2010. augusztus 31., kedd

2010 08 31

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 augusztus 31:

Lehetőségek fognak adódni különböző módokon arra, hogy feltárjanak bizonyos dolgokat a megrögzöttségeidről, és hogy milyen hatással vannak ezek a körülményeidre. Annak az ideje van, amikor kiigazításokat tehetsz a felfogásodban, hogy a szellemi valóságban járhass. Használj ki minden lehetőséget, aminek az eredménye igazság és tisztánlátás lesz, mondja az Úr.
2 Korinthus 7:11 Mert vegyétek figyelembe ezt, hogy istenfélelemmel szomorodtatok meg: milyen buzgólkodást keltett bennetek, milyen megtisztulást, milyen felháborodást, milyen félelmet, milyen heves vágyakozást, milyen lelkesedést, milyen visszakövetelést! Minden dologban bebizonyítottátok, hogy tiszták vagytok ezen a téren.

2010. augusztus 30., hétfő

2010 08 30

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 augusztus 30:
Hallom, hogy az Úr Szelleme ezt mondja: vegyétek fel a mérőpálcát! Alkalmazzátok a mérőzsinórt és az igazság sztenderdjét a saját életetekre. Mielőtt a földre jövő dolgokat értékelitek, alkalmazzátok az Én mérőpálcámat a saját életetekre. Bizonnyal meg fogom mutatni nektek azt, ami nincs rendben, azt ami nincs megfelelő mértékben, azt amit korrigálni szükséges, mert ezekben az időkben éltek, amikor az ítéletnek az Úr házán kell elkezdődnie, mielőtt az egész földre eljön. Tehát mivel ezt tudjátok, mondja az Úr, keljetek fel és mérjetek. Mérjétek meg az életeteket, a gondolataitokat, az indítékaitokat. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy megláttások, hitben vagytok-e, és a Dicsőség Urát tettétek-e meg az első helyen szereplő prioritásotoknak. Vizsgáljátok meg magatokat, hogy meglássátok, hogy Krisztus példáját követve éltek-e ezen a földön. Vizsgáljátok meg magatokat ma, hogy meglássátok, hogy teljes szívvel hisztek-e Nekem, és hogy meglássátok, hogy a hitetek kicsi vagy nagy. Mindezt a vizsgálatot azzal a teljes bizalommal tegyétek meg, hogy Én eljuttatlak titeket a tökéletesség pontjáig, mert Én valóban elvégzem azt a munkát, amit elkezdtem bennetek. Keljetek fel, és ne maradjatok ott ahol vagytok, hanem jöjjetek Hozzám bátorsággal, hittel és azzal a tudattal, hogy Én a ti oldalatokon állok és veletek vagyok, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 augusztus 30:
Még azokban az időkben is, amikor elfoglalt vagy, legyél biztos benne, hogy mindent meg tudsz tenni, ami a figyelmedet igényli, a Bennem való teljes bizalom és megnyugvás pozíciójában, mondja az Úr. Utasítsd vissza és ne hagyd az ellenségnek, hogy a nemtörődömségbe vagy a békességed elveszítésébe kényszerítsen téged. Zsoltár 116:7 Térj vissza a nyugalmadba, én lelkem, mert az Úr bőkezűen bánt veled.

2010. augusztus 29., vasárnap

Fiatal sasok kelnek fel

2010 augusztus 28

ELAINE TAVOLACCI
Staten Island, NY
www.awordinseason.info

Fiatal sasok kelnek fel

Két nappal ezelőtt éjjel volt egy döbbenetes álmom. Ebben az álomban egy hatalmas, ősi helyen voltam. Körben hegyek terültek el, amelyek úgy néztek ki, mintha elefántcsontból lettek volna. Egy hölgy vezetett körbe engem ezen a fenséges helyen, de nem tudok visszaemlékezni arra, hogy hogyan nézett ki az arca, csak annyira emlékszem, hogy kellemes, szeretetteljes temperamentumú volt, mint egy angyal. Ahogy mentünk, sok sast láttunk fa- és fémketrecekben, de mindegyik sas a saját ketrecében volt. Nem mindegyikük volt teljesen kifejlett sas, mindnyájan különböző korú és méretű sasok voltak. Miközben körbevezetett, észrevettünk egy fiatal sast, amelyik kitört a ketrecéből, úgy hogy a csőrével kitörte a fát és felnyomta, és egyszerűen kisétált. Noha sas volt, a termete nem olyan volt, mint egy teljesen kifejlett sasé, mert még fiatal volt és növésben volt. Amikor a hölgy meglátta ezt, szórakozottan felnevetett, és szelíden visszatette a sast a ketrecbe, mivel még nem volt itt az ideje, hogy útnak induljon.

Volt néhány fiatal oroszlán is. Volt egy olyan ifjú oroszlán, akiről tudtam, hogy nőstény, mivel nem volt sörénye. Hosszú pórázon volt, de nem értettem, miért nem harapós (vad).

Ahogy továbbmentem a hölggyel, bámulattal tekintettem fel a hatalmas, boltíves katedrális mennyezetre, ami körülbelül ötven láb magasak voltak (17-18 méter), és gyönyörű vésett követkből épült. Megkérdeztem, kié ez a hely, és azt felelte, hogy két zsidó szerzetesé. Majd felnéztem, és megláttam két óriási, ősrégi ajtót, amik sötétbarna bronzból készültek. Arany lapokra vésve ez a két szó szerepelt az ajtókon:

"Tallit és Tekiah"

Másnap reggel kikerestem ezeket a szavakat: a tallit egy zsidó imasál, a tekiah pedig az a hang amit a sófár ad ki magából. Az álom során megértettem, hogy ez a hely egy Észak New Jersey-ben levő szolgálat kell hogy legyen.

Ezután az álom után két órával volt egy másik álmom, amelyben visszamentem arra a helyre, és ezalkalommal felkent zenét játszottak. Egy férfival beszélgettem, akiről hiszem, hogy zsidó, aki hosszú ruhát viselt. Újra láttam a két ősi ajtót, a férfi előtt pedig volt egy pódium ezzel a felirattal:

Ésaiás 45

Ésaiás 45: 1-3

Ezt mondja az Úr az Ő felkentjének, Círusnak, akinek jobbkezét megfogtam - hogy legyőzzek előtte nemzeteket, és leoldjam a királyok fegyverzetét, hogy megnyissam előtte a kettős ajtókat, hogy a kapuk ne legyenek zárva: Én megyek előtted, és egyenessé teszem az egyenetlen helyeket; darabokra töröm a bronzajtókat, és levágom a vaszárakat. Neked adom a sötétség kincseit, és a titkos helyek rejtett gazdagságát, hogy megtudd, hogy Én, az Úr, aki neveden szólítalak, vagyok Izrael Istene.

Amikor felébredtem, megértettem, hogy ez nem csak annak az Észak New Jersey-ben levő szolgálatnak szóló prófécia, hanem a Krisztus testének is szól.

Az Úr ezt mondja: sok prófétai hangot nevelek fel közületek. Sok kiképzés alatt álló fiatal sas van. Mivel sokan rejtve vannak, némelyek a mezőkön, némelyek a piac téren, de mindegyikük a rejtekhelyen tölti az idejét. Közbenjárásban vannak, és Engem imádnak, miközben arra készítik fel szívüket, amit Én készítettem nekik. Ezek a fiatal sasok arra vannak nevelve, hogy az Én prófétai hangomat és az Én Igémet hirdessék a nemzeteknek. Amikor elétek jönnek, öleljétek át őket, és ne utasítsátok el őket, mivel az Én képviselőimként vannak kiküldve. Ne ítéljétek őket külső megjelenésük alapján, a képzettségük, hiányosságaik vagy gyengeségeik alapján. Ezek az Én kiválasztott nemzedékem, akik nagy erővel és kenettel fognak elindulni. Ezek harcosok, és nem félnek az ellenség bosszújától. Átruházom rájuk a sötétség kincseit és a titkos helyek rejtett gazdagságát, ti pedig csodálkozni fogtok azon, amit Én készülök tenni az ő életükkel, mondja az Úr.

2010. augusztus 26., csütörtök

2010 08 26

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 augusztus 26:

Egy ablak meg van nyitva a mennyei helyeken, ami rendkívüli lehetőségeket nyújt arra, hogy egy aktuális szituációt átszervezzetek és leegyszerűsítsetek. Nem jelenti a világ végét, ha elszalasztjátok ezt a lehetőséget, de előnyötökre lenne, ha igenlően reagálnátok rá. Ne féljetek megtenni a szükséges lépéseket ezekhez a változtatásokhoz, mondja az Úr.
2 Korinthus 8:10-11 Ebben pedig tanácsot adok: Előnyötökre válik, hogy ne csak folyamatosan tegyétek, amit elkezdtetek, és amire vágytatok egy évvel ezelőtt; hanem most végre is kell hajtanotok a megcselekvését; hogy amint megvolt a készség a vágyakozásra, úgy meglegyen a végrehajtása is, abból, amitek van.

2010. augusztus 25., szerda

2010 08 25

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 augusztus 25:

Én megrázlak benneteket, mondja az Úr. Ez nem egy erőszakos vagy romboló megrázás; hanem egy szelíd de folyamatos rázás, azért, hogy felébresszelek az önelégültség és a szélcsend alvásából. Hívlak titeket, hogy ébredjetek fel a vallásos rutin és szellemi unalom szunnyadásából a szellemi valóság iránti megújult figyelmességre és izgatottságra. Sokan közületek, Én népem, a figyelmeteket elfordítottátok a Szellemben való életről a testben való életre. Itt az ideje, hogy megújítsátok az odaszántságotokat, és felkeltsétek a Szellem dolgai iránti vágyatokat és buzgóságotokat. Veszedelmes időkben életek, amikor az összes veszedelem közül a legnagyobb: a szellemi alvás.
Máté 25:1-13 Akkor hasonló lesz a mennyek országa tíz szűzhöz, akik lámpáikat véve, kimentek a vőlegény elé. Öten pedig okosak voltak köztük, és öten bolondok. Bolondok, amennyiben lámpáikat vitték, és olajat nem vittek magukkal. Az okosok pedig vittek olajat edényeikben lámpáikhoz. Amint azonban a vőlegény késett, elálmosodtak mindnyájan, és elaludtak. De éjfélkor kiáltás támad: Ihol jön a vőlegény, jertek elébe! Akkor felkeltek mindnyájan azok a szüzek, és felkészítették lámpáikat. És a bolondok azt mondták az okosoknak: Adjatok nekünk a ti olajotokból, mert a mi lámpáink kialusznak. De feleltek az okosak, mondván: Nehogy se nekünk, se nektek ne legyen elég; hát menjetek el inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Amíg pedig ők elmentek vásárolni, megjött a vőlegény; és akik készen voltak, bementek vele a lakodalomba, és bezáratott az ajtó. Utóbb aztán megjöttek a többi szüzek is, mondván: Uram, uram, nyisd meg nekünk! Ő pedig felelvén, azt mondta: Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert nem tudjátok sem a napot, sem az órát, melyben az Embernek Fia eljön.

2010. augusztus 24., kedd

2010 08 24

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 augusztus 24:

Arra hívlak benneteket, hogy az Én Igém még nagyobb megértését és kijelentését kapjátok meg. Tartsátok fenn magatokban a nyitott gondolkodást és a készséges szellemet, hogy megkaphassátok mindazt, amit készítettem nektek ebben az időben. Nem annak van az ideje, hogy fennakadjatok régi gondolkodásmódokban, vagy hogy lekorlátozzon a test vagy a természetes körülmények. Törjetek ki a vallásos sémából, hogy friss látást kapva megláthassátok az adódó lehetőségeket a szellemi növekedésre, mondja az Úr.
Zsoltár 53:3 Isten letekint a mennyből az emberek fiaira, hogy meglássa, vannak-e olyanok, akik értelmesek, akik keresik Istent.

2010. augusztus 23., hétfő

Broken and Spilled Out


Ha tetszett, ide kattintva elolvashatod angolul a szövegét.

2010 08 23

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 augusztus 23:
Keljetek fel gyermekeim, ennek az órának a dicsőségébe és ennek a napnak a dicsőségébe. Valóban szóltam hozzátok, hogy eljövök és szabadítok, és életre keltem az Én királyságomat bennetek. Nagy céljaim vannak veletek ezekben a napokban, és mivel ezek a célok a ti sorsotok részét képezik, ezért arra a helyre kell jönnötök, ahol teljesek vagytok, arra a helyre, ahol erősek vagytok, arra a helyre, ahol hitben vagytok, és ahol a Velem való egységben és azonosulásban jártok. Hát azt mondom, engedjétek, hogy a hitetek szárnyra kapjon, és engedjétek szárnyalni és feljönni. Mert valóban, a menny ajtaja nyitva van számotokra; valóban, a trón előttetek van; valóban Én hívtalak benneteket és meghívtalak, hogy jöjjetek bátorsággal. Hát azt mondom, jöjjetek most habozás nélkül, a múlt dolgain való bánkódás nélkül. Jöjjetek hittel. Jöjjetek azért, hogy kapjatok. Jöjjetek úgy hogy hisztek abban, hogy Én veletek vagyok és a ti oldalatokon vagyok. Jöjjetek hittel szeretteim, mert ezek azok a napok, amikor az Én hitem megnyilvánuló jelenléte életre kel bennetek. És úgy lesz, hogy minden szükségetek be lesz töltve, és a gyógyulásotok eljön fizikálisan, érzelmileg és szellemileg. Ez a célkitűzése ezeknek az utolsó napoknak, hogy legyen egy dicsőséges Egyház; egy tökéletessé tett Egyház; egy olyan Egyház, amely meg lett érintve, meggyógyult, és az Én dicsőségem jelenlétében él. Gyertek, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 augusztus 23:
Az ellenség egy támadást indított ellenetek, Isten népe, hogy egy olyan félelmet keltsen bennetek, hogy eljöttetek idáig és valahogy elvétettétek a dolgot -- hogy amit tettetek eddig és amit fontosnak gondoltatok, mindaz az energia és erőfeszítés, amit befektettetek ott ahol éppen most vagytok, az mind nem ért semmit. Azt akarja, hogy azt higgyétek, hogy elvesztegettétek az időtöket, és nem volt semmi értelme. Az ördög hazug! Hiszem, hogy Isten ezt mondja: Látom minden mozdulatotokat, és tudok mindent rólatok, és egyetlen pillanatot sem vesztegettetek el. Egyetlen csepp sem lett melléöntve. Ne engedjétek az ellenségnek, hogy kárhoztatást és hazugságokat hozzon ellenetek. A félelem rokkantságot okoz. Az ellenség pedig le akar rokkantani titeket, hogy alkalmatlanok legyetek megcselekedni, aminek a megcselekvésére el vagytok hívva.
Róma 8:1 Ezért nincs már semmilyen kárhoztatás azokra nézve, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem a test szerint járnak, hanem a Szellem szerint.

2010. augusztus 22., vasárnap

Az Ószövetség és Újszövetség problémája a keresztények között

Minden gyerek azt tanulja az iskolában irodalomból, hogy a Biblia két részből áll: az Ószövetségből és az Újszövetségből. Azt tanulja minden keresztény is a gyülekezete Bibliaiskoláján, vagy bármilyen hasonló környezetben, hogy a Biblia első nagyobbik fele az Ószövetség, a második rövidebb az Újszövetség.

Az irodalomtanárok még meg is érthetőek, hiszen a Biblia irodalmi műként így van hagyományosan számontartva. A keresztény vezetők, tanítók tevékenysége viszont már elég felületes, ha ezt  az alaptételt nem korrigálják időben a friss tanítványok előtt.

Mert honnan is származik ez a két elnevezés? Ha irodalmi műként nézzük a Szentírást, akkor természetesen a hagyományos felirat, avagy alcím mondja ezt a Biblia elején és a Malakiás könyve után. De ha hívőként nézzük, akik tudjuk, hogy az Istentől ihletett Írás nem tartalmazza eredetileg ezeket a címeket, beosztásokat, sőt fejezetszámokat és igeversszámozást sem, akkor magában Isten Igéjében fogjuk keresni a választ. A Szentírásban az "ó szövetség" elnevezés Páltól származik, aki ezt tanítja:

"De megtompultak az ő elméik. Mert ugyanaz a lepel mind e mai napig ott van az ó szövetség olvasásánál felfedetlenül, mivelhogy a Krisztusban tűnik el" (2 Kor 3:14) 

És egyedül csak itt olvassuk így szó szerint ezt, hogy "ószövetség". A Zsidókhoz írt levél is magyarázza a két szövetség közötti különbséget, amikor Jeremiás próféciájának a beteljesedéséről szól, hogy Isten az "első szövetség" helyett egy új szövetséget köt a népével:

" Mikor újról beszél, óvá tette az elsőt; a mi pedig megavul és megvénhedik, közel van az enyészethez." (Zsid 8:13)  

Ez igaz, viszont ennek az egy igeversnek a felületes értelmezése és felelőtlen alkalmazása nagy tévedésekhez vezet. Ugyanis minden ilyen helyzetben az ó szövetség nem mást jelent, mint a Mózes által kötött szövetség kereteit, feltételrendszerét. Arról szól, hogy nem azok szerint a szabályok szerint kell már Istenhez közeledni, mint ahogy azt a mózesi szövetségben megszabta Isten, hanem aszerint, ahogy Jézus által adta meg az Atya mindazok számára, akik hisznek Jézus Krisztusban, az Isten Fiában.

Éppen ezért, én az "Ószövetség" feliratot le is venném a Bibliám elejéről, nehogy megtévessze a felületes vagy még tájékozatlan olvasót. Ugyanis Ádámnál és Évánál nem a Pál és a Zsidókhoz írt levél által emlegetett "ószövetségről" van szó, sem Noénál, sem Ábrahámnál, sem a pátriarkáknál. De ha jobban megnézzük, a hit hősei, Dávid, és a többiek, szintén túlmutatnak a Mózes által szabott kereteken. Nem is beszélve a próféták írásairól, akik a Messiásról, és a Hozzá kötődő dolgokról, Isten országáról írnak bővebben. De nem csak a jövőre vonatkozó vagy az azóta beteljesedett dolgok számítanak. Például az Ezékiel által látott Kérubok sem az "ó szövetség" keretein belül szolgáltak, és még sorolhatnánk azokat a dolgokat, amik ilyenekről szólnak.

De miért is részletezem ezt? Azért, mert keresztények között sajnos erős tendencia, hogy ha nem az "új szövetség" könyveiből hallanak valami idézetet, hogy arra azt mondják, hogy "az csak ószövetség" és feltétlenül hallani akarják, hogy az újszövetségi könyvekben mi van arról írva, mert "az a biztos"... Ez felületes. Vannak olyan dolgok, amik például a Dániel könyvében meg vannak prófétálva, de az újszövetségi könyvek egy szót sem szólnak róla. Vannak olyan dolgok, amiket a Teremtés könyve (az "1Mózes") részletesen leír számunkra, amiről az újszövetség nem is beszél különösebben - attól az még nem fontos tudnivaló? Dehogynem.

Sajnos a keresztények gyakran legyintenek (legalábbis magukban) ha az "ószövetség" könyveiből szól valamilyen tanítás. Talán félnek attól, hogy valami "nem szellemi" vagy a törvény igája alá szorító tanítás fog elhangzani. Nem kell félni ettől. Tudjuk, hogy Jézus Krisztusban vagyunk, nem a törvény szerint kell közelednünk Istenhez, hanem kegyelemből, hit által - és ez pont elég ilyenkor. (Sokszor pont az ilyen szemléletű keresztények vannak tömegesen ószövetségi, tehát mózesi törvények igája alatt félelemben tartva... - lásd pl. a tizeddel kapcsolatos torz látások.) Nekünk a teljes Szentírás minden részéből tanulnunk kell, hogy építse a hitünket, és Isten embereiként minden jó munkára fel legyünk készülve. (Lásd 2Tim 3:16-17) (Vajon kell-e a hangsúlyoznom, hogy ha ezt nem vesszük komolyan, akkor nem fogjuk tudni Istent szolgálni az Ő akarata szerint... Mivel nem leszünk minden jó munkára felkészítve!)

Ami még veszélyesebb ebben a szemléletben, az az, ahogyan a magát kereszténynek mondó magyarság is szokott néha erről nyilatkozni. Egyszer azt hallottam egy televíziós beszélgetésben, ahol a Szentírás is meg a zsidóság is meg volt említve (a "keresztény magyarok" mellett), hogy "Nekünk mi közünk az ő útjukhoz? Ez (t.i. Jézus Krisztus és a kereszténység) a mi utunk, az pedig (a Szentírás úgymond ószövetségi része) az ő útjuk."

De ez nem igaz. Jézus ezt mondja: "Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam" (János 14:6) Márpedig Jézus éppen hogy az ószövetség alatt született próféciák beteljesedéseként jött el.

És hogy még világosabb legyen, az a Pál apostol, aki a nemzetek apostolaként ismert, így ír ugyanerről: 

"Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletlenségnek nevez vala amaz úgynevezett s a testen kézzel megcsinált körülmetélkedés, Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izráel társaságától idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem vala, és Isten nélkül valók voltatok e világon; Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol valátok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által. Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén; És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést. És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak. Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához" (Efézusbeliekhez írt levél 2:11-18)

Jézus által van menetelünk az Atyához - a zsidóságnak is és a zsidóságon kívüli minden nemzetnek, egyaránt. Bizony, egy utunk van. Az "Ószövetség" könyvei pedig nem csak a zsidók ószövetsége, hanem Isten kinyilatkoztatott igazsága, amit eleinte valóban csak a zsidók ismertek (meg azok a nemzetekbeli emberek, akik erre nyitottak voltak), most viszont Jézus Krisztus által Isten kinyilatkoztatásainak a teljes tárháza a rendelkezésünkre áll. Nekünk nincs külön utunk. Isten adott egyetlen utat és egyetlen Bibliát mindenkinek. Egyetlen megváltó van, az a Jézus, aki zsidóként született, zsidóként halt meg, és a feltámadása után is zsidóként tartják számon még a mennyben is! János azt látta és hallotta Isten trónjánál, hogy Isten hét pecséttel lezárt könyvtekercsét senki nem volt méltó megnyitni - de akkor jött valaki:

"És egy a Vének közül monda nékem: Ne sírj: ímé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak hét pecsétét. És láték a királyiszék és a négy lelkes állat között és a Vének között egy Bárányt állani, mint egy megölöttet, hét szarva és hét szeme vala, a mi az Istennek hét Lelke, a mely elküldetett az egész földre. És eljöve és elvevé a könyvet a királyiszékben ülőnek jobbkezéből. És mikor elvevé a könyvet, a négy lelkes állat és a huszonnégy Vén leborula a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jóillatokkal tele, a mik a szentek imádságai. És éneklének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket Istennek a te véred által, minden ágazatból és nyelvből és népből és nemzetből..." (Jelenések 5:5-9)

Az Isten Báránya, a világ megváltója úgy volt nevezve a győzelme, feltámadása után a mennyben, amikor átvette a hétpecsétes könyvet és elfoglalta a helyét Isten trónjánál, hogy "a Júda nemzetségéből való oroszlán". A Júda nemzetségéből való azt jelenti: zsidó.

Persze sokaknak ma már ez a szó nem csupán egy nemzetiséget jelent, hanem sok rossz gondolat fűződik  hozzá reflexszerűen. De Istennél ez nem így van, főleg nem Jézus Krisztus esetében. Nincs tehát külön utunk, és nincs más Istenünk. Ugyanaz az Istenünk, aki Jézus Krisztus Atyja, és aki nekik Jahve, aki szövetséget kötött Mózes által a zsidó néppel. Egyébként a közeljövőben (1-2 éven belül?) látni fogjuk, mennyire komolyan gondolta azt a szövetséget is Isten. Amikor a "Góg és Magóg" prófécia beteljesedik (ami az elsősorban az oroszok és az irániak összefogásával induló támadás lesz Izrael ellen), akkor Isten döbbenetes módon fog győzelmet szerezni a népének, a saját beavatkozása által, és megismerteti magát mind a zsidók, mind a nemzetek (pogányok) előtt: "És az én szent nevemet megismertetem az én népem, Izráel között, s többé nem hagyom megfertéztetni szent nevemet; és megtudják a pogányok, hogy én, az Úr, szent vagyok Izráelben!" (Ennek a részleteit lásd Ezékiel könyvének 38. és 39. fejezetében) Isten továbbra is ott van az Ő népe, Izrael között, és szent!

Sok dolog van, amit még jobban meg kell ismernünk a teljes Szentírásból - ami túlmutat a mózesi "ó szövetségen", noha nem az újszövetség könyvei között van, de sajnos sokszor lepel van a mi szemeink előtt is ezekre nézve. Ne legyen ez így tovább! Nem tudjuk miről maradunk le és miből maradunk ki, ha nem leszünk nyitottak a teljes Szentírás kincseire, az elejétől a végéig. Azt remélem, hogy ezáltal is jobban kedvet csináltam a Biblia tanulmányozásához, hogy a hitünk és az egész életünk olyanná épüljön, amilyennek Ő igazán látni szeretné.

Kelj fel és vedd birtokba a földedet!

2010 augusztus 21

ELAINE TAVOLACCI

Staten Island, NY
www.awordinseason.info

Kelj fel és vedd birtokba a földedet
Az Úr azt mutatja nekem, hogy többen közületek késlekednek belépni a nektek adott Ígéret Földjére, mert ti a föld óriásaira néztek. Az Úr azt mondja, hogy ezáltal azokról a tervekről és célokról késlekedtek, amit Én rendeltem el számotokra. Ahogy a tizenkét férfi elment kikémlelni az Ígéret Földjét, abban mindannyian egyetértettek, hogy a föld tejjel és mézzel folyik, de mégis csak ketten érkeztek jó hírrel, mert ők bíztak Bennem. Ne hátráljatok meg és ne szorongjatok félelmetekben, mint az a tíz férfi tette, amikor az óriásokra fordították a figyelmüket, magukat pedig hozzájuk képest sáskáknak látták.

Ne hagyjátok, hogy a helyzetetek nagyobbnak tűnjön, mint az Én ígéreteim és a gondoskodásom. Ne lássátok alkalmatlannak magatokat, hanem tudjátok meg, hogy felettébb diadalmasok vagytok, és nagyon is képesek vagytok elvállalni bármilyen megbizatást, amire elhívtalak benneteket.

Ne engedjétek, hogy az ellenség felnagyítsa az életetek nehézségeit, és ezáltal legyőzhetetlennek tűnjenek, hanem legyetek erősek és nagyon bátrak, hogy így betölthessétek az elhívást, aminek a megcselekvésére elhívtalak benneteket. Induljatok el, mint Józsué és Káleb, akik azt mondták, hogy nagyon is képesek vagyunk birtokolni ezt a földet. Induljatok el abban, amivel megbíztalak benneteket. Soha ne feledkezzetek el arról a szövetségről, amelyet kötöttem veletek. Induljatok el félelem és bizonytalanság nélkül abba a megbizatásba, amit elétek helyeztem, hogy megcselekedjétek, mondja az Úr.

4 Mózes 13: 28 - 33
Így beszélének néki, és ezt mondák: Elmentünk vala arra a földre, a melyre küldöttél vala minket, és bizonyára tejjel és mézzel folyó az, és ez annak gyümölcse! Csakhogy erős az a nép, a mely lakja azt a földet, és a városok erősítve vannak, és felette nagyok; sőt még Anák fiait is láttuk ott. Amálek lakik a dél felől való földön, és Khitteus, Jebuzeus és Emoreus lakik a hegyeken; a tenger mellett, és a Jordán partján pedig Kananeus lakik. És jóllehet Káleb csendesíté a Mózes ellen háborgó népet, és azt mondja vala: Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert kétség nélkül megbírunk azzal; Mindazáltal a férfiak, a kik felmentek vala vele, azt mondják vala: Nem mehetünk fel az ellen a nép ellen, mert erősebb az nálunknál. És rossz hírét vivék annak a földnek, a melyet megkémleltek volt, Izráel fiaihoz, mondván: Az a föld, a melyen általmentünk, hogy megkémleljük azt, olyan föld, a mely megemészti az ő lakóit; az egész nép is, a melyet láttunk azon, szálas emberekből áll. És láttunk ott óriásokat is, az óriások közül való Anáknak fiait, és olyanok valánk a magunk szemében, mint a sáskák, és az ő szemeikben is olyanok valánk.

2010. augusztus 19., csütörtök

A Szent Szellem vezetése

Hogy lehet, hogy ha Jézus "juhainak" biztosítva van, hogy hallják az Ő szavát, hogy sokszor mégis kérdéses, hogy Isten akaratát tesszük-e?

Hogyan lehet "rosszul hallani", vagy esetleg meg sem hallani, amit Ő mond?

A válasz abban rejlik, hogy Isten aktuális akarata számunkra nem csak abból tudható meg, hogy kapunk egy kijelentést... Ha csak erre támaszkodnánk, akkor nem lennénk többek egy robotnál, vagy egy számítógépes programnál, ahol a programozó vagy a felhasználó adhat utasításokat, és a program annyit tesz, amennyit épp mondanak neki.

Az Úr vezetése több, mint egy kezdetleges programozás "IGEN" és "NEM" parancsokkal. Ennél több. Amikor azt mondom, hogy ennél több, akkor természetesen ebbe beleértem, hogy ez is - az Úr igenis szól, igenis ad egyszerű utasításokat is, de ha csak erre támaszkodunk, sokszor el fogjuk véteni az Úr akaratát - és ezt az Úr sok esetben direkt hagyni is fogja...

A Szent Szellem nem csak szól, hanem gyümölcsöt is terem bennünk. A szeretet, öröm, békesség, stb. felsorolása nem csupán keresztény életszabályokat jelent, hanem a Szent Szellemre való nyitottságunk, a neki való engedésünk következményeit, gyümölcsét is. Ha a folyamatosan bennünk élő Szent Szellemre figyelve élünk, akkor magától értetődő következmények lesznek bennünk bizonyos alap "működési" módok (ha már a programokról van szó). És a programozónk is többet akar mint külső parancsokat... Bennünk akar élni.

Ha hisszük, hogy Jézus bennünk él, akkor a pásztorlása, vezetése nem csak parancsszavakból fog állni, hanem egyszerűen Ő maga fog élni, gondolkodni, viselkedni, reagálni bennünk. A természetünket átveszi az Ő természete. Ez az Ő célja, és ezt nem fogja feladni akkor sem, ha mi csak utasításokra várunk. Arra akarja felhívni a figyelmünket, hogy ne csak utasításokra várjunk, hanem a Vele való személyes közösségből adódóan bennünk felfakadó új természet bontakozzon ki, úgy is mondhatnám, hogy "magától". ("Magától terem a föld")

Ha Jézus él bennünk, akkor hasonló gondolkodás és döntéshozás fog működni bennünk, mint Jézusban:
  • Egyrészt mindig figyelt az Atya hangjára;
  • Mindig tudta és szem előtt tartotta a küldetését (ha csak az Atya aktuális szava számított volna, akkor erre semmi szükség nem lett volna) - sőt szem előtt tartotta küldetése korlátait is;
  • A legnagyobb szeretet élt benne, a legszínesebb és legmélyebb változatban: irgalmassággal, könyörületességgel, ami az aktuális helyzetekre, az emberek szükségeire való reagálásban nyilvánult meg, a legnagyobb csodáinál is (de erre tanította tanítványait is általánosságban);
  • nem tagadta saját fizikai szükségeit sem (a híres János 4 beszélgetése azzal indult, hogy elfáradva leült a kúthoz; a kereszten felkiáltott, hogy "szomjazom" és ezzel is betöltött egy próféciát, stb).;
Számunkra ez a következőket jelenti:
  • Mindig figyeljünk az Úr hangjára, Jézus pásztori vezetésére
  • Mindig tartsuk szem előtt a küldetésünket, ne hanyagoljuk el, de ne is lépjük túl
  • A szeretet leggazdagabb mélységeit tápláljuk magunkban a Szent Szellem által, az Istennel való egyre mélyülő kapcsolat által; ezáltal külön vezetés, kijelentés nélkül is észre fogjuk venni és meg tudjuk cselekedni Isten sok-sok aktuális akaratát. Hadd formáljon át Isten képmására, aki maga a szeretet.
  • Ne tagadjuk saját fizikai szükségleteinket sem, noha szellemi emberek vagyunk, és nem a test vezet bennünket; de ez mégsem jelenti azt, hogy nem létezne testünk, vagy nem Istentől kaptuk volna ezt a templomot, amit ápolnunk kell épp az Ő tisztelete miatt, hogy eszközként használhassa minden jó cselekedetre, minden aktuális akaratának a megtételére.

2010 08 19

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 augusztus 19:
Még az áttörés közben is, amivel le akarod zárni a múlt dolgait, folyamatosan változik a szellemi tájképed. Maradj Velem, mondja az Úr. Ne akadj el abban a vágyadban, hogy feltehesd a lábad és szünetet tarthass. Ez csak megakadályozná, hogy fenntartsd a szellemi sodródást. Utasítsd vissza annak a gondolatnak a dédelgetését, hogy te az élet nehézségeinek az áldozata vagy; csak haladj tovább. Én már felkészítettelek téged arra, hogy elvégezz mindent ami előtted van.
Filippi 4:13 Mindent meg tudok tenni Krisztus által, aki megerősít engem.

2010. augusztus 17., kedd

2010 08 17

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 augusztus 17:

Nagyszerű dolgokat készítettem neked, de néha el kell engedned a jónak gondolt dolgokat ahhoz, hogy valami jobbat kaphass. Nem tudsz a tegnapjaidban élni úgy, hogy közben részesülj a Szellemem aktuális áramlatának a legjavából. Most van az az idő, amikor fel kell adnod azokat az ideális dolgokat, feltételezéseket és elképzeléseket, amelyek nem a szellemi valóságot szemléltetik számodra most. Legyél hajlandó elengedni mindent, ami becses volt számodra, annak érdekében, hogy megkaphasd az Én legmagasságosabb és legjobb dolgaimat, mondja az Úr. Ne félj.
Józsué 1:9 "Nem parancsoltam meg neked? Legyél erős és bátor; ne félj és ne rémülj meg, mert az ÚR a te Istened van veled, bárhová mész."

2010. augusztus 16., hétfő

Tüzes forgószelek - a Faith Tabernacle honlapon is közölt prófécia

2010 augusztus 15 
SHARON HARGRAVE
Houston (USA, Texas állam)

TÜZES FORGÓSZELEK
Az Úr eszembe juttatott egy látomást, amit egy Forgószélről mutatott, valamint egy tavaly augusztusi prófétai üzenetet, ami az Ő forgószelének a kiküldéséről szól. Egy hete, amikor Chuck Pierce Houstonban volt, az egyik beszélő "tüzes forgószeleket" látott az egész városban.
Hiszem, hogy az Úr most már útnak indította az Ő forgószelét! Romlás (rombolás) jön azok számára, akik Jézuson kívül bármilyen más fundamentumra építettek. Ezeket az embereket, gyülekezeteket és szolgálatokat veszteség fogja érni, ha emberek bölcsessége szerint építkeztek, ami "Isten előtt bolondság". Viszont az Ő forgószele felkapja és elsodorja az Ő igazságosait arra a helyre, amit számunkra készített! Az Úr meg fogja jutalmazni azokat, akik az Ő Szelleme szerint építkeztek, és ezek azok az "építmények", amelyek előre mennek ebben az évtizedben és azon túl!

Példabeszédek 10:25 - "Amint a forgószél ráfuvall, már oda van az istentelen; az igaznak pedig örökké való FUNDAMENTOMA van."

1Kor.3:11,13 - "Mert más fundamentomot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, mely a Jézus Krisztus. ... Kinek-kinek munkája nyilván lészen: mert ama nap megmutatja, mivelhogy TŰZBEN jelenik meg; és hogy kinek-kinek munkája minémű legyen, azt a tűz próbálja meg."

2010 08 16

 ATROMBITA, Bill Burns -- 2010 augusztus 16:
Ebben az időben azért jövök hozzátok, szeretteim, hogy a káoszból a békességbe vezesselek benneteket. Azért jöttem, hogy kivezesselek abból a káoszból, amit a világ alakít ki körülöttetek, és bevezesselek az Én békességem királyságába. Mert az Én békességemben fogtok megszilárdulva felépülni, ahol az élő vizek folynak. Az Én békességemben fog jönni az Úr öröme, ami a ti erősségetek. Az Én békességem áramlásában lesz ez, és ezekben a napokban úgy fog ömleni, mint ahogy egy folyó ömlik. Bevezet benneteket a királysági valóság teljességébe, és ebben a valóságban, szeretteim, úgy fogtok meglátni dolgokat, és úgy fogtok értelmezni dolgokat, ahogyan eddig még soha nem értemeztétek. Mert mennyei távlatból fogtok látni, és többé nem földi valóságból, és azokat a dolgokat, amik számotokra eljövendők, kijelenti az Én Szellemem. Nagyon alaposan és áldott módon fogtok megszilárdulva felépülni az Én királyságomban, mondja az Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZLÉBEN, Marsha Burns -- 2010 augusztus 16:
Ha el tudjátok fogadni, szeretteim, Én a békesség kenetét öntöm ki most, hogy megnyugtassam a zaklatott lelketeket. Nem szükséges munkálkodni ahhoz, hogy megvalósítsátok az Én céljaimat az életetekben. A ti részetek az, hogy a végzet biztonságában nyugodjatok, mondja az Úr. Bízzatok Bennem! Ésaiás 55:12 Mert örömmel fogtok kimenni, és békességben lesztek kivezetve; a hegyek és a dombok éneklésben törnek ki előttetek, és minden fa a mezőn taspsolni fog.

2010. augusztus 13., péntek

A sas napja - Bill Burns korábbi látomása

A SAS NAPJA
Írta Bill Burns

Faith Tabernacle
http://ft111.com


Sokan azok közül, akiknek prófétai ajándékaik voltak, most a jövendölés szellemének az irányítása alatt állnak. Ez azért történt, mert önmaguk reklámozásába kezdtek. Azt akarták, hogy prófétaként ismerjék őket az emberek, és arra törekedtek, hogy legyenek követőik. Ezeknek a helyére hamarosan egy fiatal sasokból álló csapat fog kerülni.

Ezek a fiatal sasok a fészekben voltak eddig, és azok a sasok nevelték őket, akik hűek maradtak az Úrhoz és az Ő elhívásához. Most van az ideje a fiatal sasok útnak indításának. Kiképzés alatt álltak, és türelmesen várták, hogy kiterjesszék szárnyaikat és felröppenhessenek. Ezeken a fiatal sasokon az Úr tüze van, és készen állnak a közelgő csatára.

Láttam egy látomást a fiatal sasok útnak indításáról:

A SAS KIÁLT!

Ma egy sas kiáltását hallottam, nem egy magas és felemeltetett helyen hangzó kiáltást. Nem, hanem az Egyetlen Magányos Sas kiáltását a vizek felszíne felett. Ismét kiált az Aranyszínű, ahogy a vizek felett elhalad. Most alacsonyabbra ereszkedik, és ahogy a kiáltás áthatol a szellememen, ezt hallom: „Jöjjetek ki belőle, Én népem”.Majd újra, most már harmadszor, a Dicsőséges lecsap a vizek felett, még alacsonyabbra – olyannyira, hogy a szárnytollainak a csúcsai megérintik a vizet, minden egyes alkalommal, ahogy a szárnya lefelé mozdul. Ismét kiált, a Felkent átható kiáltásával, és ezt hallom: „Jöjjetek most, Én választottaim, mert most van az idő”. És ahogy nézem ezt a Dicsőségest, aranyból való olajat látok lefolyni a fejéről le a szárnyaira, és minden egyes alkalommal, ahogy a szárnyak a vizet érintik, az arany olaj a vizekre folyik. Ahogy nézem, a vizek felett látom Őt, és most tizenkétszer érinti a vizet, és az ő olaja lefolyik.

A víz felszínén most tizenkét olajfolt marad, miközben a Dicsőséges felszáll egy felhőbe, és eltűnik. Amint ezt a tiszta fehér felhőt nézem, elkezd sötétedni, és a Mindenható hangját hallom, mint a mennydörgést megszólalni: „Ezek a nagy nyomorúság idejei a földön, de ne féljetek, Én népem, mert Én kavartam fel a vizeket.”A látomásom a vizekhez tér vissza, amelyek felett az Aranyszínű szállt, és újra mennydörgés hangját hallom. Most látom, hogy a villámlás a vízbe csap, és a tizenkét olajtócsa tűz lángjával berobban. A lángból látom a sasokat feljönni, összesen most már tizenkettőt. Ismét megszólal a mennydörgés hangja: „Ezek az Én választottaim, akikre az arany olaj ráömlött. Figyeld meg, mi lesz ebből.”Ahogy néztem a tizenkettőt, tökéletes formációban közeledtek (egymás mellett), és ők is kiáltottak, hogy „Jöjjetek ki belőle, Én népem”. És ők is a vizek felszíne felett szálltak, és mindegyikük tizenkétszer érintette, és arany olaj folyt le, és a mennydörgés megszólalt, és a villám tüzet gyújtott, és a tizenkettő mind tizenkettőt nemzett, és száznegyvennégy lett.

Ugyanez a folyamat megismétlődött, és a száznegyvennégy mind ezreket nemzett. És akkor néztem a száznegyvennégyet és az ezreket, amint együtt felszárnyaltak sasszárnyakon, és a menny felé szálltak, az Aranyszínűhöz, aki most a dicsőség felhőin nyugodott. A nap ragyogása volt Őrajta, és átváltozott, amint arany tollai ragyogó fehérré változtak.Ahogy a száznegyvennégy és az ezrek csatlakoztak hozzá, ők is átváltoztak a Szent képmására, fehér tollakkal, mint amilyen a galambé.

Ismét megszólal a mennydörgés, és a Mester hangja visszhangzik a szellememen át: „Ezek az Én választottaim, akik válaszoltak az Aranyszínű elhívására. Kik ezek, kérdezed? Ezek az Én isteni kormányzatom ezekben az utolsó napokban. Ők az egyházkorszak igazságosai. Nekik az adatott, amit ti apostoli tekintélynek neveztek. Ragyogni fognak, mint a nap, az ő Atyjuk királyságában, és bevezetik a népemet a végső győzelembe.

Hallottad, amit a Szellem szólt; most nézd! Ahogy a szemeimet a menny felé fordítottam, ezt láttam: A Dicsőséges, a száznegyvennéggyel és az ezrekkel sasszárnyakon felszárnyalt, és a mennyekbe repültek, hogy háborút folytassanak a gonoszság szellemi seregei ellen a mennyei helyeken. Hallom a sokezer sas kiáltását a mennyekben, ahogy a sötétség kapuit ostromolják. A csata kegyetlenül heves, de az Úré, és az Övéié.Némelyek megsebesülnek, de nem fáradnak el, és nem nem lankadnak el. Az ég kezd kitisztulni, a győzelmet megszerezték, a sötétség kapui nem vettek diadalmat. Az ég odafent most tele van fehér tollakkal, amelyek a csatában kihullottak, és a Szellem hangja ígyszól: „Ezek (a fehér tollak) jelképezik a szentek igazságos cselekedeteit, azokét, akik megharcolták a nemes harcot, akik követték a Bárányt, bárhová vezette őket.”

Újra hallom a sok vizek felett ahangos mennydörgés hangját: „Hallod-e a megváltottak énekét? Hallod-e a győzelem énekét? Látod-e őket már, ahogy dicsőséges szárnyakon szárnyalnak? Látod-e őket a Hegyen, amelynek a neve Sion? Ezek azok, akik kijöttek Babilonból. Ezek azok, akiket nem fertőztetett meg az asszony, akinek a neve a Nagy Parázna. Ezek azok, akik az Isten trónja előtt állnak.”

És mégegyszer látom, ahogy a fehér tollak leereszkednek, és ahogy szállnak lefelé, mintegy lágy szél összeköti őket, és alakítja őket. A Mester láthatatlan keze tartja most ezt a ruhát előttem, egy gyönyörű ruhát, ami fehér és tiszta. Nagyon szelíden ezt suttogja: „Íme a menyegzői ruha.” És a szavának a hangja, és a szavainak a lehelete, és a szívének a szeretete megérintette ezt a gyönyörű ruhát. A fehér tollak egybekapcsolódtak, és olyanná lettek, mint a finom gyolcs.

A ruha felett, Sion hegyéről, ezt az utolsó kiáltást hallom: „Mert ezt a finom gyolcs a szentek igazságos cselekedetei, áldottak azok, akiket meghívtak a Bárány menyegzői vacsorájára. És a Szellem és a Menysszony azt mondja, jöjj! És aki hallja, mondja azt, hogy jöjj! És aki szomjas, jöjjön. És aki kívánja, vegyen az élet vizéből ingyen.” Ámen. 
---
(Ez a látomás évekkel korábban már megtalálható volt a honlapjukon, csak most fordítottam le. A látomás után még néhány Amerikára vonatkozó gondolat szerepel, itt most csak az általánosabb részt tettem közzé. Gyuri)
Forrás: http://ft111.com/dayoftheeagle.htm

2010 08 13

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 augusztus 13:

Szeretteim, Én elválasztom az értékeset a hitványtól, hogy közelebb kerülhessetek Hozzám. Ez az életetek minden szintjén meg fog mutatkozni, mivel most már képesek vagytok megkülönböztetni, mit kell megtartanotok, és mit kell elengednetek. Ennek a folyamatnak az lesz az eredménye, hogy méginkább egyszerű és koncentrált leszel. Ne félj eltávolítani azt, ami már nem való hozzád. Veled vagyok, hogy bölcsességet adjak és segítsek neked most a szortírozás idején, mondja az Úr.
Jeremiás 15:19 Ezért ezt mondja az Úr: "Ha te megtérsz, akkor Én vissza is hozlak; Előttem fogsz állni; ha elválasztod az értékeset a hitványtól, olyan leszel, mint az Én szájam."

2010. augusztus 12., csütörtök

2010 08 12

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 augusztus 12:

Tölts időt azzal, hogy jöjj és legyél közösségben velem, mondja az Úr. Az időd és az energiád igénybevétele áldozatot követelt tőled, és neked szellemi felfrissülésre és megújulásra van szükséged. Gyere a találkahelyedre, a bensőséges imádkozás és édes közösség helyére. Gyere habozás nélkül. Engedd, hogy bölcsességet, útmutatást és erőt adjak neked, hogy átvigyen az utazásod következő fázisán.
Zsidókhoz írt levél 4:16 Jöjjünk azért bátran a kegyelem trónjához, hogy irgalmat kapjunk és kegyelmet találjunk segítségül a szükség idején.

2010. augusztus 11., szerda

2010 08 11

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 augusztus 11:

A homályos és bizonytalan területek most kitisztulnak. Ahol egykor a sötétség uralkodott, ott az értelem és kijelentés világossága kezd fevirradni. Azok a dolgok, amik botránykövek voltak, és visszatartottak attól, hogy elérd a célodat vagy szándékodat, kezdenek elenyészni, mint a hajnali köd. A világosság, ami jön, az Én jelenlétem és dicsőségem világossága lesz, mondja az Úr, ahogy mutatom az utat neked.
Ésaiás 30:21 A füleid hallanak egy szót mögötted, ezt mondva: "Ez az út, járjatok ezen", ha bármikor jobbra tértek, vagy ha bármikor balra tértek.

2010. augusztus 10., kedd

2010 08 10

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 augusztus 10:
Egy sebesen zúgó szél hangját hallom. Az Úr Szelleme az, aki azért jön most, hogy újraaktiválja az Egyházat, és leszálljon az Egyházra, mint ahogy tette a Pünkösd napján, ahogy a régmúlt időkben tette. Mert sokan az Én Egyházamban megtompultak, és sokan közülük már nem hallanak, de Én a Szellemem szelét hozom rájuk. Az ereje életre kelti őket, új és friss módon, és az élő folyamok bennük mégegyszer megindulnak. Mert ezek a napok, Én népem, a prófétai szó napjai, amikor a sasoknak ki kell terjeszteni a szárnyukat, és szállniuk kell. Jöjjetek magasabbra, és engedjétek, hogy az Én élő vizem elvigyen azokra a helyekre, amelyeket készítettem nektek, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 augusztus 10:
Szeretteim, különleges áldásokat indítok útjára ebben az időszakban. A vízre vetettétek a kenyereteket, és az most visszatér hozzátok. Magokat vetettetek, amelyek gyökeret eresztettek, és most termik a gyümölcsüket, mert azelőtt álltok, hogy learassátok a gyümölcsét annak a jó magnak, amit elvetettetek, mondja az Úr. Örvendezzetek! Prédikátor 11:1 Vesd a vizekre a kenyeredet, mert sok nap múlva megtalálod azt.

2010. augusztus 9., hétfő

2010 08 09


A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 augusztus 9:

Gyertek hát, és vegyétek át az elsőszülöttek áldásait! Voltak már elsőszülött generációk a történelem során, és az Én királyságomban. De ebben az időszakban és ebben az időben ti egy választott generáció vagytok; ti vagytok a korszak legvégének az elsőszülöttei; az elsőszülöttek azok közül, akik látni, hallani és tudni fogják a korszak végének a titkait, és ti megismeritek azt, amit Én készülök kijelenteni. Mindezek a dolgok, amiket mutatok és mondok nektek, a Királyságban való járásotokat viszi tovább. Ezért előhívlak benneteket, mint királyokat és papokat, ebben az órában, és ezen a napon, hogy megtudhassátok, kik vagytok, és hogy Velem járhassatok a királyság dicsőségében. Mert sokan elestek az ellenség hazugságainak a hatása alá kerülve, és nem értik a rendeltetésüket, és nem értik, hogy Én mellettük vagyok, hogy Én erősítem meg őket, mondja a Seregek Ura. Ezeket a dolgokat nektek is tudnotok kell, és szívetekben kell tartanotok.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 augusztus 9:

Sok embert láttam a Szellemben, akik nekifeszültek valaminek, amik láthatatlan fekete köteleknek tűntek, és hallottam ahogy az Úr ezt mondja: Sokan közületek, Én népem, még mindig az ellenség munkáinak a kötelékében vagytok, de a kitörés szélén álltok, teljesen a peremén vagytok. Továbbra is tegyetek erőfeszítéseket, hogy megszabaduljatok ezektől az erődítményektől, mert Én veletek vagyok, hogy megerősítselek és segítsek kiszabadulni.

Zsoltár 146:5 Boldog ember az, akinek Jákób Istene a segítsége, akinek reménysége az Úrban az ő Istenében van, aki alkotta a mennyet és a földet, a tengert és mindazt, ami azokban van; aki az igazságot örökre megtartja, aki igazságot szolgáltat az elnyomottnak, aki ételt ad az éhezőnek. Az Úr szabadságot ad a foglyoknak. 

2010. augusztus 5., csütörtök

2010 08 05

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 AUGUSZTUS 5:

Legyetek alázatosak, mondja az Úr, mert a büszkék nem tudják elfogadni a helyreigazítást. Nevezzétek ezt úgy, hogy útirány korrigálás, mert Én korrigálást hozok nektek, Én választottaim, hogy azon az útvonalon maradhassatok, amit Én készítettem számotokra. Nem annak van az ideje, hogy akár csak enyhén is eltérjetek a terveimtől és céljaimtól. Nagy gonoszság napjai vannak most, és az ellenség arra keres módszereket, hogy megállítson titeket, és visszatartson a nektek készített legjobb dolgaimtól. Legyetek elővigyázatosak!

Példabeszédek 16:18 Büszkeség jár a romlás előtt, és a bukás előtt a felfuvalkodott szellem.

2010. augusztus 4., szerda

2010 08 04

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 augusztus 4:

A nagyobb hatékonyság ösvényén vezetlek téged. Figyelj oda a Szellemem szelíd ösztönzésére, amellyel azokat a módszereket mutatom meg neked, ahogyan javíthatsz az általános helyzeteden, természetes és szellemi szinten is. Ne félj attól, hogy menet közben kiigazításokat tegyél. Azon munkálkodom az életedben, hogy a komplexet egyszerűvé tegyem. Ez lesz az eredménye a több szinten történő megvilágosodásnak, mondja az Úr.

1 Korinthus 15:46 Mindazáltal nem a szellemi az első, hanem a természetes, és utána a szellemi.

2010. augusztus 2., hétfő

2010 08 02

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 augusztus 2:
 
Az eddig rendetlen vagy félkész dolgok most kezdenek helyrerázódni. Most már világosabban leszel képes látni az egész képet, a részletek összességeként. Mindennek, amit átélsz, jelentősége és rendeltetése van a dolgok szellemi tervezetében. Lehetőségeket adok eléd, arra, hogy jobban megértsd, ki vagy te a körülötted levőkkel kapcsolatosan, a neked adott elvégzendő munkával kapcsolatosan, és a Velem való kapcsolatodban, mondja az Úr.

Róma 8:28 És mi tudjuk, hogy minden összedolgozik azok javára, akik szeretik Istent, azoknak, akik az Ő szándéka szerint el vannak hívva.

2010. augusztus 1., vasárnap

Egy hétvégi prófécia Bill és Marsha Burns honlapjáról

2010 július 31

ELAINE TAVOLACCI
Staten Island (USA, New York állam)
www.awordinseason.info

Az áttörés folyamai 

Egyik éjjel volt egy látomásom egy gát kitöréséről. A látomásban özönlő vizet láttam, ami masszív erővel törte át a gátat. Ez nem általános víznek tűnt, hanem kristálytiszta volt, ami egy folyóba ömlött bele, és nagy erővel és intenzitással folyt. 

Nem sokkal ezután a látomás után kaptam egy emailt a friss hírekről, amelyben az szerepelt, hogy Iowában egy igazi gát átszakadt. Azt jelentették, hogy a gátszakadás a heves esőzések miatt történt. Ahogy a hírt olvastam, a Szent Szellem azt jelentette ki nekem, hogy a látomás a mennyből jövő vizet jelképezi, ami rendkívüli áttöréseket hoz. 

Az Úr ezt mondta: Ahogy szemtanúja voltál ennek a gátszakadásnak, amelyben nagy erővel özönlött ki a víz, úgy készülök kiárasztani az Én Élő Vizemet Krisztus testébe, nagy intenzitással. Sok ember lesz kisodorva az ellenség fogolytáborából, amint az Én dicsőségem kiűzi a sötétséget az életükből. Ez a víz, amit Én öntök ki, nem általános víz, hanem élő víz, ami áttörést hoz az életetek olyan területeire, ahol eddig nem voltatok képesek kitörni. Ez az élő víz szabaddá teszi a foglyokat az erkölcstelenségtől, amit maguktól képtelenek voltak legyőzni. Le fogom rombolni az akadályokat, amik útját állják az Élő víz áradásának, ami életet hoz, és sokan meg fognak szabadulni, és meg fognak gyógyulni. 

Ez egy tisztító folyó lesz, megszentelt vízzel, ami nem csak felüdülést és megújulást hoz, hanem bűnbánatot is. Ezek az élő vizek folyamai áttörnek és letörik a bilincseket azokról, akik a bűn kötelékében vannak, és szentséget árasztanak Krisztus testébe. Folyókat hozok a sivatagokba azokhoz közületek, akik száraz helyen vannak, és szabaddá teszem azokat közületek, akiknek meg kell szabadulniuk az istentelen gondolkodásból. 

Ez az élő víz nem csak arra van, hogy ti élvezzétek, hanem másoknak is, hogy bejöjjenek a szabadságba és élvezzék azt a szabadságot, amit számukra elkészítettem. Sokan fognak ámulni az Én Dicsőségem intenzitásán, amit Én küldök ebben az időben és időszakban, mondja az Úr. 

Ezékiel 47:9 
És lészen, hogy minden élő állat, amely nyüzsög, valahova e folyam bemegyen, élni fog; és a halaknak nagy bőségök lészen, mert ez a víz bement oda, és azok meggyógyulnak, és él minden, valahova e folyó bement. 

János 4:13-14 
Felele Jézus és monda néki: Mindaz, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjúhozik: Valaki pedig abból a vízből iszik, amelyet én adok néki, soha örökké meg nem szomjúhozik; hanem az a víz, amelyet én adok néki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne. 

Jelenések 22:17 
És a Szellem és a menyasszony ezt mondják: Jövel! És aki hallja, ezt mondja: Jövel! És aki szomjúhozik, jőjjön el; és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen.