2013. november 29., péntek

Látszólagos ellentmondás

Látszólagos ellentmondás van az ígéretek feltétel nélküli beteljesülése és az engedelmesség fontossága között. A beteljesülés évéről szóló üzenet Isten kegyelmének és igazságosságának a felismeréséből táplálkozik. A kereszténységben régóta emlegetett "feltételekhez kötött ígéretek" kérdése olyan gellert kapott a törvényes szemlélet által, amely gyakorlatilag a beteljesülések iránti hitet és reménységet oltották ki az emberekből, a növekvő bűntudat, önvád, zűrzavar hatására.

Isten kegyelmes: vagyis saját motivációból döntött réges-rég az ígéretei beteljesítése mellett. És Isten igazságos is: akik az Őáltala elrendelt feltételeket betöltötték (nem a kereszténységben egy jó ideje, emberek rendelésére elterjedt feltételeket!), azok tudhatják, hogy az ígéretek nem hiúsulnak meg.

Ami sokszor képtelenné teszi a hívőket az ígéretek birtokba vételére
Az ellentmondás tehát csak látszólagos - és csak azok számára, akik nem ismerik Isten útjait és természetét igazán. Nem ellenkezik egymással az Istennek való engedelmesség, az Ő útjain való járás és a feltétel nélküli szeretetéből fakadó beteljesülés. Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk - és tudjuk, hogy az ellenség azért jött, hogy az ellenkezőjét tegye velünk: lopjon, öljön, pusztítson. Sajnos minden módszert bevet, még olyanokat is, amire nem is gondolnánk: keresztény színezetű elvárások elhordozhatatlan terhével teszi reményvesztetté, kételkedővé, hitetlenné - ezáltal teszi Isten gyermekeit az ígéretek bevárására képtelenné, az Istennel való együttmozdulásra való készségüket elveszítővé.

A beteljesülés éve több meglepetésszerű módon indult be: ahogy olvashattátok is, sokszor kicsiben, nem olyan látványos módon jönnek az első mozzanatok. Ez így volt a második templommal (ahol voltak, akik megvetették a kicsiny kezdetet) és így volt a Messiás eljövetelével is (aki nem dicsőséges királyként vonult be, hanem sokak által félreértett prófétaként szamárháton jött). Másrészt, a beteljesülés egyik legnagyobb "feltétele" (ha már ennyire ragaszkodunk ehhez a nem biblikus fogalomhoz) az, hogy megszabaduljunk a gyermeki hitünket blokkoló bűntudattól és teológiai zűrzavartól. Ebben rengeteg segítséget nyújt az Isten kegyelmének a megismerése. Akik ezt az üzenetet egészséges módon, érett szellemi emberként tanítják, ma rengeteg hasznot hoznak Isten népének. Vannak olyanok is, ahogy múltkor is említettem, akik nem feltétlenül tudnak sokat segíteni a Krisztusban fejlődni kívánó testvéreinknek hosszútávon.

Hosszútávban kell gondolkodni
Igen: hosszútávban kell gondolkodni. Abban kell gondolkodni, hogy a fundamentumok helyreállítása, megerősítése után az építkezést tovább kell folytatni. Ezt tanítja Isten Igéje az Újszövetségben, konkrétan a Zsidókhoz írt levél, ahol a tej után a kemény eledel szükségességéről beszél, az alapot jelentő tanítások után olyan dolgok megértését tűzi ki célul, amit a hallásra megrestültek nem fognak tudni kezelni.

A kegyelemben való hit, az igazság átható, szabadító megismerése után fel kell épülnünk a mi szentséges hitünkben, és igenis, meg kell harcolni minden csatát, ami az ígéret földjének az elfoglalásához szükséges - ahol nem test és vér ellen, hanem szellemi hatalmak és azokhoz kötődő szellemi lények ellen van nekünk tusakodásunk. Ahogy egy nagyszerű konferencián hangzott el a napokban, a szellemi fegyverzet felvétele (lásd Efézus 6) nem egy rituálé, amit reggelente meg kellene tenni - hiszen akkor mikor veszi le az ember? Talán este tudatosan lerakosgatjuk magunkról? Szó sincs róla. Ez valójában egy életformáról szól, amit nagyon érzékletesen fejtett ki Amanda Buys a Budapesten tartott alkalmakon.

Meg vagyok győződve, hogy tovább kell figyelnünk Isten Igéjére és Szellemére, hogy bevezethessen bennünket azokba a stratégiákba, amelyekkel el tudjuk foglalni az összes nekünk szánt ígéretet. Ezeken a területeken sajnos a mai napig sok helyütt gonosz erők tartózkodnak és meg akarják akadályozni, hogy birtokoljuk, ami már a miénk. De ha felépülünk, ahogy Jézus ígérte, akkor a pokol kapui sem vesznek rajtunk diadalmat.

Törekedjünk hát a teljes felépülésre, miközben ahol az alapokat kell még megerősíteni, ott elvégezzük ezt az elengedhetetlenül fontos munkát. Ezt elvégezve pedig menjünk tovább, tanuljunk, imádkozzunk, részesüljünk az Úrtól ajándékba adott szolgálatok áldásaiból.

Se jobbra, se balra...
Arra biztatok mindenkit, hogy kerüljük el a szélsőséges gondolkodást. Ne akarjuk tagadni valamelyik tanítás fontosságát, csupán azért, hogy az általunk kedvelt tanítást jobban kihangsúlyozhassuk. Azzal teszünk bizonyságot arról, hogy odafigyelünk az Úr szavára (a jó Pásztorunk hangjára), hogy nem csúszunk el a szélsőségekbe. Istennek sokféle bölcsessége van, és ezt az egyháza által mutatja be.

Ésaiás 30:21 És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: Ez az út, ezen járjatok; ha jobbra és ha balra elhajoltok.

Országh György

Prófécia 2013. november 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam magamat, ahogy futok és ugrálok, megújult élettel és energiával. Kaptam egy lovat is, ami annak ellenére, hogy felnőtt méretű volt, még csak éppen előtte választották el az anyjától. Ez a ló készen állt arra, hogy kijöjjön a bekerített helyéről, és futni kezdjen. Csak a megfelelő alkalomra várt, hogy kiszökhessen a korlátok közé zárt helyéről. Majd hallottam, ahogy azt mondta az Úr: "Készülj a futásra! Hagyd hátra azokat a dolgokat és helyeket, amik a korlátozásokat és kötöttségeket jelentették számodra, és legyél szabad! Vedd észre a Szellemem szelét, ahogy átfúj téged a megfiatalodás korszakába."

Zsoltárok 19:4-5 Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. A napnak csinált bennük sátort. Olyan ez, mint egy vőlegény, aki az ő ágyasházából jön ki; örvend, mint egy hős, hogy futhatja a pályát.

2013. november 28., csütörtök

Próféciák 2013. november 28. és november 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Őrizd meg magad, és ne legyél hajlandó megengedni, hogy az érzelmi reakciók uraljanak. Ahogy különböző kihívásokkal szembesülsz, olyan lehetőségekkel fogsz találkozni, amelyekben eldöntheted, hogy a testi természetedet hagyod reagálni, vagy Szellemben jársz. Dönts bölcsen, mondja az Úr, és hagyd, hogy Én uralkodjak a szívedben. Engedd, hogy az Én természetem átragyogjon rajtad a téged körülvevő sötétségbe!

Példabeszédek 4:20-26 Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! Ne téveszd szemed elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek. Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet! Tartsd távol szádtól a csalárdságot, és távolítsd el ajkadról a hamisságot! Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz! Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz.

- - -
A tegnapi próféciát is közzéteszem most, mert tegnap nem volt lehetőségem rá:

2013. november 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Azoknak, akik azt hiszik, hogy aprólékosan gondosnak és rendkívüli embereknek kell lenniük ahhoz, hogy nagyrabecsülésben részesüljenek, azt mondom, hogy a Szellem útja az alázat és az egyszerűség. Ahogy egyre teljesebb mértékben bekerülsz az isteni rendbe, Én veled leszek, hogy segítsek leegyszerűsíteni sok különböző oldalát az életednek és a körülményeidnek. Ez a folyamat hasznos lesz, mert segíteni fog beteljesíteni azt a vágyadat, hogy teljesen átadd magad Nekem, mondja az Úr. Hadd vezesselek tökéletességre.

Máté 5:48 Ti azért legyetek tökéletesek, mint ahogy mennyei Atyátok tökéletes.

2013. november 26., kedd

Jézus a középpontban


Prófécia 2013. november 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Nézd, milyen messzire eljutottál! A nehézségek, amiket elszenvedtél és legyőztél, arra tanítottak és arra ösztönöztek téged, hogy még tartalmasabb és konkrétabb módon találj meg Engem. A nyomorúságod napjait nem kell lekicsinyelned; úgy kell tekinteni azokat, mint a fejlődésed folyamatának szükséges részét. Ne siránkozz, mondja az Úr. Örvendezz amiatt, ahol most vagy, és ahová vinni foglak innen.

Zsoltárok 32:8 Bölccsé teszlek és megtanítlak téged az útra, amelyen járnod kell; szemeimmel tanácsollak téged.

2013. november 25., hétfő

Prófécia 2013. november 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 25.

A TROMBITA, BILL BURNS: 
Érzed, hogy örvendezem rajtad? Ha igen, akkor azt is tudod, hogy mindeddig veled voltam, beszéltem hozzád, és bátorítottalak. Ezért nyugodjon meg rajtad ez a pillanat, mint az előtted álló időszak kenetének a palástja. Azt szeretném, ha megragadnád ezt az időszakot, örömmel és hittel. És azt is szeretném, hogy diadalmenetben menj előre, mert tudod, hogy meg fogod nyerni azokat a csatákat, amelyek szükségesek. Ebben az időszakban fogod megkapni a jutalmadat. Mert Én ezt az időt választottam arra, hogy bemutassam az irántad való szeretetemet, az ajándékok átadása által, mondja a Mindenható Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Sokan azok közül, akik a prófétai szavam írástudói voltak eddig, megrestültek a hallás terén, és már nem törekednek arra, hogy meghallják a szavamat, vagy hogy felismerjék a Szellemem mozgását. Inkább továbbra is azt akarják, hogy őket lássák, őket hallják, és őket ismerjék el tisztességre való edényekként. Meg fog mutatkozni egy egyértelmű különbség azok között, akik tisztelnek Engem, és Nekem adják a dicsőséget, és azok között, akik a saját dicsőségüket keresik. Azok, akik igazi keresők az Én királyságomban, meg fogják különböztetni egymástól az igazságot és a tévelygést, mondja az Úr.
Jeremiás 23:26 "Meddig lesz ez a hazugságot prófétáló próféták szívében, akik az ő szívük csalárdságát prófétálják?"

2013. november 22., péntek

Prófécia 2013. november 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A sötétség erői azon dolgoznak, hogy átjárják a világ minden részét és a világi rendszereket. Az, hogy kimaradj ebből a romlásból, csakis a Szellemem által érhető el, és neked a világosságot kell választanod a sötétség helyett, és a jót a gonosz helyett. Állást kell foglalnod minden igaz dolog mellett, bármilyen nyomás akar rávenni arra, hogy az ellenkezőjét tedd, mondja az Úr. Ez erőfeszítést fog igényelni, de nagyon is alkalmas vagy arra, hogy helyesen cselekedj.

Ézsaiás 54:17 Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

A sátortábor

A legújabb írásomat el tudjátok olvasni az Imádat Sátor weboldalán itt: A sátortábor

Gyuri

2013. november 21., csütörtök

Prófécia 2013. november 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vigyázz a csábítások miatt, amelyek az elbizakodottsággal tolakodnak be az életedbe és a körülményeidbe. Meg kell védened a szellemi feddhetetlenségedet, és késznek kell lenned elutasítani bármit, ami leterel az útvonalról, vagy ami elfordít arról az ösvényről, amire Én tettelek. Bármi ami a céljaimtól eltérő, csak elvisz téged attól, hogy Szellemben járj, mondja az Úr. Legyél óvatos, és tartsd meg az ítélőképességed.

Ámos 3:3 Vajon járnak-é ketten együtt, ha meg nem egyeztek egymással?

2013. november 20., szerda

Prófécia 2013. november 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Maradj a Szellemem folyamában, úgy, hogy hagyod, hogy vezéreljelek. A békességemmel foglak vezetni téged, ezért oda kell figyelned, hogy a szívednek békessége van-e egy adott helyzetben, vagy nem. Értékeld ki a dolgokat az ítélőképességeddel, hogy meghatározd a különbséget a helyes és a helytelen, a jó és a gonosz között, és tegyél meg minden erőfeszítést annak érdekében, hogy megmaradj az igazságosság ösvényén, mondja az Úr. Ott foglak megoltalmazni téged.

Zsidókhoz írt levél 5:14 Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, akiknek érzékeit a gyakorlat kifejlesztette a jó és a rossz megkülönböztetésére.

2013. november 19., kedd

Prófécia 2013. november 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Figyelj és tudj róla, hogy hátráltató küldetések indultak ellened, hogy akadályozzák a haladásodat. Fordítsd a figyelmed az életed olyan területeire, ahol elveszítetted a lendületet, vagy leálltál a szellemi előrehaladásoddal. Muszáj lesz visszaverned az ellened forduló erőket. Lehet, hogy nem lesz egyszerű munka áttörni magad, de megéri majd az erőfeszítést, mondja az Úr. A szabadság vár!

Jakab 4:7 Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.

2013. november 18., hétfő

A kegyelem törésvonal

Van egy téma, amiről már régóta készülök írni. A kereszténységben évek óta megosztást hoz egy szellemi törésvonal. Úgy érzem, nem kellene ennek így lennie. Bizonyos kérdésekben megoszlik a véleményünk néha, ez önmagában nem baj, de ha ez azt eredményezi, hogy lövészárkokat ásnak a keresztények, és ki-ki a saját teológiai lövészárkából szemléli, sőt lövöldözi a másikat, akkor biztos, hogy nem az Úr akaratáról van szó. Jézus azt mondta, arról ismer meg minket a világ, hogy szeretni fogjuk egymást. Ez a célom, hogy a világ felismerje, és elismerje, hogy valóban Jézushoz tartozunk, és ezáltal el merjék dönteni az emberek, hogy ők is Jézushoz akarnak tartozni. Ezen szeretnék munkálkodni, ezzel az írásommal is.

Mindenkit nagyra becsülök az igazságért végzett munkálkodásáért - akár a kegyelem üzenetének a képviselői, tanítói közé tartozik, akár az ezt határozottan ellenzők közé (vagy egyik csoportba sem tartozik). Már ezeken a területeken is meg lehet figyelni, hogy nem mindenki olyan sablont képvisel, amilyennek esetleg a "másik oldalról" látják őt. Van, aki szélsőségesebben, félreérthetőbb módon beszél a meggyőződéséről (minkét oldalon), és van, aki érthetőbben, szélesebb látókörrel, bölcsebben szolgál és tanít, és nyilvánvaló krisztusi szeretettel közelíti meg a vele ellentétes nézetűeket.

De beszéljünk a lényegről. A kegyelem üzenetéről egyre többen beszélnek, olvasnak, és az ezzel foglalkozó igehirdetők szolgálatait egyre többen hallgatják. Ugyanakkor sokan vannak rossz véleménnyel erről. Amellett, hogy egy-egy helytelen, nem biblikus megfogalmazás hibájára rámutatnak, ami bárkivel előfordulhat, sokszor olyan központi jelentőségű vád éri őket, hogy a kegyelemről szóló tanítással azt erősítik meg az emberekben, hogy nyugodtan maradjanak meg a bűnben, hiszen ha vétkezik is a hívő, az Isten kegyelmét nem írja felül. Ők ezt a bűn iránti közönynek veszik - noha azok, akik egészségesen tanítanak erről a témáról, ők a kárhoztatás börtönéből való szabadulás útjaként mutatják be ezt. Többféleképpen megfogalmazták már az ezzel kapcsolatos kritikákat, nem tudnám és nem is akarnám mindegyiket felsorolni.

Őszintén szólva, én is találtam egy-egy testvérnél kisebb-nagyobb hibákat a kegyelem üzenetben. Van, amikor a túlzottan filozofikus stílus nehezíti meg a tisztánlátást. Ez azért probléma, mert azt a benyomást kelti az emberben, mintha a kegyelemről szóló tanítás olyan misztikus újdonság lenne. Másnál, a tapasztalatlanság miatt talán, az eltúlzott állítások fedezhetők fel, amiről az a benyomásom, hogy talán csak azért használja az adott testvér, hogy ennek a tanításnak az egyediségét, nagyszerűségét bizonyítsa vele. Ezt egyáltalán nem tartom jónak. Tudjátok, az igazság olyan, mint az oroszlán: meg tudja védeni magát. Sajnos ezek a túlzásba eső kijelentések teológiai tévedéseket is hordoznak, és visszafelé sülnek el: csak azt "bizonyítják" az ellenzők szemében, hogy tessék, látjuk a Biblia alapján, hogy hamis tanítás ez a kegyelem-tan.

Az egyik fő terület, amit az ellenzők védeni akarnak, az igazságosság. Ekörül folyik a szócsata sokszor, hiszen a Szentírás is többféle értelemben használja, ráadásul mi magyarok nem is vagyunk túl szerencsés helyzetben, hiszen az "igazságosság" jelentésű szót is sokszor "igazság"-nak olvassuk, ami vagy az előbbi jelentéssel bír (ahogy a nyelvünk ezt is megengedi), vagy pedig a "valóság"-ra utal. Ez persze már lerágott csont, nem is akarok ezen időzni. Nem mindegy viszont, hogy a "megigazultságunkat" értjük alatta, amit megkaptunk, és kész, vagy pedig az igazságos ("igaz") ember életformáját, cselekedeteit.

Ez a másik szó és terület, a cselekedetek, amivel nem mindenki bánik elég bölcsen. (De vannak kivételek!) A tettek, cselekedetek jelentősége egyesek szemében eltörpül, mondván, hogy Isten nem tettekből nyilvánít igaznak bennünket, hanem a hitünk miatt. Mások azt hangsúlyozzák, hogy a hit halott cselekedetek nélkül, és ezért tévtanítás a tettek szükségtelenségét hangsúlyozni. Ugye, az éles szemű megfigyelők már itt is láthatják, hogy a két "tábor" elbeszél egymás mellett... Nem tudom, feltűnik-e, hogy mindkettőt ugyanaz a Biblia (ugyanaz az Újszövetség) tanítja. Ezek nem egymással ellenkező tanítások, vagy egymás alá- és fölérendelt teológiai elemek, hanem egymást kiegészítő szeletei az egyetlen, teljes igazságnak. Persze van, aki szerint az egyik fontosabb mint a másik... És itt kezdődik a szóharc - hogy melyik miért fontos (fontosabb)...

De szeretnék valóban segíteni: sokszor azért tartunk fontosabbnak egy bibliai üzenetet a többinél, akár túlzottan fontosnak is, mert azt tapasztaltuk korábban, hogy az a bizonyos igazság el volt hanyagolva, és ez rossz gyümölcsöket hozott a keresztények életében. Higgyétek el, nem a kegyelem és az igazságosság az első ilyen kérdés, ami miatt komoly helyreállításokra volt szükség az egyházban. Gondoljunk csak a nyelveken szólásra, vagy a Szent Szellem többi ajándékára. Egy időben szinte csak kétféle gyülekezetről (és kétféle keresztényről) lehetett tudni: karizmatikus, vagy vallásos... Erről is kiderült egy idő után, hogy erős túlzás ez a mesterséges törésvonal, hiszen volt, aki azért hajtott a Szent Szellem ajándékainak és más munkáinak a megtapasztalásra, mert éhezte Istent, hitte, hogy van több, és meg is tapasztalta, nem csak érzelmi élmények terén, hanem a bibliai ígéretek beteljesüléseként, mások viszont óvakodtak a szélsőséges megnyilvánulásoktól, az utánzatoktól, vagy akár a démoni megtévesztésektől. Szinte háború dúlt ezen a téren, noha valahol mindkettőnek igaza volt. De hála Istennek, ez a fal gyakorlatilag ledőlt a kereszténységen belül, ma már ennyire görcsösen (pl. "antikarizmatikusan") csak kevesen kritizálják a testvéreiket. Ha nem is teljes a helyreállás azóta, de azért ma már sok gyülekezet van, ahol letisztázták ezeket a kérdéseket, elhagyták (vagy nem is fogadták el) a szélsőséges túlzásokat - vagy éppen a görcsös félelmeket, és a Szent Szellem sokkal szabadabban tud munkálkodni sok helyen, a hívők pedig könnyebben tudnak kapcsolódni felekezeti-gyülekezeti határokon túl is.

Úgy hiszem, ez most is be fog következni, a kegyelemmel kapcsolatos tanítások és ellenvetések terén is. Vannak még sallangok, és vannak még félelmek. Ezen kívül vannak olyanok is, akiknek szinte lételemükké vált a szolgálók ostorozása, a hibák felnagyítása, sőt nem létező hibák hamis vádjainak a sorolása ... ezt ma sem nézi jó szemmel az Úr.

Arra kérek mindenkit, hogy legyen türelemmel a többiek felé, mert mindenki fejlődik, tanul. Vannak érettebb, kiforrottabb szolgálók is a kegyelem üzenetét képviselők között is, akiknek a szolgálata sokaknak építő, és ha előítélet nélkül hallgatjuk, megérthetjük, mit is akarnak valójában mondani. Kifejezetten magyar szolgálókra gondolok, elsősorban Kubinyi Károlyra, akinek az üzeneteit más sokszor hallgattam. Megértettem, hogy miről akar beszélni, nem valami "új tanítást" képvisel, hanem éppen hogy azt a Jézust, akit én is megismertem, és ahogyan megismertem huszonnégy évvel ezelőtt. A kegyelem hangsúlyozása a sok fölösleges, törvényes teher alól való felszabadulást, felgyógyulást szolgálja, és semmiképp sem a bűnökben való felelőtlen csatangolást. Ezt mindenképpen meg lehet állapítani Kubinyi tanításaiból, ha őszinte, nyitott szívvel hallgatjuk. Rá is igaz, és természetesen a más véleményen tanító szolgálókra is, amit Jézus mondott egyszer a hallgatóinak: "Miért nem ismertek rá arra, amit beszélek? Azért, mert nem vagytok képesek meghallgatni, amit mondok." (János 8:43 Csia)

Ez tehát a személyes állásfoglalásom: a kegyelem üzenetét, tanítását nem szabad önálló irányzatnak tekinteni, mert ha a Bibliát nézem, a kegyelemről szóló üzenet az Újszövetség régi üzenete. Ezt azért is fontos leszögezni, mert így a Szentírás kijelentései, bölcsességei alapján meg tudjuk vizsgálni, ha szükségesnek látjuk, hogy az adott testvérünk esetleg tévedéseket is kapcsolt-e az evangéliumhoz, vagy nem. Ugyanakkor az igaz (igazságos) életforma is egyértelműen Isten akarata, amelynek éppen hogy a helyreállítását tűzi ki célul a kegyelemről szóló üzenet, még ha ezt nem is minden egyes képviselője tudja kellő érettséggel, tévedések nélkül közvetíteni (akár azért mert ő maga is híjával van a teljes megértésének). Mindemellett én is sok mindent láttam és tapasztaltam Krisztus Testében, és teljesen egyetértek azzal a szándékkal, amely a kegyelem tanítását motiválja ma sokakban. Hiszem, hogy sok kérdést kell őszintén tanulmányoznunk a Szentírásban, amelyek azoknak is hasznára lesznek, akik nem fogadják örömmel a "kegyelem-tanítók" tevékenységét, és azoknak is a hasznára lesz, akik egyelőre csak a kegyelem szükségességét tudják szem előtt tartani, viszont az Úrral való járásukban bizonyos területeknek még meg kell erősödniük (persze mindezt Isten kegyelméből táplálkozva és arra építve). Isten kegyelmének egyre jobban "körvonalazódnia" kell a hívők szemében, szívében, hitében, mert ebből táplálkozik minden, amit meg tudunk élni keresztényként. Nem szabad elhanyagolnunk ennek a fundamentális üzenetnek a helyreállítását. Ugyanakkor ha ismerjük a fundamentumot, bolondság lenne elhanyagolni a Krisztusban való életünk területeinek a ráépítését, helyreállítását. Viszont azt is meg kell látnunk, mi az, amit valóban rá kell építeni, és mi az, amit csak mi alakítottunk ki keresztény hagyományként, összetákolt teológiák által. Felelősségteljes feladatok állnak előttünk.

Nehéz lenne most egyszerre minden szempontból egyensúlyt teremteni a szélsőségek között, és itt tisztázni minden félreértést a két oldalról, és nem is ez a célom. A célom a fölösleges küzdelmek és a lövészárkok felszámolása, és Isten TELJES akaratának a megélése. A Szentírás szerint az egyház (eklézsia) által "Isten sokféle bölcsességét" mutatja be az Úr. Ha egy-egy területet jól bírunk, és közben vannak olyanok, akik egy másik területet foglalnak vissza éppen az ellenségtől, akkor szurkoljunk nekik, imádkozzunk értük, hogy győztes csatáik legyenek, de ne essenek bele az ellenség csapdáiba menet közben, és élvezzék Isten oltalmát a harc közben. Ennyivel tartozunk a Testvéreinknek.

Ehhez kapcsolódóan van egy kérésem mindenki felé, erre indított ma a Szent Szellem, hogy írjam meg nektek: nagy szeretettel kérlek, hogy hordozzuk imában Kubinyi Károly feleségét, Máriát, akinek nagy gyógyulásra van szüksége a daganatos betegségből, ami már jó ideje erősen sújtja őt, és a családját. Legyünk együttérzőek, amilyen együttérző a mi közös Főpapunk, Jézus. Hiszem, hogy Jézus elhordozta ezt a betegséget, és megszerezte az ő gyógyulását. Azt is hiszem, hogy az ilyen szeretet-gesztusok által, amit megteszünk egymásért Eklézsia-szerte, bárhová is tartozunk vagy nem tartozunk, ezáltal az Úr nagyon meg fog dicsőülni, az ördög pedig sokkal jobban meg fog szégyenülni, mint eddig.

Áldjon meg a mi Urunk Jézus Krisztus benneteket!

Sok szeretettel ~ Országh Gyuri

Prófécia 2013. november 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 18.

A TROMBITA,  BILL BURNS: 
Keljen fel a hited! Amire ebben az időszakban törekszel, abban kiemelkedően fontos részt kapjon a hited! Használd a hitedet! Engedd, hogy növekedjen a hited! Engedd, hogy érzékennyé váljon a jelzéseimre! Engedd, hogy a hited Hozzám járuljon, a kételyektől és a hitetlenségtől sem akadályoztatva. Engedd, hogy jöjjön, és meg fogod kapni azt, amit neked készítettem, mondja a Szentséges. Keljen fel hát a hited, mert az nem más, mint a remélt dolgok valóságos alkotóeleme. Zsidókhoz írt levél 11:1 A hit a reménylett dolgok valósága és a láthatatlan dolgokról való bizonyos meggyőződés.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Az áttörés apró lépésenként fog eljönni, miközben megszerzed a győzelemhez szükséges bölcsességet. Számíts arra, hogy erőről erőre fogsz haladni, az élet sok különböző területén. Jól tennéd, ha átgondolnád, hogyan tudja megölni a hitet az elbátortalanodás, és ha megtennél minden szükséges dolgot ahhoz, hogy győzz, mondja az Úr.
Zsoltárok 84:5-7 Boldog az az ember, akit te segítesz, akinek szíve zarándokútra készül. Átkelnek a kiaszott völgyön és forrássá teszik azt, és a korai eső is áldásodba öltözteti. Erősségről erősségre mennek, mígnem meglátják az istenek Istenét a Sionon.

2013. november 15., péntek

Szeretettel várunk az Imádat Sátorban!

Kérlek tekintsétek meg az Imádat Sátor weboldalán a legújabb tartalmakat!
ESZTER PROJEKT
ABOUT US IN ENGLISH
Ha ismersz olyanokat, akiket érdekelhet az, ami az Imádat Sátorban történik, szólj nekik, küldd tovább az infót, és gyertek el, nézzétek meg, és éljétek át velünk együtt Isten jelenlétének az áldásait!

Prófécia 2013. november 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A győzelmeid ütközetről ütközetre, csatáról csatára fognak eljönni, míg az egész háborút megnyered. Emlékezz, hogy amellett, hogy a te oldaladon vagyok, Én fel is ruházlak azzal a képességgel, hogy olyannak lásd az ellenséget, amilyen valójában, és meglásd, mit csinál éppen. Én már megadtam neked azt a hatalmat, amire szükséged van a győzelemhez. Az ördög elleni leghatékonyabb fegyvered az igazságosság, mondja az Úr. Legyél engedelmes az Igémnek.

1 János 5:18 Tudjuk, hogy aki Istentől született, nem vétkezik, sőt aki Istentől született, az vigyáz magára, és a gonosz meg sem érinti.

2013. november 14., csütörtök

Prófécia 2013. november 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Állj meg szilárdan a szellemi területeden, és utasítsd vissza a kísértést, hogy visszamenj azokra a helyekre, ahol egyszer már megszerezted a győzelmet. Olyanokról beszélek, mint az élvezetek habzsolása, a büszkeség, a versengés, a zsugoriság és az ezekhez hasonlók. Fordíts rá kellő időt, hogy a figyelmedet újra ráfókuszáld arra, hogy a Szellemben járj és élj. Ne adj helyet magadban a félelemnek, sem a bizonytalanságnak, mert ezek megnyitják az ajtót az ellenség előtt. Kelj fel, és újra szilárdítsd meg magadat a hitben és a tisztaságban, mondja az Úr.

Galata 5:1 Annakokáért álljatok meg a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, és ne hajtsátok magatokat ismét szolgaság igájába.

2013. november 13., szerda

Prófécia 2013. november 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Még mindig a rend a meghatározó motívuma a jelen időszaknak, és Én isteni látószögbe fogok állítani mindent, hogy te meg tudd különböztetni, mi az, ami a test, és csak ideig-óráig tartó értéke van, és mi az, ami örök, aminek megmarad az értéke. Ami úgy tűnik, hogy elveszett, nagyon gyakran az jelenti a következő lépcsőt a nagyobb érték beteljesüléséhez. Bízz Bennem, hogy Én elvezetlek téged egy magasabb, jelentőségteljesebb helyre szellemileg, mondja az Úr.

Róma 8:28 Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik — akiket ő a saját terve szerint elhívott.

2013. november 12., kedd

Prófécia 2013. november 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyél érzékeny, és józan ítélőképességű! Megmutatom neked a megítélések során történt hibákat, azzal, hogy feltárom az elbizakodott feltételezéseidet, valamint megmutatom a logisztikai hibákat is. Könnyű lesz végrehajtani a korrekciót mindaddig, amíg a Szellemben maradsz, és nem akarod elásni magad amiatt, hogy nem vagy tökéletes. Legyél alázatos, és maradj rugalmas, mondja az Úr. Nem annak van az ideje, hogy védekező pozíciót vegyél fel.

Zsoltárok 25:9 Az alázatosakat az igaz ítéletben vezeti, és megtanítja az Ő útjaira az alázatosakat.

2013. november 11., hétfő

Prófécia 2013. november 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 11.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Jöjjetek gyermekeim; ez a ti napotok! Annak a napja van, amikor önként vállalkoztatok arra, hogy részt vesztek abban a folyamatban, amit Én cselekszem. Ezért hát tisztítsátok meg magatokat a véremmel, és kenjétek meg magatokat a Szellemem erejével, mondja az Úr. Jöjjetek elő a hit teljességével, hogy átvehessétek az ígéreteket hiánytalanul, teljes mértékben, és mindegyiket birtokba vegyétek, hogy azokban éljetek, hogy azokban mozogjatok, és hogy dicsőséges győzelmet szerezzetek. Vegyétek át ma! Váljatok erősekké a Szellemben, és legyen a szívetek kiáltása ugyanaz, ami a Dávidé volt -- teremts bennem tiszta szívet, és tedd erőssé a szellememet.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Ha egy olyan problémába kerülsz, ahol számodra rejtély a megoldás, és nem tudod, mit tegyél, keress Engem a bölcsességért és az útmutatásért! Bízzál abban, hogy Én megmutatom az utat. Ahogy visszagondolsz olyan korábbi helyzetekre, amikor kizökkentél, akkor világosabban fogod látni azokat a tévedéseket a gondolkodásodban és az érzéseidben, amelyek félrevezettek téged, mondja az Úr. Legyél kész megváltoztatni a műveleti módszereidet.
Ézsaiás 48:17 Ezt mondja az Örökkévaló, Izráel Szentje, Megváltód: „Én vagyok Istened, az Örökkévaló, aki tanítalak téged mindarra, ami javadra válik, aki vezetlek azon az úton, amelyen járnod kell.

2013. november 8., péntek

Prófécia 2013. november 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 8.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Kedvesem, azt szeretném, ha világosságot és igazságot hoznál a lényed és az életed minden területére. Generálj életet minden kapcsolat során és minden beszélgetésben. Szellemi sötétség borítja a földet, és sűrű sötétség az embereket, de te már láttad a Világosságot. A hited által átszakítottad a sötétséget. Világítson hát a fényed, mondja az Úr!

Ézsaiás 60:2 Nézd, bár a földet sötétség borítja, és a népeken sűrű homály terpeszkedik, de rajtad felragyog az Örökkévaló világossága, és dicsősége benned nyilvánvaló lesz.

2013. november 7., csütörtök

Prófécia 2013. november 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 7.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Vigyázz a negatív gondolatok és érzések miatt, amelyek alááshatják nem csak a hitedet, hanem az igazságosságodat is. Rendkívül fontos, hogy törekedj fenntartani magadban a lelked tisztaságát, annak érdekében, hogy a Szellemben járj. Ez döntés kérdése. Amikor úgy döntesz, hogy feléleszted az önuralmat, akkor nem fogod megbánni a döntésedet. Maradjon koncentrált a figyelmed, és ne legyél hajlandó megengedni, hogy a körülötted levő káosz elterelje a figyelmedet, mondja az Úr. Bízz Bennem, hogy Én segítek megmaradni az útvonalon.

Filippi 4:8 Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha van valami erény és ha van valami dicséret.

2013. november 6., szerda

Prófécia 2013. november 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 6.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szellemben voltam, és amit hallottam, olyan volt, mint valami nehéz sóhajtozás, csikorgás, és terjedés. Ezek a hangok egy látszólag sötét szférából származtak. Ahogy a sóhajtozás tovább folytatódott, fény szűrődött át a sötétségen, tűhegynyi sugarakban, és ettől meglátszott a pókháló és a por, ami az elhanyagolás ideje alatt került oda. Légáramlatokat éreztem, örvénylő formában, és mint egy lágy szellő, elkezdték megújítani az atmoszférát. Egyfajta frissesség volt jelen -- az élet megújulása -- amit szinte harapni lehetett; ez rendet teremtett, tökéletességet és precíz pontosságot. De ezzel együtt még folytatódott egy mély, belső munka a személyes fundamentumunkban. Egy idő után a sötét szféra eltűnt, és helyette teljes fény lett, és Isten érzékelhető jelenléte volt ott, amelyet angyalok vettek körül -- ragyogóak, szentek, igazak! Hihetetlenül felfrissítő élmény volt, és a mi Urunk kellemes illatát is éreztem. Elhangzott a Szellemének a hívó szava, ami arra sürget bennünket, hogy engedjünk az Ő munkájának, ami jelenleg még több, mint amit felfoghatnánk; hogy menjünk magasabbra, de ugyanakkor mélyebbre is, a szellemi éberségben és az átadottságban.

Róma 8:22-25 Jól tudjuk, hogy mind a mai napig az egész teremtett világ úgy nyög és vajúdik, mint a szülő asszony. De nem csak a teremtett világ, hanem mi magunk is ugyanígy sóhajtozunk. Pedig mi előleget kaptunk a Szent Szellemből! Mégis sóhajtozva várjuk a testünk megváltását, hogy ezzel teljesen Isten fiaivá váljunk. A teljes üdvösségünk ugyanis magában foglalja ezt a reménységet, a testünk megváltását is. Ezt azonban még nem láthatjuk. Ha már látható lenne, akkor nem kellene remélni. Mivel azonban olyan valamit remélünk, amit még nem látunk, várjunk rá türelmesen!

2013. november 5., kedd

A Második Ház

Hadd írjam le a szívemre helyezett buzdítást nektek, akik várva várjátok az ígéretek beteljesülését, és akik elkezdtetek hitben járni az Úrral az Ígéret földjén, hogy elfoglaljátok azt!

Nemrég írtam, és most is fontosnak tartom: Prófétai értelemben a laodiceai gyülekezet korszakát éljük át, ezért mindig vigyáznunk kell, ne süllyedjünk bele az önelégültségbe. És ne kerüljünk azok közé, akik a látszólag könnyebb utat választják: az események kritizálását.

Sokan, akik elveszítették a reménységüket, úgy fogják visszakapni, mint Mária és Márta a halott Lázárt. Semmi sem lehetetlen az Istennél. Lesznek, akik azt mondják, hogy jó a látásuk, és mégsem ismerik fel, mert nem akarják elismerni, amit az Úr jelenleg cselekszik ...

A hozzáállásodon múlik - ezt jelenti az, hogy a hiteden múlik. A hit nem egy nagy spirituális teljesítmény, hanem egy hozzáállás. Elfogadod, vagy sem? Ez volt a kérdés Jézussal, mint Messiással kapcsolatban is: az ácsmester családjába született, názáreti rabbit el tudták fogadni Messiásnak, vagy sem? Azaz: hittek benne, vagy sem?

A látszólag alacsonyabb rangú-rendű beteljesülést el tudod fogadni Isten ajándékaként, áldásaként, vagy csak a teljes elvárásaidnak megfelelőt vagy hajlandó megbecsülni? Amikor újjáépült a templom a babiloni fogság után, akkor némelyek sírtak, mert emlékeztek, milyen pompás volt az eredeti, ehhez az újhoz képest. De az ígéret számít: nagyobb lesz a dicsősége...

Nem egyszerre fog megtörténni minden a te életedben és szolgálatodban sem - és hidd el, ez a te javadat szolgálja. De ha ezt nem hiszed el, és nem mersz tenni egyetlen lépést sem azon az úton, amit most nyit meg előtted az Úr, akkor lehet, hogy semmit sem fogsz megtapasztalni. És ez nem azért lesz, mert mégsem teljesülnek be az ígéretek ... Hanem azért, mert nem döntöttél úgy, hogy a "hitet" választod - azaz azt, hogy elfogadod a kezdetben kicsiny lehetőséget az áldásra, a kicsiny kaput a szolgálatra, a szegényesebb "második házat" (bármit is jelentsen a te személyes életedben). 

Az ígéret földje a hitpróba helye. A kémeknek is hitpróba volt: tíz elbukott, kettő jól döntött! A népnek is hitpróba volt: és rosszul döntött: a tíz rossz hírt hozó kémre hallgatott ... egy egész nép! Vajon azt mondhatnánk erre, hogy Isten ígéretei mégsem teljesültek be? Hiszen Isten ígéretei ott hevertek előttük! Még a bizonyítékok is - a hatalmas szőlőfürt, de az Úr jelenléte még hatalmasabb bizonyíték volt arra, hogy el tudják foglalni a földet. Mégsem mehettek be - hitetlenség miatt. (lásd Zsid. 3:19)

Egy olyan hitre szeretnélek biztatni benneteket, hogy nyissátok ki jobban a szemeiteket, a szíveiteket, és tudatosan keressétek és vegyétek észre a beteljesülés apró jeleit. Ha meglátjátok a harmatszálláskor megjelenő apró gömböcskéket, tudjátok meg: van mennyei gondoskodás! (lásd: a manna megjelenése a pusztában.) Igaz, hogy kézzel kell felszedni, fel kell dolgozni, és kalácsot kell még készíteni belőle, de mennyei kenyér - ahogy a zsoltárok könyve mondja: "angyalok kenyerét ette az ember"! Ez volt az "átmeneti csoda", és utána ott volt a tejjel és mézzel folyó föld, hatalmas szőlőfürtökkel, ahol óriásokat is le tudtak győzni! Attól, hogy először nem vállalták föl, attól még meg kellett történnie. Később láthatjuk is, hogy többek között Dávid és a vitézei is sok óriást legyőztek.

Erre vagy rendelve te is. És ahogy Izrael is, te is fokozatosan fogod tudni elfoglalni a teljes ígéret földjét, hogy képes legyél kezelni az új állapotokat.

2 Mózes 23:27-30 "Az én rettentésemet bocsátom el előtted, és minden népet megrettentek, amely közé mégy, és minden ellenségedet elfutamítom előtted. Darazsat is bocsátok el előtted, és kiűzi előled a hivveust, kananeust és hitteust. De nem egy esztendőben űzöm őt ki előled, hogy a föld pusztává ne legyen, és meg ne sokasodjék ellened a mezei vad. Lassan-lassan űzöm őt ki előled, míg megszaporodol és bírhatod a földet."

Ez a beteljesülés éve: elkezdődik, és az Úr az Ő bölcsessége és menetrendje szerint fogja folytatni a következő évben, években, és el is végzi, amit elkezdett.

Most dönts: ne félj, csak higgy!

Prófécia 2013. november 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 5.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Kedvesem, egy olyan úton indítottalak el, aminek az eredménye egy bensőségesebb kapcsolat lesz Velem, mondja az Úr. Elkezded észrevenni a Szellemben járásodban, hogy tisztábban látsz, és pontosabban, ahogy a számodra készített terveimet is mélyebben fogod érteni. De ez "járást" jelent, a haladás pedig lépésről lépésre fog történni, ahogy odafigyelsz, hogy mindent, amit Én mutatok neked, tökéletesen elrendezz.

Lukács 9:57 Útközben valaki ezt mondta Jézusnak: „Bárhová mész, én követlek téged!”

2013. november 4., hétfő

Prófécia 2013. november 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 4.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Láttam a kereszt szimbólumát. Azt láttam, hogy átváltozik. Először Krisztus vére borította be. Utána aranyszínű árnyalatot vett fel, ami számomra az Ő isteni természetére utalt. És ebből az aranyszínű árnyalatból jött az Ő kristályfényű dicsősége, ami átragyog a generációkon, azért, hogy ma megérintsen téged -- azért ragyog, hogy helyreállítást és nagy szabadulást hozzon. Azért ragyog, hogy megnyissa az ösvényt előtted, amit Ő hozott létre. Azért ragyog, hogy bátorítson és erővel ruházzon fel, hogy ezen az ösvényen járhass, és hogy azokat a lépéseket megújult energiával és nagy reménnyel tedd meg. Az ÚR dicsősége valóban dicsőségről dicsőségre fog hordozni téged azon az ösvényen, amit neked készített azért, hogy azt kövesd. Tedd meg a lépéseket! Ezek a lépések olyan helyekre fognak elvinni téged, amelyek a legvadabb elképzeléseidet is felülmúlják. És kinyilatkoztatják azokat a dolgokat, amiket ma még fel sem tudsz fogni. Mert ebből az utazásból fog származni az aktuális időszak kijelentése, és ezekből a lépésekből lesz neked is személyes kijelentésed. Gyere hát most; hitben járva menj be az Én terveimbe, mert most van az észlelés órája, és az Én hatalmam napja, mondja a Szentséges.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Sokan éltetek át egyfajta szélcsendet, ami olyan, mintha stagnálás lenne most. De ez az idő arra szolgált, hogy megpihenjetek, és összeszedjétek magatokat. Mindazáltal ez az idő nem arra volt, hogy szellemileg ellustuljatok. Azt akarom, hogy éberek legyetek, és használjátok a szellemi ítélőképességeteket, hogy még nagyobb mélységben megértsétek és tisztában legyetek a szellemi környezetetekkel, mondja az Úr.
Zsidókhoz írt levél 5:14 Az érett korúaknak pedig kemény eledel való, akiknek érzékeit a gyakorlat kifejlesztette a jó és a rossz megkülönböztetésére.

2013. november 1., péntek

Prófécia 2013. november 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2013. november 1.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A dolgok nem mindig úgy vannak, ahogy látszanak. Figyelj oda, hogy ne feltételezz semmit elbizakodottan, az alapján, amit látsz, vagy amit nem látsz. Ez csak a tévelygés és a helytelen értelmi és érzelmi reakciók ösvényén fog levinni téged. Nyugodj meg abban, amiről tudod, hogy valóság, a szellemi világban és a természetes világban egyaránt. Ápold és őrizd a Bennem való hitedet, mondja az Úr. Az igazság útján foglak vezetni téged.

Zsoltárok 19:13 Tartsd távol a Te szolgádat az elbizakodottságtól; ne uralkodjon rajtam; akkor ártatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől.