2011. július 29., péntek

2011 07 29

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/7/29

Értsétek meg a feszültségetek lényegét, legyen hitetek és bizalmatok Bennem, azt mondja az Úr. A stressz akkor jön, amikor híjával vagytok a megértésnek és szükségetek van bölcsességre. Kérjétek azt, amire szükségetek van, és Én megadom. Utasítsátok vissza a kudarctól való félelmet, mert Én átvezetlek benneteket még a legbonyolultabb labirintuson is, hogy elérjétek a célotokat. Rám kell számítanotok vezetésért és útmutatásért. Ne essetek vissza oda, hogy önmagatokban vagy a saját jó ötleteitekben bíztok. Inkább Engem keressetek.

János 15:16 "Nem ti választottatok Engem, hanem Én választottalak és rendeltelek titeket, hogy menjetek és teremjetek gyümölcsöt, és hogy a gyümölcsötök megmaradjon, hogy akármit kértek az Atyától az Én nevemben, azt Ő megadja nektek."

2011. július 28., csütörtök

2011 07 28

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/7/28

A kritizálás az ellenség munkája, hogy kételkedj saját magad felől. Amikor van valami, amit valóban szükséges tudnod, az iránymutatásként jön, anélkül, hogy leszólná az érzelmeidet és a szellemedet. Amikor bírálnak, meg kell bocsátanod és el kell engedned a sértést. Ha te kritizálsz másokat, meg kell térned belőle és bocsánatot kell kérned. Legyetek békességben amennyire lehetséges, és bánjatok egymással tisztelettel és kedvesen, azt mondja az Úr.

Galata 5:22-23 A Szellem gyümölcse pedig a szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. Az ilyenek ellen nincs törvény.

2011. július 27., szerda

2011 07 27

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/7/27

Szeretteim, még egyszer nyomatékosítom a szátokon kijövő szavak fontosságát, mivel azok a szívetekből származnak. A kritika, pletyka és ítélkezés keserű szívből fakad, és tudjátok, hogy a szív teljes bőségéből szól a száj. Amikor úgy találjátok, hogy a szívetek büszkeségéből beszéltek, ellene kell állnotok az ördögnek. Szánjátok oda magatokat, hogy csak tiszta szívből szóljatok, azt mondja az Úr.

Efézus 4:29 Semmilyen romlott beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak az, ami alkalmas a szükséges tanításra és építésre, hogy a hallgatók számára kegyelmet adjon át.

2011. július 26., kedd

2011 07 26

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/7/26

Folyamatosan megnyitom előttetek a sötétség kincseit, főleg azokat a dolgokat, amelyek számos területen akadályozták a sikereteket. Kérjetek Tőlem bölcsességet és legyetek érzékenyek arra, amit mutatok nektek. Ha láttok, hallotok és engedelmeskedtek, képesek lesztek győzelmet aratni azokon a területeken, ahol újból és újból kudarcot vallottatok eddig. Engedjétek meg Nekem, hogy átvezesselek benneteket azon a folyamaton, amely győzelemre visz, azt mondja az Úr.

5 Mózes 4:30 "Amikor nyomorúságban leszel, és mindezek a dolgok eljönnek rád az utolsó időkben, amikor odafordulsz az ÚRHOZ, a te Istenedhez és engedelmeskedsz az Ő szavának."

2011. július 25., hétfő

2011. 07. 25.

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/7/25

Keljen fel Isten, és az Ő ellenségei szóródjanak szét. Jöjjön Izrael Szentje az Ő népének táborába. És ahogy jön, hozza el nektek az Ő szeretetének, békességének és örömének megértését. Mindezekben, Én népem, a te hited megelevenedik és olyan magasra jut, ahol még soha nem járt. Az Én dicsőséges egyházam a hite megelevenedése által felemelkedik a földön. A dicsőség eme helyéről árad majd Krisztus igazsága, hatalma, dicsősége, gyógyítása és gondviselése. Én népem, minden, amire szükséged van, ajándékba lesz átadva neked. Mert Enyém a vagyon, az arany és az ezüst. Odaadom mindegyikőtöknek azt, amire szüksége van és amire vágyik. Én vagyok a Szent Isten és vigyázok rátok. Elfelejtettétek, hogy Én vagyok a Pásztor, aki csendes vizekhez és zöldellő legelőkhöz vezetlek titeket? Elfelejtettétek, hogy Én járok előttetek és simává teszem az utat? Elfelejtettétek, hogy elkészítettem a rendeltetésetek útjait és annak a rendeltetésnek a megvalósulását is, ahogy az élet ösvényén jártok? Ne feledkezzetek el a jótéteményeimről, azt mondja az Úr. És ne feledjétek el, hogy én vezetlek és irányítalak benneteket. Ne felejtsétek el ezeket a dolgokat, mert ti bizonyosan uralmat vesztek. Írjatok emlékkönyvet, amely bemutatja az Én jóságomat, azt mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/7/25

Utasítsátok vissza és ne engedjétek, hogy a kimerültség visszatartson titeket a hatékony szellemi hadviseléstől. Az ellenség szeretne benneteket kifárasztani, illetve elérni, hogy leüljetek és pihenőt tartsatok a csata kellős közepén. Felruházlak benneteket hatalommal és megadom a győzelem megszerzéséhez szükséges erőt minden körülményben, de bíznotok kell Bennem, hogy ezt meg is teszem, amint folyamatosan előrenyomultok, azt mondja az Úr.

Jeremiás 12:5 "Ha gyalogokkal futottál, és azok elfárasztottak, akkor hogyan tudsz versenyezni a lovakkal? És ha a békés földön, amelyben bíztál, kimerítettek, akkor hogyan boldogulnál a Jordán árhullámában?"