2012. március 31., szombat

Patakok a sivatagban

Elaine Tavolacci

A WORD IN SEASON - IDŐSZERŰ ÜZENET

2012 március 31.


Patakok a sivatagban


Sokan szellemileg kiszáradva érzitek magatokat, és olyan száraznak, mint a kút víz nélkül. Még azt is érzed talán, hogy a dicsőség eltávozott az életedből (Ikábód). Ne érezd kárhoztatva magad, miközben a száraz időszakon mész át, hanem inkább továbbra is törj át és keresd Istent ezekben a meddő időkben. Ez nem a vég. Nem ért véget semmi. Jézus azt akarja, hogy tudd, hogy nem hagyott el, és újra fel akar üdíteni téged.

Az Úr azt mondja, hogy jöjjetek Hozzám a felüdülésért. Én Vagyok az élő Víz. Akik kimerültnek érzitek magatokat, gyertek, és ismét frissen feltöltelek benneteket. Feltöltöm azokat a meddő helyeket. Ahogy az Igémben megmondtam, olyan idő jött el számotokra, amikor minden testre kiöntöm a Szellememet, a fiaitok és lányaitok prófétálni fognak, a véneitek álmokat látnak, és az ifjak látomásokat látnak. Mégegyszer megtapasztaljátok az eső bőségét. Ne hagyjátok, hogy ezek a meddő időszakok elcsüggesszenek benneteket, inkább használjátok ki egy olyan lehetőségként, amikor az igémen elmélkedtek, és közösségben vagytok Velem. Ennek a szárazságnak az ideje hamarosan lejár, de nektek időt kell töltenetek Velem. Ismerjetek el Engem, aki vagyok, és ragaszkodjatok az Én igémhez, mint Jákób, amikor az angyallal küzdött és azt mondta, hogy nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem.


Nem vagy jelentéktelen. Az Én képmásomra vagy alkotva, és pontosan téged kívánlak használni arra, hogy kiárasszam a Dicsőségemet ezen a földön, úgy mint még soha. Nem csak az életetekbe és a szolgálataitokba árasztom ki a dicsőségemet, hanem ti magatok lesztek a Dicsőségem hordozói, és ki fogjátok árasztani másokra. Ahogy tovább kerestek Engem, újra érzékelni fogjátok a jelenlétemet. Érzékelni fogjátok az udvarlásomat és hallani fogjátok a hangomat. Ahogy ezt az új talajt művelitek, megnyílnak a szemeitek, és meglátjátok a felhőt, mint egy ember kezét, ahogy a távolban közeledik. Néhányan közületek rendkívüli szellemi találkozásokat fognak átélni, amelyek a természetes értelem számára ismeretlenek. Ne érjétek be annál kevesebbel, amit Én készítettem nektek. Maradjatok meg az Igémben, álljatok ellene a csüggedésnek, engedjétek, hogy az Én szavam áthatoljon a szíveteken, és felgerjesszen benneteket, mint a csontjaitokba rekesztett tüzet. Ne fordítsátok a figyelmeteket a negatív dolgokra, csak nézzetek Rám, meg fogjátok tapasztalni a Dicsőségemet, ahogy nagy mértékben felfokozódik. Ahogy Bennem bíztok, és hisztek az Én igémben, meglátjátok egy új nap hajnalát, és a felüdülés idejeit eljönni rátok, mondja az Úr.


Ésaiás 35:6-7

Akkor ugrándoz, mint szarvas a sánta, és ujjong a néma nyelve, mert a pusztában víz fakad, és patakok a kietlenben. És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, ahol feküsznek, fű, nád és káka terem. 


Jóel 2: 23 - 24

Ti is, Sionnak fiai! Örvendezzetek és vigadjatok az Úrban, a ti Istenetekben; mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt hullat néktek az első hónapban. És megtelnek a csűrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a mustot és az olajat. 


János 4:10

Felele Jézus és monda néki: Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki ezt mondja néked: Adj innom! te kérted volna Őt, és adott volna néked élő vizet. 

Az iráni pásztor még él, nem végezték ki

Megerősítették, hogy Youcef Nadarkhani még mindig él, az állítólagos kivégzéséről szóló rémhírekkel ellentétben - ezt írja az ACLJ, egy amerikai jogvédő szervezet a 2012 március 26-i cikkében. Arról is írnak, hogy van egy kép, ami tavaly óta kering különböző blogokon és közösségi oldalakon, ezen egy Youcef-hez hasonló kinézetű férfi látható megkötözve, fegyveresekkel körülvéve, egy akasztófa előtt. Az említett képen nem Youcef látható, írja az ACLJ. Az ilyen képek és rémhírek csak nehezítik a családjának a helyzetét, akik már nagyon várják a kiszabadulását. Youcef Nadarkhani, iráni lelkipásztor, akit a keresztény hitéért ítéltek el, március 30-án már 900 napja volt bebörtönözve, elzárva a feleségétől, két fiától és a gyülekezetétől.
Imádkozzunk tovább Youcef szabadulásáért!

2012. március 30., péntek

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 30

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 30.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam egy sivatagi bogarat, ahogy egy kaktusz körül körözött; csak ment körbe-körbe, és ezzel  egyre mélyebb lett az ösvénye, és egyre jobban kialakult az az árok, amiben járkált. És így szólt az Úr: amikor sivatagban találod magad, ahol szellemi szárazságot élsz át, akkor le kell venned a szemedet a saját állapotodról. Az egyetlen menekülési útvonal az, hogy Hozzám jössz, és bízol Bennem, hogy Én elvezetlek az élet és a felüdülés helyére. Csakis Bennem találsz bőséges életet. Gyere!

Apostolok Cselekedetei 3:19 "Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a bűneitek, és eljöhessenek a felüdülés időszakai az Úr jelenlétéből."

A mennyei utazó élete

Kat Kerr tíz éven keresztül mennyei utazásokban részesült, majd azt a feladatot kapta, hogy tárja fel, mutassa be az emberek előtt a Mennyet. Ezt meg is teszi a könyvében, aminek a címe "Revealing Heaven". Ezt a könyvét ismerteti a  http://revealingheaven.com weboldalon, ahol többek között rövid bemutatkozást is ír magáról. Ezt azért fordítom le, mert nekem személy szerint nagyon tetszik, ha ilyen élményeken keresztülment emberek földi életéről is olvashatok, és úgy gondolom, nektek is tetszeni fog.

Kat Kerr bemutatkozásának a magyar fordítása:


*~*~*

Négy éves koromban fogadtam el Jézust, és azóta is szoros kapcsolatban vagyok Vele. Nem éltem tökéletes életet, de mindig gyorsan megtértem, ha bűnt követtem el. Az Apám csodálatos példát állított elém, és amióta szorosan együtt dolgoztam vele az embereket segítve 18 éven át, az életem az ő életének a kiterjesztése lett! Sokat beszélek a családomról, ugyanis amíg felnevelkedtem, csak ők voltak nekem. Mindannyian segítettek nekem azzá válni, aki vagyok, és mindig is szeretni fogom őket. A "dolgok" nem voltak annyira fontosak a házunkban, és bár nem volt sok mindenünk, megosztoztunk azon, amink volt.

Ha a "vallásos" bizonyítványaimra vagytok kíváncsiak, ezek a következők: lelkészi igazolvánnyal rendelkezem (1981 óta), de nem használom a lelkészi címet. Prófétai területen szolgálok ("látnoki" kenettel) több mint 25 éve. Egy kipróbált prófétának a tekintélye alatt kaptam kiképzést és végeztem szolgálatot éveken át, ő Dr. Don Lynch. A gyülekezeti otthonom által a városi közbenjáró csoport tagja voltam, valamint az imát kérő emberek felé szolgáló csoport tagja is voltam. Szolgáltam gyermekszolgálatban, nyári Bibliaiskolában, és vezettem a vendéglátó csapatot is. Számos konferencián vettem részt sokféle pozíciót betöltve, különböző szolgáló szervezetekkel, és benne voltam a Victory (Győzelem) szolgálócsoportunkban is, több mint 20 éven át.

Azok a bizonyítványok, amelyek a leginkább megnyerőek az Úr szemében, a következők: Tisztelni a szüleimet minden időben, nem csak gyermekként, hanem most is, felnőttkoromban. Alávetni magamat az én csodálatos férjemnek 29 éven át, még akkor is, amikor nem értettem a döntéseit. Isten dolgait tanítani a három lányomnak, azáltal, hogy MEGÉLEM az Igét, és nem csak beszélek róla. Bőkezűen adakozni, azután is, miután az életem egyik időszakában elvesztettem mindenemet, és valaki másnak a lakásában kellett a földön aludnom. Kifejleszteni az Önfeledt Imádat életformáját, az életem nyilvánvaló körülményei és helyzetei ellenére is. Gyermekként bízni Benne, megkérdőjelezhetetlenül! Hálásnak lenni mindenért, amit Ő ad nekem, még a kis dolgokért is! Megosztani másokkal azt, amim van, amikor szükségük van rá. Minden este arra szánni több órát, hogy dicsőítsek és imádkozzak; majd minden reggel azzal ébredni, hogy köszöntöm az Atyát, az én Uramat Jézust, és a legjobb barátomat, a Szent Szellemet. Az "értük" élt életem a legnagyobb bizonyítványom!

Rendkívül nagy megtiszteltetés, hogy Isten kiválasztott erre a feladatra, pedig soha nem kértem ezt; átengedtem magam Neki, hogy olyan módon használhat engem, ahogyan csak akarja. Az Atya akaratának "alávetett" életet kell élned, ha ilyen bensőséges kapcsolatot szeretnél kialakítani. A dicsőítés életformává válik, nem csak egy szokássá, és az engedelmesség is a dicsőítés egyik formája. Folyamatosan tudatosítom magamban, hogy mi az, ami bejön a házamba, bármilyen média által, ugyanis amibe belépsz, az is beléd megy!

A Mennyben átélt élményeim előtt huszonnégy éven át kulcspozíciókban voltam az üzleti világban, most pedig a One Quest International Corp. elnöke vagyok, amely azzal a céllal lett létrehozva, hogy a Menny ki legyen jelentve (be legyen mutatva) a földön. Sok projektet tervezünk a közeljövőben kivitelezni, ennek a látásnak a betöltése érdekében. Az egyik projekt egy gyermek kalandjairól szól a Mennyben; ami egy könyvsorozat lesz a Revealing Heaven könyv alapján, gyermekek számára érthető módon.
*~*~*

2012. március 29., csütörtök

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 29

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Kedvesem, utasítsd vissza és nehogy meghallgasd az ellenség fecsegését, amikor megpróbál meggyőzni arról, hogy tele vagy hibával és értéktelen vagy. Én nem kárhoztattalak soha és nem is kárhoztatlak. Te az Én különleges kincsem vagy, és ki vagy választva az Én saját céljaimra. A Sátán azért van ellened, mert Ellenem van, mondja az Úr, ezek a hazugságok pedig az ellened készült fegyverek. Ne higgy ezeknek.

Zsoltárok 139:14 Magasztallak, hogy csodálatosan megalkottál. Csodálatosak a Te cselekedeteid! És jól tudja ezt az én lelkem.


***
Tekintsétek meg a Kreatív oldalam galériáját, és az időnként felkerülő további újdonságokat a blogon!

2012. március 28., szerda

Egy ajándék az ismeret beszéde által

Egy ajándék az ismeret beszéde által 


Az élet ösvénye, 6. rész2012, 13. hét
Word for the Week - Heti Üzenet


Részese voltam egy másik prófétai élménynek is, ami szerintem nagyon tanulságos. Akkor történt, amikor a szolgálati repülőnket vezettem Nashville-be, amivel néhány zenészünkkel utaztunk stúdiófelvételeket készíteni. Landolás után begurultunk a General Aviation rámpájára, majd az ottani személyzetből egy lány elvezetett bennünket egy parkolóhelyre. Miután kiszálltunk a repülőből, az egyik zenészünk felesége odaszólt a lánynak, miközben elment mellette: "Jobban tudsz bánni az állatokkal, mint az emberekkel - állatorvosnak kellett volna menned." A lány megdöbbenve nézett rá, én pedig csak azon tudtam gondolkozni, hogy vajon megbántotta-e ezzel a lányt.

A csapat elindult a kocsival, ami már várt rájuk, hogy elvigye őket a stúdióba. Mielőtt én is elmentem volna, leadtam az üzemanyag megrendelésemet a pultnál, de ekkor belépett a lány, és kibökte: "Az a nő, aki önökkel volt, az egy médium?" Azt feleltem neki, hogy "Nem, de miért kérdezi?" Elmondta, hogy miközben a repülőnket parkoltatta, azon gondolkozott, hogy jobban tud bánni az állatokkal mint az emberekkel, és hogy állatorvosnak kellett volna mennie. És ekkor szólította meg a zenész felesége.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 28

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Nézz fel, mondja az Úr. Ismét mondom, nézz fel! Túlságosan magadra néztél eddig és a saját gondjaidra, és ezért nem vetted észre, amit Én cselekszem. Muszáj látnod és tudnod, amit Én cselekszem, és azt is, hogy milyen tervei vannak az ellenségnek ellened. Annak van most az ideje, amikor újra új magaslatokra emellek szellemileg, hogy még tisztábban tudj látni és észlelni. Egy olyan kenetet is kiárasztok, ami megnöveli a találékonyságodat, a kreatív képzelőerődet. Helyezkedj el úgy, hogy a legtöbbet hozd ki ebből a most következő lépésből.

Zsoltár 5:3 Halld meg a szavamat reggel, Uram; reggel Hozzád fordulok a szavammal, és felnézek.

2012. március 27., kedd

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 27

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Most fogsz előjönni a magányos elzárkózottság sötét helyéről. Bármennyire is próbálkoztál, hogy ne légy elrejtőzve és ne légy zárkózott, Én ezt az időt arra használtam, hogy egy olyan gyógyulást végezzek el benned, ami már nagyon kellett. Erre a helyre, a csend helyére volt szükség ahhoz, hogy szellemileg, érzelmileg, mentálisan és fizikailag is rendbe jöjj. Most viszont készülj fel arra, hogy előhozlak egy magasabb helynek a fényére, ahol meg fogod tudni érteni az elzárkózottságod kijelentését, mondja az Úr.

Ésaiás 55:12 "Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek előttetek, és a mező minden fái tapsolnak."

2012. március 26., hétfő

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 26

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 26.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Itt az ideje a kései és a korai esőnek. Az időszak első kenetének és utolsó kenetének össze kell keverednie, és rátok kell hullania, mint az esőcseppeknek az Én királyságom helyéről. Ahogy rátok hullanak, felpezsdítenek titeket, megújítanak és telítetté tesznek, hogy a jóllét helyére jussatok. Hagyjátok esni az esőt! Kérjétek az esőt, mert ideje van, hogy adjam ezt az esőt, és hagyjátok, hogy lemossa rólatok a világ és az ördög tisztátalanságát. Hagyjátok, hogy lemossa rólatok a csüggedéseiteket és a csalódásaitokat, és magával vigye a folyó oda, ahonnan soha vissza nem tér. Engedjétek, hogy mellétek álljak, igen most, és egy új napot mutassak meg nektek, és egy új ösvényt jelentsek ki, amely az Én útjaimhoz vezet. Mondom nektek: gyertek, és engedjétek, hogy elvégezzem bennetek ezt a munkát; az Én jelenlétem és dicsőségem munkáját. Gyertek, és álljatok a színem elé, a felüdülés időiért, amelyek a Jelenlétemből származnak. Egy prófétai üzenetet készülök kiküldeni, amely meg fogja rázni a királyságomat. Apostoli hatalmat készülök kiküldeni olyan uralommal, hogy az ellenségnek semmi helye nem lesz bennetek, körülöttetek és rajtatok. Ez a ti rendeltetésetek, mondja az Úr Isten. Ez a rendeltetés már meg van írva, hát fújjátok meg a kürtöt Sionban, és gyűjtsétek össze a népet, és hívjátok elő őket a győzelembe! Ma van a győzelem napja.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szűkítsétek a fókuszotokat, szeretteim. Álljatok ellene, és ne hagyjátok, hogy a figyelmetek szétszóródjon minden irányba. Azt se hagyjátok, hogy a fókuszotok a gondjaitokra vagy az aktuális dilemmátokra irányuljon. Most annak van az ideje, hogy egyenesen az arcomba nézzetek, elmondjátok az imádságotokat határozott hittel, és bízzatok Bennem, hogy megválaszolom, mondja az Úr. Szabadítsátok fel magatokat minden zaklatottság és aggódás alól. 
János 6:20 Ő pedig azt mondta nekik: "Én vagyok; ne féljetek!"

2012. március 24., szombat

A valódi prófétai benyomások Isten tulajdonságait tükrözik

A valódi prófétai benyomások Isten tulajdonságait tükrözik

A prófétai élmények sorozat, 4. rész

A prófétai benyomások jelentik a legalapvetőbb prófétai kinyilatkoztatást, és általában így szokott elkezdeni beszélni velünk az Úr. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a barátainak hívott el bennünket, és azt akarja, hogy érezzük, amit Ő is érez, és ne robotok legyünk, akik csak azt csinálják, amit az Úr mond. Arra teremtette Isten az embert, hogy közösségben legyen vele, és Ő olyan küldötteket keres, akiknek ugyanaz van a szívében az üzenetről.

Itt egy nagyon is lehetséges buktató - a legnagyobb elbizakodottság egy prófétikus ember részéről az, ha azt gondolja, hogy Isten ugyanazt érzi az egyes dolgokkal kapcsolatban, mint ő maga. Emiatt óvatosan kell kezelnünk a prófétai benyomásokat, és tisztában kell lennünk vele, hogy amikor nem mutat konkrét dolgot Isten, akkor az érzéseink és véleményünk a sajátunk, és nem feltétlenül Istené.

Ismerek olyan prófétikus embereket, akik egy bizonyos területen sérültek, nincsenek meggyógyulva, és emiatt rendkívül érzékenyek tudnak lenni, vagy sértődékenyek, és olyan ítéleteket mondanak ki, amiket Isten nem mondott ki. Ennek egyik példáját láthatjuk, amikor Jakab és János tüzet akart lehívni az égből, hogy megeméssze azokat, akik ellenkeztek velük. Jézus megdorgálta őket, és azt mondta, hogy nem tudják, milyen a saját szellemük (lásd Lukács 9:54-55).

2012. március 23., péntek

Az ismeret beszédének a hatására tisztelik és csodálják az Urat

Az ismeret beszédének a hatására tisztelik és csodálják az Urat - Az élet ösvénye, 5. rész


2012, 12. hét
Rick Joyner
Heti Üzenet


Az a kijelentés, amit ismeret beszédeként kaptam, ami személy szerint a kedvencem, nagyon furcsa volt számomra, amikor megkaptam. Tulajdonképpen nem is akartam elmondani. Az egyik összejövetelen imádkoztunk egy házaspárért és a tizennégy éves lányukért. Hallottam, ahogy a Szellem ezt mondja: "Mondd meg a lánynak, hogy ő nem véletlenül van." Azonnal azon kezdtem gondolkodni, milyen kényelmetlen lenne ez a lánynak és a szüleinek, akik ott álltak az egész gyülekezet előtt, imára várva. Arra gondoltam, biztos ő is egy "meglepetés" gyermek, de nem akartam zavarba hozni sem a kislányt, sem a szüleit. Majd így szólt a Szellem: "Tedd meg!" Amikor megtettem, a lány és a szülei könnyekben törtek ki, és zokogni kezdtek. Elkezdtem aggódni, hogy bizonyára nagyon megsértettem őket, ezért megkérdeztem, mint jelent ez számukra. Elmondták, hogy a lányuk egy nemi erőszak által született, amit később megtudott, és úgy érezte, hogy nem is kellene élnie.

Ez a család még új volt a gyülekezetben, és tudták, hogy erről én semmit sem tudhattam. Ez az egy kijelentés azonnal begyógyított egy hatalmas sebet a családban. A kislány úgy jött le onnan, hogy most már az volt benne, hogy Isten mégis ismeri őt, és hogy ő "nem véletlenül van", hanem Isten szereti őt, és van valamilyen célja az életével. A szülők úgy jöttek le, hogy mélyen megérintette őket, mennyire törődik velük Isten ennyire személyes szinten, és örvendezni tudtak ennek az egész helyzetnek a győzelmében. Egyértelmű, hogy az Úrnak nem egyezett az akaratával a nemi erőszak, Ő viszont annyira jó, hogy még ezt a szörnyűséget is felhasználta arra, hogy jót hozzon ki belőle. Én csak a szemlélője voltam ennek az egésznek, de engem is megváltoztatott, mert egy teljesen új szinten láttam meg, mennyire csodálatos a mi Istenünk.

Mivel az egész világról szoktak jönni az emberek a gyülekezetünkbe, hogy a prófétai csoportjaink szolgáljanak feléjük, ezért gyakran kapunk ilyen kijelentéseket. Sőt, ma már annyira gyakoriak ezek, hogy számítunk is rá. Úgy gondolom, ez a normális kereszténység része. Ezt mondta Pál apostol a prófétálásról - hogy amikor bejön egy hitetlen, a szívének a titkai kitudódnak, ő pedig az arcára borul, és azt hirdeti, hogy Isten bizonyosan közöttünk van (1 Korinthus 14:24-25). Az, hogy egyfolytában tisztelik és csodálják az Úr hatalmas tetteit, amiket képtelenség embereknek tulajdonítani - ez a normális újszövetségi gyülekezeti élet.

Ha a prófétai ajándékok felelevenednek benned, az sokkal értékesebb, mint bármilyen földi kincs, és ez így van mindennel, ami Istentől származik. Ahogy az 1 Korinthus 14:1 üzeni nekünk: "Törekedjetek a szeretetre, buzogjatok a szellemi ajándékokért, de leginkább, hogy prófétáljatok". Fejleszd az ajándékaidat! Legyél olyan emberek közelében, akik már fejlődnek ezekben! Menj el prófétai konferenciákra, ahol sokan összegyűlnek, és rendkívül hasznos tud lenni a kölcsönös szolgálat. Mi általában évente két konferenciát szervezünk, ahol nem csak láthatod, ahogy mások az ajándékaikat használják, hanem a szolgáló csoportokban is részt vehetsz, és gyakorlati tapasztalatra tehetsz szert. Most már sok más szolgálat részéről is szerveznek ilyen konferenciákat, amelyeknek az a céljuk, hogy felgerjesszék az ajándékokat az emberekben. Az előttünk álló időkben a legértékesebb ajándék, amit bárki megkaphat, Isten hangjának az ismerete lesz.

- - -
Fordítás: Országh György

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 23

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 23.

HATÁSKÖR, SHELLY MATHIS:

Látomásban láttam egy rendőrt, egyenruhában és felfegyverezve. A ráruházott hatáskörének a közepén állt. 

Ismerte az ország törvényeit, és az volt a feladata, hogy végrehajtsa azokat. Ki volt képezve, hogy felismerje a törvényszegőket, és hatalmat kapott rá, hogy letartóztassa és bíróság elé vigye őket. El volt látva minden olyan kiképzéssel és eszközzel, ami szükséges volt a megbízatásához; ez a rendőr viszont úgy tűnt, hogy meg van bénulva, vagy állva alszik, miközben a bűnözők nagy pusztítást végeztek nála.

Hallottam az Urat, ahogy ezt mondja: "Ti, Én népem, olyan vagytok, mint ez a rendőr. Van egy hatáskörötök - jogotok a hatalom gyakorlásra - a testetek, a lelketek, a szellemetek területén, és minden fölött, ami a megbízatásotok területéhez tartozik. Ismeritek az Én Igémet, amely által különbséget tudtok tenni a jó és a rossz, az igazság és a hamisság között. Maga a Szent Szellem lakik bennetek, és az Én tekintélyemmel vagytok felruházva. Az a megbízatásotok, hogy gyakoroljátok ezt a hatalmat a sötétség minden munkája felett, ami be akar hatolni a hatáskörötök területére.

Az ellenség mégis meggyőzött sokakat közületek, hogy nem vagytok képesek beazonosítani, letartóztatni őt, és az Én ítéletemet gyakorolni felette - amely által megállíthatnátok őt. Ez a hazugság elvette a férfiasságot a szellemi hatalmatokból, és megsemmisítette a veszélyt, ami jelentettetek számára.

Most újra felébresztem azokat, akik megbénultak, és előhívlak benneteket, hogy emlékezzetek a szellemi identitásotokra. Tegyetek meg bármit, ami szükséges ahhoz, hogy meggyőzzétek magatokat a nektek adott felhatalmazás valóságáról. Tanuljátok, gyakoroljátok, és valósítsátok meg, hogy eltávolítsátok az ellenséget azokról a területekről, ahol nektek van felelősségetek. Ez a személyes megújulás fogja megadni az a kezdő lökést, ami előidézi az áttörést, amire már vágytál és amire szükséged volt ahhoz, hogy győztes legyél az ellenség támadásai során. Ez a feladatod; indulj végrehajtani!"

Lukács 9:1-2 Minekutána pedig összehívta Jézus az Ő tizenkét tanítványát, adott nékik erőt és hatalmat minden ördögök ellen, és betegségek gyógyítására. És elküldé őket, hogy prédikálják az Isten királyságát, és betegeket gyógyítsanak. 

János 5:30 Én semmit sem cselekedhetem magamtól; amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az Atyáét. 

2012. március 22., csütörtök

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 22

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Annak az ideje van most, amikor folytatnod kell az áttörést a makacs nehézségeken. Ez arra ad lehetőséget, hogy kitartó legyél, és ugyanakkor a hitedben is erős maradj. Úgy tűnhet, hogy soha nem jön el az áttörés, de Én mondom neked, hogy igenis, el fog jönni. Ne add fel! Továbbra is bízz Bennem, hogy megválaszolom az imádságaidat! Látom, min mész keresztül, és hallak téged, mondja az Úr. Legyél erős és bátor!

Ésaiás 59:1 Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az Ő füle, hogy meg nem hallgathatna.

2012. március 21., szerda

Előttünk a tavasz - Elaine Tavolacci

2012 március 17

ELŐTTÜNK A TAVASZ

Elaine Tavolacci

Van egy régi szállóige ami úgy szól, hogy "előttünk a tavasz, mögöttünk az ősz". (Ez az angol nyelvben használatos szállóige egy többszörös szójáték. Az egyik jelentése, amire általában használják, hogy "tavasszal előre, ősszel vissza" állítjuk az órákat egy-egy órával - a ford.) Az Úr ezt az üzenetet adta nekem azok számára, akik úgy érzitek, mintha már régóta leragadtatok volna egy téli időszakban (szellemileg). Örvendezz ebben a hideg, száraz időszakban, mert a tavasz pontosan előtted van, de azt is ismerd fel, hogy a Szent Szellem ugyanúgy beszél télen is, mint a többi évszakban. Habár úgy érzed talán, hogy az ég olyan mint a réz, Jézus pedig annyira távol van ebben az időben, de Ő nincs távol. Az időszakok váltakozása szükséges, mivel Ő most képez ki téged és a kellő helyzetbe állít az előtted álló napokra. Izsakhár fiai tudták, hogyan ismerjék fel az időket és időszakokat a nép érdekében.

Az Úr azt mondja, tölts időt Velem és bízz Bennem, mert Én visszahozom neked a felüdülés napjait. Céltudatosan alkottam meg az évszakokat a természetes világban és a szellemi világban is. Ahogy a természetes világban is így történik, ezek az időszakok változást szabadítanak fel az életedben és az atmoszférádban. Bízz Bennem a meddőség idején. Lehet, hogy nem olyannak látszanak a dolgok, amilyennek vártad, de tudnod kell, hogy Én ott vagyok az életed minden időszakában. Ne térj le az útvonalról, amikor változnak az évszakok, hanem tanulj meg az Én vezetésemben sodródni. Ne küzdj a váltakozó időszakokkal, hanem koncentrálj tovább, és tanuld meg, hogyan legyél elégedett minden helyzetben. Engedd, hogy átépítsem az életed, miközben ezeken a kiigazításokon átmész. A változás mindig szükséges a szellemi növekedéshez. Maradj meg az Én időzítésemben. Ne akarj megszülni valamit a megfelelő idejétől eltérő időben, mert Ismael lesz belőle.

Akkor fogok életet hozni ezekbe a téli időszakokba, amikor körülötted minden halottnak tűnik. Növekedést hozok a tavaszi időszakokban, és minden teljesen kivirágzik. A nyári időszakokban elhozom a dicsőségemet, hogy megelevenítselek és felüdülést hozzak neked. Az őszi időszakokban változásokat hozok, hogy felkészítselek a tovább haladásodra. Tanuld meg felismerni amit Én cselekszem minden egyes évszakban, hogy elégedett legyél, és képes legyél továbbmenni. Minden évszakban vannak tanulságok, aamelyeket szükséges megtanulni a növekedés érdekében. Ne félj a változástól. Most van az az időszak, amikor új vándorutakra kell kelned, és új dimenziókba kell belépned az Én királyságomban, azáltal, hogy engedsz annak az időszaknak, amelybe helyeztelek, mondja az Úr.

1 Mózes 8:22
"Ennekutánna míg a föld lészen, vetés és aratás, hideg és meleg, nyár és tél, nap és éjszaka meg nem szünnek."

Prédikátor 3:1
Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. 

1 Krónika 12:32
Izsakhár fiai közül, akik meg tudták érteni az időket, hogy tudják, mit kell Izráelnek cselekedni; kétszáz főemberük, és testvéreik mind az ő parancsukra.

-
original image: digitalart

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 21

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Bízz Bennem, hogy felemellek, amikor lent vagy. Higgy benne, hogy Nekem életbevágóan fontos a te életed, és látom azokat a dolgokat, amelyek veled kapcsolatosak. Veled vagyok, hogy segítsek felkelni és továbbmenni az élet ösvényén -- az örökkévaló élet és örökkévaló öröm ösvényén. Az az akaratom, hogy felépítselek téged a békességben és az erősségben. Fogadd el a segítségemet, és emelkedj fel egy új szintre abban a bizalomban és hitben, hogy nem hagylak el és nem távozom el tőled. Te drága vagy Nekem, mondja az Úr. Legyél felépülve ebben az igazságban.

5 Mózes 31:8 "És az ÚR, Ő az, aki előtted megy. Ő veled lesz, nem hagy el, és nem távozik el tőled; ne félj és ne rettegj."

2012. március 20., kedd

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 20

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Légy résen és maradj elhelyezkedve teljes mértékben és szilárdan az Én jelenlétemben, mondja az Úr. Mert az ellenség támadást indított, hogy letérítsen az útvonalról, és szétszórjon a szélben. Az a stratégiája, hogy érzelmileg belevonjon olyan dolgokba, amit nem tudsz kontroll alatt tartani. Nem az a dolgod, hogy megpróbáld kontroll alatt tartani, hanem az, hogy Bennem bízz azokban a dolgokban. Utasítsd vissza, nehogy megengedd, hogy az ördög és a tervei kibillentsenek az egyensúlyból. Állj meg erősen és határozottan az Én célkitűzéseimben. Én veled vagyok és a te oldaladon állok.

Náhum 2:1 A szétszóró feljött orcád elé. Állíts őrt az erődítményre! Figyeld az utat! Erősítsd meg az oldalsáncaidat! Nagy erővel szilárdítsd meg az erősségedet!

2012. március 19., hétfő

Irgalmasság: A szellemi felhatalmazás fundamentuma

Irgalmasság: A szellemi felhatalmazás fundamentuma - Az élet ösvénye, 4. rész

2012, 11. hét

Rick Joyner

Ahogy már beszéltünk róla, hogy ha sok könyvet olvastál egy ember hangjáról, de nem hallottad még a saját füleddel, akkor igencsak nehéz lesz felismerned a hangját a tömegben. Lehet, hogy nem gondolkoztál még az adott személy hangjának a technikai tulajdonságairól, de ha már sok időt töltöttél vele, biztos hogy felismered a hangját, amint meghallod, még akkor is, ha mások is beszélgetnek. Ugyanígy, semmi sem tudja pótolni az Úrral töltött időt, és azt sem, hogy személyesen halljuk az Ő hangját. Mindemellett van néhány alapelv, ami a segítségünkre lehet, amíg el nem jutunk oda, hogy ennyire megismerjük Őt.

Először is, ami Isten Szellemétől származik, az rendszerint magán hordoz egy nyilvánvaló érintést az Ő szeretetéből és irgalmasságából. Ami a másik oldalról származik, vagy az emberi oldalról, általában más céllal jön, például azért, hogy felfuvalkodjon a próféta, vagy azért, hogy rossz hatással legyen az üzenet címzettjére. A Szent Szellem azért van, hogy kijelentse Jézust, és hogy Őhozzá közelítsen minket.

Azok, akik nyilvánvalóan azért használják az ajándékaikat, hogy felhívják magukra a figyelmet, vagy hogy megalapozzák a saját szolgálatukat vagy tekintélyüket, a legjobb esetben is éretlennek nevezhetők. Az éretlen emberek nagyon őszinték és hasznosak tudnak lenni, hiszen egyetlen érett próféta sincs, aki éretten is kezdte volna a szolgálatát. Nagyon szeretném, ha olyan ajándékom lenne, hogy csak úgy rátenném a kezemet az emberekre, és azt mondanám: "Legyél érett, Jézus nevében", de nem hiszem, hogy létezik ilyen ajándék. Az érettség csak idővel és tapasztalattal szerezhető meg.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 19

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 19.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Az Úr azt mondja, hogy bátorodj fel! Nem vagy legyőzve. Akár tudsz róla, akár nem, a győzelem a tiéd lesz ebben az időszakban. Ugyanis ez már el lett határozva a Szent tanácsában. Az Öregkorú most felkelt, és a bíróság elfoglalta a helyét. Ő meghozott egy határozatot, egy rendeletet és egy ítéletet, a szenteknek kedvezőt, hogy a királyság az övék, és a győzelem is az övék.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Most fognak próba alá kerülni a terveid, gondolataid és vallásos ideáljaid. Vannak olyan dolgok, amikről azt gondoltad, hogy ismered, vagy hogy érted, de rá fogsz jönni, hogy néhány elképzelésed csupán elméleti építmény. Most meglátod, hogy ezek a gondolatok a tapasztalat alapos vizsgálata alá esnek. Amikor ez a folyamat véget ér, akkor látni fogod és tudni fogod, melyik ponton tévedtél, és az igazsághoz jössz. Azzal, hogy ezt megteszed, a szellemi és tapasztalati fundamentumod szilárdabb lesz, mondja az Úr.

1 Korinthus 3:11 Mert más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus.

2012. március 16., péntek

Irán tagadja, hogy ki akarják végezni a pásztort

Youcef Nadarkhani pásztor egy iráni börtönben / Forrás: Fox News

A Koinonia House írja a Fox News beszámolója alapján a legfrissebb hírt Youcef Nadarkhani-val kapcsolatban: 

Az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága részéről kapott kritikákra reagálva azt állította egy vezető iráni hivatalnok, hogy egy keresztény pásztor megsértette az iszlámot, de tagadta, hogy ki fogják végezni. Mohammad Javad Larijani, az iráni emberi jogi küldött tagadta, hogy Nadarkhani-ra halálbüntetés vár, noha az ítéletről megszületett a rendelkezés, amit az iráni legfelsőbb bíróság adott ki tavaly ősszel. Larijani egy sor újabb vádat ismertetett Nadarkhani-val szemben, például, hogy fiataloknak prédikált a szüleik engedélye nélkül, a lakását templommá alakította át, valamint megsértette az iszlámot. Az utóbbi hónapokban egyre erősödött a nemzetközi felháborodás, azt követelve, hogy Irán engedje szabadon Nadarkhani-t. A tanácskozás során az Európai Unió képviselői aggodalmukat fejezték ki számos emberi jogi sérelem kapcsán, többek között konkrétan a lelkipásztor ügye miatt is. Norvégia és Németország képviselői arra sürgették Iránt, hogy vizsgálja felül Nadarkhani ügyét. (Fox News 2012 március 13.)

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 16

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 16.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:


Gyermekeim, sokan képzelődtök és próbáljátok elképzelni, mi fog történni az előttetek álló napokban. Ez csak időpazarlás és feltételezgetés, mert soha nem tudjátok mit hoz a holnap, vagy hogy hogyan fognak alakulni a dolgok. Rész szerint van bennetek az ismeret és rész szerint a prófétálás. Nem élhetitek át a jövőt és nem is élhettek benne, az ebből adódó türelmetlenség miatt pedig kikerültök a szellemi áramlatból. Jelen kell maradnotok velem, mondja az Úr. Én bölcsességet adok nektek és vezérlem a lépéseiteket, miközben bíztok Bennem itt és most.


Máté 6:34 Ne aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd gondoskodik a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja. 

2012. március 15., csütörtök

Gyógyítás és prófétai együttérzés


A prófétai élmények sorozat - 3. rész


Rick Joyner 

Gyógyítás és prófétai együttérzés

Az Ószövetségben a főpap palástjának a peremén csengettyűk és mű gránátalmák voltak. Ezek váltakozva voltak felvarrva, ezért amikor ment, a csengettyűk nekiütődtek a gránátalmáknak és megszólaltak. Így mindig tudni lehetett, hol van a főpap, ha éppen mozgott. Ezt látjuk a 2 Mózes 28:33-35-ben:

Ennek alsó peremére csinálj gránátalmákat, kék és bíborpiros és karmazsinszínű lenből, a peremére köröskörül, és ezek közé arany csengettyűket is köröskörül.

Arany csengettyű, meg gránátalma, arany csengettyű, meg gránátalma legyen a palást peremén köröskörül. 

És legyen az Áronon, amikor szolgál, hogy hallassék annak csengése, amikor bemegy a szenthelybe az Úr eleibe, és mikor kijön...

A Máté 11:13-ban azt olvassuk, hogy "a törvény prófétált", ráadásul minden egyes "jóta vagy pontocska", vagyis minden egyes részlete. Mivel a csengettyű a kihirdetést jelképezte, vagyis egy üzenet megszólalását, a gránátalmát pedig abban az időben orvosságként alkalmazták, ezért az, hogy a főpap ezeket viselte a palástjának a peremén, azt jelképezte, hogy amikor Jézus, az igazi Főpap elindul, akkor a gyógyulás üzenete is elhangzik. Ugyanakkor azt a jelentést is magában hordozza, hogy Jézus által mennyire szorosan kötődik egymáshoz a gyógyító és a prófétai szolgálat. Ezért tudta a vérfolyásos asszony is, hogy ha csak Jézus ruhájának a szegélyét megérinti, akkor meggyógyul. Felismerte, hogy Jézus az igazi Főpap.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 15

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Tegyél meg mindent, ami szükséges ahhoz, hogy fenntartsd a békességet a környezetedben. Fékezd meg a testet és kötözd meg az ellenséget. Mert ahol irigység és viszálykodás van, ott zűrzavar és minden gonosz cselekedet is van. (Jakab 3:16) A megosztás, viszály és versengés ereje járja át most a kormányzatokat, nemzeti szinttől a helyi szintig, sőt személyes szinten is. Csak ti tudjátok, Én népem, fenntartani a szellemi kiegyensúlyozottságot a káosz közepette. Az Én békességemet adom nektek, mondja az Úr.

János 14:27 "Békességet hagyok nektek, az Én békességemet adom nektek; nem úgy adom Én nektek, mint a világ adja; ne nyugtalankodjék a szívetek és ne féljen."

2012. március 14., szerda

Újra lesz Imádat Sátor!

Gyűjtsétek elém kegyeseimet, akik áldozattal erősítik szövetségemet! (Zsoltárok 50:5)


Meghirdetem, hogy újra lesz Imádat Sátor szolgálat! Aki érdeklődik, vagy van a szívében bármi ezzel kapcsolatban, írjon nekem az Imádat Sátor postán, vagy a Gyuri naplója postán keresztül. Szeretettel várom a visszajelzéseiteket, kérdéseiteket!

Országh György

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 14

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Kedvesem, az életed erőssége és az egészséged nem csak az örömben található meg, hanem abban is, hogy úgy kezeld a dolgokat, ahogy éppen jönnek. Itt a szorgalmasság a kulcsszó. A csendes, kitartó állhatatosság nagyon hasznos lesz számodra, és továbbvisz az előre haladásodban. Nem annak van az ideje, hogy leragadj a látszólag leterhelő körülményeknél. Amikor valamiről azt látod, hogy túl sok neked, és nem tudod kezelni, akkor bízz Bennem és várd Tőlem a segítséget, amire szükséged van, mondja az Úr. Én útmutatást, bölcsességet és erőt adok neked mindenben.

Zsoltár 121:1-2  Felemelem szemeimet a hegyekre; honnét jöhet nekem segítség? Az én segítségem az Úrtól van; ég és föld alkotójától.

2012. március 13., kedd

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 13

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ahogy egyre érettebb leszel, fontos, hogy egészséges szellemi atmoszférát ápolj magad körül. A saját személyes környezetedről beszélek, mivel az isteni királyságot személyesen kell megalapoznod, mielőtt tovább terjedhet tőled a családodra, a gyülekezetedre és a munkádra. Az általad végzett munkám mindig a Velem való kapcsolatod és az Én igémnek való engedelmességed túláradása lesz, mondja az Úr. Mindez az első és nagy parancsolattal kezdődik, valamint azzal, hogy először a királyságot keresed.

Máté 22:37-38 Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat.

2012. március 12., hétfő

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 12

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 12.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Az Én zászlóm fölötted a győzelem. Ha odanézel, és ha szellemi kapcsolatot veszel fel Velem, látni fogod, hogy győzelemre rendeltettél. Mindegy mik az esélyeid, mindegy milyen heves a harc, mindegy milyen szintű az a feddés, amire szükség van, mindegy min mész keresztül ebben az időben, értsd meg, hogy most a háború ideje van, és az ellenség téged akar. Az ellenséged a káosz, és ő teremti meg azokat a helyzeteket és azokat a dolgokat, amelyek visszatartó erővel hatnak rád. De te még ma határozd el, hogy győzni fogsz, mert Én veled vagyok, mindig diadalban vezetlek, mindig átsegítelek, és vigyázok rád. Nem vagy egyedül ebben a harcban. Arra bátorítalak, hogy folytasd a hit nemes harcának a megharcolását. Kelj fel, és hirdesd ki a győzelmedet a mennyei magasságokba! Írj egy győzelmi rendeletet az életed fölött! Kelj fel, és indulj a csatába! Én veled vagyok, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Arra vagy elhívva, hogy állj a Bástyára, és őrködj. Ez a bástya egy szellemi erőd, egy biztonságos hely, ahol meg tudod védeni magad az ellenség támadásaitól. Én pedig igazán mondom neked, hogy most annak van az ideje, amikor őrt kell állnod és figyelned kell egy magas helyről a Szellemben, ahonnan látod és meg tudod figyelni a csatát. Azután arról a helyről tudsz harcolni, ami az erősség és bölcsesség helye, hogy megszerezd a győzelmet minden támadás felett. Legyél erős és bátorságos, mondja az Úr. A harcaid mindig feltárják azokat a helyeket benned, ahol önmagadra támaszkodsz és ahol gyenge vagy.
Habakuk 2:1 Elfoglalom az őrhelyemet, és megállok a bástyán, és figyelek, hogy meglássam, mit mond nekem, és mit feleljek, amikor feddést kapok.

2012. március 10., szombat

Körvonalazódnak a Jelenések könyve záró jelenetei

Körvonalazódnak a Jelenések könyve záró jelenetei

Az utóbbi napok hírei és a Biblia: Egyre közelebb a Jelenések könyve záró forgatókönyve!

- Országh György -

Bár sem a napot, sem az órát nem tudjuk, hogy mikor jön vissza Jézus, és nem is az időkalkulációnak kellene a figyelmünk középpontjában lennie, valamilyen célja van az Úrnak azzal, hogy a mostani világkorszak záró eseményeiből több részletet előre elárult nekünk a Jelenések könyvében. Érdekes módon ezek az előre jelzett események egyre jobban kezdenek hasonlítani a napokban hallható-olvasható hírekhez, és a mostanában történő dolgok várható következményeihez.

2012. március 9., péntek

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 9

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 9.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Megszólítom azokat a helyeket, ahol szétszórt lettél, hogy egyenesbe hozzam azokat. Mindent megtettél annak érdekében, hogy összeilleszd az összes darabot, viszont eddig nem volt meg minden szükséges darab. Az eddig hiányzó dolgok el fognak jönni hozzád, és rendbe lesznek téve, mondja az Úr. Amire most szükséged van, az a türelem, a bölcsesség, és az útmutatás. Tartsd életben a reménységedet és a hitedet!

Zsidókhoz írt levél 10:23 Ragaszkodjunk a reménység hitvallásához tántoríthatatlanul, mert hű az, aki az ígéretet tette.

2012. március 8., csütörtök

Rick Joyner: A "felettébb természetes" természetfelettiA "felettébb természetes" természetfeletti - Az élet ösvénye, 3. rész
2012, 10. hétA természetfeletti azt jelenti, hogy "felettébb természetes". Ahogy C.S. Lewis is rámutatott, Jézusnak szinte minden egyes csodája nem más volt, mint a természetes folyamatok felgyorsítása. Nincs olyan bor, ami nem vízként kezdte volna, amit végigvisznek egy folyamaton - Jézus csak ezt a folyamatot gyorsította fel. Nincs olyan meggyógyult ember, akit nem a belénk helyezett "természetes" folyamatok által gyógyított volna meg Isten, Ő csak felgyorsítja ezeket Jézus által és az Ő munkásai által.

Az ismeret beszédének a kijelentései, amikor a Szellem által kapunk információt valakiről, olyanok, mintha  megérintenénk az egyik sejtet Krisztus elméjéből. Amikor Jézus ránéz valakire, mindent tud, amit tudni lehet róla. Amikor mi a Szellemben nézünk valakire, Ő ezekből az információkból egy apró szeletet át tud adni nekünk is, és ez lenyűgöző számunkra. Ha megkapjuk valakinek a nevét, születésnapját, vagy más személyes adatot, olyankor meg szoktunk döbbenni, ahogy az az ember is általában. Mindazáltal, ezek nem azt a célt szolgálják, hogy levegyük az embereket a lábukról, hanem hogy segítséget nyújtsunk nekik.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 8

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 8.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ne érd be kevesebbel, mint a számodra Általam készített legjobbal! Továbbra is céltudatosan törj előre a Krisztusban való elhívás irányában! Az önelégültség egy komoly veszélyforrás, és a lustaság az ellenséged. Én a szellemi állapotodról szólok hozzád, és annak a veszélyéről, hogy a békesség kedvéért kompromisszumokat vállalsz. Veszedelmes időkben élsz, amikor a lelked ellensége arra fog csábítani, hogy alább adjál a meggyőződésedből. Én viszont arra hívlak téged, hogy az Én Szellemem által legyél vezetve, mondja az Úr.

Filippi 3:12-14 Nem gondolom, hogy már megkaptam ezt, vagy hogy már elértem volna a bevégzettséget, de futok utána, hogy megragadjam, hiszen a Krisztus Jézus már megragadott erre engem. Testvéreim, én nem olyannak számítom magam, mint aki már elérte azt, de egyet: azt, ami hátam mögött van, elfelejtettem, azután ami előttem van, kinyújtom kezemet s célegyenest futok a pályadíj felé, melyre az Isten a Krisztus Jézusban oda felhívott.

2012. március 7., szerda

Atyám, köszönöm, hogy meghallgattál engem!


János 11:41-44:
"Jézus pedig felemelé szemeit az égre, és monda: Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem; csak a körülálló sokaságért mondtam, hogy elhigyjék, hogy te küldtél engem. És mikor ezeket mondá, fenszóval kiálta: Lázár, jőjj ki! És kijöve a megholt..."

Jézus híres egymondatos imája sok mondanivalót hordoz magában. Egyrészt, a körülötte álldogáló sokaság kedvéért mondta el ezt az imát! Ha nem lettek volna ott, ennyit sem mondott volna Lázár feltámasztása előtt. Ebből is látszik, hogy Jézus szolgálata nagyon rendhagyó volt, ahogy ezt más esetekben is látjuk (nyállal-sárral gyógyított, stb.). Amikor ott volt, abban a helyzetben, amikor szükség volt a szolgálatára, akkor gyakorlatilag nem volt szükség arra, hogy imádkozni kezdjen - csak hittel cselekedett, és megtörtént a csoda.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 7

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 7.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Jöjj az Igém igazságához, mindenben. A hited csak az igazságban tud megszilárdulni, és csak az igazságban lehet arra használni a hitedet, hogy győzedelmeskedj az ellened jövő támadások felett. Kedvesem, Én neked adtam a győzelem drága ígéreteit, és a hatalmat is a megvalósításához. Létfontosságú, hogy ellenőrzés alatt tartsd a gondolataidat és az érzelmeidet, amikor Belém veted a bizodalmadat, mondja az Úr. Utasítsd vissza, ne engedd, hogy a félelem helyet találjon benned.

2 Timótheus 1:7 Mert nem a félelem szellemét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét.

2012. március 6., kedd

Napkitörés - szellemi párhuzamok

A hírek arról számolnak be, hogy egy óriási napkitörés történt hétfőn, 5-én, magyar idő szerint hajnalban. Tudjuk, hogy lesznek jelek az égen, a holdban, a napban, a csillagokban, mielőtt eljön az Úr napja. Nem valamilyen időzítés miatt írom ezeket, hanem egy gondolatot szeretnék megosztani veletek, ami ennek kapcsán bennem forog.

A napkitörés rettenetesen nagy energiát hordoz magában, és többek között a távközlésre, energiaellátásra is hatással lehet a földön. Az van bennem, hogy mivel az ilyen fizikai, természeti szinten történő események, szellemi történéseket is tükrözhetnek, ennek a napkitörésnek is lehet szellemi párja, ha lehet így mondani. Úgy hiszem, hogy a láthatatlanban, a szellemi világban több területen, több szinten is megtörténhet hasonló. Egyrészt Isten királysága is meg tud nyilvánulni olyan erőkitöréssel, ami a földi légkörben levő "levegőbeli hatalmasságokat" megzavarja, hogy ne tudják zavartalanul végezni a terveiket, tevékenységüket. Jézus eljövetelének az erejéről, azt mondja Ő maga, hogy közvetlenül előtte az egek erősségei megrendülnek. Nagyon biztató tudni, hogy neki ilyen teljhatalma van - és erre a teljhatalomra támaszkodva tudunk hadat viselni a fejedelemségek és hatalmasságok ellen, ahogy az Efézus 6 felszólít rá, teljes szellemi felkészültséggel. Gyakorlatilag a teljes szellemi készenléti állapotunk az egyik fő eleme a győzelem biztosítékának, a másik pedig a szellem kardjának a használata, amivel Isten beszédét szóljuk.

Elközelített a mennyek királysága. A menny, amely Isten uralkodásának a területe, itt van, ahol mi vagyunk, akik hiszünk. Nem szemmel láthatóan, hanem szellemben, nagyon is valóságosan jött el a menny. Itt van közöttünk, de az Ő uralma "égre földre kihat" ahogy a zsoltáros írja. Ugyanilyen "napkitöréseket" tud végezni az Úr Szelleme bármikor, amikor szükséges, hogy a csatáinkban győzedelmesek legyünk! Jézus, a Felkent Úr, a Seregek Ura, teljhatalommal velünk van, a világ végezetéig!

Az ördög is megpróbálja utánozni ezeket a "kitöréseket", ezt érdemes látnunk a fennálló szellemi harc természetéről. Legyünk mindig az "ártalmas sugárzástól" való védelem alatt, azaz Isten teljes fegyverzetében, az igazságba és a hitbe teljesen felöltözve, megszilárdulva. Legyünk állandó készenléti állapotban: legyünk állandóan Szellemben, vigyázva, figyelve, Jézus szelíd csendes pásztori hangjára odafigyelve, Isten szerető atyai hangjára figyelve, az Ő kegyelmében gyönyörködve és az Ő szeretetét élvezve. Tegnap, amikor azt kértem az Úrtól, hogy erősítse, tegye éppé a hitemet, akkor ennyit mondott válaszként: "Gyönyörködj a kegyelmemben!" Ez aztán valóban hatással van az ember hitére! Dicsőség Istennek! Dicsérjük Őt ezért!

Érthető a zsoltáros prófétikus budítása: "Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert az Ő kegyelme örökkévaló!"

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 6

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 6.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vigyázz, nehogy az ellenség aláássa a magabiztosságodat, hazugságokat szólva az életképességedről és az értékességedről. Utasítsd vissza, nehogy befogadd a megvetettséget, mert bizonyosan kárhoztatást hoz és az elidegenülés érzését. Ez a támadás arra lett tervezve, hogy szellemileg lebénítson, és megakadályozzon abban, hogy a Szellemben járj. Kelj fel, és emlékeztesd magadat az igazságra, mondja az Úr. Te az Én szeretettem vagy, és nagyon értékes vagy az Én királyságomban.

1 Péter 2:1-5 Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést, és minden rágalmazást, Mint most született csecsemők, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek; Mivelhogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok Őhozzá, mint élő kőhöz, aki az emberektől ugyan megvetett, de Istennél választott és becses, Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.

2012. március 5., hétfő

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 5

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 5.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Fakadjon fel hit a lelkedben! Emelkedjen új magasságokba! Most vizsgáld meg; vizsgáld meg azt a hitet, amellyel a nemes harcot harcolod. Vizsgáld meg a hitet, ami lehetővé teszi, hogy diadalmas légy. És miközben ezekben a napokban vizsgálod, a nagyobb hit pozíciójába fogsz eljutni. Mert az a hit, amit Én adtam neked, bizony csak egy mérték volt, te viszont tápláltad, vizsgáltad, hordoztad, azzal jártál, használtad, most pedig a fegyvereddé válik. Olyan fegyver lesz belőle, amivel diadalmaskodni fogsz a nehéz időkben. Ezzel a fegyverrel diadalkiáltással jössz elő, és nem a legyőzöttek jajszavával. Indulj el, nem úgy mint egy áldozat, hanem mint egy győztes. Járj azon a földön, amit Én biztosítottam neked. Járj abban a hitben, amit Én adtam neked, és növeszd fel hatalmasra ezekben a napokban. Olyan idő van most, amelyben a szívedben elültetett hit magvai, amelyeket a kenet táplál, előjönnek és aratást hoznak az életedben, mondja az Magasságos Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Most fontosabb, mint eddig valaha, hogy megtartsd a lélekjelenléted. Folyamatosan keresd az arcomat, és ápold a szellemi életerődet, vitalitásodat. Én vagyok a te reménységed és a te igen biztos segítséged a nyomorúság idejében. Támaszkodj Rám, hogy Én megadom azt a bölcsességet, amire szükséged van, ami feltárja előtted minden problémának a lényegét, és megadja az útmutatást a következő lépésedhez. Legyél bátor és merész; ne félj, mondja az Úr, mert Én veled vagyok.

Zsoltár 46:2 Isten a mi oltalmunk és erősségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban.

A hit majd átsegít(Ha emailben nem jelenik meg a video, akkor kattints a címre)

2012. március 2., péntek

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 2

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 2.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Állíts fel egy őrhelyet egy szellemileg magas helyen, ahol az ellenség minden mozdulatát látod és felismered. Folyamatosan az éberség állapotában kell tartanod magad, és készen kell állnod harcolni minden egyes támadás ellen, ahogy éppen jönnek. Viszont élesen el kell határolnod az embereket a démoni erőktől. A harcod nem a körülötted levők ellen van, hanem az ördög ellen. A te háborúd szellemben folyik, és nem a természetes szinten. A győzelmet hit által fogod megszerezni, mondja az Úr.

Efézus 6:12 Mert nem test és vér ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.

2012. március 1., csütörtök

Fejlődés a prófétai szolgálatban - Rick Joyner

Fejlődés a prófétai szolgálatban - Az élet ösvénye, 2. rész

2012., 9. hétA legtöbb prófétai kinyilatkoztatás a benyomások szintjén érkezik. Ez Isten "halk, szelíd hangja", és lehet, hogy az a kísértésünk támad, hogy ezeket csupán a saját gondolatainknak tartsuk, mintha a saját lelkünkből származnának. Vizsgáljuk meg ezeket! Erre kezdetben egy jó módszer az, ha rákérdezünk annál a személynél, akire kapunk valamit.

Például, ha valaki a közeledbe kerül, te pedig elkezdesz bánatot érezni, kérdezd meg, bánkódik-e valami miatt. Gyakran fogod tapasztalni, hogy épp nemrég veszített el valakit, aki közel állt hozzá, és meg fog döbbenni, hogy honnan tudod ezt. Egyszerűen mondd azt, hogy időnként megérzed a Szellem által amit mások éreznek, hogy imádkozni tudj értük. Legtöbbször további kérdéseket is fel fog tenni az adott személy, majd megkér, hogy imádkozz érte. Ne felejtsd el, hogy a Szent Szellem a Vigasztaló, és Ő nagyon érzékenyen viszonyul a bánkódó emberekhez.

Ha az általad megkérdezett személy nemet mond, mert nem bánkódik semmi miatt, akkor csak mondd azt, hogy "akkor jó", vagy valami hasonlót. Valóban, ez talán egy kissé furcsa helyzet, de ezzel igazán kis árat fizetsz azért, hogy egy ilyen erőteljes ajándék terén fejlődhess. Ha tudni akarják, miért kérded, mondd el, hogy néha megérzel dolgokat, vagy bármi mást is mondhatsz, amit jónak látsz, de maradj őszinte. Gyakran az ilyen beszélgetés folytatódik, és azt fogod tapasztalni, hogy valójában mégiscsak bánatuk van valaki miatt - esetleg gyászolnak valakit, akit régebben veszítettek el, de ezt soha nem zárták le magukban.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél 2012 március 1

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle
2012 március 1.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Fontos, hogy megőrizd a lélekjelenléted, és nyugodt maradj a felfordulás közepette. Ha célul tűzöd magad elé, hogy békességben leszel, akkor el fog hárulni a káosz, ami azzal fenyeget, hogy rád ront. Kezelj minden pillanatot úgy, ahogy éppen jön, és tudd, hogy Én megadtam a bölcsességet és az erőt ahhoz, hogy minden nehézséggel sikeresen bánj el. Legyél erős és nyugodt, mondja az Úr.

Zsoltár 131:2 Sőt lecsendesítém és elnémítám lelkemet. Amilyen az elválasztott gyermek az anyjánál; mint az elválasztott gyermek, olyan bennem az én lelkem.

Ma szavaznak Amerikában Youcef érdekében

A Breaking Christian News híre:

Az Egyesült Államok képviselőháza kétpárti határozatról szavaz a keresztény lelkipásztor, Youcef Nadarkhani szabadon engedésére szóló felhívásról

Az amerikai képviselőház most tárgyalja Youcef kérelmét, akit Iránban tartanak fogva, és a hitéért ítéltek halálra. A szavazás csütörtök délelőtt (ma) várható arról a határozatról, ami a szabadon engedésére szólít fel. Imádkozzatok a határozat megszületéséért.

A Breaking Christian News oldalán további infó található angolul az alábbi linkre kattintva :
~ ~ ~
Azoknak, akik még a határozat előtt szeretnének imádkozni: mivel hozzánk képest 6 óra eltolódás van Washingtonban, ezért van még lehetőség rá... (Gy.)

Youcef Nadarkhaniról az első itt megjelent hírt itt olvashatod>>