2015. június 30., kedd

Prófécia, 2015. június 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 30.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Valami rosszat sejtető dolgot éreztem az atmoszférában. Olyan volt, mintha a sötétség erői gyülekeztek volna, támadásra készülve. Felhőket láttam, ahogy fent gyülekeztek -- magasan az atmoszférában, és a felhők egy nagy örvénylő masszává álltak össze, mint egy felhőtölcsér kiformálódásának a kezdetén, de ami még nem ért le a földig. Isten jelenlétét éreztem, mintha a fészekalja fölött kotló madárként takarná be az Ő népét -- és hívott bennünket az Őbenne található biztonság helyére. Ez egy kérlelés volt -- ami szinte sürgetett minket, hogy készüljünk fel, és maradjunk is készenlétben.

2 Timótheus 4:2 Hirdesd az igét, állj ki, akár alkalmas az idő rá, akár nem, győzz meg, dorgálj, bátoríts teljes hosszútűréssel és tanítással.

2015. június 29., hétfő

MISSZIÓ A LÁTÁS ELLEN!!!

MISSZIÓ A LÁTÁS ELLEN!!!

2015. JÚNIUS 29. / LANA VAWSER

Ezen az éjjelen egy sürgetést éreztem a Szellemben, és úgy éreztem, ki kell küldenem ezt a bátorítást sokak számára, akik a csüggedéssel és az elbátortalanodással küszködnek. Ezeket a szavakat hallottam: "Misszió indult a látás ellen." Egy démoni küldetést láttam, amit sok olyan ember ellen indítottak, akik "a látásukat hordozzák (harcolva)", "a látásukat szülik meg" és "a látásukban járnak". Egy hirtelen jövő elbátortalanodás jött rájuk, hirtelen elvesztették "a látás örömét", egy hirtelen érzés, hogy "adják fel", vagy "vonják vissza". Pontosan ezt akarja elérni veletek a látásotok ellen küldött démoni misszió. Megkérdeztem az Urat, mit kell tenni annak érdekében, hogy ellenállhassunk ennek a támadásnak, és a Habakuk 2:2 első felét hallottam, "Írd le a látást világosan".

Menjetek az Úr elé, és írjátok le újra a Tőle kapott látást, mint egy prófétai nyilatkozatot a természetes világban való megnyilvánulásáról, mert ez az, ami meg fog jelenni sokak életében, akik nem adták fel. Amint leírjátok a látást, a "remény és megújulás frissítő szelét" láttam visszaáramolni a szívekbe, és a látás ellopását megkísérlő elnyomások terén fordulatok történtek.

Most léptek be "a látás új szintjeire". A szolgálat újabb szintjei várnak sokakra. Itt az ideje, hogy szóljatok a közbenjáróitoknak, és imatámogatást kérjetek, miközben átkeltek a túlsó oldalra ebben az átmeneti szakaszban.

Nem csak megszületik a "látás", hanem jelentős változással, jelentős fordulattal és jelentős gyarapodással jön el. NE mondjatok le a látásról, amit az Úr adott nektek! Ez a démoni misszió azért lett indítva, hogy ellopja az energiátokat, az örömötöket, a koncentrációtokat, és eljuttasson oda, amikor már azt mérlegelitek, hogy feladjátok.

Az ígéretetek földjére haladtok be, és Ő fogja a kezeteket. Habár "misszió" indult a "látásotok" ellen, de ahogy folyamatosan erősen álltok, még az eddigi meglátásotoknál is nagyobb módokon fog kibontakozni. Amikor a "meglátás" szót hallottam, úgy hallottam hogy "MÉG LÁTÁS", és azt láttam, hogy "LÁTÁS és MÉG TÖBB"... sokkal több készül előtörni, mint amennyit valaha láttatok.

**********************

Gyertek el szombaton a Prazsák Lacival közösen tartandó, nyitott dicsőítésre!


Júniusban a sűrű programok miatt több dicsőítő alkalom is kimaradt - sebaj, aki Miskolc környékén lesz július 4-én (vagy direkt ezért eljön) bepótolhatja! Szombaton 14.00 órától a dicsőítő tréning zárónapján egy NYITOTT DICSŐÍTŐ ALKALOM LESZ PRAZSÁK LACIVAL, ahol mi, a tréning résztvevői is együtt dicsőítünk vele.

Gyertek el ti is!

Ha ezt a szándékotokat az alább található facebook eseményen is jelzitek, annak külön örülni fogok! :)

Várlak titeket!

~ Gyuri

Prófécia, 2015. június 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 29.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Ha Bennem maradtok, akkor Én is bennetek maradok. Biztonságos lakóhelyeken őrizlek titeket. Megáldalak titeket, amikor a világ nincs áldás alatt. Lehetőségeket adok, hogy jobban megismerjetek. Előhozlak benneteket, mint a végidők nemzedékét, abba az erőbe, amit éppen erre az időre tartogattam. Találjátok meg hát magatokat a Szellem egységében. Találjátok meg magatokat Velem járva. Találjátok meg magatokat abban a helyzetben, ahogy Velem társalogtok. Találjátok meg magatokat abban, hogy egyek vagytok Velem ezekben a nagyon veszedelmes időkben, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Készíts leltárt, és lásd meg, hol torpant meg a lendületed. Amikor abbahagyod a területszerzést az ellenségtől, akkor a győzelmed beszűkül. Tegyél határozott erőfeszítést arra, hogy visszajöjjön a vágyad az előrehaladásra. Én megadom a bölcsességet és az erőt, hogy megtegyél mindent, amit kell, mondja az Úr. 1 Timótheus 4:15 Ezekre legyen gondod. Ezekben benne élj, hogy előrehaladásod mindeneknek látható legyen.

2015. június 26., péntek

ÁTÉLÉSEK A TRÓNTEREMBEN, AMELYEK A SZABADSÁG ÚJ HANGJAIT ÉS A SZERETET LÖKÉSHULLÁMAIT BOCSÁTJÁK KI!!

ÁTÉLÉSEK A TRÓNTEREMBEN, AMELYEK A SZABADSÁG ÚJ HANGJAIT ÉS A SZERETET LÖKÉSHULLÁMAIT BOCSÁTJÁK KI!!

2015. JÚNIUS 26. / LANA VAWSER

Ma reggel a mennyből küldött meghívást láttam Isten népe számára, hogy lépjenek be mélyebb tróntermi átélésekbe. Mélyebb átélésekbe Isten Atyai szívével. Láttam a trónt, és a trón körül a zúgó vizek rendkívül gyönyörű folyama volt. Ezekben a vizekben benne volt a szivárvány minden színe, a falakat pedig száz és száz drágakő borította. Az Úr dicsősége sugárzott ki Belőle ezekre a drágakövekre, ezek pedig ragyogó, színes fényt bocsátottak ki magukból az egész teremben.

Az Úr ezekbe a folyókba invitálta a népét. Ide, a mélyebb vigasztalás, a mélyebb békesség, az elme, a test és a lélek mélyebb megnyugvásának a helyére. Az Ő szívéből jövő ígéretek mélyebb kinyilatkoztatásának a helyére.

Ahogy sokan elkezdtek belépni ide Isten népe közül, láttam egy átjárót a "nyugalomba", ami az emberek elméjében és szívében valósult meg. Ezután olyanokat láttam, mint a gitárhúrok, az elméjükben és a szívükben. Viszont sok húr össze volt gabalyodva, és sok "elmehúr" és "szívhúr" nem volt összeköttetésben egymással. Éreztem Isten szívét, hogy Ő azt akarja, hogy az elme és a szív "összhangba" kerüljenek az Ő szívével. Amikor ezek az "elmehúrok" és "szívhúrok" összeköttetésbe kerültek, az Ő szívéből egy új hang lett kibocsátva az Ő népe által.

Rengeteg "elmehúr" és "szívhúr" volt összegabalyodva, és Isten népe közül sokan folyamatos zajokat tapasztaltak az elméjükben, és folyamatos gyötrelmet a szívükben. A körülmények és az ellenség megragadták az elme és a szív húrjait, és elkezdték feszíteni ezeket. Egyik vagy másik irányba húzták ezeket a húrokat, én pedig azon tűnődtem, hogy vajon honnan volt erre engedélye az ellenségnek és a körülményeknek.

Hirtelen elém került ez az igeszakasz: "Fiam, tartsd meg az én beszédemet, és az én parancsolataimat rejtsd el magadnál. Az én parancsolataimat tartsd meg, és élsz; és az én tanításomat mint a szemed fényét. Kösd azokat ujjaidra, írd fel azokat szíved táblájára." -- Példabeszédek 7:1-3

Azt éreztem, hogy a "fókuszálással" van probléma sok embernél. Azoknál, akik a figyelmüket a harcra fókuszálták, a figyelmüket a "negatív dolgokra" fókuszálták, vagy az "áttörés hiányára". A figyelmük fókuszát ellopta a figyelemelterelés, és amire "ráfókuszáltak" sokan Isten népe közül, abból még többet vettek át, és ez adott "törvényes jogot" az ellenségnek.

Majd azt hallottam, hogy ezt mondta az Úr: "Sokan a megfáradás és a csüggedés miatt elfeledkeztek arról, hogy rajtam tartsák a szemüket, és hogy az Igém folyamatosan a szívükben és a szemük előtt legyen. Amire a népem ráfókuszál, olyanná lesz. És ahogy ezek a drágakövek a falon, amiket látsz, visszatükrözik a dicsőségemet, így van az Én népem is. Ahogy több időt töltenek Velem, rám fókuszálva, az Igém a szívükben és a szemük előtt van, annál fényesebben fognak ragyogni Énértem."

Ezután azt láttam, hogy Jézus elkezdett szolgálni minden egyes ember felé, akik meg voltak fáradva, miközben a folyókon a víz tetején lebegve odakerültek a trón elé. Velük együtt volt a vízben, egymás kezét fogták, ahogy a trón körül lebegtek a vízen, és egyszerűen csak az Ő jelenlétének a szeretete, kedvessége és jósága bevezette az Ő népét egy mélyebb megtérésbe. A hazugságoktól való "elfordulás", egy "meggondolás" történt azáltal, hogy egyszerűen csak VELE VOLTAK!!!!!! Anélkül, hogy Ő egy szót szólt volna, egy NAGY ÁTCSERÉLŐDÉS történt, azáltal, amit az Ő szívéből az emberek szívébe adott. Hirtelen elkezdtek kigabalyodni a "húrok". Az "elme és a szív húrjai" hirtelen kibomlottak és elkezdték összekötni az elmét és a szívet. Az elme és a szív húrjai tökéletes összeköttetésbe kerültek, "összhangban".

Majd hallottam, ahogy ezt mondja az Úr: "Összhang, egy ÚJ HANG." Isten emberei a Szellem folyóiban lebegtek, és mélyebb kinyilatkoztatásban. Az Ő ÍGÉRETEINEK a kinyilatkoztatásában, amelyek az Ő szívéből fakadnak az Ő népe számára.

Öröm és békesség töltötte meg a szívemet, ahogy végignéztem, hogy az "elméleti ismeretből" "szívbéli igazság" lett, és az Isten szívével való még nagyobb összhangba kerülés egy ÚJ HANGOT bocsátott ki. Ez a menny ÚJ ÖSSZHANGZATA, ami az életükbe lett kibocsátva, és ami szabadságot bocsátott ki magából, és AZ Ő SZERETETÉNEK A LÖKÉSHULLÁMAIVAL küldött rezgéseket a földre. 

Figyelj oda, hogy mire fókuszálsz! Kaptál egy meghívót Isten folyóiba, amelyek a trón körül áramolnak, hogy nagyobb kinyilatkoztatást kapj az Ő ígéreteiről. Ne engedd, hogy bármi is elvonja a figyelmedet attól, hogy Őfelé fordítsd a tekintetedet, olyan szilárdan, mint egy kovakő, és az Ő Igéje a szemed előtt és a szívedben legyen! Amire fókuszálsz, azzá leszel, és azt adod át magadból másoknak is.

Az elme és a szív MÉLY beállítása és finomhangolása történik most a Szellemben, ahogy Isten népe felkiált Hozzá, hogy átéléseik lehessenek az Ő szívével. A fej és a szív összekapcsolódik. Az igazság szerinti összehangolódások történnek. Az elménk és a szívünk mélyebb összehangolódása az Ő szívével. Áttörés történik. Szabadság történik. Egy új összhangzat, egy új hang van kibocsátva az életedbe, ami szabadságot és gyógyulást hoz, és egy új hang vibrál a világodba és a befolyásod alatt álló területekre, AZ Ő SZERETETÉNEK  A LÖKÉSHULLÁMAIVAL, amelyek hirtelen FELÉBRESZTIK az embereket Neki!

********************************

Prófécia, 2015. június 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Sokan visszahőköltetek az elmúlt hónapokban és években elszenvedett dolgok miatt. Traumaként értek a nehézségek, amelyekkel szembe kellett néznetek. De Én megmondom nektek őszintén, hogy az a gyógyulás, amire annyira szükségetek van, elérhető és hozzáférhető számotokra. Gyertek Hozzám bizalommal és hittel, mondja az Úr, és tökéljétek el a szívetekben, hogy mindent átvesztek, amire szükségetek van ahhoz, hogy újra épek legyetek érzelmileg.

Róma 5:1-2 Most tehát Isten elfogadott bennünket a hitünk alapján. Ezért Urunk, Jézus Krisztus által békességben élünk vele. Jézus által kaptunk szabad hozzáférést Isten kegyelméhez, amelyben élünk. Örvendezünk annak, hogy reménységünk szerint részesülni fogunk Isten dicsőségében.

2015. június 25., csütörtök

Prófécia 2015. június 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 25.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Csendesítsd le a lelkedet, és legyél érzékeny a vezetésemre, mert Én olyan úton foglak vezetni, amit soha nem képzeltél volna. Vannak olyan személyes erőforrásaid, amiket eddig még nem nagyon hasznosítottál. Lehetőségeket fogok adni neked arra, hogy használd, amit adtam, hogy megáldj és buzdíts másokat, mondja az Úr. A világ tele van sötétséggel, neked viszont engedned kell, hogy az Én fényem világítson benned és általad.

Máté 5:14-15 "Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban."

2015. június 24., szerda

Az alkalmatlanságtól a rátámaszkodásig

Az alkalmatlanságtól a rátámaszkodásig
A legnagyszerűbb keresztény élet, 27. rész

2015., 27. hét
Rick Joyner
Word for the Week / Heti Üzenet

Amikor az Úr arra hívott el, hogy vállaljak el néhány igen csak bonyolult helyreállítási munkát, az az időszak volt a legjobb és egyben a legrosszabb is. Olyan feladatokat bízott rám, amit senki más nem akart elvállalni. Ezek a feladatok keményen igénybe vettek, és még keményebben igénybe vették a hírnevemet is, sőt, néha egy-egy jó barátot is elveszítettem ezek miatt. Viszont ezek által a feladatok által jobban megismertem az Úr szívét, mint amennyire elméleti tanulmányozás által valaha megismerhettem volna. Minél nehezebb volt egy feladat, annál jobban ismertem meg Őt, és annál nagyobb beteljesülést adott, valamint, úgy gondolom, annál több gyümölcs származott belőle.

Mindannyiunknak egy helyreállítási munka az egész élete. Ebbe beletartozik az elménk megújítása és a viselkedésünk megváltoztatása is. Beletartozik a Szellem gyümölcsében való növekedés, a testi természetünktől való elfordulás, és az "óemberünk", vagyis a régi természetünk eltemetése. Viszont van egy problémám valamivel, amit sokan úgy neveznek, hogy "belső gyógyulás", ugyanis szerintem ez nem más, mint az óember kiásása, és annak a meggyógyítására tett kísérlet, miközben azt kellene tennünk, hogy eltemetve hagyjuk, és egyszerűen ragaszkodunk az új természetünkhöz, ami egyedül Krisztusban található.

Persze van némi igazság a "belső gyógyulásban", vagyis azoknak az erődítményeknek a lerombolásában, amelyek erősen fogva tudnak tartani, mert ahhoz, hogy megszabaduljunk ezektől, segítséget kell kérnünk. Tisztában vagyok ezzel, és nagyra értékelem, mindaddig, amíg ezt a kereszt kenete és ereje alatt végzik. Viszont komoly aggodalmaim vannak azokkal kapcsolatban, akik azt feltételezik, hogy kellően bölcsek ahhoz, hogy körbeáskálódjanak az emberek lelkében, és így helyrehozzák őket. Ezekben az esetekben egyetlen olyan embert sem láttam, aki valóban szabaddá lett, csak olyanokat, akik még mélyebbre zuhantak az önmaguk felemésztésének a fekete lyukába, miközben nyomasztó módon csak önmagukra és a problémáikra koncentráltak.

Ahogy a 2 Korinthus 3-ban láthatjuk, azáltal változunk meg, hogy az Úr dicsőségét látjuk, és nem a saját szívünk sötétségét. Nagyon óvatos vagyok a probléma-orientált emberekkel, illetve azokkal, akik azt akarják elérni, hogy nagyobb mértékben fókuszáljunk a problémáinkra, mint az Úr dicsőségére. Ez az én véleményem, és mindig nyitott akarok maradni a korrekcióra a saját véleményemmel kapcsolatban, de azok közül az emberek közül, akiket az ilyen módon "meggyógyult" emberek példájaként ismertettek meg velem, egy sem tűnt igazán gyógyultnak számomra. Lehet, hogy vannak olyanok is, akikkel még nem ismerkedtem meg. Bizonyára rengeteg emailt fogok kapni tőlük.

Az egyik oka annak, hogy ennyire elzárkózom a "belső gyógyulási" módszerektől, az, hogy ezek miatt kétszer is lesodródtam az utamról. Mindkét esetben több évet vetett vissza az életemben, ahogy elkezdtem menekülni Isten elhívása elől, mert azt gondoltam, hogy nekem túl sok problémám van, és emiatt teljesen alkalmatlannak éreztem magam. VAN EGY NAGY HÍREM: Mindannyian alkalmatlanok vagyunk arra, amire Isten hív. Ennek az alkalmatlanságérzetnek a helyén tud megtörténni az, hogy a Segítő átveszi az irányítást.

Ha hagyod, hogy az alkalmatlanságérzeted határozza meg, hogy mit csinálsz, vagy mit nem csinálsz, egy halálos csapdába fogsz sodródni, és az egész elhívásod rámehet. Amikor még menekültem Isten elhívása elől, ami arra szólt, hogy térjek vissza a szolgálatba, ugyanis annyira alkalmatlannak éreztem magam, akkor az Úr haragja lángra gyúlt ellenem, ahogy Mózes ellen is akkor, amikor ugyanezt tette.

Soha nem leszünk elég okosak, elég tapasztaltak, elég erősek, vagy elég igazságosak ahhoz, hogy az Ő munkáját végezhessük. Ezért mindig Őrá lesz szükségünk. Amit Mózes tett, és amit én is tettem, egy olyan elképzelhetetlen mértékű felfuvalkodott gondolkodásról szólt, hogy az én alkalmatlanságom nagyobb, mint Isten alkalmassága.

Amikor Mózes ezt tette, azt mondta neki az Úr, hogy dobja le a botját, ami az elhívását jelképezte. Amikor így tett, a bot kígyóvá változott, és üldözni kezdte, míg újra a kezébe nem vette. Vajon téged is üldöz az elhívásod?

Az elhívásod elől menekülsz, mert alkalmatlannak érzed magad? Itt van még egy nagy hír: ez az egész nem rólad szól, és nem is a te alkalmatlanságodról. Az Ő alkalmasságáról szól, amivel arra használja a bolondokat, hogy zavarba hozza a bölcseket, és arra használja a gyengéket, hogy zavarba hozza az erőseket. Tehát ha bolond vagy, vagy gyenge, akkor megfelelő jelölt vagy arra, hogy Isten nagy embere legyen belőled. Ha alkalmasnak tartod magad, akkor viszont nagyon veszélyes ember vagy. Semmilyen módon nem tudjuk Isten valódi munkáját végezni anélkül, hogy rá támaszkodnánk, és csak akkor fogunk rá támaszkodni, amikor tudjuk, hogy alkalmatlanok vagyunk. Ragadd meg az alkalmatlanságodat, teljes rátámaszkodva az Ő kegyelmére és erejére.

- - - - - - - - - -
Fordítás: Országh György
Forrás: MorningStar Ministries - From Inadequacy to Dependence- The Greatest Christian Life, Part 27

Prófécia, 2015. június 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 24.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Legyél alázatos, és kerüld a konfliktust. Ne légy hajlandó engedni a felfuvalkodottság szellemének, hogy helytelen cselekvésre vagy reagálásra vegyen rá. A büszkeség csak tovább fokozza a problémát, és még több bajt okoz. Most olyan idők vannak, amikor a higgadt válasz elhárítja a haragot. Gyakorolj önuralmat, és tanúsíts tiszteletet a körülötted levők iránt, mondja az Úr, és Én vállalom, hogy munkálkodom az érdekedben. Példabeszédek 16:18 A pusztulás előtt kevélység jár, és a bukás előtt felfuvalkodott szellem.

2015. június 23., kedd

Prófécia, 2015. június 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy látomásban lágy, kellemes esőt láttam, ami azokra hullott, akik nyugalomban vannak, teljesen átadva magukat az ÚRNAK. Ez az eső megtöltötte azokat a víztárolókat, amik kiüresedtek és kiszáradtak. Minden szinten érzékelni lehetett a felfrissülést - a test és lélek gyógyulását, az emlékek és érzelmek gyógyulását; a szellem megfiatalodását. Gyönyörű, kellemes, tiszta életet lehetett érzékelni. Egy helyreállítási és megújítási időszakot érzékeltem, a Szellemnek ezáltal az esője által, amely Isten népére jön.

A SZAVAID TEREMTENEK!!!!

A SZAVAID TEREMTENEK!!!!

2015. JÚNIUS 23. / LANA VAWSER

Múlt éjjel volt egy álmom. Ebben az álmomban egy teremben voltam más emberekkel, és egy súlyos kenet volt jelen a kihirdetésekhez. A teremben az egyik férfi megszólalt, és amit kihirdetett, az hirtelen megnyilvánult, előjött a semmiből a fizikai világba.

Akkor azt éreztem, hogy a következő szavak árasztják el a szívemet: "A szavaid teremtenek." Ahogy felébredtem, azzal az érzéssel ébredtem, hogy egy atmoszféraváltás történik éppen most Krisztus testében, amelyben felfokozódik a Vele való partneri együttműködés, és annak a kihirdetése, ami az Ő szívében van, valamint az Ő Igéjének a kihirdetése.

Ebben az álmomban a "kihirdetés" és a "megnyilvánulás" között történt egy "felgyorsulás". HIRTELENSÉGEK jöttek elő, egy "szempillantás alatt" megnyilvánuló dolgok. Közben ennek az álomnak a hatására megteltem reménnyel, várakozással és izgatottsággal, hogy az áttörés új szintje van előttünk, ahová mi, az Ő népe haladunk most. Ugyanakkor egyfajta "figyelmeztetés" érzete is maradt bennem.

"A szavaid teremtenek" - ez a három szó rengeteg ígéretet, izgatottságot és reménységet hordozott magában Isten népe számára, hogy meglátják az ígéreteik hirtelen történő beteljesülését és megnyilvánulását, de egy figyelmeztetést is hordozott, hogy LEGYÜNK ÓVATOSAK, MIT HIRDETÜNK KI. Ne félelemből, hanem bölcsességből és a mennyel összehangolt pozícióból, és abból, amit az Úr szól. Ne féljetek, csak legyetek tudatában annak, hogy mit mondtok. Mert az Úr most egy figyelmeztetést küld nektek az Ő szeretetteljes szívéből, ugyanis most egy nagyobb gyarapodásba és áldásba akar átvinni benneteket.

Mert most SOK MINDEN árad ki és vesz fordulatot, az Ő népének a kihirdetései által. Isten nagyszabású gyorsulással, erővel és gyarapodással munkálkodik most, de az ellenség is azt keresi, hogy hogyan használhatná Isten népének a kihirdetéseit, amelyek nincsenek összhangban Isten Igéjével és szívével. Romboljátok le az okoskodásokat, amelyek Isten ismerete és jósága ellen emelkedtek fel (2 Korinthus 10:5), és használjuk a nyelvünket arra, hogy azt mondjuk ki magunkra és másokra is, amit az Úr nekünk mond, és amit az Ő Igéje által mond. (Jakab 3)

Az Úr nagy ÁLDÁST és GYARAPODÁST áraszt ki. Nekünk az a dolgunk, hogy azt az áldást és gyarapodást mondjuk, amit az Ő szíve áraszt ki magából, és ne mondjunk átkokat, se magunkra, se másokra.

Útvonalak jönnek létre a kihirdetéseid által, amelyeknek a hatására régóta várt ígéretek nyilvánulnak meg "hirtelen" ebben az időszakban, amelyben az Úr felgyorsítja az időt.

Az Úr az Ő igéjének és akaratának a kihirdetésében rejlő erőről tanította a népét, amelyek egy olyan szférába viszik át őket, ahol "HIRTELEN DOLGOK" törnek elő mindenfelé. Az álmomban olyan volt, mintha az "idő" "eltűnt" volna. A terem egyszerűen át volt itatva a "HIRTELENSÉGGEL".

***************************

2015. június 22., hétfő

Prófécia, 2015. június 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 22.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Elfelejtetted, hogy Én az életed minden körülményét ismerem? Elfelejtetted, hogy tudok rólad; hogy nem vagyok messze tőled? Ugye tudod, hogy Én a te oldaladon állok? Ismerem azokat a kedvezőtlen állapotokat az életedben, amikkel most foglalkozol. Ismerem a bajaidat. Ismerem az erőtlenségeidet. Mindezekről tudok, neked csak egyet kell tenned -- át kell adnod ezeket Nekem. Hozd ide Nekem abszolút teljes hittel, hogy beavatkozhassak a helyzetedbe, és megnyilvánuljon az Én erőm az életedben. Ezért ma emeld fel a szemeidet! Hívd segítségül a nevemet! Az a vágyam, hogy teljes győzelemben élj mindenben, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Sokakhoz szólok, amikor azt mondom, hogy falakat vagy gátakat építettetek magatok köré, hogy megvédjétek magatokat, de ezekből korlátok is lettek. Mindaddig, amíg a kényelmes határaid között maradsz, nem fogod látni, hogyan lehetne növekedned, vagy tovább haladnod. Minden előrehaladási időszak kockázatos, de a jutalom megéri a kockázatvállalást. Bízz abban, hogy Én megvédelek téged, mondja az Úr. Ézsaiás 54:2 Szélesítsd ki sátorod helyét, és hajlékodnak kárpitjait terjesszék ki; ne tiltsd meg; nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet.

2015. június 21., vasárnap

A legfontosabb város Irakban - A világ fővárosa? (újraposztolva)

Chuck Missler

Szeretettel felhívom a figyelmeteket egy tavaly lefordított cikkre, ami eredetileg 2004-ben íródott. A szerző Chuck Missler, aki egy időben a Pentagonnal (az Amerikai Védelmi Minisztériummal) is kapcsolatban állt a munkája során. Sajátos, gyakorlatias szemszögből nézi, és kézzelfoghatóan értelmezi a Biblia próféciáit, jelen esetben a Babilon végidőkbeli rendeltetésére vonatkozókat. Chuck Missler tanítása alapján azt mondhatjuk, hogy nagyon érdekes események kibontakozása előtt állunk.

A cikk ide kattintva található: A legfontosabb város Irakban - A világ fővárosa?

2015. június 20., szombat

SORSFORDÍTÓ AJTÓK!!

SORSFORDÍTÓ AJTÓK!!

2015. JÚNIUS 20. / LANA VAWSER

Két világ készül összeütközni. A találkozási pont elérkezett. A menny találkozik a földdel, ami ÓRIÁSI sorsfordító ajtókat nyit meg. Készüljetek, hogy továbbléptek abba, AMIRE TEREMTVE LETTETEK!

**********************
http://lanavawser.com/2015/06/20/doors-of-destiny/

2015. június 19., péntek

Prófécia, 2015. június 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Figyelj oda a gondolatvilágodra és arra, amit teszel, és határozd el, hogy elválasztod egymástól a létfontosságú dolgokat és azokat, amik csak időpazarlást jelentenek. Ez segíteni fog meghatározni és pontosítani azt, hogy mit hiszel, és hogy ki vagy, hogy ezáltal még szorosabban összhangba kerülj az Én rád vonatkozó szándékaimmal, mondja az Úr. Maradj minden árnyékon kívül, és járj a világosságban.

Jeremiás 15:19 Azért ezt mondja az Úr: Ha megtérsz, akkor én is visszatérítelek, és előttem fogsz állni; és ha elválasztod a tökéletest a hitványtól, olyanná leszel, mint az én szájam. Ők térjenek meg tehozzád, de te ne térj hozzájuk!

2015. június 18., csütörtök

Prófécia, 2015. június 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 18.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Sokan közületek, Én népem, komoly próba idején mentetek keresztül. A tapasztalataitok és megpróbáltatásaitok remegő lábúvá és labilissá tettek benneteket. Most van az ideje annak, hogy Rám támaszkodjatok. Én vagyok a ti stabilitásotok és erősségetek helye. Gyertek! Bízzatok Bennem, hogy Én erőssé teszlek titeket, ahogy az életeteket ráépítitek a hit és igazság szilárd fundamentumára, mondja az Úr.

Zsoltárok 107:25-29 Szavára forgószél támadt, fölemelték őket a hullámok. Égig emelkedtek, majd a mélybe zuhantak, kétségbeestek a veszedelemben. Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen odalett. De az ÚRhoz kiáltottak nyomorúságukban, és kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok.

A SZÁRAZ TALAJ FELTÖRIK - AZ IGAZSÁGTALANSÁGOK MEGTÖRNEK!!!

A SZÁRAZ TALAJ FELTÖRIK - AZ IGAZSÁGTALANSÁGOK MEGTÖRNEK!!!

2015. JÚNIUS 18. / LANA VAWSER

Az Ő népe közül sokak életében láttam kemény, száraz talajt. Ezek olyan területek voltak, ahol az élet és az áttörés még nem fakadt fel. Semmi áttörés nem történt ezeken a területeken, és ez a száraz, kemény talaj NAGYON sok fájdalmat okozott Isten népének. Repedések voltak a talajban, amelyek messzire nyúltak, míg a szem ellátott, és az az érzés borított el, hogy ez a talaj már RÉGES RÉGÓTA ilyen állapotban van.

Ahogy közelebbről is megnéztem, megláttam azt a szót, hogy "IGAZSÁGTALANSÁG", és ez a hívők életének a száraz talajára volt ráírva. Ezeken a területeken az ellenség olyan körülményeket és támadásokat szervezett össze, amelyekkel súlyos IGAZSÁGTALANSÁGOK álltak elő Isten népe életében. A remény szinte teljesen kiszáradt Isten népének a szíveiben ezekkel a területekkel kapcsolatban, és azt lehetett érzékelni, hogy "ez már soha nem változik meg", "ez már csak így van". HIRTELEN megláttam egy ÓRIÁSI villámlást, ami a mennyből jött le, és belecsapott az "IGAZSÁGTALANSÁG" szóba. HIRTELEN azt láttam, hogy KETTÉVÁGTA ezt a szót. Teljesen széttört.

Akkor a kárpit jutott eszembe, ami kettészakadt Jézus halálakor (Máté 27:51), hogy mi teljes, akadálytalan, bizakodó, teljes bemenetelt nyerjünk Isten trónjához. Aztán azt éreztem, hogy az Úr azt mondja, hogy ezek az "IGAZSÁGTALANSÁGOK" megpróbálták hátráltatni Isten népét abban, hogy tovább tudjanak lépni a rejtekhely belsejébe, megpróbálták hátráltatni az Istenhez való bemenetelüket (Zsidókhoz írt levél 4:16) a csüggedés, a kétségbeesés és a reménytelenség által, ahol Isten népe megterhelődött, miközben folyamatosan igyekezett megközelíteni Isten trónját az áttörés érdekében.

HIRTELEN kettétört, HIRTELEN nyílt egy út ott, ahol látszólag nem volt út.

Amikor az igazságtalanság "szorítása" megszakadt a hívők életében, az EGÉSZ FÖLDJÜK lángra lobbant. Isten tüze leszállt erőben. FÉNYBE borította a földet az Ő Dicsősége. Ahogy ragyogva égett a tűz, azt láttam, hogy elkezdett mindenhol kirobbanni az élet. Zöld mezők, egymást követő dombok, vízesések. Ez teljesen lehetetlen, amikor tűz száll le valahová, hogy ott élet jöjjön létre és robbanjon ki, de VELE, az, ami teljesen lehetetlennek tűnik, lehetségessé vált. Azokon a területeken, ahol az igazságtalanság fogva tartott, a következő legnagyobb átéléseid területei lesznek Vele a rejtekhelyen.  Azon a területen, ahol az ellenség lopott tőled ezek által az igazságtalanságok által, felkenetést kapsz és kiküldetést, hogy másokat is szabaddá tegyél! Az Úr látta az életedben az igazságtalanság területeit. Látta, hogyan gyötört az ellenség, hogyan hozott rengeteg nyomást az életedbe, amivel már majdnem odajutottál, hogy feladod, és sokan már elérték a töréspontot.

Most a MENNYEI törésponthoz jutottatok el. Ahol az igazságtalanságnak ÓRIÁSI szorítása volt eddig az életeden a nehéz körülmények által, az ellenség FOLYAMATOS támadásai által a testedben, az elmédben és az életedben, ez most MEGTÖRIK. Az a terület, amivel kapcsolatban már majdnem feladtad, most fog ÉLETRE KELNI! Nem csak életre fog kelni Isten tüze és az Ő élete által, hanem teljes körű és teljes mértékű helyreállítás és kárpótlás is jön. Nincs egy olyan imádság sem, amit Isten Édesapád meg ne hallgatott volna, amit ezekért az igazságtalanságot szenvedő területekért mondtál az életedben, hanem kitartóvá és állhatatossá tettek téged menet közben. A tökéletes kijelölt időpont elérkezett! Igazságtalanságok megtörve!!!! MOST KELSZ ÉLETRE! Most van a FORDULAT KIJELÖLT IDŐPONTJA!

************************

2015. június 17., szerda

Prófécia, 2015. június 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 17.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

A szemeim átjárják a földet, hogy megtaláljam és megjutalmazzam azokat, akik hűségesek. Azokat keresem, akik megbízhatóak és akikre számítani lehet a királyságom megerősítésében -- akik stabilak és szilárdan állnak az igazságban, ingadozás nélkül. Igaz hívőket keresek, akik nem csak hallgatói, hanem megcselekvői az Én Igémnek, mondja az Úr. Ők egyek Velem. Zsoltárok 101:6 Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak; a tökéletesség útjában járó, az fog szolgálni engem.

ELJÖTT AZ IDŐ A HIRTELEN TÖRTÉNŐ FELSZÁLLÁSRA ÉS FORDULATRA!!

ELJÖTT AZ IDŐ A HIRTELEN TÖRTÉNŐ FELSZÁLLÁSRA ÉS FORDULATRA!!

2015 JÚNIUS 17. / LANA VAWSER

Ma reggel, ahogy a fiamat készítettem az iskolába, a telefonom sípolt egyet, azt jelezve, hogy sms-em érkezett. Azonnal odamentem a telefonomhoz, és megláttam, hogy a kijelzőn a pontos idő 7:47 volt. Magamban nevettem egyet, és dicsértem az Urat, mert ezt a számot az utóbbi időkben rengetegszer láttam, és az Úr sokszor szólt hozzám arról, hogy a személyes életemben is és testületileg is történni fog egy "felszállás" éppen most, ebben az időszakban.

Feloldottam a telefon kijelzőjét, hogy elolvassam az üzenetet, és a pontos idő pár másodpercen belül átváltott 7:49-re. Azonnal az a gondolat volt bennem, hogy milyen szokatlan, hogy az idő csak úgy "ugrott egyet". És ekkor éreztem, hogy az Úr szól.

Azt éreztem, hogy az Úr azt mondja, hogy eljött a "felszállás" ideje Krisztus testében, most kezdünk felemelkedni új helyekre, új magasságokba és új szférákba, amiket az Úr készített számunkra.

Habár olyan dolgok vesznek körül, amelyek látszólag "leszorítva tartanak" a "természetes világban", szellemben viszont, ahogy folyamatosan előretörünk, mostanra eljutottunk a felszállás pontjára, és elkezdünk magasabban szárnyalni, mint valaha. Ami a TERMÉSZETFELETTIBEN történik, az MEG FOG NYILVÁNULNI a természetesben. Szellemben elindult egy kiáradás, ami most készül elárasztani a természetes világot.

Lesz egy időgyorsulás, ami sokakkal megtörténik Isten népe közül, aminek során az összes olyan idő, amit a harcokkal és küszködéssel töltöttek, be lesz hozva egy természetfeletti időgyorsulás által. RENGETEG dolog fog megtörténni egy rövid idő alatt. Az Úr gyorsítani fog, egyik megnyilvánulás a másik megnyilvánulás után, és megint egy megnyilvánulás, amelyek mindenhová szét fogják kürtölni az Ő nevét és Dicsőségét. Amiken ti is és én is átmentünk az utóbbi időszak alatt, ami a harcról, a szülésről, az ellenállásról és az előretörésről szólt, nem volt hiábavaló, és az, hogy folyamatosan úgy döntöttünk, hogy "megállunk a helyünkön", nem lett észrevétlen az Úrnál.

Majd azt hallottam, hogy az Úr ezeket mondja: "Egy túláradó bőségű kegyelem és jóság van kiárasztva most, valamint a hűség megjutalmazása ebben az időszakban is történik. Az állandó engedelmesség, a Nekem való alávetettség, és a helytállás döntései most egy nagy gyümölcsözést hoz a népem számára. A hűséges sáfárság túláradó jutalmat nyer most."

"Az Én népem hirtelen FORDULATOT VESZ. Remegő térdű helyett erős és bátor lesz, a halogatott reménység helyett a remény rabjaivá válnak, a küszködés és az örömtelenség helyett virágzók és örömTELI emberek lesznek, a feladásra való készség helyett kockázatot vállalnak értem a Szent Szellem vezetésében, és kalandjaik lesznek. A népem hirtelen jövő helyreállítása történik most. Nem lesznek többé a csatában kifáradt szentek, hanem BÁTOR harcosok, akik felkelnek, mint az Én hadseregem. A testek és a lelkek HELYREÁLLÍTÁST nyernek!!"

"Amint az ÉN népem "felszáll", HIRTELEN jövő, felgyorsult VÁLTOZÁSSAL találkoznak. Változás van a szellemi levegőben, és egy nap alatt teljesen megfordulnak a dolgok. Az "A" pontból a "B" pontba, egy szempillantás alatt. Én most azt cselekszem, amit csak Én tudok megcselekedni."

"Az Én népem hamarosan HANGOSAN dicsérni fog Engem, amint az egymást erősítő nyomások most már FORDULATOT VESZNEK, és az Én kegyelmem, ellátásom és jóságom BŐVÖLKÖDIK."

"Most emelkedtek fel a "talajról", Én népem, a "felszállás" folyamata elindult, és Én nagyon is bemutatom az Én jóságomat és dicsőségemet."

***********************

2015. június 16., kedd

Prófécia, 2015. június 16.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 16.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Vannak dolgok az életedben, amiket helyre kell hozni, vagy korrigálni kell -- olyan dolgok, amik egyszerűen nem jól működnek. Most egy jó alkalom van arra, hogy ezekkel a problémákkal foglalkozz. Ha nem tudod pontosan, mit tegyél, vagy hogyan tedd, akkor hadd mutassam meg neked Én, mondja az Úr. Ha hagyod, akkor Én átveszem a vezetést, meghatározom az útirányt, és elrendelem a lépéseidet. Zsoltárok 37:23 Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és gyönyörködik útjaiban.

2015. június 15., hétfő

Prófécia, 2015. június 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Kedvesem, azt akarom, hogy vedd fel azt a szokást, hogy jót cselekszel. Szeretném, ha kifejeznéd valaki felé a jóságodat és a kedvességedet. Tedd meg tudatosan a szívedből, akár egy kedves szó, akár egy kedves cselekedet lesz az. Tedd meg gyakran, hogy a természeted részévé váljon, mondja az Úr. Zsoltárok 37:3 Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; így e földön laksz és biztonságban élsz.

2015. június 12., péntek

Prófécia, 2015. június 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Találd meg magadat Bennem, azáltal, hogy azonosulsz az Én jellememmel és természetemmel, és magadhoz öleled az Én Igém igazságát. Legyél eggyé Velem, és tedd a királyságomat kiemelt fontosságúvá, hogy minden téren bővölködhess. Amikor abban találod meg az identitásodat, amit csinálsz, és amid ezen a világon van, akkor megosztottá válik a hűséged. Nem szolgálhatsz két úrnak. Válassz ma, hogy kinek fogsz szolgálni, mondja az Úr.

Máté 6:24 "Senki sem lehet két úr rabszolgája, mert vagy gyűlölni fogja az egyiket és szeretni a másikat, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti majd. Nem szolgálhattok egyszerre Istennek és a mammonnak!"

2015. június 11., csütörtök

Részletek a dicsőítő tréningről - még lehet jelentkezni!

A Miskolci Apostoli Gyülekezet szervezésében lesz egy dicsőítő tréning június 30. és július 4. között. Nem csak az Apostoli egyház tagjainak a jelentkezését fogadjuk, hanem másokét is, akik ezen a téren szeretnének fejlődni, szellemileg gazdagodni. Még van hely, és a jelentkezési lehetőség június 25-ig meg lett hosszabbítva.

A "Dávid Sátora" Országos Dicsőítő Tréning szervezői és dicsőítő-előadói: Demeter József, Pék Dávid és én (Országh György). A tréning vendégelőadója Prazsák László, aki a két beszélgetéssel egybekötött előadásán kívül dicsőítésvezetéssel is fog szolgálni.

A részvételi díjas tréning öt nap folyamatos elfoglaltságot jelent, ahol együtt tudsz elmélyülni a többi résztvevővel a dicsőítés mint szolgálat és mint személyes imádó életforma világában, Isten Igéje, az imádat légköre és mások tapasztalatai segítségével. Közös étkezések, kirándulás, kötetlen hangszeres és énekgyakorlás, valamint minden nap többszöri közös dicsőítés és imádat lehetősége vár rátok - amellett, hogy megerősödhettek az elhívásotokban, továbbléphettek benne, illetve a személyes imádó életformátokban fejlődhettek tovább.

A záró napon, szombaton 14.00 órától lesz egy nyitott záró rendezvény, amelyen szintén közöttünk szolgál Prazsák Laci is. A záró dicsőítő alkalomra ingyenes a belépés, és minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk! Szóljatok keresztény ismerőseiteknek, akik szívesen részt vesznek egy ilyen dicsőítő alkalmon!

A teljes tréningen való részvételhez a jelentkezési űrlap ide kattintva érhető el.

A részletes program:


Prófécia, 2015. június 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 11.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Fontos, hogy ápold a békességet a személyes környezetedben, még akkor is, amikor a káosz elhatalmasodik és körülvesz téged. Védd meg magad azzal, hogy megszilárdítod a belső rendet, és kerülöd a kaotikus összecsapásokat, amennyire csak lehet. Tedd meg, ami tőled telik, hogy nyugodt maradj a vihar közepette. Bízz Bennem, hogy Én megvédelek téged.

2 Mózes 15:13 Kegyelmeddel vezérled Te megváltott népedet, hatalmaddal viszed be Te szent lakóhelyedre.

NEM MARADTÁL KI, MOST MÉSZ BE A "NAGYOBB DOLGOK" TENGERÉBE...

NEM MARADTÁL KI, MOST MÉSZ BE A "NAGYOBB DOLGOK" TENGERÉBE...

2015. JÚNIUS 11. / LANA VAWSER

Ma reggel volt egy teher a szívemen, és azt érzékeltem, hogy Krisztus testében sokan küszködnek azzal az érzéssel, hogy ők "kimaradtak".

Sokakat hallottam, ahogy az Úrhoz kiáltottak: "Velem mi lesz?", és láttam, ahogy sokan siránkoznak a múltjuk miatt, az áttörések hiánya miatt az életükben, akár a múltban, akár a mostani időszakban. Egy frusztrációt és egy szomorúságot éreztem sokak szívében az Ő népe közül, mivel azt érezték, hogy ők "kimaradtak", hogy "az idejük el lett vesztegetve" emiatt, vagy amiatt, és úgy tűnik, mintha az áttörés körülöttük mindenhol megtörténne másokkal, de ők "kimaradtak".

Azt éreztem, hogy az Úr azt mondja, hogy Ő most kipótolja az elvesztegetett időt. Most pótolja ki azt az időt, amit elvesztettek, és amit elvettek tőlük a hátráltató körülmények, az ellenség, a megfelelő igazodás hiánya, néhány rossz döntés, és néhány másoktól kapott korlátozás.

Ahogy Isten népe felveszi a pozícióját, és engedelmességben él, az Úr kárpótolja az "elvesztegetett időt". Ahová sokan most készülnek belépni, az dicsőségesebb annál, amiről azt gondolták eredetileg, hogy kimaradtak belőle, vagy hogy most le vannak maradva róla.

Úgy éreztem, hogy az Úr az mondja, "Nem maradtál ki, most mész be a nagyobb dolgok tengerébe." Azonnal megláttam egy képet, amin sokan Isten népe közül éppen úsztak, és MÉLYTENGERI BÚVÁR felszerelés volt rajtuk. Az Úr nem csak abba a mély tengerbe visz be, ahol bensőséges kapcsolatotok van Vele, és ahol látjátok Őt, hanem a LEHETŐSÉG MÉLY TENGERÉBE is. Amit Ő készül most megnyitni előtted, sokkal NAGYOBB és NAGYSZERŰBB annál, amiről az gondolod, hogy kimaradtál belőle, vagy most vagy lemaradva róla. A kulcs az, hogy maradj engedelmességben, a gyökereid továbbra is hatoljanak mélyre Őbenne... a lehetőség óceánja vár.

Majd azt láttam, hogy ezek a szavak, hogy "MÉLYTENGERI BÚVÁROK" átváltoznak "MÉLYEN LÁTÓ ÉLETEK"-re, és éreztem, hogy az Úr olyan mély tisztánlátást és belátást ad Isten népének, hogy belelássanak a Szellembe, amilyet azelőtt még soha nem tapasztaltak. Hogy olyan életet éljenek, amelyben MÉLYEN belelátnak Isten szívébe és a természetfölöttibe. Egy fordulat ment végbe.

Egy prófétai meglátást is kaptak Isten emberei, ahogy előretörtek, és Vele együtt "mélytengeri búvárkodást" végeztek, hogy "mélyen LÁTÓ búvárként" belelássanak más hívők életébe, és olyan emberek életébe, akik még nem ismerik Őt. Felfokozódott az ismeret beszéde, ami áttörést hoz, mennyei atmoszféraváltásokat, üdvösségeket és gyógyulásokat, ahogy a MÉLYEN LEVŐ ARANY elő van hívva az emberek életében. Itt az idő, hogy beússzatok a prófétikus dolgoknak és az ismeret beszédeinek a mélyebb szféráinak a mélységébe, amelyek FEL FOGNAK NYÍLNI!

Ne nézzetek vissza a múltra, rázzátok le, rázzátok le a kárhoztatást és a csalódottságot, ez egy új nap, és ahogy engedelmességben éltek, lesz egy kijelölt időpontja az áttörésnek, és átléptek a nagyobb dolgokba.

Minden rendben lesz! Minden jól fog alakulni! Ő MINDENT a javatokra munkál. Nem felejtett el benneteket. Törjetek előre, most a MÉLYRE fogtok menni.

MÉLYEBBRE A "NAGYOBB DOLGOK" TENGERÉBEN!!!

************************

2015. június 10., szerda

Prófécia, 2015. június 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 10.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Egy látomásban angyalokat láttam állni egy föld feletti kapu mindkét oldalán. Megfújták a kürtjeiket, és hallottam az Urat, ahogy ezt mondta: "Gyere, és lépj be ide. Ne élj földlakóként; élj királyság-lakóként a földön. Hívlak téged, hogy a Szellemem erejében élj, hogy így képviselni tudj Engem és az Én királyságomat."

Kolossé 3:1-2 Ha tehát föltámadtatok Krisztussal, azt keressétek, ami odafönn van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Ami odafönn van, arra irányuljon figyelmetek, ne a földiekre.

2015. június 9., kedd

Prófécia, 2015. június 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 9.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Arra van szükséged, hogy időt fordíts a felüdülésedre. Jót tenne neked, ha időnként pihennél és ellazulnál, viszont a helyreállásod abból fakad, hogy engem keresel, és a jelenlétemben vagy. Tudatosan jöjj Hozzám szellemben, és részesülj mindenben, amire szükséged van, mondja az Úr. Ne késlekedj!

Apostolok cselekedetei 3:19 "Térjetek hát más felismerésre, és forduljatok meg, hogy vétkeiteket kitörölhesse, hogy az Úrnak orcájától eljöhessenek a felüdülés időszakai"

2015. június 8., hétfő

Prófécia, 2015. június 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 8.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Ma egy friss indulás napja van -- egy új kezdet. Azoknak, akik meghallották a szavamat, és meghallották, hogy mire vágyom; azoknak, akiknek van füle a hallásra, és szeme a látásra, azt mondom, hogy Én tovább viszlek benneteket a királyságom birodalmában, beljebb, mint valaha. Ahogy fellelkesít benneteket az, amit megláttok és megismertek, az arra fog késztetni, hogy a Mindenható Isten királyságában éljetek és virágozzatok. Azt mondom nektek ma, hogy kezdjetek újat! Kezdjétek abban az erőben és hatalomban, amit Én adok. Váljatok eggyé Velem, és járjatok Velem, és az életetek vadonatúj értelmet nyer, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Hadd legyen az Enyém a szíved, mondja az Úr. Nem csak egy darabot kérek a szívedből. A teljes szívedet kérem. Tudod, mi a különbség aközött, amikor szeretsz valakit, és aközött, amikor teljes szívből szeretsz valakit. Azt akarom, hogy teljes szívedből szeress Engem -- ne tarts vissza semmit. Azt akarom, hogy teljesen add magad Nekem. Nem fogod megbánni, ha úgy döntesz, hogy megteszed. Márk 12:30 Szeresd azért az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első parancsolat.

2015. június 7., vasárnap

ÁLLJATOK MEG SZILÁRDAN!!!

ÁLLJATOK MEG SZILÁRDAN!!!

2015. JÚNIUS 7. / LANA VAWSER

A szilárd kiállás a félelemmel szemben óriási áttöréseket hoz most. Amikor már nem az ural titeket, hogy "mi van ha", hanem az Ő Igéje, ami ÓRIÁSI hatásokat gyakorol arra a területre, amit eddig a félelem uralt.

Most egy HATHATÓS ígéret van a kezetekben, és az Ő Igéje hirtelen meg fog nyilvánulni konkrétan azon a területen, ahol eddig visszatartott benneteket a félelem.

HIRDESSÉTEK KI! Hamarosan BEBIZONYUL az Ő hűsége, amint a Tőle jövő mennyei legjobb MEGNYILVÁNUL, és a félelem végül letartóztatásra kerül. Az erődítmények és a félelem uralma most semmisülnek meg.

Ó milyen dicsőséges az az új föld, ami most már rátok vár! Menjetek be!

***********************

2015. június 6., szombat

ÉNEKELVE JUSSATOK EL A GYŐZELEMRE!!!

ÉNEKELVE JUSSATOK EL A GYŐZELEMRE!!!

2015. JÚNIUS 6. / LANA VAWSERMúlt éjjel volt egy álmom, amelyben az Úr azt mutatta, hogy "énekeljem" azokat az ígéreteket, amiket Ő mondott az életemre, és mások életére. Ahogy az indíttatást éreztem, elkezdtem mondani az Úrnak: "De Uram, én nem tudok énekelni, nincs jó hangom."

Ismét éreztem az Úr vezetését, hogy "ÉNEKELJEK HANGOSAN", és ahogy elkezdtem énekelni a saját életemre és mások életére, MEGLEPŐDTEM, milyen gyönyörű hang jött ki a számon éneklés közben.

Ahogy énekeltem, a hangom gyönyörű volt, mégis telve volt hatalommal és bizakodással Őiránta, és aziránt, amit mondott. HATALMAS változások indultak meg, ahogy énekeltem, és akkor felébredtem.

Úgy éreztem ma, hogy azt mondja az Úr: "ÉNEKELVE jussatok el a GYŐZELEMRE!" A rejtekhelyeiteken, az összejöveteleiteken, vagy bárhol, ahol az Úr arra indít, ÉNEKELJETEK! Ne nézzetek a képtelenségetekre,, és a hiányosságaitokra, hanem tudjátok meg, hogy miközben énekeltek, egy új mennyei hang lesz felszabadítva a szátokon át.

Azok a mennyei hangok, amiket Isten embereinek a szájából láttam felszabadítani, HATALMAS mennyei letöltéseket hoztak. lehet, hogy nem tudsz a megfelelő szólamban énekelni, vagy nem tudod tartani a hangot, de az Úr HATALMAS spontán prófétai üzeneteket szabadít fel most, miközben az Ő emberei ÉNEKELNEK, ÉNEKELNEK, ÉNEKELNEK.

Ahogy ezek a prófétai üzenetek elhangoznak, azáltal, hogy eléneklik, amit Ő mond, vagy mondott, és az Ő igéjét, hirtelen fordulatok következtek be. A győzelem megnyilvánult, miközben az Isten szívéből áramló rhéma igéket hittel kihirdette az Ő népe, ami nagyobb szabadságra és győzelemre szabadította fel őket.

ÚTMUTATÁS ÉS ÚJ AJÁNDÉKOK MAGVAI KEZDENEK KIVIRÁGOZNI

Ahogy Isten emberei közül sokan ott ültek Vele a rejtekhelyen, és Tőle kérdezték, hogy mi van a szívében, és kiénekelték, amit mondott, azt láttam, hogy "meglepetések" tárulnak fel számukra, ahogy az Úr új ötleteket, új gondolkodásmódokat, új útmutatásokat és új ajándékokat hozott a felszínre.

Sokan csak kerestétek és kerestétek a válaszokat Istennél, és hirtelen azt láttam, hogy "válaszok" szabadultak fel a prófétai letöltések által, miközben Isten népe hangosan énekelt.

EGY ÚJ HANG MAGASABB HELYRE ÁLLÍTJA A LÁBAIDAT, ÉS ÖRÖMBOMBÁK ROBBANNAK FEL

Miközben ez az éneklés folyt, egy vonzás indult el Isten embereiben, ami új szférákba vitte őket, és és olyan helyre, ahol új módokon tudják hallani az Úr beszédét. A vele való "partneri együttműködés" új formájába léptek be. Oda, ahogy a lábuk megáll a kijelentés magasabb helyein, és ahol Őt lehet látni, ahogy szellemben cselekszik és szól. Az imádat új szféráiba léptek be, és a hódolat kifejezésének új módjai nyíltak fel.

Szintén sokakat láttam Isten emberei közül, akik, miközben "hangosan énekeltek", szellemben magasabb fokozatra kerültek át. A lábuk a "helyreállítás" magasabb helyére állt. Azokon a területeken, ahol az ellenség lopott és pusztított, fordulatok történtek szellemben, aminek az eredménye az lett, hogy a helyreállítás új és meglepő módokon nyilvánult meg, de dicsőséges mennyei bőséggel. Egy nagy mennyei átruházás történt Isten embereinek a szívében és életében, ahogy elénekelték, amiket Ő mondott, aminek következtében az aktiválódott hitükkel lehívták azokat a dolgokat, amik már az övék Jézus miatt.

ÖRÖMTELI fordulatok történnek, ahogy Isten emberei eléneklik, amit Ő mond. Örömbombákat láttam kiküldve a mennyből, ahogy az Úr GYÖNYÖRKÖDÖTT az Ő embereinek a szívét elárasztó énekekben.

Arra akarlak bátorítani ma benneteket, akár énekesek vagytok, akár nem, akár tudjátok tartani a hangot, akár megfelelő szólamban énekeltek, akár nem, hogy menjetek a rejtekhelyetekre, és kérdezzétek meg az Úrtól, hogy mit mond Ő most, kérdezzétek meg az Úrtól, hogy Ő most mit mond, vegyétek elő a prófétai kijelentéseiteket és a Tőle kapott ígéreteiteket az Ő Igéjéből, és ÉNEKELJÉTEK EL HANGOSAN! Még ha butának érzed magad, akkor is ÉNEKELD EL, mert egy mennyei fordulat történik most, ahogy Isten népe ÉNEKEL. Énekelve fogtok eljutni a gőzelemre. Nem csak akkor történnek isteni fordulatok, amikor a saját életetekre énekeltek, hanem ha az Úr úgy vezet, hogy mások életére is énekeljetek, akkor kövessétek a vezetését, mert Ő képessé tesz és felhatalmaz téged, és egy dicsőséges, új mennyei hang fog felszabadulni általatok.

Gyertek, énekeljünk, Isten népe!

***************************

2015. június 5., péntek

Prófécia, 2015. június 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 5.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Egy újabb figyelemelterelő időszakba kerülsz be most. Ne csapd be magad azzal, hogy azt hiszed, jót tesznek neked a figyelemelterelések. Továbbra is koncentrálj, és maradj az útvonalon. Használj ki minden lehetőséget arra, hogy a Szellemem vezetésében legyél, és összeköttetésben maradj Velem. Ez az, ami valójában jót tesz neked, ideiglenes szempontból is és az örökkévalóság szempontjából is, mondja az Úr. Az, hogy ott hagyod a napi rutint, hogy elmenj üdülni, nem jelentheti azt, hogy Tőlem is elmész üdülni.

Efézus 2:4-7 De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt - kegyelemből van üdvösségetek! - és vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő korszakokban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban.

2015. június 4., csütörtök

Prófécia, 2015. június 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 4.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

A nehéz megpróbáltatások közepette is legyél nyugodt afelől, hogy Én vagyok a te biztos segítséged, mondja az Úr.  Megadom neked az áttöréshez szükséges bölcsességet minden fronton.  Emellett instrukciókat és útmutatást is adok neked.  Ne legyél hajlandó megengedni, hogy a kudarctól való félelem aláaknázza a potenciális győzelmedet.  Legyél erős!

Zsoltárok 46:1  Isten a menedékünk, és minden erőnk forrása! Ő mindig biztos segítség a bajban!

A MENNYEI FONÓMESTER!!!

A MENNYEI FONÓMESTER!!!

2015. JÚNIUS 4. / LANA VAWSER

Ma azt éreztem, hogy ezt mondja az Úr: "A Mennyei összefonódás új helyekre vezető hidakat épít." A DICSŐSÉGES helyek MÁR VÁRNAK RÁTOK!!!!

Hirtelen megláttam az Úr kezének a csodálatos munkáját, ahogy a leggyönyörűbb, színes mennyei fonalakból készített összefonódásokat az Ő emberei között. Ahogy ez az összefonás történt közöttük, ez hidakat hozott létre Isten emberei számára, hogy olyan helyekre jussanak el, ahol még soha nem jártak. Egy mennyei hálózatépítés folyik éppen most Krisztus testében, egy mélyebb szinten. Az Úr természetfeletti módon kapcsolja össze az Ő népét, amely által szellemben hidakat épít új helyekre, ismeretlen vizekre.

Aztán ezeket a szavakat hallottam: "Engedjétek ki magatokból, amit tőlem kaptatok, mert ti lehettek azok, akik valaki másnak az áttörését felszabadítjátok, és akkor MÉG TÖBB ADATIK NEKTEK."

NE becsüljétek alá azt, amit az Úr helyezett a kezetekbe, azt a kegyelmi lehetőséget, amit tőle kaptatok, és az ajándékokat az életetekben. Mert egy mennyei hálózatépítés történik most mély szinten, ami ÚJ szinteken nyitja meg most az áttörést, az új lehetőségeket és az új szférákat.

Fontos, hogy ebben az időszakban odafigyeljünk az Úr hangjára, ebben az új hálózatépítési szférában. Láttam, ahogy az Úr egyensúlyt hozott a kapcsolatokba, és egy váltás történt a "kifelé fókuszálásra" az Ő embereinek a szívében. Hogy folyamatosan nyitva legyenek a szemeik arra, hogy "szeresd azt, aki ott van előtted." 

Erőteljes átélések történnek az Úrral éppen most, amelyek során az Úr a saját szívét adja át az Ő embereinek, hogy mélységesebben szeressék egymást. Ezáltal a most folyó hálózatépítés által nagy változás köszönt be hirtelen az Ő népének az életébe, ami egy ÚJ FEJEZETET nyit számukra. Különösen nagyszerű kapcsolatok, hálózatépítési lehetőségek, kegyelmi ajtók, új lehetőségek és magasabb szférák nyílnak meg számotokra, egyszerűen azáltal, hogy azt csináljátok, amire Ő teremtett benneteket, és azokat az ajándékokat használjátok, amiket elhelyezett a személyes életetekben.

AZ AJÁNDÉKOD UTAT NYIT NEKED

Ezeket a szavakat hallottam: "Az ajándékod utat nyit neked". Csináld folyamatosan azt, amire teremtve lettél, és forgolódj azokban az ajándékokban, amiket Ő adott neked. Ne engedd, hogy az összehasonlítás ellopja a következő ilyen mozzanatot az életedben. A kegyelem és a lehetőségek hatalmas ajtói nyílnak meg Isten emberei előtt ebben az időszakban, ahogy jól sáfárkodnak azokkal az ajándékokkal, amiket az Úr adott nekik. Sokan készültök belépni új hálózatépítő körökbe, kegyelmi körökbe, új földekre és területekre, ahol befolyást gyakorolhattok, amelyeket csak az Úr tudott összehozni, és ÁLTALATOK fog megtörténni egy ERŐTELJES kiáradása az Ő szeretetének és erejének, ami kinyilvánítja az Ő szépségét és természetét. A TI ajándékaitok által.

Az Ő Szelleme által erővel ruházott fel titeket ahhoz, hogy kiárasszátok az Ő szeretetét, és nyilvánvalóvá tegyétek az Ő csodálatos természetét. Változás jön, ami egy új fejezetbe visz át titeket. A világ vár az Ő általatok történő kinyilatkoztatására, és a ti ajándékaitok csodálatos kifejezésformáira. Szellemben egy kritikus fordulópont jött el, amely által azok az ajándékok, amelyekkel jól sáfárkodtak, HATALMAS változás és kegyelem ajtóit nyitják meg, különösen az isteni kapcsolatok és hálózatok által, hogy Isten szíve ERŐBEN nyilvánuljon meg általatok.

Sokan fogjátok azt látni, hogy az ajándékaitok nagy kegyelemmel és befolyással bíró emberek elé visznek benneteket ebben az időszakban, hogy az Ő szíve legyen bemutatva nekik, a ti ajándékaitok által.

"Láttál férfit, aki ügyes az ő munkájában? Királyok elé kell állnia" - Példabeszédek 22:29 (Kecskeméthy ford.)

Itt az ideje, hogy elfoglald a SAJÁT helyedet!!!!!! Egy hívó szó hangzik a mennyből: "FOGLALD EL A HELYEDET!"

Ne engedd, hogy a kétely, a félelem és az összehasonlítás ellopják a te "fordulópontodat"!

Legyél hűséges abban, aminek a megcselekvésére Ő hív téged, és TÖBB fog megnyílni számodra, mint amit képzeltél.

Ő hűséges, te pedig azon az ajtón fogsz átmenni, amelynek a felirata az Efézus 3:20:

"A bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni."

***********************

2015. június 3., szerda

Prófécia, 2015. június 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 3.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Ne állj meg; ne veszítsd el az előrevivő lendületedet.  Fontos, hogy megállás nélkül haladj, mert nem tudlak irányítani, ha leülsz, és nem vagy hajlandó megtenni a következő lépést.  Az életednek célja van, úgyhogy ne vedd be a hazugságokat, amik kárhoztatást hoznak magukkal. Higgy Bennem, és abban, hogy képes és készséges vagyok arra, hogy megnyissam előtted az ígéretek földjét, mondja az Úr.  Készülj a haladásra!

Jeremiás 7:24 "De nem hallgattak és nem nyújtották fülüket, és jártak gonosz szívük tanácsaiban, makacsságában; és hátra jutottak és nem előre."

2015. június 2., kedd

Prófécia, 2015. június 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 2.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Figyelj oda, hogy semmiképp se forduljon el a hited másfelé, és hogy egyedül csak Bennem bízz, ne az emberekben vagy a körülményekben. A hit imáit az Én akaratom szerint válaszolom meg, mondja az Úr.  A körülmények mindig változni fognak.  Az emberek csalódást fognak okozni neked.  De Én örökké ugyanaz vagyok, és az Én Igém az igazság, és az megbízható.

Jakab 4:3 kértek és nem kaptok, mert rosszul kértek, hogy élvezetvágyaitokra költsétek.

2015. június 1., hétfő

KREATIVITÁS, ÁTÉLÉSEK, PRODUKTIVITÁS ÉS HATÉKONYSÁG

KREATIVITÁS, ÁTÉLÉSEK, PRODUKTIVITÁS ÉS HATÉKONYSÁG

2015. MÁJUS 29. / LANA VAWSER

Ebben az évben azt érzem, hogy az Úr sokszor emeli ki a kreativitást, valamint azt, hogy az Ő kreativitásának a kifejeződése egyre erősödik Krisztus testében. Ma reggel úgy éreztem, az Úr arra emlékeztet, hogy az Ő szíve vágya az, hogy nagyobb kreativitást árasszon ki Krisztus testében.

Úgy éreztem, az Úr azt mondja, hogy arra kéri a népét személyenként és testületi szinten is, hogy "adjanak teret" a kreativitásnak, hogy kiáradhasson általuk. Azt éreztem, azt mondja az Úr, hogy sokan nem hiszik, hogy ők kreatívak, valamint hogy emlékeztetni akarja a népét, hogy Ő kreatív Isten, és bennünk az Ő Szelleme él, tehát kreativitás van bennünk. Rengeteg kreativitás lett ellopva egy-egy személytől, valamint Krisztus testétől, az összehasonlítások által. Azt akarja az Úr, hogy a népe megtudja, hogy az általunk egyénenként kiárasztott kreativitás nem arra való, hogy össze legyen hasonlítva másokéval. Ez a MI Őiránta való szeretetünk kifejeződése (Kolossé 3:23), és annak a kifejeződése, akinek teremtett bennünket. Mindegyikünknél van egy-egy "kreatív" puzzle-darabka, amelyeket, ha kiöntünk és összekapcsolunk testületileg, az nem csak az Ő jóságát és szeretetét fogja bemutatni, hanem annak is az egyedi kifejeződése lesz, hogy kinek teremtett TITEKET, és az Ő kreatív dicsőítése lesz, olyan, amit csak TE tudsz Neki adni. Az egész életed egy Neki szóló dicsőítés!

Úgy éreztem, hogy az ellenség sokak életében eltékozolta a kreativitást az összehasonlítások, a bizonytalanság által, és azokkal a hazugságokkal, hogy nem vagyunk kreatívak. Ebben az időszakban az Úr felszabadítja és felfokozza a kreativitást, és ezzel ÉLETRE KELTI A NÉPÉT! NE HAGYJÁTOK, hogy a félelem ketrecbe zárja a kreativitásotokat a dicsőítés és az élet bármely területén, az Úr rá akar lehelni a kreatív kifejezésformáitokra. Hallottam, ahogy ezt mondja az Úr: "ÉBREDJETEK, TI KREATÍVAK!", és kreativitás kezdett ébredezni az Ő népe szívében.

Ahogy Isten népe előretör, Őt kérve, hogy nyisson fel nagyobb kreatív ajtókat, azt láttam, hogy az Istennel való MÉLY átélésekbe lettek bevezetve. A zene által, a festészet által, a főzés által, az alkotás által, az írás által, az álmok látása által, minden területen, ahol "teret adnak", hogy áradhasson a kreativitás, PORTÁLOKAT alkottak a Vele való MÉLY átélésekhez. Mély gyógyulások folyamata valósult meg a fizikai testekben és a szívekben, ezek által a kreatív kifejezésformák által, amelyek a VELE való mély átélésekhez vezettek. LELKEK gyógyultak meg MÉLY szinteken, ahogy a FELGYÜLEMLETT érzelmek kiszabadultak ezek által a szép és kreatív kifejezésformák által, anélkül, hogy egyáltalán észrevette volna ezt az Ő népe. Egy isteni csere folyamata ment végbe, a hamu helyett ékességet kaptak. MÉLY küszködések szakadtak meg, kigyógyultak a mély bizonytalanságból az identitásuk terén, régóta fennálló egészségügyi problémákból GYÓGYULTAK MEG, ahogy az Ő népe szívének az önkifejezése élt át egy találkozást Isten szívével, a kreativitás által.

PRODUKTIVITÁS, RUGALMASSÁG, HATÉKONYSÁG

Ahogy Isten népe teret adott a kreativitás feltárulásának és áradásának, ezeket a szavakat hallottam: "produktivitás, rugalmasság, hatékonyság".

Azt láttam, hogy Isten népe egy olyan életmódot alakított ki, amellyel "teret adtak" a kreativitásnak az Ő imádatában, és felszabadították a mennyei produktivitást az emberek életében.

SOKKAL több szabadult fel, mint amennyi beléjük került. Egy olyan kenet és kegyelem áradt a kreativitás helyeiről, ami hatást gyakorolt az életük MINDEN területére. Megnövelte a kapacitást, és ennek az lett a következménye, hogy kirobbanó mennyei gyümölcstermés történt rengeteg területen, ahogy Isten népe a kreativitásuk kifejezésformáiba vetett (invesztált). Csodálatos dolgok készültek megnyílni és felfakadni, minimális időbefektetéssel és erőfeszítéssel, mert Ő MAGA LEHEL RÁ EZEKRE (Zakariás 4:6)

Azt láttam, hogy az emberek nagyobb rugalmassággal mozgolódtak. Ahogy még többet invesztáltak ezekbe a "kreatív terekbe" az életükben, mély megnyugvás jelent meg az elméjükben, a testükben és a lelkükben, ami Isten népét erősebb emberekké tette, és még inkább képessé tette őket arra, hogy rugalmasabbak és könnyedebbek legyenek, ahogy Vele együtt mennek át a viharokon és a megpróbáltatásokon. Letörtek a félelmek, amik arra irányultak, hogy kockázatot vállaljanak Őérte. Akkor észrevettem, miközben ezt néztem, hogy a "kreatív terek" által azt cselekedte Isten egyéni és testületi szinteken, hogy eltávolította a szívekből azokat a dolgokat, amelyek gátolták a MÉLY BIZALMAT Isten gyermekeinek az életében. A mély bizalom helyreállítása történt. Azok a területek, amelyeken Isten népe közül sokan úgy érezték, hogy "kificamodtak" a megpróbáltatások, betegségek, csalódások és viharok miatt, most VISSZAUGROTTAK az eredeti, ISTENTŐL RENDELT identitás és forma helyére.

Isten RENGETEG dolgot cselekszik, egyéni és testületi szinteken, azáltal, ahogy az Ő népe "teret ad a kreativitásnak". Nem csak felébreszti és felnyitja a kreativitást, hanem egy ÓRIÁSI növekedés és kenet árad ki a kreatív kifejezésformákra, amelyekre Ő rálehel, és ez olyan AJTÓKAT NYIT MEG, amiket csak Ő tud megnyitni (Ézsaiás 22:22), és ezek elhozzák azt a mély gyógyulást, helyreállítást és "visszaugrást", amiért sokan kiáltottak már.

Ebben a KREATÍV FOLYAMATBAN, amelybe Ő bevezeti és amelyen végigvezeti a népét, Isten gyermekei az eddigieknél is nagyobb mértékben felébrednek és ÉLETRE KELNEK. Azzá válnak ezáltal, akinek alkotva lettek, és pozícionálva lesznek arra, hogy készek legyenek a következő nagy lehetőségre és nyitott ajtóra, amit Ő készített nekik.

Ahogy testületileg összekapcsolódunk mindannyian a saját "kreatív kifejezésformánk puzzle darabkáinkkal", felemelkedünk arra a helyre, amit Isten szánt nekünk... hogy az egész bolygó LEGKREATÍVABB NÉPE legyünk. Hogy világvezetők legyünk a kreativitásban, amely által BEMUTATJUK a mi CSODÁLATOS ISTENÜNK JÓSÁGÁT és SZÉPSÉGÉT.

Ébredjetek, kreatív emberek! A teljessé válásotok folyamata megy most végbe, és beléptek a mennyei kreativitás mélyebb szféráiba, hogy kiárasszátok a földön!

****************

Prófécia, 2015. június 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. június 1.

A TROMBITA, BILL BURNS

Hozd rendbe a dolgokat, a Velem való kapcsolatodra nézve, mondja az Úr, és arra nézve, hogy engedd a Szellememet benned élni és lakni. Állítsd vissza a kapcsolatodat a kerékvágásba - az útvonalra. Legyél eggyé Velem! Járj Velem! Beszélj Velem, és tedd meg azokat a dolgokat, amikre biztattalak, hogy Én is megtehessem azokat, amiket mondtam, hogy meg fogom tenni érted. Mert most van az az időszak, amikor valóban megmutatom neked az utat annak a földnek az ígéretébe, amit elkészítettem neked. Tedd meg! Ma!

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS

Változások történnek a Szellem szférájában, és lehet, hogy zavartnak érzed magad, vagy nem érzed úgy, hogy kapcsolatban lennél, vagy akár elveszettnek is érzed magad. Használd ezt az időt arra, hogy keress Engem a bölcsességért és az útmutatásért. Ne hozz jelentős döntéseket mindaddig, amíg nem látsz tisztán, és nem csillapodsz le még jobban. Ne legyél hajlandó félni, vagy hagyni, hogy a zűrzavar erődítménnyé épüljön benned. Csendesítsd le a lelkedet, és legyél nyugodt, mondja az Úr. Zsoltárok 46:10 Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten ...