2014. március 31., hétfő

Imádat Sátor Szolgálat - Ima felhívás

IMÁDKOZZUNK!

Hálás vagyok Istennek, hogy vannak akik rendszeresen átélik, és időnként eljönnek mások is, akik megismerik az Imádat Sátor szolgálatát, szabadon részesülnek Isten Szellemének az atmoszférájából, miközben az Atyát imádjuk, és figyelünk a Szent Szellem hangjára, munkájára.

Jézus vére elegendő minden korlát és hátráltató erő elsöprésére!

Kérek mindenkit, aki a szívén viseli az Imádat Sátor szolgálatát, vagy akár el is szokott látogatni az alkalmakra, hogy lépjünk be az ima erejével ÁPRILIS hónapba, teljesen igényeljük az Ígéret Földjét minden téren, és egyáltalán ne hagyjuk az ellenség kezében.

Isten szétszóródott gyermekei reményt
és gyógyulást találnak.
A sasok meggyógyulnak.
Dávid leomlott sátra felépül,
és az emberek többi része is MEGKERESI AZ URAT!

Országh Gyuri

Prófécia 2014. március. 31.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 31.

A TORMBITA, BILL BURNS:
A mai napon ajtókat nyitottam meg neked, hogy szabad legyél. Utat készítettem neked, hogy megszilárdítsd a szabadságodat. Hozd működésbe hit által azt a hatalmat, amit Én adtam neked, és járj annak az útján. Azt fogod tapasztalni, hogy nagy sebességgel haladsz a szellemi élet, öröm és békesség új pozíciója felé. Az a célom, hogy mindig győzelemre vigyelek, mondja az Úr. Harcolj érte!

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Indulj el fölfelé! És miközben emelkedsz, a dolgok rohamosan meg fognak változni, ahogy a múlt láncai elszakadnak. A szabadság jön el, amikor legyőzöd a sötétség erőit, akik erődítményeket építettek ki az életedben. Ezután már a régi megkötöttségek nem fognak tudni többé fogva tartani. Ma egy új nap van, egy új idő, és egy új időszak kezdődött, amikor nagy szabadságot tudsz megélni, mondja az Úr. Galata 5:1 Ragaszkodjatok a szabadsághoz! A szabadságra Krisztus vezetett minket. Álljatok tehát szilárdan és ne hagyjátok magatokat újra a szolgaság igájába hajtani.

2014. március 28., péntek

Prófécia 2014. március 28.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:   

A szellemi látás magasabb szintjére hívlak. De ahhoz, hogy belekezdhess ennek a szellemi előmenetelnek a folyamatába, először meg kell tisztítanod magadat, hogy a figyelmedet ne zavarja meg a világ dolgai után való vágyódás. Rá kell állítanod a vágyaidat a királysági rendeltetésre, célokra és áldásokra, mondja az Úr. Legyél egyszerű mentalitású!

Jakab 4:8 Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti kétlelkűek.

2014. március 27., csütörtök

Prófécia 204. március 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:   

Tartsd jó nagyra nyitva a szemed, és ne aludj el most, amikor minden lehetőség adva van a növekedésre és a szellemi fejlődésre. Figyeld és csodáld azokat a jeleket, amiket mutatni fogok neked -- olyan dolgokat, amik letagadhatatlanul az Én műveim körülötted, mondja az Úr. Amikor nem érted valamelyik jelnek a jelentését, akkor kérdezd meg Tőlem, hogy mit jelent, és Én megadom rá a magyarázatot. Gyönyörködni fogsz mindazokban, amiket mutatni fogok neked, ha éber vagy és jól figyelsz.

Apostolok Cselekedetei 2:19a És csodákat teszek az égben odafenn, és jeleket a földön idelenn.

2014. március 26., szerda

Prófécia 2014. március 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 26.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:   

A királyságom kinyilatkoztatásának a fényét megkaptad, mondja az Úr. Nincs okod arra, hogy a sötétségnek megengedd, hogy uralkodjon. Kelj fel az igazság és az élet erejében, és taszítsd vissza a sötétség betolakodó erőit. Stabilizáld magadat az igazságosságban, mert Én hatalmat adtam neked minden gonosz fölött. Élj a fényben!

Lukács 11:36 Ha tehát az egész tested fénytelt, és nincs benne sötét rész, olyan fényes lesz az egész, mint amikor a mécs fénybe borít téged a fényével.

2014. március 25., kedd

Prófécia 2014. március 25.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 25.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:   

Kérj bölcsességet a jelenlegi dilemmádban, és Én megmutatom, hogyan menj tovább. Megmutatom a kirakójáték olyan darabkáit is, amiket eddig még nem vettél figyelembe, mondja az Úr. Bízz Bennem, hogy Én megfelelő módon viszlek előre, úgy, hogy abból, aminek még mindig van értéke, semmi se vesszen el, ne legyen ellopva és ne legyen elpusztítva. Az Én útjaim mindig életet és szabadságot hoznak azoknak, akikre vonatkozik a dolog. Legyél erős és kitartó!

Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a nyomorúságokban is, tudván, hogy a nyomorúság kitartást eredményez, A kitartás pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet (Róma 5:3-4)

2014. március 24., hétfő

Prófécia 2014. március 24.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 24.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Látom, hol táboroztál le. De a felhő mozdul. A felhő előtted jár, ezért kelj fel, és indulj el Velem, és semmit sem fogsz megbánni. Mert Én magasabb helyre vezetlek, mint ahol eddig valaha voltál. Ebben az időszakban a szellemi észlelőképességed nagyban megnövekedik, és az a képességed, hogy keress és megtalálj Engem, olyan szintre fog emelkedni, amit fel sem fogtál eddig még soha. Tudni fogod a szívedben, kételkedés nélkül, hogy Én a te oldaladon állok, és veled vagyok. Gyógyulás fog jönni. A gyógyító vizek áradni fognak. A Szellem folyama egyre nagyobb ezekben a napokban. Hát kerülj egyetértésbe az Én szándékaimmal, és gyere Velem erre az utazásra, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Ne reagálj érzelmileg a legutóbbi és a váratlan fejleményekre. Kérj bölcsességet, és engedj az Én útmutatásaimnak. Állj erősen az igazságosságban, és gyakorold a hatalmadat az ellenség munkáinak a megkötözésére. Állj ellene mindenféle gonosznak, ami megpróbál betolakodni. Én hatalmat adtam neked a sötétség felett, mondja az Úr. Lukács 10:19 Lássátok, fennhatóságot adok nektek, hogy kígyókon és skorpiókon, s az ellenség minden hatalmán tapossatok, úgyhogy semmi sem fog nektek ártani.

2014. március 21., péntek

Prófécia 2014. március 21. (hiány pótolva)

A prófécia fordításából kimaradt az utolsó mondat amikor az előbb közzétettem, ezt a hiányosságot most pótolom. Elnézést kérek mindenkitől! Ez a teljes mai prófécia:

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Tegyél félre minden keménységet, és hadd jöjjön elő az érzékenység, hogy képes legyél felismerni a szellemi igazságot és valóságot. A Szellem ajándékai nem működnek, amikor a testi természet uralkodik. Ilyen állapotok között a Szellem gyümölcse sem tud kifejlődni, hogy teljesen érett legyen. Erős lehetsz úgy is, hogy nem vagy ítélkező, szigorú, kellemetlenkedő vagy barátságtalan. Uralkodjon az Én természetem, mondja az Úr.

János 13:34 "Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást!"

2014. március 20., csütörtök

Prófécia 2014. március 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Szeretteim, az a vágyam, hogy kitörjetek és megszabaduljatok minden rabságból, és hozzáférjetek a megváltás áldásaihoz, mondja az Úr. Ennek az ára már ki van fizetve, és az abszolút szabadsághoz vezető út már nyitva áll előttetek. Nektek viszont el kell fordítanotok a figyelmeteket az önérdekről és az önző ambícióról, hogy egyedül az Én céljaimnak adjátok át magatokat, az odafent való dolgokat keresve, és nem a földieket. Rendbe kell tennetek a fontossági sorrendet, ha sikeresek akartok lenni azokban a dolgokban, amik számítanak.

Máté 6:33 "A királyságot és az Isten igazságosságát keressétek előbb, és azokhoz ezeket is hozzáadják majd nektek!"

2014. március 19., szerda

Prófécia 2014. március 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Ne ess kétségbe, amikor a dolgok rejtve vannak a szemeid előtt, vagy az általad érthető dolgok körén kívül esnek. Olyan idő van, amikor Bennem kell bíznod mindennel kapcsolatban, mert Előttem semmi sincs elrejtve, mondja az Úr, és Én vagyok a te erőd és pajzsod. Az Én hatalmam az, ami felövez és tart téged. A kellő időben fogom kijelenteni minden helyzettel kapcsolatban az igazságot. Legyél stabilan a békességben.

Márk 4:22 "Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna."

2014. március 18., kedd

Prófécia 2014. március 18.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 18.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Bőségesen vannak okaid arra, hogy tökéletlennek lásd az életedet, vagy akár nagyon sivárnak, de azt akarom, hogy értsd meg, hogy a vándorutad ezen a világon csak ideiglenes. Hallottad azt a mondást, hogy "a remény örökké él", Én pedig biztosítani akarlak afelől, hogy megadtam neked azt a képességet, hogy felemelkedj a reménység erejével, a körülményeidtől függetlenül. Neked viszont el kell döntened, hogy bízol Bennem, és hiszel az Én képességemben, amivel minden problémán átsegítelek. Vedd fel azt a pozíciót, hogy győztes leszel, és jobban fogsz hinni Bennem, mint amennyire a nehézségeidben hiszel, mondja az Úr. Én veled vagyok mindenben.

Zsoltárok 31:24 Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az ÚRban reménykedtek!

2014. március 17., hétfő

Prófécia 2014. március 17.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 17.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Isten azt mondja, hogy olyan dolgokban is benne vagy, amiben nem kellene részt venned, és ezek lehúznak téged. Ezek a rabszolgaság helyén tartanak téged. Azt az utasítást adom neked, hogy hagyd abba azokat, amikre rámutatok, hogy ne legyenek negatív hatással rád az életed hátralevő részében. Mert most vannak a napjai annak, amikor a magasabbra jövetel lehetőségei fennállnak, és amikor a jelenlétem magasabb rendű szférája elérhető számodra. Ezért ebből a kettőből válassz. Ha megnézed a szellemi szintedet, tudni fogod, mik azok, ami helytelenek, és akkor félre tudod tenni azokat, amint elhatározod, hogy magasabbra mész.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Tegyél meg mindent azért, hogy alávetett és szellemileg összpontosító állapotban maradj. Sok különböző dolog tud és fog is leterelni az útról, ha abbahagyod az éber őrködést, és engeded, hogy az elméd elkalandozzon. Vigyázz és őrizd magad mindenféle csábítással szemben, amelyek eltérítenek az életedre vonatkozó tökéletes tervemtől és szándékomtól, mondja az Úr. Mindig nézz fölfelé! Kolossé 3:2 Eszetek a fenn lévőkön járjon, ne a földön levőkön!

2014. március 14., péntek

Prófécia 2014. március 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Fordíts időt arra, hogy megvizsgáld amiket Tőlem kaptál ajándékok, talentumok és lehetőségek formájában. Aztán vedd észre, hogy megmutatom neked, milyen módokon tudsz előre haladni azáltal, hogy ezeket az ajándékokat magasabb, hatékonyabb szintre viszed. Növekedést és nagyobb érettséget fogsz átélni, ami megdöbbentő lesz számodra, ahogy kiterjeszkedsz a korábbi elvárásaid akadályain túl, mondja az Úr. Hadd ragadjalak el és vigyelek el a végső határokig!

Ézsaiás 55:9 Mert amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim útjaitoknál, és gondolataim gondolataitoknál!

2014. március 13., csütörtök

Prófécia 2014. március 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 
  
Tudj róla, hogy a gabona és a polyva különválasztása folyik -- az aktuális és célszerű dolgok különválasztása a nem aktuális dolgoktól. Az, aminek már nincs haszna a szellemi pozíciódban, lekerül rólad, hogy ezáltal megtisztulás jöjjön létre. A teljesen átlátszó tisztaság annak a folyamatnak az eredménye, amely során kitisztulsz, megtisztulsz és átlátszóvá válsz a lényedben és a tetteidben, mondja az Úr. Engedd, hogy ez a folyamat teljesen szabad kezet kapjon az életedben.

Lukács 3:17 17 "kezében szórólapát lesz, és megtisztítja szérűjét: a gabonát csűrébe takarítja, a polyvát pedig megégeti olthatatlan tűzzel."

2014. március 12., szerda

Prófécia 2014. március 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 12.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Megnyitottam egy ajtót az előtted álló időszakra. Annak az ideje lesz ez, amikor világosabban fogod látni és érteni a szellemi valóságot -- a rabszolgaságtól és a múlt nehézségeitől való szabadság időszaka lesz, ami felüdülést fog hozni a lelkednek. Ott állsz az új kezdet küszöbén, de először határozottan a hátad mögé kell tenned a múltat, ahhoz, hogy továbbmehess. Engedj el mindent, ami visszatart, mondja az Úr. 

Filippi 3:12-14 Nem gondolom, hogy mindezt elértem volna, vagy hogy már tökéletes lennék. De azért küzdök, hogy elérjem és kezembe vehessem a kitűzött jutalmat — hiszen Krisztus éppen ebből a célból vett engem a kezébe. Testvéreim, tudom, hogy még nem értem célba, de egyet teszek: elfelejtem azt, ami már mögöttem van, és teljes erővel igyekszem előre. Azért küzdök, hogy elérjem a célt, és megkapjam a győztesnek járó mennyei jutalmat, hiszen Isten erre hívott el bennünket a Krisztus Jézusban.

2014. március 11., kedd

Prófécia 2014. március 11.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 11.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS: 

Egy magasabb szellemi szintre költöztetem a népemet. Ahhoz, hogy ti is benne legyetek ebben a társaságban, mindegyikőtöknek egyen-egyenként fel kell szabadítani másokat a sértődés és a szakadás kötelékéből. Az Én Testem nincs darabokra szakadva; hanem egy teljes egység. Meg kell bocsátanotok egymásnak, és igazságosságban kell szeretnetek egymást, tiszta szívből, mondja az Úr. Csak így fogtok készen állni arra, hogy szellemileg tovább haladjatok.

1 Péter 1:22 Mivel engedelmeskedtetek az igazságnak, ezzel megtisztítottátok lelketeket. Most tehát éljetek képmutatás nélkül, őszinte testvéri szeretetben! Isten szeretetével, tiszta szívvel, és teljes erőtökkel szeressétek egymást!

2014. március 10., hétfő

Prófécia 2014. március 10.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 10.

A TROMBITA, BILL BURNS:
Látlak. Ismerlek. Ismerem a küzdelmeidet, amiken keresztülmentél. Láttam és ismerem azokat az átkokat is, amiket rád küldtek. Látom és ismerem az ellenség ellened készített tervét. Azért tudom mindezeket, mert Isten vagyok. De kérlek, értsd meg, nem az Én akaratom, hogy az ellenség keze alatt szenvedj. És ezért adtam neked a kenet Szent Szellemét, aki megnyugszik rajtad, és megerősít arra, hogy az legyél, akinek elhívtalak, hogy amiket Én cselekedtem, te is megcselekedhesd. És a lényeg a következő: Isten gyermekei, csak annyit kell tennetek, hogy higgyétek, hogy minden lehetséges, amit Én mondtam a népemről, és úgy is lesz az életetekben, mondja az Úr. Keljetek fel! Kiáltsatok ujjongó örömmel! Kerekedjetek a kompromisszum veresége fölé, a csüggedés veresége fölé, az erőtlenség veresége fölé, és azok fölé, amik fogva tartanak és visszatartanak az Én céljaimtól. Mert amikor elvégzem ezt a rendkívüli, nagy munkát ebben az időszakban, akkor az Én megváltottaim társasága fog felkelni, és ők lesznek a kiválasztottak, akik elindulnak a csatára, hogy lerombolják az ellenség munkáit. Kiszabadítják magukat, leráznak magukról minden igát, amit rájuk raktak. Az Én nevemben, végezzétek el a munkát! És Én magam leszek veletek, hogy megerősítsem azt a munkát az azt követő jelekkel és csodákkal.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:
Kövesd azt, amit a tisztesség megkövetel. Az igazságosság uralkodjon a szívedben, hogy az Igém igazságában való hited szerint tudj viselkedni. Fontos, hogy a királyságom képviselőjeként megbízható legyél. Kezdj el aszerint a mérce szerint élni, amit Én állítottam fel neked, mondja az Úr, és Én megerősítelek arra, hogy mindent megtegyél, ami rád vár. Filippi 4:13 mert mindenre van erőm Krisztus által, aki megerősít!

2014. március 8., szombat

"Az Én népem rendeltetése, hogy felállítsa a Mennyei Mintákat a földön..."

SUSAN O'MARRA

"Az Én ajtóm előtt álltok"

2014 március 7.

"Az Én ajtóm előtt álltok, hát miért gondoljátok azt, hogy az álmaitok, amelyeket elhelyeztem bennetek, nem lesznek meg? Nem veszitek észre, hogy most rajtatok keresztül vágyakozom önteni? Ahogy áthoztalak titeket a pusztán, hogy megváltoztassalak titeket és az útjaitokat, ugyanúgy hoztam át a népemet a pusztán, hogy megpróbáljam őket, és hogy meglássam, ki hisz Bennem őszintén. Már elkezdtem az átváltozásotok következő szakaszát. Az egész Népemet is átváltoztatom, egy újfajta kidolgozással. Nem fogtok olyanok maradni, amilyenek most vagytok, hanem mindannyian további átváltozáson fogtok keresztülmenni az Én Terveim felé haladva, amiket nektek készítettem.

Rázós ösvényen vezettelek titeket idáig, hogy leteszteljelek, éretté tegyelek és felkészítselek benneteket erre a szakaszra. Ezért vagytok itt ma. Meg kell engednetek, hogy továbbra is kiigazítsalak, és újra tanítsalak titeket. El kell engednetek, amiről úgy gondoljátok, hogy tudjátok, és engedjétek, hogy betöltselek egy teljesen új rálátással és meglátással, mert ez az, amire szükség van az előttetek álló években. Teljes mértékben magatokhoz kell ölelnetek az újat, és fejlődnötök kell benne, hogy a generációtok még teljesebb módon fel tudja állítani a Királyságomat a ti időtökben. Az Én népem rendeltetése, hogy felállítsa a Mennyei Mintákat a földön, és az Én Királyságom uralmával kormányozza azokat, a földi életük által, de eddig még nem tudtátok teljes mértékben megvalósítani ezt, az Egyházam érettségi szintje miatt.

Ez a ti időtökben meg fog változni, ahogy mindegyikőtöket áthozlak a mély átváltozás helyére, ebben a generációban. Most kezdődik a Királyságom bennetek történő felállításának a szakasza, és az első, amiről akarom, hogy fel legyen állítva közöttetek, az, hogy eggyé váljatok. Ezért ahhoz, hogy ez megtörténjen, mindent a felszínre fogok kényszeríteni, ami megakadályozza az Én Népemet abban, hogy ragaszkodjanak egymáshoz. Összekötöm a Népemet, a Testemet - az Én módszeremmel! Elkezdem kiönteni a Kölcsönös Egymástól Való Függés Kijelentését, hogy azzá lehessetek, amire rendeltettetek. Minden, amit egyedül próbáltok megtenni, szét fog hullani, ha Én úgy határoztam, hogy annak testületileg kell megtörténnie, ezért muszáj lesz megtanulnotok együtt felismerni az Én Akaratomat, hogy megvalósítsátok a rendeltetéseteket.

Az Én házam rendeltetése az, hogy Egy Test legyen, és Nekem olyan Népem lesz, akik együtt fognak sodródni a szellemükben, akik együtt fognak sodródni a lelkükben, és együtt fognak sodródni a járásukban is. Egy igazán figyelemreméltó átváltozást készülök előhozni a következő 6 hónap során, ami mindegyikőtöket ámulatba ejti majd. Fel fogom tárni előttetek a Gazdagság és Kövérség Helyét, ahogy mindannyian elkezdtek egymás részesei lenni Énbennem. Elkezd kibontakozni az Én Nyugalmam, és az Én Nyugalmam Pozíciója által mindannyian megszűntök a küszködéstől, a fáradozásaitoktól, és haladni fogtok. Az Én Dicsőségemet fogjátok bemutatni hatalommal, mert akadálytalanul ömlik az Én Nyugalmam Helyéről.

Nyugalmat találtok a szellemetekben, nyugalmat a lelketekben, és a testetekben is nyugalmat találtok, és miközben megtanultok Velem együtt sodródni, Én teljes körű megerősítést adok nektek! Meggyógyítalak benneteket testületi szinten, és tömegeket is meg fogok gyógyítani, ahogy ti elkezdtek valódi egységben mozdulni! Készüljetek új kihívásokra a gondolkodásotok terén és a személyes kényelmetek terén, mert Én olyan módokon fogok közöttetek munkálkodni, ami kölcsönös együttműködést fog megkövetelni, és szokatlan dolgokat fogok tenni közöttetek, azért, hogy az Én akadálytalan szeretetem áradhasson.

Az Én Nyugalmam és az Én Dicsőségem mélységesen mély áramlata fog elindulni közöttetek, és azt akarom mindegyikőtöktől, hogy miközben Én munkálkodom, kezdjétek el együtt felfedezni a Velem való bensőséges kapcsolat mélységeit. Mindegyikőtöket közelebb kötlek egymáshoz a szellemetekben, és közelebb kötlek a lelketekben, és a járásotokban is harmóniába kötlek benneteket, olyan módon, ami elő fogja segíteni az Én nagyobb cselekedeteim kitörését. Nézzétek, mert Én most valami újat alkotok közöttetek, olyan Népet hozok elő, akik valódi kapcsolatokban járnak, tisztább kijelentésben, és ezzel a Néppel úgy fogom tudni megláttatni magamat a nemzetek között, ahogyan igazán ki akarom jelenteni magamat. Engedjétek el a régi módszereket, és hadd alakítsalak titeket az újjal, és miközben ezt teszem, újra és újra átváltoztatlak benneteket!"

2014. március 7., péntek

Prófécia 2014. március 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 7.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Készíts egy mentális leltárt az életedben, és az életed különböző részeiben, hogy megállapítsd, hogyan befolyásolnak mások téged, és te hogyan befolyásolsz másokat. Ennek a vizsgálatnak az a célja, hogy kitakarítsd azokat a dolgokat, amik nem tiszták, tisztátalanok - olyan dolgok, amik beszennyeznek. Hozd meg azt a belső döntést, hogy teljes mértékben engedsz a Szellemem vezetésének, mondja az Úr. Át foglak vinni az igazságosságnak arra a helyére, amit még meg kell tapasztalnod.

Jakab 3:17 A felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, azután békeszerető, szelíd, engedékeny, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.

2014. március 6., csütörtök

Prófécia 2014. március 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 6.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Annak az ideje van, amikor az elmúlt öt év gyümölcse beérik. Hogy ezt megértsd, lehet, hogy meg kell vizsgálnod annak az időszaknak a jellemző motívumát, és legyél különösen érzékeny és jó megfigyelő arra nézve, hogy mit eredményezett. Készülj fel egy új kezdetre, amikor a régi dolgok elveszítik a jelentőségüket, és téged sem fognak már érdekelni azok. Kiváló lehetőségeid fognak adódni arra, hogy a gondolataidat még teljesebb módon odafordítsd a szellemi dolgokra és a Velem való kapcsolatra, mondja az Úr.

Zsoltárok 5:4 Mert hozzád intézem imádságomat, Uram, halld meg hajnalban szavamat, korán reggel eléd állok és rád vetem pillantásom.

2014. március 5., szerda

Imádkozzunk, és ha tudunk, cselekedjünk

Sokan tudják a keresztények között is már, hogy a politika nem az ördög találmánya, hanem Isten egyik fő munkája. Ha a Bibliát végignézzük, az egész Szentírásban láthatjuk, hogy Istennél mindig is központi kérdés volt, hogy kik kerülnek a hatalom pozíciójába, és hogyan élnek ezzel a felhatalmazással. Azt is láthatjuk, hogy az ördög, valamint az emberi gonoszság, az Istentől elidegenült gondolkodás pedig mindig megrontotta ezt a fentről származó felhatalmazást. A visszaélések miatt ma is sokan kiábrándultak. De ne hagyjuk, hogy ez így legyen.

Az Úr Jézus Krisztusé minden hatalom, mennyen és földön. Ne maradjon az ördög kezében a politika sem, és ne maradjon az isteni élettől elidegenült emberek kezében sem. Imádkozzunk, és ha tudunk, cselekedjünk is érte.

Hiszem, hogy ennek is prófétai jelentősége van: Lehetőség van rá, hogy egy újjászületett keresztény önálló hangja hallatszódjék a magyar parlamentben!

Akik a 18. kerületben laknak, azoknak a figyelmébe ajánlom ezt a keresztény pártot (A VÁLASZ), és Dr. Kecskés D. Gusztávot. Nem csak a valódi kereszténysége miatt, hanem a komoly véleményei és jártassága miatt is. Szerintem nagyon jó lenne, ha egy ilyen hang is lenne a magyar országgyűlésben! Ha ott laknék, biztos, hogy rá szavaznék mint egyéni jelöltre. Kérlek, tegyétek meg helyettem!

Tegyétek lehetővé, hogy a testvérünk a parlamenti munkája által minél szélesebb körben betölthesse Jézusnak ezt a parancsát: Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. (Máté 5:16)

A 18. kerület weboldalán olvashattok A VÁLASZ Pártról, valamint a saját weboldalukon is (avalasz.hu), meg a facebookon is.

[A VÁLASZ Párt logója - szőlőfürt]
A VÁLASZ

Prófécia 2014. március 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 5.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Szeretteim, hadd világítson bennetek az igazságom fénye, hogy leleplezze a legsötétebb zugokat a bensőtökben. Még mindig vannak rejtett dolgok, amiket fel kell tárni, azzal a céllal, hogy teljesen megszabaduljatok, mondja az Úr. Helyre kell állnia az igazságosságnak, mielőtt a saját fényetek úgy fog tudni ragyogni, hogy nem hátráltatja a testi élet sötétsége. Állítsátok rá a szíveteket a megtisztulásra!

Máté 5:16 Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.

2014. március 4., kedd

Prófécia 2014. március 4.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 4.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:  

Amikor olyan helyzetben találod magad, hogy másokat intesz, akkor figyelj oda, hogy ne büszke álláspontról tedd ezt, és ne úgy, hogy ráerőlteted a hatalmadat a másikra. Inkább őrizd meg az alázat lelkületét, ami abból a vágyból fakad, hogy másoknak segíts és erősítsd őket. A problémamegoldás akkor a leghatékonyabb, ha minden résztvevő fél számára biztosítva van a szabadság és az egyenlőség. Gyakorold a tiszteleted kimutatását mások irányában, mondja az Úr.

Filippi 2:3 Semmit ne cselekedjetek versengésből, sem hiábavaló dicsőségből, hanem alázatosan egymást különbeknek tartván magatoknál.

2014. március 3., hétfő

Prófécia 2014. március 3.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2014. március 3.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Hallom, ahogy az Úr Szelleme ezt mondja: Meghallottad, ezért most alkalmazd is az Én szavamat. Megláttad, ezért már ismered az utat, ami el van készítve számodra. Járj azon az úton, és akkor az életedben minden a győzelem helyére fog jutni. Mert ha ma felismerted a képességeidet Énbennem, akkor ez a hit-fundamentum, ez a nagy hit-fundamentum ki fog árasztani mindent, ami ahhoz kell, hogy győztes életet élj. A hited sértetlen marad, amikor az ellenség bejön, mint egy vízáradat, te pedig felemeled a győzelem zászlaját, még mielőtt belépne a te házadba. Hát fuss a falhoz, emeld fel a zászlót, és hirdesd ki a szabadságodat! Hirdesd ki, hogy minden helyzetben győztes vagy, és uralkodsz a körülményeid felett, mert ezek a Bennem való gyakorlati alkalmazás és felelősség helyére fognak jutni. Amikor ez megtörténik, akkor ez egy lehetőséggé válik számodra, hogy minden korábbinál magasabbra jöjj.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ebben az időben sokat tudsz előre haladni szellemileg, de hajlandónak kell lenned arra, hogy mindent elengedj, ami ott tartana téged, ahol most vagy. A makacs ellenállásod, amivel ragaszkodni akarsz bármihez, ami a kényelmet vagy a biztonságot jelenti számodra, a buktatója lesz a személyes szabadságodnak. Legyél hajlandó felkelni onnan, bárhol voltál eddig, és szárnyalj a Szellemben a hited légáramlatain, mondja az Úr. Ézsaiás 40:31 De akik az Úrra várnak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!