2011. január 31., hétfő

Imádat Sátor: Új szakasz: az Eszter-projekt

Imádat Sátor: Új szakasz: az Eszter-projekt: Az Úr a Prazsák Laci látogatása óta újat kezdett - olvasd el, milyen volt a 15. és a 16. alkalom, milyen élménnyel és látással viszi tovább az Úr az Imádat Sátor szolgálatot!

2011 01 31

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Bill Burns -- 11/1/31: 
Jöjjetek egy kicsit magasabbra, mondja az Úr, mert Én arra hívtalak el titeket, hogy mennyei teremtmények legyetek, akik már nem kötődnek a földhöz. Jöjjetek, mert az Én királyságom dicsőségét nem lehet teljesen megérteni a földön. Ezért azt mondom nektek, jöjjetek fel ennek az időszaknak a dicsőség-fényébe, mert nem fogtok csalódni abban, amit mutatok nektek, és nem is lesztek erőtlenek, amilyennek sokan láttak benneteket. Mert ti olyan nép vagytok, akik a királyság erejében lakoztok, és az Én királyságom ereje nagyságosabb módon készül megnyilvánulni, mint amit el tudtok képzelni, mondja a Szentséges. Mert Én el fogok jönni és demonstrálni fogom Magamat a földeteken. És eljövök, igen éjjel, és füttyszóval foglak hívni titeket. Amint előhívlak a szavam hangjával, akkor erővel ruházlak fel benneteket, és átadom nektek azokat a mennyei ajándékokat, amelyek által többek lesztek, mint puszta emberek. Ti Krisztussal együtt a társörökösei vagytok a jelen korszak feltámadási erejének. Jöjjetek és igyátok tele magatokat az Én Szellememmel, mert az igazság igéje erőben és nagyságban fog előjönni.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/1/31: 
Emeljétek fel a fejeteket, és nézzetek Rám, mondja az Úr. Lehet, hogy úgy érzitek, hogy sivatagban jártok, de Én készítettem egy forrást a felfrissülésetekre. Jöjjetek és igyatok az Én igémből, miközben Engem kerestek az igazságért, amely meg fog szilárdítani benneteket a hitben és a reménységben. Ne essetek kétségbe. Én felfrissítelek titeket, és helyreállítást és gyógyulást hozok a nyugtalan lelketeknek.

János 14:27 Békességet hagyok nektek, az Én békességemet adom nektek; nem úgy adom, ahogy a világ adja. Ne legyen nyugtalan a szívetek, és ne féljen.

2011. január 28., péntek

2011. 01. 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/01/28:

Milyen csodálatos dolog, hogy megosztjátok a szívetekben lévő hitet másokkal. Nagyszerű dolog, hogy építitek egymást a ti szentséges hitetekben és bátorítjátok egymást az Én Igém által. Az Irántam való gyöngéd szeretetetek drága és értékes a szemeimben, azt mondja az Úr, és Én megáldom azokat, akik Engem áldanak.

Ésaiás 52:7 Milyen gyönyörűek a hegyeken annak lábai, aki jó híreket hoz, aki békességet hirdet, aki jó dolgokról ad tudósítást, aki üdvösséget hirdet, aki azt mondja Sionnak:" Uralkodik a te Istened!"

2011. január 27., csütörtök

Rick Joyner az Úr útját elkészítő üzenetről és szolgálókról (4)

Rick Joyner mostani írása arról az üzenetről és azokról a szolgálókról szól, amelyek el tudják készíteni az Úr útját - a királysághoz vezető utat.

A cikk forrása: MorningStar Ministries
Fordítás: Országh György
~ ~ ~

Rick Joyner

Látni és hallani, 4. rész 
2011, 4. hét 


Habár az ószövetségi próféták megbízatása Isten népének fegyelmezésére az Újszövetségben inkább az apostolok megbízatása lett, még így is szükség van az igazság és jogosság prófétikus igehirdetőire. Keresztelő János, aki az átmeneti időszakban működő szolgálók közül a legnagyobb volt, az igazság hirdetői között is a legnagyobb volt. Azt olvassuk, hogy János Illés kenetével jött el, de Illéstől eltérően nagyon kevés prófétikus kijelentése volt, sőt az Illés életében működő erők sem igazán mutatkoztak meg a szolgálatán. Ennek ellenére, üzenete utat készített az Úrnak. Emiatt az Úr az asszonytól születettek közül a legnagyobbnak nevezte őt (lásd Máté 11:11).

Malakiás könyve arról számol be, hogy ennek a korszaknak a vége előtt, az Úr nagy és rettenetes napja előtt, Illés próféta újra el lesz küldve. A tanítók és teológusok talán azóta spekulálnak erről, amióta Malakiás megírta ezt, de az Újszövetség legtöbb szakértője egyetért abban, hogy ez úgy fog eljönni, ahogy Keresztelő Jánoson eljött Illés kenetével. Emellett a legtöbbjük meglátása szerint ez az eljövetel egy testületi, általános kenet lesz sokakon, mintsem egyetlen személyen, ugyanis ma az Úr az Ő testének, az egyháznak sok tagján keresztül mutatkozik meg. 

Ez a kenet számos alkalommal bizonyságot nyert az egyház korszakában, ami azt a szerepet töltötte be, hogy elkészítse az Úr útját. Ez egy olyan szolgálat, amely során annak a „magasabb rendű útvonalnak” (az angol szó jelentése: országútnak) egy részét építjük, amiről az Ésaiás 40 beszél: ez az igeszakasz elmondja nekünk, hogy hogyan kell építenünk ezt az utat. Az Ésaiás 40-ben olvasható út Isten „magasabb útja” - a királysághoz vezető útvonal. A megtérés üzenete arról szól, hogy a pusztulásba vezető útvonalról áttereljük az embereket a királyságba vezető útvonalra.

Ahogy Francis Frangipane is rámutat, Jézus is és János is azért hirdette a megtérést, mert a királyság elközelített, és nem azért, mert az ítélet közelített el. A Róma 2:4 arról beszél nekünk, hogy „az Istennek jósága” az, ami „megtérésre indít”, és nem a büntetéssel való fenyegetés, ahogy néhányan gondolják. Ha már így van, akkor azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Isten nagy jóságát semmi más nem mutatta be úgy, mint a kereszt. A valaha legnagyobb jósága az volt, hogy megfizette az árat a bűneinkért. Tehát Isten jóságának a legnagyszerűbb megvalósulása a kereszt. Ezért olyan központi jelentőségű a kereszt üzenete az igazi apostoli igehirdetésben, és ezért volt annyira alapvető az egész egyházkorszak híres üzeneteiben és híres szolgálói életében.

A kereszt üzenete sokkal több volt, mint a kereszt által megszerzett megváltásról szóló tanítás. Magában foglalta a kereszthez kötődő életet. Az igazi keresztény élet áldozatot hozó élet, amelyről Jézus azt mondta, hogy naponta így kell élnünk, felvéve a keresztünket, ha a tanítványai akarunk lenni (lásd Lukács 9:32). Ez az üzenet átjárta azoknak a nagy szenteknek az életét, akik az egyházkorszak prófétikus és apostoli hírvivői voltak. Azt is tudni lehet, hogy ez sokkal több volt, mint csupán az üzenetük – ez volt az életük is. Úgy élték meg a kereszt üzenetét, hogy naponta meghaltak a saját akaratuk és saját vágyaik számára, hogy áldozatot hozó életet élhessenek az evangéliumért.

Könnyű felismerni azokat, akik megpróbálják hirdetni a keresztet, de nem élik meg: hiányzik az erő a szavaikból, és üzenetük velük együtt hal meg. Akik igazán „naponta meghalnak” az evangéliumért, egy olyan módon érintik meg az örök életet, amitől az üzenetük sem tud elhalni – és jóval túléli fizikai életüket. Ez az üzenet az ő részük a királysághoz vezető országútból, és minden nemzedékben voltak néhányan, akik kivették a maguk részét ebből az útépítésből.

Sokan úgy gondolják, hogy előbb el kell érniük egy bizonyos szintet a szentségben ahhoz, hogy Isten felkenje őket erővel, hatalommal, de az igazság az, hogy Isten felkent már néhány igencsak szentségtelen embert is, amire Sámson csak az egyik példa. Akik hatalommal szolgálnak, bűnbe tudnak esni úgy, hogy közben a hatalom megmarad a szolgálatukon, mivel Isten akkor is hűséges, ha mi hűtlenek vagyunk, és tudjuk, hogy Isten ajándékai és elhívásai „megbánhatatlanok” (lásd Róma 11:29). Ez azt jelenti, hogy ha egyszer nekünk adta azokat, akkor már nem fogja visszavenni. Emiatt, önmagában az, hogy Isten csodatételekre használ bennünket, még nem jelenti azt, hogy rendben vagyunk Istennel. Ahogy az 1 Korinthus 13 mondja, sok csodát tehetünk, sőt még hegyeket is mozgathatunk a hitünkkel, de ha nincs bennünk szeretet, ez az egész semmit sem fog érni.

Nagyobb hatalomra van szükségünk, és több csodára, gyógyulásra és prófétálásra, de miközben ezekre törekszünk, nem szabad elfelejtenünk, hogy a legnagyobb elhívásunk az, hogy növekedjünk az Isten iránti szeretetben, ezután pedig az egymás iránti szeretetben. Ahogy Isten szeretetének a valaha legnagyszerűbb megmutatkozása a kereszt volt, ugyanúgy azok, akik igazán a kereszthez kötődő életet élnek, áldozatot hozva az evangéliumért és azokért, akiknek szükségük van rá, ők ezzel mutatják be a legnagyszerűbb módon az igaz szeretetet. Minél jobban szeretünk valakit, annál szívesebben hozunk áldozatot érte. Minél jobban szeretjük Istent, annál inkább letesszük az életünket Őérte és azokért, akiért Ő is letette az életét.

A prófétai ajándékokat és szolgálatokat fogjuk tanulmányozni, amelyek az egyháznak adattak, és keresni fogjuk a nagyobb hatalmat. Mindamellett szem előtt fogjuk tartani azt is, hogy az a mondás, hogy „a hatalom megront”, a szellemi hatalomra is igaz lehet, ha nem azon a szilárd fundamentumon éljük az életünket, ami nem más, mint az Úrban maradni, szeretni Őt és egymást - ezt pedig az arra való elszántságunk tudja szemléltetni, hogy nap mint nap felvesszük a keresztünket. Egyedül ez fog megtartani bennünket az élet ösvényén.

2011. 01. 27.


APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/01/27:

Meghallgatom az imáitokat, amelyekben kéritek az Én meglátogatásomat és azt, hogy meglássátok az Én dicsőségemet. Ahhoz azonban, hogy meglássátok a dicsőségemet, dicsérettel és imádattal kell dicsőítenetek Engem. Hálaadással és dicsérettel kell belépnetek a jelenlétembe, nem pedig elégedetlen, zúgolódó, panaszkodó szívvel. A szemeim körüljárnak az egész földön keresve egy népet, amely szellemi értelemben a Dávid Házából való és akiknek az Én szívem szerinti szíve van, azt mondja az Úr.

Zsoltárok 100:4 Jöjjetek be az Ő kapuin át hálaadással, és az Ő tornácaiba dicséretekkel. Adjatok Neki hálát és áldjátok az Ő nevét.

2011. január 26., szerda

2011 01 16

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/1/26:

Számíts rá, hogy kulcsfontosságú győzelmi lehetőségekre fogsz találni, azokon a területeken, ahol eddig hiányzott az önbizalmad és sikertelen voltál. Most van itt az ideje, amikor át tudsz törni a magasabb szintre, de nem szabad megadni magadat a kétségnek és a félelemnek, amivel az ellenség kísérteni fog. Ehelyett teljesen Rám kell bíznod magad, hogy bölcsességet és útmutatást fogok adni neked. Higgy Bennem, hogy Én megmutatom az utat, mondja az Úr.

Zsoltár 32:8 Oktatni és tanítani foglak azon az úton, amelyen járnod kell; a szememmel vezérellek.

2011. január 25., kedd

2011 01 25

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/1/25:

Egy vándorútra indítottalak. Van egy tervem a sorsodra. De ha leszűkíted a látókörödet, és csak a megpróbáltatásokat látod az utad során, és azokat a dolgokat, amik rosszul mennek, akkor ez meg fogja akadályozni, hogy szellemileg előre haladj. Nem tudsz egészséges életet élni a Szellemben, ha állandóan magadra koncentrálsz vagy önsajnálatba kerülsz. Nézz fel. Keresd az arcomat, mondja az Úr, és vesd Belém a bizalmadat.
Máté 28:20b ... íme, Én veletek vagyok mindig, egészen a korszak végéig.

2011. január 24., hétfő

2011 01 24

A TROMBITA, Bill Burns -- 11/1/24:
Azt mondom nektek, Én népem, ha megtanuljátok a hálaadás művészetét, és kifejlesztitek, akkor igazi imádó lesz belőletek. Olyanok lesztek, akik igazságban és szellemben imádnak, mondja az Úr. Mert az Atya ilyeneket keres ezekben a napokban, és lesz egy olyan népem, akik dicsérnek Engem, imádnak Engem, és a hálaadás áldozatát hozzák. Újra lesz egy olyan népem, akik a házak tetejéről kiáltják, hogy jó az Úr és az Ő jósága végigjárja az egész országot. Mert ezekben a napokban meg kell lennie, hogy az Én népem megismer engem, és az ő hálaadásuk erejében fognak megismerni engem. Meg van írva, hogy az Én népem dicséretei között lakozom, és így is lesz, és eggyé leszek velük ebben az időszakban, ami a folytonos és folyamatos hálaadás időszaka lesz, mondja az Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/1/24:
Bízz Bennem az ellátásod érdekében. Én vagyok neked a Jehova Jíre, a te Gondviselőd, mondja az Úr. Ne ijedj meg, amikor azt látod, hogy a világi rendszerek folyamatosan alul maradnak, mert te az Én gazdaságomhoz tartozol, és nem a világéhoz. Átviszlek téged kemény időkön, amikor félelem és kétség nélkül fogsz bízni Bennem, hogy Én megcselekszem azt.
1Mózes 22:14 És Ábrahám azt a helyet úgy nevezte, hogy Az-ÚR-a-Gondviselő; ahogy a mai napig is mondják: "Az ÚR hegyén a lesz gondoskodás."

2011. január 23., vasárnap

Rick Joyner megrázó prófétai álma Amerikáról 2011-re

Rick Joynert az Amerikai Egyesült Államokban, és világszerte is sokan ismerik mint kipróbált prófétát.  Most egy olyan prófétikus álmot kapott az USA közeljövőjére nézve, ami jobban megrázta őt, mint más kijelentések valaha. 

Rick Joyner-nek 1987-ben megmutatta az Úr a vasfüggöny mögötti országok jövőjét, a szabadság eljövetelét - viszont azt is megmutatta neki, hogy ahogyan keleten egyre nagyobb lesz a szabadság, úgy Amerikában egyre jobban fogják csorbítani az emberek szabadságát. Mindkét dolog beigazolódott, amit nem csak mi tapasztaltunk meg itt, hanem ők is a másik oldalát a saját  hazájukban. Majd később az 'Y2K' vagyis a 2000-es évfordulóra való készülődés idején, amikor az emberek többsége, még a keresztények is nagy összeomlásra számítottak, ő azt kérte az Úrtól, hogy most már neki is mutasson valamit erre a nagy fordulópontra nézve. Az Úr azt mondta neki, hogy nem mutat semmit, ugyanis nem is lesz semmi. Valóban, nem teljesültek be azok a várakozások, amik világméretű összeomlást vetítettek előre 2000 januárra. Ezek a példák Rick Joyner prófétai üzeneteiből Sid Roth It's Supernatural című műsorában hangzottak el, ahol interjú készült vele, és elmondta legutóbbi élményét, ami őt személy szerint jobban megrázta, mint máskor a hasonló kinyilatkoztatások.

Nemrég egy prófétai álmot látott, amelyben egy faházban járt. Minden szobában az USA egy-egy részét találta, földrajzi területeket, a kultúra, a társadalom, az ipar egy-egy szegmensét. Miközben körbejárta a házat, azt látta, hogy kis lángnyelvek bukkanatak fel újra meg újra a padlózat rései között. Akik őt körbevezették a házon, mindig eltaposgálták a kis tüzeket. Majd amikor ki akartak menni, Rick meglátott még egy tűznyelvet, és visszament, hogy eltapossa. Majd ahogy lenézett, hirtelen átlátott a padlón, és meglátta, hogy a tűz a padlózat alatt, a ház alapjaiban ég. Ez a prófétikus nyelvezet, ami ebben az álomban megjelent Rick Joyner számára, azt jelentette számára, hogy a baj sokkal komolyabb, mint amilyennek látszik, mint ahogy a kis lángokat el lehetett taposni. Ahogy átlátott a padlón, és nézte a hatalmas tüzet a ház pincerészében található alapzatában, hirtelen arra gondolt az álomban, hogy gyorsan megfogja a számítógépét, hogy azt kimetse, mert azon volt minden fontos dolog. De akkor az Úr szólt hozzá: "Erre nincs időd. Hozd a feleségedet, és hozd a tűzoltó tömlőt."

Ez volt az álom lényege, és reggel amikor felébredt, tudta mit jelent. Ez a ház Amerika, és rendkívüli vészhelyzetben van, a robbanás szélén áll. Rick Joyner elmondja, hogy a prófétikus üzenetekben a menyasszony vagy a feleség általában az egyházat jelképezi. Csak az egyház rendelkezik azzal a tűzoltó tömlővel, amelyben a víz, Isten igazsága, Isten igéje van, és minél hamarabb el kell kezdeniük a lehető legtöbb vizet árasztani az alapokra. Tehát sürgősen el kellett kezdeni a tűzoltást, és ez azt jelentette számára, hogy szükség van azokra a bátor emberekre, akik megalkuvás nélkül hirdetik az igét, az igazságot, amit a víz jelképezett, annak érdekében, hogy ne égjen le az egész ház.

Rick Joyner prófétai álmának az üzenete szerint ma erre van szüksége Amerikának, mert nagy vészhelyzet van, ami az országuk alapjaiban jelenlevő erőteljes problémákat jelenti, és sürgős kezelést igényelnek. Az a kérdés is elhangzik a műsorban: Amerika vajon túl fogja élni 2011-et? Az a bátorítás hangzik el válaszként, hogy ez rajtuk múlik. Az országuknak olyan vezetőkre van szüksége, akik nem politikusok, hanem igazi vezetők - olyan emberekre, akik megalkuvás nélkül szólják, öntik az ige igazságát, az igazi, mélyben levő súlyos problémák kezelésére.

Ezeket részletesebben meghallgathatjátok (angolul) az It's Supernatural műsorában (ide kattintva), amelyben láthatjátok Rick Joyner álmának reprodukált jeleneteit is!

Ha mástól már segítség nem jő (Új Forrás)

2011. január 21., péntek

Imádat Sátor: Új időpont: HÉTFŐ

Imádat Sátor: Új időpont: HÉTFŐ: "Szeretettel értesítek minden érdeklődőt, hogy mostantól HÉTFŐNKÉNT vannak az Imádat Sátor alkalmak. Ahogy a legutóbbi alkalom beszámolójában..."

2011 01 21

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/1/21:

Gerjeszd fel magadat a szentséges hitedben. Taszítsd vissza a sötétséget, ami megpróbál betolakodni és megsérteni a határaidat és a Velem való szövetséged jogait, mondja az Úr. Utasítsd vissza az ellenség támadásait, amelyek arra irányulnak, hogy elgyengítsenek az elnyomás és a gyalázás által. Úgy ragyogjon a világosságod, hogy a sötétség eloszoljon, az ördögnek pedig semmi helye ne legyen benned. Emlékezz arra, hogy Én felhatalmazást és hatalmat adtam neked a győzelemre.
Júdás levele 20-21: De ti, szeretteim, felépülve a ti szentséges hiteteken, a Szent Szellemben imádkozva, tartsátok meg magatokat Isten szeretetében, várva a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmasságát az örök életre.

2011. január 20., csütörtök

2011 01 20

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/1/20:

Csitt. Hallgass és hagyd abba az idegeskedést. Az aggódás nem vezet sehová. Ha elcsendesedsz és felemelkedsz a Szellemben, akkor Én békességet adok és gyógyulást és helyreállást hozok a zaklatott lelkednek. Amikor zűrzavarban vagy, az amiatt van, mert szem elől veszítetted azt ahová koncentrálnod kell, és több figyelmet fordítasz a téged aggasztó helyzetekre, ahelyett, hogy Bennem bíznál, mondja az Úr. Azoknak, akik kérték, hogy láthassák a dicsőségem: nem fogjátok meglátni a dicsőségemet mindaddig, amíg nem fogtok folyamatosan tisztességet adni Nekem mindenben. A dicsőségem azok számára mutatkozik meg, akik arra törekednek, hogy Engem dicsőítsenek.
Zsoltár 131:2 Bizony, lenyugtattam és lecsendesítettem a lelkemet, mint egy elválasztott gyermek az anyjánál, mint egy elválasztott gyermek, olyan a lelkem énbennem.

2011. január 19., szerda

Rick Joyner a nagyobb mértékű prófétai kinyilatkoztatásról (3)

Rick Joyner

Látni és hallani, 3. rész
2011, 3. hét 

Eredeti angol nyelvű: a MorningStar Ministries oldalán
Fordítás: Országh György

Általában véve, Krisztus Teste csak a 15%-át éli meg annak a prófétai látásnak, amelyre az Új Szövetség alatt el vagyunk hívva. Ahogy az 1 Korinthus 3 beszél róla, Isten dicsőségéből többet kellene megtapasztalnunk, mint amennyit Mózes tapasztalt. A Zsidó 7:22 arról is beszél, hogy "jobb szövetség" részesei vagyunk. Az Ó Szövetségben tapasztaltak közül a legnagyobb dolgok kellene hogy jelentsék a kiindulópontját annak, amit az Új Szövetségben tapasztalunk. Pedig eddig még nem láttuk meg ezeket, ahogy azokat a "nagyobb dolgokat" sem, amiket a saját cselekedeteihez képest ígért az Úr a János 14-ben. Mindazáltal az Ő Igéje igaz, és biztosak lehetünk abban, hogy ennek a korszaknak a vége előtt meg fogjuk látni ezeket.

Az, hogy nagyobb dolgokat élünk át, mint a korábbi nemzedékek, nem jelenti azt, hogy nagyobbak vagyunk náluk. Sőt, még az is lehet, hogy kisebbek vagyunk, a fokozott dicsőség pedig a fokozott sötétség miatt nyilvánult meg, ahogy az Ésaiás 60:1-3-ban láthatjuk:
"Kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége rajtad feltámadt.
Mert ímé, sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik.
És pogányok jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez."
A nagyobb dicsőség pontosan a nagyobb sötétség idején érkezik, sőt éppen amiatt jön. Itt azt is látjuk, hogy a dicsőség győzedelmeskedik, és a világosság legyőzi a sötétséget. Emiatt az Úr erejének ilyen feltámadását fogjuk látni az Ő népén, ugyanis szükségünk lesz rá.

Mindannyian szeretnénk csodákat látni, de kevesen szeretnének olyan körülmények közé kerülni, ahol szükség is van rájuk. Most épp ilyen időszakba lépünk be. Az Apostolok Cselekedetei 2-ben ígért nagyobb prófétai kinyilatkoztatás "az utolsó napokban" azért van, mert ezekben az időkben fokozott mértékű útmutatásra lesz szükségünk.

Ebben az évben meg fogjuk látni a prófétai felhatalmazás és kinyilatkoztatás megkétszereződését, de még így is hosszú út fog előttünk állni addig, amíg elérjük ennek a szolgálatnak azt az érettségi szintjét, ami szükséges lesz azokban az időkben, amelyekbe most lépünk be. Az Ó Szövetség alatt olyan próféták voltak, akik mindent tudtak, amit az ellenséges királyok mondtak még a legtitkosabb helyeken is -- gyakorlatilag semmi sem volt rejtve a próféták előtt. Ilyen prófétákra van szükségünk ma is. Az Ó Szövetség alatt meg voltak döbbenve, ha valami olyan nagyobb dolog történt, amit nem tudtak előre. Manapság még mindig megdöbbenünk azon, ha bármilyen nagyobb eseményt megtudnunk előre, de ez most már meg fog változni.

Attól függetlenül, hogy milyen jól ismerjük az Úr hangját most, el kell határoznunk magunkat arra, hogy legalább kétszer annyira meg fogjuk ismerni az előttünk álló évben. Törekednünk kell arra, hogy meghalljuk azt, ahogy Ő szól hozzánk, sokkal többféle módon és sokkal több dologgal kapcsolatban, mint amennyire eddig nyitottak voltunk. Az előttünk álló idők, amelyekbe most lépünk be, segíteni fognak ebben a törekvésben. Ahogy az 1 Korinthus 14:1 buzdít rá:
Törekedjetek a szeretetre, és buzgón vágyakozzatok a szellemi ajándékokra, különösen arra, hogy prófétáljatok.
Ahogy az 1 Thesszalonika 5:5-11 mondja:

   "Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! 
Tehát nehogy elszunnyadjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. 
   Mert akik alusznak, éjjel alusznak; és akik részegek, éjjel részegednek le. 
   Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. 
   Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget nyerjünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, 
Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk Ővele. 
   Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, amiképpen cselekszitek is."

Határozd el, hogy ebben az évben még közelebb kerülsz az Úrhoz, mint valaha, és legalább kétszer annyira meg fogod ismerni az Ő hangját, mint eddig. Erre szükségünk lesz.

2011. 01. 19.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/01/19

Szeretteim, előttetek megyek, hogy lehetőségek utait nyissam meg, amelyek szükségesek az utatok következő állomásánál ahhoz, hogy betöltsétek rendeltetéseteket. Az ajtók már most nyílóban vannak, de legyetek figyelmesek a lehetőségekre és legyetek tudatában az Én Szellemem vezetésének. Ez igaz az élet apró, látszólagosan jelentéktelen dolgaiban éppúgy, mint a nagy, elsöprő változásokat hozó dolgokban. A ti részetek az, hogy együtt haladjatok az áramlattal és fókuszáljatok folyamatosan Rám, azt mondja az Úr, ahogy teljes bizalmatokat és hiteteket Belém vetitek. Én azt akarom, hogy olyanok legyetek, mint az agyag, képlékeny, formálható. Legyetek hajlandóak alárendelni magatokat az Én kezem formáló erejének a körülményeiteken keresztül, mert vannak olyan dolgok, amelyeket újra kell munkálni, át kell formálni és alakítani az Én képmásomra, ahogy előre haladtok és fejlődtök.

Jeremiás 18:2-6 "Kelj fel és menj le a fazekas házába, és ott halld meg az Én szavaimat." Aztán lementem a fazekas házába, és ott a fazekas valamit készített a korongon. Az edény, amit készített az agyagból, elromlott a kezében. Ezért másik edényt készített belőle, ahogy jónak látta azt. És így szólt nekem az Úr: "Nézd, amilyen az agyag a fazekas kezében, ti is olyanok vagytok az Én kezemben, Izrael háza."

2011. január 18., kedd

Imádat Sátor: 14.: Szélesítsd ki a sátorod!

Imádat Sátor: 14.: Szélesítsd ki a sátorod!: Olvasd el a beszámolót, arról hogy mi volt a mérföldkő, és milyen bizonyságokban mutatta meg az Úr a keze munkáját - és adj hálát Neki velünk együtt!

2011 01 18

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/1/18:

Egy látomásban az ősi Izrael asszonyait láttam, ahogy virrasztottak, mert nagy várakozással várták a harcosaik hazaérkezését. Nem aggódtak, hogy férfiaik nem fognak győztesen hazatérni. Sőt, izgatottan várták, hogy részesülnek a hadizsákmányból. Majd napkelte körül feltűntek a lovasok. Nem áldozatként menekültek haza; hanem méltósággal meneteltek, magasra emelve a zászlajukat. Szembeszálltak az ellenséggel, kemény volt a csata, de a győzelem édes. Megkérdeztem az Urat a látomásról, és azt mutatta, hogy a harcosok a szellemet jelképezik, a nők pedig a lelket vagy a testet jelképezik. Amikor szellemi hadviselésbe kezdünk, soha nem kell félnünk attól, hogy elveszítjük a csatát, a lelkünknek pedig nagy várakozással kell várnia a hadi zsákmányokat -- a szabadulást és az áldást.
Zsoltár 42:6 Miért roskadtál össze, én lelkem? És miért nyugtalankodsz bennem? Reménykedj Istenben, mert dicsérni fogom még Őt az Ő orcájának segítségéért.

2011. január 17., hétfő

Értesítés a napi üzenetekről

Szeretettel értesítek mindenkit, hogy Bill és Marsha Burns próféciái egy ideje 11.00 óra utáni hírlevélben érkeznek (továbbra is a hétköznapokon), ami ezért természetesen csak utána lesz fent itt a blogon magyarul.

Akik emailben is megkapják (lásd az email értesítésre felirakozás lehetőségét a jobb oldalon), azok ezután egy 13.00 óra utáni emailben fogják tudni olvasni ezeket (ahogy már ma hétfőn is láthattátok), természetesen nem csak a próféciák magyar fordítását, hanem továbbra is a többi blogbejegyzést is. Erre az időpontra van most lehetőség az automatikus levélküldő beállításaiban. De természetesen már előtte is meg tudjátok nézni itt a blogon a friss bejegyzéseket, üzeneteket.

Ahogy korábban jeleztem, az új munkahelyem miatt nem tudom minden nap időben elkészíteni a fordítást, viszont az Úr adott egy munkatársat, akinek a segítségével meg tudjuk oldani ezt a problémát. Tehát néha az én fordításomban, néha más fordításában olvasható a napi prófétai üzenet. És ez így van jól: ugyanis minden testrészre szükség van Krisztus Testében: "Nem mondhatja pedig a szem a kéznek: Nincs rád szükségem; vagy viszont a fej a lábaknak: Nem kelletek nékem. Sőt sokkal inkább, a melyek a test legerőtelenebb tagjainak látszanak, azok igen szükségesek" (1 Korinthus 12:21-22).

Gyuri

2011 01 17

A TROMBITA, Bill Burns --11/1/17
Keljetek fel a harcra, szeretteim, mert a győzelem biztosítva van. Kijelentettem, hogy az Én Igém nem tér vissza üresen. Adtam nektek hatalmat, hogy legyőzzétek lelketek ellenségét, azt, aki vádol és kigúnyol benneteket, és aki hazudik nektek. Le lesz győzve, ragadjátok meg. De tegyetek még ennél is többet. Keljetek fel és szárnyaljatok az Én Szellemem szelén és az Én Igém erejében. Keljetek fel és engedjétek, hogy a győzelem, amely kialakulóban van, hit által a tiétek legyen. Hívjátok elő azokat a dolgokat, amelyeket még nem láttok. Tegyétek meg hittel és hirdessétek ki a győzelmet, mert ez bizonyosan eljön a számotokra, azt mondja a Magasságos Isten.
APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns --11/1/17
Még ha az életetek átmeneti állapotban lévőnek tűnik is, de kezdjetek el megalapozó lépések megtételén gondolkodni. Ne véljétek, hogy a gondolataitok, szavaitok és cselekedeteitek lényegtelenek. Az, amit most tesztek, valójában alapot és jelentést ad a jövőtöknek. Gondolkodjatok el és mérlegeljétek figyelmesen azt, ami bennetek és körülöttetek zajlik, történik, és az Én Szellemem vezetése szerint reagáljatok azokra, azt mondja az Úr.
5 Mózes 11:24a Minden hely, amelyet a lábatok talpa tapos, a tiétek lesz.

2011. január 15., szombat

Rick Joyner a prófétai szolgálat újszövetségi szerepéről (2)

Rick Joyner ebben az évben is indított egy sorozatot "Seeing and Hearing" azaz "Látni és hallani" címmel. A napokban került fel a sorozat 2. része, ezt olvashatjátok itt magyarul.

Eredeti angol cikk: a MorningStar Ministries oldalán
Fordítás: Országh György
~ ~ ~

Látni és hallani, 2. rész
2011, 2. hét

A pásztori szolgálatot csak egyszer említi az Új Testamentum -- az Efézus 4:11-ben, ahol a többi felkészítő ajándékkal együtt van felsorolva, amelyek az egyháznak adattak. Az Új Testamentumban nem található erre a szolgálatra vonatkozó meghatározás, vagy leírás, mégis gyakorlatilag ez az egy szolgálat volt a domináns az egyházvezetésben a harmadik század óta. Az igazi újszövetségi szolgálat csapatmunkában végzett szolgálat, ahogy ebben az igeversben is látjuk, és ahhoz, hogy teljesen felkészített gyülekezet legyünk, mindegyik szolgálatot el kell fogadnunk.

Habár szinte mindegyik protestáns, evangéliumi, pünkösdi és karizmatikus gyülekezetet egy pásztori címet viselő ember vezeti, a Biblia értelmezése szerint csak kevesen pásztorok ezek közül. Ez nem azt jelenti, hogy ők nem lennének igazi szolgálók, viszont többségük tanító, evangélista, próféta, vagy akár apostol. Mégis, mivel a keresztények többsége a pásztori címhez tud kötődni, ezért ezek a szolgálók ezt a címet veszik fel, amikor gyülekezetet kezdenek vezetni. Ez valamennyire működött is eddig, de a most következő időkben szükséges lesz, hogy biblikusabbak legyünk a gyülekezetvezetés terén.

Ha részletesen le akarjuk írni az újszövetségi próféta szolgálatát, szükséges lesz megvizsgálni azt a csapatmunkát, amilyennek az újszövetségi szolgálat eredetileg meg lett tervezve. Egyik felkészítő szolgálatot sem fogjuk tudni igazán megérteni, a prófétáét sem, ha nem értjük meg a csapaton belüli kölcsönös kapcsolatokat. Valójában ez az összes újszövetségi szolgálatra igaz -- csakis az egyháznak adott teljes szolgálócsapat fényében fogjuk tudni igazán megérteni őket. 

Az újszövetségi prófétai modellt sokan az ószövetségi minta alapján alakították ki, ami hiba. A prófétai ajándékok azonosak lehetnek, mind az Ó Szövetség, mind az Új Szövetség alatt, a kinyilatkoztatás típusa is lehet hasonló, de az alkalmazás már nem ugyanaz. Az ószövetségi időkben a próféta gyakran csak magányosan tudta szembesíteni a nemzetet azzal, hogy eltávolodott az Úrtól, vagy akár a királyokat. Az Új Szövetségben viszont a próféta egy csapat tagja, amely a Krisztus testének felépítésén munkálkodik. A Szentírásban láthatunk olyan példákat, amikor újszövetségi prófétákat kiemelkedő módon használt az Úr, de arra nincs példa, hogy az egyikük gyakorolta volna a fegyelmezést, ugyanis ezt az apostolok és a vének végzik.

Az Efézus 4:11-ben azt látjuk, hogy az összes felkészítő szolgálatnak az a rendeltetése a gyülekezetben, hogy felkészítse a hívőket, a szenteket, akiknek a szolgálat munkáját kell végezniük. Ezért a felkészítés a prófétai szolgálat egyik fő funkciója, és ez a felkészítés arra vonatkozik, hogy segít Isten egész népének, hogy megismerjék az Ő hangját, sőt hogy képesek legyenek prófétálni is. Az 1 Korinthus 14:31 azt mondja nekünk, hogy "mindnyájan prófétálhattok". Bármelyik hívőt bármikor használhatja az Úr a prófétálásra, és szinte mindegyikük meg is tapasztalja ezt legalább egyszer.

Énók volt az első ember a Bukás után, aki Istennel járt, és tudjuk róla, hogy prófétált (lásd Júdás levele 14). Bizonyítékok sorát lehet felhozni az egyháztörténelemből, arra, hogy mindenki, aki Istennel jár, prófétál. Még olyan embereket is ismerek, akik nem hisznek abban, hogy Isten ma is szól prófétai úton, mégis láttam őket prófétálni, méghozzá nagyon pontosan, csak éppen ők nem így nevezték.

A prófétai szolgálat sokkal többről szól, mint kijelentéseket kapni a jövőről, de attól még fontos oldala ennek a szolgálatnak. A jövőre vonatkozó kinyilatkoztatás mindig is különleges öröksége volt az Istennel járó embereknek, és ez az egyik olyan ajándék, ami egyre kritikusabb fontosságú lesz az előttünk álló időkben. A prófétákat "látóknak" és "őrállóknak" nevezi az Ószövetség, mivel ez volt a feladatuk -- hogy lássanak. Olyan igehelyek, mint például az Ésaiás 29:10 a prófétákat "szemeknek" nevezi, és Krisztus testében is szemeknek vannak elhívva. Mivel a próféták a test szemei, a prófétai szolgálat nélküli gyülekezet valójában vak, egyes alapvető területeken.

Ahogy Pál apostol is intette a korinthusiakat, egyetlen testrész sem mondhatja, hogy nincs szüksége egy másik testrészre, mégis valójában ezt tette eddig a test nagy része, nem csak a prófétákkal kapcsolatosan, hanem más szolgálatokkal is.

A legtöbb gyülekezet azért nem tud róla, hogy vak, mert nem is mozog, nem halad semerre, ezért nem is botlanak meg a sötétben. Ha viszont elindulnak, meg fognak botlani, ha nincs prófétai látásuk. Lehet, hogy még így is végig tudják tapogatózni az útjukat, kúszva haladva a céljuk felé; de a most következő időkben jelentős különbséget fogunk látni azok között a gyülekezetek, szolgálatok, missziók között, amelyek rendelkeznek prófétai látással, és azok között, amelyek nem.

Az Apostolok Cselekedetei 2:17-18 azt mondja nekünk, hogy "az utolsó napokban" az Úr kiönti az Ő Szellemét, aminek prófétai kinyilatkoztatás lesz a következménye, látomások, álmok és próféciák formájában.  Az "utolsó napokban" ez szükségszerű is, ugyanis ahogy közeledünk ennek a korszaknak végéhez, sokkal nagyobb szükségünk lesz a prófétai útmutatásra, mint valaha.

2011. január 14., péntek

2011 01 14

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/1/14:

A szokásosnak ismert korlátaidon túl lettél igénybe véve, és próbára tettek a fizikai, értelmi és érzelmi erőforrásaidra mért követelmények. Tölts időt azzal, hogy felfrissülj és megújulj. Ez csakis a Jelenlétemben való időtöltésből kapható meg, mert Én vagyok a te életednek, energiádnak és vitalitásodnak a forrása. Jöjj, újulj meg és állj helyre, mondja az Úr.
Apcsel 3:19 Bánjátok meg azért és térjetek meg, hogy a bűneitek eltöröltethessenek, hogy eljöhessenek a felfrissülés idejei az Úr jelenlétéből.

2011. január 13., csütörtök

2011 01 13

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/1/13:

Volt egy látomásom egy csoportról, amelyben minden egyes embert elkapott egy mini-tornádó, vagy forgószél. Minden egyes forgószél elválasztotta az embereket egymástól, ami miatt elszigeteltnek és magányosnak érezték magukat. Majd a Hóseás 8:7 igeverse jutott eszembe "Mert szelet vetnek és vihart aratnak". Aztán felismertem  hogy a szelet vetni azzal kapcsolatos, hogy az ember zaklatott, keserű, felkavart, dühös, és türelmetlen. Amikor a saját bajunkat nagyobbnak látjuk, mint Isten képességét és szándékát arra, hogy megoldást hozzon, akkor nincs hitünk és nem bízunk Őbenne. Ez a szél fog forgószelet aratni, vagy nagy vihart, aminek nem fogunk örülni.
Ésaiás 54:17 Egyetlen ellened készült fegyver sem lesz sikeres.

2011. január 12., szerda

Imádat Sátor: 13. alkalom - Minek van itt az ideje

Imádat Sátor: 13. alkalom - Minek van itt az ideje: "A legutóbbi alkalomról csak röviden: már az alkalom előtt is bennem volt, és csak megerősödött azóta is bennem, hogy látni akarom, minek jött el az ideje..."

IZRAELIEK AKARNAK AMERIKÁHOZ HASONLÓAN IMÁDKOZNI

"Let's Pray Like in America"

"Imádkozzunk úgy, mint Amerikában" 

A ynetnews.com izraeli hírportál '11-1-11-i cikke alapján.

Fordítás és kommentár: Országh György
- - -

"Melyik az egyetlen olyan ország a nyugati világban, ahol Isten neve az ország valutáján látható? A meglepő válasz: Az Egyesült Államok." - Így kezdődik az izraeli cikk, amely már az alcímében jelzi ("op-ed"), hogy a hírportál szerkesztőségével ellentétes véleményt fogalmaz meg. Sőt, országuk vezetőivel sem ért egyet abban, ahogyan elhanyagolják Isten keresését, nyilvános segítségül hívását.


De nézzük a cikkíró szavait:

"[...] Mindez a lehető legpublikusabb módon és a legmagasabb rangú hivatalnokok körében történik az Egyesült Államokban. Ott az emberek nem szégyellik Istenbe vetett hitüket, vagy azt, hogy együtt menjenek imaházba, és nyíltan felvállalják azt, hogy imádkoznak. Az ottani hivatalnokok nem haboznak beépíteni az imádságra szentelt időt a zsúfolt napirendjükbe. Az igazán zavaró kérdés itt az, hogy nálunk miért nem így mennek ezek a dolgok?

Az amerikaiak tisztában vannak vele, hogy a Teremtőbe vetett hit a népesség túlnyomó többségének közös vonása. Még az el nem kötelezettek körében is szinte mindenki hiszi, hogy létezik egy felsőbb hatalom. Nem kell ahhoz kipát viselni, sem hetente gyónni járni, hogy Isten nevét felvegye az ember, szinte akaratlanul is, amikor például jó kívánságokat mondunk valakinek, vagy a reményeinket fejezzük ki.

Itt nálunk viszont általában a fájdalmas napokon keressük Istent; a hivatalos emléknapokon, a személyes emléknapjainkon, betegség vagy baleset alkalmával, valamint háború és terrortámadások idején. Ez nem is baj, viszont úgy tűnik, jól tennénk, ha más alkalmakkor is közösségben lennénk a Teremtőnkkel; a boldogság és a hála napjain, a reménység idején, vagy egyszerűen a hétköznapokon."

Imádkozzunk mi is értük, hogy minél többen, sőt tömegesen megismerjék Teremtőjüket és Istenüket, az Izráel Istenét Izraelben is. Pál apostol így szól a zsidó népről: "Mikor pedig megtér az Úrhoz, lehull a lepel." (2Kor. 3:16). Hadd ismerjék meg Őt igazán, hadd jussanak bűnbánatra és térjenek meg Istenhez, a szívüket megszaggatva, hogy valóban Isten népeként éljenek, és megismerjék a Messiást is Jézus, Jesua személyében.

A szemünk előtt beteljesülő prófécia
Pál így idézi még Isten Izraelnek szóló prófétai üzenetét: "Én titeket felingerellek egy nem néppel" (Róma 10:19). Ha az amerikaiakat nézzük, azt látjuk hogy nem egyetlen nemzetből álltak össze. És ha az Elkézsiát nézzük, Krisztus Egyházát, ott is egyértelmű, hogy nem egyetlen nemzet, hanem sok népből kihívottak összessége mutat ma példát Izraelnek Isten odaszánt keresésében és szolgálatában. Természetesen tisztelet a kivételnek, hiszen akár a Messiáshívő zsidók, akár az egyszerűen istenfélő, Isten-hívő zsidók is néha felülmúlnak sokakat a buzgóságban. Ám a saját népük még nem így látja, és nem véletlenül jelent meg a fent idézett cikk egy sokak által olvasott zsidó hírportál oldalán (én a saját iGoogle oldalam beállításakor találtam rá mint elérhető opcióra az ynetnews híreire).

Mindez azért fontos, mert a szemünk előtt kezd beteljesülni a prófécia! Isten felingerli a saját népét az Ő keresésére a "nem nép" által! Ehhez egy személyes meggyőződésem is kötődik: ennek az előjele volt az is, amikor a kimentett chilei bányászokat meghívták Izraelbe egy utazásra, azzal a megjegyzéssel, hogy a bányászok kitartó hite nekik is (az izraeli hatóság ott nyilatkozó embereinek) példaértékű...

A Szent Szellem ma is erről tesz bizonyságot
Erre nézve az Úr nemrégiben megláttatott velem egy összefüggést, és egy próféciát tettem közzé itt a blogon, amiben többek között arról is szólt a Szent Szellem, hogy Izrael tőlünk, Krisztusban hívőktől fog segítséget kérni a hitük megerősödéséhez. Azt is mutatta az Úr, hogy ez fokozatosan fog beteljesedni. Meg tudom érteni azokat, akik egy ilyen üzenetet kétkedve fogadnak, hiszen Izrael szívéhez nagyon nehéz a keresztényeknek eljutni, többek között a közismert történelmi dolgok, az egyház bűnei miatt is. De ami az embereknek lehetetlen, az Istennél lehetséges...

És most egy újabb mozzanat jött elő ebből a prófétikusan megígért folyamatból: Izraelben már van, aki az amerikai keresztényeket tekinti példaképnek és követendő példának a saját nemzetük és vezetőik számára, Isten keresésére, a bátran, nyíltan felvállalt személyes és nemzeti imaélet megújulására.

-----------------------------------------------------------------
Forrás: YNETNEWS.COM

2011 01 12

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/01/12: Ami eddig rejtve maradt a homályban vagy a bizonytalanságban, most előjön a fényre, hogy világosan láthasd az ösvényt magad előtt. Nem lesz többé találgatás, feltételezgetés vagy valószínűsítés, a félelem és a rettegés pedig most már meg tud szűnni. Most már lehetőséged lesz rá, hogy megismerd a körülményeidet a maga valóságában, és hogy aszerint is cselekedj, mondja az Úr.
Zsoltár 119:39 Fordítsd el tőlem a gyalázatot , amitől rettegek, mert a Te ítéleteid jók.

2011. január 11., kedd

2011 01 11

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 11/1/11:

Itt a változtatás ideje sok területen és különböző szinteken. Egyes dolgokból most fogyott ki a hasznosságuk, vagy lejártak, és már nem szolgálják olyan hatékonyan a szükségleteidet, ahogy korábban. A természetes dolgok, vagy a külső dolgok csak a jelei a belül, vagy szellemi téren zajló változásnak, miközben közeledsz Hozzám, mondja az Úr. Minél közelebb kerülsz, annál nagyobb a felismerőképességed és az erőd az imában és a hadviselésben. Közeledj!
Jakab 4:8 Közeledjetek Istenhez és Ő is közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket ti bűnösök; és szenteljétek meg szíveiteket ti kétlelkűek.

2011. január 10., hétfő

2011 01 10

A TROMBITA Bill Burns -- 2011/01/10:
Azt mondom nektek, vizsgáljátok meg az ostobaságokat a gondolkodásotokban. Mert igazán mondom, hogy sokatokat ostobaságok foglalnak le. Én viszont azt szeretném, ha úgy döntenétek, hogy azt hiszitek el és fogadjátok el, amit Én hozok és közlök veletek, ahelyett, hogy a saját értelmetekre támaszkodtok. Elmélkedjetek és vizsgáljátok meg a gondolataitokat, hozzáállásotokat és motivációitokat. Ezután fordítsátok a szemeiteket a mennyeiekre, és arra a dicsőségre, amelyet Én szabadítok fel, és az Én szándékaim kinyilatkoztatására. Nem azt akarom, hogy csak tehetetlenkedjetek a világ dolgai közepette, hanem hogy magasra emelkedjetek, és a mennyei átélések világában éljetek. Mert maga a királyság követeli meg most, hogy önmegtartóztatásban éljetek. Most kell elkezdenetek egy új és komolyabb módon élni a keresztény életet, egy dicsőséges módon; a mennyei dolgokon gondolkozva, és azokon a dolgokon, amiket Én szóltam nektek, ahelyett hogy felemésztene benneteket a saját életetek nyomasztó mivolta, vagy az ítélkezés, az irigység, vagy az a nyomorúság, amibe a negatív gondolkodásotok sodor bele. Hát keljetek fel, és jöjjetek fel magasabbra, mondja az Úr, és hadd hajtson benneteket az Én Szellemem szele, és hadd tökéletesítsen benneteket az Én igém kenete, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/01/10:
Kedvesem, azt akarom, hogy ajtónálló és őrálló legyél a környezeted fölött. Ez a szellemi megkülönböztetés pozíciója, hogy csak azokat a dolgokat engedd, amik építenek, és nem azokat, amik rombolnak. Azt szeretném, ha fokozott készenlétben és éberségben lennél, hogy szent precizitás legyen benned arra nézve, hogy tudd, mi jön be és mi megy ki. Teljes felhatalmazást adtam neked arra, hogy elfogadd vagy elutasítsd azokat a dolgokat, amelyek hatással vannak a szellemi atmoszférádra, mondja az Úr. Ésaiás 21:6 Mert így szólt hozzám az Úr: "Menj és állíts őrállót, és hirdesse ki, amit lát."

2011. január 8., szombat

Bartha László: Látni a láthatatlant (prófécia 2011 01 07)

Ma reggel imádatban kerestem az Urat és ezt helyezte a szívemre.

Az atyákon keresztül fogom a legtöbb ellátást adni fiaimnak. Az atyai szolgálat bizonyos szintje kihat mind azokra, akik kapcsolatba kerültek olyan szellemi atyákkal, akik valóságosan Tőlem függenek. Valóságosan Tőlem!
A fiak is el kezdenek az elért szintjükön ebben a kenetben szolgálni és megnyilvánul Királyságom ellátmánya saját és a rájuk bízottak életében.

"Mózes hit által hagyta el Egyiptomot, nem félvén a fáraó haragjától, hanem kitartott, mert látta a láthatatlant."
(Zsid.11,28. szabad fordítás)

Vegyétek szolgámat Mózest alapul! De szólhatnék Noéról és a többiekről. Ők látták a láthatatlant és elhitték amit láttak szellemben, semmit nem kételkedve. Miért volt ilyen bátor a cselekvésre Mózes? Mert látott! Miért látott? Mert Velem volt!
Értsd meg drága népem! Ha nem maradsz Bennem és ÉN nem tudok benned maradni a bűn miatt............................a varázslás áldozata leszel, mint Saul király.
Ebben az évben még inkább keresem azokat a fiaimat, akik Velem akarnak időzni, hogy lássák a láthatatlant és hit által készek engedelmeskedni, hogy megmentsem városaitokat. Felkutatok őértük minden zugot, még a tanya világot is mint ahogy tettem Gedeonnal és előhozom őket a láthatatlanból a láthatóba.
Megnyitom az eget és kiküldöm angyalaimat, hogy fel forrósítsák azon fiaim szívét, akiket kiválasztok ebben az időben, hogy a Menny ellátását a láthatatlanból, a láthatóba behozzák népem számára. A népem számára és nem maguk számára!
Keresem őket! Tudom, hogy nem lesznek sokan, de Nekem megéri.
Az ellátmányom odaszánt életű atyai szívű fiaimon keresztül jön, akik ismerik Atyai szívem. Nekik adok Szívemből, hogy behozzák népemet az igaz istentiszteletbe, ahogy Mózes tette a pusztában Izráellel. De jönnek hamis atyák és hamis szolgálók, akiknek ismerem szívüket és gondolataik Előttem vannak. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Ők magukat kövérítik, akik haszonlesésből állítják magukat atyáknak, de nem ÉN küldtem őket! Ők a saját királyságukat építik nem az Enyémet. Varázslás áldozatai..................................de őket is várom.

Ragaszkodjatok Hozzám, mert ÉN ragaszkodom hozzátok!


Az Atya Szívéből.

Bartha László
Új Nemzedék
2011, jan. 7.

2011. január 7., péntek

2011 01 07

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/01/07:

Állj őrt, és nehogy megengedd a gondolataidnak, hogy arra az ösvényre tereljenek téged, ami a csüggedéshez és a kétségbeeséshez vezet. Az ellenség arra vágyik, hogy ellopja az Én jóságomba vetett hitedet és reménységedet, mondja az Úr. Neked viszont meg kell állnod a földeden és meg kell védened a magot, ami az Én igém és az Én ígéreteim a szívedben. Gondoskodj az örökségedről, és légy jó sáfára annak, ami neked adatott, és aminek a megcselekvése rád lett bízva.

Lukács 8:15 De a jó földbe esettek azok, akik miután hallották az igét nemes és jó szívvel megtartják és gyümölcsöt teremnek hosszútűréssel.

2011. január 6., csütörtök

Prazsák László dala: Hinni kell - videoklip

Nagyon szeretem Prazsák Laci dalát, sokat mond az életemről, az Úrral járásról. Laci egyébként az Új Kezdetek Gyülekezet vendége lesz Miskolcon január 15-én, lásd jobb oldalon a színes képes hirdetést...

2011 01 06

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/01/06:

Kihagytál egy lépést -- egy kis lépést, és nem tudsz előrehaladni a helyrehozása nélkül. Akadályoztatva leszel és össze leszel zavarodva, amíg nem vagy hajlandó rendbehozni azt a dolgot, mondja az Úr. Menj vissza oda, amikor és ahol letértél az útvonalról, és nézz szét. Én megmutatom neked, mit hagytál ki, ha bízol Bennem és nem kerülsz bele a félelembe és a kárhoztatásba. Tedd meg ezt a kiigazítást, és minden a helyére zökken.

Zsoltár 32:8 Oktatni és tanítani foglak arra az útra, amelyen járnod kell; az Én szememmel foglak vezérelni.

2011. január 5., szerda

Rick Joyner 2011-ről és a papi feladatunkról

Imádat Sátor: Rick Joyner 2011-ről és a papi feladatunkról: "Rick Joyner írt egy hosszabb lélegzetvételű prófétikus buzdítást az új esztendő első hetében, 2011-re vonatkozóan. Ebből egy részletet..."

2011 01 05

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/01/05: 
Legyen békességben a szíved, abban a hitben, hogy Én veled vagyok, hogy átvigyelek bármin, amivel szembetalálod magad. Gondjaidat és a téged érő káoszt hozd az Én oltáromra, és add át Nekem, mondja az Úr. Ez a te időd, hogy a vízen járj, a hullámok tetején, és hogy ne süllyedj el az élet viharaiban.
Máté 6:33-34 Keressétek először Isten királyságát és az Ő igazságát, és mindezek hozzáadatnak nektek. Ezért ne aggódjatok a holnap miatt, met a holnap fog majd aggódni a saját dolgai miatt. Minden napnak elég a maga baja.

2011. január 4., kedd

Imádat Sátor: 12. alkalom: A mi fényünk ne fogyatkozzon el!

Imádat Sátor: 12. alkalom: A mi fényünk ne fogyatkozzon el!: "Valószínűleg az igen hideg időjárás miatt is, ma csak hárman voltunk. Akikre mindig lehet számítani: Trescsik Karcsi és Fábián Robi. De már..."

2011 01 04 Bill és Marsha Burns

A TROMBITA, Bill Burns -- 2011/01/04: 
Nincs-e megírva, hogy ezekben az utolsó napokban kiöntöm a Szellememet minden testre? És ti vajon nem az utolsó napokban éltek, és nem testből vagytok? Ezért hát mi gátol titeket és mi tart vissza attól, hogy fogadjátok ezt a friss bemerítést, amit most kiöntök? Az Én vizem tüze, az Én igém tüze, az Én vizem és az Én szelem fog most az Én népemre jönni. Azt mondom, szükségetek van erre -- erre a friss bemerítésre a tüzemben, ami eljön és kiégeti a régit, a kétséget, a visszafogott hitet, és a bűnöket amik visszatartanak titeket Tőlem. Ez az a tűz, amit rátok küldök, mint ahogy a régmúlt napokban tettem; mint ahogy Pünkösd napján volt, amikor a tüzem az Én szeretteimre szállt és az Én gyülekezetemre. És vajon nem változtak meg mindörökre? Vajon nem kezdtek el az Én királyságom hatalmában sodródni? Ezért ezt kínálom fel nektek, Én népem, ebben az időszakban, azoknak, akik az Én királyságomban laknak, akik éhesek; azoknak akik az Én királyságomban laknak, és keresnek, kérnek és zörgetnek. Mert kapni fogtok, jó mértékkel, megnyomottat, összerázottat, és túláradó mértékben ebben az időszakban, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2011/01/04:

Gyürkőzz neki és végezd el a rád váró munkát, morgolódás és panaszkodás nélkül. Legyél jó sáfára annak, ami neked adatott, és aminek a végzése rád lett bízva. Légy igazságos a hozzáállásodban és a motivációdban, mert te a világ világossága vagy. Nehogy megengedd, hogy a fényed elhalványuljon vagy kialudjon; hadd lássanak mások Engem rajtad keresztül, mondja az Úr. Máté 5:16 "Úgy világítson a fényetek az emberek előtt, hogy láthassák a jó munkáitokat, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat."

2011. január 3., hétfő

2010 01 03

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010/01/03:

Látomásban látom egy gépkocsi motorját, amit be kell állítani, hogy jobban menjen. Készülj arra, hogy kiigazításokat tegyél, miközben állítok rajtad, hogy betölthesd a rendeltetésedet a teljes összkép szerint. Olyan dolgok, amik egykor könnyen felkeltették az érdeklődésedet, le lesznek cserélve azokra, amik jobban illenek a szellemi érettséged szintjéhez.

Ahogy folyamatosan egyre közelebb jössz Hozzám, egy új látószögből fogod látni a teremtésemet. Az ég kékebbnek fog látszani, a fű zöldebbnek, noha a világi érdeklődések és a testi kívánságok kielégítése legfeljebb másodlagosak lesznek. Az írott Ige iránti ismereted pedig egyesülni fog a tapasztalataiddal, és ezáltal friss, életadó kinyilatkoztatások fognak születni.

Amikor már éppen azt gondolod, hogy elveszítetted az éleslátásodat, akkor a szellemi tisztánlátás úgy fog előjönni, mint ahogy a lencsén keresztül a kép fókuszba jön. Nagyobb mélységgel és világossággal fogsz látni és megkülönböztetni dolgokat, mint valaha. Számíts rá, hogy határozottabb leszel azokban a dolgokban és problémákban, amelyekben eddig kettősség volt benned. Ehelyett koncentráltabb leszel és hatékonyabb. Egyfolytában azt a kifejezést hallottam a szellememben, hogy "kvantumugrás". Ki fogod szélesíteni a látóköröd körvonalait. Ez azt jelenti, hogy túl fogsz lépni a szokásos korlátaidon, egy új területre a felfogásodban és a tevékenységedben. Nem fogod többé hagyni, hogy a körülmények vagy az emberek visszatartsanak vagy megakadályozzák, hogy megvalósítsd a szellemi és a természetes teljesítőképességed lehetőségeit.

Én megszaggattalak, de be is gyógyítalak. Ami rombolásnak tűnt, az csak egy jó nagytakarítás volt, hogy eltűntesse az életedből azokat a dolgokat, amik már nem odavalók. Felszabadultál azok alól a dolgok alól, amelyek visszatartottak, vagy szellemi stagnálást okoztak, és most már nagyobb szabadságérzettel mehetsz tovább.

Ne gyötörd magad azzal, hogy olyan dolgokon gondolkodsz, hogy miket nem tudsz megtenni. Ne hagyd, hogy dobozba zárt játékfigura legyél, akit a régi gondolatmenetek lekorlátoznak. Ahelyett, hogy arra koncetrálsz, amit képtelen vagy megtenni, engedd meg, hogy Én kijelentsem a te lehetőségeidet. Én veled vagyok, hogy túlvigyelek azokon, amik a felfogásod szerint korlátozottságok.

Új magaslatokra viszlek. Gyönyörködni fogsz a látványban, de Rám kell várnod, ahelyett, hogy egyedül kirohannál elbizakodottan. Ez egy olyan idő lesz, amikor meg fogod ismerni a különbséget az Én Szellemem vezetése és a saját lelked impulzusai között. Én tökéletes időzítéssel foglak vezetni téged, ha várni fogsz Rám, és bízni fogsz Bennem, mondja az Úr.

Példabeszédek 3:5-6 Bízz az Úrban teljes szíveddel, és ne támaszkodj a saját felfogásodra; minden utadban ismerd el Őt, és Ő vezérelni fogja ösvényeidet. 

2011. január 2., vasárnap

Bartha László: Jézus Krisztus Gyülekezetének (prófécia)

Állj meg végre és figyelj Rám - mondja Isten Szelleme!
Ne a te elgondolásod szerint keress Engem! Tedd félre teológiádat és minden módszeredet, mert Engem nem lehet vallásos beidegződések alapján megtalálni.
Emlékezz Én Népem, hogy mit mondtam a samáriai asszonynak a kútnál.


...hidd el Nekem, hogy eljön az Óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az Atyát...
De eljön az óra és az most van, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya ilyeneket keres az Ő imádóiul.


Igen így van Én kedvesem. MOST van az idő a változásra! MOST van az idő Orcám keresésére! Ebben az időben hívom ki vallásos börtönükből azokat a fiaimat, akik megízlelték a mennyei dolgokat, akik ittak új boromból és megrészegedtek tőle. Ők ezt mondják: "ez kell nekünk!!!"
Őket nem tarthatja már vissza Egyiptom, és Babilon börtönei, hogy rabszolgaként éljenek amikor Én már megszabadítottam őket, és Királyságom szabad fiaiként ki - be járhatnak Tróntermemben!
Ők azok akik letették az életük minden területét, és teljes szívükből keresnek Engem az imádatban. Ők nem szépen faragott kövek, akikben az ember szeme gyönyörködhet. De nem is piramis vagy Bábel tornya épül belőlük, hanem az Én szellemi oltárom... az Én Templomom - mondja a Seregeknek Ura!


Ó Én Kedvesem! Én Szerelmesem! Véremen megvásárolt drága Gyülekezetem! Miért töltesz Velem oly kevés időt? Neked elég egy gyors randevú Velem? Pedig ha tudnád milyen közel vagy ahhoz, hogy áttörjön jelenlétem dicsősége és úgy jelenjek meg közötted amelyről mindig is álmodtál... Ó Én Kedvesem! Tudnod kell az igazságot, mert az Igazság megszabadít téged! Az igazság pedig az, hogy nem ismersz Engem úgy mint a te szerelmesedet! Mert ha így ismernél Engem, akkor önfeledten imádnál mint drága fiam Dávid, és nem az időt néznéd és nem a körülötted állókat. Ő nem csak tudta, hogy ki Vagyok, hanem át is adta magát teljesen ennek a szenvedélynek, mert ez az Én szenvedélyem volt az ő szívében! Ő az Én szerelmesem a mai napig. Nem érdekelte a körülötte állók véleménye.
Miért korlátozol be kedvesem? Ó ha szabadjára engednél szent gyűléseiden... akkor... igen akkor bemutatkoznék neked. De még nem ismersz így, azért félsz Tőlem, mint az a feleség, aki nem meri oda adni magát szerető férjének. Félsz Tőlem, ezért igyekszel kezedben tartani a dolgokat. Félsz Tőlem, hogy a meghatározott rendedet felborítom. Ezért szorítod magadhoz az időt, a hatalmat, a vezetést, az énekeidet, mert ez ad biztonságot neked és nem az Én jelenlétem. Arra kértelek, hogy énekelj Nekem új éneket, mert annyira szeretem látni amikor nem kapaszkodsz hamis biztonságot adó korlátaidba. Szeretem látni ilyenkor a szívedet, amikor nem a betanult slágereidet veszed elő amelyhez már nem kell szív, csak jó memória, és egy kis lelkesedés. Értesz Engem Kedvesem? De Én hűséges maradok hozzád! Eldöntöttem viszont, hogy új dolgokat hozok elő tárházamból. Új bort, és gondom lesz az új tömlőkre is! És ki akadályozhat meg benne? - mondja a Seregeknek Ura!


Megrázom a rostát Egyházamban! Megrázok mindeneket, és amit nem Én építettem összedől. Maradjatok Velem! Maradjatok Bennem, mert csak így haladhattok Velem. Legyél kész, Én Népem a gyors váltásra. Elég volt a beidegződésekből! Elég volt az elme kontrolljából! Én jövök! Azokat keresem akik készek Velem tartani, akik nem emberek tetszését és az állam elfogadását keresik, hogy elismerjék őket. Keressetek Engem mert jövök és bezörgetek minden közösségbe, ahol segítségül hívják Nevemet, és jutalmam Velem lesz!


"Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e prófétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban: mert az idő közel van." Jel. 1,3.


Az Atya szívéből:

Bartha László
Új Nemzedék Szolgálat
2010.05.09.

A naponkénti próféciákról

Szeretettel értesítek minden érdeklődőt, hogy a következő hetekben, egy ideig, a Bill Burns (A TROMBITA) és a Marsha Burns (APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN) prófétai üzeneteit nem mindig fogom tudni reggel/délelőtt a szokott időben lefordítani. Bízom benne, sőt hiszem, hogy az Úr így is erősíteni fogja a szíveteket minden reggel az ő naponta megújuló kegyelmével, és amikor délután felkerülnek a fordítások, akkor ugyanúgy megerősítésül és buzdításul lesznek számotokra.
Gyuri