2015. október 30., péntek

A KIMERÜLTSÉG SZELLEME LEFEGYVEREZVE, A STRATÉGIAI HELYEK BEGYÚJTVA AZ Ő TÜZÉVEL

A KIMERÜLTSÉG SZELLEME LEFEGYVEREZVE, A STRATÉGIAI HELYEK BEGYÚJTVA AZ Ő TÜZÉVEL

LANA VAWSER / 2015. 10. 30.

A kimerültség szellemét láttam, ahogy sokakra rászáll a semmiből, az életük stratégiai területét érintve - az ajándékokban való mozgástól kezdve, a soron következő küldetéseken át, az ő ígéreteiért való küzdésen át, az úttörőmunkákon, látásépítésen, az eléd helyezett munka folytatásán át, a "még több" célba vételéig.

Ez a kiküldött szellem egy abnormális fizikai kimerültséggel veszi célba ezeket a stratégiai pontokat, különösen olyankor, amikor arra készültök, hogy az előttetek levő konkrét stratégiai feladatot hajtsátok végre. Azzal próbálkozik, hogy egy közönyös, csüggedt szellemiséget árasszon ki arra a stratégiai területre.

Azokat a szavakat hallottam, hogy "dicsőíts, mielőtt nekikezdesz"; és úgy éreztem, hogy azt mondja az Úr, hogy azzal lehet LEFEGYVEREZNI ezt a szellemet, hogy aktívan dicsőítünk azon a stratégiai helyen és a hely fölött. Dicsőíts, mielőtt nekikezdesz!! Ahogy dicsőítetek, nemcsak a szellem lefegyverezése történik meg, hanem hanem még nagyobb, konkrét stratégiákat küld nektek az Úr, ezekkel a stratégiai területekkel kapcsolatban.

Ezeken a helyeken, amiket a kimerültség ostrom alá vett, ezeken a stratégiai helyeken, miközben előretörsz és nem adod fel, folyamatosan hűséges maradsz, Isten tüze fog leszállni ezeken a helyeken, és úgy lángra lobbantja azokat, ahogy el sem tudod képzelni. Az ellenség azért ostromolja ezeket a stratégiai helyeket, mert ezekről a területekről óriási áttörés és gyümölcsözés fog kiindulni.

Miközben láttam, ahogy Isten tüze leszáll ezekre a stratégiai helyekre, az áttörés felszabadult ezeken keresztül sokak számára. Majd láttam, ahogy az Úr ráfúj ezekre a lángoló stratégiai helyekre, a Szellem szele pedig felkapta a lángot, és az ellenség fejére szórta.

Az életednek az a területe, ahová az ellenség hirtelen nagy mértékű kimerültséget akar hozni, pontosan az a terület lesz, ami a legnagyobb kárt fogja okozni az ő királyságának ebben az időszakban.

Dicsőítéssel törj utat magadnak, ahogy keresztülmész ezen! A győzelmed már biztosítva van, te pedig pozícióba vagy állítva egy nagy LÁNGRA LOBBANTÁSRA!

*************************************************

Prófécia, 2015. október 30.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 30.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ne légy hajlandó sajnálni magadat, vagy elveszíteni a reményt. Kelj fel a rád vonatkozó szándékom erősségében! Ne becsüld alá az akaratod erejét, és menj olyan határozottan, ahogy csak tudsz, és olyan messzire, ameddig csak tudsz, hogy véghezvidd, amit eléd helyeztem, mondja az Úr. Nem vagy egyedül; Én veled vagyok, hogy megszerezd a győzelmet. Lukács 17:6 Az Úr pedig monda: Ha annyi hitetek van mint a mustármag, mondjátok e szederfának: Szakadj ki tövestül és verj gyökeret a tengerben - engedelmeskedni fog nektek.

2015. október 29., csütörtök

Prófécia, 2015. október 29.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Akadályokkal kellett foglalkoznod mostanáig, de most már képes leszel arra, hogy nagyon kis erőfeszítéssel törd át a gátakat. Mindazáltal szükség lehet némi tervezésre és szorgalomra is hozzá. Legyél vidám és hálás azért, hogy képes vagy a hátad mögött hagyni azokat az idegesítő dolgokat, mondja az Úr, és szánd rá magad, hogy békességben élj. János 8:36 Azért ha a Fiú szabaddá tesz titeket, valósággal szabadok lesztek.

2015. október 28., szerda

MEGOSZTÓ KÜLDETÉS

MEGOSZTÓ KÜLDETÉS

LANA VAWSER / 2015. 10. 28.

Láttam, hogy az ellenség küldetést indít, amivel megpróbál megosztottságot okozni Krisztus testében mindenhol. Láttam, ahogy ez a szellem megpróbál pusztítást okozni, gyanakvást kelteni, valamint megosztást és a kapcsolatok megromlását előidézni mindenfelé Krisztus testében.

Ez a szellem épp most támadta meg a stratégiai kapcsolatokat és hálózatokat, amelyek sok gyümölcsöt fognak hozni Isten Királyságáért, amikor együttműködnek. 

Ahogy ez a megosztó szellem útnak indult Krisztus testében, hallottam szólni az Urat, és azt mondta, hogy "ami mellé betársulsz, azt felhatalmazod."

Úgyhogy ebben a zűrzavarban az, ami mellé betársulsz, az lesz feltüzelve és felhatalmazva. Az ellenség az utóbbi időben nagyon keményen sújtotta a stratégiai kapcsolatokat, amiatt az áttörés miatt, a Szent Szellem mozdulása és az Ő erejének és dicsőségének a demonstrációja miatt, ami még nagyobb mértékben fog felszabadulni általuk.

Ezután az Úr megmutatta ennek a megosztó szellemnek az ellenszerét és gyógymódját, és ez az volt, hogy SZERESS, HALLGASS MEG és BECSÜLJ MEG. Miközben az ellenség megosztottságot, gyanakvást és problémákat próbál kelteni a semmiből a hívők között, éreztem, hogy az Úr sürget bennünket a folyamatos SZERETETRE, MEGHALLGATÁSRA és MEGBECSÜLÉSRE. Ahogy Isten népe együtt kiáll szeretetben, miközben meghallgatják és megbecsülik egymást, láttam, ahogy az ellenség visítva és rikoltozva menekült, a tervei pedig a porba hulltak.

Az Úr most azt akarja, hogy a népét bensőségesebben hozza össze, az egység még  nagyobb kifejezésével, mindenhol Krisztus testében, és pont most megyünk át a nagyobb egység időszakába, az ellenség pedig meg van rémülve ettől, mert ebben az egységben nagy hatalom van.

Ez nem egy passzív "dőlj hátra, és hagyd, hogy elvégezze az Úr" jellegű dolog, hanem "haladj előre a cél felé", egymás felé szeretetben, halló és meghallgató fülekkel, és megbecsüléssel.

Ne hagyd magad, hogy az a próbálkozás felizgasson téged, ne engedj a gyanakvásnak, ne társulj be e mellé a megosztó szellem mellé. Az Úr nagyobb tisztánlátást és belátást bocsát ki, olyan szemeket ad, amelyekkel az Ő szemszögéből látjuk a dolgokat, amivel leromboljuk a falakat, a gátakat és a megosztottságot.

Nagy áttörések történnek most az egység és a kapcsolatok terén. Magasabb szintű kegyelmi munka árad ezekre a stratégiai kapcsolatokra. Új mélységben alakulnak ki a kapcsolatok és a hálózatok, Isten Királyságának az előmeneteléért. Ne hagyjátok, hogy az ellenség hátráltassa azt, amit Isten készül megtenni a kapcsolatok által a ti életetekben, azaz ne legyetek partnerek abban, amiket ő súg. Legyetek partnerek az Úrral! Menjetek előre szeretetben és bölcsességben, meghallgató szívvel, megbecsülő szívvel, és az a megosztó szellem el fog futni Jézus nevében.

**********************************

Prófécia, 2015. október 28.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 28

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ápold magadban a gondolatok és a célkitűzések tisztaságát, és ne legyél hajlandó megengedni, hogy a lényegtelen dolgok elhomályosítsák a látásodat. Küzdj azért, hogy koncentrálni tudj, és így kontaktusban maradj Velem és át tudd venni a bölcsességet és az útmutatást. Kiemelten fontos, hogy szellemileg a pályán maradj. Tudd meg, hogy túlságosan is sok dolog van, ami el tudja terelni és el is fogja terelni a figyelmedet, ha nem vigyázol, mondja az Úr. 2 Korinthus 10:5 Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és foglyul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre

2015. október 27., kedd

Prófécia, 2015. október 27.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy látomásban fényjelzéseket láttam -- mindkét oldalamon egyet-egyet, és még egyet messze előttem. Tudtam, hogy a vándorutunk határait jelölték. Hallottam, ahogy azt mondta az Úr, hogy ha megmaradunk a számunkra meghatározott szellemi paramétereken belül, akkor a sikerünk biztosítva lesz. A döntéseink vagy az Ő akarata szerintiek lesznek, vagy a testünk szerintiek. A test lesodor bennünket erről a tökéletes ösvényről, a Szellemben járás viszont megtart bennünket az Ő szívében és az Ő akaratában. Zsoltárok 17:8 Tarts meg engem, mint szemed fényét; szárnyaid árnyékába rejts el engem.

2015. október 26., hétfő

Prófécia, 2015. október 26.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 26.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Gyerünk, Én népem, induljatok egy kicsit magasabbra! Gyertek egy kicsit magasabbra! Gyertek fel az Úr házának hegyére! Gyertek fel örömmel! Gyertek fel, tudva azt, hogy amikor a trónom elé jöttök, megadom nektek azokat az áldásokat és azokat a tanácsokat, amelyek kellenek ahhoz, hogy azon az úton járhassatok, amit Én készítettem nektek. Induljatok el ettől az időpillanattól kezdve, és kapjátok meg az áldásokat, amiket félretettem számotokra erre az időszakra, erre az időre. Járjatok az Én hatalmam erejében! Harcoljátok meg a nemes harcot, és bizonyosan megkapjátok mindazt, amit készítettem nektek, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Látomásban láttam egy madarat, aminek össze voltak borzolódva a szárnyai, és az Úr ezt mondta: "Ismerem a nehézségeket, amikkel az elmúlt hónapokban kellett szembenézned, és tudom, hogy időnként felzaklattak és felidegesítettek. Úgy is mondhatnám, hogy összeborzolódtak a szárnyaid. De most el kell engedned minden bosszankodást, és tovább kell lépned. Nem tudsz a Szellemben járni úgy, hogy közben ragaszkodsz a sérelmeidhez." Márk 11:26 Ha pedig ti nem bocsátotok meg, mennyei Atyátok sem bocsátja meg vétkeiteket.

2015. október 23., péntek

Prófécia, 2015. október 23.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 23.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Most egy alkalmas időpont van arra, hogy régi rossz szokásokkal szakíts, és újakat, hasznosakat kezdj kialakítani. Sok olyan dolog, amik miatt a gonosz erőket hibáztatod, egyszerűen a test rabszolgasága, ami a szokásokká formálódott döntésekből alakult ki. Engedd, hogy megadjam neked az erőt ahhoz, hogy győzz azáltal, hogy jobb döntéseket hozol, mondja az Úr. Róma 12:21 Ne győzettessél le a gonosztól, hanem te győzd le a jóval a gonoszt.

2015. október 22., csütörtök

Prófétai üzenet: Nincs többé idegesség, aggódás és pánikolás - Doug Addison


Prófétai üzenet: Nincs többé idegesség, aggódás és pánikolás
2015. október 22.
Doug Addison

E hónapban tettem közzé az októberi prófétai üzenetemet. Viszont olyan sok mindent mondott Isten az elmúlt hónap során, hogy nem tudtam egyszerre közzétenni az egészet. Ezért akartam megosztani veletek ezt a cikket, hogy egy második résszel is bátorítsalak benneteket ebben a hónapban.

Idegesség, aggódás és pánikrohamok támadása
Egy támadás folyik jelenleg azzal a céllal, hogy az emberek aggodalmaskodni kezdjenek, pánikba essenek vagy idegeskedjenek. Ezzel azt próbálják megakadályozni, hogy békességben tevékenykedjetek. Régi dolgok jönnek fel a felszínre, miközben Isten mélyebb szinten hoz gyógyulást. Ne téveszd össze ezt a gyógyulási időszakot a visszafejlődéssel.

Azzal a céllal jönnek a felszínre a dolgok, hogy megerősítést nyerj, és így át tudj lépni az új időszakba, ami elközelgett. Fordíts időt a gyógyulásodra, és ne riadj meg és ne csodálkozz, vajon miért jönnek fel újra olyan dolgok, amikkel a múltban már foglalkoztál.

Fontos felülemelkedni ezen a támadáson, mert csak így fogsz tudni átvenni bizonyos dolgokat azok közül, amikről az alábbiakban írok.

A sírásból aratás lesz
Isten azt mondta nekem, hogy sokan, akik nehéz időkön mentek keresztül, egy változás megvalósulását fogják meglátni. A megválaszolt imádságok időszakába lépünk be. Isten meghallgatta a kiáltásodat, és ez az év elhozza néhány olyan ígéret beteljesülését, amiről talán már le is mondtál, vagy amit elfelejtettél.

Azok közületek, akik újra és újra a változásért kiáltottak, elkezdik megkapni a kárpótlást minden fájdalmaikért.

"Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd." Zsoltárok 126:5

Itt a változás ideje azoknak, akik "könnyhullatással vetettek". Itt a fordulat az életedben, mivel Isten meghallgatta a kiáltásaidat, és megválaszolja az imáidat. A "magvetésed és könnyhullatásod" átfordul "magvetésbe és aratásba". Ez azt jelenti, hogy Isten kárpótlást fizet a fájdalmadért!

Őrállók helyreállítása
Sok közbenjáró megfáradt, néhányan pedig negatív befolyás alá kerültek és elkezdtek ítélgetni másokat azokkal a meglátásokkal kapcsolatban, amiket Istentől kaptak. Emiatt az ítélkezés miatt elvesztették a hatalmukat az imában. Amikor Isten feltár valamit a közbenjárók előtt, azt azért teszi, hogy imádkozzanak érte, és nem azért, hogy ítéletet hozzanak.

"Kőfalaidra, Jeruzsálem, őrszemeket állítottam, hogy ne hallgassanak, se nappal, se éjjel. Ti őrök, akik az Örökkévalót emlékeztetitek ígéreteire, ne nyugodjatok! Ne hagyjatok nyugtot néki, amíg Jeruzsálemet helyre nem állítja, és dicsőségessé nem teszi e földön." Ézsaiás 62:6-7

Isten helyreállítja most a prófétai közbenjárókat, és új őrállókat is állít a falakra. Isten azt mutatta nekem, hogy a prófétai közbenjárók voltak azok, akik sok terrortámadást meghiúsítottak, anélkül, hogy a tudatában lettek volna ennek.

Ahogy a terroristák is gyakran "alvó sejtekben" tevékenykednek, és nem tudnak a többi kis terroristasejt tevékenységeiről, ugyanúgy működnek a prófétai közbenjárók kis csoportjai is. Lehet, hogy senki sem tud az erőfeszítéseikről, és gyakran ők maguk sem tudnak arról, hogy miket tesznek más közbenjárók.

Isten most helyreállítja a közbenjárók hatalmát, ahogy azok felhagynak azzal, hogy az imáikat mások megítélésére használják. Egy új erő jön most, hogy feltárja és megakadályozza az ellenség támadásait.

Még több is van, ami már úton van
Ahhoz, hogy meglegyenek azok az áttörések, amelyekre most van szükségetek, az a kulcs, hogy állítsátok le azokat a támadásokat, amik elveszik a békességeteket. Miközben így tesztek, Isten felnyitja a zsilipeket, hogy kiáradhassanak a kijelentések, a kreatív ötletek és az áldások. Azok, akik könnyhullatással vetettek, "örömmel fognak aratni."

Áldás,

Doug Addison
DougAddison.com
------------------------------------
Fordítás: Országh György

Prófécia 2015. október 22.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 22.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azt már megmondtam neked, hogy ne vesd meg a kicsiny kezdetek napját. És te engedelmes voltál, és elégedett azzal, amid van. Szorgalmasan megtettél mindent, amit kértem. De most egy olyan időszakba fogsz átmenni, ami nem csak kicsiny dolgokkal, hanem nagy dolgokkal is tele van. A rád vonatkozó terveim és céljaim most teljesednek be, mondja az Úr. Zakariás 4:9-10a Zorobabel kezei alapították e házat, és az ő kezei végzik be azt; és megtudjátok, hogy a seregek Ura küldött engem hozzátok. Mert ki veti meg a csekély kezdet napját?

2015. október 21., szerda

Prófécia, 2015. október 21.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 21.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Amikor nem tudsz rájönni, mi lenne a megoldás, akkor tarts egy szünetet a problémával való foglalkozásban, és csendesítsd le a lelkedet. Kérj bölcsességet, és Én megmutatom neked a következő tennivalót. Onnantól a te dolgod az, hogy engedelmes legyél, és kövesd az útmutatásomat, mondja az Úr. Bízz Bennem, hogy Én átsegítelek minden nehézségen. 1 János 5:14 És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket.

2015. október 20., kedd

Prófécia, 2015. október 20.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 20.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az életed központi jelentőségű dolgait most már úgy fogod szemlélni, hogy nem vonják el a figyelmedet a külső dolgok. Képes leszel arra koncentrálni, ami igazán fontos a számodra. El kell jutnod a tudatosságnak erre a helyére ahhoz, hogy megláthasd a hatékony szellemi előmenetelt, mondja az Úr. Ne pazarold az idődet arra, hogy olyan dolgok miatt aggódsz, amiknek nincs örökkévaló értékük. Zsoltárok 14:2 Az ÚR letekint a mennyből az emberekre, hogy lássa, van-e köztük értelmes, aki keresi az Istent?

2015. október 19., hétfő

Prófécia, 2015. október 19.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 19.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Bárcsak megtennéd, hogy egy kis ideig csak figyelsz, csak nézel és látsz! Nyíljanak meg az értelmed szemei, és akkor valóban megtalálod azt az ösvényt, amit személyesen neked készítettem, hogy ebben az időszakban azon járj. Én pedig veled együtt fogok menni ezen az ösvényen, hogy át tudj venni mindent, amit neked készítettem. Ezért ha azt mondom, hogy állj meg, akkor állj meg! Ha azt mondom, hogy indulj, akkor indulj! Ha azt mondom, hogy egy áldás vár a következő kanyar után, akkor tudni fogod, hogy ott van, és lesz hited átvenni. Mindezeket a dolgokat, mondja az Úr, megteszem érted ezekben a napokban. Mert ezek rendkívüli napok, amelyek bőséges jutalmakat tartogatnak, és kinyilatkoztatják a királyságom teljességét ezen a földön.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Azok a változások, amelyek beálltak az életedben, a szokásosnál is nagyobb hatással lesznek a jövődre. Noha néhány dolog, amit átéltél, pusztítónak tűnt, te a kezembe tetted a jövődet, Én pedig az igazság és a békesség útján foglak vezetni téged. Engedd, hogy Én legyek az, aki végigkalauzol téged az úton, mondja az Úr. Ézsaiás 58:11 És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégít téged nagy szárazságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy.

Stratégia a következő 24 hónapra - Doug Addison


Doug Addison:
Stratégia a következő 24 hónapra

2015. október 13.

Múlt hónapban, 10 nap alatt szeptember 13 (Rós Hásáná, a Zsidó Újév) és szeptember 23 (Jóm Kippur) között megtapasztaltam az egyik legaktívabb szellemi periódust, amire emlékszem. Nagyon keveset aludtam ez idő alatt, mivel úgy éreztem, hogy valami történik a szellemben minden éjjel és nappal.

A következő 24 hónap során radikális változások lesznek
Idén Jóm Kippur ideje alatt (2015 szeptember 23) Isten megmutatott egy vázlatot a következő 24 hónapra. Attól a naptól fogva a következő 2 éven át egészen 2017 szeptemberéig drámai áttöréseket és fordulatokat fogunk látni. De öt különböző csoport számára különféle stratégiákra lesz szükség. 

Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel ti örökkévaló ajtók; hadd menjen be a dicsőség királya. Zsoltárok 24: 7

Isten gyorsan mozdul, és felnyit bizonyos kapukat és ősi ajtókat, amelyek szellemi ajándékokat, elhívásokat és elvesztett megbízatásokat jelent. Ez Isten példátlan jelenlétét fogja magával hozni.

Ez az az öt dolog, amit Isten mutatott, hogy a következő 2 évben tenni fog. Mindegyik a 24-es számmal kapcsolatos, amely új vezetőséget és tekintélyt jelent. A 24 órát, 24 napot, 24 hetet, 24 hónapot emelte ki, illetve azokat, akik 24 évesek.

1. 24 órás előléptetések
Drámai felgyorsulásoknak leszünk a szemtanúi, hirtelen előléptetésekkel, áldással vagy haladással. Hasonló ez ahhoz, mint amikor József élete egyetlen radikális fordulattal a bizonytalanságból odáig vezetett, hogy ő lett a teljes egyiptomi birodalom második embere (1 Mózes 41). József évekig készült, hogy beteljesüljenek az álmai, de az előléptetése 24 óra alatt következett be. 

A legtöbben azok közül, akik a 24 órás időkereten belül fognak előlépni, az elmúlt évek során veszteségeket és elutasítást éltek át. Ők a pusztában háttérbe lettek szorítva, mert még nem jött el az ő idejük. De a következő két évben több ilyen hirtelen előlépést fogunk látni eddig ismeretlen emberek életében. 

2. 24 nap az előlépésig
Isten azt mondta nekem, hogy lesznek olyan emberek, akik Jóm Kippurtól számítva 24 napon belül fognak előlépni. Jóm Kippur 2015 szeptember 23-án volt. Számíts rá, hogy valami jelentőségteljes esemény vagy változás fog történni 2015 október 17-én vagy azután. 

3. 24 hét a radikális változásig
Sokan egy nagyobb változást fognak megtapasztalni az életükben a Jóm Kippurt követő 24-ik hétben, amely 2016 március 9-re esik. Érdekes módon, Isten korábban már beszélt nekem arról, hogy amikor átállítjuk az óráinkat a tavaszi időszámításra (az Egyesült Államokban), bizonyos dolgokban új időszámítás fog kezdődni szellemi síkon is. Ez az időpont 2016 március 13-ra esik. Figyelj majd, hogy milyen radikális változásokat fog hozni március első két hete.

Ezt a két csoportot láttam a 24 hetes időszakban:

Az első csoport azokból állt, akik már fel voltak készülve mert Isten addigra már megmetszette és megtisztította az életüket. Ez a csoport elképesztő mennyiségű kijelentést fog kapni a következő 24 hétben, ezáltal olyan pozícióba kerülnek, ahonnan 2016 márciusában hirtelen előre tudnak lépni. 

A második csoport azokból áll, akik a szolgálatban a frontvonalon álltak és vereséget szenvedtek el. Isten arra hívja ezt a csoportot, hogy tartsanak szünetet, pihenjenek és szedjék össze magukat a következő 24 hét alatt. Sokakat, akik nem teszik ezt meg, az a veszély fenyeget, hogy ki fognak esni (nem feltétlenül halálra kell gondolni). Míg időt töltenek azzal, hogy pihennek és gyógyulnak, Isten újraizzítja őket egy olyan szintre, amit azelőtt nem ismertek.
Ez nem jelenti azt, hogy a következő 24 hétben menj szabadságra. Isten már szólt ezekhez a vezetőkhöz, hogy időt kell szakítaniuk a pihenésre ahhoz, hogy életük és szolgálatuk következő fázisába léphessenek.

4. 24 hónap ámulat
A teljes időrend, amit láttam, 2015 szeptember 23-tól 2017 szeptember 23-ig tart. Ez idő alatt azt fogjuk látni, hogy az események felgyorsulnak. Sokakat, akik azt hitték, lemaradtak az elhívásukról, Isten stratégiailag átrendezi a felgyorsult haladás érdekében. 

Ami sokaknak egy életbe telt volna, hogy elérjék, az kevesebb, mint két év alatt be fog teljesedni. Ugyanakkor azok, akik nem vonultak vissza pihenni, a szenvedés időszakán fognak keresztülmenni, hogy felkészülhessenek a rájuk váró időszakra. 

5. A 24 évesek találkozója Istennel
Isten azt mutatta, hogy azokban munkálkodik, akik 2015-ben és 2016-ban töltik be a 24. évüket. Ők 1991-1992 között születtek. Sokan ezek közül az ifjak közül azt érzik, hogy valami nagyobb, fontosabb dolguk van az életben, csak még nem tudják mi az. A következő 24 hónapban 2017 szeptemberéig Isten beszélni fog ehhez a korcsoporthoz és találkozásaik lesznek az Úrral és hirtelen fognak előlépni.

Ezt az üzenetet az októberi Szellemi Kapcsolat webcastomban is elmondtam. Sokkal több kijelentést kaptam, amit ebbe az egy cikkbe nem tudok belesűríteni.

Az új, Prófétai előrejelzés 2016 címmel hamarosan kiadásra kerülő könyvemben is olvashatók azok a részletes üzenetek, amiket Isten mondott nekem a következő évről. Összességében egy jó év lesz sokak számára, akik az Úrra vártak.


Áldás, 
Doug Addison
DougAddison.com
- - - - - - - - - -
Fordítás: Gáll Edit

2015. október 16., péntek

KEDVEZŐ HIDAK

KEDVEZŐ HIDAK

2015. OKTÓBER 16. / LANA VAWSER

Az Úr olyan hidakat épít, amik váratlan, de dicsőséges új kapcsolatokhoz és helyekre viszik az Ő népét. Álljatok résen, és figyeljétek a hidakat, a kapcsolatokat és a hálózatokat, amiket Ő épít ki előttetek, mert ezek a szülés és katapultálás új szintjére vezetnek el. Ezek a hidak az isteni rendeltetés nagyobb ajtóit nyitják meg. Nehogy megzavarjon titeket az, hogy "hogy néznek ki", vagy hogy "szerintetek hová visznek ezek", miközben az Ő Szellemének az indítását követitek, mert Ő egy dicsőséges helyre vezet, ahová csak Ő tud eljuttatni titeket.

************************************

Prófécia, 2015. október 16.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 16.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Én népem, ti vagytok az Én nagy kísérletem. Én megadtam nektek azt a képességet, hogy magatok döntsétek el, hogy fogtok-e szeretni és szolgálni Engem, vagy sem. A döntéseitek pedig, így vagy úgy, gyümölcsöt fognak teremni. A szátokkal tudjátok mondani, hogy megtesztek mindent, amit kérek, de a bizonyíték az lesz, hogy valóban engedelmeskedtek, vagy sem. A szavaitok hazugságok is lehetnek, de a tetteitek elárulják az igazságot, mondja az Úr. Máté 21:28-31 "De mi a véleményetek erről? Egy embernek két fia volt, és az elsőhöz fordulva ezt mondta: Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. Ő így felelt: Nem akarok; később azonban meggondolta magát, és elment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Ő azonban így felelt: Megyek, uram - de nem ment el. Ki teljesítette a kettő közül az apja akaratát?" "Az első" - felelték.

2015. október 15., csütörtök

Információs oldal a blogban megjelenített szolgálatokról

Szeretettel ajánlom a figyelmetekbe a "Próféták a Naplóban" információs oldalt (a menüsorban is megtalálható), ahol a blogban megjelenített kiemelt szolgálókról készítettem egy listát. Itt többek között megtalálhatjátok a legfontosabb információkat összegyűjtve a weboldalaikkal kapcsolatban.
--O.Gy.

Próféciák, 2015. október 15.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 15.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szétszórt lettél, de azt akarom, hogy szedd össze magad. Tekintsd át a dolgaidat, hogy meglásd, mi az, amit tényleg figyelembe kell venned, és meg kell valósítanod. Szedd össze a gondolataidat, hogy ne gyötrődj azok miatt, amiket úgysem tudsz irányítani. Inkább bízz Bennem, hogy Én úgy alakítom a dolgokat, hogy minden összedolgozzon a javadra, mondja az Úr. Nagy munkát végzek ezekben a napokban az Én népem életében. Róma 8:28 Egészen biztosak vagyunk benne, hogy minden összedolgozik azoknak a javára, akik Istent szeretik — akiket ő a saját terve szerint elhívott.

Lana Vawser: SEBESSÉGVÁLTÁS

SEBESSÉGVÁLTÁS

2015. október 15. / LANA VAWSER

Épp most történik egy sebességváltás. Az Úr megváltoztatja a dolgokat, átrendezi és beállítja a "sebességeket". Ez egy olyan időpont, amikor nagyon rugalmasnak kell maradni, és meg kell maradnunk a Neki való alárendeltségben. Ami előttetek van, az váratlan lehet, és úgy is érezhetitek magatokat, mintha egy hatalmas megrostáláson mennétek keresztül, és valóban ez történik, de ahogy az Ő közelében maradtok, azt fogjátok tapasztalni, hogy a megrostálás elvezet benneteket abba a következő demonstrációtokba, amely a mennyei váltást mutatja be. Lehet, hogy a sebességváltás nem az lesz, amire számítotok, viszont egy még nagyobb áldásba fog elvezetni benneteket.

***********************************

2015. október 14., szerda

Prófécia, 2015. október 14.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 14.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Most már el tudod intézni a megoldatlan dolgokat, mivel sok minden most fog lezárulni. Egy rövid visszatekintést tehetsz, hogy tisztában legyél azzal, hogy milyen események juttattak el erre a pontra, de ne sokáig időzz ezzel. Készülj fel arra, hogy sajnálkozás nélkül továbblépj. Engedd, hogy a terveim és céljaim ne csak érthetőek legyenek, hanem meg is valósuljanak ebben az időben, mondja az Úr. Példabeszédek 19:21 Sok terv van az ember szívében, de csak az Úrnak tanácsa valósul meg.

2015. október 13., kedd

RÁÉBRESZT A KÖZBENJÁRÁS ÚJ SZINTJEIRE!!

RÁÉBRESZT A KÖZBENJÁRÁS ÚJ SZINTJEIRE!!

2015. OKTÓBER 13. / LANA VAWSER

Az Úr a közbenjárás új szintjére ébreszti rá a népét. Volt egy látomásom, amiben az Urat láttam, ahogy átjárta a népét "AZ ÉBREDÉS HANGJÁVAL".

Ahogy befelé törekszünk, hogy a rejtekhelyen legyünk, az Úr sokakat eljuttat oda, ahol még mélyebb szinten képesek meghallani az Ő szívének a kiáltásait. Ez egy megszentelt, gyönyörű hely, és az Úr sokakat vezet ide, akik jól sáfárkodtak az Ő szívének a kijelentéseivel.

Ahogy az Ő szívének a kiáltásai elkezdtek visszhangozni az Ő népének a fülében és szívében, elkezdtek egy áttörő kenettel átlépni nagyobb átélésekbe. Előfutárokként a közbenjárásuk által, az utat készítve a csodák áttörése számára. Az Úr az Ő szívének a kiáltásaiba ad bepillantásokat, és stratégiákat az imádkozáshoz, hogy megtapasztaljuk az áttörés kibontakozását.

A közbenjárásnak ez az új szintje, ahová sokakat vezet el az Úr, egy nagyon szent hely az Ő szívében, úgyhogy folyamatosan kérjetek bölcsességet és szellemi meglátást, hogy hogyan sáfárkodjatok jól ezekkel a kiáltásokkal a közbenjárás során. Egy kiemelkedő szinten történő szülés készül előtörni. A közbenjárók szülnek, az Úr ordítása pedig az ő imáik által szabadul fel az igazságtalanságok ellen és az ellenség munkája ellen.

Ahogy Isten népe végig követi a mennyei stratégiákat, ahogy éppen vezeti őket a Szent Szellem, eddig soha nem látott áttörések fognak megnyilvánulni az igazságtalanságokkal szemben. Nem csak személyes és közösségi szinteken, hanem országos szinteken is. Az áttörésben Isten szeretete és igazságszolgáltatása fog kivirágozni.

Angyali seregeket láttam, akiknek az volt a nevük, hogy "a közbenjárás angyalai", akik bejönnek a rejtekhelyre, miközben a közbenjárók imádkoznak, és a poharak megtelnek a szentek imádságaival, telnek, telnek, telnek, és egy új kicsorduláshoz érkeznek el. Sokan tapasztalják azt a vezetést, hogy átmenjenek egy új szintre a közbenjárásban és az áttörő kenet megnyilvánulásában, ami az imáik által szabadul fel.

Itt az idő a helyetekre állni!

*********************************

Próféciák, 2015. október 13.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 13.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Egy látomásban magamat láttam, és másokat is velem, ahogy természetfölötti módon, nagy sebességgel haladtunk. Volt egy úti célunk, és minden más elkerült az utunkból. A figyelmünket a végső célunkra összpontosítottuk, és nem bizonytalankodtunk. A Szellem késztetését éreztük, hogy akadálytalanul menjünk végig az utunkon. A sötétség erőinek és a test cselekedeteinek nem volt hatalmuk, és semmit sem jelentettek nekünk, ahogy ebben az állapotban voltunk. Zsoltárok 18:29 Mert általad a táboron is átfutok, és az én Istenem által a kőfalon is átugrok. Az Istennek útja tökéletes; az Úrnak beszéde tiszta; pajzsa Ő mindazoknak, akik benne bíznak.

2015. október 12., hétfő

Prófécia, 2015. október 12.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 12.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Azért hoztalak titeket ebbe az időszakba, hogy előnyös helyzetbe kerüljetek. Én valóban biztosítom a lehetőségeket, amik szükségesek ahhoz, hogy kimagaslóan teljesítsetek, hogy megkaphassátok annak a teljességét, amit nektek átadni vágyok. Azok a döntések, amiket most hoztok, vagy felemelnek titeket, vagy a hegyoldalon lecsúsztatnak titeket. És ezt, gyermekeim, ti nem akarhatjátok. Ne engedjétek meg magatoknak ebben az időszakban, hogy visszacsússzatok. Ne engedjétek meg magatoknak, hogy rossz döntéseket hozzatok, hanem keressetek Engem, és keressétek az Én akaratom tanácsát mindenben. Az igazság ösvényein foglak vezetni titeket, hogy olyan hatalmatok legyen, amire szükségetek lesz -- hatalom az ellenség legyőzésére; hatalom az elrejtett áldások felszabadítására; hatalom a sötétség rejtett kincseinek a megtalálására. Előhozom a hatalom szavát, hogy a körülmények és helyzetek, amikkel szembesülni fogtok, győzelemmel végződjenek, és ne vereséggel, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Már egy ideje a komfortzónádon kívül vagy. Olyan dolgokra kértelek meg, amik nehezek voltak, sőt, bosszantóak. Most viszont elkezdesz új rutinokat kialakítani, és olyan módszereket, amelyek miatt sokkal könnyebb lesz az élet, sok szempontból. Most azt kell tenned, hogy legyél érzékeny a Szellememre, és engedd, hogy én vegyem át a vezetést. Határozd el magadban, hogy meg fogod tudni az Én akaratomat minden helyzetben, mondja az Úr. 1 János 2:17 A világ pedig elmúlóban van, és annak kívánsága is. Ám, aki Isten akaratát teszi, megmarad örökké.

2015. október 9., péntek

Szerkesztői vélemény Kat Kerr üzenete kapcsán

A Prófétai Napló szerkesztőjeként rendszeresen kapok visszajelzéseket a blog felületén vagy a facebook oldalon megjelenő üzenetekkel kapcsolatban. Sokan írják meg a köszönetüket, a bizonyságaikat, és olyan is van, hogy az egyet nem értésüknek adnak hangot. Ezt teljesen természetesnek tartom, mivel a blog prófétai jellegből adódóan egyértelmű (mivel bibliai elv), hogy az itt megjelenő dolgok közül is mindent meg kell vizsgálni.

Nemrég jelent meg a Prófétai Naplón Kat Kerr egyik facebook posztjának a magyar fordítása, ami szintén váltott ki visszhangokat. Kat Kerr mondanivalója néhány kérdésben meglehetősen eltér attól, amit a mostanában megjelenő keresztény vélemények, üzenetek között megszokhattunk, ennek ellenére mindenképpen szerettem volna, ha ezt is olvashatja, megismerheti a magyar anyanyelvű olvasótábor is. (Aki nem olvasta még, vagy nem emlékszik, mi mindenről szólt, itt találhatja ezt a bejegyzést: "Mit kapott Kat Kerr a mennyben a vérhold időszakról?" - az alábbi véleményem ehhez kapcsolódik, ezért érdemes előbb átfutni. Emlékeztetőül:  amit Kat a mennyei élményei során az Atyától kapott, és a mennyben élőknél hallott, az nagyon eltér a földön mostanában elterjedt gondolatoktól. Ebben az írásában többek között az utolsó vérholddal kapcsolatos világvége hangulatról, a saját, 40 éves időszakon is túlmutató feladatairól, az amerikai elnök és a pápa személyéről elterjedt véleményekről, valamint a hívők felelősségéről is írt.)

Olyan visszajelzést is olvastam Kat gondolatairól, ami arról szólt, hogy aki olvasta, eléggé összezavarodott tőle. Mivel nekem nem okozott összezavarodást (és mint megtudtam, másoknak sem, akiknek adok a véleményére), ezért elgondolkoztam, imádkoztam ezzel kapcsolatban. A bennem megfogalmazódó véleményt valakinek leírtam egy válaszlevélben, és ebből a levélből szeretném megosztani veletek (szerkesztve) azokat az általános gondolatokat, amik mindenkinek szólhatnak, és (meggyőződésem szerint) hasznosak lehetnek. Ezzel szeretnék szerkesztőként véleményt nyilvánítani a Kat Kerr által írtakról, illetve az emberekben kiváltott hatásairól.

Prófécia, 2015. október 9.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 9.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Sokakhoz szólok, amikor azt mondom, hogy a világi gondok elvonták a figyelmeteket, olyannyira, hogy szellemileg elaludtatok.  Most van az ideje, hogy felrázzátok magatokat, hogy felébredjetek, és a Szellemben járás ösvényére lépjetek. Azt akarom, hogy Bennem éljetek, és éljétek meg a hiteteket, mondja az Úr. Nem vallásos gyakorlatokra hívtalak el benneteket, hanem egy eleven és erős kapcsolatra Velem.  Ehhez át kell váltanotok a figyelmetek fókuszát.  János 14:20 "Azon a napon megtudjátok, hogy én az Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek."

2015. október 8., csütörtök

Prófécia, 2015. október 8.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 8.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Hagyd, hogy ami elmúlt, az a múlté legyen.  Azzal, hogy a múlt fölött siránkozol, és azon gondolkozol, hogy mit tehettél volna meg, vagy mit kellett volna megtenned, vagy mire lett volna talán lehetőséged megtenni, csak az idődet és az energiádat pazarolod. Amit megtettél, és amit nem tettél meg, az már tény. Azt tudod most tenni, hogy tanulsz a tapasztalataidból, a pozitívakból és a negatívakból is, és nagyobb bölcsességgel mész tovább azok miatt, amiken keresztülmentél. Ilyen az élet. Ettől a pillanattól kezdve támaszkodj Rám az útmutatásért, a vezetésért és a bölcsességért, mondja az Úr.  Én segítek neked.  Zsoltárok 46:1 Isten a menedékünk, és minden erőnk forrása! Ő mindig biztos segítség a bajban!

2015. október 7., szerda

Prófécia, 2015. október 7.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 7.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A szellemi szabadság az a kapubejáró, ami elvezet oda, ahol hozzáférsz a királyságom javaihoz, mondja az Úr. Bármiféle rabszolgaság távol fog tartani a Szellememben való élet teljességétől. Hatalmat adtam neked, hogy diadalmaskodj, és legyőzd a testet, az ördögöt és a világiasságot. Döntéseket kell hoznod, amelyeknek a következménye vagy élet, vagy halál lesz; szabadság vagy rabszolgaság.  Alaposan gondold át a döntéseidet.  Galata 5:1 A szabadságban, amelyre Krisztus minket megszabadított, álljatok meg és nehogy újra a rabszolgaság igájába fogjanak be titeket

2015. október 6., kedd

TALÁLKOZÁSOK A RENDELTETÉSETEKKEL!

TALÁLKOZÁSOK A RENDELTETÉSETEKKEL!

2015 OKTÓBER 6. / LANA VAWSER

Figyeljétek meg, és számítsatok rá, hogy ezen a héten erőteljes átéléseitek lesznek az Úrral, a rendeltetésetekkel kapcsolatban. Az Isten tüzének az átélései történnek mostanában, hogy lángra lobbantsák az Ő népét, olyan szinten, hogy éhezés és szenvedély legyen bennük aziránt, hogy soha nem tapasztalt szinteken ismerjék meg Őt és tapasztalják meg az Ő Szellemének a legnagyszerűbb munkálkodásának a bevezetését. Az Ő szeretetének a tüze erőteljesen árad ki az átélések során, hogy elégesse a láncokat, és előhívjon benneteket az igazi identitásotokkal. Az identitással kapcsolatos hazugságok hirtelen elégnek az Ő szeretetének a tüzében, ti pedig, akik Őérte égtek, a szabadság új szintjére emelkedtek. Az Úr nagy sebességgel munkálkodik a szabadítás és szabadság területén. Az Ő tüze ajándékokra száll, és berobbantja ezeket egy teljesen új szintre. Az ajándékotokban való növekedés hirtelen szabad utat szerez (tág teret nyit) előttetek!

Figyeljétek meg, és számítsatok rá, hogy erőteljes megerősítéseket fogtok kapni az elhívásotokra és a rendeltetésetekre ettől a héttől kezdve.

Különösen azok közületek, akik nem tudjátok, hogy mi a következő lépésetek, és akik úgy érzitek, hogy "túl késő" belépni a rendeltetésetekbe: az Ő szemei rajtatok vannak, és újra lángra fogja lobbantani a tüzet.

Figyeljétek meg, és számítsatok rá, hogy Ő ki fog törni azokból a skatulyákból, amikbe esetleg mi tettük bele Őt, és be fogja mutatni az Ő Dicsőségét és hűségét.

Ez a hét a "nagyszerűbb következő lépések" hete. Nagyobb lépések, isteni lépések születnek és tárulnak fel ettől a héttől kezdődően. Ezek az isteni lépések nem csak azt hordozzák magukban, hogy a szívek vágyai újabb szinteken nyilvánulnak meg, hanem kapcsolatokat és hálózatokat visznek át a rendeltetésükről szóló álmok beteljesülésébe, de azt is meglátjátok, hogy az életetekben történt késlekedések HIRTELEN ÁTVÁLTOZNAK és EGY ÚJ NAPNAK AZ ISTENI MEGMUTATKOZÁSAI lesznek belőlük! Ő az, aki most kigyógyít titeket a csalódásaitokból, és bevisz benneteket a következő isteni találkozókba.

**************************************************************

Prófécia, 2015. október 6.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 6.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Tudj róla, hogy a gonosz erői körülötted örvénylenek, hogy zűrzavart és káoszt okozzanak. Azt mondom, legyél csendben és maradj nyugodt, miközben ellenállsz azzal a belső erősségeddel, amit nem lehet legyőzni, mondja az Úr. Legyél békességben, és találd meg Bennem a lakhelyedet. Legyél erős, és a világosságod oszlassa el a betolakodó sötétséget! 1 Péter 2:9-10 Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket; akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok.

2015. október 5., hétfő

Prófécia, 2015. október 5.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 5.

A TROMBITA, BILL BURNS:

Ha teljes szívedből keresni akarsz Engem, és ismerni akarod az időket és időszakokat, amelyekben élsz, akkor most sietned kell Felém! Most küzdened kell azért, hogy olyan módokon ismerj meg Engem, ahogy eddig még nem ismertél. A kegyelem trónja elé kell jönnöd, és értelmet kell kapnod. Azzal, hogy akaratom tanácsát megkapod ezekben a napokban, olyan garanciát kapsz az ígéreteimre, amivel útra kelhetsz a rendeltetésed végső lépéseivel, és át tudod venni azt, amit neked készítettem, ami pontosan ezekben a napokban lesz kijelentve. Ezért hát azt mondom, hogy jöjj, méghozzá hittel. Gyere! Örvendezz! Gyere hálaadással, és vedd át mindazt, amit neked készítettem erre az időszakra, mondja az Úr.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Ha a Szellememben akartok élni, és isteni rendben akartok felépülni, akkor muszáj megtennetek mindent, amit kérek, mondja az Úr. Ti, Én népem, hosszú utat tettetek meg, de mindvégig át kell törtetnetek, amíg az engedelmességetek teljességre nem jut. Ne álljatok meg a célotok elérése előtt, hanem törtessetek át, hogy átkerüljetek a teljes szabadságra mindentől, ami visszatart. 1 Korinthus 9:24 Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de csak egy nyeri el a versenydíjat? Úgy fussatok, hogy elnyerjétek.

2015. október 2., péntek

Prófécia, 2015. október 2.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 2.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Újraindítás! Itt az ideje felismerni, hogy szükséges újrakezdeni. Nyiss egy tiszta lapot, és kezdj egy újat úgy, hogy rendbe teszed a fontossági sorrendedet, és azt teszed, ami ebben az időszakban fontos. Minden, ami a múltadban volt, erre a pontra vezetett el az életedben. Nézd át, hogy mit akarsz magaddal vinni a létezésed következő fázisába, és mit akarsz hátrahagyni, aztán cselekedd is meg. Legyél bátor és határozott, mondja az Úr. Ézsaiás 50:7 De az Úr Isten megsegít engem, ezért nem ér gyalázat; ezért tettem arcomat olyanná, mint a kovakő, és tudom, hogy nem szégyenülök meg.

2015. október 1., csütörtök

Prófécia, 2015. október 1.

A Prófétálás Szelleme Hírlevél
Faith Tabernacle, ft111.com
2015. október 1.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Az utóbbi néhány hónap fő jellemzője a változás volt. Ne becsüld alá azokat a hatásokat, amiket ezek a változások gyakoroltak a szellemedre, a lelkedre és a testedre. Ezek jelentőségteljes hatások voltak, és lehet, hogy még mindig bele vagy szédülve. De tudd meg, hogy amin keresztülmentél, az előtted álló napokra fegyverzett fel és készített fel. Amikor majd visszatekintesz erre az időre, látni fogod, milyen értékes volt a leválasztásod arról, ami már nem indokolt a szellemi tisztánlátásért folytatott kutatásodhoz, és nagy becsben fogod tartani azokat a tanulságokat, amiket szereztél, mondja az Úr. Soha többé nem leszel olyan, mint amilyen voltál. Ézsaiás 54:14-15 „Készítsétek az utat, készítsétek és egyengessétek! Hordjátok el népem útjából az akadályokat!” Mert ezt mondja a Magasságos és a Felséges, aki az örökkévalóságban lakik, s kinek neve szent: „Magasságban és szentségben lakom, de az alázatos és megtört szívűvel is, hogy az alázatosak szellemét megelevenítsem, s az összetörtek szívét életre keltsem."