággal kezelsz. Aki kívül vagy, az azt tükrözi, hogy ki vagy belül. Gyere Hozzám a rejtekhelyen, egy privát helyen, és engedd, hogy átformáljalak, mondja az Úr. Máté 6:6 "Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván."

2016. február 11., csütörtök

Prófécia, 2016. február 11.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 11.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Akik nem tudjátok, hogy mit tegyetek, vagy mi legyen a következő lépésetek, nektek útmutatást kell kérnetek Tőlem. Ezután csendben várjatok a vezetésemre, mert Én biztos, hogy továbbviszlek benneteket, ahogy engedtek az akaratomnak, mondja az Úr. Megmutatom azt az utat, ami elvezet ahhoz, ami hosszútávon a legjobb lesz nektek. Bízzatok Bennem! Zsoltárok 32:8 Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járnod kell; szemeimmel tanácsollak téged.

2016. február 10., szerda

Prófécia, 2016. február 10.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 10.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ne legyél hajlandó leragadni ezen a bizonytalan köztes helyen. Nem feltétlenül kell óriási lépéseket megtenned az ismeretlenbe, elég ha megteszed a következő apró lépést, miközben továbbra is óvatos maradsz. Ami mindennél fontosabb: Bennem megbízhatsz, hogy bölcsességet adok neked és irányítom a lépéseidet. Nem vagy egyedül, mondja az Úr. Példabeszédek 16:9 Az ember kieszeli útját szívében, de az Úr az, aki lépéseit irányítja.

2016. február 9., kedd

Prófécia, 2016. február 9.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 9.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyél óvatos az új kapcsolatok kialakításával. A dolgok nem olyanok, mint amilyennek látszanak. Az ítélőképesség szükségszerű, ha el akarod kerülni, hogy kihasználjanak. Nem bízhatsz meg olyan rendszerekben és emberekben, akiket személyesen még nem ismertél meg megbízhatónak. Ha úgy tűnik, hogy túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, akkor általában így is van. Kérj Tőlem bölcsességet, mondja az Úr. Példabeszédek 2:3-6 Ha figyelmeztetvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te szívedet a megértésre, Igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és a megértésért a te szódat felemeled, Ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt: Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.

Kelj fel és változz át - A Jelenések Könyve (4. rész)

Kelj fel és változz át - A Jelenések Könyve

2016., 5. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Mostanáig kihangsúlyoztuk a négy legfontosabb alapelvet, amelyek segítségével megérthetjük a Jelenések Könyvét:

1. Ez egy Jézus Krisztusról szóló kijelentés. A látomás minden részében a Róla szóló kijelentést kell keresnünk. 

2. Az Úr rabszolgái számára adatott, hogy megértsék. Kulcsfontosságú a megértés szempontjából a szolgai lét.

3. Azt adja tudtunkra, hogy ezek a dolgok "hamarosan be fognak következni". Rövid idővel azután, hogy János megkapta a kijelentést, el is kezdett beteljesedni, tehát ahhoz, hogy megérthessük a próféciát, szükséges ismernünk a történelmet.

4. Van egy megígért áldás azok számára, akik "olvassák" és "megcselekszik" azt, ami le van írva a Jelenések Könyvében. 

Nincs olyan prófécia, amely csak arra szolgálna, hogy tájékoztasson minket a közelgő eseményekről. Cselekvést követel meg a részünkről, arra hív minket, hogy keljünk fel, cselekedjünk és változzunk. Ezért van az, hogy akiknek megadatott, hogy megértsék, hajlandóak cselekedni az Ő akaratát. Ahogy haladunk ezzel a tanulmánnyal, elkezdünk majd cselekedni is.

Jánosnak azt mondta az Úr, hogy azok a dolgok, amelyeket látott, hamarosan be fognak következni és hogy az idő közel van. Ez közel kétezer évvel ezelőtt volt. Az idő múlásával fontossá vált megérteni, mi az, ami már megtörtént és mi az, ami még ezután fog történni. Ahogy az antikrisztus züllesztő befolyása növekszik, szükségszerű, hogy a "Jézus Krisztusról szóló kijelentés" (lásd Jelenések 1:1) megmutatkozzon Isten népében, hogy ellensúlyozza azt. Az Ézsaiás 60-ban és más helyeken is láthatjuk, hogy a legsötétebb időkben fog megmutatkozni az Isten legnagyobb dicsősége. Bibliai bizonyítékunk is van erre, ugyanis Izrael történelmének legsötétebb idején emelte fel Isten a legnagyobb prófétáit.

A 2 Korintus 3:18-ban egy nagyon fontos szellemi törvényszerűséget olvashatunk:  "Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, az Úrnak Szellemétől." Az által változunk meg, amit szemlélünk. Több példa is van arra, hogy miközben a gonoszt tanulmányozták, sokan maguk is gonoszakká váltak, inkább az antikrisztus természetét magukra öltve, mint Krisztusét. Ők állíthatják magukról, hogy keresztyének, mivel megtartják a keresztyénség alapvető tanait, de nem követik Krisztust és nem mutatkozik meg bennük a Szent Szellem. Éppen ezért, mi több időt fogunk azzal tölteni, hogy a "Jézus Krisztusról szóló kijelentést" kutassuk, és kevesebbet azzal, ami az antikrisztusról szól.

Ez nem jelenti azt, hogy nem szükséges megértenünk az antikrisztus szellemét, ahogy kiteljesedik a mi időnkben. Az Ige figyelmeztet minket arra, hogy ne hagyjuk figyelmen kívül az ördög szándékait (2 Korintus 2:11), de annál, hogy megértsük, mit tesz az ördög, sokkal fontosabb megérteni azt, amit Isten tesz. Nem azáltal fogunk megszabadulni a gonosztól, hogy elfutunk előle, hanem hogy Krisztushoz futunk és Benne lakozunk.

Az egyik legtömörebb és legtisztább üzenet arról, hogy hogyan leljünk rá az életcélunkra Krisztusban és hogyan töltsük be a helyünket Krisztus testében, megtalálható a hét gyülekezethez intézett üzenetében. Ez az üzenet több volt, mint egy-egy üzenet hét különböző gyülekezetnek a világ egyik sarkában. Ez az üzenet minden gyülekezetnek szól, minden korszakban. Ez egy nekünk szóló üzenet.

Amint figyelemmel kísérjük, ahogy az antikrisztus természete kibontakozik a mi időnkben, feltétlenül szükséges eltökélni, hogy felnövekedünk Krisztusban és hogy Őt mutatjuk be mindenben, amit teszünk. Ígéretünk van rá, hogy ahol a bűn elszaporodik, ott a kegyelem még inkább megsokasodik (lásd Róma 5:20), ezért a sötétség miatt még több kegyelemre számíthatunk ahhoz, hogy az Úr Szellemében járhassunk.  Arra is ígéretünk van, hogy sosem fogunk erőnkön felül kísértetni (lásd 1 Korintus 10:13). Nem kell félnünk, hanem számítanunk kell rá, hogy még többet fogunk meglátni Isten dicsőségéből az Ő emberein keresztül.

Mi lehet jobb annál, hogy az Ő dicsőségének hordozói lehetünk? Sokkal inkább az Isten dicsőségét kell keresnünk, semhogy a nagy nyomorúságon töprengjünk és azon, hogy hogyan teljesedik ki a gonosz ezekben a napokban. Ahogyan az Úr mondta, amikor befejezte tanítását az utolsó időkről: amikor meglátjuk ezeket a dolgokat, nézzünk fel és örvendezzünk!

----------------------------------------
Fordítás: Gáll Edit
Forrás: MorningStar Ministries - Word for the Week - Rise Up and Become- The Book of Revelation

2016. február 8., hétfő

Prófécia, 2016. február 8.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 8.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Néhányan közületek, Én népem, teljes szívvel hisznek. Némelyeknek viszont a kétely még mindig ott időzik az életében. A kétely miatt nem kapjátok meg annak a teljességét, amit számotokra készítettem, mert kétlelkűek vagytok és semmit sem kaptok. Ezért azt tanácsolom, hogy alakítsatok ki egy olyan életformát, amiben teljes hit van, hogy át tudjátok venni azokat az áldásokat, amiket kinyilatkoztatok. Most, konkrétan ebben az időben, engedd, hogy az Én fényem, az Én kegyelmem és az Én erőm egy friss módon lépjen be az életedbe, hogy mindenben felettébb diadalmas legyél, mondja az Úr. Ragyogjon a fényed!

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Felszabadítalak azokból a helyzetekből, amelyek már nem hasznosak a számodra. Tudni fogod, mire utalok ezzel, amikor meglátod, mi az, ami stresszessé teszi az életedet vagy ami miatt lekötelezettnek érzed magad. Azt akarom, hogy békében legyél önmagaddal, a környezeteddel és Velem is, mondja az Úr. Meg fogom mutatni neked a kivezető utat azokról a helyekről, ahol úgy érzed, csapdába estél vagy belegabalyodtál valamibe. Galata 5:1 Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.

2016. február 5., péntek

Prófécia, 2016. február 5.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 5.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Figyelj, hogy meghalld a csend hangját, és szokj hozzá ehhez az állapothoz. Amikor semmi sem gerjeszt fel benned mély gondolatokat vagy aktivitást, akkor neked kell felgerjesztened magadat, hogy ne veszítsd el a lelkesedésed intenzitását. Tegyél meg egy kezdeményező lépést azáltal, hogy arra vágysz, hogy még személyesebb és bensőségesebb módon ismerj meg Engem. Fedezd fel a szellemi valóság mélységeit és gyönyörködj a kinyilatkoztatás világosságában, mondja az Úr. János 8:32 "Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket."

2016. február 4., csütörtök

A mennyei portálok - 2. mennyei kirándulás, Kat Kerr

Kat Kerr mennyei elragadtatásairól több könyv is íródott, ebből az egyik magyarul is olvasható. Az alábbi bejegyzés egy sorozat része, amit a Facebook oldalán találhattok, a képpel együtt. Az első "mennyei kirándulás" leírása szintén megtalálható magyarul itt, a Prófétai Napló oldalain.2. mennyei kirándulás - A mennyei portálok (Kat Kerr)

Ez a gyönyörű hely, ahová évekkel ezelőtt ragadtattam el, nagyon különleges mindenki számára, aki most a Mennyben él. Az Atya azért teremtette ezeket a csodálatos helyeket, hogy mindenki, aki a Mennybe költözött, továbbra is megnézhesse a családját és a barátait a földön (Zsidókhoz írt levél 12:1), és láthassa az életük különleges eseményeit. Arany lépcsőkön mennek fel ide, és egy balkonról néznek le egy óriási méretű nyitott portálon keresztül, amely telve van Isten Dicsőségével, és az Atya megengedi, hogy megnézzék azt az embert vagy azokat az embereket, akikre éppen abban a pillanatban gondolnak. Semmi félelmetes vagy erőszakos eseményt nem látnak az életünkből, hanem mindig az angyali műveleteket látják, vagy a Szent Szellem tevékenységét, ahogy megsegít bennünket vagy megáld bennünket a jó tetteinkért vagy a mások iránti szeretetben való hűségünkért. Ez az illusztráció egy olyan családot mutat, akik egy baleset miatt mindannyian együtt mentek a Mennybe, és az Úr dicsőséges jelenlétében élnek. Azért jöttek a portálhoz, mert az egyik családtagjuk a földön most készül átadni az életét Krisztusnak, boldogok és túláradó bennük az öröm amiatt, hogy Isten lehetővé tette, hogy részesei lehessenek ennek az örökkévaló pillanatnak. A dicsőítés és ünneplés kiáltásai hamarosan beindítanak egy láncreakciót, ami az egész Mennyben visszhangozni fog, mint minden olyan alkalommal, amikor valaki a földön eldönti, hogy behívja Krisztust az életébe.

Milyen csodálatos, hogy miután elhagyjuk a földet és a Mennybe megyünk, akkor is szemtanúi lehetünk majd az imáink gyümölcsének, amiket a családunkért és a barátainkért mondtunk, sőt néha idegenekért vagy olyan szomszédokért, akikért odaálltunk a résre, és akiknek a megtéréséért imádkoztunk. SOHA ne hagyjátok abba az imádkozást azokért, akiket szerettek, hogy döntést hozzanak Krisztus mellett, mert a hitetek szavai erőteljesek és útnak indítják az angyalokat, hogy munkálkodjanak az érdekükben, és a Szent Szellemet, hogy elkezdje vonzani őket.

Ezek a portálok, ahol a Menny az életünk eseményeinek a szemtanúja, többek között az esküvőké, születéseké, ünnepeké, az eredményeinké és a másokért végzett szolgálatoké; dicsőséges épületekben vannak kiépítve, és sok más helyen is, külső helyszíneken. Néha az angyalok is idejönnek megnézni, ahogy Isten arra készíti fel az életünket, hogy belépjünk az eltervezett rendeltetésünkbe és felszabadítsuk a Királyságot, ami minden Hívőben jelen van. Nagyon fel szoktak lelkesülni, amikor a kinyilatkoztatásban kezdünk járni és elkezdünk Krisztussal együtt uralkodni.

A családod és a barátaid továbbra is gondolnak rád és nagyon szeretnek, akik minden évben a portálhoz mennek a születésnapodon, lenéznek rád, eléneklik, hogy Boldog Születésnapot, aztán szereznek neked egy ajándékot, amit bevisznek a saját házadba, amit Isten épít. Amikor te magad hazatérsz a Mennybe, ott lesz egy-egy ajándék minden egyes évre, amit még tőlük távol töltöttél. Mennyire csodálatos és drága dolog, hogy továbbra sem felejtik el megünnepelni a különleges napunkat. Egy napon ott fognak köszönteni téged azon az isteni helyen, amit úgy neveznek, hogy Menny, ahol ragyogás, ámulat, sőt kalandok várnak mindenkire, aki a megváltójának nevezi Krisztust.

Prófécia, 2016. február 4.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 4.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Tudom, hogy egy ideje egy kissé úgy érzed magad, mintha kibillentél volna az egyensúlyból, és instabilnak érzed magad. De Én az igazat mondom neked, hogy te az Én kezeimben vagy, és Én teljes mértékben megbízható vagyok. Rám bízhatod magad, hogy átsegítselek ezen a rögös időszakon. Ne félj! Mindent tudok a szituációdról és azokról a félelmekről, amelyek előjöttek, hogy kimozdítsanak a hitből, mondja az Úr. Én veled vagyok. Jakab 1:17 Felülről, a világosság Atyjától csak jó adomány, csak tökéletes ajándék származik. Nála nincsen változás, sem árnyéka a változandóságnak.

2016. február 3., szerda

Prófécia, 2016. február 3.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 3.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azt mondom nektek, akiknek van fületek a hallásra, hogy adok egy esélyt arra, hogy felszabaduljatok a zaklató körülmények rabszolgasága alól. A szabadságotok meg fogja semmisíteni a makacs zavaró tényezőket, és lehetővé teszi, hogy odaszenteljétek magatokat az Én királyságomnak és annak, hogy még következetesebben szolgáljatok Engem, mondja az Úr. Galata 5:1 Krisztus azért szabadított fel bennünket, hogy ebben a szabadságban éljünk. Ne engedjétek hát magatokat újra rabszolgává tenni!

2016. február 2., kedd

Prófécia, 2016. február 2.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 2.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, azt akarom, hogy tudatosan használjátok az akaratotokat, a szándékaitok tisztaságával. A döntéseitek fogják meghatározni az életetek kimenetelét az előttetek álló napokban és hetekben. Csak a bolondok hiszik azt, hogy ha igazságtalanságot követnek, úgyis megúszhatják és nem kell majd árat fizetniük érte. Maradjatok koncentráltak szellemileg és erkölcsileg is, hogy a lehető legjobb eredményeket tapasztalhassátok, mondja az Úr. Galata 6:7 Ne tévelyegjetek: Istent nem lehet megcsúfolni. Hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is

2016. február 1., hétfő

A legnagyobb bátorítás - A Jelenések Könyve (3. rész)


A legnagyobb bátorítás - A Jelenések Könyve

2016., 4. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Amikor elkezdjük megérteni a Jelenések könyvét, a Biblia könyvei közül az egyik legnagyobb bátorítássá válik. Figyeld meg az ígéretet a harmadik versben:

Áldott, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban; mert az idő közel van.

Már az is áldással jár, ha valaki olvas a Jelenésekből, és az is, ha valaki megtartja mindazt, ami benne le van írva. Minden bizonnyal érdemes az időnkből erre a tanulmányra fordítani. Isten bármely áldása jobb a földi kincseknél - jobb, mintha egy aranylelőhelyre találnánk az udvarunkban. 

Ahogy megértjük azt, ami a Jelenésekben le van írva, meg fogjuk érteni ezeket az áldásokat is. Lehet, hogy ez az általad legkevésbé kedvelt könyv a Bibliában, de fogadni mernék, hogy ahogy haladni fogunk ebben a tanulmánysorozatban, a kedvenced lesz. A Jelenések könyvében lévő bátorítás talán a legnagyobb, amit ember valaha is kapott. Az üzenete a legjobb hír, amit az emberiség valaha hallhat, mivel tartalmazza a királyság üzenetének a magját. 

Ahogy azt már említettük, ez a könyv a Jézus Krisztusról szóló kijelentés. Ő nemcsak az Atya szeretete, hanem az emberiség legnagyobb vágya. Azzal, hogy felemeltetett, Magához vonz mindenkit. A Jelenések Könyve felemeli Őt és leírja az Ő helyét az örökkévalóságban. Ahogy egyre érettebbé válunk Krisztusban, az, hogy láthassuk Őt és az Ő dicsőségét, sokkal izgalmasabb, mint meglátni a jutalmunkat az örökkévalóságban. A jutalmunk leírhatatlanul szép, de a legnagyobb jutalom mindenek felett​ az, hogy Őt és az Atyát​ láthatjuk.​

Egyetlen testvérünkre sem lehetünk olyan büszkék, mint Jézusra. Senki s​e​m olyan jó hozzánk, mint Ő. Nincs földi apa, akire olyan büszkék lehetnénk, vagy aki olyan csodálatos lenne, mint a Mennyei Atyánk. Ismerhetjük Őket és közel lehetünk Hozzájuk már most. Azt az ígéretet kaptuk, hogy ha mi közeledünk a ​Úrhoz, Ő közeledni fog hozzánk. ​Bármikor ​​olyan közel ​tudunk lenni Hozzá, amennyire csak szeretnénk (lásd Jakab 4: 8)

Ahogy a Jelenések Könyvét tanulmányozzuk, közeledni fogunk Hozzá. ​Már azáltal​ is​, hogy részt veszünk ebben a tanulmányban, arra törekedve, hogy jobban megismerjük a "Jézus Krisztusról szóló kijelentést", egy nagyobb áldást fogunk nyerni. Ha megtesszük azokat a dolgokat, amelyekről ír, mindennél nagyobb áldásban lesz részünk. 

Egy mélyebb kijelentést nyerni Jézusról a leglényegesebb dolog, de látható egy eseménysor is ebben a próféciában, amelyet szeretnénk megérteni. Ez is ki van jelentve a Jelenések 1:1-ben: 

Ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgáival mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie

Amikor azt mondja, hogy mindennek "hamarosan meg kell történnie", komolyan gondolta. Az előre megjövendölt események ebben a próféciában mindjárt azután kezdtek el valóra válni, miután János megkapta a kijelentést. Közel kétezer éven keresztül folyamatosan bontakozott ki a prófécia. Nem teljesedett be még minden, de a legnagyobb rész igen.

Bár a prófécia egy részének még be kell teljesednie, azok, akik azt gondolják, hogy ezek az események a végidőkről szólnak, figyelmen kívül hagyják a történelmet. A pontosság, amivel ezek az események beteljesedtek, nemcsak bátorít és felvidít, de jelzi is, hogy mire számítsunk a következőkben. ​Íme egy kis bátorítás - a legjobb részek még ezután fognak beteljesedni!

Mindez nem azt jelenti, hogy nem lesznek​ megpróbáltatások. A legnehezebb idők még csak most kezdenek kibontakozni, de nem fognak sokáig tartani. Annyira rövid ideig tartanak, hogy egy radarkészülék kijelzőjén is alig lehetne észrevenni. Ezt a rövid radarjelet követően a legszebb és legizgalmasabb időket fogjuk élni, amit a világ valaha látott.
  
Az első versben János úgy írja, hogy az ebben a könyvben leírt események "hamarosan be fognak következni". A harmadik vers végén újra megerősíti, hogy "az idő közel van". Ami a jövőt jelentette János számára, számunkra már a múlt. Friss hívőként megfigyeltem, hogy sok prófécia a Bibliából, főleg Dániel és a Jelenések Könyve, nem érthető a történelem ismerete nélkül. Ezért töltöttem több mint negyven évet ezeknek a tanulmányozásával. 

Ha úgy gondolod, hogy neked nincs ennyi időd a történelem tanulmányozására, nos, nem is szükséges. Mindannyiunknak különböző szerepünk van. Az én egyik feladatom mély tanulmányokat végezni és ​összesűrítve átadni azok számára, akiknek nincs rá idejük, de szükségük van az ismeretre. Ez az egész Isten és ember megértéséről szól. Enélkül nem fogunk jól boldogulni az elkövetkezendőkben. Az, ami ezután fog a Földön történni, az egyik legnagyobb kijelentés lesz Istenről és emberről. ​Ezzel fog kiteljesedni a nagy vándorutunk.

------------------------------------
Fordítás: Gáll Edit
Forrás: MorningStar Ministries - Word for the Week - The Greatest Encouragement—The Book of Revelation

Prófécia, 2016. február 1.

Prófétai Áhítatok
Faith Tabernacle, ft111.com
2016. február 1.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Keljetek fel, gyermekeim, és váljatok felnőtté a királyságomban! Lépjetek túl a gyermekségen! A hit legyen túláradó az életetekben, és az vezessen titeket! A királyság ajtói meg fognak nyílni előttetek, ha felkeltek, hogy belépjetek a jelenlegi munkámba, amit ebben az időszakban végzek. Most akarlak elvinni benneteket egy dicsőséges utazásra; egy olyan utazásra, amely során nagy meglepetések fognak érni és nagy áldások fognak rátok szállni. Ne maradjatok le arról, ami történni fog, hanem készüljetek fel és helyezkedjetek úgy, hogy készen álljatok elindulni Velem. Álljatok készen, hogy továbblépjetek annak a teljességébe, amit számotokra készítettem, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Mi az, ami visszatart, ami miatt nem foglalod el a téged illető pozíciót a királyságomban? Vizsgáld meg magad, hogy meglásd, mi hátráltatja a haladásodat. Annak az ideje van most, amikor döntést tudsz hozni, hogy mindent elengedsz, ami visszatart a győzelemtől, mondja az Úr. Zsoltárok 25:2 Istenem, benned bízom; ne szégyenüljek meg; ne örüljenek rajtam ellenségeim.