2010. április 30., péntek

2010 04 30

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 30:

Szeretteim, ti egy megbizatást teljesítetek. Maradjatok ébren, legyetek éberek, tartsátok meg a magas szintű figyelmességet és szellemi fókuszálást. Utasítsátok vissza, ne engedjétek, hogy a figyelemelterelések vagy az érzelmi reakciók elhomályosítsák a látásotokat vagy az észlelőképességeteket. Figyeljetek oda a Szellemem szelíd jelzéseire, amelyek belátást adnak a jelenlegi szellemi környezetetekbe. Amint megbomlik a rend, vagy megzavarja valami a békességeteket, azonnal bánjatok el vele. Az ellenség jelenleg alig észrevehető manővereket alkalmaz, de ha odafigyeltek, akkor azonnal meg fogjátok látni a taktikáit, és leállítjátok a betolakodását, mondja az Úr. Viseljetek hadat jó hadviseléssel.

1Timótheus 1:18 Ezt a parancsot adom neked, fiam Timótheus, azokkal a próféciákkal összhangban, amelyek korábban elhangzottak felőled, hogy azok által a jó hadviselést végezhesd.

2010. április 29., csütörtök

2010 04 29

APRÓ JELEK EGY LÁGYSZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 29:

Annak az ideje van, amikor sok olyan dolog eléri a tetőpontját, amikről szóltam neked korábban, mondja az Úr, és annak is az ideje van, mikor az életed új fázisába haladhatsz tovább. Lehet, hogy a veszteség érzését is át fogod élni, miközben néhány szükséges változtatást elvégzel, de végül is a rövid visszatekintés ideje lesz ez, mielőtt elkezdesz előre haladni. Ne félj az elengedéstől. Én veled vagyok, hogy magasabbra vigyelek.

Józsué 1:9 "Nem parancsoltam meg neked? Legyél erős és bátor; ne félj és ne rettenj meg, mert az ÚR a te Istened veled van, bárhová mész."

2010. április 28., szerda

2010 04 28

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 28:

Hadd tárjam fel nektek a szívemet az elkövetkezendő dolgokról. Engedjétek, hogy megmutassam az utat, és megadjam hozzá a kegyelmet, hogy azon járhassatok. Mert bizonyosan nagyon precíz tervem és célkitűzésem van a népem számára, hogy betöltsék a királysági rendeltetésüket. Elközelgett az idő, hogy újra előre haladjatok, és meglássátok ahogy megnyilvánul az Én segítségem és útmutatásom. Kérjetek, keressetek és zörgessetek, és Én válaszolni fogok, mondja az Úr.

Ésaiás 42:9 Íme, a korábbi dolgok elmúltak, és új dolgokat hirdetek ki; mielőtt előjönnek, Én beszélek nektek azokról.

2010. április 27., kedd

2010 04 27

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 27:
Tölts időt azzal, hogy kitisztuljon a fejed, és elengedd azokat a dolgokat, amik összezavarták a gondolataidat és visszatartottak a szellemi tisztánlátástól. Egy szellemi utazáson vezetlek téged, olyan úton, amelyen eddig még nem jártál. Szükséges nyitottnak lenned és készen állnod arra, hogy új kinyilatkoztatást kapj és megkapd mindazt, amit számodra készítettem, mondja az Úr.

5 Mózes 1:21 Nézd, az ÚR a te Istened eléd helyezte a földet; menj fel és vedd birtokba, ahogy az ÚR a te atyáid Istene szólt neked; ne félj és ne rettenj meg.

2010. április 26., hétfő

Felfedezések ...

Az utóbbi időkben egyre több olyan felfedezésem van, Isten segítségével, mások tanítása segítségével, amelyek a "Kezdetek"-ről szólnak. Egyre több téma van, amik egymástól függetlenek, független szolgálóktól, különböző forrásokból, vagy akár források nélkül közvetlenül az igéből, amelyek a Teremtés könyvének első fejezeteiből táplálkoznak, legalábbis nagy mértékben. Nem feltétlenül csak azokról a fejezetekről szólnak, de a kezdetek történeteinek (1 Mózes 1-6 fejezetek), állapotának a megértése egyre több dolgot világít meg...

Részleteket is szeretnék írni erről, és fogok is valamilyen formában.

Egyelőre gondolatébresztőnek (azoknak, akik tudnak angolul) néhány link egy-két érdekes témáról (videók):

http://event.cbn.com/spiritualgifts/event/?EventID=120302
Az Atya szeretetéről, érdekes gondolatok, több mint a megszokott üzenet ebben a témában. (Akik beszélnek: James és Denise Jordan - a szolgálatuk honlapja: http://www.fatherheart.net)

http://www.god.tv/video/play?video=244
"Alien Encounters Conference" Idegenekkel (azaz ufókkal) kapcsolatos, erről is ismertem bibliai tanításokat, de itt olyan szinten kapsz világos bibliai válaszokat, tényekkel, hétköznapi hírekkel párosítva, ahogyan nem nagyon szokták feszegetni ezt a valóságos témát. Több részből áll, ez a link az első előadásra visz a GODtv-n, ott megtalálod a többit is. (Előadók: Chuck Missler és Mark Eastman)

2010 04 26

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 április 26:

Keljetek fel gyermekeim, mert valóban meg van írva, és meg lett mondva, és igaz, hogy az Úré a csata. Mivel ez az Én csatám; veletek megyek, megerősítelek, és megtanítalak hogyan kell hadakozni. Eszetekbe juttatom a haditerveimet, és kijelentem nektek az ellenség terveit. Képesek lesztek arra, hogy elinduljatok a győzelemre ráállt szívvel és olyan értelemmel, amely ismeri a valóságot, hogy ha Én veletek vagyok, akkor nem számít, ki van ellenetek. Mert valóban ti vagytok a csatabárdjaim, de a csata az Úré. Tehát vezetni és vezérelni foglak titeket. Nem egyedül vagytok ebben. Buzduljatok fel és bátorodjatok fel, és keljetek fel, mert a pusztán át haladva mentek az ígéretekbe. Keljetek fel és vegyétek át az örökségetek teljességét, mert Én veletek vagyok. Utat készítettem nektek, és kijelöltem a lakozásotok határait. Én vagyok a meglátogatásotok idejeinek az irányítója, és a megfelelő időben foglak harcba küldeni benneteket, és felszerellek benneteket a győzelemre. A ti dolgotok az, hogy egyszerűen kövessetek, készséges és engedelmes szívvel, és hogy fogadjatok mindent, amit tanítanom kell nektek. Ezek azok a napok, amikor megmutatkozik Isten királyságának a dicsősége, és az a hadsereg, amelyről Jóel próféta szólt, most fog kezdeni teljességre emelkedni, és övék lesz a győzelem. Hát gyertek és menjetek, amint küldelek benneteket. Legyetek egyek Velem. Teljes mértékben kövessetek Engem, mert veletek járok ezen az ösvényen, ami a rendeltetésetek teljességébe vezet, mondja a Mindenható Úr Isten.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 26:

Kedvesem, amíg a gondok és az aggodalmak elvonják a figyelmedet, addig nem veszed észre az Én vezetésemet. A szellemi tisztánlátás fenntartásának az egyetlen módja az, hogy továbbra is odafigyelsz, és nem sodródsz ki az út szélére. Állítsd be arra a szívedet, hogy megismered az igazságot, és közben nem engeded, hogy az érzelmeid és az elméd elhomályosítsák a szellemi érzékeléseidet, mondja az Úr.

Filippi 4:8 Végül testvéreim, bármi ami igaz, bármi ami nemes, bármi ami igazságos, bármi ami tiszta, bármi ami kedves, bármi ami jóhírű, ha van bármilyen erény, és ha van bármilyen dicséretre méltó dolog - ezeken a dolgokon gondolkozzatok.

2010. április 25., vasárnap

Ítélet és áldás (2010 04 24)

2010 április 24

MARY ELLEN GILLILAND
Silverthorne, Colorado 80498
www.comingofhisglory.com

Ítélet és áldás

Higgyetek Bennem, a természetemben és a karakteremben, mert ami most közeledik, az alapján úgy fog tűnni, mintha gonosz Isten lennék. Legyetek a kegyelmem és a jóságos természetem tanúbizonyságai. Ismertessétek meg az útjaimat a népekkel. Mutassátok be a szívemet, amelyet ti ismertek, a keresőknek. Mert a megígért ítélet jön a földre, viszont az áldás is, az igazi kárpótlás az Én népem számára, akik szeretnek Engem és ragaszkodnak Hozzám hitben, minden reménytelen körülményük ellenére is. Meg lettek próbálva a próbáik által, és igaznak és Hozzám hűségesnek mutatkoztak.

Ezen felül, most egy különleges áldást jelentek be: a gyógyulás fog kezdeni kiáradni. Sérült érzelmek gyógyulása, a bénák gyógyulása, megsérült testek gyógyulása, krónikus, sőt halálos betegségek gyógyulása. Csodákat fogtok látni, mindezt azért, mert Isten bemutatja az Ő hűségét és jóságát a hűséges nép számára.

Noha a szomszédaitokat gyötrődni látjátok majd. Tegyétek meg, amit tudtok, mondom nektek, tegyétek meg, amit tudtok, és adjátok meg, amit meg tudtok adni. De ne gyászoljatok és ne vegyétek magatokra az ő gyötrelmüket, mert az én ítéletem igazságot hoz, és Én azért fenyítek, hogy gyógyítsak. Ne siránkozással nézzétek a körülöttetek levő világot. Ne öntsétek Elém a panaszkodásotokat, és ne imádkozzatok azért, hogy fordítsam el az ítéletemet. Vegyétek át szabadon az áldásotokat, és hadd legyen Isten az Isten, aki megteszi, amit meg kell tennie.

2010. április 23., péntek

2010 04 23APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 23:

Egy látomásban láttam egy vastag gátat, ami sárból volt, és víz kezdett átszivárogni rajta. A középső része különösen kezdett átitatódni. Majd láttam egy vékony vízerecskét, ami átjutott a védőgáton. És hallottam, ahogy az Úr azt mondja, hogy ez az áttörés kezdetének a jele. A víz, ami a Szellemet jelképezi, végzi a munkáját, hogy áttörje az akadályok és a kötöttségek területeit az életünkben. A gát hamarosan szétrobban, és lehetővé válik, hogy az élet vize szabadon és bőségesen áradjon. Nekünk az a dolgunk, hogy engedjük, hogy a Szent Szellemmel átitatódjunk.

János 4:13-14 Jézus felelt és ezt mondta neki: "Aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amit én adok neki, soha nem szomjazik meg. Hanem az a víz, amit én adok neki, örök életre felbuzgó vízforrássá válik benne."

2010. április 22., csütörtök

A szeretet mindent hisz

A szeretet mindent hisz

„Hinni egymásban” Jelenthet ez valamit nekünk, keresztényeknek? – 1 Kor 13:7

„Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr...”

Az tűnt fel nekem, hogy a szeretetnek ez a négy, egymás után felsorolt tulajdonsága egymással szorosan összefügg, és úgy látszik, így érdemes egymáshoz viszonyulnunk.

Mindent elfedez = ami látható. Ahogy Péter írja: „sok vétket elfedez”; vagy bármilyen külső dolgot. Ez azért is nagyon fontos, hogy „ne a látszat szerint ítéljetek”, ahogy ezt Jézus tanította. Isten sok értékes dolgot rejtett el az emberek belső természetében, a szívében, és ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, akkor könnyen megtéveszthetnek a külső, látható dolgok. Majdnem így járt Sámuel próféta is, amikor az Úr elküldte, hogy Isai fiai közül kenjen valakit királlyá Saul helyett. Amikor az első testvért előhozták, azt gondolta, hogy ez lehet az Úr felkentje, az új király. Szép szál ember volt, de az Úr ezt mondta a prófétának: „Ne nézd az ő külsőjét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.” (1 Sámuel 16:7). Így jártak Dáviddal is, csak fordítva, mert őt elő sem hívták, azt gondolták, hogy ez a gyerek nem fogja érdekelni a prófétát. De a döntő az volt, amit az Úr mondott róla: „... ő az”.

Mindent hisz = a láthatatlant nézi. A hit a reménylett dolgok lényege, és a láthatatlanokról való meggyőződés. Hitben járunk, nem látásban... Természetesen nem keverjük össze az Istenben való hittel, hiszen egyedül Őbenne hiszünk az üdvösségünkre, az Ő szavának hiszünk, amikor az igazságot akarjuk megismerni. De az egymáshoz való viszonyulásunkban is szükséges a hit – pontosan a külső szempontok, a vétkek ellensúlyozására! Ezzel adunk esélyt egymásnak arra, hogy azzá legyen a másik, amivé lehet. Márpedig ha testvérek között vagyunk akkor máris tudhatjuk, mivé lehet a másik: olyanná fog tudni formálódni, mint Krisztus! Benne van Isten Szelleme! Isten eleve a saját képmására teremtette az embert, ezért természetes, hogy azon munkálkodik, hogy Krisztusban ez helyreálljon. Higgyünk benne, és ez legyen a „mindent hisz” alapja az egymáshoz való viszonyulásunkban! Higgyünk a láthatatlan munkában, ami a testvéremben már ott folyik a Szent Szellem által. Természetesen a hitnek cselekedetei is vannak –imádkozzak érte, a hit beszéde legyen a számon – beszéljek arról, amilyenné az Úr Szelleme tudja tenni a másikat. Lehet, hogy egy ilyen nagy szeretet-hit megnyilvánulás tudja elmozdítani azt a hegyet, ami régóta a testvérem jellemváltozása előtt áll.

Mindent remél = várja, hogy a jó előjöjjön. Számít rá, sőt el is várja. A remény a hitnek az a kifejeződése, hogy „nem adom fel”! A reménységem úgy marad fenn, hogy a hitemre, a láthatatlanról való meggyőződésemre figyelek, és ezen gondolkodom. Elképzelem, hogy milyen lesz vagy lehet majd, amikor megtörténik, amire számítok. Ez kitartást is igényel, hiszen időbe telik a változás.

Mindent eltűr = amíg ez végbemegy. Nem csak az idő teszi próbára az ember hitét és reményét, hanem a változás ideje alatt tapasztalható dolgok is. Amíg végigmegy a folyamat, amíg még nem tűnik el a régi, a rossz, amíg nehézségeket jelent, addig újra és újra döntéshelyzet elé kerülünk: továbbra is a hit szemével nézem a másikat? Ha azt akarom, hogy ez sikerüljön, akkor az addigi kellemetlen dolgokat, mind el kell tűrnöm. Ez nem jelent teljes passzivitást – sőt a hit aktív cselekedetekkel is jár! Továbbra is segítenem kell neki, de nem az emberi reakcióimmal, nem türelmetlenséggel, hanem Isten szeretetével: ahogyan az Úr tenné... És itt jön az, hogy tanuljunk Jézustól. Tanuljunk Jézustól szeretni, egymást tanítani és elhordozni, tanuljunk meg egymást szeretetben inteni is, hiszen a Mester is tette ezt. Amikor Jézus szeretetének a követésére, utánzására tanít a Szentírás, akkor nem csak az önfeláldozást kell érteni ezalatt, noha az a legmagasabb foka, hanem azt is, ahogyan a szívünkből jövő szeretettől vezérelve segítünk a másiknak megváltozni. Nem elsősorban azért, hogy nekem jó legyen, kellemesebb legyen, hanem azért, hogy neki könnyebb legyen kapcsolódni Istennel és a környezetével, letisztult jellemmel és gondolkodásmóddal tudjon viszonyulni az Istentől kapott élethez. Ez jelentheti akár a szolgálatra való felkészítést, a tanítványképzés különböző formáit, fokozatait. Ahhoz például, hogy Isten embere tökéletes legyen, a Szentírás tanítására, feddésére, megjobbító hatására van szüksége, míg minden jó munkára felkészített lesz.

Hát higgyünk egymásban, a szeretet miatt, hogy Krisztus ábrázata formálódhasson ki a testvéreinkben – és közben tapasztalni fogjuk, hogy mi is fokozatosan változunk ...

2010 04 22

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 22:

Óvakodj az ellenség figyelemeltereléseitől, ahogy megpróbálja a vádlás és sértegetés ajtóit megnyitni ellened. Nem kizárólag ezeken a helyeken fog megpróbálni bejönni, ezért légy érzékeny mindenre, ami az utadba kerül, ami lehúz vagy elvisz a Szellemben járásod tisztaságától. Kelj fel minden démoni betolakodással szemben; állj ellene, dorgáld meg, és kötözd meg őt. Megadtam neked a hatalmat ahhoz, hogy megállítsd ezeket a támadásokat és hogy szabadságban járj, mondja az Úr.

Lukács 10:19 Íme, megadom nektek a hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok, és az ellenség minden erején, és semmiképp sem fog ártani nektek semmi.

2010. április 21., szerda

2010 04 21

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 21:

Szeretteim, tisztábban és részletesebben fogjátok kezdeni látni, hogyan vezetlek és vezérellek benneteket. Én pontosan és precízen rendelem a lépéseiteket. A jelenlétem homályos felismerésének a napjai leteltek. Viszont el kell dobnod a múltból hozott téves vallásos elképzeléseket vagy hagyományokat, és késznek kell lenned elengedni a saját vágyaidat és előzetes elképzeléseidet, ahhoz, hogy tisztán láss. Akkor örömmel tudsz belépni a Szellemem áramlásának a szabadságába, mondja az Úr.

2 Korinthus 3:17 Az Úr a Szellem; és ahol az Úr Szelleme van, ott szabadság van.

2010. április 20., kedd

2010 04 20

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 20:

Arra vagytok elhívva, hogy azok legyetek, akik a hitért tusakodnak. Azt szeretném, hogy mindig igazságot és világosságot vigyetek oda, ahol tévelygés és sötétség van. Megadom a kegyelmet ahhoz, hogy ezt megtegyétek, hogy a Királyság romlatlansága fenntartható legyen. Ne köss kompromisszumot azzal, hogy engeded eluralkodni a kétszínűséget. Hozd elő a tisztánlátást és az egyszerűséget az Én Szellemem tisztaságában, mondja az Úr.

Júdás 1:3 Szeretteim, miközben szorgalmasan igyekeztem írni nektek a közös üdvösségünkről, szükségesnek találtam, hogy intve írjak nektek, hogy tusakodjatok buzgón azért a hitért, amely egyszer és mindenkorra át lett adva a szenteknek.

2010. április 19., hétfő

Igehirdetés Krisztus követéséről

Isten Igéje és Krisztus szolgálata nem szorítható felekezeti határok közé. Én magam szeretek időnként meghallgatni pl. egy-egy református igehirdetést, az evangéliumról, Jézus Krisztusról, valamelyik tanításáról, illetve az Ő követéséről. Nem zavar a stílusa, igazából nem is foglalkozom vele, sőt kifejezetetten jó meghallgatni egy egyszerű, mégis elgondolkodtató szolgálatot. Ezt a prédikációt a Budai Református Egyházközség oldalán (gyulekezet.hu) találtam, szeretettel ajánlom a figyelmetekbe. A témája a gazdag ifjú, a címe pedig "Kövess engem!" Ide kattintva tudod meghallgatni.

2010 04 19

A TROMBITA, Bill Burns -- 2010 április 19:

Ezért ma, gyermekeim, azt szeretném, hogy vegyétek le azokat a ruhákat, amelyek összeszedték e világnak a szennyét; a hitetlenséget és az áldozat szerepet. Ez a régi ruha, amit viselsz, azoknak a dolgoknak a szennyezését hordja magán, amelyek rád kerültek és ellened jöttek. De Én azt mondom, vedd le ezt a ruhát, úgy mint régen a koldus és a vak tette, tedd le, és vedd át az új ruhát ma. Kezdj újat és öltözz fel igazságosságba, békességbe, örömbe és hitbe. Mert az utazás elkezdődik, az az utazás, amiről elhatároztam, hogy előhozzon téged az örökséged áldásába, ígéretébe és teljességébe. Tedd le a régit, és vedd fel az újat, és utazz Velem az Én királyságom Dicsőségébe, mondja a Magasságos Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 19:
 
Az utóbbi három hét során egy dicsőségfelhőt láttam a gyülekezeti teremben. Az első héten több száz fényt láttam a felhőben. A második héten azt láttam, hogy a fények mozognak. Ezen a héten azt láttam, hogy a fények egyenes sorokba rendeződtek, és arra gondoltam, hogy valamilyen rendhez igazodtak. Hiszem, hogy Isten helyzetbe hoz bennünket -- az Ő rendjébe, hogy megláthassuk az Ő dicsőségének a megnyilvánulását.

Ésaiás 4:5 Akkor az ÚR teremteni fog Sion Hegyének minden helye fölé, és gyülekezetei fölé, felhőt és füstöt nappal, és lángoló tűz ragyogását éjjel. Mert az egész dicsőség fölött lesz egy befedezés.

2010. április 18., vasárnap

Az Úr üzenete 2010 04 18 - Chuck Pierce próféciája

2010 április 18.

CHUCK PIERCE
http://www.glory-of-zion.org

ÚJ TÜZEK, ÚJ JELEK, ÚJ IRÁNYOK

"Ebbe a nemzetbe szólok, és a föld nemzeteibe. Új tüzek kezdenek égni. Új jelek vannak kiküldve. Új irányok vannak kiküldve. Ahogyan őrállást végeztetek (figyeltetek), és ahogyan jártatok, az most változik meg. Figyeljetek a jelekre útközben. Vannak jelek, amelyeket a földre hozok a gyógyulásért. Vannak jelek, amelyeket a földre hozok a csodákért. Vannak jelek, amelyeket a földre hozok, ahol megváltoztatom a hatalmat (fennhatóságot). Vannak jelek az égből, amelyek most vannak elindítva. Gyertek fel a hegyre, és halljátok meg a jelzést. Legyetek a jelzés! Indítsátok a jelzést! Tűzzel veszek körül városokat. Azt mondom az őrállóimnak: 'Gyertek, álljatok meg a tűzben, és nézzétek és lássátok a hidegséget.' Akkor, onnan ahol álltok, indítsátok azt, ami szükséges az emberek szívének a megolvasztásához. Tűzköröket alkotok városok körül, államok körül és nemzetek körül. Álljatok meg, és figyeljetek és lássátok ahogy égni kezd a tűz, és legyetek a hang, ami kihirdeti a rendeletet, hogy a hideg szívek nem maradhatnak többé ugyanolyanok. 

"Hirdessétek ki, hirdessétek ki, hirdessétek ki a változást, mert ettől a naptól fogva változásokat hozok a földi világotokba. Figyeletek a földre (országra), mert elgyengült a hangotok, de a föld (ország) még most is felkel és ezt mondja: 'Emlékezzetek, emlékezzetek, emlékezzetek arra, ami belénk hullott. Emlékezzetek, hogy a vér, ami ki lett ontva, most hangot ad a váltságért.' Tudjátok meg, hogy a föld (ország) kiált, és így szól: 'Kezdődjön a gyógyulás!' Ha el fog kezdődni a gyógyulás mélyen a földben (országban), akkor sokak csontjai megszabadulnak a betegségtől. Ebben a felmeneteli időszakban továbbra is mennetek kell felfelé. Megpihenhettek útközben, de amíg nem mondom, hogy menjetek le, addig továbbra is gyertek fel, mert látást kell felszabadítani bennetek, egy új módon. Hát menjetek fel, gyertek fel és lássatok meg Engem úgy, ahogy még soha nem láttatok eddig. A felfelé utatokon megláttok és megkaptok egy gyógyulási ajándékot. A felfelé utatokon megláttok és megkaptok egy új felismerést (szellemi meglátást). A felfelé utatokon elkezdtek úgy beszélni, ahogy Én beszélek. A felfelé utatokon érezni fogjátok a szívdobogásomat. Hát gyertek fel, gyertek fel és kerüljetek fel arra a helyre, ahol beleláthattok abba a jövőbe, amelyet nektek készítettem. Az egy jó hely, ahol reménység van. Hát gyertek fel. Megváltozott a nap, és megváltozott az út. (Új nap van, és új út.)"

2010. április 16., péntek

2010 04 16

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 16:

Szeretteim, Én most a kijelentés mély kútjait tárom fel. Vannak olyan szellemi dolgok, amelyeknek a nagyobb mértékű megértésére vágyakoztatok, de nem voltatok mindeddig abban a helyzetben, hogy meg is kaphassátok. Az oktatás és felkészítés időszakán mentetek át, ami utat fog készíteni a számotokra, hogy tisztán lássátok azokat a dolgokat, amiket annyira szerettetek volna megérteni. Örvendezzetek, mondja az Úr.

János 16:12 Még sok mondanivalóm van a számotokra, de most még nem tudjátok elhordozni.

2010. április 15., csütörtök

2010 04 15

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 15:

Hallom azoknak a kiáltását, akik nagyobb felismerőképességet kívánnak, és azt, hogy tisztábban hallják a hangomat. Én pedig azt mondom nektek szeretteim, hogy ez nem csak kívánatos, hanem lehetséges is. Csak annyit kell tennetek, hogy megtisztítjátok a lelketeket minden sötétségtől, hogy csak a világosság, a jó és az igazság létezzen. Nem tudsz tisztán hallani, amikor zaklatott vagy, vagy ha kétkedsz. Nem hallasz, amikor sértődött, kritikus, vagy ítélkező vagy. Nem hallasz, amikor bármilyen bűnben vagy. Térj vissza Hozzám, mondja az Úr, és számolj le a test cselekedeteivel, és minden sötétséggel, és hadd ragyogjon fel az Én világosságom, mondja az Úr.

2 Korinthus 4:6 Mert az Isten az, aki parancsolta, hogy világosság ragyogjon a sötétéségből, aki felragyogott a szívünkben, hogy az Isten dicsőségének ismeretét ragyogtassa Jézus Krisztus arcán.

Az egyházi témákról szóló szavazás kiértékelése

A közvéleménykutatás során összesen öt számítógépről jelöltek be szavazatot (ezt jelenti az 5 szavazat, tehát lehet, hogy valahol a házaspár mindkét tagja jelölt be valamit stb, és a rendszer, kicsit furcsán, ebből az "5"-ből számítja a százalékos átlagokat). Ezen kívül volt aki emailben jelezte, hogy szerinte az összeset be kellene jelölni, mert itt tart sajnos a kereszténység. A bejelölések alapján a számszerű vélemények így néznek ki: (csak azokat írom, amik nem nullát kaptak)

Tehát mik a legnagyobb hiányok az egyházban:

Szeretet - 3
Isten jelenléte - 3
Szent Szellem ereje - 1
Isten szolgái - 1
A rendeltetésünk megértése - 1
Szentség - 2
Jézus követésére való elkötelezettség - 4

Nos ez a felmérés egyáltalán nem "reprezentatív" :-0 és természetesen csak egy próbálkozás volt, de a nullás eredményeket is figyelembe véve (azokhoz hasonlíva), a "magasabb" számokat kapott területek érdekes képet mutatnak a kereszténységről, vagy legalábbis arról, hogy az egyházban élő hívők mit tapasztalnak. Ráadásul akikhez tudomásom szerint eljutott és válaszoltak, eléggé különböző karakterek, tehát még csak közös személyiségjegyekre sem lehet fogni egy-egy ilyen témát. És akkor konkrétan ezekről a kiemeltekről, röviden:

A szeretet nyitja a sort, és bizony azt kell mondanom, hogy ha már 1-2 ember bejelöli a szeretet hiányát a kereszténységre nézve, akkor nagy baj van. De lehet hogy máris korrigálnom kell magamat. Lehet, hogy nem a baj nagy, hanem inkább az érzékenységünk erős a szeretetre vonatkozóan. Jól érezzük, hogy ha kezd megfogyatkozni a szeretet, akkor Isten akarata borul minden szinten a keresztények közösségi életében - hiszen Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad. Ez persze lehet korábbi tapasztalatok hatása is - mármint a szeretet hiányának a bejelölése. Mindenesetre azt tudom tanulságként írni: mindig ÉN legyek az első aki a változást bemutatja!

A listában a másik "kitüntetett" Isten jelenlétének a hiánya. Erről vegyes a véleményem. Tudjuk, hogy Isten jelenléte sok helyen sokszor megtapasztalható. Mégis a szavazatok száma valamilyen hiányérzetet mutat. És itt is az lehet a válasz, hogy ha csak egy kicsit is fogyatkozik, akkor azt már érzékeljük, hiányoljuk. Vagy pedig egyszerűen tudjuk és jelezzük, hogy voltak már sokkal tartalmasabb tapasztalataink, és nem akarjuk, hogy ezekből csak szép emlékek legyenek. Azt tudom mondani, hogy Istennek vannak ígéretei az Ő személyes jelenlétére és közöttünk járására, annak kézzelfoghatóbb megtapasztalására, aminek viszont komoly feltételei vannak. És itt nem csak arra gondolok, hogy ha az Ő nevében gyűlünk össze, akkor úgyis közöttünk van, hanem arra, hogy uralkodása, akarata, cselekvése, munkálkodása működni tud-e közöttünk korlátozás nélkül, vagy sem. Nos, ezért kell felépülnie Dávid leomlott sátorának, az Úr Szelleme által. (Ehhez elsősorban a Szent Szellemre kell figyelnünk és Neki engednünk mindenkor minél többet...!!!)

A szentség két szavazatot kapott, de azért megemlítem. Tudok róla, hogy különböző elképzelések vannak erről. Egyrészt a bűnök kerülését értik/értjük alatta, és talán emiatt sem jelölték többen, hiszen ennek hiánya nem annyira feltűnő vagy elterjedt (persze látunk rossz dolgokat hívők életében). Viszont a szentség ennél többet is jelent: Istennek szentelt életet élni... És itt tudom megérteni azt is, (bárki is legyen az), aki azt jelölte be, hogy hiányoznak Isten szolgái az egyházból. Persze vannak, de olyanok is vannak, akiknek nem kellene már a pusztában lenniük, hanem elő kellene jönni mint Keresztelő Jánosnak, hogy megmutassák magukat Isten népe számára!

És végül Jézus követése. (De nem utolsósorban, természetesen!) Ez kapta a legtöbb szavazatot. Meggyőződésem, hogy ez a gyökere, alapja gyakorlatilag mindennek. Jézus követése az a tökéletes életforma, amit szellemi emberként való életnek nevezhetünk, ami egyértelműen a szeretetet követi, Isten jelenlétét a Vele való jó kapcsolat által, Isten odaszánt szolgálatát szentségben, ebből fakadóan Isten erejét is, stb. Jézus követése a gyümölcse annak, hogy tanítvánnyá válnak az emberek, azaz, hogy ha van aki tanítvánnyá teszi őket. Hiszen ezt parancsolta Jézus a Máté 28-ban. Nem azt, hogy kereszténnyé, szeretetteljes emberré, Isten szolgáivá, szentekké tegyenek minden népet - noha ezek mind igazak!! A tanítványság, mint életforma a garancia ezekre, amit ha felvállal az egyén, akkor részt tud venni azon a csodálatos vándorúton Istennel, ahol mindezeket megtapasztalhatja, sőt alkalmassá válik arra, hogy ezeket a kereszténységben tapasztalható hiányokat a saját példamutatása által és szolgálata által megszüntesse másokban is! Csak az odaszánt élet, ami a saját életünk elveszítésével jár, az teremheti meg azokat a gyümölcsöket, amivel Isten tetszésére tudunk tenni, és az Ő kedvéért igazi eredményeket tudunk elérni ezen a földön.

2010. április 14., szerda

2010 04 14

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 14:

Utasítsd vissza, nehogy megengedd, hogy csalódottság fejlődjön ki benned olyan dolgok miatt, amelyek nem úgy alakulnak, mint ahogy elképzelted. Én gyakran viszlek olyan ösvényen, amit még nem ismertél, azért, hogy megláttassak veled valamit, amit nem láttál volna. De ha leragadsz a csüggedésben, nem leszel képes meglátni az utazásod értékét, vagy megérteni a mélyebb célkitűzést. Lépj vissza attól, ami úgy tűnt, hogy nem működik, hogy felfoghasd az Én bölcsességemet, mondja az Úr.

Példabeszédek 2:2-8 Hajtsd a füledet a bölcsességre és fordítsd a szívedet az értelemre; Igen, ha felkiáltasz a tisztánlátásért, és felemeled a szavadat az értelemért, ha úgy keresed, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint a rejtett kincseket; akkor meg fogod érteni az ÚR félelmét, és megtalálod Isten ismeretét. Mert az ÚR ad bölcsességet; az Ő szájából származik az ismeret és az értelem; tiszta bölcsességet tartogat az igazak számára; Ő pajzs azok számára, akik igazként járnak; Ő őrzi az igazságosság ösvényeit, és megőrzi az Ő szentjei útját.

2010. április 13., kedd

2010 04 13

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 13:

Amikor azt tapasztalod, hogy keményen hajtasz, akkor arra is kell elegendő időt fordítanod, hogy pihenj. A felfrissülésed abból fakad, hogy lecsendesíted a lelkedet és törekedsz rá, hogy az Én jelenlétemben legyél, mondja az Úr. Tedd le a terheidet és gyere, tölts időt azzal, hogy helyreálljon és meggyógyuljon a tested, lelked és szellemed. Én új életet lehelek beléd, amikor időt fordítasz rá és azon vagy, hogy jöjj.

Apcsel 3:19 Térjetek meg azért és forduljatok meg, hogy a bűneitek el lehessenek törölve, hogy a felfrissülés idői eljöhessenek az Úr jelenlétéből.

2010. április 12., hétfő

2010 04 12

A TROMBITA, Bill Burns - 2010 április 12:

Itt a nagy átkelés ideje, hát ne várj tovább. Kelj fel és indulj el. Menj az örökséged lakhelyére. Menj sietséggel, Én népem, és menjetek teljes sebességgel, fussatok és ne sétáljatok. Végigsétáltál a pusztán, de most már futni fogsz az ígéretbe. Fuss át az országon; fuss hittel. Kelj fel sasszárnyakon, és nem fogsz megfáradni. Mert Én, a dicsőség Ura, azért jöttem, hogy hordozzalak. Azért jöttem, hogy biztosítsam a szelet, ami felhajt, és azért jöttem, hogy a kenetem esőjét hozzam rád. Mert amikor ezek a dolgok eljönnek hozzád, és amikor elérnek téged, valóban lesz egy kiáltásod; valóban kinyilvánítod a győzelmet; azt fogod mondani: nem tudtam, de az Úr az én Istenem velem volt egész úton. Most már látnak a szemeim; most már tud hinni a szívem; most már győzelemről győzelemre fogok menni.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns - 2010 április 12:

A vigyázás, várakozás és figyelés idejében voltál eddig. Megbízhatónak találtattál aban, hogy nyugodt és csendes legyél amíg meghallod a hangomat és megkülönbözteted a vezetésemet. Most elő fogsz törni és gyorsan fogsz haladni, hogy betöltsd az Én céljaimat a Szellemem útmutatásában. Ne habozz a következő lépés megtételében, mert Én veled vagyok, hogy megmutassam az Én dicsőségemet, mondja az Úr.

2 Mózes 40:34 Akkor a felhő befedte a találkozás sátrát, és az ÚR dicsősége betöltötte a sátrat.

2010. április 9., péntek

Az egyház mai hőstettei

Az egyház mai hőstettei

Avagy a Cselekedetek könyve a harmadik évezredben

„Sőt ezeknél nagyobbakat is tesz, mert én az Atyához megyek” (János 14:12)

Dávid hőseinek a tettei fel vannak jegyezve az Ószövetségben. Ma a Dávid trónszékében ülő király Jézus Krisztus, akinek a hősei mi vagyunk, amennyiben tényleg arra szántuk el magunkat, hogy tűzön-vizen át az ő tetszését keressük, és az ő uralkodását szolgáljuk.

A nagy horderejű evangélizációk időszaka rég lecsengett, és a betegek gyógyulása, megkötözöttek szabadulása terén is eltérőek a tapasztalataink, mint akár 10-15 évvel ezelőtt. Nem mintha ezek nem történnének meg ma is, hiszen Isten nem változott, viszont ezek nagyobb mértékben Isten szuverén kegyelme és beavatkozása által tapasztalhatóak és kevésbé egy-egy keresztény szolgáló közvetítése, kézrátétele által. Ugyanígy az evangélium sem annyira az utcai vagy más rendezvények által, hanem inkább személyes ismeretségek útján terem gyümölcsöt, vagy egyszerűen Isten megszólítja az embereket, és megszületik bennük egy elhatározás.

Milyen hőstetteket tehetnek tehát ma Dávid hősei, avagy az egyházban munkálkodó keresztények?

Nagyokat. Ugyanis hőstettet mindig ott szükséges végrehajtani, ahol az ellenség a legjobban fenyeget. Ma pedig az egyházban az egyik ilyen jellegzetes terület a testvéri kapcsolatok. Jézus nem véletlenül jelezte előre, hogy a gonoszság megsokasodásával a szeretet sokakban meghidegül. Egyértelmű, hogy csak azokban hidegülhet meg, akikben ott volt előzőleg. Ez sajnos leginkább az újjászületett keresztényeket érinti.

Nem véletlen, hogy a Szentírás oly sokat foglalkozik a megbocsátással. A szeretet nem csak akkor aktuális, amikor minden jól megy, hanem amikor elrontunk dolgokat az egymással való kapcsolatban. Talán mondhatnánk erre, hogy elrontani valamit az egy dolog, de XY olyan nagy rombolást végzett, vagy olyan nagy sebeket ejtett, hogy egyáltalán nem könnyű egy ilyen kapcsolatot helyreállítani. Noha Jézus a „hetvenszer hétszer” című tanításával nem határozta meg, milyen súlyú vétkeket kell megbocsátani. Mindegyiket.

De hogy megnézzünk egy konkrét példát, emlékezzünk Péter legszörnyűbb tettére: amikor megtagadta Jézust. Ennél nagyobb disznóságot nem is képzelhetett volna senki egy olyan közeli tanítványa részéről, akit magával vitt a megdicsőülés hegyére, akinek azt mondta, hogy neked adom a mennyek országának a kulcsait, aki első kézből kapta az Atyától a kijelentést, hogy Jézus maga a Messiás... És Péter, aki egy volt azok közül, akik mindenben kitartottak Jézus mellett, akiknek azt tanította, hogy ha valaki nem tagadja meg a saját életét is, az nem lehet a tanítványom - nos ő háromszor is azt mondta idegen embereknek, hogy „nem ismerem őt”.

Ez a téma Mester és tanítványa között néhány nap múlva szóba jött – miután Jézust meggyalázták, keresztre feszítették hamis vádakkal, szidalmazták, sőt Isten is elhagyta egy röpke időre, majd meghalt, és harmadnap feltámadott... Tehát újra találkoztak, a tenger partján, és Jézus megkérdezte: „Simon, szeretsz engem?” Ismerjük a beszélgetést. Nem kérdés, hogy Jézus megbocsátott neki. Mire van még szükségünk, nekünk keresztényeknek, hogy Jézus példáját kövessük?

Mire van szükségünk ahhoz, hogy a megbocsátás ne legyen kérdés? Mire van szükség ahhoz, hogy az Istentől ajándékba kapott kapcsolatok, amiket az egymás ellen való vétkezés elrontott, helyreállhassanak? Talán feltámadásra, mint Jézusnak? Hiszen ezután történt ez a nagy beszélgetés. De nézzük csak meg, hátha tanulhatunk valamit tőle, hogy bekövetkezhessen ez a nagy hőstett a mi életünkben is.

Jézus az Atyánál járt előtte, ez biztos hogy hatalmas erőt adott neki. Bár ő addig is megbocsátó volt, sőt neki soha nem kellett megváltoznia, de talán példát meríthetünk ebből: mi is jelenjünk meg az Atya előtt, keressük meg az Urat, mint ahogy Dávid is mondta: megkerestem az Urat és meghallgatot engem, és minden félelmemből kimentett. Mi is keressük meg az ő orcáját, az ő jelenlétét, közelségét, és kérjük és engedjük, hogy minden félelmünkből kimentsen. Sőt hogy átéljünk egy feltámadást! Így biztos, hogy Jézus példáját tudjuk követni, és a kapcsolatok helyreállásában, a megbocsátásban aktív résztvevők tudunk lenni. De van még egy dolog, ami elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy valaki feltámadjon...

Csak az tud feltámadni, aki előtte meghal. Csak ha teljesen meghalunk önmagunknak, hogy csak Jézusért éljünk, akkor tudjuk átélni a feltámadás erejét, és válunk képessé és alkalmassá erre a hatalmas hőstettre: olyan testvéreknek is megbocsátani, akik a legnagyobbat vétkezték ellenünk, testvéreink ellen, Isten szolgái és akár a gyülekezet ellen. Különösen meg kell tennünk ezt a megbánást tanúsító, tisztelettel és szeretettel közeledő testvérekkel. Ez a „különösen” azt jelenti, hogy ilyen esetben semmi akadálya nem lehet, hogy azonnal, haladék nélkül helyreálljon a kapcsolat.

Hát ezek lennének ma Dávid hősienek a hőstettei - az egyház mai hőstettei. Nagyon nagy szükség van ilyen hősökre. De ráadásul ezeket a hőstetteket nem is tudja akárki megtenni. Nem jöhet egy „vendégszolgáló” hős, aki majd Dávid módjára legyőzi az izraeli sereget sakkban tartó Góliátot. Ezt a megbocsátás-hőstettet pontosan azoknak kell végrehajtani, akik ennek a küszöbén állnak – akik a sérelmezettek. A szeretet köteleinek, a kapcsoknak és köteleknek Krisztus testében muszáj helyreállniuk, különben béna, sánta marad Krisztus menyasszonya.

Izrael feltámadásáról szól Ezékiel látomása, a száraz csontok völgye. Itt Isten helyreállítja a népét, a száraz csontokat összetereli egymáshoz, és inakat növeszt rajta. Kellenek ezek az inak, amik összekötik a testrészeket, amik elválasztódtak a halál és a bomlás miatt. Ezután nő rajtuk hús, bőr, és lehel beléjük életet a Szent Szellem. De éppen ezért szükséges engednünk, hogy közeledhessenek a csontok, mert enélkül nincs összekötődés, megújulás, felépülés, helyreállás.

Vágyjunk arra, hogy ez a „felette nagy sereg” talpra álljon. Nem azért, hogy valakinek az irányítása alatt egy szervezetté legyen a sok keresztény, hanem azért hogy Jézus Krisztus személyes jelenléte és uralkodása alatt egy nagy családként tudjunk működni, akik egy „felette nagy seregként” még a pokol kapuinak a legyőzésére is használhatóak az Úr kezében, az emberek megmentésére, itt, ahol vagyunk, ahol élünk, ahol szolgáljuk az evangélium ügyét, és a közös Királyunkat, az Úr Jézus Krisztust.

Miskolc, 2010. április 9.

2010 04 09

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 9:

Ne hagyd, hogy az aktuális helyzetek és követelmények félresodorjanak a fő célodtól és rendeltetésedtől. A halogatás és az elhanyagolás el fognak vinni téged a Szellemben való élettől. Légy szorgalmas az arcom keresésében és abban, hogy bölcsességet és útmutatást nyerj, mondja az Úr. Vedd fel a pozíciódat a megfelelő motivációkkal és hozzáállással, hogy a legjobbat kaphasd, amit készítek neked.

Lukács 10:41-42 És Jézus felelt és ezt mondta neki: "Márta, Márta, sok dolog miatt aggódsz és nyugtalan vagy. Pedig egy dologra van szükség, és Mária azt a jó részt választotta, amit nem fognak elvenni tőle."

2010. április 8., csütörtök

2010 04 08

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 8:

Az ellenség megtett minden tőle telhetőt, hogy kioltsa az életedet a Szellemben, de nem sikerült neki. Kezdjen új élet felfakadni benned és belőled, mondja az Úr. Új, friss munkát végzek közöttetek, Én népem. Tartsátok meg a szellemi koncentráltságot, engedjetek, és hadd vigyelek benneteket a királyságban való utazásotok következő szakaszába.

2Mózes 13:21 És az ÚR előttük ment nappal felhőoszlopban, hogy vezesse őket az úton, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy fényt adjon nekik, hogy nappal és éjjel is mehessenek.

2010. április 7., szerda

2010 04 07

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 7:
Emlékezz rá, hogy Én megmutattam neked, hogy képes vagy újra kezdeni egy tiszta alapon, ami mentes a test cselekedeteitől, de azt is tudnod kell, hogy a Szellem általi építkezés már elkezdődött. Amit Én építek, az megáll, és nem lesz lerombolva, mert az örökkévaló munka. A folyamatban az a te szereped, hogy együttműködj a Szellememmel a folyamat során, és tartózkodj attól, hogy a saját dolgaidat tedd, mondja az Úr. Legyél érzékeny a vezetésemre.

Zsoltár 127:1 Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők; ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába marad ébren az őrálló.

2010. április 6., kedd

2010 04 06

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 6:

Figyelj és halld meg, Én népem, mert Én lehetőségeket adok arra, hogy helyrehozzatok olyan dolgokat, amik rendezetlenek voltak. Ebben az időben az átéléseitek a finom korrekcióktól a katasztrófának tűnő eseményekig fognak terjedni. Legyetek erősek és ne féljetek, mert Én veletek vagyok, hogy új szellemi magasságokba vigyelek, nagyobb békességbe és stabilitásba. Ez valóban az átpozícionálás ideje, és az arra való felkészülésé, ami előttetek áll.

5Mózes 31:6 "Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettenjetek meg tőlük; mert az ÚR a ti Istenetek, Ő az, Aki veletek megy. Ő nem fog elhagyni, sem magatokra hagyni titeket."

2010. április 5., hétfő

2010 04 05

A TROMBITA, Bill Burns - 2010 április 5:

Ez az Én akaratom, mondja az Úr: Azért jöttem, hogy bevigyelek a királyságomba, ami örökkévaló királyság. Azért jöttem, hogy elhelyezzelek; hogy vezesselek és irányítsalak. Kövess Engem, és Én elhozom a királyság áldását az életedbe. Mert nem csak az üdvösség élményébe viszlek bele, hanem bemerítelek a Szentséges Szellem erejébe is. Kijelentem magam neked, és gondoskodom rólad. Ezek teljes mértékben igazak, ezért azt mondom neked, hogy higgy, és meg fogod kapni, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns - 2010 április 5:

Az események új ciklusába kezdesz. Ahogy a föld is úgy van tervezve, hogy ciklusokon és évszakos időszakokon menjen át, úgy te is. Az az időszak, amibe most lépsz be, lényegében párhuzamos és hasonló lesz ahhoz, amit 2001-ben éltél át. Most viszont már nagyobb bölcsességed és szellemi érettséged van, amik segíteni fognak az utadon. Legyél készen az új napra, és a hatványozott növekedés új idejére, mondja az Úr.

1Mózes 8:22 "Míg a föld meglesz, a vetés és aratás, hideg és meleg, tél és nyár, nappal és éjszaka sem szűnik meg."

Isten királyságának az örömhíre

"Elközelített az Isten országa!"

A királyság evangéliuma az, hogy eljött a királyság. A király elhozta magával az ő királyságát, ahol igazság, békesség és öröm uralkodik a Szent Szellemben. (lásd Róma 14:17-18)

Ahhoz, hogy a királyság, a menny királysága, Isten királysága helyet kapjon valakinek az életében, ahhoz először az igazságnak kell helyreállnia. Ezért ad megigazulást Isten a Jézus kereszthalála által mindenkinek, aki hisz benne, aki hiszi, hogy az Isten Fia a mi bűneinket vette magára. Ezzel megbékélünk Istennel – az igazság műve békesség lesz, ahogy meg van írva. Aki megszabadult a bűneitől és a kárhoztatástól, abban a szabadulás öröme jelentkezik, öröm a Szent Szellem által.

Az igazsághoz, megigazuláshoz azonban szembesülni kell a bűnökkel, amik miatt nem voltunk igaz emberek, és tudatosan el kell fordulni azoktól. Kell foglalkozni tehát a bűnnel is, ahhoz, hogy Isten királysága beköszöntsön az életünkben. Viszont végleg elbánni nem tudunk vele, ehhez kell Isten beavatkozása.

És itt lép be az a három dolog, amit Isten szeret cselekedni ezen a földön: „...én vagyok az Úr, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot cselekszem ezen a földön...” (Jer. 9:24)

Isten kegyelmet gyakorol: ingyen biztosítja minden bűnösnek a bűneitől való megszabadulás lehetőségét. Erről szól az evangélium: „úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3:16)

Ez akkor válik még értékesebbé mindenki szemében, amikor figyelembe veszi a következő lépést: akik a bűneik alatt maradtak, azokra vár Isten ítélete: ugyanis Isten gyűlöli mindazt, ami gonosz. Ettől szent a mi Istenünk. Az ő igazságától eltérő dolgok őellene vannak, ezt pedig nem hagyja annyiban. Ez tehát az ítélet.

És mindezt miért teszi? Azért, hogy semmi más ne legyen, csak igazság, az ő tökéletes igazsága, ami békességet teremt és a Szent Szellem örömének is teret ad! Ahol igazi, stabil igazság van, ott a nyugalom mellett öröm is van!

A legjellemzőbb dolog az ő igazságának a helyreállításában és működésében: a szeretet. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe... Ez Isten természete, és ez az ő mindenek felett való útja, amit mindenkinek parancsol a legnagyobb parancsolatban. A szeretetet Jakab a királyi törvénynek is nevezi – nem véletlenül: hiszen Isten királyságának a működése mindehol a szeretet elkerülhetetlen tulajdonságát hordozza magán.

A szeretetnek a legalapvetőbb vonása pedig a megbocsátás. Ha nem bocsátunk meg az ellenünk vétkezőknek is, akkor el sem tudjuk kezdeni a szeretetben való kötődést, közösséggyakorlást, szolgálatot. Az igazság az alapjaiban lesz hiányos. Tehát ha igazságban akarunk szolgálni, hogy kedvesek legyünk Istennek és az emberek előtt megpróbáltak, akkor meg kel bocsátanunk minden ellenünk vétkezőknek, különösen odafigyelve a körülöttünk levőkre, a testvéreinkre.

Ez a három királysági jellemző kell ahhoz, hogy Istennek kedvesek és az emberek előtt kipróbáltak legyünk: az igazság, a békesség és a Szent Szellem általi öröm. Tehát ahhoz, hogy Isten országa működjön, ahhoz ezekre oda kell figyelnünk, majd el kell kezdenünk működtetni is a ránk bízott királysági dolgokat: „ezekben szolgálni a Krisztusnak”. Isten kegyelmét, szeretetét közvetíteni az emberek felé: mind a megváltás üzenetével, mind fizikai dolgokkal (gyakorlati, karitatív, stb); Isten ítéletéről is tájékoztatni az embereket: ez talán nem a megszokott „evangelizálás”, ennek ellenére azt is hallaniuk kell, hogy mi az, ami elől kimenti az embert Isten megmentő kegyelme. Némelyeket rettentésel kell megmenteni, "gyűlölve még a ruhát is, amit beszennyezett a test" (ld. Júd. 1:23). De tudatni kell az emberekkel azt is, hogy miért történik mindez: nem azért, mert Istennek az lenne a célja, hogy minél több embert megbüntessen. Hanem azért, mert elő akarja készíteni az Ő királyságát, amihez az igazságnak kell helyreállnia. A kegyelem, amivel megmenekül az ember a bűntől, és az ítélet, ami a bűn és a gonoszság megszégyenítése és megdöntése, mind azt a célt szolgálja, hogy igazság legyen.

Igaz, hogy Jézus nem olvasta fel annak idején Ésaiás próféciájának a folytatását (a „bosszúállás napját”), de ezt nem azért tette, mintha nem kellene tudniuk az embereknek arról, hogy a kegyelmi időszak után ítélet jön. Más volt erre Jézus oka. Az ottani emberek ugyanis nagyon jól tudták, mik vannak még a próféciában. Ő a prófécia beteljesedését valósította meg a felolvasásával „a fületek hallatára”. Nem csak tájékoztatott: szellemi cselekedettel bejelentette, sőt elhozta a királyságot. Mindennek sorban kellett beteljesednie, Isten rendje szerint.

Ha azt akarjuk, amiért imádkozunk is, hogy jöjjön el Isten királysága, akkor ahhoz be kell töltenünk az előfeltételeket – élnünk kell a kegyelemmel: megtisztulva a bűneinktől, hittel és hálásan fogadva azt; el kell fogadnunk Isten ítéletét: ahogy erről Pál is ír az 1Kor 11-ben, amely még mindig a mi megmentésünkre van; és akarnunk kell Isten igazságát. Az ő tiszta igazságát. „Szeretted az igazságot, gyűlölted a hamisságot...” Ez Jézus királysága. Nekünk is, Jézus követőiként gyűlölni kell mindent, ami gonosz. „Akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt.” Gyűlölnünk kell az ördögöt és minden munkáját, különben hogyan harcolunk ellene. Nem lehetünk liberálisak, akik talán nem vállalnak közösséget a szellemileg tisztátalan dolgokkal, de megtűrik. Nem keverhetjük össze az értékeket. Mindent gyűlölnünk kell, ami összekeveri az értékeket: a jót mondjuk jónak, a gonoszt pedig nevezzük gonosznak. Legyünk érettek, akiknek az érzékeik mivoltuknál fogva gyakorlottak a jó és a rossz megkülönböztetésében. És ezt kell képviselnünk is. A jót szeretve, a gonoszt gyűlölve – és nem megtűrve!

Isten sem a gonoszt tűri meg – hanem értünk hosszútűrő, hogy mindannyian megtérésre jussunk. Mert először kegyelmes. Azután pedig ítél.

Majd ha az igazság helyreállt az életünkben, és a gonoszságot, az ördög minden munkáját, és a bűnt és minden hamisságot gyűlölve magunkhoz öleljük az igazságot, akkor a következő dolgunk az, hogy az igazságot követve a békességre törekedjünk mindenkivel. Hiszen mi magunk is békességet kaptunk, azzal, hogy Isten elhozta az ő igazságát az életünkbe a bűnbocsánat által. Mi is vigyük szeretettel Isten igazságát tálcán a többi ember elé – először a keresztények között, és nekik is tegyük lehetővé a békesség elnyerését. Mindez az Istennel való kapcsolat helyreállását eredményezi, azaz a Szent Szellem teljességének ad lehetőséget az életünkben: ő pedig örömöt ad!

Mindez feltétlenül értelmezhető közösségekre, nagyobb szintű társadalmi csoportokra is. Ahol az igazság helyreáll, ott az igazságot munkálva tudnak szolgálni, törekedve arra, hogy békességben folyjon minden, és ezt Isten az Ő jelenlétének és szabadításának az örömével fogja mindig támogatni!

A fordulópont az egész képben az igazság. A kegyelem az ítélet elől ad menekülést, de az ítélet azért kell, hogy megtörténjen, hogy a sok gonoszság, bűn helyett, csak az igazság maradjon meg. Amikor pedig ez megvan, akkor elkezdhet működni a királyság, Isten elvei, igazsága szerint, a király szolgái által. Ez fogja a békességet és Isten örömét hozni az emberek szívébe és életébe. És beteljesül az ige: „Lakozom bennük, közöttük járok, és leszek nékik Istenük, ők pedig fiaim és leányaim lesznek...” Jön az Úr személyes jelenléte, a Király, Jézus Krisztus uralma, hatalomgyakorlása. És megvalósul az Ő akarata – mint a mennyben, úgy itt a földön is!
____________________________________________________

kegyelem > ítélet > igazság > békesség > öröm

2010 04 02 péntek

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 2:

Szeretteim, legyetek rugalmasak, ahogy elkezdődik az átpozícionálásotok folyamata. Most az átszervezés ideje is eljött, hogy az időtök és forrásaitok a legjobb módon legyenek kihasználva. Azok a változások, amikkel ebben az időben kell szembesülnötök, a ti legnagyobb hasznotokra vannak. Én veletek vagyok, hogy még nagyobb tökéletességre vezesselek a Velem való járásotokban, mondja az Úr. Közeledjetek Hozzám, és bízzatok Bennem, hogy bölcsességet adok, és irányítom a lépéseiteket.

Róma 8:28 És mi tudjuk, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik szeretik Istent, azoknak, akik az Ő szándéka szerint el vannak hívva.

2010. április 2., péntek

2010 04 01 csütörtök

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 1:

Szárnyaljon a szellemed magasan az evilági és földi gondok fölött. Kerülj azok fölé a dolgok fölé, amik magukba süppesztenek fizikailag, mentálisan és érzelmileg. Emelkedj fel arra a helyre, ahol helyreigazíthatod a perspektívádat, és világosan látsz a szellemi világban, hogy megtudd az Én akaratomat és célomat számodra. Hagyj hátra minden félelmet, aggodalmat és világi gondot. Gyere fel az Én jelenlétembe, ahol felfrissülhetsz, helyreállhatsz és megújulhatsz, mondja az Úr.

Zsoltár 16:11 Megmutatod nekem az élet ösvényét; a Te jelenlétedben teljes öröm van; a jobbkezednél gyönyörűségek mindörökké.

2010 04 02

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 2:

Szeretteim, legyetek rugalmasak, ahogy elkezdődik az átpozícionálásotok folyamata. Most az átszervezés ideje is eljött, hogy az időtök és forrásaitok a legjobb módon legyenek kihasználva. Azok a változások, amikkel ebben az időben kell szembesülnötök, a ti legnagyobb hasznotokra vannak. Én veletek vagyok, hogy még nagyobb tökéletességre vezesselek a Velem való járásotokban, mondja az Úr. Közeledjetek Hozzám, és bízzatok Bennem, hogy bölcsességet adok, és irányítom a lépéseiteket.

Róma 8:28 És mi tudjuk, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik szeretik Istent, azoknak, akik az Ő szándéka szerint el vannak hívva.

2010. április 1., csütörtök

2010 04 01

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 április 1:

Szárnyaljon a szellemed magasan az evilági és földi gondok fölött. Kerülj azok fölé a dolgok fölé, amik magukba süppesztenek fizikailag, mentálisan és érzelmileg. Emelkedj fel arra a helyre, ahol helyreigazíthatod a perspektívádat, és világosan látsz a szellemi világban, hogy megtudd az Én akaratomat és célomat számodra. Hagyj hátra minden félelmet, aggodalmat és világi gondot. Gyere fel az Én jelenlétembe, ahol felfrissülhetsz, helyreállhatsz és megújulhatsz, mondja az Úr.

Zsoltár 16:11 Megmutatod nekem az élet ösvényét; a Te jelenlétedben teljes öröm van; a jobbkezednél gyönyörűségek mindörökké.

21010 03 31 szerda

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, Marsha Burns -- 2010 március 31:

A Szellemem által viszlek téged egy magasabb és tökéletesebb engedelmességbe. Ez azáltal fog történni, hogy nagyobb lesz a felismerőképességed, fokozottabb a tudatosság és érzékenység benned arra, amit Én cselekszem és szólok. Szükséges lesz, hogy önuralmat gyakorolj, hogy a gondolataid és érzelmeid ellenőrzés alatt maradjanak, mondja az Úr. Örvendezz; az erőfeszítéseid nagy jutalmat hoznak neked.

2 Korinthus 10:4-6 Mert a hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Istenben hatalmasak az erődítmények lerombolására, ledöntve az érveléseket és minden magaslatot, ami felmagasztalja magát Isten ismerete ellen, minden gondolatot fogollyá téve a Krisztusnak való engedelmességre, és készen állva minden engedetlenség megbüntetésére, amikor a ti engedelmességetek teljessé válik.