2013. május 31., péntek

Prófécia 2013. május 31.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. május 31.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Olyan időszak van most, amikor kitartónak kell lenned. Lesznek rejtett akadályok és fennakadások, de meg tudod szerezni a győzelmet mindaddig, amíg ellenállsz annak, hogy áldozatnak tekintsd magad vagy olyannak, aki csődöt mond.  Ne add fel, és ne csüggedj el!  Maradj nyugodt!  Törj előre határozottan!  Én vagyok a forrása a te erődnek és képességednek arra, hogy megtedd ami rád vár.  Helyezd Belém a bizalmadat, mondja az Úr.

Zsoltárok 118:8 Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.

2013. május 30., csütörtök

Prófécia 2013. május 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. május 30.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Olyan dolgokat kell majd megtenned, amik a komfortzónádon kívül esnek, de Én veled vagyok, hogy segítsek a nehéz dolgok elvégzésében. Megmutatom, hogyan csináld, és megadom a kellő bölcsességet is ahhoz, hogy véghezvidd azt, amit szükséges. Tegyél félre minden félelmet és rettegést, és nézz szembe a kihívásaiddal azzal a bátor bizonyossággal, hogy nagyon is képes vagy megtenni mindent, amit kell, mondja az Úr.

Filippi 4:13  Mindent meg tudok tenni Krisztus által, aki erősít engem.

2013. május 29., szerda

A Menny Királyságának a tanítványai

A Menny Királyságának a tanítványai
A Nagy Küldetés, 22. rész

2013., 22. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Vannak, akik emberek tanítványaivá válnak; vannak, akik egy bizonyos mozgalom, egyház, vagy egy tantétel tanítványai lettek. Abban az igeversben, amit a tanítvánnyá váló írástudókkal kapcsolatban tanulmányoztunk, Jézus konkrétan kijelentette, hogy ezek az emberek "a menny királyságának" a tanítványaivá válnak (lásd Máté 13:52). Egyértelműen kihangsúlyozta, hogy ők nem földi emberek vagy földi dolgok tanítványaivá kell, hogy váljanak, hanem az Ő mennyei királyságának a tanítványaivá.

Pál apostol a menny királysága tanítványainak egyik jó példája. A saját korában ő volt az egyik legtanultabb ember. Izrael egyik legnagyobb becsben tartott tanítójának a tanítványa volt, Gamálielé. Az intellektuális elithez tartozott. Egy időre azonban ez vezette közvetlen összeütközésbe azzal az Istennel, akiről azt gondolta, hogy éppen Őt szolgálja, és ekkor lett az Ő igazságának a vehemens üldözője. Ide vezet, ha valaki emberek tanítványa, vagy valamelyik felekezeté. Majd megtörténik a világ talán leghíresebb és legdrámaibb megtérése, és Pálból az evangélium egyik legerőteljesebb harcosa lesz, azé az evangéliumé, amit éppen előtte akart elpusztítani. Hogy történhetett ez?

Természetesen tudjuk, hogy az Úr megjelent Pálnak a damaszkuszi úton, ami nem mindenkivel történik meg. Mégis van Pál megtérésének egy olyan szelete, ami mindenkivel meg kell, hogy történjen, aki a menny királyságának a tanítványa szeretne lenni - Pálnak természetes szinten meg kellett vakulnia, hogy szellemben láthasson.

Nem a tanulás ellen beszélek, vagy akár a természetes szinten történő tanulás ellen. Pál korábbi tanulmányainak egyes oldalai, akár a filozófia, akár más tudományágak terén, később segítséget jelentettek neki az evangélium megértésében és előmozdításában. Előbb azonban meg kellett tanulnia, hogy a természetes dolgokat szellemi szemmel nézze, és ne természetes szemmel nézze a szellemi dolgokat. Ez a kulcs ahhoz, hogy valaki a menny királyságának a tanítványa lehessen.

Szellemi szemmel látni a természetes dolgokat, ahelyett, hogy megpróbálnánk természetes szemmel látni a szellemi dolgokat, kulcsfontosságú, ahogy ezt az 1 Korinthus 2:14-15 is mondja:
Lelki ember azonban nem fogadja el Isten Szellemének dolgait, mert azok ostobaságok neki; sőt, fel sem ismerheti őket, mert azok csak szellemileg vizsgálhatók ki!
A szellemi ember mindent kivizsgál, ő maga azonban senki vizsgálata alá nem esik.
Bármely keresztény számára, aki Krisztusban fejlődik, ez a tényező jelenti az egyik fő akadályt. Kevesen élték át, és még kevesebben értették meg, hogy szükséges átélni a Pál által is megtapasztalt átalakulást, hogy a menny királyságának a perspektívájából láthassunk mindent, és nem földi, természetes nézőpontból. Nos, hogyan tud megtörténni ez az átalakulás az életünkben?

Istennek le kellett dönteni a lóról Pált ahhoz, hogy áttörje azt, ami valójában a vakságát okozta. Istennek mindannyiunkkal meg kell tennie ezt, viszont nem kell ugyanolyan drasztikusan történnie, mint amilyen Pálnál volt, ahhoz, hogy mi is elérjük a végcélt. Jobb lenne, ha azt tennénk, amit azoknak a többsége szokott tenni, akik elérik a célt - ők megalázzák magukat, hogy ne az Úrnak kelljen megaláznia őket. Tudjuk jól, hogy mi is meg tudjuk ítélni magunkat, és akkor az Úrnak már nem szükséges megtennie ugyanezt velünk.

Pál nem azonnal kapta meg a szellemi látást, miután visszakapta a természetes látását. A saját bizonyságtételéből tudjuk, hogy tizenegy és tizennégy év közötti időszakot töltött ezután a pusztában. Majd miután megkapta a küldetését az apostoli szolgálatra, az átalakulás tovább folytatódott. Az egész szolgálatán átívelő, nagy volumenű, folyamatos változást látunk benne. Nagyon valószínű, hogy mindenkinek élethosszig tartó folyamatra van szükség ehhez, és ezért kell, hogy a menny királyságának a tanítványai maradjunk egész életünkre.

Talán Pálnak, aki ennyire el volt mélyülve a természetes ismeretek és képzettség terén, nagyobb megrázkódtatásra és szigorúbb fegyelmezésre volt szüksége, mint másoknak, ahhoz, hogy átmenjen ezen az átalakuláson. Vannak olyanok, akiknek láthatóan "természetesebb" hajlamuk van arra, hogy szellemiek legyenek, és hozzászokjanak a szellemi nézőpontból való látáshoz. Itt az a lényeg, hogy muszáj átmennünk ezen az átalakuláson, és jelenleg még nagyon kevesen vannak, akik át is élik ezt. Ezért kell "a menny királyságának a tanítványaivá" lennünk, és nem a földieknek a tanítványaivá.

Jövő héten a királyság kulcsáról lesz szó.

- - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - Disciples of the Kingdom of Heaven - The Great Commission, Part 22
URL: http://www.morningstarministries.org/resources/word-week/2013/disciples-kingdom-heaven-great-commission-part-22

Prófécia 2013. május 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. május 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Noha a változás néha ijesztő és nehéz, meg fogod látni az előnyeit azoknak a változásoknak, amelyek most vannak folyamatban. Azok, amik már nem kapcsolódnak és nem előnyösek a Szellemben járásodhoz, hirtelen el fognak kerülni az addigi helyükről. Te pedig meg fogsz könnyebbülni, és szabad leszel, és nem fogsz bánkódni és nem fogod veszteségként megélni. Álljon rá a szíved arra, hogy hajlandó legyél az elengedésre, mondja az Úr.

Prédikátor 3:1-8  Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak; ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, ami ültettetett. Ideje van a megölésnek és ideje a meggyógyításnak; ideje a rontásnak és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak és ideje a nevetésnek; ideje a jajgatásnak és ideje a szökdelésnek. Ideje van a kövek elhányásának és ideje a kövek egybegyűjtésének; ideje az ölelgetésnek és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak. Ideje van a keresésnek és ideje a vesztésnek; ideje a megőrzésnek és ideje az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak és ideje a megvarrásnak; ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretésnek és ideje a gyűlölésnek; ideje a hadakozásnak és ideje a békességnek.

2013. május 28., kedd

Prófécia 2013. május 28.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. május 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Folyamatosan haladsz előre, akár látod, akár nem. Az igazi kulcsa ennek az, hogy megmaradsz a Bennem való teljes mértékű, megingathatatlan hitben, arra nézve, hogy Én átsegítelek a tökéletesedés nehéz folyamatán. A viselkedésed meg fogja mutatni, milyen is valójában a benned levő hit. Állj meg erősen abban, amit igaznak tudsz azzal a helyzettel kapcsolatban, és egyáltalán ne legyél hajlanó megengedni, hogy a félelemnek bármi helye legyen benned, mondja az Úr. Tudd meg, hogy Én veled vagyok és a te oldaladon állok.

Zsoltárok 91:1-7 Aki a Felséges rejtekhelyén lakik, a Mindenható árnyékában nyugszik az, teljes biztonságban. Azt mondom az Örökkévalónak: „Te vagy Istenem, bízom benned! Te vagy erős kőváram, benned védelmet találok!” Akkor ő kiment a rejtett csapdából, megment a halálos járványtól, szárnyával betakar, mint fiókáit a madár, és tollai alatt védelmet találsz. Hűsége lesz pajzsod és páncélod. Nem kell félned éjjel a váratlan támadástól, sem nappal a lesből kilőtt nyíltól, sem a homályban lopakodó, halálos járványtól, sem a délben támadó hirtelen haláltól! Még ha ezerszám hullanak is melletted, s tízezren a közeledben, téged akkor is elkerül a pusztító.

2013. május 27., hétfő

Prófécia 2013. május 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. május 27.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Állj készen arra, hogy együtt haladj ennek a szellemi folyónak az áramlatával. Ma egy új mélység jön. Egy szellemi rend közeledik, ami felszabadítja az erőmet az edényeim által. Többé már nem csak remélni kell, hogy Én megindulok; teljes hatalomban fogtok járni, mert Én veletek vagyok, mert az Én erőm nagyobb mélységére vezetlek el titeket. Végezzétek el azt munkát, amellyel megtöritek a sötétség erőit, amelyek korlátozták az Én áramlatom teljességét, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Vigyázz, legyél résen azok miatt, akik a kötelesség terhe alá helyeznének téged. Azt szeretném, hogy szabad legyél a Velem való vándorutad során. Ennek a szabadságnak a helyére hívlak téged, hogy a Szellememtől legyél vezetve, és mindig csak az aktuálisan következő dolgot tedd meg, anélkül, hogy kötelességednek vagy felelősségednek éreznéd mások elvárásainak a teljesítését. Ne legyél hajlandó emberek tetszését keresni, mondja az Úr, inkább törekedj arra, hogy Engem szolgálj őszinte szívvel.
2 Korinthus 1:12 Mert a mi dicsekvésünk ez: lelkiismeretünk bizonyságtétele, hogy isteni közvetlenséggel és őszinteséggel, nem testi bölcselkedéssel, hanem az Isten kegyelmével forgolódtunk a világban, kiváltképpen pedig köztetek.

2013. május 24., péntek

Prófécia 2013. május 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. május 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Most fedem fel azt, ami eddig rejtve volt. Minden tettetést és képmutatást világosságra hozok, hogy szabad lehess arra, hogy eleven és őszinte kapcsolatban legyél Velem, mondja az Úr. A mi kapcsolatunk a teljes őszinteségre és a tiszta motivációkra épül. Nem tudod az igazság fényében látni és pontosan felismerni a körülötted levő dolgokat, amíg a sötétségben rejtegetsz bizonyos dolgokat. Jöjj a fényre!

Máté 10:26 Ne féljetek tehát tőlük; mert semmi sincs elfedezve, ami fel ne fedeztetnék; és elrejtve, ami ki ne derülne.

2013. május 23., csütörtök

Prófécia, 2013. május 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. május 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, tudom, hogy a Szellemben való sodródásotok egy ideje távolinak tűnik és bizonytalannak. Ez azért van, mert a komfortzónátokon kívül vagytok, és időnként úgy éreztétek, hogy valami nincs rendben. Az az igazság, hogy benne vagytok a Szellemem sodrásában, de ez a konkrét sodrás nem olyan, mint amihez eddig hozzá voltatok szokva. Intenzív kiképzés ideje van számotokra, azzal a céllal, hogy egy mélyebb szinten legyen kifejlesztve bennetek a szellemi felismerőképesség. Hadd vigyelek mélyebbre, mondja az Úr.

Máté 16:24 Akkor azt mondta Jézus az ő tanítványainak: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem.

2013. május 22., szerda

Prófécia 2013. május 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. május 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Fordíts időt az életed átértékelésére. Készíts leltárt, hogy minden szinten meglásd, hogy mi az, ami nagyon fontos a jóllétedhez. De ne feledd, hogy az első dolgokat tedd az első helyre, és ez nem más, mint a szellemi jólléted. Egy speciális munkát végzek ebben az időszakban, hogy felkészítsem a népemet, mondja az Úr, hogy elkötelezettek legyenek a királyságomnak, és megszenteltek legyenek arra, hogy mindent megtegyenek, és minden téren azok legyenek, amire elhívtalak benneteket. Ez nem olyan munka, ami emberi tantételekre épül, vagy az utolsó idők forgatókönyveire. Ez egy valódi szellemi munka, ami azzal fog kezdődni és végződni is, hogy létfontosságú kapcsolatot tartasz Velem.

Zsoltárok 10:17 A szegények kívánságát hallottad, Uram; készítsd el szívüket, füled figyelmezzen

2013. május 21., kedd

Prófécia 2013. május 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. május 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Megadtam neked, hogy átjuthass ezen a rendkívüli nyomorúságon és ezeken a nehéz utakon. Minden helyzetben, amin áthaladsz, Én fogom mutatni neked az utat, precíz pontossággal és rendkívüli szellemi felismeréssel és látással. Olyan napok vannak, amikor csukva kell tartanod a szádat, és meg kell tanulnod figyelve nézni és hallgatni, hogy szellemileg láss és hallj, mondja az Úr. Bízz Bennem, hogy biztonságra vezetlek téged.

Zsoltárok 12:5 A szegények elnyomása miatt, a nyomorultak nyögése miatt legott felkelek, azt mondja az Úr; biztosságba helyezem azt, aki arra vágyik.

2013. május 18., szombat

Prófécia, 2013. Május 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. Május 17.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Nagyon tisztán látható különbséget teszek a Szellemem által jövő reakciók és a vallásos kultúrából származók között. Világosságra hozok és feltárok minden olyan kifejezésformát, ami nem tiszta szellemből jön, mondja az Úr. Az újjáteremtés ideje azzal fog kezdődni, hogy tudatosan és készségesen követsz Engem, szívből jövő szeretettel. Változz át!


Róma 12:2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

2013. május 16., csütörtök

Prófécia, 2013. Május 16.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:


Kedvesem, Én egy egyedi és erőteljes munkát végzek benned, ami nem csak azt változtatja meg, ahogyan az Én királyságomat látod, hanem azt is, ahogyan a világot látod. Olyan lesz, mint amikor felszáll a köd. Nagyobb lesz a tisztánlátásod mint valaha, és úgy fogsz tudni továbblépni, hogy biztos leszel a dolgodban. A feltételezések szertefoszlanak, amint elkezdesz mindent úgy látni, ahogy valójában van, és ahogyan kapcsolódik hozzád. Törj ki a magadra való koncentrálásból az igazság szellemi világosságába! - mondja az Úr.

Zsoltárok 117:2 mert nagy az Ő irgalmas jósága hozzánk, és az Úr igazsága megmarad mindörökké. Dicsérjétek az Urat!

2013. május 15., szerda

Prófécia 2013. május 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. május 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azt szeretném, Én népem, ha őszinteségben és színlelés nélkül járnátok. Legyetek azok, akik vagytok Bennem, és ez fogja lehetővé tenni, hogy a Szellemem megnyilvánulása átáradjon rajtatok. Viszont ha féltek az elutasítástól, és az elfogadást és elismerést keresitek, akkor a körülöttetek levő emberek csak a bizonytalanságotokat fogják látni, még akkor is, amikor megpróbáltok vallásosak lenni. Olyan idők vannak most, amikor minden szinten nagyobb szabadságot tudtok megélni, mondja az Úr.

1 Timótheus 1:5 A parancs célja a tiszta szívből, a jó lelkiismeretből és a tettetés nélküli hitből származó szeretet.

2013. május 14., kedd

Prófécia 2013. május 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. május 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Eljött a változás ideje. Soha többé nem leszel már ugyanilyen, viszont vannak dolgok, amiket meg kell tanítanom és meg kell mutatnom neked, amiket eddig még nem tudtál volna elfogadni. Emlékezetes és becsben tartott idők lesznek ezek, noha jelenleg még úgy látszik, hogy meghaladja a képességeidet az, hogy teljes mértékben beleadd magad, mondja az Úr. Nem a te erőd fog átsegíteni téged ezen, hanem az Enyém!

Zakariás 4:6b Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Szellememmel! azt mondja a Seregeknek Ura.

2013. május 13., hétfő

Prófécia 2013. május 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. május 13.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Az Úr Szelleme a sorsunk előttünk álló napjairól beszél hozzám, és úgy nevezi ezeket, hogy "meghatározó napok". Azt mondja nektek, hogy figyeljétek ezeket a meghatározó napokat, mert nem kevés van, hanem sok, az előttetek álló hetekben és hónapokban. Figyeljetek hát, mert a legjobbat a végére tartogatta, és az Ő meghatározó pillanataiban helyre fogja állítani és fel fogja szerelni az Ő egyházát, hogy az Ő erejének a teljességében járjon. Isten egy dicsőséges egyházat hoz elő, szeplő és ránc nélkül. A megkörnyékező bűnök elmaradnak tőletek útközben és elhalnak. Készüljetek fel arra, hogy megszabadultok azoktól a dolgoktól, amikkel eddig küszködtetek.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Ha nagyon jól odafigyelsz, meg fogod látni, hogy olyan létfontosságú és az életedet megváltoztató lehetőségeket élsz át, amelyek nagyobb szellemi rálátást adnak. Ezeket az időket értékelni kell, és nem szabad elvesztegetni. Ragadj meg minden adódó lehetőséget, és hozd ki belőlük a legtöbbet, hogy növekedj a bölcsességben és az értelemben, és előmeneteled legyen a szellemi világban is, mondja az Úr, és legyél hálás. Kolossé 3:15 S Krisztus békéje, amelyre meghívást kaptatok egy testben, uralkodjék a szívetekben! Legyetek hálásak!

2013. május 11., szombat

Előzetes bemutató

Elaine Tavolacci
A Word in Season / Időszerű üzenet

Előzetes bemutató

Tegnap gyönyörű nap volt, sütött a nap, az ég kék volt, és a fákon tavaszi lombkoronák voltak már. Ahogy kiléptem a házam ajtaján, egy szokatlan frissességet éreztem a levegőben. Egyfajta megtisztulást, felfrissülést és megújulást érzékeltem. Ahogy felnéztem az égre, ezeket a szavakat mondta a Szent Szellem: "Előzetes bemutató."

Az Úr azt mondja, arra vágyom, hogy egy előzetes bemutatót adjak a népemnek az eljövendő dolgokról. Amint kinyitjátok a szellemi szemeiteket, elkezditek úgy látni a földi dolgokat, ahogyan a mennyben vannak. Elkezditek felismerni azt, amit feltárok előttetek. Amint ráhangoljátok a füleiteket a menny frekvenciájára, a füleitek egy hangot hallanak mögületek, ami így szól: "Ez az út, ezen járjatok." Az ajtó nyitva áll számotokra, hogy új módon értsetek meg királysági alapelveket. Az ajtó nyitva áll, hogy egy új szinten kapjátok a kijelentéseket. Olyan módon fogom kiárasztani a dicsőségemet az életetekbe, amit eddig még nem ismertetek. Tudni fogtok bizonyos dolgokat mielőtt megtörténnének, ahogy megmaradtok a Velem való bensőséges közösségben. A szavaitok változást indítanak el, és súlyuk lesz. Sokkal több dolog van még, ami elérhető számotokra, ahogy követitek a vezetésemet és figyelitek a hangomat. Ahogy alábbszálltok, hogy Én emelkedhessek, a nektek készített terveim elkezdenek kibontakozni. Sokan kiáltottatok fel amiatt, hogy a háború nagyon kemény, és a harcok látszólag soha nem érnek véget, viszont ha erősen megálltok, akkor fel fogjátok ismerni az ellenség taktikáit, és azt, hogy hogyan lehet elkerülni a csapdáit.

Ne zavarjon össze az ellenállás, hanem tudd azt, hogy Én a te oldaladon munkálkodom. Amikor az ellenség megpróbálja felnagyítani az életed nehézségeit, fordítsd vissza a figyelmed fókuszát arra, amit Tőlem tanultál. A te helyzeteid eltörpülnek a neked adott ígéreteim és gondoskodásom mellett. Kérj Tőlem szellemi látást minden helyzetben, és megadom neked. Soha ne feledkezz el a Szövetségről, amelyet veled kötöttem. Indulj el félelem és ingadozás nélkül, és hamarosan világos lesz számodra a feladat, amit rád bíztam. Biztos lehetsz benne, hogy meg fogsz tapasztalni egy fordulatot az életedben a földön, amint az a mennyben van. Soha ne akard a természetes értelmeddel felfogni a szellemi dolgokat. Egyedinek alkottalak téged, egy világosságnak, hogy eloszlasd a sötétséget. Azért lettél megteremtve, mert tervem és célom van veled. Mielőtt megalkottalak az anyaméhben, már ismertelek; és mielőtt megszülettél, megszenteltelek. Arra lettél teremtve, hogy egy jel és egy csoda legyél, mondja az Úr.

Zsoltárok 119:18
Nyisd meg szemem, hadd szemléljem a csodákat törvényedben.

Ézsaiás 30:21
És füleid hallani fogják a szót mögötted, mondván: Ez az Út, melyen járnotok kell; ha jobbra vagy balra eltérnétek.

Jeremiás 33:3
Kiálts hozzám és felelek neked; és nagy dolgokat jelentek ki neked, és hozzáférhetetleneket, melyeket nem ismersz.

János 16:13-15
De ha eljön az, az igazság Szelleme, elvezérel titeket a teljes igazságra; mert nem magától szól, hanem amiket hall, azokat szólja, és az eljövendőket hirdeti nektek. Az engem dicsőíteni fog, mert az enyémből veszi és hirdeti nektek. Minden, amije az Atyának van, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből veszi és hirdeti nektek.

2013. május 10., péntek

Prófécia 2013. május 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. május 10.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Tudd meg kedvesem, hogy mindig is veled voltam, és oltalmaztalak; sőt még azokban az időkben is Én hordoztalak téged, amikor semmit sem tudtál tenni. A csüggedés nem tartozik a választható lehetőségek közé. A hit és a bizalom fog megtartani téged, és megnyitja az ajtót a győzelemre. Legyél bátor és erős! Ne legyél hajlandó engedni, hogy a körülményeid lelökjenek a kétségbeesés csúszós lejtőjén, mondja az Úr.

Zsoltárok 20:2 Küldjön neked segítséget szentélyéből, erősítsen a Sionról!

2013. május 9., csütörtök

Prófécia 2013. május 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. május 9.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyen a Szellemem mozgása a te motivációd, mialatt áthajózol a következő heteken és hónapokon. Muszáj lesz megtenned néhány változtatást, hogy alkalmazkodj a szellemi megtapasztalásnak ehhez az új szintjéhez. Maradj nyugodt és őrizd meg a békességedet, mondja az Úr.

Ézsaiás 26:3 Kinek elméje reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel tebenned bízik

- - - ¤ - - -

Meghívó a mai (május 9.) és a két hét múlva szintén csütörtökön (május 23.) 18.00 órától tartandó nyitott napra az Imádság Háza dicsőítő iskoláján.

Szeretettel várnak minden érdeklődőt mindkét alkalommal a dicsőítő toronyban Prazsák Laciék és a dicsőítő suli munkatársai.
Imádság Háza dicsőítő suli nyitott napok színes meghívó
TOVÁBBI INFÓ: imadsaghaza.com

2013. május 8., szerda

Prófécia 2013. május 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. május 8.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Fontos, hogy rendbe jöjj a nemrég elszenvedett stressz után, úgy, hogy odadőlsz Hozzám és Rám bízod magad, mondja az Úr. Legyél erős! Ne add fel! Minden, ami problémát jelent, csupán egy lépcsőfok ahhoz, hogy még teljesebb módon megértsd a királyságom munkáját. Csak nézz fel továbbra is, mondja az ÚR. Soha ne felejtsd el, hogy Én győzelemre vezetlek téged.

Filippi 3:12 Nem mintha már kezemben tartanám, vagy már tökéletes lennék, de törekszem rá, hogy magamhoz ragadjam, mert Krisztus is magához ragadott engem.

2013. május 7., kedd

Ma nem jött új prófécia

Kedves Olvasók!

Ahogy láthattátok, ma nem került fel A Prófétálás Szelleme Hírlevél napi próféciája. Bill és Marsha Burns hírlevelét én sem kaptam meg, illetve délután érkezett egy email, de abban (mai dátummal) a tegnapi prófécia szerepelt újra. Nem tudom, hogy technikai hiba-e, vagy egyszerűen nem volt ma ilyen jellegű üzenet, talán majd megtudjuk, ha szükséges.

Addig is buzdítalak Benneteket az Úrral való bensőséges kapcsolatra a "belső szobában", a "rejtekhelyen", az Ő jelenlétében elcsendesedve, Vele időt töltve, hogy minél mélyrehatóbban részesüljünk abból az Életből, amit nekünk készített. Az Ő szavai Szellem és élet - és az Ő juhai hallják az Ő szavát.

Szeretettel / Gyuri

2013. május 6., hétfő

Imádság Háza dicsőítő suli: nyitott napok

Az Imádság Háza szeretettel hívja és várja az érdeklődőket a dicsőítő iskola nyitott napjaira - most csütörtökön, tehát május 9-én, valamint két hét múlva szintén csütörtökön, május 23-án, 18.00 órától a dicsőítő toronyban.
Szeretettel várnak mindenkit, aki fejlődni szeretne a dicsőítésben, vagy közelebb szeretne kerülni az Úrhoz.

A részleteket, és az Imádság Háza színes meghívóját ide kattintva találod!

Imádság Háza honlapja: imadsaghaza.com

Prófécia 2013. május 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. május 6.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Hallottátok gyermekeim? És tudjátok? Bizony, az eső évszaka van most. Mert ha megfigyelitek a természetes világban adott jeleket, akkor tudni fogjátok, hogy egy új időszak született. És minden időszak, ami bekövetkezik, az általam végzett munka erejében kell hogy elinduljon. Az eső azért jön, hogy megöntözze azt a magot, amit ti ültettek, akár ma is; azt a magot, ami a jövőben lesz a ti aratásotok. A rátok tartozó dolgokat a mai napon jó talajba lehet ültetni, mondja az Úr Isten, ha tényleg csak hisztek és engedelmeskedtek. Hát vegyétek elő a vetőmagos zsákotokat, és vessetek bőkezűen.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Legyél rugalmas. Elkezdem átépíteni az életed sok területét, hogy a létezésed szellemi aspektusait feljavítsam. Tetszeni fognak az eredmények, de csak akkor, ha teljes engedelmességben aláadod magad ennek a folyamatnak. Az a kísértés fog érni, hogy kelletlenül vonszold a lábaidat erre a változásra reagálva, viszont sokkal jobban fognak menni a dolgok, ha teljes szívvel magadhoz öleled a Szellememnek ezt a friss szelét, mondja az Úr. János 3:8 A Szellem oda fúj, ahová akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hová megy: így van mindenkivel, aki Szellemtől született.”

2013. május 5., vasárnap

Saeed pásztor magánzárkában, orvosi ellátás nélkül

SAEED PÁSZTOR BELSŐ SZERVI SÉRÜLÉSEKET SZENVEDETT A VERÉSEK MIATT

Az Evin börtönről tudvalevő, hogy a világ egyik legbrutálisabb börtöne.

Egy börtönőr az Evin börtön folyosóján. Fotó: REUTERS
Azóta, hogy az üldözött amerikai lelkipásztor, Saeed Abedini magánzárkába került, súlyos veseproblémával küszködik. 

A Christian Post beszámol róla, hogy Saeed pásztor nem kapott orvosi kezelést a belső vérzésére, ami akkor alakult ki, miután többször is megverték a hite miatt.

Abedini felesége, Nagmeh, egy nyilatkozatában a következőt üzente: "Meg vagyunk győződve róla, hogy a férjemet meg szokták verni a magánzárkában. Semmilyen lehetőségünk sincs arra, hogy megtudhassuk, milyen az egészségi állapota. Már nem engedik, hogy meglátogassuk őt, és semmilyen lehetőségünk nem lesz arra, hogy megtudhassuk, hogy van Saeed."

Az Abedini családját otthon, az Egyesült Államokban képviselő jogvédő szervezet, az ACLJ, kampányt folytat a pásztorért, akiről határozottan állítja, hogy igazságtalanul vádolták meg Iránban a "nemzetbiztonság veszélyeztetésével" ez év januárjában. Abedinit nyolc év börtönre ítélték, de figyelmeztették, hogy ha nem tagadja meg keresztény hitét, és nem tér vissza az iszlám valláshoz, akkor meg is hosszabbíthatják a börtönbüntetést.

Egy korábbi iráni politikai fogoly, aki szintén raboskodott az Evin börtönben, arról tájékoztatta az ACLJ-t, hogy valószínűnek tartja, hogy a börtönőrök most megpróbálják megtörni a pásztort. "Azért vitték Saeed-et magánzárkába, hogy nyomást gyakoroljanak a meggyőződésére és a hitére" mondta a korábbi fogoly. "Ezt azt mutatja, hogy Saeed erősen kiállt a hite mellett."

Abedini pásztor, aki két gyermek apja, május 7-én lesz 33 éves. Az ACLJ arra biztatja az embereket, hogy írjanak támogató leveleket, amelyeket továbbítanak az Evin börtönbe, hogy Saeed láthassa: nincs egyedül a küzdelmei között.

Az eddig itt megjelent cikkeket az Iránban raboskodó pásztorról ide kattintva olvashatod.

- - - - -
Források: The Christian PostBreaking Christian News
Magyar változat: Országh György

2013. május 3., péntek

Prófécia 2013. május 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. május 3.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, fordítsatok időt arra, hogy bejöjjetek a rejtekhelyre, és bezárkózzatok Velem, amíg ez a nehézség el nem múlik, és a harag elvonul. Látom, hogy a gondok sokféleképpen leterheltek benneteket, és kétségbeestetek, de tudjátok meg, hogy Én veletek vagyok, hogy segítsek győzni és megszerezni a győzelmet, mondja az Úr. Legyetek erősek és megingathatatlanok a hitetekben!

Ézsaiás 26:20 Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag!

2013. május 2., csütörtök

Modern írástudók

Modern írástudók - A Nagy Küldetés, 18. rész

2013., 18. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Pál apostol azt írta a korinthusiaknak, hogy nem sokan vannak az elhívottak között olyanok, akik e világon bölcsek vagy erősek. Azt viszont nem mondta, hogy egy sincs. Pál a világ elitrétegébe tartozott, iskolázottság és jólét szempontjából is. Mindezt feláldozta az evangéliumért, és úgy tartotta, hogy ezzel nem is fizetett nagy árat.

A bibliai időkben az írástudók jelentős befolyással bíró pozícióban voltak, akár a Római Birodalomban, akár Izrael népe között. Az írástudók olyan írók voltak, akik a hatalmi pozícióban levők határozatait foglalták írásba. Izraelben a Szentírásról való másolatok készítése is a munkájukhoz tartozott. Érdekes, hogy Jézus konkrétan ezt a csoportot szólítja meg a tanítványsággal kapcsolatban, a Máté 13:52-ben:

"Ezért minden írástudó, aki a menny királyságának a tanítványa lett, olyan mint egy háznép vezetője, aki a kincsei közül újat és régit hoz elő."

Azt láthatjuk ebből, hogy Jézus elvárta az írástudóktól, hogy a királyság tanítványai legyenek, és valóban, sokan közülük azzá is lettek. Ennek a konkrét csoportnak azt az intést adja, hogy új és régi kincseket is hozzanak elő. Ez egy fontos megfigyelés a Nagy Küldetésre való tekintettel, ugyanis ez az egyetlen olyan konkrétan megnevezett csoport, akiket az Úr úgy szólított meg, hogy arról beszélt, mit jelent a királyság tanítványává lenni.

A technika fejlettsége miatt ma már nem igazán vannak írástudók, viszont van egy csoport, akiket valamennyire össze lehet vetni velük, ők pedig az újságírók és az írók. Ma a médiának nagyon is tekintélyes szerepe van a kultúra, sőt a kormánypolitika alakításában. Egyesek szerint még a kormánynál is erősebb a befolyásuk. Milyen hatással lenne a mai kultúra alakulására az, ha a modern írástudók a királyság tanítványaivá lennének?

Figyelembe kell vennünk a modern írástudók befolyását az egyházban is. A világi média is jelentős hatást gyakorol rá, és érdemes jól átbeszélni ezt is, de itt most a keresztény médiáról beszélek. A keresztény médiának világszerte jelentőségteljes szerepe van. A videókból rengeteg van, és jelentős hatásuk tud lenni, csak úgy mint a weboldalaknak, a blogoknak, és természetesen a könyveknek és a rádiónak is. A modern pulpitus már nem fából készült állvány, amit az összejöveteli helyeken látunk - hanem elektronikus.

Az első században a kereskedelmi útvonalak mentén terjedt az evangélium, mivel abban az időben ezek jelentették a kommunikációs hálózatot is. A reformáció évszázadokon át lassú tűzön főtt, amikor viszont elkészült a nyomda, és a Biblia volt az első, amit azzal sokszorosítottak, akkor a reformáció egész Európában berobbant. A technika és a kommunikációs hálózatok jelentették azt az útvonalat, amelyen az evangélium kezdettől fogva terjedt, és ez így is lesz a vég eljöveteléig. A fontos kérdés az, hogy ki az, aki ezeket használja - a modern pulpitus mögött álló prédikátorok - a modern írástudók.

Ennek a modern pulpitusnak sok pozitívuma és negatívuma is van. Természetesen ma már sokkal több embert tudunk elérni, és sokkal gyorsabban, de mi az, amivel elérjük őket? Nagyon kevés szűrőn megy át, ami az internetre kerül, és sok ember szinte mindent elhisz, amit az interneten olvas. Az oda felkerülő dolgok nagy részét leginkább szellemi "szemét-kajának" lehetne nevezni, ha őszinték akarunk lenni. Némelyek mérget is tesznek abba, amit felszolgálnak.

Ugyanakkor kevés az olyan nemzetközi kaliberű őrálló vagy pásztor, aki egyáltalán foglalkozik korunk legnagyobb, kulcsfontosságú problémáival. Ezért, szokás szerint, olyanok töltik be ezt a vákuumot, akiknek nincs elhívásuk, nincs tekintélyük, és sok esetben épp ugyanannyi kárt okoznak, mint az evangélium ellenségei.

Mi hát a teendőnk? Először is, Krisztus tanítványaiként meg kell tanulnunk, hogy Tőle kapjuk az instrukciókat. Ezért nem csak arra kell törekednünk, hogy az Úr igéit hallgassuk, hanem ugyanolyan fontos cél, hogy Őt halljuk meg, aki maga az Ige. Ő kell, hogy legyen a Tanítónk, és annyira jól kell ismernünk a hangját, hogy csakis Őt kövessük. Vajon az Ő hangját halljuk azok által, akiktől az instrukciókat kapjuk?

Ma már vannak olyanok, akik nagy számú követőt tudnak vonzani az interneten, viszont még egy házi csoportot sem tudnának vezetni egy valódi gyülekezetben vagy közösségben. Az újságírók képesek azt feltételezni, hogy tekintélyesek olyan területeken is, ahol semennyi, vagy maximum egy kevés tapasztalatuk vagy képzettségük van, csupán azért, mert jól tudnak fogalmazni. Az egyházban és a keresztény médiában is sokan vannak, akik azt gondolják, hogy mivel jól forgatják a szavakat, akár szóban, akár írásban, tekintélyük van. Ha a királyság igazi tanítványai akarunk lenni, meg kell tanulnunk felismerni az igazi királysági tekintélyt, és azt is tudnunk kell, mikor van tekintélyünk, és mikor nincs.

Azzal kezdjük, hogy visszatérünk az Úr intéséhez, amit azoknak az írástudóknak szánt, akik a menny királyságának a tanítványai lesznek. Az volt a dolguk, hogy kincseket hozzanak elő - nem szemét-kaját, hanem csakis a legjobbat Isten házanépe számára. Ráadásul olyan kincseket kell előhoznunk, ami között új és régi is van. A menny királyságának az írástudói mély gyökerekkel rendelkeznek az egészséges bibliai igazságok terén, a történelem szemléletük pedig az atyák és anyák tiszteletében gyökerezik, ugyanis ez a királyság egyik alapvető jellemzője. Ugyanakkor olyan bátor és új meglátások képviselésére is alkalmasak, amelyek minőségükre nézve szintén "kincsek".

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - Word for the Week - Modern Scribes - The Great Commission, Part 18

Prófécia 2013. május 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. május 2.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vigyázz a figyelem elterelések miatt, amiket az ellenség arra tervelt ki, hogy megakadályozzon téged abban, hogy a hatalmadat gyakorold az ő megállítására. Én hatalmat adtam neked, hogy a lábaid alatt legyen és taposs rajta, neked viszont kellően ébernek kell lenned, hogy észrevedd a támadásait, és ellenállj neki, mondja az Úr. Megpróbál majd meggyőzni téged, hogy az ellened végzett munkája a te hibád. Az ördög hazug!

Lukács 10:19 Lássátok, fennhatóságot adok nektek, hogy kígyókon és skorpiókon, s az ellenség minden hatalmán tapossatok, úgyhogy semmi sem fog nektek ártani.

2013. május 1., szerda

Prófécia 2013. május 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. május 1.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
  
Rajta, készítsd el a terveidet, de lazán tartsd a kezedben. Legyél hajlandó arra, hogy megengedd Nekem, hogy megtegyem a szükséges kiigazításokat a gondolataidban és a vágyaidban, hogy megtartsalak téged a Szellemem tökéletes mozgásában, mondja az Úr. Irányítani fogom a lépéseidet, de ehhez először teljesen át kell adnod magad az akaratomnak. Ne engedd, hogy a makacsság felülkerekedjen a saját elképzelésed megvalósítására.

Példabeszédek 16:9 Az embernek az értelme terveli ki útját, de az ÚR irányítja járását.